ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK 2014

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK 2014"

Prepis

1 ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK Legenda použitých skratiek v tabuľkách MKB Mestská knižnica v Bratislave KF: knižničný fond kn. j.: knižničná jednotka MKB: Mestská knižnica v Bratislave ÚKCL: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry ÚLDM: Úsek literatúry ÚNL - OOL: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie odbornej literatúry ÚNL - ONS: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých ÚNL - OHUL: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry

2 PLNENIE ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV V ČINNOSTI MKB ZA ROK Tabuľka 1 Prírastok knižničného fondu v kn. j. Čitatelia Výpožičky Úsek ÚKCL ÚLDM ÚNL - OOL ÚNL - ONS ÚNL - OHUL Letné čítanie na kúpaliskách Plán kúpou Skut. kúpou Plnenie v % Skut. darom Prírastok Prírastok 2013 Plán Skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Plnenie v % Skut Plán Skut. Plnenie v % Skut. 2013

3 PRÍRASTOK A ÚBYTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU V ROKU Tabuľka 2 ÚSEK Prírastok KF v roku z toho knihy % špeciálne dokumenty % Úbytok KF v roku ÚKCL ÚLDM ÚNL - OOL ÚNL - ONS ÚNL - OHUL Príručný fond ,4 8 0, ,7 3 0, ,3 36 2, , , , , , ,

4 STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU ZA ROK PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Tabuľka 3 ÚSEK Stav knižničného fondu k Knižničné jednotky v t o m knihy % špeciálne dokumenty % ÚKCL , ,6 ÚLDM ,9 47 0,1 ÚNL- OOL , ,3 ÚNL - ONS , ,6 ÚNL - OHUL , ,5 Príručný fond , , ,5

5 TEMATICKÉ ZLOŽENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ROKU Tabuľka 4 Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty k Štatistické zosúladenie stavu KF ÚKCL s elektronickým stavom KF Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

6 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY Tabuľka 4/a k Štatistické zosúladenie stavu KF s elektronickým stavom KF Úbytok KF od vrátane úbytku ÚKCL v počte kn.j počas revízie konanej v ÚKCL Elektr. stav KF ÚKCL podľa výsledkov revízie k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty Prírastok KF v sledovanom období k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled.období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

7 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ Tabuľka 4/b k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. Období Úbytok KF v sled. Období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

8 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY - ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a Tabuľka 4/c špeciálne dokumenty k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

9 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY - ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH Tabuľka 4/d k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

10 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K Tabuľka 4/e ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY - ODDELENIE HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ LITERATÚRY k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Mapy v tom MG pásky Kazety Videokazety Reprodukcie Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

11 STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU, PRÍRASTKY, ÚBYTKY K PRÍRUČNÝ FOND Tabuľka 4/f k Prírastok KF v sled. období Úbytok KF v sled. období k Knižničné jednotky knihy v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty

12 VÝPOŽIČKY PODĽA TEMATICKÉHO ZLOŽENIA ZA ROK Tabuľka 5 Úsek ÚKCL ÚLDM ÚNL-OOL ÚNL-ONS ÚNL-OHUL Letné čítanie na kúpaliskách Výpožičky KNIHY % lit. pre dospelých z t o h o Tematické zloženie kníh lit. lit. pre pre dospelých deti a mládež lit. pre deti a mládež Periodiká % Špeciálne dokumenty , , , , , , , , , , , , , ,0 - - % , , ,9

13 VÝPOŽIČKY ŠPECIÁLNYCH DOKUMENTOV ZA ROK Tabuľka 6 Úsek Výpožičky špeciálnych dokumentov z toho Hudobniny Gramoplatne Kazety MP3 ROM DVD Katalógy výstav Mapy ÚKCL ÚLDM ÚNL-OOL ÚNL-ONS ÚNL-OHUL

14 ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY ZA ROK Tabuľka 7 Úsek Absenčné výpožičky knihy z t o h o Prezenčné z t o h o Výpožičky špeciálne výpožičky špeciálne periodiká dokumenty knihy periodiká dokumenty Počet osobných návštev v knižnici ÚKCL ÚLDM ÚNL-OOL ÚNL-ONS ÚNL-OHUL Letné čítanie na kúpaliskách

15 VÝPOŽIČKY A NÁVŠTEVNÍCI ŠTUDOVNÍ, ONS, HUDOBNÉHO A INTERNETOVÉHO ŠTÚDIA A LETNEJ ČITÁRNE U ČERVENÉHO RAKA ZA ROK Tabuľka 8 ÚKCL - Študovňa Pracovisko Výpožičky z t o h o knihy periodiká špeciálne dokumenty Návštevníci návštevníci prezenčných výpožičiek v tom návštevníci internetu návštevníci WiFi ÚKCL - Internet, prízemie a 2. posch ÚKCL - Letná čitáreň U červeného raka ÚLDM Študovňa odbornej literatúry ÚNL - OOL Študovňa ÚNL -Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých ÚNL - OHUL Študovňa umenovednej literatúry ÚNL - OHUL Hudobné a internetové štúdio

16 ZLOŽENIE REGISTROVANÝCH ČITATEĽOV ZA ROK NA PRACOVISKÁCH KNIŽNICE Tabuľka 9 U k a z o v a t e ľ Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry Úsek literatúry pre deti a mládež ÚNL Oddelenie odbornej literatúry a ONS ÚNL Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry Deti do 15 rokov Študenti Dospelí Dôchodcovia Nevidiaci a slabozrakí (ONS) Iné Právnické osoby

ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK 2018 Legenda použitých skratiek v tabuľkách MKB KF: kn. j.: Mestská knižnica v Bratislave knižničný fond kniž

ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK 2018 Legenda použitých skratiek v tabuľkách MKB KF: kn. j.: Mestská knižnica v Bratislave knižničný fond kniž ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK Legenda použitých skratiek v tabuľkách MKB KF: kn. j.: Mestská knižnica v Bratislave knižničný fond knižničná jednotka MKB: Mestská knižnica v Bratislave UKCL:

Podrobnejšie

KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012

KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 OBSAH Komentár k činnosti KBNM za rok 2012 1. Knižnice Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 2. Knižničný fond 3. Používatelia

Podrobnejšie

Spotrebované nákupy spolu:

Spotrebované nákupy spolu: MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE Bratislava, február 2019 OBSAH Strana Identifikácia organizácie 3 Zámery činnosti knižnice v roku 2019 3 Priority pre rok 2019 4 HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2019 5 1. Plánované hlavné

Podrobnejšie

Kód formulára: KHM565M28H

Kód formulára: KHM565M28H MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 675/09 z 9. 10. 2008 O KNIŽNICI za rok 2010 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Podrobnejšie

Kód formulára: AQKFKMXZGI

Kód formulára: AQKFKMXZGI MINISTERSTVO KULTÚRY AQKFKMXZGI KULT (MKSR) 11-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 398/2014 z 12. 12. 2013 O KNIŽNICI za rok 2014 Spravodajská jednotka vyplní Výkaz v elektronickom

Podrobnejšie

Kód formulára: MV9TWW6ZRN

Kód formulára: MV9TWW6ZRN MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 496/2013 z 26. 11. 2012 O KNIŽNICI za rok 2013 Spravodajská jednotka doručí Ochrana dôverných údajov je

Podrobnejšie

Kód formulára: TWB86KZ5LK

Kód formulára: TWB86KZ5LK MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 520/08 z 6. 11. 2007 O KNIŽNICI za rok 2008 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK a Krajskej knižnice v Žiline za rok 217 Katarína Šušoliaková Božena Sobolová Žilina 29. 5. 218 Krajská v Žiline 6 pobočiek, ZA 8 97 obyv., okresy

Podrobnejšie

KMH Rim. Sobota

KMH Rim. Sobota MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 376/2011 zo 4. 11. 2010 O KNIŽNICI za rok 2012 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001

Podrobnejšie

Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre Akvizičný seminár Havlíčkov Brod 8.10.2015 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Vznik knižnice v roku 1923 Počet zväzkov 1200 Funkcia knižnice: - verejná

Podrobnejšie

Spišská knižnica Spišská Nová Ves Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016

Spišská knižnica Spišská Nová Ves Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 Spišská knižnica Spišská Nová Ves Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 Obsah Identifikačná karta organizácie... 3 A. ÚVOD... 5 B. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV na jednotlivých úsekoch odbornej

Podrobnejšie

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Bratislava, máj 2014 1 OBSAH A. PRODUKTY... 3 POLOŽKA 1 - Normy STN... 3 Základný sadzobník noriem... 3 Sadzobník elektronických verzií noriem...

Podrobnejšie

letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra http://www.kskls.sk 2018 Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Detva, Krupina a Zvolen za rok 2017 Verejné knižnice

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Rozbor \350innosti 2008)

(Microsoft Word - Rozbor \350innosti 2008) R O Z B O R Č I N N O S T I GALANTSKEJ KNIŽNICE ZA ROK 2008 I. ÚVOD 1. Úloha a miesto Galantskej knižnice v národnom knižničnom systéme, vzájomná koordinácia a kooperácia. je verejnou regionálnou knižnicou,

Podrobnejšie

Rozbor_PK_2014_skratenykonečný

Rozbor_PK_2014_skratenykonečný Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1 058 01 Poprad Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2014 1. Riadenie knižnice - podľa Organizačného poriadku. Sústredili sme sa hlavne na realizáciu

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa S p r

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa S p r Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 21.10.2014 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.10.2014 S p r á v a o plnení koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice

Podrobnejšie

Vyhodnotenie knižníc okr. RS za rok 2012

Vyhodnotenie knižníc okr. RS za rok 2012 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA V y h o d n o t e n i e ČINNOSTI KNIŽNÍC OKRESU RIMAVSKÁ SOBOTA ZA ROK 2012 2013 Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu Rimavská

Podrobnejšie

Koncepcia rozvoja staromestskej knižnice

Koncepcia rozvoja staromestskej knižnice Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2010 Bratislava, 14.11.2007 Predkladá: PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka 1 1. Východiská Staromestská

Podrobnejšie

kr04_final

kr04_final Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava S P R Á V A O ČINNOSTI A VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2004 Bratislava, január 2005 PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka 1 Obsah strana Úvod 3

Podrobnejšie

Infomaterial_Informacia_o_cinnosti_MKP_1_polrok_2014

Infomaterial_Informacia_o_cinnosti_MKP_1_polrok_2014 Informácia o činnosti Miestnej knižnice Petržalka za I. polrok 2014 Činnosť Miestnej knižnice Petržalka bola zameraná na plnenie stanoveného plánu pre rok 2014 v oblasti poskytovania knižničných služieb,

Podrobnejšie

PLNENIE PLÁNU ÚLOH MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE

PLNENIE PLÁNU ÚLOH MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A ZÁVEROCH ROZBORU ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA za I. polrok 2006 PLNENIE PLÁNU ÚLOH MESTSKEJ KNIŢNICE V BRATISLAVE ZA 1. POLROK 2006 Plánované úlohy Mestskej

Podrobnejšie

Banskobystrický samosprávny kraj Knižnica Jána Kollára, Kremnica Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, Žarnovic

Banskobystrický samosprávny kraj Knižnica Jána Kollára, Kremnica Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, Žarnovic Banskobystrický samosprávny kraj Knižnica Jána Kollára, Kremnica Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom za rok 2017 Jún 2018 Knižnica Jána

Podrobnejšie

p

p Prieskum stavu a činnosti technických kniţníc a informačných stredísk v Slovenskej republike za rok 25 PhDr. Ľubica Segešová Po sedemnástykrát pre potreby štátnych štatistických zisťovaní Ministerstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vp 28 Smernica pre inventarizáciu majetku UVL v Košiciach a dodatok č.1.doc

Microsoft Word - Vp 28 Smernica pre inventarizáciu majetku UVL v Košiciach a dodatok č.1.doc Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Smernica pre inventarizáciu majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach Vnútorný predpis č. 28 V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ za rok 2017 Názov organizácie: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Sídlo: Lazovná ulica 9, 975 58 Banská Bystrica Rezort:

Podrobnejšie

kultmksr1001.xls

kultmksr1001.xls MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrovné ŠÚ SR č. Vk 7/0 z. 0. 2008 ROČNÝ VÝKAZ O KNIŽNICI z rok 200 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom č. 40/200 Z.z. o štátnej šttistike v znení neskorších

Podrobnejšie

Podtatranské múzeum v Poprade 2015_upr_rem

Podtatranské múzeum v Poprade 2015_upr_rem Podtatranské múzeum v Poprade, Poprad 2015 Všeobecné údaje o múzeách Rok: 2015 Múzeum: Podtatranské múzeum v Poprade Ulica a číslo: Vajanského 72/4 Obec: Poprad PSČ: 058 01 Telefón: +421 52/ 772 19 24,

Podrobnejšie

K N I Ž N I Č N Ý P O R I A D O K

K N I Ž N I Č N Ý    P O R I A D O K PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE U N I V E R Z I T N Á K N I Ž N I C A KNIŽNIČNÝ PORIADOK Prešov 2015 V zmysle ustanovenia 8 a 16 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a v zmysle čl. 7 ods. 4 Štatútu Univerzitnej

Podrobnejšie

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE o výsledkoch a záveroch rozboru SPRÁVA ZA ROK 2018 Bratislava, február 2019

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE o výsledkoch a záveroch rozboru SPRÁVA ZA ROK 2018 Bratislava, február 2019 MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE o výsledkoch a záveroch rozboru SPRÁVA ZA ROK Bratislava, február 2019 OBSAH STRANA Identifikácia organizácie 3 Poďakovania 4 Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok

Podrobnejšie

O činnosti archívu v roku 2012

O činnosti archívu v roku 2012 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči, pobočka Považská Bystrica (do 31. 10. 2015) Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica (od 1. 11. 2015) O činnosti

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ za rok 2018 Názov organizácie: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Sídlo: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica Rezort: Ministerstvo

Podrobnejšie

Rozbor_PK_2016_skrateny

Rozbor_PK_2016_skrateny Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1 058 01 Poprad Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2016 1. Riadenie knižnice - podľa Organizačného poriadku. Uskutočňovali sme porady vedenia knižnice

Podrobnejšie

KP_2006 2

KP_2006 2 S L O V E N S K Á P E D A G O G I C K Á K N I Ž N I C A Bratislava Knižničný a výpožičný poriadok V zmysle 13 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach,

Podrobnejšie

V Ý ROČ NÁ SPRÁVA o činnosti múzea za rok

V Ý ROČ NÁ SPRÁVA o činnosti múzea za rok V Ý ROČ NÁ SPRÁVA o činnosti múzea za rok 2012 1 Ponitrianske múzeum v Nitre, Nitra 2012 Všeobecné údaje o múzeách Rok: 2012 Múzeum: Ponitrianske múzeum v Nitre Ulica a číslo: Štefánikova tr. č. 1 Obec:

Podrobnejšie

2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava

2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava 2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava Financovanie Celkové príjmy 21 352 333 zo štátneho rozpočtu 15 872 698 z vlastných

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XX. Fórum normalizátorov na Slovensku Informácie o výsledkoch činnosti SÚTN S za rok 2010 28.. apríl l 2011 Ing. Pavol Fischer zastupujúci generálny riaditeľ Kontrakt č.1/2010 a) činnosti financované zo

Podrobnejšie

Správa o činnosti a hospodárení

Správa o činnosti a hospodárení SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ za rok 2018 ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE 2019 Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 Organizácia: Štátna vedecká knižnica v Prešove Rezort: Ministerstvo kultúry

Podrobnejšie

Microsoft Word - Usmernenie c 6_2010_vyplnanie tab 11_MS

Microsoft Word - Usmernenie c  6_2010_vyplnanie tab 11_MS Usmernenie č. 6/2010 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov k vypĺňaniu tabuľky č. 11 Monitorovacej správy projektu Určené pre: Prijímateľov NFP v rámci OP V Vydáva: Agentúra Ministerstva

Podrobnejšie

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020)

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020) Národné projekty implementované SAŽP v rámci OPKŽP (2014 2020) Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného

Podrobnejšie

Príloha k C

Príloha k C SPRÁVA o činnosti Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice za rok 2013 A. Personálny stav V Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice sa v roku 2013 na odborných archívnych činnostiach podieľalo

Podrobnejšie

Sprava_o_cinnosti_ZV_2012

Sprava_o_cinnosti_ZV_2012 A. Personálny stav Správa o činnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici pobočka Zvolen v roku 2012 V Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen bolo v roku 2012 systemizovaných 5 zamestnaneckých

Podrobnejšie

Sprava2010web2

Sprava2010web2 VÝROČNÁ SPRÁVA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UPJŠ ZA ROK 20 apríl 2011 ISBN I978-80-7097-866-5 EAN 9788070978665 2 OBSAH ÚVOD..... 5 ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH PROCESOV A FONDOV... 7 Referát doplňovania fondov... 8

Podrobnejšie

Vyhodnotenie okr. RS za rok 2010-na web

Vyhodnotenie okr. RS za rok 2010-na web BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU V RIMAVSKEJ SOBOTE V y h o d n o t e n i e ČINNOSTI KNIŽNÍC OKRESU RIMAVSKÁ SOBOTA ZA ROK 2010 2011 Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu Rimavská

Podrobnejšie

Pomoc pri práci s Online katalógom 1. Prihlásenie do konta používateľa v OPACu Jednoduché vyhľadávanie Rozšírené vyhľadávanie Zob

Pomoc pri práci s Online katalógom 1. Prihlásenie do konta používateľa v OPACu Jednoduché vyhľadávanie Rozšírené vyhľadávanie Zob Pomoc pri práci s Online katalógom 1. Prihlásenie do konta používateľa v OPACu 1. 2. Jednoduché vyhľadávanie..3. 3. Rozšírené vyhľadávanie...4. 4. Zobrazenie výsledkov vyhľadávania...7. 5. Pomôcky pri

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum 23.8.2017 M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča,

Podrobnejšie

Výročná správa 2004

Výročná správa 2004 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výročná správa za rok 2006 Bratislava apríl 2006 Obsah Strana 1. Identifikácia organizácie 1 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 2 2.1.

Podrobnejšie

Vietnam – Kambodža 2017

Vietnam – Kambodža  2017 Metodické školenie ku Geografickej olympiáde pre stredné školy v školskom roku 2018/2019 Geografická olympiáda - SŠ Na internete www.olympiady.sk Školské kolo kat. Z: štvrtok 24. 1. 2019 od 14:30 do 16:00

Podrobnejšie

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výročná správa za rok 2005 Bratislava apríl 2006

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výročná správa za rok 2005 Bratislava apríl 2006 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výročná správa za rok 2005 Bratislava apríl 2006 VÝROČNÁ SPRÁVA PhDr. Ľubomír Kucka riaditeľ Obsah Strana 1. Identifikácia organizácie 1 2. Poslanie

Podrobnejšie

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA VYHODNOTENIE ČINNOSTI za rok

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA VYHODNOTENIE ČINNOSTI za rok BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA VYHODNOTENIE ČINNOSTI za rok 2013 2014 1 Vyhodnotenie činnosti Knižnice Mateja Hrebendu za rok 2013 I. HLAVNÉ ÚLOHY 1. Ciele Hlavná

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UPJŠ ZA ROK marec 2012 1 ISBN 936-5 2 OBSAH ÚVOD..... 5 ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH PROCESOV A FONDOV... 7 Referát doplňovania fondov... 8 Referát mennej a vecnej katalogizácie...

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile E-knihy z katalógu Miestna knižnica Petržalka: Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s portálom ereading.cz ponúka požičiavanie e-kníh. Vypožičané e-knihy je možné čítať len na čítačkách odporučených

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 12.04.2012 na Mestskom úrade v Trnave Dňa 18.04.2012 Prítomní: podľa prezenčnej

Podrobnejšie

II.Q 2015_01

II.Q 2015_01 Na rokovanie MsR na deň 20.8. Plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca za II. Q Na základe: plánu zasadnutí na II. polrok Predkladá: Návrh na uznesenie: MsR berie na vedomie - plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca za II.

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

ORGANIZAČNÝ

ORGANIZAČNÝ ORGANIZAČNÝ PORIADOK ÚSTREDNEJ KNIŽNICE SAV 2009 Ú S T R E D N Á K N I Ž N I C A S L O V E N S K E J A K A D É M I E V I E D PRÍKAZ RIADITEĽA ÚSTREDNEJ KNIŽNICE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, ktorým sa uvádza

Podrobnejšie

Microsoft Word - UZP_CG_ZS.doc

Microsoft Word - UZP_CG_ZS.doc ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti Staré grunty 52, 841 4 Bratislava 4 Správa o stave rozvíjania čitateľskej gramotnosti v základných školách v školskom roku 28/29 v SR Počas výkonu inšpekcií

Podrobnejšie

503/2010 Z.z. VÝNOS Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu

503/2010 Z.z. VÝNOS Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu 503/2010 Z.z. VÝNOS Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 História a súčasnosť publikovania geologických máp Miroslav Antalík, Štefan Káčer 20.10. 2016 Kartografická konferencia 2016 1 Obsah 1. ŠGÚDŠ 2. Geologické mapy 3. Prístup ku geologickým informáciám a)

Podrobnejšie

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: k bodu: rokovania číslo: 6) Správa o činnosti a výsledku h

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: k bodu: rokovania číslo: 6) Správa o činnosti a výsledku h MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: 28.09.2015 k bodu: rokovania číslo: 6) Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo

Podrobnejšie

Microsoft Word - Registratúrny plán 2016 (2) (1).docx

Microsoft Word - Registratúrny plán 2016 (2) (1).docx Príloha č.1 k Internej smernici č. 5/2016 REGISTRATÚRNY PLÁN Zoznam vecných skupín registratúrneho plánu V A B C D E F G H J K L M N P R S Všeobecná agenda Agenda riadenia Personálna agenda, sociálna starostlivosť

Podrobnejšie

RK_2013.pdf

RK_2013.pdf Trnavský Samosprávny Kraj Juraja Fándlyho v Trnave Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013 Trnava 2014 ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O ČINNOSTI REGIONÁLNYCH KNIŽNÍC TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO

Podrobnejšie

Bodové normatívy

Bodové normatívy Príloha č. 1 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 Bodové normatívy pre získanie dotácie v roku 2007 (1) Členská základňa základných kolektívov Čl. 1 Do bodového hodnotenia

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_ Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 09.05.2017 v kultúrnom dome v Pribeníku Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Kontrola

Podrobnejšie

č VaV- Publikačná činnosť

č VaV- Publikačná činnosť Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMERNICA Č. 92 Zásady upravujúce bibliografickú

Podrobnejšie

Uznesenie zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 28. apríla /2-4/16 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení. V Spi

Uznesenie zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 28. apríla /2-4/16 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení. V Spi 10/2-4/16 Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení. 11/2-4/16 Mestské zastupiteľstvo: a) berie na vedomie: 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 2. Správu nezávislého

Podrobnejšie

VYZVA_POK_2013

VYZVA_POK_2013 VÝZVA PROGRAMU OTVORENÁ KNIŽNICA 2013 Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich

Podrobnejšie

Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov Výzva č. 8/2019 Program č Žiadosti úplné - podporené Č. žiadosti Žiadateľ Názov p

Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov Výzva č. 8/2019 Program č Žiadosti úplné - podporené Č. žiadosti Žiadateľ Názov p Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov Výzva č. 8/2019 Program č. 5.1.2 Žiadosti úplné - podporené 19-512-03458 Verejná knižnica Mikuláša Kováča Knižnica ako lusk II. 9 000,00 7

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Microsoft Word - vyrocna-sprava-2014-final

Microsoft Word - vyrocna-sprava-2014-final VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SNAS za rok 2014 Bratislava február 2015 Obsah 1 Identifikácia organizácie SNAS...3 2 Výsledok hospodárenia...4 3 Výnosy...5 4 Náklady...6 5 Majetok a vlastné zdroje krytia

Podrobnejšie

O R G A N I Z A Č N Ý A R O K O V A C Í P O R I A D O K KOMISIE NA TVORBU ZBIEROK MALOKARPATSKÉHO MÚZEA V PEZINKU Malokarpatské múzeum v Pezinku (ďale

O R G A N I Z A Č N Ý A R O K O V A C Í P O R I A D O K KOMISIE NA TVORBU ZBIEROK MALOKARPATSKÉHO MÚZEA V PEZINKU Malokarpatské múzeum v Pezinku (ďale O R G A N I Z A Č N Ý A R O K O V A C Í P O R I A D O K KOMISIE NA TVORBU ZBIEROK MALOKARPATSKÉHO MÚZEA V PEZINKU Malokarpatské múzeum v Pezinku (ďalej len múzeum ) podľa 9 ods. 3, 4 a 5 a 10 zákona č.

Podrobnejšie

(dvadsiaty ob\350asn\355k 1-10)

(dvadsiaty ob\350asn\355k 1-10) 1 ISSN 1335-664X OBČASNÍK KNIHOVNÍKOV BRATISLAVSKÉHO KRAJA 1/2010 2 OBČASNÍK KNIHOVNÍKOV BRATISLAVSKÉHO KRAJA 1/10 (bulletin Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja) VYDAVATEĽ,

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Spoločnosť R- DAS, s..r.o. bola založ

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Spoločnosť R- DAS, s..r.o. bola založ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Spoločnosť R- DAS, s..r.o. bola založená dňom zápisu do obchodného registra okresného súdu Žilina dňa 1.10.2009 oddiel : Sro, vložka číslo: 51877/L Čl. I

Podrobnejšie

D

D SPRÁVA o činnosti Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice za rok 2012 K A. Personálny stav V Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice sa v roku 2012 na odborných archívnych činnostiach podieľalo

Podrobnejšie

M IN IST E R ST V O K U LT Ú R Y SLOVENSKEJ REPUBLIKY Námestie SNP 33, Bratislava Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná Ba

M IN IST E R ST V O K U LT Ú R Y SLOVENSKEJ REPUBLIKY Námestie SNP 33, Bratislava Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná Ba M IN IST E R ST V O K U LT Ú R Y SLOVENSKEJ REPUBLIKY Námestie SNP 33,813 31 Bratislava Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9 975 58 Banská Bystrica Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje

Podrobnejšie

Microsoft Word - Štatút TMK.docx

Microsoft Word - Štatút TMK.docx Štatút trénersko-metodickej komisie SVF Článok 1 Základné ustanovenia 1.1 TMK je poradným orgánom viceprezidenta SVF pre mládež a rozvoj. 1.2 TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SVF. 1.3 TMK sa

Podrobnejšie

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: NÁVRH Všeobecne záväzné riadenie Mesta Komárno č..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej

Podrobnejšie

Súpis podujatí kultúrno vzdelávacej činnosti KBNM za rok Technika vzniku kníh, OM Kutuzovova, ZŠ Česká Hodina informatickej výchovy,

Súpis podujatí kultúrno vzdelávacej činnosti KBNM za rok Technika vzniku kníh, OM Kutuzovova, ZŠ Česká Hodina informatickej výchovy, Súpis podujatí kultúrno vzdelávacej činnosti KBNM za rok 2012 10.1. Technika vzniku kníh, OM Kutuzovova, ZŠ Česká 20.1. Hodina informatickej výchovy, P12, ŠKD Sibírska 20.1. Hodina informatickej výchovy,

Podrobnejšie

SBD vyrocna sprava 2012

SBD vyrocna sprava 2012 SLOVENSKO BEZ DROG Občianske združenie Žilinská 8, 811 05 Bratislava Výročná správa občianskeho združenia SLOVENSKO BEZ DROG za rok 2012 V Bratislave, dňa 25.01.2013 OBSAH 1. Úvod 2. Činnosť občianskeho

Podrobnejšie

Implementačný manuál k Aktivitám na podporu malého a stredného podnikania v SR Podaktivita 1.4 Akceleračný program Národný projekt NPC v regiónoch ITM

Implementačný manuál k Aktivitám na podporu malého a stredného podnikania v SR Podaktivita 1.4 Akceleračný program Národný projekt NPC v regiónoch ITM Implementačný manuál k Aktivitám na podporu malého a stredného podnikania v SR Podaktivita 1.4 Akceleračný program Národný projekt NPC v regiónoch ITMS2014+313031I870 Obsah Podaktivita 1.4 Akceleračný

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2012 Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemcová, február 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2012 Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemcová, február 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2012 Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemcová, február 2013 Múzeum Janka Kráľa, 2012 Všeobecné údaje o múzeách Rok: 2012 Múzeum: Múzeum Janka Kráľa Ulica a číslo: Námestie osloboditeľov 31

Podrobnejšie

VK HE 2016

VK HE 2016 Vihorlatská knižnica, Námestie slobody 50, 066 80 H u m e n n é S P R Á V A o činnosti a hospodárení Vihorlatskej knižnice v Humennom za rok 2016 Obsah: I. Úvod... 3 II. Úlohy a poslanie knižnice... 3

Podrobnejšie

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa 08.03.2019 Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h P r o g r a m 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových

Podrobnejšie

jun2010

jun2010 Univerzitná knižnica v Bratislave Multifunkčné kultúrne centrum Prehľad podujatí Jún 2010 Štvrtok, 3. 6., 18.00 h SUISEKI A JAPONSKÁ KERAMIKA 5. ročník výstavy Slovenskej asociácie suiseki s medzinárodnou

Podrobnejšie

Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2011

Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2011 Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2014 Odborné činnosti v Štátnom archíve v Nitre, pobočka Bojnice v roku 2014 vykonávalo 5 pracovníkov v stálej štátnej službe a boli vykazované

Podrobnejšie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Študijná príručka 2019-2020 Fakulta ekonomiky a manažmentu 2019 Názov: Študijná príručka 2019-2020 Fakulta ekonomiky a manažmentu Zostavili: Dr.h.c. prof.

Podrobnejšie

1. Program Paríž s Disneylandom LETECKY (4 dni) 1. deň 15:30 - zraz na letisku v Bratislave 18:15-20:20 let z Bratislavy do Paris Beauva

1. Program Paríž s Disneylandom LETECKY (4 dni) 1. deň 15:30 - zraz na letisku v Bratislave 18:15-20:20 let z Bratislavy do Paris Beauva 1. Program Paríž s Disneylandom LETECKY 24.-27.8.2019 (4 dni) 1. deň 15:30 - zraz na letisku v Bratislave 18:15-20:20 let z Bratislavy do Paris Beauvais airport 20:30 vyzdvihnutie batožiny, transfer z

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová

Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2018 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08. 2. 0 Kultúrne

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: /- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladat

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: /- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladat Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: 42257344/- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia

Podrobnejšie

Prioritne Doporučene

Prioritne   Doporučene Fond na podporu kultúry Cukrová 14 811 08 Bratislava Výzva č. 6/2019 Fondu na podporu kultúry Fond na podporu kultúry (ďalej len fond ) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu

Podrobnejšie

ŠTRUKTÚRA PODPORNEJ ČINNOSTI Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2019 Bratislava, 29. októbra 2018

ŠTRUKTÚRA PODPORNEJ ČINNOSTI Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2019 Bratislava, 29. októbra 2018 ŠTRUKTÚRA PODPORNEJ ČINNOSTI Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2019 Bratislava, 29. októbra 2018 OBSAH ÚVOD 4 PROGRAMY A PODPROGRAMY PODPORNEJ ČINNOSTI 6 Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej

Podrobnejšie

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami Smernica rektora číslo 5/2013-SR Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Dátum: 14. 10. 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Podrobnejšie

výročná správa MTK za rok 2008

výročná správa MTK za rok 2008 VÝROČNÁ SPRÁVA SZTK MÚZEUM TELESNEJ KULTÚRY V SR Junácka 6 832 80 Bratislava +421.2.44 37 24 27, +421,22.49 249 370-372, 0911474127 www.muzeum.sk, muzeum.tk@stonline.sk bankové spojenie: 1785125851/0200

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vzdelávanie v stavebníctve z pohľadu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Marek Malina, PhD. Bratislava 3.4.2019 Stavebníctvo Hlavné témy 1 Štatistiky stavebníctva a vzdelávanie v stavebníctve

Podrobnejšie

Kreatívny priestor a jeho úloha v akademických knižniciach (s príkladom zo Slovenska)

Kreatívny priestor a jeho úloha  v akademických knižniciach  (s príkladom zo Slovenska) Kreatívny priestor a jeho úloha v akademických knižniciach (s príkladom zo Slovenska) Mgr. Lucia Falbová Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD. Slovenská informatická knižnica Fakulta informatiky a informačných

Podrobnejšie

”iadosš o zmenu projektu è.2

”iadosš o zmenu projektu è.2 I ŽiADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 02 ~ A. IDENTIFIKÁCIA PRIJíMATEĽA povinné Názovorganizácie I Mesto Rajec Adresa žiadatel'a PSČ Obec (mesto) Ulica číslo domu 01522 Rajec Nám. SNP 2/2 IČO 100321575 IDIČ 12020637102

Podrobnejšie