Buďte pripravení Prezident Henry B. Eyring Prvý radca v Prvom predsedníctve

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Buďte pripravení Prezident Henry B. Eyring Prvý radca v Prvom predsedníctve"

Prepis

1 Buďte pripravení Prezident Henry B. Eyring Prvý radca v Prvom predsedníctve Príprava, ktorá sa ráta, bude urobená rozhodnutím mladých mužov povstať k svojmu veľkému údelu ako kňazskí služobníci Boží. Nech som kdekoľvek počas dňa či noci, vždy je nablízku malá nádobka s olivovým olejom. Toto je tá, ktorú mávam v strednom šuplíku môjho stola v práci. Jednu mávam vo vrecku, keď pracujem vonku alebo keď cestujem. Tiež mám ešte jednu doma v kuchynskej skrinke. Tá, ktorú teraz držím, má na sebe dátum. Je to deň, keď niekto použil moc kňazstva, aby posvätil čistý olivový olej na uzdravenie chorých. Mladí muži Áronovho kňazstva a dokonca i ich otcovia si môžu myslieť, že som v mojej príprave trochu extrémny. Ale telefonát počas dňa, či zaklopanie na dvere počas noci prichádza vždy ako prekvapenie. Niekto povie: Prosím, môžete prísť rýchlo? Raz, pred rokmi, to bol otec volajúci z nemocnice. Jeho trojročná dcéra bola uháňajúcim autom odhodená vyše 15 metrov, keď bežala cez cestu, aby sa stretla so svojou matkou. Keď som prišiel do nemocnice, otec prosil o to, aby mohla moc kňazstva zachrániť jej život. Lekári a sestričky nám iba zdráhavo dovolili načiahnuť sa cez plastovú zábranu, aby sme dali kvapku oleja na jediné otvorené miesto v hrubých obväzoch, ktoré pokrývali jej hlavičku. Jeden lekár mi povedal, s podráždenosťou vo svojom hlase: Ponáhľajte sa, nech idete robiť čokoľvek. Ona zomiera. Mýlil sa. Ona žila a v protiklade s tým, čo doktor povedal, nielen že žila, ale sa naučila znovu chodiť. Keď som dostal telefonát, bol som pripravený. Príprava znamenala oveľa viac ako to, že som mal poruke posvätený olej. Musí začať dlho pred krízou, ktorá si vyžaduje kňazskú moc. Tí, ktorí sú pripravení, budú pripravení na odpoveď. Príprava začína v rodinách, v kvórach Áronovho kňazstva a hlavne v súkromných životoch mladých mužov. Kvóra a rodiny musia pomôcť, ale príprava, ktorá sa ráta, bude urobená rozhodnutím mladých mužov povstať k svojmu veľkému údelu ako kňazskí služobníci Boží. Údelom dorastajúceho pokolenia držiteľov kňazstva je oveľa viac, ako len byť pripravený zniesť zhora Božiu moc a uzdravovať chorých ľudí. Príprava znamená byť pripravený ísť a urobiť všetko, čo Boh chce, aby bolo urobené vo svete, ktorý sa pripravuje na Jeho príchod. Nikto z nás

2 nevie presne aké budú tieto úlohy. Ale my vieme, čo bude vyžadované na to, aby sme boli prichystaní, aby sa tak každý z nás mohol pripraviť. Čo budete potrebovať v dramatickej chvíli, bude vybudované počas stabilného vykonávania poslušnej služby. Poviem vám o dvoch veciach, ktoré budete potrebovať a o príprave, ktorá je nutná na to, aby ste boli prichystaní. Po prvé, je treba mať vieru. Kňazstvo je právomoc konať v mene Božom. Je to právo na povolanie mocí nebeských. Musíte mať vieru, že Boh žije a že vy ste si získali Jeho dôveru, aby ste mohli používať Jeho moc pre Jeho účely. Jedna situácia z Knihy Mormonovej vám pomôže vidieť, ako sa jeden muž takto pripravil. Žil jeden držiteľ kňazstva nazývaný Nefi, ktorý obdržal ťažkú úlohu od Pána. Bol poslaný Bohom, aby povolával ľudí k pokániu predtým, ako bude pre nich príliš neskoro. Oni sa vo svojej neprávosti a nenávisti navzájom zabíjali. Dokonca ani ich smútok ich nepokoril dostatočne na to, aby činili pokánie a poslúchali Boha. Vďaka Nefiho príprave ho Boh požehnal mocou na vykonanie jeho úlohy. V Jeho láskavých a posilňujúcich slovách Nefimu sa teraz nachádza vedenie pre nás. Boh povedal, že Nefi bol požehnaný pre veci, ktoré vykonal. Lebo Boh uvidel ako Nefi s neúnavnosťou hlásal Jeho slovo, ktoré mu dal, svojmu ľudu. A Nefi sa ho nebál a nesnažil sa zachrániť svoj vlastný život, ale usiloval sa zachovávať Božiu vôľu a dodržiavať Jeho prikázania. Pretože Nefi toto robil s takou neúnavnosťou, Boh povedal, že požehná Nefiho navždy; a že ho urobí mocným v slove i skutku, vo viere a v dielach. Sľúbil Nefimu, že všetky veci budú urobené podľa jeho slov, lebo Nefi by nikdy nežiadal to, čo je v protiklade s Božou vôľou. Boh vyhlásil Nefimu v prítomnosti Svojich anjelov, že Nefi bude mať moc nad svojim ľudom a postihne zem hladomorom a morom, a skazou podľa zlovoľnosti tohto ľudu. Boh dal Nefimu moc, že čokoľvek spečatí ne zemi, bude spečatené ne nebi; a čokoľvek rozviaže na zemi, bude rozviazané na nebi; a tak bude mať moc medzi týmto ľudom. 1 Ako nám hovorí príbeh z Knihy Mormonovej, ľudia nečinili pokánie. A tak Nefi požiadal Boha, aby zmenil ročné obdobia. Žiadal o zázrak, aby pomohol ľuďom rozhodnúť sa činiť pokánie vďaka hladomoru. Hladomor prišiel. Ľudia činili pokánie a potom prosili Nefiho, aby primäl

