Buďte pripravení Prezident Henry B. Eyring Prvý radca v Prvom predsedníctve

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Buďte pripravení Prezident Henry B. Eyring Prvý radca v Prvom predsedníctve"

Prepis

1 Buďte pripravení Prezident Henry B. Eyring Prvý radca v Prvom predsedníctve Príprava, ktorá sa ráta, bude urobená rozhodnutím mladých mužov povstať k svojmu veľkému údelu ako kňazskí služobníci Boží. Nech som kdekoľvek počas dňa či noci, vždy je nablízku malá nádobka s olivovým olejom. Toto je tá, ktorú mávam v strednom šuplíku môjho stola v práci. Jednu mávam vo vrecku, keď pracujem vonku alebo keď cestujem. Tiež mám ešte jednu doma v kuchynskej skrinke. Tá, ktorú teraz držím, má na sebe dátum. Je to deň, keď niekto použil moc kňazstva, aby posvätil čistý olivový olej na uzdravenie chorých. Mladí muži Áronovho kňazstva a dokonca i ich otcovia si môžu myslieť, že som v mojej príprave trochu extrémny. Ale telefonát počas dňa, či zaklopanie na dvere počas noci prichádza vždy ako prekvapenie. Niekto povie: Prosím, môžete prísť rýchlo? Raz, pred rokmi, to bol otec volajúci z nemocnice. Jeho trojročná dcéra bola uháňajúcim autom odhodená vyše 15 metrov, keď bežala cez cestu, aby sa stretla so svojou matkou. Keď som prišiel do nemocnice, otec prosil o to, aby mohla moc kňazstva zachrániť jej život. Lekári a sestričky nám iba zdráhavo dovolili načiahnuť sa cez plastovú zábranu, aby sme dali kvapku oleja na jediné otvorené miesto v hrubých obväzoch, ktoré pokrývali jej hlavičku. Jeden lekár mi povedal, s podráždenosťou vo svojom hlase: Ponáhľajte sa, nech idete robiť čokoľvek. Ona zomiera. Mýlil sa. Ona žila a v protiklade s tým, čo doktor povedal, nielen že žila, ale sa naučila znovu chodiť. Keď som dostal telefonát, bol som pripravený. Príprava znamenala oveľa viac ako to, že som mal poruke posvätený olej. Musí začať dlho pred krízou, ktorá si vyžaduje kňazskú moc. Tí, ktorí sú pripravení, budú pripravení na odpoveď. Príprava začína v rodinách, v kvórach Áronovho kňazstva a hlavne v súkromných životoch mladých mužov. Kvóra a rodiny musia pomôcť, ale príprava, ktorá sa ráta, bude urobená rozhodnutím mladých mužov povstať k svojmu veľkému údelu ako kňazskí služobníci Boží. Údelom dorastajúceho pokolenia držiteľov kňazstva je oveľa viac, ako len byť pripravený zniesť zhora Božiu moc a uzdravovať chorých ľudí. Príprava znamená byť pripravený ísť a urobiť všetko, čo Boh chce, aby bolo urobené vo svete, ktorý sa pripravuje na Jeho príchod. Nikto z nás

