Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka"

Prepis

1 Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Informácie o produkte Táto používateľská príručka popisuje funkcie, ktoré obsahuje väčšina modelov. Niektoré funkcie na vašom počítači nemusia byť k dispozícii. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke. Prvé vydanie: september 2008 Katalógové číslo dokumentu:

3 Bezpečnostné výstražné upozornenie VAROVANIE! Aby sa znížilo riziko zranenia spôsobeného teplom alebo prehriatia počítača, nedávajte počítač na svoje kolená a neblokujte jeho vetracie otvory. Pri práci počítač dávajte len na tvrdý a rovný povrch. Prúdenie vzduchu nesmú blokovať žiadne predmety, ako je blízko umiestnená tlačiareň alebo kus textílie (napríklad prikrývka alebo ošatenie). Takisto nedovoľte, aby sa počas prevádzky adaptér striedavého prúdu dotýkal pokožky alebo mäkkého povrchu (napríklad prikrývky alebo ošatenia). Počítač a sieťový napájací adaptér vyhovujú teplotným limitom pre povrchy, s ktorými prichádza používateľ do styku. Uvedené teplotné limity sú definované medzinárodným štandardom pre bezpečnosť zariadení IT (International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)). iii

4 iv Bezpečnostné výstražné upozornenie

5 Obsah 1 Identifikácia hardvéru 2 Súčasti Súčasti na hornej strane... 2 TouchPad... 2 Indikátory... 3 Tlačidlá a snímač odtlačkov prstov (len vybrané modely)... 4 Klávesy... 6 Súčasti na prednej strane... 7 Súčasti na pravej strane... 8 Súčasti na ľavej strane... 9 Súčasti na spodnej strane Súčasti displeja Antény pre bezdrôtovú komunikáciu Ďalšie hardvérové súčasti Štítky Register v

6 vi

7 1 Identifikácia hardvéru Postup krokov na zobrazenie zoznamu hardvéru nainštalovaného na počítači: 1. Vyberte položku Start (Štart) > Computer (Počítač) > System properties (Vlastnosti systému). 2. V ľavej table kliknite na položku Device Manager (Správca zariadení). Takisto môžete pridať hardvér alebo modifikovať konfigurácie zariadení pomocou programu Device Manager (Správca zariadení). POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkciu User Account Control (Kontrola používateľských kont), ktorá zvyšuje bezpečnosť počítača. Môže sa objaviť výzva na zadanie povolenia alebo hesla pre úlohy ako je inštalácia softvéru, spúšťanie pomôcok alebo zmena nastavení systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Help and Support (Pomoc a technická podpora). 1

8 2 Súčasti Súčasti na hornej strane TouchPad (1) Vypínacie tlačidlo zariadenia TouchPad Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zariadenie TouchPad. (2) Zariadenie TouchPad* Slúži na posúvanie ukazovateľa a na výber alebo aktiváciu položiek na obrazovke. (3) Ľavé tlačidlo zariadenia TouchPad* Plní rovnakú funkciu ako ľavé tlačidlo na externej myši. (4) Indikátor zariadenia TouchPad Biela: zariadenie TouchPad je zapnuté. Jantárová: zariadenie TouchPad je vypnuté. (5) Zóna posúvania zariadenia TouchPad Slúži na posun hore a dolu. (6) Pravé tlačidlo zariadenia TouchPad* Plní rovnakú funkciu ako pravé tlačidlo na externej myši. *Táto tabuľka obsahuje popis nastavení z výroby. Pozrieť a zmeniť nastavenia ukazovacieho zariadenia môžete kliknutím na položku Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) > Mouse (Myš). 2 Kapitola 2 Súčasti

9 Indikátory (1) Indikátor funkcie caps lock Svieti: Funkcia caps lock je zapnutá. (2) Indikátory napájania (2)* Svieti: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v režime spánku. Nesvieti: Počítač je vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku. (3) Indikátor stlmenia hlasitosti Biela: Zvuk počítača je zapnutý. Jantárová: Zvuk počítača je vypnutý. (4) Indikátor zníženia hlasitosti Svieti: Na zníženie hlasitosti reproduktora sa používa zóna posúvania hlasitosti. (5) Indikátor zvýšenia hlasitosti Svieti: Na zvýšenie hlasitosti reproduktora sa používa zóna posúvania hlasitosti. (6) Indikátor funkcie num lock Svieti: Funkcia num lock alebo integrovaná numerická klávesnica sú zapnuté. (7) Indikátor bezdrôtovej komunikácie Svieti: Integrované zariadenie na bezdrôtovú komunikáciu, ako napríklad zariadenie na komunikáciu s bezdrôtovou lokálnou sieťou (WLAN) alebo zariadenie Bluetooth je zapnuté. Nesvieti: Všetky bezdrôtové zariadenia sú vypnuté. Súčasti na hornej strane 3

10 (8) Indikátor batérie Svieti: Batéria sa nabíja. Bliká: Batéria, ktorá je jediným zdrojom napájania, dosiahla nízky alebo kritický stav nabitia. Nesvieti: Ak je počítač pripojený k externému zdroju napájania, indikátor prestane svietiť po úplnom nabití všetkých batérií počítača. Ak počítač nie je pripojený k externému zdroju napájania, indikátor zostane zhasnutý, až kým batéria nebude takmer vybitá. (9) Indikátor jednotky Bliká: Práve sa vykonáva prístup na pevný disk alebo optickú jednotku. *Tieto dva indikátory napájania zobrazujú rovnakú informáciu. Indikátor na tlačidle napájania je viditeľný iba pri otvorenom počítači. Indikátor napájania na prednej časti počítača je viditeľný stále, bez ohľadu na to, či je počítač otvorený alebo zatvorený. Tlačidlá a snímač odtlačkov prstov (len vybrané modely) (1) Tlačidlo napájania* Ak je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete. Ak je počítač zapnutý, stlačením tohto tlačidla spustíte režim spánku. 4 Kapitola 2 Súčasti

11 Ak je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim spánku. Ak je počítač v režime dlhodobého spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim dlhodobého spánku. Ak počítač prestal reagovať a postupy vypínania v systéme Windows nefungujú, počítač vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania aspoň na 5 sekúnd. Ak chcete získate ďalšie informácie o nastaveniach napájania, vyberte položku Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > System and Maintenance (Systém a údržba) > Power Options (Možnosti napájania). (2) Mediálne tlačidlo Spustí program MediaSmart DVD. POZNÁMKA: Ak bolo na počítači nastavené vyžadovanie prihlasovacieho hesla, môže sa objaviť výzva na prihlásenie sa do systému Windows. Program MediaSmart sa spustí po vašom prihlásení. Ďalšie informácie o používaní programu MediaSmart získate výberom položky Start (Štart) > Help and Support (Pomoc a technická podpora). (3) Tlačidlo stlmenia hlasitosti Tlmí a obnovuje zvuk reproduktora. (4) Zóna posúvania hlasitosti Slúži na úpravu hlasitosti reproduktora. Posunutím prsta doľava hlasitosť znížite, posunutím doprava ju zvýšite. Tiež sa môžete dotknúť znaku mínus ma zóne posúvania na zníženie hlasitosti alebo znaku plus na zvýšenie hlasitosti. (5) Tlačidlo predošlé/vrátiť späť Pri jednom stlačení tlačidla prehrá predchádzajúcu stopu alebo kapitolu. Pri stlačení tlačidla v kombinácii s klávesom fn vráti médium späť. (6) Tlačidlo prehrať/pozastaviť Prehrá alebo pozastaví prehrávanie média. (7) Tlačidlo ďalšie/rýchlo dopredu Pri jednom stlačení tlačidla prehrá ďalšiu stopu alebo kapitolu. (8) Tlačidlo zastaviť Zastaví prehrávanie. Pri stlačení tlačidla v kombinácii s klávesom fn posunie médium rýchlo dopredu. (9) Tlačidlo bezdrôtovej komunikácie Zapína alebo vypína funkciu bezdrôtovej komunikácie, nenadväzuje však bezdrôtové spojenie. POZNÁMKA: Bezdrôtovú sieť musíte nastaviť ešte pred vytvorením bezdrôtového pripojenia. (10) Snímač odtlačkov prstov (len vybrané modely) Umožňuje použiť odtlačky prstov namiesto hesla na prihlásenie sa do systému Windows. *Táto tabuľka obsahuje popis nastavení z výroby. Informácie o zmene predvolených nastavení nájdete v používateľských príručkách nachádzajúcich sa v aplikácii Help and Support (Pomoc a technická podpora). Súčasti na hornej strane 5

12 Klávesy (1) Kláves esc Pri stlačení v kombinácii s klávesom fn zobrazuje systémové informácie. (2) Kláves fn Pri stlačení v kombinácii s funkčným klávesom alebo klávesom esc vykonáva často používané systémové funkcie. (3) Kláves s logom Windows Slúži na zobrazenie ponuky Start (Štart) systému Windows. (4) Medzerník Pri stlačení v kombinácii s klávesom fn slúži na zapnutie a vypnutie osvetlenia klávesnice (len vybrané modely). (5) Kláves aplikácií systému Windows Zobrazí kontextovú ponuku pre položky pod ukazovateľom. (6) Klávesy integrovanej numerickej klávesnice Môžu sa používať ako klávesy na externej numerickej klávesnici. (7) Funkčné klávesy V kombinácii s klávesom fn slúžia na vykonanie často používaných systémových funkcií. 6 Kapitola 2 Súčasti

13 Súčasti na prednej strane (1) Konektor zvukového vstupu (mikrofón) Slúži na pripojenie voliteľných slúchadiel s mikrofónom, stereofónneho alebo monofónneho mikrofónu. (2) Konektory zvukového výstupu (slúchadlá) (2) Vytvárajú zvuk pri pripojení voliteľných napájaných stereo reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, slúchadiel s mikrofónom alebo televízora. (3) Šošovka infračerveného portu Slúži na prijímanie signálu z diaľkového ovládača HP (len pri vybraných modeloch). (4) Reproduktory (2) Vytvárajú zvuk. Súčasti na prednej strane 7

14 Súčasti na pravej strane (1) Optická jednotka Číta optické disky a pri vybraných modeloch tiež na optické disky aj zapisuje. (2) Indikátor optickej jednotky Bliká: Prebieha prístup na optický disk. (3) Port USB Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia USB. (4) Sieťový konektor RJ-45 Slúži na pripojenie sieťového kábla. (5) Konektor RJ-11 (pre modem) Slúži na pripojenie kábla modemu. (6) Indikátor sieťového napájacieho adaptéra Svieti: Počítač je pripojený k externému zdroju napájania. Nesvieti: Počítač nie je pripojený k externému zdroju napájania. (7) Konektor sieťového napájania Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra. 8 Kapitola 2 Súčasti

15 Súčasti na ľavej strane (1) Port pre externý monitor Slúži na pripojenie externého monitora VGA alebo projektora. (2) Otvor pre bezpečnostné lanko Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka k počítaču. POZNÁMKA: Bezpečnostné lanko má odradiť, ale nemusí zabrániť zneužitiu alebo krádeži počítača. (3) Vetrací otvor Umožňuje prúdenie vzduchu na chladenie vnútorných súčastí. POZNÁMKA: Ventilátor počítača sa spúšťa automaticky kvôli chladeniu vnútorných súčastí a zabráneniu prehriatia. Je normálne, že sa vnútorný ventilátor počas bežných operácií zapína a vypína. (4) Port USB Slúži na pripojenie voliteľného zariadenia USB. (5) Port esata/usb Slúži na pripojenie vysokovýkonnej súčasti esata, napríklad externého pevného disku alebo zariadenia USB. (6) Port HDMI (len vybrané modely) Slúži na pripojenie voliteľného obrazového alebo zvukového zariadenia, napríklad televízora s vysokým rozlíšením alebo k inému kompatibilnému digitálnemu alebo zvukovému zariadeniu. POZNÁMKA: *Počítač môže na tomto mieste obsahovať port HDMI alebo USB, podľa modelu počítača. (7) Zásuvka na pamäťové karty Podporuje tieto formáty voliteľných digitálnych kariet: Secure Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSP), xd-picture Card (XD). (8) Zásuvka pre kartu ExpressCard Podporuje voliteľný modul ExpressCard/34. Súčasti na ľavej strane 9

16 Súčasti na spodnej strane (1) Uvoľňovacie zarážky batérie (2) Slúži na uvoľnenie batérie z pozície pre batériu. (2) Pozícia pre batériu Slúži na umiestnenie batérie. (3) Priestor pre pamäťový modul Obsahuje zásuvky na pamäťové moduly. (4) Vetracie otvory (5) Umožňujú prúdenie vzduchu, ktoré ochladzuje vnútorné súčasti. POZNÁMKA: Ventilátor počítača sa spúšťa automaticky kvôli chladeniu vnútorných súčastí a zabráneniu prehriatia. Je normálne, že sa vnútorný ventilátor počas bežných operácií zapína a vypína. (5) Priestor pre bezdrôtový modul Slúži na umiestnenie bezdrôtového modulu WLAN. POZNÁMKA: Ak chcete predísť zlyhaniu systému, používajte len modul WLAN, ktorého použitie je oficiálne schválené v danej krajine alebo regióne. Ak sa po vložení modulu zobrazí varovanie, vybratím modulu obnovte funkčnosť počítača a potom sa prostredníctvom aplikácie Pomoc a technická podpora obráťte na technickú podporu. (6) Uvoľňovacia zarážka optickej jednotky Slúži na uvoľnenie optickej jednotky. (7) Pozícia pre pevný disk Slúži na umiestnenie pevného disku. 10 Kapitola 2 Súčasti

17 Súčasti displeja (1) Vnútorný vypínač displeja Slúži na vypnutie displeja a na spustenie režimu spánku, ak displej zatvoríte pri zapnutom počítači. (2) Vnútorné mikrofóny (2) (len vybrané modely) Zaznamenávajú zvuk. POZNÁMKA: Ak existuje ikona mikrofónu vedľa každého otvoru mikrofónu, váš počítač má vnútorné mikrofóny. (3) Indikátor webovej kamery Svieti: Webová kamera sa používa. (4) Webová kamera Zaznamenáva zvuk a video a vytvára fotografie. Súčasti displeja 11

18 Antény pre bezdrôtovú komunikáciu Niektoré modely počítačov sú vybavené najmenej dvomi anténami, ktoré zabezpečujú vysielanie a prijímanie signálov z jedného alebo viacerých zariadení na bezdrôtovú komunikáciu. Tieto antény nie sú z vonkajšej strany počítača viditeľné. POZNÁMKA: prekážok. Aby šírenie signálu bolo optimálne, oblasti v tesnej blízkosti antén by mali byť bez Regulačné upozornenia pre bezdrôtové zariadenia nájdete v sekcii príručky Homologizačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia, ktorá sa týka vašej krajiny alebo regiónu. Tieto upozornenia sa nachádzajú v aplikácii Help and Support (Pomoc a technická podpora). 12 Kapitola 2 Súčasti

19 Ďalšie hardvérové súčasti (1) Napájací kábel* Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra do sieťovej napájacej zásuvky. (2) Sieťový napájací adaptér Konvertuje striedavý prúd na jednosmerný. (3) Batéria* Napája počítač, keď nie je pripojený k externému zdroju napájania. *Batérie a napájacie káble sa môžu v jednotlivých krajinách a regiónoch od seba líšiť. Ďalšie hardvérové súčasti 13

20 3 Štítky Na štítkoch prilepených na počítači sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri odstraňovaní problémov s počítačom, alebo keď cestujete a používate počítač v rôznych krajinách/regiónoch. Servisný štítok obsahuje tieto dôležité informácie: Názov produktu (1). Názov produktu je uvedený na prednej strane prenosného počítača. Sériové číslo (s/n) (2). Je to alfanumerický kód priradeny každému produktu samostatne. Katalógové číslo súčiastky/číslo produktu (3). Číslo identifikuje hardvérové súčiastky produktu. Katalógové číslo súčiastky umožňuje presne identifikovať potrebnú súčiastku. Opis modelu (4). Číslo potrebné na vyhľadanie dokumentov, ovládačov a podpory pre váš prenosný počítač. Záručná doba (5). Toto číslo uvádza záručnú dobu (v rokoch) pre tento počítač. Tieto informácie si pripravte pri kontaktovaní technickej podpory. Servisný štítok sa nachádza na spodnej strane počítača. Certifikát pravosti spoločnosti Microsoft obsahuje kód Product Key systému Windows. Na aktualizáciu alebo riešenie problémov s operačným systémom môžete potrebovať kód Product Key. Tento certifikát sa nachádza na spodnej strane počítača. Regulačný štítok obsahuje informácie regulačného orgánu o počítači. Regulačný štítok je prilepený vo vnútri pozície pre batériu. Schvaľovací štítok modemu obsahuje homologizačné informácie o modeme a uvádza známky príslušných úradov, vyžadované v niektorých krajinách alebo oblastiach, v ktorých bolo schválené použitie tohto modemu. Tieto informácie môžete potrebovať pri ceste do zahraničia. Štítok o schválení modemu je prilepený vnútri pozície na pevný disk. 14 Kapitola 3 Štítky

21 Register A antény 12 antény pre bezdrôtovú komunikáciu 12 B batéria, identifikácia 13 C cestovanie s počítačom štítok o schválení modemu 14 F funkčné klávesy, identifikácia 6 I indikátor batérie, identifikácia 4 indikátor bezdrôtovej komunikácie, identifikácia 3 indikátor funkcie caps lock, identifikácia 3 indikátor funkcie num lock, identifikácia 3 indikátor integrovanej webovej kamery, identifikácia 11 indikátor jednotky, identifikácia 4 indikátor optickej jednotky, identifikácia 8 indikátor sieťového napájacieho adaptéra, identifikácia 8 indikátor stlmenia, identifikácia 3 indikátor stlmenia hlasitosti, identifikácia 3 indikátory batéria 4 bezdrôtová komunikácia 3 caps lock 3 jednotka 4 napájanie 3, 8 num lock 3 optická jednotka 8 stlmenie hlasitosti 3 stlmiť 3 TouchPad 2 webová kamera 11 zníženie hlasitosti 3 zvýšenie hlasitosti 3 indikátory napájania, identifikácia 3 indikátor zariadenia TouchPad, identifikácia 2 indikátor zníženia hlasitosti, identifikácia 3 indikátor zvýšenia hlasitosti, identifikácia 3 K kábel, napájací 13 kláves aplikácií, Windows 6 kláves aplikácií systému Windows, identifikácia 6 kláves esc, identifikácia 6 kláves fn, identifikácia 6 kláves s logom Windows, identifikácia 6 klávesy aplikácie systému Windows 6 esc 6 fn 6 funkčné 6 logo Windows 6 numerická klávesnica 6 klávesy numerickej klávesnice, identifikácia 6 konektor, napájanie 8 konektor pre mikrofón (zvukový vstup) 7 konektor RJ-11 (pre modem), identifikácia 8 konektor RJ-45 (sieťový), identifikácia 8 konektor sieťového napájania, identifikácia 8 konektory RJ-11 (modem) 8 RJ-45 (sieťový) 8 vstup zvuku (pre mikrofón) 7 výstup zvuku (pre slúchadlá) 7 konektory pre slúchadlá (výstup zvuku) 7 M mediálne tlačidlo, identifikácia 5 N napájací kábel, identifikácia 13 názov produktu a číslo, počítač 14 O operačný systém Product Key 14 štítok Certifikátu pravosti spoločnosti Microsoft 14 optická jednotka, identifikácia 8 otvor pre bezpečnostné lanko, identifikácia 9 otvory bezpečnostné lanko 9 P port esata/usb, identifikácia 9 port HDMI, identifikácia 9 port pre externý monitor, identifikácia 9 port pre monitor, externý 9 port USB, identifikácia 9 Register 15

22 porty esata/usb 9 externý monitor 9 HDMI 9 USB 8, 9 porty USB, identifikácia 8 posúvacie zóny, TouchPad 2 pozícia pre batériu, identifikácia 10 pozícia pre pevný disk, identifikácia 10 pozície batéria 10, 14 pevný disk 10 priestor pre bezdrôtový modul, identifikácia 10 priestor pre pamäťový modul, identifikácia 10 priestory bezdrôtový modul 10 pamäťový modul 10 Product Key 14 R regulačné informácie regulačný štítok 14 štítok o schválení modemu 14 reproduktory, identifikácia 7 S sériové číslo, počítač 14 servisný štítok 14 sieťový napájací adaptér, identifikácia 13 snímač odtlačkov prstov, identifikácia 5 súčasti ďalší hardvér 13 displej 11 horná strana 2 ľavá strana 9 pravá strana 8 predná strana 7 spodná strana 10 Š šošovka infračerveného portu, identifikácia 7 štítky Certifikát pravosti spoločnosti Microsoft 14 regulačné 14 servisný štítok 14 schválenie modemu 14 štítok Certifikátu pravosti 14 štítok Certifikátu pravosti spoločnosti Microsoft 14 štítok o schválení modemu 14 T tlačidlá bezdrôtová komunikácia 5 ďalšie/rýchlo dopredu 5 médiá 5 napájanie 4 predošlé/vrátiť späť 5 prehrať/pozastaviť 5 stlmenie hlasitosti 5 TouchPad 2 zapnutie/vypnutie zariadenia TouchPad 2 zastaviť 5 tlačidlá mediálnej aktivity, identifikácia 5 tlačidlo bezdrôtovej komunikácie, identifikácia 5 tlačidlo ďalšie/rýchlo dopredu, identifikácia 5 tlačidlo napájania, identifikácia 4 tlačidlo predošlé/vrátiť späť, identifikácia 5 tlačidlo prehrať/pozastaviť, identifikácia 5 tlačidlo stlmenia, identifikácia 5 tlačidlo stlmenia hlasitosti, identifikácia 5 tlačidlo zastaviť, identifikácia 5 TouchPad identifikácia 2 posúvacie zóny 2 tlačidlá 2 U uvoľňovacia zarážka optickej jednotky, identifikácia 10 uvoľňovacie zarážky batérie, identifikácia 10 V vetracie otvory, identifikácia 9, 10 vnútorné mikrofóny, identifikácia 11 vstupný zvukový konektor (mikrofón), identifikácia 7 vypínacie tlačidlo zariadenia TouchPad 2 výstupné zvukové konektory (slúchadlá), identifikácia 7 W webová kamera, identifikácia 11 Z zarážka, uvoľňovacia pre batériu 10 zarážky uvoľnenie optickej jednotky 10 zásuvka na pamäťové karty, identifikácia 9 zásuvka pre kartu ExpressCard, identifikácia 9 zásuvky karta ExpressCard 9 pamäťové karty 9 pamäťový modul 10 zóna posúvania hlasitosti, identifikácia 5 16 Register

23

Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka

Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informácie o nastavení a funkciách O upozorneniach VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti. Vostro 3300 Pohľad spredu 18 17

Podrobnejšie

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Mini-Tower pohľad spredu a zozadu Obrázok 1. Pohľad

Podrobnejšie

Úvodná príručka Prenosný počítač HP

Úvodná príručka Prenosný počítač HP Úvodná príručka Prenosný počítač HP Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe

Podrobnejšie

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel, Celeron,

Podrobnejšie

Súhrnné špecifikácie

Súhrnné špecifikácie Dell Inspiron 560/570: Komplexné technické údaje Tento dokument ponúka informácie, ktoré by ste mohli potrebovať pri nastavovaní, aktualizovaní ovládačov a inovovaní počítača. POZNÁMKA: Ponuka sa môže

Podrobnejšie

Správa napájania Používateľská príručka

Správa napájania Používateľská príručka Správa napájania Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté v

Podrobnejšie

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers KRÁTKA REFERENČNÁ PRÍRUČKA Inštalácia ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Základné požiadavky...1 3. Inštalácia Ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Pred inštaláciou...2

Podrobnejšie

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc.

Podrobnejšie

Správa napájania Používateľská príručka

Správa napájania Používateľská príručka Správa napájania Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation

Podrobnejšie

Microsoft Surface Studio úvodná príručka

Microsoft Surface Studio úvodná príručka Microsoft Surface Studio úvodná príručka Rôzne režimy používania zariadenia Surface Studio Začíname používať zariadenie Surface Studio 1. Zapojte napájací kábel do zariadenia Surface Studio a do zásuvky.

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Obsah balenia 1 Čítačka elektronických kníh 2 Ochranné puzdro 3 Slúchadlá do uší 4 USB kábel 5 Stručný návod 6 Záručný list Popis hlavnej jednotky 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Podrobnejšie

Ponuka Štart

Ponuka Štart Mária Kostková Obsah Na čo slúži Umiestnenie ponuky Štart Základné časti ponuky Štart Prístup k priečinkom nastaveniam k programom Pri spustení Príslušenstvo Ovládací panel Na čo slúži vstup k programom,

Podrobnejšie

Vostro 3750 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3750 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3350/3450/3550/3750 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Pohľad spredu a zozadu Vostro 3350 Obrázok

Podrobnejšie

Inspiron Nastavenie a technické údaje

Inspiron Nastavenie a technické údaje Inspiron 3268 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 3268 Regulačný model: D13S Regulačný typ: D13S002 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

Používateľská príručka k jednotke Mini

Používateľská príručka k jednotke Mini Používateľská príručka k jednotke Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v Spojených štátoch

Podrobnejšie

Yoga IBR UserGuide

Yoga IBR UserGuide Lenovo Yoga 300-11IBR Používateľská príručka Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy obsiahnuté v príručkách skôr, než počítač použijete. Poznámky Pred používaním si nezabudnite najprv prečítať

Podrobnejšie

XPS Nastavenie a technické údaje

XPS Nastavenie a technické údaje XPS 8920 Nastavenie a technické údaje Model počítača: XPS 8920 Regulačný model: D24M Regulačný typ: D24M001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú

Podrobnejšie

Y40Y50 UG SK

Y40Y50 UG SK Lenovo Používateľská príručka Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy obsiahnuté v príručkách skôr, než počítač použijete. Poznámky Pred použitím výrobku si najskôr prečítajte dokument Sprievodca

Podrobnejšie

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA OBSAH RÝCHLE SPUSTENIE RÝCHLE SPUSTENIE OBSAH 1. RÝCHLE SPUSTENIE 1 Rýchle spustenie 02 2 Displej 03 3 Tlačidlá 04 4 Obsluha

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? a) vstupno - výstupné b) vstupné c) výstupné Otázka č.2: Aké zariadenie

Podrobnejšie

ThinkCentre M720t – Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru

ThinkCentre M720t – Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru ThinkCentre M720t Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru Typy počítačov Energy Star: 10SQ, 10SR, 10SS, 10TQ, 10U4 a 10U5 Poznámka: Pred použitím týchto informácií podpory a produktu, na ktorý

Podrobnejšie

Microsoft Word - EVO_rychly_start_v1.1

Microsoft Word - EVO_rychly_start_v1.1 Rýchly štart EVO systému (ver 1.1) http://evo.caltech.edu EVO - SK TEAM 11.10.2009 Kontakt: evosupport@vrvs.org V tomto dokumente si popíšeme rýchly návod ako začať pracovať so systémom EVO. Podrobný návod

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19 Čiastková kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.61 uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z-005.10.1024.06 v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z,z.

Podrobnejšie

PL_FMS5713_004_

PL_FMS5713_004_ Obj. kód: FMS5713 Capture Box Popis Capture box je analógovo-digitálny prevodník kompozitných AV vstupov (DVB-T, DVB-S, DVD prehrávač, USB (MP3/MP4) prehrávač, CCD kamera a pod. ) do MOD systému. K MOD

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

Lenovo Lenovo G410Stouchg510Stouch Ug Slovak User Guide - Lenovo G410s Touch, G510s Touch G510s Laptop (Lenovo) lenovo_g410stouchg510stouch_ug_slovak

Lenovo Lenovo G410Stouchg510Stouch Ug Slovak User Guide - Lenovo G410s Touch, G510s Touch G510s Laptop (Lenovo) lenovo_g410stouchg510stouch_ug_slovak Lenovo G410s Touch/G510s Touch Používateľská príručka Pred používaním počítača si prečítajte bezpečnostné upozornenia a dôležité rady v priložených návodoch. Poznámky Pred použitím výrobku si najskôr prečítajte

Podrobnejšie

Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 200 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o ak

Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 200 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o ak Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 00 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o aktuálne zážitky pomocou okamžitých fotiek veľkosti 5

Podrobnejšie

Inspiron Gaming Servisná príručka

Inspiron Gaming  Servisná príručka Inspiron 15 7000 Gaming Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-7567 Regulačný model: P65F Regulačný typ: P65F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MaBook Pro Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Podrobnejšie

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK ASB-12150U, ASB-15180U BI-AMP AKTÍVNA REPROSÚSTAVA S USB/SD/MP3 PREHRÁVAČOM NÁVOD NA POUŽITIE POPIS - Bi-amp aktívna reprosústava s mimoriadne odolnou polypropylénovou ozvučnicou. - USB/SD/MP3 prehrávač

Podrobnejšie

Inspiron Servisná príručka

Inspiron Servisná príručka Inspiron 15 3000 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-3565 Regulačný model: P63F Regulačný typ: P63F003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú

Podrobnejšie

Úvodná príručka

Úvodná príručka Úvodná príručka Ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti HP nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Podrobnejšie

Prevodník USB/20mA

Prevodník USB/20mA PREVODNÍK USB / 20mA DX5220 obj. č. K4133 Návod na obsluhu Námestovo, september 2006 A0881.doc 06/2007 Obsah 1. ÚVOD...2 2. OBSLUHA ZARIADENIA...2 2.1. POPIS PREVODNÍKA... 2 2.2. INŠTALÁCIA OVLÁDAČA...

Podrobnejšie

Inspiron v 1 Servisná príručka

Inspiron v 1 Servisná príručka Inspiron 13 5000 2 v 1 Servisná príručka Regulačný model: P69G Regulačný typ: P69G001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta informatiky a informačných technológií STU Ústav počítačových systémov a sietí ZADANIE SEMESTRÁLNE

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta informatiky a informačných technológií STU Ústav počítačových systémov a sietí ZADANIE SEMESTRÁLNE Riešitelia: Bc. Michal Behúň Názov projektu: Napájací zdroj ovládaný cez sériové rozhranie počítača Navrhnite a zrealizujte zdroj napätia od 0 do 10 V ovládaný cez sériové rozhranie počítača na báze mikropočítača

Podrobnejšie

Inspiron All-in-One Nastavenie a technické údaje

Inspiron All-in-One Nastavenie a technické údaje Inspiron 22 3000 All-in-One Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 22-3275 Regulačný model: W19B Regulačný typ: W19B002 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité

Podrobnejšie

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na www.orange.sk/pomoc/televizia/stick. 1 Obsah balenia WPS/tlačidlo

Podrobnejšie

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a ich funkcie 1 Montáž 1.1 Pripojenie káblov JP / LK: Prepínač typu ovládania zámku, interným napájaním / ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Podrobnejšie

VPCM1 Series

VPCM1 Series Príručka používateľa Osobný počítač Typový rad VPCM1 n 2 Obsah Pred použitím... 4 Ďalšie informácie o počítači VAIO... 5 Ergonomické zretele... 7 Začíname... 9 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek...

Podrobnejšie

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Obsiahnuté príslušenstvo Napájací kábel 120 V Napájací kábel 230 V Ethernetový kábel (2 m) Mini jack do adaptéra Toslink Bezdrôtový sieťový hudobný prehrávač

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

Základy práce s prenosným počítačom

Základy práce s prenosným počítačom Základy práce s prenosným počítačom Ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti HP nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development

Podrobnejšie

HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HERNÁ ÚVOD Ďakujeme, že ste si zakúpili hernú klávesnicu Viper V730. Táto klávesnica je vybavená mechanickými spínačmi Kailh Brown pre plynulý lineárny pocit a tichú

Podrobnejšie

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Všetky práva vyhradené. Google je ochranná známka spoločnosti

Podrobnejšie

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s operačným systémom a kancelárskym balíkom 1 kus Procesor

Podrobnejšie

Manuál aplikácie eoev

Manuál aplikácie eoev Manuál aplikácie eoev Obsah Zmeny v dokumente... 3 Informácie o aplikácii... 4 Určenie... 4 Funkcie... 4 Požiadavky... 4 Inštalácia aplikácie... 5 Používanie aplikácie... 6 Spustenie... 6 Popis hlavného

Podrobnejšie

Inspiron in-1 Servisná príručka

Inspiron in-1 Servisná príručka Inspiron 15 5000 2-in-1 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-5578 Regulačný model: P58F Regulačný typ: P58F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk NÁVOD NA POUŽITIE Pro-Ject Pre Box S Vážený milovník hudby, ďakujeme, že ste si zakúpili predzosilňovač PRO-JECT AUDIO. Pozorne si preštudujte túto príručku, aby ste mohli čo najlepšie využiť tento výrobok

Podrobnejšie

Obsah:

Obsah: Užívateľská príručka pre antidialer program OPTIMACCESS DIAL 3 1 OBSAH 1. PROGRAM OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2. INŠTALÁCIA PROGRAMU OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2.1. Postup inštalácie... 3 2.2. Možné problémy

Podrobnejšie

ASUS Miracast Dongle Elektronická príručka SK9364

ASUS Miracast Dongle Elektronická príručka SK9364 Elektronická príručka SK9364 SK9364 Revidované vydanie V2 Máj 2014 Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez

Podrobnejšie

tv2go_pouzivatelska_prirucka

tv2go_pouzivatelska_prirucka Interaktívne funkcie tv2go Používateľská príručka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv2go. Vašu tv2go budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

SK11943 Prvé vydanie December 2016 Elektronická príručka

SK11943 Prvé vydanie December 2016 Elektronická príručka SK11943 Prvé vydanie December 2016 Elektronická príručka Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

Podrobnejšie

VPCCW1 Series

VPCCW1 Series Príručka používateľa Osobný počítač Typový rad VPCCW1 n 2 Obsah Pred použitím... 4 Ďalšie informácie o počítači VAIO... 5 Ergonomické zretele... 7 Začíname... 9 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek...

Podrobnejšie

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia skener Držiaky negatívov / filmov Držiak formátu Super8 Držiak formátu 110 Podavač diapozitívov Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie negatívu

Podrobnejšie

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejši

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejši RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete v pôvodnej anglickej príručky.

Podrobnejšie

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené diaľkové ovládanie Podpora kariet microsdhc

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

Dell G3 17 Nastavenie a technické údaje

Dell G3 17 Nastavenie a technické údaje Dell G3 17 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Dell G3 3779 Regulačný model: P35E Regulačný typ: P35E003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú

Podrobnejšie

_BDA_auna_AV2-H338_SurroundReceiver.indd

_BDA_auna_AV2-H338_SurroundReceiver.indd AV2-H338 5.1 Surround Receiver 10004932 www.auna-multimedia.com Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo

Podrobnejšie

Multimédiá Používateľská príručka

Multimédiá Používateľská príručka Multimédiá Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v Spojených štátoch amerických. Informácie

Podrobnejšie

Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho f

Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho f Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho fotorámika Intenso. SK - 1 1) Tlačidlá na zadnej strane

Podrobnejšie

PS3010HB

PS3010HB AX-3010H Viacúčelový spínaný napájací zdroj Užívateľská príručka Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste pre rýchle použitie v prípade potreby. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové

Podrobnejšie

SYSTÉM SKENOVANIA MŔTVEHO UHLA KBSN-SIDESCAN NÁVOD pre nákladné a úžitkové vozidlá 12V / 24V

SYSTÉM SKENOVANIA MŔTVEHO UHLA KBSN-SIDESCAN NÁVOD pre nákladné a úžitkové vozidlá 12V / 24V SYSTÉM SKENOVANIA MŔTVEHO UHLA KBSN-SIDESCAN NÁVOD pre nákladné a úžitkové vozidlá V / 4V OBSAH BALENIA Balenie: 3 3a 4 x x 0 3b 4 x 4 x 4 x 3 4 5 x.5 m x 6 5.5 m.5 m 7 x 4.5 m 8 x 7.0 m 9 x 9.0 m 6 x

Podrobnejšie

Inspiron Nastavenie a technické údaje

Inspiron Nastavenie a technické údaje Inspiron 11 3000 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 11 3162 Regulačný model: P24T Regulačný typ: P24T001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie,

Podrobnejšie

Inspiron 7786 Nastavenie a technické údaje

Inspiron 7786 Nastavenie a technické údaje Inspiron 7786 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 7786 Regulačný model: P36E Regulačný typ: P36E001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

SK12415 Prvé vydanie / Apríl 2017 Elektronická príručka

SK12415 Prvé vydanie / Apríl 2017 Elektronická príručka SK12415 Prvé vydanie / Apríl 2017 Elektronická príručka Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

Podrobnejšie

SK12712 Prvé vydanie / August 2017 Elektronická príručka

SK12712 Prvé vydanie / August 2017 Elektronická príručka SK12712 Prvé vydanie / August 2017 Elektronická príručka Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

Podrobnejšie

Inspiron 7386 Nastavenie a technické údaje

Inspiron 7386 Nastavenie a technické údaje Inspiron 7386 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 7386 Regulačný model: P91G Regulačný typ: P91G001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov, ako verejný obstarávateľ podľa 6 zákona č. 2

Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov, ako verejný obstarávateľ podľa 6 zákona č. 2 Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, ako verejný obstarávateľ podľa 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

Dell G3 15 Nastavenie a technické údaje

Dell G3 15 Nastavenie a technické údaje Dell G3 15 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Dell G3 3579 Regulačný model: P75F Regulačný typ: P75F003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú

Podrobnejšie

XPS 15 2 v 1 Nastavenie a technické údaje

XPS 15 2 v 1  Nastavenie a technické údaje XPS 15 2 v 1 Nastavenie a technické údaje Model počítača: XPS 15-9575 Regulačný model: P73F Regulačný typ: P73F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

XPS 15 Servisná príručka

XPS 15  Servisná príručka XPS 15 Servisná príručka Model počítača: XPS 9550 Regulačný model: P56F Regulačný typ: P56F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie

Podrobnejšie

Inspiron All-in-One Nastavenie a technické údaje

Inspiron All-in-One  Nastavenie a technické údaje Inspiron 24 3000 All-in-One Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 24-3477 Regulačný model: W21C Regulačný typ: W21C001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité

Podrobnejšie

SK5093 Návod na obsluhu notebooku November 2009

SK5093 Návod na obsluhu notebooku November 2009 SK5093 Návod na obsluhu notebooku November 2009 Obsah Kapitola 1: Predstavenie notebooku O tomto návode na obsluhu...6 Poznámky k tomuto návodu...6 Bezpečnostné opatrenia...7 Príprava notebooku...9 Kapitola

Podrobnejšie

Herný notebook Inspiron 15 radu 7000 Nastavenie a technické údaje

Herný notebook Inspiron 15 radu 7000 Nastavenie a technické údaje Herný notebook Inspiron 15 radu 7000 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 15-7577 Regulačný model: P72F Regulačný typ: P72F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa Platnosť licencie: VRP licencia je viazaná na DKP firmy (daňový kód pokladnice pridelený finančnou správou). Jednu licenciu

Podrobnejšie

VPCYB Series

VPCYB Series Príručka používateľa Osobný počítač Typový rad VPCYB n 2 Obsah Pred použitím... 4 Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO... 5 Ergonomické zretele... 8 Začíname... 10 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek...

Podrobnejšie

Inspiron 3582 Nastavenie a technické údaje

Inspiron 3582 Nastavenie a technické údaje Inspiron 3582 Nastavenie a technické údaje Regulačný model: P75F Regulačný typ: P75F107 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

Podrobnejšie

notebooku Elektronická príručka

notebooku Elektronická príručka notebooku Elektronická príručka SK8108 Prvé vydanie Máj 2013 Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

Podrobnejšie

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je vybavený veľmi presným teplotným a vlhkostným snímačom. Hlavnými prednosťami záznamníka sú vysoká presnosť, krátky

Podrobnejšie

SK6713 Návod na obsluhu notebooku 12.5 : B23E Septembra 2011

SK6713 Návod na obsluhu notebooku 12.5 : B23E Septembra 2011 SK6713 Návod na obsluhu notebooku 12.5 : B23E Septembra 2011 Obsah Kapitola 1: Predstavenie notebooku O tomto návode na obsluhu... 6 Poznámky k tomuto návodu... 6 Bezpečnostné opatrenia... 7 Príprava notebooku...11

Podrobnejšie

Prenosný reproduktor BT6000 Návod na používanie Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na stránkach

Prenosný reproduktor BT6000 Návod na používanie Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na stránkach Prenosný reproduktor BT6000 Návod na používanie Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na stránkach www.philips.com/support Obsah 1 Dôležité informácie 2 2 Reproduktor s pripojením Bluetooth 3

Podrobnejšie

E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Rýchla

Podrobnejšie