MIMORIADNE ČÍSLO PRI PRÍLEŽITOSTI 55. VÝROČIA ŠKOLY

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MIMORIADNE ČÍSLO PRI PRÍLEŽITOSTI 55. VÝROČIA ŠKOLY"

Prepis

1 MIMORIADNE ČÍSLO PRI PRÍLEŽITOSTI 55. VÝROČIA ŠKOLY Školský časopis, šk. r.: 2018/2019 Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

2 Výročie V školskom roku 2018/2019 si Základná škola Nemocničná v Považskej Bystrici pripomenie svoje 55. narodeniny. Počas uplynulých rokov sa v jej laviciach vystriedalo veľa žiakov a za katedrou učiteľov. V prvých dvoch desaťročiach existencie školu navštevovalo viac ako 1400 školákov, čo si vyžadovalo dvojzmennú prevádzku. Za uplynulých 55 rokov sa budova postupne menila a modernizovala. Na jej čele sa vystriedalo niekoľko riaditeľov. Počnúc prvým riaditeľom PaedDr. Jozefom Ižvoltom, Mgr. Pavlom Teskom, PaedDr. Máriou Mitánkovou, Mgr. Danielou Siladiovou, Mgr. Mariannou Pecíkovou. Od roku 2009 vedie školu súčasná riaditeľka Mgr. Zuzana Slaninková. Športové triedy so zameraním na futbal, ktoré vychovali niekoľko prvoligových hráčov, boli otvorené v roku V súčasnosti škola trénuje aj gymnastov a florbalistov. Žiaci pod vedením pedagógom dosahujú žiaci vynikajúce výsledky nielen v športových, ale aj vo vedomostných či umeleckých súťažiach. Výchovno-vyučovací proces prebieha nielen v triedach ale aj v odborných učebniach IKT, chémie, cudzieho jazyka, dielňach a kuchynke. Terajším 440 žiakom, ktorí školu navštevujú, slúži na športové aktivity zrekonštruovaná telocvičňa, futbalové a multifunkčné ihrisko. Súčasťou areálu je aj dopravné ihrisko, ktoré spravuje CVČ v Pov. Bystrici. Škole má špeciálneho pedagóga. Najstarším žiakom pri výbere budúceho povolania a výbere strednej školy pomáha výchovný poradca. Vo výchove mimo vyučovania zohráva dôležitú úlohu školský klub detí. Vedenie školy i pedagogický zbor dlhodobo pracujú na získavaní finančných prostriedkov na modernizáciu školských priestorov i zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Viaceré projekty boli úspešné, ďalšie sa riešia. Nemôžeme zabudnúť ani na ľudí, ktorí tiež patria do školskej rodiny, a to na pani kuchárky, upratovačky a pánov školníkov, ktorí svojou obetavou prácou prispievajú k pokojnej a bezpečnej atmosfére v škole. Mgr. Zigová a Mgr. Gažurová Mimoriadne číslo školského časopisu pripravili žiaci z literárneho krúžku pod vedením Mgr. Zigovej. Ďalej ďakujeme všetkým žiakom, ktorí nám do čísla prispeli literárnymi a výtvarnými prácami. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám: Mgr. Gažurovej, Mgr. Hatalovej, Mgr. Krupovej, Mgr. Gajdošíkovej, Mgr. Tabányovej, Mgr. Tkáčikovej, Mgr. Brosovej a ďalším, ktoré vedú žiakov k tvorivosti a neúnavne ich motivujú k rozvíjaniu výtvarných i literárnych zručností.

3 ROZHOVOR s riaditeľkou školy s Mgr. Zuzanou Slaninkovou Je o vás známe, že ste navštevovali Jednotku už ako žiačka, neskôr ste tu učili a od roku 2009 pôsobíte ako riaditeľka. Spomeniete si ešte na svoj prvý deň v škole ako žiačka? Aký bol? Máte pravdu, som žiačkou našej školy. Na môj prvý školský deň si veľmi nespomínam, ale istotne bol plný očakávania. Mojou prvou pani učiteľkou bola Otília Šprochová, ktorá ma učila celý 1.stupeň. V tom čase mala škola viac ako 1300 žiakov a chodili sme do školy jeden týždeň doobeda a druhý poobede. V roku 1985 som sa na našu,,jednotku vrátila už ako pani učiteľka a učila som slovenský jazyk a hudobnú výchovu. Mnohé malé dievčatá sa hrávajú s bábikami na učiteľky. Bolo učiteľstvo vaše vysnívané povolanie už od detstva alebo ste túžili robiť niečo iné? Samozrejme, ako všetky deti, aj my sme sa rady hrávali na školu. Ja som od detstva bola vedená k športu, ktorému som sa aktívne venovala už od základnej školy a chodila som aj do hudobnej školy. Práca s deťmi ma veľmi bavila, už na strednej škole som chodila do pionierskych a putovných táborov. Neviem, či učiteľstvo bolo mojím vysnívaným povolaním, ale práca s deťmi ma vždy napĺňala. Viesť školu je náročné. Čo je podľa vás na vašej práci najťažšie? Viesť školu je naozaj veľmi náročné a tiež zodpovedné. Snažím sa o to, aby naša škola napredovala. Som rada, keď sú naši žiaci úspešní, keď sa našim absolventom darí aj na strednej škole. Všetkých nás poteší, keď prídu pozrieť a pochváliť sa, že sa v živote nestratili. A čo je najťažšie? Byť riaditeľom školy znamená čeliť nespočetnému množstvu situácií, ktoré je dôležité vyriešiť k čo najväčšej spokojnosti žiakov, rodičov a učiteľov. Čo vám dokáže v práci spôsobiť najväčšiu radosť? Úspechy žiakov, učiteľov, záujem rodičov o dianie v škole. Keď vidím, že vynaložený čas a práca, ktorý učitelia venujú žiakom sa odzrkadlí na ich výsledkoch v škole i mimo školy. Veľmi ma teší podpora zo strany rodičov, vďaka ich pomoci sme mohli zrealizovať množstvo pozitívnych zmien v živote našej školy. Naša škola oslavuje 55. výročie. Veľa sa toho od jej vzniku zmenilo a stále sa mení. Modernizuje sa. Aké máte plány, čo by ste chceli vylepšiť, vynoviť, atď.? Plánov je veľa, niektoré sa postupne plnia, s inými je to náročnejšie. V budúcnosti by som sa chcela zamerať na zlepšenie a skvalitnenie materiálneho vybavenia školy i výchovnovzdelávacieho procesu. Vďaka úspešným projektom sa podarilo zmodernizovať telocvičňu, vybudovať bezbariérový prístup do budov školy, rekonštruovať kotolňu... Veľmi by som si želala, aby sa vybudovala Letná škola spolu s workoutovým ihriskom, opravila sa atletická dráha, veľmi by som si želala spojovaciu chodbu medzi budovami školy... Verím, že sa nám postupne podarí uskutočniť tieto plány. Ďakujeme za rozhovor.

