Komunálne služby v meste Žilina. na 45. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Komunálne služby v meste Žilina. na 45. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti)"

Prepis

1 Komunálne služby v meste Žilina na 45. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, Žilina Kontakt : tel.041/ , 041/ , fax.041/ zk@zilikom.sk Vodorovné dopravné značenie Oprava výtlkov AB Cestná svetelná signalizácia Ul. Matejská - Zástranie Chodník Predmestská (pod Nemocnicou)- vnútroblok Ul. Majochova Nespevnené parkovisko Dadanova (k vodojemu) Lávka Strážov Ostatné práce Parkoviská Solinky Pokračovanie Centrum a okolie, nahlásené poruchy - Považský Chlmec, Zádubnie Pravidelná denná kontrola, odstránenie prípadných porúch Pokládka krytu Príprava pred pokládkou nového krytu Príprava pré nový kryt Parkovisko z frézovanej drvy Nový náter lávky Operatívne práce vzniknuté v priebehu týždňa, nezahrnuté v rozpise prác

2 Čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a vývoz malých smetných nádob Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel. 041/ , fax. 041/ teate@t-t.sk zilincar.l@t-t.sk belak.v@t-t.sk Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne Vývoz malých smetných nádob strada Čistenie autobusových zastávok a podchodov Ul. Národná, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Geromettova, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Horný val, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Studničky, MsÚ s priľahlými chodníkmi Pondelok: centrum, Bulvár, Plaváreň, Junior, Bajzová, Mojšová Lúčka, Rosinky, Trnové, Bánová, Závodie, Budatín Utorok: centrum, Bulvár, Plaváreň, Junior, Veľký Diel, Vlčince, Solinky, Bôrický park Streda: centrum, Bulvár, Plaváreň, Junior, Bajzová, Športová hala, Vlčince, P. Chlmec Štvrtok: centrum, Bulvár, Plaváreň, Vlčince, Bôrický park, Solinky Piatok: centrum, Bulvár, Junior, Bajzová, železničná stanica, TESCO, Hurbanová-úrad práce, Brodno, Vranie Sobota: centrum, Bulvár, Junior, Solinky, Veľký Diel, Vlčince, Bôrický park, P. Clmec, Budatín Pondelok: ZASTAVKY: centrum, Hálkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica Slovenská Utorok: ZASTAVKY: centrum, Solinky, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Rudnaya, Tajovského, Hôrecká, Hájik Streda: ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, Zaťko, Bratislavská PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň,

3 Strojné zametanie s ručným primetaním k zametaciemu stroju socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica Slovenská Štvrtok: ZASTAVKY: centrum, Hájik, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Kragujevská, Bytčica, Piatok: ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica Slovenská Pondelok: CMZ,Spanyolova,Fándlyho,Vchod do Nemocnice,Hviezdoslavova,chodník medzi Kmeťovou a Hollého+montáž 1ks strady aj pokosiť okolo plota Utorok: Hlinská,Saleziánska,Komenského,Hliny IV,V. Streda: CMZ,Vlčince,Vysokoškolákov,Hlboká cesta Štvrtok: Vchod do Nemocnice,Bulvár,Májová,Košická,Predmestsk á, Štefánikova Piatok: CMZ, park SNP, Bôrický park, park Studničky, chodník Billa plaváreň, J. Reka Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu.

4 Čistenie mestských komunikácií Vykonáva: Agát,Bratislavská 45, Žilina Kontakt : tel. 041/ , tel.,fax.041/ kopera@stonline.sk deň: priebežné čistenie MK noc: priebežné čistenie komunikácii deň: priebežné čistenie MK noc: priebežné čistenie komunikácii deň: priebežné čistenie MK noc: priebežné čistenie komunikácii deň: priebežné čistenie MK noc : priebežné čistenie komunikácii deň: priebežne čistenie MK noc: priebežné čistenie komunikácii Operatívne práce na základe požiadaviek Mestského úradu Vlčince Centrum mesta, Košická križovatka, Predmestská,Hlboká cesta Malá Praha, Hliny I,II.,III. Rondel, Hálková, Závodská, Komenského Hliny,IV.V.,Hlinská, Obvodová, Centrálna, Tajovského, Legionárská, Kálov, Hurbanová, Hviezdoslavová Vysokoškolákov,Obchodná,Matice Slovenskej, Cyrila a Metoda, Pod Hájom Centrum mesta, ostrovčeky protismery, stredy križovatiek,framborská Solinky, Solinky juh Centrum mesta, V.okružná,Rázusová Podľa potreby zber lístia

5 Údržba zelene Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel. 041/ , fax. 041/ teate@t-t.sk Pondelok -piatok 1.Príprava výsadby cestných stromoradí 2.Vyhrabávanie lístia a miesto Kopanie jám, Výsadba stromov na ul. Hečkovej Všetky parky, Hliny, Hlinkovo námestie, Fándlyho ul.,sídlisko pod nemocnicou

6 Údržba verejnej mestskej zelene, územie - sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Prieťah Nemocničná, Košická a Celulózka, Rosinky, Mojšová Lúčka, Trnové Vykonáva : MGM Žilina s.r.o., Obežná 7, Žilina Obdobie: 45. týždeň 2008 Kontakt : tel. 041/ mgm@mgmzilina.sk Hrabanie lístia Výsadby stromov Ručný dozber nečistôt Plošné úpravy Neplánované a nepredvídané práce podľa požiadaviek mestského úradu - Vlčince, Solinky - 1. jesenné hrabanie lístia na vybraných plochách - Vlčince, Solinky, Hájik výsadby odrastených stromov - Vlčince, Solinky, Hájik, Prieťah Nemocničná, Košická a Celulózka, Rosinky, Mojšová Lúčka, Trnové - ručný dozber nečistôt, kameňov a stavebného odpadu z rozkopových prác v zeleni - po dohode a v súčinnosti s aktivačnými pracovníkmi - osadenie betónových lavičiek

7 Separovaný zber Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel. 041/ , 041/ , fax: 041/ teate@t-t.sk pondelok streda štvrtok piatok Papier, sklo + plasty: Hliny, Bytčica, Bôrik, Malá Praha, Budatín, Murgašova, Bratislavská, Veľká okružná Papier: pešia zóna, Solinky, Vlčince, Oravská Sklo+plasty: pešia zóna Sklo+plasty: Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie, Solinky, Považský Chlmec Sklo+plasty: Trnové, Celulózka, Vlčince, Na Horeváži, Vysokoškolákov, Veľký diel, Sídlisko pod nemocnicou, Revolúčna, MsÚ, Rondel, Hájik, Kvačalova

8 Vývoz komunálneho odpadu obyvatelia Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel. 041/ , 041/ , fax: 041/ teate@t-t.sk vývoz komunálneho odpadu - obyvatelia pondelok utorok streda štvrtok piatok Predmestská, Hlboká cesta, J.Kráľa, Hollého, Bratislavská, Závodská, Legionárska, Jesenského, Sasinkova, F.Mráza, Šoltésovej, Jánošikova, Radlinského, Budatín - Biela, Žltá, K vodojemu, Horná, Červená, Modrá, Zelená, Radová, Medzilužie, Lúčna, Hore vŕškom., Hliny I - VI, Vlčince I - IV, Solinky, Hájik, Závodie vývoz objemového odpadu: Solinky,Žilina-staré mesto J.Milca, Revolučná, M.R.Štefánika, Moyzesova, Hviezdoslavova, Uhoľná, Kukučinova, Na Sihoti, Kysucká, Budatín - Slovenských dobrovolníkov, Na lány, Do parku, Stará hradská, Zámocká, Dolná, Železničná, Letná, Republiky, D.Dlabača, Pivovarská, Sad SNP, Hliny VII, VIII, Bytčica, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Bánová, Vranie vývoz objemového odpadu: Solinky (dokončenie) Vlčince II a III Škultétyho, Pri Rajčianke, Bôrická cesta, Ovsená, Lipová, Pribinova, J.Silana, Mojmírova, A.Žarnova, R.Dilonga, Svätoplukova, Gabčíkova, Rastislavova, Cesta k Paľovej búde, Malý diel, Tajovského, Festivalova, Čuleňova, J.Papánka, J.Sklenára, Nešporova, A.Rudnaya, Pri celulózke, Rosinky, Trnové, Zádubnie, Zástranie, Solinky (kontajnery s vývozom 3x týžd.) vývoz objemového odpadu: Vlčince I a IV, Hliny I - IV Predmestská, Veľká okružná, Jesenského, Murgašova, Na Šefranici, Stárkova, Tolstého, Hollého, Bratislavská, F,Mráza, F.Ruppeldta, Závodská cesta, M.Rázusa, V.Javorku, Majochova, Petrovského, Hečkova, Kráskova, G.Povalu, J.Kovalíka, B.Martinského, Poľná, M.Urbana, V.Spanyola, J.C.Hronského, Palarikova, Hálkova, J.Slottu, Komenského, Kollárova, Halašova, Vajanského, Ambra-Pietra, Daxnerova, Kalinčiaka, Hliny I - VI, Strážov, Brodno, Žilinská Lehota vývoz objemového odpadu: Hliny V - VIII Vlčince I - IV, Solinky, Hájik, Hliny VII a VIII, vývoz objemového odpadu: Hájik

