PROTEGO prehľad produktov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PROTEGO prehľad produktov"

Prepis

1 PROTEGO prehľad produktov pre viac informácií navštívte prosím našu stránku: 6 PROTEGO apliká c i e PROTEGO bezpečnostné zariadenia majú široké uplatnenie v priemysle. Proces bezpečnosti si vyžaduje spoľahlivé zabezpečenie pre všetky možné prevádzkové parametre. Praktické príklady ukazujú, aké systémy to môžu zabezpečiť a ktoré zariadenia PROTEGO majú byť zabudované do regulačných obvodov. Inžinieri sú zodpovední za zosúladenie celkového systému. PROTEGO ponuka zariadení pre bezpečnosť a životné prostredie V skladovacích nádržiach rafinérií a chemických závodoch V procesných systémoch pre chemický a farmaceutický priemysel V systémoch spaľovania pár a horákoch Pri stavbe lodí a plniacich systémoch V zariadeniach skvapalňovania pár Ako integrovaná súčasť zariadení, strojov a nádrží ventily strana 2-5 plameňové poistky strana 6-7 zariadenia nádrží strana 8-9 špeciálne riešenia strana pre bezpečnosť a životné prostredie 1

2 PROTEGO ventily PROTEGO pretlakovo/podtlakové poistné ventily s integrovanou a bez integrovanej plameňovej poistky potrubné Pretlakovo / podtlakové poistné ventily Výhody PROTEGO 10% technológie Tlaková ochrana veľmi blízko maximálnemu dovolenému tlaku nádrže Minimalizácia úniku produktov Redukcia emisií výparov Membránové ventily p tlak nádrže 10% 40% 100% pretlak pretlak 10%: ventil sa zatvorí pri 18 mbar pretlak 100%: ventil sa otvorí už pri 10 mbar charakteristika otvárania ventilov s rôznou úrovňou pretlaku návrhový prietok návrhový bod Pretlakové alebo podtlakové poistné ventily Z/E Z/E-F kladný alebo záporný ±2.0 až do ±60 ±0.8 až do ±24 ±60 až do ±500 ±24 až do ±200 = Pretlakové a podtlakové poistné ventily V/ZT V/ZT-F kladný záporný = horný tanier ventilu ±2.0 až do ±60 ±0.8 až do ± spodný tanier ventilu ±3.5 až do ±50 ±1.4 až do ±20 Použitím flexibilnej membrány sa dosiahlo, že sa tento ventil používa v poveternostných podmienkach pri nízkych teplotách a pre lepkavé a polymerizujúce médiá. Z/EA ±5 až do ±50 ±2 až do ±20 V/ZU PROTEGO membránové ventily sú jediné ventily na svete, ktoré boli úspešne skúšané pri nízkych teplotách až do -40 (-40 F) (napr. PROTEGO U/... séria). Z/EA-F ±60 až do ±500 ±24 až do ±200 V/ZU-F +500 Pilotne ovládané ventily Špeciálne vlastnosti a výhody Z/T ±2.0 až do ±60 ±0.8 až do ±24 V/ZW v súlade s doporučením podľa API 2000 zvýšený nastaviteľný tlak až do 1034 mbar (15psig) odkalovanie < 7% Z/T-F ±60 až do ±500 ±24 až do ±200 V/ZW-F +500 optimalizovaný prietokový výkon Núdzové poistné ventily R/KSM ±5 až do ±100 ±2 až do ±40 lanketing Valve ZM-R ½" - 4" až do +500 až do až do 0 až do -80 používajú sa tam, kde pretlakové poistné ventily navrhnuté pre normálnu prevádzku nedokážu pri náhlej zmene zabezpečiť požiadavky na zvýšený odfuk používajú sa ako poistné pretlakové ventily na skladovacích nádržiach, nádobách, silách a procesných inžinierskych zariadeniach v prípade požiaru o: zaťažený závažím x: zaťažený pružinou 2 3

3 PROTEGO pretlakovo/podtlakové poistné ventily koncové PROTEGO pretlakovo/podtlakové poistné ventily s plameňovou poistkou, koncové kladný záporný kladný záporný kladný záporný = skupina výbušnosti ATE NE schválenie kladný záporný = skupina výbušnosti ATE NE schválenie Pretlakové poistné ventily, tanier so závažím Pretlakové a podtlakové poistné ventily, tanier so závažím Pretlakové poistné ventily, tanier so závažím Pretlakovo/podtlakové poistné ventily, tanier so závažím (pokrač.) P/EL P/ELR S/S-H /SVL ER-V-LP ER/V ER/VH ER/V-F /KSM " - 8" +5 až do +2 až do +60/ až do +15/ až do +6 N : +5 až do +40/ +2 až do +16 N : +5 až do +25/ +2 až do +10 N : >+40 až do +60/ >+16 až do +24 N : >+25 až do +60/ >+10 až do +24 > +500/ > +5.0 až do +100/ +40 Podtlakové poistné ventily, tanier so závažím SV/E-1-0 SV/T-0-H " - 10" -60 / až do / -2.8 až do PV/EL PV/ELR V/SV V/SV-PA(L) V/KSM V/KSM-PA ½" - 12" +60 / / +24 Pretlakové poistné ventily, pilotne ovládané PM/()S PM-HF " - 12" " - 12" -35 / / -60 / / až do +100 / -5.0 až do -100 / až do +100 / -5.0 až do -100 / až do +300 / +4.0 až do +120 PM/F nahradené PM-HF -3.0 až do -7 / -1.2 až do až do / -2.2 až do -7 / +4.0 až do až do -2.8 P/E P/E-E P/ER P/ER-E -SVL-E E/HR " +60/ / 6" - 8" Podtlakové poistné ventily, tanier so závažím SV/E -60/ -24 / IIA ATE / 1 ATE / ATE / 1 ATE / IIA ATE / IIA ATE, Pretlakovo/podtlakové poistné ventily, tanier so závažím PV/E PV/E-E PV/ER ATE IMO / IIA ATE / 1 ATE / / ATE V/SV-A and V/SV- AL V/SV-HR V/SV- HRL V-SV-E V/TS " - 6" 200 8" +35/ +35/ +35/ ATE / ATE / IIA ATE +60/ -60/ / IIA ATE / / -10 ATE Pretlakovo/podtlakové poistné ventily, membránové ventily U/SF U/F U/VF 0/ +56 0/ +56 / ATE Pretlakové poistné ventily, vysokorýchlostné ventily E/S E/S-MK VI +100 až do +500/ +40 až do +350/ 0 / ATE ATE /, /, II, ATE ATE IMO V/KSM -5.0 až do -100 / -40 PV/ER-E / / 1 ATE = odolné dlhodobému horeniu zabráni prešľahnutiu v prípade atmosférickej deflagrácie 4 5

4 PROTEGO plameňová poistka PROTEGO deflagračné plameňové poistky a dýchacie hlavice, koncové PROTEGO deflagračné plameňové poistky, potrubné PROTEGO jednotka plameňovej poistky (stavebnicová zostava) Špeciálne vlastnosti a výhody plameňových poistiek PROTEGO : stavebnicová jednotka plameňovej poistky umožňuje samostatnú výmenu a čistenie filtrov FLAMEFILTER V závislosti od miesta inštalácie, musí jednotka plameňovej poistky dokonale plniť rôzne bezpečnostné úlohy: N Ex-skupina ATE NE s c h v á l e n i e N tvar cc = centrický ec = excentrický Ex-skupina ATE NE schválenie konštruované pre jednoduchý servis minimálna strata tlaku a spojenie nízkych operačných nákladov so životnosťou Na otvoroch častí systémov spojených s atmosférou koncová plameňová poistka Na otvoroch zariadení a na pripojených potrubiach objemová plameňová poistka V potrubí potrubná plameňová poistka eflagračné plameňové poistky, koncové E/A LH/A ½" - 2" 0 2" - 32", II, II ATE ATE Potrubné deflagračné plameňové poistky FA-E napojenie, ec IIA1 (I) - ATE PROTEGO detonačné plameňové poistky eflagračné plameňové poistky, krátkodobé horenie, koncové LH/A-T 0 2" - 32", II ATE FA-E napojenie, ec, II, ATE pre stabilnú detonáciu A-G R/SV A-E A-S A-S-PTFE N tvar cc = centrický ec = excentrický G ½ - G 2 G ½ - G ¾ " - 24" " - 4" napojenie, ec R/ES G ¼ - G ¾ R/ES R/ES series 2 R/ES-V R/ES-PTFE R/SW R/TS " - 8" " - 4" ½" - 8" 1 ½" - 6" " - 16" 80 3" Ex- skupina ATE, II NE, s c h v á l e n i e ATE IIA ATE, II, ATE ATE IIA ATE, II, ATE ATE ATE ATE IIA ATE, ATE ATE pre stabilnú detonáciu / pre kvapalinovú detonáciu LA-W LA- WF(W) LA LA-F EF/V TS/P TS/E TS/W pre nestabilnú detonáciu A-U " - 24" A-G 2" - 24" R/EU N " - 6" napojenie napojenie vertikálne vertikálne 2,, ATE ATE ATE ATE vertikálne ATE vertikálne Ex- skupina tvar cc = centrický ec = excentrický ATE NE, II, s c h v á l e n i e ATE ATE USG ATE eflagračné plameňové poistky, dlhodobé horenie, koncové E E-N/N2 E/HZ E/HK E/HK-E E/HR E/HR-E E/HR 400 LH/E " - 32" ¾" - 28" ½" - 1¼" ¾" - 3" ¾" - 1¼" ¾" - 3" 1 6" - 8" " - 16" ATE ATE IIA ATE 1, 1,, ATE ATE ATE ATE IMO IIA ATE IIA1 (I) ATE ýchacie hlavice, koncové, bez plameňovej poistky EH/0 EH/0S E/KS ¾" - 3" " - 24" FA-N FA-N FA-N ½" - 12" ½" - 12" FA-G G ½ - G 2 FA-I FA-I-PTFE " - 40" IIA1 (I) - ATE ATE II ATE, II, ATE ATE IIA ATE 6 7

5 PROTEGO zariadenia nádrží a špeciálne riešenia PROTEGO zariadenia nádrží a špeciálne riešenia Zariadenia nádrží a špeciálne riešenia Nádrže v skladoch a dlhé nádoby nestačí vybaviť len plameňovými poistkami alebo pretlakovými a podtlakovými ventilmi, ale: dodatočne často potrebujú aj špeciálne vybavenia, ktoré rovnako spĺňajú vysoké požiadavky bezpečnej prevádzky. najúc od ventilov na odvodnenie striech nádrží po kĺbové systémy s guličkovými ložiskami alebo kovovými hadicami. Pri údržbe odvodnenej plávajúcej strechy v spustenej polohe musí byť celý priestor pod plávajúcou strechou odvzdušnený ventilom s piestovým ovládaním. Ak je v nádrži horľavá kvapalina, musí byť nádrž odvzdušnená cez plameňové poistky. Plávajúce nasávanie SA/S popis plávajúce nasávanie kvapalín popis eflagrácii odolné špeciálne ventily ZE/WU G½" - G1" ventil na odber vzorkov a vypúšťanie vzduchu, odolný deflagrácii Špeciálne ventily so špeciálnymi funkciami Pre núdzové uzatvorenie alebo pri mimoriadnych prevádzkových podmienkach je potrebné použiť vnútorné poistné ventily pre okamžité zabránenie úniku produktu a predíde sa tak následnému prešľahnutiu do potrubia. Prepínacie ventily umožňujú bezproblémovú údržbu ventilov. Kalibrovacie a vzorkovacie zariadenia Kalibrovacie a vzorkovacie poklopy je povolené používať ako kalibrovacie a vzorkovacie zariadenia v nádržiach. Pre horizontálne nádrže sa používajú odmerné rúrky odolné deflagrácii. Pre odber vzorkov a lokálne odvzdušnenie nádrží s horľavinami vyvinulo PROTEGO špeciálny ventil na odber vzorkov a vypúšťanie vzduchu odolný proti prešľahnutiu plameňa. Protiexplózne podlahové odvodnenie pre helikoptérové letiská odvedie horľavinu (ako napr. kerozín) do záchytnej nádrže a zabráni vnútornému zapáleniu. V prípade zapálenia vonkajších výparov v atmosfére neprenesie plameň ďalej. Nasávacie zariadenia a odsávanie povrchu Špeciálne zariadenia Hygroscopické skladované produkty musia byť odvzdušnené cez zariadenie na sušenie vzduchu. Zariadenia na sušenie vzduchu so sušiacimi granulami zabraňujú vzduchu nasýtiť sa vlhkosťou. Špeciálne bezpečnostné zariadenia sú hydraulické plameňové poistky. Je to skupina zariadení pre značný objemový tok v potrubí z rôznych častí areálov a zabraňujú spätnému prúdeniu a miešaniu pár. S veľmi nízkou tlakovou stratou vďaka relatívne veľkým vŕtaným dieram v rozstrekovacej rúrke nie je hydraulická plameňová poistka náchylná k upchatiu a preto poskytuje vysokú použiteľnosť. Používa sa ako plameňová poistka pre látky všetkých skupín výbušnosti a zaistí bezpečnosť proti všetkým om horenia. Hydraulická plameňová poistka musí byť kontrolovaná. Skorá účasť našich inžinierov pri návrhu prevádzky je potrebná pre správny výber. Výber Špeciálne ventily, systémy a zariadenia boli navrhnuté spolu s prevádzkovateľmi, inžiniermi podnikov a dodávateľmi nádrží. PROTEGO pripraví ponuku na základe detailnej špecifikácie systému. SA/A odsávanie povrchu kvapalín Zariadenia pre nádrže s plávajúcou strechou SE/K SE/K /SR /SR-W AL/K AL " Kalibrovacie a vzorkovacie zariadenia PF/K PF/TK PS/KF " - 8" odvodnenie plávajúcej strechy napínané kovovou hadicou odvodnenie plávajúcej strechy s otočným kĺbom ventil na odvodnenie strechy odvzdušňovací ventil, piestové ovládanie poklop na meranie s prírubou ZE/TK G½" - G1" Zariadenia na sušenie vzduchu LA LA/V Špeciálne bezpečnostné ventily N/AP SI/F SI/P 1 6" - 8" 1 6" - 12" ventil na odtok kondenzátu, odolný deflagrácii zariadenie na sušenie vzduchu zariadenie na sušenie vzduchu so spätnou klapkou ventil pre okamžitý odtok s pneumatickým ovládaním vnútorný poistný ventil vnútorný poistný ventil Plávajúce nasávanie PROTEGO SA/S v nádržiach zaručí odoberanie produktu vždy pod hladinou, kde je kvapalina najčistejšia. PS/K PS/TK " - 8" poklop na meranie s privareným hrdlom WV/T " - 10" prepínací ventil Nádrže s pevnou strechou skladujúce kvapaliny s rôznou hustou, tzv. slopové nádrže, sú vybavené odsávacím zariadením PROTEGO SA/A pre oddelenie týchto fází. PU-IIA " - 2" odmerná rúrka, odolná deflagrácii S prevádzkovateľom alebo výrobcom nádrže navrhneme najvýhodnejšie ekonomické aj bezpečnostné riešenie. PR/ " - 6" rúrka na meranie a odber, kalibrovaná Zariadenia pre nádrže s plávajúcou strechou Pre nádrže s plávajúcou strechou musí byť odvodňovací systém navrhnutý veľmi precízne. Všetky posuny plávajúcej strechy musia byť voľné a tok cez kĺby nesmie byť narušený v pohyblivom priestore. V prípade obmedzeného posunu systém by praskol, rúrky by sa skrivili a kĺby by sa zasekli. Aby sa zabránilo v systéme státiu vody a jej zamrznutiu, je vhodné nádrž dodatočne vybaviť vhodnou bočnou tryskou. Mnohoročné skúsenosti sú zúžitkované v dodávaných systémoch, ktoré pracujú bezporuchovo - počí- Plávajúce nasávanie PROTEGO SA/S VP/HK with PS/E und PG/H " - 6" zariadenie na meranie a odber s príslušenstvom 8 9

6 PROTEGO špeciálne riešenia Pre akúkoľvek vašu zložitú a extrémnu aplikáciu nájdeme riešenie. Sme špecialisti, nielen špecializovaní na to, čo máme vyvinuté, ale radi vyvinieme riešenie podľa vašich požiadaviek. Na mieru navrhnuté ventily a zariadenia sú našou dennodennou prácou. hceme, aby ste boli v istote: Odvzdušňovanie potrubí Vnútorné bezpečnostné ventily Ventily a zariadenia PROTEGO so super-ohrevom Aplikácie pre acetylén Aplikácie pre etylénoxid Odvzdušnenie potrubí: PROTEGO E/SRL - separátor kvapalného plynu Vnútorný bezpečnostný ventil PROTEGO SI/P MT aplikácie: ventily a plameňové poistky so super-ohrevom Aplikácie pre alkoholy Aplikácie pre polyméry (napr. akryláty a styrény) Acetylénové aplikácie: PROTEGO A-S-A Aplikácie pre etylénoxid: PROTEGO A-S-EO Aplikácie pre akrylát: PROTEGO U/SF 10 11

7 Nemecko PROTEGO Head Office: raunschweiger Flammenfilter GmbH Industriestrasse raunschweig tel.: +49(0) fax: +49(0) Rusko PROTEGO RUS Teterinsky pereulok 4, building 1 Moscow Russian Federation tel.: fax: russia-office@protego.com Švajčiarsko Ramseyer AG Industriestraße Flamatt tel.: fax: info@ramseyer.ch Stredný východ PROTEGO Middle East FZE FZSI L05 JAFZ, ubai, U.A.E. P.O. ox tel.: fax: sanjiv.advani@protego.com USA PROTEGO (USA) Inc. 497 Jessen Lane harleston, S tel.: fax: us-office@protego.com Maďarsko PROTEGO Ungarn Kft Miskolc erzsenyi. u. 26. tel.: fax: protego@t-online.hu razília PROTEGO rasil Válvulas e orta hamas Ltda. Rua Montevideu, Penha EP Rio de Janeiro RJ tel.: fax: protegobrasil@protego.com Španielsko PROTEGO España Pintor Serra Santa, astelldefels tel.: fax: es-office@protego.com Francúzsko S.I.. Steiblé Ingenierie et istribution SARL 4 avenue de Strasbourg ZA des ollines idenheim tel.: fax: info@sid-steible.fr Čína PROTEGO (Nanjing) Safety Equipment LT 123 Linqi Road ongshang International usiness R& Park Nanjing tel.: fax: yan.zhang@protego.cn : PROTEGO hlavné sídlo : PROTEGO dcérska spoločnosť : PROTEGO zastúpenie Veľká ritánia PROTEGO UK Ltd. Studio 1, Europa House Europa Way ritannia Enterprise Park Lichfield, Staffordshire, WS14 9TZ tel.: fax: uk-office@protego.com Rakúsko PROTEGO Armaturen- und Apparatetechnik Ges.m.b.H Grossmarktstrasse Wien tel.: +43-(0) fax: +43-(0) office@protego.co.at India PROTEGO India Pvt. Ltd. R-665, TT. Industrial Area MI, Rabale Navi Mumbai, tel.: fax: sales@protego-india.com značky raunschweiger Flammenfilter GmbH. p_prehľad_produktov_l_ _sk PROTEGO, FLAMEFILTER a FLAMMENFILTER sú registrované ochranné 12 pre bezpečnosť a životné prostredie

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

PUMPIX SOLAR DN20 V112018

PUMPIX SOLAR DN20 V112018 DN 20 Technický list k 1 4514 0x a 1 7414 2x, vydanie 11 2018 Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla Obj. číslo DN Typ čerpadla A B C D E F* G H I** J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (in) (mm) (mm) (in) (mm)

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č STACIONÁRNE NÁDRŽE Prvá časť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1. Táto príloha sa vzťahuje na stacionárne nádrže, ktoré sa používajú ako uskladňovacie nádrže na kvapaliny okrem vody

Podrobnejšie

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU AKUMULAČNÉ NÁDRŽE NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie Kompletné zariadenie Rozmery [mm] 6 8 1 = výfukový otvor 2 = nasávací otvor A Výška 56 56 1356 3 = základ A1 Výška 90 90 90 4 = prestup B Dĺžka 1173 1173 1373 5 = Min. odstupy C Šírka 843 843 843 E1 Min.

Podrobnejšie

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti www.regada.sk Profil spoločnosti Poháňame Váš biznis Hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj elektrických servopohonov alebo aj ich dodávka s priemyselnými armatúrami. Ďalším výrobným sortimentom

Podrobnejšie

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU AKUMULAČNÉ NÁDRŽE NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 /

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

Microsoft Word - Návod na montáž.doc

Microsoft Word - Návod na montáž.doc NÁVOD na inštaláciu, obsluhu a údržbu poistných armatúr Evidenčné číslo: 1/2003/MaČT KNPA DYCHA KNPA POPRV RNPA PDJS PNPA PDOS OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITIE... 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRE, OZNAČOVANIE...

Podrobnejšie

Produktfolder V3+V3ee 2019.indd

Produktfolder V3+V3ee 2019.indd V3 V3ee slovensky V3 &V3ee VÝKON VZNIKÁ V HLAVE Tyčové snežné delá série V od spoločnosti TechnoAlpin sa vyznačujú okrúhlou hlavou, ktorá má optimálny pomer medzi vnútorným a vonkajším povrchom. Vďaka

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU AKUMULAČNÉ NÁDRŽE NADO 300/20v11 NADO 400/20v11 NADO 750/25v11 NADO 1000/25v11 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

cenik kotlov a príslušenstva

cenik kotlov a príslušenstva CENNÍK KOTLOV (OD 01.01.2012) (ceny v bez DPH) KRUK Oceľový kotol s horným spaľovaním a ručným prikladaním na uhlie, drevo. Výkony 18, 25 a 34 kw Štandardne je dodávaný s vodným roštom, keramickými policami,

Podrobnejšie

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd Vodovodné a sanitárne ventily 8 Inštalačné zostavy pre všetky typy domových vodomerov Trvale hladký (jemný) chod ventilov vďaka tukovej komore v rukoväti ventilu Unikátne riešenie vonkajšieho mrazuvzdorného

Podrobnejšie

Vaše finančné riešenia * Zmodernizujte a rozšírte svoju prevádzku a popri tom ušetrite penažné prostriedky svojej firmy * Platí pre všetky modely stro

Vaše finančné riešenia * Zmodernizujte a rozšírte svoju prevádzku a popri tom ušetrite penažné prostriedky svojej firmy * Platí pre všetky modely stro Vaše finančné riešenia * Zmodernizujte a rozšírte svoju prevádzku a popri tom ušetrite penažné prostriedky svojej firmy * Platí pre všetky modely strojov Haas vrátane podávača tyčí a otočných stolov. www.haascnc.com

Podrobnejšie

v1.0-10I18 - SP - TC EcoAir 622M - brozura A4_cz.indd

v1.0-10I18 - SP - TC EcoAir 622M - brozura A4_cz.indd Stavebná pripravenosť pre tepelné čerpadlo EcoAir 622M REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk 2 OBSAH Požiadavky na

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum Rozmery v [mm] 5 7 10 H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akumulačného zásobníka) 205 205 205 205 H2 H3 H4 H5 H6 Výška (el. výhrevné teleso) 345 345 345 345 Výška (prívod prídavné vykurovanie

Podrobnejšie

TP_TSS_V_072011

TP_TSS_V_072011 Technický list Zásobník teplej pitnej vody TSS Zásobník teplej pitnej vody TSS strana 3 z 7 OBSAH 1. Technické údaje a vlastnosti 4 2. Objednávkové čísla 4 3. Popis pripojovacích otvorov v zásobníku 5

Podrobnejšie

v1.5-01I18 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd

v1.5-01I18 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd System odťahu spalín POLYPROPYLÉN pre kondenzačné kotly HLINÍK pre turbokotly www.regulus.sk OBSAH Flexibilný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov Pevný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov

Podrobnejšie

D-filters_de

D-filters_de Filtre LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, rad D Filtre LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, rad D, kov prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu radu D, kov typ veľkosť pneumatický prípoj rozsah regulovaného tlaku [bar] jemnosť

Podrobnejšie

v1.6-01I19 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd

v1.6-01I19 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd System odťahu spalín POLYPROPYLÉN pre kondenzačné kotly HLINÍK pre turbokotly www.regulus.sk OBSAH Flexibilný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov Pevný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov

Podrobnejšie

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor Hydraulický separátor-kolektor SEPCO Séria 559 01084/19 SK FM 21654 003 Funkcia SEPCO, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátora a distribučného kolektora, sa používa vo vykurovacích

Podrobnejšie

8100_25.xls

8100_25.xls HERZ - Regulačná súprava Pre vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie určené na temperovanie podlahy Technický podklad pre 1 8100 25 Vydanie 1105 Rozmery v mm Závitové pripojenie na rozdeľovači: 6 ks

Podrobnejšie

SPÄTNÉ VENTILY – POKYNY NA INŠTALÁCIU.indd

SPÄTNÉ VENTILY – POKYNY NA INŠTALÁCIU.indd SPÄTNÉ VENTILY POKYNY NA INŠTALÁCIU, UVEDENIE DO PREVÁDZKY A ÚDRŽBU OBSAH Všeobecné bezpečnostné informácie 1 Popis výrobku 2 Preprava a skladovanie 2 Inštalácia a spustenie 3 Použitie a údržba 4 Servis

Podrobnejšie

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2,

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, 949 12 NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, 6 IČO 37 865 749 číslo tel.: 0903 846772 Názov zákazky

Podrobnejšie

NPQP_de

NPQP_de hlavné údaje Použitie Jednoduchý výber správneho spoja. Nástrčné prípojky Quick Star ponúkajú bezpečné riešenie pre akýkoľvek spoj. Komfortné systémové nástrčné spojovacie prvky ponúkajú viac ako 1000

Podrobnejšie

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VLC Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpín

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VLC Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpín Valcové poistkové vložky PF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VL Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 226 228

Podrobnejšie

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7,

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 0,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 81 04 Bratislava, tel. +41 480 080, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Podrobnejšie

Prospekt Aquatherm_SK

Prospekt Aquatherm_SK colours of innovation Innovation in Farbe inovácia vo svete farieb state of the pipe 1 AEROFLEX - SK, s. r. o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika /sklad-kancelárie-areál BSD/ GSM: +421

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Popis ÚV Hriňová a vybranej časti skupinového vodovodu Hriňová Lučenec Fiľakovo Ján Ďurica Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Budovanie SKV HLF Výstavba vodovodu -

Podrobnejšie

INS-A-CMS-YAZ SK

INS-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Inštalačný návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Dátum vydania: 08.06.2012 INS-A-CMS-YAZ218-0612-02-SK YAZ2-18 DCI / strana 2 INŠTALÁCIA Minimálny

Podrobnejšie

Optimax filter priemyselný vonkajší

Optimax filter  priemyselný vonkajší Návod na montáž a údržbu Optimax filter vonkajší Optimax filter vonkajší pochôdzny Obj.číslo : 340030 Optimax filter vonkajší prejazdný osobným autom Obj.číslo : 340031 1.1 Contents Body popísané v tomto

Podrobnejšie

NNM_DLHE_SKRUTKY_V052013

NNM_DLHE_SKRUTKY_V052013 Prevádzkový a montážny návod pre plochý kolektor CS 150 AF s dlhými skrutkami HERZ spol. s r.o., Šustekova 16 P.O.BOX 8, 850 05 Bratislava 55 Tel.: 02/6241 1909, 6241 1910, 6241 1914 Fax: 02/6241 1825

Podrobnejšie

Motory stairs komplet.cdr

Motory stairs komplet.cdr " a 6" ponorné motory - zapuzdrené hermetcky uzavreté ponorné motory Encaps CF 50HZ Nepretržitá prevádzka Hlboké vrty Nároční zákazníci STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD. " zapuzdrené herme cky uavreté motory

Podrobnejšie

RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves Tel./fax : 053/ , Predajňa: 053/ ru

RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves Tel./fax : 053/ , Predajňa: 053/ ru Kompaktný merač tepla typ SONTEX SUPERCAL 739. Je určený pre potreby merania spotreby tepla v domoch a bytoch.dodáva sa vo vyhotovení pre menovitý prietok Qn 0,6 m³/h, Qn 1,5 m³/h a Qn 2,5 m³/h. Spotreba

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Nebezpečné výrobky Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrob

Nebezpečné výrobky Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrob Nebezpečné výrobky Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky: 1.

Podrobnejšie

PÍSOMNÉ POKYNY PODĽA RID Opatrenia v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti súvisiacej s nebezpečným tovarom, alebo ktoré môžu súvisieť s nebezpečn

PÍSOMNÉ POKYNY PODĽA RID Opatrenia v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti súvisiacej s nebezpečným tovarom, alebo ktoré môžu súvisieť s nebezpečn PÍSOMNÉ POKYNY PODĽA RID Opatrenia v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti súvisiacej s nebezpečným tovarom, alebo ktoré môžu súvisieť s nebezpečným tovarom V prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti,

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf

PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf a laboratórny plynový chromatograf, ktorý sa používa

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Strojové zariadenia

Strojové zariadenia There are no translations available. Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky strojové zariadenia a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych predpisov sa Vás týkajú a

Podrobnejšie

Mains on Tap návod na montáž

Mains on Tap návod na montáž info@manadatrading.sk www.manadatrading.sk Návod na montáž a údržbu systému dopúšťania pitnej vody do nádrže : MAINS ON TAP Mains on Tap Obj.číslo : 350020 Body popísané v tomto návode musia byť dodržané

Podrobnejšie

A. Všeobecné ustanovenia PREPRAVNÉ SUDY A PREPRAVNÉ TANKY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje určené

A. Všeobecné ustanovenia PREPRAVNÉ SUDY A PREPRAVNÉ TANKY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje určené A. Všeobecné ustanovenia PREPRAVNÉ SUDY A PREPRAVNÉ TANKY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje určené meradlo podľa 11 zákona, ktorým je a) prepravný sud

Podrobnejšie

KL.indd

KL.indd Kl dn 50 500 (2 20 ) pn 10/ (lass 150) UzaTváRaIe KlapKy medziprírubové podľa normy N 593 tlakovo liate alumíniové teleso bez prírub (wafer) s oválnymi otvormi pre pripojenie medzi príruby predĺžený krk

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

Fluidíkové meradlá RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves Tel./fax : 053/ , Predajňa: 053/

Fluidíkové meradlá RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves Tel./fax : 053/ , Predajňa: 053/ Kompaktný fluidíkový merač tepla typ Superstatic 749. Je určený pre potreby merania spotreby tepla v domoch a bytoch.dodáva sa vo vyhotovení pre menovitý prietok ³/h. Spotreba tepla sa určuje na základe

Podrobnejšie

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod značkou Solar Fox, slúži na ventiláciu a vykurovanie

Podrobnejšie

ecotest, s

ecotest, s ecotest, s.r.o. Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany Tel/Fax : 038 / 5320 171-2 - * Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte. Horúcovzdušné sterilizátory 1.

Podrobnejšie

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE Tkaninové kompenzátory majú mnohoraké využitie. Na obrázku kompletovanie kompenzátora na spalinovod: typ R250-IV. TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY KUSOVÁ A SÉRIOVÁ

Podrobnejšie

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií a zložiek s

Podrobnejšie

STAVEBNICOVÝ ROZDEĽOVAČ S TERMOSTATICKÝM VENTILOM R53VM-VT

STAVEBNICOVÝ ROZDEĽOVAČ S TERMOSTATICKÝM VENTILOM R53VM-VT STAVEBNICOVÝ ROZDEĽOVAČ S TERMOSTATICKÝM VENTILOM R53VM-VT OBSAH 1. POUŽITIE 1. CHARAKTERISTIKA 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 2. ROZMERY 3. MONTÁŽ 4. TLAKOVÁ STRATA JÚN 2008 0124SK ISO 9001: 2000 0006/5 IT-3995 R53VM-VT

Podrobnejšie

Datasheet-nádrž metanolu_NM_

Datasheet-nádrž metanolu_NM_ GENERÁLNY PROJEKTANT CHEMPRO a.s. Vajanského nábrežie / 0 Bratislava Číslo pare: INVESTOR NAFTA, a.s. Votrubova 0 Bratislava Stupeň dokumentácie: REALIZAČNÝ PROJEKT Názov stavby: Zákazkové číslo: ZBERNÉ

Podrobnejšie

untitled

untitled TECHNICKÝ CENNÍK Platný od 1. júna 2019 do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom G A R A N T O V A N Á rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Možnosť predĺženej záruky na všetky nové kondenzačné kotly!

Podrobnejšie

C01_00_001_E-D

C01_00_001_E-D Nástrčné skrutkové spoje CQ, pre rúry hlavné údaje Všeobecné údaje určené pre polyamidové rúry PQ-PA a hliníkové rúry PQ-AL s vonkajším 12, 15, 18, 22 a 28 mm 3/5.1-1 určené pre polyamidové hadicové vedenia

Podrobnejšie

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobok: REGULAČNÉ ŠRÓBENIE 2) Typ: IVAR.DD 331 IVAR.DS 332 IVAR.DD 331 IVAR.DS ) Charakteristika použitia: Radiá

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobok: REGULAČNÉ ŠRÓBENIE 2) Typ: IVAR.DD 331 IVAR.DS 332 IVAR.DD 331 IVAR.DS ) Charakteristika použitia: Radiá 1) Výrobok: REGULAČNÉ ŠRÓBENIE 2) Typ: IVAR.DD 331 IVAR.DS 332 IVAR.DD 331 IVAR.DS 332 3) Charakteristika použitia: Radiátorové šróbenie s prevlečnými maticami pre pripojenie vykurovacích telies typu VK

Podrobnejšie

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2,

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, 949 12 NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, 6 IČO 37 865 749 číslo tel.: 0903 846772 Názov zákazky

Podrobnejšie

Protipožiarna nádrž CARAT XXL - priamo v original verzii

Protipožiarna nádrž CARAT XXL - priamo v original verzii mail@graf.info www.graf.info Návod na inštaláciu a údržbu protipožiarnej nádrže Carat XXL 16 000* - 122 000* litres Obj.číslo: 380050-380071 * *Využiteľný objem je približne o 10% menší. Body popísané

Podrobnejšie

Technický informačný list WPC 05 TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA VÝROBOK Č.: Tepelné čerpadlo zem voda WPC patrí k najúčinnejším tepelným čerpadlám n

Technický informačný list WPC 05 TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA VÝROBOK Č.: Tepelné čerpadlo zem voda WPC patrí k najúčinnejším tepelným čerpadlám n WPC 05 TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA VÝROBOK Č.: 232927 Tepelné čerpadlo zem voda WPC patrí k najúčinnejším tepelným čerpadlám na trhu. Jeho nový dizajn nestanovuje štandardy len vizuálne. Vďaka malým rozmerom

Podrobnejšie

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava RÚVZ v Slovenskej republike Vaša značka/zo dňa Naša z

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava RÚVZ v Slovenskej republike Vaša značka/zo dňa Naša z ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava RÚVZ v Slovenskej republike Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava -/- OHVBPKV/206-11/93685/2019/Ki

Podrobnejšie

LNK WiFi modul Stručná príručka

LNK WiFi modul Stručná príručka LNK WiFi modul Stručná príručka Stručná príručka 1. Stiahnite si Rain Bird aplikáciu. 2. Overenie intenzity WiFi signálu pomocou telefónu. Použite Váš mobilný telefón na zistenie intenzity WiFi signálu

Podrobnejšie

Na budúcnosť zamerané - energeticky efektívne zásobovanie objektov teplom BioMatic Veľké objekty Hotelové zariadenia Sídelné celky

Na budúcnosť zamerané - energeticky efektívne zásobovanie objektov teplom BioMatic Veľké objekty Hotelové zariadenia Sídelné celky Na budúcnosť zamerané - energeticky efektívne zásobovanie objektov teplom BioMatic Veľké objekty Hotelové zariadenia Sídelné celky 220-500 Prednosti kotla HERZ BioMatic... Zariadenie na spaľovanie biomasy

Podrobnejšie

Company: VPK, s.r.o. Name: Martin Baloga Street: Jilemnickeho 3 Post code: Town: Presov Telephone:

Company: VPK, s.r.o. Name: Martin Baloga Street: Jilemnickeho 3 Post code: Town: Presov Telephone: List údajov: Yonos PICO 25/1-4-130 Hydraulické údaje Maximálny prevádzkový tlak PN Max. dopravná výška H Prietok max. Q Minimálna prítoková výška pri 50 C Minimálna prítoková výška pri 95 C Minimálna prítoková

Podrobnejšie

INFO_3_2019_SK.indd

INFO_3_2019_SK.indd INFO 3/2019 www.alcaplast.sk PRÉMIOVÁ KVALITA ZA NIŽŠIU CENU NOVINKY Flexi napojenie k WC PREMIUM Dvojité kolienka P155Z, P156Z Výpuste s čistením zhora A392C, A504CKM, A507CKM OBSAH 2 FLEXI NAPOJENIE

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

NOVA_catalogue_SK_ indd

NOVA_catalogue_SK_ indd Mriežky a výustky / 48 NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia NOVA-C--H NOVA-C--V NOVA-C NOVA-C--H NOVA-C--V Objednávacie kódy Pozinkovaná oceľ Nehrdzavejúca oceľ NOVA-C NOVA-CN- D horizont verti

Podrobnejšie

ATMOS KOTLE NA DREVO, UHLIE A BRIKETY (ceny platné od ) 1. Splyňovacie kotle na drevo - DŘEVOPLYN - s odťahovým ventilátorom - s chl. slučkou

ATMOS KOTLE NA DREVO, UHLIE A BRIKETY (ceny platné od ) 1. Splyňovacie kotle na drevo - DŘEVOPLYN - s odťahovým ventilátorom - s chl. slučkou ATMOS KOTLE NA DREVO, UHLIE A BRIKETY (ceny platné od 1.3.2019) 1. Splyňovacie kotle na drevo - DŘEVOPLYN - s odťahovým ventilátorom - s chl. slučkou DC 18 S 20 66 5 1.369,54 1.643,45 DC 22 S 22 100 4/5

Podrobnejšie

Nová rada motorov 125 MAX EVO

Nová rada motorov 125 MAX EVO NOVÁ RADA MOTOROV 125 MAX EVO Pokročilá motorová technológia motorov radu Rotax 125MAX evo ponúka maximálne jednoduché používanie. Rada motorov Rotax 125 MAX ponúka oproti predchádzajúcim modelom ešte

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave KIAZ/11314/2017 Ve

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave KIAZ/11314/2017 Ve MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 V Bratislave 06.12.2017 KIAZ/11314/2017 Vec Zadanie zákazky Dodanie a osadenie kompostérov a

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port

Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port Nastal čas na zmenu: nasledujte nás na ceste do budúcnosti výroby teplej vody a distribúcie tepla Budovy

Podrobnejšie

KONDENZAČNÉ KOTLY VICTRIX OMNIA Závesný kombinovaný kondenzačný kotol

KONDENZAČNÉ KOTLY VICTRIX OMNIA Závesný kombinovaný kondenzačný kotol KONDENZČNÉ KOTLY VICTRIX OMNI Závesný kombinovaný kondenzačný kotol ZMERNIE VICTRIX OMNI Nový kotol s pripojením typu DIN, ideálny na výmenu starých kotlov V Európe sa milióny kotlov približujú k času

Podrobnejšie

Vývoj plaveninového režimu na Dunaji od Bratislavy po Komárno

Vývoj plaveninového režimu  na Dunaji od Bratislavy po Komárno Vývoj plaveninového režimu na Dunaji od Bratislavy po Komárno Ing. Borodajkevyčová Mária, Mgr. Melová Katarína, PhD. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava STN ISO 4363 Meranie prietoku v otvorených

Podrobnejšie

(Cennik INFRACLIMA 2015 upraven\375)

(Cennik INFRACLIMA 2015 upraven\375) INFRACLIMA absolútny víťaz v úsporách energie a zdravom bývaní projektovanie I dodávka materiálov I montáž...úsporné a zdravé bývanie pre celú rodinu Cenník 2016 Ceny platné od 01.08. 2016 tel.: +421 43

Podrobnejšie

Príl. 6.1-TA 3 FR samostatne tabulky

Príl. 6.1-TA 3  FR samostatne tabulky Príloha č. 1 znečisťujúcich látok, emisných hodnôt a emisných limitov podľa Integrovaného povolenia vydaného SIŽPIŽP Bratislava č.. j. : 4796/OIPK1423/06Tk/370860106 Bratislava 30.08.2006 v znení neskorších

Podrobnejšie

Skrutkové kompresorové agregáty Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Údržbový denník (Jazyk originálu: nemčina) P_202530_8

Skrutkové kompresorové agregáty Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Údržbový denník (Jazyk originálu: nemčina) P_202530_8 Grasso SP1, Grasso SP2, Grasso SPduo Údržbový denník (Jazyk originálu: nemčina) P_202530_8 COPYRIGHT Všetky práva vyhradené. Žiadnu súčasť tejto dokumentácie nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Podrobnejšie

Vzdelávanie kontrolných technikov Technická kontrola vozidla s alternatívnym pohonom na plyn (júl 2019) Ing. Pavol Vincek, Ing. Miroslav Šešera

Vzdelávanie kontrolných technikov Technická kontrola vozidla s alternatívnym pohonom na plyn (júl 2019) Ing. Pavol Vincek, Ing. Miroslav Šešera Vzdelávanie kontrolných technikov Technická kontrola vozidla s alternatívnym pohonom na plyn (júl 2019) Ing. Pavol Vincek, Ing. Miroslav Šešera Úvod Tento dokument nadväzuje na platné metodické pokyny

Podrobnejšie

Catalog

Catalog 1 Traktory Zetor - Zetor Utilix - Zetor Utilix HT 45 Filter riadenia 93-1154 Cena s DPH: 4,80 Traktory Zetor - Zetor Utilix - Zetor Utilix HT 55 Filter riadenia 93-1154 Cena s DPH: 4,80 2 Traktory Zetor

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

katalogqp2007.xls

katalogqp2007.xls OBSAH Obsah 1 QP.RS4 - samostané hydrauliky 2 QP.S4 - samostatné hydrauliky 3 QS4X - samostatné hydrauliky 4 QP.GO komplety s olejom plneným motorom 2 wire 5 QP.JET komplety s vodou plneným motorom 2 wire

Podrobnejšie

Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Svetlo vás privíta pri každom návrate domov PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Cottage čierna LED Svetlo vás privíta pri každom návrate domov Vynovený dizajn plynovej lampy tohto nástenného svietidla LED mygarden Cottage značky Philips v čiernej

Podrobnejšie

TitulkaTC108.cdr

TitulkaTC108.cdr Návod na obsluhu mini kompresor Sil-AIR TC08 Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš airbrush-ový kompresor Sil-AIR Pozorne si prečítajte návod na obsluhu ešte pred jeho použitím, aby ste mohli čo najlepšie

Podrobnejšie

VV Vysokonapäťové poistky Technické údaje atestirano Vysokonapäťové poistky VV Energia pod kontrolou 333

VV Vysokonapäťové poistky Technické údaje atestirano Vysokonapäťové poistky VV Energia pod kontrolou 333 Technické údaje 334 640 atestirano Energia pod kontrolou 333 s vysokou vypínacou schopnosťou Všeobecné informácie ETI VN poistky nazvané Thermo, sú určené pre ochranu spínacích zariadení a ďalších zariadení

Podrobnejšie

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc Elektrický priamovykurovací Konvektor PROTHERM Návod na inštaláciu a obsluhu 1. Princíp činnosti elektrického konvektora Konvektor je vykurovacie zariadenie založené na premene elektrickej energie na tepelnú

Podrobnejšie

Ako dostaŁ vzduch z radiátorov

Ako dostaŁ vzduch z radiátorov Ako dostať vzduch z radiátorov Strana 1 AKO DOSTAŤ VZDUCH Z RADIÁTOROV? Ing. Juraj Šmelík,, Hlinícka 1, 831 54 Bratislava Tel./fax: (02) 4487 3135, juraj.smelik@gmail.com Vzduch vo vykurovacej sústave

Podrobnejšie

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na Vysokoindukčné difúzory / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na distribúciu tepelne upraveného vzduchu (vykurovanie,

Podrobnejšie

Nový motor Rotax 125 MAX EVO... Minulý víkend bol v španielskej Valencii na preteku Rotax Max Challenge Grand Finals 2014 predstavený firmou BRP (Rota

Nový motor Rotax 125 MAX EVO... Minulý víkend bol v španielskej Valencii na preteku Rotax Max Challenge Grand Finals 2014 predstavený firmou BRP (Rota Nový motor Rotax 125 MAX EVO... Minulý víkend bol v španielskej Valencii na preteku Rotax Max Challenge Grand Finals 2014 predstavený firmou BRP (Rotax) nový motokárový motor Rotax Max Evo, ktorý je určený

Podrobnejšie

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbaden ProRox WM Len pre profesionálov 1 Nové izolačné rohože

Podrobnejšie

285/2001 Z

285/2001 Z 285/2001 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 2. júna 2001, ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly Ministerstvo

Podrobnejšie

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 38

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 38 Valcové poistkové vložky PF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 38 0 5 Poistkové vložky, poistkové odpínače Energia pod kontrolou

Podrobnejšie

PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA Rozdelenie vyhradených technických zariadení elektrických A. Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú: a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac

Podrobnejšie

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2,

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, 949 12 NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, 6 IČO 37 865 749 číslo tel.: 0903 846772 VZDUCHOTECHNIKA

Podrobnejšie

Master CT – SK – 2008.cdr

Master CT – SK – 2008.cdr TEPLOVZDUŠNÝ KOTOL NÁVOD NA OBSLUHU MASTER CT-50 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA MODEL MASTER CT-50 Menovitý tepelný výkon kw 50 Vzduchový výkon m 3 /h 1400 OHRIEVANÝ pri +20 C VZDUCH Statický tlak Nárast teploty

Podrobnejšie

KATALÓG MAJETKU Chladič trubkový Predaj Stroje a zariadenia Trubkový chladič jogurtu, príkon 12 kw, cena dohodou Bývaly sklad chémie Pren

KATALÓG MAJETKU Chladič trubkový Predaj Stroje a zariadenia Trubkový chladič jogurtu, príkon 12 kw, cena dohodou Bývaly sklad chémie Pren Chladič trubkový Trubkový chladič jogurtu, príkon 1 kw, Bývaly sklad chémie Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývaleho Tatraľanu. za m Výrobno-kancelárske priestory Ponúkame na prenájom objekt v areáli

Podrobnejšie

Compelvac 500RD-2013-sk

Compelvac 500RD-2013-sk Železničný vákuový nakladač COMPELVAC 500 RD Popis stroja COMPELVAC 500 RD je samohybný vákuový stroj, ktorý sa používa na železničných dráhach. Je určený na použitie pri nasledovných prácach : odstránenie

Podrobnejšie