3 Boha k tomu, aby zoslal dážď. On naozaj požiadal Boha a Boh vyznamenal jeho neotrasiteľnú vieru. Viera neprišla v okamihu, keď ju Nefi potreboval a ani tak Božia dôvera v Nefiho. On si zaslúžil túto veľkú vieru a Božiu dôveru vďaka svojej odvahe a dlhodobej práci v Pánovej službe. Vy, mladí muži, si teraz budujete svoju vieru na dni, ktoré sú pred vami, keď ju budete potrebovať. Môže to byť taká malá vec, ako robenie starostlivých záznamov v kvóre diakonov alebo učiteľov. Pred niekoľkými rokmi si jedni mladí muži robievali dôkladné záznamy o tom, čo rozhodli a urobili chlapci iba o niekoľko mesiacov starší, ako boli oni. Vyžadovalo si to vieru, že Boh povolal dokonca i 12 ročných do Svojej služby, ktorí boli vedení zjavením. Niektorí z týchto tajomníkov kvór z dávnejšej minulosti sedia teraz v predsedajúcich radách Cirkvi. Teraz čítajú záznamy, ktoré pripravili iní. A zjavenie prichádza k nim teraz tak, ako prichádzalo vedúcim, ktorým slúžili, keď boli chlapcami ako vy. Boli pripravení, aby dôverovali, že Boh zjavuje Svoju vôľu, dokonca i ohľadom zjavne malých vecí v Jeho kráľovstve. Nuž, Pán povedal, že Nefimu sa dalo dôverovať, lebo by nepožiadal o nič, čo by bolo v protiklade s Božou vôľou. Aby mal Pán túto dôveru v Nefiho, Pán sa musel uistiť, že Nefi verí v zjavenie, že ho hľadá a nasleduje. Dlhá skúsenosť s nasledovaním inšpirácie od Boha bola súčasťou Nefiho prípravy na kňazstvo. Musí byť našou súčasťou. Vidím, že sa to dnes deje. V posledných mesiacoch som počul ako diakoni, učitelia a kňazi dávali prednášky, ktoré boli tak jasne inšpirované a mocné, ako tie, ktoré budete počuť počas tejto generálnej konferencie. Keď som cítil moc danú vám, mladí držitelia kňazstva, pomyslel som si, že dorastajúce pokolenie okolo nás sa dvíha, ako na prílivovej vlne. Mojou modlitbou je, aby sa tí z nás, ktorí sú z predchádzajúcich generácií, sa s nimi pozdvihli na tejto vlne. Príprava Áronovho kňazstva je požehnanie pre nás všetkých tak isto ako pre tých, ktorým budú slúžiť v ich generácii a v generáciách, ktorú budú nasledovať. Avšak, nie všetko je dokonalé v Sione. l Nie všetci mladí ľudia sa rozhodli pripraviť sa. Rozhodnutia musia byť ich vlastné. Sú zodpovední sami za seba. Toto je Pánova cesta v Jeho milujúcom pláne. Avšak, mnohí mladí muži majú malú alebo žiadnu podporu od tých, ktorí by im pomohli pomôcť pripraviť sa. Tí z nás, ktorí môžu pomôcť, budú povolaní zodpovedať sa pred Pánom. Otec, ktorý zanedbáva alebo narúša synov rozvoj viery, či jeho schopnosť nasledovať inšpiráciu, zakúsi jedného dňa smútok. Toto bude skutočnosťou pre každého, kto bol v pozícii pomôcť týmto mladým mužom múdro a dobre sa rozhodnúť počas dní v prípravnom kňazstve.