9 Údržba detských ihrísk, pieskovísk, autobus. čakární, fontán, verejných WC Vykonáva : ŽIVO, Závodská cesta 4, Žilina Kontakt : tel. 041/ zivo@stonline.sk a miesto Fontány Nám. A Hlinku, Mariánské námestie, Sad SNP, Studničky, Farské schody,pitné fontánky Detské ihriská Hájik, Solinky, Oprava autobusovych čakarni Stražov Prevádzka verejných WC Hlboká cesta Operatívne práce podľa požiadaviek Mestského úradu Odvodnenie čerpadiel, potrubia, kontrola, premazanie, vyčistenie strojovní prehrabávanie, prečistenie pieskovísk, oprava detských zariadení, vyčistenie a vývoz smetí, Oprava poškodnej konštrukcie brusenie náter, vymena poškodenych plechov práce súvisiace s prevádzkou a bežná údržba základny, vrchny náter zábradlia, osadenie zábradlia-dokončenie

10 Údržba cintorínov Vykonáva : Funerál,s.r.o., Makovického 10, Žilina Kontakt : tel. 041/ vincentfrancl@centrum.sk 45. týždeň Čistenie a údržba cintorínov.odvoz smetí do velkokapacitného kontajnéra,zametanie Uzatváranie nájomných zmlúv pre pohrebiská Príprava domov smútku pred pohrebnými obradmi (čistenie a dezinfekcia) Údržba zelene orez konárov, klčovanie kríkov a okolo oplotení Popis a miesto Nový cintorín,starý cintorín a cintoríny v prímestských častiach Starý cintorín,nový cintorín Všetky cintoríny, na ktorých sa využívajú domy smútku. Starý cintorín, Nový cintorín, Závodie Obhliadky mestských a prímestských pohrebísk od 18:00 do 22:00hod.

11 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia Vykonáva : SIEMENS s.r.o., Štefánikova 129, Žilina Kontakt : tel. 041/ fax. 041/ hot. line: 041/ ( non stop 24 hod.) Nahlasovanie porúch - web: Prevádzka verejného osvetlenia práce súvisiace s prevádzkou a bežná údržba výmena vyhorených zdrojov oprava stožiarových pätíc večerné kontroly svietivosti

Komunálne služby v meste Žilina

Komunálne služby v meste Žilina Komunálne služby v meste Žilina na 41. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina Kontakt : tel.041/5652379,

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina

Komunálne služby v meste Žilina Komunálne služby v meste Žilina 15. týždeň 2009 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina Kontakt : tel.041/5652379,

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina 49. týždeň 2012 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V

Komunálne služby v meste Žilina 49. týždeň 2012 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V Komunálne služby v meste Žilina 49. týždeň 2012 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina Kontakt : tel.041/5652379,

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina 52. týždeň 2018 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V

Komunálne služby v meste Žilina 52. týždeň 2018 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V Komunálne služby v meste Žilina 52. týždeň 2018 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina Kontakt : tel.041/5652379,

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina 19. týždeň 2019 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V

Komunálne služby v meste Žilina 19. týždeň 2019 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V Komunálne služby v meste Žilina 19. týždeň 2019 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina Kontakt : tel.041/5652379,

