CAL. VR42 / VR43 Solárny chronograf

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "CAL. VR42 / VR43 Solárny chronograf"

Prepis

1 CAL. VR42 / VR43 Solárny chronograf SOLÁRNE FUNKCIE Funkcia solárneho nabíjania Funkcia indikátora rezervy chodu Funkcia predbežného upozornenia na nízku hladinu energie ČAS/KALENDÁR 24hodinová, hodinová, minútová a sekundová ručička Dátum zobrazený pomocou číslic STOPKY Dve ručičky stopiek: sekundová a minútová Stopky merajú až 29 minút, 59 sekúnd po sekundách Majú tiež funkciu merania medzičasu.

2 H M 45 L ZOBRAZENIE A KORUNKA Hodinová ručička Minútová ručička stopiek Sekundová ručička Sekundová ručička stopiek H M VR42 Aj keď sa môže pozícia 24hodinového ciferníka líšiť v závislosti od modelu, funguje rovnako. 45 L Minútová ručička Dátum VR43 24hodinová ručička KORUNKA a: Normálna poloha b: Prvé kliknutie c: Druhé kliknutie 31 24hodinová ručička

3 SKRUTKOVACIA KORUNKA (pre modely so skrutkovacou korunkou) Odomknutie korunky 1. Otáčajte korunkou proti smeru hodinových ručičiek, kým budete cítiť otáčanie závitov. 2. Korunku je teraz možné vytiahnuť. Uzamknutie korunky 1. Zatlačte korunku naspäť do normálnej polohy. 2. Otáčajte korunkou v smere hodinových ručičiek a súčasne na ňu vyvíjajte mierny tlak, kým nebude utiahnutá. 3

4 4 NASTAVENIE ČASU A ÚPRAVA POZÍCIE RUČIČIEK STOPIEK Tieto hodinky sú navrhnuté tak, že 1) nastavenie času a 2) úprava pozície ručičiek stopiek sa vykonávajú s korunkou vytiahnutou do polohy druhého kliknutia. Keď je korunka vytiahnutá do polohy druhého kliknutia, vykonajte vyššie spomenuté úkony naraz. Keď je sekundová ručička na pozícii 12 hodín, KORUNKA vytiahnite do druhého kliknutia.

5 1) NASTAVENIE ČASU Sekundová ručička VR42 Minútová ručička KORUNKA Otáčaním nastavte hodinovú a minútovú ručičku. Hodinová ručička 24hodinová ručička 24hodinová ručička sa pohybuje v súlade s hodinovou a minútovou ručičkou. Odporúčame brať do úvahy čas potrebný na úpravu polohy ručičiek stopiek a nastaviť ručičky hodiniek o pár minút pred aktuálny čas. 2) ÚPRAVA POZÍCIE RUČIČIEK STOPIEK Ak sa ručičky stopiek nenachádzajú na pozícii 0, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie a nastavte ich na pozíciu 0. 5

6 6 Minútová ručička stopiek H M 30 L Sekundová ručička stopiek alebo KORUNKA Opakovaným stláčaním nastavte ručičky stopiek na pozíciu 0 00 S každým stlačením tlačidla A sa sekundová ručička stopiek posunie o jednu sekundu dopredu. S každým stlačením tlačidla B sa sekundová ručička stopiek posunie o jednu sekundu dozadu. Minútová ručička stopiek sa pohybuje v súlade so sekundovou ručičkou stopiek. Ak držíte tlačidlo A alebo B stlačené, ručičky sa pohybujú rýchlo. Zatlačte naspäť do normálnej polohy, v súlade s časovým signálom.