4 Teraz, druhou vecou, ktorú budú potrebovať je dôvera, že môžu žiť tak, aby dosiahli požehnania a dôveru, ktoré im Boh ponúka. Väčšina vplyvov okolo nich ich ťahá dole, aby pochybovali o existencii Boha, Jeho lásky k nim a o skutočnosti niekedy tichých posolstiev, ktoré dostávajú skrze Ducha Svätého a Ducha Kristovho. Ich vrstovníci ich môžu tlačiť do toho, aby sa rozhodli pre hriech. Ak sa vy, mladí muži rozhodnete pre hriech, tie posolstvá od Boha sa stanú slabšími. Môžeme im pomôcť pripraviť sa tým, že ich budeme milovať, varovať a ukazovať, že im dôverujeme. Ale môžeme im pomáhať dokonca i viac našim príkladom verného a inšpirovaného služobníka. V našich rodinách, v kvórach, v triedach a keď sa s nimi stretávame v akomkoľvek prostredí, môžeme konať ako držitelia kňazstva, ktorí používajú svoju moc tak ako nás Boh učil. Pre mňa je tento pokyn najjasnejší v 121. oddiele v Náuke a zmluvách. Pán nás v tejto časti varuje, aby boli naše motívy čisté: Žiadna moc alebo vplyv nemôže alebo nemá byť udržiavaná pôsobením kňazstva, iba presvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a nepredstieranou láskou. 2 Keď vedieme a ovplyvňujeme mladých mužov, nesmieme to nikdy robiť preto, aby sme si uspokojili našu pýchu alebo našu ambíciu. Nikdy nesmieme používať nátlak bez ohľadu na stupeň nespravodlivosti. Toto je vysokou normou príkladu, ktorý musíme nastaviť pre našu mládež. Videl som, ako to bolo urobené, keď som bol učiteľ a kňaz. Môj biskup a tí, ktorí slúžili pod ním, boli odhodlaní nestratiť ani jedného z nás. Tak zreteľne, ako som len dokázal vidieť, bolo ich odhodlanie motivované láskou k Pánovi a k nám, nie zo sebeckého dôvodu. Biskup mal systém. Každý radca v každom kvóre mal kontaktovať každého mladého muža, s ktorým v nedeľu nehovoril. Nemali si ísť ľahnúť, dokým buď nehovorili s chlapcom, ktorý chýbal, alebo s jeho rodičmi či blízkym kamarátom. Biskup im sľúbil, že nezhasne svetlá, dokiaľ nebude počuť správu o každom chlapcovi. Nemyslím, že im to dal príkazom. Jednoducho ujasnil, že neočakáva, aby zhasli svetlá, dokiaľ mu nepodajú takúto správu. On a tí, ktorí slúžili pod ním, robili oveľa viac, ako len to, že na nás dohliadali. Ukazovali nám svojim príkladom, čo znamená starať sa o Pánove ovečky. Žiadne snaženie nebolo príliš veľké pre neho alebo pre tých, ktorí nám slúžili v našich kvórach. Prostredníctvom ich príkladu nás učili čo to znamená byť neúnavný v Pánovej službe. Pán nás pripravoval príkladom. Nemám tušenie, či niekedy pomysleli na to, že niekto z nás bude niekým mimoriadnym. Ale zaobchádzali s nami, ako keby to tak bolo, tým, že boli ochotní zaplatiť akúkoľvek osobnú cenu za to, aby nám zabránili stratiť vieru.

5 Neviem ako biskup dokázal, aby toľko veľa ľudí malo také vysoké očakávania. Dokážem to najlepšie vyjadriť tak, keď poviem, že to bolo urobené presvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou, a nepredstieranou láskou. Metóda nezhasnem svetlá, ktorú biskup používal, by na niektorých miestach nefungovala. Ale príklad neochvejnej starostlivosti o každého mladého muža a rýchle priblíženie sa priniesli moc nebies do našich životov. A vždy aj bude. To pomohlo mladým mužom pripraviť sa na dni, keď ich Boh potreboval v ich rodinách a v Jeho kráľovstve. Môj otec bol pre mňa príkladom toho, čo Pán učí v 121. oddiele o obdržaní nebeskej pomoci pri príprave mladých mužov. Počas mojich mladých liet bol niekedy sklamaný z môjho správania. Dal mi o tom vedieť. Z jeho hlasu som mohol usúdiť, že si myslel, že dokážem byť lepší. Ale robil to Pánovým spôsobom. Karhajúc v pravý čas s ostrosťou, keď bol pohnutý Duchom Svätým; a následne prejavením väčšej lásky voči tomu, koho karhal, aby vás nepovažoval za svojho nepriateľa. 3 Vedel som i po tej najotvorenejšej náprave, že otcove pokarhanie bolo dané v láske. V skutočnosti sa zdalo, že jeho láska sa zvyšuje, keď použil svoju najsilnejšiu formu nápravy, ktorou bol nesúhlasný a sklamaný pohľad. Bol mojim vedúcim a mojim trénerom, nikdy nepoužívajúc nútené prostriedky, a ja som si istý, že prísľub daný v Náuke a zmluvách mu bude naplnený. Jeho vplyv na mňa bude k nemu plynúť na veky vekov. 4 Mnohí otcovia a vedúci budú cítiť, keď počujú slová v 121. oddiele Náuky a zmlúv, že musia povstať vyššie, aby dosiahli takúto normu. Ja tiež. Môžete si pamätať na okamih, keď ste vyhrešili dieťa alebo mladého človeka s ostrosťou, keď ste k tomu boli pohnutí niečím iným ako inšpiráciou? Pamätáte sa na čas, keď ste povedali svojmu synovi, aby urobil niečo alebo obetoval niečo, čo ste neboli sami ochotní urobiť? Pocity ľútosti nás môžu popohnať k pokániu, aby sme sa stali podobnejšími tým príkladom, ktorými by sme sa podľa našej zmluvy mali stať. Keď splníme naše povinnosti ako otcovia a vedúci, pomôžeme ďalšej generácii, aby dosiahla svoju nádhernú budúcnosť. Oni budú lepší, ako sme my, tak ako ste sa vy snažili byť dokonca lepšími rodičmi, ako vaši rodičia a lepšími vedúcimi, ako tí úžasní vedúci, ktorí vám pomáhali. Je mojou modlitbou, aby ste boli odhodlaní snažiť sa každý deň viac o to, aby ste si pripravili dorastajúce pokolenie. Vždy, keď vidím posvätený olej, spomeniem si na túto noc a na pocit, ktorý teraz mám, že chcem urobiť viac, aby som pomohol mladým ľuďom pripraviť sa na svoje dni služby a príležitosti. Modlím sa, aby mali požehnanie prípravy. Som si istý, že s Pánovou a našou pomocou budú pripravení.

6 Vydávam vám svoje svedectvo, že Boh, Večný Otec žije, a že Ježiš Kristus žije a vedie túto Cirkev. On je dokonalým príkladom kňazstva. Prezident Thomas S. Monson drží a používa všetky kľúče kňazstva na zemi. To je pravda. O tom svedčím v mene Ježiša Krista, amen. POZNÁMKY 1. Pozri Helaman 10: Pozri NaZ 121: Pozri NaZ 121: Pozri NaZ 121:46.

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti Kňaz (3x): Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z

Podrobnejšie

Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V

Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V týchto nepokojných časoch po celom svete stále viac

Podrobnejšie

Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu

Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu povahu, pozdvihnú naše životy a zintenzívnia naše

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint STVORENIE SVETA (Gn 1, 1-27) Úvod do knihy Genezis gr. význam pôvod, vznik Opisuje začiatky Božieho stvoriteľského diela a dejín spásy. Opisuje počiatok stvorenia, počiatok ľudstva, počiatok soboty, manželstva,

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

ALBATROS_MEDIA

ALBATROS_MEDIA I. Hovorí sa, že svet je dnes menší. A to preto, že sa veľmi rýchlo dostaneme hoci aj na druhý koniec sveta. Kedysi sme museli do Ameriky cestovať celé mesiace, a teraz tam preletíme za jeden deň. Podobne

Podrobnejšie

Microsoft Word - Document4

Microsoft Word - Document4 Hľadať poznanie o Nebeskom Otcovi a Jeho Synovi Ježišovi Kristovi Starší Robert D. Hales Kvórum dvanástich apoštolov Svetlo viery je vo vás a čaká, kým bude prebudené a zintenzívnené Duchom Božím. Moji

Podrobnejšie

Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo b

Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo b Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo byť evanjelium znovuzriadzované v tejto dispenzácii,

Podrobnejšie

Micheas.doc

Micheas.doc MICHEÁŚ Mich 6,8: Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba; len zachovať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Prorok Micheáš bol súčasník proroka Izaiaša. Obidvaja

Podrobnejšie

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to,

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, aby mohol byť prísne vedecký. Na to druhé nemám nijaký

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

Microsoft Word - Document4

Microsoft Word - Document4 Čiňte pokánie - aby som vás mohol uzdraviť Starší Neil L. Andersen Kvórum dvanástich apoštolov Výzva k pokániu je málokedy hlasom napomenutia, je to skôr milujúce naliehanie otočiť sa a znova sa obrátiť

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret Farizeji vyčítali Ježišovi,

Podrobnejšie

Pracovný list č

Pracovný list č Meno Priezvisko Pracovný list č. 11 Zmluva s Bohom farnosť Milý priateľ/ka! Tak sa pomaly blížime k záveru našej cesty. Mnohé sme za ten čas spoznali. A mnohé aj urobili. V Tvojom živote nastali zmeny:

Podrobnejšie

Keď sa stretávame znova Prezident Thomas S. Monson Je mojou modlitbou, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď budeme počúvať dnešné a zajtrajšie po

Keď sa stretávame znova Prezident Thomas S. Monson Je mojou modlitbou, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď budeme počúvať dnešné a zajtrajšie po Keď sa stretávame znova Prezident Thomas S. Monson Je mojou modlitbou, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď budeme počúvať dnešné a zajtrajšie posolstvá a naučíme sa veci, ktoré Pán chce, aby sme

Podrobnejšie

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl 8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Základný text 4 Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je

Podrobnejšie

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí 1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí - Pierre a jeho uzdravenie z podvýživy UNICEF/UN0239556/Gilbertson

Podrobnejšie

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknihy.sk Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint KTO SPOZNÁVA BIBLIU SPOZNÁVA KRISTA. Biblia je súbor kníh, ktoré hovoria o zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom skrze Mojžiša a ktorú naplnil v Kristovi. Je to Bohom vnuknuté slovo. Nie diktát. Nespadla

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín,

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, aby strávili dovolenku v príjemnom prostredí a načerpali

Podrobnejšie

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Global Payment Plus - phototan Návod na prechod z USB tokenu na phototan Vážení užívatelia, tento návod Vás prevedie niekoľkými jednoduchými krokmi nutnými pre úspešný prechod z USB tokenu na phototan.

Podrobnejšie

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M 3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. Martinovi 2. Zamyslenie na deň 3. Litánie k sv. Martinovi

Podrobnejšie

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka)

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka) Chimamanda Ngozi Adichie VŠETCI BY SME MALI BYŤ FEMINIST(K)AMI Preložila Kristína Karabová ÚVOD Toto je modifikovaná verzia prejavu, s ktorým som vystúpila v decembri 2012 na TEDxEus ton, každoročnej konferencii

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret A; Mk 2, 1 Farizeji vyčítali

Podrobnejšie

Microsoft Word - prakticka teologia_seminarka

Microsoft Word - prakticka teologia_seminarka TRNAVSKÁ UNIVERZITA TEOLOGICKÁ FAKULTA Študijný odbor: Sociálna práca a katolícka teológia Bakalársky študijný program formácia a vedenie spoločenstiev Praktická teológia Hnutie Modlitby matiek Vyučujúci:

Podrobnejšie

Bulletin16-17.indd

Bulletin16-17.indd Život Cirkvi Ročník 17 16-17/2011 Z tvojho Vzkriesenia, Kriste, raduje sa nebo a zem KOMENTÁR Tiché Božie milosrdenstvo Nedeľa Božieho milosrdenstva sa nám už akosi automaticky spája s Krakovom a svätou

Podrobnejšie

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa. 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Podrobnejšie

SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť s

SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť s SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r 2 0 1 2 O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť sa ku svojej panej... 1Moj 16,8.9; Sú ľudia, ktorí si

Podrobnejšie

Uloha trenera - V. Orszagh

Uloha trenera - V. Orszagh ÚLOHA TRÉNERA V DNEŠNOM HOKEJI Vladimír ORSZÁGH ÚLOHA TRÉNERA PLATÍ,ŽE KULTÚRU TÍMU ZOSOBŇUJE SÁM TRÉNER,MUSÍ BYŤ STELESNENÍM TOHO ČO POŽADUJE SÁM OD DRUHÝCH NA TRÉNINGU,NA ZÁPASE,VŠADE INDE. PLYNIE Z

Podrobnejšie

Prípravka pre pôstny modlitebný týždeň 2013

Prípravka pre pôstny modlitebný  týždeň 2013 Prípravka pre pôstny modlitebný týždeň 2013 Kristus Baránok Boží učí nás vytrvalosti a vernosti 2Tim 3, 14 17; 4, 1 2 1. deň: Buď verný učeniu a presvedčeniu (v. 14) Byť verný dnes už nie je veľmi v móde.

Podrobnejšie

Popolcová streda – 13

Popolcová streda – 13 ÚVAHY NA DNI VEĽKÉHO PÔSTU 2019 DRUHÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ = 18. 3. 24. 3. 2019 2 Niekoľko slov na úvod: Materiály, ktoré budú umiestňované na farskej webovej stránke v RUBRIKE NOVINKY, Vás pozývajú k tomu, aby

Podrobnejšie

LINEAMENTA 2015

LINEAMENTA 2015 LINEAMENTA 2015 ÚVOD Prvý synodálny dokument Synody Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej Ordinariát OS a OZ SR) s názvom Lineamenta (z lat. linea - línia) je pracovný

Podrobnejšie

BULLETIN Jún

BULLETIN Jún BULLETIN Jún HOSPODIN JE MÔJ PASTIER Žalmy sú úžasnou časťou Biblie. Sú to básne, piesne, chvály, modlitby, múdrosti a vyznania. Asi žiadna iná z biblických kníh neodpovedá na toľko otázok každodenného

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny

Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny 1.hod08:00-08:45 2.hod08:55-09:40 3.hod09:55-10:40 4.hod10:55-11:40 5.hod11:50-12:35 6.hod12:40-13:25 7.hod13:30-14:15 8.hod 14,20-15,05 1 / 6 VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY Príchod do školy - Žiaci prichádzajú

Podrobnejšie

Kat Infolist 17 tyzden 11

Kat Infolist 17 tyzden 11 Liturgický kalendár: KATEDRÁLNY INFOLIST 25.4. 1.5.2011 Želáme vám a vyprosujeme optimizmus sily života, ktorý dáva Ježiš svojim zmŕtvychvstaním. Buďme tými, ktorí všade vnášajú radosť Kristovho života.

Podrobnejšie

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo 12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli

Podrobnejšie

SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín

SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/2018 25.3.2018 Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu

Podrobnejšie

Prítomnosť príbuzných postihnutého pri kardiopulmonálnej resuscitácii

Prítomnosť príbuzných postihnutého pri kardiopulmonálnej resuscitácii XXI. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Olomouc 2014 Jana Boroňová Trnavská univerzita v Trnave Auris media, s.r.o. Trnava ...neexistujú predpísané pravidlá pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat.

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat. Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠkVP Škola Stupeň vzdelania Forma štúdia Dĺžka vzdelávania Vyučovací jazyk Náboženská výchova - katolícka Človek a hodnoty Inovovaný školský vzdelávací program Základná

Podrobnejšie

AGENDA

AGENDA AGENDA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 1996 VENI SANGTE SPIRITUS PASCE PASTOREM DUC DUCEM APERI APERTURO DA DATURO EMITTE SPIRITUM TUUM ET CREABUNTUR ET RENOVABIS FACIEM TERRAE AMEN

Podrobnejšie

A4_01_OBR_SK_HL_CZ_KCZ_KSK_DSK_HOT.qxd

A4_01_OBR_SK_HL_CZ_KCZ_KSK_DSK_HOT.qxd Oslepený KĽÚČE LEKCIA 1. úloha Čítaj Prečítaj si príbeh Oslepený. Nauč sa Začni sa učiť kľúčový verš. Premýšľaj Porozmýšľaj o tom, čo ti ide naozaj dobre; o dare, ktorým ťa Boh obdaroval. Modli sa Popros

Podrobnejšie

God Hiding Himself In Simplicity, Then Revealing Himself In The Same

God Hiding Himself In Simplicity, Then Revealing Himself In The Same BOH SKRYTÝ A ZJAVENÝ V JEDNODUCHOSTI Jeffersonville, Indiana USA 17.03.1963. 1 Ďakujem ti brat Neville. Nech ťa Pán žehná. Dobré ráno, priatelia. Toto skutočne považujem za najvýznamnejšie udalosti môjho

Podrobnejšie

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, aby matematické operácie boli vypočítané správne.

Podrobnejšie

10-4 promo

10-4 promo strana 3 editoriál Vážení priatelia a priate¾ky šachovej hry, pred rokmi som bol v Po¾sku na jednej konferencii o regionálnom rozvoji. Podrobnosti nie sú dôležité, ale dobre si pamätám, ako sa niektorí

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

Microsoft Word - lutost.doc

Microsoft Word - lutost.doc ĽÚTOSŤ Petrova a Judášova ľútosť Nie každý pocit viny je výrazom pravej ľútosti nad hriechmi a otvorením sa Božiemu milosrdenstvu. V Evanjeliu nachádzame dva druhy ľútosti: Judášovu a Petrovu ľútosť. Judáš

Podrobnejšie

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla Michael Úvodník KALENDÁR UDALOSTÍ 2018 FARNOSŤ SKALICA Streda 14. február: Popolcová streda začiatok Pôstneho obdobia Sobota 3. marec: Pôstna duchovná obnova s Br. Mgr. Richardom Mariánom Jombíkom

Podrobnejšie

Popolcová streda – 13

Popolcová streda – 13 ÚVAHY NA DNI VEĽKÉHO PÔSTU 2019 ŠTVRTÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ = 8.4. 13.4. 2019 64 32 5 Niekoľko slov na úvod: Materiály, ktoré budú umiestňované na farskej webovej stránke v RUBRIKE NOVINKY, Vás pozývajú k tomu,

Podrobnejšie

Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás

Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás knihou, z ktorej možno čítať; je knihou, v ktorej

Podrobnejšie

F a r s k ý l i s t Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi

F a r s k ý l i s t Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi F a r s k ý l i s t 21 2015 11.10.2015 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi naberá vyššie obrátky. Tento mesiac prebieha synoda

Podrobnejšie

KARTA K OT obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT prech

KARTA K OT obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT prech KARTA K OT. 1 1 - obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT. 2 1 - prechovávam k nim veľké sympatie 2 - prechovávam k nim mierne

Podrobnejšie

Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov muži ženy neuvedené Vek respondentov

Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov muži ženy neuvedené Vek respondentov Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov 2 119 muži ženy neuvedené 2. Vek respondentov 1 1 1 187 26 1 5 4 3 1 5 6-1 11-15 16-24 - 3 31-35 36-45 46-55 56 a viac 3. Už

Podrobnejšie

10 tipov pre tvoj forex úspech

10 tipov pre tvoj forex úspech 5 konkrétnych spôsobov, ako zarobiť 1 milión EUR Redakcia Svet bohatých Ak má človek zdravé ruky a trocha rozumu, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Po svete dnes behá viacero ľudí, ktorí vďaka kreativite a vytrvalosti

Podrobnejšie

4. Aktivity Klubu pacientov SMyS [režim kompatibility]

4. Aktivity Klubu pacientov  SMyS [režim kompatibility] CZECH SLOVENSKÁ MYELÓMOVÁ SPOLOČNOSŤ KLUB PACIENTOV AKTIVITY KLUBU CMG M Y E L O M A GROUP PACIENTOV ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA MIKULOV, 13.- 14. 9. 2013 ŠKOLA MYELOMU PRE PACIENTOV Liptovský Ján, 28-29 September

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Štandardný Eurobarometer 90 VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII JESEŇ 2018 NÁRODNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike Štandardný Eurobarometer 90 Jeseň 2018 Kantar

Podrobnejšie

LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej,

LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, SO Rok vydania: 2019 Jazyková korektúra: Mgr. et Mgr.

Podrobnejšie

bakalarska prezentacia.key

bakalarska prezentacia.key Inteligentné vyhľadávanie v systéme na evidenciu skautských družinových hier Richard Dvorský Základné pojmy Generátor družinoviek Inteligentné vyhľadávanie Ako to funguje Základné pojmy Skautská družina

Podrobnejšie

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan Ivan Putiška Nováky PEŠIBUS Je to PEŠIBUS ekologický, bezpečný, rýchly, nenáročný a lacný spôsob dopravy. V PEŠIBUSE každé ráno pešo odprevadí do školy skupinu detí jeden dospelý vodič PEŠIBUSU /rodič

Podrobnejšie

MATERÁČIK jún 2016 Internetový časopis

MATERÁČIK jún 2016 Internetový časopis MATERÁČIK jún 2016 Internetový časopis Milí čitatelia! Opäť sa stretávame na stránkach nášho internetového časopisu Materáčik. Ako štyria bratia, jar už vystriedalo túžobne očakávané leto. S ním prichádza

Podrobnejšie

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách)

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách) POBOŽNOSŤ NA VIGÍLIU NARODENIA PÁNA (v rodinách) Bezprostredne pred štedrou večerou sa rodina zíde na túto modlitbu. Vstupuje ňou do slávnosti Narodenia Pána. Miestom modlitby môže byť miesto, kde sa rodina

Podrobnejšie

Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu

Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu duše. Mojžiš, jeden z najväčších prorokov, akého svet

Podrobnejšie

Dorka Magorka (ukážka)

Dorka Magorka (ukážka) DORKA MAGorKA DORKA MAGorKA ABBY HANLON Pre Tobiasa, moju dobrú vílu! Copyright 2014 by Abby Hanlon This edition published by arrangement with Dial Books for Young Readers, an imprint of Penguin Young

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka)

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka) ZŠ BUDATÍNSKA 61, BRATISLAVA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 ŠKOLSKÝ ČASOPIS BUDATÍNKO 5 Valentín Valentín je sviatok zamilovaných. Tento sviatok sa koná 14.2. Je to sviatok lásky a šťastia. Posielajú sa Valentínske

Podrobnejšie

SuhrnKrestanstva

SuhrnKrestanstva Súhrn základov kresťanstva v kocke pre študentov 1. ročníka gymnázií a stredných škôl inky 2011 1. Koľko Bohov poznáme? 39 Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na

Podrobnejšie

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B.