4 Čas strávený v našej škole očami absolventov Oslovili sme bývalé členky nášho literárneho krúžku, ktoré sú už stredoškoláčky a dali sme im zopár otázok. Tu sú niektoré odpovede: Nikolka Briestenská Ktorý predmet si mala najradšej? Obľúbených predmetov bolo určite viac. No medzi mojich top favoritov patrila určite biológia, chémia, matematika a dejepis. Väčšinu z týchto predmetov mám doteraz a bavia ma stále rovnako. Keď sa povie ZŠ Nemocničná, čo ti zíde na um? Určite všetky športové akcie a súťaže, ktorých som sa zúčastňovala. A nebolo ich málo. Aj keď do veľkej miery v tom naďalej pokračujem, práve futbal je jedna z vecí, ktorá mi naozaj chýba. Nie ani tak futbal samostatný, ale náš tím a úžasný tréner Dušan Raninec. Vďaka nemu sme brali zlato na nejednej súťaži. Aj keď tréningy s nami často neboli jednoduché, zvládal to s nami bravúrne. Za každých okolností nás dokázal motivovať a myslím, že každý, kto mal možnosť trénovať pod jeho vedením, by súhlasil, že je to najlepší tréner na svete. Zažila si nejakú vtipnú príhodu v škole? V našej triede o zábavu rozhodne nebola núdza. Naša triedna by vám o tom vedela povedať svoje. Všetky naše príhody sme postupne zapisovali a na konci deviateho ročníka vytlačili do jednej knižky. Myslím, že máme na čo spomínať. Boli momenty v tvojom živote, keď si sa chcela vrátiť do základnej školy? Nie. Momentálne chodím na gymnázium a som nadmieru spokojná. Študujem predmety, ktoré ma bavia, mám super spolužiakov a vynikajúceho triedneho. Takže zatiaľ mi základka nechýba. Bol nejaký predmet, z ktorého si mala obavu? Určite by sa našli predmety, na ktoré som príliš rada nechodila, no rozhodne by som to nenazvala obavou. Máš nejaké sny, plány, čo chceš robiť v budúcnosti? Tak najskôr by som rada zmaturovala a dostala sa na VŠ. Keďže maturujem z biológie a chémie, moje ďalšie štúdium sa určite bude uberať práve týmto smerom. Katka Tekeľová Ktorý predmet si mala najradšej? TSV a výchovu umením. Keď sa povie ZŠ Nemocničná, čo ti zíde na um? Určite naše športové akcie a súťaže ( futbal, volejbal, švihadlá). Zažila si nejakú vtipnú príhodu v škole? Tých bolo veľmi veľa, spomínam na ne rada. Napríklad naše prvé apríli s pani Hatňančíkovou. Alebo celá naša knižka vtipných hlášok za 5 rokov. Je veru na čo spomínať. Boli momenty v tvojom živote, keď si sa chcela vrátiť do základnej školy? Či by som sa chcela vrátiť, je veľmi jednoduchá otázka, ktorá má jednoduchú odpoveď. Áno, všetkými desiatimi.

5 Bol nejaký predmet, z ktorého si mala obavu? U mňa to bola vždy matematika. Nech som sa učila, ako veľmi som chcela, toto mi nikdy nešlo. Máš nejaké sny, plány, čo chceš robiť v budúcnosti? Snívam v podstate 24 hodín denne a určite by som chcela ísť ďalej študovať pedagogiku, keďže práca s deťmi ma veľmi baví. Možno aj založiť si vlastnú škôlku alebo byť super triedna pani učiteľka na prvom stupni. Uvidíme, kam ma to neskôr zaveje. Zuzka Polomová Ktorý predmet si mala najradšej? Mala som rada dejepis a slovenský jazyk, pretože pani učiteľky Honeková a Zigová ma vedeli motivovať a naučiť. Keď sa povie ZŠ Nemocničná, čo ti zíde na um? Škola plná zážitkov, smiechu a dobrých ľudí. A samozrejme mi zíde na um moje detstvo. Zažila si nejakú vtipnú príhodu v škole? Príchod bolo veľa, no teraz si na žiadnu rýchlo neviem spomenúť. Boli momenty v tvojom živote, keď si sa chcela vrátiť do základnej školy? Áno, bolo to viackrát, keďže stredoškolské učivo je náročnejšie. Bol nejaký predmet, z ktorého si mala obavu? Nie veľmi mi išla chémia a ani teraz na strednej škole tomu nie je inak. Máš nejaké sny, plány, čo chceš robiť v budúcnosti? Po strednej škole by som chcela študovať VŠ s pedagogickým zameraním. Možno odbor špeciálna pedagogika alebo vychovávateľstvo. No a potom pracovať s deťmi a čo najviac im pomáhať. Skrátka byť tu pre druhých. Katka Pecháčková Ktorý predmet si mala najradšej? Najradšej som rada dejepis a literatúru, dodnes sú to moje obľúbené predmety. Všetko je jeden príbeh, netreba nad tým veľa uvažovať alebo sa krvopotne učiť. Keď sa povie ZŠ Nemocničná, čo ti zíde na um? Ako prvé mi zíde na um cukrová vata, sama neviem prečo. Je to záhada. Boli momenty v tvojom živote, keď si sa chcela vrátiť do základnej školy? No jasné! Ľahšie učivo. Viac voľného času. Bol nejaký predmet, z ktorého si mala obavu? Asi z matematiky. Časté precvičovanie a skúšanie. Isto to malo význam, dnes z nej aspoň neprepadám. Máš nejaké sny, plány, čo chceš robiť v budúcnosti? Chcela by som precestovať Južnú Ameriku. Ďakujeme všetkým za rozhovor!

6 JEDNOTKA OSLAVUJE AKTIVITY Vyučujúci spolu so žiakmi počas celého školského roku si pripomínali výročie školy rôznymi aktivitami. Na nasledujúcich stránkach si môžete prečítať a pozrieť krásne a nápadité literárne a výtvarné práce našich žiakov. Tvorba literárnych prác žiakov ročníka na hodinách SJL a žiakov 4.A Škola Naša škola oslavuje 55 rokov, vďaka nej sme spravili veľa pokrokov. Chodíme tam veľmi radi, sme tam všetci kamaráti. Každé ráno nás volá, naša milovaná škola. Trápime si hlavy, aj keď nie vždy nás to baví. Trénujeme mozog, vstrebávame novinky. Každý chce mať dobré známky, ujdú sa nám aj poznámky. Čo sa týka učiteľov, nepoznajú srandu veď nie je ľahké zvládnuť takú bandu. Terezka Ondrášiková, 8.B V našom meste... V našom meste škola stojí, škola plná prekvapení. Na hodine slovenčiny, každý druhý z nás je vinný, že sa zase neučil a hlavu si nemučil. Najlepšia je telesná, kde hlava je nezvestná, aby sa zas vrátila a nové sa učila. Na matike poradí nám kalkulačka, počítač však nie je hračka. Kam chodíme dnes my sami, chodili aj naše mamy. A keďže čas rýchlo letí, raz budú aj naše deti. Saška Lazarová, 7.B Môj prvý školský deň Prázdniny sa postupne končili a z malej škôlkarky sa mala stať veľká školáčka. Prípravy na veľkolepý deň sa konali už niekoľko mesiacov predtým. Novú školskú tašku, ktorá mala v sebe ukryté učebnice, zošity, peračník so všetkými písacími potrebami, som mala pripravenú už od jari. Do školy som sa veľmi tešila, no zároveň som vedela, že sa budem musieť vzdať toho, na čo som bola zvyknutá - poobedňajšieho spánku, dopoludňajšieho hrabania sa v pieskovisku a bezstarostného hrania. Mala vraj nastať radikálna zmena, teda aspoň tak mi to všetci hovorili. Prišiel deň D. Bolo skoré ráno. Bola som pripravená prvýkrát ísť do školy. Malými krôčikmi som kráčala do školy. Na dvore som mala možnosť všetko sledovať. Príchody učiteľov, slzy v očiach tých ustráchanejších, úsmev a pohodu tých starších, ktorý majú začiatky školského roka už niekoľkokrát za sebou. V skupine detí som zbadala svojich kamarátov, obavy a strach zo mňa opadli. Začala sa nová a neprebádaná etapa môjho života. Anetka Mošková, 8.B

7 Škola Skúšanie aj písomky, stresy sú tiež z poznámky. Škola je tu každý deň, nezabúdaj na mäkčene! Najväčšia je dilema aké i kam dať treba. Čítať, písať, počítať, každý žiak chce ovládať. Deň prvý je pondelok, kolobehu začiatok. Hlavu trápi matika, neviem, kde je logika. Zlomky,vzorce, veľká kniha kalkulačka ledva stíha. Veľké, malé písmená čože sú to zámená? Epika či lyrika to je pre mňa litika. Cudzí jazyk anglina, ľahká ako bublina. Vedieť veľa slovíčok, je ich len pár tisícok. Hudobná je môj problém, Spievať radšej nebudem. Noty a či melódia atmosféru nenavodia. Molekuly, atómy preberáme na chémii. Zábavné sú pokusy, kto sa o to pokúsi? Od voltov až po ampér, od metra až po liter. Fyzika je dobrá vec, stačí jeden odstavec. Dejepisu hodina, minulosti vidina. Od praveku do teraz pomýlila som sa raz. Oceánov máme päť, na hodine ticho seď! Čo je to tá geografia? Nepostačí fotografia. Bunky to kúsky lega, postavíme z nich aj teba. Biológia super vec, všetky fakty o nej vedz! Víkend je už za rohom, týždňu dá piatok zbohom. Zazvonením na zvonci, báseň je už na konci. Tamarka, Lazarová 8.B Škola trochu inak Škola je slovo často spojené s vetami typu: Dnes sa mi nechce učiť! alebo: Dnes sa mi nechce ísť do školy! No skúste sa na toto slovo pozrieť z iného uhla, toho zábavnejšieho a hravejšieho. Ako prebieha ten váš školský deň vo vašej hlave? Iba ako kolobeh zaužívaných a nudných činnosti? Nie! Je to jeden deň, počas ktorého spravíš tak veľa zaujímavých vecí... Čo tie nové poznatky? Či deň strávený s priateľmi? Zabúdaš? Aj o tom je škola... Zopakuj si aspoň trikrát v hlave, že škola je super a že sa v nej naučíš to, o čom by sa ti doma mohlo len snívať. Myslím, že tvoj postoj sa zmení. Spomeň si, čo ste naposledy robili na biológii. Živočíchy? Tak to sme v tom spolu... Ľudské telo? Len sa uč, toto budeš potrebovať... Kostru? Tá ťa nezaujíma... A ešte viac... Už vieš, kto vynašiel kníhtlač? Nie? Tak si to utekaj pozrieť. Stavím sa, že si sa dnes neučil fyziku. Bez nej by sme ale nevedeli, ako sa nazýva premena H2O na plyn! Tak si utekaj sadnúť k stolu, nalej si odmerný valec chémie, zatancuj si s notami, precestuj dejepis a narysuj matiku. Škola - je zábavná a nesmierne dôležitá cesta! Martina Dušková, 7.A Hrabali sme lístie Cez tretiu hodinu hrabať lístie sme išli, bez fúrikov by sme sa nezaobišli. Pofukoval vietor, svietilo slniečko, o chvíľu tam bolo čistučko. Najskôr sme si mysleli, že je to nad naše sily, ale veď každý sa raz zmýli. Spolupracovali sme, aby sme to dali, radosť sme z toho mali. Od blata sme boli všade! Ver mi! Myslím, že až za ušami. Chalani odviezli všetko preč a mne už sa končí reč. Areál náš je čistý, my sme to zvládli! Buď si istý! Janka Briestenská, 7.B

8 Naša škola Je september, mesiac, v ktorom sa začína nový školský rok a ako každý rok sú triedy preplnené kvetmi a malými prváčikmi, ktorí sa nevedia dočkať, kedy príde ich pani učiteľka a začnú sa učiť. Presne takto to bolo aj v jednej triede, kde boli žiaci naozaj veľmi netrpezliví. Prešli minúty, až sa konečne dočkali. Keď pani učiteľka vošla do triedy, zavládlo hrobové ticho. Chvíľu trvalo, kým sa niekto odvážil vydať zo seba hlások. Bol to Marek, najmladší prvák. Vstal a pozdravil svoju pani učiteľku: Dobrý deň, pani učiteľka! Dobrý deň, odpovedala pani učiteľka, ty musíš byť Marek, však? Marek prikývol. A dobrý deň aj vám milé deti. Ja som pani učiteľka Dobrotivá, predstavila sa pani učiteľka. Postupne sa začali predstavovať všetky deti. Na druhý deň sa začali učiť abecedu. Deti vykrikovali, lebo s niektorými písmenami sa už stretli vo svojich obľúbených knihách. Prešli dni, týždne, mesiace a z malých prváčikov sa stali veľkí školáci. Prešiel rok, dva, tri a pani učiteľke bolo ľúto, že sa so svojimi žiakmi musí rozlúčiť, ale zároveň bola rada, že z nich urobila múdrych a šikovných žiakov. Aj žiakom bolo ľúto, že sa z ich dobrou a milou pani učiteľkou musia rozlúčiť. Keďže pani učiteľka svojich žiakov dobre pripravila, tak sa žiaci dostali na druhý stupeň, na strednú školu a aj na vysokú školu, až mali svoje deti. Aj tie potom chodili do školy, a potom aj deti... A takto to pokračuje ďalej. Saška Púčeková, 4.A Škola Elenka Ružičková spí v postieľke. Nepokojne sa prebudí a pozrie na hodiny:,,zaspala som do školy! Rýchlo raňajkuje, balí desiatu, pohodlné modré pyžamko vymení za krásne ružové šatôčky a pestrofarebné pančušky. Potom si umyje zúbky, učeše si svoje krásne blonďavé vlásky a zapletie si ich do dlhého vrkôčika s červenou mašličkou. V predsieni si obuje čižmičky a oblečie si červený kabátik. Tresk dverami a už je na ulici. Cestou stretne kamarátky Katku Malinovú a Alicku Jahodovú. Dievčatá spolu bežia, lebo o minútu zvoní. Cŕn sa ozýva školskými chodbami. Rýchlo vchádzajú do triedy a nachystajú sa. Do triedy vchádza pani učiteľka. Sadá si za stôl a hovorí:,,deti dnes si budeme zo šlabikára strana 11, ďakujem. Ďalej hovorí:,,prvá bude čítať Elenka, a potom vás budem vyvolávať. Elenka začala čítať. Čítala pekne a plynule. Bolo radosť ju počúvať. Druhý išiel Jožko, ten čítal o čosi horšie ako Elenka, ale čítal aj tak pekne. A nakoniec išla Alicka, čítala presne tak ako Elenka. Dostali za čítanie jednotku. Druhá hodina bola matematika. Písala sa písomka. Deti mali po jej skončení dobrý pocit. Dúfali, že dostanú jednotky. A nakoniec bola výtvarná výchova, kreslili sme veľkonočných zajačikov. Výkresy boli krásne a pani učiteľka ich zavesila na chodbu. Posledné zvonenie na konci hodiny a hurá na obed. Boli palacinky s nutelou, boli výborné. V školskom klube sme sa hrali na slepú babu a naháňali po školskom dvore. Postupne prichádzali po deti rodičia a odchádzali s nimi domov. Elenke sa veru zo školy ani nechcelo odísť. Tak je tam bolo dobre, ale nič to, zajtra sa medzi kamarátky opäť vráti. No večer si radšej skontroluje budík, aby nezaspala. Soňa Vicianová, 4.A

9 O dievčatku, ktoré chcelo ísť do školy Za čias Márie Terézie uprostred mesta Prešporok bývala jedna rodinka v malom domčeku. Dcéra Mária mala nádherné hnedé vlasy, v ktorých nosila červenú mašľu pre šťastie. Dievčatko veľmi túžilo ísť do školy, lenže jej rodičia mali len málo peňazí, a preto si nemohli dovoliť, aby Majka chodila do školy. Otec pomáhal v kancelárii a mama predávala chlieb na trhu. Raz ráno sa Mária potajomky vybrala z domu do školy a nakúkala spoza okna bola veľmi zvedavá, ako to tam chodí. Všetci sedeli za lavicami, boli rovnako oblečení a dávali pozor. Zrazu zazvonil zvonček a deti utekali sa hrať von. Smiali sa a boli veselé. Majke bolo do plaču. Zrazu sa pri nej zastavila tá istá pani učiteľka, ktorú videla cez okno. A ty si čia? pýta sa pani učiteľka. Volám sa Mária Strmá, nemôžem chodiť do školy, a preto som smutná. Pani učiteľke to bolo ľúto a dlho premýšľala, čo by sa s tým dalo robiť. O pár dní neskôr niekto klope na dvere domčeka, kde býva naše dievčatko. KLOP-KLOP-KLOP! Majka sa pozrie cez kľúčovú dierku a zbadá známu tvár. Kto je tam? pýta sa mama. To je pani učiteľka, ktorú som stretla v škole! Ty si bola v škole? čuduje sa mama. Keď ja tam veľmi túžim ísť hovorí dievča. Ach jaj, dieťa moje, povzdychne si mama. Privítali teda doma pani učiteľku. Už o chvíľu Mária držala po prvýkrát v ruke kriedu a skúšala si prvé písmená. Pani učiteľka k nim chodievala každé voľné poobedie, aby ju mohla učiť. O niekoľko dní vedela napísať svoje meno a priezvisko, stále však bola smutná, že sa nemohla hrať s kamarátmi v škole. V tom momente pani učiteľke svitlo v hlave. Mám nápad! Keď sa rodičia poobede vrátili domov, pani učiteľka im hovorí: Je mi to ľúto, ale už nemôžem vašu dcérku učiť. Majke sa tlačili slzy a mama sklonila hlavu dole. Aááááááále môžem vám prispieť na poplatok do školy. Nádejná školáčka vyskočila od radosti a mama neverila vlastným ušiam. Mama podala pani učiteľke ruku a poďakovala. Na druhý deň ráno sa Mária pekne vychystala a pani učiteľka ju zobrala do školy. Keď pani učiteľka vošla do triedy a pozdravila sa s deťmi, vošlo do triedy aj malé dievčatko, malo peknú aktovku, malo presne také isté oblečenie ako všetci ostatní a vo vlasoch malo nádhernú červenú mašľu. Viete kto to bol? No predsa naša Mária! A tak ju pani učiteľka zoznámila s deťmi. Našla si nové tri kamarátky, ktoré sa volali Alžbetka ale skoro všetci ju volajú Alžbet, Anička, ktorú volali Aňulka a Katka, ktorej hovoria Kačka. Prešli hodiny, prešli dni, prešli týždne a s Majkou sa skamarátila celá trieda, v ktorej bolo spolu 19 detí. Na konci vyučovania zazvonil zvonec a rozprávky je KONIEC! Lucka Košutová, 4.A

10 Môj jeden školský deň Naša škola je veľká a pekná. Chodia tu deti z celého sídliska a širšieho okolia. Máme veľkú telocvičňu, kde trénujeme rôzne športy. Za školou je obrovské futbalové ihrisko s bežeckou traťou. Učitelia sú dobrí a pani riaditeľka veselá. Dobre sa o školu stará... Dnes je streda. Moja prvá vyučovacia hodina je anglický jazyk. Na túto hodinu chodíme do interaktívnej učebne. Pani učiteľka si zapísala, kto chýba. Potom sa opýtala, kto chce čítať na známku. Samozrejme, nikto sa neprihlásil, a tak vyvolala mňa. Dostala som dvojku. Nevadí, opravím si to. Druhá vyučovacia hodina bola občianska výchova. Na hodine sme preberali učivo a písali poznámky. Pani učiteľka je dobrá, veľa nás naučí. Konečne sme sa dočkali veľkej prestávky. To znamená pätnásť minút zábavy a klebetenia. Stihnem sa aj nadesiatovať. Tretia hodina je slovenský jazyk. Zopakovali sme si podmet a prísudok. Štvrtá hodina, matematika, bola o percentách. Celkom mi to ide. A konečne je tu dlho očakávaná posledná hodina chémia. Je to môj obľúbený predmet. Robievame pokusy a škola stále stojí... Dnes sme mali iba päť hodín. Ubehli celkom rýchlo a ide sa domov... Zajtra pokračujeme zas... Saška Krabáčová, 7.A Môj školský deň A je to tu zas. Keď je perina najteplejšia a viečka najťažšie, počujem ten otravný zvuk. Môj budík. Chudák, on za to nemôže, robí len to, na čo bol určený. No nič, tak, ako každé ráno, vstávam z postele. V nasledujúcej chvíli už zabudnem, čo som robila pred chvíľou. Rúti sa na mňa Akos, môj pes. Sme spolu len krátko, ale sme veľký kamaráti. Keď už ma Akos prinúti sa úplne prebrať, rýchlo robím to, v čom mám už dlhoročnú prax. Hygiena, raňajky, obliekanie... Všetko robím automaticky a rýchlo. Všetko má svoje načasovanie. Vyvenčím Akosa a rýchlo do školy. Cestu do školy mám veľmi rada. S kamoškami zrekapitulujeme predchádzajúci deň a určíme ciele na tento deň. Samozrejme, sem tam slovkom zablúdime aj k domácim úlohám. Nástup do školy prebieha rýchlo a presne. Navonok to vyzerá ako neorganizovaný zhluk ľudí, ale každý presne vie, čo má robiť. Všetko má svoje miesto a čas. Rýchlo do prezuviek, zavesiť bundu a šup do triedy. S kamoškami si vymeníme pozdravy a už pohľadom hľadám svoju lavicu. Moja suseda... Tá už tam sedí a starostlivo sa chystá na prvú hodinu. No a keďže nemôžem byť horšia, v rýchlom tempe ju nasledujem. Ani sa nenazdám a už zvoní. Dnešný deň bude makačka, hneď prvá hodina matika. Včera som sa učila, dúfam, že to teda prežijem. Ale darí sa mi, príklady rátam jeden za druhým. Zvoní. Prvú hodinu máme za sebou. Cez prestávku nastane veľký chaos, pre 7.A nič nové... Pozor! Ďalšia hodina je slovenčina. Mali sme sa učiť naspamäť básničku. Všetci už pozerajú na zvonček, začala hodina a skúšanie. No z básničky som nebola vyvolaná, tak nabudúce... Ďalšie dva predmety prejdú tiež veľmi rýchlo. Dnes, našťastie, všetci spolužiaci majú chuť pracovať, učitelia nás chvália. Paráda, na rade je veľká prestávka. Tá ale končí ani mávnutím čarovného prútika a učiteľka nás už ženie do telocvične. Začínajú dve hodiny trápenia. Nie som športový typ, ale čo už... Prežila som a už len jedna hodina. Dejepis. Včera som sa učila dve hodiny, musím si opraviť známku. Dobre som to načasovala, učiteľka pozrela do notesa a už počujem: Bieliková, k tabuli. Rýchlo ešte nakuknem do zošita a už počujem otázku: Veľkomoravská ríša. Moja príprava sa vyplatila, do lavice si sadám s jednotkou. Zvoní! No a už treba prežiť len jedno dobrodružstvo. Obed. Hlad spolužiakov sa tiahne až von z jedálne. Pri stole s kamoškami dohodneme posledné detaily, čo budeme robiť poobede. No a ďalší školský deň za nami... Anetka Bieliková, 7.A

11 Narodeninová knižka žiakov 2.A a 2.B Žiaci 2.A a 2.B venovali svojej škole k jej krásnemu výročiu knižočku plnú originálnych básničiek. Básnikom sa stalo každé z detí. Pani riaditeľka ocenila všetkých za ich tvorbu, ale absolútnymi víťazmi sa stali Adam Šimko a Sofia Martinková s ich super veršíkmi. Nemocničná Vedľa rieky stojí škola, samé stromy dookola. Gaštan, jabloň, ba i lipa, a na dvore žiakov kopa. Prestávka je veľká práve, zahráme sa všetci v tráve. Pobeháme dookola, kým zvon na nás nezavolá. Späť do lavíc učiť sa, čítať, písať, hlásiť sa. Veď každý chce múdry byť, Na život sa pripraviť. Naša škola slávi výročie, päť rokov a polstoročie. Nech má veľa múdrych detí, nech chýr o nej letí. Sofia Martinková

12 Naša jednička Ja som druhák maličký, chodím rád do školičky. Milá naša školička, ty si naša jednička! Výročie dnes máš, teší to aj nás. My aj pani učiteľky chceme ti dať darček veľký. Adam Šimko Cestička do školy Cestička do školy, cestička domov, krášlia ju koruny, zelených stromov. Na konci sídliska stojí moja škola, už je veľa hodín, ponáhľaj sa moja! Čakajú ťa spolužiaci, pani učiteľka, poď sa učiť Kristínka, už si žiačka veľká! Kristínka Joppeková

13 Plagáty, komiksy a leporelá k výročiu školy Práce žiakov 1.C, 3.C, 4.B, 5., 6. a 7. ročníka

14

15

16 Fotky z oslavy 50. výročia Naša škola má už 55 rokov, no zdá sa to len nedávno, čo sme oslavovali jej okrúhlu 50. Počas školského roku sa konali rôzne súťaže, aktivity a celé to vyvrcholilo slávnostnou akadémiou. Mnohí ste sa toho zúčastnili. Pamätáte si? Spoznávate sa? STRETNEME SA NA SLÁVNOSTNEJ AKADÉMII K 55. VÝROČIU V KINE MIER.

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

ALBATROS_MEDIA

ALBATROS_MEDIA I. Hovorí sa, že svet je dnes menší. A to preto, že sa veľmi rýchlo dostaneme hoci aj na druhý koniec sveta. Kedysi sme museli do Ameriky cestovať celé mesiace, a teraz tam preletíme za jeden deň. Podobne

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka)

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka) Chimamanda Ngozi Adichie VŠETCI BY SME MALI BYŤ FEMINIST(K)AMI Preložila Kristína Karabová ÚVOD Toto je modifikovaná verzia prejavu, s ktorým som vystúpila v decembri 2012 na TEDxEus ton, každoročnej konferencii

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan Ivan Putiška Nováky PEŠIBUS Je to PEŠIBUS ekologický, bezpečný, rýchly, nenáročný a lacný spôsob dopravy. V PEŠIBUSE každé ráno pešo odprevadí do školy skupinu detí jeden dospelý vodič PEŠIBUSU /rodič

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zaverecna sprava 2015.docx

Microsoft Word - Zaverecna sprava 2015.docx ANJELI DEŤOM Záverečná správa 2015 ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU HAGAROVA 4 831 52 BRATISLAVA ANJELI DEŤOM Záverečná správa Asi každý z nás osobne pozná dieťa vyrastajúce v prostredí, kde je náročné

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknihy.sk Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom

Podrobnejšie

Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch apríl

Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch apríl Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch 13. 14. apríla 2015 v Dolnom Kubíne. Vo vystavovanom akváriu s 15-tisíc

Podrobnejšie

Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny

Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny 1.hod08:00-08:45 2.hod08:55-09:40 3.hod09:55-10:40 4.hod10:55-11:40 5.hod11:50-12:35 6.hod12:40-13:25 7.hod13:30-14:15 8.hod 14,20-15,05 1 / 6 VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY Príchod do školy - Žiaci prichádzajú

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B.

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. Prečítajte si ďalej uvedené situácie a precvičte si, ako reagovať, keď vidíte

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint DEŇ DRUHÝ ZELENINA, OVOCIE, ORECHY Z NAŠICH SADOV AKTIVITY V školskej jedálni Prieskum Zdravá desiata V školskej záhrade V úžitkovej záhrade Čo sme sa naučili Otvorená hodina Zelenina a ovocie sú hlavné

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program šk.rok /2011

Školský vzdelávací program šk.rok /2011 Z á k l a d n á š k o l a, H r n č i a r s k a 3, H U M E N N É Školský vzdelávací program Menej učiť- viac naučiť (pre život v novom tisícročí) Školský rok: 208/209 Školský učebný plán pre triedy so všeobecným

Podrobnejšie

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet:

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet: Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391 916 2 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://zssmshstreda.edupage.org Školský vzdelávací program Rámcový

Podrobnejšie

Kreatívna kampaň pre

Kreatívna kampaň pre Kreatívna kampaň pre NETFLIX Lucia Peterková Claim Presne to, čo potrebuješ. Každý človek je jedinečný a každý má rád niečo iné. Je ťažké vyhovieť každému, avšak Netflix to dokáže. Je jedno či máte radi

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH

Podrobnejšie

untitled

untitled Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací jazyk:... TRIEDNA KNIHA pre primárne vzdelávanie Trieda: Školský rok:....../... Začiatok školského roka dňa: Koniec prvého polroka dňa: Koniec druhého polroka

Podrobnejšie

GPH MIchalovce

GPH MIchalovce KRITÉRIÁ prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce V zmysle 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Zb. o prijímaní na

Podrobnejšie

30435_M_Pracovny.indd

30435_M_Pracovny.indd Opakovanie Píšeme rytmus a noty Precvičte si správne písanie rytmu do notovej osnovy. Dajte pozor na to, aby rytmická slabika tá siahala od druhej po štvrtú čiaru. Pokračujte aj v notovom zošite. Precvičte

Podrobnejšie

ORGANIZANÝ PORIADOK

ORGANIZANÝ PORIADOK PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Súkromnej spojenej školy Dodatok č. 2 Košice september 2015 Dodatok č. 2 1 Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach upravuje časti

Podrobnejšie

MATERÁČIK jún 2016 Internetový časopis

MATERÁČIK jún 2016 Internetový časopis MATERÁČIK jún 2016 Internetový časopis Milí čitatelia! Opäť sa stretávame na stránkach nášho internetového časopisu Materáčik. Ako štyria bratia, jar už vystriedalo túžobne očakávané leto. S ním prichádza

Podrobnejšie

untitled

untitled Základná škola TRIEDNA KNIHA V A 2018-2019 Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 9. ročník

Podrobnejšie

T R I E D N I Č E K Časopis II.C triedy I.ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi

T R I E D N I Č E K Časopis II.C triedy I.ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi T R I E D N I Č E K Časopis II.C triedy I.ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi ÚVODOM... Tak sa narodil. Predsa. Triedniček. Náš druhácky triedny časopis, ktorý vznikol vďaka decembrovej úlohe Adamka. Po jej prečítaní

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča Jesenné dekorácie z prírodnín námety a postupy pracovno-technickej činnosti Školský internát II. oddelenie Vychovávateľka: Mária Chvíľová Charakteristika

Podrobnejšie

Časť prvá: Obvodné kolo, Dolný Kubín Školský bedminton po roku Aj v tomto školskom roku sa bedmintonisti našej školy popasovali s rastúcou konkurencio

Časť prvá: Obvodné kolo, Dolný Kubín Školský bedminton po roku Aj v tomto školskom roku sa bedmintonisti našej školy popasovali s rastúcou konkurencio Časť prvá: Obvodné kolo, Dolný Kubín Školský bedminton po roku Aj v tomto školskom roku sa bedmintonisti našej školy popasovali s rastúcou konkurenciou najskôr v októbrovom obvodnom kole, ktoré sa konalo

Podrobnejšie

Čítame s deťmi, rodičmi od malička

Čítame s deťmi, rodičmi od malička Čítame s deťmi, rodičmi od malička Iveta Hurná Knižnica pre mládež mesta Košice špeciálna knižnica na Slovensku orientovaná na prácu s deťmi a mládežou bola založená v roku 1955 má spolu 22 pobočiek 18

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

Zasadanie_RR_Železnička_10_09_2018

Zasadanie_RR_Železnička_10_09_2018 Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička Deň konania: 10.09.2018 Miesto konania: Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava Celkový počet zasadajúcich: 28+1 Počet zástupcov rodičov: 25 Hostia: Riaditeľka

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Podrobnejšie

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, aby matematické operácie boli vypočítané správne.

Podrobnejšie

letak-hbsc-podpora-pohyb-aktivity-skolak-2.cdr

letak-hbsc-podpora-pohyb-aktivity-skolak-2.cdr ČO MÔŽE UROBIŤ SAMOSPRÁVA? 1 2 Vytvárajte prostredie podporujúce pohybovú aktivitu cez budovanie (resp rekonštrukciu) rôznych typov ihrísk a cyklistických chodníkov tak aby mohli byť čo najviac využívané

Podrobnejšie

Anglický jazyk –časovo tematický plán

Anglický jazyk –časovo tematický plán TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN UČIVA Predmet: Anglický jazyk Vysvetlivky k skratkám prierezových tém: Ročník: tretí - osobnostný a sociálny rozvoj Počet týždenne: 3 ENV - environmentálna výchova Úroveň:

Podrobnejšie

Erasmus plus 2018

Erasmus plus 2018 Projekty na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v roku 2018 Mobility a mladežnícke výmeny v roku 2018 Apríl 2018: Mládežnícka výmena Podnikanie s multimédiami, Jazero Počúvadlo,

Podrobnejšie

Insight Zosnulým odjakživa zvykneme venovať chvíľu ticha. Problém však nastáva, keď sa táto chvíľa ticha natiahne na dni, tyždne, mesiace, ba až roky.

Insight Zosnulým odjakživa zvykneme venovať chvíľu ticha. Problém však nastáva, keď sa táto chvíľa ticha natiahne na dni, tyždne, mesiace, ba až roky. Insight Zosnulým odjakživa zvykneme venovať chvíľu ticha. Problém však nastáva, keď sa táto chvíľa ticha natiahne na dni, tyždne, mesiace, ba až roky. Challenge Ako osloviť ľudí, ktorým sa ťažko hovorí

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka)

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka) ZŠ BUDATÍNSKA 61, BRATISLAVA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 ŠKOLSKÝ ČASOPIS BUDATÍNKO 5 Valentín Valentín je sviatok zamilovaných. Tento sviatok sa koná 14.2. Je to sviatok lásky a šťastia. Posielajú sa Valentínske

Podrobnejšie

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre 1. ročník ZŠ,

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre 1. ročník ZŠ, aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre 1. ročník ZŠ, pracovná učebnica Metodické komentáre k Prvouke pre

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

Dorka Magorka (ukážka)

Dorka Magorka (ukážka) DORKA MAGorKA DORKA MAGorKA ABBY HANLON Pre Tobiasa, moju dobrú vílu! Copyright 2014 by Abby Hanlon This edition published by arrangement with Dial Books for Young Readers, an imprint of Penguin Young

Podrobnejšie

Microsoft Word - MAT_2018_1 kolo.docx

Microsoft Word - MAT_2018_1 kolo.docx Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Príklady na prijímacie skúšky do 1. ročníka konané dňa 14. mája 2018 MATEMATIKA V úlohách 1) až 8) je práve jedna odpoveď správna. Túto správnu odpoveď

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 389, Sačurov Mesačník sačurovských žiakov zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 2019

Základná škola, Školská 389, Sačurov Mesačník sačurovských žiakov zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 2019 Základná škola, Školská 389, Sačurov Mesačník sačurovských žiakov zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 2019 Ako som prešla z prvého stupňa na druhý Pred pol rokom som sa stala žiačkou V.A triedy.

Podrobnejšie

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí 1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí - Pierre a jeho uzdravenie z podvýživy UNICEF/UN0239556/Gilbertson

Podrobnejšie

Prieskum - deviataci na internete

Prieskum - deviataci na internete Rozhodovanie žiakov deviatych tried základných škôl o voľbe strednej školy: Deviataci na internete Štúdia Než zazvoní 4. februára 2019 Hlavné zistenia Takmer dve tretiny respondentov (64,5 %) plánuje štúdium

Podrobnejšie

Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu p

Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu p Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu pri ZŠ na Ul. Sama Chalupku 313/14 v Prievidzi a osobitosti

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program: 2010/2011

Školský vzdelávací program: 2010/2011 INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá NEMECKÝ JAZYK päťročné štúdium ÚVOD* Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným

Podrobnejšie

PREDCHÁDZAME PORUCHÁM UČENIA

PREDCHÁDZAME PORUCHÁM UČENIA Mgr. Zuzana Hronová NOVEMBER 2018 - Poruchy čítanej a písanej reči. - Ich predikcie je možné rozoznať už v predškolskom veku. - Majú neurobiologický pôvod, avšak včasnou intervenciou je možné stav zmierniť.

Podrobnejšie

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán vypracovala : vedúca MZ Š K D vych. Bc.Adriana Valíčková

Podrobnejšie

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2013/2014

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2013/2014 Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2014/2015 Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že žiaci sa rozhodujú, do ktorých stredných škôl podajú prihlášky. Podľa školského zákona sú

Podrobnejšie

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Školský vzdelávací program Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Vzdelávací program Tanec Stupeň vzdelania 2, 3A, 5B Dĺžka štúdia osemročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna

Podrobnejšie

Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV Republika Srbsko MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA NA KONCI ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA A

Podrobnejšie

10 tipov pre tvoj forex úspech

10 tipov pre tvoj forex úspech 5 konkrétnych spôsobov, ako zarobiť 1 milión EUR Redakcia Svet bohatých Ak má človek zdravé ruky a trocha rozumu, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Po svete dnes behá viacero ľudí, ktorí vďaka kreativite a vytrvalosti

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

1)

1) Prijímacia skúška z matematiky do prímy gymnázia s osemročným štúdiom Milá žiačka/milý žiak, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli podať prihlášku na našu školu. Dúfame, že nasledujúce úlohy hravo vyriešite

Podrobnejšie

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Metodické usmernenie riaditeľky č. 021/2018 k voľbe voliteľných predmetov Účel metodického usmernenia: Tento vnútorný predpis zjednocuje

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kontinualne vzdelávanie2013_2014

Microsoft Word - Kontinualne vzdelávanie2013_2014 ZŠ, Mojzesovo Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 Plán kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2013/2014 príloha č.2 ŠkVP Vypracovala: Mgr. Elena Puková, riad. školy 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov školy

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Petrovice

Základná škola s materskou školou Petrovice Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV Školský rok 2017/2018 Prerokovaný na rade školy a MZ dňa 28.08.2017 Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICKÁ 20 PREŠOV ŠTUDIJNÝ ODBOR 6446 4 KOZMETIK 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA www.zsssluz.edupage.org STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV Kód a názov ŠVP Kód a názov

Podrobnejšie

5 TVORIVOST Tvorivosť môžeme všeobecne charakterizovať ako vrodenú schopnosť človeka, ktorej cieľom je produkovať nové nápady, riešenia, myšlienky, kt

5 TVORIVOST Tvorivosť môžeme všeobecne charakterizovať ako vrodenú schopnosť človeka, ktorej cieľom je produkovať nové nápady, riešenia, myšlienky, kt 5 TVORIVOST Tvorivosť môžeme všeobecne charakterizovať ako vrodenú schopnosť človeka, ktorej cieľom je produkovať nové nápady, riešenia, myšlienky, ktoré sú prospešné pre spoločnosť alebo človeka samotného.

Podrobnejšie

Hodnotenie žiakov I

Hodnotenie žiakov I Hodnotenie žiakov I. stupňa ZŠ na šk. rok 2018/2019 Hodnotenie žiakov I. stupňa je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 a č. 19/2015. V jednotlivých ročníkoch a podľa jednotlivých predmetov je známkovanie

Podrobnejšie

4. Aktivity Klubu pacientov SMyS [režim kompatibility]

4. Aktivity Klubu pacientov SMyS [režim kompatibility] CZECH SLOVENSKÁ MYELÓMOVÁ SPOLOČNOSŤ KLUB PACIENTOV AKTIVITY KLUBU CMG M Y E L O M A GROUP PACIENTOV ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA MIKULOV, 13.- 14. 9. 2013 ŠKOLA MYELOMU PRE PACIENTOV Liptovský Ján, 28-29 September

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Víta Vás George! Vaše nové šikovné bankovanie Ako banka chceme našim klientom poskytnúť stále vyšší komfort pri bankovaní a sme otvorení prijímať výzvy konkurencie na zlepšovanie. Myslíme si, že pre našich

Podrobnejšie

TVVP INV -4 rocnik

TVVP INV -4 rocnik Tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova 4. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta 202 Šk.

Podrobnejšie

MEN Kvapka informácií pre chlapcov

MEN Kvapka informácií pre chlapcov MEN Kvapka informácií pre chlapcov 1 1 Dôvod, prečo rozumieť menštruácii Každé dievča chce chlapca, ktorý jej rozumie a nerobí si z nej blbé vtipy, keď je jej zle. Lenže dievčatám býva zle väčšinou každý

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Základnej škole Nováky uskutočnenej dňa 18. 05. 2015 Prítomní : viď prezenčná listina Hostia : PaedDr. Anna Chlupíková riaditeľka školy P r o g r a m 1. O t

Podrobnejšie

Informačná brožúra pre hosťovské rodiny

Informačná brožúra pre hosťovské rodiny Informačná brožúra pre hosťovské rodiny Kto sme? AIESEC AIESEC je najväčšia svetová študentmi riadená organizácia vytvárajúca poziívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a zdieľaných

Podrobnejšie

Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné

Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 0 6 6 2 4 Humenné V n ú t o r n ý p o r i a d o k P Z 2016 Základná škola Jána ŠVERMU, Štefánikova 31, 0 6 6 2 4 Humenné O r g a n i z á c i a v y u č o v a

Podrobnejšie

PoSkoláčik - 6. číslo

PoSkoláčik - 6. číslo ČASOPIS ŽIAKOV ZŠ SLAVOŠOVCE Ročník: 1. Číslo: 6 27.06.2011 dvojmesačník Milí špolužiaci! Ani sme sa nenazdali a už nám koniec roka klope na dvere. Takže v tomto školskom roku vychádza posledné predprázdninové

Podrobnejšie

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc Štruktúra individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných v triedach špeciálnych základných škôl podľa individuálnych vzdelávacích programov Ministerstvo školstva

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

4:00-4:30 min/km FIT NA JESEŇ Tréningový plán pre rýchle bežkyne 4:30-5:00 min/km Vitaj, poď s nami trénovať podľa plánu! Cieľom jesenného tréningu je

4:00-4:30 min/km FIT NA JESEŇ Tréningový plán pre rýchle bežkyne 4:30-5:00 min/km Vitaj, poď s nami trénovať podľa plánu! Cieľom jesenného tréningu je 4:00-4:30 min/km FIT NA JESEŇ Tréningový plán pre rýchle bežkyne Vitaj, poď s nami trénovať podľa plánu! Cieľom jesenného tréningu je udržať do teraz získanú kondíciu. Tento tréningový plán sa sústredí

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec

Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154, 956 53 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Zamestnanec Mikušová Ivana, Mgr. Adámková Jana, Mgr. Absolvované

Podrobnejšie

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre

Podrobnejšie

Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra DOBRE FUNGUJÚCA TRIEDNA KOMUNITA JE ZÁKLADNOM PRE VYSOKO-EFEKTÍVNE UČENIE A OSOBNOSTNÝ RAST KAŽDÉHO ŽIAKA Na

Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra DOBRE FUNGUJÚCA TRIEDNA KOMUNITA JE ZÁKLADNOM PRE VYSOKO-EFEKTÍVNE UČENIE A OSOBNOSTNÝ RAST KAŽDÉHO ŽIAKA Na Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra DOBRE FUNGUJÚCA TRIEDNA KOMUNITA JE ZÁKLADNOM PRE VYSOKO-EFEKTÍVNE UČENIE A OSOBNOSTNÝ RAST KAŽDÉHO ŽIAKA Na našej nábrežnej škole pôsobím už 23. učiteľskú sezónu.

Podrobnejšie

PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRI

PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRI PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRIEDY: NÁZOV TRIEDY: Slniečka MENO ŠTUDENTA: Dana Chrobáková

Podrobnejšie

Číslo 1 Šk. rok 2008/2009 Ročník roč. ZŠ s MŠ Lokca praje LAVÍNKA

Číslo 1 Šk. rok 2008/2009 Ročník roč. ZŠ s MŠ Lokca praje LAVÍNKA Číslo 1 Šk. rok 2008/2009 Ročník 3 1.-4. roč. ZŠ s MŠ Lokca praje LAVÍNKA Už sme tu opäť... Milí lavinkári, aj tento rok sa vám budeme prihovárať prostredníctvom nášho časopisu Lavínka, ktorý uţ dobre

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamenalo v praxi? Pani učiteľky (S. Zánická, K. Hodasová,

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

Základná škola Sačurov, Školská 389, Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Vypracované podľa

Základná škola Sačurov, Školská 389, Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Vypracované podľa Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠKVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Smernica O zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1.ročníka základnej školy Číslo: 002/2

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Smernica O zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1.ročníka základnej školy Číslo: 002/2 Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Smernica O zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1.ročníka základnej školy Číslo: 002/2016 Vypracoval: Schválil: Mgr.Agáta Kosztyuová Mgr.Silvia

Podrobnejšie

6

6 Názov tematického celku Hodi na Medzipredmetové vzťahy Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard Metódy a prostriedky Hodnotenia Kritériá Hodnotenia- Výstupový štandard Učebné zdroje Prierezové Témy Úvod

Podrobnejšie

Kriteria 2019

Kriteria 2019 Riaditeľ Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo v súlade s 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003

Podrobnejšie

Spolupraca s DSB

Spolupraca s DSB Spolupráca s Nemeckou školou Bratislava Cieľ spolupráce Sponzori podporujú Nemeckú školu Bratislava v jej plynulej výstavbe, a tým prispievajú k stabilnej školskej prevádzke v modernom učebnom prostredí.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou , s

Základná škola s materskou školou , s Základná škola s materskou školou, s.č.385, Kálnica 916 37 H O D N O T I A C A Školský rok 2011/2012 S P R Á V A Vypracovala: Mgr.Monika Roháčková Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica Úvod Slávnostné otvorenie školského

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

Obcasnik-mar-apríl-2019

Obcasnik-mar-apríl-2019 ZO SVETA ŠKOLY 2018/2019 Marec je silný mesiac. Sviatok majú všetky žienky a ženičky, vďaka J. A. Komenskému, učiteľovi národov, si pripomíname vážnosť a dôležitosť učiteľského povolania a marec je všeobecne

Podrobnejšie

J. M. HURBANA ŽILINA Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/ / , , gsfzi

J. M. HURBANA ŽILINA Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/ / , ,  gsfzi Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/2020 041/562 39 35, 500 20 63, e-mail: gsfzilina@gsf.sk, www.gsf.sk, IČO 030222052 1. Základné ustanovenie Prijímacie konanie

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

Základná umelecká škola široké č

Základná umelecká škola široké č ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, 082 37 ŠIROKÉ 353 O B S A H I. Všeobecné nariadenia II. III. IV. Dochádzka žiakov, práva a ich povinnosti Povinnosti zamestnancov školy Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci V.

Podrobnejšie

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: NÁVRH Všeobecne záväzné riadenie Mesta Komárno č..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Didaktické princípy,

Podrobnejšie

číslo 3 ročník 2011 / 2012

číslo 3 ročník 2011 / 2012 číslo 3 ročník 2011 / 2012 Milí kamaráti! Leto je tu! Leto plné slnečných lúčov a dlhých dní. Leto plné bezstarostných hier a lahodnej zmrzliny. Leto!!! Tešili sme sa naňho všetci. Básničky, omaľovánky,

Podrobnejšie

ORGANIZANÝ PORIADOK

ORGANIZANÝ PORIADOK PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Súkromnej spojenej školy Dodatok č. 5 Košice september 2018 Dodatok č. 5 1 Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach upravuje časti

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Zápisný lístok k zápisu do 1. ročníka na šk. r. 2019/2020 Odklad: áno - nie č. DIEŤA Meno: (ako je uvedené v r. liste) Deň, mesiac a rok nar.: Miesto narodenia: Kraj narodenia: Národnosť: Bydlisko: Materská

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi

Podrobnejšie