7 NASTAVENIE DÁTUMU Pred nastavením dátumu nastavte čas. KORUNKA Vytiahnite do prvého kliknutia. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, pokým sa nezobrazí požadovaný dátum. 31 Zatlačte naspäť do normálnej polohy. Dátum 7

8 8 STOPKY Stopky merajú až 29 minút a 59 sekúnd po jednej sekunde. Keď meranie dosiahne 30 minút, stopky automaticky prestanú merať. Minútová ručička stopiek Sekundová ručička stopiek * Pred použitím stopiek sa uistite, či je korunka zatlačená v normálnej polohe a ručičky stopiek sú zresetované na pozíciu Štart/Stop/Reštart Reset/Medzičas/ Opustenie medzičasu Ak sa po zresetovaní stopiek ktorákoľvek z ručičiek stopiek nevráti na pozíciu 0, postupujte podľa pokynov v časti ÚPRAVA POZÍCIE RUČIČIEK STOPIEK.

9 Štandardné meranie Štart Stop Reset Meranie medzičasu Štart Medzičas Opustenie medzičasu Stop Reset Meranie dvoch pretekárov Štart Cieľový čas 2. pretekár Cieľový čas Reset 1. pretekára je v cieli 2. pretekára 9

10 ĎALŠIE INFORMÁCIE O MANIPULÁCII S HODINKAMI NASTAVENIE ČASU A ÚPRAVA POZÍCIE RUČIČIEK STOPIEK Keď je korunka vytiahnutá do polohy druhého kliknutia, kým stopky merajú alebo boli zastavené, ručičky stopiek sa automaticky zresetujú na 0. NASTAVENIE ČASU Pri nastavovaní hodinovej ručičky skontrolujte, či je správne nastavený režim dopoludnia/popoludní. Hodinky sú navrhnuté tak, aby sa dátum a deň menili raz za 24 hodín. Pri nastavovaní minútovej ručičky ju najprv posuňte o 4 až 5 minút pred požadovaný čas a potom ju otočte naspäť na presný čas. NASTAVENIE DÁTUMU Na konci 30dňových mesiacov a februára je potrebné dátum upraviť. Nenastavujte dátum medzi 21. hodinou a 1. hodinou, nastavenie by mohlo byť nesprávne. STOPKY Stopky je možné opakovane reštartovať a zastaviť stlačením tlačidla A. Meranie a opustenie medzičasu je možné opakovane vykonať stlačením tlačidla B. 10

11 AKO NABIŤ A SPUSTIŤ HODINKY 31 Pri spúšťaní hodiniek alebo keď sa nabíjacia batéria vybije na extrémne nízku úroveň, hodinky dostatočne nabite tým, že ich vystavíte svetlu. UPOZORNENIE: Nie je potrebné hodinky nabiť úplne. Avšak je dôležité ich nabiť dostatočne, hlavne v prípade prvého nabitia. 11

12 PREHĽAD ČASU POTREBNÉHO NA NABITIE HODINIEK Osvetlenie (v luxoch) Zdroj svetla Prostredie Čas potrebný na nabitie (približne) A (Hodiny) B* (Hodiny) C (Minúty) 700 Fluorescenčná V kancelárii lampa 30W 20 cm Slnečné Zamračené svetlo Jasné počasie 3 12 minút 1 V tejto tabuľke je uvedený len približný prehľad. Vysvetlivky: Stav A: Čas potrebný na úplné nabitie Stav B: Čas potrebný na zaistenie prevádzkyschopnosti hodiniek Stav C: Čas potrebný na nabitie hodiniek na 1 deň *Uvedené hodnoty predstavujú čas potrebný na nabitie hodiniek do takej miery, aby sa sekundová ručička začala opäť konštantne pohybovať v jednosekundovom intervale potom, čo sa sekundová ručička pohybovala v dvojsekundových intervaloch. 12

13 Aj v prípade, že hodinky nie sú nabíjané tak dlho, ako je uvedené, je možné, že sa sekundová ručička začne dočasne pohybovať v jednosekundových intervaloch. No čoskoro sa opäť začne pohybovať v dvojsekundových intervaloch, je teda potrebné hodinky nabiť viac, než podľa údajov špecifikovaných v tabuľke. Hodinky budú po úplnom nabití fungovať približne 4 mesiace. POZOR Pri nabíjaní hodiniek ich neumiestňujte blízko teplého zdroja svetla, napr. svetla blesku fotoaparátu, reflektora alebo žiarovky. Mohlo by nastať nebezpečné zvýšenie teploty hodiniek. Pri nabíjaní hodiniek slnečným svetlom ich nenechávajte dlhý čas vystavené slnku, napríklad na palubnej doske auta, atď. Mohlo by nastať nebezpečné zvýšenie teploty hodiniek. Zaistite, aby teplota pri nabíjaní nepresiahla 50 C, inak by mohlo nastať poškodenie vnútorných častí hodiniek. 13