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. Prečítajte si ďalej uvedené situácie a precvičte si, ako reagovať, keď vidíte

Podrobnejšie

Microsoft Word - Prayer - The Highest Form of Christian Service - Slovak.doc

Microsoft Word - Prayer - The Highest Form of Christian Service - Slovak.doc NAJVYŠŠIA FORMA KRESŤANSKEJ SLUŽBY Oswald, J. Smith NAJVYŠŠIA FORMA KRESŤANSKEJ SLUŽBY Najvyššou formou kresťanskej služby je prímluvná modlitba. Hovorím to bez obáv z protirečenia. A to, čo sa teraz chystám

Podrobnejšie

Október-_Rim_4_-_1_Kor_1.doc

Október-_Rim_4_-_1_Kor_1.doc Rozpis čítania NZ na Október 08 - Rok sv. Pavla Dát. deň Lectio divina Prečítať Dát. deň Lectio divina Prečítať 1. st Rim 4,13-25 Mk 14 17. pia 11, 25-36 Lk 14 2. št 5, 1-11 15 18. so 12, 1-8 15 3. pia

Podrobnejšie

osnovy nav 5. roč.

osnovy nav 5. roč. Obsah predmetu náboženská výchova v 5. ročníku ZŠ: Ročníková téma: Poznávanie cez dialóg V tomto veku dieťa stále viac naväzuje a rozvíja vzťahy s okolitým svetom formou dialógu. Dialóg rozvíja nie len

Podrobnejšie

1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na vidit

1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na vidit 1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné,

Podrobnejšie

NOVÉ SVETLO 1Ján 3:18 18 Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.. Joz 24:14 (aj 1 Sam 12:24) Preto teraz sa bojte Hospodin

NOVÉ SVETLO 1Ján 3:18 18 Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.. Joz 24:14 (aj 1 Sam 12:24) Preto teraz sa bojte Hospodin NOVÉ SVETLO 1Ján 3:18 18 Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.. Joz 24:14 (aj 1 Sam 12:24) Preto teraz sa bojte Hospodina a slúžte mu v úprimnosti a v pravde a odstráňte bohov,

Podrobnejšie

Kto je kto

Kto je kto DUCHOVNÉ OZVENY Mesačník farnosti sv. Martina z Tours Suchá nad Parnou, Košolná, Zvončín ročník XIII. Marec 2010 číslo 3 Príprava na víťazstvo Drahí farníci, čas letí, máme za sebou už štvrtinu pôstneho

Podrobnejšie

BIBLICKÝ VEČER

BIBLICKÝ VEČER STVORENIE SVETA STVORENIE ČLOVEKA 26 Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi,

Podrobnejšie

30435_M_Pracovny.indd

30435_M_Pracovny.indd Opakovanie Píšeme rytmus a noty Precvičte si správne písanie rytmu do notovej osnovy. Dajte pozor na to, aby rytmická slabika tá siahala od druhej po štvrtú čiaru. Pokračujte aj v notovom zošite. Precvičte

Podrobnejšie

Microsoft Word - MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Microsoft Word - MÁJOVÉ POBOŽNOSTI MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 1 Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Prvá májová pobožnosť v modernom chápaní vznikla vo Verone v roku 1725. Pápeži podporovali tieto májové pobožnosti. Pápež Pavol VI. vydal

Podrobnejšie

MEN Kvapka informácií pre chlapcov

MEN Kvapka informácií pre chlapcov MEN Kvapka informácií pre chlapcov 1 1 Dôvod, prečo rozumieť menštruácii Každé dievča chce chlapca, ktorý jej rozumie a nerobí si z nej blbé vtipy, keď je jej zle. Lenže dievčatám býva zle väčšinou každý

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Vyber správnu odpoveď Kto sa pýtal Ježiša na zničenie chrámu a na znamenia začiatku týchto udalostí? A/ farizeji a zákonníci B/ Peter a Jakub B, C; Mk 13, 3

Podrobnejšie

STAUROS Č. 7 marec/apríl 2017 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Na úvod znova malá pôstna bilancia: Na pr

STAUROS Č. 7 marec/apríl 2017 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Na úvod znova malá pôstna bilancia: Na pr STAUROS Č. 7 marec/apríl 2017 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Na úvod znova malá pôstna bilancia: Na prvú pôstnu nedeľu nám Kristus sľúbil, že uvidíme otvorené

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, Ivanka pri Dunaji, mobil: , AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE apríl jún /2018

Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, Ivanka pri Dunaji, mobil: ,   AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE apríl jún /2018 AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE apríl jún /2018 (základné, zdokonaľovacie, intenzívne, zdravotné a kondičné plávanie) Bazén: ZŠ Pankúchova 4 / 25m, ZŠ Holíčska 50 / 25m, Pasienky / 50m ZÁKLADNÉ KURZY PLÁVANIA

Podrobnejšie

ILP-HRI 2015

ILP-HRI 2015 ILP-HRI 2015 Médiá si navzájom odporujú, klamú, neviem sa v tom vyznať. Ako rozoznať, čo je skutočnosť a čo je výmysel? Nie je to také jednoduché, informácie v médiách nie sú čierno-biele, postavené iba

Podrobnejšie

Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch apríl

Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch apríl Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch 13. 14. apríla 2015 v Dolnom Kubíne. Vo vystavovanom akváriu s 15-tisíc

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 PRÁCA S MLÁDEŽOU A SLOVENSKÝ HOKEJ KONFERENCIA 2MB - dva milióny budúcností - - Správa o mládeži 2018 Bratislava, 21. 22.6.2018 Hokej ako spoločenský fenomén S L O V E N S K Ý Z V Ä Z Ľ A D O V É H O H

Podrobnejšie

INSTRUMENTUM LABORIS 2016

INSTRUMENTUM LABORIS 2016 INSTRUMENTUM LABORIS 2016 ÚVOD Dostáva sa Vám do rúk druhý pracovný dokument Synody Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky s latinským názvom Instrumentum laboris. Je jedným

Podrobnejšie

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prinášame vám prehľad služieb, ktoré vám pomôžu užiť si ho

Podrobnejšie

Krížová cesta Otcov

Krížová cesta Otcov Krížová cesta otcov / z rádia Lumen 2007 / Úvodná modlitba V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Bože Otče, chceme sa teraz chvíľu zastaviť a spolu so sv. Jozefom, ktorý je vzorom nám mužom a otcom, chcem

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

Poď za mnou Joseph Aubry, SDB DOKUMENTY Lumen Gentium...2 Perfectae caritatis...7 TEOLÓGIA REHOĽNÉHO ŽIVOTA 1 Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi poku

Poď za mnou Joseph Aubry, SDB DOKUMENTY Lumen Gentium...2 Perfectae caritatis...7 TEOLÓGIA REHOĽNÉHO ŽIVOTA 1 Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi poku Poď za mnou Joseph Aubry, SDB DOKUMENTY Lumen Gentium...2 Perfectae caritatis...7 TEOLÓGIA REHOĽNÉHO ŽIVOTA 1 Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi pokus o definíciu...14 2 Rehoľný život vo svojej osobno-mystickej

Podrobnejšie

1 DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 7. téma: MANŽELSTVO V tejto katechéze nás budú sprevádzať dve otázky, na ktoré sa budeme snažiť dať odpoveď. Prvá, prečo Boh st

1 DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 7. téma: MANŽELSTVO V tejto katechéze nás budú sprevádzať dve otázky, na ktoré sa budeme snažiť dať odpoveď. Prvá, prečo Boh st 1 DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 7. téma: MANŽELSTVO V tejto katechéze nás budú sprevádzať dve otázky, na ktoré sa budeme snažiť dať odpoveď. Prvá, prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu? Druhá, čo znamená, že

Podrobnejšie

Kreatívna kampaň pre

Kreatívna kampaň  pre Kreatívna kampaň pre NETFLIX Lucia Peterková Claim Presne to, čo potrebuješ. Každý človek je jedinečný a každý má rád niečo iné. Je ťažké vyhovieť každému, avšak Netflix to dokáže. Je jedno či máte radi

Podrobnejšie

Microsoft Word - spevnik 2010 bez akordov.doc

Microsoft Word - spevnik 2010 bez akordov.doc Spevník mládežníckych piesní Farnosti Strečno A všetko, čo má 152 Duchu Svätý príď 143 Kríž je znakom spásy 42 A-a-a-aleluja 383 Duchu Svätý príď k nám 18 Krok sem, krok tam 386 Adeste, fideles 410 Duchu

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA SOLINKÁCH S PARCELNÝM ČÍSLOM C-KN : 7986/12 Materiál

Podrobnejšie

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc 6 téma: Výrazy a vzorce I Úlohy na úvod 1 1 Zistite definičný obor výrazu V = 4 Riešte sústavu 15 = 6a + b, = 4a c, 1 = 4a + b 16c Rozložte na súčin výrazy a) b 4 a 18, b) c 5cd 10c d +, c) 6 1 s + z 4

Podrobnejšie

Erasmus plus 2018

Erasmus plus 2018 Projekty na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v roku 2018 Mobility a mladežnícke výmeny v roku 2018 Apríl 2018: Mládežnícka výmena Podnikanie s multimédiami, Jazero Počúvadlo,

Podrobnejšie

inz_bekaert_189x125_ indd

inz_bekaert_189x125_ indd MONIKA, KONTROLÓRKA KVALITY DANIEL, TECHNIK KVALITY Vyrábajte s nami drôty, ktoré držia svet pohromade Vyrábame drôtiky tenšie ako jeden mikrometer, aj hrubé drôty, čo držia mosty nad vodou. Kord z Bekaertu

Podrobnejšie

Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779

Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779 Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779 OBSAH Slovo na úvod... strana 3 Vyučovací list... strana 5 Správy z diaspóry... strana 11 AKTUÁLNE PROJEKTY POMOCI Aktuálne projekty: Projekt Nádej variabilný symbol

Podrobnejšie

Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystú

Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystú Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystúpenia Pána do Turíčnej vigílie. Novéna k Duchu Svätému

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

charis

charis Domáci tlačový fond: r. Vašková, Medzany 20 s. Martonová, Orkucany 10 r. Toporcerová, Lipany 20 r. Kuropčáková, Jakubovany 10 bohuznámi manželia 5 r. Karabinošová, Sabinov 5 bohuznámy darca 10 s. Z. Polohová,

Podrobnejšie