2 nevie presne aké budú tieto úlohy. Ale my vieme, čo bude vyžadované na to, aby sme boli prichystaní, aby sa tak každý z nás mohol pripraviť. Čo budete potrebovať v dramatickej chvíli, bude vybudované počas stabilného vykonávania poslušnej služby. Poviem vám o dvoch veciach, ktoré budete potrebovať a o príprave, ktorá je nutná na to, aby ste boli prichystaní. Po prvé, je treba mať vieru. Kňazstvo je právomoc konať v mene Božom. Je to právo na povolanie mocí nebeských. Musíte mať vieru, že Boh žije a že vy ste si získali Jeho dôveru, aby ste mohli používať Jeho moc pre Jeho účely. Jedna situácia z Knihy Mormonovej vám pomôže vidieť, ako sa jeden muž takto pripravil. Žil jeden držiteľ kňazstva nazývaný Nefi, ktorý obdržal ťažkú úlohu od Pána. Bol poslaný Bohom, aby povolával ľudí k pokániu predtým, ako bude pre nich príliš neskoro. Oni sa vo svojej neprávosti a nenávisti navzájom zabíjali. Dokonca ani ich smútok ich nepokoril dostatočne na to, aby činili pokánie a poslúchali Boha. Vďaka Nefiho príprave ho Boh požehnal mocou na vykonanie jeho úlohy. V Jeho láskavých a posilňujúcich slovách Nefimu sa teraz nachádza vedenie pre nás. Boh povedal, že Nefi bol požehnaný pre veci, ktoré vykonal. Lebo Boh uvidel ako Nefi s neúnavnosťou hlásal Jeho slovo, ktoré mu dal, svojmu ľudu. A Nefi sa ho nebál a nesnažil sa zachrániť svoj vlastný život, ale usiloval sa zachovávať Božiu vôľu a dodržiavať Jeho prikázania. Pretože Nefi toto robil s takou neúnavnosťou, Boh povedal, že požehná Nefiho navždy; a že ho urobí mocným v slove i skutku, vo viere a v dielach. Sľúbil Nefimu, že všetky veci budú urobené podľa jeho slov, lebo Nefi by nikdy nežiadal to, čo je v protiklade s Božou vôľou. Boh vyhlásil Nefimu v prítomnosti Svojich anjelov, že Nefi bude mať moc nad svojim ľudom a postihne zem hladomorom a morom, a skazou podľa zlovoľnosti tohto ľudu. Boh dal Nefimu moc, že čokoľvek spečatí ne zemi, bude spečatené ne nebi; a čokoľvek rozviaže na zemi, bude rozviazané na nebi; a tak bude mať moc medzi týmto ľudom. 1 Ako nám hovorí príbeh z Knihy Mormonovej, ľudia nečinili pokánie. A tak Nefi požiadal Boha, aby zmenil ročné obdobia. Žiadal o zázrak, aby pomohol ľuďom rozhodnúť sa činiť pokánie vďaka hladomoru. Hladomor prišiel. Ľudia činili pokánie a potom prosili Nefiho, aby primäl

3 Boha k tomu, aby zoslal dážď. On naozaj požiadal Boha a Boh vyznamenal jeho neotrasiteľnú vieru. Viera neprišla v okamihu, keď ju Nefi potreboval a ani tak Božia dôvera v Nefiho. On si zaslúžil túto veľkú vieru a Božiu dôveru vďaka svojej odvahe a dlhodobej práci v Pánovej službe. Vy, mladí muži, si teraz budujete svoju vieru na dni, ktoré sú pred vami, keď ju budete potrebovať. Môže to byť taká malá vec, ako robenie starostlivých záznamov v kvóre diakonov alebo učiteľov. Pred niekoľkými rokmi si jedni mladí muži robievali dôkladné záznamy o tom, čo rozhodli a urobili chlapci iba o niekoľko mesiacov starší, ako boli oni. Vyžadovalo si to vieru, že Boh povolal dokonca i 12 ročných do Svojej služby, ktorí boli vedení zjavením. Niektorí z týchto tajomníkov kvór z dávnejšej minulosti sedia teraz v predsedajúcich radách Cirkvi. Teraz čítajú záznamy, ktoré pripravili iní. A zjavenie prichádza k nim teraz tak, ako prichádzalo vedúcim, ktorým slúžili, keď boli chlapcami ako vy. Boli pripravení, aby dôverovali, že Boh zjavuje Svoju vôľu, dokonca i ohľadom zjavne malých vecí v Jeho kráľovstve. Nuž, Pán povedal, že Nefimu sa dalo dôverovať, lebo by nepožiadal o nič, čo by bolo v protiklade s Božou vôľou. Aby mal Pán túto dôveru v Nefiho, Pán sa musel uistiť, že Nefi verí v zjavenie, že ho hľadá a nasleduje. Dlhá skúsenosť s nasledovaním inšpirácie od Boha bola súčasťou Nefiho prípravy na kňazstvo. Musí byť našou súčasťou. Vidím, že sa to dnes deje. V posledných mesiacoch som počul ako diakoni, učitelia a kňazi dávali prednášky, ktoré boli tak jasne inšpirované a mocné, ako tie, ktoré budete počuť počas tejto generálnej konferencie. Keď som cítil moc danú vám, mladí držitelia kňazstva, pomyslel som si, že dorastajúce pokolenie okolo nás sa dvíha, ako na prílivovej vlne. Mojou modlitbou je, aby sa tí z nás, ktorí sú z predchádzajúcich generácií, sa s nimi pozdvihli na tejto vlne. Príprava Áronovho kňazstva je požehnanie pre nás všetkých tak isto ako pre tých, ktorým budú slúžiť v ich generácii a v generáciách, ktorú budú nasledovať. Avšak, nie všetko je dokonalé v Sione. l Nie všetci mladí ľudia sa rozhodli pripraviť sa. Rozhodnutia musia byť ich vlastné. Sú zodpovední sami za seba. Toto je Pánova cesta v Jeho milujúcom pláne. Avšak, mnohí mladí muži majú malú alebo žiadnu podporu od tých, ktorí by im pomohli pomôcť pripraviť sa. Tí z nás, ktorí môžu pomôcť, budú povolaní zodpovedať sa pred Pánom. Otec, ktorý zanedbáva alebo narúša synov rozvoj viery, či jeho schopnosť nasledovať inšpiráciu, zakúsi jedného dňa smútok. Toto bude skutočnosťou pre každého, kto bol v pozícii pomôcť týmto mladým mužom múdro a dobre sa rozhodnúť počas dní v prípravnom kňazstve.

4 Teraz, druhou vecou, ktorú budú potrebovať je dôvera, že môžu žiť tak, aby dosiahli požehnania a dôveru, ktoré im Boh ponúka. Väčšina vplyvov okolo nich ich ťahá dole, aby pochybovali o existencii Boha, Jeho lásky k nim a o skutočnosti niekedy tichých posolstiev, ktoré dostávajú skrze Ducha Svätého a Ducha Kristovho. Ich vrstovníci ich môžu tlačiť do toho, aby sa rozhodli pre hriech. Ak sa vy, mladí muži rozhodnete pre hriech, tie posolstvá od Boha sa stanú slabšími. Môžeme im pomôcť pripraviť sa tým, že ich budeme milovať, varovať a ukazovať, že im dôverujeme. Ale môžeme im pomáhať dokonca i viac našim príkladom verného a inšpirovaného služobníka. V našich rodinách, v kvórach, v triedach a keď sa s nimi stretávame v akomkoľvek prostredí, môžeme konať ako držitelia kňazstva, ktorí používajú svoju moc tak ako nás Boh učil. Pre mňa je tento pokyn najjasnejší v 121. oddiele v Náuke a zmluvách. Pán nás v tejto časti varuje, aby boli naše motívy čisté: Žiadna moc alebo vplyv nemôže alebo nemá byť udržiavaná pôsobením kňazstva, iba presvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a nepredstieranou láskou. 2 Keď vedieme a ovplyvňujeme mladých mužov, nesmieme to nikdy robiť preto, aby sme si uspokojili našu pýchu alebo našu ambíciu. Nikdy nesmieme používať nátlak bez ohľadu na stupeň nespravodlivosti. Toto je vysokou normou príkladu, ktorý musíme nastaviť pre našu mládež. Videl som, ako to bolo urobené, keď som bol učiteľ a kňaz. Môj biskup a tí, ktorí slúžili pod ním, boli odhodlaní nestratiť ani jedného z nás. Tak zreteľne, ako som len dokázal vidieť, bolo ich odhodlanie motivované láskou k Pánovi a k nám, nie zo sebeckého dôvodu. Biskup mal systém. Každý radca v každom kvóre mal kontaktovať každého mladého muža, s ktorým v nedeľu nehovoril. Nemali si ísť ľahnúť, dokým buď nehovorili s chlapcom, ktorý chýbal, alebo s jeho rodičmi či blízkym kamarátom. Biskup im sľúbil, že nezhasne svetlá, dokiaľ nebude počuť správu o každom chlapcovi. Nemyslím, že im to dal príkazom. Jednoducho ujasnil, že neočakáva, aby zhasli svetlá, dokiaľ mu nepodajú takúto správu. On a tí, ktorí slúžili pod ním, robili oveľa viac, ako len to, že na nás dohliadali. Ukazovali nám svojim príkladom, čo znamená starať sa o Pánove ovečky. Žiadne snaženie nebolo príliš veľké pre neho alebo pre tých, ktorí nám slúžili v našich kvórach. Prostredníctvom ich príkladu nás učili čo to znamená byť neúnavný v Pánovej službe. Pán nás pripravoval príkladom. Nemám tušenie, či niekedy pomysleli na to, že niekto z nás bude niekým mimoriadnym. Ale zaobchádzali s nami, ako keby to tak bolo, tým, že boli ochotní zaplatiť akúkoľvek osobnú cenu za to, aby nám zabránili stratiť vieru.

5 Neviem ako biskup dokázal, aby toľko veľa ľudí malo také vysoké očakávania. Dokážem to najlepšie vyjadriť tak, keď poviem, že to bolo urobené presvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou, a nepredstieranou láskou. Metóda nezhasnem svetlá, ktorú biskup používal, by na niektorých miestach nefungovala. Ale príklad neochvejnej starostlivosti o každého mladého muža a rýchle priblíženie sa priniesli moc nebies do našich životov. A vždy aj bude. To pomohlo mladým mužom pripraviť sa na dni, keď ich Boh potreboval v ich rodinách a v Jeho kráľovstve. Môj otec bol pre mňa príkladom toho, čo Pán učí v 121. oddiele o obdržaní nebeskej pomoci pri príprave mladých mužov. Počas mojich mladých liet bol niekedy sklamaný z môjho správania. Dal mi o tom vedieť. Z jeho hlasu som mohol usúdiť, že si myslel, že dokážem byť lepší. Ale robil to Pánovým spôsobom. Karhajúc v pravý čas s ostrosťou, keď bol pohnutý Duchom Svätým; a následne prejavením väčšej lásky voči tomu, koho karhal, aby vás nepovažoval za svojho nepriateľa. 3 Vedel som i po tej najotvorenejšej náprave, že otcove pokarhanie bolo dané v láske. V skutočnosti sa zdalo, že jeho láska sa zvyšuje, keď použil svoju najsilnejšiu formu nápravy, ktorou bol nesúhlasný a sklamaný pohľad. Bol mojim vedúcim a mojim trénerom, nikdy nepoužívajúc nútené prostriedky, a ja som si istý, že prísľub daný v Náuke a zmluvách mu bude naplnený. Jeho vplyv na mňa bude k nemu plynúť na veky vekov. 4 Mnohí otcovia a vedúci budú cítiť, keď počujú slová v 121. oddiele Náuky a zmlúv, že musia povstať vyššie, aby dosiahli takúto normu. Ja tiež. Môžete si pamätať na okamih, keď ste vyhrešili dieťa alebo mladého človeka s ostrosťou, keď ste k tomu boli pohnutí niečím iným ako inšpiráciou? Pamätáte sa na čas, keď ste povedali svojmu synovi, aby urobil niečo alebo obetoval niečo, čo ste neboli sami ochotní urobiť? Pocity ľútosti nás môžu popohnať k pokániu, aby sme sa stali podobnejšími tým príkladom, ktorými by sme sa podľa našej zmluvy mali stať. Keď splníme naše povinnosti ako otcovia a vedúci, pomôžeme ďalšej generácii, aby dosiahla svoju nádhernú budúcnosť. Oni budú lepší, ako sme my, tak ako ste sa vy snažili byť dokonca lepšími rodičmi, ako vaši rodičia a lepšími vedúcimi, ako tí úžasní vedúci, ktorí vám pomáhali. Je mojou modlitbou, aby ste boli odhodlaní snažiť sa každý deň viac o to, aby ste si pripravili dorastajúce pokolenie. Vždy, keď vidím posvätený olej, spomeniem si na túto noc a na pocit, ktorý teraz mám, že chcem urobiť viac, aby som pomohol mladým ľuďom pripraviť sa na svoje dni služby a príležitosti. Modlím sa, aby mali požehnanie prípravy. Som si istý, že s Pánovou a našou pomocou budú pripravení.

6 Vydávam vám svoje svedectvo, že Boh, Večný Otec žije, a že Ježiš Kristus žije a vedie túto Cirkev. On je dokonalým príkladom kňazstva. Prezident Thomas S. Monson drží a používa všetky kľúče kňazstva na zemi. To je pravda. O tom svedčím v mene Ježiša Krista, amen. POZNÁMKY 1. Pozri Helaman 10: Pozri NaZ 121: Pozri NaZ 121: Pozri NaZ 121:46.