KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: KS:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: KS:"

Prepis

1

2

3

4

5

6 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: KS: Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: IČO: Nitriansky samosprávny kraj Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČO: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT SK Spracovateľ: IČO: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT SK Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ dane Sadzba dane Výška dane DPH základná 0,00 20,00% 0,00 znížená 0,00 20,00% 0,00 Cena s DPH v EUR 0,00 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 5

7 ROZPOČET Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj Projektant: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT Gabriel Slávik - GOLD PROJECT PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 0,000 D HSV Práce a dodávky HSV 0,000 D 1 Zemné práce 0, K Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm m3 0,725 0, K Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 4,313 0, K Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v m3 5,038 0,000 hornine K Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 5,038 0, K Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za m3 25,190 0,000 každých ďalšich a začatých 1000 m 104 K Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 5,038 0, K Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 2,417 0, K Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,038 0,000 D 2 Zakladanie 0, K Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 4,833 0, K Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr mm m3 0,360 0,000 D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0, K Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599) m3 57,148 0, K Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599) m3 5,620 0, K Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) m2 11,250 0,000 D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0, K Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky m2 39,555 0, K Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou m2 79,110 0, K Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 3 mm m2 723,294 0, K Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer m2 723,294 0, K Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 172,098 0, K Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy m2 260,985 0, K Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy m2 344,685 0, K Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F) m2 1,902 0, K Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m ,675 0, M Oddeľovacia fólia 80 m m ,426 0,000 D 8 Rúrové vedenie 0,000 Strana 2 z 5

8 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 121 K M K M K Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 5 m, WAVIN Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150 PVC koleno 150/30 -hladký kanalizačný systém PIPELIFE Tlaková skúška vodou potrubí DN mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku m 30,165 0,000 ks 6,033 0,000 ks 6,000 0,000 ks 18,000 0,000 úsek 2,000 0,000 D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0, K Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm m2 16,750 0, K Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 211,000 0, K Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami m2 211,000 0,000 šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 82 K Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 211,000 0, K BAUMIT Rohová lišta hliníková m 46,000 0, K BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) m 219,310 0, K BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) m 27,450 0, K Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru ks 298,488 0,000 D 99 Presun hmôt HSV 0, K Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m t 63,630 0,000 D PSV Práce a dodávky PSV 0,000 D 712 Izolácie striech 0, K Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10 PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením m ,366 0,000 spoju 176 M STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá m ,571 0, M Kotviaca technika - SFS-INTEC ks ,089 0, K Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste ks 2,000 0, M Strešná vpusť - priemer 100mm, dĺ.250mm ks 2,000 0, M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 10,000 0, K Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu mm ks 72,000 0, M STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá m2 20,520 0, K Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov ks 126,000 0, M Odvetrávací komín-výška 400mm, priemer 75mm ks 126,000 0, M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 630,000 0, M K M K STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 18 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC- P fólie STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 18 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb m2 50,400 0,000 ks 482,137 0,000 m2 19,285 0,000 m 126,580 0, M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 1 012,640 0, K Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu m 77,090 0,000 RŠ 140 mm 160 K Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm m 21,290 0, M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 170,320 0, K Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. m 653,972 0,000 plechu RŠ 250 mm 173 M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 5 231,776 0, K Zhotovenie izolácie dilatačnej škáry v ploche strechy priebežnou príponkou z pozinovaného plechu m 81,700 0,000 Strana 3 z 5

9 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 168 M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 1 307,200 0, M FATRAFOL-S z mpvc 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá m2 20,425 0, K Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10 m ,552 0, M Textília Geofiltex 63 63/ g/m2 100% PP m ,735 0, K Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania ks 3,000 0, K Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1 084,097 0,000 D 713 Izolácie tepelné 0,000 5 K Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10 polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne m2 169,158 0,000 6 M EPS 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm m2 172,541 0, K Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10 polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne m2 182,238 0, M EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm m2 185,883 0, K Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10 polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne m2 10,238 0, M EPS 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm m2 10,443 0, K Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10 spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 301,908 0, M EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S m3 35,021 0,000 3 K Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10 polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne m ,708 0,000 4 M EPS 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm m ,764 0, K Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 195,004 0, M Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm m2 47,376 0, M Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm m2 11,750 0, M Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm m2 131,233 0, M Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 240 mm m2 4,645 0, K Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením m2 260,390 0, M K Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120 mm Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m m2 260,390 0,000 t 26,439 0,000 D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0, K Montáž strešného vtoku pre mpvc izolácie DN 99 až 110 ks 2,000 0, M Strešný sanačný vtok, DN 100/110, PVC izolačná fólia, vertikálny odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP/PVC ks 2,000 0, K Ventilačná hlavica pvc D 140/600 ks 72,000 0, K Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 25,431 0,000 D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 0, K Upevnenie doplnkového zariadenia (závitové tyče) priskrutkovaním ks 1 503,700 0, M Dvojzložková chemická kotva PCI Barrafix 920, č PCI l 50,000 0,000 D 762 Konštrukcie tesárske 0, K Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy cm2 m 138,000 0, M Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akosť m3 I s76-100mm L= cm 2,070 0, K Záklop z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm - pod mpvc m2 274,370 0, K Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky m3 8,106 0, K Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m t 4,146 0,000 D 763 Konštrukcie - drevostavby 0, K Spojovacie prostriedky pre porobeton a drevený trám - závitová tyč m 492,470 0, K Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m t 0,818 0,000 D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000 Strana 4 z 5

10 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 140 K Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm m 51,420 0, K Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov ks 5,000 0, x250x350 mm 143 K Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov ks 15,000 0, x500x700 mm 135 K Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm ks 2,000 0, K Montáž podkladového pásu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm m 100,865 0, M Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm m2 28,494 0, K Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm m 1,150 0, K Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm m 0,600 0, K Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm m 9,000 0, K Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm m 120,702 0, K Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm m 57,830 0, K Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm m 638,900 0, K Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm m 18,610 0, K Montáž balkónového chrliča ks 15,000 0, M Chrlič štvorhranný ks 15,000 0, K Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 87 mm m 9,000 0, K Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm m 111,000 0, K Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 4,170 0,000 D 766 Konštrukcie stolárske 0, M Plastové vchodové dvere 1 ks 1,000 0, M Plastové vchodové dvere 2 ks 1,000 0, M Plastové vchodové dvere 3 ks 1,000 0, K Montáž okna plastového na PUR penu m 13,460 0, M Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 530x830 mm (vxš) izolačné dvojsklo 68 M Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 850/870x1150 mm (vxš) izolačné dvojsklo 69 K Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu 61 K Montáž dverí parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm 62 M Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,b=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub 63 M Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk 64 K Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky mm 65 M Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,b=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub ks 2,000 0,000 ks 2,000 0,000 m 15,920 0,000 ks 2,000 0,000 m 1,660 0,000 ks 4,000 0,000 ks 2,000 0,000 m 2,290 0,000 D 783 Dokončovacie práce - nátery 0, K Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou m2 107,260 0, K Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s ovaním.- 140µm m2 107,260 0, K Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A základný.- 35µm m2 107,260 0,000 D M Práce a dodávky M 0,000 D 21-M Elektromontáže 0, K Vŕtanie upevňovacieho bodu (závitové tyče) ks 1 503,700 0,000 Strana 5 z 5

11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1D - elektroinštalácia JKSO: KS: Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: IČO: Nitriansky samosprávny kraj Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČO: Elektro demar plus s.r.o.: Tomáš Varga Spracovateľ: IČO: Elektro demar plus s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ dane Sadzba dane Výška dane DPH základná 0,00 20,00% 0,00 znížená 0,00 20,00% 0,00 Cena s DPH v EUR 0,00 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 2

12 ROZPOČET Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1D - elektroinštalácia Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj Projektant: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Elektro demar plus s.r.o.: Tomáš Elektro demar plus s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 0,000 1 K MONTÁŽ Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou, (KR 125) štvorcová ks 8,000 0,000 2 M MATERIÁL Krabica KR-125 ks 8,000 0,000 3 K MONTÁŽ.1 Káblový žľab PVC 25x25 vrátane veka m 60,000 0,000 4 M MATERIÁL.1 Káblový žľab 20x20 m 60,000 0,000 5 K MONTÁŽ.2 Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. hr. do 60 cm ks 1,000 0,000 6 K MONTÁŽ.3 Montáž - doplnenie rozvádzača súb 1,000 0,000 7 M MATERIÁL.2 Materiál pre doplnenie rozvádzača súb 1,000 0,000 8 K MONTÁŽ.4 Montáž - Svietidlio LED, IP44 ks 8,000 0,000 9 M MATERIÁL.3 Svietidlo LED, 13W, 230V, IP44, s pohybvovým senzorom ks 8,000 0, K MONTÁŽ.5 Silový kábel V /mm2/ pevne uložený CYKY- CYKYm 750 V 3x1.5 m 60,000 0, M MATERIÁL.4 Kábel silový medený CYKY-J 3x01,5 m 60,000 0, K MONTÁŽ.6 Silový kábel V /mm2/ bezhalogénny CXKE- R N2XH-J m 15,000 0, M MATERIÁL.5 Kábel silový medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 m 15,000 0, K MONTÁŽ.7 Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšía protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2 ks 1,000 0, M MATERIÁL.6 Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm - Pyrenit 1200x300x5 m2 0,500 0, M MATERIÁL.7 Protipožiarný náter m2 0,500 0, K OSTATNÉ Podružný materiál % 3,000 0, K OSTATNÉ.1 Murárska výpomoc % 1,000 0, K OSTATNÉ.2 Podieľ pridružených výkonov % 6,000 0, K OSTATNÉ.3 Mimostavenisková preprava % 3,000 0, K OSTATNÉ.4 Revízia elektrickej inštalácie a zariadení súb 1,000 0,000 Strana 2 z 2

13 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1C - bleskozvod a uzemnenie JKSO: KS: Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: IČO: Nitriansky samosprávny kraj Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČO: Elektro demar plus s.r.o.: Tomáš Varga Spracovateľ: IČO: Elektro demar plus s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ dane Sadzba dane Výška dane DPH základná 0,00 20,00% 0,00 znížená 0,00 20,00% 0,00 Cena s DPH v EUR 0,00 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 3

14 ROZPOČET Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1C - bleskozvod a uzemnenie Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj Projektant: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Elektro demar plus s.r.o.: Tomáš Elektro demar plus s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 0,000 1 M MONTÁŽ Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 m 280,000 0,000 2 M MATARIÁL Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 280,000 0,000 3 M MONTÁŽ.1 Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m ks 141,000 0,000 4 M MATARIÁL.1 HR-Zemna tyc ZT 2M ks 141,000 0,000 5 M MONTÁŽ.2 Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm m 1 980,000 0,000 6 M MATARIÁL.2 Drôt AlMgSi d8.00mm kg 267,300 0,000 7 M MATARIÁL.3 HR-Podpera PV 17 ks 480,000 0,000 8 M MATARIÁL.4 HR-Podpera PV 21 ks 1 500,000 0,000 9 M MONTÁŽ.3 Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D10mm m 470,000 0, M MATARIÁL.5 Drôt pozinkovaný mäkký d10.00mm kg 291,400 0, M MONTÁŽ.4 Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň ks - upevnenie do steny do 3 m dľžky tyče 26,000 0, M MATARIÁL.6 HR-Jimacia tyc JP20 ks 26,000 0, M MATARIÁL.7 HR-Betónový podstavec JD k zvodovej tyči JP ks 26,000 0, M MATARIÁL.8 HR-Ochr.strieska ks 26,000 0, M MONTÁŽ.5 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny ks 47,000 0, M MATARIÁL.9 HR-Držiak DUZ ks 94,000 0, M MATARIÁL.10 HR-Ochranny uholnik OU ks 47,000 0, M MONTÁŽ.6 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 538,000 0, M MATARIÁL.11 HR-Svorka SR 03 ks 25,000 0, M MATARIÁL.12 HR-Svorka SS ks 513,000 0, M MONTÁŽ.7 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) ks 369,000 0, M MATARIÁL.13 HR-Svorka SK ks 36,000 0, M MATARIÁL.14 HR-Svorka SZ ks 47,000 0, M MATARIÁL.15 HR-Svorka SO ks 47,000 0, M MATARIÁL.16 HR-Svorka SP1 ks 8,000 0, M MATARIÁL.17 HR-Svorka SJ 01 ks 26,000 0, M MATARIÁL.18 HR-Svorka SJ 02 ks 141,000 0, M MATARIÁL.19 HR-Svorka SR 02 ks 64,000 0, M MONTÁŽ.8 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks 47,000 0, M MATARIÁL.20 Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm ks 47,000 0, M MONTÁŽ.9 Jama pre ulož. Zemniacej tyče ZT 2M ks 141,000 0, M MONTÁŽ.10 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 462,000 0, M MONTÁŽ.11 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 462,000 0, M MONTÁŽ.12 Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár m 217,000 0, M MONTÁŽ.13 Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne m3 7,595 0, M MONTÁŽ.14 Rozprestrenie betónu šírky 35cm, hrúbky 20 cm m2 38,000 0, M MATARIÁL.21 Betón základný m3 7,600 0, M OSTATNÉ Podružný materiál % 3,000 0, M OSTATNÉ.1 Podieľ pridružených výkonov % 6,000 0,000 Strana 2 z 3

15 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 40 M OSTATNÉ.2 Mimostavenisková preprava % 3,000 0, M OSTATNÉ.3 Revízia, vypracovanie revíznej správy súb 1,000 0, M OSTATNÉ.4 Demontážné práce hod 96,000 0, M OSTATNÉ.5 Úradná skúška súb 1,000 0, M OSTATNÉ.6 Projekt skutočného prevedenia súb 1,000 0,000 Strana 3 z 3

16 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-02 - služobný byt Časť: 2B - stavebná časť JKSO: KS: Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: IČO: Nitriansky samosprávny kraj Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČO: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT SK Spracovateľ: IČO: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT SK Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ dane Sadzba dane Výška dane DPH základná 0,00 20,00% 0,00 znížená 0,00 20,00% 0,00 Cena s DPH v EUR 0,00 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 3

17 ROZPOČET Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-02 - služobný byt Časť: 2B - stavebná časť Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj Projektant: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT Gabriel Slávik - GOLD PROJECT PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 0,000 D HSV Práce a dodávky HSV 0,000 D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0, K Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 99,790 0, M Oddeľovacia fólia 80 m m2 114,759 0,000 D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0, K Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru ks 73,300 0,000 D 99 Presun hmôt HSV 0, K Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 0,104 0,000 D PSV Práce a dodávky PSV 0,000 D 712 Izolácie striech 0, K Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10 PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením m2 99,790 0,000 spoju 14 M STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá m2 114,759 0, M Kotviaca technika - SFS-INTEC ks 313,341 0, K Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu mm ks 1,000 0, M STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá m2 0,285 0, K Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov ks 4,000 0, M Odvetrávací komín-výška 400mm, priemer 75mm ks 4,000 0, M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 20,000 0, M K M K STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC- P fólie STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 18 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb m2 1,600 0,000 ks 10,977 0,000 m2 0,439 0,000 m 19,000 0, M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 152,000 0, K Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. m 10,380 0,000 plechu RŠ 250 mm 61 M Kotviaca technika - rozperný nit do betónu ks 83,040 0, K Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10 m2 99,790 0, M Textília Geofiltex 63 63/ g/m2 100% PP m2 114,759 0, K Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 23,606 0,000 D 713 Izolácie tepelné 0, K Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10 polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne m2 90,465 0,000 Strana 2 z 3

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 22 M EPS 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm m2 184,549 0, K Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS kladený voľne m2 1,308 0, M Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm m2 1,334 0, K Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 20,020 0, M K Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m m2 20,419 0,000 t 0,734 0,000 D 762 Konštrukcie tesárske 0,000 1 K Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy cm2 m 45,300 0,000 2 M Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akosť m3 I s76-100mm L= cm 0,748 0, K Záklop z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm - pod mpvc m2 7,000 0, K Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky m3 0,902 0,000 3 K Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m t 0,494 0,000 D 764 Konštrukcie klampiarske 0, K Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm m 8,720 0, K Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov ks 1,000 0, x250x350 mm 32 K Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm ks 1,000 0, K Montáž podkladového pásu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm m 8,720 0, M Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm m2 2,463 0, K Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm m 29,060 0, K Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm m 8,720 0, K Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm m 3,800 0, K Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m t 0,177 0,000 Strana 3 z 3

19 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-02 - služobný byt Časť: 2C - bleskozvod a uzemnenie JKSO: KS: Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: IČO: Nitriansky samosprávny kraj Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČO: Elektro demar plus s.r.o.: Tomáš Varga Spracovateľ: IČO: Elektro demar plus s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ dane Sadzba dane Výška dane DPH základná 0,00 20,00% 0,00 znížená 0,00 20,00% 0,00 Cena s DPH v EUR 0,00 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 2

20 ROZPOČET Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-02 - služobný byt Časť: 2C - bleskozvod a uzemnenie Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj Projektant: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Elektro demar plus s.r.o.: Tomáš Elektro demar plus s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 0,000 1 K MONTÁŽ Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m ks 3,000 0,000 2 M MATARIÁL HR-Zemna tyc ZT 2M ks 3,000 0,000 3 K MONTÁŽ.1 Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm m 68,000 0,000 4 M MATARIÁL.1 Drôt AlMgSi d8.00mm kg 9,180 0,000 5 M MATARIÁL.2 HR-Podpera PV 17 ks 18,000 0,000 6 M MATARIÁL.3 HR-Podpera PV 21 ks 45,000 0,000 7 K MONTÁŽ.2 Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D10mm m 10,000 0,000 8 M MATARIÁL.4 Drôt pozinkovaný mäkký d10.00mm kg 6,200 0,000 9 K MONTÁŽ.3 Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň - upevnenie do steny do 3 m dľžky tyče ks 1,000 0, M MATARIÁL.5 HR-Jimacia tyc JP20 ks 1,000 0, M MATARIÁL.6 HR-Betónový podstavec JD k zvodovej tyči JP ks 1,000 0, M MATARIÁL.7 HR-Ochr.strieska ks 1,000 0, K MONTÁŽ.4 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny ks 1,000 0, M MATARIÁL.8 HR-Držiak DUZ ks 2,000 0, M MATARIÁL.9 HR-Ochranny uholnik OU ks 1,000 0, K MONTÁŽ.5 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 18,000 0, M MATARIÁL.10 HR-Svorka SS ks 18,000 0, K MONTÁŽ.6 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) ks 16,000 0, M MATARIÁL.11 HR-Svorka SK ks 5,000 0, M MATARIÁL.12 HR-Svorka SZ ks 3,000 0, M MATARIÁL.13 HR-Svorka SO ks 3,000 0, M MATARIÁL.14 HR-Svorka SP1 ks 1,000 0, M MATARIÁL.15 HR-Svorka SJ 01 ks 1,000 0, M MATARIÁL.16 HR-Svorka SJ 02 ks 3,000 0, K MONTÁŽ.7 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks 3,000 0, M MATARIÁL.17 Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm ks 3,000 0, K MONTÁŽ.8 Jama pre ulož. Zemniacej tyče ZT 2M ks 3,000 0, K MONTÁŽ.9 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 6,000 0, K MONTÁŽ.10 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 6,000 0, K MONTÁŽ.11 Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár m 1,000 0, K MONTÁŽ.12 Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne m3 0,070 0, K MONTÁŽ.13 Rozprestrenie betónu šírky 35cm, hrúbky 20 cm m2 0,350 0, M MATARIÁL.18 Betón základný m3 0,070 0, K OSTATNÉ Podružný materiál % 3,000 0, K OSTATNÉ.1 Podieľ pridružených výkonov % 6,000 0, K OSTATNÉ.2 Mimostavenisková preprava % 3,000 0, K OSTATNÉ.3 Revízia, vypracovanie revíznej správy súb 1,000 0, K OSTATNÉ.4 Demontážné práce hod 8,000 0,000 Strana 2 z 2

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

2.A Príloha č1 Výkaz výmer

2.A Príloha č1  Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: 27.6.2019 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK9-10 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 JKSO: KS: Objednávateľ: Gymnázium Alberta Einsteina BA Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH

Podrobnejšie

Charkovska 22,24 - Vyberove konanie - zateplenie

Charkovska 22,24  - Vyberove konanie - zateplenie STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY Názov stavby Miesto stavby Investor stavby Objekt ZLEPŠENIE TEPELNO-IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ ZA

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO Názov časti Miesto IČO Sereď DIČ Objednávateľ Projektant

Podrobnejšie

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava IČO: 00399957 Telefón: 02/67295280 ontaktná osoba: Ing.

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina Vyplň údaj Projektant: Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, Projekt.-inž.

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: 31 333 320 Doprastav, a.s.,

Podrobnejšie

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Podrobnejšie

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks:

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní Dátum: 21.07.2016 Stavba Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková Objekt Rekonštrukcia sociálnych

Podrobnejšie

2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer Kód: SÚHRNNÝ LIST JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná znížená 2% z 2% z Cena s DPH v

Podrobnejšie

KMBT_C364e

KMBT_C364e Krycí list rozpočtu Stavba Zateplenie HZ Miesto: Liskovská cesta 10674/10, 821 06 Bratislava Objekt Hasičská zbrojnica Podunajské.Biskupice ~kazka: Spracoval: Dňa 10.11 Objednávateľ: IČO: 641383 Ks: Mestská

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Vlastný Celkom bez DPH DPH 20% z DPH 0% z Celkom v EUR Krycí list stavby Miesto: Zákazka: Spracoval:

Podrobnejšie

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oprava spevnených plôch areálu Služba mestský podnik Stropkov 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Objekt: Vlastný Celkom bez DPH DPH

Podrobnejšie

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ

Podrobnejšie

8. Zadanie s poznámkami - na výšku 1

8. Zadanie s poznámkami - na výšku  1 ZADANIE Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Bošany. Objekt: Objednávateľ: Obec Bošany Zhotoviteľ: Miesto: Bošany Spracoval: HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 122201101 Odkopávka a prekopávka

Podrobnejšie

Titstr_font

Titstr_font DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) Projekt pre stavebné povolenie Apríl 2018 Číslo zák.: 18025 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: Objekt: Diel: DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) SO 01 Detské ihrisko DOP

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A,

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, ód: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, 040 11 ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov Strana 22 Zbierka zákonov č. 6/2009 Čiastka 3 6 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Obec Likavka Projektant Zhotoviteľ BauTop s.r.o. Ing. Straku

Podrobnejšie

Chodník Autobusová zastávka-výkaz

Chodník  Autobusová zastávka-výkaz HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 113107123 2 113107132 3 113107144 4 121101112 5 122302201 6 122302209 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Objednávateľ Obec Jasenov Projektant Ing. Tomáš Venhač

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Základy Dažďová

Podrobnejšie

Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS EURO-BUILDING, a.s. Družstevná BRATISLAVA

Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS EURO-BUILDING, a.s. Družstevná BRATISLAVA Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava 20. 05. 2011 STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS 18001 14001 83104 BRATISLAVA SLOVAKIA IČO: 35683066 DIČ: 2020339211 IČDPH: SK2020339211 Tel.: +421 2 52 444 525 Fax:

Podrobnejšie

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B Práce a dodávky HSV 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R Zemné práce Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 40,000 Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 40,000

Podrobnejšie

Maurerova 9,10- Vyberove konanie - komplexna obnova

Maurerova 9,10- Vyberove konanie - komplexna obnova STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 -

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Rekapitulácia: Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Vlastná stavby - posilnenie základov + búranie muriva v

Podrobnejšie

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe,

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe, PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Detské ihrisko

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie -

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Vnútorné stavebné úpravy Objednávateľ: OBE

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Vnútorné stavebné úpravy Objednávateľ: OBE Práce a dodávky HSV 1 R 2 R 3 R Zemné práce Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,710 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna

Podrobnejšie

5.6 Dilatačné škáry Číslo Detail RubberGard EPDM Systémy E-E-1 Plochý dilatačný spoj Přitěžovaný, obrácený, RMA E-E-2 Plochý dilatačný spoj s použitím

5.6 Dilatačné škáry Číslo Detail RubberGard EPDM Systémy E-E-1 Plochý dilatačný spoj Přitěžovaný, obrácený, RMA E-E-2 Plochý dilatačný spoj s použitím 5.6 Dilatačné škáry Číslo Detail E-E-1 Plochý dilatačný spoj Přitěžovaný, obrácený, RMA E-E-2 Plochý dilatačný spoj s použitím QuickSeam RPF Strip Lepený, MAS, BIS, RMA E-E-3 Plochý dilatačný spoj s použitím

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Stavba: Objekt: Investor: ROZPOČET - informatívny List1 Príloha: P.05 Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou SO 01 Dom kultúry vnútorná elektro

Stavba: Objekt: Investor: ROZPOČET - informatívny List1 Príloha: P.05 Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou SO 01 Dom kultúry vnútorná elektro Stavba: Objekt: Investor: ROZPOČET - informatívny Príloha: P.05 Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou SO 01 Dom kultúry vnútorná elektroinštalácia OcÚ Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Sl. Kajňa

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Krosnianska JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CP

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Krosnianska JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CP KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Krosnianska JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV CPA Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j.

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr

Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr Výzva na predloženie ponuky v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

Príloha č. 1 - Rekapitulácia rozpočtu

Príloha č. 1 - Rekapitulácia rozpočtu Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 14 - Oporné múry SO 15 - Objekt odpadového hospodárstva SO 16 - Parkovisko a dopravné napojenie SO

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

5.2 Kotvenia po obvode Číslo Detail RubberGard EPDM Systémy E-BT-1 Vertikálne kotvenie po obvode s použitím QuickSeam RPF Všechny E-BT-2 Horizontálne

5.2 Kotvenia po obvode Číslo Detail RubberGard EPDM Systémy E-BT-1 Vertikálne kotvenie po obvode s použitím QuickSeam RPF Všechny E-BT-2 Horizontálne 5.2 Kotvenia po obvode Číslo Detail E-BT-1 Vertikálne kotvenie po obvode s použitím QuickSeam RPF E-BT-2 Horizontálne kotvenie po obvode s použitím QuickSeam E-BT-3 Plánovanie QuickSeam RFP Strip vystuženého

Podrobnejšie

PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018

PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018 PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018 APLIKAČNÉ MOŽNOSTI 2 POUŽITIE PRI MUROVANÝCH, BETÓNOVÝCH, ŽELEZOBETÓNOVÝCH STENÁCH A SDK KONŠTRUKCIÁCH Elektroinštalácie Systém 01-1, 01-3, 01-5, 02-1, 03-1, 05-1, E1

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO

Podrobnejšie

STREŠNÉ DOPLNKY UNI

STREŠNÉ DOPLNKY UNI STREŠNÉ DOPLNKY UNI OBSAH PARAPETNÉ PLECHY A KRYTKY 4 Parapetné plechy 5 Parapetné krytky POZINKOVÝ PLECH LAMINOVÝ PVC FÓLIOU 6 Štruktúra laminovaného plechu s PVC fóliou 7 Profily a plechy s PVC fóliou

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Požiarnicka JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CP

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Požiarnicka JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CP KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Požiarnicka JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV CPA Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j.

Podrobnejšie

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 0201-2:2017 1 Zatepľovanie nových stavieb z hľadiska

Podrobnejšie

k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36

k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36 k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36196517 SK2021500228 Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek

Podrobnejšie

okna2014

okna2014 Základná škola Dojč, Dojč 137, 906 02 V Dojči, dňa 14. 11. 2014 VEC: Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky : stavebné a murárske práce, dodanie plastových okien

Podrobnejšie

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia strechy Kultúrneho domu V prílohe Vám zasielame výzvu na

Podrobnejšie

8100_25.xls

8100_25.xls HERZ - Regulačná súprava Pre vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie určené na temperovanie podlahy Technický podklad pre 1 8100 25 Vydanie 1105 Rozmery v mm Závitové pripojenie na rozdeľovači: 6 ks

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa

Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa Č islo zmluvy pod ľa evidencie zmi ťtv,-9 2/2_018 Dátum zverej ňovania : Dátum ú činnosti : 113 90110306- Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa 116.1.2018 uzatvorenej pod ľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Stavebná časť - oprávnený výdavok Stavebná časť

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

Centrálne číslo zmluvy 1779/2019 DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. 732/2018 na zhotovenie stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v T

Centrálne číslo zmluvy 1779/2019 DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. 732/2018 na zhotovenie stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v T Centrálne číslo zmluvy 1779/2019 DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. 732/2018 na zhotovenie stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, uzatvorený podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Podrobnejšie

DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK

DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK Obsah Bergamo...2 Elegant...3 Harmonie...4 Mera...5 Swing...6 Venecia...7 Zárubne NORMAL...8 Rozmery dverí a stavebných otvorov...9

Podrobnejšie

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre systémy Siniat. Ak by ste mali záujem si pripraviť

Podrobnejšie

Stavba: UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa Objekt: SO01 UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER Objednávateľ: Univerzitná nemocni

Stavba: UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa Objekt: SO01 UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER Objednávateľ: Univerzitná nemocni HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 130901121 Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach m3 2,808 " vybúranie pôvodných základových pätiek požiarneho schodiska " 1,80*0,60*1,35

Podrobnejšie

IZOLA cennik

IZOLA cennik 3 DOPLNKOVÝ SORTIMENT 31 Paropriepustné fólie, parozábrany, technické fólie, geotextílie 311 PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE A PAROZÁBRANY 15.7.2015 3111 Jutafol (Guttafol) Balenie Cena /m 2 Cena /m 2 Paropriepustné

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO

KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO Názov časti Miesto IČO Dunajov DIČ Objednávateľ Obec

Podrobnejšie

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik EGEA s.r.o - bazénové centrum +421 903 608 760 egea@egea.sk www.egea.sk Trstínska cesta 20 917 01 Trnava Slovenská republika 7x3x1,5 Slovenská republika Pre: 7x3x1,5 7x3x1,5 Vážený zákazník, na základe

Podrobnejšie

2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart

2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart 2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart Typ ostenia Rovné ostenie Rekonštrukcia / novostavba Zalomené ostenie Rekonštrukcia / novostavba Tepelná izolácia Novostavba Montážny

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 Prívod do ČS SO 02 Stavebná časť ČS SO 03 Elektrická NN prípojka

Podrobnejšie

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik EGEA s.r.o - bazénové centrum +421 903 608 760 egea@egea.sk www.egea.sk Trstínska cesta 20 917 01 Trnava Slovenská republika 6x3x1,5 Slovenská republika Pre: 6x3x1,5 6x3x1,5 Vážený zákazník, na základe

Podrobnejšie

Kricí list rozpočtu Stavba: S01 Športový areál - Horný Lieskov Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: Horný Lieskov 155

Kricí list rozpočtu Stavba: S01 Športový areál - Horný Lieskov Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: Horný Lieskov 155 Kricí list rozpočtu Stavba: 03-2017 S01 Viaúčelové ihrisko 33x18m Investor: Obecný úrad IČO: 00623695 Horný Lieskov 155 DIČ: 2020692135 Zod. projektant: 018 21 Dolný Lieskov Ing. Gabriela Gabčová IČO:

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Stabilizácia svahu a stavebné úpravy plôch pri vodnej nádrži Veľká Domaša R. O. Dobrá 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 STABILIZÁCIA

Podrobnejšie

PRAC AKTUALNY KATALÓG WIMEX pdf

PRAC AKTUALNY KATALÓG WIMEX pdf Názov materiálu Teplotný rozsah Acryl (lepidlo na akrylátovej báze) ACRYL Acrylonitrile Butadiene Styrene ABS Airlaid AIRLAID Aluminium ALU áno * Bambus BAMBUS Cukrová trstina CUKROVÁ TRSTINA áno ** Drevo

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY ( ďalej len Výzva ) realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY ( ďalej len Výzva ) realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY ( ďalej len Výzva ) realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

OŽďany - NADSTAVBA budovy školy-2015

OŽďany - NADSTAVBA budovy školy-2015 PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Školská 746/11, 98701 Poltár 0905533867, 0908929142 autorizovaný stavebný inžinier jankubaliak@szm.sk PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE Objednávateľ: Obec Ožďany, Ožďany 160, PSČ 980

Podrobnejšie

T2QuickNet

T2QuickNet T2QuickNet Montážny návod Priame podlahové kúrenie Inštalácia do betónu SLOVENSKY Všeobecne Všeobecné pokyny Pozorne si prečítajte celý montážny návod. V prílohe nájdete protokol o uvedení do prevádzky,

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

Kód: Stavba: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto:

Kód: Stavba: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto: Kód: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto: Babindol Dátum: 3. 10. 2017 KS: Objednávateľ: obec Babindol

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

A1 - Zariadenie staveniska

A1 - Zariadenie staveniska Popis po jednotlivých miestnostiach Podlažie -1 B1.PM-02/str.1 OBSAH: 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ... 3 1.1 Členenie dokumentácie... 3 1.2 Prehľad východiskových podkladov... 4 2. PREDMET RIEŠENIA... 4 3. TECHNICKÝ

Podrobnejšie

BRAMAC 7 o Riešenie pre strechy s nízkym sklonom

BRAMAC 7 o Riešenie pre strechy s nízkym sklonom BRAMAC 7 o Riešenie pre strechy s nízkym sklonom Prečo sa rozhodnúť pre BRAMAC 7 o? V súčasnej modernej architektúre prevláda čoraz viac trend nízkeho sklonu striech. Doteraz sa takéto strechy realizovali

Podrobnejšie

Cenník Terasové systémy Twinson Terrace Č. profilu Obrázok Popis Dĺžka / obsah balenia Farba Cena v EUR s DPH Merná jednotka ceny 9555 Terasová doska,

Cenník Terasové systémy Twinson Terrace Č. profilu Obrázok Popis Dĺžka / obsah balenia Farba Cena v EUR s DPH Merná jednotka ceny 9555 Terasová doska, Cenník Terrace 9555 Terasová doska, 140 / 28 mm 4,5 m / 1 ks 503, 504, 522 502, 509, 510 9,50 9,50 bm bm 9486 PVC spona P9528 + skrutka P9546 85 x spona + 100 x skrutka 57,60 balenie 9512 Počiatočná a

Podrobnejšie