zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest"

Prepis

1 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20, ,4 26,40 5,26 135,84 cesta cesta cesta plocha STROMY ZELEŇ NA RASTLOM TERÉNE ZELEŇ NAD PODZEMNÝMI GARÁŽAMI, HR. SUBSTRÁTU MIN. 1M CELKOVÁ SITUÁCIA 1:1000

2 ORL1 VZ1 VETVA1 - PP DN200 - dĺ. 60,0m LINKA 168 LINKA 168 LINKA 464 LINKA 464 KONŠTRUKCIA KRYTU VOZOVKY /VO VÝSTAVBE/ SO 02 - KONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE VJAZD DO GARÁŽE SO 03 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY PARKOVACIE MIESTA SO 03 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 03 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY CHODNÍK SO 03 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY INŽINIERSKYCH SIETÍ SO 07 - VODOVOD SO 08 - VODOVODNÉ PRÍPOJKY SO 09 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO 10 - PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE SO 11 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO STRIECH SO 12 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA Z KOMUNIKÁCIÍ SO 13 - PLYNOVOD SO 14 - PRÍPOJKA PLYNU EXISTUJÚCE VN LINKY SO 16 - VN PRÍPOJKA - TRAFOSTANICA SO 18 - PRÍPOJKY NN SPOLOČNÝ ELEKTROMENROVÝ ROZVÁDZAČ SO 20 - VEJNÉ OSVETLENIE SO 20 - VEJNÉ OSVETLENIE - STOŽIAR VEJNÝ VODOVOD DN200 POKRAČOVANIE V ĎALŠEJ ETAPE nájazd plocha plocha nájazd nájazd plocha VODOVODNÁ PRÍPOJKA VP3 VZ4 ORL4 nájazd H4 VETVA4 - PP DN200 - dĺ. 45,0m TVLt DN100-2,0m č.01.7 HDPE DN80-32,0m č.01.8 HDPE DN50-6,0m č.01.9 HDPE DN80-12,0m č HDPE DN50-31,0m HN2 Š7 HN cesta TVLt DN150-10,5m TVLt DN150-7,5m SO 02 - KONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE SO 03-20pm SO terasa chodník cesta VŠ3 Š SO 20 VEJNÉ OSVETLENIE VODOVODNÁ PRÍPOJKA VP2 TVLt DN100-2,0m č.01.3 HDPE DN80-32,0m č.01.4 HDPE DN50-6,0m č.01.5 HDPE DN80-12,0m č.01.6 HDPE DN50-31,0m VETVA3 - PP DN200 - dĺ. 70,0m SO 20 VEJNÉ OSVETLENIE plocha plocha plocha cesta VŠ2 Š5 SO 18 PRÍPOJKY NN VZ1 SO-11 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO STRIECH PP DN300 - dĺ. 140,0m plocha SO ÚPRAVA KRIŽOVATKY VETVA2 - PP DN200 - dĺ.35,0m HN1 R2.3 VŠ1 cesta VODOVODNÁ PRÍPOJKA VP1 R TVLt DN150-2,0m 3.5 R9.0 R POŽIARNY VODOVOD OCEĽ DN ,0m SO 14 - STL PRÍPOJKA D50-PE-dl. 6m TVLt DN150-10,0m č.01.1 HDPE DN80-8,0m č.01.2 HDPE DN50-30,0m Š4 H3 SO 03-7pm nájazd cesta RaMZ TS-M1 Š3 H2 2xVN KÁBEL-linka 464 I. ETAPA VÝSTAVBY TRAFOSTANICA HN4 TVLt DN150-8,0m SO 16 VN PRÍPOJKA SPÍNACIA STANICA YYD SO-09 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PP (SN10) DN300 - dĺ. 235,0m Š2 SO 13 - STL PLYNOVOD D63-PE-300kPa-dl. 86m SO-07 VODOVOD TVLt DN200 - dĺ. 241,0m 2xVN KÁBEL-linka 464 I. ETAPA VÝSTAVBY - 2x295m=590m SO 16 VN PRÍPOJKA ÚSEK MEDZI TS A TS ZU D63 Š1 H1 NAPOJENIE NA EXIST. VEJNÚ KANALIZÁCIU HOBAS DN700 (NOVÁ ŠACHTA NA ZBERAČI V MIESTE NAPOJENIA) BOD NAPOJENIA NAPOJENIE NA EXIST. VEJNÝ VODOVOD DN150 STL-300kPa-DN80-OCL VJAZD DO ÚZEMIA KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 1:1000

3 SO ÚPRAVA KRIŽOVATKY R9.0 plocha plocha nájazd SO 02 - KONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE SO 03-20pm R2.3 R2.3 R SO 03-7pm nájazd cesta VJAZD DO ÚZEMIA plocha terasa chodník SO 03 - plocha plocha plocha 3.5 nájazd nájazd nájazd cesta cesta cesta cesta plocha KONŠTRUKCIA KRYTU VOZOVKY /VO VÝSTAVBE/ SO 02 - KONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE VJAZD DO GARÁŽE SO 03 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY PARKOVACIE MIESTA SO 03 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 03 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY CHODNÍK SO 03 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SITUÁCIA - DOPRAVA 1:000

4 ORL1 VZ1 VETVA1 - PP DN200 - dĺ. 60,0m napojenie na exist. verejný vodovod DN250 nájazd plocha plocha napojenie na exist. nájazd verejný vodovod DN250 nájazd plocha nájazd cesta terasa chodník cesta plocha plocha cesta plocha KOPČIANSKA ULICA VEJNÝ VODOVOD DN200 POKRAČOVANIE V ĎALŠEJ ETAPE nájazd plocha plocha nájazd nájazd plocha VODOVODNÁ PRÍPOJKA VP3 TVLt DN100-2,0m VZ4 ORL4 nájazd H4 VETVA4 - PP DN200 - dĺ. 45,0m č.01.7 HDPE DN80-32,0m č.01.8 HDPE DN50-6,0m č.01.9 HDPE DN80-12,0m č HDPE DN50-31,0m HN2 Š7 HN3 TVLt DN150-10,5m TVLt DN150-7,5m cesta terasa chodník cesta VŠ3 Š6 VODOVODNÁ PRÍPOJKA VP2 TVLt DN100-2,0m č.01.3 HDPE DN80-32,0m č.01.4 HDPE DN50-6,0m č.01.5 HDPE DN80-12,0m č.01.6 HDPE DN50-31,0m VETVA3 - PP DN200 - dĺ. 70,0m plocha plocha plocha VZ1 cesta VŠ2 Š5 POŽIARNY VODOVOD OCEĽ DN ,0m SO-11 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO STRIECH PP DN300 - dĺ. 140,0m plocha VETVA2 - PP DN200 - dĺ.35,0m HN1 TVLt DN150-10,0m VŠ1 cesta VODOVODNÁ PRÍPOJKA VP1 TVLt DN150-2,0m č.01.1 HDPE DN80-8,0m č.01.2 HDPE DN50-30,0m Š4 H3 nájazd cesta HN4 TVLt DN150-8,0m Š3 H2 SO-09 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PP (SN10) DN300 - dĺ. 235,0m Š2 SO-07 VODOVOD TVLt DN200 - dĺ. 241,0m Š1 H1 NAPOJENIE NA EXIST. VEJNÚ KANALIZÁCIU HOBAS DN700 (NOVÁ ŠACHTA NA ZBERAČI V MIESTE NAPOJENIA) NAPOJENIE NA EXIST. VEJNÝ VODOVOD DN150 SCHÉMA ZOKRUHOVANIA VEJNÉHO VODOVODU DN200 P II. ETAPU NAPOJENIE NA EXISTUJÚCI VODOVOD DN250 V KOPČIANSKEJ ULICI VEJNÝ VODOVOD DN200 POKRAČOVANIE V ĎALŠEJ ETAPE INŽINIERSKYCH SIETÍ SO 07 - VODOVOD SO 08 - VODOVODNÉ PRÍPOJKY SO 09 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO 10 - PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE SO 11 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO STRIECH SO 12 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA Z KOMUNIKÁCIÍ SITUÁCIA - ZÁSOBOVANIE VODOU A ODKANALIZOVANIE 1:000

