kcp

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "kcp"

Prepis

1 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak RR 767,* w _ x f d RR 1767,* w _ x f ~ ,) ~ h IDS BK Bratislava - Cífer RR ~ G _ x Zo stanie Kúty Kúty 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z #! 4 18 W 4 18 ## K 4 50 W K 5 13 ## K 5 18 K Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z C C Ý 4 24 Ý 4 24 Ý 4 55 Ý V 5 20 Ý 5 23 M p 7 Bratislava-Rača h101 / A A #! 4 27 W 4 27 ## 4 59 W Á p ## 5 27 A p 0 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z S S n n n P n n C n 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z S S n n n E n n E n 6 Bratislava-Rača h101 / O O n n n Č n n J n 7 Bratislava-Rača h101 z V V #! 4 28 W 4 28 ## 5 00 W p ## 5 28 K p 13 Svätý Jur h510 z I I Ý 4 33 Ý 4 33 Ý 5 05 Ý p Ý 5 33 O p 16 Pezinok zastávka h520 z A A Ý 4 37 Ý 4 37 Ý 5 08 Ý p Ý 5 36 p 19 Pezinok e h520 z Ý 4 41 Ý 4 41 ## / 5 12 Ý p Ý 5 40 p 26 Šenkvie e h530 z Ý 4 47 Ý 4 47 Ý p Ý 5 47 p 34 Báhoň h640 z Ý 4 54 Ý 4 54 Ý p Ý 5 53 p 37 Cífer h650 z Ý 4 58 Ý 4 58 Ý p Ý 5 58 p 46 Trnava e 116,133 / Ý 5 05 Ý 5 05 Ý 5 41 Ý Trnava 116,133 Ý 5 07 Ý 5 07 Ý 5 44 Ý Brestovany Ý 5 14 Ý 5 14 Ý p Ý 6 14 p 63 Leopoldov 141 / #! 5 21 Ý 5 21 Ý 5 54 ## 6 21 p Leopoldov 141 Ý 5 23 Ý 5 56 p 67 Madunie Ý p Ý p p 71 Veľké Kostoľany Ý p Ý p p 73 Drahove zastávka Ý p Ý p p 81 Piešťany e / Ý 5 33 Ý 6 06 p Piešťany Ý 5 34 Ý 6 07 p 87 Horná Streda Ý 5 39 Ý p p 91 Brunove Ý 5 43 Ý p p 93 Považany Ý 5 46 Ý p p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý 5 51 Ý 6 18 p Nové Mesto nad Váhom Ý 5 53 Ý 6 20 p 106 Trenčianske Bohuslavie 4 40 Ý 5 59 Ý p p 111 Melčie 4 45 Ý 6 03 Ý p p 117 Kostolná-Zariečie 4 52 Ý 6 09 Ý p p 121 Trenčín-Zlatove 4 57 Ý 6 14 Ý p p 124 Trenčín e 143 / 5 01 W 6 17 Ý 6 33 e 6 58 Trenčín %# 5 10 % 5 10 W 5 21 W 6 27 Ý Trenčín-Opatová 4 29 Ý p Ý p Ý 5 25 Ý 6 31 Ý p p 132 Trenčianska Teplá 123 / 4 32 Ý 5 16 Ý 5 16 Ý 5 28 Ý 6 34 Ý 6 41 p 120 u 16 KST-FRI-Žilinská univerzita

2 Vlak RR 767 RR RR Trenčianska Teplá Ý 5 17 Ý 5 17 Ý 5 29 Ý 6 35 Ý 6 43 p 137 Dubnia nad Váhom 4 38 Ý 5 23 Ý 5 23 Ý 5 35 Ý 6 40 Ý p p 144 Ilava 4 44 Ý 5 30 Ý 5 30 Ý 5 41 W / 6 45 Ý p W j 6 54 p 146 Košea 4 47 Ý p Ý p Ý 5 44 ij Ý p Ý 6 57 p 149 Lade 4 52 Ý p Ý p Ý 5 48 Ý p Ý 7 02 p 152 Beluša 4 56 Ý p Ý p Ý 5 52 Ý p Ý 7 06 p 156 Dolné Kočkove 4 59 Ý p Ý p Ý 5 55 Ý p Ý 7 09 p 159 Púhov e 125 / 5 03 Ý 5 41 Ý 5 41 Ý 5 58 Ý 6 58 W 7 12 p 159 Púhov Ý 5 43 Ý 5 43 Ý 6 05 Ý 6 59 ij p 161 Nosie Ý p Ý p Ý 6 09 Ý p p 165 Milohov Ý p Ý p Ý 6 14 Ý p p 171 Považská Bystria e / Ý 5 59 Ý 5 59 Ý 6 21 Ý 7 16 p Považská Bystria Ý 6 01 Ý 6 01 Ý 6 23 Ý 7 19 p 176 Považská Teplá Ý p Ý p Ý 6 27 Ý p p 180 Plevník-Drienové Ý p Ý 6 09 Ý 6 32 Ý p p 184 Predmier Ý p Ý 6 14 Ý 6 36 Ý p p 186 Bytča e Ý 6 12 Ý 6 17 Ý 6 40 Ý p p 194 Dolný Hričov Ý p Ý p Ý 6 46 Ý p p 196 Horný Hričov Ý p Ý p Ý 6 49 Ý p p 203 Žilina L6 e 126,127 / Ý 6 26 Ý 6 32 W 6 59 W Žilina +# z Ý 6 36 Ý Vrútky p / Ý 6 52 Ý Kraľovany p / Ý 7 05 Ý 7 05 p 260 Ružomberok e p / Ý 7 20 Ý Liptovský Mikuláš e p / Ý 7 38 Ý Štrba p / Ý 8 09 Ý 8 09 p 344 Poprad-Tatry p / Ý 8 33 Ý Spišská Nová Ves p / Ý 8 57 Ý Margeany p / Ý 9 24 Ý 9 24 p 429 Kysak p / Ý 9 39 Ý Košie e +# / %# 9 53 % Do stanie #! ide v E a * ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. %# ide v období od 18.IX. do 14.XII. % ide v období od 9.VI. do 17.IX. e 521 v ŽST Trenčín v W nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie +# pozri trať 180,) v úseku Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom je vlak vedený ako REX,* v úseku Trenčín - Žilina je vlak vedený ako REX u

3 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak R 601 w _ x Ex ) +, K ª REX 1721 w 2005 RR 703 h IDS BK Bratislava - Cífer u Zo stanie Myjava Kúty Nitra Kúty Kúty Myjava Bratislava- Petržalka 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z K 6 13 W K 6 18 #! 6 18 K 6 36 ## 6 48 W K 7 13 ## K 7 18 #$ Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z H 6 20 Ý 6 24 Ý 6 24 A B 6 41 Ý 6 53 Ý H 7 20 Ý 7 24 Ý Bratislava-Rača h101 / O p W 6 27 #! 6 27 R O p ## 6 56 W R p ## 7 27 #$ Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z R n n n R J n n I n n n ## Bratislava predmestie e 130 h100 z A n n n I N n n Č n n n Ý Bratislava-Rača h101 / L n n n V I n n O n n n Ý Bratislava-Rača h101 z K p W 6 28 #! 6 28 A C p ## 6 57 W V p ## 7 28 #$ 7 28 Ý Svätý Jur h510 z Y p Ý 6 33 Ý 6 33 E p Ý 7 02 Ý p Ý 7 33 Ý 7 33 Ý Pezinok zastávka h520 z p Ý 6 37 Ý 6 37 E p Ý 7 06 Ý p Ý 7 37 Ý 7 37 Ý Pezinok e h520 z S p Ý 6 41 Ý 6 41 X 6 52 Ý 7 10 Ý p ## / 7 40 Ý 7 41 Ý Šenkvie e h530 z E p Ý 6 47 Ý 6 47 P 6 59 Ý 7 16 Ý p Ý 7 47 Ý Báhoň h640 z D p Ý 6 54 Ý 6 54 R p Ý 7 23 Ý p Ý 7 54 Ý Cífer h650 z I p Ý 6 58 Ý 6 58 E p Ý 7 27 Ý p Ý 7 58 Ý Trnava e 116,133 / T 6 41 Ý 7 05 Ý 7 05 S 7 12 Ý 7 34 Ý 7 41 Ý 8 05 ## 8 25 Trnava 116,133 A 6 44 Ý 7 07 Ý 7 07 S 7 14 Ý 7 35 Ý 7 44 Ý Brestovany p Ý 7 14 Ý 7 14 p Ý 7 42 Ý p Ý Leopoldov 141 / 6 54 W 7 21 #! 7 21 %! ## 7 49 Ý 7 54 #$ 8 21 Leopoldov Ý Ý Madunie p Ý p Ý p 71 Veľké Kostoľany p Ý p Ý p 73 Drahove zastávka p Ý p Ý p 81 Piešťany e / 7 06 Ý 7 36 Ý 8 06 Piešťany 7 07 Ý 7 37 Ý Horná Streda p Ý p Ý p 91 Brunove p Ý p Ý p 93 Považany p Ý p Ý p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / W Ý 7 49 Ý Nové Mesto nad Váhom Ý 7 50 Ý Trenčianske Bohuslavie 6 59 p Ý p Ý p Melčie 7 04 p Ý p Ý p Kostolná-Zariečie 7 11 p Ý p Ý p Trenčín-Zlatove 7 16 p W 7 36 Ý p Ý p Trenčín e 143 / 7 20 e 7 33 W 7 38 Ý 8 05 Ý e Trenčín Ý 8 06 Ý Trenčín-Opatová p 7 44 Ý p Ý p 132 Trenčianska Teplá 123 / Ý 8 13 Ý

4 Vlak R Ex 1060 REX RR Trenčianska Teplá %! 8 14 Ý Dubnia nad Váhom p 7 54 Ý p 144 Ilava p 8 01 Ý p 146 Košea p 8 04 Ý p 149 Lade p 8 08 Ý p 152 Beluša p 8 12 Ý p 156 Dolné Kočkove p 8 15 Ý p 159 Púhov e 125 / Ý Púhov 125 W j Ý Nosie Ý 7 30 p 8 31 Ý p 165 Milohov Ý 7 35 p 8 36 Ý p 171 Považská Bystria e / Ý Ý 9 17 Považská Bystria Ý Ý Považská Teplá Ý 7 48 p 8 49 Ý p 180 Plevník-Drienové Ý 7 53 p 8 53 Ý p 184 Predmier Ý 7 57 p 8 57 Ý p 186 Bytča e Ý 8 01 p e 9 01 Ý p 194 Dolný Hričov Ý 8 07 p 9 07 Ý p 196 Horný Hričov Ý 8 10 p 9 10 Ý p 203 Žilina L6 e 126,127 / W W Žilina +# z Vrútky p / Kraľovany p / Ružomberok e p / Liptovský Mikuláš e p / Štrba p / Poprad-Tatry p / Spišská Nová Ves p / Margeany p / Kysak p / Košie e +# / Do stanie Praha Prievidza Galanta #! ide v E a * ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. #$ ide v E a * v období 22.XII.- 6.I. ide denne %! nejde 25., 26.XII., 1.I. e 703 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie e 3309 v ŽST Bytča nadväzný autobusový prípoj smer entrum mesta Bytča e 601 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie +# pozri trať 180 +) Arriva express +, doprava Arriva Servie s. r. o u

5 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak Ex 121 +* w _ x R 603 w _ x RR Ex 123 +* w _ x h IDS BK Bratislava - Cífer R 605 w _ x 3317 ~ 3013 REX 1723 w 120 u Zo stanie Praha Vrbove Praha 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z K 8 13 W K 8 18 K 9 13 K K10 13 W K10 18 K Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z V P 8 20 Ý 8 24 V V D Ý V Bratislava-Rača h101 / A S p W 8 27 R p 9 27 A A p W T p 0 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z L S n n ## 8 39 Š n n ## 9 39 L R n n Á n 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z A n n Ý 8 43 A n n Ý 9 43 A G n n Č n 6 Bratislava-Rača h101 / Š L n n Ý 8 48 T n n Ý 9 48 Š O n n N n 7 Bratislava-Rača h101 z S I p W 8 28 Ý 8 49 E p 9 28 Ý 9 49 S V p W I p 13 Svätý Jur h510 z K Š p Ý 8 33 Ý 8 54 C p 9 33 Ý 9 54 K p Ý K p 16 Pezinok zastávka h520 z Ý I p Ý 8 37 Ý 8 58 p 9 37 Ý 9 58 Ý p Ý p 19 Pezinok e h520 z A p Ý 8 41 Ý 9 01 p 9 41 Ý p Ý Šenkvie e h530 z E K p Ý 8 47 Ý 9 08 p 9 47 Ý E p Ý Báhoň h640 z X p Ý 8 54 Ý 9 14 p 9 54 Ý X p Ý p 37 Cífer h650 z P p Ý 8 58 Ý 9 18 p 9 58 Ý P p Ý p 46 Trnava e 116,133 / R 8 41 Ý 9 05 ## ## R Ý Trnava 116,133 E 8 44 Ý K E Ý Brestovany S p Ý 9 14 p S p Ý p 63 Leopoldov 141 / 8 54 W W Leopoldov Madunie p p p 71 Veľké Kostoľany p p p 73 Drahove zastávka p p p 81 Piešťany e / Piešťany Horná Streda p p p 91 Brunove p p p 93 Považany p p p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / Nové Mesto nad Váhom Trenčianske Bohuslavie p p p 111 Melčie p p p 117 Kostolná-Zariečie p p p 121 Trenčín-Zlatove p 9 36 p p Trenčín e 143 / e e e Trenčín Trenčín-Opatová p 9 44 p p Trenčianska Teplá 123 /

6 Vlak Ex 121 R RR Ex 123 R REX Trenčianska Teplá Dubnia nad Váhom p 9 54 p p Ilava p p p Košea p p p Lade p p p Beluša p p p Dolné Kočkove p p p Púhov e 125 / Púhov Nosie p p p p p Milohov p p p p p Považská Bystria e / Považská Bystria Považská Teplá p p p p p Plevník-Drienové p p p p p Predmier p p p p p Bytča e p p p p p e Dolný Hričov p p p p p Horný Hričov p p p p p Žilina L6 e 126,127 / Žilina +# z Vrútky p / Kraľovany p / Ružomberok e p / Liptovský Mikuláš e p / Štrba p / Poprad-Tatry p / Spišská Nová Ves p / Margeany p / Kysak p / Košie e +# / Do stanie Galanta Prievidza ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. e 3317 v ŽST Bytča nadväzný autobusový prípoj smer entrum mesta Bytča e 605 v ŽST Trenčín v W nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie e 705 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie e 603 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie +# pozri trať 180 K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje +* Valašský expres u

7 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3815 RR G _ x ~ h IDS BK Bratislava - Cífer Ex 125 +* w _ x () R 607 w _ x u Zo stanie Vrbove Vrbove Praha Myjava 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z W K11 13 K K11 59 K Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z Ý N p V A Bratislava-Rača h101 / W I p p A N p 0 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z ## M n n ## n L D n 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z Ý N n n Ý n A R n 6 Bratislava-Rača h101 / Ý I n n Ý n Š E n 7 Bratislava-Rača h101 z Ý W C p Ý p S A p 13 Svätý Jur h510 z Ý Ý A p Ý p K p 16 Pezinok zastávka h520 z Ý Ý p Ý p p Ý S p 19 Pezinok e h520 z Ý Ý p Ý p H p 26 Šenkvie e h530 z Ý Ý p Ý p E O p 34 Báhoň h640 z Ý Ý p Ý p X P p 37 Cífer h650 z Ý Ý p Ý p P. p 46 Trnava e 116,133 / Ý Ý ## R S Trnava 116,133 ##K Ý ij j K E K Brestovany Ý p p S p 63 Leopoldov 141 / Ý p Leopoldov 141 Ý p Madunie Ý p p p 71 Veľké Kostoľany Ý p p p 73 Drahove zastávka Ý p p p 81 Piešťany e / Ý p Piešťany Ý p Horná Streda Ý p p p 91 Brunove Ý p p p 93 Považany Ý p p p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý #! p W Nové Mesto nad Váhom 121 Ý ij p #! j12 53 W ij Trenčianske Bohuslavie Ý p p Ý Ý p 111 Melčie Ý p p Ý Ý p 117 Kostolná-Zariečie Ý p p Ý Ý p 121 Trenčín-Zlatove Ý p p Ý Ý p Trenčín e 143 / Ý e12 33 e12 57 #! W Trenčín 143 Ý Trenčín-Opatová Ý p p p Trenčianska Teplá 123 / Ý p

8 Vlak 3815 RR Ex R Trenčianska Teplá 123 Ý p Dubnia nad Váhom Ý p p p Ilava Ý p p p Košea Ý p p p Lade Ý p p p Beluša Ý p p p Dolné Kočkove Ý p p p Púhov e 125 / Ý p Púhov 125 Ý p ## Nosie Ý p p Ý p p Milohov Ý p p Ý p p Považská Bystria e / Ý p Ý Považská Bystria Ý p Ý Považská Teplá Ý p p Ý p p Plevník-Drienové Ý p p Ý p p Predmier Ý p p Ý p p Bytča e Ý p p Ý p p e Dolný Hričov Ý p p Ý p p Horný Hričov Ý p p Ý p p Žilina L6 e 126,127 / W ## Žilina +# z Vrútky p / Kraľovany p / p Ružomberok e p / Liptovský Mikuláš e p / Štrba p / p Poprad-Tatry p / Spišská Nová Ves p / Margeany p / p Kysak p / Košie e +# / Do stanie Galanta Galanta Galanta #! ide v E a * ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. () 3119 v dňoh XII. a I. prestup v ŽST Nové Mesto nad Váhom do náhradnej súpravy e 3321 v ŽST Bytča nadväzný autobusový prípoj smer entrum mesta Bytča e 523 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie e 707 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie +# pozri trať 180 K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje +* Valašský expres u

9 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3119 () Ex ) +, K ª 3819 RR ~ REX 1733 h IDS BK Bratislava - Cífer 3821 Ex 127 +* w _ x a R 609 «w _ x 3325 ~ 120 u Zo stanie Myjava Nitra Myjava Praha 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z W K12 18 # K12 18 W K13 13 K W K13 36 K Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z Ý Ý V A Ý P Ý J V S Bratislava-Rača h101 / W # I R W O p W A p A P p 0 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z n N n R ## L n n V n ## L I n 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z n O n I Ý O n n O n Ý A Š n 6 Bratislava-Rača h101 / n B n V Ý M n n R n Ý Š A n 7 Bratislava-Rača h101 z W # R A Ý W p W N p Ý S N p 13 Svätý Jur h510 z Ý Ý A Ý Ý p Ý Í p Ý K p 16 Pezinok zastávka h520 z Ý Ý N E Ý Ý p Ý K p Ý Ý p 19 Pezinok e h520 z Ý Ý I X Ý Ý p Ý Ý p 26 Šenkvie e h530 z Ý Ý E P Ý Ý p Ý Ý E p 34 Báhoň h640 z Ý Ý R Ý Ý p Ý p Ý X p 37 Cífer h650 z Ý Ý E Ý Ý p Ý p Ý P p 46 Trnava e 116,133 / Ý Ý S ## Ý Ý ## R Trnava 116,133 Ý Ý S K Ý Ý K E Brestovany Ý Ý Ý p Ý p S p 63 Leopoldov 141 / W # (! Ý Ý Leopoldov 141 Ý Ý Ý Madunie Ý p Ý p Ý p p 71 Veľké Kostoľany Ý p Ý p Ý p p 73 Drahove zastávka Ý p Ý p Ý p p 81 Piešťany e / Ý Ý Ý Piešťany Ý Ý Ý Horná Streda Ý p Ý p Ý p 91 Brunove Ý p Ý p Ý p p 93 Považany Ý p Ý p Ý p p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý Ý Ý Nové Mesto nad Váhom 121 W j13 40 Ý Ý Ý Trenčianske Bohuslavie Ý Ý p Ý p Ý p p 111 Melčie Ý Ý p Ý p Ý p p 117 Kostolná-Zariečie Ý Ý p Ý p Ý p p 121 Trenčín-Zlatove Ý Ý p Ý p W Ý p p Trenčín e 143 / W Ý Ý e14 33 Ý W e15 33 L15 38 Trenčín 143 Ý Ý Ý Trenčín-Opatová Ý p Ý p Ý p Trenčianska Teplá 123 / Ý Ý Ý

10 Vlak Ex RR REX Ex 127 R Trenčianska Teplá 123 (! Ý Ý Dubnia nad Váhom Ý p Ý p Ilava Ý p Ý p Košea Ý p Ý p Lade Ý p Ý p Beluša Ý p Ý p Dolné Kočkove Ý p Ý p Púhov e 125 / Ý Ý Púhov 125 Ý Ý Nosie Ý p Ý p p Milohov Ý p Ý p p Považská Bystria e / Ý Ý Považská Bystria Ý Ý Považská Teplá Ý p Ý p p Plevník-Drienové Ý p Ý p p Predmier Ý p Ý p p Bytča e Ý p Ý p p e Dolný Hričov Ý p Ý p p Horný Hričov Ý p Ý p p Žilina L6 e 126,127 / W W Žilina +# z Vrútky p / Kraľovany p / Ružomberok e p / Liptovský Mikuláš e p / Štrba p / Poprad-Tatry p / Spišská Nová Ves p / Margeany p / Kysak p / Košie e +# / Do stanie Praha Galanta Galanta ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. # ide 14. IX. (! ide do 31.VIII. v E, F a 5.VII., nejde 6.VII., od 1.IX. ide denne () 3119 v dňoh XII. a I. prestup v ŽST Nové Mesto nad Váhom do náhradnej súpravy e 3325 v ŽST Bytča nadväzný autobusový prípoj smer entrum mesta Bytča e 609 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie e 709 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie +# pozri trať 180 +) Arriva express +, doprava Arriva Servie s. r. o. K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje +* Valašský expres L nie je prípoj medzi vlakmi 3325 a u

11 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak REX 1725 w RR 711 R ~ 2773 h IDS BK Bratislava - Cífer 3023 REX ! u Zo stanie Myjava Malaky Velká nad Veličkou Kúty 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z W K14 18 # K14 18 K14 36 W K14 48 %+ K15 13 %% K15 13 K W K15 36 W K Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z Ý Ý V R Ý Ý I Ý Š Ý K Ý Bratislava-Rača h101 / W # I E p W %+ N p %% A p W A p W Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z n N n M n ## n O n R n n R n ## n 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z n O n A n Ý n V n I n n P n Ý n 6 Bratislava-Rača h101 / n B n T n Ý n E n Š n n A n Ý n 7 Bratislava-Rača h101 z W # R A p Ý W %+ C p %% A p W T p Ý W Svätý Jur h510 z Ý Ý A p Ý Ý Ý p Ý N p Ý Y p Ý Ý Pezinok zastávka h520 z Ý Ý N p Ý Ý Ý p Ý p Ý p Ý Ý Pezinok e h520 z Ý Ý I Ý W /15 09 Ý p Ý p Ý Ý W / Šenkvie e h530 z Ý Ý E Ý Ý p Ý p Ý Ý Báhoň h640 z Ý Ý p Ý Ý p Ý p Ý p Ý Cífer h650 z Ý Ý p Ý Ý p Ý p Ý p Ý Trnava e 116,133 / Ý Ý ## Ý Ý Ý ## Trnava 116,133 Ý Ý K Ý Ý Ý K Brestovany Ý Ý p Ý p Ý p Ý p 63 Leopoldov 141 / W # Ý Ý Ý Leopoldov Ý Ý Ý Madunie Ý p Ý p Ý p 71 Veľké Kostoľany Ý p Ý p Ý p 73 Drahove zastávka Ý p Ý p Ý p 81 Piešťany e / Ý Ý Ý Piešťany Ý Ý Ý Horná Streda Ý p Ý p Ý Brunove Ý p Ý p Ý p 93 Považany Ý p Ý p Ý p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / W L15 38 Ý Ý Ý Nové Mesto nad Váhom 121 Ý Ý Ý Ý Trenčianske Bohuslavie Ý Ý p Ý p Ý p 111 Melčie Ý Ý p Ý p Ý p 117 Kostolná-Zariečie Ý Ý p Ý p Ý p 121 Trenčín-Zlatove Ý Ý p Ý p ## Ý p 124 Trenčín e 143 / W Ý e16 33 Ý e16 33 Ý W Trenčín 143 Ý Ý Ý Trenčín-Opatová Ý p Ý p Ý Trenčianska Teplá 123 / Ý Ý Ý

12 Vlak REX RR 711 R REX Trenčianska Teplá 123 Ý Ý Ý Dubnia nad Váhom Ý p Ý p Ý Ilava Ý p Ý p Ý Košea Ý p Ý p Ý Lade Ý p Ý p ## / Beluša Ý p Ý p ij 156 Dolné Kočkove Ý p Ý p 159 Púhov e 125 / Ý Ý Púhov 125 Ý Ý Nosie Ý p Ý p 165 Milohov Ý p Ý p 171 Považská Bystria e / Ý Ý Považská Bystria Ý Ý Považská Teplá Ý p Ý p 180 Plevník-Drienové Ý p Ý p 184 Predmier Ý p Ý p 186 Bytča e Ý p Ý p 194 Dolný Hričov Ý p Ý p 196 Horný Hričov Ý p Ý p 203 Žilina L6 e 126,127 / % Ý Žilina +# z Ý Vrútky p / Ý Kraľovany p / Ý Ružomberok e p / Ý Liptovský Mikuláš e p / Ý Štrba p / Ý Poprad-Tatry p / Ý Spišská Nová Ves p / Ý Margeany p / %% Kysak p / 445 Košie e +# / Do stanie Prievidza Galanta Humenné Galanta ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. %% ide v D a 18.IV., 4.VII., 31.X., nejde 28.XII., 19.IV., 5.VII., 1.XI. %+ ide - C a 28.XII., nejde XII., 1.I., 18., 22.IV., 1., 8.V., 4.VII., 29.VIII., 31.X. # ide 14. IX. +! 1737 f Bratislava hl. st. - Trenčín - Žilina e v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie e 711 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie +# pozri trať 180 K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje L nie je prípoj medzi vlakmi 3123 a u

13 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 45 5 w4 G _ x 3327 ~ Ex 221 +* w _ x a R 611 «w _ x REX h IDS BK Bratislava - Cífer x ^ RR u Zo stanie Wien Praha Malaky Kúty Chynorany 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z K16 06 K16 13 W K16 18 #! W K16 36 ## K16 48 %$ K Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z p V F Ý Ý Ý T Ý Ý S Bratislava-Rača h101 / p A I p W #! W R p ## %$ T p 0 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z n L X n n n N n ## n R n 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z n A I n n n Á n Ý n Á n 6 Bratislava-Rača h101 / n Š N n n n V n Ý n Ž n 7 Bratislava-Rača h101 z p S E p W #! W K p Ý ## %$ O p 13 Svätý Jur h510 z p K L p Ý Ý Ý A p Ý Ý Ý V p 16 Pezinok zastávka h520 z p Ý A p Ý Ý Ý p Ý Ý Ý p 19 Pezinok e h520 z p p Ý Ý Ý Ý ## /17 09 Ý p 26 Šenkvie e h530 z p E p Ý Ý Ý Ý Ý p 34 Báhoň h640 z p X p Ý Ý Ý p Ý Ý p 37 Cífer h650 z p P p Ý Ý Ý p Ý Ý p 46 Trnava e 116,133 / R Ý #! W ## Ý Trnava 116, E Ý K Ý Brestovany p S p Ý Ý p 63 Leopoldov 141 / p W Ý Leopoldov 141 p Ý Madunie p p Ý p 71 Veľké Kostoľany p p Ý p 73 Drahove zastávka p p Ý p 81 Piešťany e / p Ý Piešťany p Ý Horná Streda p p Ý p 91 Brunove p p Ý p 93 Považany p p Ý p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / p Ý Nové Mesto nad Váhom 121 p Ý Trenčianske Bohuslavie p p Ý p 111 Melčie p p Ý p 117 Kostolná-Zariečie p p Ý p 121 Trenčín-Zlatove p p Ý p 124 Trenčín e 143 / p e Ý Trenčín 143 p! W #! ij Ý Trenčín-Opatová p Ý p Ý Ý Ý p 132 Trenčianska Teplá 123 / p Ý Ý Ý Ý

14 Vlak Ex 221 R REX RR Trenčianska Teplá 123 p! Ý Ý Ý Dubnia nad Váhom p p Ý Ý Ý p 144 Ilava p p Ý Ý Ý p 146 Košea p p Ý Ý Ý p 149 Lade p ## j17 08 p Ý Ý Ý p 152 Beluša p Ý p Ý Ý Ý p 156 Dolné Kočkove p Ý p Ý Ý Ý p 159 Púhov e 125 / p Ý Ý Ý Ý Púhov 125 p Ý Ý Ý Ý Nosie p Ý p p Ý Ý Ý p 165 Milohov p Ý p p Ý Ý Ý p 171 Považská Bystria e / p Ý Ý Ý Ý Považská Bystria p Ý Ý Ý Ý Považská Teplá p Ý p p Ý Ý Ý p 180 Plevník-Drienové p Ý p p Ý Ý Ý p 184 Predmier p Ý p p Ý Ý Ý p 186 Bytča e p Ý p p Ý e19 01 Ý Ý p 194 Dolný Hričov p Ý p p Ý Ý Ý p 196 Horný Hričov p Ý p p Ý Ý Ý p 203 Žilina L6 e 126,127 / ## W #! %$ Žilina +# z Vrútky p / p Kraľovany p / p Ružomberok e p / p Liptovský Mikuláš e p / p Štrba p / p Poprad-Tatry p / Spišská Nová Ves p / p Margeany p / p Kysak p / Košie e +# / Do stanie Vlárský průsmyk 72 Samoobslužný výpravný systém v úseku Trenčianska Teplá - Horné Srnie - Vlárský průsmyk #! ide v E a * ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. %$ ide - C, F a 28.XII., nejde XII., 18., 21.IV., 4.VII., 31.X.! ide v F a 1.I., 22. IV., 28.X., nejde XII., 21.IV., 30.VI VIII., 27.X. e 3329 v ŽST Bytča nadväzný autobusový prípoj smer entrum mesta Bytča e 611 v ŽST Trenčín v W nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie +# pozri trať 180 Galanta Horné Srnie K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje w4 v úseku Wien Hbf - Bratislava-Petržalka +* Valašský expres u

15 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak R REX 1745 ~ ^ G _ x 2775 R15713 h IDS BK Bratislava - Cífer 3829 REX 1745 ~ ^ 3355 ~ Ex 129 +* w _ x a 120 u Zo stanie Chynorany Velká nad Malaky Velká nad Praha Veličkou Veličkou 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z %% K17 13 W K17 18 #! ## K17 36 K Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z Ý C Ý Ý Ý T p C T V 7 Bratislava-Rača h101 / %% H p W #! ## E p p H E A 0 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z O n n n M n ## n O M L 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z P n n n A n Ý n P A A 6 Bratislava-Rača h101 / O n n n T n Ý n O T Š 7 Bratislava-Rača h101 z %% K p W #! ## Í p Ý p K Í S 13 Svätý Jur h510 z Ý p Ý Ý Ý N p Ý p N K 16 Pezinok zastávka h520 z Ý p Ý Ý Ý p Ý p p Ý 19 Pezinok e h520 z Ý p Ý Ý Ý Ý p 26 Šenkvie e h530 z Ý p Ý Ý Ý Ý p E 34 Báhoň h640 z Ý p Ý Ý Ý p Ý p p X 37 Cífer h650 z Ý p Ý Ý Ý p Ý p P 46 Trnava e 116,133 / Ý Ý Ý Ý ## R Trnava 116,133 Ý Ý Ý Ý ij j K E 55 Brestovany Ý p Ý Ý Ý p p S 63 Leopoldov 141 / Ý W #! ## p Leopoldov 141 Ý ij p ## j Madunie Ý p p Ý p 71 Veľké Kostoľany Ý p p Ý p 73 Drahove zastávka Ý p p Ý p 81 Piešťany e / Ý p Ý Piešťany Ý p Ý Horná Streda Ý p p Ý Brunove Ý p p Ý p 93 Považany Ý p p Ý p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý p Ý Nové Mesto nad Váhom 121 Ý ij p #$ j18 53 Ý Trenčianske Bohuslavie Ý p p Ý Ý Melčie Ý p p Ý Ý Kostolná-Zariečie Ý p p Ý Ý Trenčín-Zlatove Ý p p Ý Ý Trenčín e 143 / Ý #$ ## Trenčín 143 Ý j Trenčín-Opatová Ý p p 132 Trenčianska Teplá 123 / Ý p 30

16 Vlak R REX R REX Ex Trenčianska Teplá 123 Ý p 137 Dubnia nad Váhom Ý p p 144 Ilava Ý p p 146 Košea Ý p p 149 Lade Ý p p 152 Beluša Ý p p 156 Dolné Kočkove Ý p p 159 Púhov e 125 / Ý p Púhov 125 Ý p ## Nosie Ý p p Ý p 165 Milohov Ý p p Ý p 171 Považská Bystria e / Ý p Ý Považská Bystria Ý p Ý Považská Teplá Ý p p Ý p 180 Plevník-Drienové Ý p p Ý p 184 Predmier Ý p p Ý p 186 Bytča e Ý p p Ý p 194 Dolný Hričov Ý p p Ý p 196 Horný Hričov Ý p p Ý p 203 Žilina L6 e 126,127 / Ý ## Žilina +# z Ý Vrútky p / Ý Kraľovany p / Ý p 260 Ružomberok e p / Ý Liptovský Mikuláš e p / Ý Štrba p / Ý p 344 Poprad-Tatry p / %% %% j Spišská Nová Ves p / ij Ý Margeany p / p Ý Kysak p / Ý Košie e +# / %% Do stanie Horné Srnie Galanta Galanta 72 Samoobslužný výpravný systém v úseku Trenčianska Teplá - Horné Srnie - Vlárský průsmyk #! ide v E a * ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. #$ ide v E a * v období 22.XII.- 6.I. ide denne %% ide v D a 18.IV., 4.VII., 31.X., nejde 28.XII., 19.IV., 5.VII., 1.XI. +# pozri trať 180 K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje +* Valašský expres u

17 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak R 613 w _ x REX 1727 w 3831 RR17715 RR 715 w RR15715 w 2779 h IDS BK Bratislava - Cífer RR 717 w _ x f u Zo stanie Malaky Velká nad Veličkou 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z K18 13 ## K18 18 #$ K18 36 ) K K19 13 %( K19 13 K Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z T Ý Ý Z Ý J Ý J Ý J D Bratislava-Rača h101 / E p ## #$ O p ) A p + A p %( A p U p 0 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z R n n n B n ## V n V n V n n ## B n 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z M n n n O n Ý O n O n O n n Ý E n 6 Bratislava-Rača h101 / I n n n R n Ý R n R n R n n Ý Ň n 7 Bratislava-Rača h101 z X p ## #$ p Ý ) I p + I p %( I p Ý p 13 Svätý Jur h510 z p Ý Ý p Ý Ý N p Ý N p Ý N p Ý p 16 Pezinok zastávka h520 z N p Ý Ý p Ý Ý A p Ý A p Ý A p Ý p 19 Pezinok e h520 z I p Ý Ý Ý Ý p Ý p Ý p Ý p 26 Šenkvie e h530 z K p Ý Ý Ý Ý p Ý p Ý p Ý p 34 Báhoň h640 z A p Ý Ý p Ý Ý p Ý p Ý p Ý p 37 Cífer h650 z p Ý Ý p Ý Ý p Ý p Ý p Ý p 46 Trnava e 116,133 / Ý Ý Ý Ý Ý Ý ## Trnava 116, Ý Ý ## Ý Ý Ý ij 20 44, j Brestovany p Ý Ý p Ý p Ý p Ý p p 63 Leopoldov 141 / ## #$ Ý Ý Ý Leopoldov Ý Ý Ý Madunie p Ý p Ý p Ý p p 71 Veľké Kostoľany p Ý p Ý p Ý p p 73 Drahove zastávka p Ý p Ý p Ý p p 81 Piešťany e / Ý Ý Ý Piešťany Ý Ý Ý Horná Streda p Ý p Ý p Ý p p 91 Brunove p Ý p Ý p Ý p p 93 Považany p Ý p Ý p Ý p p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý Ý Ý Nové Mesto nad Váhom Ý Ý Ý Trenčianske Bohuslavie p Ý p Ý p Ý p p 111 Melčie p Ý p Ý p Ý p p 117 Kostolná-Zariečie p Ý p Ý p Ý p p 121 Trenčín-Zlatove p Ý Ý p Ý p p 124 Trenčín e 143 / e19 33 Ý Ý Trenčín Ý Ý Trenčín-Opatová p Ý p Ý p p 132 Trenčianska Teplá 123 / Ý Ý KST-FRI-Žilinská univerzita

18 Vlak R REX RR17715 RR 715 RR RR Trenčianska Teplá Ý Ý Dubnia nad Váhom p Ý p Ý p p 144 Ilava p Ý p Ý p p 146 Košea p Ý p Ý p p 149 Lade p Ý p Ý p p 152 Beluša p Ý p Ý p p 156 Dolné Kočkove p Ý p Ý p p 159 Púhov e 125 / Ý Ý Púhov Ý Ý Nosie p Ý p Ý p p 165 Milohov p Ý p Ý p p 171 Považská Bystria e / Ý Ý Považská Bystria Ý Ý Považská Teplá p Ý p Ý p p 180 Plevník-Drienové p Ý p Ý p p 184 Predmier p Ý p Ý p p 186 Bytča e p e21 01 Ý p Ý p p 194 Dolný Hričov p Ý p Ý p p 196 Horný Hričov p Ý p Ý p p 203 Žilina L6 e 126,127 / ) %( Žilina +# z Vrútky p / Kraľovany p / Ružomberok e p / Liptovský Mikuláš e p / Štrba p / Poprad-Tatry p / Spišská Nová Ves p / Margeany p / Kysak p / Košie e +# / Do stanie Prievidza Galanta Galanta Galanta ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. #$ ide v E a * v období 22.XII.- 6.I. ide denne %( ide v D a 18., 30.IV., 7.V., 4.VII., 28.VIII., 31.X., nejde 28.XII., 4.I., 19.IV., 5.VII., 1.XI. ) ide v F a 22.IV., nejde 23., 30. XII., 21. IV., 30.VI VIII. + ide - C a 28.XII., 4.I., nejde XII., 1.I., 18., 22., 30.IV., 1., 7., 8.V., 4.VII., 28., 29.VIII., 31.X., ide - E a 21.IV., 30.VI VIII., nejde 22.IV. e 3333 v ŽST Bytča nadväzný autobusový prípoj smer entrum mesta Bytča e 613 v ŽST Trenčín nadväzný autobusový prípoj smer Trenčianske Teplie +# pozri trať 180 K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje u

19 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak RR 719 _2 w x R 615 y1 w a d 3039 ~ 6 h IDS BK Bratislava - Cífer 120 u Zo stanie Púhov závody Bratislava- N.Mesto 0 Bratislava hl.st. e 110,130,131 h100 z W # %* Bratislava-Vinohrady e K 130 h100 z B Ý Ý V Ý Z Bratislava-Rača h101 / E p W # I %* E p Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 z n ## n C n n N n M n n 2 Bratislava predmestie e 130 h100 z n Ý n K n n O n P n n 6 Bratislava-Rača h101 / n Ý n O n n B n L n n 7 Bratislava-Rača h101 z Ý V p W # R %* Í p Svätý Jur h510 z Ý p Ý Ý A Ý N p Pezinok zastávka h520 z Ý p Ý Ý N Ý p Pezinok e h520 z Ý p Ý Ý I Ý p Šenkvie e h530 z Ý p Ý Ý E Ý p Báhoň h640 z Ý p Ý Ý Ý p Cífer h650 z Ý p Ý Ý Ý p Trnava e 116,133 / ## W # Ý Trnava 116, Ý Brestovany p 9 Ý p Leopoldov 141 / Ý Leopoldov Ý Madunie p Ý p 71 Veľké Kostoľany p Ý p 73 Drahove zastávka p Ý p 81 Piešťany e / Ý Piešťany Ý Horná Streda p Ý p 91 Brunove p Ý p 93 Považany p Ý p 99 Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý Nové Mesto nad Váhom Ý Trenčianske Bohuslavie p Ý p 111 Melčie p Ý p 117 Kostolná-Zariečie p Ý p 121 Trenčín-Zlatove p Ý p 124 Trenčín e 143 / Ý 0 14 Trenčín 143 Ý Trenčín-Opatová Ý p 132 Trenčianska Teplá 123 / Ý

20 Vlak RR R Trenčianska Teplá 123 Ý Dubnia nad Váhom Ý p 144 Ilava Ý p 146 Košea Ý p 149 Lade Ý p 152 Beluša Ý p 156 Dolné Kočkove Ý p 159 Púhov e 125 / W Ý Púhov Ý Nosie Ý p 165 Milohov Ý p 171 Považská Bystria e / Ý 0 59 Považská Bystria Ý Považská Teplá Ý p 180 Plevník-Drienové Ý p 184 Predmier Ý p 186 Bytča e Ý p 194 Dolný Hričov Ý p 196 Horný Hričov Ý p 203 Žilina L6 e 126,127 / Ý Žilina +# z Ý Vrútky p / Ý Kraľovany p / Ý Ružomberok e p / Ý Liptovský Mikuláš e p / Ý Štrba p / Ý p 344 Poprad-Tatry p / Ý Spišská Nová Ves p / Ý Margeany p / Ý Kysak p / Ý Košie e +# / %* 4 44 Do stanie Humenné ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. %* nejde 24./25.XII., 31.XII./1.I. # ide 14. IX. +# pozri trať 180 _2 ide - C a F okrem , 31.XII., , 30.IV., 7.V., 4.VII., 28.VIII., 31.X. y1 vlak vezie ležadlový vozeň s kupé na prepravu imobilnýh estujúih u

21 v 120 (Košie) - Žilina - Bratislava Y 55/Y50 Cífer - Bratislava km km Vlak REX R 614 y1 w a d 3040 ~ 3802 RR 700 w _ x 3802 REX 1732 ~ x ^ 3004 h IDS BK Cífer - Bratislava ! RR 702 w _ x RR Zo stanie Humenné Galanta Galanta 0 Košie e +# z %* Kysak p z T Ý Z B J I I 35 Margeany p z E Ý E 0 14 E A N N 75 Spišská Nová Ves p z M Ý M 0 41 C V O O 101 Poprad-Tatry p z A Ý P 1 01 K O V V 120 Štrba p z T Ý L p O R E E 159 Liptovský Mikuláš e p z Í Ý Í 1 48 V N C C 185 Ružomberok e p z N Ý N 2 06 Í 203 Kraľovany p z Ý 2 22 K 221 Vrútky p z Ý Žilina L6 e +# / Ý 2 51 Žilina 126,127 Ý 3 07 W Horný Hričov Ý p Ý p 251 Dolný Hričov Ý p Ý p 259 Bytča e Ý p Ý p 261 Predmier Ý p Ý p 265 Plevník-Drienové Ý p Ý p 269 Považská Teplá Ý p Ý p 274 Považská Bystria e / Ý 3 31 Ý 4 41 Považská Bystria Ý 3 33 Ý Milohov Ý p Ý p 284 Nosie Ý p Ý p 286 Púhov e 125 / Ý 3 50 Ý 4 59 Púhov 125 Ý 3 54 W 4 42 Ý Dolné Kočkove Ý p Ý 4 45 Ý p 293 Beluša Ý p Ý 4 48 Ý p 296 Lade Ý p Ý 4 52 Ý p 299 Košea Ý p Ý 4 56 Ý p 301 Ilava Ý p Ý 4 59 Ý p 308 Dubnia nad Váhom Ý p Ý 5 06 Ý p 313 Trenčianska Teplá 123 / Ý 4 10 Ý 5 10 Ý 5 16 Trenčianska Teplá 123 Ý 4 11 Ý 5 11 Ý Trenčín-Opatová Ý p Ý 5 15 Ý p 321 Trenčín e 143 / Ý 4 17 W 5 19 Ý 5 23 Trenčín 143 W 3 48 Ý 4 19 ## 4 37 W 4 42 Ý 5 25 #! Trenčín-Zlatove Ý p Ý p Ý p Ý 4 46 Ý p Ý p 328 Kostolná-Zariečie Ý p Ý p Ý p Ý 4 50 Ý p Ý p 334 Melčie Ý p Ý p Ý p Ý 4 56 Ý p Ý p 339 Trenčianske Bohuslavie Ý p Ý p Ý p Ý 5 01 Ý p Ý p 346 Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý 4 03 Ý 4 36 Ý 4 50 Ý 5 06 Ý 5 38 Ý

22 Vlak 3000 REX R RR REX RR 702 RR Nové Mesto nad Váhom 121 Ý 4 05 Ý 4 38 Ý 4 54 Ý 5 08 Ý 5 40 Ý Považany Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p 354 Brunove Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p 358 Horná Streda Ý 4 13 Ý p Ý p Ý 5 15 Ý p Ý p 364 Piešťany e / Ý 4 18 Ý 4 49 Ý 5 04 Ý 5 20 Ý 5 50 Ý 5 50 Piešťany Ý 4 20 Ý 4 51 Ý 5 07 Ý 5 22 Ý 5 52 Ý Drahove zastávka Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p 374 Veľké Kostoľany Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p 378 Madunie Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p Ý p 382 Leopoldov 141 / Ý 4 31 Ý 5 02 Ý 5 17 Ý 5 32 Ý 6 02 Ý 6 02 Leopoldov Ý Ý 5 04 Ý 5 22 Ý Ý 6 04 Ý Brestovany 4 00 Ý p 4 45 Ý p Ý p Ý p 5 45 Ý p Ý p 399 Trnava e 116,133 / 4 08 Ý Ý 5 16 ## 5 22 Ý 5 33 Ý Ý 6 15 Ý 6 15 Trnava 116, Ý K 4 47 K Ý 5 18 W K 5 24 Ý K 5 38 Ý K 5 49 K Ý 6 18 Ý Cífer h650 z 4 20 Ý p 5 02 Ý p Ý 5 32 Ý p Ý p 6 02 Ý p Ý p 411 Báhoň h640 z 4 24 Ý p 5 06 Ý p Ý 5 35 Ý p Ý p 6 06 Ý p Ý p 419 Šenkvie e h530 z 4 31 Ý Ý p Ý 5 42 Ý p Ý Ý p Ý p 426 Pezinok e h520 z 4 37 Ý Ý p ## 5 40 W / 5 47 Ý p W j 5 55 Ý Ý p Ý p ## Pezinok zastávka h520 z 4 40 Ý p 5 22 Ý p Ý 5 43 ij Ý p Ý 5 58 Ý p 6 22 Ý p Ý p Ý Svätý Jur h510 z 4 44 Ý p 5 25 Ý p Ý 5 46 Ý p Ý 6 02 Ý p 6 25 Ý p Ý p Ý Bratislava-Rača h101 / 4 49 W p 5 30 %* p ## 5 51 ## p Ý 6 07 W p 6 30 W p #! p ## Bratislava-Rača h101 z n n n n n n Ý 6 08 n n n n n 4 Bratislava predmestie e 130 h100 / n n n n n n Ý 6 13 n n n n n Bratislava predmestie 130 h100 z n n n n n n Ý 6 14 n n n n n 6 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 / n n n n n n W 6 18 n n n n n 438 Bratislava-Rača h101 z 4 50 W p 5 32 %* p ## 5 51 ## p W p 6 32 W p #! p ## Bratislava-Vinohrady e 130 h100 / 4 53 Ý Ý 5 42 Ý 5 54 Ý N 5 59 Ý 6 18 N 6 35 Ý N 6 39 Ý 6 39 Ý 6 57 Bratislava-Vinohrady 130 h100 z 4 54 Ý Ý m Ý 5 55 Ý m Ý Ý m Ý m Ý Bratislava hl.st. L5 e 110,130,131 h100 / 4 59 W %* 5 49 ## 6 00 ## 6 07 W W 6 47 #! 6 47 ## 7 03 Do stanie Bratislava- Kúty Malaky N.Mesto #! ide v E a * ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. %* nejde 24./25.XII., 31.XII./1.I. +! 3340 f Púhov - Trenčín - Bratislava-Nové Mesto +# pozri trať 180 K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje y1 vlak vezie ležadlový vozeň s kupé na prepravu imobilnýh estujúih N možnosť prestupu smer Galanta 37

23 v 120 (Košie) - Žilina - Bratislava Y 55/Y50 Cífer - Bratislava km km Vlak 3804 REX 1720 w REX 1734 REX 1720 w RR 704 _1 w x f 3044 h IDS BK Cífer - Bratislava 3806 REX Zo stanie Galanta Prievidza Prievidza Galanta Galanta 0 Košie e +# z 16 Kysak p z B T B P K 35 Margeany p z O I O O A 75 Spišská Nová Ves p z J R J L R 101 Poprad-Tatry p z N N N O P 120 Štrba p z I A I M A 159 Liptovský Mikuláš e p z C V C T 185 Ružomberok e p z E I E Y 203 Kraľovany p z A 221 Vrútky p z 242 Žilina L6 e +# / Žilina 126, Horný Hričov 4 55 p 251 Dolný Hričov 4 58 p 259 Bytča e 5 05 p 261 Predmier 5 07 p 265 Plevník-Drienové 5 11 p 269 Považská Teplá 5 15 p 274 Považská Bystria e / Považská Bystria Milohov 5 28 p 284 Nosie 5 33 p 286 Púhov e 125 / Púhov Dolné Kočkove 5 45 p 293 Beluša 5 48 p 296 Lade 5 52 p 299 Košea 5 55 p 301 Ilava 5 59 p 308 Dubnia nad Váhom 6 05 p 313 Trenčianska Teplá 123 / Trenčianska Teplá Trenčín-Opatová 6 15 p 321 Trenčín e 143 / Trenčín 143 W 5 33 #! W Trenčín-Zlatove Ý 5 36 Ý 5 46 p Ý Kostolná-Zariečie Ý 5 41 Ý 5 51 p Ý Melčie Ý 5 46 Ý 5 57 p Ý Trenčianske Bohuslavie Ý 5 51 Ý 6 03 p Ý Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý 5 57 #! Ý

24 Vlak 3804 REX 1720 REX 1734 REX RR REX Nové Mesto nad Váhom 121 Ý Ý Považany Ý p p Ý p 354 Brunove Ý p p Ý p 358 Horná Streda Ý 6 06 p Ý Piešťany e / Ý Ý 7 18 Piešťany Ý Ý Drahove zastávka Ý p p Ý p 374 Veľké Kostoľany Ý p p Ý p 378 Madunie Ý p p Ý p 382 Leopoldov 141 / 6 18 Ý Ý 7 31 Leopoldov 141 ij Ý 6 25 j 6 33 ## Ý Brestovany Ý p p Ý 6 45 p Ý p Trnava e 116,133 / 6 19 Ý Ý Ý Trnava 116,133 ## K 6 25 Ý K 6 39 K Ý K 6 55 #$ ## K 7 30 Ý K 7 47 K ij 408 Cífer h650 z Ý 6 33 Ý p p Ý 7 02 Ý 7 02 p Ý 7 38 Ý p Báhoň h640 z Ý 6 36 Ý p p Ý 7 06 Ý 7 06 p Ý 7 41 Ý p Šenkvie e h530 z Ý 6 43 Ý Ý 7 13 Ý 7 13 p Ý 7 48 Ý Pezinok e h520 z Ý 6 49 Ý Ý 7 19 Ý 7 19 p ## 7 48 Ý 7 54 Ý Pezinok zastávka h520 z Ý 6 52 Ý p p Ý 7 22 Ý 7 22 p Ý 7 51 Ý 7 57 Ý p Svätý Jur h510 z Ý 6 56 Ý p p Ý 7 25 Ý 7 25 p Ý 7 54 Ý 8 01 Ý p Bratislava-Rača h101 / Ý 7 01 Ý 7 07 p ## 7 30 #$ 7 30 p ## 7 59 Ý 8 06 W p Bratislava-Rača h101 z Ý 7 02 Ý 7 08 n n n n n Ý 8 07 n n 4 Bratislava predmestie e 130 h100 / Ý 7 07 Ý 7 14 n n n n n Ý 8 12 n n Bratislava predmestie 130 h100 z Ý 7 08 Ý 7 15 n n n n n Ý 8 13 n n 6 Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 / ## L 7 12 W 7 19 n n n n n ## 8 17 n n 438 Bratislava-Rača h101 z p ## 7 32 #$ 7 32 p ## 8 00 W p Bratislava-Vinohrady e 130 h100 / 7 18 Ý 7 35 Ý Ý 8 03 Ý Bratislava-Vinohrady 130 h100 z 7 19 Ý 7 37 Ý 7 37 m Ý 8 05 Ý Bratislava hl.st. L5 e 110,130,131 h100 / 7 24 ## 7 42 #$ ##8 10 W Do stanie Kúty #! ide v E a * ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. #$ ide v E a * v období 22.XII.- 6.I. ide denne +# pozri trať 180 K3 vlak nečaká v W na žiadne prípoje L nie je prípoj medzi vlakmi 3804 a 4308,4309 _1 ide v E a * 39

25 v 120 (Košie) - Žilina - Bratislava Y 55/Y50 Cífer - Bratislava km km Vlak RR 706 f RR R 600 w _ x Ex 220 +* w _ x a h IDS BK Cífer - Bratislava G _ x 3810 Zo stanie Galanta 0 Košie e +# z Kysak p z S S M 4 21 V Margeany p z T T I 4 37 A p 75 Spišská Nová Ves p z R R L 5 04 L Poprad-Tatry p z Á Á A 5 23 A Štrba p z Ž Ž 5 43 Š p 159 Liptovský Mikuláš e p z O O S 6 13 S Ružomberok e p z V V E 6 31 K Kraľovany p z DL 6 46 Ý p 221 Vrútky p z I Žilina L6 e +# / T 7 16 E 8 07 Žilina 126,127 W 5 46 W A 7 20 X Horný Hričov Ý 5 55 Ý p 6 50 p P p p 251 Dolný Hričov Ý 5 58 Ý p 6 53 p R p p 259 Bytča e Ý 6 05 Ý p 7 00 p E p p 261 Predmier Ý 6 07 Ý p 7 03 p S p p 265 Plevník-Drienové Ý 6 11 Ý p 7 06 p p p 269 Považská Teplá Ý 6 15 Ý p 7 10 p p p 274 Považská Bystria e / Ý 6 19 Ý p Považská Bystria Ý 6 21 Ý p 280 Milohov Ý 6 28 Ý p 7 23 p p p 284 Nosie Ý 6 33 Ý p 7 28 p p p 286 Púhov e 125 / Ý 6 37 Ý p Púhov 125 Ý 6 42 Ý p 289 Dolné Kočkove Ý 6 45 Ý p 7 45 p p 293 Beluša Ý 6 48 Ý p 7 48 p p 296 Lade Ý 6 52 Ý p 7 52 p p 299 Košea Ý 6 55 Ý p 7 55 p p 301 Ilava Ý 6 59 Ý p 7 59 p p 308 Dubnia nad Váhom Ý 7 05 Ý p 8 05 p p 313 Trenčianska Teplá 123 / Ý 7 09 Ý p Trenčianska Teplá 123 Ý 7 11 Ý p 317 Trenčín-Opatová Ý 7 15 Ý p 8 15 p p 321 Trenčín e 143 / Ý 7 19 Ý Trenčín 143 #! 6 53 Ý 7 20 Ý 7 25 %! 7 25 ## Trenčín-Zlatove Ý 6 56 W / 7 23 Ý p Ý p Ý 7 56 / 8 23 p 8 44 p 328 Kostolná-Zariečie Ý 7 01 Ý p Ý p Ý 8 01 p 8 49 p 334 Melčie Ý 7 07 Ý p Ý p Ý 8 07 p 8 55 p 339 Trenčianske Bohuslavie Ý 7 13 Ý p Ý p Ý 8 13 p 9 01 p 346 Nové Mesto nad Váhom e 121 / #! 7 20 Ý 7 38 Ý 7 38 ## p 40

26 Vlak RR 706 RR R 600 Ex Nové Mesto nad Váhom 121 Ý 7 40 Ý p 352 Považany Ý p Ý p p p 354 Brunove Ý p Ý p p p 358 Horná Streda Ý p Ý p p p 364 Piešťany e / Ý 7 50 Ý p Piešťany Ý 7 52 Ý p 372 Drahove zastávka Ý p Ý p p p 374 Veľké Kostoľany Ý p Ý p p p 378 Madunie Ý p Ý p p p 382 Leopoldov 141 / Ý 8 02 Ý p Leopoldov 141 Ý 8 04 Ý 8 04 W p 390 Brestovany Ý p Ý p Ý 8 45 p p 399 Trnava e 116,133 / Ý 8 15 Ý 8 15 Ý Trnava 116,133 Ý K 8 18 Ý 8 18 ##Kj 8 25 Ý 8 55 K 9 18 ## K Cífer h650 z Ý p Ý p Ý 8 33 Ý 9 02 p Ý 9 33 p 411 Báhoň h640 z Ý p Ý p Ý 8 36 Ý 9 06 p Ý 9 36 p 419 Šenkvie e h530 z Ý p Ý p Ý 8 43 Ý 9 13 p ## / 9 42 p ## j Pezinok e h520 z Ý p Ý p Ý 8 49 Ý 9 19 p ij p Ý Pezinok zastávka h520 z Ý p Ý p Ý 8 52 Ý 9 22 p p Ý Svätý Jur h510 z Ý p Ý p Ý 8 56 Ý 9 25 p p Ý Bratislava-Rača h101 / W p %! p Ý 9 01 W 9 30 p p Ý Bratislava-Rača h101 z n n Ý 9 02 n n n Ý Bratislava predmestie e 130 h100 / n n Ý 9 07 n n n Ý Bratislava predmestie 130 h100 z n n Ý 9 08 n n n Ý Bratislava-N. Mesto 130,131,132 h100 / n n ## L 9 12 n n n ## Bratislava-Rača h101 z W p %! p W 9 32 p p 441 Bratislava-Vinohrady e 130 h100 / Ý 8 39 Ý 8 39 Ý p Bratislava-Vinohrady 130 h100 z Ý m Ý m Ý 9 37 m p 445 Bratislava hl.st. L5 e 110,130,131 h100 / W 8 47 %! 8 47 W Do stanie Praha Vrbove #! ide v E a * ## ide v W, nejde 22.XII. - 6.I. %! ide v E a 1.I., 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1.XI., nejde 20.IV., 6.VII., 2.XI. +# pozri trať 180 L nie je prípoj medzi vlakmi 600 a 7943 L nie je prípoj medzi vlakmi 3808 a 4315,4316 +* Valašský expres 41

27 v 120 (Košie) - Žilina - Bratislava Y 55/Y50 Cífer - Bratislava km km Vlak RR REX 1722 w R 602 «w _ x Ex 128 +* w _ x a 44 w3 G _ x h IDS BK Cífer - Bratislava Zo stanie Galanta Galanta Prievidza Galanta 0 Košie e +# z Kysak p z V V Č 6 21 V Margeany p z Á T I 6 37 A p 75 Spišská Nová Ves p z P Á N 7 04 L p 101 Poprad-Tatry p z E Č G 7 23 A Štrba p z Č N O 7 45 Š p 159 Liptovský Mikuláš e p z I V 8 13 S p 185 Ružomberok e p z K 8 31 K p 203 Kraľovany p z 8 46 Ý p 221 Vrútky p z 9 00 p 242 Žilina L6 e +# / 9 16 E 9 59 Žilina 126,127 W X Horný Hričov Ý p 8 50 p P p p 251 Dolný Hričov Ý p 8 53 p R p p 259 Bytča e Ý p 9 00 p E p p 261 Predmier Ý p 9 03 p S p p 265 Plevník-Drienové Ý p 9 06 p p p 269 Považská Teplá Ý p 9 11 p p p 274 Považská Bystria e / Ý p Považská Bystria Ý p 280 Milohov Ý p 9 24 p p p 284 Nosie Ý p 9 29 p p p 286 Púhov e 125 / Ý p Púhov 125 Ý p 289 Dolné Kočkove Ý p 9 45 p p 293 Beluša Ý p 9 48 p p 296 Lade Ý p 9 52 p p 299 Košea Ý p 9 56 p p 301 Ilava Ý p 9 59 p p 308 Dubnia nad Váhom Ý p p p 313 Trenčianska Teplá 123 / Ý p Trenčianska Teplá 123 Ý p 317 Trenčín-Opatová Ý p p p 321 Trenčín e 143 / Ý p Trenčín 143 Ý p Trenčín-Zlatove Ý p / p p Kostolná-Zariečie Ý p p p Melčie Ý p p p Trenčianske Bohuslavie Ý p p p Nové Mesto nad Váhom e 121 / Ý p

rkcp120

rkcp120 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x 3305 3001 ~ 6 3371 6 3041 ~ 6 h IDS BK Bratislava - Cífer 3307 RR 701 Zo stanie Kúty Myjava 0

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

untitled

untitled u 120 Bratislaa - Žilina - (Košie) Y 50 Bratislaa - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* ~ w _ x 3305 REX 1731 ~ 6 3001 ~ 6 REX 1731 ~ 6 h IDS BK Bratislaa - Cífer Zo stanie Kúty Myjaa Kúty 0 Bratislaa

Podrobnejšie

Microsoft Word - kcp 120.docx

Microsoft Word - kcp 120.docx u 120 Bratislaa - Žilina - (Košie) Y 50 Bratislaa - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767,+ ~ W w 3343 3001 6 10003 13353 10353 3307 x ^ h IDS BK Bratislaa - Cífer 2001 6 2003 6 521 ~ W G Zo stanie Kúty

Podrobnejšie

k180_1

k180_1 u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1263,, G f a 7871 6 1369,, G a 7871 6 R 615 y1 w a d 7801 8501 REX 1761 1021,% K ª x f 8503 REX 1931 Zo stanie Praha Prešov Bratislava -N.Mesto Lipany Praha

Podrobnejšie

Microsoft Word - k180_1

Microsoft Word - k180_1 u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1367,, G f a 1369,, G a 7801 6 ^ 7803 6 ^2 5 5 6 Zo stanie Praha Prešov Lipany Praha Lipany 0 Bratislava hl.st. +# z %) 23 43 46 Trnava p z Ý 0 15 63 Leopoldov

Podrobnejšie

Microsoft Word - k180_1

Microsoft Word - k180_1 u 180 (Bratislaa) - Žilina - Košie km Vlak 1367,, G f a 1369,, G a 7801 6 7803 6 8703 +! R 615 w d RR 761 w 7805 +! W 1021,% K ª W x f 8705 ~ W 7805 +! W Zo stanie Praha Prešo Lipany Praha Lipany 0 Bratislaa

Podrobnejšie

Microsoft Word - KCP 110-3(jún.zm.)

Microsoft Word - KCP 110-3(jún.zm.) u 110 Bratislava - Kúty - Břeclav Y 20 Bratislava - Závod km Vlak 4268 2070 4270 2002 REX 2503 3002 H 378 _ h IDS BK Bratislava - Závod 4256 2004 REX 2505 REX 2507 4272 3004 3042 REX 2509 H 174 _ a v 110

Podrobnejšie

k 188

k 188 u 188 Košie - Plaveč - Muszyna km Vlak 1367 8500 x 1356 8502 RR 8361 Zo stanie Praha Poprad- Bratislava- N.Mesto 0 Košie e 160,169,180,190 3 58! 5 07 5 36 W K 6 13 #! 6 36 W 6 36 # 7 03 7 36 8 36 9 27

Podrobnejšie

Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak R IDS BK Bratisla

Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak R IDS BK Bratisla 70 130 Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak 4641 4903 4603 4905 477 1 R 831 4809 4705 IDS BK Bratislava - Reca 4651 4607 4707 271 130 Zo stanice Břeclav

Podrobnejšie

188

188 u 188 Košie - Plaveč - Muszyna km Vlak 8550 1263 8500 x 7800 8500 x 1356 8502 REX 1930 ~ Zo stanie Praha Poprad- Bratislava- N.Mesto 0 Košie e 160,169,180,190 3 58 W 4 12 5 07 5 36 W 6 13 #! 6 36 W 6 36

Podrobnejšie

k150_1

k150_1 u 150 Nové Zámky - Zvolen os. st. km Vlak R 801 w f a 5741 7541 5701 6 x ^ 7543 Zo stanie -N.Mesto Diviaky Horná Štubňa Vrútky 0 Nové Zámky e 130,135,140,151 %! 0 57 4 26 W 4 53 #! 4 58 5 21 ## 5 49 6

Podrobnejšie

Microsoft Word - k120.doc

Microsoft Word - k120.doc u 120 Bratislaa - Žilina - (Košic) km km Vlak 425 d1 f d 3751 3051 3053 3261 R 701 w x a 3055 3001 3261 3057 5403 3003 3005 Zo stanic Praha Horní Lidč Horní Lidč Chynorany Kúty 0 Bratislaa hl.st. 110,130,132

Podrobnejšie

170

170 u 170 Vrútky - Zvolen km km Vlak R 830 7301 7341 7571 E30 Zo stanie Brezno Žilina Brezno 0 Vrútky 120,180 W 4 48 5 13 5 19 3 Priekopa K H Ý 4 51 F p T 5 23 7 Martin e R R Ý 4 56 A 5 20 A 5 28 11 Košťany

Podrobnejšie

PREHĽAD PV _2 zmena od

PREHĽAD PV _2 zmena od Prehľad,,,,,, R, RR vlakov B 44 (R) 1) 180,120,131,137 1) K Košice Bratislava-Petržalka 1.2. ~ _ Košice (7.11) Žilina Bratislava hl.st. Wien Hbf. (13.22) B 45 (R) 1) 137,131,120,180 1) K Bratislava-Petržalka

Podrobnejšie

Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr.

Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr. v 131 Bratislava - Komárno 70 Bratislava - Kvetoslavov km Vlak 4301 4303 R 800 v w f v 4307 4309 4311 h IDS BK Bratislava - Kvetoslavov 4313 4315 4317 4319 131 v Prešov 0 Bratislava hl.st. 110,120,130

Podrobnejšie

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak W2 2 Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180,

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak W2 2 Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180, 188 Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak 1367 8700 1354 8702 8704 2 W2 2 Praha - N. Mesto 0 Košice 160,169,180,190 3 55 5 01 5 36 6 36 7 10 7 36 8 36 9 27 9 36 10 36 4 Ťahanovce 180 L 4 00 L 5 41 6 41 P 7

Podrobnejšie

Microsoft Word - k110_1_5.10._.rtf

Microsoft Word - k110_1_5.10._.rtf u 0 Bratislava - Kúty - Břeclav km Vlak 2050 2686 2070 2688 2002 REX 2503 J 278 G _ a v 4274 2004 REX 2505 REX 2507,) 0 u Zo stanice Nové Zámky Nové Zámky 0 Bratislava hl.st. 20,30,32 W 4 42 5 28 5 46

Podrobnejšie

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180,

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180, 188 Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak 1367 8700 1356 8702 1 1 8704 Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180,190 3 58 5 07 5 36 6 36 7 07 7 36 8 36 9 27 9 36 10 07 10 14 11 27 4 Ťahanovce

Podrobnejšie

KCP

KCP u 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnia km km Vlak 8301 +! 8401 8305 8405 8341 8407 RR 8361 8311 8411 Zo stanie 0 Poprad-Tatry 180,183 4 02 5 44 6 46 (! 7 30 8 46 1 Poprad-Spišská

Podrobnejšie

Prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 9. júna 2019 v kocke Railjet na trati Bratislava Praha Nové regionálne rýchliky do Poľska

Prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 9. júna 2019 v kocke Railjet na trati Bratislava Praha Nové regionálne rýchliky do Poľska Prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 9. júna 2019 v kocke Railjet na trati Bratislava Praha Nové regionálne rýchliky do Poľska aj na Ukrajinu Obnovenie prímestskej dopravy na trati

Podrobnejšie

Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak Zo stanice 0 Poprad-Tatry 180,183

Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak Zo stanice 0 Poprad-Tatry 180,183 180 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak 8301 8401 8303 8403 8305 8405 8307 8407 0 Poprad-Tatry 180,183 4 02 5 46 6 46 8 46 1 Poprad-Spišská Sobota 4 04 5 48 6 48 8 48

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s. Úsek prevádzky Sekcia prípravy prevádzky Bratislava VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY časť 3 vnútroštátne osobné a súpravové

ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s. Úsek prevádzky Sekcia prípravy prevádzky Bratislava VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY časť 3 vnútroštátne osobné a súpravové ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s. Úsek prevádzky Sekcia prípravy prevádzky Bratislava VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY časť 3 vnútroštátne osobné a súpravové vlaky Platí od 10. decembra 2017 Schválené riaditeľom

Podrobnejšie

I VLAKY BRATISLAVA ŽILINA KOŠICE VLAKOVÝ SPRIEVODCA TRAIN GUIDE/ZUGBEGLEITER 26. február december 2017

I VLAKY BRATISLAVA ŽILINA KOŠICE VLAKOVÝ SPRIEVODCA TRAIN GUIDE/ZUGBEGLEITER 26. február december 2017 I VLAKY BRATISLAVA ŽILINA KOŠICE VLAKOVÝ SPRIEVODCA TRAIN GUIDE/ZUGBEGLEITER 26. február 2017-9. december 2017 I 510 Košice - Žilina - Bratislava Arr./An Dep./Ab Prípojné vlaky do ŽST Košice R 6:48 Poľana

Podrobnejšie

cz. MESTO ŽILINA Spoločný obecný úrad v Žiline Odbor stavebný Oddelenie stavebného poriadku Stavebný úrad Námestie obetí komunizmu č. 1, Žilina

cz. MESTO ŽILINA Spoločný obecný úrad v Žiline Odbor stavebný Oddelenie stavebného poriadku Stavebný úrad Námestie obetí komunizmu č. 1, Žilina cz. MESTO ŽILINA Spoločný obecný úrad v Žiline Odbor stavebný Oddelenie stavebného poriadku Stavebný úrad Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina Č.s.: 23956/2011-59739/2011-0S-DOM Žilina: 23.11.2011

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Microsoft Word - 185

Microsoft Word - 185 u 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak 8301 8401 8303 8403 8305 8307 8405 0 Poprad-Tatry 180,183 4 15 5 35 W 6 35 7 35 1 Poprad-Spišská Sobota 4 17 5 37 Ý 6 37 7 37 4

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

spoplatňovanie vylúčenia, alebo obmedzenia prevádzkovej kapacity traťových a staničných koľají na sieti ŽSR v znení zm. č. 1

spoplatňovanie vylúčenia, alebo obmedzenia prevádzkovej kapacity traťových a staničných koľají na sieti ŽSR v znení zm. č. 1 Smernica pre spoplatňovanie vylúčenia Zoznam adresátov: Riaditelia odborov GR ŽSR Riaditelia VOJ ŽSR Na vedomie: Námestníci generálneho riaditeľa ŽSR Spracovateľský / gestorský útvar O 450 GR ŽSR Číslo

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9.

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9. Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica 12.9.2019 VZZS 2 Bratislava 18.9.2019 VZZS 3 Košice 12.9.2019 VZZS 4 Nitra 12.9.2019 VZZS 5 Poprad 12.9.2019

Podrobnejšie

trať 191

trať 191 v 191 Lupków - Medzilborce - Michľny km Vlk Zr 1900 8930 9102 8902 8952 R 604 w _ x f v 9104 8932 8972 9130 8904 8934 Zo stnice 0 Lupków 16 Medzilborce mesto / A D Medzilborce mesto B 4 11 A 18 Medzilborce

Podrobnejšie

schvaleny-plan-jul-2019-or-zilina

schvaleny-plan-jul-2019-or-zilina PLÁN VÝLUKOVEJ ČINNOSTI NA MESIAC: JÚL 20 Týždeň Za: OR Žilina 27 2 Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi Akcia Etapa Úsek, žst. Účel Vykoná NAD Doba Dĺžka 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

PP ZSSK IC

PP ZSSK IC Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. pre IC vlaky Účinnosť od: 03. 03. 2019 Spracovateľ/kontakt: Ing. Andrea Šimková/910-5151 Schválil: Predstavenstvo

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, 831 53 BRATISLAVA S P R A V O D A J ŠTK č.4 2018/2019 Bratislava 18.2.2019 1. Správy športovo-technickej komisie 1.1.1 Schválené výsledky 7.kola súťaže extraliga

Podrobnejšie

Dodatočné povolenia.xlsx

Dodatočné povolenia.xlsx Typ / Rad železničného vozidla Európske číslo vozidla Prehľad zahraničných železničných vozidiel povolených na sieti ŽSR HNACIE VOZIDLÁ Dátum povolenia Číslo povolenia Držiteľ Obmedzenia / Poznámky 014

Podrobnejšie

Trasa s etapami: Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex Etapa: pondelok , Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00

Trasa s etapami: Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex Etapa: pondelok , Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00 1. Etapa: pondelok 20.5., Štrbské Pleso Zuberec, 81,5 km O 10:00 hod., slávnostné zahájenie a oficiálny štart podujatia ŠTART: Štrbské Pleso, Hotel FIS Hotel FIS, Vysoké Tatry Štrbské Pleso, cesta K vodopádom,

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d   g e o d é z i e,   k a r t o g r a f i e   a   k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

IDS BK 650 Bratislava-Pezinok-Budmerice-Cífer TPZ

IDS BK 650 Bratislava-Pezinok-Budmerice-Cífer TPZ IDS BK Bratislava-Pezinok-Budmerice-Cífer TPZ 8 km Tč 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Bratislava - Častá - Budmerice - Cífer Platí. decembra 8 do. decembra Preavu zabezpečuje : Slovak Lines, a.s., Bottova 8 Bratislava

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické

Podrobnejšie

Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby v GVD 2018/2019 Dopravňa Poloha v km Výluka dopravnej služby po vlaku, od - do hod Patrí k dopravni Trať 10

Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby v GVD 2018/2019 Dopravňa Poloha v km Výluka dopravnej služby po vlaku, od - do hod Patrí k dopravni Trať 10 Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby v GVD 2018/2019 Dopravňa Poloha v km Výluka dopravnej služby po vlaku, od - do hod Patrí k dopravni Trať 103 A: Medzilaborce - Michaľany Radvaň nad Laborcom 90,2

Podrobnejšie

Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti

Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti Mesto, Obec Názov stavby Obstarávacie náklady Dotácie celkom Kraj Balog nad Ipľom IS IBV Balog nad Ipľom 2 000 000 2 000 000 BB Bátka 12

Podrobnejšie

Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy KaHR-22VS-0801 ku dňu P.č. Názov prijímateľa 1. Obec Lodno 2. Obec Horný Vadičov 3. Oravská Pol

Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy KaHR-22VS-0801 ku dňu P.č. Názov prijímateľa 1. Obec Lodno 2. Obec Horný Vadičov 3. Oravská Pol Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy KaHR-22VS-0801 ku dňu 30.4.2015 P.č. Názov prijímateľa 1. Obec Lodno 2. Obec Horný Vadičov 3. Oravská Polhora 4. Krásno nad Kysucou 5. Obec Skalité 6. Obec

Podrobnejšie

ÚS č

ÚS č MUŽI MEVA SPORT 23.kolo 19.05.2019 o 17:00 Križovany n./d. - Cífer Imrichovič Fuňák Ševčík K. Pavlice - Siladice Monček Slíž Bachratý Dechtice - Dolná Krupá Mucha P. Kolena Benson Zavar - Drahovce Trnka

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie 2008 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Poradie stupn\355c.doc)

(Microsoft Word - Poradie stupn\355c.doc) Východzie pozície prstokladov v dur = figúry 1-5 = široké prstoklady 1-5 (3 tóny na každú strunu) C dur poradie figúr a širokých prstokladov - poradie figúr v C dure = 1. + 2. + 3. + 4. + 5. 1. poloha

Podrobnejšie

Microsoft Word - k180_181

Microsoft Word - k180_181 180 Plzeň - Domažlice - Furth im Wald km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 7450 17540 7400 7440 7402 7404 7406 Ex 362 IDP Plzeň - Česká Kubice 7406 7408 Ex 360 Ze stanice Klatovy Praha hl.n. Praha

Podrobnejšie

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystrica pre dospelých Banská Štiavnica pre dospelých Bardejov

Podrobnejšie

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn Tlačová správa Bratislava 23. 08. 2019 Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozhodnutie_ 0341_2007_T.doc

Microsoft Word - Rozhodnutie_ 0341_2007_T.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0341/2007/T Bratislava, 29.12.2006 Číslo spisu: 00061/BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Podrobnejšie

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 106 Pre trate: A B C D E F G Kraľovany Žilina Púchov Odb. Potok (koľaj A1) Žilina-Teplička (k

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 106 Pre trate: A B C D E F G Kraľovany Žilina Púchov Odb. Potok (koľaj A1) Žilina-Teplička (k ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 06 Pre trate: A B C D E F G Kraľovany Žilina Púchov Odb. Potok (koľaj A) Žilina-Teplička (koľaj C2) Odb. Váh Varín (koľaj C/D) Žilina-Teplička (koľaj

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozhodnutie_ 0119_2007_T.doc

Microsoft Word - Rozhodnutie_ 0119_2007_T.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0119/2007/T Bratislava, 27.12.2006 Číslo spisu: 00061/BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky,

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické charakteristiky

Podrobnejšie

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA hľad nákladov za r. 2013 deti 00320781 MESTO KREMNICA 14 142 0 1 585 15 727 00326585 MESTO VYSOKÉ TATRY 5 267 0 2 213 7 480 00607231 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 0 94 009 65 057 159 066 00610470

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

VOD 3.kolo tlačová správa

VOD 3.kolo tlačová správa Výzva: IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (3. kolo) P.č. Kolo Kód ITMS Názov projektu Žiadateľ Územie Stav projektu (ŽoNFP) 1 3 NFP302010L880

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Prezentácia Odbor dopravy stretnutie s dopravcami GR ŽSR O410 Odbor dopravy Ing. Jozef Dudák 00421 2029 7160 V prezentácii sa zameriam na: 1) Predstavenie Odboru dopravy 2) Čo sme riešili v roku 2015 zmeny

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Homola+Maruniak.ppt

Microsoft PowerPoint - Homola+Maruniak.ppt Revitalizácia železničných staníc Ing. Juraj Homoľa Ing. Daniel Maruniak 26. február 2008 Obsah 1. Súčasný stav železničných staníc na Slovensku 2. Revitalizácia železničných staníc ŽSR 3. Vybrané medzinárodné

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo vystavenia splatnosti Číslo dodávateľské Dodávateľ Predmet Cena v EUR zverejnenia 101/2017 13.1.2017 24.1.2017 201700153 II, 03601 Martin, IČO:2020123699 ovocie a zelenina 36,31 102/2017 13.1.2017

Podrobnejšie

Sčítanie v železničnej doprave E RAIL TRAFFIC CENSUS 2010 Apríl 2012

Sčítanie v železničnej doprave E RAIL TRAFFIC CENSUS 2010 Apríl 2012 Sčítanie v železničnej doprave E RAIL TRAFFIC CENSUS 2010 Apríl 2012 OBSAH ÚVOD 1. VÝBER A ČÍSLOVANIE ÚSEKOV SIETE ZARADENÝCH DO SČÍTANIA E RAIL TRAFFIC CENSUS 2010 1. 1 Železničné trate podľa AGC, AGTC

Podrobnejšie

ÚS č

ÚS č MUŽI MEVA SPORT Siladice - Cífer R Kolena Sudora Križovany n./d. - Dolná Krupá Žažo Tomašovič Pavlice - Drahovce Lauko Benkovský Dechtice - Krakovany Mucha J. Šašo Zavar - Majcichov R Chudják Zeleneč -

Podrobnejšie

ÚS č

ÚS č MUŽI MEVA SPORT Siladice - Cífer Krč-Konečný Juhás 01.06. 14:00 Križovany n./d. - Dolná Krupá Žažo Tomašovič Pavlice - Drahovce Lauko Benkovský Dechtice - Krakovany Mucha J. Šašo Zavar - Majcichov R Chudják

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc Slovenský zväz hádzanej, Trnavská 37, 831 04 Bratislava Vyžrebovanie súťaží SZH 2014/2015 EXTRALIGA MUŽI 1. kolo : 30. - 31.8.2014 XA-1 Šaľa - Hlohovec XA-2 Modra - Bratislava XA-3 Prešov - Košice XA-4

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: potraviny Inmedia,360

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: potraviny Inmedia,360 Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: 13.1 7.1.2013 potraviny Inmedia,3601 9208,Zvolen 96001 222,49 ved.šj Makuková Jana 13.2

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU 20% až Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová okrová povrch štiepaný

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Dôležité upozornenia 1. ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1.5.2013) je potrebné realizovať cez ISSF prostredníctvom elektronickej podateľne!!! Pri podaniach je POTREBNÉ

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

untitled

untitled viac za menej...každý deň VÍLA SPARKLE GIRLZ dostupné rôzne druhy, výška 30 cm DETSKÁ KOSAČKA S BUBLIFUKOM rozmery: 26 26 50 cm PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 23. 5. 5. 6. 2019 ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB AUTÍČKO

Podrobnejšie

Iné domáce projekty riešené na FPEDAS v roku 2017

Iné domáce projekty riešené na FPEDAS v roku 2017 INÉ DOMÁCE PROJEKTY RIEŠENÉ NA FPEDAS V ROKU 2017 Celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov 1. Triedy vnútroštátneho styku metódou End to End v roku 2016 0370/16 doba riešenia: 2015-2017 Ing. Achimská

Podrobnejšie

SPM_2018_2019_v8 losovanie.xlsx

SPM_2018_2019_v8 losovanie.xlsx Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 2..2019 Usporiadateľ: TJ Lokomotíva Vrútky Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: 2 Počet štartujúcich : 65 Počet klasifikovaných:

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice

Podrobnejšie

Čiastka 93/2010 (231)

Čiastka 93/2010 (231) Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU

Podrobnejšie

Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, dostupné farby: veľkosti:

Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, dostupné farby: veľkosti: Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, veľkosti: 134 164 cm 3 99 S NEÓNOVOU POTLAČOU pre chlapcov, veľkosti: 134 164

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Dôležité upozornenia 1. ŠTK ZsFZ oznamuje, že Termínová listina súťažného ročníka 2016/2017, schválená VV ZsFZ, je zverejnená na webstránke ZsFZ www.zsfz.sk v sekcii Futbalové normy / Rozpis súťaží ZsFZ.

Podrobnejšie

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 112 Pre trate: A B C D E F Plaveč Poprad-Tatry Odb. Spišská Belá Spišská Belá Studený Potok T

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 112 Pre trate: A B C D E F Plaveč Poprad-Tatry Odb. Spišská Belá Spišská Belá Studený Potok T ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 2 Pre trate: A B C D E F Plaveč Poprad-Tatry Odb. Spišská Belá Spišská Belá Studený Potok Tatranská Lomnica Poprad-Tatry TEŽ Štrbské Pleso (TEŽ)

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK a Krajskej knižnice v Žiline za rok 217 Katarína Šušoliaková Božena Sobolová Žilina 29. 5. 218 Krajská v Žiline 6 pobočiek, ZA 8 97 obyv., okresy

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2010 Congenital defects in the SR 2010 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2010 Congenital

Podrobnejšie

Microsoft Word - Lokšová.doc

Microsoft Word - Lokšová.doc KOORDINÁCIA VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY - ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU Zuzana Lokšová 1 Úvod Na verejnej osobnej doprave, ktorá musí zabezpečovať všetky nutné prepravné požiadavky,

Podrobnejšie

Čiastka 93/2010 (231)

Čiastka 93/2010 (231) NÁVRH NA INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV TITUL ZA MENOM BYDLISKO/MIESTO

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF prípadne nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. Výnimky z hracích dní a hracích časov III. liga TIPOS ŠTK ZsFz z dôvodu účasti výberu

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. dátum Identifikačné údaje dodávateľa: dátum celková

Podrobnejšie