TÝŽDENNÍK PRE PÚCHOV A OKOLIE Ročník III Cena: 0,40 SÚ SPÄŤ!!! 31 V Horných Kočkovciach majú nový pamätník Poslanci sa na podnet Antona Šk

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TÝŽDENNÍK PRE PÚCHOV A OKOLIE Ročník III Cena: 0,40 SÚ SPÄŤ!!! 31 V Horných Kočkovciach majú nový pamätník Poslanci sa na podnet Antona Šk"

Prepis

1 TÝŽDENNÍK PRE PÚCHOV A OKOLIE Ročník III Cena: 0,40 SÚ SPÄŤ!!! 31 V Horných Kočkovciach majú nový pamätník Poslanci sa na podnet Antona Školeka chystajú zrušiť pôvodnú voľbu hlavného kontrolóra O dva mesiace sú krajské voľby Spomienková slávnosť k 73. výročiu SNP S partnerským zlínskym regiónom na tému spoločných projektov S. Ďuriš pri A-mužstve futbalistov MŠK Púchov skončil Bytová kauza opäť ožíva, pri rozhodovaní bol porušený zákon Pondelok - piatok: Sobota: ISSN

2 2 aktuálne spravodajstvo EDITORIAL Jeseň V domácnostiach Púchovského okresu sa premnožili alpské pastilky so šalviovým extraktom a vitamínom C. Originálne zabalený darček z produkcie Smeru-SD, dekorovaný vkusnou pohľadnicou s portrétmi poslaneckých kandidátov, si prinášali domov občania z dôchodcovských stretnutí. Vrcholila kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré v Trenčianskom kraji mali priniesť výmenu na pozícii župana. Dnes ešte tak ďaleko nie sme. Jednak sa výmena vo funkcii predsedu kraja neočakáva a jednak ešte nie je definitívne uzavretý zoznam kandidátov. Tých na pozíciu župana príliš veľa nebude, zato s kandidátmi na poslanecké miesta sa akoby vrece roztrhlo. Aspoň v Púchovskom okrese. Pred štyrmi rokmi mali o tri poslanecké stoličky v krajskom parlamente záujem šestnásti kandidáti. Samotné voľby sa zúžili na súboj smeráckej trojice Milan Panáček - Ján Prekop - Jozef Hollan s nezávislými kandidátmi Mariánom Michalcom a Miroslavom Kubičárom. Nezávislosť uspela pomerom 2:1 - zo smeráckej garnitúry sa do parlamentu prebojoval len dohňanský starosta Milan Panáček. Aj keď podávanie kandidátnych listín sa uzatvára až v utorok 5. septembra o polnoci, už teraz je takmer isté, že kandidátov na poslanecké pozície v Púchovskom okrese bude možno až štvrťstovka. Smeráci pri hľadaní najvhodnejších kandidátov nijako nezmenili svoju taktiku spred štyroch rokov a do boja vyšlú starostov troch najväčších obcí okresu - Beluše, Lednických Rovní a Dohňan. A podľa dostupných informácií by to nemali byť jediní starostovia z okresu, ktorých mená sa na hlasovacích lístkoch objavia. Podstatne však stúpol záujem v radoch poslancov mestského zastupiteľstva. Viacerí púchovskí poslanci len pár mesiacov po tom, čo si sami odhlasovali zavedenie paušálnych mesačných odmien, zatúžili aj po mzde krajského poslanca. Kým doteraz bol "dvojposlancom" len Miroslav Kubičár, najnovšie do volebného boja vyrážajú ďalší jeho kolegovia. Masívnu kampaň s cieľom vymeniť "smeráckych lokajov" avizuje Lukáš Ranik, s ktorým by sa na bilboardoch mali objaviť aj Cyril Crkoň a Pavel Melišík, podpisy v uliciach mesta sa zbierali nielen pre Miroslava Kubičára, ale aj pre Romana Hvizdáka a hovorí sa aj o kandidatúre Ivana Kubiša, ktorý by mal v kampani sprevádzať primátora Rastislava Heneka. Smeráci sú aj tento rok vo veľkom predstihu - nabicyklovaných majú stovky prázdninových kilometrov za voličmi, keďže kampaň prakticky nemá žiadne obmedzenia. A ako sa zvykne hovoriť: kampaň predsa začína už deň po voľbách. Rado Varga Kauza pridelenia bytu opäť ožíva, pri rozhodovaní porušili zákon Už štyri mesiace rezonuje v Púchove kauza pridelenia mestského nájomného bytu pracovníčke mestského úradu Miroslave Sliackej. Tá sa k bytu na Moravskej ulici dostala zo siedmej pozície v bytovom poradovníku. Pred ňou figurujúcej Andrei Lipkovej ponúkli pracovníci mestského úradu uvoľnený 2-izbový byt na Dvoroch. Tá sa po jeho prehliadke voči rozhodnutiu o pridelení bytu odvolala a prejavila záujem o podstatne väčší byt na Moravskej ulici, ktorý by vyhovoval potrebám jej rodiny, keďže okrem staršej dcéry má aj mladšieho zdravotne postihnutého syna. Primátor Rastislav Henek však jej odvolaniu nevyhovel a do pozície prvého čakateľa na byt sa tak posunula vyššie spomínaná mestská úradníčka. Ako sa ukázalo, tá do zoznamu uchádzačov o nájomné bývanie vôbec nemala byť zaradená, keďže pri predkladaní žiadosti zatajila, že vlastní 3-izbový byt na Námestí slobody, ktorý sa chystala predať. Postup pracovníkov mestského úradu, ale aj primátora Rastislava Heneka poriadne rozhorčil členov bytovej komisie, ktorá mimoriadne zasadla, aby prijala uznesenie, v ktorom navrhla celý prípad ešte raz otvoriť a byt, ktorý bol pridelený Miroslave Sliackej, navrhla prideliť pani Lipkovej. O prípad sa začala zaujímať televízia Markíza, kde okrem primátora svoje názory vyslovili aj poslanci Cyril Crkoň s Rudolfom Marmanom. Obaja dokonca deklarovali, že rezignujú na svoje funkcie v bytovej komisii. V priebehu nasledujúcich týždňov tak naozaj obaja urobili, ale zatiaľčo Rudolf Marman na svojom rozhodnutí nepokračovať v činnosti bytovej komisie aj zotrval, Cyril Crkoň sa zastupiteľstvom opätovne nechal zvoliť do funkcie predsedu komisie. Stalo sa tak na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva, kde sa k celému prípadu rozvinula široká debata. Okrem poslancov sa do nej zapojili aj vedúca oddelenia mátor Rastislav Henek, ktorý sa dopravy a služieb Alena Vavrová, horlivú diskusiu pokúšal zastaviť. prednostka Eva Kvocerová i pri- "Tento proces popíšeme, dáme Vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová ešte v júni obhajovala postup mestských úradníkov pri prideľovaní bytov. Okresný úrad v Trenčíne mal však iný názor a rozhodnutie Mesta Púchov označil za protizákonné. V 2-izbovom byte na Moravskej ulici sa už zabývala mestská úradníčka Miroslava Sliacka. Jej nájomná zmluva však dodnes nebola zverejnená tak, ako to vyžaduje zákon. do novín, lebo naozaj toto rezonuje v Púchove, takže dáme to v nezmenenej podobe tak ako to je, nebude sa to prepisovať, budú tam fakty, takže toto si ozrejmíme," sľuboval primátor Rastislav Henek prostredníctvom televíznych kamier Púchovčanom, že celú kauzu vysvetlí v Púchovských novinách. Stalo sa tak 28. júna Počas nasledujúcich dvoch mesiacov smerovali do schránok v púchovských domácnostiach dovedna štyri vydania Púchovských novín, ale ani v jednom nenájdete čo len zmienku o kauze pridelenia bytu mestskej úradníčke. Tá sa medzitým zabývala v byte na Moravskej ulici, čo samozrejme mohla urobiť len v prípade platnej nájomnej zmluvy. Lenže aj podľa stanoviska mestského právnika Antona Školeka je každá zmluva platná len v prípade, že bola v zmysle informačného zákona zverejnená. Mesto Púchov nájomné zmluvy s nájomníkmi mestských nájomných bytov zverejňuje, dokonca zverejňuje aj prípadné doplnky, ale jedinou doteraz nezverejnenou zmluvou je práve dohoda o užívaní bytu Miroslavou Sliackou. Na náhody už v tejto kauze naozaj nikto neverí. Celý prípad sa v najbližších dňoch bude otvárať opäť. Andrea Lipková sa totiž po neúspešnom odvolaní sa voči prideleniu bytu obrátila na odbor opravných prostriedkov Okresného úradu v Trenčíne, ktorý preskúmal postup Mesta Púchov pri rozhodovaní. Ten po zoznámení sa so spisom rozhodnutie Mesta Púchov č. 4554/2017 zo dňa 24. apríla 2017 zrušil a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Pani Lipková vo svojom odvolaní uviedla, že ako matka dvoch detí žiadala najmä o veľký 2-izbový byt, ktorý sa uvoľnil v čase podania jej žiadosti. Tento byt bol však pridelený pani Sliackej, ktorá mala len jedno dieťa, bola až siedma v poradí a bola zamestnankyňou Mestského úradu Púchov. Vo

3 svojom odvolaní upozornila na to, že byt pani Sliackej bol pridelený v rozpore so zásadami prideľovania mestských bytov v meste Púchov, predovšetkým s bodom písm. a) a písm. e) zásad a nebol zistený skutočný stav veci, keďže pani Sliacka v čase zaradenia do zoznamu vlastnila byt, čo možno vidieť z čiastočného listu vlastníctva, a teda mala byť zo zoznamu vyradená. Zároveň bolo nepravdivé jej čestné vyhlásenie. Pikantériou celého prípadu je, že kúpnopredajnú zmluvu, ktorou Miroslava Sliacka predala 3-izbový byt na Námestí slobody rodine Kucejovcov, vypracovala prednostka mestského úradu Eva Kvocerová. Stalo sa tak v auguste minulého roka, pričom o päť mesiacov neskôr získala Miroslava Sliacka novovytvorené miesto odborného rozpočtára na ekonomickom oddelení Mestského úradu v Púchove. Okresný úrad v Trenčíne preskúmal odvolanie Andrey Lipkovej, napadnuté rozhodnutie prvostupňového odvolacieho orgánu, aktuálne spravodajstvo - inzercia Na púchovskej radnici dostávajú "preplesky" nielen štátne zástavy, ale aj štátne zákony. Vyvodí niekto z chybného rozhodnutia osobnú zodpovednosť? ktorým bolo Mesto Púchov, a celý spisový materiál podľa 59 ods. 1 Správneho poriadku, zhodnotil vykonané dokazovanie, priebeh prvostupňového konania a dospel k záveru, že rozhodnutie Mesta Púchov bolo vydané v rozpore so zákonom. Odvolací orgán vyčítal Mestu Púchov v prvom rade nedodržanie Spôsobilo vaše dieťa škole škodu na majetku? 3 47 ods. 3 Správneho poriadku. Mesto totiž vo svojom rozhodnutí tvrdilo, že Andrea Lipková požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt na Dvoroch, lenže z jej žiadosti takáto skutočnosť nevyplývala. Pri preskúmaní spisového materiálu odvolací orgán zistil, že sa v ňom nenachádzalo odporúčanie komisie dopravy, služieb a bytovej politiky, na ktoré Mesto Púchov pri rozhodnutí o odvolaní poukazovalo, čo je jedným z dôvodov nezákonnosti jeho rozhodnutia. A navyše až pri skúmaní spisového materiálu v Trenčíne sa zistilo, že Mesto Púchov na svojom rozhodnutí vyznačilo právoplatnosť a vykonateľnosť na deň , pričom odvolanie mu bolo doručené , t. j. v zákonom stanovenej lehote, čiže uvedené rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a ani vykonateľnosť. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré sa prípad pridelenia, resp. nepridelenia bytu vracia späť na púchovskú radnicu, kde budú musieť vydať nové rozhodnutie. To všetko v zmysle stále platných Zásad prideľovania mestských bytov v meste Púchov. Tie sa síce mestskí úradníci spoločne s primátorom Rastislavom Henekom chystali v júni tohto roka napochytre zrušiť a nahradiť všeobecnezáväzným nariadením, ale na návrh poslanca Rudolfa Marmana bola táto iniciatíva zastavená až do konečného vyriešenia prípadu. Rado Varga Ak máte školopovinné dieťa, vždy hrozí, že v rámci nejakého huncútstva spôsobí škodu na majetku, či už ide o rozbité okno, zlomenú stolička alebo poškodené dvere. Čo v takomto prípade? Majú školy nejaké poistenie, ktoré sa vzťahujú na škody spôsobné deťmi? Pokiaľ je dieťaťom spôsobená škoda na majetku školy a škola má takéto riziko poistené (napr. rozbitie skla, či úmyselné poškodenie hnuteľných vecí alebo budovy) vo svojej poistnej zmluve, ktorá kryje majetok školy, môže si takúto škodu uplatniť u svojej poisťovne. Čo sa však deje ďalej, ak je v takomto prípade vinník známy - vaše dieťa? Poisťovňa bude následne požadovať náhradu škody od neho. Dieťa je však neplnoleté, náhradu škody teda logicky bude požadovať od vás ako zákonného zástupcu. Každý poškodený, teda aj škola, má totiž pri takejto škode právo vymáhať náhradu škody od škodcu bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelého. Aj proti takejto situácii sa však dá poistiť. Aké poistenie vás teda v takomto prípade chráni? Pre rodičov školopovinných detí je vhodné mať uzatvorené poistenie domácnosti vrátane poistenia zodpovednosti za škody spôsobené osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti. Práve toto poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vaše dieťa v škole a je ním možné vykryť aj už spomínaný postih z poisťovne, pokiaľ táto nahradí škodu z poistky poškodeného. Poistenie zodpovednosti za škodu Poistenie zodpovednosti za škodu v rámci poistenia domácnosti vás ochráni nielen pri škode spôsobenej dieťaťom v škole. Azda najtypickejší príklad je vytopenie susedov. V takomto prípade si toto poistenie nebudete vedieť vynachváliť. Škody pri vytopení môžu byť nemalé a toto poistenie sa teda vzťahuje aj na škody spôsobené poisteným, alebo osobami žijúcimi s poisteným v spoločnej domácnosti, ktoré svojim konaním spôsobia ujmu na zdraví alebo majetku tretej osobe. Majte na pamäti, že poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti nie je tá istá vec a dôležitý je aj fakt, či je vaša zmluva aktuálna a zodpovedá súčasnej hodnote vášho majetku. Zle nastavená alebo neaktuálna poistná suma je jednou z najčastejších a najväčších chýb zmlúv. V prípade, že si nie ste istí aktuálnosťou a správnosťou svojej zmluvy, kontaktujte nás a bezplatne vám spravíme revíziu zmluvy. A ak neviete, aké poistenie zodpovednosti za škodu je pre vás to pravé, pomôžeme vám aj s tým. Universal maklérsky dom, a. s. - pobočka Púchov, Námestie slobody 1618 (budova Farby-laky, 1. posch.) Eva Šerá Andrea Vargová

4 4 aktuálne spravodajstvo O dva mesiace sú KRAJSKÉ VOĽBY Už o dva mesiace sa na celom Slovensku otvoria volebné miestnosti pre voľby do vyšších územných celkov. Tohtoročné župné voľby, ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017, budú totiž poslednými samostatnými voľbami. V roku 2022 už budú regionálne a komunálne voľby spojené a voliť tak budeme starostov a županov, resp. poslancov mestských, obecných a krajských zastupiteľstiev v jeden deň. K tomu, aby sa tak mohlo stať, sa museli meniť aj zákony a najbližšie volebné obdobie vo vyšších územných celkoch bude trvať namiesto doterajších štyroch rokov až päť. Druhou, nemenej podstatnou zmenou, je jednokolová voľba predsedov vyšších územných celkov. Doteraz bola voľba županov dvojkolová v prípade, že ani jeden z kandidátov nezískal 50 percent odovzdaných hlasov. Do druhého kola, ktoré sa konalo s dvojtýždňovým odstupom, vtedy postúpili dvaja najúspešnejší kandidáti. Po novom bude zloženie poslaneckého zboru aj meno župana známe hneď po prvom kole volieb - v noci zo 4. na 5. novembra Do uzávierky podávania kandidátnych listín zostáva posledných pár hodín. Politické strany a nezávislí kandidáti ich môžu podávať do polnoci 5. septembra Svoju kandidatúru zatiaľ ohlásili úradujúci župan Jaroslav Baška, ktorý bude reprezentovať koalíciu Smer-SD, Most-Híd a Strana zelených. Tretia vládna strana - SNS - vysiela do volebného boja prednostku Okresného úradu v Prievidzi Silviu Sivákovú Nemcovú. Na ženu-brunetku vsádza aj pravicová koalícia, ktorá nominovala poslankyňu NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Renátu Kaščákovú. Posledným nateraz známym kandidátom je nezávislý kandidát Štefan Škultéty, ktorý primátoruje v Trenčianskych Tepliciach a zároveň, podobne ako Renáta Kaščáková, sedí v krajskom parlamente. Ten bude mať po novom 47 poslaneckých stoličiek, o dve viac ako doteraz, keďže sa zvýšilo zastúpenie okresov Trenčín a Prievidza. Púchov patrí v Trenčianskom kraji k menším okresom a tomu zodpovedá aj jeho zastúpenie v parlamente. Tri poslanecké miesta momentálne obsadzujú Milan Panáček, Marián Michalec a Miroslav Kubičár. Podľa našich informácií sa všetci traja pokúsia svoj mandát obhájiť. Súperov však bude dosť - veď len z púchovského mestského zastupiteľstva sa údajne do krajského parlamentu budú snažiť dostať až šiesti poslanci. -rava- Poslanci sa na podnet Antona Školeka chystajú zrušiť voľbu hlavného kontrolóra a vyhlásiť novú Už šesť mesiacov trvajúca sága okolo voľby nového hlavného kontrolóra v Púchove sa dočká ďalšieho pokarčovania. O to, čo sa nepodarilo krajskej prokurátorke Márii Martákovej, sa tento týždeň bude snažiť mestský právnik Anton Školek. Avizované "čisté riešenie" prerušenej voľby hlavného kontrolóra bude poslancom predložené na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Anton Školek ich však bude nabádať nielen k zrušeniu uznesenia o prerušení voľby hlavného kontrolóra z 24. apríla 2017, ale aj k zrušeniu uznesenia o vyhlásení celej voľby, na ktorom sa mestské zastupiteľstvo zhodlo 13. marca V prípade, že poslanci sa s jeho návrhom stotožnia, nasledovať bude vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra aj s jej novými podmienkami. Tie zatiaľ poslancom oznámené neboli. Po februárovom odvolaní Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra sa voľba jeho nástupcu skomplikovala práve Jurčiho žalobou o preskúmanie zákonnosti jeho odvolania z funkcie. V rokovacej sále mestského zastupiteľstva už bolo 24. apríla 2017 nastúpených sedem z ôsmich záujemcov o uvoľnenú funkciu, ale prakticky sa ani nedostali k slovu. Po zoznámení sa s oznámením o podaní žaloby totiž mestský právnik Anton Školek odporučil poslancom prerušiť voľbu hlavného kontrolóra na neurčito. Dôvodil to ustanoveniami Správneho súdneho poriadku. Zmeniť názor ho nepresvedčila ani krajská prokurátorka Mária Martáková, ktorá argumentovala zákonom o obecnom zriadení a povinnosťou samosprávy mať fungujúci kontrolný systém aj s hlavným kontrolórom, k čomu predložila aj protest proti uzneseniu o prerušenej voľbe. Zastupiteľstvo o ňom rokovalo 9. augusta 2017, pričom Anton Školek avizoval, že má pripravené tzv. čisté riešenie. "Všetci chceme, aby Púchov mal hlavného kontrolóra. So skupinou poslancov sme sa dohodli, že vieme ako vyriešiť voľbu hlavného kontrolóra právne relevantným a čistým spôsobom, bez nejakej ujmy na prípadných budúcich sporoch, ktoré by mohli vzniknúť. Verím, že tá funkcia hlavného kontrolóra môže byť obsadená ešte do konca tohto roku, ale bude to urobené právne čistým spôsobom tak, aby nám nevznikali prípadne nejaké spory a nebude to výsledkom nejakého politikárčenia, ale bude to výsledkom pragmatického prístupu mesta a mestského zastupiteľstva k uvedenej veci," povedal mestský právnik Anton Školek a zároveň oznámil, že odporúča protestu prokurátora nevyhovieť. V tej chvíli ešte nebolo stopercentne isté, čo je podstatou Školekovho riešenia, ale z jeho rétoriky sa dalo vydedukovať, že PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 7. SEPTEMBRA 2017 OD 9.00 HOD. (DIVADLO PÚCHOV) 1. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Púchov č. 36/2017 zo dňa Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Púchov č. 33 /2017 zo dňa Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov. 4. Návrh - Úprava rozpočtu Mesta Púchov - rok Rôzne 6. Diskusia a interpelácie poslanci pristúpia k zrušeniu celej voľby. Anton Školek totiž naznačil, že niektoré dokumenty, ktoré kandidáti na post hlavného kontrolóra predkladali, už stratili aktuálnosť a mieril tým predovšetkým na výpis z registra trestov. Podmienky novej voľby však pravdepodobne budú iné ako tej, ktorú poslanci vyhlásili 13. marca Bude musieť v nich byť zakotvený nejaký obranný mechanizmus voči ustanoveniam Správneho súdneho poriadku, ktorý počas správneho konania v súvislosti so žalobou Miroslava Jurčiho bráni poslancom prijať také Toto sú stále ešte aktuálni kandidáti na miesto hlavného kontrolóra. Po prerušení voľby 24. apríla sa s nimi primátor Rastislav Henek lúčil ospravedlňujúcimi slovami s tým, že budú prizvaní neskôr v takom istom zložení. Aj oni sú určite zvedaví, či svoj sľub dodrží.

5 uznesenie, ktoré by zmarilo účel správneho konania. Očakáva sa, že vedenie radnice sa opätovne bude snažiť zabezpečiť verejnú voľbu hlavného kontrolóra. Primátor Rastislav Henek tak urobil aj v marci, ale na popud poslankyne Ireny Kováčikovej sa poslanci nakoniec rozhodli pre voľbu tajnú. Za verejnú voľbu sa vtedy prihováral poslanec Lukáš Ranik: "Občania nás zvolili do funkcie poslanca a ak budeme vyberať takého dôležitého kandidáta na tento post, ľudia by mali vedieť, keď tu bude verejná súťaž, kto za koho hlasoval. Aby občania mali spätnú väzbu: aha, tento bol najlepší. Určite by to bolo transparentnejšie a férovejšie voči Púchovčanom, aby si mohli pozrieť: takáto bola ponuka a takto poslanci hlasovali." Opačný názor mal poslanec Rudolf Marman, podľa ktorého by úspešný kandidát nemal vedieť, kto z poslancov ho podporil, aby ich v budúcnosti nemohol kategorizovať. "Myslím si, že demokratickejšia je tajná voľba. Ide o citlivý post, nevolíme ho ani na rok, ani na dva. Funkcia kontrolóra spočíva v tom, že by mal pomáhať poslancom v kontrolnej činnosti. Keď bude viacero kandidátov, zrovna sa môže napríklad stať, že budem voliť iného kandidáta a nie toho, ktorý prešiel a zvolený kontrolór ma môže mať v budúcnosti v Už piaty mesiac je naše mesto a mestské spoločnosti bez akejkoľvek objektívnej kontroly. Rovnaký čas sa vedenie mesta spolu s politickým krídlom poslancov snaží verejnosť okabátiť argumentáciou, že voľba hlavného kontrolóra sa musela prerušiť, lebo to tak je napísané v Správnom súdnom poriadku. Keď na túto zjavne protizákonnú argumentáciu poukázala priamo krajská prokuratúra, tí, čo sa za každú cenu snažili, aby v meste žiadny hlavný kontrolór nebol, zmenili taktiku. Argumentácia mestského právnika Školeka a úradníka Machana o tom, ako sa nemôže zvoliť hlavný kontrolór, lebo tomu bráni podaná žaloba odvolaného kontrolóra, je nahradená ďalšou absurditou. Na 7. septembra je zvolané mestské zastupiteľstvo, aby poslanci dokonali zmarenú voľbu hlavného kontrolóra z apríla tohto roku. A čo tvrdenie, že pokiaľ sa neukončí súdny spor s odvolaným kontrolórom, dovtedy nie je možná voľba? Nikomu neprekáža, že právny názor Školeka a úradníka Machana doviedol mesto Púchov do protizákonného stavu? Áno, treba zvoliť hlavného kontrolóra, tak ako to tvrdím päť mesiacov, ale zákonným spôsobom, čo sa zjavne ani tentoraz nestane. Z programu zasadnutia mestského zastupiteľstva je zrejmé ako sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra. Žiaľ, väčšina púchovských poslancov asi zabudla, ako boli mestskými právnikmi uvedení do omylu, z ktorého ich musela aktuálne spravodajstvo - vaše názory Ešte pred mesiacom Anton Školek nabádal poslancov, aby nezrušili uznesenie o prerušení voľby hlavného kontrolóra tak, ako to žiadala krajská prokurátorka Mária Martáková. V rámci jeho "čistého riešenia" ho teraz navrhuje zrušiť, ale spolu s ním aj celú voľbu, do ktorej sa prihlásilo osem kandidátov. merku. Navyše, aspoň nebudú vyvíjané tlaky na poslancov. Demokratickejšia a slobodnejšia bude tajná voľba," dodal na záver marcovej diskusie Rudolf Marman. O tom, či sa za šesť mesiacov zmenili názory v poslaneckom zbore na tému spôsobu voľby hlavného kontrolóra, sa budeme môcť presvedčiť vo štvrtok 7. septembra Od 9.00 hod. P. Crkoň: V našom meste sa ide opätovne diať nezákonnosť vyviesť až krajská prokurátorka. Inak by nemohli pristúpiť na takýto spôsob riešenia voľby kontrolóra, kedy sa chystajú jednu nezákonnosť nahradiť druhou, inými slovami riadne vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra idú bezdôvodne zrušiť a vyhlásia úplne novú voľbu. Tak ako zákon o obecnom zriadení nepozná inštitút prerušenia voľby, tak nepozná ani inštitút bezdôvodného zrušenia riadne vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra. Čo sa skrýva za týmto podľa môjho názoru opäť protizákonným postupom? Nová voľba bude pravdepodobne vyhlásená nie ako tajná, ale ako verejná. Je to tak páni poslanci Raník, Lako a ostatní? Tajnej voľby sa bojíte ako čert kríža. Veď akú slobodu v rozhodovaní môže mať napr. poslanec, ktorý je zamestnancom mestskej spoločnosti a zároveň členom dozornej rady tejto spoločnosti? Je to tak pán poslanec Raník? Alebo sa mýlim? Presvedčte ma o opaku. Mandát poslanca získaný vo voľbách neznamená sa nasať na mestský rozpočet a profitovať z neho, ale zastupovať a chrániť 5 sa v Divadle na Hoenningovom námestí začne v poradí siedme tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva. V prípade, že by sa poslanci uzniesli na zrušení pôvodnej voľby hlavného kontrolóra a vyhlásení tej novej, táto by sa mohla následne uskutočniť okolo 18. októbra Málokto pochybuje o tom, že hlavnou favoritkou by opätovne bola Marta Kavecká, ktorá už rok pôsobí na Mestskom úrade v Púchove ako ekonomická poradkyňa primátora a krátko predtým viedla kontrolnú skupinu Najvyššieho kontrolného úradu pri kontrolách v mestských obchodných spoločnostiach MŠK Púchov, s. r. o. a MESTSKÝ BY- TOVÝ PODNIK, s. r. o.. Zvedaví sme aj na to, ako sa zastupiteľstvo vysporiada s osmičkou doterajších kandidátov na post hlavného kontrolóra, ktorí od 24. apríla 2017 čakajú na opätovné zavolanie. Aspoň tak sa s nimi v spomenutý deň prerušenia voľby lúčil primátor Rastislav Henek, ktorý im sľúbil, že k voľbe budú prizvaní neskôr v takom istom zložení. Keďže primátor Henek je aktuálne ešte stále hospitalizovaný, bude mať pozvánku pre ôsmich kandidátov v rukách jeho zástupca Roman Hvizdák. Patrilo by sa im po takmer piatich mesiacoch povedať priamo do očí jedno z čarovných slovíčok - v tomto prípade "Prepáčte!". Rado Varga záujmy občanov, teda verejné záujmy. Ak by väčšina poslancov mala úprimný záujem zvoliť hlavného kontrolóra transparentne, už by sa to bolo stalo a zákonným spôsobom. Existuje podpísaná kvalifikovaná žiadosť ôsmich poslancov o zvolanie mestského zastupiteľstva, na ktorom by sa dokončila prerušená voľba hlavného kontrolóra. Táto žiadosť bola poslancami odovzdaná do podateľne mestského úradu. Žiaľ, zastupujúci primátor Hvizdák sa neunúval dodržať zákon a zvolať zastupiteľstvo v lehote, akú mu ukladá zákon. Ako dôvod nezvolania zastupiteľstva uviedol, že poslanci Cyril Crkoň a Miroslav Bučko stiahli svoje podpisy. Tak ako sa po podaní takejto žiadosti do podateľne mestského úradu nemôžu dopĺňať ďalšie podpisy, tak zákon ani neumožňuje podpisy stiahnuť. Zákon po podaní takejto žiadosti jednoznačne upravuje povinnosti primátora, ktorou je v lehote zvolať zastupiteľstvo. Ale to je len ďalšia nezákonnosť v procese voľby hlavného kontrolóra. Vyzývam všetkých púchovských poslancov, aby opäť nenaleteli bludom mestských právnikov, že je možné zrušiť riadne vyhlásenú voľbu a nahradiť ju novou. Nedopustite ďalšiu nezákonnosť a dokončite už riadne vyhlásenú voľbu nového hlavného kontrolóra v tajnej voľbe, ktorá jediná umožní slobodne sa poslancom rozhodnúť. Pavol Crkoň

6 6 aktuálne spravodajstvo Spomienková slávnosť k 73. výročiu Slovenského národného povstania V utorok 29. augusta sa v priestoroch Európskeho mestského parku uskutočnila už tradičná spomienková slávnosť k výročiu Slovenského národného povstania. Tento rok sme si pripomenuli už 73. výročie SNP a v Púchove si predstavitelia mesta a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripomínajú túto udalosť od roku 2004 položením vencov k pamätnej doske v Európskom mestskom parku. Z poslancov mestského zastupiteľstva sa spomienkovej slávnosti zúčastnili Cyril Crkoň, Pavel Melišík a Roman Hvizdák. Ten po vlaňajšej blamáži, keď svoj slávnostný prejav skompiloval zo študentského referátu a prejavov politikov Dušana Čaploviča a Ivana Gašparoviča, prenechal priestor za mikrofónom vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Púchove Renáte Holákovej a predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Petrovi Horváthovi. Ten na spomienkovej slávnosti zvlášť privítal 97-ročného priameho účastníka SNP Ondreja Martiška. Peter Horváth vo svojom príhovore krátko načrel do histórie Slovenského národného povstania, ale spomenul aj udalosti, ktoré predchádzali jeho vyhláseniu. "Po Stalingradskej bitke dochádza k vzniku protihitlerovskej koalície a v celej Európe k aktivizácii protifašistického boja. Významným pozitívom je, že domáci odboj, orientovaný na Moskvu a Londýn, sa dokázal spojiť a v decembri 1943 Vianočnou dohodou utvoriť Slovenskú národnú radu. Tá začala pripravovať SNP, čím poverila podplukovníka Goliana, a ten začal prípravu v dvoch alternatívach. Prvá hovorila, že Povstanie vypukne, keď Sovietska armáda dosiahne Karpaty a slovenské divízie útokom do tyla Nemcov umožnia nerušený prechod sovietskych vojsk cez Slovensko. Druhá alternatíva bola núdzová a hovorila o tom, že Povstanie začne, keď sa Nemecko pokúsi vojensky obsadiť Slovensko," pripomenul historické okolnosti Peter Horváth. Ako je všeobecne známe, k slovu sa nakoniec dostala druhá alternatíva po tom, čo sa Nemci rozhodli obsadiť Slovensko a Rudolf Golian 29. augusta 1944 heslom "Začnite s vysťahovaním" spustil Slovenské národné povstanie. "Povstalci nedokázali splniť svoj cieľ. Postupne nemecká organizovaná sila Povstanie zatlačila. SNP znamenalo zapojenie Slovenska do protifašistického odboja, tak ako to bolo v Poľsku, Francúzsku a v ďalších krajinách. Slovenskí antifašisti ním viedli zápas za právo na život a slobodu, za právo národa na sebaurčenie. Slovenským národným povstaním sa nám do veľkej miery podarilo zbaviť ťarchy kolaborácie s nacistickým Nemeckom. Preto je pre nás od roku 1991 štátnym sviatkom. Ďakujeme mužom a ženám, ktorí prekonali vlastný strach a preukázali odvahu a statočnosť. Aj preto je pre nás i dnes vecou cti vysloviť im veľkú vďaku a hrdosť na ich činy," uzavrel svoj príhovor Peter Horváth. -rava- V Horných Kočkovciach majú nový pamätník hrdinom SNP V Horných Kočkovciach - mestskej časti Púchova - v si v pondelok 28. augusta 2017 odhalením pomníku uctili pamiatku dvoch mladých ľudí, ktorí zahynuli pri bombardovaní počas kopania zákopov na konci druhej svetovej vojny v roku Pamätník je menovite venovaný Františkovi Novosádovi, Augustínovi Palieskovi a Margite Chanovej, ktorá sa pričinila o záchranu obce Horné Kočkovce pred vypá- lením vojakmi nacistického Nemecka. Odhalenie pamätníku prebehlo aj za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Dni, počas ktorých si pripomíname 73. výročie Slovenského národného povstania, sú vhodné na odhaľovanie pamätníkov, akým je aj tento v Horných Kočkovciach. Dnešný slávnostný akt je dobrým znamením, že ľudia ani po toľkých rokoch nezabúdajú na utrpenia, ktoré so sebou priniesla druhá svetová vojna a nezabúdajú ani na ľudí, ktorí bojovali za demokraciu a za slobodu, uviedol trenčiansky župan. O osadenie pamätníka sa postaral filantrop Ladislav Ganát, ktorý svoj čin považuje v dnešnej spoločnosti za nutnosť z dôvodu pripomínania si veľkej obety zo strany padlých hrdinov. -tsk-

7 aktuálne spravodajstvo 7 S partnerským zlínskym regiónom na tému spoločných projektov V utorok 22. augusta 2017 sa na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnilo stretnutie delegácie TSK na čele s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom a delegácie zo Zlínskeho kraja na čele s hejtmanom Jiřím Čunekom, pre ktorého to bola po jeho zvolení v roku 2016 prvá návšteva Trenčianskeho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj spája okrem dlhoročnej spolupráce aj najdlhšia spoločná hranica. Spočiatku neformálna kooperácia medzi oboma krajmi vyústila napokon do podpisu Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Zlínskym krajom, ku ktorému došlo v roku 2003 a obnovená bola následne o dva roky neskôr. Jej hlavnými oblasťami sa stal regionálny rozvoj, cezhraničná spolupráca, realizácia spoločného cestného prepojenia, kultúra či cestovný ruch. Aktívne spolupracovať mohli kraje aj vďaka Programu cezhraničnej spolupráce a Z neho sa za tieto dve programové obdobia zrealizovalo 83 projektov a 167 mikroprojektov. Dôkazom dlhoročnej spolupráce medzi Trenčianskym a Zlínskym krajom a medzi obcami jednotlivých krajov je skutočnosť, že nielen v rámci vlastných programov obcí, ale aj v rámci programov Európskej únie už bolo na oboch stranách preinvestovaných niekoľko miliónov eur, komentoval hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek. K úspešným spoločne zrealizovaným projektom z minulých programových období patril napríklad projekt zlepšenia prístupu k turistickému centru Kohútka z oboch strán hranice. Kraje však boli partnermi aj v ďalších projektoch. Jedným z nich bola rekonštrukcia cesty medzi obcami Nedašova Lhota a Červený Kameň, ktorá prispela k skvalitneniu ich cestného prepojenia. Zaujímavým bol tiež projekt Obloha na dlani, ktorého partnerom sa na slovenskej strane stala Hvezdáreň v Partizánskom a na českej strane Hvezdáreň vo Valašskom Mezíříčí. V rámci neho sa zakúpilo prenosné digitálne planetárium. Projekty medzi TSK a Zlínskym krajom budú pokračovať aj v novom programovom období V ňom už bol Trenčianskemu samosprávnemu kraju okrem iného schválený spoločný projekt s mestom Brumov Bylnice pod názvom Na bicykli po stopách histórie. Ten okrem prepojenia dvoch významných kultúrnych pamiatok - Trenčianskeho hradu a hradu Brumov (ČR) - prinesie aj možnosť cyklistického vyžitia pre rodiny s deťmi. Na cyklotrasu sme už dostali právoplatné stavebné rozhodnutie, a tak pevne verím, že na jeseň tohto roku budeme môcť začať s jej realizáciou, uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Členom zlínskej delegácie bol predstavený aj environmentálne ladený projekt TSK s názvom Zelená župa, ktorý má prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov kraja. Stretnutie sa nieslo aj v duchu prezentácie turistického potenciálu oboch krajov. Výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská prítomných oboznámila s činnosťou KOCR a priblížila aj spoluprácu s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na zlínskej strane. V rámci zahraničnej spolupráce Interreg V A sme získali financie na realizáciu projektu Národné kultúrne dedičstvo. V rámci tohto projektu, ktorý bude trvať dva roky a má celkový objem financií 246 tisíc eur, chceme zmapovať národné kultúrne pamiatky na našej strane Trenčianskeho kraja a na zlínskej strane, priblížila spoločný projekt Eva Frývaldská. Jeho cieľom je prepojenie obcí a miest Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Po zmapovaní kultúrnych pamiatok na oboch stranách hranice sa vydá brožúrka s odporúčaniami na tipy pre turistov. Okrem toho sa v rámci marketingovej podpory Zlepšenie dopravného prístupu k turistickému stredisku Kohútka bol jedným z úspešných spoločných projektov Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. zorganizuje aj niekoľko študijných návštev českých starostov a správcov kultúrnych pamiatok, aby si s kolegami na slovenskej strane vymenili skúsenosti a know-how. Pripravovaným spoločným projektom, ktorý prekročí hranice Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, bude Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Pútnická cesta v slovensko-českom pohraničí spojí miesta a významné pamiatky spojené so sv. Cyrilom a Metodom. Prostriedky na vyznačenie tejto významnej cesty, zatiaľ na území Česka a Slovenska, plánujú kraje získať z eurofondov a Programu cezhraničnej spolupráce. Cieľ cesty pritom nebude končiť len na území Slovenska a Česka, ale má sa posunúť smerom na juh do Ríma a zahrnúť tak aj ďalšie lokality viažuce sa k životu sv. Cyrila a Metoda. Za delegáciu TSK na čele s jeho predsedom Jaroslavom Baškom sa stretnutia zúčastnili obaja podpredsedovia TSK Jozef Trstenský a Richard Takáč, poslanci Zastupiteľstva TSK Milan Panáček, Eva Bočincová a Juraj Ondračka, riaditeľ Úradu TSK Michal Žitňanský, predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región Juraj Gerlici spolu s výkonnou riaditeľkou Evou Frývaldskou a ďalší vedúci zamestnanci župného úradu. Delegáciu spoza českej strany hranice tvorili okrem hejtmana Zlínskeho kraja Jiřího Čuneka jeho námestníci Jiří Sukop a Josef Zicha, členovia Rady Zlínskeho kraja Margita Balaštíková, Michaela Blahová, Petr Gazdík, Miroslav Kašný a Jan Pijáček, starosta obce Horní Lideč Josef Tkadlec, riaditeľ krajského úradu Vladimír Kutý a ďalší zamestnanci úradu. Stretnutie bolo oživené aj kultúrnym vystúpením Evy Adams Ševčíkovej, ktorá má blízko nielen k Čechom, ale aj k Slovákom a návštevou Trenčianskeho hradu. -tsk-

8 8 denné menu KEĎ VÁS PREPADNE HLAD... DENNÉ MENU: od 4,20 Utorok 5. septembra 2017 Slepačí vývar s bylinkovou mrveničkou 1. Kuracie medailóniky s nivovou omáčkou, zemiakové hranolky, zeleninové obloženie 2. Hovädzie dusené na tymiáne, tarhoňa, čalamáda 3. Penne so šampiňónovou omáčkou Dezert: Mandarínkové rezy Streda 6. septembra 2017 Šošovicová polievka na kyslo 1. Kuracie prsia zapekané s paradajkou a mozzarellou, dusená ryža, zeleninové obloženie 2. Bravčové pliecko na cesnaku, šťuchané zemiaky, zeleninové obloženie 3. Parené buchty s lekvárom Dezert: Karamelový koláč Štvrtok 7. septembra 2017 Rascová polievka s vajcom 1. Morčací steak marinovaný, bylinková ryža, miešaný šalát 2. Hovädzie azú po tatársky, cestovinová ryža, kyslá uhorka 3. Bryndzové halušky so slaninou Dezert: Čokoládová roláda Piatok 8. septembra 2017 Zemianska polievka 1. Kuracie prsia plnené špargľou a syrom, dusená ryža, zeleninové obloženie 2. Bravčový perkelt, maslové halušky 3. Vyprážaná brokolica, varené zemiaky, uhorkový šalát Dezert: Rezy ružové DENNÉ MENU: 4,20 Utorok 5. septembra 2017 Zeleninová polievka so strúhaním Hovädzí vývar so zeleninou, cestovina 1. Kurací rezeň v sezame, šťuchané zemiaky, kyslá uhorka 2. Zapekaný bravčový plátok "Vrchár" (šampiňóny, paprika, par. cibuľa), dusená ryža 3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte s brusnicami, pečivo Streda 6. septembra 2017 Fazuľová polievka so slivkami Slepačí vývar s mäskom a zeleninou 1. Kuracie pečené stehno, dusená ryža, kompót 2. Hovädzie varené s kôprovou omáčkou, domáca knedľa 3. Ovocná žemľovka Štvrtok 7. septembra 2017 Hrachová polievka s klobásou Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami 1. Kuracia kapsa so špenátom a syrom Niva, dusená ryža, hranolky, zeleninové obloženie 2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb 3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka Piatok 8. septembra 2017 Držková polievka Slepačí vývar s mäskom a rezancami 1. Morčací steak na hubovom ragú, dusená ryža 2. Obrátený hovädzí rezeň, šťuchané zemiaky, čalamáda 3. Grilovaný pstruh na masle, zelen. miešaný šalát, cesnakový dip DENNÉ MENU: od 3,70 Utorok 5. septembra 2017 Domáca kapustnica s rezancami 1. Hovädzí rezeň naopak, zemiaková kaša, kyslá uhorka 2. Kuracie zapekané s hruškou a nivou, ryža 3. Brokolicové fašírky, opekané zemiaky, dip Streda 6. septembra 2017 Krémová polievka s medvedím cesnakom, krutóny 1. Kurací Gordon, opekané zemiaky, tatárska 2. Bravčová pečeň s jablkami, slov. ryža 3. Ravioly s červeným pestom, rucola Štvrtok 7. septembra 2017 Gulášová polievka 1. Morčací steak na zelenom korení, 1/2 ryža, 1/2 hranolky 2. Mletý rezeň, zemiaková kaša, kyslá uhorka 3. Domáce ovocné lasagne s lesnými plodmi Piatok 8. septembra 2017 Zemiaková šampiňónová polievka 1. Bravčová panenka, nivová omáčka, 1/2 ryža, 1/2 hranolky 2. Tilapia v alobale so zeleninou a zemiakmi, dip 3. Tagliatele so zeleninovým ragú, rucola DENNÉ MENU: 3,70 Utorok 5. septembra 2017 Cesnaková polievka 1. Bravčový Gordon Blue, varené zemiaky, zel. šalát 2. Bolóňske špagety s mäsom a syrom 3. Šúľance s makom, ľadový čaj Streda 6. septembra 2017 Francúzska polievka 1. Španielsky vtáčik, ryža, uhorka 2. Údené var. koleno, strúčkový prívarok, var. zemiaky 3. Mexický fazuľový šalát s kuracím mäsom, amer. dresing Štvrtok 7. septembra 2017 Hrachová polievka s párkom 1. Srbské ražniči, varené zemiaky 2. Bryndzové halušky so slaninkou 3. Granadiersky pochod, paradajkový šalát Piatok 8. septembra 2017 Polievka z hlávkovej kapusty 1. Kurča na paprike, cestovina 2. Domáca jaternica, zemiaková kaša, kapustový šalát 3. Parené buchty s nutelou, tvarohová zálievka DENNÉ MENU: 4,00 Utorok 5. septembra 2017 Šošovicová polievka s párkom a zeleninou Polievka s vločkami 1. Kuracie prsia na badiáne s vínovými slivkami a pečenými zemiakmi 2. Primátorský bravčový rezeň, zemiaková kaša, zeleninový šalát 3. Tagliatelle s lesnými hubami a parmezánom 4. Waldorfský šalát s rest. kur. mäsom (vlaš. orechy, jablká, ston. zeler, šalát, majonéza) Streda 6. septembra 2017 Kuracia polievka s ananásom Sedliacka hubová polievka 1. Brav.steak s barbecue omáčkou, ryžový pilaf 2. Pastiersky syr, hranolky/varené zemiaky (výber), tatar.omáčka 3. Domáce bryndzové pirohy s kyslou smotanou a orav. slaninou/bez (výber) 4. Waldorfský šalát s rest. kur. mäsom (vlaš. orechy, jablká, ston. zeler, šalát, majonéza) Štvrtok 7. septembra 2017 Šafránová polievka s pažítkou Boršč 1. Citrónové kuracie prsíčka s mätou (cuketa, olivy), 1/2 dus. ryža, 1/2 hranolky 2. Brav. rezeň na varených zemiakoch s čerstvým hráškom a baby karotkou 3. Domáce lokše so slivkovým lekvárom a makom 4. Waldorfský šalát s rest. kur. mäsom (vlaš. orechy, jablká, ston. zeler, šalát, majonéza) Piatok 8. septembra 2017 Jihočeská kulajda Zeleninová polievka s tuniakovými bochníčkami 1. Kurací steak s brokolicou, šunkou a syrom, 1/2 dus. ryža, 1/2 hranolky 2. Boloňské mäsové lazane s gréckym šalátom 3. Losos s kurkumovou omáčkou, 1/2 var. zemiaky, 1/2 dus. zelenina 4. Waldorfský šalát s rest. kur. mäsom (vlaš. orechy, jablká, ston. zeler, šalát, majonéza) THEATRO RESTAURANT DENNÉ MENU: od 4,20 Utorok 5. septembra 2017 Silný hovädzí vývar s rezancami a zeleninou Farebná letná zeleninová polievka s hráškom 1. Pečené kuracie prsia plnené so syrom na krémovom šalotkovom rissotte a paradajkový šalátik 2. Vyprážaný oštiepok v zemiakovom kabátiku, varené zemiaky s maslom a petržlenkou, domáca tat. omáčka 3. Zeleninovo-cestovinový šalát s jogurtom, syrom, olivami, cherry paradajkami na listovom šaláte, grilovaný toast 4. Kuracie medailóniky s balsamicovým dressingom na ľahkom fit šaláte zo zeleniny, listov a slnečnicové semienka, bagetka Streda 6. septembra 2017 Silný hovädzí vývar s rezancami a zeleninou Pórkova krémová polievka s cesnakovým žemľovým krutónom 1. Marinovaná hovädzia roštenka s vínovo medovou hruškou, chipsom z tmavej bagety, zelérovo-zemiakové pyré 2. Gratin. papriky plnené šampiňónmi, ricottou a zeleninou, mätové tzaziki 3. Zeleninovo-cestovinový šalát s jogurtom, syrom, olivami, cherry paradajkami na listovom šaláte, grilovaný toast 4. Kuracie medailóniky s balsamicovým dressingom na ľahkom fit šaláte zo zeleniny, listov a slnečnicové semienka, bagetka Štvrtok 7. septembra 2017 Silný hovädzí vývar s rezancami a zeleninou Cícerová polievka so zeleninou a údeným mäskom 1. Mexický Fajitas (tortila plnená morčacím mäsom, fazuľkami a syrom), smotanový dip, trhaný šalát, hranolky 2. Špenátové žemľové knedličky s tofu syrom v omáčke s jemnou syrovo-orieškovou chuťou 3. Zeleninovo-cestovinový šalát s jogurtom, syrom, olivami, cherry paradajkami na listovom šaláte, grilovaný toast 4. Kuracie medailóniky s balsamicovým dressingom na ľahkom fit šaláte zo zeleniny, listov a slnečnicové semienka, bagetka Piatok 8. septembra 2017 Silný hovädzí vývar s rezancami a zeleninou Talianska paradajková polievka s parmezánom a mušličkami 1. Pečená ryba tilapia na masle so zeleninovým kuskusom a jemne pikantným arabiata ragú a grilovaným citrónom 2. Domáca žemľovka s tvarohom, višňami, kúskami čokolády a višňovou redukciou 3. Zeleninovo-cestovinový šalát s jogurtom, syrom, olivami, cherry paradajkami na listovom šaláte, grilovaný toast 4. Kuracie medailóniky s balsamicovým dressingom na ľahkom fit šaláte zo zeleniny, listov a slnečnicové semienka, bagetka DENNÉ MENU od 4,20 Polievky: 1. Cesnačka, šunka, syr 2. Frankfurtská s párkom 3. Hokaido tekvicový krém Hlavné jedlá: 1. Granatierský pochod, slaninka, kyslá uhorka 2. Vyprážaný syr, hranolky, domáca tatarka 3. Moravský vrabec, kyslá kapusta, varená knedľa 4. Bratislavské bravčové pliecko, tarhoňa 5. Kuracie stehno so žemľovou plnkou, pučené zemiaky, list. šalát 6. Perkelt z králika na smot., halušky 7. VIP Tuniak filet Sashimi na grile, šalát z quinoy s avokádom a chery paradajkami PIZZA PUB NOSICE DENNÉ MENU: 3,50 Utorok 5. septembra 2017 Frankfurtská polievka 1. Fašírkový tunel, zemiaková kaša, cvikla 2. Zapekaná brokolica so syrom a šunkou, zemiaky Streda 6. septembra 2017 Strúčková polievka na kyslo 1. Vyprážaný syr, zemiaky, tat.omáčka 2. Kuracie pečienky na cibuľke, ryža Štvrtok 7. septembra 2017 Hŕstková polievka 1. Morčacie rezne v pivnom cestíčku, zemiaky 2. Slivkové gule s makom Piatok 8. septembra 2017 Kelová polievka 1. Hovädzia roštenka, ryža 2. Zemiakové placky so syrom

9 voľný čas 9 NÁJDITE V MASÁŽI POKOJ, POHODU, RADOSŤ A DOBRÉ ZDRAVIE 153. časť Sám sebe liečiteľom tela, mysle, vzťahov IX. Už sme si v základe predstavili všetky prvky ČÍNSKEHO PENTAGRAMU DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV, VODA. V dnešnom pokračovaní si vysvetlíme, aké sú vzťahy medzi prvkami z pohľadu partnerstva. 1. Podpora a výživa sú to dva prvky, ktoré idú po sebe v smere hodinových ručičiek.táto forma vzťahu sa dá prirovnať k pozícii MATKA DIEŤA. Musíme si uvedomiť, že prirodzene plynie energia od matky k dieťaťu. Matka svoje dieťa kojí a podporuje. Keď sa dieťaťu niečo nepáči, plače, hnevá sa a tým to dáva najavo. Tento vzťah je teda v rukách toho, kto je v energetickej pozícii MATKY. Na ňom a na jeho povahe, chovaní a prístupe záleží, či bude druhý z partnerov reagovať príjemne alebo nepríjemne. Je výhodou vo vzťahu, keď je energetickou matkou muž. Ak je energetickou matkou vo vzťahu žena, je to pre ňu obrovská VÝ- ZVA jej ženstva. 2. Súrodenecká podobnosť sú to dva prvky, keď obidvaja partneri patria do jedného prvku s rovnakým alebo iným číslom. Títo ľudia majú na začiatku vzťahu pochopiť, že stretli svoje druhé JA. Aj keď ich vrodené povahové odlišnosti môžu spôsobovať rôzne rozbroje, veľmi si spolu rozumejú. Spája ich mnoho vecí a navzájom sa podporujú. Môžu mať podobný vkus, koníčky, myšlienkové pochody. Vzťah môže byť dlhú dobu harmonický, ale je treba na ňom pracovať v zmysle rôznorodých záujmov, pretože títo ľudia by si mohli zovšednieť, začať sa spolu nudiť a žiť ako súrodenci, ktorí spolu nejako vychádzajú, ale stratila sa iskra. 3. Kontrola a ovládanie sú to dva prvky, spojené šípkami uprostred kruhu v smere hodinových ručičiek. DREVO ZEM, OHEŇ KOV, ZEM VODA, KOV DREVO, VODA OHEŇ. Tento vzťah môžeme pripodobniť k spojeniu UČITEĽ ŽIAK. Znova si treba uvedomiť, že učiteľ je zodpovedný za žiaka, nikdy nie naopak. Ten z partnerov, ktorý je v energetickej pozícii UČITEĽA, by mal uvažovať ako ten múdrejší a voliť správne metódy vyučovania pre svojho žiaka. On drží v rukách vzťah a to, akú má osobnú povahu, chovanie, zvyklosti a prístup k životu, zásadne ovplyvňuje i charakter tohto vzťahu. Ten, kto je v energetickej pozícii žiaka, môže pri nesprávne zvolenom prístupe učiteľa hnevať, rozčuľovať sa, bojkotovať vyučovanie a prerastať učiteľovi cez hlavu. A bude zasa záležať na učiteľovi, či si svoju úlohu plní v súlade s jeho poslaním a zmení štýl vyučovania, alebo bude tvrdošijne trvať na svojom. Opäť je vo vzťahu výhodou, pokiaľ je energetický učiteľ muž. Ale samozrejme múdry a láskavý. Ak je energetickým učiteľom žena, je to pre ženu skúška ženskosti na dvadsiatu. O kvalite našich vzťahov a možnostiach, ako nájsť harmóniu, by sa dalo hovoriť donekonečna. Každý vzťah je jedinečný, pretože každý z nás je ORIGINÁL a UNIKÁT. Energetické väzby vo vzťahoch však skrývajú mnohé nápovedy, mnohé ponaučenia a výzvy, ktoré sa dajú aplikovať do bežného života a tak vzťahy, v ktorých je LÁSKA, len ÚČESY A LÍČENIE SVADBY - STUŽKOVÉ - OSLAVY 3, ,7 nejako zapadla prachom, oživiť a zharmonizovať. Záleží len a len na každom z nás, či chceme vložiť do nášho vzťahu nejakú energiu, aby sme sa v ňom my a aj naši partneri cítili 2,5,8 lepšie. Predpokladom kvalitného láskyplného vzťahu je chuť oživiť to, čo nás s druhým človekom spájalo na začiatku. Týchto päť energií pracuje v úplnom súlade a spoločne tvoria JEDNOTU. Navzájom sa ovplyvňujú, prelínajú, vyživujú a ovládajú. Žiadnej z týchto energií nie je viac alebo menej, žiadna nie je dôležitejšia ako iná, žiadna nie je slabšia či silnejšia než ostatné a žiadna z nich nemá možnosť zaniknúť. Iba sa môže prejaviť inak a inde ako má, a tým spôsobí nerovnováhu. V zdravej prírode energie fungujú a plynú prirodzene a harmonicky, ale človek svojim myslením a chovaním často spôsobuje prekážky plynulému toku energií a tým si spôsobí, že je jeho život sprevádzaný rôznymi komplikáciami. Človek zabudol, kým je a stal sa bytosťou, ktorá sa povýšila nad prírodné zákony a vďaka mechanicky naučeným vzorcom chovania, ktoré niekto nastavil a my ich ako ovečky poslušne nasledujeme, sa chováme ako stroje. A rovnako ako ČÍNSKY PENTAGRAM stroj, stávame sa poruchovými. Zabudli sme, že naše telo je dokonale fungujúcou sústavou piatich energií a že jediná cesta k zdravému a spokojnému životu je znovunastolenie HARMÓNIE. Prírodné, respektíve zákony Stvoriteľa sú dokonalé a všetkým ľuďom prístupné. Je však na každom z nás, či sme ochotní vynaložiť trošku úsilia a dať energie v nás do poriadku. Ja som to už pochopila (a trvalo mi to dosť dlho ) a som tu pre vás. Ak vás zaujímajú hlbšie a konkrétne súvislosti vášho života, ponúkam vám komplexný OSOBNÝ, PARTNERSKÝ alebo RODINNÝ ROZBOR podľa Astrológie deviatich planét a Numerológie, ktorý si môžete objednať na mojej stránke alebo telefonicky. Nepodceňujte a neignorujte varovné bolesti a signály svojho tela. Kontaktujte nás, vypracujeme pre vás osobný, partnerský alebo rodinný rozbor a navrhneme postupy, ako uzdraviť svoj život, zdravie a vzťahy, nájdeme pre vás vhodné masáže, terapie na eliminovanie stresu a emočných záťaží, poradíme pri úprave stravy, navrhneme vhodné cvičenie. Jarmila Rosinová ŠTÚDIO ZDRAVIA, Royova 772, Púchov profesionálne masáže, liečebné terapie len na objednávku Účesy - ADRIANA Líčenie - DOMINIKA

10 10 seriál LETNÝ SERIÁL O DOMÁCOM KOMPOSTOVANÍ - IV. ČASŤ Pre čitateľov Púchovských listov sme v spolupráci s firmou JRK Waste Management, s. r. o. pripravili letný seriál o domácom kompostovaní. Nový zákon o odpadoch prinútil samosprávy pristúpiť k ekologickým riešeniam spracovania zeleného odpadu a triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Vo viacerých obciach nášho okresu sa rozhodli pre nákup kompostérov do každej domácnosti, aj v Púchove bolo do rodinných domov dodaných prvých 170 kompostérov. Informácie, ktoré vám prinesieme, budú pre vás nielen užitočné, ale môžu vám priniesť aj radosť z výhry. Na konci seriálu vám totiž položíme tri otázky a ak na ne správne odpoviete, budete môcť vyhrať dve ekofľaše na vodu od spoločnosti JRK Waste Management alebo darčekovú poukážku v hodnote 20 eur na nákup v Záhradníctve Rosina. Jeseň nám v záhradách neprináša len krásne farebné scenérie, ale aj množstvo bioodpadu v podobe opadaného lístia. Lístie je aj napriek vžitým predsudkom veľmi kvalitným organickým materiálom vhodným práve na kompostovanie a práve predsudky spôsobujú, že sa lístie na jeseň v záhradách páli, prípadne vyváža za príbytky a tvorí základ pre budúce nelegálne skládky odpadu. Je pravdou, že niektoré druhy lístia majú proces rozkladu pomalší ako iné, ale určite sa rozložia. Príkladom sú orechy, duby či gaštany priamo vo voľnej prírode. Lístie pod týmito stromami z roka na rok mizne. Pri riadenom procese kompostovania v domácich kompostéroch to však pôjde ešte rýchlejšie. Základné pravidlá a tipy ako postupovať pri kompostovaní lístia: Pokiaľ máte na záhrade viacero listnatých stromov, odporúča sa takéto lístie najskôr spolu zmiešať a až následne ho môžete kompostovať. Keďže lístie opadáva na jeseň, odporúča sa urobiť si zásobu opadaného lístia vedľa kompostéra a v priebehu nasledujúceho roku ho zmiešavať s dusíkatými materiálmi ako napr. trávou alebo hnojom. Pred kompostovaním ťažko rozložiteľných listov je dobré lístie na jeseň prejsť kosačkou bez zásobníka. Takto posekané lístie nechajte cez zimu pod snehom a na jar ho začnite postupne pridávať do kompostu. Tento postup môžete aplikovať aj so zásobníkom Kompostovanie lístia v domácich kompostéroch a lístie nakopiť vedľa kompostéra ešte pred zimou. Pri pridávaní lístia do kompostu je ideálne miešať ho s dusíkatými materiálmi, ako sú tráva, kuchynský bioodpad či hnoj. Typickým príkladom je orechové lístie, ktoré sa rozkladá pomalšie, no neznamená to, že nie je vhodné na kompostovanie. Postupujte vyššie uvedeným spôsobom. Aby ste predišli zlepovaniu lístia v komposte, môžete lístie zmiešať s hlinou, prípadne s hotovým kompostom. Kompost z lístia a trávy sa zvykne nepriedušne utláčať, preto ho treba minimálne po mesiaci od založenia premiešať prekopávačom kompostu (kovová pomôcka vhodná na prekopávanie a prevzdušňovanie kompostu). Pri kompostovaní lístia napadnutého chorobami alebo parazitmi je potrebné takéto lístie zmiešať s vápnom a navlhčiť (samozrejme, mimo kompostéra). Do kompostu ho pridávajte až po prebehnutí termickej reakcie, a to minimálne po dvoch týždňoch od zmiešania. Čím častejšie budete kompost z lístia prehadzovať, tým rýchlejšie vyrobíte z bioodpadu kompost. Ďalšie užitočné rady a tipy Keď nechcete, aby vám v komposte vyrašili paradajky Je to ako so všetkými semenami z rastlín, ktoré dávate do kompostu. Ak chcete mať istotu, že vám v kompostéri nevyrašia paradajky, tak sa odporúča aplikovať postup Ako na burinu. Klíčivosť húževnatých burín a ich semien zničíte, ak ich necháte pred kompostovaním skvasiť v nádobe s vodou. V lete vám na to stačí cca dní (kým sa na okraji nádoby neobjaví pena). V komposte, kde sa vloží naraz veľa čerstvého biologického materiálu, sa teplota bežne vyšplhá aj na 70 C, čiže takéto semená tam neprežijú a ďalej sa nerozmnožujú. Hraboše v komposte Hraboše sú bylinožravé hlodavce, ale nepohrdnú ani dážďovkami. Dážďovky sú naopak pre váš kompost vítané, čiže by ste ich mali pred hrabošmi chrániť. Jeden z najúčinnejších spôsobov ako zamedziť vstupu hrabošov do kompostéra je umiestniť pod kompostér pletivo. Treba však dbať na to, aby malo pletivo malé očká. Priemer otvoru hrabošovej diery je do 4 cm, čiže očká pletiva musia byť aspoň o polovicu menšie. Samozrejme, pri otvorených silách, resp. hromadách je to celkovo problematické, keďže tieto hlodavce sa do nich môžu dostať prakticky od všadiaľ. Pletivá sú účinné aj proti krtkom. Navyše krtka by malo pletivo odradiť aj pod silom či otvorenou hromadou. NABUDÚCE: Kompostovanie v zimnom období.

11 voľný čas Novinky pre deti z Modelárskeho klubu Púchov Náš Modelársky klub Púchov v spolupráci s Centrom voľného času Včielka Púchov organizuje už tretí rok automodelárske krúžky - teraz už dvakrát týždenne. Každý rok sa snažíme prísť s niečim novým a tak sme uvažovali, čo pripraviť pre školský rok 2017/2018. Inšpiráciu sme našli v starých Stavebnica obsahuje precízne modelárskych dobách, keď existovala firma Modela, ktorá robila hých výrobcov. Napríklad prevody, spracované komponenty od mno- stavebnicu podvozku autodráhového auta (v merítku 1:24) a z Slotit, ložiská a kolesá od výrobcu osky a zadné pneumatiky sú od tej stavebnice si deti v krúžkoch ALS racing, vodítka od plastmodel po celej ČSSR stavali autíčka s MSH CZ, predné pneumatiky sú papierovou karosériou a potom s od FARO a takisto motor je FARO tými autami jazdili klasické preteky Super, kefky sme testovali od od okresných kôl až po majstrovstvá ČSSR. nám najviac osvedčili kartáčiky od rôznych predajcov a nakoniec sa Samozrejme, že doba sa zmenila a my také ambície nemáme, Podvozky sme dali vyrobiť na 3D "retro-hračkárny.cz". no aj napriek tomu sme pripravili tlačiarni firme Maťoštúdio.SK - bol stavebnicu autodráhového auta, to dlhý vývoj, ktorý nám zobral ktoré dostanú deti v krúžku a pod najviac času - urobili sme deväť vývojových podvozkov, kým sme boli našim vedením si model postavia a potom v niekoľkých pretekoch spokojní s jazdnými aj mechanickými vlastnosťami. Chceli sme mať formou seriálu aj ukážu, čo sa im podarilo postaviť. Máme v úmysle seriál s týmito autami oceniť vyššie ako bežné kategórie komerčných áut. Budeme veľmi radi, keď sa k nám pridajú aj iné kluby a možno niekedy v budúcnosti by sme mohli pre deti usporiadať aj porovnávacie majstrovstvá. Zo stavebnice sme už postavili niekoľko testovacích autíčiek, ktoré sme vyskúšali na rôznych druhoch autodráh u nás na dráhe ITES aj v Martine na autodráhe Carrera - na nich fungujú magnety, no vyskúšali smi ich aj na drevenej autodráhe v Revúcej a všade sa autá správali veľmi dobre. Najvyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku Ku koncu roku 2016 žilo v Trenčianskom kraji detí vo veku 0 až 14 rokov, osôb vo veku 15 až 64 rokov a osôb vo veku 65 a viac rokov. Už sedem rokov podiel obyvateľov v predproduktívnom veku vykazuje najnižšie hodnoty medzi krajmi, aj keď medziročne vzrástol o 0,1 percentuálneho bodu. Ku koncu roku 2016 tvoril 13,4 % a v porovnaní so SR bol až o 2 percentuálne body nižší. Podiel obyvateľov v produktívnom veku v kraji klesá od roku 2009, v roku 2016 medziročne klesol o 0,7 percentuálneho bodu a tvoril 70,1 % (v SR 69,6 %). Štvrtý rok má Trenčiansky kraj najvyšší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku. Medziročne vzrástol o 0,6 percentuálneho bodu a predstavoval 16,5 % (v SR 15 %). Najvyšší priemerný vek aj index starnutia Najvyšší medziročný nárast priemerného veku medzi krajmi SR bol v Trenčianskom kraji (0,3 roka), čím priemerný vek obyvateľa kraja v roku 2016 dosiahol prvý raz aj najvyšší vek v SR 42 rokov. Znovu sa zvýšil podiel osôb v poproduktívnom veku k detskej zložke - index starnutia, ktorý medziročne vzrástol o 3,2 percentuálneho bodu a už osem rokov vykazuje najvyššiu hodnotu tujúce modely GT3 áut, k autám je dodávaný aj laminátový interiér. 11 univerzálny podvozok s posuvným rozvorom a možnosťou použiť ho na rôzne šírky karosérie. Karosérie sú laminátové - predlohou sú exiszáležitosťou už podľa komponentov, z ktorých sa stavebnica skladá, no naše predstavy financovania sú také, aby deti a rodičia za modely nemuseli platiť, oslovujeme rôznych sponzorov, ktorí si autíčko zakúpia a nechajú ho pre potreby detí v klube s tým, že autíčko urobíme v ich farbách a s ich logom, a tak sa vlastne podelíme o náklady s dobrými ľuďmi. Kategóriu, v ktorej budú deti s týmto modelom jazdiť, sme nazvali GT-Ž a deti si v nej rozdelíme ešte podľa vekových kategórií. A aby deti mohli jazdiť s týmito autami aj s dospelými, umožnili sme to aj v pravidlách v kategórii GT. Martin Kumičák TRENČIANSKY KRAJ NAĎALEJ STARNE spomedzi krajov. Ku koncu roka 2016 pripadlo v kraji na 100 detí vo veku 0 až 14 rokov 123 osôb vo veku 65 a viac rokov (v SR 97 osôb). V roku 2009 nastal zlom vo vývoji indexu ekonomického zaťaženia osôb. Klesajúci trend vystriedal medziročný rast hodnoty tohto ukazovateľa a dochádza k prevyšovaniu počtu osôb poproduktívnom veku nad osobami v predproduktívnom veku. Kým v roku 2009 pripadlo na 100 obyvateľov v produktívnom veku 36 ekonomicky závislých osôb, zhodne 18 osôb vo veku 0 až 14 rokov a tiež 18 osôb vo veku 65 a viac rokov, v roku 2016 to už bolo 43 ekonomicky závislých osôb, 19 detí vo veku 0 až 14 rokov a 24 starých ľudí vo veku 65 a viac rokov. V roku 2016 v SR na 100 obyvateľov v produktívnom veku pripadlo 44 závislých osôb zhodne 22 detí aj starých ľudí. Starnutie populácie prebieha vo všetkých okresoch kraja Najpriaznivejšie vekové zloženie bolo v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Bánovce nad Bebravou. V uvedených okresoch bol priemerný vek obyvateľa najnižší 41 rokov, naopak najvyšší bol v okresoch Partizánske 43 rokov a Myjava 44 rokov. Vo všetkých okresoch prevládal počet osôb v poproduktívnom veku nad osobami v predproduktívnom veku. Na 100 osôb vo veku 0 Deti budú na karosérii vyrezávať predné a bočné okná a budeme ich učiť, ako sa zasklievajú. Deti si budú maľovať autíčka podľa vlastných predstáv, ale budú mať aj možnosť použiť vodou snímateľné dekály. Kto sa v týchto veciach vyzná, tak vidí, že modely nebudú lacnou až 14 rokov pripadlo najmenej osôb vo veku 65 a viac rokov v okresoch Považská Bystrica 105 osôb, Púchov 109 osôb, Bánovce nad Bebravou 111 osôb a Ilava 114 osôb. Nasledovali okresy Trenčín 122 osôb, Nové Mesto nad Váhom 130 osôb a Prievidza 131 osôb. Najviac v okrese Partizánske 137 osôb a Myjava 152 osôb, čo bolo najviac aj medzi okresmi SR. Na 100 obyvateľov v produktívnom veku pripadlo menej ekonomicky závislých osôb v okresoch s vyšším podielom osôb v produktívnom veku, v okresoch Považská Bystrica to bolo 39 osôb (19 detí a 20 starých ľudí), Ilava 40 osôb (19 detí a 21 starých ľudí), Púchov 41 osôb (20 detí a 21 starých ľudí), Prievidza 42 osôb (18 detí a 24 starých ľudí), viac v okresoch s nižším podielom osôb v produktívnom veku v okrese Bánovce nad Bebravou 43 osôb (20 detí a 23 starých ľudí), Partizánske 44 osôb (19 detí a 25 starých ľudí), Myjava 45 osôb (18 detí a 27 starých ľudí), Trenčín 45 (20 detí a 25 starých ľudí) a Nové Mesto nad Váhom 46 osôb (20 detí a 26 starých ľudí. Vo všetkých okresoch prevládali závislé osoby vo veku 65 a viac rokov nad osobami vo veku 0 až 14 rokov, najvyšší rozdiel bol v okrese Myjava 9 osôb v neprospech detí, najnižší bol v okrese Púchov 1 osoba v neprospech detí. Štatistický úrad Slovenskej republiky

12 12 program DK PROGRAM DK PÚCHOV NA MESIAC SEPTEMBER TULIPÁNOVÁ HORÚČKA V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila tulipánová horúčka. Jediná cibuľka exotickej kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť nesmierny majetok. Napriek tomu je pre bohatého obchodníka Cornelisa Sandvoorta (Christoph Waltz) najväčším šťastím svadba s mladučkou Sophiou (Alicia Vikander). Cornelis si objedná jej portrét u nádejného maliara (Dane DeHaan). Sympatický a talentovaný mladík Sofiu očarí, a keďže on jej sympatie opätuje, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... MN 15 rokov UK, USA Fórumfilm titulky historická dráma. Vstupné 3,50. TO Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš. Derry nie je obyčajným americkým malomestom. Pod jeho povrchom spí prastaré zlo. Vždy keď sa prebudí, na niekoľko rokov rozpúta v Derry a okolí smršť neopísateľných hrôz. Strašná sila, ktorú možno nazvať len TO, ovláda obyvateľov, vraždí nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 rokov USA Continentalfilm titulky horor. Vstupné 3,50. HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM Pán Spejbl pracuje ako strážca Múzea bábok, ktorému hrozí zbúranie. Hurvínek opäť nepočúva a podarí sa mu preniknúť do uzavretých priestorov múzea, kde objaví svet, skrytý pred zrakmi návštevníkov. A práve v podzemí je ukryté nielen tajomstvo čarovného múzea, ale aj kľúč k jeho záchrane. Príď a k vstupenke dostaneš lízatko Chupa Chups! MP USA CinemArt 85 - slovenský dabing animovaná komédia. Vstupné 4. OUT Film je odyseou päťdesiatročného Ágostona, hlavy rodiny, ktorý sa vydáva na cestu po Východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Skončí v Pobaltí s prázdnymi vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12 rokov SR,Maď.,Česko ASFK 88 titulky dráma. Vstupné 3, člen FK 2. MALÝ YETI Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý sa stratil za záhadných okolností. Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako legendárny Yeti! Celé roky sa ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy... MN 7 rokov Bel.,Fr. Fórumfilm 92 - slovenský dabing animovaný.vstupné 3,50. AMERICKÝ ZABIJAK Osudy Mitcha Rappa (Dylan O Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť pracovať pre nich. Po šiestich mesiacoch tréningu je nový agent pripravený vyraziť na prvú misiu, v ktorej nesmie zlyhať. Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho je takmer nulová... MN 15 rokov USA - Fórumfilm 111 titulky akčný thriller.vstupné 3,50. Streda hod. TULIPÁNOVÁ HORÚČKA Piatok hod. TO Sobota hod. HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM hod. TO Nedeľa hod. HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM Streda hod. OUT Piatok hod. MALÝ YETI hod. AMERICKÝ ZABIJAK Sobota hod. VÍNO NÁS SPÁJA hod. AMERICKÝ ZABIJAK Nedeľa hod. MALÝ YETI hod. VÍNO NÁS SPÁJA Pondelok hod. LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO - KINO ZA BABKU t.j. 2 Streda hod. KLIENT Piatok hod. KTORÝ JE TEN PRAVÝ? hod. KINGSMAN: ZLATÝ KRUH Sobota hod. LEGO NINJAGO 3 D hod. KTORÝ JE TEN PRAVÝ? Nedeľa hod. LEGO NINJAGO hod. KINGSMAN: ZLATÝ KRUH Streda hod. DRUHÁ STRANA NÁDEJE Piatok hod. ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR hod. HRÁČI SO SMRŤOU Sobota hod. ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ hod. ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR Nedeľa hod. HRÁČI SO SMRŤOU hod. ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ VÍNO NÁS SPÁJA Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať rokov cestuje po svete. Jeho otec ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou (Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom MN 12 rokov Fr. CinemArt titulky dráma. Vstupné 4. LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO Madeline má sedemnásť a veľa číta. Jej imunita nedokáže bojovať s vonkajším svetom, a preto je stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly. Keďže sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať y. Madeline si čoskoro uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko risknúť MN 12 rokov USA Fórumfilm 96 - titulky romantický. Vstupné 2. KLIENT Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového bytu. Až príliš neskoro zistia, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní, mysliac si, že je to jej manžel. Avšak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15 rokov Irán,Fr. ASFK 125 titulky dráma. Vstupné 3, člen FK 2. KTORÝ JE TEN PRAVÝ? Reese Witherspoon v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba "Ktorý je ten pravý?". Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. Vďaka narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela. MN 12 rokov USA Bontonfilm titulky romantická komédia Vstupné 3,50. KINGSMAN: ZLATÝ KRUH S tajnými agentmi organizácie Kingsman sme sa rozlúčili rozpačito. Síce na poslednú chvíľu zachránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky MN 12 rokov USA Cine-

13 mart titulky akčná komédia. Vstupné 4. LEGO NINJAGO Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. MP USA Continentalfilm 97 - slovenský dabing animovaný, akčný. Vstupné 3,50, 5-3 D. DRUHÁ STRANA NÁDEJE Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s vážnou témou nechýba absurdný humor, typickým pre tohto fínskeho filmára. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15 rokov Fin.,Nem. ASFK 98 titulky dráma, komédia.vstupné 3, člen FK 2. ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR Hlavnou postavou je majiteľ kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, Otto Bock (Jiří Macháček), a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. Firma je pre neho zmyslom života a po všetkom vojnovom utrpení sa vracia späť ako renomovaný šéf aj so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová)a jej sestrami Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Všetci budujú svoj sen, ale prichádza ďalšia rana - februárový komunistický prevrat. Ottova firma je vyvlastnená štátom a jemu sa po druhýkrát rozpadá svet... MN 12 rokov ČR,SR,Pol. Fórumfilm 115 česká verzia tragikomédia.vstupné 3,50. HRÁČI SO SMRŤOU V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov- USA Itafilm 90 - titulky mysteriózny thriller. Vstupné 4. ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky generála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 rokov Špan. Magicbox titulky komédia,dráma. Vstupné 4. KULTÚRNY PROGRAM Streda 6. l galéria vestibulu divadla l hod. Z RODNEJ HRUDY Vernisáž spoločnej výstavy Veroniky Mikulášovej (obrazy) a Ondreja 4. Zimku (sochy). Hudobný hosť: Pavol Repáň (harfa). Vstup voľný. Výstava potrvá do Info aj na osobitnom plagáte. Pondelok 11. l veľká sála l hod. FÍHA TRALALA: ROK Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 /10. Predpredaj vstupeniek výlučne cez Ticketportal. Info aj na osobitnom plagáte. program DK Utorok 12. l Veľká sála l hod. FRANTIŠEK Z ASSISI Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kostýmovou a dizajnovou výpravou. Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol obdarený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chudoba a láska, je i dnes v čase sebeckosti a nenávisti opäť veľkou témou. Muzikál je syntézou výbornej hudby hitmejkra Gaba Dušíka, plnej emócii a chytľavých melódii, bravúrnej choreografie Jara Moravčíka, silného a emotívneho príbehu z pera Martina Kákoša a výstižných textov Martina Sarvaša. To všetko je zárukou silného a nevšedného umeleckého zážitku. Vstupné: 25 /23. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na Sobota 16. l pešia zóna l od hod. XIX. PÚCHOVSKÝ JARMOK S pestrým kultúrnym programom, v ktorom sa Vám predstavia: FS VÁH, ĽH VÁH Púchov, PO- SLEDNÝ DINOSAURUS - Divadlo na Hojdačke, CVČ Včielka, ZUŠ, DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH Lachovček, FS Holíšan, KUMPÁNI (CZ), MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov hod. - Oceňovanie úspešných reprezentantov Púchova primátorom mesta, vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli, žrebovanie mýtneho, ANDY LOUŽECKÁ a BAND hod. KONCERT SKUPINY BUTY (CZ). Pondelok 18. l veľká sála l 9.00 hod. DETI Z PAVLOVSKEJ ULICE Hosťujúci súbor Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy Vám ponúka svoju hru na námet románu Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice. Autorkami hry sú Anička Balážova a Katarína Hricová. Réžia: Anička Balážova, Ivan Ječmen, Katarína Hricová, Lýdia Gedeľovská. Organizované predstavenie pre školy i pre verejnosť (do naplnenia kapacity sály). Info: Štvrtok 21. l veľká sála l hod. ČAJ PRE SENIOROV Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu sa postará: Martin Jakubec, Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od Vstupné: 3. Štvrtok 28. l Kinosála l hod. HRANA Autorská divadelná hra Šimona Pekara a Jozefa Vaňka (Považská Bystrica) sa zaoberá problematikou života mladých ľudí v súčasnej konzumnej spoločnosti. Príbeh mladého tínedžera, ktorý žije pohodlný život, o nič sa nestará a za peniaze, ktoré mu rodičia dávajú, si môže užívať akékoľvek pôžitky a zábavky, ktoré mu zídu na um. Jedného dňa do jeho izby vtrhne zvláštna postava so zvláštnou teóriou... Prevziať zodpovednosť za vlastný život, začať pracovať, živiť svoju rodinu a vychovať deti ďalšej generácie. Je toho niekto, kto si celý život iba užíval pôžitky, vôbec schopný? Vstupné: 2. Kapacita kinosály obmedzená. Predpredaj vstupeniek od Viac na osobitných plagátoch. Pondelok l veľká sála l hod. MENO Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mimoriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.obsadenie : Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke, Preklad: Elena Flašková. Réžia: Jakub Nvota. Vstupné: 14 /13. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na KURZY - KLUBY 13 Piatok 8. l tanečná sála l 9.30 hod. KLUB MAMIČIEK: NAŠE DETI Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. Utorok 12. l kinosála l hod. KLUB ŽIEN: TERAPIA LIEČIVÝMI RASTLINAMI Liečivé bylinky nás sprevádzajú celým životom pri rôznych zdravotných problémoch. Bylinné čaje obsahujú rovnaké byliny ako po stáročia užívali naši predkovia v prírodných liečivých kúrach. Terapia liečivými rastlinami ako doplnková liečba je vhodná vo väčšine prípadov, pretože ide o prírodný produkt. Najnovšie farmaceutické poznatky o bylinkových čajoch spojené s ochutnávkou pri prednáške zástupcom farmaceutickej firmy Natur Produkt. Štvrtok 14. a 28. l I. poschodie-zasadacia miestnosť l hod. AL ANON Štvrtkovečerný Al anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Streda 20. l tanečná sála l hod. MODERNÝ TANEC SMAJLÍK Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať, alebo máte pocit, že by ho tanec bavil, môže byť členom tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé tancovanie pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:16 /1 polrok. Info, prihlášky: , v sekcii KURZY. Streda 20. l veľká sála l hod. SPOLOČENSKÝ TANEC PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás na otvorenie a PRVÚ LEKCIU kurzu. Kurzovné 55 /1 osoba. V prípade záujmu je nutné kontaktovať sa: , v sekcii KURZY. Štvrtok 21. l kinosála l hod. PILATES I., II. Cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela a naučí vás správnemu dýchaniu. Info, prihlášky: puchovskakultura.sk, , sk v sekcii KURZY. Pondelok 25. l SOV - Nám.slobody, II. poschodie - vchod od Country l hod. ZÁPIS PRE DETSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY Rodičom budú poskytnuté základné organizačné informácie o folklórnych súboroch. Pondelok 25. l tanečná sála l hod. SALSA ENERGY DANCE Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: , v sekcii KURZY. Utorok 26. l učebňa č.1 l od hod. OTVORENIE KURZOV: ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.,VI. Zahájenie kurzov.info, prihlášky: puchovskakultura.sk, , Po prihlásení do pozvánku s konkrétnymi informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme om. Utorok 26. l kinosála l hod. KLUB ŽIEN: NOVÉ TRENDY V POHYBOVEJ LIEČBE Nové trendy v liečbe reumatologických a ortopedických ochorení. Praktická ukážka cvičebnej jednotky a poznatky fyzikálnej liečby. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka Školy chrbta. Streda 27. l kinosála l a hod. ORIENTÁLNY TANEC I., II. Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kino , puchov.sk v sekcii KURZY.

14 14 voľný čas Štvorzápasovú sériu považských derby zápasov nezakončili futbalisti MŠK Púchov podľa svojich predstáv. Po výhre 2:0 v Horovciach a identickej prehre v Dubnici nad Váhom mali proti Beluši i Borčiciam výhodu domáceho prostredia, ale dokázali z nej vyťažiť iba jeden bod. Aj to až na poslednú chvíľu, keďže remízu 1:1 proti Beluši ratoval v poslednej minúte František Brezničan. V deň povstaleckého sviatku zavítal do Púchova líder z Borčíc a ani v šiestom zápase sezóny neprehral. Postaral sa o to dvomi exportnými gólmi Ján Novák, najlepší prvoligový strelec spred desiatich rokov, pričom Michal Vanák dokázal v druhom polčase už len korigovať výsledok na 1:2. Na remízu z Púchova nadviazali Belušania víťazstvom 2:1 nad Nemšovou, pričom sa môžu spoľahnúť na góly Mateja Gorelku, ktorý v Púchove premenil pokutový kop a v utorok bol autorom oboch presných zásahov svojho tímu. Štyri body v dvoch domácich zápasoch vydolovali sklári z Lednických Rovní. III. FUTBALOVÁ LIGA - ZÁPAD VÝSLEDKY 3. KOLA: PÚCHOV - BELUŠA 1:1 (0:0) Góly: 51. M. Gorelka (11 m) - 0:1, 90. F. Brezničan - 1:1. Pred 800 divákmi rozhodoval A. Gádoši, ŽK: F. Brezničan - E. Novisedlák. PÚCHOV: D. Letko - L. Luhový, M. Riška, F. Brezničan, M. Vanák - T. Kopiš (55. M. Zavadzan), M. Sibanda - F. Buček (69. M. Červený), M. Gajdošík, J. Pilát - P. Hrnko (55. A. Gáborík). BELUŠA: J. Ciesar - P. Gažo, P. Vavrík, P. Schiszler, J. Martinka - P. Gajdošík (72. R. Rosina), E. Novisedlák, B. Ďuriš (77. P. Kršák), M. Hrenák - M. Gorelka (70. M. Mikuška), P. Mišutka (86. M. Remšík). Vlani sa v historicky prvom okresnom derby medzi Púchovom a Belušou zrodila na púchovskom štadióne bezgólová remíza a hoci tentoraz góly padli, opäť sa body delili. V 5. min. sa so šťastím dostal k zakončeniu pravý obranca Beluše Gažo, ale strela mu vôbec nesadla. O päť minút sa šanca na skórovanie črtala aj na opačnej strane - M. Gajdošík sa prešmykol okolo obrancu, naslepo hľadal pred bránou Piláta, ale pri lopte bol o zlomok sekundy skôr Martinka a odkopol ju do bezpečia. V 12. min. P. Gajdošík unikol Vanákovi, loptu naservíroval Ďurišovi, ktorý síce mieril k žrdi, ale Letko Mbekezeli Sibanda (na snímke vpravo v súboji s Branislavom Ďurišom) vyslal ešte v prvom polčase na belušskú bránu dva parádne projektily, ale ani jeden neskončil gólom. Z dvoch domácich derby zápasov dokázal Púchov vyťažiť iba bod mal dosť času predviesť pekný zákrok. Beluša postupne preberala iniciatívu a mala viac streleckých príležitostí - Letko postupne likvidoval strely najlepších kanonierov hostí - Gorelku a Mišutku. Úplne bez práce však nebol ani Ciesar - poradil si s propagačnou strelou Hrnka a zneškodnil aj hlavičku M. Gajdošíka po centri Vanka. V závere polčasu vyslal na belušskú bránu dve strelecké "torpéda" Sibanda a hlavne pri druhej jeho strele, kedy lopta mierila do ľavej šibenice, predviedol Ciesar zákrok zápasu. Dianie v druhom polčase poznačila situácia z 50. min., kedy rozhodca Gádoši po Kopišovom zákroku na Ďuriša ukázal na značku pokutového kopu. Ten s prehľadom premenil Gorelka, čo bolo pre Belušu signálom na zatiahnutie VÝSLEDKY 3. KOLA: V. LUDINCE - BÁNOVCE N/B. 3:1 PÚCHOV - BELUŠA 1:1 NOVÉ ZÁMKY - DUBNICA N/V. 0:2 TRNAVA B - NEMŠOVÁ 0:2 GABČÍKOVO - BORČICE 3:3 ŠAĽA - GALANTA 1:1 Z. MORAVCE B - PRIEVIDZA 4:0 LED. ROVNE - D. STREDA B 1:1 TOPOĽČANY - NITRA B 1:0 do obrannej ulity. Púchovčania sa ju po celý druhý polčas márne snažili prekonať, až v poslednej päťminútovke sa do dvoch dobrých príležitostí dostal Pilát, lenže zakončenie mu nevyšlo. V 89. min. mieril Luhový hlavou z hranice malého vápna tesne nad brvno a keď už sa zdalo, že Belušania si z Púchova odvezú všetky tri body, prišiel závar pred Ciesarovou bránou, pri ktorom sa lopta šťastne odrazila k úplne voľnému Brezničanovi a ten zachránil pre domácich aspoň bod. LEDNICKÉ ROVNE - D. STREDA B 1:1 (0:0) Matej Gorelka takto premenil pokutový kop v Púchove a aj v nasledujúcom kole bol strelecky pri chuti, keď vsietil Nemšovej dva góly. NAJBLIŽŠÍ PROGRAM FUTBALISTOV MŠK PÚCHOV Štvrtok o hod. PÚCHOV - BÁNOVCE N/B. Sobota o hod. PÚCHOV - N. ZÁMKY

15 šport 15 VÝSLEDKY 16. KOLA: BELUŠA - NEMŠOVÁ 2:1 BÁNOVCE N/B. - DUBNICA N/V. 0:0 V. LUDINCE - PRIEVIDZA 4:1 PÚCHOV - BORČICE 1:2 TRNAVA B - NITRA B 0:1 Z. MORAVCE B - GALANTA 2:1 LED. ROVNE - TOPOĽČANY 1:0 GABČÍKOVO - ŠAĽA 3:1 NOVÉ ZÁMKY - D. STREDA B 1:1 Góly: 50. M. Divkovič - 0:1, 55. S. Detko - 1:1. Pred 150 divákmi rozhodoval O. Kozolka, ŽK: R. Bačík - K. Koštrna. L. ROVNE: R. Bačík D. Kollár, Ľ. Chmelík, S. Detko (87. L. Pokorný), M. Riečičiar, T. Prekop (82. A. Pišta), T. Púček, M. Hruška (27. P. Poláček), M. Krištof, Ľ. Híreš, M. Buček. D. STREDA B: M. Slávik K. Koštrna, M. Šimko, B. Bajič, J. Kosorín, R. Csóka (62. M. Tešlár), K. Domonkos, P. Nagy, A. Grebač (80. A. Meszáros), M. Divkovič, E. Aluku (62. A. Iván). TRNAVA B - NEMŠOVÁ (HOROVCE) 0:2 (0:1) Góly: 45. M. Svorada - 0:1, 74. I. Kostič - 0:2. Pred 70 divákmi rozhodoval Pecek, ŽK: D. Nemček - L. Mihaljevič, M. Antol, M. Mujkoš, K. Iheme, I. Kostič, B. Žilka. TRNAVA B: D. Takáč B. Juhás, D. Nemček, I. Cherednychenko, F. Tomovič (79. K. Vangel), M. Pavlovčík (46. M. Neštrák), D. Martinko, T. Vantruba, J. Gombala, F. Bango, J. Magdolen (69. S. Bogdanovski). NEMŠOVÁ: B. Žilka L. Mihaljevič, M. Mujkoš, M. Svorada (60. K. Iheme), N. Radenovič, M. Antol, I. Kostič (89. F. Marman), R. Čiernik, L. Rosina, O. Olijnyk (73. B. Balocký), D. Valašík (37. A. Majerko). VÝSLEDKY 16. KOLA: PÚCHOV - BORČICE 1:2 (0:1) Góly: 18. J. Novák - 0:1, 65. J. Novák - 0:2, 74. M. Vanák - 1:2. Pred 600 divákmi rozhodoval M. Drobec, ŽK: F. Brezničan - M. Náther, L. Mravec. PÚCHOV: D. Letko - L. Luhový, M. Riška, F. Brezničan, M. Vanák - T. Kopiš (76. F. Buček), M. Zavadzan - M. Gajdošík, M. Sibanda, J. Pilát - P. Hrnko (71. A. Gáborík). BORČICE: P. Kosa - J. Lončík (46. P. Mačina), M. Siva, L. Mravec, Ľ. Hanzel - M. Chynoranský, M. Náther, M. Barčík, M. Zuziak - J. Novák (79. I. Pikulík), R. Demjan. V drese lídra súťaže nastúpili aj bývalí hráči Púchova - Marek Zuziak, Matej Náther i Róbert Demjan, ktorý tu pôsobil v rokoch Práve po faule na neho mal Barčík v 10. min. výhodu priameho kopu z ideálnej pozície, ale neprestrelil múr. V 14. min. potiahol loptu po ľavej strane Vanák, Gajdošík si vypýtal prihrávku a hoci mieril presne do šibenice, brankár Kosa predsa len končekmi prstov loptu podvihol a tá skončila na brvne. V 18. min. ukázal svoje kanonierske schopnosti hosťujúci Novák, kedy sa k nemu dostala odrazená lopta a strelou spoza šestnástky otvoril skóre - 0:1. V 24. min. Demjan našiel vpravo rozbehnutého Nováka, no tomu lopta nesadla tak dobre ako pri gólovej akcii. V prvom polčase mali hostia ešte jednu gólovú príležitosť a opäť bol pri tom Novák - v 32. min. sa k nemu odrazila lopta po rohovom kope Barčíka a hoci najlepší prvoligový strelec Po viac než desiatich rokoch sa na púchovský trávnik vrátil Robert Demjan, v tejto sezóne pôsobiaci v Borčiciach. spred desiatich rokov prestrelil húštinu tiel, brankár Letko v poslednej chvíli vytlačil loptu mimo brány. Dve minúty pred zmenou strán sa o vyrovnanie pokúšal Gajdošík, ktorý sa umne zbavil Lončíka a po zasekávačke na ďalšieho obrancu síce vystrelil, ale tesne vedľa brány. Po prestávke Borčice preskupili rady, Zuziak sa presunul na pravý okraj obrany a striedajúci Mačina sa mal starať o ofenzívu. Práve on sa v 57. min. po Barčíkovom centri a Demjanovom sklepnutí dostal k lopte, ale strela mu vôbec nesadla. Ten istý hráč mal ešte väčšiu príležitosť v 68. min., kedy dokázal obísť aj brankára Letka, ale netrafil prázdnu bránu. To už však Borčice viedli dvojgólovým rozdielom, pretože tri minúty predtým sa z priameho kopu parádne trafil Novák a strelil svoj druhý gól v Ján Novák - muž, ktorý dvomi exportnými gólmi rozhodol o víťazstve Borčíc v Púchove. stretnutí - 0:2. Nádej na aspoň jeden bod vykresal domácemu mužstvu v 74. min. Vanák, keď poslal do siete odrazenú loptu po akcii Gajdošíka. V 80. min. sa domácim hrdinom mohol stať kapitán Riška, lenže jeho prudké zakončenie z piatich metrov mierilo mimo tri žrde borčickej brány. Po zápase si domáce publikum vylievalo zlosť na rozhodcu Drobca, ktorý na prekvapenie všetkých k riadnemu hraciemu času nenadstavil ani minútu. Zápas s Borčicami bol posledným pre domáceho trénera Stanislava Ďuriša, ktorý sa s vedením klubu dohodol na ukončení spolupráce. BELUŠA - NEMŠOVÁ (HOROVCE) 2:1 (2:0) Góly: 31. M. Gorelka (11 m) - 1:0, 44. M. Gorelka - 2:0, 50. I. Kostič - 2:1. Pred 250 divákmi rozhodoval Z. Fehér, ŽK: N. Smiljkovič, N. Radenovič, M. Mujkoš. BELUŠA: J. Ciesar P. Gažo, P. Vavrík, P. Schiszler, J. Martinka - M. Hrenák (90. R. Rosina), E. Novisedlák, B. Ďuriš (78. P. Kršák), M. Gorelka (87. M. Remšík), P. Mišutka (89. M. Pilát), A. Bielik (67. I. Jurga). NEMŠOVÁ: B. Žilka L. Mihaljevič, M. Mujkoš, M. Svorada, N. Radenovič, M. Antol, I. Kostič, R. Čiernik, L. Rosina, O. Olijnyk (46. N. Smiljkovič), F. Marman (19. A. Majerko, 56. B. Balocký). LEDNICKÉ ROVNE - TOPOĽČANY 1:0 (0:0) Gól: 68. S. Detko (11 m) - 1:0. Pred 150 divákmi rozhodoval T. Hulínek, ŽK: Ľ. Híreš - A. Luzin. L. ROVNE: R. Bačík D. Kollár, Ľ. Chmelík, S. Detko (85. L. Pokorný), P. Lipták (88. Š. Ďurovec), M. Riečičiar (75. A. Pišta), T. Prekop (61. P. Poláček), T. Púček, Ľ. Híreš, M. Krištof, M. Buček. TOPOĽČANY: J. Kochan A. Luzin, M. Švajlen, N. Pavlovič (65. M. Slovák), S. Pavlovič, C. Ncube, N. Mpofu, M. Billik, M. Pakanec, P. Babač (56. R. Húdok), L. Fiala. Pripravil Rado Varga

16 16 šport Udalosťou 4. kola III. futbalovej ligy bola nepochybne domáca prehra vedúcich Borčíc so sklármi z Lednických Rovní, o ktorú sa najväčšmi pričinil dvomi gólmi v poslednej štvrťhodine Ľuboš Chmelík. Návrat trénera Eduarda Pagáča ku kormidlu pri A-mužstve Púchova sa nadmieru vydaril - jeho zverencom sa na siedmy pokus konečne podarilo zdolať Veľké Ludince, pričom hattrickom sa blysol Marek Gajdošík. Zvyšní dvaja zástupcovia nášho okresu vyšli bodovo i gólovo naprázdno - Beluša prehrala doma s Novými Zámkami 0:2 a Horovčania, hrajúci pod hlavičkou Nemšovej, inkasovali od béčka Zlatých Moraviec tri góly. VÝSLEDKY 4. KOLA: VEĽKÉ LUDINCE - PÚCHOV 1:3 (0:0) Góly: 59. M. Gajdošík - 0:1, 62. M. Gajdošík - 0:2, 68. R. Cingel - 1:2, 89. M. Gajdošík - 1:3. Pred 200 divákmi rozhodoval M. Gašparovič. V. LUDINCE: D. Benkó P. Krupánszki, T. Dékány (70. A. Soboňa), A. Kosák, T. Tóth, J. Švirik (85. D. Straňák), Š. Petráš, R. Cingel, T. Hlaváčik, A. Hamdaoui (57. M. Predajniansky), M. Horniak. PÚCHOV: D. Letko M. Sibanda, M. Riška, F. Brezničan, M. Vanák - T. Kopiš (89. A. Gáborík), M. Zavadzan - F. Buček (90. M. Červený), M. Gajdošík, J. Pilát - P. Hrnko. V doterajších šiestich vzájomných zápasoch Púchov nedokázal zdolať Veľké Ludince ani raz - podarilo sa mu to až na siedmy pokus. Prvý polčas, ktorý skončil bez gólov, ešte nenasvedčoval, žeby sa história mohla meniť, ale potom vzal opraty zápasu do svojich rúk najlepší púchovský strelec z minulej sezóny M. Gajdošík a po hodine hry dvomi gólmi v rozpätí troch minút zabezpečil pre Púchov sľubné dvojgólové vedenie. Domáci sa okamžite pokúsili streliť kontaktný gól a po šiestich minútach sa im to aj podarilo zásluhou Cingela. Záverečný tlak Veľkých VÝSLEDKY 4. KOLA: BORČICE - LED. ROVNE 2:3 PRIEVIDZA - GABČÍKOVO 0:3 DUBNICA N/V. - TRNAVA B 1:0 BÁNOVCE N/B. - GALANTA 2:3 V. LUDINCE - PÚCHOV 1:3 NITRA B - ŠAĽA 4:1 NEMŠOVÁ - Z. MORAVCE B 0:3 BELUŠA - NOVÉ ZÁMKY 0:2 D. STREDA B - TOPOĽČANY 6:1 Množstvo fanúšikov púchovského futbalu zostalo zaskočených, keď pri príchode na štadión pred domácimi futbalovými zápasmi s Belušou a Borčicami nedostali k dispozícii zápasový bulletin. V minulej sezóne totiž futbalový klub MŠK Púchov zaviedol tradíciu bulletinov s tým, že prvých 100 návštevníkov dostane bulletin k vstupenke zdarma. Keďže na zápasy bežne chodí len čosi viac ako stovka divákov, bulletin zdarma sa dostal takmer ku každému záujemcovi. O to väčšie bolo prekvapenie, keď na derby s Belušou a Borčicami, ktoré navštívilo 800, resp. 600 divákov bulletiny neboli vydané. Keďže vydávanie bulletinov je prakticky jedinou marketingovou aktivitou klubu po nástupe III. FUTBALOVÁ LIGA - ZÁPAD Pri úspešnom návrate trénera Pagáča strelecky zahviezdil Marek Gajdošík Ludiniec však v predposlednej minúte ukončil vydareným priamym kopom M. Gajdošík, ktorý tak zaznamenal hattrick. BORČICE - LEDNICKÉ ROVNE 2:3 (2:1) Góly: 4. R. Demjan - 1:0, 15. S. Detko - 1:1, 44. R. Demjan - 2:1, 78. Ľ. Chmelík - 2:2, 87. Ľ. Chmelík - 2:3. Pred 500 divákmi rozhodoval T. Santa, ŽK: M. Barčík, M. Náther - M. Buček, P. Poláček, M. Krištof. BORČICE: P. Kosa - J. Lončík (60. P. Mačina), M. Siva, L. Mravec, Ľ. Hanzel - M. Chynoradský (86. I. Pikulík), M. Náther, M. Barčík, M. Zuziak - J. Novák, R. Demjan. L. ROVNE: R. Bačík - D. Kollár, Ľ. Chmelík, S. Detko, P. Lipták (88. T. Prekop), M. Riečičiar (77. A. Pišta), T. Púček, P. Poláček, Ľ. Híreš, M. Buček (89. Š. Ďurovec), M. Krištof. BELUŠA - NOVÉ ZÁMKY 0:2 (0:1) Góly: 32. P. Kingambo - 0:1, 80. K. Matič - 0:2. Pred 150 divákmi rozhodoval M. Bezák, ŽK: B. Ďuriš - M. Letko, K. Matič, R. Ešek, I. Obert, J. Dikacz. BELUŠA: J. Ciesar - P. Gažo (76. R. Rosina), P. Schiszler, P. Vavrík, J. Martinka - P. Gajdošík (46. M. Mikuška), E. Novisedlák, B. Ďuriš (46. I. Jurga), M. Hrenák - P. Mišutka (84. P. Kršák), M. Gorelka. N. ZÁMKY: M. Dovičovič - D. Petráš (82. Š. Piskla), I. Obert, P. Kingambo, J. Dikácz (90. M. Király), A. Baksics, R. Fiala (46. D. Korman), R. Ešek, M. Letko, K. Matič (87. I. Lovska), T. Tawanda (77. M. Švajda). NEMŠOVÁ (HOROVCE) - Z. MORAVCE B 0:3 (0:1) Góly: 10. R. Costa - 0:1, 69. R. Oliveira - 0:2, 90. R. Costa - 0:3. Pred 150 divákmi rozhodoval L. Sárai, ŽK: M. Anton, L. Rosina, N. Radenovič. NEMŠOVÁ: D. Rajník - L. Mihaljevič, M. Mujkoš, M. Svorada (66. J. Körmendy), N. Radenovič, M. Antol, I. Kostič, R. Čiernik, L. Rosina (80. M. Baláž), K. Iheme (73. F. Marman), D. Valašík (46. O. Olijnyk). Z. MORAVCE B: J. Pichňa - S. Husár, R. Costa, P. Balko, M. Zrubec (82. M. Slamka), L. Jančura (90. T. Šlachta), R. Oliveira, A. Jamrich (85. P. Marek), D. Hamar, P. Hlaváč, A. Rumanko (54. D. Šabík). Pripravil Rado Varga TABUĽKA III. FUTBALOVEJ LIGY: 1. DUBNICA : GABČÍKOVO : BORČICE : N. ZÁMKY : L. ROVNE : Z. MORAVCE B : D. STREDA B : GALANTA : V. LUDINCE : NITRA B : PÚCHOV : BELUŠA : TRNAVA B : TOPOĽČANY : BÁNOVCE : ŠAĽA : NEMŠOVÁ : PRIEVIDZA :19 1 Domáce zápasy bez bulletinov, manažér Ranik sa skrýva pred zodpovednosťou Návrat Eduarda Pagáča k trénerskému kormidlu pri A-mužstve dospelých sa nadmieru vydaril. nového športovo-marketingového manažéra Lukáša Ranika, priamo u neho sme sa zaujímali, aký bol dôvod absencie bulletinov a či sa majú fanúšikovia pripraviť na to, že pôjde o trvalý jav. Tak ako sa vysvetlenia nedostalo fanúšikom priamo na štadióne, nepochodili sme so žiadosťou o odpovede na naše otázky ani my. Napriek tomu, že sme Lukáša Ranika požiadali o vysvetlenie nielen na jeho oficiálnom služobnom maili, ale aj prostredníctvom poslaneckej mailovej schránky, odpovede sme sa nedočkali. Zostáva teda len čakať, či už k dohrávke odloženého úvodného kola III. futbalovej ligy, ktorú absolvujú hráči MŠK Púchov proti Bánovciam nad Bebravou vo štvrtok 7. septembra od hod., budú bulletiny pripravené. -rava-

17 šport 17 Hokejová sezóna 2016/2017 priniesla v MŠK Púchov úspechy dorastencov i kadetov, ktorí vo svojich kategóriach postúpili do najvyšších súťaží. Obe odštartovali počas predĺženého víkendu úvodnými kolami a výborný vstup majú za sebou kadeti, ktorí po domácom víťazstve 7:2 nad Košicami triumfovali aj v Michalovciach pomerom 6:1. Dorastenci vstúpili do extraligy s polovičnou úspešnosťou, keď v sobotu najprv zdolali Poprad tesne 1:0 a o deň neskôr podľahli Liptovskému Mikulášu 2:4. V sobotu odštartovali aj žiacke súťaže - starší žiaci nad svojimi súpermi z Banskej Bystrice vyhrali - ôsmaci pomerom 3:0 a siedmaci dokonca 12:2, keď sa strelecky blysol päťgólový Adrián Kováčik. EXTRALIGA DORASTU: 1. KOLO: PÚCHOV - POPRAD 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Gól: 23. L. Urbánek - 1:0. Zostava PU: T. Hrušík - J. Urban, D. Hudík, S. Krajč, M. Kašlík, M. Putala - R. Rusnák, L. Húska, B. Deneš, P. Ladecký, D. Smolka - A. Zlocha, D. Hajas, M. Urban, L. Urbánek, P. Kubala - V. Omelka, S. Majerník, S. Kuchta, A. Rusnák, M. Petras. Ostatné výsledky: Trnava - Michalovce 4:1, Žilina - Zvolen 2:3, Martin - Banská Bystrica 1:2, Trenčín - Liptovský Mikuláš 5:0, Skalica - Prešov 7:2, Nitra - Košice 5:6, Slovan Bratislava - Spišská Nová Ves odložené. 2. KOLO: PÚCHOV - LIPTOVSKÝ MIKU- LÁŠ 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) Góly: 4. J. Fekete - 0:1, 16. M. Mikuláš - 0:2, 23. V. Šimalčík - 0:3, 24. P. Kubala - 1:3, 47. P. Ladecký - 2:3, 60. A. Haluška - 2:4. Zostava PU: T. Hrušík - J. Urban, D. Hudík, S. Krajč, M. Kašlík, M. Putala - R. Rusnák, L. Húska, B. Deneš, P. Ladecký, D. Smolka - A. Zlocha, V. Omelka, M. Petras, L. Urbánek, P. Kubala. Ostatné výsledky: Nitra - Michalovce 4:6, Žilina - Banská Bystrica 1:3, Martin - Zvolen 1:2, Trenčín - Poprad 0:1, Trnava - Košice 1:2, Slovan Bratislava - Prešov 9:0, Skalica - Spišská Nová Ves 3:4. I. LIGA KADETOV - TOP 12: 1. KOLO: PÚCHOV - KOŠICE 7:2 (2:2, 2:0, 3:0) Góly: 2. Ľ. Kupčo - 0:1, 15. S. Krajč - 1:1, 16. M. Kašlík - 2:1, 19. Ľ. Kupčo - 2:2, 27. M. Putala - 3:2, 39. S. Krajč - 4:2, 46. M. Kašlík - 5:2, 53. J. Pobežal - 6:2, 58. D. Hajas - 7:2. Zostava PU: P. Andrisík - D. Hajas, S. Majerník, A. Rusnák, M. Urban, P. Šmigura - J. Pobežal, M. Putala, S. Krajč, M. Kašlík, M. Petras - J. Bubela, M. Virga, B. Kuráň, L. Kuriš, L. Halušková - J. Veteška, B. Mišák, M. Moravanský, P. Haluška. Ostatné výsledky: Trenčín - Spišská Nová Ves 7:3, Slovan Bratislava - Michalovce 4:2, Trnava - Poprad 3:8, Žilina - Zvolen 4:1, Martin - Banská Bystrica 2:0. 2. KOLO: MICHALOVCE - PÚCHOV 1:6 (0:3, 0:1, 1:2) Góly: 1. A. Rusnák - 0:1, 2. L. Halušková - 0:2, 15. D. Hajas - 0:3, 29. J. Pobežal - 0:4, 47. D. Hajas - 0:5, 50. D. Kenderka - 1:5, 54. M. Urban - 1:6. Zostava PU: P. Andrisík - F. Pobežal, J. Bubela, D. Hajas, J. Pobežal, J. Veteška, S. Hokejoví kadeti MŠK Púchov vstúpili do novej sezóny úspešne, keď zdolali súperov z východu Slovenska - Košice a Michalovce. MLÁDEŽNÍCKE HOKEJOVÉ SÚŤAŽE Výborný vstup kadetov do sezóny dorast s polovičnou úspešnosťou Majerník, M. Virga, M. Pobežal, M. Papán, T. Kuráň, A. Suchánek, B. Kuráň, B. Mišák, A. Rusnák, L. Kuriš, M. Moravanský, M. Urban, P. Haluška, L. Halušková, P. Šmigura. Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves - Banská Bystrica 8:5, Martin - Žilina 1:6, Poprad - Zvolen 8:3, Košice - Trnava 4:1, Trenčín - Slovan Bratislava 0:3 I. LIGA - U ROČNÍK: 1. KOLO: PÚCHOV - BANSKÁ BYSTRICA 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Góly: 11. T. Žemla - 1:0, 17. M. Veteška - 2:0, 38. B. Ondrášik - 3:0. Zostava PU: A. Gerhardt - F. Pobežal, J. Veteška, T. Kuráň, S. Bednár, M. Pobežal - M. Pišoja, A. Krajčoviech, R. Halušková, L. Halušková, M. Veteška - M. Svinčák, T. Žemla, B. Ondrášik, M. Jonák. Ostatné výsledky: Brezno - Martin 1:8, Zvolen - Liptovský Mikuláš 10:1, Považská Bystrica - Žilina 2:7, Lučenec mal voľno. I. LIGA - U ROČNÍK: 1. KOLO: PÚCHOV - BANSKÁ BYSTRICA 12:2 (1:1, 5:0, 6:1) Góly: 7. A. Kováčik - 1:0, 19. A. Baksa - 1:1, 25. S. Vráblik - 2:1, 25. F. Lezzani - 3:1, 27. S. Vráblik - 4:1, 27. A. Kováčik - 5:1, 28. J. Škultéty - 6:1, 42. A. Kováčik - 7:1, 42. A. Hudík - 8:1, 45. A. Styk - 8:2, 47. S. Lazkov - 9:2, 50. A. Kováčik - 10:2, 54. A. Kováčik - 11:2, 60. F. Lezzani - 12:2. Zostava PU: S. Urban (41. T. Hudec) - J. Škultéty, D. Kľučka, A. Kováčik, M. Hajas, F. Lezzani - R. Kohutiar, Z. Baroš, S. Vráblik, A. Hudík, S. Lazkov - M. Bodjan, P. Slížik, F. Ťapko, D. Ladecký. Ostatné výsledky: Brezno - Martin 1:10, Zvolen - Liptovský Mikuláš 7:3, Považská Bystrica - Žilina 5:9, Lučenec mal voľno. Pripravil Rado Varga Cez víkend sa začala nová sezóna aj pre florbalistov FBK Púchov. V sobotu zdolali Likavku 4:0 a v nedeľu prehrali so Žilinou 6:8. K obom zápasom sa vrátime o týždeň.

18 18 šport VÝSLEDKOVÝ SERVIS REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 4. LIGA VÝSLEDKY 3. KOLA: Trenčianske Teplice - Častkovce 0:1, Myjava - Partizánske 2:0, Trenčianske Stankovce - ŠK Blava 1:0, Boleráz - Malženice 1:1, Domaniža - Nová Dubnica 2:1, Veľké Kostoľany - Hlohovec 1:1, Holíč - Prečín 0:3, Šimonovany - Vrbové 2:1. VÝSLEDKY 4. KOLA: ŠK Blava - Partizánske 0:0, Vrbové - Myjava 1:1, Prečín - Šimonovany 3:3, Hlohovec - Holíč 2:1, Častkovce - Veľké Kostoľany 1:0, Nová Dubnica - Trenčianske Teplice 4:2, Malženice - Domaniža 3:0, Trenčianske Stankovce - Boleráz 2:1. TABUĽKA 4. LIGY: 1. PREČÍN : MALŽENICE : HLOHOVEC : ŠIMONOVANY : ČASTKOVCE : VRBOVÉ : BOLERÁZ : N. DUBNICA : T. STANKOVCE : ŠK BLAVA : PARTIZÁNSKE : MYJAVA : DOMANIŽA : V. KOSTOĽ : T. TEPLICE : HOLÍČ : LIGA VÝSLEDKY 3. KOLA: Kanianka - Cígeľ 0:1, Zemianske Kostoľany - Uhrovec 5:1, Trenčianska Turná - Brvnište 3:0, Plevník-Drienové - Lehota pod Vtáčnikom 0:1, Ladce - Veľká Hradná 4:1, Stará Turá - Podolie 3:2, Veľké Uherce - Považská Bystrica 0:2, Bošany - Chocholná 2:1. VÝSLEDKY 4. KOLA: Považská Bystrica - Bošany 3:0, Cígeľ - Plevník-Drienové 6:1, Brvnište - Chocholná 2:2, Podolie - Veľké Uherce 0:1, Veľká Hradná - Stará Turá 1:1, Uhrovec - Ladce 1:0, Lehota pod Vtáčnikom - Zemianske Kostoľany 3:0, Trenčianska Turná - Kanianka 0:1. TABUĽKA 5. LIGY: 2. LEHOTA P/V : CÍGEĽ : P. BYSTRICA : Z. KOSTOĽ : ST. TURÁ : V. UHERCE : UHROVEC : KANIANKA : CHOCHOLNÁ : BRVNIŠTE : PODOLIE : T. TURNÁ : LADCE : PLEVNÍK : BOŠANY : V. HRADNÁ : LIGA Po treťom kole 6. futbalovej ligy zostal jediným tímom bez bodovej straty Podmanín, ktorý si pripísal tretie víťazstvo v sezóne na trávniku v Dolných Kočkovciach. Doteraz vedúca Košeca uhrala v Udiči len bezgólovú remízu a tretí Bolešov dokonca prehral na ihrisku poslednej Jasenice. Gólové hody boli v Dulove, kde hráva svoje domáce zápasy nováčik z Kvašova. K svojmu hostiteľovi sa však príliš galantne nezachoval, Dulovu nastrieľal osem gólov a razom sa vyhupol z deviatej na tretiu priečku tabuľky. Vďaka dvom gólom Mariána Loduhu si Streženice priviezli tri body z Tuchyne, naopak bez bodu sa spod Vápeča vracali futbalisti Lysej pod Makytou. Tí síce dokázali v Hornej Porube dvomi gólmi stiahnuť dvojgólové manko, ale domáci v poslednej desaťminútovke ešte dvakrát skórovali a vyhrali nakoniec 4:2. VÝSLEDKY 3. KOLA: KVAŠOV - DULOV 8:0 (2:0) Góly: 34. D. Bielik - 1:0, 43. T. Repáč - 2:0, 57. S. Kmošena - 3:0, 59. F. Bretschneider - 4:0, 67. M. Hrnčík - 5:0, 70. vlastný R. Pagáč - 6:0, 71. F. Kováč - 7:0, 74. D. Bielik - 8:0. Rozhodoval P. Folučka. Zostava Kvašova: P. Kresáň - S. Kmošena, T. Repáč, Juraj Lukajka (46. R. Kadlec), J. Hoppan, D. Žiaček (61. M. Düreš), F. Bretschneider, M. Hrnčík, D. Bielik, F. Kováč (72. D. Kováč), M. Revák (68. A. Gorelka). TUCHYŇA - STREŽENICE 1:2 (0:0) Góly: 59. M. Loduha - 0:1, 79. M. Loduha - 0:2, 80. J. Gažo - 1:2. Rozhodoval M. Pecuš, ŽK: P. Katerinčin - M. Suder. Zostava Streženíc: J. Hrišo - M. Struharňanský (70. M. Suder, 89. F. Krajči), Ľ. Medňanský (46. P. Miho, 86. M. Adamička), M. Vavrík, L. Filiač, M. Lamžo, M. Loduha, I. Král, Miloš Šesták, T. Rypák, D. Štrbák. DOLNÉ KOČKOVCE - PODMANÍN 1:2 (0:0) Góly: 49. P. Gardian - 0:1, 52. P. Gardian - 0:2, 89. D. Kučík - 1:2. Rozhodoval P. Burian, ŽK: M. Crkoň - A. Kostelanský. Zostava DK: J. Garaj (10. M. Valach) - M. Pagáč (55. P. Fedor), M. Crkoň, L. Chobot, M. Bajza, R. Hlúbik, M. Šedík, Ľ. Michálek, M. Kováčik (62. L. Garaj), D. Kučík, M. Mišík (69. M. Kvocera). HORNÁ PORUBA - LYSÁ POD MAKYTOU 4:2 (1:0) Góly: 35. T. Majerík - 1:0, 51. A. Staňo - 2:0, 61. J. Drdák - 2:1, 76. M. Macko - 2:2, 82. M. Čurik - 3:2, M. Papp - 4:2. Rozhodoval M. Lamžo, ŽK: T. Majerík. Zostava Lysej: P. Fojtek - P. Hošták, A. Zlocha, J. Panáček, M. Muziga, J. Drdák, M. Zlocha, M. Macko, M. Lišaník, M. Kováč (84. D. Nošík), D. Panáček. JASENICA - BOLEŠOV 2:1 (0:0) Góly: 53. P. Šimák - 0:1, 65. G. Šibík - 1:1, 71. E. Hrebík - 2:1. PAPRADNO - KOŠECKÉ PODHRADIE 4:0 (1:0) Góly: 13. J. Galko - 1:0, 58. J. Galko - 2:0, 65. J. Galko - 3:0, 68. J. Galko - 4:0. UDIČA - KOŠECA 0:0 l l l V troch zo siedmich zápasov 4. kola 6. futbalovej ligy sa body delili, v ďalších dvoch sa zrodili tesné víťazstvá domácich mužstiev, a tak jediným extrémom bol debakel Dolných Kočkoviec v Papradne 0:9. Okresné derby medzi Streženicami a nováčikom z Kvašova skončilo zmierlivo, hoci hostia dvakrát viedli, ale Streženice zakaždým vyrovnali. Jeden bod do tabuľky pribudol aj Lyšanom po domácej remíze s Jasenicou. VÝSLEDKY 4. KOLA: STREŽENICE - KVAŠOV 2:2 (1:1) Góly: 41. F. Kováč - 0:1, 43. Miloš Šesták - 1:1, 53. F. Kováč - 1:2, 74. M. Loduha - 2:2. Rozhodoval J. Judiny, ŽK: Miloš Šesták, M. Struharňanský, M. Lamžo, L. Filiač - F. Bretschneider, S. Kmošena, J. Hoppan, F. Kováč. Zostava Streženíc: J. Hrišo - M. Struharňanský, Ľ. Medňanský, M. Vavrík, L. Filiač, M. Lamžo, M. Loduha, I. Král (34. P. Miho, 90. F. Krajči), Miloš Šesták, T. Rypák (89. M. Adamička), D. Štrbák. Zostava Kvašova: P. Kresáň - S. Kmošena, T. Repáč, R. Kadlec, J. Hoppan, D. Žiaček (34. M. Hrnčík), F. Bretschneider, D. Bielik, F. Kováč, M. Revák (77. D. Kováč), Juraj Lukajka. LYSÁ POD MAKYTOU - JASENICA 0:0. Rozhodoval P. Papuča, ŽK: M. Lišanik, P. Hošták - J. Adamík, G. Šibík, P. Moravík. Zostava Lysej: P. Fojtek - P. Hošták, A. Zlocha, J. Panáček (78. I. Hošták), J. Drdák, M. Zlocha, M. Macko, M. Lišanik, D. Panáček (62. M. Kováč), P. Kováč, M. Janíček PAPRADNO - DOLNÉ KOČKOVCE 9:0 (5:0) Góly: 27. J. Tóth - 1:0, 32. J. Galko - 2:0, 34. E. Pauk - 3:0, 41. vlastný M. Bajza - 4:0, 45. M. Hrebičík - 5:0, 80. J. Galko - 6:0, 82. J. Galko - 7:0, 84. J. Tóth - 8:0, 90. J. Galko - 9:0. Rozhodoval M. Lamžo, ŽK: M. Hrebičík, F. Kozáčik, S. Trúchlik. Zostava DK: M. Valach - J. Šábik, M. Urban, M. Crkoň, M. Bajza (46. M. Pagáč), R. Hlúbik (65. J. Glórik), Ľ. Michálek, M. Kováčik, L. Garaj, M. Pšenák (8. M. Kvocera, 71. P. Fedor), M. Mišík. DULOV - UDIČA 2:1 (0:1) Góly: 19. M. Furdzo - 0:1, 48. D. Kojtal - 1:1, 67. M. Kebis - 2:1. KOŠECKÉ PODHRADIE - BOLEŠOV 1:1 (0:1) Góly: 10. M. Barták - 0:1, 58. L. Szucs - 1:1. KOŠECA - HORNÁ PORUBA 2:0 (1:0) Góly: 28. G. Bortel - 1:0, 67. J. Kučo - 2:0. PODMANÍN - TUCHYŇA 2:1 (2:1) Góly: 2. V. Daňo - 0:1, 22. R. Sovík - 1:1, 32. P. Gardian - 2:1. l l l PROGRAM 5. KOLA o hod. Dolné Kočkovce - Košecké Podhradie, Tuchyňa - Papradno, Kvašov - Podmanín, Udiča - Streženice, Horná Poruba - Dulov, Jasenica - Košeca, Bolešov - Lysá pod Makytou.

19 TABUĽKA 6. LIGY: 1. PODMANÍN : KOŠECA : PAPRADNO : KVAŠOV : STREŽENICE : BOLEŠOV : H. PORUBA : LYSÁ P/M : K. PODHRAD : JASENICA : TUCHYŇA : D. KOČKOVCE : DULOV : UDIČA : LIGA Po treťom kole má 7. futbalová liga nového lídra - doteraz vedúce Visolaje totiž doma prekvapujúco podľahli Dolnej Marikovej 0:1. Do čela tabuľky sa tak posunuli Lazy pod Makytou, ktoré v okresnom derby zdolali Dolnú Breznicu 3:1. Ďalším zástupcom nášho okresu sa nedarilo - ŠK Fanclub Púchov prehral doma s Podvažím 2:5 a Dohňany sa z Mikušoviec vracali s prehrou 1:4, čím spadli na dno tabuľky. VÝSLEDKY 3. KOLA: ŠK FAN CLUB PÚCHOV - PODVAŽIE 2:5 (1:2) Góly: 10. L. Bednár - 0:1, 17. P. Papšo - 0:2, 45. M. Vyhnička - 1:2, 67. T. Borčický - 1:3, 72. T. Zelenák - 1:4, 89. L. Bednár - 1:5, 90. vlastný M. Bednár - 2:5. Rozhodoval M. Mako, ŽK: M. Slávik - Z. Krištof, L. Bednár. Zostava FC: B. Turza - D. Makas, M. Šedík, M. Makas (76. B. Bodorík), J. Burianec, J. Klučka, J. Remiš, D. Novosedliak, R. Hriadel (55. M. Slávik), T. Pšenák, M. Vyhnička LAZY POD MAKYTOU - DOLNÁ BREZ- NICA 3:1 (2:1) Góly: 26. F. Kmošena - 1:0, 33. R. Palider - 2:0, 40. J. Dorotčin - 2:1, 87. F. Kmošena - 3:1. Rozhodoval A. Hrenák, ŽK: J. Marcius. Zostava Lazov: M. Mácsai - I. Španko, M. Loduha, J. Marcius, R. Palider, D. Hrbáček, M. Riško, V. Mácsai, P. Blaho, F. Kmošena, M. Maslák. Zostava D. Breznice: P. Jurga - K. Bednár, M. Dubový, V. Cíbik (88. Z. Dorňák), M. Fojtík (61. P. Ilavský ml.), Peter Gabriš, J. Dorotčin (71. P. Karas), Patrik Gabriš, M. Kasman (80. L. Burmek), P. Ilavský st., M. Rác VISOLAJE - DOLNÁ MARIKOVÁ 0:1 (0:0) Gól: 75. P. Orávik - 0:1. Rozhodoval P. Zvak, ŽK: J. Vlach, ČK: 89. J. Vlach (D. Mariková) Zostava Visolaj: M. Kalma - J. Bednář, M. Palme, M. Hrubo, R. Pazdera, A. Liška (58. M. Vavrík), M. Topolan (81. P. Strečko), M. Novotný, M. Baránek, M. Kujaník, R. Sviečka. MIKUŠOVCE - DOHŇANY 4:1 (1:0) Góly: 26. T. Gašpárek - 1:0, 62. M. Polacký - 2:0, 63. Š. Kristín - 3:0, 64. Jakub Lukajka - 3:1, 89. Š. Kristín - 4:1. Rozhodoval J. Zigo, ŽK: R. Španko. Zostava Dohňan: P. Behro - D. Behro, V. Badura, A. Kozma, R. Španko, P. Hromka, P. Zigo, D. Pavlis, A. Pavlis (41. P. Jánoško), T. Jancík, Jakub Lukajka (75. M. Brun). šport ŠEBEŠŤANOVÁ - PRUŽINA 2:0 (2:0) Góly: 6. M. Dánek - 1:0, 40. J. Bubník - 2:0. PRUSKÉ - PRAZNOV 3:1 (2:0) Góly: 28. J. Jáňa - 1:0, 36. J. Jáňa - 2:0, 50. M. Galát - 2:1, 90. M. Ďuriš - 3:1. KOLAČÍN - SVEREPEC 1:1 (0:0) Góly: 46. M. Dobrodenka - 0:1, 57. J. Tlapák - 1:1. l l l Vedúce trio 7. futbalovej ligy vo štvrtom kole zhodne prehralo - najkrutejšiu porážku utrpel doterajší líder z Lazov pod Makytou na trávniku Praznova 1:5. Situácia v čele tabuľky sa vyrovnala a prvých päť celkov má zhodne po deväť bodov, pričom vďaka najlepšiemu skóre tabuľku vedie Podvažie. Prvý bod v sezóne získali Dohňany po domácej remíze s Visolajmi 3:3. VÝSLEDKY 4. KOLA: ŠK FAN CLUB PÚCHOV - PRUSKÉ 4:3 (1:2) Góly: 2. J. Jáňa - 0:1, 17. P. Pavlis - 1:1, 39. Š. Kubo - 1:2, 48. P. Galovič (11 m) - 2:2, 63. D. Novosedliak - 3:2, 76. P. Pavlis - 4:2, 86. M. Tomanica - 4:3. Rozhodoval M. Magát, ŽK: S. Makas, A. Koyš - V. Suchánek. Zostava FC: M. Slávik - D. Makas, P. Galovič, M. Šedík, J. Burianec, J. Remiš, S. Makas (83. Š. Kučera), A. Koyš, D. Novosedliak (89. B. Bodorík), P. Pavlis, T. Pšenák. PRAZNOV - LAZY POD MAKYTOU 5:1 (3:0) Góly: 7. M. Galát - 1:0, 15. M. Kostelanský - 2:0, 45. M. Galát - 3:0, 68. R. Palider - 3:1, 74. M. Šaradín - 4:1, 80. A. Hlavoň - 5:1. Rozhodoval M. Galbavý. Zostava Lazov: M. Mácsai - R. Pekar, M. Loduha, J. Marcius (46. M. Riško), P. Blaho (46. T. Prekop), P. Martinko, E. Ciesar, V. Mácsai, R. Palider, F. Kmošena, M. Maslák. DOHŇANY - VISOLAJE 3:3 (2:1) Góly: 25. M. Kujaník - 0:1, 29. A. Kozma - 1:1, 35. J. Mahút - 2:1, 64. M. Kujaník - 2:2, 66. M. Kujaník - 2:3, 81. M. Brun - 3:3. Rozhodoval F. Černej, ŽK: M. Kujaník. Zostava Dohňan: J. Jugáš - V. Badura (45. M. Pišoja), R. Španko, A. Kozma, M. Chano (26. P. Gereg), P. Hromka, P. Jánoško, P. Zigo, D. Pavlis, J. Mahút, M. Brun. Zostava Visolaj: M. Kalma - M. Vavrík, A. Liška, J. Bednář, M. Palme, D. Konečný (62. P. Strečko), M. Topolan, M. Novotný, M. Baránek, M. Kujaník, R. Sviečka. DOLNÁ BREZNICA - MIKUŠOVCE 0:4 (0:2) Góly: 11. M. Bosák - 0:1, 17. Š. Kristín - 0:2, 58. L. Budjač - 0:3, 84. M. Štefanec - 0:4. Rozhodoval M. Ďurčo, ŽK: K. Bednár, M. Hanták, M. Kresánek - J. Kobela. Zostava D. Breznice: P. Jurga - K. Bednár, M. Dubový, M. Kozák, P. Bednár, M. Fojtík (33. P. Ilavský ml.), J. Dorotčin, M. Kasman (56. M. Kresánek), M. Hanták (75. P. Karas), P. Ilavský st., M. Rác (88. L. Burmek) PODVAŽIE - PRUŽINA 4:0 (0:0) Góly: 54. L. Bednár - 1:0, 72. M. Ďuriš - 2:0, 80. T. Borčický - 3:0, 83. M. Majerčík - 4:0. SVEREPEC - ŠEBEŠTANOVÁ 2:1 (2:0) Góly: 9. M. Pajger (11 m) - 1:0, 13. M. Pajger - 2:0, 90. Š. Číž (11 m) - 2:1. DOLNÁ MARIKOVÁ - KOLAČÍN 6:0 (2:0) Góly: 35. D. Hrkota - 1:0, 39. M. Mihálik - 2:0, 62. R. Polník - 3:0, 71. L. Huličiak - 4:0, 75. A. Šubík - 5:0, 80. M. Mihálik - 6:0. l l l PROGRAM 5. KOLA o hod. Mikušovce - Praznov (9. 9.), Pruské - Podvažie, Lazy pod Maytou - ŠK Fanclub Púchov, 8. LIGA 19 Visolaje - Dolná Breznica, Kolačín - Dohňany, Šebešťanová - Dolná Mariková, Pružina - Sverepec. TABUĽKA 7. LIGY: 1. PODVAŽIE : MIKUŠOVCE : PRUSKÉ : D. MARIKOVÁ : LAZY P/M : VISOLAJE : ŠEBEŠTANOVÁ : FC PÚCHOV : KOLAČÍN : SVEREPEC : PRAZNOV : D. BREZNICA : DOHŇANY : PRUŽINA :10 0 V poslednú augustovú nedeľu odštartovala aj najnižšia oblastná futbalová súťaž, v ktorej má náš okres dvojnásobné zastúpenie v podobe Hradčanu Lednica a Lumaxu Horovce. Žreb zviedol oba tímy proti sebe hneď v úvodnom kole a spokojnejší boli po zápase Ledničania, ktorí zvíťazili 2:1. VÝSLEDKY 1. KOLA: LEDNICA - LUMAX HOROVCE 2:1 (1:1) Góly: 10. L. Bezák - 1:0, 18. R. Janíček - 1:1, 70. L. Bezák - 2:1. Rozhodoval P. Pastorek, ŽK: J. Baláž. Zostava Lednice: M. Loduha - J. Jaroš, D. Kislan, Ján Baláž (46. Miroslav Egly), V. Dorotčin, R. Barka, L. Bezák, T. Novosád, S. Pilný, Michal Egly (82. Jozef Baláž), M. Karas. Zostava Horoviec: A. Pecuš - D. Cíbik, L. Cíbik (70. A. Sivák), M. Cíbik, M. Vozár, R. Janíček, S. Mikula, V. Krajčí, M. Paliesek, J. Fus (53. S. Karas), P. Štefanec. PREJTA - TŔSTIE 4:3 (3:1) Góly: 8. R. Koťan - 1:0, 17. M. Ondrušík - 2:0, 36. T. Hričo - 2:1, 40. T. Koťan - 3:1, 60. R. Koťan - 4:1, 75. T. Hričo - 4:2, 76. T. Hričo - 4:3. BODINÁ - KAMENIČANY 1:2 (0:2) Góly: 23. F. Noska - 0:1, 29. F. Noska - 0:2, 84. M. Krabáč - 1:2. ČERVENÝ KAMEŇ - VRCHTEPLÁ 0:4 (0:2) Góly: 14. Ľ. Vokel - 0:1, 32. D. Novosad - 0:2, 51. J. Michálek - 0:3, 52. D. Novosad - 0:4. Orlové malo voľno. l l l PROGRAM 5. KOLA o hod. Orlové - Lumax Horovce, Prejta - Lednica, Červený Kameň - Tŕstie, Vrchteplá - Kameničany, Bodiná má voľno. TABUĽKA 8. LIGY: 1. VRCHTEPLÁ : PREJTA : LEDNICA : KAMENIČANY : ORLOVÉ : TŔSTIE : BODINÁ : LUMAX : Č. KAMEŇ :4 0

20 20 šport Po dvoch debakloch s výsledným skóre 0:9 sa starším dorastencom MŠK Púchov podarilo napraviť zlý dojem z úvodných dvoch vystúpení v sezóne a zo súperových ihrísk si priviezli šesť bodov. Najprv v Bánovciach nad Bebravou vyhrali s prehľadom 5:1 a tri body získali aj na ihrisku trnavskej Lokomotívy po víťazstve 3:2. Na víťaznej vlne sa však neudržali, aj keď k tomu mali veľmi blízko. V dočasnom "azyle" na ihrisku v Ladcoch viedli nad Petržalkou v druhom polčase už 5:2, ale o trojgólový náskok prišli a v divokej prestrelke nakoniec remizovali 6:6. Svoje prvé zápasy na "veľkom" ihrisku absolvovali mladší žiaci v kategórii U 13 a dopadli veľmi dobre - chlapci zdolali Trenčín 2:1 a Trnavu 3:0. Ostatné žiacke družstvá na prvé body v sezóne zatiaľ čakajú. MLÁDEŽNÍCKE FUTBALOVÉ SÚŤAŽE II. LIGA - U 19 - STARŠÍ DORAST: 3. KOLO: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - PÚCHOV 1:5 (1:2) Góly: 23. S. Hurta - 0:1, 31. E. Novotný - 0:2, 38. A. Zita - 1:2, 62. F. Krčmárik - 1:3, 85. M. Klučka - 1:4, 89. M. Strelčík (11 m) - 1:5. Pred 50 divákmi rozhodoval V. Fabian, ŽK: A. Zita - S. Hurta, E. Chovanec, ČK: 87. A. Zita (Bánovce). Zostava PU: E. Filípek - E. Chovanec, P. Biel (46. P. Socha), M. Bartoš, S. Hurta, T. Ocelík (88. J. Zavadzan), M. Klučka, M. Kvaššay, E. Novotný, F. Krčmárik, M. Strelčík. Ostatné výsledky: Topoľčany - Malacky 4:0, Komárno - Skalica 0:2, Inter Bratislava - Dubnica nad Váhom 4:5, Trnava - Gabčíkovo 1:0, Prievidza - Karlova Ves 1:6, Zlaté Moravce/ Vráble - Devínska Nová Ves 6:2, Petržalka - Považská Bystrica 5:0, Myjava - Nové Zámky odložené. 16. KOLO: TRNAVA - PÚCHOV 2:3 (0:1) Góly: 36. P. Socha - 0:1, 60. F. Krčmárik - 0:2, 62. M. Strelčík (11 m) - 0:3, 68. J. Sekera - 1:3, 82. D. Čambor - 2:3. Pred 50 divákmi rozhodoval L. Benko, ŽK: E. Novotný. Zostava PU: E. Filípek - E. Chovanec, M. Bartoš, P. Socha (71. M. Haviar), S. Hurta, T. Ocelík (86. J. Zavadzan), M. Klučka, M. Kvaššay, E. Novotný, F. Krčmárik, M. Strelčík. Ostatné výsledky: Malacky - Dubnica nad Váhom 0:1, Skalica - Gabčíkovo 1:0, Komárno - Karlova Ves 1:2, Inter Bratislava - Devínska Nová Ves 4:2, Myjava - Považská Bystrica 5:1, Prievidza - Petržalka 2:1, Zlaté Moravce/ Vráble - Bánovce nad Bebravou 7:0, Topoľčany - Nové Zámky 5:0. 4. KOLO: PÚCHOV - PETRŽALKA 6:6 (3:2) Góly: 3. M. Haviar - 1:0, 8. M. Haviar - 2:0, 12. M. Maco - 2:1, 33. F. Krčmárik - 3:1, 40. M. Maco - 3:2, 48. M. Klučka - 4:2, 52. M. Strelčík (11 m) - 5:2, 53. M. Maco - 5:3, 69. M. Maco - 5:4, 78. T. Horváth - 5:5, 86. P. Socha - 6:5, 89. M. Maco - 6:6. Pred 50 divákmi rozhodoval P. Burian, ŽK: M. Vápeník - D. Mrva. Zostava PU: E. Filípek - M. Haviar, E. Chovanec, S. Hurta, M. Klučka, M. Vápeník (88. P. Biel), E. Novotný, P. Socha, F. Krčmárik, J. Zavadzan, M. Strelčík. Ostatné výsledky: Dubnica nad Váhom - Trnava 6:1, Malacky - Považská Bystrica 1:0, Nové Zámky - Prievidza 3:4, Gabčíkovo - Myjava 2:0, Skalica - Inter Bratislava 3:2, Topoľčany - Komárno 2:2, Devínska Nová Ves - Bánovce nad Bebravou 2:0, Karlova Ves - Zlaté Moravce/Vráble 1:2. Mário Strelčík v posledných troch zápasoch kopal tri pokutové kopy a ani raz sa nepomýlil. Premenil aj ten proti Petržalke, lenže ani trojgólový náskok na víťazstvo nestačil. Dorast prišiel o trojgólový náskok, v divokej prestrelke remizoval 6:6 TABUĽKA II. LIGY STARŠIEHO DORASTU: 1. DUBNICA : Z. MORAVCE : SKALICA : PRIEVIDZA : KARL. VES : MYJAVA : PETRŽALKA : TRNAVA : PÚCHOV : TOPOĽČANY : INTER BA : MALACKY : N. ZÁMKY : P. BYSTRICA : KOMÁRNO : GABČÍKOVO : DEV. N. VES : BÁNOVCE :22 0 II. LIGA - U 17 - MLADŠÍ DORAST: 3. KOLO: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - PÚCHOV 1:1 (0:0) Góly: 45. S. Ševčík - 1:0, 52. D. Živčic - 1:1. Pred 50 divákmi rozhodoval D. Poruban, ŽK: P. Rédeky - J. Pavlovič. Zostava PU: P. Bračík - T. Guzma, M. Belás, J. Halmeš, D. Živčic, S. Krajčík (53. M. Michalik), M. Rak, M. Hrenák (46. V. Baláž), J. Pavlovič, M. Jandušík, M. Fano. Ostatné výsledky: Topoľčany - Malacky 2:3, Komárno - Skalica 5:1, Inter Bratislava - Dubnica nad Váhom 2:2, Trnava - Gabčíkovo 5:1, Prievidza - Karlova Ves 2:1, Zlaté Moravce/ Vráble - Devínska Nová Ves 11:1, Petržalka - Považská Bystrica 3:0, Myjava - Nové Zámky odložené. 16. KOLO: TRNAVA - PÚCHOV 6:0 (4:0) Góly: 2. M. Orlický (11 m) - 1:0, 7. R. Bilčík - 2:0, 10. R. Bilčík - 3:0, 12. M. Orlický - 4:0, 68. vlastný M. Hrenák - 5:0, 70. S. Glós - 6:0. Pred 50 divákmi rozhodoval C. Kalčík. Zostava PU: P. Bračík - T. Guzma, M. Belás, J. Halmeš, D. Živčic, A. Belobrad (12. M. Fano), S. Krajčík (62. L. Mičúch), M. Rak, J. Pavlovič (10. M. Hrenák), M. Jandušík (62. V. Baláž), J. Brezina. Ostatné výsledky: Malacky - Dubnica nad Váhom 2:3, Skalica - Gabčíkovo 0:3, Komárno - Karlova Ves 3:1, Inter Bratislava - Devínska Nová Ves 5:2, Myjava - Považská Bystrica NAJBLIŽŠÍ PROGRAM STARŠÍ A MLADŠÍ DORAST o a hod. POV. BYSTRICA - PÚCHOV STARŠÍ ŽIACI U15 + U o a hod. PÚCHOV - KARLOVA VES MLADŠÍ ŽIACI U13 + U o a hod. LEVICE - PÚCHOV

21 6:0, Prievidza - Petržalka 1:2, Zlaté Moravce/ Vráble - Bánovce nad Bebravou 7:1, Topoľčany - Nové Zámky 1:3. 4. KOLO: PÚCHOV - PETRŽALKA 0:5 (0:4) Góly: 12. L. Farkas - 0:1, 14. M. Čiernik - 0:2, 22. M. Mojžiš - 0:3, 32. M. Čiernik - 0:4, 71. P. Gajdoš - 0:5. Pred 50 divákmi rozhodoval J. Bečka, ŽK: J. Ďurovka. Zostava PU: P. Bračík - M. Michalik, T. Guzma (41. M. Fano), M. Belás, J. Halmeš, D. Živčic (30. S. Krajčík), L. Mičúch (76. A. Reksa), M. Rak, M. Hrenák (46. A. Belobrad), M. Jandušík (41. V. Baláž), J. Brezina. Ostatné výsledky: Dubnica nad Váhom - Trnava 1:1, Malacky - Považská Bystrica 2:3, Nové Zámky - Prievidza 3:0, Gabčíkovo - Myjava 2:0, Skalica - Inter Bratislava 1:4, Topoľčany - Komárno 1:2, Devínska Nová Ves - Bánovce nad Bebravou 3:3, Karlova Ves - Zlaté Moravce/Vráble 1:5. TABUĽKA II. LIGY MLADŠIEHO DORASTU: 1. PETRŽALKA : INTER BA : Z. MORAVCE : KOMÁRNO : DUBNICA : TRNAVA : GABČÍKOVO : PRIEVIDZA : P. BYSTRICA : MYJAVA : N. ZÁMKY : SKALICA : KARL. VES : PÚCHOV : MALACKY : BÁNOVCE : DEV. N. VES : TOPOĽČANY :19 0 I. LIGA - U 15 - STARŠÍ ŽIACI: 1. KOLO: TRENČÍN - PÚCHOV 12:0 (5:0) Góly: 7. R. Šebeň - 1:0, 18. F. Tomík - 2:0, 23. S. Hasoň - 3:0, 28. L. Demitra - 4:0, 34. L. Demitra - 5:0, 36. F. Tomík - 6:0, 45. S. Hasoň - 7:0, 51. F. Tomík - 8:0, 53. U. Mazanovský (11 m) - 9:0, 60. A. Svečula - 10:0, 63. R. Šebeň - 11:0, 70. N. Šikula - 12:0. Rozhodoval P. Burian. Zostava PU: L. Pacek - M. Hanták, M. Kurej, M. Prostredný (48. A. Lupták), M. Mynář, G. Gaňa, T. Vyhnička, P. Kolesányi, B. Chleban, P. Brezina, J. Hunana. Ostatné výsledky: Nitra - Domino Bratislava 10:2, Slovan Bratislava - Skalica 8:1, Senica - Zlaté Moravce/Vráble 1:4, Dunajská Streda - Inter Bratislava 5:0, Karlova Ves - Levice 3:0, Trnava - Petržalka 4:3. 2. KOLO: PÚCHOV - DUNAJSKÁ STREDA 1:2 (1:2) Góly: 14. vlastný G. Gaňa - 0:1, 16. P. Kolesányi - 1:1, 21. Š. Varga - 1:2. Rozhodoval K. Oselský. Zostava PU: L. Pacek - M. Hanták, A. Lupták (49. M. Kurej), V. Baláž, M. Mynář (49. A. Bednárik), G. Gaňa, T. Vyhnička, P. Kolesányi (58. L. Haviar), B. Chleban, P. Brezina, J. Hunana šport Proti Trenčínu nastúpila "trinástka" na vôbec prvý zápas na "veľkom" ihrisku. A dopadol na výbornú. (27. M. Prostredný). Ostatné výsledky: Domino Bratislava - Levice 3:1, Petržalka - Karlova Ves 2:1, Inter Bratislava - Trnava 1:2, Zlaté Moravce/Vráble - Trenčín 1:2, Skalica - Senica 1:1, Nitra - Slovan Bratislava odložené. 3. KOLO: TRNAVA - PÚCHOV 6:0 (2:0) Góly: 21. T. Kotlár - 1:0, 22. T. Kotlár - 2:0, 37. R. Sabol - 3:0, 40. T. Kotlár - 4:0, 51. F. Tomovič - 5:0, 54. M. Púchlo - 6:0. Rozhodoval B. Bartko. Zostava PU: L. Pacek - M. Hanták, A. Lupták (36. M. Kurej), A. Bednárik (60. L. Haviar), M. Mynář, G. Gaňa, T. Vyhnička, A. Palček, B. Chleban, P. Brezina, M. Prostredný (36. S. Kres). Ostatné výsledky: Slovan Bratislava - Domino Bratislava 10:0, Senica - Nitra 1:3, Dunajská Streda - Zlaté Moravce/Vráble 1:0, Karlova Ves - Inter Bratislava 6:0, Trenčín - Skalica 5:1, Levice - Petržalka 1:0. I. LIGA - U 14 - STARŠÍ ŽIACI: 1. KOLO: TRENČÍN - PÚCHOV 7:0 (4:0) Góly: 17. T. Vailing - 1:0, 19. T. Vailing - 2:0, 21. S. Bulko - 3:0, 30. T. Vailing - 4:0, 37. T. Horniak - 5:0, 48. S. Bulko - 6:0, 57. S. Bulko - 7:0. Rozhodoval R. Kováčik. Zostava PU: S. Drahuta - L. Zlocha, M. Tuček, L. Fedor, E. Drahuta, A. Mušák (27. M. Jurenková), J. Orgoník, J. Mozsi, O. Hošták, V. Baláž, M. Klúčik (51. D. Gabriš). Ostatné výsledky: Nitra - Domino Bratislava 6:0, Slovan Bratislava - Skalica 15:0, Senica - Zlaté Moravce/Vráble 3:1, Dunajská Streda - Inter Bratislava 6:1, Karlova Ves - Levice 1:1, Trnava - Petržalka 4:1. 2. KOLO: PÚCHOV - D. STREDA 0:4 (0:2) Góly: 23. D. Kmeťo - 0:1, 31. S. Duhaj - 0:2, 53. D. Kmeťo (11 m) - 0:3, 62. D. Kmeťo - 0:4. Rozhodoval G. Cabaj. Zostava PU: S. Drahuta - L. Zlocha, M. Tuček, L. Fedor, E. Drahuta, E. Porubčan, J. Orgoník (58. M. Obšivan), J. Mozsi, O. Hošták, D. Gabriš (46. A. Mušák), M. Klúčik (29. M. Jurenková). Ostatné výsledky: Domino Bratislava - Levice 2:0, Petržalka - Karlova Ves 1:3, Inter Bratislava - Trnava 0:1, Zlaté Moravce/Vráble - Trenčín 0:6, Skalica - Senica 1:6, Nitra - Slovan Bratislava odložené. 3. KOLO: TRNAVA - PÚCHOV 4:0 (0:0) Góly: 38. O. Áč - 1:0, 42. E. Gulán - 2:0, 55. M. Kondé - 3:0, 57. R. Kočík - 4:0. Rozhodoval C. Kalčík. Zostava PU: S. Drahuta - L. Zlocha, M. Tuček, L. Fedor, E. Drahuta, E. Porubčan, J. Orgoník (41. A. Mušák), J. Mozsi, O. Hošták, V. Baláž 21 (50. M. Obšivan), M. Klúčik (56. M. Jurenková). Ostatné výsledky: Slovan Bratislava - Domino Bratislava 9:0, Senica - Nitra 1:1, Dunajská Streda - Zlaté Moravce/Vráble 1:0, Karlova Ves - Inter Bratislava 1:2, Trenčín - Skalica 14:0, Levice - Petržalka 2:0. I. LIGA - U 13 - MLADŠÍ ŽIACI: 1. KOLO: PÚCHOV - TRENČÍN 2:1 (1:0) Góly: 26. T. Krasňan - 1:0, 40. L. Tučka - 1:1, 51. G. Jurík - 2:1. Zostava PU: J. Vavrík - F. Šurian, J. Čmelo, P. Nosáľ, D. Brezáni, S. Mišík, P. Ernek, M. Miščík, G. Jurík, S. Solík, K. Kutnár, S. Janíček, T. Krasňan, A. Keznikl, M. Janček, T. Štefanec, J. Mitaš, A. Mišúr, T. Panáček, O. Minár. 2. KOLO: D. STREDA - PÚCHOV 4:0 (1:0) Góly: 18. M. Dömeny - 1:0, 42. M. Dömeny - 2:0, 49. M. Dömeny - 3:0, 55. D. Horváth - 4:0. Zostava PU: J. Vavrík - F. Šurian, J. Čmelo, P. Nosáľ, D. Brezáni, S. Mišík, P. Ernek, M. Miščík, G. Jurík, S. Solík, K. Kutnár, S. Janíček, T. Krasňan, A. Keznikl, M. Janček, T. Štefanec, J. Mitaš, A. Mišúr, T. Panáček, O. Minár. 3. KOLO: PÚCHOV - TRNAVA 3:0 (1:0) Góly: 30. P. Ernek - 1:0, 46. P. Ernek - 2:0, 50. M. Janček - 3:0. Zostava PU: J. Vavrík - F. Šurian, J. Čmelo, P. Nosáľ, D. Brezáni, S. Mišík, P. Ernek, G. Jurík, S. Solík, K. Kutnár, S. Janíček, T. Krasňan, A. Keznikl, M. Janček, T. Štefanec, J. Mitaš, A. Mišúr, T. Panáček, O. Minár. I. LIGA - U 12 - MLADŠÍ ŽIACI: 1. KOLO: PÚCHOV - TRENČÍN 4:12 (4:4) Góly PU: S. Baláž 3, Ľ. Staňo. Zostava PU: D. Haladej, P. Chovanec - S. Jurík, L. Sapák, M. Vrábel, L. Galko, T. Vavrík, D. Jánovský, A. Kušík, J. Papučiar, P. Vričan, S. Baláž, Ľ. Staňo, S. Držka, T. Paliesek, R. Miko, P. Bodzík, M. Mišík, J. Huňačka. 2. KOLO: D. STREDA - PÚCHOV 13:2 (7:0) Góly PU: T. Vavrík, A. Kušík. Zostava PU: D. Haladej - S. Jurík, L. Sapák, M. Vrábel, L. Galko, T. Vavrík, D. Jánovský, A. Kušík, J. Papučiar, P. Vričan, S. Baláž, Ľ. Staňo, S. Držka, T. Paliesek, R. Miko, P. Bodzík, M. Mišík, J. Huňačka. 3. KOLO: PÚCHOV - TRNAVA 5:11 (0:4) Góly PU: S. Chleban, A. Kušík, S. Baláž, D. Jánovský, J. Papučiar. Zostava PU: D. Haladej, P. Chovanec - S. Jurík, L. Sapák, M. Vrábel, L. Galko, T. Vavrík, D. Jánovský, A. Kušík, J. Papučiar, P. Vričan, S. Baláž, Ľ. Staňo, S. Držka, T. Paliesek, R. Miko, P. Bodzík, M. Mišík, J. Huňačka, S. Chleban. Pripravil Rado Varga

22 22 inzercia ADVOKÁT Mgr. Michaela Urbanová Právne služby online i osobne Spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o. Novonosická 503/5, Púchov prijme MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV Práca na dve zmeny. Nástup dohodou. Kontakt: 042/ VŠETKY DRUHY POISTENIA

23 RIADKOVÁ INZERCIA SŤAHOVANIE bytov, domov, firiem, kancelárií PREDAJ l BYTY-NEHNUTEĽNOSTI l Predám 3-izbový prerobený byt (plastové okná, plávajúce podlahy, murované jadro s vaňou a sprchovým kútom) na sídlisku Zakvášov v Považskej Bystrici. Cena dohodou. Tel I-040 PREDAJ l RÔZNE l Predám umelé hnojivo NPK. Balené po 25 kg. Cena 13 EUR za 25 kg vrece. Tel I-038 l Predám pšenicu, jačmeň, kukuricu, hrach, proso, ovos, slnečnicu čiernu, repku a namiešané krmivá pre papagáje. Tel I-017 KÚPA l Kúpim v Púchove 1-izbový byt s balkónom na najvyššom poschodí. Tel I-072 PRENÁJOM l Mamička na MD s dvomi deťmi (9 mes. a 6 rokov) v ťažkej životnej situácii, žijúca v azylovom dome v Piešťanoch, hľadá prenájom 1-izbového bytu za maximálne 180 EUR. Podá niekto pomocnú ruku aj lacnejšie? Kontakt: (volať po hod.) I-054 ZAMESTNANIE l Hľadám brigádničku do vinotéky. Tel I-079 l Prenajmem nebytový priestor na výbornej adrese - Štefánikova 828, 2. poschodie. Priestor tvoria dve klimatizované miestnosti spojené priechodom (možnosť oddeliť dverami). Rozloha spolu 30,40 m 2. Cena dohodou. Tel I-066 inzercia ADVENT - POHREBNÁ SLUŽBA Kvetinárstvo - živé, umelé kytice, vence (NONSTOP v prípade úmrtia) Kompletný pohreb od 690 Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni) l MASÁŽE Alena Hudecová, objednávky na č. t šija 15 min chrbát 25 min. 7 - šija + chrbát 40 min dolné končatiny 40 min celé telo 60 min celé telo 90 min reflexná masáž chodidiel 40 min. 9 - rašelina 15 min. 3 DARČEKOVÉ POUKÁŽKY Púchov - F. Urbánka 797, vchod vedľa drogérie TETA. I-056 l Prijmeme predavačku do športovej predajne v Púchove. Tel I-065 l Pizzeria PIZZA PUB prijme do TPP kuchárku/ kuchára na výrobu pizze a čašníčku/čašníka. Tel I-067 SLUŽBY l POZOR! Akcia -20% do RENO- VÁCIA modernou nemeckou technológiou vám ponúka čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel I-007 l Požičovňa prívesných vozíkov. Tel I-080 l Rekonštrukcie bytových jadier, bytov, kúpeľní. Stavebné práce. Tel I-009 l Maľby a stierky. Tel I-036 l Vyčistite si pohodlne sedacie súpravy, koberce, autosedačky a boxy v baroch tepovačom KÄRCHER. Tepovač Vám požičiame za 13 EUR na deň. Kontakt: I-027 RIADKOVÁ INZERCIA občianska inzercia ZDARMA smútočné spomienky a poďakovania ZDARMA píšte na: podnikateľskú inzerciu objednávajte na: STRIHANIE A ÚPRAVA PSOV V PÚCHOVE Týždenník PÚCHOVSKÉ LISTY. Vychádza kaž dý pondelok. Vydáva RA-VA, s. r. o., IČO: Šéfredaktor: Radoslav Varga. Registrácia: MK SR - EV 5253/15. ISSN Korešpondenčná adresa: J. Kráľa 1270/83, Púchov. Telefón: Za obsahovú náplň inzerátov redakcia nezodpovedá. pu chov Tlaè: ASSA Pú chov ská tla èia reò s. r. o. 23 BLAHOŽELANIE Pavel a Augustína HOLEŠČÁKOVCI Kedysi ste si prstienky dali a už je to zopár liet. Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy nevzali ste späť. Tak ako kedysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znejú šťastie a lásku k Vášmu 60. výročiu Vám prajú syn Pavol s manželkou, vnuci Michal a Pavol s manželkami a pravnúčatá Sandra, Noel a Matias. l Prenájom lešenia. Tel I-052 l Rekonštrukcia bytových jadier, bytov a kúpeľní. Tel I-037 l Interiérové a exteriérové stavebné práce za bezkonkurenčné ceny (zatepľovanie RD, fasády RD, obklady, dlažby, bytové jadrá, plávajúce podlahy, maľovanie, sadrokartóny). Neváhajte ma kontaktovať. Ing. Daniel Dzurko I-008 RÔZNE l Sprostredkujem opatrovanie seniorov vo Viedni a okolí. Žiadne vstupné poplatky. Tel I-045 l Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, bytových jadier, nebytových priestorov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón, zateplenie fasád. Tel I-051 l Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. Tel I-053 Útulok OZ Hafkáči Považská Bystrica ponúka na adopciu rôzne plemená psíkov. Taktiež hľadáme majiteľov stratených psíkov z Považskej Bystrice, Púchova a okolia. Kontakt: alebo facebook.com/hafkaci HAFKÁČI - OZ na pomoc opusteným a týraným psíkom

24 24 inzercia VŠETKY DRUHY POISTENIA KANCELÁRIA PRESŤAHOVANÁ na Námestie slobody 1618 (pri kostole) - budova predajne FARBY-LAKY, 1. poschodie CHCETE U NÁS BEZPLATNE INZEROVAŤ A PREDÁVAŤ VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ? RODINNÝ DOM Starší rodinný dom v Záriečí so záhradou o výmere 243 m 2 Cena IZBOVÝ BYT 2-izbový byt na Ulici obrancov mieru o výmere 54 m 2 Cena OBCHODNÝ PRIESTOR Prenájom obchodného priestoru v Púchove na Ulici F. Urbánka. Cena elektrina/mesiac 3-IZBOVÝ BYT 3-izbový byt v Púchove o výmere 88 m 2 Cena POZEMOK Pozemok na stavbu rodinného domu v Lazoch pod Makytou Cena POZEMOK Pozemok na chatu v Lazoch pod Makytou o výmere 398 m 2 Cena kontaktujte nás: , , Nájdete nás: Moravská 4312 (budova mestskej tržnice, 1. p.)

Pondelok ďalší výber jedál podľa dennej ponuky Polievky Kurací vývar (1,3,9) Cibuľačka Kuracie mäso Kuracie prsia v paradajkovej omáčke so

Pondelok ďalší výber jedál podľa dennej ponuky Polievky Kurací vývar (1,3,9) Cibuľačka Kuracie mäso Kuracie prsia v paradajkovej omáčke so Pondelok 29.1.2018 Cibuľačka Kuracie prsia v paradajkovej omáčke so syrom (7,9) Kuracie rizoto so syrom (7) Kuracie soté na zelenine Koložvárska kapusta (1,3,7) Bravčové ohnivé mäso Vyprážané bravčové

Podrobnejšie

IS Cygnus - tlačová zostava

IS Cygnus - tlačová zostava JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 01.03.2019 DO 31.03.2019 Racionálna strava 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. l. zeleninová s liatym cestom a mäsom (Obsahuje: 1, 3, 7) Šisky (Obsahuje: 1, 3, 7) l. fazuľková

Podrobnejšie

IS Cygnus - tlačová zostava

IS Cygnus - tlačová zostava JEDÁLNY LÍSTOK NA OBDOBIE OD 1. 7. 2018 DO 31. 7. 2018 RACIONÁLNA STRAVA 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. Desiatová polievka slepačí vývar s rezancami (Obsahuje: 1, 3, 7, 9), Rezeň kežmarský (Obsahuje:

Podrobnejšie

STUDENÉ PREDJEDLÁ 100g Tanier pre Gurmánov 4,10 (bryndzová nátierka, prerastaná slaninka, hrianka) obsahuje alergény: 1, 7 TEPLÉ PREDJEDLÁ 120g Miešan

STUDENÉ PREDJEDLÁ 100g Tanier pre Gurmánov 4,10 (bryndzová nátierka, prerastaná slaninka, hrianka) obsahuje alergény: 1, 7 TEPLÉ PREDJEDLÁ 120g Miešan STUDENÉ PREDJEDLÁ 100g Tanier pre Gurmánov (bryndzová nátierka, prerastaná slaninka, hrianka) obsahuje alergény: 1, 7 TEPLÉ PREDJEDLÁ 120g Miešané vajcia na cibuľke 2,90 (praženica z 3 vajec, hrianka)

Podrobnejšie

Denne čerstvé polievky 0,33l*1,3,7,9 0,33l*1,3,7,9 0,50l*1,3,7,9 Slepačí vývar s rezancami Cesnaková polievka so syrom a krutónmi Kotlíkový guláš, chl

Denne čerstvé polievky 0,33l*1,3,7,9 0,33l*1,3,7,9 0,50l*1,3,7,9 Slepačí vývar s rezancami Cesnaková polievka so syrom a krutónmi Kotlíkový guláš, chl Denne čerstvé polievky 0,33l,9 0,33l,9 0,50l,9 Slepačí vývar s rezancami Cesnaková polievka so syrom a krutónmi Kotlíkový guláš, chlieb Tradičná domáca kuchyňa 350g 350g Bravčový rezeň, zemiakový šalát

Podrobnejšie

Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci "termix" (7) Zeleninový šalát s feta syrom

Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci termix (7) Zeleninový šalát s feta syrom Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, 22.1. Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci "termix" (7) Zeleninový šalát s feta syrom a olivami (7) Karfiolová s hráškom Tekvicový prívarok,

Podrobnejšie

Studené predjedlá 100g Škvarková nátierka 7,10 2,40 100g Bryndzová nátierka Šmirkaz 7 2,40 150g Koštovka syrov z Podpoľania 7 3,00 Polievky 0,33l Slep

Studené predjedlá 100g Škvarková nátierka 7,10 2,40 100g Bryndzová nátierka Šmirkaz 7 2,40 150g Koštovka syrov z Podpoľania 7 3,00 Polievky 0,33l Slep Studené predjedlá 100g Škvarková nátierka 7,10 2,40 100g Bryndzová nátierka Šmirkaz 7 2,40 150g Koštovka syrov z Podpoľania 7 3,00 Polievky 0,33l Slepačí vývar s rezancami 1,3,9 1,89 0,33l Cesnaková krémová

Podrobnejšie

TATARÁK Z ÚDENÉHO PSTRUHA Z DOMÁCEHO CHOVU so strúhaným chrenom, petržlenovou omáčkou a citrónovo-pstruhovým kaviárom 9,50 BRYNDZOVÁ NÁTIERKA v kombin

TATARÁK Z ÚDENÉHO PSTRUHA Z DOMÁCEHO CHOVU so strúhaným chrenom, petržlenovou omáčkou a citrónovo-pstruhovým kaviárom 9,50 BRYNDZOVÁ NÁTIERKA v kombin TATARÁK Z ÚDENÉHO PSTRUHA Z DOMÁCEHO CHOVU so strúhaným chrenom, petržlenovou omáčkou a citrónovo-pstruhovým kaviárom 9,50 BRYNDZOVÁ NÁTIERKA v kombinácii so sušenou roštenkou, pripravenou podľa starodávnej

Podrobnejšie

JEDÁLNY LÍSTOK STEAK HOUSE Nám. Štefana Moysesa 2 Banská Bystrica, Telefón: 048/

JEDÁLNY LÍSTOK STEAK HOUSE Nám. Štefana Moysesa 2 Banská Bystrica, Telefón: 048/ JEDÁLNY LÍSTOK STEAK HOUSE Nám. Štefana Moysesa 2 Banská Bystrica, 974 01 Telefón: 048/412 30 91 info@steakhouse-bb.sk PREDJEDLÁ 70g Capaccio z mladého býka na ruccolovom lôžku zdobené hoblinami 6,90 parmezánu,

Podrobnejšie

Microsoft Word - MENU AKCIE 2019 máj.docx

Microsoft Word - MENU AKCIE 2019 máj.docx SLÁVNOSTNÉ MENU Kulinárske špeciality pre svadobné menu Slávnostné svadobné menu by malo byť výnimočné, a zároveň by malo ulahodiť chúťkam všetkých hostí. V Hoteli BOSS chápeme, aké je dôležité vybrať

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

Školská jedáleň pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3 Zvolen Prehľad faktúr za rok 2019 hodnota s DPH objed. č. doručenia FA dodávateľ: názov, adresa IČO zverejnen

Školská jedáleň pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3 Zvolen Prehľad faktúr za rok 2019 hodnota s DPH objed. č. doručenia FA dodávateľ: názov, adresa IČO zverejnen mlieko, maslo, syr tofu, cukor, kolienka, šošovica, fazuľa, lekvár slivkový, olej, uhorky, fazuľové 1 struky, citrónová šťava, soľ, 1291,38 2/2019 07.01.2019 Inmedia, Námestie SNP, Zvolen 36019208 09.01.2019

Podrobnejšie

Kto iný, ak nie ten, kto časť svojho života 33 rokov strávil v kuchyni, by nám vedel rozprávať o gastronomických tradíciách v našom regióne. Pre objas

Kto iný, ak nie ten, kto časť svojho života 33 rokov strávil v kuchyni, by nám vedel rozprávať o gastronomických tradíciách v našom regióne. Pre objas Kto iný, ak nie ten, kto časť svojho života 33 rokov strávil v kuchyni, by nám vedel rozprávať o gastronomických tradíciách v našom regióne. Pre objasnenie a vtiahnutie do sveta varešiek sme si pozvali

Podrobnejšie

PRE POTREBY MESTA PÚCHOV Výsledok hlasovania č. 1 - bod č Voľba návrhovej komisie ( Poznámka: schválenie voľby návrhovej komisie ) Zasadnutie č

PRE POTREBY MESTA PÚCHOV Výsledok hlasovania č. 1 - bod č Voľba návrhovej komisie ( Poznámka: schválenie voľby návrhovej komisie ) Zasadnutie č Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. 0.1 - Voľba návrhovej komisie ( Poznámka: schválenie voľby návrhovej komisie ) Zasadnutie č. 201708 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa 25.10.2017 09:04:02 1 10

Podrobnejšie

Jedálny lístok

Jedálny lístok čakacia doba 20-35minút RAŇAJKY 220g 210g Párky s horčicou A1a, A10 3,10 párky 3ks,horčica Pečená klobása s horčicou A10 3,10 klobása,horčica Praženica na cibuľke A3 3,10 vajcia,cibuľa Hemendex A3 3,10

Podrobnejšie

ꕥ POLIEVKY ꕥ 0,33l Hovädzí vývar so zeleninou a rezancami *1,3,7,9* 1,80 0,33l Cesnačka so šunkou, syrom a krutónmi *1,7,9* 1, l Paradajková pol

ꕥ POLIEVKY ꕥ 0,33l Hovädzí vývar so zeleninou a rezancami *1,3,7,9* 1,80 0,33l Cesnačka so šunkou, syrom a krutónmi *1,7,9* 1, l Paradajková pol ꕥ POLIEVKY ꕥ 0,33l Hovädzí vývar so zeleninou a rezancami *1,3,7,9* 1,80 0,33l Cesnačka so šunkou, syrom a krutónmi *1,7,9* 1,80 0.33l Paradajková polievka s parmezánom *7* 2,40 ꕥ BURGER PONUKA ꕥ 150g/250g

Podrobnejšie

ORGANIZUJETE SPOLOČENSKÉ PODUJATIE?PREČO BY NEMOHLO BYŤ BEZ STAROSTÍ AJ PRE VÁS? VENUJTE SA SVOJIM HOSŤOM A STAROSTI JEDNODUCHO NECHAJTE V INSPIRO...V

ORGANIZUJETE SPOLOČENSKÉ PODUJATIE?PREČO BY NEMOHLO BYŤ BEZ STAROSTÍ AJ PRE VÁS? VENUJTE SA SVOJIM HOSŤOM A STAROSTI JEDNODUCHO NECHAJTE V INSPIRO...V ORGANIZUJETE SPOLOCENSKÉ PODUJATIE? ˇ VENUJTE SA SVOJIM HOSTOM A STAROSTI NECHAJTE NA NÁS ˇ S DOBRÝM JEDLOM ZÁBAVA GRADUJE VYBERTE SI Z NÁŠHO PARTY MENU STUDENÝ BUFET GRILOVACKA ˇ TEPLÁ KUCHYNA ˇ OVOCIE

Podrobnejšie

SVADOBNÁ PONUKA

SVADOBNÁ PONUKA SVADOBNÁ PONUKA PLÁNUJETE VAŠU SVADBU SNOV? Dôverujte nám a nechajte nás zorganizovať Vám Vašu nezabudnuteľnú svadbu. Minimalistická, glamour, garden party, či tradičná slovenská svadba? Nikde nie je napísané,

Podrobnejšie

jedalny listok 2019.cdr

jedalny listok 2019.cdr Jedálny lístok Stará Kotolňa Pub I Reštaurácia I Pizzeria Dobrú chuť! Jedlo je možné objednať v čase Stará Kotolňa Pub I Reštaurácia I Pizzeria Pub PONDELOK - ŠTVRTOK 11:00-21:30 / pizza do 21:50 PIATOK,

Podrobnejšie

brozura lyžiarske preteky 2019.cdr

brozura lyžiarske preteky 2019.cdr Spojená škola internátna, Èeskoslovenskej armády 183/1, Kremnica organizuje: Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých 13. roèník Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých

Podrobnejšie

Kompletný jedálny lístok motorestu Suchá kôrka

Kompletný jedálny lístok motorestu Suchá kôrka Raňajky Polievky 150g Miešané vajcia na praženej cibuľke (3) 1.90 150g Pečená šunka s vajcom (3) 3.30 150g Pečená slanina s vajcom (3) 3.30 0,33l Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami (1,3,7,9)

Podrobnejšie

SVADOBNÁ PONUKA

SVADOBNÁ PONUKA SVADOBNÁ PONUKA PLÁNUJETE VAŠU SVADBU SNOV? Dôverujte nám a nechajte nás zorganizovať Vám Vašu nezabudnuteľnú svadbu. Minimalistická, glamour, garden party, či tradičná slovenská svadba? Nikde nie je napísané,

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :23:47 Kód obce ao_506_510670_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :23:47 Kód obce ao_506_510670_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb Dátum a čas: 11.11.2018 02:23:47 ao 1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí Obec Liptovská Teplá 10.11.2018 I. Okresná

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :28:17 Kód obce oso2018_ao_598151_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :28:17 Kód obce oso2018_ao_598151_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 801 11.11.2018 03:28:17 obce 598151 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy

Obce okresu Nové Zámky z aspektu  ukazovateľov samosprávy Vnímanie volieb na úrovni miestnej samosprávy z pohľadu obyvateľov obcí okresu Nové Zámky RNDr. Katarína Vilinová, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., Bc. Andrea Lelkešová Štruktúra prezentácie Úvod Základné

Podrobnejšie

MEMO 98

MEMO 98 Kandidáti na prezidenta SR v spravodajstve televízií (17. 25.3.2019) Vydané 27. marca 2019 sa dlhodobo venuje zobrazovaniu politických subjektov a ich predstaviteľov v médiách na Slovensku ako aj v zahraničí.

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských objednávok IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodo

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských objednávok IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 140 35760532 ATC-JR s.r.o Púchov 0,00 s DPH 20_2016 Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 141 17970334

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave Zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice Zákon SNR č. 357/2001 Zb. o ochrane verejného

Podrobnejšie

ponuka

ponuka PIVKOVINKY 270g 270g 100g Nakladaný hermelín 7 Pivúch s cesnakom 1,3,7 Pivúch s nivou 1,3,7 Pivúch so šunkou 1,3,7 Pizza rožky (cesnak) Tatárský biftek (hovädzia sviečkovica) 5 hrianok 3,00 3,50 3,90 3,90

Podrobnejšie

Cin Cin Vá m p o n ú k a Varíme, lebo to zbožňujeme a zbožňujeme, keď vám chutí. Veríme, že sa spolu budeme sýtiť z dobrého jedla a vzácnych stretnutí

Cin Cin Vá m p o n ú k a Varíme, lebo to zbožňujeme a zbožňujeme, keď vám chutí. Veríme, že sa spolu budeme sýtiť z dobrého jedla a vzácnych stretnutí Cin Cin Vá m p o n ú k a Varíme, lebo to zbožňujeme a zbožňujeme, keď vám chutí. Veríme, že sa spolu budeme sýtiť z dobrého jedla a vzácnych stretnutí. Polievky 0,4l 1.1 Vývar s cestovinou, mäskom a zeleninou

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: 08.11.2001 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 438 Z Á K O N z 3. októbra 2001 o platových

Podrobnejšie

Cenník Catering a Party Servis 2019

Cenník Catering a Party Servis 2019 Cenník Catering a Party Servis 2019 Obsah Studené misy strana 3 Chlebíčky, kanapka (jednohubka) strana 4 Rolády, bagety strana 4 Nátierky, chuťovky strana 5 Prílohové misy, šaláty strana 6 Teplé jedlá

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady 24. novembra 2015 Materiál číslo: 111/2015 Návrh Všeobecne záväzn

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady 24. novembra 2015 Materiál číslo: 111/2015 Návrh Všeobecne záväzn Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady 24. novembra 2015 Materiál číslo: 111/2015 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka

Podrobnejšie

ponuka 01

ponuka 01 CENA ZA KG CENA ZA KG NÁZOV TOVARU BALENIE NÁZOV TOVARU BALENIE S DPH S DPH RYBY TEĽACIE Aljašská treska /1kg/ 10kg/krt. 3,19 96 Teľacie stehno /b.k./ (INP) ******* 8,26 249 Filé kocky 8kg/krt. 3,28 99

Podrobnejšie

Čo tak dať si špenát -

Čo tak dať si špenát - Čo tak dať si špenát 21. 8. 2018 Priaznivé nutričné zloženie a jednoduchá dostupnosť sú hlavnými dôvodmi, prečo špenát do jedálneho lístka určite zaradiť. Špenát obsahuje významný podiel vody (až 90 %)

Podrobnejšie

Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia M

Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia M Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia Mesta Šaštín-Stráže Mesto Šaštín-Stráže ako samostatný

Podrobnejšie

O B E C H R A B K O V

O B E C    H R A B K O V O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Podrobnejšie

à la carte Vitajte v reštaurácii Business hotela ASTRUM Laus **** Náš à la carte sa inšpiruje svetovými kulinárskymi trendmi a ponúka zážitok z modern

à la carte Vitajte v reštaurácii Business hotela ASTRUM Laus **** Náš à la carte sa inšpiruje svetovými kulinárskymi trendmi a ponúka zážitok z modern à la carte Vitajte v reštaurácii Business hotela ASTRUM Laus **** Náš à la carte sa inšpiruje svetovými kulinárskymi trendmi a ponúka zážitok z modernej gastronómie s prvkami molekulárnej kuchyne. Pre

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :12:50 Kód obce oso2018_aobce1_raca T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :12:50 Kód obce oso2018_aobce1_raca T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 101 11.11.2018 06:12:50 obce 529354 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len AS ) sa podľa 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 B r a t i s l a v a 2 7 číslo: P/0292/01/2018

Podrobnejšie

Jedálny_web_2019

Jedálny_web_2019 Grilovaný kozí syr s tartarom z uhoriek premiešaný s cesnakom, horčicovými semienkami a chilli olejom, domáca rustikálna bageta 100g./ 7,90 *1,7,10 Jemný hovädzí tataráčik Uruguay s hriankami z chlebíka

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 27.12.2018 Prítomní poslanci: 4 Podľa priloženej prezenčnej listiny. K bodu 1 Starosta

Podrobnejšie

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 5. 2014 Umiestnenie Pamätníka 17. novembra v lokalite Námestia

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :23:06 Kód obce ao_504_512729_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :23:06 Kód obce ao_504_512729_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb Dátum a čas: obvodnej volebnej komisie 504 15.11.2014 23:23:06 obce 512729 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti 1) do obecného

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :45:27 Kód obce oso2018_202_sered01 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :45:27 Kód obce oso2018_202_sered01 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v Dátum a čas: 11.11.2018 01:45:27 oso2018 sered01 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí Obec Sereď 10.11.2018 I. Okresná

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :59:30 Kód obce OSO2018_aobec_705_SarisskeMichalany_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestn

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :59:30 Kód obce OSO2018_aobec_705_SarisskeMichalany_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestn Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 705 11.11.2018 02:59:30 obce 525235 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :27:23 Kód obce ao_505_509809_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :27:23 Kód obce ao_505_509809_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb Dátum a čas: 11.11.2018 00:27:23 ao 1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí Obec Lokca 10.11.2018 I. Okresná volebná

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a ov

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a ov Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11.2014 PROGRAM : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, aby matematické operácie boli vypočítané správne.

Podrobnejšie

recepty.PANSKA.jazda.indd

recepty.PANSKA.jazda.indd FANDÍTE HOKEJU A JEDNOHUBKÁM? Pripravte si ich na pánsku jazdu podľa našej knižky receptov www.milujemnatierky.sk CIBULOVÝ DYCH PRE ODVÁZNYCH 80 g DELAcréme klasik, syrový alebo maslový, 100 g cibule,

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2013 K bodu programu SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA ŽILINA Č. 21/2012

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan Ivan Putiška Nováky PEŠIBUS Je to PEŠIBUS ekologický, bezpečný, rýchly, nenáročný a lacný spôsob dopravy. V PEŠIBUSE každé ráno pešo odprevadí do školy skupinu detí jeden dospelý vodič PEŠIBUSU /rodič

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :39:34 Kód obce ao_506_510599_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :39:34 Kód obce ao_506_510599_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb Dátum a čas: 11.11.2018 02:39:34 ao 1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí Obec Likavka 10.11.2018 I. Okresná volebná

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra 2018 1 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč konaného dňa 15. decembra 2018 Prítomní

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umies

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umies OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Podrobnejšie

Kúpeľná Dvorana Otváracie hodiny Kúpeľná Dvorana Pondelok - Nedeľa 11:00-22:00 Reštaurácia Pondelok - Nedeľa 11:30-21:00 Ponúkame: pizza originál poli

Kúpeľná Dvorana Otváracie hodiny Kúpeľná Dvorana Pondelok - Nedeľa 11:00-22:00 Reštaurácia Pondelok - Nedeľa 11:30-21:00 Ponúkame: pizza originál poli Kúpeľná Dvorana Otváracie hodiny Kúpeľná Dvorana Pondelok - Nedeľa 11:00-22:00 Reštaurácia Pondelok - Nedeľa 11:30-21:00 Ponúkame: pizza originál polievky hlavné jedlá palacinky Objednávky: 0918 807 695

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 36774669 Pekáreň Delika, 1 022,96 s DPH 4.1.2018 PhDr.PhD. Moravčíková J 23/2016 potraviny 1 / 15

Podrobnejšie

REŠTAURÁCIA BARBORKA,RUMUNSKÁ 10,KOŠICE, Pondelok: Polievky:0,33l Slepačí vývar s cestovinou,cesnaková,fazuľková s liatym cestom, (obsahuje

REŠTAURÁCIA BARBORKA,RUMUNSKÁ 10,KOŠICE, Pondelok: Polievky:0,33l Slepačí vývar s cestovinou,cesnaková,fazuľková s liatym cestom, (obsahuje REŠTAURÁCIA BARBORKA,RUMUNSKÁ 10,KOŠICE, Pondelok: 02.07.2018 Polievky:0,33l Slepačí vývar s cestovinou,cesnaková,fazuľková s liatym cestom, (obsahuje:múka,vajce,zeler,syr) 1.100g Maďarský bravčový guláš,160g

Podrobnejšie

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/ 2010 o zásadách volebnej kampane pre voľby d

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/ 2010 o zásadách volebnej kampane pre voľby d M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/ 2010 o zásadách volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.novembra 2010 v podmienkach

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať

Podrobnejšie

MAT05-VZN-voľby do orgánov samosprávy-vylepovacie plochy _2018_

MAT05-VZN-voľby do orgánov samosprávy-vylepovacie plochy _2018_ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ----------------------------------------------------------------- Materiál na rokovanie Miestnej rady 26.06.2018 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn0407.DOC

Microsoft Word - vzn0407.DOC doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 1- doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Liptovský Mikuláš na základe 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990

Podrobnejšie

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov 30.1.2018 ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť (SAD Žilina)

Podrobnejšie

ZÁ P I S N I C A č

ZÁ P I S N I C A č ZÁ P I S N I C A č. 7/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu. PRÍTOMNÍ: Ing. Peter Davidík, starosta

Podrobnejšie

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady Z á p i s n i c a zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch Dátum konania : 12. júna 2018 o 18.00 hodine Prítomní : podľa prezenčnej listiny,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa 17.06.2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo tento program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚVOD REGIÓN Geografická poloha regiónu, ľudové tradície a remeslá, krása priľahlej prírody, drevené chrámy zapísané ako svetové dedičstvo UNESCO a história bojov z 2. svetovej vojny robia toto mystické

Podrobnejšie

Limbová Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty verejného zdravotníctva Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a

Limbová Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty verejného zdravotníctva Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a Limbová 12 833 03 Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a spôsob prijatia návrhu na jeho

Podrobnejšie

vzn12017.pdf

vzn12017.pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce STARÁ MYJAVA č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Stará Myjava Obecné zastupiteľstvo obce Stará Myjava v zmysle 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

Podrobnejšie

Microsoft Word - SK_Nivea kampan 2018.docx

Microsoft Word - SK_Nivea kampan 2018.docx Drahé dámy, tento stravovací plán je nastavený, aby žena so štatisticky primeranom zložení tela, dosiahla za 10 dní viditeľné výsledky na svojom tele J. Všeobecné pokyny: Spánok v trvaní minimálne 6,5

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint DEŇ DRUHÝ ZELENINA, OVOCIE, ORECHY Z NAŠICH SADOV AKTIVITY V školskej jedálni Prieskum Zdravá desiata V školskej záhrade V úžitkovej záhrade Čo sme sa naučili Otvorená hodina Zelenina a ovocie sú hlavné

Podrobnejšie

1. Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikácia

1. Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikácia 1. Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana

Podrobnejšie

Uzn0110.pdf

Uzn0110.pdf Uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 20.12.2010 č. 1/2010 k výsledkom volieb do orgánov samosprávy mesta Kolárovo A./ berie na vedomie 1. výsledky volieb

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 Komisia k

UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 Komisia k UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie podľa predloženého

Podrobnejšie

Andiamo Rodinná reštaurácia Milí zákazníci, vždy sa tešíme, keď Vám môžeme navariť chutné jedlá a veríme, že Vaša spokojnosť sa odzrkadľuje na vašej n

Andiamo Rodinná reštaurácia Milí zákazníci, vždy sa tešíme, keď Vám môžeme navariť chutné jedlá a veríme, že Vaša spokojnosť sa odzrkadľuje na vašej n Andiamo Rodinná reštaurácia Milí zákazníci, vždy sa tešíme, keď Vám môžeme navariť chutné jedlá a veríme, že Vaša spokojnosť sa odzrkadľuje na vašej návštevnosti. Rozhodli sme sa pozdvihnúť úroveň gastronómie

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas Starosta obce Bolešov Bolešov, 16.6.2014 P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

Podrobnejšie

šablona2

šablona2 Strana : 1/ 9 nahrádzajú: z 13.04. 2011, schválené Uznsením MsZ č. 25/2011 a Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich z 01.01. 2014, schválený Uznesením MsZ č. 100/2013 SCHVAĽOVACÍ LIST Titul, meno,

Podrobnejšie

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB K bodu číslo 1 Otvorenie Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.02 hod. otvoril a viedol Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno za prítomnosti členov rady a prizvaných na rokovanie

Podrobnejšie

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo uznesením č.159/2016-msz b e r i e n a v e d o m i

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK Návrh Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Litmanovej Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v súlade s 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva ROKOVACÍ

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRANTOVÝCH KOMISIÍ A ČLENOV KOMISIE PRE ŠPORTOVÉ DOTÁCIE

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

Report_OSO_AF034_

Report_OSO_AF034_ Dátum a čas: 11.11.2018 01:34:58 OSO2018_aobec Stropkov_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí Obec Stropkov 10.11.2018

Podrobnejšie

Microsoft Word vzn - o poradovníku na byty.doc

Microsoft Word vzn - o poradovníku na byty.doc MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/1999-VZN PRAVIDLÁ,PODĽA KTORÝCH MESTO ZOSTAVUJE PORADIE UCHÁDZAČOV O BYT Jún 1999 Mestské zastupiteľstvo mesta Nové

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 OBEC BEZ HRANÍC Občianske združenie 462, 92545 Abrahám, SR Jana Hanuliaková - 0911 898 707 www.obecbezhranic.sk info@obecbezhranic.sk Niekedy si neuvedomujeme, akým prínosom by sme mohli byť pre našu

Podrobnejšie

Jedálny lístok REŠTAURÁCIA W HOTEL *** Devínska Nová Ves Facebook whotelbratislava Instagram w.hotel Web V sobotu a nedeľu účtujeme príp

Jedálny lístok REŠTAURÁCIA W HOTEL *** Devínska Nová Ves Facebook whotelbratislava Instagram w.hotel Web   V sobotu a nedeľu účtujeme príp Jedálny lístok REŠTAURÁCIA W HOTEL *** Devínska Nová Ves Facebook whotelbratislava Instagram w.hotel Web www.whotel.sk V sobotu a nedeľu účtujeme príplatok 15% k cenám z jedálneho lístka. Platné od 01.05.2019

Podrobnejšie

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh (07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? 10.09.2015 sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volného združenia Náš Trenčín s autormi víťazného návrhu

Podrobnejšie