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina na 25. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba verejnej mestskej zelene, územie - sídliská Vlčince, Solinky, Há

Komunálne služby v meste Žilina na 25. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba verejnej mestskej zelene, územie - sídliská Vlčince, Solinky, Há Komunálne služby v meste Žilina na 25. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba verejnej mestskej zelene, územie - sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Prieťah Nemocničná, Košická a Celulózka, Rosinky,

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina 12. týždeň 2016 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V

Komunálne služby v meste Žilina 12. týždeň 2016 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V Komunálne služby v meste Žilina 12. týždeň 2016 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina Kontakt : tel.041/5652379,

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: 2010 K bodu programu URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV A POČT

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: 2010 K bodu programu URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV A POČT MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: 2010 K bodu programu URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV A POČTU POSLANCOV V NICH PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Podrobnejšie

Materiál na rokovanie MZ - Infromatívna správa k plneniu uznesenia č _2_

Materiál na rokovanie MZ - Infromatívna správa k plneniu uznesenia č _2_ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2010 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PLNENIU UZNESENIA Č. 6/2010 Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina 25. týždeň 2019 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V

Komunálne služby v meste Žilina 25. týždeň 2019 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., V Komunálne služby v meste Žilina 25. týždeň 2019 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina Kontakt : tel.041/5652379,

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina PLÁN na 10. týždeň 2019 TRIEDENÝ ZBER Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel , 04

Komunálne služby v meste Žilina PLÁN na 10. týždeň 2019 TRIEDENÝ ZBER Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina Kontakt : tel , 04 Komunálne služby v meste Žilina PLÁN na 10. týždeň 2019 TRIEDENÝ ZBER Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Kontakt : tel. 0905-693 861, 041/ 7246755, fax: 041/5006625 e-mail: teate@t-t.sk zemcik.m@t-t.sk

Podrobnejšie

Komunálne služby v meste Žilina týždeň 2017 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s

Komunálne služby v meste Žilina týždeň 2017 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s Komunálne služby v meste Žilina 34.-35. týždeň 2017 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) Údržba pozemných komunikácií Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina Kontakt : tel.041/5652379,

Podrobnejšie

Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku na území mesta Žilina Cintoríny: Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica evanjelický, Bytčica katolícky, Mojšová Lúčk

Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku na území mesta Žilina Cintoríny: Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica evanjelický, Bytčica katolícky, Mojšová Lúčk Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku na území mesta Žilina Cintoríny: Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica evanjelický, Bytčica katolícky, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie,

Podrobnejšie

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/199

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/199 Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

foto_awp.frx

foto_awp.frx Termín: 03.11.2015-30.11.2015 010 01 Mestské divadlo Horný val č.3 Žilina 20236 Žilina, centrum-ul.na priekope, Okres.veliteľstvo PZ,rešt.Kolečko 20239 Žilina, Hliny-Nešporova, parkovisko pri BILLE 20247

Podrobnejšie

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán

Podrobnejšie

Záloha_Záloha_Záloha_Letak2 –...

Záloha_Záloha_Záloha_Letak2 –... 01. 07. 2019 ( Pondelok ) 05. 08. 2019 ( Pondelok ) 02. 09. 2019 ( Pondelok ) 14. 10. 2019 ( Pondelok ) 04. 11. 2019 ( Pondelok ) 02. 12. 2019 ( Pondelok ) 12:00 hod. Begova, J. Kármana 12:05 hod. A. Jiráska

Podrobnejšie

dátum spracovania: IX.2017 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo

dátum spracovania: IX.2017 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo dátum spracovania: IX.2017 Strana č.1 1 Správa mesta 136 000 136 000 0 1 1 6 Klimatizácia veľkej zasadačky na MsÚ 16 000 16 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie 90 000 90 000 0 1 1 6 Územný plán mesta 30

Podrobnejšie

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 dochádza k zmenám v príjmovej aj výda

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 dochádza k zmenám v príjmovej aj výda Rozpočet Žilina na rok 2019 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a

Podrobnejšie

Trasa s etapami: Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex Etapa: pondelok , Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00