5 I. ETAPA VÝSTAVBY - 2x295m=590m 2xVN KÁBEL-linka 464 SO 16 VN PRÍPOJKA ÚSEK MEDZI TS A TS LINKA 168 LINKA 168 LINKA 464 LINKA plocha plocha INŽINIERSKYCH SIETÍ EXISTUJÚCE VN LINKY SO 16 - VN PRÍPOJKA - TRAFOSTANICA SO 18 - PRÍPOJKY NN SPOLOČNÝ ELEKTROMENROVÝ ROZVÁDZAČ nájazd nájazd SO 20 - VEJNÉ OSVETLENIE SO 20 - VEJNÉ OSVETLENIE - STOŽIAR nájazd plocha nájazd cesta terasa chodník cesta SO 20 VEJNÉ OSVETLENIE SO 20 VEJNÉ OSVETLENIE plocha plocha plocha cesta SO 18 PRÍPOJKY NN plocha cesta nájazd cesta TS-M1 2xVN KÁBEL-linka 464 I. ETAPA VÝSTAVBY TRAFOSTANICA SO 16 VN PRÍPOJKA SPÍNACIA STANICA YYD SITUÁCIA - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 1:000

6 SO 14 - STL PRÍPOJKA D50-PE-dl. 6m SO 13 - STL PLYNOVOD D63-PE-300kPa-dl. 86m BOD NAPOJENIA STL-300kPa-DN80-OCL ZU D63 plocha plocha nájazd nájazd cesta RaMZ plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd cesta cesta cesta cesta plocha INŽINIERSKYCH SIETÍ SO 13 - PLYNOVOD SO 14 - PRÍPOJKA PLYNU SITUÁCIA - ZÁSOBOVANIE PLYNOM 1:000

7 DN150 DN150 plocha plocha OTOČISKO P AUTÁ JEDNOTKY HaZZ nájazd nájazd cesta plocha DN150 terasa chodník plocha plocha plocha DN150 nájazd nájazd nájazd cesta d3=7.35m d3=7.35m cesta d3=7.35m cesta ZODPOVENÝ PROJEKTANT ČASTI PBS Ing. Ján Čerešník cesta plocha POŽIARNEJ OCHRANY HRANICE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU - OD 2.NP (BYTY) HRANICE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU - 1.NP RIEŠENÝ OBJEKT - BYTY RIEŠENÝ OBJEKT - ADMINISTRATÍVA PRÍJAZDOVÁ KOMINUKÁCIA P JEDNOTKY HaZZ ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ DN150 NADZEMNÝ HYDRANT (DIMENZIA) SITUÁCIA - POŽIARNA OCHRANA 1:000

8 plocha plocha plocha nájazd 4,13 21,35 10,31 20,42 10,31 21,35 10,31 20,42 10,31 21,35 10,29 9,79 26,03 20, ,4 26,4 15,68 9, ,55 6,89 terasa chodník 9,95 29,55 18,55 6,85 9, ,53 6,83 9,77 29,55 18,55 6,77 plocha plocha plocha 9, ,55 6,72 nájazd 11,4 cesta nájazd nájazd nájazd cesta cesta cesta cesta plocha NOVONAVRHOVANÉ STAVEBNÉ OBJEKTY KONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH OBJEKTOV HLAVNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY SITUÁCIA - ZÁKS DO KATASTRÁLNEJ MAPY 1:000

9 30,4 36, ,6 28,6 51,75 16,8 2,65 32,3 51,75 2,65 32,3 1,3 147,2 4,5 SO 01 PÔDORYS 2.PP 1:500

10 66,79 6,51 150,42 77,11 VJAZD / VÝJAZD 43,75 16,8 2,65 24,3 16,8 2,65 24,3 43,75 1,3 147,2 1,91 SO 01 PÔDORYS 1.PP 1:500

Zámer realizovania IBV - Lomnicka

Zámer realizovania IBV - Lomnicka 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov stavby : SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA. ZASTAVOVACIA ŠTÚDIA ÚZEMIA IBV LOMNIČKA - UZEMIE POD KRÍŽOM " Miesto stavby : KATASTRÁLNE ÚZEMIE LOMNIČKA, EXTRAVILÁN OBCE LOMNIČKA,

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, 832 91 Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N O V É M E S T O J u n á c k a 1. 8 3 2 91 B r a t is

Podrobnejšie

Microsoft Word - Čečejovce_ZaD 01

Microsoft Word - Čečejovce_ZaD 01 Zmeny a doplnky k ÚPN Z Čečejovce Doplnok 01 Nezávadná výroba jún 2 0 0 8 1 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 10.1. Zásobovanie pitnou vodou : Potreba vody: Výstavba Logistického parku ( areál nezávadnej výroby

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

Krásna-Regulatívy

Krásna-Regulatívy P R O J E X Ing. arch. Michal LEGDAN Masarykova 16, 080 01 PREŠOV KOŠICE KRÁSNA NAD HORNÁDOM ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 2013 n á v r h Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja PREŠOV VIII.

Podrobnejšie

A2/

A2/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 57 k Územnému plánu zóny Panský kruh Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch v zmysle 6 odst. 1, 11 odst. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

Sprievodna sprava januar 2014

Sprievodna sprava januar 2014 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LUČENEC MALÁ VES ZMENA A DOPLNOK Č. 1 TEXTOVÁ ČASŤ FEBRUÁR 2014 Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu zóny Lučenec Malá Ves vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu a

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: Matador development, a.s., Miletičova 5/B, Bratislava Zámer : Stupeň :

Podrobnejšie

O B E C A L E K Š I N C E

O B E C  A L E K Š I N C E O B E C A L E K Š I N C E Číslo : SP o445/2009-008-ing.ns v Nitre dňa 04.07.2009 Titl. Miami Trade, s.r.o., Štefánikova 9 Nitra Vec: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Ú Z E M N É R O Z H O D N U T

Podrobnejšie

ÚLOHY z prejednania dopracovania realizačného projektu z 10

ÚLOHY z prejednania dopracovania realizačného projektu z 10 A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE Názov stavby Miesto stavby Kraj Stupeň dokumentácie Charakter stavby : Logistické centrum Goodman, Senec Dostavba haly A časť A4, A5, A8, A9 : k.ú.

Podrobnejšie

22BW

22BW Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom MESTSKÝ ÚKAD Zlar nad Hronom ČÍS. doporuč. EV. ČISTO.- wminj/b RZ: Došlo: J 7-08-

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Nad lúčkami, s.r.o. Rajská 2341/15 811 08 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

RNDr

RNDr MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j.: 13430/2501/2017/UPSP-PR Bratislava 15.08.2017 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5

2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5 2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5.2019 Naše číslo SÚ-1151/8378/2019/Du Vybavuje/linka

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava MAGS OUIC Ing. Petrová / kl.491 8.7.2019 42380/19-100000

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 631/TS/18 Čierne, dňa 4.7.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebníci: Beleš Marián, Čierne 138 a manž. Jana, Čierne 1065, podali dňa 30.5.2018 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. XX o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková Obec Raková na základe 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade

Podrobnejšie

Daliborovo nám. 123

Daliborovo nám. 123 Materiál do operatívnej porady starostu Investičný zámer: Žiadateľ: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Investor: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Zámer : Daliborovo nám. 1&2&3

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/linka Mgr. Ivorová/59246245 Bratislava 20.06.2019 Vec:

Podrobnejšie

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY 1. Technická správa 2. Výpočtová časť 3. Výkresy Situácia, pôdorys stavby Názov stavby: Rekonštrukcia vonkajšieho pódia Miesto stavby: Trnové, p.č. 1457/21, 1456/6

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 IRS inžiniering, s.r.o. Česká č. 7 831 03 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 10.08.2018 7240/2018/UKSP/SILJ-ozn2 Ing. arch. Šilinger/49253150

Podrobnejšie

Správa o stave ralizácii projektu - Dostavba kanalizaĊnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava

Správa o stave ralizácii projektu - Dostavba kanalizaĊnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava Informácia o postupe a podmienkach pokračovania prerušeného projektu Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava Na základe doručeného oznámenia MŢP SR zo dňa 20. 12. 2010 nám ministerstvo

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete ve

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete ve M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26. 4. 2018 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete verejného osvetlenia ponuka spoločnosti FIN. M.O.S. a.s.

Podrobnejšie

MESTO PREŠOV Stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ Císlo: SU/16611/ Sf/323 V Prešove dňa: ROZHODNUTIE Navrhovatel': KAMI

MESTO PREŠOV Stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ Císlo: SU/16611/ Sf/323 V Prešove dňa: ROZHODNUTIE Navrhovatel': KAMI MESTO PREŠOV Stavebný úrad Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 01 Císlo: SU/16611/2018 - Sf/323 V Prešove dňa: 12.03.2019 ROZHODNUTIE Navrhovatel': KAMI PROFIT, s.r.o so sídlom: Pri starom letisku 17, 831

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica Č. j. OU-PB-OSZP-2019/000145-3/ZB1 V Považskej Bystrici 5. februára 2019 Vybavuje Ing. Mjartan R O Z H O D N U T I E Okresný

Podrobnejšie

67

67 OBEC TRENČIANSKA TURNÁ Obecný úrad v Trenčianskej Turnej, 913 21 Trenčianska Turná 86 Číslo: SÚ 1243/2018-003 IZ Trenčianskej Turnej, dňa 1.7.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E Obec

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2017/10 UKSP-La-24 Bratislava, ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mestská časť Brat

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2017/10 UKSP-La-24 Bratislava, ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mestská časť Brat MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 6303/2017/10 UKSP-La-24 Bratislava, 6.11.2017 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad príslušný podľa

Podrobnejšie

OBEC CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob Č. z.: Č. sp.: 9053/2014 ÚKaSP JAS-VYH Chorvátsky Grob, STAVE

OBEC CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob Č. z.: Č. sp.: 9053/2014 ÚKaSP JAS-VYH Chorvátsky Grob, STAVE OBEC CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Č. z.: Č. sp.: 9053/2014 ÚKaSP-1246-2014-JAS-VYH Chorvátsky Grob, 16.12.2014 STAVEBNÉ POVOLENIE Obec Chorvátsky Grob, ako stavebný úrad

Podrobnejšie

Rokovací poriadok MsZ

Rokovací poriadok MsZ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 52/2000 o záväzných regulatívoch určujúcich podmienky rozvoja Rekreačného komplexu Zelená voda v Rimavskej Sobote Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej

Podrobnejšie

Okresný úrad v Prievidzi,

Okresný úrad v Prievidzi, Obec Kocurany Podacie číslo obce: 1/2018 V Prievidzi dňa 22. 06. 2018 Podacie číslo SOcÚ: 60/2018/SP-4 Vybavuje: Ing. Hurtová Verejná vyhláška Zverejnená dňa: Zvesená dňa: Meno, podpis, pečiatka R o z

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Architektonický ateliér URBA, s.r.o Ing. arch. Eva Mačáková Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253 e-mail: archmacakova@gmail.com ZMENY A DOPLNKY č.16 ÚPN-O ŽDIAR ČISTOPIS SCHVÁLENÉ

Podrobnejšie

Príloha číslo 1 Príkazu rektora číslo 5/2013-PR K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej

Príloha číslo 1 Príkazu rektora číslo 5/2013-PR K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Výzva na predkladanie ponúk v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z.

Podrobnejšie

MsZ _Informacia o stave_NS MHD

MsZ _Informacia o stave_NS MHD MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.05.2016 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Podrobnejšie

VZN Vinianske jazero

VZN Vinianske jazero BOSKOV s.r.o. Myslina 15, 066 01 Humenné, e-mail: boskov.marianna@gmail.com, www.boskov.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA VINIANSKEHO JAZERA ZÁVÄZNÁ ČASŤ 10 / 2012 UŠ Vinné jazero...strana 2 z 8 ZÁVÄZNÁ ČASŤ REKREAČNEHO

Podrobnejšie

Z m l u v a

Z m l u v a Zmluva č. 9 / 2016 o odplatnom odovzdaní a prevzatí hmotného majetku uzatvorená podľa 269 Občianskeho zákonníka a na základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a

Podrobnejšie

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BREZNO ZMENY A DOPLNKY II. A/ DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV II. K ÚPN MESTA BREZNO Územný plán mesta Brezno, schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Brezne č. 734/2001

Podrobnejšie

A-tabulky.numbers

A-tabulky.numbers Tabuľka - Vyhodnotenie návrhu v území CMZ Sliač Sekt or H Názov Mestský úrad Popis, funkčné využitie vybavenosť H2 Zvonica H3 Hájniky vybavenosť H4 Rožok, Výmera Povolené zásahy / výstavba Zastavané v

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Krač

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Krač Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Kračany už od 18 650 Cena - Predaj: 18 650,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

O k r e s n ý ú r a d v I l a v e

O k r e s n ý  ú r a d v I l a v e OBEC KOŠECA Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, č. t. 042/4468 183 - Číslo spisu: 945/2015-002-TS1-A/10 v Košeci dňa: 09.07.2015 Vybavuje: Ing. Buday STAVEBNÉ POVOLENIE -verejná vyhláška- Navrhovateľ

Podrobnejšie

Záznam z rokovania Komisie na prenájom majetku, uskutočneného na Mestskom úrade v Michalovciach

Záznam z rokovania Komisie na prenájom majetku, uskutočneného na Mestskom úrade v Michalovciach Záznam z rokovania Komisie na prenájom majetku, uskutočneného 20.8.2018 na Mestskom úrade v Michalovciach ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

ROZHODNUTIE

ROZHODNUTIE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO oddelenie územného konania a stavebného poriadku Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 č. ÚKaSP-2011-09/39 KON 728 Bratislava 28.6.

Podrobnejšie

Mesto Pezinok

Mesto  Pezinok V Pezinku dňa 09.01.2008 Zn.: 5/84-SP/6531-31600/07 Mesto Pezinok Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok S t a v e b n ý ú r a d STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník: VISTA REAL, s.r.o., Moyzesova č.12, 902 01 Pezinok

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/MIN pôv.č. MK/A/2018/11245 Košice 4. apríla 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, K

MK/A/2019/ /II/MIN pôv.č. MK/A/2018/11245 Košice 4. apríla 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, K MK/A/2019/04509-21/II/MIN pôv.č. MK/A/2018/11245 Košice 4. apríla 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad

Podrobnejšie

Microsoft Word - FilipovRD_DEN doc

Microsoft Word - FilipovRD_DEN doc MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 5510/2016/UKSP/VIDM-70 Bratislava 4.7.2016 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Podrobnejšie

Uznesenia z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo Uznesenie č.

Uznesenia z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo Uznesenie č. Uznesenia z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 14. 06. 2016 Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo Uznesenie č. 77/2016 Program rokovania MsZ Hlasovanie: prítomných

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E ROZÁLIA 12 RD N Á V R H upravené po prerokovaní Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Tr

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E ROZÁLIA 12 RD N Á V R H upravené po prerokovaní Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Tr ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E ROZÁLIA 12 RD N Á V R H upravené po prerokovaní Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch.

Podrobnejšie

OKRIESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, Pezinok Číslo: OU-PK-OSZP/2014/1561/G-12/Km Verejná vyhlášk

OKRIESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, Pezinok Číslo: OU-PK-OSZP/2014/1561/G-12/Km Verejná vyhlášk OKRIESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok Číslo: OU-PK-OSZP/2014/1561/G-12/Km Verejná vyhláška ROZHODNUTIE MESTSK PE Z1NOK 1 0. 04, 2011 Pril Ukt.

Podrobnejšie

Ziadost

Ziadost Obec Bernolákovo Hlavná 111 900 27 Bernolákovo miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce vo výške..., zaplatený dňa... 1 podpis

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

B-STS-Kralovsky-Chlmec-PP-DSP

B-STS-Kralovsky-Chlmec-PP-DSP B - Súhrnná technická správa DSP strana 1/17 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 1. Všeobecná časť 1.1. Identifikačné údaje Názov stavby Miesto stavby Katastrálne územie Okres Kraj Druh stavby Stupeň dokumentácie

Podrobnejšie

Priloha 1 VZN

Priloha 1 VZN A. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI >> Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov ÚPN obce č. 01/2006 nahradila pôvodný text kapitoly č. XXI. Záväzná časť ÚPN obce novým textom, čím vznikla nová záväzná

Podrobnejšie

TWIN CITY

TWIN CITY Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy

Podrobnejšie

N á v r h na rozdelenie zisku

N á v r h  na rozdelenie zisku Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 01/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu Obec Brestov v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verejného osvetlenia vo Výzve KaHR-22VS-0801) Základné rozdelenie štúdie 1. Technické zhodnotenie

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

V2 Kúpna zmluva_TINAMA-Pusté Sady

V2 Kúpna zmluva_TINAMA-Pusté Sady Kúpna zmluva č. 1 (Uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a uznesení Obecného zastupiteľstva obce Pusté Sady č. B/ 93/ 2017 Čl. I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo na základe ust

Obecné zastupiteľstvo na základe ust Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: 27.6.2019 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina

Podrobnejšie

á ú é Ž ť í á í á č í ť á á í ý á á á í í í č í á á í ý á í á á ž ú á í ý á í č í Ž ž í ž á í á

á ú é Ž ť í á í á č í ť á á í ý á á á í í í č í á á í ý á í á á ž ú á í ý á í č í Ž ž í ž á í á á ú é Ž ť í á í á č í ť á á í ý á á á í í í č í á á í ý á í á á ž ú á í ý á í č í Ž ž í ž á í á MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO oddelenie územného konania a stavebného

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd Účinnosť od: 01. 01. 2018

Podrobnejšie

[21]

[21] OBEC CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Č. z.: Č. sp.: 3770/2018 Chorvátsky Grob,11.7.2018 ÚKaSP-410-2018-AN-PH3 Vybavuje: Ing. Nemčovičová Anna,02 / 322 230 08, anna.nemcovicova@chorvatskygrob.sk

Podrobnejšie

OBEC CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob Č. z.: Č. sp.: 301/2014 ÚKaSP JAS-MA2 Chorvátsky Grob, STAVEBNÉ PO

OBEC CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob Č. z.: Č. sp.: 301/2014 ÚKaSP JAS-MA2 Chorvátsky Grob, STAVEBNÉ PO OBEC CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Č. z.: Č. sp.: 301/2014 ÚKaSP-3-2014-JAS-MA2 Chorvátsky Grob, 5.2.2014 STAVEBNÉ POVOLENIE Obec Chorvátsky Grob, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

form_65 - Kovos recykling

form_65 - Kovos recykling Číslo: Vybavuje Tel.: Email: V2017/00469Ha V2016/00271Ha Ing. Viliam Hakoš 056/6864278 viliam.hakos@msumi.sk MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce V Michalovciach 20.10.2017

Podrobnejšie

UŠ Zelenečská Mikovíniho text ČISTOPIS

UŠ Zelenečská Mikovíniho text ČISTOPIS 1 EKOPOLIS - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava Tel./fax.: 02/207 45 115, Mobil. 0905 628 155 E-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO Vajanského nábrežie 3, Bratislava Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa / Naša značka 7387/51314/2018

MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO Vajanského nábrežie 3, Bratislava Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa / Naša značka 7387/51314/2018 MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa / Naša značka 7387/51314/2018/STA/Mys Vybavuje/V /@ Ing. Myslíková / 0259246257

Podrobnejšie

O B E C P U S T É S A D Y

O B E C  P U S T É  S A D Y M E S T O S E R E Ď Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď Číslo: 13763/ÚPaSP 708/2018/2019 V Seredi, dňa 17.04.2019 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE ( VEREJNÁ VYHLÁŠKA ) Navrhovateľ LRL PROFITECH, s.r.o., so sídlom

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.plus, s. r. o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

[21]

[21] OBEC CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Č. z.: Č. sp.: 356/2016 Chorvátsky Grob, 13.1.2016 ÚKaSP-922-2015-KK-PH3 Vybavuje: Ing. Katarína Kovalčíková,02/32223007, katarina.kovalcikova@chorvatskygrob.sk

Podrobnejšie

RP2 -DUR _CPR-B_CPR-C_UPRAVA_12_2017.DOCX

RP2 -DUR _CPR-B_CPR-C_UPRAVA_12_2017.DOCX POLYFUNKČNÝ KOMPLEX CPR, DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA NÁZOV STAVBY: POLYFUNKČNÝ KOMPLEX CPR, MIESTO STAVBY: Dvořákovo nábrežie,bratislava GENERÁLNY

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D K O Š I C E I I

O K R E S N Ý  Ú R A D  K O Š I C E  I I MK/A/2017/14753-17/II Košice, 05.decembra 2017 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice pracovisko Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa ust. 117

Podrobnejšie

Čapajevova_určenie_nájomného

Čapajevova_určenie_nájomného MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 09. 2014 Návrh na schválenie sadzby výpočtu výšky nájmu v novopostavenom

Podrobnejšie

staničenie križovatky zábradlie zastávky BUS výhybne potok dláždený priekopy zemné rigol dláždený točňa TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - OB

staničenie križovatky zábradlie zastávky BUS výhybne potok dláždený priekopy zemné rigol dláždený točňa TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - OB zastávky BUS výhybne Miestopis MK 01 pentrá cia vozovka dopravný ZÚ v km 1,258 cesty III/2026 0,000 x 48,0 III/2026 0,003 x 42,0 P1 0,015 x 12,0 MK 02 0,032 x 5,5 P8,P13 0,037 x 5,5 80 bet p,ľ p,ľ 0,064

Podrobnejšie

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žia

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žia M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica 10.11.2017 V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ (stavebník): P r i M l y n e 1, s.r.o., IČO 50

Podrobnejšie

A_UŠ_Pod strážou II_DOPLNENA

A_UŠ_Pod strážou II_DOPLNENA ArchAteliér Michalovce, Kpt. Nálepku 20, tel č. 0905/815064, e-mail: boskov.marianna@gmail.com,www.boskov.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA POD STRÁŽOU II. - MOTÚZY TEXTOVÁ ČASŤ Michalovce, 08/2011 Urbanistická štúdia:

Podrobnejšie

O B E C K R I V A N Y Obecný úrad, Záhradná č. 46, Krivany Č.j. Kr - 430/156/2015-SÚ V Krivanoch, dňa Vybavuje: Ing. Bučková A. 051/

O B E C K R I V A N Y Obecný úrad, Záhradná č. 46, Krivany Č.j. Kr - 430/156/2015-SÚ V Krivanoch, dňa Vybavuje: Ing. Bučková A. 051/ O B E C K R I V A N Y Obecný úrad, Záhradná č. 46, 082 71 Krivany Č.j. Kr - 430/156/2015-SÚ V Krivanoch, dňa 27.08.2015 Vybavuje: Ing. Bučková A. 051/4881172 Mesto Lipany, MsÚ, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: 31 333 320 Doprastav, a.s.,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Popis ÚV Hriňová a vybranej časti skupinového vodovodu Hriňová Lučenec Fiľakovo Ján Ďurica Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Budovanie SKV HLF Výstavba vodovodu -

Podrobnejšie

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý  Ú R A D  v BANSKEJ  B Y S T R I C I Obec Badín okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 00317/2018/PM Badín ev. číslo : 5/2018 dňa : 14.12.2018 V E R E J N Á V Y

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE KRÁTKE POLE ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 0201-2:2017 1 Zatepľovanie nových stavieb z hľadiska

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica OZ č docx

Microsoft Word - Zápisnica OZ č docx 05. Zápisnica roku 2015 - OZ 09.09.2015 strana 1/ 05. Z á p i s n i c a 2015 z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 09. septembra 2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch Prítomní:

Podrobnejšie

«ADRESAT»

«ADRESAT» MESTO DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS MESTSKÝ ÚRAD VÁROSI HIVATAL Spoločný stavebný úrad Közös építészeti hivatal Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa 16.07.2019

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice Košice dňa 15.11.2017 MK/A/2017/10606-02/IV/TOM ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava č. j.: SU-9727/239/2019/U-4/Ba v Bratislave R O Z H O D N U T I E Mestská čas

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava č. j.: SU-9727/239/2019/U-4/Ba v Bratislave R O Z H O D N U T I E Mestská čas MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava č. j.: SU-9727/239/2019/U-4/Ba v Bratislave 13.06.2019 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej

Podrobnejšie

Obec DVORANY NAD NITROU

Obec DVORANY NAD NITROU OBEC BOJNÁ 956 01 Bojná číslo: Výst.1003/2018-Ku-002 v Topoľčanoch, dňa 6.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T I E Navrhovateľ, Dušan Beláň, 956 01 Bojná č. 68, požiadal dňa 12.12.2018 o vydanie rozhodnutia

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE KAVEČANY ZMENY A DOPLNKY 2017 (návrh) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 0

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE KAVEČANY ZMENY A DOPLNKY 2017 (návrh) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 0 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE KAVEČANY ZMENY A DOPLNKY 2017 (návrh) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Pavel Simko autorizovaný

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 18.02.2019 MAGS OUIC Ing. arch. Záhorská/610

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa 14. 01. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov

Podrobnejšie

odbor výstavby a bytovej politiky Kollárova 8, Trnava OU-TT-OVBP2-2019/016366/Ve v Trnave R o z h o d n u t i e Okresný úrad Trnav

odbor výstavby a bytovej politiky Kollárova 8, Trnava OU-TT-OVBP2-2019/016366/Ve v Trnave R o z h o d n u t i e Okresný úrad Trnav odbor výstavby a bytovej politiky Kollárova 8, 917 02 Trnava OU-TT-OVBP2-2019/016366/Ve v Trnave 27. 05. 2019 R o z h o d n u t i e Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, okres Cena - Predaj: 255 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie