Sprievodca pripojením (pre fotoaparáty s digitálnou jednookou zrkadlovkou) Obsah

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Sprievodca pripojením (pre fotoaparáty s digitálnou jednookou zrkadlovkou) Obsah"

Prepis

1 SB7J01(1N)/ 6MB4121N-01 Sprievodca pripojením (pre fotoaparáty s digitálnou jednookou zrkadlovkou) Obsah Sk Úvod...2 Rozhranie...2 Problémy s pripojením?...2 Viac o SnapBridge...2 Čo budete potrebovať...3 Čo pre vás dokáže SnapBridge spraviť...3 Pripravenie inteligentného zariadenia...4 Párovanie a pripojenie...5 Sťahovanie/Diaľkový ovládač...9 Sťahovanie snímok...9 Fotografovanie na diaľku...10 Tipy na pripojenie...11 Požiadavka na Wi Fi (len ios) Aktivovanie/deaktivovanie bezdrôtových pripojení...12 Viac informácií o párovaní a pripojení...13 Dialógové okno NFC...13 Párovanie po spustení...13 Unable to connect. ( Nedá sa pripojiť. )...13 Problémy pri párovaní...14 Párovanie s viacerými fotoaparátmi...14 Sťahovanie snímok...15

2 Úvod Prečítajte si túto príručku, kde nájdete informácie na vytvorenie bezdrôtového pripojenia medzi kompatibilnými fotoaparátmi a inteligentnými zariadeniami (smartfóny alebo tablety) prostredníctvom aplikácie SnapBridge (verzia 2.0). Rozhranie Aplikácia SnapBridge obsahuje ponuku (q) a tri karty (w r). q Upravenie nastavení alebo zobrazenie pomocníka aplikácie alebo oznámení od spoločnosti Nikon. w Upravenie nastavení, predovšetkým na pripojenie k fotoaparátu. e Zobrazenie snímok stiahnutých z fotoaparátu alebo vymazanie alebo zdieľanie snímok. r Prístup k službe NIKON IMAGE SPACE prostredníctvom špecializovanej aplikácie (vyžaduje sa inštalácia aplikácie a Nikon ID). Problémy s pripojením? Viac informácií nájdete v časti Viac informácií o párovaní a pripojení (0 13). Viac o SnapBridge Základné informácie o aplikácii SnapBridge nájdete na: Podrobné informácie nájdete v online pomocníkovi (po dokončení párovania môžete zobraziť online pomocníka výberom možnosti Help (Pomocník) v ponuke aplikácie SnapBridge). 2 Úvod

3 Čo budete potrebovať Fotoaparát Pamäťovú kartu Inteligentné zariadenie Batériu Čo pre vás dokáže SnapBridge spraviť Aplikáciu SnapBridge používajte na: Sťahovanie snímok hneď po ich nasnímaní alebo na stiahnutie vyberte staršie fotografie Diaľkové zhotovovanie snímok pomocou ovládacích prvkov v aplikácii SnapBridge; snímky sa stiahnu do inteligentného zariadenia hneď po nasnímaní Nahrávanie údajov o polohe inteligentného zariadenia do fotoaparátu Synchronizáciu hodín fotoaparátu s časom hláseným inteligentným zariadením Otlačenie snímok s komentármi, časom nasnímania a inými informáciami počas snímania A A Sťahovanie snímok Informácie o typoch snímok, ktoré sa dajú sťahovať, nájdete v časti Sťahovanie/Diaľkový ovládač (0 9). Čo budete potrebovať 3

