NOVA_catalogue_SK_ indd

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NOVA_catalogue_SK_ indd"

Prepis

1 Mriežky a výustky / 48 NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia NOVA-C--H NOVA-C--V NOVA-C NOVA-C--H NOVA-C--V Objednávacie kódy Pozinkovaná oceľ Nehrdzavejúca oceľ NOVA-C NOVA-CN- D horizont verti - A C L H R R R R4 H V horizont verti A04 A6 L H RN RN RN RN4 H V A A4 RAL900/0 RAL ZN W RAL Príklad objednávacieho kódu: NOVA-CN RN - V - A Príklad objednávacieho kódu: NOVA-C R - V - ZN Výustka z oceľového plechu na kruhové potrubie s jedným radom lamiel, pre rozmer stavebného otvoru mm, s reguláciou typu, s lamelami vo vertikálnom usporiadaní.. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedené usporiadanie lamiel horizontálne (H) alebo vertikálne (V), bude vždy dodané vertikálne vyhotovenie lamiel (V).. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedená povrchová úprava RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava pozinkovaný plech. Výustka na kruhové potrubie s jedným radom lamiel, pre rozmer stavebného otvoru mm, s reguláciou typu vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele (RN), s lamelami vo vertikálnom usporiadaní a kompletne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A-04.. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedené usporiadanie lamiel horizontálne (H) alebo vertikálne (V), bude vždy dodané vertikálne vyhotovenie lamiel (V). Pri požiadavke na kompletné vyhotovenie vyústky aj s reguláciou z nehrdzavejúcej ocele je potrebné vyšpecifikovať do objednávacieho kódu reguláciu typu RN.

2 / 48 Mriežky a výustky NOVA-C Popis NOVA-C je hranatá oceľová výustka s jedným, alebo dvoma radmi nastaviteľných lamiel. Je vhodná ako štandardný prvok pre vetranie priemyselných a úžitkových priestorov. Výustka NOVA-C usmerňuje vzduch pomocou nastaviteľných lamiel vo vodorovnom aj zvislom smere. Je určená na prívod a odvod vzduchu. Pre rovnomernú distribúciu vzduchu cez celú výustku je vhodné použiť niektorú z regulácií. Maximálna teplota prúdiaceho média je 50 C. Informácie o príslušenstve k sérii NOVA nájdete na strane 40. NOVA-R, -R, -R, -R4 regulácie Montáž Výustka NOVA-C je určená pre montáž priamo na kruhové potrubia pomocou skrutiek so zápustnou hlavou. POZNÁMKA: Pri type upínania odporúčame zmenšiť výšku otvoru H o 0mm. Pomôže to pri fixácii mriežky v správnej polohe. Konštrukčné vyhotovenie Materiálové vyhotovenie: Výustka NOVA-C je vyrobená z oceľových plechov a oceľových profilov s pozinkovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo lakovaný (RAL biela lesk 0); ostatné odtiene RAL sú k dispozícii na vyžiadanie, rovnako ako aj vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele A-04, resp. A-6. Nerezová oceľ A-04 je vhodná pre potravinársky priemysel a A-6 pre agresívnejšie prostredie napr. s obsahom chlóru. Výustka do kruhového potrubia sa dodáva s tromi rôznymi typmi zalomenia čelnej dosky: C - ohyb na 7 CC - ohyb na 55 CA - ohyby na 50 a 5 Vyhotovenie lamiel: Jednoradové i dvojradové výustky môžu mať predné lamely v horizontálnom, alebo vertikálnom usporiadaní. Druhý rad lamiel je vždy orientovaný kolmo na prvý rad. Osový rozostup lamiel je 0 mm. (H - 5) (L - 5) (H - 0) (L - 0) 5 (H - 5) (L - 5) (H - 0) (L - 0) 5 (H - 5) (L - 5) (H - 0) (L - 0) 5 (H - 5) (L - 5) (H - 0) (L - 0) 5 NOVA-C--V NOVA-C--H NOVA-C--V NOVA-C--H Obr. : Základné rozmery a typy výustiek NOVA-C POZNÁMKA: Pri upínaní [] ODPORÚČAM zmenšiť výšku montážneho otvoru H o 0 mm. Pomôže to pri fixácii mriežky v správnej polohe.

3 Mriežky a výustky / 48 5 (H - 5) (L - 5) 7 (H - 0) (L - 0) 5 (H - 5) (L - 5) 55 0,5 (H - 0) (L - 0) (H + ) (L + 0) (H - 5) (L - 5) 50 (H - 0) (L - 0),5 (H + ) (L + 0) NOVA-C NOVA-C NOVA-CC NOVA-CA Obr. 4: Porovnanie tvaru a rozmerov výustiek NOVA-C, CC a CA Technické parametre Rozmery Menovitý Presah do potrubia Priemer potrubia rozmer H min max min max min max NOVA- C- C- CC- CC- CA- CA- C CC CA Tab. : Odporúčané priemery potrubia (mm)

4 4 / 48 Mriežky a výustky Rozmery Voľná plocha Hmotnosť L H A V A V A V A V m m m m m m (mm) (m ) (kg) NOVA-C NOVA-CC, CA NOVA-C NOVA-CC NOVA-CA NOVA-C ,0 0,009 0,0 0,009 0, 0,5 0, 0,57 0, 0, ,00 0, ,4 0,78 0,4 0, ,06 0,0 0,07 0,09 0,57 0,98 0,58,0 0,57,0 00 0,08 0,05 0,09 0,04 0,45 0,75 0,45 0,8 0,46 0, ,0 0, ,59,09 0,60,0 00 0,04 0,0 0,04 0,0 0,75, 0,79,4 0,79, ,05 0,00 0,06 0,09 0,59 0,99 0,58,04 0,58, ,04 0, ,75,4 0,76,4 00 0,055 0,045 0,057 0,04 0,98,75,00,85,0, ,0 0,05 0,0 0,05 0,7, 0,70,8 0,7, ,05 0, ,9,7 0,9, ,070 0,057 0,07 0,05,,8,,6,,7 00 0,08 0,00 0,040 0,00 0,86,48 0,8,5 0,84, ,064 0, ,07,04,08, ,085 0,068 0,086 0,064,44,65,4,68,44, ,05 0,04 0,054 0,040,,95,0,9,0, ,087 0, ,4,60,5,6 00 0,4 0,09 0,6 0,087,90,50,8,4,8, ,064 0,05 0,068 0,05,4,44,,46,4, ,09 0,08 - -,7,,7, 00 0,4 0,6 0,46 0,09,7 4,7,9 4,4,0 4,6 00 0,076 0,06 0,08 0,06,69,9,57,9,59, , 0, ,0,94,06, ,7 0,9 0,76 0,,84 5,,7 5,7,7 5, ,00 0,008 0,00 0,007 0,8 0,4 0,0 0,5 0, 0,5 5 0,08 0,04 0,08 0,04 0,40 0,66 0,4 0,74 0,4 0, ,06 0, ,57,00 0,57,00 5 0,04 0, ,66, ,04 0,0 0,05 0,0 0,9 0,59 0,4 0,7 0,4 0,7 5 0,06 0,0 0,07 0,00 0,56 0,9 0,56,0 0,56, ,09 0, ,77,8 0,77,8 5 0,05 0, ,9, ,076 0,06 - -,5, ,09 0,06 0,09 0,04 0,5 0,76 0,5 0,9 0,5 0,9 5 0,05 0,08 0,06 0,07 0,7,0 0,70,9 0,7, ,05 0, ,96,75 0,97,76 5 0,068 0, ,6, ,00 0,08 - -,58, ,04 0,09 0,04 0,08 0,6 0,9 0,6,0 0,6, 5 0,04 0,05 0,045 0,04 0,87,48 0,84,57 0,85, ,065 0, ,6,,7, 5 0,084 0, ,40, ,5 0,0 - -,9, ,09 0,0 0,09 0,0 0,7, 0,7,0 0,74, 5 0,05 0,04 0,054 0,04,0,77 0,98,84,00, ,077 0, ,5,50,6,5 5 0,0 0,08 - -,65, ,50 0, - -,4 4, ,08 0,0 0,09 0,09 0,95,46 0,94,69 0,96,7 5 0,069 0,056 0,07 0,054,4,,7,9,8, ,0 0, ,74,5,76,7 5 0,4 0,09 - -,4, ,00 0,6 - -,9 5, ,048 0,09 0,048 0,06,7,80,5,08,7,0 5 0,086 0,070 0,090 0,068,65,85,55,95,57, ,9 0, , 4,00,6 4,0 5 0,68 0,6 - -,6 4, ,49 0,0 - -,57 6, ,057 0,046 0,058 0,04,40,4,6,47,9,50 5 0,04 0,084 0,08 0,08,97,9,8,50,86, ,54 0,5 - -,5 4,75,55 4,78 5 0,0 0,6 - -, 5, ,99 0, , 7, A V, m,...nova-c-, CC-, CA- - jednoradová A V, m,...nova-c-, CC-, CA- - dvojradová Tab. 4: Rozmery, voľná plocha a hmotnosť výustiek NOVA-C, CC a CA POZNÁMKA: Ďalšie technické parametre výustiek NOVA-C, CC a CA sú na stranách 5-7.

5 Mriežky a výustky 5 / 48 Aerodynamické a akustické údaje: NOVA-A, NOVA-B a NOVA-C Príklad výpočtu a návrhu výustky pre prívod vzduchu q V (l/s) l (m) (m /h) v A (m/s) L WA [db(a)], NOVA-A, -B, -C p t (Pa),5 5 A V (m ) 0,005 0,0 0,0 0,0 0,04 0,05 0, 0, 0,0 0,5 0,0 0,5 v l (m/s) Graf : Návrhový diagram platí pre prívod vzduchu, dvojradú výustku pri Δt 0 = 0 C a horizontálnom smere prúdenia so vzdialenosťou od stropu H = 0, m. Legenda h (m) - Vzdialenosť od stropu l (m) - Dosah q V (m /h) - Množstvo privádzaného vzduchu q l (m /h) - Množstvo vzduchu vo vzdialenosti l v l (m/s) - Maximálna rýchlosť prúdenia v mieste pobytu v A (m/s) - Rýchlosť vo voľnej ploche A V (m ) - Voľná plocha L WA [db (A)] - Hladina akustického výkonu vážená filtrom A p t (Pa) - Tlaková strata t 0 (K) - Teplotný rozdiel privádzaného vzduchu a vzduchu okolia t l (K) - Teplotný rozdiel vzduchu okolia - vzduch okolia vo vzdialenosti l C A - Korekčný koeficient miestnosti C H - Korekčný koeficient umiestnenia od stropu

6 6 / 48 Mriežky a výustky NOVA-A, -B, -C Korekčné koeficienty pre výpočet parametrov jednoradovej výustky Pri jednoradovej výustke sa mení rýchlosť vo voľnej ploche v A (m/s), dosah prúdu l (m), tlaková strata Δp t (Pa) a hladina akustického výkonu L WA [db(a)]. Pre správny výpočet je potrebné nutné hodnoty z Grafu vynásobiť nižšie uvedenými korekčnými koeficientmi. Jednoradová výustka Rýchlosť v A (m/s) 0,8 Dosah prúdu l (m) 0,9 Tlaková strata Δp t (Pa) 0,8 Hladina akust. výkonu L WA [db(a)] 0,9 Minimálna vzdialenosť medzi dvomi výustkami Ak sú dve výustky inštalované blízko seba, môže dojsť k ovplyvneniu prúdu vzduchu. Pre zamedzenie tohto javu je nutné dodržiavať minimálnu vzdialenosť B, ktorá sa vypočíta ako násobok dosahu prúdu vzduchu l(m). Ak je vzdialenosť B menšia, tak je nutné vynásobiť rýchlosť v l (m/s) a teplotný rozdiel Δt l v dosahu prúdu koeficientom v tab. 7. Dosah prúdu je l = konšt. B Tab. 5: Korekčné koeficienty jednoradovej výustky Korekcie Diagram platí pre dvojradovú výustku, priame nastavenie lamiel, horizontálny smer prúdenia s vplyvom stropu pri H = 0, m a Δt 0 = 0 C. Pri zmene umiestnenia príp. nastavenia lamiel sa menia aj jednotlivé hodnoty z diagramu. Preto je nutné parametre korigovať nižšie uvedenými koeficientmi. Obr. 6: Ovplyvňovanie prúdu dvoch výustiek inštalovaných vedľa seba. Korekčné koeficienty pre divergentné nastavenie lamiel Pri zmene uhla natočenia predných lamiel sa menia aj nižše uvedené parametre diagramu, ktoré je nutné korigovať koeficientmi z taluľky 7 a grafu. Korekčný koeficient vplyvu stropu Pri zmene vzdialenosti umiestnenia výustky od stropu sa mení tiež rýchlosť v l (m/s) a teplotný rozdiel medzi privedeným vzduchom a vzduchom okolia Δt l /Δt 0 v dosahu prúdu, a je nutné ich vynásobiť koeficientmi z tabuľky 6. Dosah prúdu je l = konšt.,0 0,8 0,6 C D 0,4 h 0, 0, ,5 90 Obr. 5: Ovplyvnenie vzduchového prúdu stropom Graf : Koeficient C D Prúdenie s vplyvom stropu/ bez vplyvu stropu Výška H (m) Typ prúdenia Koeficient 0,,4 B min l 0,5 0, s vplyvom stropu,00 0,4 0, H 0,6 m 0,9 0,6 0,86 B min l 0, 0,6 bez vplyvu stropu (voľný prúd) H 0,6 m 0,80 Tab. 6: Korekčný koeficient vplyvu stropu

