é ů

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "é ů"

Prepis

1 kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská KOŠICE Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Michalovce 2019/01295 Luptáková/ Vec: Epidemiologická situácia za mesiac marec 2019 v okresoch MICHALOVCE a SOBRANCE zaslanie Epidemiologická situácia za mesiac MAREC je charakterizovaná: výskytom: 2 prípadov SARI, potvrdených prípadov chrípky, črevných ochorení, NN, tuberkulózy, prenosných pohlavných ochorení úmrtím na : SARI a pneumokokovú meningitídu nulovým výskytom: hepatitídy ČREVNÉ INFEKČNÉ CHOROBY /A00 A09/: A02 - Salmonelová enteritída: MICHALOVCE: Hlásené 3 ochorenia. Vekové skupiny: 5-9 roč. 1 prípad; roč. 1 prípad; 65+ roč. 1 prípad.1 prípad. Výskyt podľa obcí: Michalovce 2 prípady; Strážske 1 prípad. pravdepodobný faktor prenosu: vajcia kupované -obchodná sieť 1x; hydina 1x; neznámy 1x. etiolog. agens: salm. enterididis 1x salm. typhimurium 1x salm. sp. 1x A03 bacilová červienka (dyzentéria) šigelóza: MICHALOVCE: Hlásené 1 vylučovanie u 31 ročného nezamestnaného muža, bytom Michalovce. Vylučovanie zistené v rámci skríningového vyšetrenia pred vydaním zdravotného preukazu. pravdepodobný faktor prenosu: zmiešaná strava etiolog. agens: shigella flexneri Telefón / Internet IČO

2 2 A04.5 Kampylobakteriálna enteritída: Spolu hlásených 5 ochorení. MICHALOVCE: Hlásené 4 ochorenia v rôznych vekových skupinách, z toho 1 ochorenie hlásené ako importovaná nákaza. Vekové skupiny: 1-4 roč. 1 prípad; roč. 1 prípad; roč. 1 prípad; roč. 1 prípad. Výskyt podľa obcí: Michalovce 2 prípady; Pavlovce nad Uhom 1 prípad; Veľké Kapušany 1 prípad. Importovaná nákaza: Hlásená 1 importovaná nákaza u 18 ročnej študentky SŠ, bytom Michalovce, ktorá udáva od do študijný pobyt v Moskve a u ktorej bola laboratórne potvrdená kampylobakteriálna enteritída Campylobacter jejuni. Prvé príznaky ochorenia: hnačka, bolesti brucha, TT 38 C Zdravotný stav si vyžiadal aj hospitalizáciu na infekčnom oddelení NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. Pravdepodobný faktor prenosu pri importovanej nákaze: hydina pravdepodobný faktor prenosu: hydina 3x; syry - 1x. etiolog. agens: Campylobacter jejuni -3x Campylobacter coli 1x SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 0 ročného dieťaťa, bytom Veľké Revištia pravdepodobný faktor prenosu: umelá mliečna výživa (Nutrilon II) etiolog. agens: Campylobacter jejuni A04.6- enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 12 ročnej žiačky ZŠ, bytom Úbrež. Priebeh ochorenia: - od hnačky, bolesť hlavy, TT 39 C návšteva lekára prvého kontaktu pravdepodobný faktor prenosu: mäsové výrobky, nedostatočne tepelne upravené etiolog. agens: Yersinia enterocolica A04.7 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: Spolu hlásených 13 ochorení. MICHALOVCE: Hlásených 12 ochorení, z toho 7 ochorení ako NN viď NN. Vekové skupiny: roč. 1 prípad; roč. 3 prípady; 65+ roč. 8 prípadov. Rozdelenie podľa obcí: Michalovce 9 prípad; Pavlovce nad Uhom 1 prípad; Veľké Kapušany 1 prípad, Zalužice 1 prípad. rizikový faktor: dlhodobá ATB liečba etiolog. agens: CDI pozit; toxín A+B pozit 12x SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 87 ročnej ženy, bytom Záhor. rizikový faktor: dlhodobá ATB liečba etiolog. agens: CDI pozit; toxín A+B pozit

3 3 A07.1 giardióza (lambliáza): MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia u deti žijúcich v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania, bytom Michalovce. Vekové skupiny: 0 roč. -1 prípad; 1-4 roč. 1 prípad. etiolog. agens: Giardia intestinalis - 2x A08.0 rotavírusová enteritída: Spolu hlásených 9 ochorení. MICHALOVCE: Hlásených 5 ochorení u neočkovaných osôb. Vekové skupiny: 0 roč. 2 prípady; 1-4 roč. 1 prípad; 5-9 roč. 1 prípad; roč. 1 prípad. Výskyt podľa obcí: Michalovce 2 prípady; Markovce 1 prípad; Slavkovce 1 prípad; Zemplínska Široká 1 prípad. ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - rotavírus pozit - 5x SOBRANCE: Hlásené 4 ochorenia u neočkovaných osôb. Vekové skupiny: 0 roč. 1 prípad; 1-4 roč. 1 prípad; roč. 1 prípad; roč. 1 prípad. Výskyt podľa obcí: Blatné Remety - 2 prípady; Kristy - 1 prípad; Záhor 1 prípad. ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - rotavírus pozit - 4x A08.2 adenovírusová enteritída: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 0 ročného dieťaťa ako NN detského oddelenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. viď NN TUBERKULÓZA /A15-A19/ A15.0 tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným vyšetrením alebo bez neho: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 24 ročnej nezamestnanej ženy, bytom Michalovce, žijúcej v neštandardných hygienických podmienok bývania a stravovania. Priebeh ochorenia: hospitalizovaná na onkologickom oddelení NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. pre celkovú slabosť, febrility, hemoptýzy pri suponovanej progresii MTS postihnutia pľúc s perifokálnou pneumónoiu. Bronchoskopické vyšetrenie odmieta. Vyšetrením spút zachytená pozitivita ARP++, preto po konzultácii dňa preložená na TaPCH oddelenie NsP Trebišov,a.s. Nález na RTG snímku a CT hrudníku je hodnotený ako rozsiahla rozpadová respiračná TBC pľúc bilat. V liečbe nasadené ATB v 3-kombinácii + chinolón, rehydratujeme, 1x zaznamenaný výstup TT 38,5 C. Spúta na BK sú opakovane pozitívne. Na žiadosť príbuzných a po konzultácii dňa preklad do NÚ TPCHaHCH Vyšné Hágy. Rizikový faktor: r.2010 stav post onkoterápii pre zhubný nádor placenty (3 cykly chemoterápie) Očkovanie: (údaj o očkovaní získaný zo zdrav. dokumentácie) Vyšetrenie kontaktov: Rodinné kontakty (11 osôb), komunitní pracovníci (10 osôb) a zdrav. personál na onkologickom oddelení (22 osôb) - postupne vyšetrovaní; výsledky t.č. ešte nie sú k dispozícii. ochorenie potvrdené: klinicky a kultivačne spútum na Tbc Mycobacterium tuberculosis

4 4 A15.1 tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 87 ročného muža, bytom Oborín, hospitalizovaného na oddelení tuberkulózy a pľúcnych chorôb NsP Trebišov, a.s. ochorenie potvrdené: klinicky a kultivačne spútum na Tbc Mycobacterium tuberculosis INÉ BAKTERIÁLNE CHOROBY /A30-A49/ A41.1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: Hlásené 2 ochorenia. MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 55 ročného muža, hospitalizovaného na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. ako NN viď NN. SOBRANCE: Hlásené 1 úmrtie u 53 ročného inv. dôchodcu, klient zariadenia opatrovateľskej starostlivosti Remetské Hámre viď úmrtia INFEKCIE S PREVÁŽNE SEXUÁLNYM SPÔSOBOM PRENÁŠANIA /A50-A64/ A51.3 sekundárny syfilis kože a slizníc: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie: 24 ročný nezamestnaný muž, bytom Michalovce - Prameň nákazy: neznámy - Spôsob zistenia ochorenia: na základe klinických príznakov - Ochorenie potvrdené: klinicky + serologicky Treponema pallidum A51.5 latentný včasný syfilis: MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia: 21 ročný nezamestnaný muž, bytom Budkovce - Prameň nákazy: neznámy - Spôsob zistenia ochorenia: bezpríznaková forma aktívne vyhľadanie v ohnisku - Ochorenie potvrdené: serologicky Treponema pallidum 20 ročná nezamestnaná žena - MD, bytom Malčice - Prameň nákazy: známy (vykazovaný v EPIS marec 2019) - Spôsob zistenia ochorenia: bezpríznaková forma aktívne vyhľadanie v ohnisku - Ochorenie potvrdené: serologicky Treponema pallidum A53.0 latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie: 25 ročný zamestnaný muž, prechodne bytom Vinné (krajina trvalého pobytu Ukrajina) - Prameň nákazy: neznámy - Spôsob zistenia ochorenia: inak bezpríznaková forma - Ochorenie potvrdené: serologicky Treponema pallidum Dispenzarizovaný na Kožnej klinike SZU a UNP, Nemocnica Ružinov Bratislava, menovaný na uvedenej adrese nebýva (jedná sa o chatovú oblasť Biela hora, Zemplínska šírava). Ochorenie nahlásené vo februári 2019 z Kožnej kliniky UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava.

5 5 A54.0 gonokoková infekcia dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz: MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia: 21 ročný nezamestnaný muž, bytom Nacina Ves - Prameň nákazy: neznámy - Spôsob zistenia ochorenia: na základe klinických príznakov - Ochorenie potvrdené: klinicky + kultivačne Neisseria gonorrhoeae 16 ročná študentka, bytom Nacina Ves - Prameň nákazy: známy (vykazovaný v EPIS marec 2019) - Spôsob zistenia ochorenia: aktívne vyhľadanie v ohnisku - Ochorenie potvrdené: klinicky + kultivačne Neisseria gonorrhoeae VÍRUSOVÉ INFEKCIE CHARAKTERIZOVANÉ LÉZIAMI KOŽE A SLIZNICE /B00 B09/ B01 Varicella: MICHALOVCE: Hlásených 12 ochorení. Vekové skupiny: 1-4 roč. 4 prípady; 5-9 roč. -5 prípadov;15 19 roč. 1 prípad; roč. 2 prípady. Výskyt podľa obcí: Michalovce 6 prípadov; Budkovce 2 prípady; Lesné 1 prípad; Nacina Ves 1 prípad; Vysoká nad Uhom 1 prípad; Zemplínska Široká 1 prípad. HELMINTÓZY /B65-B83/ B77 askarióza s črevnými komplikáciami: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 7 ročného žiaka ZŠ, Petrovce nad Laborcom, žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania. ochorenie potvrdené: klinicky a mikroskopicky Ascaris lumricoides B80 enterobióza mrle: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 2 ročného dieťaťa, bytom Oborín, časť Kucany, žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania. ochorenie potvrdené: klinicky a mikroskopicky Enterobius vermicularis ZÁPALOVÉ CHOROBY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU /G00-G09/ G00.1 Pneumokokový zápal mozgových plien pneumokoková meningitída: MICHALOVCE: Hlásené 1 úmrtie u 55 ročnej nezamestnanej ženy, bytom Veľké Slemence viď úmrtia

6 6 OSOBY S POTENCIÁLNYM OHROZENÍM ZDRAVIA CHYTĽAVÝMI CHOROBAMI /Z20-Z29/ Z22.5 nosič vírusovej hepatitídy: MICHALOVCE: Hlásené 1 nosičstvo u 36 ročnej zamestnanej ženy, bytom Veľké Kapušany. Pozitivita zistená v rámci skríningového vyšetrenia počas gravidity. Epid. anamnéza na parenterálne zákroky: negat Lab. potvrdená: HbsAg konfirmačne - pozit CHRÍPKA A CHRÍPKE PODOBNÉ ARO J 11 chrípka a jej podobné ochorenia Spolu hlásených 6008 ARO, z toho 923 CHPO a 153 komplikácií. MICHALOVCE: Hlásených 5066 ochorení, z toho 593 CHPO, komplikácie 128. Chrípková aktivita III. stupeň lokálne epidémie Spolu ARO Abs Ch , , ,1 4715,4 3595,2 8272,6 Michalovce CHPO Abs Ch. 3188,6 3050,8 2949,1 265,1 78,7 968,4

7 7 V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac marec 2019 v okrese Michalovce bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v týchto zariadeniach: - 1x MŠ ( MŠ Zbudza) - 3x ZŠ ( ZŠ Vrbnica; ZŠ Laškovce; ZŠ Iňačovce) J10.7 SARI : Spolu hlásené 2 ochorenia na SARI, z toho 1 úmrtie. MICHALOVCE: Za mesiac marec 2019 v okrese Michalovce hlásené 1 SARI: 36 ročný zamestnaný muž, bytom Staré Prvé príznaky: cca od Klinický obraz: odoslaný na infekčné oddelenie NsP Š.Kukuru Michalovce cestou LSPP Michalovce pre cca 8 dňové trvajúce subfebrility a susp. infekt HDC - od už do 40 C (po návrate zo Španielska), kašeľ, bolesť kĺbov, bolesť hlavy, skleslosť, nechutenstvo, mierne dyspnoe. Nasadená ATB liečba (Ciphin 500mg tbl., Metronidazol i.v.). V dôsledku progresie stavu v zmysle respiračnej insuficiencie pri bronchopneumonickom syndróme dňa preložený na OAaIM - NNG Michalovce. Liečba antivirotikami : od Tamiflu 75 mg, Liečba ATB: od Ciphin a Metronidazol, od pridaný - Cefotaxim, Vankomycín Oxygenoterapia: áno; UPV: áno Kontakt s potvrdeným prípadom: nie Cestovateľská anamnéza: pozitívna - pobyt v Španielsku v čase od do účastník futbalového zápasu. Pozn. : pacient do Barcelony cestoval už chorý (2 dni pred cestou mal už klinické príznaky - užíval Theraflu). Rizikový faktor: hypertenzia, obezita (BMI 34,57) Očkovanie proti chrípke: nie Odber biologického materiálu: nasopharyngeálny výter pokus o izoláciu vírusov chrípky negat ( ) sérum t.č. neukončené Dopad ochorenia : vyzdravenie. SOBRANCE: Za mesiac marec 2019 okrese Sobrance hlásené 1 úmrtie na SARI - úmrtia. viď SOBRANCE: Hlásených 942 ochorení, z toho 330 CHPO, komplikácie 25. Chrípková aktivita II. stupeň sporadický výskyt Spolu ARO Abs ,7 Ch , , ,9 1984,2 2801,1 8246,9 Sobrance CHPO Abs Ch , ,8 8821,5 180,4 0,0 2889,0

8 8 V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac marec 2019 v okrese Sobrance bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 1 zariadení: - MŠ Vyšná Rybnica Vo virologickom laboratóriu RÚVZ Košice bolo za mesiac marec 2019 vyšetrených 9 vzoriek biologického materiálu na identifikáciu vírusu chrípky. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 6 vzoriek pozitívnych. Okres Michalovce: - 1x vírus chrípky A/H1 pdm09-4x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-1x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY: - Za mesiac február spolu hlásených 30 NN. - NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s A04.7 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: 7 Oddelenie Počet Vek/Pohlavie Lab. Výsledok Interné 4 55/M; 57/M; 79/M CDI pozit; toxín A+B pozit -4x 81/Ž infekčné 2 67/Ž; 91/Ž CDI pozit; toxín A+B pozit 2x Neurologické 1 82/M CDI pozit; toxín A+B pozit 1x

9 9 A08.2 adenovírusová enteritída: 1 0 ročné dieťa, hospitalizované na detskom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: J18.0 bližšie neurčená pneumónia stolica - adenovírus pozit A41.1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:2 55 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: J96.0 akútne respiračné zlyhanie HK Staphylococcus hominis 65 ročný muž, hospitalizovaný na JIS neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: I61.5 vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie HK Staphylococcus epidermidis I80 zápal žíl phlebitis et thrombophlebitis: 1 50 ročný muž, hospitalizovaný na JIS neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: I61.1 kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry - materiál neodobratý J06.9 nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest:1 75 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg:S06.6 poúrazové subarachnoidálne krvácanie spútum Streptococcus viridans J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom:2 73 ročný muž, hospitalizovaný na onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: C25.8 presahujúca lézia pankreasu výter z mandlí - Streptococcus 57 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: S06.5 subdurálne krvácanie po úraze - materiál neodobraný J18.0 Bližšie neurčená pneumónia:1 69 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: S06.5 subdurálne krvácanie po úraze kanyla Staphylococcus aureus, MRSA J22 nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest: 3 50 ročná žena, hospitalizovaná na onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: C51.8 presahujúca lézia vulvy - materiál neodobraný 55 ročný muž, hospitalizovaný na JIS neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: I63.5- mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou mozgových artérií - materiál neodobraný

10 10 67 ročný muž, hospitalizovaný na onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: C34.8- presahujúca lézia priedušky a pľúc - materiál neodobraný N39.0 infekcia močovej sústavy bez určenia miesta: 7 64 ročná žena, hospitalizovaná na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: M50.1 porucha cervikálnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou moč E.coli nešp. 89 ročná žena, hospitalizovaná na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: S32.5 zlomenina lonovej kosti moč Enterobacter cloacae 81 ročný muž, hospitalizovaný na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: G82.0 chabá paraplégia moč Klebsiella pneumoniae 77 ročná žena, hospitalizovaná oddelení vnútorného lekárstva NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: N18.9 nešp. chronické zlyhanie obličiek moč E.coli nešp. 79 ročná žena, hospitalizovaná oddelení vnútorného lekárstva NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: I26.9 pľúcna embólia o zmienky o akútnom cor pulmonale moč E.coli nešp. 79 ročná žena, hospitalizovaná onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: C83.3 difúzny veľkobunkový non-hodgkinov lymfóm moč negat. 775 ročná žena, hospitalizovaná oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: S72.0 zlomenina krčka stehnovej kosti moč E.coli nešp. T81.3 infekcia v mieste operačného výkonu:1 93 ročná žena, hospitalizovaná geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: K56.7 nešp. ileus rana Enterococcus faecalis T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde: 4 44 ročná žena, hospitalizovaná na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: R57 šok nezatriedený inde ster z rany Acinetobacter baumannii

11 11 61 ročná žena, hospitalizovaná na JIS chirurgickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: C18.7 esovitá časť-colon sigmoideum ster z rany Aeromonas hydrophila 67 ročný muž, hospitalizovaný na JIS chirurgickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,a.s s Dg: C67.8 presahujúca lézia močového mechúra ster z rany Pseudomonas aeruginosa 57 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: S06.5 subdurálne krvácanie po úraze ster z rany Klebsiella pneumóniae ÚMRTIA: J10.7 SARI: SOBRANCE : - 53 ročný muž, invalidný dôchodca, dlhoročný klient zariadenia opatrovateľskej starostlivosti Remetské Hámre. Prvé príznaky: od Klinický obraz: dňa pacient prijatý na OAMIS cestou urgentu (NNG Michalovce) pre 6 dni trvajúce febrility - do 38,5 C, progresívne sa zhoršujúcu dušnosť, bolesť hrdla a občasné pichnutie na hrudníku. V laboratórnych vyšetreniach zo dňa CRP mg/l, Leu - 3,6; dňa zrealizované CT hrudníka so záverom - difúzne rozsiahle areály pneumónie až typu ARDS. Liečba antivirotikami: od Tamiflu 75 mg, Liečba ATB: od do Amoksiklav (p.o.), od pridaný Cefotaxim, Ciphin Oxygenoteraápia: áno; UPV: áno Kontakt s potvrdeným prípadom: nie Cestovateľská anamnéza: negat Rizikový faktor: kardiovaskulárne ochorenie, DM, morbídna obezita, ochorenie pečene, ochorenie obličiek Očkovanie proti chrípke: áno ( Influvac (č.š. R11r/ exp. 05/2019)) Odber biologického materiálu: nasopharyngeálny výter pokus o izoláciu vírusov chrípky - negat sérum chrípka A 1:128 (KFR s antigénom) Dopad ochorenia - úmrtie: Pitva: nerobená Prvotná príčina smrti: J18.8 iná pneumónia, zárodok neurčený Priama príčina smrti: A41.8 iná špecifikovaná septikémia Pozn.: V EPIS-e uvedeného pacienta vykazujeme aj dg A41.1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi jedná sa o komunitnú nákazu ( HK Staphylococcus epidermidis).

12 12 G00.1 Pneumokokový zápal mozgových plien pneumokoková meningitída: MICHALOVCE: 55 ročná nezamestnaná žena, bytom Veľké Slemence Prvé príznaky: Priebeh ochorenia: hospitalizovaná na JIS neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. pre cefaleu, bolesť ucha, nechutenstvo, opakovaný vomitus, spavosť, výrazný nekľud, pacientka prestala komunikovať. Podľa udania príbuzných aktuálne infekt DCD (Th:Ciphin). V objektívnom neurologickom náleze prítomný meningeálny sy., kvantitatívne aj kvalitatívne porucha vedomia, anizokória, sy. lézie CMN l.dx., deviácia bulbov ad sin. Vzhľadom na poruchu vedomia a aktuálny klinický stav pacientka (nie je schopná prekladu na infekčné oddelenie), preto je i naďalej hospitalizovaná na JIS neurologickom oddelení. Zrealizovaný LP, kde likvorový nález: záplava elementov, hypoglykorrhachia, zvýšený laktát, LD, CB v likvore. Kultivačne potvrdený Streptococcus pneumoniae. Liečebne aplikovaný 2-komb.ATB, KS, antiedemická, rehydratačná, nefroprot. liečba v spolupráci infektológom, internistom. Progreduje elevácia renálnych parametrov, preto konzultovaný nefrológ. Pre pridruženú respiračnú insuficienciu konzultovaný lekár OAaIM, pacientke aplikovaný NIV. Aj napriek rozšírenej konziliárnej liečbe dochádza k zlyhaniu vitálnych funkcii a konštatovaný exitus letalis. Očkovanie: neočkovaná proti pneumokokom ochorenie potvrdené: klinicky+kultivačne likvor Streptokocuccus pneumoniae Úmrtie: o 13,25 hod. Pitva: nerobená Priama príčina smrti: A septikémia zapríčinená Streptococcus pneumóniae Prvotná príčina smrti: G Pneumokoková meningitída. INÉ POZORUHODNÉ INFORMÁCIE : 1. Spolu hlásených 90 potvrdených a 19 nepotvrdených ohnísk. 2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac marec 2019 hlásila i naďalej mor včelieho plodu v obci Horovce, okres Michalovce. S pozdravom MUDr. Janka Stašková, MPH regionálna hygienička Na vedomie: Podľa rozdeľovníka

13 13 Rozdeľovník: 1) Riaditeľstvo NsP Štefana Kukuru, Michalovce, a.s. 2) Riaditeľstvo Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. 3) Riaditeľstvo Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o. 4) Riaditeľstvo Polikliniky Veľké Kapušany, ul. Z. Fábryho 22, n.o. 5) RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 6) Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, ul. Sama Chalupku 22

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 469/08 Spravodajská jednotka doručí výkaz

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = vča Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa.doc

Microsoft Word - Správa.doc ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej praxi Dalacin C vykazuje účinnosť in vitro proti nasledujúcim

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

POF_web

POF_web Poradňa odvykania od fajčenia Poradňa odvykania od fajčenia je nadstavbovou poradňou. Diagnostická časť v poradni na odvykanie od fajčenia je založená na základných vyšetreniach vykonaných v základnej

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 630/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 657/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v odboroch chirurgie Kód kvalifikácie U2221001-01376 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2221001 / Sestra na lôžkovom oddelení,

Podrobnejšie

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je?

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia 2016 1. ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO)

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ Služba 23.12.2017 KARIM FN Ostrava MUDr. Marek Bebej Služba na urgentnom príjme Rôzne spektrum pacientov Pacienti s internými ťažkosťami /infarkt, pľúcny edém, dušnosti, meléna / Osudný telefonát 1 cca

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Séria a číslo OP Rodné priezvisko... Štátne občianstvo

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

HER

HER Jeden deň nemocničného epidemiológa a hygienika kazuistiky www.ousa.sk MUDr. Erika Böhmová, ústavný hygienik OÚSA kontrola protiepidemických opatrení pri prevádzke vodného hospodárstva preventívne a represívne

Podrobnejšie

HYGIENA RÚK

HYGIENA RÚK HYGIENA RÚK Clean care is safer care save lives: clean your hands Súčasťou programu WHO First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer Care je kampaň pod názvom Save Lives: Clean Your Hands

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa na web - kontrola doc

Microsoft Word - Správa na web - kontrola doc ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava V Bratislave, 20. 9. 2017 Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občians

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občians Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby. Alternatívne názvy - Montér prefabrikovaných

Podrobnejšie

Koncepcia detskej pneumologie

Koncepcia detskej pneumologie KONCEPCIA DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE Detská pneumológia a ftizeológia je organickou súčasťou pediatrie a zároveň jej nadstavbovým odborom. Jej význam je vyjadrený epidemiologickou závažnosťou ochorení

Podrobnejšie

Microsoft Word - web 2014 vyhlásenia zákonného zástupcu 2014

Microsoft Word - web 2014 vyhlásenia zákonného zástupcu 2014 VYHLÁSENIA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU Príloha k zmluve o poskytovaní vzdelávania čísloo... 1.Splnomocnené osoby Týmto splnomocňujem nasledovné osoby na vyzdvihnutiee môjho dieťaťa z materskej školy Espania, na

Podrobnejšie

Nové odporúčania ESC na diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení

Nové odporúčania ESC na diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení Odporúčania ESC/ESVS 2017 pre diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení Juraj Maďarič Klinika kardiológie a angiológie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a LF SZU Bratislava Periférne

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 22. júna o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 22. júna o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných 6.7.2018 L 170/1 II (Nelegislatívne akty) ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/945 z 22. júna 2018 o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré

Podrobnejšie

Učebný plán kurzu prvej pomoci podľa Vyhlášky MZ SR 398/2010 Z.z. Názov predmetu Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách, š

Učebný plán kurzu prvej pomoci podľa Vyhlášky MZ SR 398/2010 Z.z. Názov predmetu Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách, š Učebný plán kurzu prvej pomoci podľa Vyhlášky MZ SR 398/200 Z.z. Názov predmetu Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách, športe, náhlych ochoreniach Stavy bezprostredne ohrozujúce

Podrobnejšie

pediatricka_reumatologia

pediatricka_reumatologia PROJEKT ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PEDIATRICKÁ REUMATOLÓGIA Dĺžka trvania: 3 roky Predkladateľ: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Dekan: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Váže

Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Váže Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Vážená pacientka, vážený pacient. V záujme poskytnúť Vám

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD SOBRANCE ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA Tyršova 12, Sobrance INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Informácie o zdrojoch ohrozenia v územnom obvode o

OKRESNÝ ÚRAD SOBRANCE ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA Tyršova 12, Sobrance INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Informácie o zdrojoch ohrozenia v územnom obvode o INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Informácie o zdrojoch ohrozenia v územnom obvode okresu Sobrance Okresný úrad Sobrance v súlade s 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

Podrobnejšie

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku Rozdiely v incidencii nádorov u obyvateľov žijúcich v meste a na vidieku Jarmila Korcova Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavskej univerzity v Trnave jkorcova@truni.sk Košice, 21.-22.september

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby A(MZ SR) 19-01 rok 2018 Formulár ročného

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrovan

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrovan MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 471/08 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie