LEVICKO VIZITKY. Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. PLATÍM V HOTOVOSTI! telefón: Hľadám MURÁRA.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "LEVICKO VIZITKY. Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. PLATÍM V HOTOVOSTI! telefón: Hľadám MURÁRA."

Prepis

1 LV-0 strana- č. /. február 0 /. ROČNÍK LEVICKO Najčítanejšie regionálne noviny A svetla pribúda... Bezpečné a trvalé odstránenie chĺpkov na tvári a tele intenzívnym pulzným svetlom (IPL). Zbavte sa ich navždy! Miriam Vrbková, 00 Pionierska (pri MsÚ), Levice Opäť po týždni všetko dobré, milí a vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z takmer ešte stále nového roka je za nami. Ale hoci to celkom pravda nie je svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj keď, treba ho asi hľadať všade inde, len nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás sypú zo všetkých strán. Možno aj preto niektoré informácie už ani nevnímame. A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer. Aj preto v tomto čísle našich novín publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo? Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo zamyslenie do duší nielen rodičov pána učiteľa Jána Papugu. Nazrieme, ak nám to inzertný priestor umožní, do našich viníc, kde sa v uplynulých dňoch rodil nový ročník ľadového vína. A keď už sme pri tej inzercii iba pripomíname, že už niekoľko týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s poznámkou, že názory vydavateľstva sa nemusia zhodovať s názormi inzerentov. Vnímame to ako službu pre vás, aby ste dostali možnosť spoznať kandidátov na post hlavy štátu aj z iného uhla. A, skoro sme zabudli, máme tu predsa Hromnice! Hromnice patrili k najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je predo dvermi. Všeobecne platilo, že čím väčšia zima na Hromnice, tým lepšia úroda, teplejšie leto a skorá jar. Tak sa pomaly chystajme privítať ju. Pekný a pokojný týždeň DARČEKOVÉ POUKÁŽKY KARNEVAL BENÁTKY LET ANJELA sprievodca, NEVÁHAJTE! BENÁTKY KLESAJÚ! UŽHOROD NOVINKA - NÁKUPY KLIENTI SA HLÁSIA, POTREBNÝ PAS VEČNÉ MESTO RÍM HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA OSVIENČIM.. 0 SPRIEVODCA, SLUCHÁTKA STOVEŽATÁ PRAHA HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA LETO LIGNANO SABBIADORO V PREDAJI VYUŽITE SUPER CENY!» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor PÔŽIČKY pre každého Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. PLATÍM V HOTOVOSTI! telefón: Týždenne do domácností ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA SES a. s. TLMAČE PONÚKA: základné kurzy zvárania podľa STN 0 00, zaškolenia, doplnkové a opakovacie školenia a preskúšania z bezpečnostných ustanovení, skúšky zvárača podľa EN ISO 0- a Európskej smernice 0//EC na zváranie vyhradených technických zariadení. Dĺžka platnosti certifikátov - roky. Termíny zahájenia kurzov sú aktuálne podľa potreby zákazníka. Bližšie informácie o cenách kurzov a pre viac informácií nás kontaktujte: Tel. 0/ 0/ zvaracska_skola@ses.sk EXEKÚCIE VOLAJTE - HÍVJON 0 Mgr. Bc. Marta Molnárová KONZULTÁCIA ZADARMO Ingyenes konzultáció az EGZEKÚCIÓNAK VIZITKY 00 0 Hľadám MURÁRA. 0 ZALOŽENIE s.r.o týždňové kuričky. húsatá. brojlerové kurčatá. káčatá. mulardy (husokačky) DOBRÁ PÔŽIČKA pre zamestnaných živnostníkov s. r. o. dôchodcov pracujem ako VFA pre PROFICREDIT Slovakia SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV - OBLASTNÝ VÝBOR LEVICE PRIJÍMA OBJEDNÁVKY NA MLADÚ HYDINU PRE ROK 0:,0 /ks,0 /ks 0,0 /ks,00 /ks,0 /ks U húsat, káčat, brojlerových kurčiat, mulardov na každých objednaných 0 kusov jedno naviac zdarma mail: ovszch.levice@mail.t-com.sk mobil:

2 LV-0 strana- právnik radí / SLUŽBY LEVICKO Redakcia: Mlynská LEVICE levicko@regionpress.sk Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská, 0 Trnava IČO: reg. MKSR EV /0 INZERCIA Blažena Valkovičová 00 0 Distribúcia: Andrej Baláž Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (0 000 domácností) Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník + v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Horná Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce, Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý Kiar a Beša + v nepárnom týždni: Kozárovce, Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec, Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany, Horša, Farná, Veľké Ludince Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme. Západné Slovensko BV.000 Bratislavsko Východ BZ.000 Bratislavsko Západ DS.000 Dunajskostredsko GA Galantsko+Šaliansko HC.000 Hlohovecko+Sereďsko KM.000 Komárňansko LV Levicko MA.00 Malacko NR.000 Nitriansko NZ.000 Novozámocko PK.000 Pezinsko PN.00 Piešťansko+NM+MY SC.000 Senecko SE.000 Senicko+Skalicko TO.000 Topoľčiansko+PE+BN TN.000 Trenčiansko+DCA+IL TT.00 Trnavsko ZM.000 Zlatomoravsko Stredné Slovensko BB Banskobystricko+BR KY Kysucko=CA+KM LI.00 Liptovsko=LM+RK LC Lučenecko+VK+PT MT.0 Martinsko+TR OR.00 Oravsko=DK+NO+TS PB Považsko=PB+PU PD.000 Prievidsko ZV.00 Zvolensko+DT+KA ZH.00 Žiarsko+ZC+BS ZA.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ.000 Bardejovsko+SK+SP GE.000 Gemersko = RV+RS+RA HU.000 Humensko=VT+SV+ML KE.0 Košicko KS.0 Košicko okolie SL.000 Ľubovniansko MI 0.00 Michalovsko+TV+SO PP.000 Popradsko+KK PO Prešovsko+SB SN Spišsko+LE+GL Dedenie vo všeobecnosti a dedenie zo zákona Dedenie predstavuje všeobecný prechod práv a povinností zo zomrelej osoby, resp. poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi dedenie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv. testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa navzájom nevylučujú, to znamená, že dediť možno súčasne na základe oboch týchto dedičských dôvodov alebo jedného z nich. Dedením zo zákona sa rozumie prechod práv a povinností z poručiteľa na dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v príbuzenskom pomere, alebo inom zákonom kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi týmito dedičskými skupinami existuje vzájomný vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťahom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej dedičskej skupiny dediť len v tom prípade, že nededia osoby z predchádzajúcej dedičskej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, a to jeho deti a manžel/manželka. Predpokladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej skupiny je existencia aspoň jedného poručiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho právneho poriadku prislúcha právo dediť aj počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu, a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti a potomkovia predstavujú tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neodmietli a neboli platne v súlade so zákonom poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skupinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom, manžel však dedí vždy najmenej polovicu dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z poručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Do štvrtej dedičskej skupiny patria prarodičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým dielom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.» Tím advokátskej kancelárie V Legal, s.r.o

3 LV-0 strana- bývanie rokov na trhu -0 hydroizolácie striech fóliou Fatrafol 0 so zateplením hydroizolácia lepenkou Elastodek pokrývačské práce tesárske práce výroba klampiarskych prvkov -% PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ, DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO SALAMANDER BluEvolution GEALAN ALUPLAST k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA -komorový profil za cenu -komorového - sieťky na balkónové dvere - vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní - demontáž - montáž - likvidácia odpadu - rekonštrukcie domov a bytov Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal oknook@mail.t-com.sk Michal Macho Vážení priatelia, máte problém so strechou? Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala, Levice, preto volajte ročná prax -00 Koháryho 0 - výpadovka na Tlmače 00, 0 0 pílenie drevotriesky na mieru olepovanie ABS hranami výroba nábytkových polotovarov predaj interiérových dverí vstavané skrine a kuchyne na mieru NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA -000

4 LV-0 strana- zdravie / SLUŽBY Občianska riadková inzercia 0 AUTO-MOTO / predaj 0 AUTO-MOTO / iné»kúpim VAŠE STARÉ AUTO AJ BEZ STK TEL:00»CZ JAWA 0 0 PI- ONIER STADION MUSTANG SIMSON. KÚPIM TIETO MO- TORKY 00 0 BYTY / predaj 0 BYTY / prenájom»prenajmem izb LV 000»MÁM ZÁUJEM O DLHODOBÝ PRENÁJOM IZB.BYTU DO 00 EUR. TEL. 0 0 DOMY / predaj»predám starší dom v Bátovciach 00 0 POZEMKY / predaj 0 REALITY / iné»prenajmem GARÁŽ STAVBA 0 DOMÁCNOSŤ 0 ZÁHRADA A ZVERINEC HOBBY A ŠPORT»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE 0»Kúpim kroje a ich súčasti a rôzne pozostalosti. 00»Kúpim akordeón, heligónku. 00»Kúpim mince bankovky kroje pohľadnice hodiny hodinky obrazy a iné 00 DEŤOM Metabolizmus, bazálny metabolizmus, potreba energie (dokončenie) Aký je rozdiel medzi metabolizmom a trávením? Trávenie je súbor všetkých dejov v tele človeka, pri ktorom dochádza k spracovaniu potravy tak, aby mohla byť využitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické deje prebiehajú v každej časti ľudského tela, v každej bunke, tráviace procesy sú lokalizované v tráviacom trakte. Trávenie je nevyhnutným predpokladom k premene živín, k metabolizmu. Čo sú to kalórie a koľko ich potrebujeme denne? Kalória je jednotka energie. Je to fyzikálna veličina a predstavuje množstvo energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu gramu vody o o C. Podľa správnosti podľa platnej normy sa nám má používať jednotka metrickej SI sústavy teda joul (džaul). V oboch prípadoch sa v praxi požívajú jednotky tisíckrát väčšie kcal, teda kilokalória a podľa SI sústavy kilojoul (kilodžaul). Prepočet medzi kilokalóriami a kilojoulami je, kj (v praxi sa zaokrúhľuje na, kj), teda kilokalória je, kilojouvov. Pre predstavu jablko (00gramové) má energetickú hodnotu asi kcal, 0 kj, rovnako vážiaca mrkva polovičnú. 00 gramový vyprážaný bravčový rezeň má energetickú hodnotu 000kJ (teda 0 kcal), dusený pstruh 0 kj (0kcal). Jedna stogramová mliečna čokoláda asi 00 kj (00kcal). Koľko je 000 kilokalórii na tanieri? alebo v celodennej strave? Pri vhodnom výbere je to porcií denne v dostatočnom množstve na zasýtenie, prísun živín, vitamínov a minerálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden napríklad obed s nesprávnym zložením napríklad vyprážaný syr s tatarskou omáčkou a hranolkami, sladkým nápojom a zákuskom. Ak si sledujem príjem kalórii, pomôže mi to schudnúť? Alebo mi to nepomôže? Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať k túženej hmotnosti. Ale môžu na to slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde niekto pred vami kalórie spočítal Môžem schudnúť aj bez počítania kalórii? V akých prípadoch? Počítanie kalórií nie je nevyhnutné, ak si človek vie rozkázať a naozaj menej zjesť znamená to zredukovať každú porciu napríklad o tretinu, obmedziť sladkosti, posledné jedlo jesť - hodín pred spánkom. Napríklad malý keksík denne navyše znamená vzostup hmotnosti o - kg ročne.» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER Bezplatná skartácia archívu Výkup priamo u Vás doma od 00kg!!! Výmenou za hygienické potreby, peniaze ihneď NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do.t od..0 ROZŠIRUJEME SLUŽBY O ODVOZ KONTAJNEROV ako pre súkromné osoby tak aj Obecné úrady OTVORENÉ: Po-Pia :00-:00 Volať len v pracovnú dobu NAJVYŠŠIA CENA V OKOLÍ - Pravidelní dodávatelia CENA DOHODOU JV Eko-Trans,s.r.o, Horná /, 0 Čierne Kľačany VÝKUP 0 0 DOPRAVA 0 Levice Dispečing SK NIČIA Vás DLHY? DRAŽBA je PODVOD! NEBOJTE sa SÚDOV! volajte 00 finančná ochrana VIZITKY RôZNE / predaj RôZNE / iné»kúpim STAROŽITNOSTI AUTO MOTO ĽUDOVÉ CHALUPÁRSKE VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN HOCIČO, ČO PRE VÁS STRATILO UŽITOČNOSŤ. 00»KÚPIM STAROŽITNOSTI. STARÉ MOTORKY, BICYKLE, PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO STRIEBRA, OBRAZY, HODINY VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STA- ROŽITNÉ. 000 HĽADÁM PRÁCU»HĽADÁM PRÁCU KUCHÁRA 00SOM MURÁR - MALIAR,HĽADÁM SI PRÁCU AJ DROBNÉ BRIGÁDY 00 Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na strane dolu

5 LV-0 strana- CHLADIACE PRÍVESY na prenájom (svadby, oslavy) PRENAJMEM systémové stropné debnenie na RD. Plán kladenia v cene. Cena 0, /m²/deň DOPRAVA INDIVIDUÁLNE INFO: 0 0 Kvalitné EKOPALIVÁ Trieda EN plus A druhy BRIKIET druhy peliet -00 MURÁRSKE PRÁCE výhodné ceny kompletné rekonštrukcie domov aj bytov obnovenie kúpeľní, aj ZŤP vodoinštalačné práce obklady, dlažby, maľovky... sadrokartónové priečky, stropy montáž laminátovej podlahy rozpočet nákladov dovoz a zabezpečenie materiálu VLASTNÁ VÝROBA OKNÁ - DVERE okná,, komorový profil komorový profil s tesneniami montáž, servis SNP 0, Želiezovce zeliezovce@akelaokna.sk 0 SLUŽBY, bývanie -00 Paletový odber v sklade Dolná Seč (za Jurki pumpou) Predajňa krmív GRANO S. Chalupku /A Levice Tel. č: 00 Kvalitné KRMIVÁ za VÝHODNÚ CENU pre PSY A MAČKY AKCIA: KZ pre NOSNICE: 0 z a K g Ďalej ponúkame: Konzervy, salámy, maškrty, obojky, vodítka, šampóny a iné... PODSTIELKA PRE MAČKY VÝHODNÉ BALENIE Predajňa krmív GRANO S. Chalupku /A Levice Tel. č: ŽP EKO QELET a.s. VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP oceľového šrotu a farebných kovov Levice 0 Želiezovce NÁBYTOK LEVICE TOVAR IHNEĎ K ODBERU POHODLNÉ PARKOVANIE sedačky, postele, matrace skrine, detské izby, obývačky, komody kancelársky nábytok, stoly, stoličky VYRÁBAME NÁBYTOK NA MIERU KUCHYNE - široká škála ponuky skrine, komody, chodbové zostavy pri štadióne Ľ. Podjavorinskej, LEVICE 0, 00-00

6 LV-0 strana- politická inzercia / SLUŽBY Občianska riadková inzercia ZOZNAMKA»SYMPATICKÁ R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0»Hľadám partnera,partnerku na šport,turistiku, trávenie voľných chvíľ. Vek od -0 rokov, som žena. t.č.000»hľadám priateľa do rokov. Len SMS.:00 r.hľadá priateľku 00 Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo v tvare: RPmedzera LV medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP LV Predám kočík, 0. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,0 s DPH za každých začatých 0 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP : Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP : Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o. Ponuka práce Prijmeme operátorov/ky výroby na TPP - dlhodobo v NR - práca v sede na zmeny Mzda DOPRAVA ZABEZPEČENÁ Pre viac info: 0 Mahax Slovakia, s.r.o Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko Na svojich cestách po Slovensku často dostávam rovnakú otázku: pán Mistrík, prečo kandidujete na prezidenta? Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské možnosti, ale ja som túžil venovať svoj talent Slovensku. Vrátil som sa domov a založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám - a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno, keď bol krivo obvinený z dopingu. Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako pred rokom - no stále tu vládne korupcia, nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne ubránili proti extrémizmu a arogancii moci. Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby to bol človek, ktorý bude stáť na strane spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice Milí priatelia, uchádzam sa o podporu všetkých ľudí, ktorí majú svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné, akú politickú stranu ste volili alebo budete voliť v budúcnosti. Vylučujem akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka. Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť sa nestačí. Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky ako občiansky, národný, nezávislý a nestranícky kandidát, bez peňazí oligarchov, bez reklamného smogu a len s podporou bežných ľudí. Moja prezidentská kampaň je najlacnejšia zo všetkých, nemám ani jeden bilbord a spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach až 0 eur (všetko o mojej kampani si môžete pozrieť na Nežiadam vás o finančnú podporu, lebo viem, a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých najslabších. Nasledujúce prezidentské voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme. Uchádzam sa o vašu podporu ako nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd. Prioritou pre mňa je, aby prezidentský úrad neskončil v rukách extrému, alebo v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou ľudskou tvárou. Som presvedčený, že demokratickí voliči by do volieb mali ísť čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane. Kandidujem na prezidenta, aby som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu budúcnosť, pre Slovensko.» Robert Mistrík nezávislý kandidát na prezidenta SR Harabin = Katastrofa pre oligarchov že každé euro je potrebné pre rodinu. Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne podporiť, pošlite mi na účet aspoň cent. Teším sa, že mocní, ktorí sú v pozadí článkov dehonestujúcich moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský strach. Tento strach je oprávnený, ak totiž vyhrá Štefan Harabin a stane sa prezidentom, bude to katastrofa pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich na Slovenskom štáte. A prvýkrát v histórii Slovenska sa tak môže stať bez podpory politických strán, iba s pomocou vás, milí občania. Tieto voľby budú patriť obyčajným ľuďom, ktorí už majú plné zuby nespravodlivosti, politickej svojvôle a arogancie vládnucich elít. Dozrel čas, aby post prezidenta zastával kandidát, pre ktorého sú záujmy Slovenska a Slovákov prvoradé. JUDr. Štefan Harabin občianský kandidát na prezidenta SR Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta, Bratislava 0, IČO: Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava -000 Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o. prijme do svojho tímu Strojník - / hod. ( brutto) Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam. ( + ubytovanie, cestovné a diéty) Výkon práce: územie SR. V prípade záujmu nás kontaktujte na: 00, filipovicova@pfeiffersk.sk

7 LV-0 strana- Možnosť splácania rokov alebo na štvrtiny s LADA Finance PROFI AUTO NZ s.r.o. Komárňanská cesta Nové Zámky AUTORIZOVANÝ DEALER PREDAJ, SERVIS, LEASING Kúp si svoju Ladu na splátky od 0 0 ročná záruka bez obmedzenia km Diagnostika - vyšetrenie všetkých orgánov tela Odhalíme všetky príèiny Vašich zdrav.problémov a riešime ich! Cena GLAZÚROVANIE VANÍ Už rokov od firmy MOLNÁR krížovka / SLUŽBY, zamestnanie HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN POČAS VÍKENDOV NA DOHODU v lokalitách: Želiezovce (oblasť stred mesta), mzda:,0 /roznos Horná Seč, mzda:, /roznos Kalná nad Hronom, mzda:, /roznos Plavé Vozokany, mzda:, /roznos Tlmače - Lipník, mzda:, /roznos Kozárovce, mzda:, /roznos Mýtne Ludany, mzda:, /roznos Hrkovce, mzda:, /roznos Tekovský Hrádok, mzda:, /roznos Podlužany, mzda:, /roznos + príplatky: väčší počet strán, roznos letákov, náročnosť rajónu INFO: 00 distribucia.lv@regionpress.sk INZERCIA 00 0 PRENAJMEM m a m kancelárskych priestorov v administratívnej budove blízko centra mesta Levice 00 0 prijme do TPP aj živnostníkov VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY Preprava sypkých materiálov. Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 00 0 Životopisy zasielajte na sandrock@sandrock.sk garancia platu 000 /mes. Krížovky s úsmevom Na policajnú stanicu príde rozrušený muž a hovorí: - Neustále dostávam výhražné listy! - Dobre, urobíme zápis a skúsime vypátra, kto vám ich posiela. - To je zbyto né! Ja odosielate a poznám. - Áno, a kto je tým odosielate om? (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) -00 polož pod nie o druidovia spadol (hovor.) vzorec oxidu paládnatého pásmové horstvo jedlá hríbovitá huba vznášal sa vo vzduchu. as tajni ky schopnos žiari išlo, krá alo (expr.). as tajni ky predpoludním inak, inakšie nezhoda, konflikt natieranie (odb.) po ovník tienil ve mi sa prekvapil letel strmhlav skratka koruny eskej kronika tenká cínová fólia indická bohy a zla druh horniny ma kovitá šelma lovom získaval zna ka nobélia dodávkový automobil zvýšený tón A zíza (expr.) obtiera ro né obdobie nervová porucha obkrú Branislav (dom.) ale, no (kniž.) zjavne, o ividne (expr.) Pomôcky: pikap, nibs, oron, latit vo ne visiace skaliská strážne zvieratá rafinovaný cukor zn. pre radphot dlaba, tlapa nástroj na osievanie skôr as tenisového zápasu mesto v echách skratka avej ruky. as tajni ky nástroj na šitie rab

8 LV-0 strana- EDITORIÁL / SLUŽBY AIW - Práca pre opatrovateľky v Rakúsku roko tro t k R kúsku r r r k Č rv kríž neustále dostatok ponúk -dňov rnusy r kúsk živnosť onuky r žov-o trov t ov Honorár brutto, 0, 0 za hod. Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA! Kritériá pre spoluprácu s AIW: opatrovateľský kurz a prax dobrá znalosť nemeckého jazyka vek až 0 rokov AIW má zástupcov v rôznych mestách Slovenska! Zavolajte na bezplatné číslo 000 a dohodnite si osobné stretnutie. Pracovať môžete už o pár dní! Facebook: aiwsk Stannah info@konstrukter.sk OPERÁTOR VÝROBY -000 INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP PORADENSTVO DOVOZ PRIAMO DO BYTU MONTÁŽ A SERVIS telefón: elektrolv@elektrolv.sk facebook: Elektro-LV-sro eshop: Matúš servis 00 Milan nákup - predaj 0 00 Renča predaj 00 Lucián predaj - rozvoz Mišo predaj - rozvoz 00 RODINNÁ FIRMA S DLHOROČNOU TRADÍCIOU Staviate dom? Prerábate kuchyňu? vypracovanie individuálnej cenovej ponuky na vstavané spotrebiče najväčšia výstava vstavaných spotrebičov v Leviciach doprava, výnos, preskladnenie, odpratanie obalového materiálu, odvoz starého spotrebiča ZADARMO záručný a pozáručný servis vlastnými technikmi ako jediná predajňa v Leviciach odborná inštalácia spotrebičov -00 VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY Firma REMIREL s.r.o., CZ Práca v Českej republike - VODIČ VZV - - ZVÁRAČ CO - - OPERÁTOR VÝROBY - (ŽENY - MUŽI - PÁRY) - ELEKTRIKÁROV - - PRACOVNÍKOV DO PLASTOVEJ VÝROBY - (ŽENY - MUŽI - PÁRY) _000 0-

č. 6 / 8. február 2019 / 23. ROČNÍK LEVICKO Srdečný pozdrav z redakcie, milí naši čitatelia! Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 59-

č. 6 / 8. február 2019 / 23. ROČNÍK LEVICKO Srdečný pozdrav z redakcie, milí naši čitatelia! Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 59- č. / 8. február 2019 / 2. ROČNÍK LEVICKO Srdečný pozdrav z redakcie, milí naši čitatelia! Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 59-0027 ZALOŽENIE s.r.o. MURÁRSKE PRÁCE výhodné ceny ř ª

Podrobnejšie

č. 7 / 15. február 2019 / 23. ROČNÍK LEVICKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do domácností Hádam mi nechcete povedať

č. 7 / 15. február 2019 / 23. ROČNÍK LEVICKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do domácností Hádam mi nechcete povedať č. /. február 0 /. ROČNÍK LEVICKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 0 000 domácností Hádam mi nechcete povedať... -00 0 0 00 DOBRÁ PÔŽIČKA pre zamestnaných živnostníkov s. r. o. dôchodcov pracujem

Podrobnejšie

untitled

untitled DS19-05 strana 1 Č. 5 / 1. FEBRUÁR 2019 / 23. ROČNÍK DUNAJSKOSTREDSKO Najčítanejšie regionálne noviny A svetla pribúda... Opäť po týždni všetko dobré, milí a vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z

Podrobnejšie

MaximReal Dúbravská cesta 2, Bratislava Tel. / fax: URL: 4-izbový mezonetový byt vo Svätom Jure - predaný Cena - Pre

MaximReal Dúbravská cesta 2, Bratislava Tel. / fax: URL:   4-izbový mezonetový byt vo Svätom Jure - predaný Cena - Pre MaximReal Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava Tel. / fax: 0915831158 URL: www.maximreal.sk 4-izbový mezonetový byt vo Svätom Jure - predaný Cena - Predaj: 152 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica: Bratislavský

Podrobnejšie

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prinášame vám prehľad služieb, ktoré vám pomôžu užiť si ho

Podrobnejšie

Nitriansky kraj NITRIANSKY KRAJ Názov obce OKRES KOMÁRNO Mesto/ obec Lokalizácia osídlenia Poloha osídlenia Vzdialenosť osídlenia (v m) Bariéra Vyspor

Nitriansky kraj NITRIANSKY KRAJ Názov obce OKRES KOMÁRNO Mesto/ obec Lokalizácia osídlenia Poloha osídlenia Vzdialenosť osídlenia (v m) Bariéra Vyspor NITRIANSKY KRAJ Názov obce OKRES KOMÁRNO Mesto/ Lokalizácia osídlenia Poloha osídlenia Vzdialenosť osídlenia (v m) Bariéra Vysporiadanosť pozemkov Vodovod Kanalizácia Elektrina Plyn Bajč intravilán integrované/rozptýlené

Podrobnejšie

objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný prog

objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný prog objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy

Podrobnejšie

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan Ivan Putiška Nováky PEŠIBUS Je to PEŠIBUS ekologický, bezpečný, rýchly, nenáročný a lacný spôsob dopravy. V PEŠIBUSE každé ráno pešo odprevadí do školy skupinu detí jeden dospelý vodič PEŠIBUSU /rodič

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, aby matematické operácie boli vypočítané správne.

Podrobnejšie

Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Svetlo vás privíta pri každom návrate domov PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Cottage čierna LED Svetlo vás privíta pri každom návrate domov Vynovený dizajn plynovej lampy tohto nástenného svietidla LED mygarden Cottage značky Philips v čiernej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: 08.11.2001 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 438 Z Á K O N z 3. októbra 2001 o platových

Podrobnejšie

č. 11 / 15. marec 2019 / 23. ROČNÍK Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do domácností Pekný a už čiastočne aj kalendárne jarný týždeň váže

č. 11 / 15. marec 2019 / 23. ROČNÍK Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do domácností Pekný a už čiastočne aj kalendárne jarný týždeň váže č. /. marec 0 /. ROČNÍK Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 0 000 domácností Pekný a už čiastočne aj kalendárne jarný týždeň vážení čitatelia! Firma KOHAPLANT prijme PREDAJCOV na mobilný predaj

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Voľný pohyb služieb v EÚ Štyri základné slobody v rámci Jednotného trhu EÚ Voľný pohyb tovarov Voľný pohyb kapitálu Voľný pohyb služieb a sloboda usadenia sa Voľný pohyb osôb Zmluva o založení Európskeho

Podrobnejšie

Dostatok energie u chronického ochorenia obličiek a optimálnu telesná hmotnosť - Dieta při chronickém onemocnění ledvin

Dostatok energie u chronického ochorenia obličiek a optimálnu telesná hmotnosť - Dieta při chronickém onemocnění ledvin Dostatok energie u chronického ochorenia obličiek a optimálnu telesná hmotnosť 5. 3. 2019 Dostatok energie pri chronickom ochorení obličiek a optimálna telesná hmotnosť Zaistenie dostatočného množstva

Podrobnejšie

sťahovanie likvidácia preprava Kompletný cenník služieb Prehľadná fakturácia, žiadne skryté poplatky +4

sťahovanie likvidácia preprava Kompletný cenník služieb Prehľadná fakturácia, žiadne skryté poplatky   +4 sťahovanie likvidácia preprava Kompletný cenník služieb Prehľadná fakturácia, žiadne skryté poplatky www.stahovanie-mima.sk info@stahovanie-mima.sk +421 910 848 644 CENNÍK SŤAHOVANIE BYTOV A RODINNÝCH

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

INFO_3_2019_SK.indd

INFO_3_2019_SK.indd INFO 3/2019 www.alcaplast.sk PRÉMIOVÁ KVALITA ZA NIŽŠIU CENU NOVINKY Flexi napojenie k WC PREMIUM Dvojité kolienka P155Z, P156Z Výpuste s čistením zhora A392C, A504CKM, A507CKM OBSAH 2 FLEXI NAPOJENIE

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 1/2016 o volebnej kampani v podmienkach mesta Vráble Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa na uznieslo na

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 1/2016 o volebnej kampani v podmienkach mesta Vráble Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa na uznieslo na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 1/2016 o volebnej kampani v podmienkach mesta Vráble Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa na uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: Časť I. Všeobecné

Podrobnejšie

O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby tel.:0911 2

O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby   tel.:0911 2 O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby e-mail: upratovanie@vplz.sk tel.:0911 244 069 Ponúkame Vám naše kompletné služby spojené s

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Banská Cena - Predaj: 133 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Jednou zo základných povinností zamestnávateľov na Slovensku je povinnosť zabezpečiť stravovanie

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu

Podrobnejšie

Regionálne printové periodikum - dvojtýždenník, distribuovaný v náklade ks do domácností v Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Prinášame aktuá

Regionálne printové periodikum - dvojtýždenník, distribuovaný v náklade ks do domácností v Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Prinášame aktuá Regionálne printové periodikum - dvojtýždenník, distribuovaný v náklade 40 800 ks do domácností v Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Prinášame aktuálne témy, spravodajstvo a zameriavame sa na problémy,

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, okres Cena - Predaj: 255 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

HUMENSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO NOVÉ LEPŠIE NOVINY Týždenne do domácností POSTELE Z MASÍVU postele bodnarr zľavy až 30% HUMENNÉ, Snin

HUMENSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO NOVÉ LEPŠIE NOVINY Týždenne do domácností POSTELE Z MASÍVU postele bodnarr zľavy až 30% HUMENNÉ, Snin HUMENSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO NOVÉ LEPŠIE NOVINY Týždenne do 25 000 domácností POSTELE Z MASÍVU postele bodnarr zľavy až 30% HUMENNÉ, Sninská 9 - ZDRAVOTNÉ MATRACE - KVALITNÉ POSTELE - ANATOMICKÉ

Podrobnejšie

cennik_Layout 1

cennik_Layout 1 Vážení zákazníci, Už po 25. sezónu si Vám dovoľujeme ponúknuť naše dovolenkové pobyty, pričom ako vždy, kladieme dôraz na kvalitu a komplexnosť našich služieb, cenovú výhodnosť pre všetkých klientov. Dôkazom

Podrobnejšie

Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú a

Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú a Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú aplikáciu Orange výhody a vy aj vaši blízki si môžete

Podrobnejšie

PARTNERSTVO Člen skupiny V súčasnosti je jediným akcionárom slovenská investičná skupina Optifin Invest s.r.o., ktorá okrem iného je aj vlastníkom spo

PARTNERSTVO Člen skupiny V súčasnosti je jediným akcionárom slovenská investičná skupina Optifin Invest s.r.o., ktorá okrem iného je aj vlastníkom spo PARTNERSTVO Člen skupiny V súčasnosti je jediným akcionárom slovenská investičná skupina Optifin Invest s.r.o., ktorá okrem iného je aj vlastníkom spoločnosti Tatravagónka a.s. popredného európskeho výrobcu

Podrobnejšie

Gomori hirlap

Gomori hirlap Týždenník pre mesto a okres Rimavská Sobota GEMERSKÉ 6. júla 2010.* 43. ročník * 27. číslo * Cena 0.33 Vaša lekáreň Železničná ul. 23, RS Tel.: 047/58 121 65 www.jazmin.sk POZOR! Do cintorína len po vlastných

Podrobnejšie

Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové

Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové číslo smernice: Dátum vyhotovenia internej smernice:

Podrobnejšie

untitled

untitled DS19-09 strana 1 Č. 9 / 1. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK DUNAJSKOSTREDSKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 26 000 domácností AGROFRUCT s.r.o Ovocná a okrasná škôlka v Čiernej Vode ponúka na predaj

Podrobnejšie

untitled

untitled GA19-04 strana 1 Č. 4 / 25. JANUÁR 2019 / 23. ROČNÍK GALANTSKO ŠALIANSKO Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností Máme fašiangy Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň

Podrobnejšie

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí 1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí - Pierre a jeho uzdravenie z podvýživy UNICEF/UN0239556/Gilbertson

Podrobnejšie

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV (ďalej len Organizácia") uzatvorená podľa 14 zákona č. 91/2010 Z. z. o po

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV (ďalej len Organizácia) uzatvorená podľa 14 zákona č. 91/2010 Z. z. o po ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV (ďalej len Organizácia") uzatvorená podľa 14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

untitled

untitled DS19-07 strana 1 Č. 7 / 15. FEBRUÁR 2019 / 23. ROČNÍK DUNAJSKOSTREDSKO Najčítanejšie regionálne noviny Ústavný súd nesmie byť predĺženou rukou politikov Ústavný súd rovnako. môže napomáhať spravodlivosti,

Podrobnejšie

Strana 1 / 6 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obecný úrad Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves IČO: Adresa platiteľ

Strana 1 / 6 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obecný úrad Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves IČO: Adresa platiteľ Strana 1 / 6 Stav účtu 972 24 972 24 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0027212802 Odporúčaný dátum úhrady: 13. 04. 2016 Dátum splatnosti: 16. 04. 2016 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná

Podrobnejšie

ALBATROS_MEDIA

ALBATROS_MEDIA I. Hovorí sa, že svet je dnes menší. A to preto, že sa veľmi rýchlo dostaneme hoci aj na druhý koniec sveta. Kedysi sme museli do Ameriky cestovať celé mesiace, a teraz tam preletíme za jeden deň. Podobne

Podrobnejšie

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov 30.1.2018 ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť (SAD Žilina)

Podrobnejšie

okna2014

okna2014 Základná škola Dojč, Dojč 137, 906 02 V Dojči, dňa 14. 11. 2014 VEC: Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky : stavebné a murárske práce, dodanie plastových okien

Podrobnejšie

WCP_SK_WF2014_pozvanka_STRANKY.indd

WCP_SK_WF2014_pozvanka_STRANKY.indd Pozvánka 2014 29. 1. 2014 PREŠOV 4. 2. 2014 ŽILINA 11. 2. 2014 BRATISLAVA Účastníkov Wienerberger fóra čaká v každom mieste konania losovanie o víkendový pobyt pre 2 osoby! odborné informácie z praxe pre

Podrobnejšie

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa Strana 1 / 16 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2018 Dátum splatnosti: 01. 07. 2018 Najneskôr tento deň by

Podrobnejšie

Strana 1 / 4 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa

Strana 1 / 4 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa Strana 1 / 4 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 08. 2018 Dátum splatnosti: 31. 08. 2018 Najneskôr tento

Podrobnejšie

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet

Podrobnejšie

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vykonáva podľa uchytenia. Nižšie nájdete varianty: Do zasklievacej

Podrobnejšie

bulletin Volím zo zahrani<010D>ia 2015_ver5.indd

bulletin Volím zo zahrani<010D>ia 2015_ver5.indd VOĽBY 5. marca 2016 do Národnej rady Slovenskej republiky volím zo zahraničia a nie je mi to jedno 1 Registrácia voliča zo zahraničia poštou: do 15. januára 2016 Prečo voliť zo zahraničia? 1. Vďaka vašim

Podrobnejšie

Projektový list č. 1 Výstavba terminálu letiska Bratislava Dodávka a montáž elektomechanickej časti stavby, vrátane realizačných projektov.

Projektový list č. 1 Výstavba terminálu letiska Bratislava Dodávka a montáž elektomechanickej časti stavby, vrátane realizačných projektov. Projektový list č. 1 Výstavba terminálu letiska Bratislava Dodávka a montáž elektomechanickej časti stavby, vrátane realizačných projektov. 2 334 Nainštalovali sme 2 334 kusov sprinklerových hlavíc, vďaka

Podrobnejšie

untitled

untitled LV18-46 strana- 1 LEVICKO Najčítanejšie regionálne noviny Treba im popriať Počas minulého víkendu nastúpila zmena. Konečne po tridsiatich rokoch prvá významná zmena. Ak nerátame voľby do samosprávnych

Podrobnejšie

ODDYCH, ktorý si zaslúžite Cenník VÍKENDOVÝCH a KRATŠÍCH POBYTOV VÍKEND Platnosť:

ODDYCH, ktorý si zaslúžite Cenník VÍKENDOVÝCH a KRATŠÍCH POBYTOV VÍKEND Platnosť: ODDYCH, ktorý si zaslúžite Cenník VÍKENDOVÝCH a KRATŠÍCH POBYTOV VÍKEND Platnosť: 01. 03. 2014-28. 02. 2015 LIEČEBNÝ POBYT KÚPELE NA SKÚŠKU PREDĹŽENÝ LIEČEBNÝ VÍKEND ubytovanie: kúpeľný hotel Rubín alebo

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint media kit 2019 Naše portfólio O nás denník Pravda Pravda magazín Varecha Dobré zdravie Užitočná Pravda iné tematické prílohy... knižné publikácie Daňové zákony Recepty z Varecha.sk Pravda.sk spravodajstvo

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priebeh a súčasný stav národného projektu 2014-2015 Poprad 29. máj, 2015 MICHAL KUBO Riaditeľ Popis projektu Projekt nie je na Slovensku novinkou Funguje od roku 2002 ako iniciatíva mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

AIRportal MEDIAKIT

AIRportal MEDIAKIT MEDIAKIT AIRportal.online magazín o lietaní AIRportal.online Vydavateľom magazínu AIRportal.online je agentúra TIGER GROUP. TIGER GROUP začala svoje pôsobenie v m e d i á l n e j o b l a s t i. A k t í

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú slu

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú slu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a donášku stravy Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

brozura-web

brozura-web DOVOLENKA 2019 S ODLETOM Z KOŠÍC Pokyny pri bezpečnostnej kontrole VÁŽENÍ CESTUJÚCI Len správnym a úplným informovaním našich cestujúcich o bezpečnostnej kontrole a postupe počas nej, dokážeme zabezpečiť

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

3_Slovenska_posta_IOM_ITAPA_2014_final

3_Slovenska_posta_IOM_ITAPA_2014_final Slovenská pošta a.s. predstavuje Medzinárodný kongres ITAPA 11/11/ Agenda 1. Prečo takéto služby na Pošte 2. SP - strategický partner štátu v oblasti egovernmentu 3. Realizácia 4. Implementované asistované

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb

Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z07640 I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky nábytok do školy Nábytok, kancelária, škola, kancerálsky nábytok,

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vzdelávanie v stavebníctve z pohľadu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Marek Malina, PhD. Bratislava 3.4.2019 Stavebníctvo Hlavné témy 1 Štatistiky stavebníctva a vzdelávanie v stavebníctve

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra 2018 1 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč konaného dňa 15. decembra 2018 Prítomní

Podrobnejšie

Strana 1 / 5 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa

Strana 1 / 5 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa Strana 1 / 5 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2017 Dátum splatnosti: 01. 07. 2017 Najneskôr tento

Podrobnejšie

N desitka.indd

N desitka.indd DESIATKA Interakčná, taktická kartová hra od holandských autorov. Hra, v ktorej sa snažíte prekabátiť svojich súperov! Hra, v ktorej môže zvíťaziť aj ten, komu šťastie práve nepraje. Podmienkou sú pevné

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov muži ženy neuvedené Vek respondentov

Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov muži ženy neuvedené Vek respondentov Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov 2 119 muži ženy neuvedené 2. Vek respondentov 1 1 1 187 26 1 5 4 3 1 5 6-1 11-15 16-24 - 3 31-35 36-45 46-55 56 a viac 3. Už

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :45:27 Kód obce oso2018_202_sered01 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :45:27 Kód obce oso2018_202_sered01 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v Dátum a čas: 11.11.2018 01:45:27 oso2018 sered01 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí Obec Sereď 10.11.2018 I. Okresná

Podrobnejšie

Web verzia_ecp

Web verzia_ecp Zážitok na mieru Dokonalý zážitok pre každého Unikátny priestor v srdci Bratislavy. Historická budova Mozartovho domu na Ventúrskej ulici v sebe ukrýva nielen FACH Bistro a Juice shop, ale tiež miesta

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Basic

Basic Hemerkova 2 040 23 Košice 0948 506 425 hacprojekt@hacprojekt.sk www.hacprojekt.sk Termografická skúška podľa STN EN 13187 - zjednodušená. Rodinný dom, Košice Prepared For: Teploty zobrazené na termovíznch

Podrobnejšie

Dobrý deň, vážený zákazník, blížia sa sviatky plné prekvapení a stretnutí s rodinou či blízkymi. My sa tešíme, že patríte do našej rodiny Orange, a ch

Dobrý deň, vážený zákazník, blížia sa sviatky plné prekvapení a stretnutí s rodinou či blízkymi. My sa tešíme, že patríte do našej rodiny Orange, a ch Dobrý deň, vážený zákazník, blížia sa sviatky plné prekvapení a stretnutí s rodinou či blízkymi. My sa tešíme, že patríte do našej rodiny Orange, a chceme potešiť aj Vás. Preto sme Vám túto zimu pripravili

Podrobnejšie

Pravda, Prehľad podmienok vo vybraných štátoch [Pravda; 16/2015; 21/01/2015; s.: 24; veg ; Zaradenie: KAM na vysokú školu] Veľká Británia P

Pravda, Prehľad podmienok vo vybraných štátoch [Pravda; 16/2015; 21/01/2015; s.: 24; veg ; Zaradenie: KAM na vysokú školu] Veľká Británia P Pravda, 21.01.2015 Prehľad podmienok vo vybraných štátoch [Pravda; 16/2015; 21/01/2015; s.: 24; veg ; Zaradenie: KAM na vysokú školu] Veľká Británia Populárne študijné odbory: ekonomické odbory, medzinárodné

Podrobnejšie

Web

Web Zážitok na mieru FACH Event lookbook Dokonalý zážitok pre každého Unikátny priestor v srdci Bratislavy. Historická budova Mozartovho domu na Ventúrskej ulici v sebe ukrýva nielen FACH Bistro a Juice shop,

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov inv

Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov inv 6 7 8 9 0 Priorita (Špecifický cieľ) Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník č. Opatrenie Rekonštrukcia a rozšírenie siete rozhlasového vedenia ( exist.a nové rozvody a zariadenia) obec Rozšírenie a rekonštrukcia

Podrobnejšie

MEMO 98

MEMO 98 Kandidáti na prezidenta SR v spravodajstve televízií (17. 25.3.2019) Vydané 27. marca 2019 sa dlhodobo venuje zobrazovaniu politických subjektov a ich predstaviteľov v médiách na Slovensku ako aj v zahraničí.

Podrobnejšie

Základný cenník Marec 2019 pásmo čas miesto kód + názov Predict Rtg% Ind12-54 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa Off Prime 5:00 pred

Základný cenník Marec 2019 pásmo čas miesto kód + názov Predict Rtg% Ind12-54 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa Off Prime 5:00 pred Off Prime 5:00 pred PP000 - Teleráno 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 6:00 v PP001 - Teleráno 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 PP002 - Teleráno 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 7:00 pred NE030 - film 1,2 NE031 - film 1,1 NE031 - seriál / Scooby

Podrobnejšie

Page 1 z 10 Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja západné Slovensko. Predstavujeme Vám ďalší newsletter, ktorý informuje o aktuálnych novinkách spojených s našou činnosťou. Uplynulý víkend

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vymer c SKAND+zamestnanci.doc

Microsoft Word - Vymer c SKAND+zamestnanci.doc Trnavský samosprávny kraj P.O.BOX 128, Starohájska č. 10, 917 01 TRNAVA Číslo spisu: 2327 /2011/SHS V Trnave: 07.01.2011 Výmer cestovného TTSK č. 1 /2011 Trnavský samosprávny kraj a SKAND Skalica, spol.

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Letná kampaň 2016 Štart letnej kampane Zvýšenie obchodnej zľavy na 20% v krátkodobom cestovnom poistení Výhody dlhodobého cestovného poistenia Cestujeme s Vami od 1.7 sms správy pre klientov Úrazové poistenie

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky

Aplikácie ekonomickej  a finančnej matematiky Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky Katka Lučivjanská 1. Na výlete v Prahe Rôzne meny a rôzne drahé spôsoby ich zmeny 2. Investície s rizikom Nástrahy a riziká investovania pomocou čítania grafov

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA SOLINKÁCH S PARCELNÝM ČÍSLOM C-KN : 7986/12 Materiál

Podrobnejšie