REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd"

Prepis

1 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská Košice Váš list zn. zo dňa: Naša zn. vybavuje: 2015/ MUDr. Hudáková Dátum: Epidemiologická situácia za máj 2015 v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica Epidemiologická situácia za mesiac máj je charakterizovaná: hlásených bolo 197 ochorení, čo je mierny vzostup ochorení v porovnaní s mesiacom apríl 2015 (187 hlásených ochorení) v skupine črevných infekcií sme zaznamenali mierny vzostup bakteriálnych infekcií a rovnaký výskyt vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom apríl 2015 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 13 prípadov ochorenia na akútnu VHA, z toho 4 prípady v okrese Spišská Nová Ves a 9 prípadov v okrese Gelnica, 1 prípad akútnej VHB, 1 prípad akútnej VHE, 1 cytomegalovírusovú hepatitídu a 1 chronickú VHB v skupine respiračných nákaz sme zaznamenali pokračovanie epidemického výskytu parotitídy a 4 prípady TBC, z toho 1 v okrese Spišská Nová Ves a 3 prípady v okrese Gelnica Črevné nákazy A 020 Salmonelózy okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia vekové skupiny u ročného a dvojročného dieťaťa pravdepodobný faktor prenosu 2 x neznámy etiologický agens 1x Salmonella enteritidis, 1x Salmonella sk. B A 04 Iné špecifikované bakteriálne infekcie okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 15 ochorení a 1 bezpríznakové vylučovanie, zistené u dieťaťa pred nástupom do detských jaslí vekové skupiny u detí do jedného roka 4 prípady, u 1 4 ročných 8 prípadov, u 5 9 ročných 2 prípady, u ročných a ročných po 1 prípade pravdepodobný faktor prenosu 14x neznámy, 1x vajcia z domáceho chovu, 1x vajcia obchodná sieť etiologický agens 1x Campylobacter species, 1x Campylobacter coli, 13x Campylobacter jejuni, 1x EPEC O114

2 okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie a 1 bezpríznakové vylučovanie, zistené pri príjme pacientky na interné odd. vekové skupiny u 8 ročného chlapca a 78 ročnej ženy pravdepodobný faktor prenosu 2x neznámy etiologický agens 2x Campylobacter jejuni A 08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 5 laboratórne potvrdených ochorení vekové skupiny do 1 roka 3 prípady, u 1 4 ročných a ročných po 1 prípade etiologický agens 2x rotavírus, 2x norovírus, 1x adenovírus A071 Giardióza (lambliáza) okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 4 ročného dieťaťa žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom bývania etiologický agens Giardia intestinalis B79 Trichurióza okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenia u 40 ročného muža žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom etiologický agens Trichuris trichiura Vírusové hepatitídy B 15 Akútna hepatitída A okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 sérologicky (anti HAV IgM pozit.) potvrdené prípady ochorenia, z toho: 1 sporadický prípad ochorenia na VHA u 4 ročného dieťa z mesta Spišská Nová Ves, proti VHA neočkované, mimo kolektívu. Dieťa hospitalizované na Infekčnom oddelení DFN v Košiciach s ikterom sklér, bolesťami brucha a nechutenstvom. Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané. Lekársky dohľad a profylaxia očkovaním nariadená 46 kontaktom. 3 prípady epidemického výskytu ochorenia na VHA u detí z obce Žehra - prostredie s nízkym štandardom hygieny a bývania. Ochorelo 1dieťa vo vekovej skupine 1 4 ročných a 2 deti vo vekovej skupine 5 9 ročných, 2 deti mimo kolektívu, 1 dieťa navštevuje MŠ. Z klinických príznakov dominovali nechutenstvo, nauzea, bolesti brucha, vracanie. V jednom prípade ochorenie aktívne vyhľadané v rámci LD. U všetkých detí ochorenie prebiehalo ako anikterická forma. Protiepidemické opatrenia v ohniskách vykonané. Lekársky dohľad nariadený 149 kontaktom, profylaxia očkovaním nariadená 143 kontaktom. okres GELNICA: hlásených 9 ochorení na VHA - sérologicky (anti HAV IgM pozit.) potvrdených ochorení 9 prípadov epidemického výskytu ochorenia na VHA u detí z obce Nálepkovo prostredie s nízkym štandardom hygieny a bývania. Ochoreli 4 deti vo vekovej skupine 1 4 ročných a 5 deti vo vekovej skupine 5 9 ročných, všetky deti mimo kolektívu. Z klinických príznakov dominovali nechutenstvo, nauzea, bolesti brucha, vracanie. Ochorenie prebiehalo u všetkých detí ako anikterická forma. Deti hospitalizované na Inf. oddelení DFN v Košiciach. Lekársky dohľad nariadený 123 kontaktom, profylaxia očkovaním nariadená 115 kontaktom.

3 V obci Nálepkovo prebieha epidemický výskyt VHA v prostredí s nízkym hygienickým štandardom bývania. V čase od do ochorelo 18 detí: 1 dieťa šesťročné, 6 deti päťročné, 4 deti štvorročné, 4 deti trojročné, 1 dvojročné dieťa, 1 ročné dieťa, - mimo kolektívu a 1sedemročné dieťa navštevujúce ZŠ. Ochorenia laboratórne potvrdené: anti HAV IgM pozit.. U 6 detí ochorenie prebiehalo pod ikterickým klinickým obrazom a u 12 ako anikterická forma. Deti hospitalizované na Inf. oddelení DFN v Košiciach. 17 deti proti VHA neočkované, u jedného dieťaťa prvé príznaky ochorenia na 6. deň po očkovaní HAVRIX-om. Protiepidemické opatrenia v ohniskách vykonané. Lekársky dohľad od začiatku epidémie nariadený 507 kontaktom, profylaxia očkovaním nariadená 480 kontaktom. B 169 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 29 ročná ženy z obce Kluknava ochorenie zistené pacientka proti VHB neočkovaná odoslaná na chirurgické vyšetrenie pre bolesti v epigastriu, nechutenstvo, nauzeu, neskôr ikterus, po zhodnotení výsledkov HT bola odoslaná na hospitalizáciu na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach. výsledky vyšetrení anti HBcIgM POZIT, anti HBc IgG pozit., HBeAg negat., anti HBe POZIT., PCR HBV DNA zistená. epidemiologická anamnéza tetovanie B 172 Akútna hepatitída E okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásený 1 sérologicky (anti HEV IgM pozit.) potvrdený prípad ochorenia u 51 ročnej pacientky z mesta Spišská Nová Ves. Z klinických príznakov udávala subfebrility so zimnicou, riedke stolice, sťažené trávenie. Neskôr bolesti kĺbov, svalov, kŕče. Pre pretrvávajúce potiaže odobratá krv na HT, zistená aktivita ALT, GMT. Pacientka hospitalizovaná na Klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach. Cestovateľská anamnéza a anamnéza na parenterálne zákroky negatívna. B 181 Chronická vírusová hepatitída B okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 43 ročného muža ochorenie zistené v rámci diferenciálnej diagnostiky elevácia enzýmov HT epidemiologická anamnéza neznáma B251Cytomegalovírusová hepatitída okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 5 mesačného dieťaťa z obce Markušovce ochorenie zistené v rámci hospitalizácie na DO zistená aktivita enzýmov HT, následne v rámci dif. diagnostiky odobratá krv na CMV IgM s pozitívnym výsledkom. Anikterická forma. Z 225 Nosič HBsAg okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 nosičstvá vekové skupiny u 37 a 38 ročných mužov ochorenie zistené 1x v rámci predoperačného vyšetrenia a 1x pri darovaní krvi epidemiologická anamnéza 1x tetovanie, 1x neznámy

4 Vzdušné nákazy A 15 A 19 Tuberkulóza okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie vekové skupiny u 21 ročnej ženy z obce Bystrany, ide o recidívu ochorenia ( r. 2013) ochorenie potvrdené na základe klinických príznakov, ochorenie potvrdené mikroskopicky a kultivačne zo spúta formy pľúcna vyšetrenie chorá vyšetrená pre obtiaže okres GELNICA: hlásené 3 ochorenia z obce Nálepkovo vekové skupiny u 4 a 6 ročných očkovaných detí a 26 ročnej ženy ochorenie potvrdené mikroskopicky, kultivačne, pozit. RTG nález, u detí na základe CT nálezu a hyperaktivity MTX II formy 3x pľúcna vyšetrenie vyšetrení v rámci rodinných kontaktov V čase od do bola zaznamenaná rodinná epidémia ( 2 rodiny žijúce v spoločnej domácnosti) ochorenia na tuberkulózu pľúc u osôb z minoritnej skupiny obyvateľov s nízkym hygienickým štandardom. Ochoreli 4 osoby vo vekových skupinách: 1-4 r. 1x, 5-9 r. 2x a 25-34r. 1x. U ročného dieťaťa (proti TBC už nepoliehalo očkovaniu ) potvrdená akútna miliárna TBC na základe pozit. Quantiferon TB Gold in tube a pozit. CT a USG nález. Ochorenie vykázané v mesiaci marec. Ďalšie 3 prípady aktívne vyhľadané v rámci vyšetrenia rodinných kontaktov. U dospelej osoby hospitalizovanej v NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch bola zistená tuberkulóza pľúc potvrdená kultivačne a mikroskopiou spúta (Mycobacterium tuberculosis). Očkovací status nezistený. U 2 detí hospitalizovaných v Šrobárovom ústave detskej TARCH v Dolnom Smokovci potvrdená tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna. Ochorenia boli potvrdené na základe CT nálezu a hyperaktivity MTX II. Deti boli očkované. B001 Herpetickovírusová vezikulárna dermatitída okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza vekové skupiny u ročného dieťaťa B 01 Varicella okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 78 ochorení vekové skupiny do 1 roka 3 prípady, u 1 4 ročných 21 prípadov, u 5-9 ročných 46 prípadov, u ročných 5 prípadov, u ročných 2 prípady a u ročných 1 prípad epidemický výskyt 3 prípady v obci Letanovce u detí predškolského a školského veku, od do spolu 24 prípadov, 17 prípadov v obci Olcnava, 16 prípadov v meste Spišské Vlachy, 11 prípadov v obci Slovinky okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia vekové skupiny u 38 a 46 ročných mužov B 02 Herpes zoster okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 8 ochorení, z toho 1 ochorenia s komplikáciami: erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami vekové skupiny u ročných, u ročných, u ročných a nad 65 rokov po 1 prípade, u ročných 4 prípady okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie vekové skupiny u 30 ročného muža

5 B 26 Parotitis epidemica okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 17 ochorení, z toho 1 sporadický prípad z obce Spišské Tomášovce a 16 prípadov prebiehajúcich v 4 lokálnych epidémiách 1 prípad z obce Arnutovce u dieťaťa, ktoré navštevuje ZŠ Letanovce, 9 prípadov v obci Rudňany a 1 prípad z obce Poráč u pacienta, ktorý udáva pobyt v Rudňanoch, 3 prípady v obci Markušovce a 2 prípady v meste Spišská Nová Ves vekové skupiny u 1-4 ročných 2 prípady, 5 9 ročných 7 prípadov, u ročných 4 prípady, u ročných 3 prípady a 1 prípad nad 20 rokov klinický obraz bolestivé zdurenie príušnej žľazy, febrility ochorenie potvrdené 1x klinicky a sérologicky: anti parotitis vírus IgM pozit. a 15x na základe klinických príznakov a epid. súvislosti, 1x na základe klinických príznakov komplikácie l prípad ochorenia komplikovaný orchitídou očkovací status 7 x jednou dávkou, 9 x dvomi dávkami, 1 x neočkovaný pre vek epidemický výskyt od začiatku epidémie bolo v obci Rudňany spolu hlásených 59 ochorení, v obci Markušovce 55 ochorení, v obci Letanovce 30 ochorení a v meste Spišská Nová Ves (začínajúca epidémia) 9 ochorení B 27 Infekčná mononukleóza okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 laboratórne potvrdené ochorenia vekové skupiny u 5-9 ročných 2 prípady, u ročných a ročných po 1 prípade forma uzlinová 1x, anginózno uzlinová 1x, uzlinovo hepatálna 2x etiologický agens 3x CMV IgM pozit., 1x EBV IgM pozit. J 11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v KT hlásených spolu 2035 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 86 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) a 12 komplikácií. okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1344 ARO, z toho 27 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 21. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0-5 ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 4224,0/ obyv. v starostlivosti hlásiacich lekárov okres GELNICA: hlásených 691 ARO, z toho 59 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 21. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0-5 ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 6356,4/ obyv. v starostlivosti hlásiacich lekárov J 069 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u ročného dieťaťa ako nozokomiálna nákaza klinický obraz recidivujúca obštrukčná bronchitída, afebrilné, zahlienené, hospitalizované na DO v NsP Spišská Nová Ves ochorenie potvrdené kultivačne negat. J 152 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia u 81 a 85 ročných žien ako nozokomiálna nákaza klinický obraz polymorbídne pacientky hospitalizované na OAIM ochorenie potvrdené zo spúta izolovaný 2x Staphylococcus aureus

6 Neuroinfekcie A 879 Nešpecifikovaná vírusová meningitída okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 ochorenia 23 ročná pacientka z obce Markušovce prijatá na neurologické odd. v Spišskej Novej Vsi pre bolesti hlavy, nauzeu, opakované vracanie. V rámci dif. dg. realizovaná LP - likvor : 2080/3 elementov, glykorachia 3.03, CL 121. Pacientka preložená na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny KE. Kultivačné a sérologické vyšetrenia boli negatívne. Diagnóza potvrdená na základe klinického obrazu ochorenia a biochemického vyšetrenia likvoru. 24 ročný pacient z Arnutoviec vyšetrený ambulantne na neurologickej ambulancii pri neurologickom oddelení v SNV pre tri dni trvajúce bolesti hlavy TT 40,5 C, celkovú slabosť, nauzeu, zvracanie. Realizovaná LP - s pozitívnym biochemickým výsledkom. Pacient preložený na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny v KE. Diagnóza potvrdená na základe klinického obrazu ochorenia a biochemického vyšetrenia likvoru. 27 ročná pacientka zo Spišskej Novej Vsi prijatá na neurologické oddelenie v SNV pre výrazné bolesti hlavy s vegetatívnym doprovodom, následným rozvojom subfebrilít až febrilít. Realizovaná LP - likvor s nálezom 3200 elementov v l ml likvoru. Pacientka preložená na Infekčnú kliniku Košice. Diagnóza potvrdená na základe klinického obrazu a biochemického vyšetrenia likvoru. 20 ročný muž z obce Arnutovce prijatý na neurologické oddelenie v SNV s 3 dňovou anamnézou bolesti hlavy následne s febrilitami do 39,6 C a zvracaním. V neurologickom náleze pri prijatí meningeálny syndróm bez lateralizácie. Realizovaná LP - nález zvýšenej proteinorachie a výrazného zvýšenia leukocytov, preto pacient preložený na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice. Diagnóza potvrdená na základe klinického obrazu ochorenia a biochemického vyšetrenia likvoru. G 610 Guillainov-Barrého syndróm okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorene u 64 ročnej ženy z mesta Spišská Nová Ves Pacientka liečená ambulantne 6 dní pre tŕpnutie PDK po prednej strane predkolenia až do veľkého palca, niekedy prechod tŕpnutia a bolesti aj na prednú stranu stehna. Pre nezlepšený stav prijatá na neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves. Na oddelení pre postupnú progresiu ťažkostí, vzhľadom na ascendentný priebeh citlivosti a prejavy slabosti DKK bola realizovaná lumbálna punkcia s nálezom proteinocytologickej disociácie, hyperproteinorhachia 1,76g/l. V objektívnom neurologickom náleze prítomná porucha citlivosti akrálne na ĽHK a DK bilat. a ľahká paraparéza DK. Za účelom plasmaferézy a prípadne ďalšej liečby pacientka preložená na neurologickú kliniku UNLP Košice. Cestovateľská anamnéza negat. Stolica na virologické vyšetrenie odobratá. Nákazy kože a slizníc A 46 Erysipelas okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 47 ročného muža B 86 Scabies okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 8 prípadov ochorenia vekové skupiny u 5-9 ročných 2 prípady, u ročných 3 prípady, u ročných 2 prípady, nad 65 rokov 1 prípad okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 10 ročného dieťaťa žijúceho v prostrední s nízkym hygienickým štandardom

7 Ostatné infekcie A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia ako nozokomiálna nákaza 68 ročný dialyzovaný pacient pre febrility hospitalizovaný na internom oddelení, z hemokultúry potvrdený Staphylococcus aureus ročné dieťa hospitalizované na DO pre ťažkú anémiu. 3.deň komplikovaný hyperpyrexiami a triaškou, vzostup zápalových parametrov, z hemokultúry potvrdený Staphylococcus aureus. A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia dvojtýždňový novorodenec prijatý na detské oddelenie pre kašeľ, ťažké dýchanie, pneumóniu, z hemokultúry potvrdená Klebsiella pneumoniae 90 ročná pacientka prijatá na interné oddelenie v Spišskej Novej Vsi pre febrility do 40 C, ťažké dýchanie, z hemokultúry potvrdená E. coli Zoonózy A692 Lymeská choroba okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 ochorenia veková skupina u 11 ročného dieťaťa, u 18, 44 a 56 ročnej ženy forma 4x ECM vyšetrenie sérologicky Borrelia burgdorferi IgM pozitívne vo všetkých prípadoch epidemiologické šetrenie 3x prisatie kliešťa a pohyb v prírode a 1x neznámy hmyz B589 Nešpecifikovaná toxoplazmóza okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie veková skupina u 6 ročného dieťaťa forma uzlinová vyšetrenie sérologicky: 1x TOXO IgG pozitívne epidemiologické šetrenie kontakt so psom a mačkou Z203 Kontakt alebo ohrozenie zvieratami okres SPIŠSKÁ NOVÁ VE: hlásené 4 poranenia neznáme zvieratá 1x pohryzenie psom, 2x potkanom známe zvieratá 1x pohryzenie psom antirabická vakcinácia vykonaná v 3 prípadoch okres GELNICA: hlásené 2 prípady poranenia neznáme zvieratá 1x pohryzenie psom známe zvieratá 1x pohryzenie psom antirabická vakcinácia vykonaná 1x

8 Nozokomiálne nákazy Bolo hlásených 7 nozokomiálnych nákaz: Druh NN NsP Spišská Nová Ves Nemocnica Krompachy s.r.o. Všeobecná nemocnica Gelnica n.o. črevné vzdušné 3 septikémie 2 infekcie po výkone 1 neuroinfekcie uroinfekcie kožné 1 iné spolu okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. OAIM hlásilo 2 respiračné infekcie zo spúta izolovaný 2x Staphylococcus aureus. Dialyzačné stredisko hlásilo 1sepsu z hemokultúry izolovaný Staphylococcus aureus. Detské oddelenie hlásilo 4 NN, 1 sepsa z hemokultúry izolovaný Staphylococcus aureus, 1 respiračnú infekciu materiál kultivačne negatívny, 1 infekciu po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii - materiál kultivačne negatívny, 1 kožnú infekciu - sérologicky potvrdený HSV1 MUDr. Renáta Hudáková regionálny hygienik Doručí sa: - adresát Na vedomie: - NsP Spišská Nová Ves a.s., Nemocnica Krompachy s.r.o., Všeobecná nemocnica Pro Vitae n.o. - Obvodný úrad odbor krízového riadenia SNV a Gelnica - Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves a Gelnica - VšZP Spišská Nová Ves, revízny lekár - Neštátne zdravotnícke zariadenia v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica - Zariadenia sociálnej starostlivosti v okrese Spišská Nová Ves - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad, odd. epidemiológie - RÚVZ Spišská Nová Ves, odd. epidemiológie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Koncepcia detskej pneumologie

Koncepcia detskej pneumologie KONCEPCIA DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE Detská pneumológia a ftizeológia je organickou súčasťou pediatrie a zároveň jej nadstavbovým odborom. Jej význam je vyjadrený epidemiologickou závažnosťou ochorení

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 469/08 Spravodajská jednotka doručí výkaz

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

pediatricka_reumatologia

pediatricka_reumatologia PROJEKT ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PEDIATRICKÁ REUMATOLÓGIA Dĺžka trvania: 3 roky Predkladateľ: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Dekan: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je?

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia 2016 1. ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO)

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 630/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ,

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s. 243-248 PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, M. MARTINOVE, O. MARTINOVE, J. KRÁLIKOVÁ Odborný li

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká

OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká Manažment ochrany zdravia personálu v UNB MUDr. E. Lazarová, MPH MUDr. Mgr. Š. Chovanová PhDr. E. Somogyiová, MPH Mgr. M. Baričičová Odborná konferencia

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Normatívna časť: 1. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Cenník výkonov: Platný od 29

Cenník výkonov: Platný od 29 C E N N Í K Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci Základné vyšetrenie: 15 Odobratie pracovnej anamnézy /PA/, Odobratie osobnej anamnézy /OA/, Fyzikálne vyšetrenie Vystavenie tlačív a posudku

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 657/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

BPnaBMI-08-09

BPnaBMI-08-09 BAKALÁRSKE PRÁCE na BMI v školskom roku 2008/09 T o m á š G r ú b e r Využitie liečebných účinkov ultrazvuku na ľudský organizmus 1. Opíšte pozitívne účinky ultrazvuku na ľudský organizmus. 2. Uveďte konkrétne

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné)

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné) Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL na Slovensku Mgr. Alena Cerovská, MPH Jasná, 23.-24.november 2017 Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti

Podrobnejšie

Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta Verzia 1.0 Schvál

Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta Verzia 1.0 Schvál Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta 1 Informácie o tomto lieku Agomelatín je antidepresívum, ktoré je účinné

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v odboroch chirurgie Kód kvalifikácie U2221001-01376 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2221001 / Sestra na lôžkovom oddelení,

Podrobnejšie

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013 Neonatálna mortalita a morbidita v SR za rok 213 Magyarová G. a kol., Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky Počty živorodených a úmrtnosť v SR 16 15 14 13 12 11 1 9 8 živorodenosť celková úmrtnosť 9 1

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = vča Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému

Podrobnejšie

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Séria a číslo OP Rodné priezvisko... Štátne občianstvo

Podrobnejšie

Nové odporúčania ESC na diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení

Nové odporúčania ESC na diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení Odporúčania ESC/ESVS 2017 pre diagnostiku a liečbu periférnych artériových ochorení Juraj Maďarič Klinika kardiológie a angiológie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a LF SZU Bratislava Periférne

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

Cymevene IV, INN: ganciclovir

Cymevene IV, INN: ganciclovir Príloha II Vedecké závery a odôvodnenie zmeny v podmienkach povolenia na uvedenie lieku na trh 7 Vedecké závery Celkový súhrn vedeckého hodnotenia lieku Cymevene i.v. a súvisiace názvy (pozri prílohu I)

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 204-209 Dokument na schôdzu B8-0436/207 27.6.207 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-032/207 v súlade s článkom 28 ods. 5 rokovacieho poriadku o reakcii

Podrobnejšie

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku Rozdiely v incidencii nádorov u obyvateľov žijúcich v meste a na vidieku Jarmila Korcova Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavskej univerzity v Trnave jkorcova@truni.sk Košice, 21.-22.september

Podrobnejšie

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia 2016 1. ČO JE REUMATICKÁ HORÚČKA 1. Čo to je? Reumatická horúčka je ochorenie zapríčinené

Podrobnejšie

INFEKTOLOGIA WEB

INFEKTOLOGIA WEB ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE INFEKTOLÓGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou,

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ Služba 23.12.2017 KARIM FN Ostrava MUDr. Marek Bebej Služba na urgentnom príjme Rôzne spektrum pacientov Pacienti s internými ťažkosťami /infarkt, pľúcny edém, dušnosti, meléna / Osudný telefonát 1 cca

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0514/2018 5.11.2018 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0417/2018 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Podrobnejšie

D18 - NsP Bardejov uprava-1

D18 - NsP Bardejov uprava-1 Dodatok č. 18 k Zmluve č. 47KVYF000211 Čl. 1 Zmluvné strany 1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, Zastúpená: Ing. Marcelom Foraiom, MPH, predsedom predstavenstva

Podrobnejšie

Obec Žabokreky nad Nitrou podľa ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 72 ods. 2 zákona č.448/20

Obec Žabokreky nad Nitrou podľa ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 72 ods. 2 zákona č.448/20 Obec Žabokreky nad Nitrou podľa ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 72 ods. 2 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len zákon o sociálnych

Podrobnejšie

Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami

Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami TLAČOVÁ SPRÁVA Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami Vakcíny patria k najvýznamnejším objavom v histórii ľudstva. Zo všetkých zdravotníckych postupov zachránili jednoznačne najviac ľudských

Podrobnejšie

Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Váže

Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Váže Informačný list a dotazník pred anestéziologickým výkonom Údaje o pacientovi : Meno a priezvisko:... Rodné číslo:... Kód zdravotnej poisťovne:... Vážená pacientka, vážený pacient. V záujme poskytnúť Vám

Podrobnejšie

Informačný list predmetu Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta: Lekárska fakulta Zubné lekárstvo Kód predmetu: ZL 044A

Informačný list predmetu Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta: Lekárska fakulta Zubné lekárstvo Kód predmetu: ZL 044A Kód predmetu: ZL 044A Názov predmetu: Konzervačné zubné lekárstvo (1) Prednáška: 14/ týždenne 1 hod. Cvičenie: 28/týždenne 2 hod. Metóda prezenčná Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester Podmieňujúce

Podrobnejšie