Komunálne služby v meste Žilina. na 45. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Komunálne služby v meste Žilina. na 45. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti)"

Prepis

1 Komunálne služby v meste Žilina na 45. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, Žilina Kontakt : tel.041/ , 041/ , fax.041/ Vodorovné dopravné značenie Oprava výtlkov AB Cestná svetelná signalizácia Ul. Matejská - Zástranie Chodník Predmestská (pod Nemocnicou)- vnútroblok Ul. Majochova Nespevnené parkovisko Dadanova (k vodojemu) Lávka Strážov Ostatné práce Parkoviská Solinky Pokračovanie Centrum a okolie, nahlásené poruchy - Považský Chlmec, Zádubnie Pravidelná denná kontrola, odstránenie prípadných porúch Pokládka krytu Príprava pred pokládkou nového krytu Príprava pré nový kryt Parkovisko z frézovanej drvy Nový náter lávky Operatívne práce vzniknuté v priebehu týždňa, nezahrnuté v rozpise prác

2 Čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a vývoz malých smetných nádob Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel. 041/ , fax. 041/ Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne Vývoz malých smetných nádob strada Čistenie autobusových zastávok a podchodov Ul. Národná, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Geromettova, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Horný val, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Studničky, MsÚ s priľahlými chodníkmi Pondelok: centrum, Bulvár, Plaváreň, Junior, Bajzová, Mojšová Lúčka, Rosinky, Trnové, Bánová, Závodie, Budatín Utorok: centrum, Bulvár, Plaváreň, Junior, Veľký Diel, Vlčince, Solinky, Bôrický park Streda: centrum, Bulvár, Plaváreň, Junior, Bajzová, Športová hala, Vlčince, P. Chlmec Štvrtok: centrum, Bulvár, Plaváreň, Vlčince, Bôrický park, Solinky Piatok: centrum, Bulvár, Junior, Bajzová, železničná stanica, TESCO, Hurbanová-úrad práce, Brodno, Vranie Sobota: centrum, Bulvár, Junior, Solinky, Veľký Diel, Vlčince, Bôrický park, P. Clmec, Budatín Pondelok: ZASTAVKY: centrum, Hálkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica Slovenská Utorok: ZASTAVKY: centrum, Solinky, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Rudnaya, Tajovského, Hôrecká, Hájik Streda: ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, Zaťko, Bratislavská PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň,

3 Strojné zametanie s ručným primetaním k zametaciemu stroju socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica Slovenská Štvrtok: ZASTAVKY: centrum, Hájik, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Kragujevská, Bytčica, Piatok: ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica Slovenská Pondelok: CMZ,Spanyolova,Fándlyho,Vchod do Nemocnice,Hviezdoslavova,chodník medzi Kmeťovou a Hollého+montáž 1ks strady aj pokosiť okolo plota Utorok: Hlinská,Saleziánska,Komenského,Hliny IV,V. Streda: CMZ,Vlčince,Vysokoškolákov,Hlboká cesta Štvrtok: Vchod do Nemocnice,Bulvár,Májová,Košická,Predmestsk á, Štefánikova Piatok: CMZ, park SNP, Bôrický park, park Studničky, chodník Billa plaváreň, J. Reka Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu.

4 Čistenie mestských komunikácií Vykonáva: Agát,Bratislavská 45, Žilina Kontakt : tel. 041/ , tel.,fax.041/ deň: priebežné čistenie MK noc: priebežné čistenie komunikácii deň: priebežné čistenie MK noc: priebežné čistenie komunikácii deň: priebežné čistenie MK noc: priebežné čistenie komunikácii deň: priebežné čistenie MK noc : priebežné čistenie komunikácii deň: priebežne čistenie MK noc: priebežné čistenie komunikácii Operatívne práce na základe požiadaviek Mestského úradu Vlčince Centrum mesta, Košická križovatka, Predmestská,Hlboká cesta Malá Praha, Hliny I,II.,III. Rondel, Hálková, Závodská, Komenského Hliny,IV.V.,Hlinská, Obvodová, Centrálna, Tajovského, Legionárská, Kálov, Hurbanová, Hviezdoslavová Vysokoškolákov,Obchodná,Matice Slovenskej, Cyrila a Metoda, Pod Hájom Centrum mesta, ostrovčeky protismery, stredy križovatiek,framborská Solinky, Solinky juh Centrum mesta, V.okružná,Rázusová Podľa potreby zber lístia

5 Údržba zelene Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel. 041/ , fax. 041/ Pondelok -piatok 1.Príprava výsadby cestných stromoradí 2.Vyhrabávanie lístia a miesto Kopanie jám, Výsadba stromov na ul. Hečkovej Všetky parky, Hliny, Hlinkovo námestie, Fándlyho ul.,sídlisko pod nemocnicou

6 Údržba verejnej mestskej zelene, územie - sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Prieťah Nemocničná, Košická a Celulózka, Rosinky, Mojšová Lúčka, Trnové Vykonáva : MGM Žilina s.r.o., Obežná 7, Žilina Obdobie: 45. týždeň 2008 Kontakt : tel. 041/ Hrabanie lístia Výsadby stromov Ručný dozber nečistôt Plošné úpravy Neplánované a nepredvídané práce podľa požiadaviek mestského úradu - Vlčince, Solinky - 1. jesenné hrabanie lístia na vybraných plochách - Vlčince, Solinky, Hájik výsadby odrastených stromov - Vlčince, Solinky, Hájik, Prieťah Nemocničná, Košická a Celulózka, Rosinky, Mojšová Lúčka, Trnové - ručný dozber nečistôt, kameňov a stavebného odpadu z rozkopových prác v zeleni - po dohode a v súčinnosti s aktivačnými pracovníkmi - osadenie betónových lavičiek

7 Separovaný zber Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel. 041/ , 041/ , fax: 041/ pondelok streda štvrtok piatok Papier, sklo + plasty: Hliny, Bytčica, Bôrik, Malá Praha, Budatín, Murgašova, Bratislavská, Veľká okružná Papier: pešia zóna, Solinky, Vlčince, Oravská Sklo+plasty: pešia zóna Sklo+plasty: Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie, Solinky, Považský Chlmec Sklo+plasty: Trnové, Celulózka, Vlčince, Na Horeváži, Vysokoškolákov, Veľký diel, Sídlisko pod nemocnicou, Revolúčna, MsÚ, Rondel, Hájik, Kvačalova

8 Vývoz komunálneho odpadu obyvatelia Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel. 041/ , 041/ , fax: 041/ vývoz komunálneho odpadu - obyvatelia pondelok utorok streda štvrtok piatok Predmestská, Hlboká cesta, J.Kráľa, Hollého, Bratislavská, Závodská, Legionárska, Jesenského, Sasinkova, F.Mráza, Šoltésovej, Jánošikova, Radlinského, Budatín - Biela, Žltá, K vodojemu, Horná, Červená, Modrá, Zelená, Radová, Medzilužie, Lúčna, Hore vŕškom., Hliny I - VI, Vlčince I - IV, Solinky, Hájik, Závodie vývoz objemového odpadu: Solinky,Žilina-staré mesto J.Milca, Revolučná, M.R.Štefánika, Moyzesova, Hviezdoslavova, Uhoľná, Kukučinova, Na Sihoti, Kysucká, Budatín - Slovenských dobrovolníkov, Na lány, Do parku, Stará hradská, Zámocká, Dolná, Železničná, Letná, Republiky, D.Dlabača, Pivovarská, Sad SNP, Hliny VII, VIII, Bytčica, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Bánová, Vranie vývoz objemového odpadu: Solinky (dokončenie) Vlčince II a III Škultétyho, Pri Rajčianke, Bôrická cesta, Ovsená, Lipová, Pribinova, J.Silana, Mojmírova, A.Žarnova, R.Dilonga, Svätoplukova, Gabčíkova, Rastislavova, Cesta k Paľovej búde, Malý diel, Tajovského, Festivalova, Čuleňova, J.Papánka, J.Sklenára, Nešporova, A.Rudnaya, Pri celulózke, Rosinky, Trnové, Zádubnie, Zástranie, Solinky (kontajnery s vývozom 3x týžd.) vývoz objemového odpadu: Vlčince I a IV, Hliny I - IV Predmestská, Veľká okružná, Jesenského, Murgašova, Na Šefranici, Stárkova, Tolstého, Hollého, Bratislavská, F,Mráza, F.Ruppeldta, Závodská cesta, M.Rázusa, V.Javorku, Majochova, Petrovského, Hečkova, Kráskova, G.Povalu, J.Kovalíka, B.Martinského, Poľná, M.Urbana, V.Spanyola, J.C.Hronského, Palarikova, Hálkova, J.Slottu, Komenského, Kollárova, Halašova, Vajanského, Ambra-Pietra, Daxnerova, Kalinčiaka, Hliny I - VI, Strážov, Brodno, Žilinská Lehota vývoz objemového odpadu: Hliny V - VIII Vlčince I - IV, Solinky, Hájik, Hliny VII a VIII, vývoz objemového odpadu: Hájik

9 Údržba detských ihrísk, pieskovísk, autobus. čakární, fontán, verejných WC Vykonáva : ŽIVO, Závodská cesta 4, Žilina Kontakt : tel. 041/ a miesto Fontány Nám. A Hlinku, Mariánské námestie, Sad SNP, Studničky, Farské schody,pitné fontánky Detské ihriská Hájik, Solinky, Oprava autobusovych čakarni Stražov Prevádzka verejných WC Hlboká cesta Operatívne práce podľa požiadaviek Mestského úradu Odvodnenie čerpadiel, potrubia, kontrola, premazanie, vyčistenie strojovní prehrabávanie, prečistenie pieskovísk, oprava detských zariadení, vyčistenie a vývoz smetí, Oprava poškodnej konštrukcie brusenie náter, vymena poškodenych plechov práce súvisiace s prevádzkou a bežná údržba základny, vrchny náter zábradlia, osadenie zábradlia-dokončenie

10 Údržba cintorínov Vykonáva : Funerál,s.r.o., Makovického 10, Žilina Kontakt : tel. 041/ týždeň Čistenie a údržba cintorínov.odvoz smetí do velkokapacitného kontajnéra,zametanie Uzatváranie nájomných zmlúv pre pohrebiská Príprava domov smútku pred pohrebnými obradmi (čistenie a dezinfekcia) Údržba zelene orez konárov, klčovanie kríkov a okolo oplotení Popis a miesto Nový cintorín,starý cintorín a cintoríny v prímestských častiach Starý cintorín,nový cintorín Všetky cintoríny, na ktorých sa využívajú domy smútku. Starý cintorín, Nový cintorín, Závodie Obhliadky mestských a prímestských pohrebísk od 18:00 do 22:00hod.

11 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia Vykonáva : SIEMENS s.r.o., Štefánikova 129, Žilina Kontakt : tel. 041/ fax. 041/ hot. line: 041/ ( non stop 24 hod.) Nahlasovanie porúch - web: Prevádzka verejného osvetlenia práce súvisiace s prevádzkou a bežná údržba výmena vyhorených zdrojov oprava stožiarových pätíc večerné kontroly svietivosti