14 INDIKÁTOR REZERVY CHODU Pomocou sekundovej ručičky je možné zistiť, aká je aktuálna rezerva chodu (zostávajúci nepretržitý čas fungovania hodiniek). Pred zisťovaním rezervy chodu sa uistite, či sú stopky zresetované (ako zresetovať stopky je popísané v časti STOPKY). 60 H M 30 L Sekundová ručička stopiek Stlačte na viac než 2 sekundy. Sekundová ručička sa nastaví na pozíciu 30 sekúnd a potom na 3 sekundy ukáže, aká je rezerva chodu. 14

15 RÝCHLY POHYB SEKUNDOVEJ RUČIČKY STOPIEK* H Nízky (35 sekúnd) 45 M L H Stredný (40 sekúnd) 45 M L H Vysoký (45 sekúnd) 45 M L REZERVA CHODU Menej než 30 dní Medzi 30 a 90 dňami Viac než 90 dní V tejto tabuľke je uvedený len približný prehľad. * Sekundová ručička stopiek sa po zobrazení rezervy chodu automaticky vráti na pozíciu 0 sekúnd. 15

16 FUNKCIA PREDBEŽNÉHO UPOZORNENIA NA NÍZKU HLADINU ENERGIE Keď sa energia uložená v nabíjacej batérii dostane na extrémne nízku úroveň, sekundová ručička sa začne pohybovať v dvojsekundových intervaloch, namiesto normálnych jednosekundových. V takom prípade hodinky čo najrýchlejšie nabite vystavením svetlu. Inak by sa mohli za približne jeden deň zastaviť. Ako tejto situácii predchádzať Noste hodinky tak, aby podľa možnosti neboli zakryté oblečením. Ak práve hodinky nepoužívate, ponechajte ich čo najdlhší čas na svetlom mieste. Zabráňte tomu, aby teplota hodiniek presiahla 50 C. 16

17 INFORMÁCIE O ZDROJI ENERGIE Tieto hodinky sú vybavené nabíjacou batériou pre výlučné použitie v týchto hodinkách. Na rozdiel od hodiniek poháňaných konvenčnými batériami, nie je potrebná výmena batérie. Solárny článok predstavuje čistý zdroj energie, ktorý nemá negatívny dopad na životné prostredie. POZOR Nikdy do Vašich hodiniek nevkladajte konvenčnú batériu na báze oxidu striebra, pretože by mohla explodovať, nebezpečne sa zahriať alebo sa vznietiť. Konštrukcia hodiniek neumožňuje ich fungovanie s takýmto typom batérie. 17

18 18 AKO ZACHOVAŤ KVALITU VAŠICH HODINIEK VODOTESNOSŤ Nevodotesné hodinky Ak na zadnej časti puzdra Vašich hodiniek nie je napísané WATER RESISTANT (VODOTESNÉ), Vaše hodinky nie sú vodotesné a mali by ste zamedziť akémukoľvek kontaktu s vodou, aby sa strojček hodiniek nepoškodil. Ak sa hodinky namočia, odporúčame ich nechať skontrolovať AUTORIZOVANÝM DISTRIBÚTOROM PULSAR alebo SERVISNÝM CENTROM. Vodotesnosť (3 bary) Ak je na zadnej časti puzdra napísané WATER RESISTANT (VODOTESNÉ), Vaše hodinky boli navrhnuté a vyrobené tak, aby vydržali až do tlaku 3 barov, čo znamená náhodný kontakt so špliechajúcou vodou alebo dažďom, ale neboli navrhnuté na nosenie počas plávania alebo potápania. Vodotesnosť (5 barov)* Ak je na zadnej časti puzdra napísané WATER RESISTANT 5 BAR (VODOTESNÉ DO TLAKU 5 BAROV), Vaše hodinky boli navrhnuté a vyrobené tak, aby vydržali až do tlaku 5 barov a sú vhodné na nosenie pri plávaní, jachtingu a sprchovaní. Vodotesnosť (10 barov/15 barov/20 barov)* Ak je na zadnej časti puzdra napísané WATER RESISTANT 10 BAR, WATER RESISTANT 15 BAR alebo WATER RESISTANT 20 BAR, Vaše hodinky boli navrhnuté a vyrobené tak, aby vydržali až do tlaku 10, 15 alebo 20 barov a sú vhodné na nosenie pri kúpaní alebo šnorchlovaní, nie však pri prístrojovom potápaní. Pri prístrojovom potápaní odporúčame nosiť potápačské hodinky PULSAR.

19 * Pred používaním hodiniek vodotesných do 5, 10, 15 a 20 barov, skontrolujte, či je korunka úplne zatlačená. Nemanipulujte s korunkou, kým sú hodinky mokré alebo vo vode. Po použití hodiniek v morskej vode ich opláchnite sladkou vodou a úplne usušte. * Pri sprchovaní s hodinkami vodotesnými do 5 barov alebo kúpaní s hodinkami vodotesnými do 10, 15 alebo 20 barov, dbajte na nasledovné: Nemanipulujte s korunkou, kým sú hodinky mokré. Pri ponechaní hodiniek v teplej vode môžu hodinky ísť mierne dopredu alebo meškať. Tento stav sa upraví po návrate hodiniek do normálnej teploty. UPOZORNENIE: Tlak v baroch je skúšobný tlak a nie vždy korešponduje so skutočnou hĺbkou ponoru, pretože pohyby pri plávaní obvykle tlak v danej hĺbke zvyšujú. Pri potápaní s hodinkami by ste mali byť obozretní. TEPLOTA Vaše hodinky fungujú so stálou presnosťou v teplotnom rozmedzí 5 C až 35 C (41 F až 95 F). Teploty nad 50 C či 122 F môžu spôsobiť vytečenie batérie alebo skrátiť jej životnosť. Nenechávajte hodinky dlhodobo vo veľmi nízkych teplotách, nižších než 5 C (+23 F), chlad môže spôsobiť to, že hodinky začnú ísť mierne dopredu alebo meškať. Tieto stavy sa upravia po návrate hodiniek do normálnej teploty. 19

20 20 MAGNETIZMUS Silný magnetizmus má na hodinky negatívny vplyv. Zabráňte blízkemu kontaktu s magnetickými objektmi. NÁRAZY A VIBRÁCIE Ľahké aktivity na Vaše hodinky nebudú mať vplyv, ale dávajte pozor, aby Vám hodinky nespadli alebo nenarazili na tvrdý povrch. Mohli by sa poškodiť. CHEMIKÁLIE Nevystavujte hodinky kontaktu s rozpúšťadlami, ortuťou, sprejmi, čistiacimi prostriedkami, lepidlami a farbami. Mohlo by dôjsť k zmene farby alebo kvality, či poškodeniu puzdra, náramku a ďalších častí. STAROSTLIVOSŤ O PUZDRO A NÁRAMOK Aby ste zamedzili možnému zhrdzaveniu puzdra a náramku, ktoré môže spôsobiť prach, vlhkosť a pot, pravidelne hodinky otierajte mäkkou suchou látkou. PRAVIDELNÁ KONTROLA Každé 2 až 3 roky odporúčame hodinky nechať skontrolovať AUTO- RIZOVANÝM DISTRIBÚTOROM PULSAR alebo SERVISNÝM CEN- TROM pre zaručenie neporušenosti puzdra, korunky, tlačidiel, tesnenia a skla. OPATRENIA TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ VRSTVY NA ZADNEJ ČASTI PUZDRA Ak majú Vaše hodinky na zadnej časti puzdra ochrannú vrstvu a/alebo nálepku, pred používaním hodiniek ich odstráňte.