4 Pripravenie inteligentného zariadenia Pred pripojením pripravte svoje inteligentné zariadenie nainštalovaním aplikácie SnapBridge a aktivovaním Bluetooth a Wi-Fi. 1 Vyhľadajte snapbridge v Apple App Store (ios) alebo Google Play (Android ) a nainštalujte aplikáciu SnapBridge. Informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete v lokalite stiahnutia. Tento fotoaparát nie je kompatibilný s aplikáciou SnapBridge 360/ Aktivujte Bluetooth a Wi Fi na inteligentnom zariadení. Vezmite do úvahy, že aktuálne pripojenie k fotoaparátu sa uskutoční prostredníctvom aplikácie SnapBridge; nepokúšajte sa pripojiť pomocou nastavení vo vašom zariadení. 4 Pripravenie inteligentného zariadenia

5 Párovanie a pripojenie Pred párovaním sa uistite, že je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta. Aby ste zabránili neočakávaným prerušeniam, mali by ste tiež skontrolovať, či je batéria fotoaparátu úplne nabitá. V nasledujúcich pokynoch sme na ilustračné účely použili fotoaparát D7500 a inteligentné zariadenie Android. 1 Fotoaparát: V ponuke nastavenia vyberte možnosť Connect to smart device (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu), potom zvýraznite Start (Spustiť) a stlačte J. 1 2 Fotoaparát: Po zobrazení nasledujúceho hlásenia stlačte možnosť J. 2, 3 1 Ak pri prvom zapnutí fotoaparát zobrazuje hlásenie uvedené v kroku 2, môžete tento krok preskočiť a pokračovať krokom 2. 2 Ak sa toto hlásenie nezobrazí, pokračujte krokom 3. 3 Niektoré fotoaparáty vás môžu požiadať, aby ste sa pripojili pomocou NFC. Stlačte J a pokračujte bez použitia NFC. Viac informácií nájdete v časti Viac informácií o párovaní a pripojení (0 13). Párovanie a pripojenie 5

6 3 Fotoaparát: Skontrolujte, či je na fotoaparáte zobrazené hlásenie uvedené vpravo a pripravte inteligentné zariadenie. 4 Inteligentné zariadenie: Spustite aplikáciu SnapBridge a poklepte na možnosť Pair with camera (Spárovať s fotoaparátom). 4 5 Inteligentné zariadenie: V dialógovom okne Pair with camera ( Spárovať s fotoaparátom ) poklepte na názov fotoaparátu. Používateľom, ktorí párujú fotoaparát so zariadením ios prvýkrát, sa najskôr zobrazia pokyny na párovanie; po prečítaní pokynov rolujte na dolnú stranu displeja a poklepte na Understood (Chápem). Ak budete potom vyzvaní, aby ste si vybrali príslušenstvo, znovu poklepte na názov fotoaparátu (pred zobrazením názvu fotoaparátu sa môže vyskytnúť určité oneskorenie). 4 Ak ste boli požiadaní o výber fotoaparátu, poklepte na názov fotoaparátu. 6 Párovanie a pripojenie

7 6 Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Uistite sa, že fotoaparát a inteligentné zariadenie zobrazujú rovnaké šesťciferné číslo. 5 7 Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Na fotoaparáte stlačte možnosť J a poklepte na PAIR (PÁROVAŤ) na inteligentom zariadení. 5 Niektoré verzie systému ios nemusia zobraziť číslo; ak sa nezobrazí žiadne číslo, pokračujte krokom 7. Párovanie a pripojenie 7

8 8 Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Dokončite párovanie. Fotoaparát: Po zobrazení hlásenia uvedeného vpravo stlačte možnosť J. Inteligentné zariadenie: Po zobrazení hlásenia uvedeného vpravo poklepte na OK. 9 Fotoaparát: Pre dokončenie nastavenia postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete, aby fotoaparát pridával k fotografiám údaje o polohe, vyberte ako odpoveď na otázku Download location data from smart device? ( Stiahnuť údaje o polohe z inteligentného zariadenia? ) možnosť Yes (Áno), potom aktivujte služby o polohe na inteligentnom zariadení a aktivujte Auto link options (Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize location data 8 Párovanie a pripojenie v aplikácii SnapBridge. (Synchronizovať údaje o polohe) na karte Ak chcete synchronizovať hodiny fotoaparátu s časom poskytnutým inteligentným zariadením, vyberte ako odpoveď na otázku Sync clock with smart device? ( Synchronizovať hodiny s inteligentným zariadením? ) možnosť Yes (Áno) a potom aktivujte Auto link options (Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize clocks (Synchronizovať hodiny) na karte v aplikácii SnapBridge. Inteligentné zariadenie a fotoaparát sú teraz pripojené. Všetky snímky, ktoré nasnímate s fotoaparátom, sa automaticky nahrajú do inteligentného zariadenia.

9 Sťahovanie/Diaľkový ovládač Použitie aplikácie SnapBridge na sťahovanie snímok a ovládanie fotoaparátu na diaľku. Sťahovanie snímok Na sťahovanie snímok z fotoaparátu môžete použiť jeden z nasledovných spôsobov: Automatické sťahovanie fotografií hneď po nasnímaní: Ak chcete sťahovať fotografie automaticky, hneď po ich nasnímaní, vyberte v ponuke nastavenia fotoaparátu možnosť On (Zap.) pre Send to smart device (auto) (Poslať do inteligentného zariadenia (automaticky)). 1, 2 Výber fotografií vo fotoaparáte: Túto možnosť použite na sťahovanie fotografií nasnímaných s vybranou možnosťou Off (Vyp.) pre Send to smart device (auto) (Poslať do inteligentného zariadenia (automaticky)). Fotografie môžete vybrať pomocou možnosti Select to send to smart device (Vybrať na odoslanie do inteligentného zariadenia) v ponuke prehrávania fotoaparátu alebo stlačením tlačidla i počas prehrávania a výberom možnosti Select to send to smart device/deselect (Vybrať/ zrušiť výber na odoslanie do inteligentného zariadenia). 1, 2 Výber snímok na inteligentnom zariadení: Zvoľte Download pictures (Stiahnuť snímky) na záložke aplikácie SnapBridge a klepnite na OK po výzve na prepnutie na Wi-Fi (niektoré verzie systému ios budú vyžadovať voľbu siete, pričom v takomto prípade bude potrebné postupovať podľa pokynov v časti Výzva na Wi Fi po klepnutí na OK). 3 Potom môžete používať ovládacie prvky na inteligentom zariadení na sťahovanie snímok vybraných zo zoznamu fotografií a videí uložených vo fotoaparáte. 1 Fotografie sa sťahujú vo veľkosti 2 megapixle (niektoré fotoaparáty môžu ponúknuť ďalšie veľkosti). Videá sa nedajú sťahovať. 2 Ak chcete umožniť pokračovanie sťahovania, keď je fotoaparát vypnutý, vyberte v ponuke nastavenia fotoaparátu možnosť On (Zap.) pre Bluetooth > Send while off (Poslať počas vypnutia). 3 Ak je to fotoaparát D3400 alebo iný model, ktorý podporuje SnapBridge, avšak nie je vybavený Wi Fi a zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno, poklepte na OK a pripojte sa prostredníctvom Bluetooth (vezmite do úvahy, že prostredníctvom Bluetooth sa nedajú sťahovať videá). D D NEF (RAW)/TIFF Fotografie v týchto formátoch sa nedajú sťahovať. Sťahovanie/Diaľkový ovládač 9

10 Fotografovanie na diaľku Ovládacie prvky Remote photography (Fotografovanie na diaľku) na karte v aplikácii SnapBridge sa používajú na diaľkové uvoľnenie uzávierky a na stiahnutie výsledných fotografií do inteligentného zariadenia (videá sa nedajú nahrávať). Diaľkovo ovládané fotografovanie vyžaduje pripojenie prostredníctvom Wi-Fi; podľa pokynov na obrazovke v aplikácii SnapBridge prepnite zariadenie na Wi-Fi (v niektorých verziách systému ios sa zobrazí výzva na Wi-Fi, pričom v takomto prípade bude potrebné postupovať podľa pokynov v časti Výzva na Wi Fi ). DDFotoaparáty len s Bluetooth Aplikácia SnapBridge sa nedá použiť na ovládanie D3400 a iných fotoaparátov kompatibilných s aplikáciou SnapBridge, ak nie sú vybavené Wi Fi. DDWi Fi pripojenia Wi-Fi pripojenia sa ukončia automaticky, ak sa inteligentné zariadenie prepne do režimu spánku alebo na inú aplikáciu. Do niektorých funkcií aplikácie SnapBridge nemožno vstúpiť, kým je inteligentné zariadenie pripojené k fotoaparátu prostredníctvom Wi-Fi. Ak chcete ukončiť Wi Fi, poklepte na na karte a v zobrazenom dialógovom okne poklepte na Yes (Áno). 10 Sťahovanie/Diaľkový ovládač

11 Tipy na pripojenie Prečítajte si túto časť, kde nájdete pomoc na pripojenie alebo sťahovanie snímok z fotoaparátu. Požiadavka na Wi Fi (len ios) Aj keď sa aplikácia SnapBridge pri pripojení medzi fotoaparátom a zariadením smart zvyčajne spolieha na Bluetooth, kvôli diaľkovo ovládanému fotografovaniu a podobným akciám prepne na Wi Fi. V niektorých verziách systému ios vás SnapBridge vyzve na vykonanie manuálneho prepnutia, pričom v takomto prípade bude potrebné postupovať podľa nižšie uvedených krokov. 1 Po zaznamenaní názvu siete (SSID) a hesla fotoaparátu poklepte na možnosť View options (Zobraziť možnosti). Východiskový SSID je rovnaký ako názov fotoaparátu. 2 V zozname sietí vyberte SSID, ktorý ste zaznamenali v kroku 1. Tipy na pripojenie 11

12 3 Pri prvom pripojení prostredníctvom Wi-Fi sa zobrazí výzva na zadanie hesla fotoaparátu. Zadajte heslo, ktoré ste zaznamenali v kroku 1 (vezmite do úvahy, že v heslách sa rozlišujú veľké a malé písmená). Po vytvorení spojenia sa vedľa názvu SSID fotoaparátu zobrazí 4, ako je znázornené vpravo; vráťte sa do aplikácie SnapBridge. Po ďalšom pripojení k fotoaparátu nebude potrebné zadávať heslo. Aktivovanie/deaktivovanie bezdrôtových pripojení Pripojenie k fotoaparátu je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou niektorej z nasledujúcich možností: Možnosť Airplane mode (Režim V lietadle) v ponuke nastavenia fotoaparátu (túto možnosť použite na deaktivovanie všetkých bezdrôtových funkcií v prostredí, kde sú zakázané bezdrôtové zariadenia) Možnosť Bluetooth > Network connection (Sieťové pripojenie) v ponuke nastavenia fotoaparátu Položka Auto link options (Možnosti automatického prepojenia) > Auto link (Automatické prepojenie) na karte v aplikácii SnapBridge (deaktivovanie možnosti Auto link (Automatické prepojenie) znižuje aj vybíjanie batérie v inteligentom zariadení) 12 Tipy na pripojenie

13 Viac informácií o párovaní a pripojení Táto časť popisuje niektoré situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní aplikácie SnapBridge. Dialógové okno NFC Niektoré fotoaparáty môžu v kroku 2 v časti Párovanie a pripojenie zobraziť dialógové okno vpravo. Ak sa chcete pripojiť pomocou NFC, dotknite sa NFC anténou na inteligentom zariadení loga fotoaparátu (značka N), potom počkajte na spustenie aplikácie SnapBridge a pokračujte krokom 7. Ak chcete pokračovať bez použitia NFC, stlačte tlačidlo J na fotoaparáte. Párovanie po spustení Ak ste pri prvom spustení aplikácie SnapBridge (pozrite krok 4 v časti Párovanie a pripojenie ) klepli na možnosť Skip (Preskočiť) v pravom hornom rohu v úvodnom dialógovom okne, aby ste preskočili párovanie, poklepte na možnosť Pair with camera (Spárovať s fotoaparátom) na karte v aplikácii SnapBridge a pokračujte krokom 5. Unable to connect. ( Nedá sa pripojiť. ) Ak fotoaparát zobrazí hlásenie, že sa nedokázal pripojiť, stlačte J a vráťte sa na krok 2 v časti Párovanie a pripojenie. Ak chcete párovanie zrušiť, stlačte tlačidlo G. Viac informácií o párovaní a pripojení 13

14 Problémy pri párovaní Ak máte problémy s pripojením k fotoaparátu, skúste: Opustiť a opätovne spustiť aplikáciu SnapBridge. Opustite aplikáciu SnapBridge a skontrolujte, či nie je spustená na pozadí. Poklepaním na ikonu aplikácie opätovne spustite aplikáciu a potom zopakujte Párovanie a pripojenie od kroku 1. Požiadať zariadenie ios, aby zabudlo na fotoaparát (len ios). Ak párovanie na zariadení ios zlyhá, zariadenie si môže stále pamätať na názov fotoaparátu. V takom prípade budete musieť požiadať zariadenie ios, aby zabudlo na fotoaparát tak, ako je to zobrazené nižšie. Párovanie s viacerými fotoaparátmi Ak chcete uskutočniť párovanie s ďalšími fotoaparátmi, poklepte na na karte v aplikácii SnapBridge, vyberte možnosť Add camera (Pridať fotoaparát) a zopakujte Párovanie a pripojenie od kroku 5. Aplikácia SnapBridge sa dá použiť na spárovanie až s piatimi fotoaparátmi. 14 Viac informácií o párovaní a pripojení

15 Sťahovanie snímok Ak narazíte na pomalé sťahovanie alebo iné problémy pri sťahovaní snímok do inteligentného zariadenia, ukončite párovanie a zariadenia skúste spárovať opätovne. 1 Inteligentné zariadenie: V aplikácii SnapBridge otvorte kartu, poklepte na možnosť > Forget camera (Zabudnúť na fotoaparát), vyberte požadovaný fotoaparát a po výzve poklepte na možnosť Yes (Áno) a ukončite párovanie. Používatelia ios budú musieť požiadať zariadenie ios, aby zabudlo na fotoaparát tak, ako je to zobrazené nižšie. 2 Fotoaparát: V ponuke nastavenia fotoaparátu vyberte možnosť Connect to smart device (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu), zvýraznite Start (Spustiť), stlačte J a postupujte podľa pokynov od kroku 2 v časti Párovanie a pripojenie a spárujte fotoaparát s inteligentným zariadením. Viac informácií o párovaní a pripojení 15

16 Používajte najnovšiu verziu aplikácie SnapBridge. Dialógové okná a hlásenia zobrazené vo fotoaparáte a zariadení smart sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto príručke, a jednotlivé úkony sa môžu líšiť v závislosti od OS, firmvéru fotoaparátu a verzie použitej aplikácie SnapBridge. Podľa modelu sa môžu líšiť aj názvy a polohy tlačidiel. Ďalšie informácie o používaní fotoaparátu alebo inteligentného zariadenia nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením. SSID a heslo Wi-Fi fotoaparátu môžete zmeniť pomocou možnosti Wi Fi > Network settings (Sieťové nastavenia) v ponuke nastavenia fotoaparátu. Odporúčame vám, aby ste kvôli ochrane vášho súkromia pravidelne menili heslo. Všetky obchodné názvy uvedené v tomto dokumente sú ochranné značky alebo zaregistrované ochranné značky príslušných vlastníkov Nikon Corporation