Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:"

Prepis

1 Trapézy Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model

2 Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať efektné konštrukcie, ktoré často prelamujú tradičný spôsob rozdelenia medzi strechou a fasádou. Výhody a vlastnosti Široký výber hrúbky materiálu: od cca. 0,5 do mm, možnosť výroby na mieru a veľký výber farieb spolu poskytujú nekonečné možnosti využitia trapézovej krytiny. Ďalšou veľkou výhodou je jej pevnosť a nosnosť stanovená výškou profilu. Na malé a stredné by sú najvhodnejšie profily: T8, T14+, T18, T18+, T20+, T35, T35+, T50, T55. Na veľké výrobné a priemyselné haly sa hodia vyššie profily: T50, T55. TECHNICKÉ ÚDAJE Celková šírka: Skutočná šírka pokrytia: Hrúbka plechu- oceľ: ~1095 mm Dĺžka vlny: 214 mm 1070 mm Vrch vlny: 39 mm 0,5- mm Spodok vlny: 121 mm Výška profilu: 34 mm Max. odporúčaná dĺžka: max 12 mb Hĺbka výstuh dolnej / hornej police: 2 mm Strecha - Rozmery a preklad, Priečny rez Fasáda - Rozmery a preklad, Priečny rez 2 z 9

3 Použitie Samonosný trapézový plech dodávaný vo forme hotových prvkov, používaný ako opláštenie a strešná krytina so sklonom minimálne 9º. Pri použití materiálu Colorcoat HPS 200 Ultra je minimálny sklon strechy 6º. Tieto krytiny sú využívané ako dokončovacie prvky a takisto zabezpečujú bu. Montáž a použitie trapézového plechu musí byť v súlade s: technickou projektovou dokumentáciou, montážnym návodom a odporúčaniami výrobcu, platnými normami a technicko- ebnými predpismi. Použitý vstupný materiál má široké využitie, čo potvrdzujeme aj dlhými záručnými dobami až do 40 rokov, v závislosti od použitého materiálu (viď samostatné tlačivo záručného listu umiestnené na ). Výsledky testov/dokumentácia Každý z našich výrobkov má na základe platných Noriem a rozhodnutí týkajúcich sa ebných výrobkov vydané Vyhlásenie o parametroch. Sme aj držiteľmi Hygienického certifikátu, č. HK/B/0910/01/2014, ktorý v roku 2015 vydal Państwowy Zakład Higieny PZH (Štátny ú hygieny PZH). Všetky tieto doklady sú v prípade potreby vydávané k objednávky. Ohľadom vydania daných dokladov, kontaktujte, prosím, naše Oddelenie kontroly kvality- postup získania je uvedený na našej stránke. Navyše, všetky naše trapézové profily absolvovali testy na koncentrované zaťaženie, ktoré boli vykonané v akreditovanom laboratóriu v Košiciach. Týmto testom boli podrobené všetky trapézová profily vo všetkých dostupných hrúbkach materiálu, v strešnej aj fasádnej verzii. Okrem toho sme v roku 2017 aktualizovali výsledky tabuliek nosnosti všetkých našich trapézových profilov, od T8 až po T55 (tbuľky nosnosti a popis sú umiestnené v ďalšej časti tejto Karty výrobku). Doplnkové informácie Ku každému profilu máme pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a údržbe krytiny. Podrobnejšie informácie nájdete na a u našich obchodných zástupcov, či na našich predajniach, ktorých adresy takisto nájdete na našej stránke. Sme držiteľmi rôznych ocenení a certifikátov na vstupný materiál aj na hotové výrobky, o ktorých są rovnako dočitate na našej stránke. Tabuľky únosnosti Predpoklady a pripomienky k tabuľke únosnosti plechov Tabuľky únosnosti vyvinuté pre trapézové profily spoločnosti BLACHOTRAPEZ, pôsobiacich ako jednopoľové y a spojité y: dvojpoľové a trojpoľové. Bol zohľadnený variant s podpermi: STENA(pozitívne) alebo STRECHA (negatívne). Výsledky sú založené na statickej analýze plechov ošetrených ako tenkostenné súčasti podľa algoritmu dr. hab. Ing. R.J. Garncarka, profesora Technickej univerzity v Bialystoku, v súlade s STN EN : August 2008, v znení neskorších predpisov. Bolo zohľadnené tiež EN a Pre výpočet boli použité programy firmy Kotex [ Výpočty podľa EN pružný materiál s medzou sklzu f Yb podľa tabuľky 3.1b. materiálový bzpečnostný faktor γ m = 1,0 V tabuľkách sú uvedené výpočtovej zaťaženia pre I medzný (), vyjadrujúce prípustnú nosnosti záťaženia a charakteristické zaťaženie pre II medzný (SLS), ktorý zodpovedá prípustnému ohnutiu. Prijateľné zaťaženiau sú definované pre ohnutia L / 150 L / 200 a L / 300. Ako šírku podpery krajnej podpery bolo prijaté v súlade s normou 10 mm. Ako šírku podpery medzipodpôr bolo prijaté min. 60 mm. 3 z 9

4 V tabuľkách boli použité nasledujúce jednotky: - Hrúbka plechu mm - Prierez (hrubý) cm 2 / m - Momenty zotrvačnosti (účinné, min / max) cm 4 / m - Rozpätia m - Zaťaženia kn / m 2 Tabuľka 1 ukazuje rozsahy základných parametrov pre analyzované plechy. V tabuľke 1 boli použité označenia D - Strecha, E - Fasáda. Tabuľka 1 Profil Systémy Hrúbky [mm] L min L max T-8 E x T-14+ D x T-18 D,E x x x T-18+ D,E x x x T-20+ D x x x D,E x x x D,E x x x T-50 D,E x x x x x T-55 D,E x x x x x Všetky tabuľky boli vyvinuté pre ocele S2 5 0 S 28 0 a S320. Rozpätie polí v tabuľkach sa mení podľa kroku m. Všeobecné odporúčania Zoené výpočtové zaťaženia, ktoré majú byť porovnané s hodnotami z tabuliek - riadok č. 1, pre rozpätím nie menšie, než je prijaté v návrhovaní konštrukcie., Pre rozpite polí L môže byť použitá lineárna interpolácia. Tieteo tabuľky, môžete použiť za splnenia nasledovných podmienok: zaťaženie pôsobiace na prijaté statické systémy je kontinuálne zaťaženie rovnomerne rozložené. Dĺžky polí v mnohopoľových systémov sa nelíšia o viac ako 5%, pričom pre označenia a SLS sa predpokladá najväčšiu dĺžku poľa. spôsob uchylenia trapézových plechov je v súlade s pokynmi výrobcu. V iných jednotlivých prípadoch, v závislosti od povahy problému, je vhodné konzultovať zástupcu výrobcu alebo autorom tabuliek. 4,02 2,79 2,05 1,57 1,24 0,45 0,39 S 250 STRECHA 8,78 4,02 1,77 1,20 0,63 0,48 10,27 3,61 2,14 1,37 0,93 0,23 0,18 0,09 0,07 0,06 4,78 2,52 1,48 0,95 0,64 0,45 0,33 0,20 0,07 0,06 0,05 0,04 10,67 6,84 4,75 3,49 2,67 2,11 1,71 1,41 1,19 1,01 0,87 0,76 0,67 0,53 13,82 10,67 6,84 4,31 2,76 1,87 1,33 0,98 0,57 0,45 0,30 15,21 10,67 5,64 3,32 2,12 1,44 1,02 0,57 0,23 7,45 3,90 2,29 1,46 0,99 0,30 0,23 0,09 0,07 0,06 11,86 5,28 3,88 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,12 0,97 0,53 0,48 15,12 11,86 4,71 3,02 2,05 1,45 0,81 0,63 0,32 0,27 16,29 11,71 6,16 3,63 1,57 1,11 0,82 0,62 0,30 0,20 8,14 4,26 2,50 1,59 0,55 0,32 0,20 0,09 0,07 4 z 9

5 8,63 10,67 6,84 4,75 3,49 2,67 2,11 1,71 1,41 1,19 1,01 0,87 0,76 0,67 0,53 13,82 10,67 6,84 4,31 2,76 1,87 1,33 0,98 0,57 0,45 0,30 15,21 10,67 5,64 3,32 2,12 1,44 1,02 0,57 0,23 7,45 3,90 2,29 1,46 0,99 0,30 0,23 0,09 0,07 0,06 11,86 5,28 3,88 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,12 0,97 0,53 0,48 15,12 11,86 4,71 3,02 2,05 1,45 0,81 0,63 0,32 0,27 16,29 11,71 6,16 3,63 1,57 1,11 0,82 0,62 0,30 0,20 8,14 4,26 2,50 1,59 0,55 0,32 0,20 0,09 0,07 STRECHA S 250 dvojitý Hrúbka A brutto brutto Hmotnosť J x (min/max) 3,79 2,68 2,00 1,56 1,02 0,85 0,71 0,61 0,45 0,23 8,78 3,79 2,68 2,00 1,56 1,02 0,85 0,71 0,61 0,45 0,27 0,23 0,20 10,27 3,79 2,68 2,00 1,56 1,02 0,85 0,71 0,61 0,36 0,30 0,18 3,79 2,68 2,00 1,56 1,02 0,80 0,60 0,30 0,20 6,53 4,61 3,45 2,69 2,16 1,77 1,47 1,23 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,55 13,82 6,53 4,61 3,45 2,69 2,16 1,77 1,47 1,23 1,04 0,90 0,78 0,69 0,42 0,36 15,21 6,53 4,61 3,45 2,69 2,16 1,77 1,47 1,23 1,04 0,67 0,55 0,45 0,32 0,27 0,23 6,53 4,61 3,45 2,69 2,16 1,66 1,23 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,18 7,30 5,17 3,87 3,01 2,42 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88 0,77 0,69 0,61 0,55 0,45 15,12 7,30 5,17 3,87 3,01 2,42 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88 0,77 0,64 0,54 0,45 0,33 16,29 7,30 5,17 3,87 3,01 2,42 1,99 1,64 1,38 1,14 0,90 0,72 0,58 0,48 7,30 5,17 3,87 3,01 2,42 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 STRECHA S 250 trojitý Hrúbka A brutto brutto Hmotnosť J x (min/max) 4,56 3,23 2,42 1,89 1,52 1,04 0,89 0,56 0,39 0,32 8,78 4,56 3,23 2,42 1,89 1,52 1,04 0,88 0,69 0,54 0,36 0,30 0,18 10,27 4,56 3,23 2,42 1,89 1,52 1,21 0,90 0,68 0,53 0,42 0,23 4,56 3,23 2,42 1,64 1,10 0,81 0,60 0,45 0,23 0,09 7,84 5,57 4,18 3,26 2,63 2,16 1,81 1,53 1,30 1,12 0,97 0,76 0,68 0,61 0,55 13,82 7,84 5,57 4,18 3,26 2,63 2,16 1,80 1,37 0,85 0,68 0,56 0,46 0,39 0,33 15,21 7,84 5,57 4,18 3,26 2,63 1,88 1,39 1,06 0,82 0,18 7,84 5,57 4,01 2,55 1,75 1,26 0,93 0,55 0,20 8,78 6,23 4,68 3,66 2,94 2,43 2,04 1,71 1,45 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 15,12 8,78 6,23 4,68 3,66 2,94 2,43 1,97 1,50 1,17 0,61 0,42 0,30 16,29 8,78 6,23 4,68 3,66 2,88 2,06 1,52 1,15 0,89 0,71 0,57 0,46 0,32 0,27 0,23 8,78 6,23 4,42 2,79 1,93 1,37 1,01 0,77 0,60 0,18 STRECHA Hrúbka A brutto brutto Hmotnosť J x (min/max) 6,37 4,35 3,02 2,22 1,70 1,34 1,09 0,90 0,76 0,64 0,56 0,48 0,30 0,27 8,71 6,37 4,35 1,77 1,20 0,63 0,48 1 6,37 3,61 2,14 1,37 0,93 0,23 0,18 0,09 0,07 0,06 4,78 2,52 1,48 0,95 0,64 0,45 0,33 0,20 0,07 0,06 0,05 0,04 11,70 7,49 5,21 3,83 2,93 2,31 1,88 1,55 1,30 1,11 0,96 0,58 13,47 11,70 7,24 4,31 2,76 1,87 1,33 0,98 0,57 0,45 0,30 15,21 10,67 5,64 3,32 2,12 1,44 1,02 0,57 0,23 7,45 3,90 2,29 1,46 0,99 0,30 0,23 0,09 0,07 0,06 13,00 8,33 5,78 4,25 3,26 2,57 2,08 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93 0,81 0,72 0,64 0,58 14,75 13,00 7,93 4,71 3,02 2,05 1,45 0,81 0,63 0,32 0,27 16,29 11,71 6,16 3,63 1,57 1,11 0,82 0,62 0,30 0,20 8,14 4,26 2,50 1,59 0,55 0,32 0,20 0,09 0,07 STRECHA dvojitý 4,11 2,90 2,17 1,69 1,35 1,11 0,93 0,78 0,57 8,71 4,11 2,90 2,17 1,69 1,35 1,11 0,93 0,78 0,57 0,32 0,27 0,23 0,20 1 4,11 2,90 2,17 1,69 1,35 1,11 0,93 0,78 0,53 0,36 0,30 0,18 4,11 2,90 2,17 1,69 1,35 0,80 0,60 0,30 0,20 7,06 3,74 2,91 2,34 1,92 1,60 1,34 1,14 0,98 0,85 0,53 0,48 13,47 7,06 3,74 2,91 2,34 1,92 1,60 1,34 1,14 0,98 0,85 0,71 0,42 0,36 15,21 7,06 3,74 2,91 2,34 1,92 1,60 1,34 1,04 0,67 0,55 0,45 0,32 0,27 0,23 7,06 3,74 2,91 1,66 1,23 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,18 7,90 5,59 4,19 3,26 2,62 2,16 1,50 1,27 1,10 0,96 0,67 0,60 0,54 14,75 7,90 5,59 4,19 3,26 2,62 2,16 1,50 1,27 1,10 0,94 0,77 0,64 0,54 0,45 0,33 16,29 7,90 5,59 4,19 3,26 2,62 2,16 1,46 1,14 0,90 0,72 0,58 0,48 7,90 5,59 4,19 3,26 2,53 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 5 z 9 STRECHA trojitý stále zaťaženie q [kn/m2] rovnomerne rozložené pri rozpätí NIP L ,94 3,50 2,63 2,05 1,65 1,35 1,13 0,97 0,82 0,71 0,62 0,54 0,48

6 STRECHA trojitý 4,94 3,50 2,63 2,05 1,65 1,35 1,13 0,97 0,82 0,71 0,62 0,54 0,48 8,71 4,94 3,50 2,63 2,05 1,65 1,35 1,13 0,88 0,69 0,54 0,36 0,30 0,18 1 4,94 3,50 2,63 2,05 1,65 1,21 0,90 0,68 0,53 0,42 0,23 4,94 3,50 2,50 1,64 1,12 0,81 0,60 0,45 0,23 0,09 8,48 6,03 3,53 2,84 2,34 1,96 1,66 1,41 1,22 1,06 0,93 0,60 0,54 13,47 8,48 6,03 3,53 2,84 2,34 1,80 1,37 0,85 0,68 0,56 0,46 0,39 0,33 15,21 8,48 6,03 3,53 2,63 1,88 1,39 1,06 0,82 0,18 8,48 6,03 4,01 2,55 1,75 1,26 0,93 0,55 0,20 9,49 6,74 5,07 3,96 3,19 2,62 2,20 1,86 1,59 1,36 1,19 1,04 0,93 0,67 0,61 14,75 9,49 6,74 5,07 3,96 3,19 2,62 1,97 1,50 1,17 0,61 0,42 0,30 16,29 9,49 6,74 5,07 3,96 2,88 2,06 1,52 1,15 0,89 0,71 0,57 0,46 0,32 0,27 0,23 9,49 6,74 4,42 2,79 1,93 1,37 1,01 0,77 0,60 0,18 STRECHA 6,81 4,70 3,27 2,40 1,84 1,45 0,97 0,82 0,60 0,46 0,36 0,33 8,31 6,81 4,46 1,77 1,20 0,63 0,48 10,02 6,51 3,61 2,14 1,37 0,93 0,23 0,18 0,09 0,07 0,06 4,78 2,52 1,48 0,95 0,64 0,45 0,33 0,20 0,07 0,06 0,05 0,04 12,77 8,35 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,73 1,45 1,24 0,93 0,82 0,72 0,58 13,39 12,77 7,24 4,31 2,76 1,87 1,33 0,98 0,57 0,45 0,30 15,21 10,67 5,64 3,32 2,12 1,44 1,02 0,57 0,23 7,45 3,90 2,29 1,46 0,99 0,30 0,23 0,09 0,07 0,06 14,49 9,28 6,45 4,74 3,63 2,87 1,92 1,61 1,37 1,19 1,03 0,91 0,80 0,72 0,64 0,58 14,66 14,49 7,93 4,71 3,02 2,05 1,45 0,81 0,63 0,32 0,27 16,29 11,71 6,16 3,63 1,57 1,11 0,82 0,62 0,30 0,20 8,14 4,26 2,50 1,59 0,55 0,32 0,20 0,09 0,07 STRECHA dvojitý 3,20 2,39 1,86 1,49 1,23 1,03 0,87 0,63 0,55 0,48 8,31 3,20 2,39 1,86 1,49 1,23 1,03 0,87 0,63 0,55 0,46 0,32 0,27 0,23 0,20 10,02 3,20 2,39 1,86 1,49 1,23 1,03 0,67 0,53 0,36 0,30 0,18 3,20 2,39 1,86 1,49 0,80 0,60 0,30 0,20 7,75 5,49 4,11 3,20 2,57 2,11 1,77 1,48 1,26 1,08 0,94 0,53 0,48 13,39 7,75 5,49 4,11 3,20 2,57 2,11 1,77 1,48 1,26 0,71 0,42 0,36 15,21 7,75 5,49 4,11 3,20 2,57 2,11 1,75 1,34 1,04 0,67 0,55 0,45 0,32 0,27 0,23 7,75 5,49 4,11 3,20 1,66 1,23 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,18 8,67 6,14 4,60 3,59 2,88 2,37 1,98 1,66 1,41 1,21 1,06 0,93 0,82 0,60 0,54 14,66 8,67 6,14 4,60 3,59 2,88 2,37 1,98 1,66 1,41 1,16 0,94 0,77 0,64 0,54 0,45 0,33 16,29 8,67 6,14 4,60 3,59 2,88 2,37 1,91 1,46 1,14 0,90 0,72 0,58 0,48 8,67 6,14 4,60 3,59 2,53 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 STRECHA trojitý 5,42 3,85 2,89 2,26 1,81 1,49 1,06 0,91 0,79 0,68 0,60 0,53 0,42 8,31 5,42 3,85 2,89 2,26 1,81 1,49 1,14 0,88 0,69 0,54 0,36 0,30 0,18 10,02 5,42 3,85 2,89 2,26 1,66 1,21 0,90 0,68 0,53 0,42 0,23 5,42 3,85 2,50 1,64 1,12 0,81 0,60 0,45 0,23 0,09 9,31 6,61 4,97 3,88 3,13 2,57 2,16 1,84 1,56 1,35 1,17 1,03 0,91 0,82 0,60 13,39 9,31 6,61 4,97 3,88 3,13 2,40 1,80 1,37 0,85 0,68 0,56 0,46 0,39 0,33 15,21 9,31 6,61 4,97 3,80 2,63 1,88 1,39 1,06 0,82 0,18 9,31 6,61 4,01 2,55 1,75 1,26 0,93 0,55 0,20 1 7,40 5,56 4,35 3,50 2,88 2,42 2,06 1,75 1,51 1,31 1,16 1,02 0,91 0,82 0,67 14,66 1 7,40 5,56 4,35 3,50 2,63 1,97 1,50 1,17 0,61 0,42 0,30 16,29 1 7,40 5,56 4,16 2,88 2,06 1,52 1,15 0,89 0,71 0,57 0,46 0,32 0,27 0,23 1 7,29 4,42 2,79 1,93 1,37 1,01 0,77 0,60 0,18 6 z 9

7 S Hrúbka Hrúbka A brutto brutto Hmotnosť Hmotnosť J x (min/max) (min/max) stále stále zaťaženie zaťaženie q [kn/m2] [kn/m2] rovnomerne rovnomerne rozložené rozložené pri pri rozpätí rozpätí L [mm] [mm] [cm [cm 2 [kg/m [kg/m 2 ] [cm [cm 4 Medzný Medzný 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 2,75 2,75 3,00 3,00 3,25 3,25 3,50 3,50 3,75 3,75 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 5,85 5,85 2,62 2,62 1,92 1,92 1,47 1,47 1,17 1,17 0,94 0,94 0,78 0,78 0,56 0,56 0,48 0,48 0,42 0,42 0,33 0,33 5,85 5,85 3,40 3,40 2,01 2,01 1,29 1,29 0,88 0,88 0,62 0,62 0,46 0,46 0,27 0,27 0,07 0,07 0,06 0,06 2,63 2,63 1,56 1,56 0,68 0,68 0,48 0,48 0,27 0,27 0,09 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 3,49 3,49 1,83 1,83 1,08 1,08 0,69 0,69 0,33 0,33 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 10,20 10,20 6,56 6,56 4,57 4,57 3,36 3,36 2,58 2,58 2,04 2,04 1,65 1,65 1,36 1,36 1,15 1,15 0,98 0,98 0,57 0,57 0,46 0, ,39 5,39 3,21 3,21 2,07 2,07 1,41 1,41 1,01 1,01 0,57 0,57 0,23 0,23 7,93 7,93 4,21 4,21 2,51 2,51 1,61 1,61 1,10 1,10 0,78 0,78 0,58 0,58 0,27 0,27 0,18 0,18 0,09 0,09 5,60 5,60 2,96 2,96 1,76 1,76 1,13 1,13 0,76 0,76 0,54 0,54 0,30 0,30 0,23 0,23 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 11,47 11,47 7,38 7,38 5,14 5,14 3,78 3,78 2,90 2,90 2,29 2,29 1,86 1,86 1,54 1,54 1,29 1,29 1,10 1,10 0,95 0,95 0,64 0,64 0,58 0,58 11,17 11,17 5,96 5,96 3,55 3,55 2,29 2,29 1,56 1,56 1,12 1,12 0,82 0,82 0,63 0,63 0,39 0,39 0,18 0,18 8,63 8,63 8,79 8,79 4,67 4,67 2,77 2,77 1,78 1,78 1,22 1,22 0,87 0,87 0,64 0,64 0,48 0,48 0,30 0,30 0,20 0,20 6,21 6,21 3,28 3,28 1,94 1,94 1,24 1,24 0,85 0,85 0,60 0,60 0,33 0,33 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 S dvojitý dvojitý Hrúbka Hrúbka A brutto brutto Hmotnosť Hmotnosť J x (min/max) (min/max) stále stále zaťaženie zaťaženie q [kn/m2] [kn/m2] rovnomerne rovnomerne rozložené rozložené pri pri rozpätí rozpätí L [mm] [mm] [cm [cm 2 [kg/m [kg/m 2 ] [cm [cm 4 Medzný Medzný 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 2,75 2,75 3,00 3,00 3,25 3,25 3,50 3,50 3,75 3,75 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 8,63 8,63 1,16 1,16 0,97 0,97 0,82 0,82 0,69 0,69 0,39 0,39 1,16 1,16 0,97 0,97 0,82 0,82 0,42 0,42 0,18 0,18 1,15 1,15 0,33 0,33 0,27 0,27 1,65 1,65 1,13 1,13 0,81 0,81 0,61 0,61 0,46 0,46 0,36 0,36 0,23 0,23 1,99 1,99 1,66 1,66 1,39 1,39 1,17 1,17 1,99 1,99 1,66 1,66 1,36 1,36 0,85 0,85 0,69 0,69 0,57 0,57 1,89 1,89 1,41 1,41 0,67 0,67 0,54 0,54 2,70 2,70 1,86 1,86 1,34 1,34 0,99 0,99 0,18 0,18 2,22 2,22 1,54 1,54 1,30 1,30 1,11 1,11 0,96 0,96 0,58 0,58 2,22 2,22 1,51 1,51 0,94 0,94 0,76 0,76 0,63 0,63 0,32 0,32 2,09 2,09 1,55 1,55 1,19 1,19 2,99 2,99 2,06 2,06 1,48 1,48 1,09 1,09 0,20 0,20 S trojitý trojitý Hrúbka Hrúbka A brutto brutto Hmotnosť Hmotnosť J x (min/max) (min/max) stále stále zaťaženie zaťaženie q [kn/m2] [kn/m2] rovnomerne rovnomerne rozložené rozložené pri pri rozpätí rozpätí L [mm] [mm] [cm [cm 2 [kg/m [kg/m 2 ] [cm [cm 4 Medzný Medzný 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 2,75 2,75 3,00 3,00 3,25 3,25 3,50 3,50 3,75 3,75 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 8,63 8,63 2,17 2,17 1,74 1,74 1,42 1,42 0,64 0,64 0,55 0,55 0,39 0,39 2,17 2,17 1,63 1,63 1,17 1,17 0,33 0,33 0,27 0,27 1,26 1,26 0,90 0,90 0,67 0,67 0,09 0,09 3,18 3,18 1,90 1,90 1,23 1,23 0,60 0,60 0,45 0,45 0,07 0,07 0,06 0,06 4,83 4,83 3,74 3,74 2,98 2,98 2,43 2,43 2,02 2,02 1,71 1,71 1,46 1,46 1,08 1,08 0,94 0,94 0,53 0,53 4,83 4,83 3,74 3,74 2,61 2,61 1,88 1,88 1,40 1,40 0,54 0,54 4,56 4,56 2,97 2,97 2,04 2,04 1,47 1,47 1,09 1,09 0,20 0,20 4,97 4,97 3,04 3,04 1,98 1,98 1,36 1,36 0,98 0,98 0,55 0,55 0,23 0, ,39 5,39 4,17 4,17 3,32 3,32 2,71 2,71 2,26 2,26 1,91 1,91 1,62 1,62 1,38 1,38 1,20 1,20 1,04 1,04 0,81 0, ,39 5,39 4,17 4,17 2,89 2,89 2,08 2,08 1,54 1, ,04 5,04 3,28 3,28 2,26 2,26 1,62 1,62 1,20 1,20 0,71 0,71 0,57 0,57 0,46 0, ,45 5,45 3,36 3,36 2,19 2,19 1,51 1,51 1,08 1,08 0,80 0,80 0,61 0,61 0,48 0,48 6,37 4,10 2,85 2,10 1,61 1,27 1,03 0,85 0,72 0,61 0,53 0,46 0,36 0,32 6,26 6,37 3,40 2,01 1,29 0,88 0,62 0,46 0,27 0,07 0,06 7,44 2,63 1,56 0,68 0,48 0,27 0,09 0,06 0,05 0,05 3,49 1,83 1,08 0,69 0,33 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 11,08 7,13 4,96 3,65 2,80 2,21 1,48 1,06 0,80 0,62 0,55 0,45 9,62 1 5,39 3,21 2,07 1,41 1,01 0,57 0,23 12,12 7,93 4,21 2,51 1,61 1,10 0,78 0,58 0,27 0,18 0,09 5,60 2,96 1,76 1,13 0,76 0,54 0,30 0,23 0,07 0,06 0,05 1 8,00 5,57 4,10 3,14 2,49 2,01 1,67 1,40 1,19 1,03 0,90 0,79 0,62 0,56 10,58 11,17 5,96 3,55 2,29 1,56 1,12 0,82 0,63 0,39 0,18 13,38 8,79 4,67 2,77 1,78 1,22 0,87 0,64 0,48 0,30 0,20 6,21 3,28 1,94 1,24 0,85 0,60 0,33 0,09 0,07 0,06 7 z 9 dvojitý Medzný F:

8 8,79 4,67 2,77 1,78 1,22 0,87 0,64 0,48 0,30 0,20 6,21 3,28 1,94 1,24 0,85 0,60 0,33 0,09 0,07 0,06 dvojitý 4,80 3,36 2,49 1,93 1,54 1,04 0,88 0,64 0,55 0,48 0,42 0,33 0,30 0,27 6,26 4,80 3,36 2,49 1,93 1,54 1,04 0,42 0,18 7,44 4,80 3,36 2,49 1,93 1,54 1,15 0,33 0,27 4,80 3,36 2,49 1,65 1,13 0,81 0,61 0,46 0,36 0,23 8,32 5,83 4,32 3,34 2,66 2,17 1,80 1,52 1,28 1,09 0,95 0,82 0,64 0,58 9,62 8,32 5,83 4,32 3,34 2,66 2,17 1,77 1,36 0,85 0,69 0,57 12,12 8,32 5,83 4,32 3,34 2,59 1,89 1,41 0,67 0,54 8,32 5,83 4,09 2,70 1,86 1,34 0,99 0,18 9,31 6,52 4,83 3,72 2,96 2,42 2,01 1,69 1,42 1,22 1,05 0,81 0,72 0,64 0,57 10,58 9,31 6,52 4,83 3,72 2,96 2,42 1,96 1,51 0,94 0,76 0,63 0,32 13,38 9,31 6,52 4,83 3,72 2,87 2,09 1,55 1,19 9,31 6,52 4,53 2,99 2,06 1,48 1,09 0,20 trojitý 4,05 3,02 2,34 1,87 1,53 1,27 1,08 0,80 0,69 0,60 0,53 0,42 6,26 4,05 3,02 2,34 1,63 1,17 0,33 0,27 7,44 4,05 2,83 1,26 0,90 0,67 0,09 3,18 1,90 1,23 0,60 0,45 0,07 0,06 9,99 7,03 5,23 4,05 3,23 2,64 2,20 1,86 1,60 1,37 1,03 0,91 0,80 0,72 0,58 9,62 9,99 7,03 5,23 3,74 2,61 1,88 1,40 0,54 12,12 9,99 7,03 4,56 2,97 2,04 1,47 1,09 0,20 9,38 4,97 3,04 1,98 1,36 0,98 0,55 0,23 1 7,86 5,85 4,53 3,61 2,95 2,46 2,08 1,78 1,52 1,31 1,14 1,01 0,89 0,80 0,72 10,58 1 7,86 5,85 4,17 2,89 2,08 1,54 13,38 1 7,86 5,04 3,28 2,26 1,62 1,20 0,71 0,57 0,46 1 5,45 3,36 2,19 1,51 1,08 0,80 0,61 0,48 6,81 4,54 3,16 2,33 1,78 1,41 1,14 0,94 0,79 0,68 0,58 0,45 0,32 6,03 6,37 3,40 2,01 1,29 0,88 0,62 0,46 0,27 0,07 0,06 7,27 2,63 1,56 0,68 0,48 0,27 0,09 0,06 0,05 0,05 3,49 1,83 1,08 0,69 0,33 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 12,24 7,87 5,48 4,03 3,09 2,44 1,98 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88 0,77 0,69 0,61 0,55 9,55 1 5,39 3,21 2,07 1,41 1,01 0,57 0,23 11,84 7,93 4,21 2,51 1,61 1,10 0,78 0,58 0,27 0,18 0,09 5,60 2,96 1,76 1,13 0,76 0,54 0,30 0,23 0,07 0,06 0,05 13,73 8,83 6,15 3,47 2,74 2,22 1,84 1,54 1,32 1,14 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0, ,17 5,96 3,55 2,29 1,56 1,12 0,82 0,63 0,39 0,18 1 8,79 4,67 2,77 1,78 1,22 0,87 0,64 0,48 0,30 0,20 6,21 3,28 1,94 1,24 0,85 0,60 0,33 0,09 0,07 0,06 dvojitý 5,20 3,64 2,70 2,09 1,66 1,35 1,13 0,95 0,81 0,69 0,60 0,46 0,36 0,33 6,03 5,20 3,64 2,70 2,09 1,66 1,35 1,08 0,42 0,18 7,27 5,20 3,64 2,70 2,09 1,58 1,15 0,33 0,27 5,20 3,64 2,50 1,65 1,13 0,81 0,61 0,46 0,36 0,23 9,12 6,40 4,75 3,67 2,93 2,39 1,99 1,68 1,22 1,05 0,81 0,72 0,64 0,58 9,55 9,12 6,40 4,75 3,67 2,93 2,35 1,77 1,36 0,85 0,69 0,57 11,84 9,12 6,40 4,75 3,67 2,59 1,89 1,41 0,67 0,54 9,12 6,40 4,09 2,70 1,86 1,34 0,99 0,18 10,20 7,16 5,31 4,10 3,27 2,67 2,22 1,87 1,59 1,36 1,17 1,02 0,90 0,80 0,71 0,64 0, ,20 7,16 5,31 4,10 3,27 2,60 1,96 1,51 0,94 0,76 0,63 0, ,20 7,16 5,31 4,10 2,87 2,09 1,55 1,19 10,20 7,16 4,53 2,99 2,06 1,48 1,09 0,20 8 z 9 trojitý 6,24 4,39 3,27 2,53 2,02 1,65 1,37 1,16 0,57 0,45

9 trojitý 6,24 4,39 3,27 2,53 2,02 1,65 1,37 1,16 0,57 0,45 6,03 6,24 4,39 3,27 2,34 1,63 1,17 0,33 0,27 7,27 6,24 4,39 2,83 1,26 0,90 0,67 0,09 5,90 3,18 1,90 1,23 0,60 0,45 0,07 0,06 10,93 7,71 4,46 3,56 2,91 2,43 2,06 1,76 1,52 1,31 1,15 1,01 0,90 0,80 0,72 9,55 10,93 7,71 5,71 3,74 2,61 1,88 1,40 0,54 11,84 10,93 7,42 4,56 2,97 2,04 1,47 1,09 0,20 9,38 4,97 3,04 1,98 1,36 0,98 0,55 0,23 12,24 8,63 6,43 4,98 3,98 3,25 2,71 2,29 1,97 1,69 1,46 1,28 1,12 0,89 0,80 0, ,24 8,63 6,28 4,17 2,89 2,08 1, ,24 8,15 5,04 3,28 2,26 1,62 1,20 0,71 0,57 0,46 1 5,45 3,36 2,19 1,51 1,08 0,80 0,61 0,48 9 z 9

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-35 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model 2 z 12 Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-18 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková.

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 006 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI TRAPEZOVÝCH

Podrobnejšie

T-12

T-12 TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSNOSTI TRAPÉZOVÉ PLECHY T- Ojednávateľ : Ľuoslav DÉRER, riaditeľ spoločnosti Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 06 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI

Podrobnejšie

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné zaťaženia (zaťaženia pri zatváraní, otváraní, údržbe,

Podrobnejšie

Solar systems for walls - details page

Solar systems for walls - details page LIBERTA SOLAR Architektonicky pôsobivá Liberta Solar - systém fotovoltaických panelov integrovaný priamo do fasády. INŠPIRUJTE SA! Vychutnajte si tvar a detail hotovej fasády. Dodajte energiu vašej fasáde

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác Číslo: 24/2014/Ka

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 STN EN 1991-2 ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ ČASŤ 2: ZAŤAŽENIA MOSTOV DOPRAVOU (ŽELEZNIČNÉ MOSTY) Prednášajúci: Ing. Richard Hlinka, PhD. Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Vzdelávanie pre projekt

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Obsah str. 1. Základné pojmy pružnosti a pevnosti 1.1 Predmet a význam náuky o pružnosti a pevnosti 3 1.2 Z histórie oboru 3 1.3 Základné predpoklady o materiáli 4 1.4 Vonkajšie a vnútorné sily 5 1.5 Normálové

Podrobnejšie

28 PODPERY 356 siegmund

28 PODPERY 356 siegmund PODPERY 356 siegmund Strana Multifunkčný upínací stojan modulárny 358 Set podpier 11-dielny / Závitová podpera 360 Dištančná skrutka 362 Upínacie rameno s rýchlo-uzáverom 364 siegmund 357 PODPERY Multifunkčný

Podrobnejšie

EEK Typový list Obývačka+Spálňa TIROL SK.cdr

EEK Typový list Obývačka+Spálňa TIROL SK.cdr (1) 5233900 (3) 5287262 (6) 5338434 01 Skrinka polovysoká 2 3 niky 04 2 sklené á 6 kg itrína polovysoká pravá 1 sklené dvere pravé 07 (1) 5233905 (3) 5287267 (6) 5338439 4 5 ník 09 (1) 5233907 (3) 5287268

Podrobnejšie

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbaden ProRox WM Len pre profesionálov 1 Nové izolačné rohože

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

Ako vybrať hliníkové disky (elektróny)

Ako vybrať hliníkové disky (elektróny) 1. Technický popis hliníkových diskov Každý disk je označený kódom, podľa ktorého sa dá identifikovať a porovnať s technickými údajmi vo Vašom technickom preukaze: 8J x 16", 4/100, ET30 8 - Šírka disku

Podrobnejšie

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/12 21. december 2016 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA VÝBOR PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU Svetové

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Podlahár špeciálnych podláh Kód kvalifikácie C7122001-01534 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7122001 / Podlahár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Podrobnejšie

Microsoft Word - PDS MM CAR UHS Clearcoat HP 493V.SLK doc

Microsoft Word - PDS MM CAR UHS Clearcoat HP 493V.SLK doc 493V 28.9.2007 PRODUKT POPIS Číry lak UHS Clear 0950 1.360.0950 1.360.0950 HP Číry lak Ultra High Solid (s ultra vysokým obsahom sušiny) 1.954.2870 HS tužidlo rýchle 1.911.2510 Riedidlo normálne 1.911.2520

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pekár Kód kvalifikácie U7512001-00885 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 7512001 / Pekár SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 10 Výroba potravín Doklad o získanej

Podrobnejšie

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ PÁNTY PR VITRÍNY POSÚVN STY PR VITRÍNY DRŽIAKY SKLNNÝCH POLÍC 2014 MODRÝ C B Gc Ge POVRCHOVÉ ÚPRAVY Strieborná prášková farba Strieborný eloxovaný hliník M Brúsená nerez Biela prášková farba f Imitácia

Podrobnejšie

* Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripr

* Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripr * Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripravíme vám špeciálnu cenovú ponuku. 34 mm 2 310,00 Montáž

Podrobnejšie

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia:

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: 09-2011 Kedy zvýšiť pozornosť Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných

Podrobnejšie

AKYVER ®

AKYVER ® AKYVER PANEL 40MM, 8W TITAN Tatraplast, s.r.o. Lisková 768, 034 81 Lisková Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044-4351 645 Váš partner! Copyright

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia materiálu a vrstvy Materiál y balené v balíkoch y

Podrobnejšie

_5_ vop_okhl_aluprof_mb104_17

_5_ vop_okhl_aluprof_mb104_17 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CPR/Aluprof/16-2017 Výrobok: Okno z hliníka jednoduché Varianty výrobku: Okno jednokrídlové, alternatívne s pevným spodným zasklením; balkónové dvere jednokrídlové

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Profipress S Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojmi z medi, červeného u alebo kremíkového

Podrobnejšie

INFO_3_2019_SK.indd

INFO_3_2019_SK.indd INFO 3/2019 www.alcaplast.sk PRÉMIOVÁ KVALITA ZA NIŽŠIU CENU NOVINKY Flexi napojenie k WC PREMIUM Dvojité kolienka P155Z, P156Z Výpuste s čistením zhora A392C, A504CKM, A507CKM OBSAH 2 FLEXI NAPOJENIE

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

Untitled-1

Untitled-1 S+45 180 1 45 55 o 60 15 TECHNICKÝ MANUÁL TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY PRESVETĽOVACIE PRVKY Z POLYKARBONÁTU TRAPÉZOVÉ PLECHY KLAMPIARSKE VÝROBKY SPOJOVACÍ MATERIÁL MONTÁŽNE POKYNY KONŠTRUKČNÉ DETAILY

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

KOMO - SK

KOMO - SK KOMO produktový certifikát SKH Nieuwe Kanaal 9a, 6709 PA Wageningen, Holandsko P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Holandsko Telefón: +33 (0)317 45 34 25 E-mail: mail@skh.nl Web: http://www.skh.nl MODIFIKOVANÉ

Podrobnejšie

PK 2015_zmeny indd

PK 2015_zmeny indd Ochrana stavebných konštrukcií pred požiarom systémami KNU Ochrana pred požiarom 10/2018 Stanovisko požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií KNU Bratislava s. r. o. 2 Obsah 3 Príhovor 4 Účel katalógu

Podrobnejšie

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019 Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019 technické informácie 2 OBSAH Stech Pre Murovanú Priečku 6 Sadrokartón 7 Príslušenstvo 7 Scrigno Kit 8 Príslušenstvo 9 Essential Kit 10 Dvojkrídlové 11

Podrobnejšie

untitled

untitled Metódy na výpočet LS faktora pri modelovaní vodnej erózie pôdy Juraj Lieskovský UMB Banská Bystrica FPV kat. Krajinnej ekológie Banská Štiavnica juraj.lieskovsky@gmail.com Metódy na výpočet LS faktora

Podrobnejšie

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo obrany SR

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo obrany SR VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU opasky popruhové KAKI Zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vykonáva podľa uchytenia. Nižšie nájdete varianty: Do zasklievacej

Podrobnejšie

SL street-a viditeľný rozdiel

SL street-a viditeľný rozdiel SL street-a 3 000 slov led SL street-a 3 000 since 2003 custom made made in Slovakia warranty 5 years NICHIA LEDs high efficiency lm/w Použitie ulice a priechody pre chodcov parkoviská a parky priemyselné

Podrobnejšie

Stravné - přecenění

Stravné - přecenění Vytvorenie a nastavenie novej kategórie pre Obedy zadarmo pre Materskú školu Platí pre verziu programu Stravné 4.61 a 4.62 POZOR! Postup pre jedálne ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ktoré majú povinnosť sledovať dotácie

Podrobnejšie

Stravné - přecenění

Stravné - přecenění Vytvorenie a nastavenie novej kategórie pre Obedy zadarmo Platí pre verziu programu Stravné 4.61 POZOR! Postup pre jedálne základných škôl, ktoré majú povinnosť sledovať dotácie od 1. 9. 2019 je uvedený

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

Nemecký inštitút pre stavebnú techniku Oddelenie technických osvedčení stavebných výrobkov a druhov konštrukcie Úrad kontroly stavebnej techniky Inšti

Nemecký inštitút pre stavebnú techniku Oddelenie technických osvedčení stavebných výrobkov a druhov konštrukcie Úrad kontroly stavebnej techniky Inšti Nemecký inštitút pre stavebnú techniku Oddelenie technických osvedčení stavebných výrobkov a druhov konštrukcie Úrad kontroly stavebnej techniky Inštitúcia verejného práva Kolonnerstraβe 30 B D-10829 Berlin

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v nadväznosti na 12 Platba pre

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 4. 2019 C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a prílohy I, III

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie Kompletné zariadenie Rozmery [mm] 6 8 1 = výfukový otvor 2 = nasávací otvor A Výška 56 56 1356 3 = základ A1 Výška 90 90 90 4 = prestup B Dĺžka 1173 1173 1373 5 = Min. odstupy C Šírka 843 843 843 E1 Min.

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Stavebno-technický dozor Kód kvalifikácie U2142005-01164 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 2142005 / Stavebný dozor SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technický pracovník v hutníctve Kód kvalifikácie U3117006-01275 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117006 / Technický pracovník v hutníctve

Podrobnejšie

SK PERgoly chráni vaše súkromie.

SK PERgoly chráni vaše súkromie. SK PERgoly chráni vaše súkromie. PERGOLY LUKA, MIRA Samonosná pergola MIRA 4 alebo pergola MIRA 2 s rafinovaným a inovatívnym dizajnom. Strecha z hliníkových lamiel, ktoré možno orientovať od 0 do 140

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚLOHA PROJEKTANTA Lektor : Ing. Ján Petržala 1.podpredseda SKSI - Aké sú úlohy projektanta v procesoch prípravy a realizácie stavieb? - Ako môže prispieť projektant ku kvalite procesov prípravy a realizácie

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT PRIEMERY VRTOV OD ø mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných plastov.

Podrobnejšie

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk

Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovensk Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č, 034/153/10 zo dňa 16. decembra 2010 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm.

Podrobnejšie

DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené)

DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené) DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené) 2. Miesto výkonu montážnych prác Mesto, obec 3. Investor

Podrobnejšie

Technické Dáta Platné na modelový rok 2019 Caddy Úžitkové vozidlá

Technické Dáta Platné na modelový rok 2019 Caddy Úžitkové vozidlá Technické Dáta Platné na modelový rok 19 Úžitkové vozidlá s emisnou normou Euro 6b a Euro 6d TEMP-EVAP Motory. 1,2 TSI s výkonom 62 kw (84 k) 1,0 TSI s výkonom 62 kw (84 k) Konštrukcia/ventilov na valec

Podrobnejšie

MOPM -prednáška 9.

MOPM -prednáška 9. Prednáška 09/12 doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava Klasifikácia telekomunikačných vedení prenosové cesty drôtové a rádiové 1. Efektívne využívanie existujúcich vedení

Podrobnejšie

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu Ing. Jozef Čerňan Katedra leteckej technickej prípravy Letecká fakulta technickej univerzity v Košiciach Použitie klzných vrstiev na báze TiCN pri skúmaní kontaktne-únavovej odolnosti práškových ocelí

Podrobnejšie

untitled

untitled Istič ETIMAT 6 45 Menovité napätie 230/400 Va.c., max. 60 Vd.c. Menovitý prúd 6 63 A Menovitá frekvencia 50/60 Hz 6 ka 68 85 30 42.5 Trieda selektivity 3 B alebo C Prierez spojovacieho vedenia 1 25 mm

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 48 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-L Hliníková mriežka s pevnými lamelami séria Nova Nova-L Objednávací kód - jednoradová Nova-L Nova-LV Objednávací kód - dvojradová NOVA-L skrutkami pružinami

Podrobnejšie

FAQ

FAQ Import skladových kariet Potrebujete si preniesť do programu OMEGA zoznam skladových kariet, prípadne nový cenník z Excelu? Vyžite funkciu importu skladových kariet: V menu Sklad Skladové karty potvrdíme

Podrobnejšie

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421 VÝSTUPOVÉ A ŠACHTOVÉ REBRÍKY HLINÍKOVÉ TYP 60-100 Výstupové rebríky hliníkové vyhotovené podľa EN ISO 14122 protišmykové priečle vsunuté do špeciálne vyvinutých stojín z uzavretých profilov a pevne zvarené

Podrobnejšie

Projektovanie výrobných systémov

Projektovanie výrobných systémov Logistika 2 Riadenie zásob Ing. Martin Krajčovič, PhD. 3. prednáška Bod rozpojenia objednávkou zákazníka Koncept bodu rozpojenia objednávkou zákazníka 5 4 3 2 1 dodávatelia surovín a nakupovaných dielov

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

Sťahovacie schody ARISTO, LUSSO a KOMBO

Sťahovacie schody ARISTO, LUSSO a KOMBO Sťahovacie schody RISTO, LUSSO a KOMBO Protipožiarne sťahovacie schody risto PP Pre pasívne domy Protipožiarne sťahovacie schody risto PP spĺňajú prísne požiadavky pre nízkoenergetické domy. Schody s plechovým

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 0W30, 10W40, 10W60,, 5W40 Súvisiaci

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC - 127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 310083/127/321/00-030 z 28. septembra 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia,

Podrobnejšie

Ultratop Systém Cementové podlahové systémy

Ultratop Systém Cementové podlahové systémy Ultratop Systém Cementové podlahové systémy Prirodzený vzhľad Ultratop System Vhodné pre podlahy v priemyselných odvetviach a v občianskych stavbách Obzvlášť odporúčané pre podlahy v: Priestory priemyselných

Podrobnejšie

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress G Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ H-31 Súvisiaci kód NATO H-537

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20 L 313/22 SK NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie

Podrobnejšie

(Diplomov\341 pr\341ca - Lenka Uhl\355\370ov\341.pdf)

(Diplomov\341 pr\341ca - Lenka Uhl\355\370ov\341.pdf) Vyhlásenie autora Ja, dolu podpísaná Bc. Lenka Uhlířová vyhlasujem, že som svoju diplomovú prácu na tému Statická a dynamická analýza výškovej budovy, spracovala vďaka vedomostiam, nadobudnutým počas inžinierskeho

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

1109_Gravity Pipe Systems_SK.pdf

1109_Gravity Pipe Systems_SK.pdf Potrubia na pretlá anie de 272-501 272 e [mm] 19 24 m [kg/m] 33 41 Uš achtilá oce F [kn] 204 297 324 e [mm] 20 23 28 m [kg/m] 42 48 57 Uš achtilá oce F [kn] 273 341 452 376 e [mm] 19 20 23 27 32 m [kg/m]

Podrobnejšie

Montážne pokyny K INŠTALÁCII BARELOVEJ SAUNY

Montážne pokyny K INŠTALÁCII BARELOVEJ SAUNY Montážne pokyny K INŠTALÁCII BARELOVEJ SAUNY www.kralovstvopozitkov.sk 1 VÝBER MIESTA Barelové sauny sú navrhnuté primárne pre exteriérové použitie. Pre výber miesta sú limitujúce najmä dva faktory, dostupnosť

Podrobnejšie

okna2014

okna2014 Základná škola Dojč, Dojč 137, 906 02 V Dojči, dňa 14. 11. 2014 VEC: Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky : stavebné a murárske práce, dodanie plastových okien

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

cennik HORIZEN 2018

cennik HORIZEN 2018 CENNÍK SYSTÉMU OPLOTENIA HORIZEN 2018 PREDAJNÉ CENY V EUR Platnosť od 1.7.2018 Minimálna objednávka systému Horizen je 2000,-eur bez DPH. www.betafence.sk Tento cenník nahrádza platnosť predošlých cenníkov.

Podrobnejšie

CENNÍK TERASY PREMIUM / MAX / TOP PLOTOVKY / OBKLADY / DOPLNKY TERASOVÉ DOSKY PREMIUM PROFIL PRODUKT + ROZMERY FARBY REGISTRAČNÉ ČÍSLO DĹŽKA HM

CENNÍK TERASY PREMIUM / MAX / TOP PLOTOVKY / OBKLADY / DOPLNKY TERASOVÉ DOSKY PREMIUM PROFIL PRODUKT + ROZMERY FARBY REGISTRAČNÉ ČÍSLO DĹŽKA HM CENNÍK - 2019 TERASY PREMIUM MAX TOP PLOTOVKY OBKLADY DOPLNKY TERASOVÉ DOSKY PREMIUM STAR 1PS 03 1PS 07 1PS 06 EBEN 1PS 08 3,4 kg 13,6 kg 6 83.94 CEDAR 1PF 02 FOREST 137 x 2m 1PF 03 1PF 07 WENGE 1PF 09

Podrobnejšie

Izolácia fasád Sprievodca pre investora

Izolácia fasád Sprievodca pre investora Izolácia fasád Sprievodca pre investora Zatepľovať sa vyplatí! Rozhodnutie o zateplení domu je jedným z najdôležitejších krokov v procese jeho výstavby, pretože sa premieta do výhľadu jeho používania po

Podrobnejšie

Data sheet

Data sheet Ilustračné foto Všeobecne Modulárny systém Možnosť zabudovania systému: - 1U rošt s 19 /21 montážnou sadou do racku - montážna sada pre DIN lištu - sada pre montáž na stenu DC/DC-TPU 120/48 - Centrálna

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača 1/5 Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár. Funkcia combizone umožňuje varenie na veľkých hrncoch a pekáčoch. Ovládanie touchslider umožňuje nastaviť

Podrobnejšie

bsah

bsah POKYNY PRE EXTERNÝ DOZOR k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 25. november 2015 Bratislava Október 2015 Všetky informácie týkajúce sa testovania budú elektronicky zverejnené na internetových

Podrobnejšie

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o.

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o. AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Stav plochých striech bytových domov nízka a nepostačujúca úroveň tepelnej ochrany vysoká poruchovosť hydroizolácií Zateplenie strechy tepelná ochrana zníženie

Podrobnejšie

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress S Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohľadu metódy konečných prvkov 19. konference pro studenty matematiky Michal Eliaš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra matematiky 7. 9. 6. 2011

Podrobnejšie