Sprievodca pripojením (pre fotoaparáty s digitálnou jednookou zrkadlovkou) Obsah

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Sprievodca pripojením (pre fotoaparáty s digitálnou jednookou zrkadlovkou) Obsah"

Prepis

1 SB7J01(1N)/ 6MB4121N-01 Sprievodca pripojením (pre fotoaparáty s digitálnou jednookou zrkadlovkou) Obsah Sk Úvod...2 Rozhranie...2 Problémy s pripojením?...2 Viac o SnapBridge...2 Čo budete potrebovať...3 Čo pre vás dokáže SnapBridge spraviť...3 Pripravenie inteligentného zariadenia...4 Párovanie a pripojenie...5 Sťahovanie/Diaľkový ovládač...9 Sťahovanie snímok...9 Fotografovanie na diaľku...10 Tipy na pripojenie...11 Požiadavka na Wi Fi (len ios) Aktivovanie/deaktivovanie bezdrôtových pripojení...12 Viac informácií o párovaní a pripojení...13 Dialógové okno NFC...13 Párovanie po spustení...13 Unable to connect. ( Nedá sa pripojiť. )...13 Problémy pri párovaní...14 Párovanie s viacerými fotoaparátmi...14 Sťahovanie snímok...15

2 Úvod Prečítajte si túto príručku, kde nájdete informácie na vytvorenie bezdrôtového pripojenia medzi kompatibilnými fotoaparátmi a inteligentnými zariadeniami (smartfóny alebo tablety) prostredníctvom aplikácie SnapBridge (verzia 2.0). Rozhranie Aplikácia SnapBridge obsahuje ponuku (q) a tri karty (w r). q Upravenie nastavení alebo zobrazenie pomocníka aplikácie alebo oznámení od spoločnosti Nikon. w Upravenie nastavení, predovšetkým na pripojenie k fotoaparátu. e Zobrazenie snímok stiahnutých z fotoaparátu alebo vymazanie alebo zdieľanie snímok. r Prístup k službe NIKON IMAGE SPACE prostredníctvom špecializovanej aplikácie (vyžaduje sa inštalácia aplikácie a Nikon ID). Problémy s pripojením? Viac informácií nájdete v časti Viac informácií o párovaní a pripojení (0 13). Viac o SnapBridge Základné informácie o aplikácii SnapBridge nájdete na: Podrobné informácie nájdete v online pomocníkovi (po dokončení párovania môžete zobraziť online pomocníka výberom možnosti Help (Pomocník) v ponuke aplikácie SnapBridge). 2 Úvod

3 Čo budete potrebovať Fotoaparát Pamäťovú kartu Inteligentné zariadenie Batériu Čo pre vás dokáže SnapBridge spraviť Aplikáciu SnapBridge používajte na: Sťahovanie snímok hneď po ich nasnímaní alebo na stiahnutie vyberte staršie fotografie Diaľkové zhotovovanie snímok pomocou ovládacích prvkov v aplikácii SnapBridge; snímky sa stiahnu do inteligentného zariadenia hneď po nasnímaní Nahrávanie údajov o polohe inteligentného zariadenia do fotoaparátu Synchronizáciu hodín fotoaparátu s časom hláseným inteligentným zariadením Otlačenie snímok s komentármi, časom nasnímania a inými informáciami počas snímania A A Sťahovanie snímok Informácie o typoch snímok, ktoré sa dajú sťahovať, nájdete v časti Sťahovanie/Diaľkový ovládač (0 9). Čo budete potrebovať 3

4 Pripravenie inteligentného zariadenia Pred pripojením pripravte svoje inteligentné zariadenie nainštalovaním aplikácie SnapBridge a aktivovaním Bluetooth a Wi-Fi. 1 Vyhľadajte snapbridge v Apple App Store (ios) alebo Google Play (Android ) a nainštalujte aplikáciu SnapBridge. Informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete v lokalite stiahnutia. Tento fotoaparát nie je kompatibilný s aplikáciou SnapBridge 360/ Aktivujte Bluetooth a Wi Fi na inteligentnom zariadení. Vezmite do úvahy, že aktuálne pripojenie k fotoaparátu sa uskutoční prostredníctvom aplikácie SnapBridge; nepokúšajte sa pripojiť pomocou nastavení vo vašom zariadení. 4 Pripravenie inteligentného zariadenia

5 Párovanie a pripojenie Pred párovaním sa uistite, že je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta. Aby ste zabránili neočakávaným prerušeniam, mali by ste tiež skontrolovať, či je batéria fotoaparátu úplne nabitá. V nasledujúcich pokynoch sme na ilustračné účely použili fotoaparát D7500 a inteligentné zariadenie Android. 1 Fotoaparát: V ponuke nastavenia vyberte možnosť Connect to smart device (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu), potom zvýraznite Start (Spustiť) a stlačte J. 1 2 Fotoaparát: Po zobrazení nasledujúceho hlásenia stlačte možnosť J. 2, 3 1 Ak pri prvom zapnutí fotoaparát zobrazuje hlásenie uvedené v kroku 2, môžete tento krok preskočiť a pokračovať krokom 2. 2 Ak sa toto hlásenie nezobrazí, pokračujte krokom 3. 3 Niektoré fotoaparáty vás môžu požiadať, aby ste sa pripojili pomocou NFC. Stlačte J a pokračujte bez použitia NFC. Viac informácií nájdete v časti Viac informácií o párovaní a pripojení (0 13). Párovanie a pripojenie 5

6 3 Fotoaparát: Skontrolujte, či je na fotoaparáte zobrazené hlásenie uvedené vpravo a pripravte inteligentné zariadenie. 4 Inteligentné zariadenie: Spustite aplikáciu SnapBridge a poklepte na možnosť Pair with camera (Spárovať s fotoaparátom). 4 5 Inteligentné zariadenie: V dialógovom okne Pair with camera ( Spárovať s fotoaparátom ) poklepte na názov fotoaparátu. Používateľom, ktorí párujú fotoaparát so zariadením ios prvýkrát, sa najskôr zobrazia pokyny na párovanie; po prečítaní pokynov rolujte na dolnú stranu displeja a poklepte na Understood (Chápem). Ak budete potom vyzvaní, aby ste si vybrali príslušenstvo, znovu poklepte na názov fotoaparátu (pred zobrazením názvu fotoaparátu sa môže vyskytnúť určité oneskorenie). 4 Ak ste boli požiadaní o výber fotoaparátu, poklepte na názov fotoaparátu. 6 Párovanie a pripojenie

7 6 Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Uistite sa, že fotoaparát a inteligentné zariadenie zobrazujú rovnaké šesťciferné číslo. 5 7 Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Na fotoaparáte stlačte možnosť J a poklepte na PAIR (PÁROVAŤ) na inteligentom zariadení. 5 Niektoré verzie systému ios nemusia zobraziť číslo; ak sa nezobrazí žiadne číslo, pokračujte krokom 7. Párovanie a pripojenie 7

8 8 Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Dokončite párovanie. Fotoaparát: Po zobrazení hlásenia uvedeného vpravo stlačte možnosť J. Inteligentné zariadenie: Po zobrazení hlásenia uvedeného vpravo poklepte na OK. 9 Fotoaparát: Pre dokončenie nastavenia postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete, aby fotoaparát pridával k fotografiám údaje o polohe, vyberte ako odpoveď na otázku Download location data from smart device? ( Stiahnuť údaje o polohe z inteligentného zariadenia? ) možnosť Yes (Áno), potom aktivujte služby o polohe na inteligentnom zariadení a aktivujte Auto link options (Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize location data 8 Párovanie a pripojenie v aplikácii SnapBridge. (Synchronizovať údaje o polohe) na karte Ak chcete synchronizovať hodiny fotoaparátu s časom poskytnutým inteligentným zariadením, vyberte ako odpoveď na otázku Sync clock with smart device? ( Synchronizovať hodiny s inteligentným zariadením? ) možnosť Yes (Áno) a potom aktivujte Auto link options (Možnosti automatického prepojenia) > Synchronize clocks (Synchronizovať hodiny) na karte v aplikácii SnapBridge. Inteligentné zariadenie a fotoaparát sú teraz pripojené. Všetky snímky, ktoré nasnímate s fotoaparátom, sa automaticky nahrajú do inteligentného zariadenia.

9 Sťahovanie/Diaľkový ovládač Použitie aplikácie SnapBridge na sťahovanie snímok a ovládanie fotoaparátu na diaľku. Sťahovanie snímok Na sťahovanie snímok z fotoaparátu môžete použiť jeden z nasledovných spôsobov: Automatické sťahovanie fotografií hneď po nasnímaní: Ak chcete sťahovať fotografie automaticky, hneď po ich nasnímaní, vyberte v ponuke nastavenia fotoaparátu možnosť On (Zap.) pre Send to smart device (auto) (Poslať do inteligentného zariadenia (automaticky)). 1, 2 Výber fotografií vo fotoaparáte: Túto možnosť použite na sťahovanie fotografií nasnímaných s vybranou možnosťou Off (Vyp.) pre Send to smart device (auto) (Poslať do inteligentného zariadenia (automaticky)). Fotografie môžete vybrať pomocou možnosti Select to send to smart device (Vybrať na odoslanie do inteligentného zariadenia) v ponuke prehrávania fotoaparátu alebo stlačením tlačidla i počas prehrávania a výberom možnosti Select to send to smart device/deselect (Vybrať/ zrušiť výber na odoslanie do inteligentného zariadenia). 1, 2 Výber snímok na inteligentnom zariadení: Zvoľte Download pictures (Stiahnuť snímky) na záložke aplikácie SnapBridge a klepnite na OK po výzve na prepnutie na Wi-Fi (niektoré verzie systému ios budú vyžadovať voľbu siete, pričom v takomto prípade bude potrebné postupovať podľa pokynov v časti Výzva na Wi Fi po klepnutí na OK). 3 Potom môžete používať ovládacie prvky na inteligentom zariadení na sťahovanie snímok vybraných zo zoznamu fotografií a videí uložených vo fotoaparáte. 1 Fotografie sa sťahujú vo veľkosti 2 megapixle (niektoré fotoaparáty môžu ponúknuť ďalšie veľkosti). Videá sa nedajú sťahovať. 2 Ak chcete umožniť pokračovanie sťahovania, keď je fotoaparát vypnutý, vyberte v ponuke nastavenia fotoaparátu možnosť On (Zap.) pre Bluetooth > Send while off (Poslať počas vypnutia). 3 Ak je to fotoaparát D3400 alebo iný model, ktorý podporuje SnapBridge, avšak nie je vybavený Wi Fi a zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno, poklepte na OK a pripojte sa prostredníctvom Bluetooth (vezmite do úvahy, že prostredníctvom Bluetooth sa nedajú sťahovať videá). D D NEF (RAW)/TIFF Fotografie v týchto formátoch sa nedajú sťahovať. Sťahovanie/Diaľkový ovládač 9

