Prezentácia programu PowerPoint

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Prezentácia programu PowerPoint"

Prepis

1 METÓDA KOMPONENTOV PRÍKLAD Ing. Richard Hlinka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Katedra stavebných konštrukcií a mostov

2 Zadanie Geometria prípoja Ed

3 Zadanie Zaťaženie resp. vnútorné sily Ohybový moment Priečna sila M,. e 70kNm j Ed Ed V 200kN Ed Ed Materiálové charakteristiky Materiál prvkov S235 Materiál skrutiek 10.9 f y fu 235MPa 360MPa f y fu 900MPa 1000MPa

4 Návrhová závislosť moment pootočenie uzla Výpočet Reálny uzol Model uzla

5 Návrhová závislosť moment pootočenie uzla Výpočet Návrhová závislosť moment pootočenie uzla

6 Rozdelenie na komponenty Pole steny stĺpa namáhané šmykom [ v EN ] Stena stĺpa namáhaná priečnym tlakom [ v EN ] Výpočet Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Stena stĺpa namáhaná priečnym ťahom [ v EN ] Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Pásnica a stena nosníka namáhaná tlakom [ v EN ] Stena nosníka namáhaná ťahom [ v EN ]

7 Pole steny stĺpa namáhané šmykom [ v EN ] Plocha steny stĺpa odolávajúca šmyku A A 2. b.t t 2. r. t vc c c fc wc c fc 2 mm 5383, , ,1 Návrhová šmyková sila plastickej odolnosti nevystuženého poľa steny stĺpa V wp, Rd f yb 0,9 3. M ,9 1808,1 220,8kN 3.1,0 A vc V Ed V Ed

8 Stena stĺpa namáhaná priečnym tlakom [ v EN ] Dĺžka roznosu cez čelnú dosku na vnútornej strane dolnej pásnice nosníka s, t 15mm p nad p Dĺžka roznosu cez čelnú dosku na vonkajšej strane dolnej pásnice nosníka s, h 2. a , 7mm p pod pod f Účinná šírka steny stĺpa namáhanej tlakom b t a 5. t r s s eff, c, wc fb f fc c p, nad p, pod 11, , 7 197,81mm c,ed Pre usporiadanie jednostranného uzla [tab 5.4 v EN ] 1

9 Stena stĺpa namáhaná priečnym tlakom [ v EN ] t 6,5 wc 11,3 b 1 1,3 197,81 eff, c, wc A 1808,1 vc 0, , t 6,5 wc 1 5,2b 1 5,2 197,81 eff, c, wc A 1808,1 vc Redukčný súčiniteľ pre interakciu so šmykom pre 1 1 Redukčný súčiniteľ, ak normálové napätie v stene stĺpa je menšie ako 0,7. f yc kwc 1

10 Stena stĺpa namáhaná priečnym tlakom [ v EN ] Vplyv vydúvania steny d h 2. t r mm wc c fc c p b. d. f 197, eff, c, wc wc yc 0,932 0,932 0, Et. wc 210.6,5 Súčiniteľ vydúvania steny p 0,2 0,781 0,2 p 0, 72 0, ,781 p Návrhová odolnosť nevystuženej steny stĺpa namáhanej priečnym tlakom f yc.. k. b. t c, wc, Rd wc eff, c, wc wc M ,92.0, ,81.6,5 215,9kN 1,0

11 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Model náhradného T-profilu p2 twc 90 6,5 mcb m 0,8. rc 0, ,35mm bc p e 55mm min 2 e min e; e min 55;35 35mm t,ed

12 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Rad skrutiek 1 samostatný kruhový obrazec l,,1, 2.. m 2..27,35 171,85 mm eff cp CB nekruhový obrazec leff,nc,1, 4. m1, 25. e 4.27,35 1, ,15mm CB

13 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Rad skrutiek 1 začiatok skupiny radov skrutiek kruhový obrazec l. m p.27, ,92mm eff, cp,1 s, CB 1 nekruhový obrazec l 2. m 0, 625. e 0,5. p eff,nc,1 s, CB ,35 0, , ,57mm

14 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Rad skrutiek 2 samostatný kruhový obrazec l,,2, 2.. m 2..27,35 171,85 mm eff cp CB nekruhový obrazec leff,nc,2, 4. m1, 25. e 4.27,35 1, ,15mm CB

15 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Rad skrutiek 2 koniec skupiny radov skrutiek kruhový obrazec l. m p.27, ,92mm eff, cp,2 e, CB 1 nekruhový obrazec l 2. m 0, 625. e 0,5. p eff,nc,2 e, CB ,35 0, , ,57mm

16 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu samostatný spôsob porušenia 1 úplné splastizovanie pásnice min l min l ; l ; l ; l eff,1, ind eff, cp,1, CB eff,nc,1, CB eff, cp,2, CB eff,nc,2, CB min 171,85;178,15;171,85;178,15 171,85 mm M 0,25.min l. t. f 2 pl,1, Rd eff,1, ind fc yc M , , , 0 1, 01 knm T1, Rd 4. M 4.1, m 27,35 3 pl,1, Rd 147,7kN

17 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu samostatný spôsob porušenia 2 porušenie skrutiek a splastizovanie pásnice min l min l ; l eff,1, ind eff,nc,1, CB eff,nc,2, CB min 178,15;178,15 178,15mm M 0,25.min l. t. f 2 pl,2, Rd eff,2, ind fc yc M , , , 0 1, 05 t, Rd 2 knm 3 0,9. fub. As 0, ,4kN 1,25 n min e ;1, 25. m min 35;1, 25.27,35 34, 2mm min T 2, Rd 3 2. M pl,2, Rd n.2. t, Rd 2.1, , , 4 mn 27,35 34, 2 230,0kN

18 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu samostatný spôsob porušenia 3 porušenie skrutiek , 4 352,8kN T 3, Rd t, Rd

19 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu samostatný návrhová odolnosť pásnice T-profilu min ; ; t, fc, ind, Rd T,1, Rd T,2, Rd T,3, Rd min 147,7;230,0;352,8 147,7kN

20 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu skupina radov 1+2 spôsob porušenia 1 úplné splastizovanie pásnice min l min l ; l min l ; l eff,1, gr eff, cp,1 s, CB eff,nc,1 s, CB eff, cp,2 e, CB eff,nc,2 e, CB min 180,92;136,57 min 180,92;136,57 273,15mm M 0,25.min l. t. f 2 pl,1, Rd eff,1, gr fc yc M , , , 0 1, 61 knm T1, Rd 4. M 4.1,61.10 m 27,35 3 pl,1, Rd 234,7kN

21 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu skupina radov 1+2 spôsob porušenia 2 porušenie skrutiek a splastizovanie pásnice min l l l eff,2, gr eff,nc,1 s, CB eff,nc,2 e, CB 136,57 136,57 273,15mm M 0,25.min l. t. f 2 pl,2, Rd eff,2, gr fc yc M , , , 0 1, 61 knm T 2, Rd 3 2. M pl,2, Rd n.4. t, Rd 2.1, , , 4 mn 27,35 34, 2 444,2kN

22 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu skupina radov 1+2 spôsob porušenia 3 porušenie skrutiek , 4 705,6kN T 3, Rd t, Rd

23 Pásnica stĺpa namáhaná priečnym ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu skupina radov 1+2 návrhová odolnosť pásnice T-profilu min ; ; t, fc, gr, Rd T,1, Rd T,2, Rd T,3, Rd min 234,7;444,2;705,6 234,7kN

24 Stena stĺpa namáhaná priečnym ťahom [ v EN ] Samostatné rady skrutiek 1 resp. 2 t,ed b min 171,8 mm eff, t, wc leff,1, ind , t 6,5 wc 11,3 b 1 1,3 171,8 eff,, t wc A 1808,1 vc , t 6,5 wc 1 5,2b 1 5,2 171,8 eff,t, wc A 1808,1 vc Redukčný súčiniteľ pre interakciu so šmykom pre 1 1 0,818

25 Stena stĺpa namáhaná priečnym ťahom [ v EN ] Samostatné rady skrutiek 1 resp. 2 Návrhová odolnosť nevystuženej steny stĺpa namáhanej priečnym ťahom 3 f yc t, wc,ind, Rd. beff,t, wc. twc 0, ,8.6,5 214, 6kN 1,0 M 0

26 Stena stĺpa namáhaná priečnym ťahom [ v EN ] Skupina radov skrutiek b min 273,1mm eff, t, wc leff,1, gr , t 6,5 wc 11,3 b 1 1,3 273,1 eff,, t wc A 1808,1 vc , t 6,5 wc 1 5,2b 1 5, 2 273,1 eff,t, wc A 1808,1 vc Redukčný súčiniteľ pre interakciu so šmykom pre 1 1 0,666

27 Stena stĺpa namáhaná priečnym ťahom [ v EN ] Skupina radov skrutiek Návrhová odolnosť nevystuženej steny stĺpa namáhanej priečnym ťahom 3 f yc t, wc, gr, Rd. beff,t, wc. twc 0, ,1.6,5 277,9kN 1,0 M 0

28 Model náhradného T-profilu ex e1 30mm Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] t,ed m, m h 0,8. a. 2 e x EPB x nad f x 70 0, ,95mm w p2 90mm e e2 35mm w twb mepb m 0,8. aw ,5 0, ,86 mm 2 2 m2 e p1 h t 0,8. a. 2 x nad fb f ,5 0, , 45mm

29 Model náhradného T-profilu Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] n min e ;1, 25. m min 30;1, 25.30,95 30mm x x x bc p emin min ; e2 min ;35 35mm n min e ;1, 25. m min 35;1, 25.37,86 35mm min m 37,86 1 0,52 me 37,86 35 m me 34,45 37, ,47 5,66

30 Rad skrutiek 1 samostatný kruhové obrazce Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] l,,1,a, 2.. m 2..30,95 194, 46mm eff cp EPB x l,,1,b,. m w.30, , 23mm eff cp EPB x l,,1,c,. m 2. e.30, , 23mm eff cp EPB x

31 Rad skrutiek 1 samostatný Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] nekruhové obrazce l,nc,1,a, 4. m 1, 25. e 4.30,95 1, ,30 mm eff EPB x x leff,nc,1,b, EPB e 2. mx 0,625. ex ,95 0, ,65 mm l,nc,1,c, 0,5. b 0, mm eff EPB p l,nc,1,d, 0,5. w 2. m 0, 625. e 0, ,95 0, , 65mm eff EPB x x

32 Rady skrutiek Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] rad skrutiek 1 leží nad pásnicou nosníka, preto nemôže byť v skupine s radom skrutiek 2 rad skrutiek 2 leží pod pásnicou nosníka, preto nemôže byť v skupine s radom skrutiek 1

33 Rad skrutiek 2 samostatný kruhový obrazec Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] l,,2, 2.. m 2..37,86 237,86mm eff cp EPB nekruhový obrazec leff,nc,2,. m 5,66.37,86 214, 23mm EPB

34 Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu rad 1 samostatný spôsob porušenia 1 úplné splastizovanie pásnice leff, cp,1,a, EPB; leff, cp,1,b, EPB; leff, cp,1,c, EPB; leff, nc,1,a, EPB min leff,1, ind min leff, nc,1,b, EPB; leff, nc,1,c, EPB; l eff, nc,1,d, EPB min 194, 46;187, 23;167, 23;161,3;115, 65;80;125, 65 80mm M 0,25.min l. t. f 2 pl,1, Rd eff,1, ind p yp M , , 0 1, 06 knm T1, Rd 4. M 4.1, m 30,95 3 pl,1, Rd x 136,7kN

35 Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu rad 1 samostatný spôsob porušenia 2 porušenie skrutiek a splastizovanie pásnice min l min l ; l ; l ; l eff,2, ind eff, nc,1,a, EPB eff, nc,1,b, EPB eff, nc,1,c, EPB eff, nc,1,d, EPB min 161,3;115, 65;80;125, 65 80mm M 0,25.min l. t. f 2 pl,2, Rd eff,2, ind p yc M , , 0 1, 06 knm t, Rd 3 0,9. fub. As 0, ,4kN 1,25 2 T 2, Rd 3 2. M pl,2, Rd nx.2. t, Rd 2.1, , 4 m n 30,95 30 x x 208,4kN

36 Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu rad 1 samostatný spôsob porušenia 3 porušenie skrutiek , 4 352,8kN T 3, Rd t, Rd

37 Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu rad 1 samostatný návrhová odolnosť pásnice T-profilu min ; ; t, epc, ind, Rd T,1, Rd T,2, Rd T,3, Rd min 136,7;208,4;352,8 136,7kN

38 Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu rad 2 samostatný spôsob porušenia 1 úplné splastizovanie pásnice min l min l ; l eff,2, ind eff, cp,2, EPB eff, nc,2, EPB min 237,86; 214, , 23mm M 0,25.min l. t. f 2 pl,1, Rd eff,1, ind p yp M , , , 0 2,83 T1, Rd 4. M 4.2,83.10 m 30,95 knm 3 pl,1, Rd x 30,95 299, 2kN

39 Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu rad 2 samostatný spôsob porušenia 2 porušenie skrutiek a splastizovanie pásnice min l l 214, 23mm eff,2, ind eff, nc,2, EPB M 0,25.min l. t. f 2 pl,2, Rd eff,2, ind p yc M , , , 0 2,83 t, Rd 2 knm 3 0,9. fub. As 0, ,4kN 1,25 T 2, Rd 3 2. M pl,2, Rd n.2. t, Rd 2.2, , 4 mn 37, ,2kN

40 Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu rad 2 samostatný spôsob porušenia 3 porušenie skrutiek , 4 352,8kN T 3, Rd t, Rd

41 Čelná doska namáhaná ohybom [ v EN ] Odolnosť T-profilu rad 2 samostatný návrhová odolnosť pásnice T-profilu min ; ; t, epc, ind, Rd T,1, Rd T,2, Rd T,3, Rd min 299, 2; 247, 2;352,8 247, 2kN

42 Pásnica a stena nosníka namáhaná tlakom [ v EN ] Návrhový moment odolnosti nosníka M c, Rd W 3 pl, b y M 0. f 783, ,0 184,1kNm Návrhová tlaková odolnosť pásnice nosníka spolu s priľahlou časťou steny nosníka c, fb, Rd M 184, ,5 c, Rd h b t fb 578,1kN c,ed

43 Stena nosníka namáhaná ťahom [ v EN ] b min l ; l min 237,86;214, , 23mm eff, t, wb ef, cp,2, EPB ef,nc,2, EPB Návrhová ťahová odolnosť steny nosníka 3 f y t, wb, Rd beff,t, wb. twb 214, 23.7,5 377, 6kN 1,0 M 0 t,ed

44 Prehľad odolností Odolnosť radu skrutiek 1 samostatný (6) v EN stena stĺpa namáhaná ťahom t, wc,ind, Rd 214,6 kn pásnica stĺpa namáhaná ohybom,,, 147,7kN t fc ind Rd čelná doska namáhaná ohybom,,, 136,7kN t epc ind Rd min ; ; t1,min t, wc, ind, Rd t, fc, ind, Rd t, ep, ind, Rd min 214, 6;147, 7;136, 7 136, 7kN

45 Prehľad odolností Odolnosť radu skrutiek 2 samostatný (6) v EN stena stĺpa namáhaná ťahom pásnica stĺpa namáhaná ohybom t, wc,ind, Rd 214,6 kn,,, 147,7kN t fc ind Rd čelná doska namáhaná ohybom,,, 247, 2kN stena nosníka namáhaná ťahom t epc ind Rd,, 377,6kN t wb Rd min ; ; ; t 2,min t, wc, ind, Rd t, fc, ind, Rd t, ep, ind, Rd t, wb, Rd min 214, 6;147, 7; 247, 2;377, 6 147, 7kN

46 Prehľad odolností Odolnosť skupiny radov skrutiek (8) v EN t,1 2 t1,min 2,min 136,7 t 147,7 284,3kN stena stĺpa namáhaná ťahom,,, 277,9kN pásnica stĺpa namáhaná ohybom t wc gr Rd,,, 234,7kN t fc gr Rd odolnosť skupiny radov skrutiek min ; t, gr, Rd t, wc, gr, Rd t,fc, gr, Rd min 277,9; 234, 7 234, 7kN 136,7 kn 147,7 kn

47 Prehľad odolností Odolnosť skupiny radov skrutiek (8) v EN t,1 2 t, gr, Rd t. j. odolnosť v skrutkách je väčšia ako odolnosť skupiny skrutiek, potom treba prerozdeliť sily v skrutkách 2,min,, 1,min 234,7 136,7 98,0kN t t gr Rd t 136,7 kn 98,0 kn

48 Prehľad odolností Kontrola podmienok rovnováhy (7) v EN ťahaná oblasť,1 2 1,min 2,min 136,7 98,0 234,7kN t t t stena stĺpa namáhaná šmykom V 1 wp, Rd. 220,8.1, 0 220,8 kn stena stĺpa namáhaná tlakom,, 215,9kN c wc Rd pásnica nosníka namáhaná tlakom min V. ; ; 1 glob,min wp, Rd c, wc, Rd c, fb, Rd min 220,8; 215,9;578,1 215,9kN 136,7 kn 79,2 kn Redukcia odolnosti ťahanej oblasti t 2,min,red glob,min t1,min 215,9 136, 7 79, 2kN

49 Odolnosť uzla v ohybe [ (1) v EN ] h1 hp e1 hpod 0,5. t fb ,5.11,5 364,3mm h2 h1 p1 364, ,3 mm M. h. h 136,7.0, , 2.0, ,1kNm j, Rd t1,min 1 t2,min,red 2 M M j, Ed j,rd Vyhovuje 70 0,98 1, 0 71,1 136,7 kn 79,2 kn

50 Odolnosť skrutiek proti strihu [tab. 3.4 v EN ] v 0,6 rovina strihu prechádza driekom skrutky strih sa prenáša iba dolným radom skrutiek n=2 As. v. fub 314, 2.0, v, Rd n 2 235, 2kN 1,25 M 2 v, Ed v,rd 200 0,85 1, 0 235,2 Vyhovuje

51 Odolnosť v otlačení čelnej dosky [tab. 3.4 v EN ] b e p 1 f d0 3. d0 4 f up ub min ; ; ;1 min ; ; ;1 0,45 k 1 e 35 d min 2,8 1,7; 2,5 min 2,8 1,7; 2,5 2,5 k.. f. d. t 2,5.0, b up p b, Rd n 6 589,1kN M 2 1,25 v, Ed b,rd 200 0,34 1, 0 589,1 Vyhovuje

52 Odolnosť v otlačení pásnice stĺpa [tab. 3.4 v EN ] b p 1 f d0 4 f up ub min ; ;1 min ; ;1 1,0 k 1 b p c 2 min 2,8 1,7;2,5 min 2,8 1,7;2,5 2,5 d0 22 k.. f. d. t 2,5.1, b up fc b, Rd n 6 864, 0kN M 2 1,25 v, Ed b,rd 200 0,23 1,0 864 Vyhovuje

53 prípoj steny nosníka a 3 w, Ed Odolnosť kútových zvarov [4.5.4 v EN ] w mm 200 v, Ed h , b t fb r b N mm fu 360 w,rd aw 3 623,5 N mm ,8.1, 25 w,ed w,rd w M2 369,0 0,59 1, 0 Vyhovuje 623,5

54 prípoj pásnice nosníka a 8 w, Ed M Odolnosť kútových zvarov [4.5.4 v EN ] w mm , j, Ed hb t fb.2. bb 686,8 N mm fu 360 w,rd a f ,8 N mm ,8.1, 25 w,ed w,rd w M2 686,8 0,41 1,0 Vyhovuje 1662,8

55 Odolnosť steny nosníka v šmyku [6.2.6 v EN ] V pl, web, Rd h 2. t 2. r. t. f b fb b wb y 3. M , , , ,8kN V v,ed pl, web,rd 200 0,73 1,0 275,8 Vyhovuje

56 Odolnosť proti vytrhnutiu bloku skrutkového spoja [ v EN ] nt 2.0, , A e d t mm 2 0 p oslabená plocha namáhaná ťahom nbolts Anv hp e1 d0 0,5. t p , mm 2 V eff,1, Rd f.. u A fy A nt nv 2. M 2 3. M ,9kN 1,25 3.1,0 2 oslabená plocha namáhaná šmykom V v,ed pl, web,rd 200 0,13 1, ,9 Vyhovuje

57 Rotačná kapacita uzla Podmienky pre rotačnú kapacitu (2) v EN fub 1000 td,lim 0,36. d. 0, mm t p 15mm f 235 yp fub 1000 td,lim 0,36. d. 0, ,85mm t fc 10mm f 235 yc Tuhosť

58 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN pole steny stĺpa namáhané šmykom z h t ,5mm b fb k 1 0,38. A 0, ,1 vc 2,16 mm. z 1, 0.318,5 Tuhosť stena stĺpa namáhaná tlakom 0, 7. beff, c, wc. twc 0, 7.197,8.6,5 k2 6,72mm d 134 stena stĺpa namáhaná ťahom wc l min l ; l ; l ; l eff, bolt1 eff, cp,1, CB eff, nc,1, CB eff, cp,1 s, CB eff, nc,1 s, CB min 171,85;178,15;180,92;136,57 136,57mm k 0, 7.l. t 0, 7.136,57.6,5 eff, bolt1 wc 3,1 dwc 134 4,64mm

59 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN Tuhosť stena stĺpa namáhaná ťahom l min l ; l ; l ; l eff, bolt 2 eff, cp,2, CB eff, nc,2, CB eff, cp,2 e, CB eff, nc,2 e, CB min 171,85;178,15;180,92;136,57 136,57mm k 0, 7.l. t 0, 7.136,57.6,5 eff, bolt 2 wc 3,2 dwc 134 l min l ; l eff, bolt 3 eff, cp,1, CB eff, nc,1, CB min 171,85;178,15 171,85 mm k eff, bolt2 wc 3,3 dwc 134 0, 7.l. t 0, 7.171,85.6,5 4,64mm 5,84mm

60 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN pásnica stĺpa namáhaná ohybom k 0,9.l. t 0,9.136, eff, bolt1 fc 4,1 3 3 mcb 27,35 6,01mm k 0,9.l. t 0,9.136, eff, bolt 2 fc 4,2 3 3 mcb 27,35 6,01mm k 0,9.l. t 0,9.171, ,56mm 3 3 eff, bolt1 fc 4,3 3 3 mcb 27,35 Tuhosť

61 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN čelná doska namáhaná ohybom leff, cp,1,a, EPB; leff, cp,1,b, EPB; leff, cp,1,c, EPB; leff, nc,1,a, EPB leff,bolt1 min leff, nc,1,b, EPB; leff, nc,1,c, EPB; l eff, nc,1,d, EPB min 194, 46;187, 23;167, 23;161,3;115, 65;80;125, 65 80mm Tuhosť k 0,9.l. t 0, ,2mm 3 3 eff, bolt1 p 5,1 3 3 mx, EPB 30,95 l min l ; l min 237,86;214, , 23mm eff,bolt2 eff, cp,2, EPB eff, nc,2, EPB k 0,9.l. t 0,9.214, ,48mm 3 3 eff, bolt 2 p 5,2 3 3 mepb 37,86 l min l ; l min 237,86;214, , 23mm eff,bolt3 eff, cp,2, EPB eff, nc,2, EPB k 0,9.l. t 0,9.214, ,48mm 3 3 eff, bolt3 p 5,3 3 3 mepb 37,86

62 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN skrutky namáhané ťahom lw 4mm hrúbka podložiek ln 16mm hrúbka matice lh 13mm hrúbka hlavy skrutky L t t 2. l 0,5.l 0,5. l b fc p w n h ,5.16 0, ,5mm predlžovaná dĺžka skrutky Tuhosť k 10 1,6. As 1, ,25 mm L 47,5 b

63 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN Uzly s čelnou doskou a dvoma ťahanými radmi skrutiek keff, ,6mm k k k k 4,64 6,01 8,2 8,25 3,1 4,1 5,1 10 keff, ,38mm k k k k 4,64 6,01 4, 48 8, 25 3,2 4,2 5,2 10 Tuhosť keff, ,54mm k k k k 5,84 7,56 4, 48 8, 25 3,3 4,3 5,3 10

64 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN Uzly s čelnou doskou a dvoma ťahanými radmi skrutiek Tuhosť

65 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN ekvivalentné rameno vnútorných síl z eq k.h k.h k.h k.h k.h k.h eff,1 1 eff,2 2 eff,3 3 eff,1 1 eff,2 2 eff,3 3 1, 6.364,3 1,38.269,3 1,54.49,3 1, 6.364,3 1,38.269,3 1,54.49, ,8mm ekvivalentný súčiniteľ tuhosti Tuhosť k eq k.h k.h k.h z eff,1 1 eff,2 2 eff,3 3 eq 1, 6.364,3 1,38.269,3 1,54.49,3 3,4mm 306,8

66 Rotačná kapacita uzla Začiatočná rotačná tuhosť uzla 6.3 v EN pomer tuhostí (pre začiatočnú rotačnú tuhosť uzla) S j, ini Ez. 2 eq k1 k2 k , ,0. 2,16 6, 72 3, 4 eq 21,71MNm rad Tuhosť

67 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková.

TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT TRAPEZOVÉ PLECHY T - 50, T - 85 Objednávateľ : Ľuboslav DERER Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 006 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI TRAPEZOVÝCH

Podrobnejšie

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls ávrh a posúenie prierezu namáhaného tlakom a ohybom: amáhanie ťahom a ohybom VVE - prevláajúi ťah, V. Oblasť Prierezové sily: M s 12,53 km l eff 6,00 m s 198,68 k (tlak) l l 6,00 m sqp 148,51 k - kvázi

Podrobnejšie

T-12

T-12 TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT A ÚNOSNOSTI TRAPÉZOVÉ PLECHY T- Ojednávateľ : Ľuoslav DÉRER, riaditeľ spoločnosti Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 06 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Obsah str. 1. Základné pojmy pružnosti a pevnosti 1.1 Predmet a význam náuky o pružnosti a pevnosti 3 1.2 Z histórie oboru 3 1.3 Základné predpoklady o materiáli 4 1.4 Vonkajšie a vnútorné sily 5 1.5 Normálové

Podrobnejšie

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls Návh a poúenie pieezu namáhaného tlakom a ohybom: Namáhanie tlakom a ohybom - pevláajúci tlak, II. Oblať, čať 1, lo Pieezové ily: čať 1, lomeného iteačného iagamu 1, knm l eff,77 m N -574,9 kn (tlak) l,77

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 STN EN 1991-2 ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ ČASŤ 2: ZAŤAŽENIA MOSTOV DOPRAVOU (ŽELEZNIČNÉ MOSTY) Prednášajúci: Ing. Richard Hlinka, PhD. Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Vzdelávanie pre projekt

Podrobnejšie

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné zaťaženia (zaťaženia pri zatváraní, otváraní, údržbe,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - aplikacia metody efektivnych napati.doc

Microsoft Word - aplikacia metody efektivnych napati.doc APLIKÁCIA METÓDY EFEKTÍVNYCH NAPÄTÍ PRI VÝPOČTE ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH EFFECTIVE STRESSES METHOD APPLIED FOR CRANE TRACKS DURABILITY COMPUTATION Peter Bigoš, Juraj Ritók, Peter Bocko 1 Abstrakt:

Podrobnejšie

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0,

Sila [N] Sila [N] DIPLOMOVÁ PRÁCA Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P = 0, Príloha A: Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Sila v ose skrutky v mieste predpätia P =, Obr. Priebeh síl v ose skrutiek pri stúpaní P =, a P =, ÚMTMB FSI VUT v Brně Sila v ose skrutky v mieste

Podrobnejšie

Output file

Output file Z A V Á D Z A N I E EN 1992-1-1: N A V R H O V A N I E B E T Ó N O V Ý C H K O N Š T R U K C I Í DO PRAXE Ú Č I N K Y D R U H É H O RÁDU PRI B U D O V Á C H INTRODUCTION OF E N 1992-1-1: DESIGN OF CONCRETE

Podrobnejšie

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-18 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Datasheet-nádrž metanolu_NM_

Datasheet-nádrž metanolu_NM_ GENERÁLNY PROJEKTANT CHEMPRO a.s. Vajanského nábrežie / 0 Bratislava Číslo pare: INVESTOR NAFTA, a.s. Votrubova 0 Bratislava Stupeň dokumentácie: REALIZAČNÝ PROJEKT Názov stavby: Zákazkové číslo: ZBERNÉ

Podrobnejšie

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT TEHNIKÉ HARAKTERISTIKY Norma ISO 20/2 Typ konštrukcie Nominálny tlak Skúšobný tlak Teplota okolia Teplota oleja Olej Priemer valca (mm) Piemer piestnice (mm) Maximálna rýchlost (m/s) standardne tesnenia

Podrobnejšie

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd Prúdový chránič EFI-2 30.5 5 EFI-2 16-80 A 18 36 71.5 87.5 Men. zapínací a vypínací I m Stupeň ochrany Trieda izolácie 230 V a.c. 16, 25, 40, 63, 80, 100 A 0.03, 0.1, 0.3, 0,5 A 10 ka 800 A IP 20 (IP40)

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať

Podrobnejšie

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-35 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model 2 z 12 Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Welding slovaque qxd:Mise en page 1

Welding slovaque qxd:Mise en page 1 SuperGlaze 4043 : ER4043 : S Al 4043 (AlSi5) Plný drôt na zváranie AlSi zliatín Vynikajúce podávanie drôtu a veľmi dobré zváracie vlastnosti Pevný a stabilný oblúk Dodáva sa aj v 120 kg baleniach AccuPak,

Podrobnejšie

(Diplomov\341 pr\341ca - Lenka Uhl\355\370ov\341.pdf)

(Diplomov\341 pr\341ca - Lenka Uhl\355\370ov\341.pdf) Vyhlásenie autora Ja, dolu podpísaná Bc. Lenka Uhlířová vyhlasujem, že som svoju diplomovú prácu na tému Statická a dynamická analýza výškovej budovy, spracovala vďaka vedomostiam, nadobudnutým počas inžinierskeho

Podrobnejšie

Informačná a modelová podpora pre kvantifikáciu prvkov daňovej sústavy SR

Informačná a modelová podpora pre kvantifikáciu prvkov daňovej sústavy SR Modely a metódy lineárneho a celočíselného programovania (Tézy k prenáške č. 8) Téma prednášky Metóda vetiev a hraníc Prof. Ing. Michal Fendek, PhD. Katedra operačného výskumu a ekonmetrie Ekonomická univerzita

Podrobnejšie

R4238MPCPR

R4238MPCPR Vyhlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Podrobnejšie

R4308IPCPR_SK

R4308IPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP-RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit RT BT,

Podrobnejšie

P91_Vermiplaster_SK.indd

P91_Vermiplaster_SK.indd P91.sk Omietkové a fasádne systémy 12/2014 P91.sk Protipožiarne omietky Knauf P91.sk - Knauf Novinka P91.sk Knauf P91.sk Protipožiarne omietky Knauf Obsah Strana Protipožiarna sadrová omietka Obsah Popis

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

untitled

untitled Istič ETIMAT 6 45 Menovité napätie 230/400 Va.c., max. 60 Vd.c. Menovitý prúd 6 63 A Menovitá frekvencia 50/60 Hz 6 ka 68 85 30 42.5 Trieda selektivity 3 B alebo C Prierez spojovacieho vedenia 1 25 mm

Podrobnejšie

R4308LPCPR_SK

R4308LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, FPL-035, FPL-035 GVB, MPE, PTN, TP, FRK, FRV, FKD N, FKD N C1/C2, DP- 7, DP-8, DP-9,

Podrobnejšie

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress G Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu

Analýza kontaktne-únavového namáhania povlakovaného spekaného materiálu Ing. Jozef Čerňan Katedra leteckej technickej prípravy Letecká fakulta technickej univerzity v Košiciach Použitie klzných vrstiev na báze TiCN pri skúmaní kontaktne-únavovej odolnosti práškových ocelí

Podrobnejšie

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/12 21. december 2016 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA VÝBOR PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU Svetové

Podrobnejšie

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd Rúrky a izolácie Tvarovateľné nerezové rúrky REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk RÚRKY PRE ROZVODY PLYNU Nerezové

Podrobnejšie

D01_01_001_E-Type04

D01_01_001_E-Type04 prehľad dodávok Prehľad zásuviek prevádzkových zberníc/konektorov pre ventilové terminály konektor zbernice ventilovýterminál typ 0 typ 10 1) typ 03 typ 02 typ ECP typ 50 strana FBA-1-KL-5POL / -89 FBA-1-SL-5POL

Podrobnejšie

Biharmonická rovnica - ciže co spôsobí pridanie jedného laplasiánu

Biharmonická rovnica - ciže co spôsobí pridanie jedného laplasiánu iºe o spôsobí pridanie jedného laplasiánu tyc struna Obsah ƒo je to biharmonická rovnica 2 Malý výlet do teórie pruºnosti 3 Rovnice, okrajové podmienky, rie²enia 4... a kde ostala matematická fyzika? ƒo

Podrobnejšie

Matematika 2 - cast: Funkcia viac premenných

Matematika 2 - cast: Funkcia viac premenných Matematika 2 časť: Funkcia viac premenných RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Spojitosť

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Vzorový soubor ve Wordu pro pøíspìvky konference

Vzorový soubor ve Wordu pro pøíspìvky konference II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE je riešenie umožňujúce inštaláciu otočn

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE je riešenie umožňujúce inštaláciu otočn VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí je riešenie umožňujúce inštaláciu otočných dverí zarovnaných so stenou a to bez viditeľných zárubní, obložiek či rámov. Dverný panel môže byť natretý rovnakou

Podrobnejšie

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress S Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre systémy Siniat. Ak by ste mali záujem si pripraviť

Podrobnejšie

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul line Popis: Výrobková skupina Plastimul ponúka širokú škálu bitúmenových emulzií, bez obsahu rozpúšťadiel,

Podrobnejšie

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvorený spojením dvoch falcov. dosiek (50 sklopný rozmer) zo sadrových

Podrobnejšie

FUSO značka koncernu Daimler CANTER 7C18 ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Mod

FUSO značka koncernu Daimler CANTER 7C18 ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Mod CANTER 18 1995 3995 4985 5725 6470 7210 Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Model Typ vozidla 18 Typ kabíny/osadenie sedadiel 2195 2210 1140 Komfortná, jednoduchá kabína/3 Konštrukčný

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

CENNÍK TERASY PREMIUM / MAX / TOP PLOTOVKY / OBKLADY / DOPLNKY TERASOVÉ DOSKY PREMIUM PROFIL PRODUKT + ROZMERY FARBY REGISTRAČNÉ ČÍSLO DĹŽKA HM

CENNÍK TERASY PREMIUM / MAX / TOP PLOTOVKY / OBKLADY / DOPLNKY TERASOVÉ DOSKY PREMIUM PROFIL PRODUKT + ROZMERY FARBY REGISTRAČNÉ ČÍSLO DĹŽKA HM CENNÍK - 2019 TERASY PREMIUM MAX TOP PLOTOVKY OBKLADY DOPLNKY TERASOVÉ DOSKY PREMIUM STAR 1PS 03 1PS 07 1PS 06 EBEN 1PS 08 3,4 kg 13,6 kg 6 83.94 CEDAR 1PF 02 FOREST 137 x 2m 1PF 03 1PF 07 WENGE 1PF 09

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1

Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1 Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1 A Pomocou Charpitovej metódy vyriešte rovnicu. x u x + y u y = u u x y u 2 = xy u u x y 3. u 2 y = u y u 4. u 2 x = u x u u x = B.

Podrobnejšie

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother TN130, 135 color Brother HL-4040CN/4050DN/4070CW, DCP-9040CN/9045CDN, MFC-9440CN/9 0,50 T002 Brother TN-2000

Podrobnejšie

Microsoft Word - Katalog svetla 2019

Microsoft Word - Katalog svetla 2019 Solárne pouličné osvetlenie 1 Ponúkame nové modely solárnych pouličných lámp na verejné osvetlenie, vhodné do lokalít s dostatočným priamym denným svetlom, prioritne využiteľné tam kde je problém s elektrickou

Podrobnejšie

PLOTY SKALA MOC

PLOTY SKALA MOC PLETIVÁ, OPLOTENIA, REALIZÁCIE MO cenník poskytujeme množstevné zľavy Ceny v EUR platné od 1.9.2011 Obchodná kancelária: PLOTY SKALA Štefánikova 714/52, areál Agrostavu tel.: 00421948377339 90501 Senica

Podrobnejšie

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Profipress S Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojmi z medi, červeného u alebo kremíkového

Podrobnejšie

Statika konštrukcií - prednášky

Statika konštrukcií - prednášky PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA PREDMETU Názov : Statika konštrukcií Identifikačné číslo : B-501205 Garantujúca katedra, ústav : Katedra stavebnej mechaniky, Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný odbor :

Podrobnejšie

Solar systems for walls - details page

Solar systems for walls - details page LIBERTA SOLAR Architektonicky pôsobivá Liberta Solar - systém fotovoltaických panelov integrovaný priamo do fasády. INŠPIRUJTE SA! Vychutnajte si tvar a detail hotovej fasády. Dodajte energiu vašej fasáde

Podrobnejšie

G4222OPCPR_SK

G4222OPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 032, ECOBATT MUR ISOLERING 032, NATUROLL 032, TI KD 432, TP138, NATURBOARD 032, FAÇADE BOARD 032 B, UNIFIT

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Expertízny posudok stability drevín

Expertízny posudok stability drevín Dodávateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra Akademická 2 949 01 Nitra Objednávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 44/7 902 14 Pezinok EXPERTÍZNY POSUDOK Číslo objednávky:

Podrobnejšie

NPQP_de

NPQP_de hlavné údaje Použitie Jednoduchý výber správneho spoja. Nástrčné prípojky Quick Star ponúkajú bezpečné riešenie pre akýkoľvek spoj. Komfortné systémové nástrčné spojovacie prvky ponúkajú viac ako 1000

Podrobnejšie

G4222LPCPR_SK

G4222LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC 035-V, ECOBATT 035, ECOBATT MUR ISOLERING 035, IDR 035, NATURBOARD 035, NATUROLL 035, TI135H, TIKD 135, TP425,

Podrobnejšie

Microsoft Word Sprava 04 DKG.doc

Microsoft Word Sprava 04 DKG.doc VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k 31.12.2003 Správa o hospodárení k 31.12.2003 VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Strojnícka fakulta Možnosti pri vytváraní projektových partnerstiev medzi SjF STU v Bratislave a firmami Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Konferencia 30.1.2018,

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9 Akustika z pohľadu zatepľovacích systémov divízia Weber, Ing. Mária Hlavinková Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS 3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS

Podrobnejšie

Geopress s SC-Contur Technika vedenia potrubí N5 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Geopress s SC-Contur Technika vedenia potrubí N5 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Geopress Technika vedenia potrubí N5 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém pre v zemi kladené komunálne potrubia pitnej vody a centrálneho

Podrobnejšie

Asennusohje D1663b Napájací lištový systém (historický názov: NOKIA lištový systém) 3-fázový systém (3P + N + PE), Un = 400 V, In = 16 A, 50 Hz, Tried

Asennusohje D1663b Napájací lištový systém (historický názov: NOKIA lištový systém) 3-fázový systém (3P + N + PE), Un = 400 V, In = 16 A, 50 Hz, Tried Asennusohje D1663b Napájací lištový systém (historický názov: NOKIA lištový systém) 3-fázový systém (3P + N + PE), Un = 400 V, In = 16 A, 50 Hz, Trieda I SLOS s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 24, 974 05 Banská Bystrica

Podrobnejšie

DecoScene LED BBP623 |

DecoScene LED BBP623 | Lighting DecoScene LED čaro prichádzajúce zospodu Pre mnohých dizajnérov je ideálne také svietidlo, ktoré nevidno či už osvetľuje architektonický prvok alebo vytvára akcentačné efekty. Takúto požiadavku

Podrobnejšie

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH

Podrobnejšie

CAMPRI, spol. s r.o. PE POTRUBIE PLATNÝ OD Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

CAMPRI, spol. s r.o. PE POTRUBIE PLATNÝ OD Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. CAMPRI, spol. s r.o. PE POTRUBIE PLATNÝ OD 01. 01. 2017 Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. PEHD PE100 SDR 17 POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY POTRUBIE PN 10, d n 20 - d n 400 20 100 1,5 0,092 N 0,35

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ivankova_Ostrava_2006_prisp_opr.doc

Microsoft Word - Ivankova_Ostrava_2006_prisp_opr.doc STATICKO-DYNAMICKÁ ANALÝZA VENTILAČNÉHO KOMÍNA STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF THE VENTILATION CHIMNEY Oľga Ivánková 1, Juraj Králik 2 Abstract This paper deals with static and dynamic analysis of the ventilation

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Košice, 27.02.2017 Informačné stretnutie k študentským mobilitám štúdium/stáž pre 2017/2018 Koordinácia programu Erasmus+ na UPJŠ centrálne koordinovaný cez zahraničné oddelenie Rektorátu UPJŠ, kontakt:

Podrobnejšie

DFM_de

DFM_de Valce s vedením DFM/DFM-B q/w Odporúčané výrobky Festo Zvládnu 80 % vašich automatizačných úloh Na celom svete: vždy na sklade Sila: kvalita Festo za výbornú cenu Jednoduchosť: jednoduchší nákup a skladovanie

Podrobnejšie

KATALÓG PRODUKTOV

KATALÓG PRODUKTOV UTOMTIZČNÉ ELÉ utoatizačné relé Prieyselné relé 2,5 V C 1,5 W DC 1,5 kv 400 V Prieyselné relé M08 s 2 prepínací kontakto (2 CO) M08-240C M08-110C M08-48C M08-24C M08-12C M08-110DC M08-48DC M08-24DC M08-12DC

Podrobnejšie

G4222MPCPR_SK

G4222MPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 034, ECOBATT MUR ISOLERING 034, TI415, TP120A, TP435 B, TP440, TPKD430, UNIFIT 034, FAÇADE BOARD 034 B, AKUSTIK

Podrobnejšie

PUMPIX SOLAR DN20 V112018

PUMPIX SOLAR DN20 V112018 DN 20 Technický list k 1 4514 0x a 1 7414 2x, vydanie 11 2018 Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla Obj. číslo DN Typ čerpadla A B C D E F* G H I** J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (in) (mm) (mm) (in) (mm)

Podrobnejšie

R4308JPCPR_SK

R4308JPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SMARTroof Norm, DDP B, FKD B, FKD RS, FKD RS C1, FKD RS C2, FRN, FLP, DDP-K, CLT C1 Thermal, CLT C2 Thermal, Core

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 13.10.2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 563 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

76101_HHK_05_Kap2_SK

76101_HHK_05_Kap2_SK Nové modulové prístroje značky Hager - viac bezpečnosti Nové modulové prístroje značky Hager pri inštalácií zabezpečia jednoduchú a bezpečnú montáž. Chránia ľudské životy, veci a vodiče pred rizikom poškodenia

Podrobnejšie

Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. Katedra matematických metód, Fa

Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. Katedra matematických metód, Fa Podpora metód operačného výskumu pri navrhovaní systému liniek doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc. stefan.pesko@fri.uniza.sk Katedra matematických metód, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v

Podrobnejšie

ŽILNSKÁ ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitný vedecký park Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline ITMS Podporujeme výsk

ŽILNSKÁ ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitný vedecký park Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline ITMS Podporujeme výsk ŽILNSKÁ Žilinskej univerzity v Žiline ITMS 26220220184 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. UVP OP Výskum a vývoj VÝSTUP 10,5 ITMS 26220220184 7,3 9,7

Podrobnejšie

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovanou umelou živicou s prísadou hydrofobizujúcich a protiplesňových

Podrobnejšie

MOPM -prednáška 9.

MOPM -prednáška 9. Prednáška 09/12 doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava Klasifikácia telekomunikačných vedení prenosové cesty drôtové a rádiové 1. Efektívne využívanie existujúcich vedení

Podrobnejšie

HU A01

HU A01 Sú konštruované na zapínanie, vypínanie a prepínanie elektrických spotrebičov, motorov, zariadení a prístrojov v elektrických inštaláciách nízkeho a malého napätia. Ponúkame tri prevedenia vačkových spínačov:

Podrobnejšie

A2 Profipress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

A2 Profipress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. A2 Profipress G Technika vedenia potrubí SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojmi z medi, červeného bronzu alebo

Podrobnejšie

ŠPECIÁLNE AKCIE 2019 Autorizovaný predajca: MTD Products Czech spol. s r.o., oblasť predaja Slovensko Kancelária: Pekařská 695/10b, , Praha 5, t

ŠPECIÁLNE AKCIE 2019 Autorizovaný predajca: MTD Products Czech spol. s r.o., oblasť predaja Slovensko Kancelária: Pekařská 695/10b, , Praha 5, t ŠPECIÁLNE AKCIE 2019 Autorizovaný predajca: MTD Products Czech spol. s r.o., oblasť predaja Slovensko Kancelária: Pekařská 695/10b, 155 00, Praha 5, telefón: +420 244 404 904, e-mail: mtdslovakia@mtdproducts.com,

Podrobnejšie

Viacnásobne použitelné oblasti spolahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu

Viacnásobne použitelné oblasti spolahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu Viacnásobne použitel né oblasti spol ahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu Martina Chvosteková Ústav merania Slovenská akadémia vied 22. január, Rekreačné zariadenie Rybník, 2018 Obsah 1 Predpoklady, model

Podrobnejšie

Sanácia plochých striech

Sanácia plochých striech Abstrakt Sanácia plochých striech s využitím tepelnoizolačného potenciálu pôvodných vrstiev bez ich odstránenia Úloha výskumu a vývoja František Imríšek 1, Ján Rybárik 2, Renáta Korenková 3, Daniela Štaffenová

Podrobnejšie

KOMO - SK

KOMO - SK KOMO produktový certifikát SKH Nieuwe Kanaal 9a, 6709 PA Wageningen, Holandsko P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Holandsko Telefón: +33 (0)317 45 34 25 E-mail: mail@skh.nl Web: http://www.skh.nl MODIFIKOVANÉ

Podrobnejšie

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória E krajské kolo Texty úloh 1. Premiestnenie polystyrénovej kocky Riešenie: a) Hmotn

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória E krajské kolo Texty úloh 1. Premiestnenie polystyrénovej kocky Riešenie: a) Hmotn 59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 07/08 Kategória E krajské kolo Texty úloh. Premiestnenie polystyrénovej kocky a) Hmotnosť kocky m = a 3 ρ. Pre ρ = 40,0 mg kg cm3 = 40,0 m3 máme m 40 kg.

Podrobnejšie

ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s a

ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s a ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s aretáciou Powerlock a bezpečnostnou SF drážkou Líniový

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc DIPLOMOVÁ PRÁCA Priezvisko a meno: Zahradníková Dáša Rok: 2006 Názov diplomovej práce: Nepriaznivé vplyvy v elektrizačnej sústave harmonické zložky prúdu a napätia Fakulta: elektrotechnická Katedra: výkonových

Podrobnejšie

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA, 8(1): 101 106, 2012 Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2385-2 101 VPLYV CYKLICKÉHO NAMÁHANIA NA PRUŽNOSŤ BUKOVÉHO RASTLÉHO A LAMELOVÉHO DREVA

Podrobnejšie