PROTEGO prehľad produktov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PROTEGO prehľad produktov"

Prepis

1 PROTEGO prehľad produktov pre viac informácií navštívte prosím našu stránku: 6 PROTEGO apliká c i e PROTEGO bezpečnostné zariadenia majú široké uplatnenie v priemysle. Proces bezpečnosti si vyžaduje spoľahlivé zabezpečenie pre všetky možné prevádzkové parametre. Praktické príklady ukazujú, aké systémy to môžu zabezpečiť a ktoré zariadenia PROTEGO majú byť zabudované do regulačných obvodov. Inžinieri sú zodpovední za zosúladenie celkového systému. PROTEGO ponuka zariadení pre bezpečnosť a životné prostredie V skladovacích nádržiach rafinérií a chemických závodoch V procesných systémoch pre chemický a farmaceutický priemysel V systémoch spaľovania pár a horákoch Pri stavbe lodí a plniacich systémoch V zariadeniach skvapalňovania pár Ako integrovaná súčasť zariadení, strojov a nádrží ventily strana 2-5 plameňové poistky strana 6-7 zariadenia nádrží strana 8-9 špeciálne riešenia strana pre bezpečnosť a životné prostredie 1

2 PROTEGO ventily PROTEGO pretlakovo/podtlakové poistné ventily s integrovanou a bez integrovanej plameňovej poistky potrubné Pretlakovo / podtlakové poistné ventily Výhody PROTEGO 10% technológie Tlaková ochrana veľmi blízko maximálnemu dovolenému tlaku nádrže Minimalizácia úniku produktov Redukcia emisií výparov Membránové ventily p tlak nádrže 10% 40% 100% pretlak pretlak 10%: ventil sa zatvorí pri 18 mbar pretlak 100%: ventil sa otvorí už pri 10 mbar charakteristika otvárania ventilov s rôznou úrovňou pretlaku návrhový prietok návrhový bod Pretlakové alebo podtlakové poistné ventily Z/E Z/E-F kladný alebo záporný ±2.0 až do ±60 ±0.8 až do ±24 ±60 až do ±500 ±24 až do ±200 = Pretlakové a podtlakové poistné ventily V/ZT V/ZT-F kladný záporný = horný tanier ventilu ±2.0 až do ±60 ±0.8 až do ± spodný tanier ventilu ±3.5 až do ±50 ±1.4 až do ±20 Použitím flexibilnej membrány sa dosiahlo, že sa tento ventil používa v poveternostných podmienkach pri nízkych teplotách a pre lepkavé a polymerizujúce médiá. Z/EA ±5 až do ±50 ±2 až do ±20 V/ZU PROTEGO membránové ventily sú jediné ventily na svete, ktoré boli úspešne skúšané pri nízkych teplotách až do -40 (-40 F) (napr. PROTEGO U/... séria). Z/EA-F ±60 až do ±500 ±24 až do ±200 V/ZU-F +500 Pilotne ovládané ventily Špeciálne vlastnosti a výhody Z/T ±2.0 až do ±60 ±0.8 až do ±24 V/ZW v súlade s doporučením podľa API 2000 zvýšený nastaviteľný tlak až do 1034 mbar (15psig) odkalovanie < 7% Z/T-F ±60 až do ±500 ±24 až do ±200 V/ZW-F +500 optimalizovaný prietokový výkon Núdzové poistné ventily R/KSM ±5 až do ±100 ±2 až do ±40 lanketing Valve ZM-R ½" - 4" až do +500 až do až do 0 až do -80 používajú sa tam, kde pretlakové poistné ventily navrhnuté pre normálnu prevádzku nedokážu pri náhlej zmene zabezpečiť požiadavky na zvýšený odfuk používajú sa ako poistné pretlakové ventily na skladovacích nádržiach, nádobách, silách a procesných inžinierskych zariadeniach v prípade požiaru o: zaťažený závažím x: zaťažený pružinou 2 3

3 PROTEGO pretlakovo/podtlakové poistné ventily koncové PROTEGO pretlakovo/podtlakové poistné ventily s plameňovou poistkou, koncové kladný záporný kladný záporný kladný záporný = skupina výbušnosti ATE NE schválenie kladný záporný = skupina výbušnosti ATE NE schválenie Pretlakové poistné ventily, tanier so závažím Pretlakové a podtlakové poistné ventily, tanier so závažím Pretlakové poistné ventily, tanier so závažím Pretlakovo/podtlakové poistné ventily, tanier so závažím (pokrač.) P/EL P/ELR S/S-H /SVL ER-V-LP ER/V ER/VH ER/V-F /KSM " - 8" +5 až do +2 až do +60/ až do +15/ až do +6 N : +5 až do +40/ +2 až do +16 N : +5 až do +25/ +2 až do +10 N : >+40 až do +60/ >+16 až do +24 N : >+25 až do +60/ >+10 až do +24 > +500/ > +5.0 až do +100/ +40 Podtlakové poistné ventily, tanier so závažím SV/E-1-0 SV/T-0-H " - 10" -60 / až do / -2.8 až do PV/EL PV/ELR V/SV V/SV-PA(L) V/KSM V/KSM-PA ½" - 12" +60 / / +24 Pretlakové poistné ventily, pilotne ovládané PM/()S PM-HF " - 12" " - 12" -35 / / -60 / / až do +100 / -5.0 až do -100 / až do +100 / -5.0 až do -100 / až do +300 / +4.0 až do +120 PM/F nahradené PM-HF -3.0 až do -7 / -1.2 až do až do / -2.2 až do -7 / +4.0 až do až do -2.8 P/E P/E-E P/ER P/ER-E -SVL-E E/HR " +60/ / 6" - 8" Podtlakové poistné ventily, tanier so závažím SV/E -60/ -24 / IIA ATE / 1 ATE / ATE / 1 ATE / IIA ATE / IIA ATE, Pretlakovo/podtlakové poistné ventily, tanier so závažím PV/E PV/E-E PV/ER ATE IMO / IIA ATE / 1 ATE / / ATE V/SV-A and V/SV- AL V/SV-HR V/SV- HRL V-SV-E V/TS " - 6" 200 8" +35/ +35/ +35/ ATE / ATE / IIA ATE +60/ -60/ / IIA ATE / / -10 ATE Pretlakovo/podtlakové poistné ventily, membránové ventily U/SF U/F U/VF 0/ +56 0/ +56 / ATE Pretlakové poistné ventily, vysokorýchlostné ventily E/S E/S-MK VI +100 až do +500/ +40 až do +350/ 0 / ATE ATE /, /, II, ATE ATE IMO V/KSM -5.0 až do -100 / -40 PV/ER-E / / 1 ATE = odolné dlhodobému horeniu zabráni prešľahnutiu v prípade atmosférickej deflagrácie 4 5

4 PROTEGO plameňová poistka PROTEGO deflagračné plameňové poistky a dýchacie hlavice, koncové PROTEGO deflagračné plameňové poistky, potrubné PROTEGO jednotka plameňovej poistky (stavebnicová zostava) Špeciálne vlastnosti a výhody plameňových poistiek PROTEGO : stavebnicová jednotka plameňovej poistky umožňuje samostatnú výmenu a čistenie filtrov FLAMEFILTER V závislosti od miesta inštalácie, musí jednotka plameňovej poistky dokonale plniť rôzne bezpečnostné úlohy: N Ex-skupina ATE NE s c h v á l e n i e N tvar cc = centrický ec = excentrický Ex-skupina ATE NE schválenie konštruované pre jednoduchý servis minimálna strata tlaku a spojenie nízkych operačných nákladov so životnosťou Na otvoroch častí systémov spojených s atmosférou koncová plameňová poistka Na otvoroch zariadení a na pripojených potrubiach objemová plameňová poistka V potrubí potrubná plameňová poistka eflagračné plameňové poistky, koncové E/A LH/A ½" - 2" 0 2" - 32", II, II ATE ATE Potrubné deflagračné plameňové poistky FA-E napojenie, ec IIA1 (I) - ATE PROTEGO detonačné plameňové poistky eflagračné plameňové poistky, krátkodobé horenie, koncové LH/A-T 0 2" - 32", II ATE FA-E napojenie, ec, II, ATE pre stabilnú detonáciu A-G R/SV A-E A-S A-S-PTFE N tvar cc = centrický ec = excentrický G ½ - G 2 G ½ - G ¾ " - 24" " - 4" napojenie, ec R/ES G ¼ - G ¾ R/ES R/ES series 2 R/ES-V R/ES-PTFE R/SW R/TS " - 8" " - 4" ½" - 8" 1 ½" - 6" " - 16" 80 3" Ex- skupina ATE, II NE, s c h v á l e n i e ATE IIA ATE, II, ATE ATE IIA ATE, II, ATE ATE ATE ATE IIA ATE, ATE ATE pre stabilnú detonáciu / pre kvapalinovú detonáciu LA-W LA- WF(W) LA LA-F EF/V TS/P TS/E TS/W pre nestabilnú detonáciu A-U " - 24" A-G 2" - 24" R/EU N " - 6" napojenie napojenie vertikálne vertikálne 2,, ATE ATE ATE ATE vertikálne ATE vertikálne Ex- skupina tvar cc = centrický ec = excentrický ATE NE, II, s c h v á l e n i e ATE ATE USG ATE eflagračné plameňové poistky, dlhodobé horenie, koncové E E-N/N2 E/HZ E/HK E/HK-E E/HR E/HR-E E/HR 400 LH/E " - 32" ¾" - 28" ½" - 1¼" ¾" - 3" ¾" - 1¼" ¾" - 3" 1 6" - 8" " - 16" ATE ATE IIA ATE 1, 1,, ATE ATE ATE ATE IMO IIA ATE IIA1 (I) ATE ýchacie hlavice, koncové, bez plameňovej poistky EH/0 EH/0S E/KS ¾" - 3" " - 24" FA-N FA-N FA-N ½" - 12" ½" - 12" FA-G G ½ - G 2 FA-I FA-I-PTFE " - 40" IIA1 (I) - ATE ATE II ATE, II, ATE ATE IIA ATE 6 7

5 PROTEGO zariadenia nádrží a špeciálne riešenia PROTEGO zariadenia nádrží a špeciálne riešenia Zariadenia nádrží a špeciálne riešenia Nádrže v skladoch a dlhé nádoby nestačí vybaviť len plameňovými poistkami alebo pretlakovými a podtlakovými ventilmi, ale: dodatočne často potrebujú aj špeciálne vybavenia, ktoré rovnako spĺňajú vysoké požiadavky bezpečnej prevádzky. najúc od ventilov na odvodnenie striech nádrží po kĺbové systémy s guličkovými ložiskami alebo kovovými hadicami. Pri údržbe odvodnenej plávajúcej strechy v spustenej polohe musí byť celý priestor pod plávajúcou strechou odvzdušnený ventilom s piestovým ovládaním. Ak je v nádrži horľavá kvapalina, musí byť nádrž odvzdušnená cez plameňové poistky. Plávajúce nasávanie SA/S popis plávajúce nasávanie kvapalín popis eflagrácii odolné špeciálne ventily ZE/WU G½" - G1" ventil na odber vzorkov a vypúšťanie vzduchu, odolný deflagrácii Špeciálne ventily so špeciálnymi funkciami Pre núdzové uzatvorenie alebo pri mimoriadnych prevádzkových podmienkach je potrebné použiť vnútorné poistné ventily pre okamžité zabránenie úniku produktu a predíde sa tak následnému prešľahnutiu do potrubia. Prepínacie ventily umožňujú bezproblémovú údržbu ventilov. Kalibrovacie a vzorkovacie zariadenia Kalibrovacie a vzorkovacie poklopy je povolené používať ako kalibrovacie a vzorkovacie zariadenia v nádržiach. Pre horizontálne nádrže sa používajú odmerné rúrky odolné deflagrácii. Pre odber vzorkov a lokálne odvzdušnenie nádrží s horľavinami vyvinulo PROTEGO špeciálny ventil na odber vzorkov a vypúšťanie vzduchu odolný proti prešľahnutiu plameňa. Protiexplózne podlahové odvodnenie pre helikoptérové letiská odvedie horľavinu (ako napr. kerozín) do záchytnej nádrže a zabráni vnútornému zapáleniu. V prípade zapálenia vonkajších výparov v atmosfére neprenesie plameň ďalej. Nasávacie zariadenia a odsávanie povrchu Špeciálne zariadenia Hygroscopické skladované produkty musia byť odvzdušnené cez zariadenie na sušenie vzduchu. Zariadenia na sušenie vzduchu so sušiacimi granulami zabraňujú vzduchu nasýtiť sa vlhkosťou. Špeciálne bezpečnostné zariadenia sú hydraulické plameňové poistky. Je to skupina zariadení pre značný objemový tok v potrubí z rôznych častí areálov a zabraňujú spätnému prúdeniu a miešaniu pár. S veľmi nízkou tlakovou stratou vďaka relatívne veľkým vŕtaným dieram v rozstrekovacej rúrke nie je hydraulická plameňová poistka náchylná k upchatiu a preto poskytuje vysokú použiteľnosť. Používa sa ako plameňová poistka pre látky všetkých skupín výbušnosti a zaistí bezpečnosť proti všetkým om horenia. Hydraulická plameňová poistka musí byť kontrolovaná. Skorá účasť našich inžinierov pri návrhu prevádzky je potrebná pre správny výber. Výber Špeciálne ventily, systémy a zariadenia boli navrhnuté spolu s prevádzkovateľmi, inžiniermi podnikov a dodávateľmi nádrží. PROTEGO pripraví ponuku na základe detailnej špecifikácie systému. SA/A odsávanie povrchu kvapalín Zariadenia pre nádrže s plávajúcou strechou SE/K SE/K /SR /SR-W AL/K AL " Kalibrovacie a vzorkovacie zariadenia PF/K PF/TK PS/KF " - 8" odvodnenie plávajúcej strechy napínané kovovou hadicou odvodnenie plávajúcej strechy s otočným kĺbom ventil na odvodnenie strechy odvzdušňovací ventil, piestové ovládanie poklop na meranie s prírubou ZE/TK G½" - G1" Zariadenia na sušenie vzduchu LA LA/V Špeciálne bezpečnostné ventily N/AP SI/F SI/P 1 6" - 8" 1 6" - 12" ventil na odtok kondenzátu, odolný deflagrácii zariadenie na sušenie vzduchu zariadenie na sušenie vzduchu so spätnou klapkou ventil pre okamžitý odtok s pneumatickým ovládaním vnútorný poistný ventil vnútorný poistný ventil Plávajúce nasávanie PROTEGO SA/S v nádržiach zaručí odoberanie produktu vždy pod hladinou, kde je kvapalina najčistejšia. PS/K PS/TK " - 8" poklop na meranie s privareným hrdlom WV/T " - 10" prepínací ventil Nádrže s pevnou strechou skladujúce kvapaliny s rôznou hustou, tzv. slopové nádrže, sú vybavené odsávacím zariadením PROTEGO SA/A pre oddelenie týchto fází. PU-IIA " - 2" odmerná rúrka, odolná deflagrácii S prevádzkovateľom alebo výrobcom nádrže navrhneme najvýhodnejšie ekonomické aj bezpečnostné riešenie. PR/ " - 6" rúrka na meranie a odber, kalibrovaná Zariadenia pre nádrže s plávajúcou strechou Pre nádrže s plávajúcou strechou musí byť odvodňovací systém navrhnutý veľmi precízne. Všetky posuny plávajúcej strechy musia byť voľné a tok cez kĺby nesmie byť narušený v pohyblivom priestore. V prípade obmedzeného posunu systém by praskol, rúrky by sa skrivili a kĺby by sa zasekli. Aby sa zabránilo v systéme státiu vody a jej zamrznutiu, je vhodné nádrž dodatočne vybaviť vhodnou bočnou tryskou. Mnohoročné skúsenosti sú zúžitkované v dodávaných systémoch, ktoré pracujú bezporuchovo - počí- Plávajúce nasávanie PROTEGO SA/S VP/HK with PS/E und PG/H " - 6" zariadenie na meranie a odber s príslušenstvom 8 9

6 PROTEGO špeciálne riešenia Pre akúkoľvek vašu zložitú a extrémnu aplikáciu nájdeme riešenie. Sme špecialisti, nielen špecializovaní na to, čo máme vyvinuté, ale radi vyvinieme riešenie podľa vašich požiadaviek. Na mieru navrhnuté ventily a zariadenia sú našou dennodennou prácou. hceme, aby ste boli v istote: Odvzdušňovanie potrubí Vnútorné bezpečnostné ventily Ventily a zariadenia PROTEGO so super-ohrevom Aplikácie pre acetylén Aplikácie pre etylénoxid Odvzdušnenie potrubí: PROTEGO E/SRL - separátor kvapalného plynu Vnútorný bezpečnostný ventil PROTEGO SI/P MT aplikácie: ventily a plameňové poistky so super-ohrevom Aplikácie pre alkoholy Aplikácie pre polyméry (napr. akryláty a styrény) Acetylénové aplikácie: PROTEGO A-S-A Aplikácie pre etylénoxid: PROTEGO A-S-EO Aplikácie pre akrylát: PROTEGO U/SF 10 11

7 Nemecko PROTEGO Head Office: raunschweiger Flammenfilter GmbH Industriestrasse raunschweig tel.: +49(0) fax: +49(0) Rusko PROTEGO RUS Teterinsky pereulok 4, building 1 Moscow Russian Federation tel.: fax: Švajčiarsko Ramseyer AG Industriestraße Flamatt tel.: fax: Stredný východ PROTEGO Middle East FZE FZSI L05 JAFZ, ubai, U.A.E. P.O. ox tel.: fax: USA PROTEGO (USA) Inc. 497 Jessen Lane harleston, S tel.: fax: Maďarsko PROTEGO Ungarn Kft Miskolc erzsenyi. u. 26. tel.: fax: razília PROTEGO rasil Válvulas e orta hamas Ltda. Rua Montevideu, Penha EP Rio de Janeiro RJ tel.: fax: Španielsko PROTEGO España Pintor Serra Santa, astelldefels tel.: fax: Francúzsko S.I.. Steiblé Ingenierie et istribution SARL 4 avenue de Strasbourg ZA des ollines idenheim tel.: fax: Čína PROTEGO (Nanjing) Safety Equipment LT 123 Linqi Road ongshang International usiness R& Park Nanjing tel.: fax: : PROTEGO hlavné sídlo : PROTEGO dcérska spoločnosť : PROTEGO zastúpenie Veľká ritánia PROTEGO UK Ltd. Studio 1, Europa House Europa Way ritannia Enterprise Park Lichfield, Staffordshire, WS14 9TZ tel.: fax: Rakúsko PROTEGO Armaturen- und Apparatetechnik Ges.m.b.H Grossmarktstrasse Wien tel.: +43-(0) fax: +43-(0) India PROTEGO India Pvt. Ltd. R-665, TT. Industrial Area MI, Rabale Navi Mumbai, tel.: fax: značky raunschweiger Flammenfilter GmbH. p_prehľad_produktov_l_ _sk PROTEGO, FLAMEFILTER a FLAMMENFILTER sú registrované ochranné 12 pre bezpečnosť a životné prostredie