Cenová informácia II_2017.indd

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Cenová informácia II_2017.indd"

Prepis

1 INFORMAČNÝ LIST

2 VÝVOJ PRIEMERNÝCH CIEN SORTIMENTOV A DODÁVOK SUROVÉHO DREVA ZA 2. ŠTVRŤROK 2017 Štátne organizácie lesného hospodárstva dodali v 2. štvrťroku 2017 pre vlastnú spotrebu, na tuzemský a zahraničný trh spolu m 3 surového dreva ( m 3 ihličnatého a m 3 listnatého dreva). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa v štátnych lesoch zvýšili dodávky surového ihličnatého dreva o 3,80 %, dodávky listnatého dreva klesli o 6,73 %. Z celkovej produkcie surového dreva predali štátne lesy na domácom trhu 96,83 %, z toho 52,67 % ihličnatého a 47,33 % listnatého dreva. Do zahraničia vyviezli 2,75 % surového dreva (19,36 % ihličnatého a 80,64 % listnatého dreva), vlastná spotreba tvorila 0,42 %. Vo vybraných subjektoch neštátnych lesov v porovnaní s 2. štvrťrokom 2016 vzrástli dodávky ihličnatého dreva o 78,68 %, pri listnatom dreve klesli o 9,54 %. V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad o priemerných cenách a percentuálne zastúpenie jednotlivých sortimentov surového dreva za 2. štvrťrok 2017 v štátnych lesoch a vo vybraných subjektoch neštátnych lesov. V štátnych lesoch sa v 2. štvrťroku 2017 najviac obchodovalo s týmito sortimentami ihličnatého dreva: výrezy III.C triedy akosti (35,79 %) a ihličnaté vlákninové drevo (29,63 %). Pri listnatom dreve to boli vlákninové drevo (48,42 %) a výrezy III.C triedy akosti (36,63 %). V neštátnych lesoch boli v dodávkach surového dreva najviac zastúpené ihličnaté vlákninové drevo (29,35 %) a ihličnaté výrezy III.C triedy akosti (24,07 %). Z listnatých sortimentov to bolo vlákninové drevo (57,63 %). Porovnaním s 2. štvrťrokom minulého roka priemerné ceny ihličnatého dreva pre tuzemsko v štátnych lesoch klesli o 3,05 /m 3 (5,85 %) a listnatého dreva vzrástli o 2,70 /m 3 (6,26 %). Na domácom trhu v porovnaní s 2. štvrťrokom 2016 v štátnych lesoch boli priemerné ceny ihličnatých výrezov III.C triedy akosti o 3,41 /m 3 (5,83 %) nižšie aj pre ihličnaté vlákninové drevo o 2,95 /m 3 (9,80 %) nižšie. Pri listnatých sortimentoch sa na tuzemskom trhu vlákninové drevo predávalo 10,03 /m 3 (20,32 %) lacnejšie a výrezy III.C triedy akosti o 14,19 /m 3 (37,55 %) drahšie. Vo vybraných subjektoch neštátnych lesov sa priemerné tuzemské ceny ihličnatého dreva medziročne zvýšili o 0,45 /m 3 a pri listnatom dreve o 1,22 /m 3. Priemerné tuzemské ceny ihličnatých výrezov III.C triedy akosti v neštátnych lesoch v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú vyššie o 1,98 / m 3 (3,90 %) a pri ihličnatom vlákninovom dreve o 2,91 /m 3 (9,99 %). Listnaté vlákninové drevo predávali o 1,98 /m 3 (5,27 %) drahšie a listnaté výrezy III.C triedy akosti o 0,70 m 3 (1,35 %) lacnejšie. Priemerné vývozné ceny ihličnatého a listnatého dreva v štátnych lesoch v 2. štvrťroku 2017 klesli v porovnaní rovnakým obdobím roku 2016 o 3,62 / m 3 (5,08 %) a pri listnatom vzrástli o 4,71 /m 3 (7,11 %) Neštátne lesy zaznamenali pokles vývozných cien ihličnatého dreva o 8,41 /m 3 (14,53 %) a listnatého dreva o 7,04 /m 3 (13,92 %). Vývozné ceny ihličnatého a listnatého dreva v porovnaní s tuzemskými cenami boli v štátnych lesoch v priemere vyššie o 18,58 /m 3 (37,82 %) a 25,08 / m 3 (54,71 %). Vybrané subjekty neštátnych lesov predávali ihličnaté na zahraničných trhoch lacnejšie o 12,66 /m 3 (25,59 %) a listnaté drevo drahšie o 1,66 /m 3 (3,81 %). Pokles priemernej ceny neštátnych subjektov oproti minulému štvrťroku spôsobil predaj lacnejších sortimentov do zahraničia. Index priemerných cien sortimentov surového dreva na vývoz a pre tuzemsko za 2. štvrťrok 2017 uvádzame v tabuľke č. 1. Porovnávaním cien s 1. štvrťrokom 2017 klesli priemerné tuzemské ceny surového ihličnatého dreva v štátnych lesoch o 0,99 /m 3 (1,98 %), pri listnatom dreve o 1,41 /m 3 (2,98 %). Vývozné ceny vzrástli pri ihličnatom aj listnatom dreve o 0,07 /m 3 2

3 a o 12,52 /m 3 (21,44 %). Vývoj priemerných cien v štátnych lesoch uvádza graf č. 1. Pre vybrané subjekty neštátnych lesov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa tuzemské ceny surového ihličnatého aj dreva znížili o 1,83 /m 3 (3,57 %) a o 3,91 /m 3 (8,24 %). Vývozné ceny ihličnatého dreva klesli o 1,86 /m 3 (3,62 %) a o 10,6 / m 3 (19,58 %). Vývoj priemerných cien v neštátnych lesoch uvádza graf č. 2. Priemerné tuzemské a vývozné ceny ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva po oblastiach Slovenska v sektore štátnych lesov a vo vybraných subjektoch neštátnych lesov uvádzame v tabuľke č. 2. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a s 1. štvrťrokom 2017 nenastali výrazné zmeny vo vývoji priemerných tuzemských cien surového dreva, preto predpokladáme ustálený trend vývoja aj v nasledujúcom období. Informačným zdrojom pre sledovanie vývoja dodávok dreva v lesníctve je štvrťročný štatistický výkaz Les (MPRV SR) Vývoj priemerných tuzemských cien ihli natého a listnatého dreva za obdobie rokov v štátnych lesoch graf. 1 ihli naté listnaté q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q graf. 2 Vývoj priemerných tuzemských cien ihli natého a listnatého dreva za obdobie rokov v neštátnych lesoch ihli naté graf. 2 listnaté q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q

4 Preh ad priemernej ceny a percentuálneho zastúpenia sortimentov surového dreva za 2. štvr rok 2017 (bez DPH, lokalita expedi ný sklad) Štátne organizácie Tuzemsko Vývoz Index Tuzemsko Vývoz Index Priemerná cena v / m 3 vývoz tuzemsko Neštátne subjekty Priemerná cena vývoz v / m 3 tuzemsko Tab.. 1 Štátne organizácie Neštátne subjekty Dodávky celkom Dodávky celkom m 3 % m 3 % Surové kmene 54, , , ,07 Výrezy I. trieda akosti 148,92 244,33 1,64 61, ,08 Výrezy II. trieda akosti 115,04 128,72 1,12 86, , ,09 Výrezy III. A trieda akosti 77,36 103,95 1,34 76,39 77,65 1, , ,42 Výrezy III. B trieda akosti 80,63 79,64 0,99 71,84 67,86 0, , ,10 Výrezy III. C trieda akosti 55,13 49,37 0,90 52,76 52,44 0, , ,07 Drevovina (brúsne drevo) , ,02 Banské výrezy 49,92 39,05 0, , Žr ovina 32, , , ,11 Vlákninové drevo 27,14 37,27 1,37 32,05 30,61 0, , ,35 Palivové drevo 22, , , ,09 Surové drevo spolu 51,12 67,71 1,32 51,05 34,41 0, , ,40 Drevo na energetické ú ely 10, , , ,04 Drevo na pni 26, ,87 45,06 1, , ,56 Ihli naté drevo Ihli naté drevo spolu 49,13 67,71 1,38 49,47 36,81 0, , ,00 Surové kmene , ,28 Výrezy I. trieda akosti 264,89 419,02 1,58 232, , ,03 Výrezy II. trieda akosti 152,62 244,74 1,60 128,47 341,15 2, , ,32 Výrezy III. A trieda akosti 89,93 87,64 0,97 82,66 70,08 0, , ,36 Výrezy III. B trieda akosti 69,34 69,30 1,00 66,77 59,97 0, , ,76 Výrezy III. C trieda akosti 51,98 51,23 0,99 51,32 52,85 1, , ,98 Banské výrezy 49, , Žr ovina 40, , Vlákninové drevo 39,32 41,84 1,06 39,55 40,83 1, , ,63 Palivové drevo 40, ,30 14,64 0, , ,34 Surové drevo spolu 46,87 70,92 1,51 44,34 45,19 1, , ,70 Drevo na energetické ú ely 8, , , ,04 Drevo na pni 8, ,00 46,48 1, , ,26 Listnaté drevo Listnaté drevo spolu 45,84 70,92 1,55 43,55 45,21 1, , ,00 Zdroj: Les D (MP SR) 2-04 Spracoval: NLC Zvolen 4

5 Priemerné ceny dodávok sortimentov surového dreva po oblastiach v sektore štátnych lesov a neštátnych lesov za 2. štvr rok 2017 (bez DPH, lokalita expedi ný sklad) 20. modul Ihli naté sortimenty Tab.. 2 Tuzemsko Vývoz Tuzemsko Vývoz Oblas Západ Stred Východ Slovensko Západ Stred Východ Slovensko Neštátne subjekty Priemerná cena v / m 3 Surové ihli naté kmene ,34 54, ,98 0 SM, JD ,92 0 BO SC ,92 148, , , Ostatné ihli naté Spolu = r. (2 až 5) ,92 148, , ,33 61,92 0 SM, JD , ,71 85,43 0 BO SC 9 113,11 124,29 118,29 115,04 126, ,97 115,53 0 Ostatné ihli naté Spolu = r. (7 až 10) ,11 124,29 118,29 115,04 128, ,72 86,44 0 SM, JD 12 84,42 77,01 73,91 77,3 111,61 96, ,48 76,97 80,53 BO 13 68,2 65,14 69,47 68,43 102,5 0 62,1 65,61 54,56 0 SC 14 93,66 93,87 89,95 92,72 129,2 82,75 92,35 113,39 76,98 63,89 Ostatné ihli naté Spolu = r. (12 až 15) 16 83,4 77,07 74,24 77,36 123,84 91,73 80,13 103,95 76,39 77,65 SM, JD 17 81,59 81,35 82,27 81, ,88 80,79 84,68 71,99 72,27 BO 18 62,41 58,8 63,04 60, ,16 61,51 78,69 55,25 0 SC 19 72,33 74,45 74,24 73, ,27 74,27 70,45 59,31 Ostatné ihli naté Spolu = r. (17 až 20) 21 78,74 80,74 81,09 80, ,08 68,12 79,64 71,84 67,86 SM, JD 22 57,85 55,37 56,46 55,67 50,41 54,15 61,32 55,93 52,8 57,6 BO 23 47,03 46,81 47,49 47,06 47,26 49,08 46,54 47,25 46,52 0 SC 24 53,32 55,05 53,04 54, ,8 53,8 55,04 47,46 Ostatné ihli naté , , Spolu = r. (22 až 25) 26 54,2 55,17 55,57 55,13 47,59 51,47 49,99 49,37 52,76 52,44 Drevovina (brúsne drevo) ,42 0 Banské výrezy 28 62,97 47, ,92 39, , Žr ovina 29 38,07 30,04 35,69 32, ,53 0 SM, JD 30 26,16 26,81 26,92 26, , ,44 31,98 30,62 BO 31 26,29 32,22 26,63 28, , ,93 35,91 29,78 SC 32 25,84 26,85 26,96 26, ,19 0 Ostatné ihli naté ,97 0 Spolu = r. (30 až 33) 34 26,22 27,4 26,9 27, , ,27 32,05 30,61 Palivové drevo 35 23,96 21,96 21,7 22, ,65 0 SUROVÉ DREVO SPOLU 36 46,14 52,8 46,29 51,12 56,56 73,91 53,8 67,71 51,05 34,41 Drevo na energetické ú ely 37 17,06 8,46 14,82 10, ,02 0 SM, JD ,33 26,61 26, ,06 45,83 BO ,88 45,01 SC ,13 0 Ostatné ihli naté Spolu = r. (38 až 41) ,33 26,61 26, ,87 45,06 SORTIMENTY SUROVÉHO DREVA Drevo na pni Výrezy kvalit. triedy I. Výrezy kvalit. triedy II. Výrezy kvalit. triedy III A. Výrezy kvalit.triedy III B. Výrezy kvalit. triedy III C. Vlákninové drevo IHLI NATÉ DREVO SPOLU r. ( ) 43 45,88 52,17 40,05 49,13 56,56 73,91 53,8 67,71 49,47 36,81 5

6 21. modul Listnaté sortimenty Tuzemsko Vývoz Tuzemsko Vývoz Oblas Západ Stred Východ Slovensko Západ Stred Východ Slovensko Neštátne subjekty Priemerná cena v / m 3 Surové listnaté kmene ,79 0 DB 2 366,91 410,59 466,2 421,68 417,76 456,31 355,71 418,97 359,1 0 SORTIMENTY SUROVÉHO DREVA Výrezy kvalitatívnej triedy III C. Výrezy kvalitatívnej triedy III B. Výrezy kvalitatívnej triedy III A. Výrezy kvalitatívnej triedy II. Výrezy kvalitatívnej triedy I. BK ,01 152, JS JH , , , , TD, OS, VR HB BR Ostatné listnaté , Spolu = r. (2 až 9) ,91 415,04 210,78 264,89 418,16 456,73 351,77 419,02 232,05 0 DB ,75 269,98 282,34 268,07 309,61 291,35 294,57 302,17 212,16 341,15 BK ,54 91,99 109,34 103,15 107,24 125,63 116,17 115,42 83,49 0 JS ,08 162,32 88,17 157,95 188, ,31 172,8 0 JH ,75 232,2 233,78 260,52 181,83 175,5 229, TD, OS, VR , , HB , , BR Ostatné listnaté ,5 139,54 125,81 202,86 144,1 0 0 Spolu = r. (11 až 18) ,81 162,2 130,18 152,62 251,14 263,62 220,23 244,74 128,47 341,15 CER 20 54,53 58, ,1 55, ,58 136,71 0 DB ,6 178,76 212,38 206,25 282, ,17 274,55 146,45 147,33 BK 22 76,12 71,77 73,9 73,55 73,92 101,31 74,62 80,32 65,34 67,89 JS ,82 116,92 101,97 109, ,85 0 JH ,95 97,18 104,2 189,5 160,55 138,95 153,97 117,47 93 TD, OS, VR 25 55,11 65,67 55,98 55,45 55, , HB 26 50,4 60,2 46,71 51,45 51, , BR Ostatné listnaté 28 82, ,63 82,85 110,07 134, ,75 60,5 0 Spolu = r. (20 až 28) 29 96,54 84,18 90,42 89,93 86,31 104,06 82,19 87,64 82,66 70,08 CER 30 52,33 55, ,12 54, , ,03 DB ,44 145,62 163,48 157,06 287, ,08 266,95 118,32 94,4 BK 32 60,33 55,62 60,11 58,06 63,84 75,4 60,85 66,07 55,05 60,94 JS 33 87,98 85,98 89,96 87, ,18 0 JH ,33 93,07 90,64 97, ,35 0 TD, OS, VR 35 49,88 50,96 49,91 49,9 50, , HB 36 48,52 44,77 44,97 45,1 51, , BR ,56 40,75 35, Ostatné listnaté 38 73,26 60,62 66,9 71,95 88, ,24 51,88 0 Spolu = r. (30 až 38) 39 74,08 66,18 69,78 69,34 71,05 75,74 65,44 69,3 66,77 59,97 CER 40 45,87 46, ,93 48, ,67 62,45 0 DB 41 67,49 69,86 77,19 69,76 194,84 99,5 130,44 146,8 73,73 68,69 BK 42 49,54 48,92 49,24 49,26 50,12 50,4 50,62 50,43 46,09 48 JS 43 58,7 58,41 64,79 59, ,23 0 JH 44 52,69 50,23 49,76 50,49 61, ,85 60,21 0 TD, OS, VR 45 46,73 48,63 42,38 46,43 46, , HB 46 46,19 45,94 47,92 46,39 49, , BR 47 45,32 45,86 46,77 46, Ostatné listnaté 48 51,07 55,14 56,74 52,17 50, ,72 52,48 0 Spolu = r. (40 až 48) 49 52,31 51,94 51,53 51,98 51,18 50,45 51,68 51,23 51,32 52,85 Banské výrezy 50 49, , Žr ovina

7 Tuzemsko Vývoz Oblas Západ Stred Východ Slovensko Západ Stred Východ Slovensko Priemerná cena v / m 3 Tuzemsko CER 52 36,84 37, , ,89 0 DB 53 37,47 37,64 40,39 37, ,99 42,43 BK 54 41,06 41,01 41,3 41,16 41,82 41,85 41,91 41,84 39,91 39,9 JS 55 39,3 39,93 40,94 39, ,83 0 JH 56 39,07 39,44 41,35 39, , ,91 40,16 0 TD, OS, VR 57 27,68 28,3 29,7 27, ,42 0 HB 58 38,95 40,12 40,75 39, ,93 42,32 BR 59 38,75 39,66 40,79 39, ,31 0 Ostatné listnaté 60 32,65 30,01 30,7 31, ,85 32,75 Spolu = r. (52 až 60) 61 37,78 39,69 40,66 39,32 41,82 41,85 41,91 41,84 39,55 40,83 Palivové drevo 62 41,78 40,45 32,41 40, ,3 14,64 SUROVÉ DREVO SPOLU 63 45,99 47,39 47,52 46,87 77,31 66,11 66,78 70,92 44,34 45,19 Drevo na energetické ú ely 64 22,16 6,31 18,01 8, ,51 0 CER ,3 0 DB BK 67 5,79 9,08 0 8, ,93 46,48 JS JH 69 6, , TD, OS, VR HB ,26 0 BR Ostatné listnaté ,79 0 Spolu = r. (65 až 73) 74 5,81 9,08 0 8, ,48 LISTNATÉ DREVO SPOLU r. ( ) 75 45,8 44,16 47,5 45,84 77,31 66,11 66,78 70,92 43,55 45,21 SORTIMENTY SUROVÉHO DREVA Drevo na pni Vlákninové drevo netriedené listnaté Vývoz Neštátne subjekty 22. modul Rezivo Rezivo ihli naté Rezivo listnaté ,51 163, , ,18 180, modul Lesná energetická štiepka (v / t, sklad odberate a) Lesná energ. štiepka 1 39,78 16, , ,3 0 Legenda: Západné Slovensko: Stredné Slovensko: Východné Slovensko: Lesy SR, š.p. Odštepné závody - Levice, Považská Bystrica, Prievidza, Smolenice, Šaštín Stráže, Topo ianky, Tren ín Lesy SR, š.p. Odštepné závody - Be uš, ierny Balog, Krásno n. Kysucou, Krivá, Liptovský Hrádok, Námestovo, Revúca, Rimavská Sobota, Slovenská up a, Žarnovica, Žilina SLŠ Banská Štiavnica, ŠLP TU Zvolen, VLM Pliešovce, š.p. Lesy SR, š.p. Odštepné závody - Košice, Prešov, Rož ava, Sobrance, Vranov, LPM Uli, š.p., Školské hospodárstvo Cemjata, ŠL TANAP, T. Lomnica, š.p. Zdroj: Les D (MP SR) 2-04 Spracoval: NLC Zvolen 7

8 DOVOZ A VÝVOZ DREVA ZA 1. ŠTVRŤROK 2017 V 1. štvrťroku 2017 doviezli spracovatelia dreva, vlastníci, obhospodarovatelia lesov a iné obchodné subjekty na Slovensko surové drevo (vrátane paliva, štiepok a pilín) a výrobkov z dreva (DTD, DVD, preglejky, sudy, drevené nástroje, výrobky stavebného stolárstva) v celkovej hodnote tis., z toho neopracované drevo tvorilo 7,88 %. Celkový dovoz dreva sa zvýšil oproti 1. štvrťroku 2016 o 1,79 %, dovoz neopracovaného dreva sa znížil o 25,26 %. Najviac surového dreva a výrobkov z dreva sa na Slovensko doviezlo z Čiech 21,33 % v hodnote tis., potom z Poľska 20,84 % v hodnote tis., Rakúska 13,01 % v hodnote tis. a Nemecka 10,87 % v hodnote tis.. Neopracované drevo sa dovážalo hlavne z Poľska 43,47 % (3 919 tis. ) a Čiech 19,06 % (1 791 tis. ). Producenti a spracovatelia dreva vyviezli prvom štvrťroku 2017 drevo a výrobky z dreva v hodnote tis., neopracované drevo z toho tvorilo 22,79 % ( tis. ). Celková hodnota vývozu bola o 9,01 % vyššia ako v rovnakom období roku 2016, vývoz neopracovaného dreva sa zvýšil o 14,70 %. Surové drevo a výrobky z dreva sa najviac vyvážali do Čiech 16,96 % v hodnote tis., Nemecka 16,31 % ( tis. ) a Rakúska 14,08 % ( tis. ). Neopracované drevo sa vyvážalo do Čiech 32,75 % ( tis. ) a Rakúska 19,99 % (9 129 tis. ). V tabuľkách č. 3 a 4 je uvedený celkový prehľad o dovoze dreva a drevárskych výrobkov celkom a neopracovaného dreva Dovoz dreva za 1. štvr rok 2017 tab.. 3 Štát Drevo celkom Neopracované drevo v tis. % v tis. % % z celkom esko ,81 21, ,86 19,86 1,57 Po sko ,68 20, ,24 43,47 3,43 Rakúsko ,55 13,01 115,94 1,29 0,10 Nemecko ,96 10,87 132,60 1,47 0,12 Taliansko 6 350,66 5,55 38,69 0,43 0,03 Ukrajina 4 917,34 4,30 821,21 9,11 0,72 Ma arsko 4 736,62 4, ,51 15,18 1,20 Ostatné ,49 19,97 829,16 9,20 0,72 Spolu ,11 100, ,21 100,00 7,88 Vývoz dreva za 1. štvr rok 2017 tab.. 4 Štát Drevo celkom Neopracované drevo v tis. % v tis. % % z celkom esko ,33 16, ,19 32,75 7,46 Nemecko ,26 16, ,82 2,94 0,67 Rakúsko ,71 14, ,76 19,99 4,55 Po sko ,18 12, ,31 14,63 3,33 Taliansko ,10 10, ,28 6,86 1,56 Ma arsko ,43 9, ,79 7,41 1,69 Rumunsko 6 831,78 3, ,96 3,92 0,89 Ostatné ,07 16, ,82 11,51 2,62 Spolu ,86 100, ,93 100,00 22,79 8 Zdroj: Colná štatistika

9 VÝVOJ CIEN A SITUÁCIA NA TRHU S DREVOM V ROKU 2017 V ZAHRANIČÍ Rakúsko Vývoj priemerných cien vybraných sortimentov surového dreva v Rakúsku ( / plm ) v roku 2017 Ceny dreva ( /plm) 1 / / / / / 2017 Burgenland, FMO Smrek/jed a ABC, 1b Smrek/jed a ABC, 2a listnaté palivo RMM ihli naté palivo RMM štiepky AMM Korutánsko, smrek/jed a ABC, 1b, FMO Horné Korutánsko , , Stredné Korutánsko , Dolné Korutánsko 89,5-93,5 89,5-93, , ,5 87,5-91,5 Dolné Rakúsko, FMO Smrek/jed a AB/C, 2b, dlhé drevo Smrek/jed a AB/C, 3a, dlhé drevo Smrek/jed a ABC, 1b, kme ové výrezy Smrek/jed a ABC, 2a, kme ové výrezy Smrek/jed a ABC, 2b, kme ové výrezy Smrek/jed a ABC, 3a, kme ové výrezy listnaté palivo RMM ihli naté palivo RMM štiepky AMM Horné Rakúsko, erstvé drevo, FMO Smrek/jed a AB/C,1b Smrek/jed a ABC, 2a buk, vláknina, AMM listnaté palivo RMM ihli naté palivo RMM štiepky AMM Štajersko, smrek/jed a AB/C, 2b, FMO alebo FOO tenké výrezy Východné Štajersko ABC 2a Západné Štajersko ABC 2a Vorarlberg, FMO Smrek, tenké výrezy, B/C, 2a Smrek, dlhé drevo, B, 2b Jed a, kme ové výrezy, B, 3a Smrek, kme ové výrezy, B, 3a Vysvetlivky: Ceny sú bez DPH, franko lesná cesta RMM - plm s kôrou, merané s kôrou FMO - plm s kôrou, merané bez kôry AMM - atro tona s kôrou, merané s kôrou FOO - plm bez kôry, merané bez kôry Pramen: Holzkurier

10 Česká republika Priemerné ceny surového dreva v R pre tuzemsko za R v roku 2017 ( K /m 3 ) Ihli naté sortimenty Listnaté sortimenty vlastníci Výrezy I. triedy akosti smrek štvr rok 2. štvr rok nevlastníci vlastníci nevlastníci borovica smrekovec Výrezy II. triedy akosti smrek borovica smrekovec Výrezy III. A/B triedy akosti smrek borovica smrekovec Výrezy III. C triedy akosti smrek borovica smrekovec Výrezy III. D triedy akosti smrek borovica smrekovec Drevo IV. tr. akosti - drevo pre výrobu drevoviny Drevo V. tr. akosti smrek drevo pre výrobu buni iny borovica Drevo VI. triedy akosti - palivové drevo Výrezy I. triedy akosti dub buk Výrezy II. triedy akosti dub buk breza --- Výrezy III. A/B triedy akosti dub buk breza Výrezy III. C triedy akosti dub buk breza Výrezy III. D triedy akosti dub buk breza Drevo V. tr. akosti dub drevo pre výrobu buni iny buk Drevo VI. triedy akosti - palivové drevo vykázané ceny od menej ako troch respondentov 10

11 Predané množstvo surového dreva pre tuzemsko za R v roku 2017 ( m3 ) od najvýznamnejších spolo ností obchodujúcich s drevom Ihli naté sortimenty Listnaté sortimenty celkom vlastníci nevlastníci celkom vlastníci nevlastníci Výrezy I. triedy akosti smrek borovica smrekovec Výrezy II. triedy akosti smrek borovica smrekovec Výrezy III. A/B triedy akosti smrek borovica smrekovec Výrezy III. C triedy akosti smrek borovica smrekovec Výrezy III. D triedy akosti smrek borovica smrekovec Drevo IV. tr. akosti - drevo pre výrobu drevoviny Drevo V. tr. akosti smrek drevo pre výrobu buni iny borovica Drevo VI. triedy akosti - palivové drevo Výrezy I. triedy akosti dub buk breza Výrezy II. triedy akosti dub buk breza Výrezy III. A/B triedy akosti dub buk breza Výrezy III. C triedy akosti dub buk breza Výrezy III. D triedy akosti dub buk breza Drevo V. tr. akosti dub drevo pre výrobu buni iny buk Drevo VI. triedy akosti - palivové drevo 1. štvr rok 2. štvr rok Celkom Zdroj: eský štatistický úrad 11

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 VYBRANÉ UKAZOVATELE POŠKODENIA LESOV ZISTENÉ V RÁMCI NÁRODNEJ INVENTARIZÁCIE A MONITORINGU LESOV SR Vladimír Šebeň, Michal Bošeľa a:poškodenie z NIML 1/26 NIML SR 2005-2006: výberová reprezentatívna metóda

Podrobnejšie

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum ), ako orgán štátnej odbornej kontroly v

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou

Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou Predstavenie ENERGETICKÁ SKUPINA Divízia BIOPALIVÁ NÁRODNÁ ENERGETICKÁ HRINOVSKÁ ENERGETICKÁ RIMAVSKÁ ENERGETICKÁ

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

700.pdf

700.pdf Eduard GREPPEL Hubert PALUŠ a kolektív KVALITA DREVA A OBCHOD S DREVOM 2007 Eduard Greppel Hubert Paluš a kolektív KVALITA DREVA A OBCHOD S DREVOM 2007 Táto u ebnica vznikla ako jeden z výstupov projektu

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Príloha č. 5 k výnosu č. 3/2013 VZOR MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY HLÁSENIE O VYUŽITÍ LICENCIE ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ Spravodajská jednotka doručí podľa zákona č. 144/2013 Z. z. výkaz do 25.

Podrobnejšie

LESY Slovenskej republiky š

LESY Slovenskej republiky š LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica AUKČNÝ PORIADOK PRE KONANIE ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ DREVA Článok 1 Preambula Elektronické aukcie dreva sú transparentný spôsob predaja dreva s cieľom

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

Výročná správa

Výročná správa Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Pliešovce Výročná správa za rok 2013 Pliešovce 27.2.2014 Ing. Jurica Ján generálny riaditeľ podniku Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR vznikol 1. januára

Podrobnejšie

Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2015 Bratislava, február 2017

Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2015 Bratislava, február 2017 Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2015 Bratislava, február 2017 Vydavateľ: SBA, Bratislava, 2016 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Registrované ŠÚ SR

Registrované  ŠÚ  SR MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ryby (MPRV SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O SPRACOVANÍ PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY od 1.1.2017 do konca sledovaného štvrťroka:.. 2017

Podrobnejšie

biatec_apr09.indd

biatec_apr09.indd 8 ročník 17, 4/2009B I Vývoj platobnej bilancie v roku 2008 VÝVOJ NA BEŽNOM ÚČTE PLATOBNEJ BILANCIE Za január až december 2008 sa saldo bežného účtu platobnej bilancie medziročne zhoršilo o 1 108,7 mil.,

Podrobnejšie

0-Titulná strana Slov.pdf

0-Titulná strana Slov.pdf Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ročenka slovenského stavebníctva 2019 Bratislava, jún 2019 P u b l i k á c i a ROČENKA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2019 SPRACOVATEĽ PUBLIKÁCIE ÚEOS - Komercia,

Podrobnejšie

ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 2011

ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 2011 ŠTATISTICKÝ BULLETIN MENOVÁ A FINANČNÁ ŠTATISTIKA DECEMBER 211 Štatistický bulletin Me n o vá a f i n a n č n á š tat i s t i k a December 211 Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska

Podrobnejšie

Technicka _analyza

Technicka _analyza PRÍLOHA č. 7 Návrh zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky PREDPOKLADANÝ VÝVOJ CENY TEPL A Tepelný okruh: Všetky zdroje tepla Pôvodný stav Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 31.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 30.10.1992 do: 17.02.1994 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 50 V Y H L Á Š K A Federálneho

Podrobnejšie

ROČNÍK 2018 ČÍSLO 30 V tomto čísle: Nezamestnanosť vo Fínsku s výraznejším poklesom na 6,7% Ceny ropy na trojtýždňovom minime Inflácia vo Venezuele st

ROČNÍK 2018 ČÍSLO 30 V tomto čísle: Nezamestnanosť vo Fínsku s výraznejším poklesom na 6,7% Ceny ropy na trojtýždňovom minime Inflácia vo Venezuele st ROČNÍK 2018 ČÍSLO 30 V tomto čísle: Nezamestnanosť vo Fínsku s výraznejším poklesom na 6,7% Ceny ropy na trojtýždňovom minime Inflácia vo Venezuele stúpa, hospodárstvo krajiny je zdevastované Slovensko

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA LESY Slovenskej

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa o 16,30 hodine v zasadačke OcÚ Poriadie

Z á p i s n i c a z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa o 16,30 hodine v zasadačke OcÚ Poriadie Z á p i s n i c a z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 05.06.2018 o 16,30 hodine v zasadačke OcÚ Poriadie -------------------------------------------------------- Prítomní:

Podrobnejšie

Správa o hospodárení spoločnosti

Správa o hospodárení spoločnosti Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Sabinov, s.r.o. k 31. 12. 2013 Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2013 ktorá je súčasťou tejto výročnej správy je zostavená ako riadna účtovná závierka

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA LESY Slovenskej

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 12. august 2014 Predpoklady pre rok 2014 potvrdené Henkel zaznamenal v druhom štvrťroku uspokojivé výsledky Presvedčivý organický rast obratu o 3,3 % Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

Microsoft Word - vlastný materiál do NR SR.doc

Microsoft Word - vlastný materiál do NR SR.doc Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2010 ZELENÁ SPRÁVA Bratislava, 21. septembra 2011 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Všeobecná charakteristika stavu lesov a lesníctva na Slovensku...

Podrobnejšie

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 vý

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 vý ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 k požiarom (32 %), 31 k požiarom bez zásahu (1 %), 927

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XXV, číslo 1, apríl 2017 ISSN 1338-5151 Jatočné ošípané Situačná a výhľadová správa k 31. 12. 2016 VÚEPP MPRV SR Trenčianska

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Microsoft Word - Text - Správa o plnení rozpočtu 1. polrok 2015v2

Microsoft Word - Text - Správa o plnení rozpočtu 1. polrok 2015v2 MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O. Na rokovanie MsR dňa: 10. 9. 2015 Materiál č. 4 Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2015 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Podrobnejšie

Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr.

Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr. v 131 Bratislava - Komárno 70 Bratislava - Kvetoslavov km Vlak 4301 4303 R 800 v w f v 4307 4309 4311 h IDS BK Bratislava - Kvetoslavov 4313 4315 4317 4319 131 v Prešov 0 Bratislava hl.st. 110,120,130

Podrobnejšie

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych

Podrobnejšie

Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých

Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých Tlačová správa Viedeň, 27. novembra 2013 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013 Nárast čistých úrokových výnosov o 7,0 % na 2 776 miliónov (3. štvrťrok

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

ZávereĊná súhrnná správa o riešení úlohy VaV

ZávereĊná súhrnná správa o riešení úlohy VaV Informácia o výsledkoch riešenia úlohy výskumu a vývoja s názvom TRIEDENIE KONŠTRUKČN0HO REZIVA financovanej z kapitoly rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (do 30. 6. 2010), z kapitoly

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnosť registrácie Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom

Podrobnejšie

Všetko pre výrobu nábytku Dub zreje do krásy Váš nábytok môže tiež. Prehľad skladovej kolekcie dubových dýh Vyberte si kvalitu Určenie správnej kvalit

Všetko pre výrobu nábytku Dub zreje do krásy Váš nábytok môže tiež. Prehľad skladovej kolekcie dubových dýh Vyberte si kvalitu Určenie správnej kvalit Všetko pre výrobu nábytku Dub zreje do krásy Váš nábytok môže tiež. Prehľad skladovej kolekcie dubových dýh Vyberte si kvalitu Určenie správnej kvality je veľmi dôležité. Presné atribúty kvality vedú k

Podrobnejšie

Doprava

Doprava SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 DOPRAVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je stav a smerovanie dopravy vo vzťahu k životnému prostrediu? V objeme prepravených osôb

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil Rýchly komentár Rast cien bývania sa v polovici roka 019 zmiernil V. štvrťroku 019 pokračovalo mierne ochladzovanie slovenského trhu s bývaním zo začiatku roka. Podiel na tom má pravdepodobne aj pôsobenie

Podrobnejšie

0519_husar

0519_husar Podpora OZE zo strany regionálnej samosprávy stratégia využívania OZE v Košickom kraji a jej implementácia Potenciál OZE vkošickom samosprávnom kraji Druh OZE Celkový potenciál Technický potenciál PJ TWh

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Microsoft Word - KZ_3_2017_Polikat

Microsoft Word - KZ_3_2017_Polikat Kúpna zmluva č. 03/2017 uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Zmluvné strany: medzi 1. Predávajúcim : Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Sídlo: Štefánikova 786, 085 01 Bardejov v zastúpení

Podrobnejšie

1013_vranay

1013_vranay STAVEBNÁ FAKULTA TU v KOŠICIACH ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVBY - mýty a realita VPLYV KOMPLEXNÝCH ÚPRAV BUDOVY NA JEJ PREVADZKOVÝ REŽIM A NÁKLADY Ing. František VRANAY, PhD. VPLYV KONŠTRUKCIÍ NA TEPELNÉ STRATY

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft Word - transform_lp_2007.doc

Microsoft Word - transform_lp_2007.doc Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Číslo: 1566/2007-100 Materiál na rokovanie vlády SR Informácia o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom Podnet: Obsah materiálu

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia Karloveská 2, BRATISLAVA /23/2013/Juš SPRÁVA O KON

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia Karloveská 2, BRATISLAVA /23/2013/Juš SPRÁVA O KON SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia Karloveská 2, 842 22 BRATISLAVA 218-2077/23/2013/Juš SPRÁVA O KONTROLÁCH OPRÁVNENÝCH MERANÍ ZA ROK 2012 V Bratislave,

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZS Ruzomberok

Microsoft Word - ZS Ruzomberok INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Názov projektu v prírodovedných predmetoch na základnej škole Kód ITMS 26110130069 Prijímateľ

Podrobnejšie

ŽP Registrované ŠÚ SR č. 147/19 zo dňa Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach Rok 2019 IKF

ŽP Registrované ŠÚ SR č. 147/19 zo dňa Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach Rok 2019 IKF ŽP -0 09 Registrované ŠÚ SR č. 7/9 zo dňa 5.. 09 Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach Rok 09 IKF Rok Q R 0 0 8 9 Mesiac Identifikačné číslo domácnosti Okres Obec

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí  Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569 výjazdov. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 v

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569 výjazdov. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 v ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 k požiarom (30 %), 20 k požiarom bez zásahu (1 %), 1082 k technickým

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 11. november 2014 Henkel potvrdzuje ciele na rok 2014 s vyššou očakávanou maržou EBIT Napriek zložitým trhovým podmienkam spoločnosť Henkel zaznamenala presvedčivé výsledky za tretí štvrťrok

Podrobnejšie

Iné domáce projekty riešené na FPEDAS v roku 2017

Iné domáce projekty riešené na FPEDAS v roku 2017 INÉ DOMÁCE PROJEKTY RIEŠENÉ NA FPEDAS V ROKU 2017 Celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov 1. Triedy vnútroštátneho styku metódou End to End v roku 2016 0370/16 doba riešenia: 2015-2017 Ing. Achimská

Podrobnejšie

Zborník_17.indd

Zborník_17.indd Národné lesnícke centrum Lesnícky výskumný ústav Zvolen Odbor lesníckej politiky a ekonomiky a manažmentu lesa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava Sekcia LH a spracovania dreva

Podrobnejšie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce na roky 2003 2013 DODATOK č. 1 - rozvoj bývania Obyce 2011 1. Analýza hospodárskeho rozvoja obce - doplnenie a/ sociálno ekonomická analýza Časť :

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vydáva podľa 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Possibilities of anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid wastes (OF-MSW) in Slovak Republic

Possibilities of anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid wastes (OF-MSW) in Slovak Republic POTENCIÁL ZDROJOV NA VÝROBU BIOPLYNU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Radlinského 9 812 37 Bratislava Michal Lazor, Miroslav Hutňan, Igor Bodík OBSAH

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH

News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácii k DPH Podľa zákona o DPH má povinnosť registrovať sa na účely DPH každá zdaniteľná

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuálny stav poľnohospodárskej prvovýroby. Ing. Štefan Ryba, PhD. generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Stavy hovädzieho dobytka Vývoj stavov hovädzieho dobytka na Slovensku má už dlhodobo klesajúci

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.4.2018 K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2017

Podrobnejšie

Zbierka 1994

Zbierka 1994 Strana 1588 Zbierka zákonov č. 349/1994 Čiastka 91 Príloha č. 3 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z. KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.10.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.10.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 457 PREDSEDNÍCTVO FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA

Podrobnejšie

Rozbor zásahovej činnosti

Rozbor zásahovej činnosti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vajanského 22, 917 77 Trnava Č. p.: KRHZ-TT-OPR-8-7/211 Trnava, 31. 1. 211 Prílohy: 7/ 7 Schvaľujem: riaditeľ KR HaZZ v Trnave pplk. Mgr. Mrva

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia z MsZ doc

Microsoft Word - Uznesenia z MsZ doc Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 9. júna 2010 1. Otvorenie 2. Návrh na uzatvorenie zmlúv o úvere A. b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE

KRAJSKÝ  ÚRAD   V  ŽILINE OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina Č.j. OÚ-ZA-OOP4-2014/019001/SCH V Žiline 31.7.2014 Okresný úrad Žilina, odbor opravných

Podrobnejšie

Správa o ekonomike SR marec 2019

Správa o ekonomike SR marec 2019 Správa o ekonomike SR Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 Bratislava Kontakt: info@nbs.sk http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou. marca 19. Všetky

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2 Data Centrum Miest a Obcí Elektronické služby slovenských samospráv Miroslav Drobný prezident Občianske združenie eslovensko predseda Komisie pre informatizáciu samospráv Únia miest Slovenska poslanec

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2017__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2017__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 217 Bratislava, december 218 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 218 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Zápisy

Zápisy Prehľad zápisov v akad.roku 2013/2014 (aktualizácia: 27. 06. 2013) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Košice, 27.02.2017 Informačné stretnutie k študentským mobilitám štúdium/stáž pre 2017/2018 Koordinácia programu Erasmus+ na UPJŠ centrálne koordinovaný cez zahraničné oddelenie Rektorátu UPJŠ, kontakt:

Podrobnejšie

O B S A H Správa z auditu výročnej správy za rok 2017 I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI III. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 1. PE

O B S A H Správa z auditu výročnej správy za rok 2017 I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI III. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 1. PE O B S A H Správa z auditu výročnej správy za rok 2017 I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI III. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ 2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ 3. OBCHOD S DREVOM

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

LHC: VLM-SPIŠSKÁ BELÁ LC: JAVORINA Platnosť PSL: Obhospodarovateľ: Mešár Ján a spol. PV1 Porovnávací výkaz nového a starého označenia Nová J

LHC: VLM-SPIŠSKÁ BELÁ LC: JAVORINA Platnosť PSL: Obhospodarovateľ: Mešár Ján a spol. PV1 Porovnávací výkaz nového a starého označenia Nová J LHC: VLM-SPIŠÁ BELÁ LC: JAVORINA Platnosť PSL: 2019-2028 Obhospodarovateľ: Mešár Ján a spol. PV1 Porovnávací výkaz nového a starého označenia Nová JPRL Stará JPRL Dc p Ps KL Dc p Ps OP Časť Starý LHC Starý

Podrobnejšie

PowerPoint-presentasjon

PowerPoint-presentasjon ODUMIERANIE SMREKU V JUHOVÝCHODNOM NÓRSKU PRÍČINY A OPATRENIA Isabella Børja II. Informační seminář projektu Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu

Podrobnejšie