Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:"

Prepis

1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: 056/ IČO: Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská KOŠICE Naša značka : Vybavuje /klapka : V Michalovciach, dňa: 2015/ Luptáková / Vec: Epidemiologická situácia za mesiac júl 2015 v okresoch MICHALOVCE a SOBRANCE zaslanie Epidemiologická situácia za mesiac JÚL je charakterizovaná: epidemickým výskytom: vírusovej hepatitídy typu A v obci Vrbnica výskytom: meningokokovej meningitídy skupiny B zvýšeným výskytom: kampylobakteriálnych enteritíd výskytom: NN, chronickej vírusovej hepatitídy B, Lymeskej choroby, tuberkulózy nulovým výskytom: prenosných pohlavných ochorení ČREVNÉ INFEKČNÉ CHOROBY /A00 A09/: A02 - salmonelová enteritída: Spolu hlásených 11 ochorení a 1 vylučovanie. MICHALOVCE: Hlásených 10 ochorení a 1 vylučovanie. Výskyt podľa vekových skupín: 1-4 roč.- 2 prípady; 5-9 roč.- 2 prípady; roč.- 1 prípad; roč.- 3 prípady; roč.- 1 prípad; roč. 1 prípad; roč.- 1 prípad. Rozdelenie podľa obcí: Michalovce 5 prípadov; Drahňov - 1 prípad; Lastomír - 1 prípad, Oborín- 1 prípad, Sliepkovce - 2 prípady, Veľké Kapušany 1 prípad. Vylučovanie: Hlásené u 26 ročnej ženy na MD, bytom Sliepkovce. Vylučovanie zistené v rámci skríningového vyšetrenia pri príjme na detské oddelenie NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. ako doprovod s dieťaťom. Výskyt ochorení: sporadický pravdepodobný faktor prenosu: vajcia domáce- 4x vajcia kupované - obchodná sieť 1x mäsové vrobky- 1x syry- 2x hydina- 2x neznámy- 1x etiolog. agens- salm. enteritidis- 8x salm. infantis 2x salm. spp. 1x 1

2 SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 65 ročnej dôchodkyne, bytom Beňatina. pravdepodobný faktor prenosu: vajcia domáce etiolog. agens- salm. enteritidis A03- Bacilová červienka (dyzentéria)- šigelóza: MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia: - 0- ročné dieťa, bytom Falkušovce - 5- ročné dieťa, mimo kolektív, bytom Michalovce pravdepodobný faktor prenosu: kontaminované ruky- 1x ovocie- 1x etiolog. agens- shigella flexneri- 2x A04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli: MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia u 0-ročných detí, bytom Drahňov a Vrbnica. sérotyp: O 127; O 128 A04.5 kampylobakteriálna enteritída: Spolu hlásených 33 ochorení. MICHALOVCE: Hlásených 25 ochorení v rôznych vekových skupinách Vekové skupiny: 0 roč. 2 prípady; 1-4 roč.- 12 prípadov; 5-9 roč. 4 prípady; roč.- 2 prípady; roč.- 1 prípad; roč.- 2 prípady; roč.- 1 prípad; roč.- 1 prípad. Výskyt podľa obcí: Michalovce 13 prípadov; Drahňov- 1 prípad; Hatalov- 1 prípad; Lastomír- 1 prípad; Pavlovce nad Uhom- 1 prípad; Petrovce nad Laborcom- 2 prípady; Staré- 1 prípad; Stretava- 2 prípady; Trhovište- 1 prípad; Veľké Kapušany- 1 prípad; Žbince- 1 prípad. Výskyt ochorení: sporadický pravdepodobný faktor prenosu: hydina 14x ovocie 6x nanuky, drene 1x mäsové výrobky- 2x mäso- bravčovina- 1x umelá mliečna výživa- 1x etiolog. agens: Campylobacter jejuni - 25 x SOBRANCE: Hlásených 8 ochorení. Veková skupina: 0 roč.- 2 prípady; 1-4 roč. - 3 prípady; 5-9 roč.-1 prípad; roč.- 1 prípad; roč.- 1 prípad Výskyt podľa obcí: Sobrance- 3 prípady; Baškovce- 1 prípad, Horňa- 1 prípad; Kristy- 1 prípad; Pinkovce- 1 prípad; Vyšná Rybnica 1 prípad. 2

3 pravdepodobný faktor prenosu: vajcia- obchodná sieť 2x hydina- 2x materské mlieko- 1x ovocie 1x zmiešaná strava- 2x etiolog. agens: Campylobacter jejuni 8x A04.6- enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 9- ročného dieťaťa, t.č. mimo kolektív, bytom Michalovce. Ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne- Yersinia enterocolitica pravdepodobný faktor prenosu: mäsové výrobky A04.7 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 65 ročnej dôchodkyne, bytom Podhoroď. Pacientka prijatá cestou RZP na infekčné oddelenie NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. pre 5 dní trvajúce riedke vodnaté stolice, bolesti brucha, zvracanie, skleslosť, nechutenstvo, hroziacu dehydratáciu a rozvrat vnútorného prostredia. - Rizikový faktor: dlhodobá ATB liečba - Ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne Clostridium difficille A04.8 iné špecifikované bakteriálne infekcie: Spolu hlásených 9 ochorení. MICHALOVCE: Hlásených 7 sporadických ochorení. Vekové skupiny: 1 4 roč. 3 prípady; roč.- 1 prípad; roč. -1 prípad; roč.- 1 prípad; 65 roč. 1 prípad Výskyt podľa obcí: Michalovce 1 prípad; Hatalov- 1 prípad; Markovce- 1 prípad; Nacina Ves- 1 prípad; Vrbnica- 2 prípady; Zalužice 1 prípad etiol. agens: Pseudomonas- 1x Klebsiella 1x Proteus- 5x SOBRANCE: Hlásené 2 sporadické ochorenia. Vekové skupiny: roč.- 2 prípady Výskyt podľa obcí: Hlivištia - 1 prípad; Jenkovce 1 prípad. etiol. agens: Pseudomonas- 1x Klebsiella 1x A07.1- Giardióza (lambliáza): MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 6 ročného dieťaťa, bytom Čečehov. Ochorenie potvrdené: klinicky a mikroskopicky- Giardia intestinalis- 1x 3

4 A08 vírusové a iné špecifikované črevné infekcie: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 2- ročného dieťaťa, bytom Zemplínska Široká. ochorenia potvrdené: klinicky a laboratórne etiol. agens: norovírus -1x TUBERKULÓZA /A15- A19/ A15.0- tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta (chriakov) kultivačným vyšetrením alebo bez neho: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 57- ročného zamestnaného muža, bytom Staré. Ochorenie potvrdené: klinicky kultivačne (Mycobacterium tuberculosis) na základe pozit. RTG nálezu A15.1- tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 49- ročného nezamestnaného muža, bytom Michalovce. Ochorenie potvrdené: klinicky kultivačne (Mycobacterium tuberculosis) A16.0- tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna: SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 32- ročného nezamestnaného muža, bytom Sobrance, žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania. Ochorenie zistené v rámci preventívnej prehliadky pred nástupom na výkon trestu. Ochorenie potvrdené: na základe pozit. RTG nálezu INÉ BAKTERIÁLNE CHOROBY /A30-A49/ A39.0- Meningoková meningitída: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 0- ročného dieťaťa, bytom Hatalov. Dátum prvých príznakov ochorenia: Priebeh ochorenia: hospitalizovaný na detskom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. cestou LSPP pre TT 38,5 C, spavosť. Dg: suspektná purulentná meningitída (12,46 hod.) (18,00 hod.)- hospitalizovaný na JIS infekčného oddelenia, NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. pre meningeálne dráždenie, petéchie na koži vo veľkosti 0,1 cm, šija oponuje v poslednej fáze +-, Brudzinski +, LP- vyteká skalený likvor pod nízkym tlakom. Pre náhle zhoršenie zdravotného stavu po telefonickej konzultácii dieťa preložené na III. Kliniku pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny Košice. Laboratórne výsledky: likvor kultivačne: Neisseria meningitidis skupina B voľný antigén: pozit mikroskopické vyšetrenie: gram- diplokoky Protiepidemické opatrenia: V rodine vykonané dňa v zmysle Odborného usmernenia na zabezpečenie protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho 4

5 meningokokového ochorenia : sledovanie zdravotného stavu kontaktov, cielené preventívne podávanie antibiotík (12 kontaktov- nasadený V- Penicilín), obmedzenie fyzickej námahy, prevzdušnenie priestorov v domácnosti. A46: ruža- erysipelas: MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia vo vekovej skupine roč. a 65+roč. Výskyt podľa obcí: Malčice- 1 prípad; Pavlovce nad Uhom- 1 prípad INÉ SPIROCHÉTOVÉ CHOROBY /A 65 A69/ A69.2 Lymeská choroba: MICHALOVCE: Hlásených 5 ochorení. 26 ročný nezamestnaný muž, bytom Michalovce - Vektor prenosu neznámy hmyz - Lokalizácia DK (ľavé predkolenie) - Lokalita vlastná záhrada (Michalovce) - Ochorenie potvrdené - klinicky 37 ročný zamestnaný muž, bytom Zemplínska Široká - Vektor prenosu neznámy hmyz - Lokalizácia DK (ľavé predkolenie) - Lokalita les (Klokočov) - Ochorenie potvrdené klinicky 41 ročná nezamestnaná žena, bytom Michalovce - Vektor prenosu kliešť - Lokalizácia trup - Lokalita les (Michalovce Biela Hora) - Ochorenie potvrdené klinicky a serologicky Elisa IgM pozit 42 ročná nezamestnaná žena, bytom Michalovce - Vektor prenosu neznámy hmyz - Lokalizácia brucho (ľavá časť) - Lokalita vlastná záhrada (Michalovce) - Ochorenie potvrdené klinicky a serologicky Elisa IgM pozit 44 ročná zamestnaná žena, bytom Poruba pod Vihorlatom - Vektor prenosu kliešť - Lokalizácia DK (ľavá noha) - Lokalita les (Poruba pod Vihorlatom) - Ochorenie potvrdené klinicky a serologicky Elisa IgM - pozit 5

6 VÍRUSOVÉ INFEKCIE CHARAKTERIZOVANÉ LÉZIAMI KOŽE A SLIZNICE /B00 B09/ B01 varicella: Spolu hlásených 34 ochorení. MICHALOVCE: Hlásených 31 ochorení. Vekové skupiny: 1-4 roč.- 16 prípadov; 5-9 roč.- 11 prípadov; roč. 3 prípady; roč.- 1 prípad. Výskyt podľa obcí: Michalovce 8 prípadov; Falkušovce 1 prípad; Kapušianske Kľačany 3 prípady; Lastomír 1 prípad; Laškovce 1 prípad; Moravany 1 prípad; Nacina Ves 1 prípad; Pavlovce nad Uhom - 6 prípadov; Sliepkovce - 1 prípad; Strážske - 6 prípadov; Veľké Kapušany 2 prípady. Výskyt ochorení: sporadický rodinný (5x2 prípady ) SOBRANCE: Hlásené 3 ochorenia. Veková skupina:1-4 roč.- 1 prípad; 5-9 roč.- 1 prípad; roč.- 1 prípad Výskyt podľa obcí: Lekárovce 1 prípad; Záhor- 2 prípady Výskyt ochorení: sporadicky a rodinný (1x2 prípady) B02 herpes zoster : MICHALOVCE: Hlásených 6 sporadických ochorení. Veková skupina: roč.- 1 prípad; roč. 2 prípady; 65+roč. - 3 prípady Výskyt podľa obcí: Michalovce- 2 prípady; Klokočov- 1 prípad; Trhovište- 1 prípad; Vinné- 1 prípad; Zemplínska Široká- 1 prípad VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA /B15 B19/ B15- vírusová hepatitída A: MICHALOVCE: Hlásených 14 prípadov z obce Vrbnica. Epidemický výskyt: Od do hlásených 14 prípadov ochorení na VHA v obci Vrbnica, z toho v 12 prípadoch išlo o rómskych obyvateľov žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach bývania a stravovania. Vo väčšine prípadov sa jednalo o domácnosti bez vlastného vodného zdroja a bez pripojenia na verejný vodovod a kanalizáciu. Epidemiologickým šetrením bolo zistené, že vodu na pitné účely čerpajú z verejnej práčovne, ktorá je napojená na verejný vodovod. Všetky osoby boli hospitalizované na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. počet exponovaných osôb forma ochorenia- ikterická - 14x vekové skupiny: 1-4 roč.- 12 prípadov; roč.- 1 prípad; roč.- 1 prípad kolektívne zariadenia: t. č. mimo kolektív pravdepodobný mechanizmus prenosu: priamy kontakt pravdepodobný faktor prenosu: kontaminované predmety očkovanie VHA: neočkovaní 6

7 Protiepidemické opatrenia boli vykonávané priebežne v plnom rozsahu pracovníkmi odd. epidemiológie, na obecnom úrade Vrbnica a priebežne v ohniskách nákaz- dezinfekcia, lekársky dohľad, vyhľadávanie podozrivých z nákazy, vyhľadávanie podozrivých z ochorenia, zdravotná osveta, aktívna imunizácia, informovanie zainteresovaných. Opatrenia boli vykonané v spolupráci s oddelením Hygieny výživy RÚVZ Michalovce, NZZ- ambulanciou praktického lekára pre deti a dorast a dospelých. Spolu bolo vydaných v obci Vrbnica 110 opatrení formou rozhodnutia RH RÚVZ Michalovce. Ochorenia potvrdené: klinicky epidemiologicky serologicky anti HAV IgM pozit 14x B18.1 chronická vírusová hepatitída B bez agensu delta: MICHALOVCE: Hlásený 1 prípad u 45 ročnej ženy, bytom Jovsa, t.č. nápravné zariadenie ÚVTOS Nitra- Chrenová. - epid. anamnéza: rok operácia brušná (prasknutie žalúdočného vredu) - ochorenie potvrdené: serologicky HBV DNA pozit - ochorenie zistené: náhodne v rámci predoperačného vyšetrenia vo výkone trestu HELMINTÓZY /B65 B83 B77.0 askarióza s črevnými komplikáciami: Spolu hlásené 2 ochorenia. MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenia vo vek. skupine 1-4 ročných detí 1, bytom Michalovce. ochorenia potvrdené: klinicky a mikroskopicky- Ascaris lumbricoides SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie vo vek. skupine 1-4 roč., bytom Blatné Remety ochorenie potvrdené: klinicky a mikroskopicky- Ascaris lumbricoides B79- trichurióza: MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 5- ročného dieťaťa, bytom Čečehov, žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania. ochorenie potvrdené: klinicky a mikroskopicky- Trichuris trichiura B81.4 zmiešané črevné helmintózy MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 11- ročného dieťaťa, t.č. mimo kolektív, bytom Krišovská Liesková. ochorenia potvrdené: klinicky a mikroskopicky- Ascaris lumbricoides Trichuris trichiura 7

8 ZAVŠIVENIE-PEDIKULÓZA, SVRAB- AKARIÓZA A INÉ ZAMORENIE /B85-B89/ B86 svrab- scabies: MICHALOVCE: Hlásené 4 sporadické ochorenia. Veková skupina: 1-4 roč.- 1 prípad; roč.-2 prípady; roč.- 1 prípad Výskyt podľa obcí: Michalovce- 2 prípady; Čečehov- 1 prípad; Laškovce- 1 prípad CHRÍPKA A CHRÍPKE PODOBNÉ ARO J 11 chrípka a jej podobné ochorenia Spolu hlásených ARO, z toho 99 CHPO a 53 komplikácií. Chrípková aktivita I. stupeň bez aktivity MICHALOVCE: Hlásených ochorení, z toho 51 CHPO, komplikácie Spolu ARO Abs Ch. 9721,0 5000,2 4695,8 2460,9 2152,3 3255,9 Michalovce CHPO Abs Ch. 698,7 259,0 132,3 27,4 19,7 95,5 8

9 SOBRANCE: Hlásených 506 ochorení, z toho 48 CHPO, komplikácie Spolu ARO Abs Ch ,9 8600,9 6786,6 1614,1 1590,7 4372,5 Sobrance CHPO Abs Ch. 2221,5 834,0 473,5 0,0 0,0 414,8 NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY: I80 zápal žíl phlebitis et thrombophlebitis: 1 prípad 80 ročná dôchodkyňa, hospitalizovaná na oddelení pneumológie a ftizeológie NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. - pacientka s potvrdenou pľúcnou embolizáciou, priebeh ochorenia komplikovaný vznikom flebitídy na PNK po i.v. kanyle rana Staphylococcus aureus J15.1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas: 1 prípad 75 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š.Kukuru Michalovce,a.s. - - pacient po kardio- pulmonálnej resuscitácii, zavedená ÚPV, pri zvyšovaní zápalových - paramertrov auskultačne zistený nález na pľúcach kanyla Pseudomonas aeruginosa 9

10 J15.4 pneumónia vyvolaná inými streptokokmi: 1 prípad 64 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š.Kukuru Michalovce,a.s. - pri prijatí na oddelenie náhle zhoršenie zdravotného stavu, pacient resuscitovaný, zvýšenie zápalových parametrov, auskultačne nález na pľúcach kanyla Streptococcus viridans J15.8 iná bakteriálna pneumónia: 1 prípad 72 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š.Kukuru Michalovce,a.s. pre akútne respiračné zlyhanie s nutnosťou ÚPV - na 5. deň hospitalizácie výrazne zvýšené zápalové parametre, febrility, auskultačne nález na pľúcach kanyla Acinetobacter baumani ÚMRTIA: - za mesiac júl 2015 sme nezaznamenali žiadne úmrtie na prenosné infekčné ochorenie INÉ POZORUHODNÉ INFORMÁCIE : 1. Spolu hlásených 140 potvrdených a 22 nepotvrdených ohnísk. 2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za júl 2015 hlásila negatívnu správu vo výskyte zoonóz v regióne Michalovce. S pozdravom MUDr. Janka Stašková, MPH regionálna hygienička Na vedomie : 1) Riaditeľstvo NsP Štefana Kukuru, Michalovce, a.s. 2) Riaditeľstvo Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. 3) Riaditeľstvo Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o. 4) Riaditeľstvo Polikliniky Veľké Kapušany, ul. Z. Fábryho 22, n.o. 5) RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 6) Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, ul. Sama Chalupku 22 10

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD SOBRANCE ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA Tyršova 12, Sobrance INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Informácie o zdrojoch ohrozenia v územnom obvode o

OKRESNÝ ÚRAD SOBRANCE ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA Tyršova 12, Sobrance INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Informácie o zdrojoch ohrozenia v územnom obvode o INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Informácie o zdrojoch ohrozenia v územnom obvode okresu Sobrance Okresný úrad Sobrance v súlade s 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIÍ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 469/08 Spravodajská jednotka doručí výkaz

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0514/2018 5.11.2018 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0417/2018 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

HYGIENA RÚK

HYGIENA RÚK HYGIENA RÚK Clean care is safer care save lives: clean your hands Súčasťou programu WHO First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer Care je kampaň pod názvom Save Lives: Clean Your Hands

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Koncepcia detskej pneumologie

Koncepcia detskej pneumologie KONCEPCIA DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE Detská pneumológia a ftizeológia je organickou súčasťou pediatrie a zároveň jej nadstavbovým odborom. Jej význam je vyjadrený epidemiologickou závažnosťou ochorení

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Microsoft Word - US doc

Microsoft Word - US doc Úradná správa ObFZ č. 12-2010/2011 - zo dňa 16.8.2010 SPRÁVY SEKRETARIÁTU: Stanovisko k podkladom FK Poruba p/v k udeleným PP: Po preskúmaní podkladov predložených uvedeným FK na ObFZ dňa 4.8.2010, bolo

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Okružná 3657, Michalovce SPRÁVA O ČINNOSTI Centra pedagogicko-psychologického porad

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Okružná 3657, Michalovce SPRÁVA O ČINNOSTI Centra pedagogicko-psychologického porad Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Okružná 3657, 071 01 Michalovce SPRÁVA O ČINNOSTI Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okružná 3657 v Michalovciach v

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = vča Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2017 Vestník č. 1/2017

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Školská jedáleň materskej školy,

Podrobnejšie

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ,

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s. 243-248 PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, M. MARTINOVE, O. MARTINOVE, J. KRÁLIKOVÁ Odborný li

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

HER

HER Jeden deň nemocničného epidemiológa a hygienika kazuistiky www.ousa.sk MUDr. Erika Böhmová, ústavný hygienik OÚSA kontrola protiepidemických opatrení pri prevádzke vodného hospodárstva preventívne a represívne

Podrobnejšie

UK-SZD-RUVZSN-2008 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za

UK-SZD-RUVZSN-2008 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2008 Úradné kontroly Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom

Podrobnejšie

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit

Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Tit Ž I A D O S Ť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Ver.2018_08 pečiatka podateľne Úradu NSK 1. Údaje o fyzickej osobe, ktorá má byť posúdená Séria a číslo OP Rodné priezvisko... Štátne občianstvo

Podrobnejšie

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je?

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia 2016 1. ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO)

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 3 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI AMBULANCIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 630/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Hviezdoslavova 7, Michalovce Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2011/2012

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Hviezdoslavova 7, Michalovce Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2011/2012 OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2011/2012 O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce Určené: a) všetkým predsedom

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

Trnava pri Laborci AKTUALIZÁCIA PRÍLOH VZN 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce TRNAVA PRI LABORCI. Ing. Michal Hrib

Trnava pri Laborci AKTUALIZÁCIA PRÍLOH VZN 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce TRNAVA PRI LABORCI. Ing. Michal Hrib Laborci AKTUALIZÁCIA PRÍLOH VZN 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce TRNAVA PRI LABORCI. Ing. Michal Hrib O B E C Laborci PRÍLOHY POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE Laborci AKTUALIZÁCIA PRÍLOH

Podrobnejšie

Obec Žabokreky nad Nitrou podľa ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 72 ods. 2 zákona č.448/20

Obec Žabokreky nad Nitrou podľa ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 72 ods. 2 zákona č.448/20 Obec Žabokreky nad Nitrou podľa ustanovenia 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 72 ods. 2 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len zákon o sociálnych

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2016 Vestník č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - register_oso.htm

Microsoft Word - register_oso.htm !"#$#%&&$!"#$%!&#'!(")$!(&)*+!&,* %( -!"#$% &.&!$%&/!"(% &&#$%!* 0!"#$% &!!$%'&1,#$%$%)1( 1,1,(2(1#," '()* )+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -. )) ) Por.. Priezvisko a meno Bydlisko

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad L 256/32 Úradný vestník Európskej únie 1.10.2005 SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokiaľ ide o požiadavky na sledovanie krvi

Podrobnejšie

Najrozsiahlejší dostupný plán ochrany 1 IBA PRE PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY MENTOR Ochrana, akú vám nikto iný neposkytne

Najrozsiahlejší dostupný plán ochrany 1 IBA PRE PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY MENTOR Ochrana, akú vám nikto iný neposkytne Najrozsiahlejší dostupný plán ochrany 1 IBA PRE PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY MENTOR Ochrana, akú vám nikto iný neposkytne Vaše dlhodobé zdravie je našim záväzkom Sme tu pre vás, aby sme vám pred operáciou odpovedali

Podrobnejšie

Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 12 z Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch bude sekre

Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 12 z Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch bude sekre Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 12 z 20.09.2017 Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 22.-26.9.2017 bude sekretariát ObFZ zatvorený. Veci potrebné k vybaveniu na

Podrobnejšie

pozvanka pracovný seminar 2019

pozvanka pracovný seminar 2019 Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, PRACOVNÝ SEMINÁR 2019 15. -

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 18 z SPRÁVY KR ObFZ: Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od do vzhliadla videozázn

Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 18 z SPRÁVY KR ObFZ: Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od do vzhliadla videozázn Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 18 z 02.11.2016 SPRÁVY KR ObFZ: Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 27.10.2016 do 2.11.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: Rakovec n/o

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie