prípis

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "prípis"

Prepis

1 PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka 3525/3, Poprad Slovenská republika Praktickí lekári pre deti a dorast a praktickí lekári pre dospelých v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje/ V Poprade -/- VD 771/3/2019/EPI/VK MUDr. Pompová/ Vec: Mesačný prehľad hlásených prenosných ochorení Prehľad hlásených prenosných ochorení za marec 2019 v okrese Poprad Diagnóza/ Obec A A A A A A A A A A A A A A B B H J J J J J J N N P T T T T Strana 1 z 9

2 - 5 prípadov salmonelózy - 3 ochorenia (zo 4 exponovaných) u žiačky, študentky a dospelej osoby v jednej rodine po konzumácii banánovej peny so surovým vyšľahaným bielkom z vajec z obchodnej siete. Etiolog.agens S.enteritidis. Dve sporadické ochorenia u 3-roč. dieťaťa hospitalizovaného na DO v Poprade a u dospelej osoby liečenej ambulantne. Faktor prenosu neznámy, etiologické agens - S. enteritidis a S. bližšie neurčená. - 4 ochorenia vyvolané enteropatogénnymi E.coli u troch 0-roč.detí a 3-roč. dieťaťa. Dva prípady si vyžiadali hospitalizáciu. Etiolog. agens enteropatogénne E.coli (1x sk. A, 1x sk.b). - 2 prípady kampylobakteriálnej enteritídy nosičstvo bez klinických príznakov zistené u dospelej ženy pred vydaním zdravotného preukazu a ochorenie u 1-roč. dieťaťa ako koinfekcia s rotavírusovou enteritídou - dieťa liečené na DO v Poprade. Faktor prenosu nezistený. Etiolog. agens - C jejuni prípadov enterokolitídy vyvol. Clostridium difficile - 12 hlásených ako NN. 3 sporadické ochorenia u dôchodcov. Ktorých zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu, v jednom prípade bola rizikovým faktorom dlhodobá ATB liečba sporadických ochorení na rotavírusová enteritídu u neočkovaných detí do 9 rokov (1xNN). 13 detí bolo hospitalizovaných. Jeden prípad ako koinfekcia s kampylobateriálnou enteritídou. - 5 sporadických ochorení na akútnu gastroenteropatiu zapríčinenú vírusom Norwalk u detí do 5 rokov, okrem jedného prípadu všetky hospitalizované na DO v Poprade - 1 ochorenie na adenovírusovú enteritídu u 9-roč. žiaka liečeného ambulantne. - 1 ochorenie na divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis u 71-roč.dôchodcu, ktorý bol s respiračnými ťažkosťami hospitalizovaný v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Dg potvrdená sérologicky aj klinicky ochorení na varicellu u neočkovaných detí do 14 rokov, hlásený epidemický výskyt v obci Veľký Slavkov. - ochorenie na exanthema subitum (šiesta choroba) u 1-roč. dieťaťa liečeného ambulantne prípadov ochorenia na chrípku u neočkovaných detí do 8 rokov, 10 prípadov sa vyskytlo vo vek. skupine 1-4-roč., tri deti hospitalizované na DO v Poprade. Etiolog.agens vírus chrípky A, v jednom prípade vírus chrípky A H3N2/Singapore odber u sentinelového lekára. - 1 prípad ochorenia s následným úmrtím na SARI: neočkovaný pacient s príznakmi resp. insuficiencia a kašeľ hospitalizovaný na JIMS interného odd., následne na OAIM - napojený na UPV. Rizikový faktor: tumor pľúc - skvamocelulárny CA. - 1 prípad novorodeneckej konjunktivitídy a dakryocystitídy, mechanizmom prenosu bol vertikálny prenos z matky na plod. Etiolog.agens MRSA. - hromadne bolo hlásených 1933 akútnych respiračných ochorení, (index marec/február 0,6), z nich 126 bolo chrípke podobných. Najvyššia chorobnosť 6167,4,0/ obyv. bola zaznamenaná v 13. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0-5 ročných. Z dôvodu vysokej chorobnosti bolo prerušené vyučovanie v1 predškolskom zariadení. Sepsy: hlásené z Nemocnice Poprad a.s. Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A - sepsa pri susp. distorzii ľ. ramena s parézou plexus brachialis l. sin. u novorodenca hospitalizovaného na detskom odd. HK - Streptococcus beta-haemol. sk.a Iná streptokoková septikémia - sepsa z abscesového ložiska v okolí proximálneho femuru vpravo u 59-roč. pacientky hospitalizovanej na internom odd. HK - Streptococcus betahaemol. sk. G. - 4 prípady septikémie vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami: - sepsa pri defekte dolných končatín (v rámci kožného lymfómu) u 76-roč. pacientky hospitalizovanej na internom odd. HK - Ps. aeruginosa, - sepsa pri BP u 61-roč. pacienta hospitalizovaného pre febrílie na internom odd. HK - Klebsiella pneumoniae, Strana 2 z 9

3 - urosepsa u 77-roč. pacientky hospitalizovanej pre febrílie na JIMS interného odd. HK - Proteus mirabilis, - urosepsa u 89-roč. pacientky hospitalizovanej na OAKJ interného odd. HK - E. coli. Nozokomiálne nákazy: 49 prípadov z Nemocnice Poprad a.s.: - OAIM hlásených 23 prípadov: - 1 prípad klostrídiovej enterokolitídy u 85-roč. pacienta, hospitalizovaného pre respiračnú a chron. renálnu insuficienciu. Rizikový faktor dlhodobá atb liečba. Koinfekcia s uroinfekciou a VAP. - Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D - sepsa u 75-roč. pacienta s Ca preloženého z Kežmarku, následne hospitalizovaného na chirurgickom odd. a OAIM. HK - Enterococcus faecium, Candida albicans. - Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus - sepsa pri BP u 84-roč. pacienta hospitalizovaného pre respir. insuf., HK - Staph. Aureus. - 3 prípady Septikémie vyvolanej inými gramnegatívnymi organizmami: Sepsa u 82-roč. pacientky hospitalizovanej na OAIM pre respir. insuf., preloženú z OAKJ. HK - E. coli, koinfekcia s BP pri UPV. Sepsa u 48-roč. pacienta hospitalizovaného v poruche vedomia, po úraze na OAIM. HK - Klebsiella pneumoniae, koinfekcia s BP pri UPV. Sepsa u 46-roč. pacienta hospitalizovaného pre kardiálne zlyhávanie na OAIM, preloženého z OAKJ. HK - Nefermentujúce paličky. Koinfekcia s uroinfekciou a BP pri UPV. - 1 prípad nešpecifikovanej septikémie, septický šok - sepsa u 73-roč. pacienta hospitalizovaného s hemoragickou NCMP, HK - Staph. spp. - koaguláza neg. - Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae - BP u 82-roč. pacienta hospitalizovaného pre poruchu vedomia na OAIM, preloženého z geriatrického odd.. BAL - Klebsiella pneumoniae. - Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami - BP u 72-roč. pacientky hospitalizovanej pre NCMP, BAL - Proteus mirabilis. - 3 prípady infekcie a zápal.reakcia zavinenej protet.pomôckou moč.orgánov: Uroinfekcia u 85-roč. pacienta hospitalizovaného pre respiračnú a chron. renálnu insuficienciu. Moč - Pseudomonas spp., koinfekcia s klostrídiovou enteritídou a BP po UPV. Uroinfekcia po PMK u 46-roč. pacienta hospitalizovaného pre kardiálne zlyhávanie na OAIM, preloženého z OAKJ Nemocnice Poprad, a.s. Moč - Ps. spp., koinfekcia so septikémiou a BP po UPV. Uroinfekcia u 67-roč. pacienta hospitalizovaného pre respir. insuf. na OAIM, preloženého z neurologickej JIS. Moč - Entorococcus faecalis. Koinfekcia s BP po UPV prípadov infekcie a zápal. reakcie zavinenej inými vnútor.protet.pomôckami pneumónie u pacientov na UPV: BP po UPV u 85-roč. pacienta hospitalizovaného pre respir. insuf. BAL - Klebsiella pneumoniae. Koinfekcia s klostrídiovou enteritídou a uroinfekciou. BP po UPV u 82-roč. pacientky hospitalizovanej pre respir. insuf., preloženej z OAKJ Nemocnice Poprad, a.s. BAL - Acinetobacter spp., koinfekcia so septikémiou. BP po UPV u 48-roč. pacienta hospitalizovaného v poruche vedomia, po úraze, BAL - E. coli, koinfekcia so septikémiou. BP po UPV u 46-roč. pacienta hospitalizovaného pre kardiálne zlyhávanie na OAIM, preloženého z OAKJ. BAL - Pseudomonas spp., Klebsiella pneumoniae, koinfekcia so septikémiou a uroifekciou. BP po UPV u 66-roč. pacienta hospitalizovaného pre respir. insuf. na OAIM, preloženého z neurologickej JIS Nemocnice Poprad, a.s. BAL - Klebsiella pneumoniae, Ps. aeruginosa, Candida, Staph. aureus MRSA, koinfekcia s uroinfekciou. Strana 3 z 9

4 BP po UPV u 44-roč. pacienta so SARI (úmrtie) hospitalizovaného pre respir. insuf. na OAIM, preklad z internej JIMS Nemocnice Poprad, a.s. BAL - E. coli. Stagnačná BP po kontinuálnej UPV u 43-roč. pacienta po úraze,. BAL - Morganella morgani, E. coli. BP po UPV u 68-roč. pacientky hospitalizovanej pre respir. insuf., BAL - Klebsiella pneumoniae, Candida albicans. BP po UPV u pacientky hospitalizovanej pre poruchu CNS, BAL - Ps. Aeruginosa. BP po UPV u pacienta s ischemickou NCMP hospitalizovaného v poruche vedomia,. BAL - Haemophilus influenzae. - detské odd. hlásené 4 prípady: - rotavírusová enteritída u 2-roč. dieťaťa hospitalizovaného pre kŕče, - adenovírusová enteritída u 0-roč. dieťaťa hospitalizovaného s akútnou bronchitídou, - nešpecifikovaná akútna infekcia horných DC u 15-roč. študentky hospitalizovanej s DM 1.typu, - chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky u 10-mes. dieťaťa rehospitalizovaného pre dyspeptické ťažkosti. - nedonosenecké odd. hlásené 3 prípady: - 2 prípady zápalu spojovky, etiolog. agens Staaphylococcus spp. koaguláza negat., Klebsiella pneumoniae, - 1 prípad infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, etiolog. agens E.coli. - geriatrické odd. hlásené 4 prípady: - 3 ochorenia na enterokolitídu zapríčinenú Clostridium difficile - u 87-roč. pacientky prijatej s flebotrobmózou ĽDK, u 87-roč. pacientky prijatej so sepsou a 88-roč. pacienta prijatého s bronchopneumóniou. U všetých pacientov bola rizikovým faktorom dlhodobá ATB liečba. - 1 prípad septikémie vyvolaná Staphylococcus aureus u 71-roč. pacientky hospitalizovanej pre kardiálnu dekompenzáciu HK - Staph. aureus MRSA. - chirurgické odd. 5 prípadov: - 2 prípady enterokolitídy zapríčinenej Clostridium difficile - u 75-roč. pacientky prijatej so syndrómom diabetickej nohy a u 58-roč. pacienta hospitalizovaného pre trombotický uzáver aorty. - Chlamýdiová pneumónia u 74-roč. pacientky prijatej s gangrénou brušnej steny, - 2 prípady infekcie po výkone nezatriedenej inde infekcia operačnej rany (+ sepsa) u 75-roč. pacienta s metastatickým Ca sigmy hospitalizovaného na chirurgickom odd. a OAIM. HK, rana - Candida albicans, Enterococcus faecium a infikovaný hematóm v slabine u 65-roč. pacientky po laparoskopickej hernioplastike a punkcii serómu. Materiál na mikrobiologické vyšetrenie neodobratý. - interné odd. hlásené 4 prípady enterokolitídy zapríčinenej Clostridium difficile u 47-roč. pacientky prijatej s cirhózou pečene, u 66-roč. pacienta hospitalizovaného pre zápal pažeráka, u 68-roč. pacienta s pneumóniou a u 88-roč. pacietna po srdcovom zlyhaní. Vo všetkých prípadoch bola rizik. faktorom dlhodobá ATB liečba. - neurologické odd.- hlásené 3 prípady: - 2 prípady septikémie vyvolanej Staphylococcus aureus - sepsa pri BP u 69-roč. pacienta prijatého pre epi záchvat, HK - St. aureus, koinfekcia s tromboflebitídou po infúzii, transfúzii, liečeb.injekcii a sepsa pri BP vpravo u 66-roč. pacienta hospitalizovaného pre susp. recidívu icmp, HK Staph. Aureus. - 1 prípad infekcie po infúzii, transfúzii, liečeb.injekcii ako koinfekcia so sepsou u 69-roč. pacienta prijatého pre epi záchvat. - urologické odd. hlásené 3 prípady: - septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami - sepsa pri hyperplázii prostaty u 70-roč. pacienta po invazívnom výkone pre TUR prostaty. HK - Klebsiella pneumoniae. Strana 4 z 9

5 KK Výborná Vrbov Vojňany Vlková Veľká Lomnica Toporec Stráne pod Tatrami Stará Lesná Spišská Stará Ves Spišská Belá Slovenská Ves Rakúsy Podhorany (KK) Osturňa Matiašovce Majere Ľubica Lendak Krížová Ves Kežmarok Jurské Ihľany Huncovce Hradisko Holumnica - 2 prípady akútnej tubulointersticiálnej nefritídy - pyelonefritída u pacienta hospitalizovaného na urologickom odd. Nemocnice Poprad, a.s. Moč - Klebsiella pneumoniae, pyelonefritída u 35- roč. pacienta po implantácii stentu do močových ciest. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy : 2 prípady: enterokolitídy vyvol. Clostridium difficile u 61 a 84-roč. mužov liečených pre Tbc. Rizikovým faktorom bola dlhodobá ATB terapia. Prehľad hlásených prenosných ochorení za marec 2019 v okrese Kežmarok Dg/ Obec A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B J Z Z sporadické prípady salmonelózy u 2-roč. diaťaťa hospitalizovaného na DO v KK, predškoláka a dvoch žiakov ZŠ liečených ambulantne. V jednom prípade boli faktorom prenosu vajcia z obchodnej siete, ostatné prípady faktor prenosu nezistený. Etiolog. agens - S. enteritidis, 1x S. bližšie neurčená (kmeň odoslaný do NRC). - 7 sporadických prípadov infekcie vyvolanej enteropatogénnymi Escherichia coli u 0-1 roč. detí. 6 detí žijúcich v nízkom hygienickom štandarde bolo hospitalizovaných. Etiolog. agens EPEC O44 4x, 1x O145, 2x EPEC nešpecifikované. - 5 sporadických ochorení na kampylobakteriálnu enteritídu, z toho 4 u detí žijúcich v nízkom hygienickom štandarde. Ochoreli 0,1 a 4-roč. deti, žiak ZŠ a študentka gymnázia. Tri prípady si vyžiadali hospitalizáciu na DO v Kežmarku a v Poprade. Matka dojčeného dieťaťa bola odoslaná na výter z konečníka negatívny výsledok. Etiolog. agens v dvoch prípadoch Campylobacter Strana 5 z 9

6 potvrdený imunochromaticky, kultivačne potvrdený Campylobacter jejuni 3x. Faktor prenosu nezistený. V jednom prípade koinfekcia s rotavírusovou enteritídou. - 3 prípady enterokolitídy zapríčinenej Clostridium difficile (2x NN). Ochorenie u 93 -roč. ženy žijúcej v DD, ktorá v predchorobí užívala ATB. Ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu. - 1 ochorenie na giardiózu (lambliázu) u 16-roč. žiačky žijúcej v nízkom hygienickom štandarde sporadických ochorení u neočkovaných osôb na rotavírusovú enteritídu (2xNN). 14 komunitných prípadov. Ochoreli tri 0-roč. deti, 6 detí vo vek. skupine 1-4 roč., tri deti vo vek. skupine 5-9 roč., študent, dospelá osoba a dôchodca. 7 prípadov si vyžiadalo hospitalizáciu. Jeden prípad koinfekcie s kampylobakteriálnou enteritídou. - 1 ochorenie na akútnu gastroenteropatiu zapríčinenú vírusom Norwalk u 1-roč. dieťaťa, hospitalizovaného na DO v Kežmarku. - 4 sporadické ochorenia na adenovírusovú enteritídu u detí do 4 rokov, jeden prípad si vyžiadal hosptalizáciu na DO v Kežmarku. - 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc bakteriologicky a histologicky nepotvrdenú 3-roč. zanedbaný chlapec prijatý na odporúčanie pneumologickej amb. ako kontakt s Tbc infekciou do NUdTaRCH Dolný Smokovec, kde bola potvrdená dg. Quantiferon testom a PCR vyšetrením žalúdočnej šťavy. (matka - potvrdená tbc). - 1 prípad divého kašľa vyvolaného Bordetella pertussis u 82-roč. dôchodkyne, vyšetrenej pre dýchavičnosť a dlhodobý kašeľ v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Dg potvrdená sérologicky. - 1 ochorenie na šarlach u 3-roč. dieťaťa izolovaného doma. - 1 ochorenie na ružu erysipelas u 55-roč. ženy. - 1 ochorenie na primárny genitálny syfilis u 33-roč. muža ochorení na varicellu u neočkovaných osôb, 22 ochorení hlásených ako epidemický výskyt v obciach Sp.St.Ves, Majere a Ostruňa, ostatné prípady sporadické. Najviac ochorení sa vyskytlo u predškolských detí a žiakov ZŠ. - Zoster bez komplikácie Zoster, NS - 4 prípad u predškoláka, dospelej osoby a dôchodcov, liečených ambulantne. - 1 prípad nešpecifikovanej infekčnej mononukleózy u 12-roč. žiaka liečeného ambulantne. - Tinea corporis - Telový lišaj u 14 roč. žiačky. - Nešpecifikovaná askaridóza u 6-roč. dieťaťa žijúceho v nízkom hygienickom štandarde. - 1 prípad pedikulózy u 0-roč. rómskeho dieťaťa ochorení na svrab, z toho 4 prípady v dvoch rodinách u dôchodcov z Ľubice žiakov zo Sp. Belej, Ostatné ochorenia boli sporadické. - 3 potvrdené ochorenia na chrípku, z toho žiak od sentinelovej lekárky v Ľubici - izolovaný vírus chrípky A (H3N2) Singapore a dve ochorenia u 2 a 3-roč. detí hospitalizovaných na DO v Poprade. Vírus chrípky A potvrdený PCR metódou. - 3 prípady kontaktu alebo ohrozenie besnotou - pohryzenie neznámym psom u osôb žijúcich v nízkom hygienickom štandarde. 5 dávok vakcíny Verorab podaných v jednom prípade. V dvoch prípadoch sa Rómovia na očkovanie po prvej dávke nedostavili. - 5 prípadov nosičstva vírusovej hepatitídy B u dospelého muža t.č. vo výkone trestu, dg stanovená v rámci preventívnej prehliadky. - hromadne bolo hlásených 3127 akútnych respiračných ochorení (index marec/február 0,8), z nich 273 bolo chrípke podobných. Najvyššia chorobnosť 7334,50/ obyv. bola zaznamenaná v 10. kalendárnom týždni vo vekovej skupine ročných. - Sepsy: - 1 prípad septikémie vyvolanej streptokokom zo skupiny B: Sepsa u onkologickej 74-roč. pacientky hospitalizovanej pre febrílie, hypotenziu na internom odd. Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o. HK - Streptococcus agalactiae Strana 6 z 9

7 LE Vyšný Slavkov Studenec Spišský Štvrtok Spišský Hrhov Spišské Podhradie Nemešany Levoča Domaňovce Doľany (LE) Bijacovce - 1 prípad septikémie vyvolanej Staphylococcus aureus - sepsa u 71-roč. imunokompromitovanej pacientky hospitalizovanej na OAKJ interného odd. Nemocnice Poprad, a.s. HK - Staph. Aureus. - 4 prípady septikémie vyvolanej inými gramnegatívnymi organizmami: Urosepsa u 88 roč. pacienta hospitalizovaného na urologickom odd. Nemocnice Poprad, a.s. HK - Proteus mirabilis Sepsa u onkologického 65-roč. pacienta hospitalizovaného pre febrilty, dysúriu na internom odd. Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o. HK - Enterobacter cloacae. Sepsa u 1-mes. dieťaťa hospitalizovaného na detskom odd. Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o. HK - E. coli. Sepsa pri uroinfekcii u 76-roč. pacienta hospitalizovaného pre febrílie, dehydratáciu a susp. uroinfekt na geriatrickom odd. Nemocnice Poprad, a.s. HK - E. coli. - 1 prípad - nešpecifikovaná septikémia, septický šok - urosepsa u 81-roč. pacienta hospitalizovaného na internom odd. Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o. HK - Staph. plazmakoaguláza negat. - Nozokomiálne nákazy: hlásené 3 prípady: 2 prípady z Nemocnice V. Alexandra, n.o. Kežmarok: - detské odd. - 1 prípad rotavírusovej enteritídy u 0-roč. dieťaťa prijatého na odd. bronchitídou. - interné odd. 1 prípad enterokolitídy zapríčinenej Clostridium difficile u 74-roč. pacienta prijatého na odd. pre bronchitídu. 1 prípad z Hospicu sv. Alžbety v Ľubici - enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile u 49- roč. pacientky hospitalizovanej pre neurologické ochorenie. Prehľad hlásených prenosných ochorení za marec 2019 v okrese Levoča Diagnóza/ Obec A A A A A A A A A B B B B J J L N T T T Strana 7 z 9

8 - 2 sporadické ochorenia na kampylobakteriálnu enteritídu u 0-roč. rómskeho dieťaťa a dospelej osoby, liečených ambulantne. Etiolog. agens - Campylobacter jejuni a Campylobacter coli roč. muž v anamnéze udával konzumáciu nedostatočne tepelne spracovaného kuracieho mäsa. - 1 ochorenie na enterokolitídu zapríčinenú Clostridium difficile hlásené ako NN sporadických rotavírusových enteritíd u neočkovaných detí od 0 do13 rokov, zdravotný stav 9-tich si vyžiadal hospitalizáciu na DO v Levoči. - 4 sporadické prípady akútnej gastroenteropatie zapríčinenej vírusom Norwalk u 0 a 1-roč. detí, 3 boli hospitalizované na DO v Levoči. - 1 prípad adenovírusovej enteritídy u 3-roč. dieťaťa hospitalizovaného na DO v Levoči. - 3 prípady hnačky a gastroenteritídy pravdepodobne infekčného pôvodu hlásené ako NN. - Šarlach scarlatina u 10-roč. žiačky, liečenej ambulantne. - 3 prípady urogenitálnej trichomonózy u dospelých žien, z toho dve žijúce v nízkom hygienickom štandarde. - 5 sporadických ochorení na varicellu u neočkovaných detí do 9 rokov prípad ochorenia na zoster bez komplikácie Zoster, NS u dôchodkyne liečenej ambulantne. - 1 ochorenie na akútnu VHC - ikterický 33-roč. pacient hospitalizovaný na inf. odd. v Prešove pre bolesti brucha, nauzeu a tmavý moč, hyperbilirubinémia, HCV - RNA pozit. V r prekonal akútnu VHB. Epid. anamnéza - negat. - 2 prípadu svrabu u 7 a 10-roč. detí v jednej rodine, žijúcej v nízkom hygienickom štandarde. - 1 potvrdený prípad chrípky vyvolanej identifikovaným vírusom chrípky typu A u 15-roč. žiaka, ktorý bol hospitalizovaný na DO v Poprade. - hromadne bolo hlásených 738 akútnych respiračných ochorení (index marec/február 0,7), z nich bolo 15 chrípke podobných. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 10. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0-5 ročných s chorobnosťou 3978,4/ obyv. Z dôvodu vysokej chorobnosti bolo prerušené vyučovanie v 1 ZŠ. - Sepsy: Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami - urosepsa u 65-roč. pacientky hospitalizovanej pre febrílie, hnačky a zvracanie na JIS interného odd. VNsP Levoča, a.s. HK - E. coli. - Nozokomiálne nákazy: 14 prípadov z VNsP Levoča a.s.: - OAIM 7 prípadov - 2 prípady septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami: Sepsa pri perforovanom ulcuse pyloru s difúznou purulentnou peritonidídou u 78-roč. pacientky hospitalizovanej na chirurgickej JIS a na OAIM. HK - Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis. Septický šok pri BP u 60-roč. pacientky. HK - Klebsiella pneumoniae ESBL. Koinfekcia BP po UPV. - Infekcia po výkone nezatriedená inde - infekcia operačnej rany a dekubitálny vred - preležanina - dekubit na sakre u 78 roč. pacientky. Rana - Enterococcus faecalis, Candida albicans, dekubit - Proteus mirabilis, Enterococcus faecium. Koinfekcia so sepsou, BP pri UPV a uroinfekciou. (úmrtie) - Inf. a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou moč.orgánov - infekcia moč. ciest u 78.roč. pac.. Moč. Enterococcus faecalis. - 2 prípady infekcie a zápal.reakcie zav.inými vnútor.protet.pomôckami: BP po UPV u 78-roč., BAL - Klebsiella pneumoniae, Candida albicans. BP po UPV u 60-roč. pacientky, BAL - Klebsiella pneumoniae. Koinfekcia so septikémiou. Strana 8 z 9

9 - Interné odd. 2 prípady: Bližšie neurčená akútna bronchitída 87-roč. pac. prijatá ako preklad z chirurg. odd. na interné odd. VNsP Levoča, a.s. kde diagnostikovaná kolitída, dochádza k rozvoju akút. bronchitídy, liečená ATB. Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile u 80-roč. pacientky prijatej na odd. s pneumóniou. - psychiatrické odd. - 5 prípadov: - 3 prípady hnačky a gastroenteritídy pravdepodobne infekčného pôvodu u 65-roč. a 67-roč. pacientov. - Bližšie neurčená akútna bronchitída u 47-roč. pacienta prijatého na odd. so signifikantnou poruchou správania. - Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta u 65-roč. muža so syndrómom závislosti. Celkovo v regióne za mesiac marec bolo hlásených 315 jednotlivých prípadov prenosných ochorení. MUDr. Mária Michalovičová, MPH regionálna hygienička Na vedomie: Nemocnica Poprad, a.s. Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o. VNsP Levoča, a.s. Liečebne, ústavy, kúpele a sanatória v okrese Poprad, Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad RÚVZ Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Svidník, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Prešov Strana 9 z 9

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

Microsoft Word - 185

Microsoft Word - 185 u 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak 8301 8401 8303 8403 8305 8307 8405 0 Poprad-Tatry 180,183 4 15 5 35 W 6 35 7 35 1 Poprad-Spišská Sobota 4 17 5 37 Ý 6 37 7 37 4

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

Koncepcia detskej pneumologie

Koncepcia detskej pneumologie KONCEPCIA DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE Detská pneumológia a ftizeológia je organickou súčasťou pediatrie a zároveň jej nadstavbovým odborom. Jej význam je vyjadrený epidemiologickou závažnosťou ochorení

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie 2008 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV

Podrobnejšie

mesiac júl 2018

mesiac júl 2018 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2018/006614/BM7 Streda 1.8.2018 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení

Podrobnejšie

Nové odporúčania ESC na diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení

Nové odporúčania ESC na diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení Odporúčania ESC/ESVS 2017 pre diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení Juraj Maďarič Klinika kardiológie a angiológie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a LF SZU Bratislava Periférne

Podrobnejšie

Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak Zo stanice 0 Poprad-Tatry 180,183

Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak Zo stanice 0 Poprad-Tatry 180,183 180 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak 8301 8401 8303 8403 8305 8405 8307 8407 0 Poprad-Tatry 180,183 4 02 5 46 6 46 8 46 1 Poprad-Spišská Sobota 4 04 5 48 6 48 8 48

Podrobnejšie

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Normatívna časť: 1. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa.doc

Microsoft Word - Správa.doc ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa na web - kontrola doc

Microsoft Word - Správa na web - kontrola doc ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava V Bratislave, 20. 9. 2017 Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny

Podrobnejšie

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné)

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné) Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL na Slovensku Mgr. Alena Cerovská, MPH Jasná, 23.-24.november 2017 Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti

Podrobnejšie

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Séria a číslo OP Rodné priezvisko... Štátne občianstvo

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dexa-Gentamicin gtt SPC doc

Microsoft Word - Dexa-Gentamicin gtt SPC doc SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O ZMENE, EV. Č. 2011/07958 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Dexa-Gentamicin, očná roztoková instilácia 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 2.1

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej praxi Dalacin C vykazuje účinnosť in vitro proti nasledujúcim

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = vča Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému

Podrobnejšie

Kazuistika 1

Kazuistika 1 Liečba idiopatickej membránovej GN Adrián Okša LF SZU Bratislava Membránová GN najčastejšia príčina nefrotického syndrómu u dospelých v Európe incidencia 5-10/milión obyv./rok primárna (idiopatická) 60-80

Podrobnejšie

Eva Janitorová

Eva Janitorová Zoznam publikačnej činnosti s ohlasmi Eva Janitorová ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( 1 ) ADE1 Mukogingiválna chirurgia a jej úloha v prevencii ochorení parodontu / Eva In: Quintessenz

Podrobnejšie

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku Rozdiely v incidencii nádorov u obyvateľov žijúcich v meste a na vidieku Jarmila Korcova Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavskej univerzity v Trnave jkorcova@truni.sk Košice, 21.-22.september

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká

OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká Manažment ochrany zdravia personálu v UNB MUDr. E. Lazarová, MPH MUDr. Mgr. Š. Chovanová PhDr. E. Somogyiová, MPH Mgr. M. Baričičová Odborná konferencia

Podrobnejšie

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43 Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna

Podrobnejšie

POF_web

POF_web Poradňa odvykania od fajčenia Poradňa odvykania od fajčenia je nadstavbovou poradňou. Diagnostická časť v poradni na odvykanie od fajčenia je založená na základných vyšetreniach vykonaných v základnej

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je?

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia 2016 1. ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO)

Podrobnejšie

HER

HER Jeden deň nemocničného epidemiológa a hygienika kazuistiky www.ousa.sk MUDr. Erika Böhmová, ústavný hygienik OÚSA kontrola protiepidemických opatrení pri prevádzke vodného hospodárstva preventívne a represívne

Podrobnejšie

KCP

KCP u 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnia km km Vlak 8301 +! 8401 8305 8405 8341 8407 RR 8361 8311 8411 Zo stanie 0 Poprad-Tatry 180,183 4 02 5 44 6 46 (! 7 30 8 46 1 Poprad-Spišská

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 630/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

HYGIENA RÚK

HYGIENA RÚK HYGIENA RÚK Clean care is safer care save lives: clean your hands Súčasťou programu WHO First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer Care je kampaň pod názvom Save Lives: Clean Your Hands

Podrobnejšie

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013 Neonatálna mortalita a morbidita v SR za rok 213 Magyarová G. a kol., Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky Počty živorodených a úmrtnosť v SR 16 15 14 13 12 11 1 9 8 živorodenosť celková úmrtnosť 9 1

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 469/08 Spravodajská jednotka doručí výkaz

Podrobnejšie