LEVICKO VIZITKY. Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. PLATÍM V HOTOVOSTI! telefón: Hľadám MURÁRA.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "LEVICKO VIZITKY. Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. PLATÍM V HOTOVOSTI! telefón: Hľadám MURÁRA."

Prepis

1 LV-0 strana- č. /. február 0 /. ROČNÍK LEVICKO Najčítanejšie regionálne noviny A svetla pribúda... Bezpečné a trvalé odstránenie chĺpkov na tvári a tele intenzívnym pulzným svetlom (IPL). Zbavte sa ich navždy! Miriam Vrbková, 00 Pionierska (pri MsÚ), Levice Opäť po týždni všetko dobré, milí a vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z takmer ešte stále nového roka je za nami. Ale hoci to celkom pravda nie je svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj keď, treba ho asi hľadať všade inde, len nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás sypú zo všetkých strán. Možno aj preto niektoré informácie už ani nevnímame. A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer. Aj preto v tomto čísle našich novín publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo? Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo zamyslenie do duší nielen rodičov pána učiteľa Jána Papugu. Nazrieme, ak nám to inzertný priestor umožní, do našich viníc, kde sa v uplynulých dňoch rodil nový ročník ľadového vína. A keď už sme pri tej inzercii iba pripomíname, že už niekoľko týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s poznámkou, že názory vydavateľstva sa nemusia zhodovať s názormi inzerentov. Vnímame to ako službu pre vás, aby ste dostali možnosť spoznať kandidátov na post hlavy štátu aj z iného uhla. A, skoro sme zabudli, máme tu predsa Hromnice! Hromnice patrili k najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je predo dvermi. Všeobecne platilo, že čím väčšia zima na Hromnice, tým lepšia úroda, teplejšie leto a skorá jar. Tak sa pomaly chystajme privítať ju. Pekný a pokojný týždeň DARČEKOVÉ POUKÁŽKY KARNEVAL BENÁTKY LET ANJELA sprievodca, NEVÁHAJTE! BENÁTKY KLESAJÚ! UŽHOROD NOVINKA - NÁKUPY KLIENTI SA HLÁSIA, POTREBNÝ PAS VEČNÉ MESTO RÍM HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA OSVIENČIM.. 0 SPRIEVODCA, SLUCHÁTKA STOVEŽATÁ PRAHA HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA LETO LIGNANO SABBIADORO V PREDAJI VYUŽITE SUPER CENY!» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor PÔŽIČKY pre každého Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY na film, PREMIETAČKY MEOPTA. PLATÍM V HOTOVOSTI! telefón: Týždenne do domácností ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA SES a. s. TLMAČE PONÚKA: základné kurzy zvárania podľa STN 0 00, zaškolenia, doplnkové a opakovacie školenia a preskúšania z bezpečnostných ustanovení, skúšky zvárača podľa EN ISO 0- a Európskej smernice 0//EC na zváranie vyhradených technických zariadení. Dĺžka platnosti certifikátov - roky. Termíny zahájenia kurzov sú aktuálne podľa potreby zákazníka. Bližšie informácie o cenách kurzov a pre viac informácií nás kontaktujte: Tel. 0/ 0/ EXEKÚCIE VOLAJTE - HÍVJON 0 Mgr. Bc. Marta Molnárová KONZULTÁCIA ZADARMO Ingyenes konzultáció az EGZEKÚCIÓNAK VIZITKY 00 0 Hľadám MURÁRA. 0 ZALOŽENIE s.r.o týždňové kuričky. húsatá. brojlerové kurčatá. káčatá. mulardy (husokačky) DOBRÁ PÔŽIČKA pre zamestnaných živnostníkov s. r. o. dôchodcov pracujem ako VFA pre PROFICREDIT Slovakia SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV - OBLASTNÝ VÝBOR LEVICE PRIJÍMA OBJEDNÁVKY NA MLADÚ HYDINU PRE ROK 0:,0 /ks,0 /ks 0,0 /ks,00 /ks,0 /ks U húsat, káčat, brojlerových kurčiat, mulardov na každých objednaných 0 kusov jedno naviac zdarma mail: mobil:

2 LV-0 strana- právnik radí / SLUŽBY LEVICKO Redakcia: Mlynská LEVICE Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská, 0 Trnava IČO: reg. MKSR EV /0 INZERCIA Blažena Valkovičová 00 0 Distribúcia: Andrej Baláž Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (0 000 domácností) Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník + v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Horná Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce, Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý Kiar a Beša + v nepárnom týždni: Kozárovce, Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec, Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany, Horša, Farná, Veľké Ludince Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme. Západné Slovensko BV.000 Bratislavsko Východ BZ.000 Bratislavsko Západ DS.000 Dunajskostredsko GA Galantsko+Šaliansko HC.000 Hlohovecko+Sereďsko KM.000 Komárňansko LV Levicko MA.00 Malacko NR.000 Nitriansko NZ.000 Novozámocko PK.000 Pezinsko PN.00 Piešťansko+NM+MY SC.000 Senecko SE.000 Senicko+Skalicko TO.000 Topoľčiansko+PE+BN TN.000 Trenčiansko+DCA+IL TT.00 Trnavsko ZM.000 Zlatomoravsko Stredné Slovensko BB Banskobystricko+BR KY Kysucko=CA+KM LI.00 Liptovsko=LM+RK LC Lučenecko+VK+PT MT.0 Martinsko+TR OR.00 Oravsko=DK+NO+TS PB Považsko=PB+PU PD.000 Prievidsko ZV.00 Zvolensko+DT+KA ZH.00 Žiarsko+ZC+BS ZA.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ.000 Bardejovsko+SK+SP GE.000 Gemersko = RV+RS+RA HU.000 Humensko=VT+SV+ML KE.0 Košicko KS.0 Košicko okolie SL.000 Ľubovniansko MI 0.00 Michalovsko+TV+SO PP.000 Popradsko+KK PO Prešovsko+SB SN Spišsko+LE+GL Dedenie vo všeobecnosti a dedenie zo zákona Dedenie predstavuje všeobecný prechod práv a povinností zo zomrelej osoby, resp. poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi dedenie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv. testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa navzájom nevylučujú, to znamená, že dediť možno súčasne na základe oboch týchto dedičských dôvodov alebo jedného z nich. Dedením zo zákona sa rozumie prechod práv a povinností z poručiteľa na dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v príbuzenskom pomere, alebo inom zákonom kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi týmito dedičskými skupinami existuje vzájomný vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťahom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej dedičskej skupiny dediť len v tom prípade, že nededia osoby z predchádzajúcej dedičskej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, a to jeho deti a manžel/manželka. Predpokladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej skupiny je existencia aspoň jedného poručiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho právneho poriadku prislúcha právo dediť aj počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu, a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti a potomkovia predstavujú tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neodmietli a neboli platne v súlade so zákonom poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skupinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom, manžel však dedí vždy najmenej polovicu dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z poručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Do štvrtej dedičskej skupiny patria prarodičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým dielom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.» Tím advokátskej kancelárie V Legal, s.r.o

3 LV-0 strana- bývanie rokov na trhu -0 hydroizolácie striech fóliou Fatrafol 0 so zateplením hydroizolácia lepenkou Elastodek pokrývačské práce tesárske práce výroba klampiarskych prvkov -% PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ, DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO SALAMANDER BluEvolution GEALAN ALUPLAST k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA -komorový profil za cenu -komorového - sieťky na balkónové dvere - vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní - demontáž - montáž - likvidácia odpadu - rekonštrukcie domov a bytov Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal Michal Macho Vážení priatelia, máte problém so strechou? Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala, Levice, preto volajte ročná prax -00 Koháryho 0 - výpadovka na Tlmače 00, 0 0 pílenie drevotriesky na mieru olepovanie ABS hranami výroba nábytkových polotovarov predaj interiérových dverí vstavané skrine a kuchyne na mieru NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA -000

4 LV-0 strana- zdravie / SLUŽBY Občianska riadková inzercia 0 AUTO-MOTO / predaj 0 AUTO-MOTO / iné»kúpim VAŠE STARÉ AUTO AJ BEZ STK TEL:00»CZ JAWA 0 0 PI- ONIER STADION MUSTANG SIMSON. KÚPIM TIETO MO- TORKY 00 0 BYTY / predaj 0 BYTY / prenájom»prenajmem izb LV 000»MÁM ZÁUJEM O DLHODOBÝ PRENÁJOM IZB.BYTU DO 00 EUR. TEL. 0 0 DOMY / predaj»predám starší dom v Bátovciach 00 0 POZEMKY / predaj 0 REALITY / iné»prenajmem GARÁŽ STAVBA 0 DOMÁCNOSŤ 0 ZÁHRADA A ZVERINEC HOBBY A ŠPORT»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE 0»Kúpim kroje a ich súčasti a rôzne pozostalosti. 00»Kúpim akordeón, heligónku. 00»Kúpim mince bankovky kroje pohľadnice hodiny hodinky obrazy a iné 00 DEŤOM Metabolizmus, bazálny metabolizmus, potreba energie (dokončenie) Aký je rozdiel medzi metabolizmom a trávením? Trávenie je súbor všetkých dejov v tele človeka, pri ktorom dochádza k spracovaniu potravy tak, aby mohla byť využitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické deje prebiehajú v každej časti ľudského tela, v každej bunke, tráviace procesy sú lokalizované v tráviacom trakte. Trávenie je nevyhnutným predpokladom k premene živín, k metabolizmu. Čo sú to kalórie a koľko ich potrebujeme denne? Kalória je jednotka energie. Je to fyzikálna veličina a predstavuje množstvo energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu gramu vody o o C. Podľa správnosti podľa platnej normy sa nám má používať jednotka metrickej SI sústavy teda joul (džaul). V oboch prípadoch sa v praxi požívajú jednotky tisíckrát väčšie kcal, teda kilokalória a podľa SI sústavy kilojoul (kilodžaul). Prepočet medzi kilokalóriami a kilojoulami je, kj (v praxi sa zaokrúhľuje na, kj), teda kilokalória je, kilojouvov. Pre predstavu jablko (00gramové) má energetickú hodnotu asi kcal, 0 kj, rovnako vážiaca mrkva polovičnú. 00 gramový vyprážaný bravčový rezeň má energetickú hodnotu 000kJ (teda 0 kcal), dusený pstruh 0 kj (0kcal). Jedna stogramová mliečna čokoláda asi 00 kj (00kcal). Koľko je 000 kilokalórii na tanieri? alebo v celodennej strave? Pri vhodnom výbere je to porcií denne v dostatočnom množstve na zasýtenie, prísun živín, vitamínov a minerálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden napríklad obed s nesprávnym zložením napríklad vyprážaný syr s tatarskou omáčkou a hranolkami, sladkým nápojom a zákuskom. Ak si sledujem príjem kalórii, pomôže mi to schudnúť? Alebo mi to nepomôže? Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať k túženej hmotnosti. Ale môžu na to slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde niekto pred vami kalórie spočítal Môžem schudnúť aj bez počítania kalórii? V akých prípadoch? Počítanie kalórií nie je nevyhnutné, ak si človek vie rozkázať a naozaj menej zjesť znamená to zredukovať každú porciu napríklad o tretinu, obmedziť sladkosti, posledné jedlo jesť - hodín pred spánkom. Napríklad malý keksík denne navyše znamená vzostup hmotnosti o - kg ročne.» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER Bezplatná skartácia archívu Výkup priamo u Vás doma od 00kg!!! Výmenou za hygienické potreby, peniaze ihneď NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do.t od..0 ROZŠIRUJEME SLUŽBY O ODVOZ KONTAJNEROV ako pre súkromné osoby tak aj Obecné úrady OTVORENÉ: Po-Pia :00-:00 Volať len v pracovnú dobu NAJVYŠŠIA CENA V OKOLÍ - Pravidelní dodávatelia CENA DOHODOU JV Eko-Trans,s.r.o, Horná /, 0 Čierne Kľačany VÝKUP 0 0 DOPRAVA 0 Levice Dispečing SK NIČIA Vás DLHY? DRAŽBA je PODVOD! NEBOJTE sa SÚDOV! volajte 00 finančná ochrana VIZITKY RôZNE / predaj RôZNE / iné»kúpim STAROŽITNOSTI AUTO MOTO ĽUDOVÉ CHALUPÁRSKE VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN HOCIČO, ČO PRE VÁS STRATILO UŽITOČNOSŤ. 00»KÚPIM STAROŽITNOSTI. STARÉ MOTORKY, BICYKLE, PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO STRIEBRA, OBRAZY, HODINY VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STA- ROŽITNÉ. 000 HĽADÁM PRÁCU»HĽADÁM PRÁCU KUCHÁRA 00SOM MURÁR - MALIAR,HĽADÁM SI PRÁCU AJ DROBNÉ BRIGÁDY 00 Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na strane dolu

5 LV-0 strana- CHLADIACE PRÍVESY na prenájom (svadby, oslavy) PRENAJMEM systémové stropné debnenie na RD. Plán kladenia v cene. Cena 0, /m²/deň DOPRAVA INDIVIDUÁLNE INFO: 0 0 Kvalitné EKOPALIVÁ Trieda EN plus A druhy BRIKIET druhy peliet -00 MURÁRSKE PRÁCE výhodné ceny kompletné rekonštrukcie domov aj bytov obnovenie kúpeľní, aj ZŤP vodoinštalačné práce obklady, dlažby, maľovky... sadrokartónové priečky, stropy montáž laminátovej podlahy rozpočet nákladov dovoz a zabezpečenie materiálu VLASTNÁ VÝROBA OKNÁ - DVERE okná,, komorový profil komorový profil s tesneniami montáž, servis SNP 0, Želiezovce 0 SLUŽBY, bývanie -00 Paletový odber v sklade Dolná Seč (za Jurki pumpou) Predajňa krmív GRANO S. Chalupku /A Levice Tel. č: 00 Kvalitné KRMIVÁ za VÝHODNÚ CENU pre PSY A MAČKY AKCIA: KZ pre NOSNICE: 0 z a K g Ďalej ponúkame: Konzervy, salámy, maškrty, obojky, vodítka, šampóny a iné... PODSTIELKA PRE MAČKY VÝHODNÉ BALENIE Predajňa krmív GRANO S. Chalupku /A Levice Tel. č: ŽP EKO QELET a.s. VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP oceľového šrotu a farebných kovov Levice 0 Želiezovce NÁBYTOK LEVICE TOVAR IHNEĎ K ODBERU POHODLNÉ PARKOVANIE sedačky, postele, matrace skrine, detské izby, obývačky, komody kancelársky nábytok, stoly, stoličky VYRÁBAME NÁBYTOK NA MIERU KUCHYNE - široká škála ponuky skrine, komody, chodbové zostavy pri štadióne Ľ. Podjavorinskej, LEVICE 0, 00-00

6 LV-0 strana- politická inzercia / SLUŽBY Občianska riadková inzercia ZOZNAMKA»SYMPATICKÁ R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0»Hľadám partnera,partnerku na šport,turistiku, trávenie voľných chvíľ. Vek od -0 rokov, som žena. t.č.000»hľadám priateľa do rokov. Len SMS.:00 r.hľadá priateľku 00 Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo v tvare: RPmedzera LV medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP LV Predám kočík, 0. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,0 s DPH za každých začatých 0 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP : Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP : Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o. Ponuka práce Prijmeme operátorov/ky výroby na TPP - dlhodobo v NR - práca v sede na zmeny Mzda DOPRAVA ZABEZPEČENÁ Pre viac info: 0 Mahax Slovakia, s.r.o Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko Na svojich cestách po Slovensku často dostávam rovnakú otázku: pán Mistrík, prečo kandidujete na prezidenta? Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské možnosti, ale ja som túžil venovať svoj talent Slovensku. Vrátil som sa domov a založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám - a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno, keď bol krivo obvinený z dopingu. Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako pred rokom - no stále tu vládne korupcia, nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne ubránili proti extrémizmu a arogancii moci. Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby to bol človek, ktorý bude stáť na strane spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice Milí priatelia, uchádzam sa o podporu všetkých ľudí, ktorí majú svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné, akú politickú stranu ste volili alebo budete voliť v budúcnosti. Vylučujem akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka. Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť sa nestačí. Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky ako občiansky, národný, nezávislý a nestranícky kandidát, bez peňazí oligarchov, bez reklamného smogu a len s podporou bežných ľudí. Moja prezidentská kampaň je najlacnejšia zo všetkých, nemám ani jeden bilbord a spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach až 0 eur (všetko o mojej kampani si môžete pozrieť na Nežiadam vás o finančnú podporu, lebo viem, a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých najslabších. Nasledujúce prezidentské voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme. Uchádzam sa o vašu podporu ako nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd. Prioritou pre mňa je, aby prezidentský úrad neskončil v rukách extrému, alebo v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou ľudskou tvárou. Som presvedčený, že demokratickí voliči by do volieb mali ísť čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane. Kandidujem na prezidenta, aby som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu budúcnosť, pre Slovensko.» Robert Mistrík nezávislý kandidát na prezidenta SR Harabin = Katastrofa pre oligarchov že každé euro je potrebné pre rodinu. Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne podporiť, pošlite mi na účet aspoň cent. Teším sa, že mocní, ktorí sú v pozadí článkov dehonestujúcich moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský strach. Tento strach je oprávnený, ak totiž vyhrá Štefan Harabin a stane sa prezidentom, bude to katastrofa pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich na Slovenskom štáte. A prvýkrát v histórii Slovenska sa tak môže stať bez podpory politických strán, iba s pomocou vás, milí občania. Tieto voľby budú patriť obyčajným ľuďom, ktorí už majú plné zuby nespravodlivosti, politickej svojvôle a arogancie vládnucich elít. Dozrel čas, aby post prezidenta zastával kandidát, pre ktorého sú záujmy Slovenska a Slovákov prvoradé. JUDr. Štefan Harabin občianský kandidát na prezidenta SR Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta, Bratislava 0, IČO: Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava -000 Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o. prijme do svojho tímu Strojník - / hod. ( brutto) Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam. ( + ubytovanie, cestovné a diéty) Výkon práce: územie SR. V prípade záujmu nás kontaktujte na: 00,

7 LV-0 strana- Možnosť splácania rokov alebo na štvrtiny s LADA Finance PROFI AUTO NZ s.r.o. Komárňanská cesta Nové Zámky AUTORIZOVANÝ DEALER PREDAJ, SERVIS, LEASING Kúp si svoju Ladu na splátky od 0 0 ročná záruka bez obmedzenia km Diagnostika - vyšetrenie všetkých orgánov tela Odhalíme všetky príèiny Vašich zdrav.problémov a riešime ich! Cena GLAZÚROVANIE VANÍ Už rokov od firmy MOLNÁR krížovka / SLUŽBY, zamestnanie HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN POČAS VÍKENDOV NA DOHODU v lokalitách: Želiezovce (oblasť stred mesta), mzda:,0 /roznos Horná Seč, mzda:, /roznos Kalná nad Hronom, mzda:, /roznos Plavé Vozokany, mzda:, /roznos Tlmače - Lipník, mzda:, /roznos Kozárovce, mzda:, /roznos Mýtne Ludany, mzda:, /roznos Hrkovce, mzda:, /roznos Tekovský Hrádok, mzda:, /roznos Podlužany, mzda:, /roznos + príplatky: väčší počet strán, roznos letákov, náročnosť rajónu INFO: 00 INZERCIA 00 0 PRENAJMEM m a m kancelárskych priestorov v administratívnej budove blízko centra mesta Levice 00 0 prijme do TPP aj živnostníkov VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY Preprava sypkých materiálov. Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 00 0 Životopisy zasielajte na garancia platu 000 /mes. Krížovky s úsmevom Na policajnú stanicu príde rozrušený muž a hovorí: - Neustále dostávam výhražné listy! - Dobre, urobíme zápis a skúsime vypátra, kto vám ich posiela. - To je zbyto né! Ja odosielate a poznám. - Áno, a kto je tým odosielate om? (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) -00 polož pod nie o druidovia spadol (hovor.) vzorec oxidu paládnatého pásmové horstvo jedlá hríbovitá huba vznášal sa vo vzduchu. as tajni ky schopnos žiari išlo, krá alo (expr.). as tajni ky predpoludním inak, inakšie nezhoda, konflikt natieranie (odb.) po ovník tienil ve mi sa prekvapil letel strmhlav skratka koruny eskej kronika tenká cínová fólia indická bohy a zla druh horniny ma kovitá šelma lovom získaval zna ka nobélia dodávkový automobil zvýšený tón A zíza (expr.) obtiera ro né obdobie nervová porucha obkrú Branislav (dom.) ale, no (kniž.) zjavne, o ividne (expr.) Pomôcky: pikap, nibs, oron, latit vo ne visiace skaliská strážne zvieratá rafinovaný cukor zn. pre radphot dlaba, tlapa nástroj na osievanie skôr as tenisového zápasu mesto v echách skratka avej ruky. as tajni ky nástroj na šitie rab

8 LV-0 strana- EDITORIÁL / SLUŽBY AIW - Práca pre opatrovateľky v Rakúsku roko tro t k R kúsku r r r k Č rv kríž neustále dostatok ponúk -dňov rnusy r kúsk živnosť onuky r žov-o trov t ov Honorár brutto, 0, 0 za hod. Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA! Kritériá pre spoluprácu s AIW: opatrovateľský kurz a prax dobrá znalosť nemeckého jazyka vek až 0 rokov AIW má zástupcov v rôznych mestách Slovenska! Zavolajte na bezplatné číslo 000 a dohodnite si osobné stretnutie. Pracovať môžete už o pár dní! Facebook: aiwsk Stannah OPERÁTOR VÝROBY -000 INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP PORADENSTVO DOVOZ PRIAMO DO BYTU MONTÁŽ A SERVIS telefón: facebook: Elektro-LV-sro eshop: Matúš servis 00 Milan nákup - predaj 0 00 Renča predaj 00 Lucián predaj - rozvoz Mišo predaj - rozvoz 00 RODINNÁ FIRMA S DLHOROČNOU TRADÍCIOU Staviate dom? Prerábate kuchyňu? vypracovanie individuálnej cenovej ponuky na vstavané spotrebiče najväčšia výstava vstavaných spotrebičov v Leviciach doprava, výnos, preskladnenie, odpratanie obalového materiálu, odvoz starého spotrebiča ZADARMO záručný a pozáručný servis vlastnými technikmi ako jediná predajňa v Leviciach odborná inštalácia spotrebičov -00 VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY Firma REMIREL s.r.o., CZ Práca v Českej republike - VODIČ VZV - - ZVÁRAČ CO - - OPERÁTOR VÝROBY - (ŽENY - MUŽI - PÁRY) - ELEKTRIKÁROV - - PRACOVNÍKOV DO PLASTOVEJ VÝROBY - (ŽENY - MUŽI - PÁRY) _000 0-