10 Fotografovanie na diaľku Ovládacie prvky Remote photography (Fotografovanie na diaľku) na karte v aplikácii SnapBridge sa používajú na diaľkové uvoľnenie uzávierky a na stiahnutie výsledných fotografií do inteligentného zariadenia (videá sa nedajú nahrávať). Diaľkovo ovládané fotografovanie vyžaduje pripojenie prostredníctvom Wi-Fi; podľa pokynov na obrazovke v aplikácii SnapBridge prepnite zariadenie na Wi-Fi (v niektorých verziách systému ios sa zobrazí výzva na Wi-Fi, pričom v takomto prípade bude potrebné postupovať podľa pokynov v časti Výzva na Wi Fi ). DDFotoaparáty len s Bluetooth Aplikácia SnapBridge sa nedá použiť na ovládanie D3400 a iných fotoaparátov kompatibilných s aplikáciou SnapBridge, ak nie sú vybavené Wi Fi. DDWi Fi pripojenia Wi-Fi pripojenia sa ukončia automaticky, ak sa inteligentné zariadenie prepne do režimu spánku alebo na inú aplikáciu. Do niektorých funkcií aplikácie SnapBridge nemožno vstúpiť, kým je inteligentné zariadenie pripojené k fotoaparátu prostredníctvom Wi-Fi. Ak chcete ukončiť Wi Fi, poklepte na na karte a v zobrazenom dialógovom okne poklepte na Yes (Áno). 10 Sťahovanie/Diaľkový ovládač

11 Tipy na pripojenie Prečítajte si túto časť, kde nájdete pomoc na pripojenie alebo sťahovanie snímok z fotoaparátu. Požiadavka na Wi Fi (len ios) Aj keď sa aplikácia SnapBridge pri pripojení medzi fotoaparátom a zariadením smart zvyčajne spolieha na Bluetooth, kvôli diaľkovo ovládanému fotografovaniu a podobným akciám prepne na Wi Fi. V niektorých verziách systému ios vás SnapBridge vyzve na vykonanie manuálneho prepnutia, pričom v takomto prípade bude potrebné postupovať podľa nižšie uvedených krokov. 1 Po zaznamenaní názvu siete (SSID) a hesla fotoaparátu poklepte na možnosť View options (Zobraziť možnosti). Východiskový SSID je rovnaký ako názov fotoaparátu. 2 V zozname sietí vyberte SSID, ktorý ste zaznamenali v kroku 1. Tipy na pripojenie 11

12 3 Pri prvom pripojení prostredníctvom Wi-Fi sa zobrazí výzva na zadanie hesla fotoaparátu. Zadajte heslo, ktoré ste zaznamenali v kroku 1 (vezmite do úvahy, že v heslách sa rozlišujú veľké a malé písmená). Po vytvorení spojenia sa vedľa názvu SSID fotoaparátu zobrazí 4, ako je znázornené vpravo; vráťte sa do aplikácie SnapBridge. Po ďalšom pripojení k fotoaparátu nebude potrebné zadávať heslo. Aktivovanie/deaktivovanie bezdrôtových pripojení Pripojenie k fotoaparátu je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou niektorej z nasledujúcich možností: Možnosť Airplane mode (Režim V lietadle) v ponuke nastavenia fotoaparátu (túto možnosť použite na deaktivovanie všetkých bezdrôtových funkcií v prostredí, kde sú zakázané bezdrôtové zariadenia) Možnosť Bluetooth > Network connection (Sieťové pripojenie) v ponuke nastavenia fotoaparátu Položka Auto link options (Možnosti automatického prepojenia) > Auto link (Automatické prepojenie) na karte v aplikácii SnapBridge (deaktivovanie možnosti Auto link (Automatické prepojenie) znižuje aj vybíjanie batérie v inteligentom zariadení) 12 Tipy na pripojenie

13 Viac informácií o párovaní a pripojení Táto časť popisuje niektoré situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní aplikácie SnapBridge. Dialógové okno NFC Niektoré fotoaparáty môžu v kroku 2 v časti Párovanie a pripojenie zobraziť dialógové okno vpravo. Ak sa chcete pripojiť pomocou NFC, dotknite sa NFC anténou na inteligentom zariadení loga fotoaparátu (značka N), potom počkajte na spustenie aplikácie SnapBridge a pokračujte krokom 7. Ak chcete pokračovať bez použitia NFC, stlačte tlačidlo J na fotoaparáte. Párovanie po spustení Ak ste pri prvom spustení aplikácie SnapBridge (pozrite krok 4 v časti Párovanie a pripojenie ) klepli na možnosť Skip (Preskočiť) v pravom hornom rohu v úvodnom dialógovom okne, aby ste preskočili párovanie, poklepte na možnosť Pair with camera (Spárovať s fotoaparátom) na karte v aplikácii SnapBridge a pokračujte krokom 5. Unable to connect. ( Nedá sa pripojiť. ) Ak fotoaparát zobrazí hlásenie, že sa nedokázal pripojiť, stlačte J a vráťte sa na krok 2 v časti Párovanie a pripojenie. Ak chcete párovanie zrušiť, stlačte tlačidlo G. Viac informácií o párovaní a pripojení 13

14 Problémy pri párovaní Ak máte problémy s pripojením k fotoaparátu, skúste: Opustiť a opätovne spustiť aplikáciu SnapBridge. Opustite aplikáciu SnapBridge a skontrolujte, či nie je spustená na pozadí. Poklepaním na ikonu aplikácie opätovne spustite aplikáciu a potom zopakujte Párovanie a pripojenie od kroku 1. Požiadať zariadenie ios, aby zabudlo na fotoaparát (len ios). Ak párovanie na zariadení ios zlyhá, zariadenie si môže stále pamätať na názov fotoaparátu. V takom prípade budete musieť požiadať zariadenie ios, aby zabudlo na fotoaparát tak, ako je to zobrazené nižšie. Párovanie s viacerými fotoaparátmi Ak chcete uskutočniť párovanie s ďalšími fotoaparátmi, poklepte na na karte v aplikácii SnapBridge, vyberte možnosť Add camera (Pridať fotoaparát) a zopakujte Párovanie a pripojenie od kroku 5. Aplikácia SnapBridge sa dá použiť na spárovanie až s piatimi fotoaparátmi. 14 Viac informácií o párovaní a pripojení

15 Sťahovanie snímok Ak narazíte na pomalé sťahovanie alebo iné problémy pri sťahovaní snímok do inteligentného zariadenia, ukončite párovanie a zariadenia skúste spárovať opätovne. 1 Inteligentné zariadenie: V aplikácii SnapBridge otvorte kartu, poklepte na možnosť > Forget camera (Zabudnúť na fotoaparát), vyberte požadovaný fotoaparát a po výzve poklepte na možnosť Yes (Áno) a ukončite párovanie. Používatelia ios budú musieť požiadať zariadenie ios, aby zabudlo na fotoaparát tak, ako je to zobrazené nižšie. 2 Fotoaparát: V ponuke nastavenia fotoaparátu vyberte možnosť Connect to smart device (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu), zvýraznite Start (Spustiť), stlačte J a postupujte podľa pokynov od kroku 2 v časti Párovanie a pripojenie a spárujte fotoaparát s inteligentným zariadením. Viac informácií o párovaní a pripojení 15

16 Používajte najnovšiu verziu aplikácie SnapBridge. Dialógové okná a hlásenia zobrazené vo fotoaparáte a zariadení smart sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto príručke, a jednotlivé úkony sa môžu líšiť v závislosti od OS, firmvéru fotoaparátu a verzie použitej aplikácie SnapBridge. Podľa modelu sa môžu líšiť aj názvy a polohy tlačidiel. Ďalšie informácie o používaní fotoaparátu alebo inteligentného zariadenia nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením. SSID a heslo Wi-Fi fotoaparátu môžete zmeniť pomocou možnosti Wi Fi > Network settings (Sieťové nastavenia) v ponuke nastavenia fotoaparátu. Odporúčame vám, aby ste kvôli ochrane vášho súkromia pravidelne menili heslo. Všetky obchodné názvy uvedené v tomto dokumente sú ochranné značky alebo zaregistrované ochranné značky príslušných vlastníkov Nikon Corporation

Microsoft Surface Studio úvodná príručka

Microsoft Surface Studio úvodná príručka Microsoft Surface Studio úvodná príručka Rôzne režimy používania zariadenia Surface Studio Začíname používať zariadenie Surface Studio 1. Zapojte napájací kábel do zariadenia Surface Studio a do zásuvky.

Podrobnejšie

Návod na používanie siete Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto príručku. Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko prístupn

Návod na používanie siete Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto príručku. Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko prístupn Návod na používanie siete Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto príručku. Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti. Sk Vyberte si z

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa Platnosť licencie: VRP licencia je viazaná na DKP firmy (daňový kód pokladnice pridelený finančnou správou). Jednu licenciu

Podrobnejšie

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Obsiahnuté príslušenstvo Napájací kábel 120 V Napájací kábel 230 V Ethernetový kábel (2 m) Mini jack do adaptéra Toslink Bezdrôtový sieťový hudobný prehrávač

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

Microsoft Word - BBL125_227_229_Multilingual_User_Manuel_SK.doc

Microsoft Word - BBL125_227_229_Multilingual_User_Manuel_SK.doc 1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BBL125/227/229 Aplikácia BeeWi SmartPad Ďakujeme vám za zakúpenie inteligentné žiarovky Smart LED Color Bulb od BEEWI. Prečítajte si prosím nasledujúce pokyny

Podrobnejšie

Obsah Pokyny pre ovládanie pomocou smartfónu... 3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie... 3 Konfigurácia Originálna konfigurácia Postup k

Obsah Pokyny pre ovládanie pomocou smartfónu... 3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie... 3 Konfigurácia Originálna konfigurácia Postup k Obsah Pokyny pre ovládanie pomocou smartfónu... 3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie... 3 Konfigurácia... 3 1. Originálna konfigurácia... 3 2. Postup konfigurácie pre telefóny so systémom Android... 5 3.

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa 1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru 1. Aplikácie potrebné pre fungovanie VRP pokladnice sú predinštalované v zariadení.

Podrobnejšie

Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu?

Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu? Pri sťahovaní verzií z Internetu je možné postupovať nasledovnými spôsobmi: Inštalácia upgrade (aktualizácie) z internetu priamo cez program Olymp Ak máte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Olymp,

Podrobnejšie

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Obsah balenia 1 Čítačka elektronických kníh 2 Ochranné puzdro 3 Slúchadlá do uší 4 USB kábel 5 Stručný návod 6 Záručný list Popis hlavnej jednotky 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Podrobnejšie

tv2go_pouzivatelska_prirucka

tv2go_pouzivatelska_prirucka Interaktívne funkcie tv2go Používateľská príručka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv2go. Vašu tv2go budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou

Podrobnejšie

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu 1. Ako zistiť či je mobil vhodný na používanie DigiDown GO Vzhľadom na rôznorodosť výrobcov mobilných telefónov, rôznorodosť systémov

Podrobnejšie

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Obsah 1 Určenie 3 2 Popis OTP tokenu 3 3 Nesprávne zadaný PIN kód PIN FAIL 4 4 Použitie Autentifikácia 5 5 Odomknutie OTP tokenu 6 Strana 2 z 8 1 Určenie

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12/ORP/2019/IM Postup pre overenie pravosti pokladničného dokladu Informácia je určená pre subjekty (zákazn

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12/ORP/2019/IM Postup pre overenie pravosti pokladničného dokladu Informácia je určená pre subjekty (zákazn Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12/ORP/2019/IM Postup pre overenie pravosti pokladničného dokladu Informácia je určená pre subjekty (zákazníkov), ktorým bol vyhotovený pokladničný doklad z pokladnice

Podrobnejšie

{LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová bat

{LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová bat {LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová batéria - doba nabíjania 2 hodiny - výdrž batérie v spánkovom

Podrobnejšie

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MaBook Pro Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Podrobnejšie

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Prihláste sa do aplikácie pomocou prihlasovacích údajov pre spravodajskú jednotku. Link na aplikáciu: http://isis.statistics.sk/

Podrobnejšie

Microsoft Word - Navod Carneo Cyberbot SK.docx

Microsoft Word - Navod Carneo Cyberbot SK.docx Návod na obsluhu CARNEO Cyberbot WIFI SK Aplikáciu "CloudRover4" možete nájsť na Apple APP Store alebo Android Market. Môžete tiež oskenovať nasledujúci QR kód pre inštaláciu aplikácie. Používateľ Android

Podrobnejšie

Obsah:

Obsah: Užívateľská príručka pre antidialer program OPTIMACCESS DIAL 3 1 OBSAH 1. PROGRAM OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2. INŠTALÁCIA PROGRAMU OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2.1. Postup inštalácie... 3 2.2. Možné problémy

Podrobnejšie

Ponuka Štart

Ponuka Štart Mária Kostková Obsah Na čo slúži Umiestnenie ponuky Štart Základné časti ponuky Štart Prístup k priečinkom nastaveniam k programom Pri spustení Príslušenstvo Ovládací panel Na čo slúži vstup k programom,

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Návod na použitie služby tv do vrecka

Návod na použitie služby tv do vrecka Návod na použitie služby tv do vrecka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv do vrecka. Vašu TV budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou aplikáciou.

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx)

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx) Ako registrovať účet Hik-Connect Tento dokument popisuje postup registrácie účtu Hik-Connect cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect a webový portál www.hik-connect.com. Poznámka: Ak chcete použiť pre registráciu

Podrobnejšie

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te ezakazky Dátum vytvorenia dokumentu: 01.03.2019 Verzia: Autori 9.6.0 slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Tel.: +421 901 739 853 E-mail: podpora@ebiz.sk - 1 - Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD Android OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba! Záložka nie je definovaná. História zmien... Chyba! Záložka nie je definovaná. Obsah... 3 1 Systém e-kasa

Podrobnejšie

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA OBSAH RÝCHLE SPUSTENIE RÝCHLE SPUSTENIE OBSAH 1. RÝCHLE SPUSTENIE 1 Rýchle spustenie 02 2 Displej 03 3 Tlačidlá 04 4 Obsluha

Podrobnejšie

Microsoft Word - EVO_rychly_start_v1.1

Microsoft Word - EVO_rychly_start_v1.1 Rýchly štart EVO systému (ver 1.1) http://evo.caltech.edu EVO - SK TEAM 11.10.2009 Kontakt: evosupport@vrvs.org V tomto dokumente si popíšeme rýchly návod ako začať pracovať so systémom EVO. Podrobný návod

Podrobnejšie

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers KRÁTKA REFERENČNÁ PRÍRUČKA Inštalácia ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Základné požiadavky...1 3. Inštalácia Ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Pred inštaláciou...2

Podrobnejšie

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Všetky práva vyhradené. Google je ochranná známka spoločnosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - Priloha_1.docx

Microsoft Word - Priloha_1.docx Obsah 1 Úvod... 1 2 Hlavné menu verejnej časti ITMS2014+... 1 3 Zoznam ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+... 2 3.1 Vyhľadávanie ŽoNFP... 2 3.2 Horná lišta zoznamu ŽoNFP... 2 3.3 Stĺpce zoznamu ŽoNFP...

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté

Podrobnejšie

CitiManager - Migration Quick Reference Guide for Cardholders_Slovak_fin

CitiManager - Migration Quick Reference Guide for Cardholders_Slovak_fin Táto Rýchla referenčná príručka vám pomôže v týchto oblastiach: 1. Ako sa zaregistrovať na portáli CitiManager? a) Pre existujúcich držiteľov kariet s online výpismi b) Pre držiteľov kariet s papierovými

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Dátum zverejnenia: Verzia: 1 Dátu

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Dátum zverejnenia: Verzia: 1 Dátu Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk (ďalej aj ÚPVS ) môžete podpísať formuláre

Podrobnejšie

_BDA_oneConcept_WiFi-Steckdose_A6_Druck.indd

_BDA_oneConcept_WiFi-Steckdose_A6_Druck.indd 10029832 10029833 WiFi-zásuvka Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody

Podrobnejšie

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote Pripojenie sa na vzdialenú plochu - podrobný popis, ako sa pripojiť k vzdialenej ploche. Ovládanie vzdialenej plochy - vysvetlenie všetkých funkcií, ktoré možno využiť pri ovládaní vzdialenej plochy. Pripojenie

Podrobnejšie

Príručka Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) Túto príručku použite v prípade problémov aleb

Príručka Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) Túto príručku použite v prípade problémov aleb Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok. Táto pomoci je dostupná aj vo formáte PDF, ktorý sa dá stiahnuť tu. Začíname Ako vám môže poslúžiť funkcia BLUETOOTH Informácie o hlasových oznamoch

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk ŠKODA CONNECT REGISTRÁCIA A AKTIVÁCIA Portál Connect Využívanie online služieb ŠKODA Connect vyžaduje predchádzajúcu registráciu používateľa a vozidla na internetovej stránke portálu Connect, ako aj aktiváciu

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

SKYLINK LIVE TV Chybové hlásenia a čo robiť, keď vám nehrajú programy v Live TV VAŠA TELEVÍZIA CEZ INTERNET

SKYLINK LIVE TV Chybové hlásenia a čo robiť, keď vám nehrajú programy v Live TV VAŠA TELEVÍZIA CEZ INTERNET SKYLINK LIVE TV Chybové hlásenia a čo robiť, keď vám nehrajú programy v Live TV VAŠA TELEVÍZIA CEZ INTERNET DOSTUPNOSŤ APLIKÁCIE SKYLINK LIVE TV V SMART TV Aplikácia je dnes dostupná pre inteligentné televízory

Podrobnejšie

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia skener Držiaky negatívov / filmov Držiak formátu Super8 Držiak formátu 110 Podavač diapozitívov Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie negatívu

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na www.orange.sk/pomoc/televizia/stick. 1 Obsah balenia WPS/tlačidlo

Podrobnejšie

Ako hrat Burlesque Queen V 1.4

Ako hrat Burlesque Queen V 1.4 Burlesque Queen je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na dvadsaťjeden fixných herných líniách. Hráč sa tu stretne s rôznymi hernými prvkami ako bonusová hra, voľné spiny. Hra je

Podrobnejšie

Návod na obsluhu FiskalPRO Mobile

Návod na obsluhu FiskalPRO Mobile Návod na obsluhu FiskalPRO Mobile Obsah Obsah 2 1. Inštalácia FiskalPRO Mobile 3 2. Prihlásenie do aplikácie a jej nastavenie 6 Nastavenie servera mobilný čašník 9 3. Predaj 10 4. Návrat 15 5. Finančné

Podrobnejšie

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava 4 Internet vecí v našich životoch [IoT] Používateľská príručka - Android Tím:

Podrobnejšie

Obsah tejto príručky Microsoft Prechod na program Access 2010 z programu Access 2003 Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od prog

Obsah tejto príručky Microsoft Prechod na program Access 2010 z programu Access 2003 Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od prog Obsah tejto príručky Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od programu Access 2003, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať pracovať čo najrýchlejšie.

Podrobnejšie

Digidown PDF

Digidown PDF Zariadenie na sťahovanie digitálnych tachografov Užívateľský návod Úvod Zariadenie Digidown sťahuje dáta z digitálnych tachografov (ďalej len VU = Vehicle unit = tachograf) od všetkých súčasných výrobcov.

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

HT-XT2

HT-XT2 Systém domáceho kina Návod na použitie HT-XT2 VAROVANIE Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici ani vo vstavanej skrini. Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,

Podrobnejšie

Príručka Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku WI-SP600N Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok. Podporovaný je

Príručka Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku WI-SP600N Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok. Podporovaný je Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok. Podporovaný je obsah hlavnej aktualizácie softvéru slúchadiel verzie 2.0.0 a novšej verzie. Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu Sony Headphones

Podrobnejšie

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj Auna Weimar Návod na použitie 10026418-10026419 Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické a funkčné požiadavky.

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu EZIO Pico Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie Aute

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu EZIO Pico Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie Aute Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu EZIO Pico Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie Autentifikácia 4 5 Odomknutie bezpečnostného tokenu 5 6

Podrobnejšie

MoTiV Project University Science Park Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia Manuál k používaniu aplikácie Woorti Horizon 2020 European Union Fun

MoTiV Project University Science Park Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovakia Manuál k používaniu aplikácie Woorti Horizon 2020 European Union Fun MoTiV Project University Science Park Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia Manuál k používaniu aplikácie Woorti Horizon 2020 European Union Funding for Research and Innovation This project has received

Podrobnejšie

Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - C

Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - C Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - CREPČ 2 Manuál pre autorov (aktualizované dňa 18.3.2019)

Podrobnejšie

AR-5726/5731 Operation-Manual Software SK

AR-5726/5731 Operation-Manual Software SK INŠTALÁCIA SOFTWARE DIGITÁLNY MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PRED INŠTALÁCIOU INŠTALÁCIA SOFTVÉRU PRIPÁJANIE K POČÍTAČU KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE RIEŠENIE PROBLÉMOV Strana.....................

Podrobnejšie

Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 200 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o ak

Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 200 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o ak Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 00 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o aktuálne zážitky pomocou okamžitých fotiek veľkosti 5

Podrobnejšie

E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Rýchla

Podrobnejšie

VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru: K prog

VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru:   K prog VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru: http://www.videosoftdev.com/free-video-editor?avgaffiliate=3305 K programu je prístupný podrobný manuál doplnený s videotutoriálmi

Podrobnejšie

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd MOBILNÝ TOKEN Sprievodca aktiváciou a používaním VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, 0850 123 000 Bank of 1. ČO JE MOBILNÝ TOKEN Mobilný Token je aplikácia v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje jednoducho potvrdzovať

Podrobnejšie

ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8492

ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8492 ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8492 SK8492 Prvé vydanie November 2013 Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť

Podrobnejšie

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská príručka pre opravný termín EČ a PFIČ Máj 2019 Obsah 1. ZÁKLADNÉ POKYNY... 3 2. ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 KONTROLA A ZMENA ÚDAJOV... 4 2.2 ZMENA

Podrobnejšie

ŤAHÁK PRAKTICKÁ ČASŤ Prerekvizity: LINUX: WINDOWS: Inštalácia Oracle VirtualBoxu a vytvorenie virtuálneho stroja /návod nižšie/ Operačný system Window

ŤAHÁK PRAKTICKÁ ČASŤ Prerekvizity: LINUX: WINDOWS: Inštalácia Oracle VirtualBoxu a vytvorenie virtuálneho stroja /návod nižšie/ Operačný system Window ŤAHÁK PRAKTICKÁ ČASŤ Prerekvizity: LINUX: WINDOWS: Inštalácia Oracle VirtualBoxu a vytvorenie virtuálneho stroja /návod nižšie/ Operačný system Windows, na verzii nezáleží 1. Linux Návod na inštaláciu

Podrobnejšie

DAHUA WEBOVÉ ROZHRANIE 1

DAHUA WEBOVÉ ROZHRANIE 1 DAHUA WEBOVÉ ROZHRANIE 1 1 Webové rozhranie HTML5 Rozhranie príručky popisuje základné operácie a slúži len ako referenčná príručka. Skutočné prevedenie produktu sa môže líšiť. Pre viac detailov o konfigurácii

Podrobnejšie

Spustenie založenej VM mimo vmware ESX

Spustenie založenej VM mimo vmware ESX Spustenie odzálohovaného virtuálneho stroja vo VMware Player (free produkt) Spustenie odzálohovaného virtuálneho stroja vo VMware Workstation importom z OVF súboru Spustenie odzálohovaného virtuálneho

Podrobnejšie

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC Skonvertovanú zálohu Windows 7 x32 spustíme pomocou produktu Virutal PC. Vo Virtual PC vytvoríme novú virtuálnu mašinu s preddefinovanými parametrami a ako zdrojový disk použijeme našu skonvertovanú zálohu

Podrobnejšie

Návod na obsluhu ekasy FiskalPRO VX520 (ETH/GPRS/GPRS s batériou)

Návod na obsluhu ekasy FiskalPRO VX520 (ETH/GPRS/GPRS s batériou) Návod na obsluhu ekasy FiskalPRO VX520 (ETH/GPRS/GPRS s batériou) 1 Displej 2 Klávesnica 3 Funkčné tlačidlá 4 Termo páska 5 Priestor na vloženie karty Vloženie/výmena papiera Pre vloženie novej rolky papiera

Podrobnejšie

Nokia 6.1 Používateľská príručka Vydanie sk-sk

Nokia 6.1 Používateľská príručka Vydanie sk-sk Nokia 6.1 Používateľská príručka Vydanie 2019-03-19 sk-sk Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia

Podrobnejšie

Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0

Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0 Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0 Obsah balenia Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu. Fotoaparát

Podrobnejšie

Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris

Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris 1 Popis diaľkového ovládania Obsah 1 Popis diaľkového ovládania 2 Prehľad funkcií diaľkového ovládania 2.1

Podrobnejšie

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené diaľkové ovládanie Podpora kariet microsdhc

Podrobnejšie

E6 E6 Wireless satellite speakers and subwoofer Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

E6 E6 Wireless satellite speakers and subwoofer Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na E6 E6 Wireless satellite speakers and subwoofer Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips Obsah 1 Dôležité

Podrobnejšie

Objektovo orientované programovanie

Objektovo orientované programovanie Objektovo orientované programovanie (Inštalácia prostredia a vytvorenie jednoduchého programu) Vladislav Novák FEI STU v Bratislave 23.9.2014 Obsah Úvod... 1 Java (Java Development Kit)... 1 Inštalácia

Podrobnejšie

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd 10022715 Inšpekčná kamera Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené

Podrobnejšie

Nokia 6 Používateľská príručka Vydanie sk-sk

Nokia 6 Používateľská príručka Vydanie sk-sk Nokia 6 Používateľská príručka Vydanie 2019-01-31 sk-sk Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Overenie evidencie dokladu v systéme e-kasa web Systém e-kasa modul OPD web pre: : Finančná správa Verzia: 1.6 Dátum: 27.03.2019 OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba!

Podrobnejšie

Nokia 8 Používateľská príručka Vydanie sk-sk

Nokia 8 Používateľská príručka Vydanie sk-sk Nokia 8 Používateľská príručka Vydanie 2019-03-19 sk-sk Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia

Podrobnejšie

Nokia 8 Sirocco Používateľská príručka pdfdisplaydoctitle=true pdflang=sk-SK

Nokia 8 Sirocco Používateľská príručka pdfdisplaydoctitle=true pdflang=sk-SK Nokia 8 Sirocco Používateľská príručka Vydanie 2019-04-03 DRAFT sk-sk 1 Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní

Podrobnejšie

HP Photosmart 2570 All-in-One series Používate ská príručka

HP Photosmart 2570 All-in-One series Používate ská príručka HP Photosmart 2570 All-in-One series Používate ská príručka HP Photosmart 2570 All-in-One series Používateľská príručka Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Nasledujúce informácie sa

Podrobnejšie

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejši

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejši RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete v pôvodnej anglickej príručky.

Podrobnejšie

Microsoft Word - o06_Príručka k inštalácii a registrácii OverKupon_v4.doc

Microsoft Word - o06_Príručka k inštalácii a registrácii OverKupon_v4.doc PRÍRUČKA K INŠTALÁCII A REGISTRÁCII APLIKÁCIE OverKupon.exe Aplikácie na načítanie a kontrolu kupónov vydávaných spoločnosťou LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. OBSAH I. INŠTALÁCIA... 3 1) Požiadavky na softvér...

Podrobnejšie

Microsoft Word - o09_Používateľská príručka ku kontrole kupónov na webe_v4.doc

Microsoft Word - o09_Používateľská príručka ku kontrole kupónov na webe_v4.doc POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA KU KONTROLE KUPÓNOV LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. NA WEBE OBSAH I. PRIHLÁSENIE... 3 II. OVEROVANIE SKENEROM... 3 III. OVEROVANIE MANUÁLNYM ZADANÍM... 3 IV. CHYBOVÉ HLÁSENIA... 4 1) Opakované

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 5 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program IP- COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu na obrazovke: Obr.1 Voľba úlohy na meranie Po kliknutí

Podrobnejšie

Správa napájania Používateľská príručka

Správa napájania Používateľská príručka Správa napájania Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté v

Podrobnejšie

Registrácia používateľa Portálu finančnej správy -1/18-

Registrácia používateľa Portálu finančnej správy -1/18- Registrácia používateľa Portálu finančnej správy -1/18- Obsah Registrácia používateľa Portálu finančnej správy... 1 1. Pojmy a skratky... 3 2. Registrácia používateľa Portálu finančnej správy... 4 2.1.

Podrobnejšie

Stránka 1 Webové rozhranie Dahua XVR

Stránka 1 Webové rozhranie Dahua XVR Stránka 1 Webové rozhranie Dahua XVR Obsah Spustenie webového rozhrania XVR...3 Hlavná pracovná plocha...3 Menu Správa...4 Kamera... 4 Síť... 5 Úložiště... 5 Systém... 5 Účet... 6 Menu Ikony...6 Živě...

Podrobnejšie