NAŠE DETI VONKU. Prečo je dobré byť s deťmi v prírode

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NAŠE DETI VONKU. Prečo je dobré byť s deťmi v prírode"

Prepis

1 NAŠE DETI VONKU Prečo je dobré byť s deťmi v prírode

2 BYŤ VONKU UŽ NIE JE SAMOZREJMOSŤOU 2 V ostatných desaťročiach sa výrazne zmenil vzťah človeka a prírody. Z prírody sa stáva rekvizita, akýsi doplnok, v lepšom prípade má človek výhľad na prírodu aspoň z okna, a strávi v nej časť víkendu alebo dovolenky. Staršie generácie majú spomienky na voľnú hru a detstvo vonku, ale dnešné deti sú nedostatkom času v prírode výrazne ovplyvnené. Richard Louv (1) dokonca popisuje poruchu, ktorá síce nie je oficiálnou diagnózou, ale patrí medzi najrozšírenejšie poruchy. Nazval ju NDD (Nature Deficit Disorder - porucha osobnosti z nedostatku prírody). NDD je dôsledkom nedostatku času stráveného v prírode. Negatívnemu dôsledku toho, že ľudia sú väčšinu dňa v interiéri, sa nepripisuje dostatočný význam. Návrat k prírode a voľnej hre detí sa niekedy považuje skôr za ekologickú propagandu a módny trend. Existujú však už stovky štúdií, ktoré dokazujú, že ísť von je dosiahnuteľným riešením pre mnohé civilizačné ochorenia, poruchy správania, problémy s učením či sociálnu depriváciu. Táto terapia nemá dokázané negatívne vedľajšie účinky. Táto publikácia je stručným zhrnutím, prečo je dobré, aby deti boli veľa vonku, prečo potrebujú prírodu pre učenie a zdravie. Nechýbajú inšpirácie príklady dobrej praxe. 3

3 ÚČINKY POBYTU V PRÍRODE Deťom prospieva trávenie času vonku v akomkoľvek, aj mestskom/ zastavanom prostredí, najmä pri možnosti hry a fyzického pohybu. Skúsenosti aj vedecké štúdie (2,3,4,5) však potvrdzujú, že najviac benefitov má pobyt v prírodnom prostredí (les, lúka, mestská stromová zeleň park). Prehľad pozitívnych účinkov pobytu v prírodnom prostredí na deti (aj dospelých): lepšie fyzické zdravie (menej ochorení zraku, nižšie BMI a menší výskyt nadváhy a obezity, prevencia astmy a infekcií dýchacích ciest, silnejší imunitný systém, miernejšia migréna) vyššia fyzická zdatnosť a pevnejší pohybový aparát kvalitnejší spánok lepšie psychické zdravie (menej depresií a hyperaktívnych porúch, lepšie sústredenie, vyššia odolnosť voči stresu) lepšie kognitívne funkcie aj školský prospech vyššia tvorivosť a lepšia predstavivosť viac kvalitných sociálnych väzieb, lepšie susedské vzťahy, viac priateľov, menej porúch správania, nárast filantropie, štedrosti nádej na lepší a zdravší život v dospelosti PRÍRODA VERZUS OBRAZOVKA Ako je to s množstvom času vonku u najmladšej generácie? Dnešné deti trávia hrou vonku približne dvakrát až štyrikrát menej času než generácie ich rodičov pred 30 rokmi. Priemerné americké dieťa trávi spontánnou hrou vonku (na ulici, v parku, v prírode) približne pol hodiny týždenne, ale s médiami (TV, počítač, herná konzola, telefón, tablet) až 55 hodín týždenne. V našom prostredí sú výsledky lepšie, ale platí, že čím viac času trávia deti vo virtuálnom svete, tým menej vyhľadávajú kontakt s prírodou. (6) U nás údaje o množstve času detí vonku nemáme, ale pravdepodobne by boli podobné ako u českých detí. V r realizovala Nadace Proměny Karla Komárka výskumný projekt České děti venku. Zbieral údaje o vyše 1500 deťoch reprezentatívnej vzorky z celej ČR vo veku 7 15 rokov. Podľa výskumu (7) české deti trávia vonku v priemere 2 hodiny denne, resp. 14 hodín týždenne, z toho polovicu času v zeleni. Na prvý pohľad optimistické výsledky, existujú však veľké rozdiely medzi skupinami detí polovica detí počas skúmaného týždňa nebola vonku vôbec. Výskum zaznamenával aj čas strávený pred obrazovkou médií vo všedný deň je to viac ako 4 hodiny času, čo prináša množstvo negatív. Nádejne však znie fakt, že rodičia skúmaných detí považovali množstvo času detí vonku za nedostatočné, a rodičia 81 % detí chcú, aby bolo dieťa vonku denne. 4 5

4 MENTÁLNE ZDRAVIE A POBYT VONKU Pobyt vonku a kontakt s prírodou ovplyvňuje ľudskú psychiku, je prevenciou aj terapiou niektorých psychických porúch, eliminuje psychickú únavu, stres, úzkosť, depresiu. Nemusí ísť len o pobyt v divočine či v lese, pozitívny vplyv má aj mestská zeleň, čiastočne aj izbové rastliny. V mestách majú dôležitú úlohu parky, aleje. Dostatok času v zeleni prispieva k celkovej spokojnosti človeka (8). Zeleň zlepšuje schopnosť sústrediť sa, redukuje chyby z vyčerpania aj stres. Psychická pohoda je oveľa výraznejšia po prechádzke v parku, než na zastavanej ploche (9). V oblastiach s dostatkom zelene sa deti lepšie učia (10, 11), zamestnanci sú v práci výkonnejší (12), pacienti sa lepšie zotavujú (13), obyvateľom zriedkavejšie diagnostikujú depresiu a úzkostnú poruchu (14). Vedci porovnávali účinok relaxačnej prechádzky v lese a v zastavanom mestskom prostredí (15). U respondentov merali fyziologické ukazovatele pred vychádzkou a po nej. Na rozdiel od prechádzky v meste, prechádzka v lese znižuje hladinu stresového hormónu kortizolu, znižuje krvný tlak a tep, pozitívne ovplyvňuje nervovú aktivitu. Prírodné prostredie v okolí našich domov prispieva k tomu, že ľudia sú viac času vonku, majú silnejšie susedské väzby a spoločenský život; deti sa častejšie hrajú vonku v zeleni a majú viac príležitostí pre rozvoj zdravého sociálneho správania. (16) ZELEŇ - MIESTO PRE OBNOVU POZORNOSTI Pozornosť človeka zahŕňa dva typy: vedomá, zameraná pozornosť a nevedomá pozornosť (17). Vedomá, zameraná pozornosť vyžaduje psychickú námahu, úsilie nereagovať na rozptýlenia okolo nás a zamerať sa na danú úlohu. Dlhodobé používanie zameranej pozornosti vedie k únave, podráždenosti a ťažkostiam so sústredením. Naopak, nevedomá pozornosť si nevyžaduje psychické úsilie a má neobmedzenú kapacitu. Zapojením nevedomej pozornosti je možné obnoviť vedomú pozornosť. Kapacitu vedomej, zameranej pozornosti obnovuje spánok, ale aj pobyt v prírode (18). Príroda má vysokú schopnosť fascinovať, podnety v okolí sú samé o sebe natoľko zaujímavé, že vyvolávajú spontánnu, nevedomú pozornosť. Tým sa regeneruje vedomá, zameraná pozornosť. Zelený priestor je zmenou oproti zastavanému územiu, táto zmena podporuje zapojenie nevedomej pozornosti. Príroda je vizuálne v súlade - na rozdiel mestského prostredia, kde existuje veľa prvkov, ktoré spolu nesúvisia (napr. rôzne fasády domov, reklamy, autá) a rozptyľujú pozornosť. (19) Poznatky tejto tzv. teórie regenerácie pozornosti poukazujú na pozitívny vplyv dostatočného času v prírode na pozornosť u detí s poruchami pozornosti a hyperaktivity. Súvis pobytu v prírode a pozornosti sa preukázal nielen u detí s diagnostikovanou poruchou, ale aj u bežných detí. Napríklad deti v materskej škole s denným pobytom v zeleni majú lepšiu motorickú koordináciu a schopnosť sústrediť sa, častý pobyt škôlkarov vonku zlepšuje celkové zdravie aj kognitívne schopnosti (21). 6 7

5 DOSTUPNÁ TERAPIA PRE HYPERAKTÍVNE DETI Výskum u detí s hyperaktivitou (ADHD) ukazuje, že kontakt s prírodou redukuje symptómy (nepozornosť, hyperaktivitu, impulzivitu), menej sa prejavujú aj sprievodné problémy ADHD - depresívna nálada, nízke sebavedomie, agresívne správanie a sociálne ťažkosti (4, 21). Už spomínaný R. Louv (3) považuje pojem nature deficit disorder (NDD) za alternatívny názov pre ADHD. Samozrejme, na ADHD sa podieľa veľa faktorov, ale kontakt s prírodou je pri terapii ADHD nenahraditeľný. Na rozdiel od farmakologickej liečby pobyt v prírode ako terapia nemá negatívne účinky, je finančne nenáročný a má ďalšie benefity. (22) Z výskumov vyplynuli odporučenia pre prax: Deti s ADD/ADHD zlepšia svoju pozornosť a minimalizujú prejavy poruchy pobytom v prostredí so zeleňou (najlepšie denne). Zlepšenie sa prejavuje nielen počas pobytu vonku, ale trvá aj niekoľko hodín po návrate do interiéru. Pozitívny efekt má aj len 20-minútová prechádzka pod stromami. Dôležité je rozšírenie zelených plôch v areáloch škôl, nakoľko zeleň podporuje sústredenosť u všetkých žiakov, nielen u detí s ADHD. Rodičia sú okrem učiteľov tými, ktorí nesú záťaž výchovy dieťaťa s ADHD, a zároveň práve oni môžu veľmi ovplyvniť rozsah prejavov ADHD. Príroda je psychickým oddychom aj pre rodiča, prejavy ADHD u dieťaťa sú v prírodnom prostredí ľahšie zvládnuteľné, preto rodinný čas spolu vonku prináša pozitíva celej rodine. VOĽNÁ HRA JE NEVYHNUTNÁ Pri výchove a vzdelávaní detí má svoje miesto rutina, harmonogram, ale v rámci dňa nemá chýbať aj voľná hra. Detská hra má obrovský dopad na rozvoj človeka a jeho učenie; vďaka hre sa rozvíja zrelé emočné a sociálne správanie, aj fungovanie niektorých častí mozgu zodpovedných za sústredenie a rozhodovanie. Veľký význam má práve slobodná, voľná hra. Deti, ktoré trávia dosť času neštruktúrovanými aktivitami, sú schopnejšie stanovovať si vlastné ciele a cesty k ich naplneniu, čo sú kľúčové schopnosti pre úspech v ich ďalšom živote. (16) Štruktúrovaný čas namiesto voľnej hry spomaľuje rozvoj sebakontroly u detí - dospelí vtedy dávajú deťom návody či program, čo sa má stať a kedy. (23) Vzťah medzi jednotlivými druhmi aktivít je možné vyjadriť takto: voľná hra je nevyhnutná, cvičenie je potrebné, aktívny šport je jednou z možností (24). Každý typ vonkajšieho herného prostredia (prírodné prostredie, otvorený priestor, priestor na ulici, pred domom, neorganizovaný priestor, skrýše, detské ihriská) má v detskej hre určitý význam a je ťažko zastupiteľné, potrebné sú všetky typy prostredia. V mestách chýbajú najmä možnosti na neorganizovanú hru (25). Dospelí sú často najväčšou prekážkou dobrej detskej hry - rodičia, pedagógovia neustálym dohľadom, úzkostlivosťou, zameraním na výkon a spájaním akejkoľvek aktivity detí s výučbovým cieľom stoja v ceste detskému rozvoju. (26) 8 9

6 UČENIE (SA) VONKU Pre mnohé deti je čas vonku počas vyučovania jediným pobytom vonku v pracovný deň. Škola preto môže kompenzovať bežný interiérový život detí. Byť vonku je však obrovským benefitom aj pre vzdelávanie. nejde len o prírodovedné predmety. Učiť sa vonku témy z biológie, geografie, či absolvovať ekovýchovný program, nie je zriedkavosťou. Ale trénovať na lúke zlomky alebo násobilku, učiť sa v záhrade chémiu, cudzí jazyk či dejepis, je vo väčšine škôl nepredstaviteľné. Učenie vonku pritom zlepšuje vzdelávacie výsledky v rôznych predmetoch. (27) 10 Pobyt v zeleni pomáha deťom lepšie sa sústrediť, a aj po návrate do učebne majú lepšiu pozornosť. Byť vonku je pre deti lákadlo, vonku sa učia rady, potrebujú objavovať, hľadať, cibriť zručnosti, a nadšenie z výučby sa premieta aj do lepších výsledkov. Pripravovať vyučovanie vonku je pre pedagógov náročné. Ale lepšie výsledky, záujem detí a menej problémového správania žiakov prináša učiteľom spokojnosť. Preplnené vzdelávacie kurikulum, tlak na hodnotenie formou testov a tradičná organizácia vyučovania neprospievajú učeniu vonku, ale za pokus to stojí. Aj jedna hodina vonku navyše je prínosom.. 11

7 PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z množstva možností na vonkajšiu výučbu je najdostupnejšia školská záhrada. V Rajci pri Katolíckej spojenej škole sa zanedbaný nevyužívaný pozemok zmenil na záhradu, ktorou deti prichádzajú do školy. Úroda zeleniny, ukážky obilnín, kvety a opeľovače, lavičky aj stojany na bicykle z pustého miesta urobili zelenú oázu, miesto stretnutí, príjemnú učebňu. ZÁHRADOU DO ŠKOLY V rámci projektu Ekoučebňa v batohu (grantový program Pomáhame vyrásť, Zelená škola, Živica) sme spolu s pedagógmi v Rajci vytvorili súbor lokalít v meste a blízkom okolí, kde je možné učiť sa vonku (miesta pozorovania dážďovníkov, sokolov, bocianov, kopec s najlepšími výhľadmi na pohoria, chránená lipa, odkryv flyšu na brehu rieky...). Je to návrh na spestrenie vyučovania a podnet pre učiteľov, či vedúcich krúžkov. Súbor obsahuje popisy lokalít aj návrhy aktivít, ktoré sa na danom mieste dajú realizovať. K niek torým lokalitám sú vytvorené pracovné listy. Všetky lokality sú zo školy dos tupné pešo. EKOUČEBŇA V BATOHU 12 13

8 QUESTING Hrali ste niekedy pokladovku, pátraciu hru? V questingu si vyskúšate niečo podobné. Namiesto zvyčajných informačných panelov o faune, flóre či geológii územia budete sami objavovať pozoruhodné miesta krajiny prostredníctvom riešenia pracovného listu. Súbor nápovedí, tajnička, poetické opisy miest, kde sa návštevník nachádza, alebo originálne mapky často nadchnú riešiteľa questu pre spoznávanie miest, ktoré by si inak nevšimol. Na trasu/ prechádzku stačí ako výbava väčšinou len pero a papier s trasou. Prvý quest vznikol už aj v Rajci (trasu pátračky nájdete na www. lipy.sk). Téma questu súvisí so životom a tvorbou Vladimíra Kompánka - v jeho ilustráciách nachádzame konkrétne miesta v Rajci. Kompánek sa celoživotne vo svojej tvorbe vracal k rodnému kraju, mal rád Rajec, Rajčanku, okolitý kraj. Aj questy/pátračky sú originálne výtvory miestnych zanietencov, ktoré majú budovať pozitívny vzťah ľudí k nejakému miestu, mestu. Je to tiež jeden zo zaujímavých spôsobov, ako dostať deti i dospelých von do prírody či do ulíc mesta. Zážitkom je aj samotné vytváranie questu - niekoľko hodín až dní v pestrej skupine ľudí sa Vám postará o zážitok, skúsenosť vzájomnej spolupráce. trasu pátračky nájdete na

9 TIPY A INŠPIRÁCIE (LINKY NA WEBY) POBYT A UČENIE VONKU QUESTING, PÁTRAČKY TIPY NA EXKURZIU KVALITNÉ ZDROJE PUBLIKÁCIÍ A POMÔCOK sever.ekologickavychova.cz/e-shop

10 BIBLIOGRAFIA P. P Morbidity is related to a green living environment. Journal of Epidemiology and Community Health, 63, s Online ( ): Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasatani T., Kagawa T., Miyazaki, Y., The 1. Louv, R., Last child in the woods: saving our children from nature-deficit physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or disorder. SCHOLE: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 21(1), s. forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan Environmental Health and Preventive Medicine 15(1), Online ( ) 2. Wells, N. M., Evans, G. W., Nearby nature: A buffer of life stress among rural children. Environment and Behavior, 35 (3), s Online ( ), 16. Daniš, P., Deti venku v přírode: ohrozený druh? Praha, Tereza, vzdělávací centrum, z. ú., 48 s. ISBN Ulrich, R. S., Natural Versus Urban Scenes Some Psychophysiological Effects. 17. James, W., Psychology: The Brief Course. New York, Henry Holt Environment and behavior, 13(5), s , DOI: / and company. 508 s. Online ( ): 4. Berg, A. E., Berg, C. G., A comparison of children with ADHD in a natural psychologybriefe00willuoft and built setting. Child: Care,health and development,37(3),s Online 18. Kaplan, R. a Kaplan, S., The experience of nature: A psychological ( ), doi: /j x perspective. New York, Cambridge University Press, 340 s., ISBN Faber Taylor, A., Kuo, F. E., Is contact with nature important for healthy Online ( ): child development? state of the evidence. In: Children and their Environments: 19. Franěk, M., Vliv kontaktu s přírodním prostředím na lidskou psychiku. Learning, Using and Designing Spaces (s ). Cambridge University Press. In: Člověk + příroda = udržitelnost?: Texty o proměne vztahú lidí k přírodě, DOI: /CBO environmentální výchově a zdržitelnosti. Praha, Zelený kruh, 104 s., ISBN: Krajhanzl, J., Děti jsou venku méně, než potřebují ke zdravému vývoji. Český portál ekopsychologie. Online ( ): Mårtensson, F., Boldemann, C., Söderström, M., Blennow, M., Englund, J.E., Grahn, blogy/deti-jsou-venku-mene/ P., Outdoor environmental assessment of attention promoting settings for 7. Nadace Proměny Karla Komárka, České děti venku: Reprezen tativní výzkum, preschool children. Health & Place, vol 15 (4), s Abstrakt online ( kde a jak tráví děti svůj čas. Online ( ) www. nadace-promeny.cz/cz/ 2018), DOI: /j.healthplace vyzkum.html 21. Faber Taylor, A., Kuo, F. E., Children with attention deficits concentrate better 8. Maller, C., Townsend, M., St. Leger, L., Henderson-Wilson, C. Pryor, A., Prosser, L., after walk in the park. Journal of Attention Disorders. 2009; Vol. 12(5), s Moore, M., Healthy parks healthy people: The health benefits of contact with 22. Faber Taylor, A., Kuo, F. E., Could Exposure to Everyday Green Spaces Help nature in a park context. The Heorge Wright Forum, 26(2). Online ( ): Treat ADHD? Evidence from Children s Play Settings. Applied Psychology: Health and well-being, 2011, 3 (3), s , doi: /j x. 9. Hartig, T., Mang, M., Evans, G. W., Restorative effects of natural environment Online ( ): experiences. Environment and Behavior 23, s Online ( ): Barker J. E., Semenov A. D., Michaelson L., Provan L. S., Snyder H. R., Munakata Y., journals.sagepub.com/doi/abs/ / Less-structured time in children s daily lives predicts self-directed executive 10. Faber Taylor, A., Kuo, F. E., Sullivan, W. C., Views of nature and self-discipline: functioning. Frontiers in Psycholo gy, 5, 593. Online ( ): Evidence from inner city children. Journal Of Environmental Psychology, 22(1-2), s. org/ /fpsyg Online ( ): illinois.edu/girls_self-discipline.htm 24. Nigg, J. T., Getting Ahead of ADHD: What Next-Generation Science Says 11. Li, D., Sullivan, W. C., Impact of views to school landscapes on recovery about Treatments That Work and How You Can Make Them Work for Your Child. from stress and mental fatigue. Landscape and urban planning. Vol. 148, s. 149 New York, The Guilford Press, 298 s., ISBN-13: Online ( ): Franěk, M., Děti potřebují pro svoji hru přirozené venkovní S ?via%3Dihub prostředí. Psychologie Dnes, 2001 (4). Online ( ): Shin, W. S., The influence of forest view through a window on job satisfaction ekopsychologie.cz/citarna/clanky/deti-potrebuji-pro-svoji-hru/ and job stress. Scandinavian Journal of Forest Research 22(3), s Online 26. Weber, A., Blbinky a bláto: Akční knížka vhodná do velkoměst & pro stavbu ( ), domečků na stromech. Praha, DharmaGaia. 134 s. ISBN Ulrich, R.S., View through a window may influence recovery from surgery. 27. Daniš, P., Tajemství školy za školou: Proč učení venku v přírodě zlepšuje Science, New Series, Vol. 224, s Online ( ): DOI: / vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků. Ministerstvo životního prostředí, science Maas, J., Verheij, R. A., Vries, S., Spreeuwenberg, P., Schellevis, F. G., Groenewegen, Praha. ISBN

11 DETI V PRÍRODE OHROZENÝ DRUH O PROJEKTE Téme deti vonku sa venujeme dlhodobo, a časť aktivít, vrátane questingu, realizujeme v rámci projektu Deti v prírode ohrozený druh. Seminár o questingu v januári 2019 bol len pokračovaním vzdelávania o učení sa vonku a práci s deťmi v teréne. Už v novembri 2018 sme sa stretli so skupinou učiteľov a lektorom z pražskej organizácie Tereza, ktorá sa zameriava na bádateľské formy vyučovania, a okrem iného ponúka inšpirácie na učenie vonku aj systematické výučbové ekovýchovné programy, napr. Les v škole. Od jesene 2018 pravidelne pracujeme aj s deťmi z materskej školy a so skupinou malých detí a ich rodičov chceme im pomôcť hľadať motiváciu byť vonku. Projekt Deti v prírode ohrozený druh podporila Nadácia pre deti Slovenska v programe Hodina deťom. Ďakujeme! Tilia, o. z., 2019 Text: Eva Stanková Foto: Karol Uhlárik, Eva Stanková Grafika: Jozef Jurík Neprešlo jazykovou úpravou.

Microsoft Word - ZS Ruzomberok

Microsoft Word - ZS Ruzomberok INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Názov projektu v prírodovedných predmetoch na základnej škole Kód ITMS 26110130069 Prijímateľ

Podrobnejšie

Zmysel života v kontexte zvládania onkologického ochorenia

Zmysel života v kontexte zvládania onkologického ochorenia ZMYSEL ŽIVOTA V KONTEXTE ONKOLOGICKÉHO OCHORENIA PETER HALAMA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE CENTRUM SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV PSYCHOLOGICKÝ WELL- BEING PACIENTA Well-being pacienta po

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili zastúpením vášho súhlasu,

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva?  Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Ing. Eduard Heger Poslanec NR SR Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Pripravenosť a najväčšie dopady:

Podrobnejšie

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan Ivan Putiška Nováky PEŠIBUS Je to PEŠIBUS ekologický, bezpečný, rýchly, nenáročný a lacný spôsob dopravy. V PEŠIBUSE každé ráno pešo odprevadí do školy skupinu detí jeden dospelý vodič PEŠIBUSU /rodič

Podrobnejšie

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov 30.1.2018 ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť (SAD Žilina)

Podrobnejšie

letak-hbsc-podpora-pohyb-aktivity-skolak-2.cdr

letak-hbsc-podpora-pohyb-aktivity-skolak-2.cdr ČO MÔŽE UROBIŤ SAMOSPRÁVA? 1 2 Vytvárajte prostredie podporujúce pohybovú aktivitu cez budovanie (resp rekonštrukciu) rôznych typov ihrísk a cyklistických chodníkov tak aby mohli byť čo najviac využívané

Podrobnejšie

Návod na použitie akupresúrnej podložky Iplikátor Návod zo srdca pre vás napísal Miroslav Macejko špecialista na cvičenie Tento návod informuje o tom,

Návod na použitie akupresúrnej podložky Iplikátor Návod zo srdca pre vás napísal Miroslav Macejko špecialista na cvičenie Tento návod informuje o tom, Návod na použitie akupresúrnej podložky Iplikátor Návod zo srdca pre vás napísal Miroslav Macejko špecialista na cvičenie Tento návod informuje o tom, ako používať akupresúrnu podložku. Používanie podložky

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program šk.rok /2011

Školský vzdelávací program šk.rok /2011 Z á k l a d n á š k o l a, H r n č i a r s k a 3, H U M E N N É Školský vzdelávací program Menej učiť- viac naučiť (pre život v novom tisícročí) Školský rok: 208/209 Školský učebný plán pre triedy so všeobecným

Podrobnejšie

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prezentácia projektu  Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Skúsenosti z riadenia IT projektu v štátnej správy Ing. Katarína Mandíková Odbor implementácie Operačného programu Informatizácie spoločnosti MF SR Bratislava, 23.10.2007 Obsah projekty, ktoré sme zrealizovali

Podrobnejšie

Predškolská výchova vo svete 2

Predškolská výchova vo svete 2 Predškolská výchova vo svete 2 Kvalita raného vzdelávania Projekt OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care 1998 2012 Štúdie Starting Strong I III (2001, 2006, 2012) Päť ciest ku kvalite

Podrobnejšie

Microsoft Word - Špeciálny pedagóg.docx

Microsoft Word - Špeciálny pedagóg.docx Špeciálny pedagóg Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh. J. A. Komenský Školský špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec,

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN 1337-9321 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) Vydáva: VYSOKÁ

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 CENTRUM PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Elokované pracovisko M.R.Štefánika Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a psychoterapie DOLNÝ KUBÍN Možnosti využitia supervízie

Podrobnejšie

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november 2017-31. január 2018 Odpovedalo 210 respondentov z 492 oslovených 42,68 % Základné údaje Pohlavie

Podrobnejšie

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknihy.sk Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

SMART Brain-worksopy-1

SMART Brain-worksopy-1 I N O V Á C I A - K R E A T I V I T A - I N Š P I R Á C I A ROZVOJ ĽUDSKÉHO MOZGU N A J N O V Š I E V Ý S K U M Y N E U R O V E D Y A B E H A V I O R Á L N E P R Í S T U P Y A P L I K O V A N É V P R A

Podrobnejšie

Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s.

Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s. Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s. DNEŠNÝ STAV Kvalitná pitná voda = samozrejmos, dostupná vždy a takmer všade Nesprávne umiestnenie pitnej

Podrobnejšie

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou 093 01 P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čiešková 1 1. Analýza výchovnej činnosti v školskom roku

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

PROJEKTY_2017_na_web

PROJEKTY_2017_na_web Kultúrna pamiatka roka 2016 Fénix XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix Kultúrna pamiatka roka 2016. Súťaže sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy

Podrobnejšie

ŠKOLSKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM V BIELI Najlepšie sa učí v materinskom jazyku. / Jan Amos Komenský / Názov školy : Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Adresa : Biel 076 41 Hlavná

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 PRÁCA S MLÁDEŽOU A SLOVENSKÝ HOKEJ KONFERENCIA 2MB - dva milióny budúcností - - Správa o mládeži 2018 Bratislava, 21. 22.6.2018 Hokej ako spoločenský fenomén S L O V E N S K Ý Z V Ä Z Ľ A D O V É H O H

Podrobnejšie

Portál VŠ a CEP

Portál VŠ a CEP Portál VŠ a jeho zjednocovacia úloha RNDr. Darina Tothová, PhD. Ing. Ľuboš Magát Ing. Juraj Fabuš, PhD., Ing. Jozef Koricina EUNIS - SK KĽÚČOVÉ SYSTÉMY VYSOKEJ ŠKOLY akademický informačný systém, ekonomický

Podrobnejšie

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charak

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charak Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Charakteristika predmetu sa zhoduje

Podrobnejšie

ETV 6

ETV 6 Etická VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Podrobnejšie

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx Celková návštevnosť web stránky visittrencin.sk v období 26. 11. 2015 25. 11. 2016 Z geografického hľadiska je najviac návštevníkov web stránky zo Slovenska (87,6 %), z Čiech (6,4 %), z Nemecka (1,0 %),

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Didaktické princípy,

Podrobnejšie

4. Aktivity Klubu pacientov SMyS [režim kompatibility]

4. Aktivity Klubu pacientov  SMyS [režim kompatibility] CZECH SLOVENSKÁ MYELÓMOVÁ SPOLOČNOSŤ KLUB PACIENTOV AKTIVITY KLUBU CMG M Y E L O M A GROUP PACIENTOV ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA MIKULOV, 13.- 14. 9. 2013 ŠKOLA MYELOMU PRE PACIENTOV Liptovský Ján, 28-29 September

Podrobnejšie

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Názov a adresa školy Názov ŠkVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Podrobnejšie

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu 10 Apríl 2019 Vráťme spoločne do parku život Projekt obnovy viac ako storočné

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu 10 Apríl 2019 Vráťme spoločne do parku život Projekt obnovy viac ako storočné Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu 10 Apríl 2019 Vráťme spoločne do parku život Projekt obnovy viac ako storočného parku v meste Šahy je jedným z ďalších výborných

Podrobnejšie

10 tipov pre tvoj forex úspech

10 tipov pre tvoj forex úspech 5 konkrétnych spôsobov, ako zarobiť 1 milión EUR Redakcia Svet bohatých Ak má človek zdravé ruky a trocha rozumu, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Po svete dnes behá viacero ľudí, ktorí vďaka kreativite a vytrvalosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc Štruktúra individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných v triedach špeciálnych základných škôl podľa individuálnych vzdelávacích programov Ministerstvo školstva

Podrobnejšie

Stredná odborná škola, Zvolenská 83, Lučenec

Stredná odborná škola, Zvolenská 83, Lučenec ŠTATÚT SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA Základná škola s materskou školou Brusno I. časť Základné ustanovenia Čl. 1 Postavenie sociálneho pedagóga (1) Národná rada SR sa 24.júna 2009 uzniesla na Zákone o pedagogických

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Alexander Chmelo Tercia 2016/2017 Podmet + základný tvar plnovýznamového slovesa. Pri tretej osobe (he/she/it) k slovesu pridávame príponu -S alebo -ES! I, you, we, they + work He, she, it + works He works

Podrobnejšie

Podnikateľské zmýšľanie povinný predmet pre všetkých? Igor Šulík Managing Partner, Amrop Member of the Board, Jenewein Group Slovak Retail Summit, apr

Podnikateľské zmýšľanie povinný predmet pre všetkých? Igor Šulík Managing Partner, Amrop Member of the Board, Jenewein Group Slovak Retail Summit, apr Podnikateľské zmýšľanie povinný predmet pre všetkých? Igor Šulík Managing Partner, Amrop Member of the Board, Jenewein Group Slovak Retail Summit, apríl 2014 Motto Napriek globalizácii je pre každého človeka,

Podrobnejšie

PM C-03 Prostredie riadenia ¾udských zdrojov

PM C-03 Prostredie riadenia ¾udských zdrojov PROSTREDIE RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 1 OSNOVA vonkajšie prostredie vnútorné prostredie 2 PROSTREDIE 3 PROSTREDIE Analýza údajov o prostredí Definovanie tendencie prehľad údajov štatistická analýzy grafické

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Kolárovice, Kolárovice 62

Základná škola s materskou školou Kolárovice, Kolárovice 62 Základná škola s materskou školou Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62 Plán práce školy v oblasti prevencie OBEZITA Mesiac Úloha Zodpovedný Počas celé- 1. Zabezpečiť v šk.jedálni racionálne stravovanie v zmysle

Podrobnejšie

Moderne projekty v biznis suvislostiach-1

Moderne projekty v biznis suvislostiach-1 MODERNÉ V BIZNIS SÚVISLOSTIACH pre Automotive a výrobu pre Kvalitu a kvalitárov pre Moderný HR Biznis partnering pre Shared Service Centrá pre Logistiku pre Facility Management Leadership Komplexný prístup

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020)

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020) Národné projekty implementované SAŽP v rámci OPKŽP (2014 2020) Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

Zdravé bývanie Baumit

Zdravé bývanie Baumit Baumit Klima Regulácia vlhkosti Čistý vnútorný vzduch Príjemné bývanie Interiér v pohode Zdravé steny, zdravý vzduch Klima omietky pre zdravý život Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie. Baumit Klima pre

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Osobnosť tvoria jedinečné charakteristiky spôsobu myslenia, cítenia, správania spolu s mechanizmami (skrytými alebo nie) za týmito procesmi. Základné prístupy k osobnosti a ich kľúčové témy Základný prístup

Podrobnejšie

bakalarska prezentacia.key

bakalarska prezentacia.key Inteligentné vyhľadávanie v systéme na evidenciu skautských družinových hier Richard Dvorský Základné pojmy Generátor družinoviek Inteligentné vyhľadávanie Ako to funguje Základné pojmy Skautská družina

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života, ITMS:

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života, ITMS: Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002 Prírodovedecká fakulta UK Zodpovedný riešiteľ (za UK): prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. Hlavné ciele projektu o Strategickým

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet:

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet: Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391 916 2 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://zssmshstreda.edupage.org Školský vzdelávací program Rámcový

Podrobnejšie

(Microsoft PowerPoint - Trasy pre horsk\351 bicykle Tekel)

(Microsoft PowerPoint - Trasy pre horsk\351 bicykle Tekel) Trasy pre horské bicykle súčasť siete greenways? Slovenská mountain biková asociácia Popularita MTB nie je náhodná Pocit lepšieho splynutia s prírodou Omnoho väčšíakčný rádius v porovnanís pešou chôdzou

Podrobnejšie

2

2 UO 1.ročník PPS 1 hodina týždenne 33 ročne Tématický celok Téma, Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Rekreačná vychádzka. Naháňačky- Vo dvojici. Chytaná do kruhu. Obyčajná naháňačka Poznať

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

A

A Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ školy GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU UL. M.M.HODŽU 860/9 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Poslanie vzdelávacích oblastí v školskom vzdelávacom programe A. Štvorročné štúdium Povinné

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

Čítame s deťmi, rodičmi od malička

Čítame s deťmi, rodičmi od malička Čítame s deťmi, rodičmi od malička Iveta Hurná Knižnica pre mládež mesta Košice špeciálna knižnica na Slovensku orientovaná na prácu s deťmi a mládežou bola založená v roku 1955 má spolu 22 pobočiek 18

Podrobnejšie

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavi

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavi Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky 2015 2021 Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavie, názor, atď.) označte prosím písmenom X. CHARAKTERISTIKA

Podrobnejšie

Synthesis and properties of M. Tuberculosis phospholipid Werkbespraking

Synthesis and properties of M. Tuberculosis phospholipid Werkbespraking Molekuly 11 November 2012 Peter Fodran 2 Ako preložiť outline? Úvod (alebo čo nám treba vedieť) Zo života chemika 1. Zo života chemika 2. 3 Chémia je jednoduchá (1.) Organické zlúčeniny nie sú placaté

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

Číslo 1 č. Opatrenie rozpočet realizátora Názov investície verejný alt. súkromný subjekt 1 1 Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy a

Číslo 1 č. Opatrenie rozpočet realizátora Názov investície verejný alt. súkromný subjekt 1 1 Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy a č. Opatrenie rozpočet Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy a dovybavenie infraštruktúry pre poskytovanie služieb obyvateľstvu* Program priblíženia úradu k občanovi - interaktívny portál

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Ciele štúdie PISA a jej priebeh na národnej úrovni Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných

Podrobnejšie

Microsoft Word - PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA-1

Microsoft Word - PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA-1 PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA: Aktuálny prehľad grantových výziev- júl 2015 Opatrenie Aktivita Oprávnenosť Uzávierka Suma 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 4.2 Podpora pre investície na

Podrobnejšie

S L O V E N S K Ý P A R A L Y M P I J S K Ý V Ý B O R B e n e d i k t i h o 5, B r a t i s l a v a ŠPORTOVO-ZDRAVOTNÁ KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV SO ZD

S L O V E N S K Ý P A R A L Y M P I J S K Ý V Ý B O R B e n e d i k t i h o 5, B r a t i s l a v a ŠPORTOVO-ZDRAVOTNÁ KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV SO ZD S L O V E N S K Ý P A R A L Y M P I J S K Ý V Ý B O R B e n e d i k t i h o 5, 811 05 B r a t i s l a v a ŠPORTOVO-ZDRAVOTNÁ KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM V Bratislave 15.1.2018 1. Športovo-zdravotná

Podrobnejšie

stadia drog zavis

stadia drog zavis ŠTÁDIA DROGOVEJ ZÁVISLOSTI Každý kontakt s drogou nesie v sebe obrovské nebezpečenstvo enstvo vzniku drogovej závislosti. Tvrdiť, že e mne sa to nemôže stať pretože viem,, kde je hranica, ktorú nemôžem

Podrobnejšie

PROGRAM VÝMEN MEDZI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MINISTERSTVOM EURÓPY A ZAHRANIČNÝCH VECÍ FRANCÚZSKEJ REPUBLI

PROGRAM VÝMEN MEDZI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MINISTERSTVOM EURÓPY A ZAHRANIČNÝCH VECÍ FRANCÚZSKEJ REPUBLI PROGRAM VÝMEN MEDZI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MINISTERSTVOM EURÓPY A ZAHRANIČNÝCH VECÍ FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI ŠKOLSTVA, JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA, UNIVERZITNEJ

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

I. , II. , III. V Ý Z V A

I. , II. , III. V Ý Z V A Vykonávacie rozhodnutie Komisie C (2015) 889 zo dňa 12.2.2015 1 Alokácia Celkový rozpočet 182,34 mil. EUR Rozpočet na projekty 171,4 mil. EUR Prostriedky EFRR (85%) 154,99 mil. EUR Prostriedky EFRR na

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 2 Ústav jazykov a odbornej komunikácie Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 2 Ústav jazykov a odbornej komunikácie Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 2 Ústav jazykov a odbornej komunikácie Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove ISSN 1337-9321 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre

Podrobnejšie

Spolupraca s DSB

Spolupraca s  DSB Spolupráca s Nemeckou školou Bratislava Cieľ spolupráce Sponzori podporujú Nemeckú školu Bratislava v jej plynulej výstavbe, a tým prispievajú k stabilnej školskej prevádzke v modernom učebnom prostredí.

Podrobnejšie

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) vykonáva práce súvisiace so správou

Podrobnejšie

bod_9_podnikatelsky_plan

bod_9_podnikatelsky_plan PODNIKATEĽSKÝ PLÁN STRATEGICKÝ Letné kúpalisko Nemšová Názov firmy: Mestský podnik služieb, s.r.o. Adresa prevádzky: Mierové nám. 59, Nemšová Miesto podnikania: Mierové námestie 59, 914 41 Nemšová Vlastník:Mestský

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

INFLUENCE OF DISEASES ON LIVING PARENTS OF THE CHILD WITH ASTMA - PILOT STUDY

INFLUENCE OF DISEASES ON LIVING PARENTS OF THE CHILD WITH ASTMA - PILOT STUDY VPLYV OCHORENIA NA ŽIVOT RODIČOV DIEŤAŤA S ASTMOU PILOTNÁ ŠTÚDIA INFLUENCE OF DISEASES ON LIVING PARENTS OF THE CHILD WITH ASTMA PILOT STUDY Alena Valancová, Elena Gurková Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova

Podrobnejšie

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B.

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. Prečítajte si ďalej uvedené situácie a precvičte si, ako reagovať, keď vidíte

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Simona Silošová, OMD Business Development BLOCKBUSTERS - KOMUNIKÁCIA KTORÁ BAVÍ 1 V SKRATKE... 1 2 3 4 Čo blockbusters znamenajú Ako vznikajú a aké je ich uplatnenie v reklamnej komunikácii Prečo ľudí

Podrobnejšie

Dexamed Art 29_Annex I_sk

Dexamed Art 29_Annex I_sk Príloha III Zmeny Súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa Poznámka: Tieto zmeny sa majú zahrnúť do platného Súhrnu charakteristických vlastností lieku, označenia

Podrobnejšie

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho

Podrobnejšie

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Školský vzdelávací program Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Vzdelávací program Tanec Stupeň vzdelania 2, 3A, 5B Dĺžka štúdia osemročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna

Podrobnejšie

Microsoft Word - vp ,plán

Microsoft Word - vp ,plán Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2014/2015 Hlavné ciele výchovného poradcu na školský rok: Sprístupňovať všetkým žiakom a ich rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a

Podrobnejšie

Kreatívny priestor a jeho úloha v akademických knižniciach (s príkladom zo Slovenska)

Kreatívny priestor a jeho úloha  v akademických knižniciach  (s príkladom zo Slovenska) Kreatívny priestor a jeho úloha v akademických knižniciach (s príkladom zo Slovenska) Mgr. Lucia Falbová Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD. Slovenská informatická knižnica Fakulta informatiky a informačných

Podrobnejšie

IAB budicek - Branding Landscape & Research options_FINAL_Gregor.pptx

IAB budicek - Branding Landscape & Research options_FINAL_Gregor.pptx NES SA BRAND UDUJE V DIGITÁLI Štrukturálna štúdia pre AIMmonitor FOCUS 3,800,000 Internetová populácia SR 12+ 3,757,883 3,743,804 4 mln /2019 3,700,000 3,600,000 3,599,551 Y/Y +3-4% 3,500,000 3,400,000

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyrocna sprava NitraOnko 2015

Microsoft Word - Vyrocna sprava NitraOnko 2015 Výročná správa Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko za rok 2015 Marec 2016 www.nitraonko.sk 1 Úvod Cieľom OZ NitraOnko je : podporovať a propagovať prevenciu onkologických ochorení, podpora

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen BIOTECHNICKÉINOVÁCIE PRI VYUŽITÍ DAŽĎOVEJ VODY V MESTE ZVOLEN OTVÁRACIA KONFERENCIA TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 13. 11. 2014 PROJEKT A PROGRAM PROJEKT Názov: Číslo: Cieľ: Biotechnickéinovácie pri využití

Podrobnejšie

Inovované učebné osnovy ETICKÁ VÝCHOVA ISCED2 Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vz

Inovované učebné osnovy ETICKÁ VÝCHOVA ISCED2 Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vz Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania : Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 12.04.2012 na Mestskom úrade v Trnave Dňa 18.04.2012 Prítomní: podľa prezenčnej

Podrobnejšie

Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia

Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia Budovanie zdravých rómskych komunít II. kapitola Podpora zdravia Ing. Jana Maciaková Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia Cieľ: Umožniť účastníkom vzdelávania pochopiť zdravotnú situáciu európskych

Podrobnejšie

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Učebnice chémie pre základné školy po novom Združenie učiteľov chémie Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava web: www.zuch.sk; e-mail: helena.vicenova@gmail.com VÝROČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 OBSAH 1 Úvod 2 Orgány občianskeho

Podrobnejšie

Centrum voľného času Šurany, Na vŕšku 24, Šurany, Koncepcia rozvoja CVČ Šurany školské roky

Centrum voľného času Šurany, Na vŕšku 24, Šurany, Koncepcia rozvoja CVČ Šurany školské roky Centrum voľného času Šurany, Na vŕšku 24, Šurany, 942 01 Koncepcia rozvoja CVČ Šurany školské roky 2017 2019 Výchova detí vo voľnom čase a jej pedagogické ovplyvňovanie sa stáva v súčasnosti jednou z najdôležitejších

Podrobnejšie

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál nov 2018 Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál nov 2018 Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál nov 2018 Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondava Ondava pre život Program Prispôsobenie sa zmene

Podrobnejšie

Blood Glucose Monitoring System Copyright Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. diabetes.ascensia.com

Blood Glucose Monitoring System Copyright Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. diabetes.ascensia.com Používanie Mojich charakteristických vzorov s aplikáciou CONTOUR DIABETES Zmeny v liečbe, diéte alebo cvičení konzultujte vždy vopred s Vašim lekárom. Funkcia Moje charakteristické vzory identifikuje špecifické

Podrobnejšie

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Vlastiveda pre tretiakov,

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Vlastiveda pre tretiakov, aitec offline k Vlastivede pre tretiakov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Vlastiveda pre tretiakov, pracovná učebnica Metodické komentáre k Vlastivede

Podrobnejšie