Trasa s etapami: Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex Etapa: pondelok , Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00 1. Etapa: pondelok 20.5., Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00 hod., slávnostné zahájenie a oficiálny štart podujatia ŠTART: Štrbské Pleso, Hotel FIS Hotel FIS, Vysoké Tatry Štrbské Pleso, cesta K vodopádom,

Podrobnejšie

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa Uznesenie č. 77/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zast

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa Uznesenie č. 77/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zast z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2009 Uznesenie č. 77/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline I. berie na vedomie 1. Kontrolnú

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: / 2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIAD

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: / 2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIAD MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: / 2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

II. trieda dorast 1. Horný Hričov 6. Stráža 2. Hrabové 7. Ovčiarsko 3. Trnové 8. Turie 4. Dolná Tižina 9. Dolný Hričov 5. Podhorie 10. Rajecké Teplice

II. trieda dorast 1. Horný Hričov 6. Stráža 2. Hrabové 7. Ovčiarsko 3. Trnové 8. Turie 4. Dolná Tižina 9. Dolný Hričov 5. Podhorie 10. Rajecké Teplice II. trieda dorast 1. Horný Hričov 6. Stráža 2. Hrabové 7. Ovčiarsko 3. Trnové 8. Turie 4. Dolná Tižina 9. Dolný Hričov 5. Podhorie 10. Rajecké Teplice - Konská Kolo Termín stretnuta Domáci Hostia 3K 19.8.2017

Podrobnejšie

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 dochádza k zmenám v príjmovej aj výda

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 dochádza k zmenám v príjmovej aj výda Rozpočet Mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/ Rozpočtovým opatrením č. 2/ dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú: zmeny rozpočtu uskutočnené

Podrobnejšie

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, Prievidza Materiál č.: 68/2017 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, Prievidza Materiál č.: 68/2017 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Materiál č.: 68/2017 Mestská rada: 23.10.2017 Mestské zastupiteľstvo: 30.10.2017 INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV SPOLOČNOSTI Technické služby mesta Prievidza s.r.o. ZA OBDOBIE 1-6/2017

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné Obsah Opis projektu Harmonogram realizácie Projekt v číslach Komunikácia Opis projektu Cieľ projektu je znížiť tepelné

Podrobnejšie

2017 Harmonogram odpočtov

2017 Harmonogram odpočtov 125 125011 438 A.BERNOLAKA 11 VARÍN VARÍN 14 18.12.2017 12.50-13.20 Varnai Roman 123 123015 442 A.BERNOLAKA 15 VARÍN VARÍN 14 18.12.2017 13.50-14.20 Varnai Roman 124 124016 443 A.BERNOLAKA 16 VARÍN VARÍN

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytovanie v: Bratislave Banskej Bystrici Žiline Košiciach

Podrobnejšie

Záverečný účet Mesta Žilina

Záverečný účet Mesta Žilina Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2008 Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Materiál (Záverečný účet Mesta Žilina za

Podrobnejšie

Nvrh na uznesenie z 9

Nvrh na uznesenie  z 9 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 10.12.2007 Uznesenie č.117/2007 Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva I. berie na vedomie 1. Kontrolnú správu o plnení

Podrobnejšie

Harmonogram

Harmonogram Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov pre JARNÉ UPRATOVANIE VOK 2019 ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 13.03.2019 do 09.04.2019 I. cyklus od 13.03.2019 Lokalita Šidlovec

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Z á p i s n i c a zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá Praha, konaného dňa 01.02.2018 Prítomní poslanci: PaedDr. Ľudmila Chodelková MUDr. Juraj Popluhár,

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA O VYHRADENÍ MIEST NA UMIESTŇOVANIE

Podrobnejšie

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ 13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM : v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006

Návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006 Obec Lehota, 951 36 Lehota 16 Hodnotiaca správa k záverečnému účtu obce L E H O T A za rok 2 0 1 6 1 V Ý D A V K O V Á Č A S Ť Obsah: rozpočtu obce Lehota na rok 2016 v programovej štruktúre: Rekapitulácia

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy

Podrobnejšie

NoTeS 10_info_v2

NoTeS 10_info_v2 Užitočné informácie pre účastníkov podujatí, konaných vo VÚS Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20 POLOHA VÚS 19 E 08 14, 48 N 42 32 - pozri tiež http://www.vus.sk - Kontakt na mape ODPORÚČANÉ UBYTOVANIE

Podrobnejšie

Vážený pán

Vážený pán Mesto Šurany Mestský úrad Šurany Výbor v mestskej časti Kostolný Sek Číslo: 3/2019 -VčKS v Šuranoch, dňa: 28.5.2019 Z Á P I S N I C A napísaná z 3. r i a d n e j schôdze Výboru v mestskej časti Kostolný

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zimny´ operacˇny´ pla´n na 2017 azˇ 2018.doc

Microsoft Word - Zimny´ operacˇny´ pla´n na 2017 azˇ 2018.doc M E S T O T R E N Č Í N V Trenčíne dňa 10.11. 2017 ZIMNÝ OPERAČNÝ PLÁN na obdobie 2017/ 2018 Vypracoval: Ing. Roman Jaroš správca miestnych komunikácií Schvaľuje: Mgr. Richard Rybníček primátor mesta Predkladá:

Podrobnejšie

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline zodpovední poslanci: MUDr. Rastislav Johanes, PhD., tel.: , mail: a JU

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline zodpovední poslanci: MUDr. Rastislav Johanes, PhD., tel.: , mail: a JU Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline zodpovední poslanci: MUDr. Rastislav Johanes, PhD., tel.: 0903 802 375, mail: rastohojanes@gmail.com a JUDr. Jozef Augustín PhD., tel. 0904 544 243, mail: jozefaugustin7@gmail.com

Podrobnejšie

Červený kríž

Červený kríž VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1 Sekier, Môťová, Lipovec, Kráľová, Sekierska dolina, Záhonok, Zápis z rokovania č. 3/2019 dňa 27. marca 2019 Prítomní poslanci : Branislav Husár, Peter Košík, Matej Révay, Timea

Podrobnejšie

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č.

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č. Rozpočet mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/ Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 12.12.2016 uznesením č. 227/2016 rozpočet na rok, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

(Vyhod.rozpoètu k xls)

(Vyhod.rozpoètu k xls) O B E C P A V L O V C E N A D U H O M V Y H O D N O T E N I E plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06. // V Pavlovciach nad Uhom, 30.07. Prekladá : Ing. Jozef Kočan starosta obce

Podrobnejšie

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019 MESTO ROŽŇAVA Služby Predpokladan Členenie zákaziek Časový P.č. Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu z

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019 MESTO ROŽŇAVA Služby Predpokladan Členenie zákaziek Časový P.č. Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu z PLÁN VEREJNÉHO OBSTRÁVNI N ROK 2019 MESTO ROŽŇV Služby Komplexné zabezpečenie opravy autováhy typu NVVC 1. Oprava autováhy 30t/VT200 v.č. 54/2012 nachádzajúci sa v areáli Technických 3 500,00 Január 2019/4

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný Plnenie rozpočtu za rok 2017 Bežný rozpočet Príjmy skutočnosť 2017 Výdavky skutočnosť 2017 schválený upravený k % schválený upravený k % 31.12.2017 Plnenia 31.12.2017 Plnenia Daňové príjmy 32 971 858 36

Podrobnejšie

vzn

vzn VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN Č. 9/2015 O VYMEDZENÍ ÚSEKOV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL Mesto Dolný Kubín v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/ 2010 o zásadách volebnej kampane pre voľby d

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/ 2010 o zásadách volebnej kampane pre voľby d M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/ 2010 o zásadách volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.novembra 2010 v podmienkach

Podrobnejšie

Úprava rozpočtu č 1 na r 2012.xls

Úprava rozpočtu č  1 na r 2012.xls O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 1 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok 2 0 1 2 /v eur/ Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznesením číslo 30/2011 Návrh

Podrobnejšie

Spotreby tepla za júl 2017

Spotreby tepla za  júl 2017 DOST 1 BSD 597 Byt. spoločenstvo domu č. 597 SNP 145 0,00 0,00 5 600,00 20,16 84,00 DOST 10 BSD 500 Byt. spoločenstvo domu č. 500 Sládkovičova 32 0,00 0,00 7 000,00 25,20 68,00 DOST 100 BSD 332 Byt. spoločenstvo

Podrobnejšie

Príloha 1 - P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov

Príloha 1 - P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov Informačný Merná Východisková hodnota Cieľová hodnota Typ ukazovateľa Ukazovateľ zdroj jednotka 2015 2017 2020 Prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA Opatrenie 1.1.1. Zvýšenie propagácie mesta ako destinácie Názov

Podrobnejšie

O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ

O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok 2 0 1 2 Rozpočet obce na rok schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznesením číslo 30/2011 Úprava rozpočtu

Podrobnejšie

Programový rozpočet obce Lieskovec

Programový rozpočet obce Lieskovec Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013-2015 Monitorovacia správa k 30.06.2013 Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry Celkový sumár výdavkov 684.840.- 702.660.- 718.070.- Skutočnosť k 30.06.2013

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI NA

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI NA MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI NADÁCIE ŽILINSKÝ LESOPARK ZA ROK 2017 Materiál obsahuje:

Podrobnejšie

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný rozpočet Výdavky skutočnosť

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný rozpočet Výdavky skutočnosť Bežný rozpočet Výdavky rozpočet 2018 Výdavky rozpočet 2018 2016 2017 schválený plnenie 2016 2017 schválený plnenie k 31.12. k 31.12. Daňové príjmy 36 189 973 38 277 546 39 401 214 40 212 062 41 913 698

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. % % plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41

Podrobnejšie

MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE Predseda: Ing. arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel , 090

MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE Predseda: Ing. arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel , 090 MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE Predseda: Ing. arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel. 5683 216, 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonlne.sk Poslanci: Peter

Podrobnejšie

Bez nadpisu

Bez nadpisu Oznamujeme občanom, že v rámci výstavby kanalizačnej siete v našej obci sa v nádchádzajúcich dňoch uskutoční zdokumentovávanie(fotodokumentácia) stavu jednotlivých ulíc a všetkých objektov, pracovníkmi

Podrobnejšie

VZOR

VZOR UZNESENIA prijaté Komisiou školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK na rokovaní 17.01.2018 K bodu 1: Otvorenie. Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

C

C I.1.1. Zoznam evidenčných listov + tabuľkový prehľad objektov 1 G.1.8.1. Národné kultúrne pamiatky Názov Adresa Parc. č. Č. ÚZPF 19 Dom meštiansky pamätný, J. Kráľa ul. č. 349, 2952, 1621 1580/1-2 s pamätnou

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 30/1995

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 30/1995 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2019 zo dňa 19.2.2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka Miestne zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/ zo 7. marca k bodu: Návrh 1. zmeny mesta Svidník pozmeňujúci návrh Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v predloženom uznesení za odstavec schvaľuje

Podrobnejšie

Mestský úrad v Žiline odbor ekonomický Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k Správa o plnení rozpočtu mesta k bola vypracovaná

Mestský úrad v Žiline odbor ekonomický Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k Správa o plnení rozpočtu mesta k bola vypracovaná Mestský úrad v Žiline odbor ekonomický Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03.2015 Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2015 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského

Podrobnejšie

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č.

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 04.12.2017 uznesením č. 274/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol zostavený

Podrobnejšie

Projekt Staré Mesto zelená pre zeleň Zeleň patrí k tým faktorom prírodného prostredia, s ktorým ľudia dlhodobo spájajú svoje sídla. Jej rozvoj nesmie

Projekt Staré Mesto zelená pre zeleň Zeleň patrí k tým faktorom prírodného prostredia, s ktorým ľudia dlhodobo spájajú svoje sídla. Jej rozvoj nesmie Projekt Staré Mesto zelená pre zeleň Zeleň patrí k tým faktorom prírodného prostredia, s ktorým ľudia dlhodobo spájajú svoje sídla. Jej rozvoj nesmie byť podceňovaný na úkor rozvoja ostatných funkcií sídla.

Podrobnejšie

012 zoznam NKP

012 zoznam NKP Textová príloha č.1 Zoznamy nehnuteľností na území pamiatkovej rezervácie Obsah: 1. Zoznam objektov NKP (výpis z ÚZPF 28.09.2010):...1 2. Zoznam vytypovaných objektov na vyhlásenie za NKP:... 10 3. Zoznam

Podrobnejšie

MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme

MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejno

Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejno Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle 6a

Podrobnejšie

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls 1.1. Podrogram: Manažment mesta 1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky 1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ 1.2. Podrogram:

Podrobnejšie

staničenie križovatky zábradlie zastávky BUS výhybne potok dláždený priekopy zemné rigol dláždený točňa TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - OB

staničenie križovatky zábradlie zastávky BUS výhybne potok dláždený priekopy zemné rigol dláždený točňa TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - OB zastávky BUS výhybne Miestopis MK 01 pentrá cia vozovka dopravný ZÚ v km 1,258 cesty III/2026 0,000 x 48,0 III/2026 0,003 x 42,0 P1 0,015 x 12,0 MK 02 0,032 x 5,5 P8,P13 0,037 x 5,5 80 bet p,ľ p,ľ 0,064

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSK

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSK MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie

Podrobnejšie

Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Návrh ROZPOČET   OBCE  NA  ROK Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných

Podrobnejšie

web 2009.xls

web 2009.xls SPOTREBY TEPLA ZA ROK 2009 SPRÁVCA OBJEKTU ÚK ÚK TÚV TÚV SPOLU SPOLU St.voda KOS DOM ADRESA GJ kwh GJ kwh GJ kwh m 3 7 Tajovského 30 BSD č. 551 701,6 194899,9 384,8 106900,0 1086,48 301799,92 1766 8 Tajovského

Podrobnejšie

Programový rozpoèet 2011 EUR k MsÚ Dunajská Streda 2011 Strana : 1 Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky Finanèné op. Spolu PROGRA

Programový rozpoèet 2011 EUR k MsÚ Dunajská Streda 2011 Strana : 1 Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky Finanèné op. Spolu PROGRA Strana : 1 PROGRAM 1 Správa mesta Podprogram 1. 1 Správa MsÚ 805 280 0 0 805 280 282 590 0 0 282 590 244 574 0 0 244 574 5 Materiál 50 000 0 0 50 000 6 Kapitálové výdavky 0 200 911 0 200 911 7 Služby 55

Podrobnejšie

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa Dňa sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa Dňa sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 09.04.2018 Dňa 09.04.2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy a komunálnych služieb.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyhodnotenie NÚ tabuľka zimne obdobie docx

Microsoft Word - Vyhodnotenie NÚ tabuľka zimne obdobie docx !! Vyhodnotenie nehodových úsekov a nehodových miest v Banskobystrickom kraji za zimné obdobie od 01.10.201 15 do 31.03.2016 Nehodový úsek v zimnom období (01.10.2015 31.10.2016) okr. Žarnovica Okres Žarnovica,

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

ZÁPIS zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo dňa 30. Augusta 2017 Dňa 30. augusta 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade

ZÁPIS zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo dňa 30. Augusta 2017 Dňa 30. augusta 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade ZÁPIS zo dnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré konalo dňa 30. Augusta 2017 Dňa 30. augusta 2017 uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline dnutie Komisie územného plánovania a výstavby. Na dnutí

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.... /2019 KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁZOV MATERIÁLU Plán

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁZOV MATERIÁLU Plán MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁZOV MATERIÁLU Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina

Podrobnejšie

FA_2011

FA_2011 Faktúra č.5180002520 Základná škola Márie MedveckeDodávka vody, odvádzanie 8 551,41 Medvedzie, 155 odpadovej vody IČO: 37813226 Faktúra č.5126011739 Základná škola Márie MedveckeDodávka vody, odvádzanie

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, konanej dňa 29. januára 2018 Dňa 29. januára 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žilin

Zápis zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, konanej dňa 29. januára 2018 Dňa 29. januára 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žilin Zápis zo dnutia komisie územného plánovania a výstavby, konanej dňa 29. januára 2018 Dňa 29. januára 2018 uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline dnutie komisie územného plánovania a výstavby. Na dnutí

Podrobnejšie

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

N Á V R H    P R O G R A M O V E J     Š T R U K T Ú R Y Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U Z A R O K 2 0 1 6 K 31..12..2016 V Zavarre dňa 10..3..2017... Sttarrostta

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie