R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a"

Prepis

1 R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. vedúca odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Vypracovali pracovníci odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici z podkladov všetkých RÚVZ v SR ku dňu Epidemiologická analýza prenosných ochorení bola spracovaná z výstupov zo dňa

2 I. Črevné infekcie UBrušný týfus A 01 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. USalmonelózy A 02 Vo februári bolo hlásených 169 ochorení (chor. 3,10/ ), minulý mesiac bolo hlásených 292 ochorení, minulý rok vo februári hlásených 156 ochorení. U 6 osôb bolo zistené bezpríznakové vylučovanie salmonel. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v ZI kraji (4,20). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia vo vekovej skupine 0 roč. detí (27,24). U chorých bola najčastejšie pôvodcom S. Enteritidis 80,95%, S. Typhimurium 4,76% a S. Infantis 3,57%. Typ OCHORENIE VYLUČOVANIE SPOLU Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. S.Bližšie neurčená 2 1, ,33 2 1,15 S.Brandenburg 1 0, ,33 1 0,57 S.Derby 1 0, ,33 1 0,57 S.Enterica 2 1, ,33 2 1,15 S.Enteritidis , , ,03 S.Infantis 6 3, ,67 7 4,02 S.Mbandaka 1 0, ,33 1 0,57 S.Skupiny B 2 1, ,33 2 1,15 S.Skupiny C 1 0, ,33 1 0,57 S.Stanley 1 0, ,33 1 0,57 S.Typhimurium 8 4, ,33 8 4,60 ZESkult.negatívny ZESkult.nevyšetrený 1 0, ,33 1 0,57 6 3, ,33 6 3,45 Klinická manifestácia: - A 02.0 Salmonelová enteritída 165x - A 02.1 Salmonelová septikémia 3x - A02.2 Lokalizované salmonelové infekcie 1x - A02.8 Iné špecifikované salmonelové infekcie 0x - A 02.9 Nešpecifikované salmonelové infekcie 0x

3 Charakter výskytu bol sporadický, rodinný aj epidemický. Zaznamenali sme 8 epidémií (Senteritidis 8x): - 1 väčšiu epidémiu - 7 menších epidémií s počtom chorých 2 a 4 Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch. Poč. exp S.Enteritidis Podlužany (BN) Obec Faktor Dôkaz vajciadomáce epidemiologicky UBacilová dyzentéria A 03 Vo februári bolo hlásených 6 ochorení (chor. 0,11/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 8 prípadov a vo februári minulého roka bolo hlásených 19 ochorení. Kraje: BC 2x, PV 5x, KI 1x. Vek: 1-4=2, 5-9=1, 10-14=4, 25-34=1. Etiológia: - A 03.0 Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae 0x - A 03.1 Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri 6x - A 03.3 Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei 0x - A 03.8 Iné šigelózy 0x Charakter výskytu bol sporadický a rodinný. Hlásená bola 1 rodinná epidémia s 1 chorým a 1 nosičom (S. flexneri). UIné bakteriálne črevné infekcie A 04 Vo februári bolo hlásených 696 prípadov ochorení (chor. 12,79/ ), minulý mesiac bolo 665 prípadov, minulý rok vo februári bolo 753 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najviac prípadov bolo hlásených v BL kraji (142 prípadov). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných (chor. 103,86/ ) a 1-4 ročných detí (chor. 52,35/ ). Etiológia: - A 04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 19x - A 04.3 Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli 0x - A 04.4 Iné črevné infekcie Escherichia coli 0x - A 04.5 Kampylobakteriálna enteritída 334x - A TEnteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica9t 20x - A 04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 320x, NN 269x - A 04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie 3x (Citrobacter 1x), NN 1x Charakter výskytu bol sporadický a rodinný. TYP Freq. Perc. Campylobacter coli nešpecifikované 23 3,36 Campylobacter gracilis nešpecifikované 2 0,29 Campylobacter jejuni nešpecifikované ,92 Campylobacter lari nešpecifikované 1 0,15 Campylobacter nešpecifikované 7 1,02 nešpecifikovaný Campylobacter showae nešpecifikované 1 0,15 Campylobacter ureolyticus nešpecifikované 2 0,29 3

4 Citrobacter nešpecifikované 1 0,15 Clostridium difficile nešpecifikované 55 8,03 Clostridium difficile produkujúci 11 1,61 toxín A Clostridium difficile produkujúci 13 1,90 toxín B Clostridium difficile produkujúci ,45 toxín A aj toxín B E.coli/EPECenteropatogénne nešpecifikované 2 0,29 E.coli/EPECenteropatogénne O55 1 0,15 E.coli/EPECenteropatogénne O86 1 0,15 E.coli/EPECenteropatogénne O ,15 E.coli/EPECenteropatogénne O ,15 E.coli/EPECenteropatogénne O ,15 E.coli/EPECenteropatogénne O ,15 E.coli/EPECenteropatogénne O ,15 E.coli/EPECenteropatogénne OA polyvalentná 1 0,15 E.coli/EPECenteropatogénne O44 4 0,58 E.coli/EPECenteropatogénne O ,44 E.coli/EPECenteropatogénne O25 2 0,29 Yersinia enterocolitica nešpecifikované 10 1,46 Yersinia enterocolitica serovar 3 9 1,31 ZES-kult.nevyšetrený nešpecifikované 1 0,15 UKampylobakteriálna enteritída A 04.5 Vo februári bolo hlásených 334 ochorení (chor. 6,14/ ), minulý mesiac 357 prípadov a minulý rok vo februári bolo hlásených 438 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v BL kraji (9,53). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných detí (chor. 80,02) a 1-4 ročných (chor. 47,12). Charakter výskytu bol sporadický a rodinný. Zaznamenali sme 5 menších epidémií s počtom chorých 2-3 (C. jejuni 5x). Importovaný bol 1 prípad z Poľska. UEnteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica A04.6 a Extraintestinálna yersinióza A28.2 Vo februári bolo hlásených na dg. A prípadov (chor. 0,37/ ), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 15 prípadov, minulý rok vo februári 26 ochorení. Najviac prípadov bolo hlásených z krajov BL a BC (chor. 0,77). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 1-4 ročných (2,18). Výskyt bol sporadický a rodinný. Hlásená bola 1 rodinná epidémia s počtom chorých 2. 4

5 Dg. A28.2 viď časť Zoonózy. UEnteritída zapríčinená Clostridium difficile A 04.7 Vo februári bolo hlásených 320 prípadov ochorení (chor. 5,88/100000), minulý mesiac 254 prípadov, minulý rok vo februári 256 prípadov. Ochorenie bolo hlásené vo všetkých krajoch s maximom v BL kraji (chor. 11,37). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia v skupine 65+ (29,24). Z celkového počtu sa jednalo o nozokomiálnu nákazu 269x, minulý mesiac to bolo 220x, minulý rok vo februári 179x. Najviac NN nákaz sa vyskytlo na internom (113x), odd. dlhodobo chorých (334x) a geriatrickom (27x). Charakter výskytu bol sporadický a epidemický. Hlásená bola 1 väčšia epidémia. TYP Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile Freq. nešpecifikované 55 produkujúci toxín A 11 produkujúci toxín B 13 produkujúci toxín A aj toxín B 236 Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch Clostridium difficile Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz 8 22 Trnava kontakt s chorým epidemiologicky UIné bakteriálne otravy potravinami A 05 Vo februári ochorenie nebolo hlásené. UAmébová červienka amebózy A 06 Vo februári ochorenie bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ) ako Nešpecifikovaná amebóza A ročný chlapec z Rožňavy z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, v stolici potvrdená Entamoeba histolytica. UIné protozoárne črevné choroby A 07 Vo februári bolo hlásených 13 prípadov ochorení (chor. 0,24/ ), v minulom mesiaci bolo zaznamenaných 16 prípadov, vo februári minulého roka bolo hlásených 16 ochorení. 5

6 Najvyšší počet ochorení bol zaznamenaný v PV kraji (7 prípadov, chor. 0,85). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia vo vekovej skupine 1-4 ročných (4 prípady, chor. 1,75). Etiológia: A 07.1 Giardióza 8x A 07.2 Kryptosporidióza 0x A 07.8 Iné špecifikované protozoárne črevné choroby 5x UVírusové a iné špecifikované črevné infekcie A 08 Vo februári bolo hlásených 688 prípadov ochorení (chor. 12,64/ ), minulý mesiac 944 ochorení, minulý rok Vo februári bolo zaznamenaných 608 ochorení. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v TC kraji (23,84). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných (260,49). Etiológia: A 08.0 Rotaová enteritída - 364x, NN 42x A 08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená om Norwalk 258x, NN 26x A 08.2 Adenoová enteritída 64x, NN 4x A 08.3 Iné ové enteritídy 2x A 08.4 Nešpecifikovaná ová črevná infekcia 0x A TIné, bližšie určené črevné infekcie9t 0x Charakter výskytu bol sporadický, rodinný, epidemický. Zaznamenali sme 25 epidémií - 13x noro, 12x rota: - 21 menších (počet chorých 2-4) - 4 väčšie (počet chorých 5-70 chorých) Dát. vzniku Dát. ukon Agens Špecif. Poč. ch. norovíru s nešpecifikovan é rota nešpecifikovan é rota nešpecifikovan é Poč. exp Trenčiansk e Teplice Obec Faktor Dôkaz kontakt s chorým epidemiologick y 6 35 Levice neznámy epidemiologick y Martin kontaminovan é prostredie epidemiologick y rota nešpecifikovan é 5 28 Spišská Nová Ves epidemiologick y UHnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu A 09 Vo februári bolo hlásených 148 ochorení (chor. 2,72/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 176 prípadov a vo februári minulého roka bolo 192 ochorení. 11 ochorení malo NN charakter. Najvyššiu chorobnosť sme zaznamenali v BC kraji (5,39). Vekovo-špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0-ročných (17,03) a 1-4 ročných (12,65). Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásené boli 4 epidémie: - 2 väčšie epidémie - 2 menšie epidémie (2x kult. negat., počet chorých 2 a 4). Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch. Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz 6

7 kultivačne negatívny kultivačne negatívny Pezinok neznámy epidemiologicky Makov kontaminované prostredie epidemiologicky II. Vírusové hepatitídy Vo februári bolo hlásených 37 prípadov ových hepatitíd, minulý mesiac 22, minulý rok vo februári 59 prípadov. Z toho boli zaznamenané 4 prípady akútnej VHA (10,26%), 2 prípady akútnej VHB (5,13%), 0 prípadov akútnej VHC (0,00%), 4 prípadov akútnej VHE (10,26%), 5 prípadov chronickej VHB (12,82%), 24 prípadov chronickej VHC (61,54%). UAkútna ová hepatitída typu A B 15 Vo februári boli hlásené 4 prípady ochorení (chor. 0,07/ ), v minulom mesiaci boli hlásené 2 prípady. Vo februári minulého roka bolo hlásených 24 prípadov. Prípady boli hlásené z krajov TC, BC, PV a KI po 1 prípade. Vekové skupiny: 15-19=1, 20-24=2, 25-34=1. Prípady neboli očkované. Hlásené 2 importované prípady z Indie a Kapverd. UVírusová hepatitída typu B UAkútna ová hepatitída typu B B 16 Vo februári boli hlásené 2 prípady ochorenia (chor. 0,04/ ), v minulom mesiaci 4 prípady a vo februári minulého roka bolo hlásených 6 prípadov. Ochorenia boio hlásené ako B16.9 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy. Ochorenia hlásené z krajov: TA 1x, ZI 1x. Vekové skupiny: 25-34=1, 35-44=1. EA: 1x nezistená, 1x i.v. drogy. Očkovanie: nezistené 1x, neočkovaný 1x. Hlásená bola 1 rodinná epidémia s počtom nosičov 2x. UChronická ová hepatitída typu B B 18.1 Vo februári bolo hlásených 5 prípadov (chor. 0,09/ ), minulý mesiac 9 prípadov. Vo februári minulého roka boli zaznamenané 4 prípady. Ochorenia boli hlásené z krajov: BC 3x, PV 1x, KI 1x. Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách: 35-44=3, 45-54=1, 55-64=1. EA: drobný chir. výkon 1x, tetovanie 1x, nezistená 3x. UVírusová hepatitída typu C UAkútna ová hepatitída typu C B 17.1 Vo februári neboli boli hlásené ochorenia. 7

8 UChronická ová hepatitída typu C B 18.2 Vo februári bolo hlásených 24 ochorení (chor. 0,44/ ), v minulom mesiaci bolo 7 ochorení. Vo februári minulého roka bolo zaznamenaných 17 ochorení. Ochorenia boli hlásené najviac z TA kraja (1,60). Najviac bola postihnutá veková skupina ročných (1,23). V epidemiologickej anamnéze udané: i. v. drogy 9x, tetovanie 1x, nezistená 14x. UAkútna ová hepatitída typu E B 17.2 Vo februári boli hlásené 4 ochorenia (chor. 0,07/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 10 ochorení. Vo februári minulého roka boli zaznamenané 4 prípady. Ochorenia boli hlásené z okresov: BC 3x, KI 1x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 35-44=2, 55-64=1, 65+=1. UCytomegaloová hepatitída B 25.1 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UKontakt alebo ohrozenie ovou hepatitídou Z 20.5 Vo februári bolo hlásených 5 prípadov (0,09/ ), minulý mesiac 6 prípadov. Minulý rok vo februári hlásených 7 prípadov. Prípady hlásené z kraja TC 5x. Poranenia sa vyskytli u osôb vo veku 10-14=1, 15-19=1, 25-34=1, 45-54=1, 55-64=1. Povolanie: SZP 2x, PZP 1x, študent 1x, dieťa 1x. UNosič ovej hepatitídy Z 22.5 Vo februári bolo hlásených 51 prípadov nosičstva (chor. 0,94/ ), pričom minulý mesiac bolo hlásených 31 prípadov. Minulý rok vo februári hlásených 24 prípadov. Nosičstvá boli hlásené z krajov: TA 11x, TC 3x, NI 3x, BC 8x, PV 16x, KI 10x. Prípady boli hlásené vo vekových skupinách: 20-24=3, 25-34=5, 35-44=15, 45-54=16, 55-64=9, 65+=3. Anamnéza: operácie 6x, pôrod 2x, tetovanie 2x, transfúzia 2x, zubné ošetrenie 2x, vertikálna prenos 1x. Dôvod vyšetrenia: prev. prehliadka 4x, hospitalizácia 4x, vyhľadanie zdrav. pomoci 25x, akt. vyhľadanie v ohnisku 2x. II. Vzdušné nákazy UPertussis A 37 Vo februári bolo zaznamenaných 39 ochorení (chor. 0,72/ ), minulý mesiac bolo hlásených 33 prípadov a vo februári minulého roka 19 ochorení. Dg: A 37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis 36x 8

9 A 37.1 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis 0x A 37.8 Divý kašeľ vyvolaný iným druhom Bordetella 3x Ochorenia hlásené krajov: BL 7x, TA 8x, NI 2x, BC 9x, PV 4x, KI 9x. Najviac prípadov (7 prípadov) bolo hlásených vo vekovej skupine ročných (10 prípadov, 1,38/ ). Očkovanie: nezistené - 21, očkovanie riadne - 14, neočkovaný 4. Charakter výskytu bol sporadický a rodinný. Hlásené boli 2 rodinné epidémie po 2 prípady. ULegionárska choroba A 48.1 Vo februári bolo hlásených 6 ochorení (0,11/ ), minulý mesiac 5 ochorení, minulý rok 0 ochorení. Kraje: BL 4x, ZI 1x, KI 1x. Vekové skupiny: 25-34=1, 35-44=2, 45-54=1, 55-64=1, 65+=1. EA negat vo všetkých prípadoch. Laboratórne pozit. Legionella penumophilla nešp. 2x, L. dumoffii 1x, Legionella penumophilla séroskupina I 3x, UVaricella B 01 Vo februári bolo hlásených 1742 ochorení (chor. 32,00/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 1954 ochorení, vo februári minulého roka bolo hlásených 1132 ochorení. Prípady hlásené zo všetkých krajov, najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v ZI (chor. 60,06) a NI kraji (chor. 49,21). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná u 1-4 ročných (311,07). Klinické prejavy ochorení: B 01.8 Varicella s inými komplikáciami 1x B TVaricella bez komplikácie3t 1741x, NN 2x Výskyt bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásené boli 4 väčšie epidémie. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch varicella zoster varicella zoster varicella zoster varicella zoster Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz 7 32 Hnúšťa kontaminovaný vzduch Rožňava kontaminovaný vzduch Rožňava kontaminovaný vzduch Slavošovce kontaminovaný vzduch epidemiologicky epidemiologicky epidemiologicky epidemiologicky UOsýpky - morbilli B 05 Vo februári bolo hlásených 37 ochorení (chor. 0,68/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 43 ochorení. 9

10 Ochorenia hlásené z KI kraja 35x a BL 2x. Vekové skupiny: 0r.=15, 1-4r.=12, 5-9r.=1, 15-19=1, 20-24=1, 25-34=1, 35-44=2, 45-54=3, 55-64=1. Vykázané ako: B 05.2 Osýpky komplikované zápalom pľúc (J17.1*) 2x, Očkovanie: 2x neočkované pre vek B 05.8 Osýpky s inými komplikáciami 15x, Očkovanie: 1x očkovaný riadne, 8x neočkovaný pre vek, 1x neočkovaný pre kontraindikáciu, 4x neočkovaný B 05.9 Osýpky bez komplikácií 20x, Očkovanie: 2x nezistené, 5x očkovaný riadne, 3x neočkovaný pre vek, 4x neočkovaný pre kontraindikáciu, 1x neočkovaný pre odmietnutie, 5x neočkovaný. Košický kraj 35 ochorení, z toho 16 NN, chorobnosť 4,6/ obyv. (január 43, chor. 5,6) hlásených z okresov Košice I, II, IV, Košice okolie, Michalovce a Trebišov. UOkr. Košice I-IV a Košice okolieu 21 ochorení, z toho 15 NN, 5 profesionálnych nákaz a 1 kontaktné ochorenie dieťaťa s chorým v DD. Bol zaznamenaný epidemický výskyt osýpok v DFN Košice. V priebehu mesiaca február ochorelo spolu 15 detí a 5 zdravotníckych pracovníkov (zdr. sestry 2x, lekár 2x, sanitárka 1x). Rozdelenie chorých podľa veku a očkovacieho statusu: 0 roční 6 detí (neočkovaní), 1 roční 7 detí (neočkovaní), 2 roční 2 deti (1x očkované, 1x matka odmietla očkovanie), 5 dospelých osôb vo veku 44, 45, 46, 48 a 57 rokov (4x očkovaní, 1x údaj nezistený). Laboratórne bolo potvrdených 21 prípadov. V rámci protiepidemických opatrení bol LD nariadený deťom, ktoré boli v kontakte s chorými v DFN Košice, 11 zdravotníckym pracovníkom z DFN Košice, ktorí nemali údaj o očkovaní, študentom Lekárskej fakulty UPJŠ a 2 SZŠ, ktorí boli v inkriminovanom čase v DFN na praxi. V okr. Košice okolie ochorela 5-9 ročná žiačka ZŠ, ktorá je umiestnená od r v DD Sokoľany, kde prišla do kontaktu s dieťaťom chorým na osýpky (0 ročné, hlásené ako NN). Očkovací status: neočkované pre kontraindikáciu (epilepsia). UOkr. MichalovceU 1 potvrdené ochorenie 1-4 ročného dieťaťa v epid. súvislosti s prebiehajúcou epidémiou v okr. Trebišov (rodina navštevuje príbuzných v Sečovciach). Formou rozhodnutia RH bolo za mesiac február 2019 vydaných 12 opatrení. UOkr. TrebišovU 12 ochorení a 1 NN z lokalít 1x Sečovce, 1x Slovenské Nové Mesto, 9x Trebišov, 2x Zemplínska Teplica. Laboratórne bolo potvrdených 10 prípadov. Ochorenia sa vyskytli u 4 mužov a 9 žien. Veková štruktúra: 0 roč. 8x, 1-4 roč. 3x, roč. 1x a roč. 1x. Očkovací status: 7x neočkovaní pre vek, 3x neočkovaní, 2x neočkovaní pre kontraindikácie, 1x riadne očkovaný. NN bola zaznamenaná u 0 ročného polymorbídneho dieťaťa s dg. centrálny hypokorticizmus, hospitalizovaného na detskom odd. Ochorenie potvrdené sérologicky. Bratislavský kraj Ochorenia boli hlásené u 2 dospelých osôb s ukrajinskou štátnou príslušnosťou vo vekovej skupine ročných a ročných. URužienka (Rubeola) B 06 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UParotitis epidemica B 26 10

11 Vo februári boli hlásené 4 ochorenia (0,07/ ), minulý mesiac 4 ochorenia. Kraje: TA 1x, ZI 1x, KI 2x. Vekové skupiny: 0r.=1, 10-14=1, 20-24=1, 45-54=1. Očkovanie: 1x nezistené, 2x očkovaný riadne, 1x neočkovaný pre vek. Všetky ochorenia sérologicky potvrdené (IgM pozit.) UChrípka vyvolaná identifikovateľným om chrípky - J 10 Vo februári bolo hlásených 463 prípadov (8,51/ ), minulý mesiac 185 prípadov. Minulý rok vo februári hlásených 308 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov okrem BL kraja s najvyššou chorobnosťou v TA kraji (16,71) a PV kraji (15,17). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných (61,29/ ). Hlásených bolo 27 úmrtí (26x J10.7, 1x J10.9). J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným om chrípky 363x potvrdených prípadov (319x chrípka typu A, 11x chrípka typu B), 18x očkovaní sezónne proti chrípke, NN 27x J10.7 SARI 57x, 1x očkovaný sezónne proti chrípke, NN 2x J10.9 Chrípka H1N1 Novel 43x (chrípka typu A), 1x očkovaný sezónne proti chrípke, NN 2x Výskyt bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásených bolo 5 epidémií ( chrípky A 5x): - 4 väčšie - 1 menšia (počet chorých 3) Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Špecif. Poč. ch chrípky A chrípky A chrípky A chrípky A Poč. exp. bližšie neurčená Nové Zámky (H1) New Caledonia/20/99- like (H1) New Caledonia/20/99- like (H1N1) Michigan/45/2015 pdm09-like Nové Zámky Nové Zámky Obec Faktor Dôkaz kontakt s chorým epidemiologicky epidemiologicky epidemiologicky Šamorín epidemiologicky USARI - J 10.7 Vo februári bolo hlásených 57 ochorení (1,05/ ), minulý mesiac 1 ochorenie, rok vo februári 18 ochorení. Kraje: TA 7x, TC 15x, NI 7x, ZI 5x, BC 7x, PV 10x, KI 6x. Vekové skupiny: 1-4=3, 25-34=7, 35-44=3, 45-54=7, 55-64=19, 65+=18. Hlásených bolo 26 úmrtí, viď časť Úmrtia. UChrípka typu A (H1N1) - J

12 Vo februári bolo hlásených 43 ochorení (0,09/ ), minulý rok 5 ochorení, minulý rok 8 ochorení. Kraje: TA 22x, NI 4x, ZI 1x, KI 16x. Najvyššia chorobnosť bola vo vek. skupine 1-4 ročných (4 prípady, 1,75). Hlásené bolo 1 úmrtie, viď časť Úmrtia. IV. Nákazy kože a slizníc USvrab B 86 Vo februári bolo hlásených 169 ochorení (chor. 3,10/ ), minulý mesiac bolo 184 prípadov, vo februári minulého roku 227 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v NI kraji (7,22) a PV kraji (4,01). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná v skupine 0 roč. (chor. 11,92). Charakter výskytu sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenaných bolo 7 epidémií - 2 väčšie a 5 menších s počtom chorých 2 a 3. 1 ochorenie hlásené ako NN nákaza. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch zákožka svrabová zákožka svrabová Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz 7 69 Holíč epidemiologicky 7 12 Marcelová kontaminované prostredie epidemiologicky V. Zoonózy ULymeská borelióza A69.2, M 01.2, G 63.0 Vo februári bolo zaznamenaných 24 prípadov ochorení (chor. 0,44/ ), minulý mesiac bolo hlásených 16 prípadov, kým Vo februári minulého roku bolo hlásených 19 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola hlásená z ZI kraja (10 prípadov, 1,45). Najvyššia chorobnosť bola hlásená u ročných (6 prípadov, chorobnosť 0,83). Ako dg. A69.2 bolo vykázaných 18 ochorení, ako dg. G63.0 boli vykázané 2 ochorenia, ako dg. M01.2 boli vykázané 4 ochorenia. Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: iný 1x, neznámy 8x, poštípanie hmyzom 1x, prisatie kliešťa 14x. UTularémia A 21 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UAntrax A 22 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. 12

13 UBrucelóza A 23 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. ULeptospiróza A 27 Vo februári nehlásený žiadny prípad. UIné bakteriálne zoonózy A 28 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UListerióza A 32, P37.2 Vo februári boli hlásené 2 ochorenia (0,04/ ), minulý mesiac 1 ochorenie, minulý rok vo februári 1 ochorenie. Dg: A32.1 Listériová meningitída a meningoencefalitída 0x A32.7 Listériová septikémia 1x A TNešpecifikovaná listerióza 1x 10TA T65+ ročný pacient z okresu Nové Zámky bol hospitalizovaný z dôvodu pretrvávajúcich febrilít do 40 C a triašky. K rozvoju uvedených príznakov dochádza na štvrtý deň po podaní chemoterapie /Dg. Chronická lymfatická leukémia/. Objektívnym neurologickým vyšetrením neboli zistené pozitívne meningeálne príznaky, v laboratórnom obraze bola detekovaná elavácia zápalových markerov a následne zahájená intravenózna ATB terapia. Ochorenie bolo potvrdené klinickým priebehom a kultivačným dôkazom pôvodcu nákazy Listeria monocytogenes z hemokultúry. NRC v Košiciach - kultivačným dôkazom Listeria monocytogenes O1 v hemokultúre. Epidemiologická anamnéza: po prešetrení epidemiologickej anamnézy sa nepodarilo určiť prameň pôvodcu nákazy, faktor prenosu ani mechanizmus prenosu nákazy. 10TA T35-44 ročná žena z okresu Komárno - zistené v rámci dif. dg. pre makulárny exantém na trupe a chrbte. EA negat. Ochorenie sérologicky potvrdené. UOrnitóza A 70 Vo februári nehlásený žiadny prípad. UNešpecifikovaná škvrnitá horúčka A 77.9 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. 13

14 UHorúčka Q A 78 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UIné špecifikované riketsiózy A 79.8 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UBesnota A 82 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UKliešťová encefalitída A 84 Vo februári bol hlásený 1 prípad (0,02/ ) z okresu Zvolen. Išlo o ročného pacienta, ktorý si dal v rámci preventívnej prehliadky urobiť všetky krvné vyšetrenia, anti v. klišť. encefal. IgM pozit. EA negat. Neočkovaný. UHorúčka dengue A 90 Vo februári bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), minulý mesiac 1 ochorenie. Ochorenie importované z Thajska u ročnej ženy z Považskej Bystrice - 5 dní po návrate z Thajska vysoké teploty nad 38 C, kovová chuť v ústach, nechutenstvo, bolesti svalov a kĺbov celého tela, rezanie v očiach, pocit pálenia na koži a tvári, krvácavé prejavy z nosa. EA - v epidemiologickej súvislosti laboratórne potvrdená 3x dengue horúčka u známych - hospitalizovaní v Thajsku. Krv - ELISA pozit. IgM horúčky dengue. UHorúčka Západného Nílu - A 92.3 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UIné ové hemoragické horúčky nezatriedené inde A 98 Vo februári hlásené 4 prípady (chor. 0,04/ ), minulý mesiac hlásených 2 prípadov. Vo februári v minulom roku hlásených 6 prípadov. Kraje: NI 1x, BC 1x, KI 2x. Vek: 5-9=1, 25-34=1, 35-44=2. Mechanizmus prenosu: kontakt s divokožijúcim zvieraťom 2x, kontakt s domácim zvieraťom 1x, neznámy 1x. Klinická forma: febrilná 2x, pľúcna 1x, renálna 1x. UMalária - B 50 - B54 Vo februári bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), minulý mesiac 1 ochorenie, obe ako B 50.9 Nešpecif. malária zav. Plasmodium falciparum importované. 14

15 55-64 ročný muž, import z Ghany, okres Stará Ľubovňa. 5 týždňový pobyt v Ghane, po návrate na Slovensko - zimnica, triaška, zvracanie, riedke stolice, renálne zlyhanie. Krv rtpcr Plasmodium falciparum. UToxoplazmóza B 58, P37.1 Vo februári bolo hlásených 11 ochorení (chor. 0,20/ ), v predchádzajúcom mesiaci bolo 8 prípadov a vo februári minulého roka bolo hlásených 10 prípadov. Diagnóza: B 58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov 2x B 58.9 Nešpecifikovaná toxoplazmóza 9x Ochorenia boli hlásené z kraja NI 2x, ZI 2x, BC 6x, PV 1x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 5-9=2, 15-19=2, 20-24=1, 25-34=3, 35-44=1, 45-54=1, 55-64=1. Rozdelenie podľa klinickej formy: bezpríznaková 2x, uzlinová 9x. Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: kontakt s domácim zvieraťom 2x, neznámy 6x, nepriamy kontakt 2x, poranenie zvieraťom domácim 1x. UEchinokokóza B 67 Vo februári bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), minulý rok vo februári 1 ochorenie. Dg: B67.5 Infekcia pečene Echinococcus multilocularis ročná žena z okresu Sabinov udávala problémy s trávenim. Vykonané vyšetrenie pečene (USG) - prítomné cysty. Th - Zentel mg. Epid. anamnéza - v minulosti kontakt so zvieratami, psom a mačkou z okolia. Sami zvieratá nechovajú. UTenióza B 68 Vo februári nebolo hlásené ochorenie. UTrichinelóza B 75 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UIné helmintózy B 83 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. VI. Neuroinfekcie UMeningokokové invazívne ochorenia - A39 15

16 Vo februári hlásených 7 ochorenia (chor. 0,13/ ), minulý mesiac 4 ochorenia, minulý rok vo februári hlásených 9 ochorení. Diagnóza: A 39.0 Meningokoková meningitída (G01*) 6x, 1x úmrtie, 1x kultivácia negatívna A TWaterhouseov-Friderichsenov syndróm 10T 0x A 39.2 Meningokoková sepsa (akútna meningokokcémia) 1x, kultivácia negatívna A 39.9 Nešpecifikovaná meningokoková infekcia 0x A 39.0 Meningokoková meningitída Okr. Košice okolie Ochorel 1-4 ročný chlapec z minoritnej skupiny obyvateľov. V klinickom obraze kašeľ, bolesť hlavy, vracanie, teplota 40 st. C, malátnosť. V laboratórnom obraze elevácia zápalových parametrov, prítomné známky meningeálneho dráždenia. Z likvoru RT-PCR potvrdená N. meningitidis séroskupina C. V rámci protiepidemických opatrení bolo 9 kontaktom nariadené profylaktické podávanie ATB. Neočkovaný. Okr. Spišská N. Ves - 10 mesačné dieťa prijaté na detské odd. pre hyperpyrexie, vracanie, kašeľ, príznaky meningeálneho dráždenia. Realizovaná LP, likvor svedčil pre purulentnú meningitídu, kultivačne negatívny. V rámci protiepidemických opatrení bola v ohniskách 35 kontaktom nariadená ATB profylaxia. Neočkovaný. Okres Sabinov 1-4 ročné dieťa hospitalizované pre akútnu gastritídu. Dieťa pri príjme spavé, dehydrované, lab. zápalová aktivita vysoká, iniciovaná rehydratačná liečba + ATB Amoksiklav. Pre pretrvavájúcu spavosť, febrility do 39,5 C konzultovaný pediater a doporučený preklad na odd. pediatrie. Pri príjme v klinickom obraze prítomné pretrvávajúce febrility, dieťa spavé, zrenice izokorické, koža bez petéchií, anikterická, hlava mezocefalická, na poklop nebolestivá, veľká fontanela zašlá, príznaky meningeálneho dráždenia neprítomné. Vykonaná LP a vyšetrenie likvoru potvrdilo eleváciu zápalových parametrov - leukocytov. Likvor (PCR) - Neisseria meningitidis bez bližšej špecifikácie. Neočkované ročný pacient s klinickými príznakmi - TT 39,9 C, bolesti hlavy v záhlaví a v krku, nauzea hospitalizovaný na oddelení infektológie, kde v rámci obj. vyšetrenia, okrem uvedených príznakov zistené následovné: TT-39,9 C, bolesti hlavy, šija oponuje na dlaň, očné bulby doťahuje do kútikov bilat, chôdza v norme. Prítomná vysoká zápalová aktivita. Vykonaná LP s pozit. výsledkom vyšetrenia likvoru - Neisseria meningitidis bez bližšej špecifikácie. Okres Humenné 0 ročné dieťa viď časť Úmrtia. Okres Bratislava Hlásené bolo 1 ochorenie na meningokokovú meningitídu u 0 ročného dieťaťa. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a laboratórneho vyšetrenia likvoru, kde bola ako etiologický agens potvrdená N. meningitidis typ C. Ochorenie končilo vyzdravením. Protiepidemické opatrenia boli realizované u 21 kontaktov. Neočkované. A 39.2 Meningokoková sepsa 16

17 Okr. Poprad 0 ročné dieťa malo nešpecifické príznaky a bolo vyšetrené praktickým lekárom a odoslané do domácej starostlivosti. Opakovane vyšetrené pre zhoršenie príznakov a odoslané na hospitalizáciu na detské oddelenie. Pri príjmovom vyšetrení bol prítomný rozvinutý petechiálny výsev a pre podozrenie na meningokokovú sepsu boli nasadené antibiotiká. Hemokultúra kultivačne negatívna. Osoby v kontakte s chorým dieťaťom boli pod antibiotickou profylaxiou. Neočkované. UCreutzfeldtova-Jakobova choroba - A 81.0 Vo februári bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), minulý rok vo februári 3 prípady. Išlo o 65+ ročného muža z okresu Ilava, viď viac časť Úmrtia UIné ové encefalitídy nezatriedené inde - A 85 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UNešpecifikované ové encefalitídy A 86 Vo februári boli hlásené 2 prípady (0,04/ ). Oba prípady boli zo ZI kraja, vekové skupiny rokov a 65+ rokov. UVírusová meningitída A 87 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UHerpetickoová meningitída B 00.3 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UHerpetickoová encefalitída B 00.4 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UVaricellová meningitída B 01.0 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UVaricellová encefalitída.- B 01.1 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. 17

18 UZosterová encefalitída B 02.0 Vo februári boli hlásené 1 ochorenia (0,06/ ), minulý mesiac 1 ochorenie, minulý rok 2 prípady. 10TOkres Nové Zámky 10T65+ ročná žena kožný nález Herpes zoster - prvá vetva n. trigeminus, v oblasti ľavej strany tváre, hlavne na čele a v oblasti ľavého oka, s prítomnosťou edému viečok. Očným vyšetrením bola potvrdená Dg. keratokonjuktivivitis herpetica Postupne dochádza u pacientky k rozvoju somnolencie a obtiažnej komunikácie. Objektívnym neurologickým vyšetrením bola zistená rigidita šije, vyšetrenie likvoru poukázalo na eleváciu hraničných zápalových markerov a následne bolo vyslovené podozrenie na susp. neuroinfekciu. Realizované CT vyšetrenie mozgu poukázalo na nešpecifikované hypodenzné zmeny v bielej hmote hemisfér a známky kortikálnej atrofie mozgu. Po zahájení adekvátnej liečby dochádza k normalizácii laboratórnych markerov a ústupu klinických obtiaži. Likvor - PCR pozit. varicella zoster. UZosterová meningitída B02.1 Vo februári bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), minulý rok vo februári 1 prípad, minulý rok vo februári 1 prípad. Okres Gelnica ročná žena hospitalizovaná pre akútne bolesti hlavy, afebrility, na druhý deň pridružený herpes zoster, závraty, zimnica. V neurologickom náleze prítomný ľahký meningeálny syndróm, bez lateralizácie. Zvýšené hepatálne testy a CRP, trombocytopénia. Zrealizované CT mozgu bez ložiskových zmien a lumbálna punkcia, ktorá svedčí pre neuroinfekt. Epidemiologická anamnéza negatívna. O10Tchorenie potvrdené na základe klinického obrazu. UBakteriálna meningitída G 00 Vo februári bol hlásený 1 prípad (chor. 0,02/ ), v minulom mesiaci hlásené 3 prípady, vo februári minulého roku 3 ochorenia. Diagnóza: - G 00.0 Hemofilová meningitída 0x - G 00.1 Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída 1x - G 00.2 Streptokokový zápal mozgových plien - streptokoková meningitída 0x - G 00.3 Stafylokoková meningitída 0x - G 00.8 Iný bakteriálny zápal mozgových plien 0x - G 00.9 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien 0x G001 Pneumokoková meningitída Okres Košice okolie ročný neočkovaný muž - hospitalizovaný pre poruchu vedomia, zvýšený TK, glykémiu 28,5 mmol/l, triašku, nekľud, dezorientovanosť, agresivitu, horúčku 39 st.c, 18

19 potenie, kvalitatívnu poruchu vedomia. Z moču potvrdený antigén Streptococcus pneumoniae nešpecifikovaný. UZápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde G 01 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UBakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde G 04.2 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UNešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída G 04.9 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. 10TUEncefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri. chorobách zatriedených inde U10TU G 05.1 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. 10TUZápalová polyneuropatia U10TU G 61 Vo februári hlásené 3 prípady (0,06/ ), minulý mesiac 2 ochorenia. Minulý rok vo februári hlásené 2 prípady. G610 Guillainov-Barrého syndróm Okres Lučenec Hlásime sporadické ochorenie u ročného pacienta, ktorý bol hospitalizovaný pre slabosť DK a HK, bolesť v ramenách. Zápalové parametre bez aktivity. Pacient je sledovaný a liečený na neurologickej ambulancie pre neuritídu. Odbery biologického materiálu na izolačný pokus: stolica a likvor neboli adekvátne odobraté. Neočkovaný. G61 Zápalová polyneuropatia Okres Brezno 5-9 ročné dieťa - malo príznaky pripomínajúce akútneho respiračného ochorenia s teplotou, ráno sa nemohlo postaviť na nohy, chodila po kolenách. Sťažovala si na bolesti oboch DK. Obvodná lekárka konštatovala myozitídu a odoslala na hospitalizáciu. Stolica negat. Dieťa bez bolestí a obmedzenej chôdze. EA negat. Dieťa kompletne očkované podľa očkovacieho kalendára. Okres Komárno Zaznamenali sme ochorenie u r. muža, ktorý bol hospitalizovaný pre bolesti ramien, polyartralgie, slabnutie HKK a dušnosť. Stav pacienta aj po liečbe vykazoval progresívny charakter pre nutnosť UPV. Odobraté boli 2 vzorky stolice na polioy s negatívnym výsledkom. V zdravotnej dokumentácii pacienta nie sú dostupné údaje o očkovaní proti poliomyelitíde. 19

20 VII. Ostatné infekcie UStreptokoková septikémia A 40 Vo februári bolo hlásených 29 ochorení (chor. 0,53/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 23 prípadov, minulý rok vo februári 16 prípadov. Najvyššia chorobnosť v PV kraji (8 prípadov, chor. 0,97/ ). Najviac postihnutá vs 65+ roční (13 prípadov, chor. 1,54/ ). Etiológia: A 40.0 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A 2x, NN 1x A 40.1 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B 2x, NN 1x A 40.2 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D 9x, NN 6x, A 40.3 Septikémia vyvolaná streptokokom pneumoniae 14x, NN 2x, 1x úmrtie (viď časť Úmrtia) A 40.8 Iná streptokoková septikémia 2x A40.3 Pneumokoková sepsa pohlavie kraj vek očkovanie materiál test výsledok agens špecifikácia Streptococcus žena TA 65+ neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae sérotyp 10A muž TC očkovaný riadne Streptococcus hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae sérotyp 22F žena PV nezistené Streptococcus hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae sérotyp 19A Streptococcus muž BC 65+ neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae sérotyp 19A muž PV Streptococcus neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae sérotyp 8 muž muž BC PV neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae muž BL 65+ nezistené hemokultúra kultivačne pozitívny 55- Streptococcus žena BL 64 nezistené hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae Streptococcus žena PV 65+ neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae nešpecifikované sérotyp 23A sérotyp 23B sérotyp 22F sérotyp 22A muž PV Streptococcus 65+ neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae nešpecifikované žena BL nezistené Streptococcus hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae sérotyp 9N Streptococcus muž PV 65+ neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae sérotyp 3 žena PV Streptococcus 65+ neočkovaný hemokultúra kultivačne pozitívny pneumoniae sérotyp 29 UIné septikémie A 41 20

21 Vo februári bolo hlásených 146 prípadov ochorení (chor. 2,68/ ), minulý mesiac 171 prípadov, minulý rok vo februári 114 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola hlásená v NI kraji (4,86/ ). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 65+ ročných 9,59 a ročných 3,31. Nozokomiálny charakter malo 94 ochorení, minulý mesiac 113 ochorení, minulý rok 82 ochorení. Etiológia: A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 23x, NN 14x A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 43x, NN 28x A41.2 Septikémia vyvolaná nešpecif. stafylokokmi 6x, NN 6x A41.4 Septikémia vyvolaná anaeróbmi 0x A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegat. mikroorganizmami 61x, NN 35x, 1x úmrtie (viď časť Úmrtia) A41.8 Septikémia iná špecifikovaná 7x, NN 6x A41.9 Nešpecifikovaná septikémia 6x, NN 5x, 1x úmrtie (viď časť Úmrtia) UPlynová gangréna A 48.0 Vo februári bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ). Išlo o ročného muža z okresu Dunajská Streda, viď časť Úmrtia. UKandidová septikémia B 37.7 Vo februári hlásené 2 prípady NN (chor. 0,04/ ), v minulom mesiaci boli hlásené 2 ochorenia, minulý rok vo februári 1 prípad. Okres Košice Ochorelo ročné dieťa ako NN. HK pozit. Candida albicans. Okres Bratislava - Nové Mesto Ochorel 65+ ročný muž ako NN. HK pozit. Candida glabrata. UPopôrodná sepsa O 85 Vo februári nebolo hlásené žiadne ochorenie. UNovorodenecká sepsa P 36 Vo februári hlásených 6 prípadov (chor. 0,11/ ) ako NN nákaza, minulý mesiac 8 prípadov, minulý rok vo februári 3 prípady. Ochorenia hlásené z krajov BL 1x, TC 1x, ZI 1x, KI 3x. Ochorenia vykázané ako: P 36.1 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi 1x P 36.2 Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus 3x P 36.3 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi 0x 21

22 P 36.4 Sepsa novorodenca vyvolaná Escherichia coli 1x P 36.5 Sepsa u novorodenca, zapríčinená anaeróbnym mikroorganizmom 0x P 36.8 Iná baktériová sepsa u novorodenca 1x P 36.9 Baktériová sepsa u novorodenca, bližšie neurčená 0x 22

23 ÚMRTIA Február 2019 A46.0 Plynová gangréna UDunajská Streda ročný hospitalizovaný pre subileózny stav, zvracal žalúdočný obsah, afebrilný. Napriek konzervatívnej inf. liečbe stav nezlepšený, preto bola vykonaná operačná revízia, adhesiolysis et decompresio int. tenuis, toilette cavi abdominalis s op. dg. ileus intestini tenius mechanicum. Napriek podanej liečbe u pacienta dochádza k rozvoju septického šoku. Opäť vykonaná reoperácia. Peroperačne započatá resustitácia, zavedený CVK, zaintubovaný. Napriek podanej liečbe exitus letalis. Peroperačne odobratý materiál - brušná stena - Clostridium perfringens. J10 Vírus Hlásených bolo 27 úmrtí - 26 úmrtí dg. J 10.7, 1x dg. J diagnóza pohlavie kraj vek očkovanie rizik. faktor agens SARI J107 muž PV neočkovaný dôkaz genet.mutácie (H1) SARI J107 žena PV neočkovaný kardiovaskulárne ochorenie (H1) SARI J107 žena TA 65+ neočkovaný diabetes mellitus (H1N1) SARI J107 muž BC 65+ neočkovaný kardiovaskulárne ochorenie (H1N1) SARI J107 muž TC neočkovaný kardiovaskulárne ochorenie (H1) SARI J107 muž NI SARI J107 muž TC neočkovaný nezistený neočkovaný ochorenia pľúc (H1) chrípky B nešpecifikované SARI J107 žena NI ochorenie neočkovaný obličiek (H1) SARI J107 muž NI neočkovaný nezistený null null SARI J107 žena TA 65+ neočkovaný astma (H3) SARI J107 žena TA neočkovaný diabetes mellitus kardiovaskulárne SARI J107 žena TA 65+ neočkovaný ochorenie (H1) nešpecifikované SARI J107 muž TC neočkovaný žiadny (H1) 23

24 SARI J107 muž KI 65+ neočkovaný kardiovaskulárne ochorenie (H1) SARI J107 žena KI neočkovaný nezistený (H1) SARI J107 muž KI neočkovaný diabetes mellitus (H1) SARI J107 žena NI SARI J107 žena BC neočkovaný nezistené astma obezita (BMI 30-40) (H1) chrípky B nešpecifikované SARI J107 žena PV neočkovaný nezistený SARI J107 muž PV 65+ neočkovaný nezistený (H1) nešpecifikované SARI J107 žena TA 65+ neočkovaný kardiovaskulárne ochorenie (H1) SARI J107 žena TC SARI J107 muž ZI nezistené očkovaný sezónna chrípka kardiovaskulárne ochorenie ochorenia pľúc (H1N1) (H1N1) SARI J107 žena ZI SARI J107 muž TC SARI J107 muž ZI Chrípka H1N1 Novel J109 žena NI 65+ neočkovaný kardiovaskulárne neočkovaný ochorenie (H1N1) 45- neuromuskulárne 54 neočkovaný choroby null null neočkovaný nezistený null null kardiovaskulárne ochorenie (H1) A390 Meningokoková meningitída UOkres Humenné 0 ročné dieťa privezené posádkou RLP v ranných hodinách na OAIM pre vysoké teploty 40stC, tachypnoe 45/min, SF 220/min., škvrnitý exantém hrudníka a brucha. Dieťa cestou resuscitované, opakovaná resuscitácia aj na oddelení OAIM bezúspešná. Dieťa pochádza z rodiny v osade s nízkym hygienickým štandardom. Likvor kultivačne pozitívny N. meningitidis séroskupina B. Neočkovaný. A40.3 Pneumokoková sepsa UOkres Malacky ročná žena z okresu Malacky hospitalizovaná pre poruchu vedomia, hyperglykémiu nad 30mmol/l, s hypotenziou a kraniocerebrálnou traumou. Počas hospitalizácie zaintubovaná, pretrvávajú teploty, elevácia CRP. Napriek komplexnej intenzivistickej 24

25 liečbe pretrváva septický stav s multiorgánovým zlyhávaním. Stav pacientky progreduje, konštatovaný exitus. Z hemokultúry bol potvrdený S. pneumoniae sérotyp 22F. Očkovanie nezistené. A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami UOkres Svidník 65+ ročný pacient s obojstrannou bronchopneumóniou a pozit. hemokultúrou Streptococcus pneumoniae. Vzostup zápal. parametrov, febrility, 4x pozit. hemokultúra - Acinetobacter baumanii. Ochorenie vedené ako NN. Rizikový faktor UPV. A41.9 Nešpecifikovaná sepsa UOkres L. Mikuláš ročný pacient hospitalizovaný s obojstrannou bronchopneumóniou, pre zhoršenie stavu preklad na OAIM. Pacient po prechodnom zlepšení v druhom týždni hospitalizácie opätovný vzostup zápalových parametrov, anúria, rozvoj septického šoku ťažkého ARDS, s multiorgánovým zlyhávaním. Hemokultúra - kultivačne negat. A81.0 Creuzfeldtova-Jakobova choroba UOkres Ilava 65+ ročnému pacientovi od roku 2015 diagnostikovaná Alzheimerova choroba (klinicky somatická únava a zábudlivosť). Hospitalizovaný na neurologickom odd. pre únavu, zábudlivosť, bolesť a slabosť DK, poruchy chôdze a dezorientáciu. Umiestnený v zariadení pre seniorov, tam stav postupne progreduje, nastáva exitus letalis, nariadená patologickoanatomická pitva. Sekčný materiál histopatologicky pozit. sporadická forma. EA: podľa udania príbuzných menovaný žil počas detstva na domácom hospodárstve - chovali kravy, kone, psa a hydinu. Pracoval ako zásobovač v strojárenskom priemysle. Konzumácia surového mäsa a mäsových výrobkov nie je vylúčená (pri príprave domácich mäsových výrobkov). 25

26 Príloha: Výskyt prenosných chorôb v SR v mesiaci február 2019 podľa krajov (zdroj: EPIS) Diagnoza/Kraj BL TA TC NI ZI BC PV KI SR A02 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,29 0,46 0,00 0,00 0,11 A020 a r 2,61 3,56 3,23 2,95 4,20 3,23 2,31 2,50 3,03 A021 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,06 A022 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A03 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,12 0,00 0,04 A031 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,49 0,13 0,11 A040 a r 0,15 0,18 0,00 0,15 0,43 0,31 0,61 0,75 0,35 A045 a r 9,53 6,05 5,96 5,89 4,92 2,77 6,92 6,76 6,14 A046 a r 0,77 0,00 0,17 0,74 0,29 0,77 0,24 0,00 0,37 A047 a r 11,37 6,40 5,45 5,60 6,37 5,54 3,52 3,88 5,88 A048 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,13 0,06 A069 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 A071 a r 0,31 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,24 0,38 0,15 A078 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,09 A080 a r 2,15 4,80 5,62 5,75 5,64 4,46 12,62 9,88 6,69 A081 a r 1,69 8,36 17,71 4,27 3,33 2,46 2,43 1,00 4,74 A082 a r 1,69 1,24 0,51 1,03 1,16 0,62 1,58 1,38 1,18 A083 a r 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 A09 a r 1,23 2,13 0,00 1,47 5,06 5,39 3,16 2,88 2,74 A150 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,43 0,00 0,12 0,00 0,09 A151 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,04 A153 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A160 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 A180 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A327 a

27 r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A329 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A370 a r 1,08 1,42 0,00 0,29 0,00 0,92 0,49 1,13 0,66 A378 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,06 A38 a r 0,00 0,71 0,51 3,98 1,45 0,15 0,49 0,00 0,90 A390 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,25 0,11 A392 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 A400 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,12 0,00 0,04 A401 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15 0,00 0,00 0,04 A402 a r 0,46 0,00 0,17 0,44 0,14 0,00 0,00 0,13 0,17 A403 a r 0,46 0,18 0,17 0,00 0,00 0,31 0,85 0,00 0,26 A408 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 A410 a r 0,31 0,71 0,17 0,44 0,58 0,15 0,24 0,75 0,42 A411 a r 0,15 1,07 0,34 2,06 0,43 0,15 0,12 1,88 0,79 A412 a r 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,12 0,00 0,11 A415 a r 0,61 2,13 1,02 1,47 1,45 0,46 0,97 1,00 1,12 A418 a r 0,00 0,18 0,00 0,15 0,00 0,00 0,36 0,25 0,13 A419 a r 0,00 0,18 0,17 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,11 A428 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A46 a r 0,15 0,89 0,34 2,21 1,01 0,31 0,36 0,13 0,66 A480 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A481 a r 0,61 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,13 0,11 A510 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,15 0,12 0,00 0,06 A513 a r 0,00 0,53 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,25 0,13 A515 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 A519 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 A530 a r 0,00 0,71 0,51 0,44 0,00 0,00 0,00 0,13 0,20 A539 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A540 a

28 r 0,61 1,07 0,17 0,59 0,14 0,62 0,24 0,13 0,42 A541 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A560 a r 2,30 0,53 0,17 0,59 0,58 0,62 0,36 0,13 0,64 A562 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,13 A568 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A590 a r 0,00 0,18 0,00 0,29 0,00 0,31 0,12 0,00 0,11 A630 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,14 0,00 0,12 0,00 0,07 A638 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,04 A692 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,92 0,24 0,13 0,33 A810 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A841 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A86 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,04 A90 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A985 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,25 0,07 B001 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,36 0,00 0,07 B009 a r 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 B018 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B019 a r 4,92 26,85 45,63 49,06 60,06 20,93 24,52 26,28 32,10 B020 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B021 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 B023 a r 0,00 0,00 0,00 0,74 0,14 0,00 0,00 0,00 0,11 B028 a r 0,00 0,36 1,36 0,29 0,14 0,00 0,00 0,50 0,31 B029 a r 4,61 3,20 2,55 3,68 5,93 2,62 2,67 4,88 3,80 B052 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 B058 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 0,28 B059 a r 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,37 B081 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 B082 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B083 a

29 r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B088 a r 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 B15 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,15 0,12 0,13 0,07 B169 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 B172 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,13 0,07 B181 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,12 0,13 0,09 B182 a r 0,61 1,60 0,17 0,44 0,00 0,62 0,12 0,25 0,44 B206 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B269 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,25 0,07 B270 a r 0,00 0,00 0,00 0,88 0,14 0,15 0,61 0,50 0,31 B271 a r 0,00 0,18 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 B279 a r 0,15 1,07 0,51 0,00 0,14 0,00 0,49 0,25 0,31 B338 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 B368 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,04 B370 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B371 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 B377 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,04 B509 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 B588 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,04 B589 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,62 0,12 0,00 0,17 B675 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 B770 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,88 0,22 B779 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,17 B79 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,63 0,13 B80 a r 0,92 1,78 0,00 1,18 0,29 0,46 0,24 0,00 0,57 B850 a r 0,00 0,00 0,51 0,15 0,00 0,15 0,24 0,00 0,13 B852 a r 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B86 a r 3,53 1,60 0,17 7,22 0,87 3,85 4,01 3,13 3,14 G001 a

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Zs9814

Zs9814 Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1997 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 1998 Zdravotnícka štatistika Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1997 Zdravotnícka štatistika Roèník 1998, ZŠ - 14/98 Ústav

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

pdf

pdf Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1999 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 000 Zdravotnícka štatistika Zdravotnícka štatistika Roèník 000, ZŠ - 14/000 Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1999 Ústav

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia 2016 1. ČO JE REUMATICKÁ HORÚČKA 1. Čo to je? Reumatická horúčka je ochorenie zapríčinené

Podrobnejšie

HYGIENA RÚK

HYGIENA RÚK HYGIENA RÚK Clean care is safer care save lives: clean your hands Súčasťou programu WHO First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer Care je kampaň pod názvom Save Lives: Clean Your Hands

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Kazuistika 1

Kazuistika 1 Liečba idiopatickej membránovej GN Adrián Okša LF SZU Bratislava Membránová GN najčastejšia príčina nefrotického syndrómu u dospelých v Európe incidencia 5-10/milión obyv./rok primárna (idiopatická) 60-80

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta Verzia 1.0 Schvál

Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta Verzia 1.0 Schvál Dôležité informácie - Nevyhadzujte! Agomelatine G.L. Pharma 25 mg na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých Príručka pre pacienta 1 Informácie o tomto lieku Agomelatín je antidepresívum, ktoré je účinné

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 631/2016 z 1.10.2015 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej praxi Dalacin C vykazuje účinnosť in vitro proti nasledujúcim

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ Služba 23.12.2017 KARIM FN Ostrava MUDr. Marek Bebej Služba na urgentnom príjme Rôzne spektrum pacientov Pacienti s internými ťažkosťami /infarkt, pľúcny edém, dušnosti, meléna / Osudný telefonát 1 cca

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 Ročník 2007 ZŠ-5/2007 Národné

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = vča Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému

Podrobnejšie

(Microsoft PowerPoint Lie\350ebn\351 vyu\236itie PF.ppt [iba na \350\355tanie])

(Microsoft PowerPoint Lie\350ebn\351 vyu\236itie PF.ppt [iba na \350\355tanie]) Liečebné využitie plazmaferézy z pohľadu sestry Dipl. sestra Edita Kohútová Dipl. sestra Renáta Rovenská XVIII. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii Patince 23. 25. september

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okr

Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okr Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okrem spálenia sa od slnka alebo chorôb prenášaných kliešťom,

Podrobnejšie

1

1 Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2017 Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z kontroly a výskumu

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9-16 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 15/16 Testovanie 9-16 Riadny termín 6. apríl 16 Náhradný termín 19. apríl 16 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského

Podrobnejšie

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013 Neonatálna mortalita a morbidita v SR za rok 213 Magyarová G. a kol., Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky Počty živorodených a úmrtnosť v SR 16 15 14 13 12 11 1 9 8 živorodenosť celková úmrtnosť 9 1

Podrobnejšie

Microsoft Word - Li-Fraumeni syndrom.docx

Microsoft Word - Li-Fraumeni syndrom.docx VAŠA DNA ANALÝZA Čo je Li- Fraumeni syndróm? Syndróm Li-Fraumeni je vrodené autozomálne dominantné ochorenie. Vzniká najčastejšie na podklade mutácie génu TP53. Charakteristickým prejavom syndrómu je vznik

Podrobnejšie

POF_web

POF_web Poradňa odvykania od fajčenia Poradňa odvykania od fajčenia je nadstavbovou poradňou. Diagnostická časť v poradni na odvykanie od fajčenia je založená na základných vyšetreniach vykonaných v základnej

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ,

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s. 243-248 PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, M. MARTINOVE, O. MARTINOVE, J. KRÁLIKOVÁ Odborný li

Podrobnejšie