7 Mriežky a výustky 7 / 48 Uhol natočenia lamiel α Tlaková strata Δp t (Pa),, Hluk L WA [db(a)] + + Rýchlosť v l (m/s) C D C D Príklad: Parametre: l = 5, m A V = 0,05 m q v = 50 m /h Teplotný rozdiel Δt 0 (K) C D C D Indukcia i = q v /q l / C D / C D Min. vzdialenosť (s vplyvom stropu) B min l 0, B min l 0, Min. vzdialenosť (bez vplyvu stropu) B min l 0,5 B min l 0, Tab. 7: Korekčný koeficient pre divergentné nastavenie predných lamiel Príklad: Stanovenie rýchlosti v l Parametre: Vzdialenosť od stropu: H = 0,4 m Prietok: q v = 50 m /h Dosah prúdu vzduchu: l = 5, m Vzdialenosť medzi výustkami: B = m Typ výustky: A V = 0,05 m => NOVA-B Podľa tabuľky 6: koeficient = 0,9 Z grafu: v A =,8 m/s v l = 0, m/s => v l = 0, 0,9 = 0,9 m/s L WA < 5 db(a) Δp t =, Pa B min l 0,5 => B min = 5, 0,5 = 0,795 m B B min > 0,795 m Z grafu: Indukčný vzťah: q l / q v = 4 Indukovaný vzduch: q l = 50 4 = 00 m /h Teplotný rozdiel l (m) ,0 0,5 0,4 0, t l 0, t 0 0, 0,05 0,04 0,0 0,005 A V (m ) 0,05 0,04 0,0 0,0 0,0 Graf : Teplotný rozdiel vo vzdialenosti I medzi privádzaným vzduchom a vzduchom okolia. 0, 0, NOVA-A, -B, -C Ďalšie vlastnosti Indukcia Príklad: Parametre: l = 5, m A V = 0,06 m Δt 0 = 0 C H = 0,4 m => koeficient = 0,9 (Tab. 6) 0 0 A V (m ) 0,005 0,0 0,0 0,05 0, 0, Z grafu: Teplotný vzťah: Δt l / Δt 0 = 0, Teplotný rozdiel vo vzdialenosti l = 5, m: Δt l / Δt 0 = 0, => zisk Δt l =, 0,9 =, C 0 q l q v l (m) Obr. 7: Množstvo vzduchu indukovaného vo vzdialenosti I na základe prietoku prívodného vzduchu q v.

8 40 / 48 Mriežky a výustky Príslušenstvo Regulácie pre sériu NOVA NOVA - príslušenstvo NOVA-R NOVA-R NOVA-R NOVA-R4 Objednávací kód * NOVA-R - S N 4 L H nábehovým listom, ktorý sa používa na reguláciu prietoku vzduchu cez mriežku. Zmena nastavenia polohy listu, a tým aj prietoku vzduchu, sa vykonáva tiahlom. NOVA-R Regulácia NOVA-R reguluje prietok vzduchu pomocou dvoch prekrývajúcich sa mreží. K zmene prietoku vzduchu cez mriežku dochádza podľa toho, ako sa mení prekrytie otvorov regulácie. Pohyblivá mreža je fixovaná skrutkami, ktoré sa uvoľňujú plochým skrutkovačom. * N Príklady objednávacieho kódu: NOVA-R Oceľová regulácia typu pre mriežky NOVA do stavebného otvoru 5 5 mm. NOVA-RS Oceľová regulácia typu pre mriežky NOVA do stavebného otvoru mm, s povrchovou úpravou RAL NOVA-RN Regulácia typu z nehrdzavejúcej ocele pre mriežky NOVA do stavebného otvoru 65 5 mm. Popis A04 A6 A A4 Všetky typy regulácií sú určené ako nadstavba pre mriežky a výustky série NOVA a používajú sa na rovnomerné rozloženie a nastavenie prietoku vzduchu cez mriežku. Spôsob nastavenia regulácií je zobrazený na obr. 9. NOVA-R Regulácia NOVA-R umožňuje reguláciu prietoku vzduchu vďaka možnosti nastavenia sklonu protibežných lamiel, ktoré sú vzájomne prepojené. Na nastavenie prietoku vzduchu cez mriežku slúži nastavovacie koliesko, ktoré sa ovláda plochým skrutkovačom. NOVA-R Regulácia NOVA-R je vybavená nastaviteľným NOVA-R4 (pre výustku NOVA-C) Regulácia NOVA-R4 sa skladá z dvoch naklonených mreží, ktoré sa prekrývajú. Prietok vzduchu sa u tejto regulácie mení podľa toho, ako sa prekrývajú otvory mreží. Pohyblivá mreža sa posúva nastavovacím kolieskom, ovládaným plochým skrutkovačom. Konštrukčné vyhotovenie Regulácie R, R, R a R4 sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a dajú sa objednať súčasne s mriežkami NOVA, ak sa špecifikujú v objednávkovom kóde mriežky. Regulácie RS, RS, RS a RS4 sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a ich povrch je práškovo lakovaný (RAL čierna). Objednávajú osobitne, nešpecifikujú sa v objednávkovom kóde mriežky. Regulácie RN, RN, RN a RN4 sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa objednať súčasne z nerezovými mriežkami NOVA, ak sa špecifikujú v objednávkovom kóde mriežky. Regulácie sa s mriežkou spájajú pomocou S pružín, pri verzii RN sa používajú nity. Spôsoby použitia Prívod Odvod R, RS, RN x x R, RS, RN x R, RS, RN x x R4, RS4, RN4 x Tab. 7.: Možnosti použitia regulácií

9 Mriežky a výustky 4 / 48 H L (H - 0) (L - 0) 5 H L (H - 0) (L - 0) 5 H L (H - 0) (L - 0) 5 H L (H - 0) (L - 0) 5 NOVA - príslušenstvo 40 min. 4 C NOVA-R NOVA-R NOVA-R NOVA-R4 Obr. 9: Základné rozmery regulácií NOVA L c L c (mm) (mm) Tab. 8: Výška c regulácie NOVA-R4 NOVA-R NOVA-R (4 ) NOVA-R NOVA-R4 Obr. 0: Spôsoby nastavovania regulácií NOVA

10 4 / 48 Mriežky a výustky Technické parametre Rozmery NOVA - príslušenstvo Rozmery Hmotnosť L H R R R R4 (mm) (kg) ,6 0,7 0,5 0, ,48 0,5 0,48 0,5 00 0,6 0,44 0,6 0, ,5 0,9 0,5 0, ,7 0,50 0,69 0, ,90 0,6 0,88 0,96 00,7 0,8,5, 00 0,69 0,50 0,67 0, ,9 0,64 0,9,0 00,8 0,78,5,5 00,67,05,6,7 400,5,, ,86 0,6 0,8 0,96 50,5 0,78,,5 00,47 0,95,4,55 00,07,7,0,4 400,67,60,60,7 500,9,9,9, 00,0 0,7 0,98,4 50,8 0,9,,49 00,75,,68,84 00,47,50,8,54 400,9,88,08-500,9,6,78-00,40 0,98,,5 50,86,,77,99 00,5,48,4,45 00,0,96,5, ,5,46 4, ,,95 4,99-00,7,,6,90 50,0,5,0,47 00,9,8,77, ,0,4,9 4, ,8,0 5, ,50,6 6,9-00,08,44,95,7 50,76,80,6,95 00,49,5,,6 00 4,9,86 4,67 4, ,,58 6, ,78 4,9 7,8 - Rozmery Hmotnosť L H R R R R4 (mm) (kg) , 0,6 0, 0,8 5 0,47 0,5 0,47 0,5 5 0,75 0,5 0,75 0,8 75 0,46 0,7 0,45 0,54 5 0,67 0,48 0,65 0,74 5,06 0,7,05, 5,46 0,94,45,5 75 0,6 0,47 0,58 0,70 5 0,87 0,6 0,84 0,95 5,9 0,89,5,46 5,90,8,85,97 45,4,46,6-75 0,74 0,57 0,7 0,85 5,07 0,74,0,6 5,70,08,64,78 5,,4,6,40 45,96,76,88-55,6,0, ,88 0,67 0,84,0 5,6 0,87,,8 5,0,6,94,0 5,76,66,66,8 45,50,05,9-55 4,8,45 4, - 75,7 0,89,,4 5,68,4,60,8 5,65,65,54,76 5,6,5,49,7 45 4,6,66 4, ,6,6 5,9-75,45,09,8,66 5,08,40,97,4 5,9,0,,4 5 4,50,6 4,0 4, ,7,4 5, ,96,86 6,64-75,7,0,64,97 5,47,66,4,67 5,9,8,7 4,06 5 5,6, 5, 5, ,80,8 6, ,9 4,56 7,89 - Tab. 9: Rozmery a hmotnosť regulácií NOVA Tlaková strata regulácií Hladina akustického výkonu platí pre regulácie s plochou A = 0, m. Pre inú plochu A platí: L WA = L WA + ΔL kde ΔL určíme z grafu: L (db) ,005 0,0 0,0 0,05 0, 0, 0,5 A (m ) Graf : Korekcia akustického výkonu v závislosti na ploche regulácie

11 Mriežky a výustky 4 / 48 Montážny rámik pre sériu NOVA A B C H L 6 (H + ) (L + ) H L 6 (H + ) (L + ) H L 6 (H + ) (L + ) max. ø 7,5 NOVA - príslušenstvo A - murivo, betón B - sádrokartón C - drevo max. Objednávací kód NOVA-UR- Obr. : Montáž do rôznych druhov materiálov Materi l Príklad objednávacieho kódu: NOVA-UR A Upínací rámik pre mriežky NOVA do stavebného otvoru 5 5 mm vyrobený z nehrdzavejúcej ocele A04. Popis NOVA-UR je montážny rámik, určený na uľahčenie montáže mriežok a výustiek série NOVA do steny, stropu, alebo potrubia. Montáž A04 A6 Montážny rámik NOVA-UR je navrhnutý tak, aby sa k nemu mohla prichytiť akákoľvek mriežka NOVA, a to bez ohľadu na jej typ upínania. Na čele rámika sú otvory pre skrutky na uchytenie NOVA-UR do pevného povrchu. Pre sadrokartón alebo maltu ma rámik po stranách trojuholníkové pätky, ktoré sa pri montáži vyhnú v potrebnom uhle. Konštrukčné vyhotovenie L H A A4 ZN Montážny rámik je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Na vyžiadanie je možné rámik vyrobiť z nehrdzavejúcej ocele - verzia A alebo A4. Rozmery Hmotnosť L H UR (mm) (kg) ,9 50 0, 00 0,6 00 0,6 50 0,9 00 0, 00 0,9 00 0, 50 0,6 00 0,9 00 0, ,5 00 0,9 50 0,4 00 0, , , , , , ,5 00 0, , ,7 00 0, ,6 00 0, , , , ,7 50 0, , , ,9 500, , , ,9 00,00 400,06 500, Rozmery Hmotnosť L H UR (mm) (kg) ,9 5 0, 5 0,9 75 0,6 5 0,9 5 0,6 5 0,4 75 0, 5 0,6 5 0,4 5 0, , ,9 5 0,4 5 0,49 5 0, ,6 55 0, ,46 5 0,49 5 0,56 5 0,6 45 0, , ,59 5 0,6 5 0,69 5 0, ,8 55 0, ,7 5 0,76 5 0,8 5 0, ,96 55,0 75 0,86 5 0,90 5 0,96 5,0 45,0 55,6 Tab. 0: Rozmery a hmotnosť montážnych rámikov NOVA-UR

12 Mriežky a výustky 45 / 48 Pretlaková komora ODN A + 4 C - A B F/ F NOVA - príslušenstvo Objednávací kód ODN - L H Obr. : Základné rozmery pretlakovej komory ODN Príklad objednávacieho kódu: ODN Popis ODN je pretlaková komora určená na prívod aj odvod vzduchu. Môže byť použitá v spojení s mriežkami radu NOVA pre redukciu rýchlosti vzduchu privádzaného z potrubia ku mriežke, a pre lepšie rozloženie (optimalizáciu) prietoku vzduchu cez mriežku. ODN má nastaviteľnú hĺbku nadstavca pre mriežky. Pre nastavenie požadovaného prietoku vzduchu slúži uzatváracia perforovaná klapka a s plastovými hadičkami pre meranie tlakovej straty (regulácia Zeus - viď str. 4). Klapku je možné mechanicky nastaviť bez demontáže mriežky a pretlakovej komory. ODN A B C F (mm) Tab : Rozmery pretlakovej komory ODN Konštrukčné vyhotovenie Pretlaková komora ODN je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu s predným, bočným alebo horným kruhovým pripojením s gumovým tesnením.

13 46 / 48 Mriežky a výustky Pretlaková komora PB-NOVA NOVA - príslušenstvo Objednávací kód PB-NOVA - Popis PB-NOVA je pretlaková komora určená na prívod aj odvod vzduchu. Môže byť použitá v spojení s mriežkami NOVA pre redukciu rýchlosti vzduchu privádzaného z potrubia ku mriežke, a pre lepšie rozloženie (optimalizáciu) prietoku vzduchu cez mriežku. Ďalej slúži na tlmenie hluku a tiež na spojenie mriežky s rozvodnou VZT sústavou. Ako voliteľná súčasť komory je k dispozícii sito, ktoré môže zlepšiť rovnomernosť rozloženia prietoku vzduchu cez mriežku. Konštrukčné vyhotovenie Rozmery Výška komory L x H V Pretlaková komora PB-NOVA je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu s bočným alebo horným kruhovým pripojením. Na vyžiadanie môže byť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele - typy A alebo A4. Poloha xistujú typy pripojenia: D0: jednoduchý nadstavec bez tesnenia s klapkou D: lisovaný nadstavec s tesnením vrátane regulácie Zeus (nedostupné pre niektoré rozmery, viď str. 45) I J Príklad objednávacieho kódu: PB-NOVA D0 - I-J V. Ak v objednávke nie je špecifikovaný typ nadstavca, štandardne bude dodaný typ D0. L H Obr. 4: Základné rozmery pretlakovej komory PB-NOVA

14 Mriežky a výustky 47 / 48 Pripojenie Pripojenie Pripojenie L H V V V (mm) Regulačná klapka Zeus Regulačná klapka Zeus má vyvedené impulzné hadičky pre meranie diferenciálneho tlaku pomocou prenosného meracieho prístroja. Umožňuje ručné nastavenie pomocou lankového prevodu. Obr. 5: Regulačná klapka ZUS NOVA - príslušenstvo POZNÁMKY: V prípade pripojenia a použitia regulácie ZUS musí byť výška V minimálne 5 mm. Regulácia ZUS je použiteľná len pre komory so šírkou H väčšou ako 50 mm vrátane. Tab : Rozmery pretlakovej komory PB-NOVA

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 48 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-L Hliníková mriežka s pevnými lamelami séria Nova Nova-L Objednávací kód - jednoradová Nova-L Nova-LV Objednávací kód - dvojradová NOVA-L skrutkami pružinami

Podrobnejšie

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na Vysokoindukčné difúzory / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na distribúciu tepelne upraveného vzduchu (vykurovanie,

Podrobnejšie

Výustky 1 / 18 VVKR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery VVKR- A B

Výustky 1 / 18 VVKR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery VVKR- A B ýustky 1 / 1 KR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery KR- A B C 00-2 Počet lamiel - 92 Lamely Čierne Biele Bez lamiel (odvod

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

TechSpec_OPTIMA-LV-R_SK_ indd

TechSpec_OPTIMA-LV-R_SK_ indd Distribučné elementy OPTIMA-LV-R a OPTIMA-LV-RI Regulátory variabilného prietoku vzduchu (VAV) pre stredné a nízke prietoky vzduchu Technická špecifikácia Obsah Popis.............................. 3 Vyhotovenie..........................

Podrobnejšie

TechSpec_S-SA2_S-SA2L_SK_ indd

TechSpec_S-SA2_S-SA2L_SK_ indd Produkty požiarnej ochrany S-SA2 & S-SA2L Dymové klapky - AA Multi Technická špecifikácia Obsah Popis.............................. Vyhotovenie.......................... 4 Požiarna odolnosť.......................

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor Hydraulický separátor-kolektor SEPCO Séria 559 01084/19 SK FM 21654 003 Funkcia SEPCO, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátora a distribučného kolektora, sa používa vo vykurovacích

Podrobnejšie

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vykonáva podľa uchytenia. Nižšie nájdete varianty: Do zasklievacej

Podrobnejšie

cennik HORIZEN 2018

cennik HORIZEN 2018 CENNÍK SYSTÉMU OPLOTENIA HORIZEN 2018 PREDAJNÉ CENY V EUR Platnosť od 1.7.2018 Minimálna objednávka systému Horizen je 2000,-eur bez DPH. www.betafence.sk Tento cenník nahrádza platnosť predošlých cenníkov.

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie Kompletné zariadenie Rozmery [mm] 6 8 1 = výfukový otvor 2 = nasávací otvor A Výška 56 56 1356 3 = základ A1 Výška 90 90 90 4 = prestup B Dĺžka 1173 1173 1373 5 = Min. odstupy C Šírka 843 843 843 E1 Min.

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ - montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie Popis AVPQ je priamočinný regulátor rozd

Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ - montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie Popis AVPQ je priamočinný regulátor rozd Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ - montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie Popis AVPQ je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a prietoku, vyvinutý predovšetkým pre

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

8100_25.xls

8100_25.xls HERZ - Regulačná súprava Pre vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie určené na temperovanie podlahy Technický podklad pre 1 8100 25 Vydanie 1105 Rozmery v mm Závitové pripojenie na rozdeľovači: 6 ks

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

28 PODPERY 356 siegmund

28 PODPERY 356 siegmund PODPERY 356 siegmund Strana Multifunkčný upínací stojan modulárny 358 Set podpier 11-dielny / Závitová podpera 360 Dištančná skrutka 362 Upínacie rameno s rýchlo-uzáverom 364 siegmund 357 PODPERY Multifunkčný

Podrobnejšie

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd Gebo Quick Univerzálne svorné spojky na spájanie oceľových, varných, olovenných a plastových rúr, strmene s navrtávkou a opravné strmene. Základné informácie: Svorné spojky Gebo Quick (rada S 90) umožňujú

Podrobnejšie

ecotest, s

ecotest, s ecotest, s.r.o. Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany Tel/Fax : 038 / 5320 171-2 - * Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte. Horúcovzdušné sterilizátory 1.

Podrobnejšie

TEN-A-CMS-YAZ SK

TEN-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Technický návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Vonkajšie jednotky Chladiaci výkon (W) Vykurovací výkon (W) 5000 (1200-6400) 6000 (1000-6800) Dátum

Podrobnejšie

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress G Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress S Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

Produktfolder V3+V3ee 2019.indd

Produktfolder V3+V3ee 2019.indd V3 V3ee slovensky V3 &V3ee VÝKON VZNIKÁ V HLAVE Tyčové snežné delá série V od spoločnosti TechnoAlpin sa vyznačujú okrúhlou hlavou, ktorá má optimálny pomer medzi vnútorným a vonkajším povrchom. Vďaka

Podrobnejšie

Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný p

Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný p Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný proporcionálny regulátor teploty, vyvinutý predovšetkým

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT PRIEMERY VRTOV OD ø mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných plastov.

Podrobnejšie

Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané techn

Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané techn Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom HERZ s.r.o., Šustekova 12, P.O.BOX 8,

Podrobnejšie

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača 1/5 Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár. Funkcia combizone umožňuje varenie na veľkých hrncoch a pekáčoch. Ovládanie touchslider umožňuje nastaviť

Podrobnejšie

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE Tkaninové kompenzátory majú mnohoraké využitie. Na obrázku kompletovanie kompenzátora na spalinovod: typ R250-IV. TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY KUSOVÁ A SÉRIOVÁ

Podrobnejšie

KL.indd

KL.indd Kl dn 50 500 (2 20 ) pn 10/ (lass 150) UzaTváRaIe KlapKy medziprírubové podľa normy N 593 tlakovo liate alumíniové teleso bez prírub (wafer) s oválnymi otvormi pre pripojenie medzi príruby predĺžený krk

Podrobnejšie

untitled

untitled VSTAVANÉ SPOTREBIČE MONTÁŽNE NÁVODY ELEKTRICKÉ RÚRY* pre samostatné rúry: AKZM 654, 660, 662, 663, 756, 762, 764, 775, 838 AKPM 658 AKZ, 561, 562 AKP 137, 138, 244, 288, 449, 459, 460, 461, 462, 472, 671

Podrobnejšie

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421 VÝSTUPOVÉ A ŠACHTOVÉ REBRÍKY HLINÍKOVÉ TYP 60-100 Výstupové rebríky hliníkové vyhotovené podľa EN ISO 14122 protišmykové priečle vsunuté do špeciálne vyvinutých stojín z uzavretých profilov a pevne zvarené

Podrobnejšie

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobok: REGULAČNÉ ŠRÓBENIE 2) Typ: IVAR.DD 331 IVAR.DS 332 IVAR.DD 331 IVAR.DS ) Charakteristika použitia: Radiá

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobok: REGULAČNÉ ŠRÓBENIE 2) Typ: IVAR.DD 331 IVAR.DS 332 IVAR.DD 331 IVAR.DS ) Charakteristika použitia: Radiá 1) Výrobok: REGULAČNÉ ŠRÓBENIE 2) Typ: IVAR.DD 331 IVAR.DS 332 IVAR.DD 331 IVAR.DS 332 3) Charakteristika použitia: Radiátorové šróbenie s prevlečnými maticami pre pripojenie vykurovacích telies typu VK

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

II. Ventilátory a príslušenstvo Klimatom a Vents VENTILÁTORY KLIMATOM KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE m3/h V EURO / KS VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 2

II. Ventilátory a príslušenstvo Klimatom a Vents VENTILÁTORY KLIMATOM KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE m3/h V EURO / KS VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 2 VENTILÁTORY KLIMATOM VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 200800 ARES KL 100 pripojenie na svorkovnicu 110 10,25 1 ks 200802 ARES KL 100 T s časovým dobehom 110 19,39 1 ks 200810 ARES KL 125 pripojenie na

Podrobnejšie

D-filters_de

D-filters_de Filtre LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, rad D Filtre LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, rad D, kov prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu radu D, kov typ veľkosť pneumatický prípoj rozsah regulovaného tlaku [bar] jemnosť

Podrobnejšie

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Profipress S Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojmi z medi, červeného u alebo kremíkového

Podrobnejšie

TP_TSS_V_072011

TP_TSS_V_072011 Technický list Zásobník teplej pitnej vody TSS Zásobník teplej pitnej vody TSS strana 3 z 7 OBSAH 1. Technické údaje a vlastnosti 4 2. Objednávkové čísla 4 3. Popis pripojovacích otvorov v zásobníku 5

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd Rúrky a izolácie Tvarovateľné nerezové rúrky REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk RÚRKY PRE ROZVODY PLYNU Nerezové

Podrobnejšie

Hoval plochý kolektor WK250A a WK251A pre umiestnenie na strechu a voľné umiestnenie Popis produktu Hoval plochý kolektor WK 250A/ WK 251A Vysokovýkon

Hoval plochý kolektor WK250A a WK251A pre umiestnenie na strechu a voľné umiestnenie Popis produktu Hoval plochý kolektor WK 250A/ WK 251A Vysokovýkon pre umiestnenie na strechu a voľné umiestnenie Popis produktu Hoval plochý kolektor WK 50A/ WK 5A Vysokovýkonový presklený plochý kolektor pre termické využitie slnečnej energie Pre montáž na strechu,

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum Rozmery v [mm] 5 7 10 H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akumulačného zásobníka) 205 205 205 205 H2 H3 H4 H5 H6 Výška (el. výhrevné teleso) 345 345 345 345 Výška (prívod prídavné vykurovanie

Podrobnejšie

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VLC Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpín

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VLC Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpín Valcové poistkové vložky PF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VL Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 226 228

Podrobnejšie

untitled

untitled Reťazový program valčekové reťaze Valčekové reťaze reťazový základ Valčekové reťaze predstavujú najbežnejší typ klbovej reťaze. Vyrábame a dodávame ucelený sor ment valčekových reťazí vo všetkých rozmeroch

Podrobnejšie

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2,

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, 949 12 NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, 6 IČO 37 865 749 číslo tel.: 0903 846772 Názov zákazky

Podrobnejšie

Solar systems for walls - details page

Solar systems for walls - details page LIBERTA SOLAR Architektonicky pôsobivá Liberta Solar - systém fotovoltaických panelov integrovaný priamo do fasády. INŠPIRUJTE SA! Vychutnajte si tvar a detail hotovej fasády. Dodajte energiu vašej fasáde

Podrobnejšie

Company: VPK, s.r.o. Name: Martin Baloga Street: Jilemnickeho 3 Post code: Town: Presov Telephone:

Company: VPK, s.r.o. Name: Martin Baloga Street: Jilemnickeho 3 Post code: Town: Presov Telephone: List údajov: Yonos PICO 25/1-4-130 Hydraulické údaje Maximálny prevádzkový tlak PN Max. dopravná výška H Prietok max. Q Minimálna prítoková výška pri 50 C Minimálna prítoková výška pri 95 C Minimálna prítoková

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

KAT_SK_kap15-Stropne-salave-panely-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap15-Stropne-salave-panely-cennik2019_ indd Stropné sálavé panely 15 Odovzdávanie tepla do priestoru Stála teplota vzduchu a jeho prúdenie okolo nás Nižšie celkové investičné náklady Nižšie prevádzkové náklady 261 Stropné sálavé panely MSP 263 Sálavý

Podrobnejšie

DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK

DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK Obsah Bergamo...2 Elegant...3 Harmonie...4 Mera...5 Swing...6 Venecia...7 Zárubne NORMAL...8 Rozmery dverí a stavebných otvorov...9

Podrobnejšie

Microsoft Word - N4374sk_080305_VPF52.doc

Microsoft Word - N4374sk_080305_VPF52.doc 4 374 Priamy ventil s prírubou, PN 25 VPF52... Kombinovaný ventil s integrovaným tlakovo-odľahčeným regulátorom rozdielu tlaku Teleso ventilu z tvárnej liatiny EN-GJS-400-18-LT DN 15, DN 25 a DN 40 Objemový

Podrobnejšie

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2,

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, 949 12 NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, 6 IČO 37 865 749 číslo tel.: 0903 846772 Názov zákazky

Podrobnejšie

HERZ VUA

HERZ VUA Vydanie 0104 Stavebné dĺžky sú v mm 1 7783 41 1/2 Priamy, pre dvojrúrkové sústavy, ponorná rúrka l = 150, = 11 mm 1 7783 51 1/2 Priamy, pre dvojrúrkové sústavy, ponorná rúrka l = 290, = 11 mm 1 7784 41

Podrobnejšie

Sťahovacie schody ARISTO, LUSSO a KOMBO

Sťahovacie schody ARISTO, LUSSO a KOMBO Sťahovacie schody RISTO, LUSSO a KOMBO Protipožiarne sťahovacie schody risto PP Pre pasívne domy Protipožiarne sťahovacie schody risto PP spĺňajú prísne požiadavky pre nízkoenergetické domy. Schody s plechovým

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK EINHAUSUNG KELLER SYSTEME Modulové prístrešky Pre odpad, bicykle alebo sklady z firmy Gerhardt Braun. VAŠE VÝHODY Obzvášť hospodárne vďaka

PRÍSTREŠOK EINHAUSUNG KELLER SYSTEME Modulové prístrešky Pre odpad, bicykle alebo sklady z firmy Gerhardt Braun. VAŠE VÝHODY Obzvášť hospodárne vďaka PRÍSTREŠOK EINHAUSUNG KELLER SYSTEME Modulové prístrešky Pre odpad, bicykle alebo sklady z firmy Gerhardt Braun. VAŠE VÝHODY Obzvášť hospodárne vďaka modulovej stavbe Individuálne možnosti Estetické riešenia

Podrobnejšie

PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS KLIMOSZ vykurovacia technika

PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS KLIMOSZ vykurovacia technika PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS vykurovacia technika KOTLY NA PELETY S DODATOČNOU DUO PELLETS 15150Kw (KDP) oceľový kotol s automatickým horákom na pelety. Možnosť objednať kotol s vodným roštom dodatočného

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 19. február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH

Podrobnejšie

SK PERgoly chráni vaše súkromie.

SK PERgoly chráni vaše súkromie. SK PERgoly chráni vaše súkromie. PERGOLY LUKA, MIRA Samonosná pergola MIRA 4 alebo pergola MIRA 2 s rafinovaným a inovatívnym dizajnom. Strecha z hliníkových lamiel, ktoré možno orientovať od 0 do 140

Podrobnejšie

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019 Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019 technické informácie 2 OBSAH Stech Pre Murovanú Priečku 6 Sadrokartón 7 Príslušenstvo 7 Scrigno Kit 8 Príslušenstvo 9 Essential Kit 10 Dvojkrídlové 11

Podrobnejšie

DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin systémy GRACO pre nanášanie náterov striekaním a dopravu tekutých materiálov Tel/Fax : +421-(0)

DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin systémy GRACO pre nanášanie náterov striekaním a dopravu tekutých materiálov Tel/Fax : +421-(0) Husky 205 Plastic pneumatické dvojmembránové čerpadlá 1/4 Husky 205 je najmenšia dvojmembránové čerpadlo v ponuke spoločnosti GRACO. Je navrhnuté na čerpanie najrôznejších materiálov (rozpúšťadlá, kyseliny,

Podrobnejšie

C01_00_001_E-D

C01_00_001_E-D Nástrčné skrutkové spoje CQ, pre rúry hlavné údaje Všeobecné údaje určené pre polyamidové rúry PQ-PA a hliníkové rúry PQ-AL s vonkajším 12, 15, 18, 22 a 28 mm 3/5.1-1 určené pre polyamidové hadicové vedenia

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 29. 12. 2005 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 9.2009 do: 31.12.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 630 VYHLÁŠKA Úradu

Podrobnejšie

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti www.regada.sk Profil spoločnosti Poháňame Váš biznis Hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj elektrických servopohonov alebo aj ich dodávka s priemyselnými armatúrami. Ďalším výrobným sortimentom

Podrobnejšie

PUMPIX SOLAR DN20 V112018

PUMPIX SOLAR DN20 V112018 DN 20 Technický list k 1 4514 0x a 1 7414 2x, vydanie 11 2018 Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla Obj. číslo DN Typ čerpadla A B C D E F* G H I** J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (in) (mm) (mm) (in) (mm)

Podrobnejšie

RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves Tel./fax : 053/ , Predajňa: 053/ ru

RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves Tel./fax : 053/ , Predajňa: 053/ ru Kompaktný merač tepla typ SONTEX SUPERCAL 739. Je určený pre potreby merania spotreby tepla v domoch a bytoch.dodáva sa vo vyhotovení pre menovitý prietok Qn 0,6 m³/h, Qn 1,5 m³/h a Qn 2,5 m³/h. Spotreba

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe,

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe, PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Detské ihrisko

Podrobnejšie

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALÍN PLATNOSŤ OD SÚPRAVY DO 100 KW 3 SÚPRAVY DO 100 KW ODPORÚČANÉ PRE KOTOL FGB-(K) PRÍSLUŠENSTVO PRÍVODU VZDU

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALÍN PLATNOSŤ OD SÚPRAVY DO 100 KW 3 SÚPRAVY DO 100 KW ODPORÚČANÉ PRE KOTOL FGB-(K) PRÍSLUŠENSTVO PRÍVODU VZDU SYSTÉMY ODVODU SPALÍN PLATNOSŤ OD 10. 6. 2019 SÚPRAVY DO 100 KW 3 SÚPRAVY DO 100 KW ODPORÚČANÉ PRE KOTOL FGB-(K) 12 PRÍSLUŠENSTVO PRÍVODU VZDUCHU A ODVODU SPALÍN JEDNODUCHÉ A KONCENTRICKÉ DO 100 KW 13

Podrobnejšie

Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2

Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2 Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Požiadavky na miesto inštalácie... 4 3.Inštalácia... 4 3.1 Inštalácia jednotky... 4

Podrobnejšie

Data sheet

Data sheet Ilustračné foto Všeobecne Modulárny systém Možnosť zabudovania systému: - 1U rošt s 19 /21 montážnou sadou do racku - montážna sada pre DIN lištu - sada pre montáž na stenu DC/DC-TPU 120/48 - Centrálna

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia:

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: 09-2011 Kedy zvýšiť pozornosť Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-BW 05.pdf

Datovylist-WAMAK-BW 05.pdf Tepelné čerpadlo soľanka-voda Tepelné čerpadlo soľanka-voda Kompaktné tepelné čerpadlo so stabilnou rámovou konštrukciou a flexibilnými výstupmi. Dvojité vysokoabsorbčné odpruženie sylomerovými podložkami

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Cenník nerezových dielov <Komínové násady ROTOWENT> Platný od Ceny v EUR s DPH Verzia vyhotovenia Kód Ø150 Priemer Ø Hlavica - pozink P

Cenník nerezových dielov <Komínové násady ROTOWENT> Platný od Ceny v EUR s DPH Verzia vyhotovenia Kód Ø150 Priemer Ø Hlavica - pozink P RO...OCOC 34,01 36,99 Hlavica - nerez 4404 RO...OCCH 49,87 56,14 Hlavica - nerez 4301 Podstavec - nerez 4301 RO...CHCH 73,64 88,17 Štvorcový podstavec RO... Hlavica - nerez 4404

Podrobnejšie

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd Vodovodné a sanitárne ventily 8 Inštalačné zostavy pre všetky typy domových vodomerov Trvale hladký (jemný) chod ventilov vďaka tukovej komore v rukoväti ventilu Unikátne riešenie vonkajšieho mrazuvzdorného

Podrobnejšie

PLATAN Hlohovec Heydukova 27, Bratislava tel:02/ tel/fax:02/ M.R.Štefánika 12, HLOH

PLATAN Hlohovec     Heydukova 27, Bratislava tel:02/ tel/fax:02/ M.R.Štefánika 12, HLOH Akustické Difúzory acousticmanufacture.com.pl 1D a 2D Cena s DPH EUR za kus Po dlhodobom porovnání cien akustických produktov, nám zo svetovej ponuky Schröderových difúzorov, suverénne vychádza cenovo

Podrobnejšie

Návod na obsluhu OWD

Návod na obsluhu OWD Návod na obsluhu Strešný axiálny ventilátor Typ OWD Rok výroby... ENKO s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice www.enkogroup.eu office@enkogroup.eu telefón: 055/799 50 06 fax: 055/799 50 08 Obsah Úvod 3 Popis

Podrobnejšie

Zadanie_1_P1_TMII_ZS

Zadanie_1_P1_TMII_ZS Grafické riešenie mechanizmov so súčasným pohybom DOMÁE ZDNIE - PRÍKLD č. Príklad.: Určte rýchlosti a zrýchlenia bodov,, a D rovinného mechanizmu na obrázku. v danej okamžitej polohe, ak je daná konštantná

Podrobnejšie

untitled

untitled PROKIT EP 110 Bezpečnostný systém pre dočasnú bočnú ochranu Vydanie 02/2011 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel. +49 (0)7309.950-0 Fax +49 (0)7309.951-0

Podrobnejšie

Katalóg Riešenie pre profesionálov!

Katalóg Riešenie pre profesionálov! Katalóg Riešenie pre profesionálov! Obsah Kompletný sortiment Strana 3 Strana 12 Kompresné kovanie: Gebo uick univerzálne svorné spojky, sú dostupné pre oceľové rúry od 19,7 mm do 63,5 mm priemeru, pre

Podrobnejšie

1

1 4. Radiálne ventilátory jednostranne nasávacie, s priamym pohonom (TEM, REM) Všeobecne Radiálne ventilátory v štandardnom vyhotovení sú vhodné pre isté a neagresívne vzdušniny bez obsahu prachových astíc

Podrobnejšie

INFO_3_2019_SK.indd

INFO_3_2019_SK.indd INFO 3/2019 www.alcaplast.sk PRÉMIOVÁ KVALITA ZA NIŽŠIU CENU NOVINKY Flexi napojenie k WC PREMIUM Dvojité kolienka P155Z, P156Z Výpuste s čistením zhora A392C, A504CKM, A507CKM OBSAH 2 FLEXI NAPOJENIE

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-WW 45 SHR.pdf

Datovylist-WAMAK-WW 45 SHR.pdf Tepelné čerpadlo pre využitie odpadového tepla voda-voda SHR Tepelné čerpadlo pre využitie odpadového tepla voda-voda SHR Vysokoteplotné tepelné čerpadlo pre využitie odpadoveho tepla a veľkým pracovným

Podrobnejšie

MESTO TURANY MESTSKÝ ÚRAD Osloboditeľov 83/91, TURANY V Ý Z V A zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do

MESTO TURANY MESTSKÝ ÚRAD Osloboditeľov 83/91, TURANY V Ý Z V A zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do MESTO TURANY MESTSKÝ ÚRAD Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY V Ý Z V A zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na nákup

Podrobnejšie

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE je riešenie umožňujúce inštaláciu otočn

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE je riešenie umožňujúce inštaláciu otočn VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí je riešenie umožňujúce inštaláciu otočných dverí zarovnaných so stenou a to bez viditeľných zárubní, obložiek či rámov. Dverný panel môže byť natretý rovnakou

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-TWW 90 SHR.pdf

Datovylist-WAMAK-TWW 90 SHR.pdf Tandemove tepelné čerpadlo pre využitie odpadového tepla voda-voda SHR Tandemove tepelné čerpadlo pre využitie odpadového tepla voda-voda SHR Dvojstupňové vysokoteplotné tepelné čerpadlo pre využitie odpadoveho

Podrobnejšie

Microsoft Word - Q4383sk_211107_VVF529.doc

Microsoft Word - Q4383sk_211107_VVF529.doc OEM Priamy ventil s prírubou, PN 25 VVF529... Teleso ventilu z tvárnej liatiny EN-GJS-400-8-LT DN 50...50 k vs 3 300 m 3 /h osadiť sa dajú s pohonmi elektrohydraulickými SKD -, SKB alebo SKC Použitie Vo

Podrobnejšie

PLATAN Hlohovec Heydukova 27, Bratislava tel:02/ tel/fax:02/ M.R.Štefánika 12, HLOH

PLATAN Hlohovec     Heydukova 27, Bratislava tel:02/ tel/fax:02/ M.R.Štefánika 12, HLOH Akustické Difúzory acousticmanufacture.com.pl 1D a 2D Cena s DPH EUR za kus Po dlhodobom porovnání cien akustických produktov, nám zo svetovej ponuky Schröderových difúzorov, suverénne vychádza cenovo

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-TBW 98 EVI.pdf

Datovylist-WAMAK-TBW 98 EVI.pdf Vysokoteplotné tandemové tepelné čerpadlo soľanka-voda Vysokoteplotné tandemové tepelné čerpadlo soľanka-voda Vysokoteplotné dvojstupňové tepelné čerpadlo so stabilnou rámovou konštrukciou a flexibilnými

Podrobnejšie

HU A01

HU A01 Sú konštruované na zapínanie, vypínanie a prepínanie elektrických spotrebičov, motorov, zariadení a prístrojov v elektrických inštaláciách nízkeho a malého napätia. Ponúkame tri prevedenia vačkových spínačov:

Podrobnejšie