sk čítaj Upozornenie: Pred použitím telefónu si prečítajte bezpečnostné, regulačné a právne informácie dodávané spolu s týmto produktom. Different is

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "sk čítaj Upozornenie: Pred použitím telefónu si prečítajte bezpečnostné, regulačné a právne informácie dodávané spolu s týmto produktom. Different is"

Prepis

1 sk čítaj Upozornenie: Pred použitím telefónu si prečítajte bezpečnostné, regulačné a právne informácie dodávané spolu s týmto produktom. Different is better Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:09 1

2 Tento produkt spĺňa platné národné a medzinárodné smernice o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu (smernica SAR) pri bežnom používaní pri hlave, prípadne nosení či prenášaní vo vzdialenosti 0,5 cm od tela. Smernica SAR počíta s výraznou bezpečnostnou rezervou, ktorej úlohou je zaistiť bezpečnosť všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Ak chcete zobraziť hodnoty SAR telefónu, navštívte stránku Ak si chcete pozrieť dodatočné informácie o SAR vo svojom telefóne, ťuknite na Potiahnite prstom nahor ikonu > Nastavenia > Právne informácie > Informácie o rádiofrekvenčnom pásme. Ak si chcete informácie pozrieť na webe, navštívte lokalitu Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:10 2

3 Rýchly prehľad Začíname. Prevedieme vás procesom spustenia a povieme vám niečo o vašom telefóne. Poznámka: Softvér sa aktualizuje často, takže váš telefón môže vyzerať trochu odlišne. Sloty na kartu SIM a microsd Zadný fotoaparát 11:35 Predný fotoaparát Tlačidlá na ovládanie hlasitosti Tlačidlo Vypnúť Späť Domov Prehľad Snímač odtlačkov prstov USB/ nabíjačka Google Moto Calendar Obchod Play Mikrofón Stlačenie: Zapnutie/ vypnutie obrazovky. Stlačenie a podržanie: Zapnutie/ vypnutie telefónu. Konektor náhlavnej súpravy Rýchly prehľad 31 Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:12 31

4 Vloženie kariet Telefón podporuje používanie dvoch kariet SIM. Upozornenie: Uistite sa, že máte kartu SIM správnej veľkosti a kartu SIM neorezávajte. Nano SIM Vložte kartu Nano SIM a pamäťové karty. Položte telefón obrazovkou nadol a vložte nástroj na kartu SIM dodaný s telefónom do otvoru v zásuvke, aby sa vysunula. Karty SIM vložte so zlatými kontaktmi otočenými nahor. Voliteľnú kartu microsd vložte do zadnej časti zásuvky. Predná časť zásuvky SIM 1 SIM 2 (voliteľné) Zadná časť zásuvky microsd (voliteľné) Zasuňte zásuvku späť do telefónu. 32 Vloženie kariet Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:14 32

5 Dokončenie Pripojte nabíjačku, aby ste plne nabili telefón, a zapnite ho. Potom vyberte jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke. V prípade telefónov používajúcich dve karty SIM postupujte podľa pokynov na ich nastavenie. Nabite zariadenie. Pred používaním telefónu ho plne nabite pomocou priloženej nabíjačky. Zapnite zariadenie. Stlačte tlačidlo Vypnúť a podržte ho, kým sa nerozsvieti obrazovka. Dokončenie 33 Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:15 33

6 Ovládanie jedným dotykom Uzamykajte a odomykajte telefón, navigujte v ňom a uskutočňujte mobilné nákupy to všetko iba jedným dotykom. Ak chcete nájsť nastavenia navigácie, potiahnite prstom nahor ikonu > Moto > Akcie. Ak chcete nájsť nastavenia uzamknutia/ odomknutia, potiahnite prstom nahor ikonu > Nastavenia > Zabezpečenie > Odtlačok prsta. Poznámka: Povolenie nákupov v aplikáciách nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach (vyžaduje sa k tomu funkcia NFC a zároveň mobilná platobná aplikácia). Späť Potiahnite prstom doľava. Plocha/Odomknutie obrazovky Stlačte. Uzamknutie obrazovky Stlačte a podržte. Prehľad Potiahnite prstom doprava. 34 Ovládanie jedným dotykom Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:16 34

7 Plocha a nastavenia Na ploche môžete prehľadávať aplikácie, kontrolovať upozornenia, vyslovovať príkazy a omnoho viac. Pridanie odkazu: Potiahnite prstom nahor ikonu, ťuknite na aplikáciu a podržte ju, potom ju presuňte na plochu. Nastavenia: Ak chcete zmeniť Wi-Fi, jas obrazovky a ďalšie parametre, dvomi prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete otvoriť viac nastavení, ťuknite na. Zdieľanie telefónu: Ak chcete pridať hosťovského používateľa, dvomi prstami potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na. 11:35 Potiahnutím jedným prstom nadol zobrazíte upozornenia a dvomi prstami zas profily a nastavenia. Vyhľadávajte zadaním alebo vyslovením príkazu OK, Google. Dotknutím sa a podržaním prázdneho miesta zmeníte miniaplikácie, tapetu a iné. Google Moto Calendar Obchod Play Potiahnutím prstom nahor zobrazíte všetky aplikácie. Plocha a nastavenia 35 Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:17 35

8 Preskúmajte aplikáciu Moto Vyhľadanie: Moto Akcie: Telefón reaguje na vaše gestá okamžite. Dvojitým potrasením zapnete baterku, otočením telefónu nadol aktivujete režim Nerušiť atď. Obrazovka: Majte prehľad o správach, hovoroch a iných oznámeniach, a to aj v čase, keď je telefón v režime spánku. Dotknite sa upozornenia a podržte ho, aby ste zistil, čo je nové. Následne potiahnutím prsta vykonajte akciu. 12:36 Poznámka: Váš telefón nemusí mať všetky funkcie. 36 Preskúmajte aplikáciu Moto Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:17 36

9 Fotografie Dvojitým otočením zápästia a ťuknutím na obrazovku odfotíte ostré, zreteľné fotografie. Spustite to: Dokonca aj v režime spánku telefónu otvoríte fotoaparát dvojitým otočením zápästia. Pozrite si to: Potiahnutím prsta doľava zobrazíte fotogalériu. Zdieľajte to: Zobrazte fotografiu alebo video z galérie, potom ťuknite na. Tip: Potiahnutím prsta doprava zobrazíte nastavenia fotoaparátu a informácie pomocníka. Ťuknite kdekoľvek a zaostrenie sa zmení. NASTAVENIA GALÉRIA Na nastavenie potiahnite prstom doprava. Ťuknutím vytvoríte fotografiu. Dotykom a podržaním vytvoríte niekoľko snímok. Prepnite na video, spomalenie, panorámu alebo profesionálny režim. Prepnutie na predný fotoaparát. Fotografie 37 Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:18 37

10 Pomocník a ďalšie informácie Získajte odpovede, novinky a informácie: Pomocníka nájdete tu: Potiahnite prstom nahor ikonu > Pomocník a priamo zo svojho telefónu prejdite na podrobné návody, sprievodcov alebo často kladené otázky. Všetko o telefóne Moto G 5 Plus: Získajte softvér, používateľské príručky a ďalšie položky na lokalite Získajte aplikácie: Ak si chcete zakúpiť alebo stiahnuť aplikácie, potiahnite prstom nahor ikonu > Obchod Play. Novinky: Nájdete nás tu: YouTube Facebook Twitter Google+ Kde nájdem právne, bezpečnostné a regulačné informácie? Aby sme mohli poskytnúť lepší prístup k týmto dôležitým informáciám, sprístupnili sme tieto materiály v ponuke nastavení telefónu a na webe. Pozrite si tieto materiály skôr, než začnete telefón používať. Na prístup k materiálom z pripojeného telefónu prejdite na Nastavenia > Právne informácie a vyberte tému. Na prístup k materiálom na webe navštívte lokalitu 38 Pomocník a ďalšie informácie Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:19 38

11 Bezpečnosť týkajúca sa batérie Pred prvým zostavením, nabíjaním alebo použitím mobilného zariadenia si prečítajte dôležité bezpečnostné a právne informácie priložené k tomuto výrobku. Ak mobilné zariadenie prestane reagovať, skúste ho reštartovať stlačte tlačidlo Vypnúť a podržte ho, kým sa obrazovka nezmení na čiernu a zariadenie sa nereštartuje. V záujme vašej bezpečnosti batériu z mobilného zariadenia môže vybrať len schválené servisné stredisko Motorola alebo nezávislý kvalifikovaný profesionál. Batériu sa nepokúšajte odstrániť ani vymeniť svojpomocne, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a popáleniu alebo ublíženiu na zdraví. Mobilné zariadenie nemliaždite, neohýbajte ani nevystavujte pôsobeniu tepla a kvapalín. Mohli by ste tým poškodiť batériu a spôsobiť popálenie alebo ublíženie na zdraví. Mobilné zariadenie sa nepokúšajte vysušiť v mikrovlnnej rúre, bežnej rúre ani sušičom na vlasy. Varovanie o používaní veľmi vysokej hlasitosti Nepočúvajte dlhé časové intervaly pri vysokej hlasitosti, aby ste si nepoškodili sluch. Likvidácia a recyklácia Prispejte a pomôžte! Mobilné zariadenia alebo elektrické príslušenstvo (ako napríklad nabíjačky, slúchadlá alebo batérie) nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Obaly výrobkov a používateľské príručky by sa mali likvidovať výhradne v súlade s celoštátnymi požiadavkami na zber a recykláciu. Podrobnosti o schválených národných recyklačných koncepciách a recyklačných aktivitách spoločnosti Motorola nájdete na lokalite: Použitie Tento telefón podporuje aplikácie a služby, ktoré môžu využívať veľké dátové prenosy, preto sa uistite, že máte dátový paušál pokrývajúci vaše potreby. Podrobné informácie získate od svojho poskytovateľa služby. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách. Právne informácie Ak chcete zobraziť regulačný identifikátor (ako FCC ID) pre toto zariadenie, prejdite na telefóne na Nastavenia > Právne informácie > Regulačné informácie alebo navštívte lokalitu Záruka Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Motorola. Ak si chcete záruku pozrieť na telefóne, prejdite na Nastavenia > Právne informácie > Záruka alebo navštívte lokalitu Kópiu záruky môžete získať prostredníctvom kontaktovania spoločnosti Motorola na adrese: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL Pomocník a ďalšie informácie 39 Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:19 39

12 Rozhodcovské konanie a odmietnutie S výnimkou prípadov zakázaných zákonom sa akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z akéhokoľvek produktu Motorola alebo súvisiaci s akýmkoľvek produktom Motorola rieši záväzným rozhodcovským konaním, a nie súdnou cestou, za predpokladu, že nevyjadríte svoje odmietnutie. Pri odmietnutí odošlite do 30 dní od zakúpenia písomné oznámenie o odmietnutí, ktoré obsahuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, zariadenie a sériové číslo zariadenia, a informujte spoločnosť Motorola, že odmietate toto rozhodcovské ustanovenie, na adresu: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL alebo Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o rozhodcovskom konaní, na telefóne prejdite na Nastavenia > Právne informácie > Rozhodcovské konanie a odmietnutie alebo navštívte lokalitu Právne vyhlásenia Niektoré funkcie, služby a aplikácie závisia od siete a nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach; môžu sa na ne vzťahovať dodatočné podmienky a/alebo poplatky. Podrobné informácie získate od svojho poskytovateľa služby. Všetky funkcie, možnosti a ostatné technické údaje týkajúce sa výrobku, ako aj informácie uvedené v tejto používateľskej príručke, sú založené na najnovších dostupných informáciách a sme presvedčení, že sú v čase tlače správne. Spoločnosť Motorola si vyhradzuje právo bez oznámenia alebo záväznej povinnosti zmeniť alebo upraviť akúkoľvek informáciu alebo technický údaj. Autorské práva a ochranné známky MOTOROLA, štylizované logo M, MOTO a skupina známok MOTO sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO je ochranná známka spoločnosti Lenovo. Google, Android, Google Play a iné známky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. microsd Logo je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. Všetky ostatné názvy produktov alebo služieb sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené. ID produktu: Moto G 5 Plus (Model XT1685) Číslo príručky: A Motorola Mobility LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza Chicago, IL Pomocník a ďalšie informácie Moto G5+_GSG_Slovakia Country Group_en-GB ro sr el sk sl hr bg hu_ a.indb 16:46:19 40

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

siswoo-traveler-sk.indd

siswoo-traveler-sk.indd Vasco Traveler Premium 5 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA Copyright 2018 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com OBSAH 1. Ovládanie zariadenia 4 1.1 Funkčné tlačidlá 5 1.2 Nabíjanie batérie 5 1.3

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

sk čítaj Upozornenie: Pred použitím telefónu si prečítajte bezpečnostné, regulačné a právne informácie dodávané spolu s týmto produktom.

sk čítaj Upozornenie: Pred použitím telefónu si prečítajte bezpečnostné, regulačné a právne informácie dodávané spolu s týmto produktom. sk čítaj Upozornenie: Pred použitím telefónu si prečítajte bezpečnostné, regulačné a právne informácie dodávané spolu s týmto produktom. Tento produkt spĺňa platné národné a medzinárodné smernice o expozícii

Podrobnejšie

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Slovak. 03/2019. Rev.1.0

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Slovak. 03/2019. Rev.1.0 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Slovak. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Informácie o tejto príručke 7 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

Podrobnejšie

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Obsah balenia 1 Čítačka elektronických kníh 2 Ochranné puzdro 3 Slúchadlá do uší 4 USB kábel 5 Stručný návod 6 Záručný list Popis hlavnej jednotky 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Podrobnejšie

Microsoft Word - HaloX - Short [SK].doc

Microsoft Word - HaloX  - Short [SK].doc UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA myphone HaloX 1 Sada myphone HaloX obsahuje: Predtým ako začnete používať myphone HaloX skontrolujte obsah balenia v ktorom by sa mali nachádzať položky: telefón myphone HaloX, baterka,

Podrobnejšie

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MaBook Pro Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Podrobnejšie

SM-T560 Používateľská príručka Slovak. 09/2015. Rev.1.0

SM-T560 Používateľská príručka Slovak. 09/2015. Rev.1.0 SM-T560 Používateľská príručka Slovak. 09/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Informácie o tejto príručke Začíname 6 Obsah balenia 7 Popis zariadenia 9 Nabíjanie batérie 11 Používanie pamäťovej karty 13

Podrobnejšie

{LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová bat

{LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová bat {LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová batéria - doba nabíjania 2 hodiny - výdrž batérie v spánkovom

Podrobnejšie

Vasco Traveler Premium 5 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA

Vasco Traveler Premium 5 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA Vasco Traveler Premium 5 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com OBSAH 1. Ovládanie zariadenia 4 1.1 Funkčné tlačidlá 5 1.2 Nabíjanie batérie 6 1.3

Podrobnejšie

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu 1. Ako zistiť či je mobil vhodný na používanie DigiDown GO Vzhľadom na rôznorodosť výrobcov mobilných telefónov, rôznorodosť systémov

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Mini-Tower pohľad spredu a zozadu Obrázok 1. Pohľad

Podrobnejšie

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers KRÁTKA REFERENČNÁ PRÍRUČKA Inštalácia ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Základné požiadavky...1 3. Inštalácia Ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Pred inštaláciou...2

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Jednoduchá mobilná tlač Okamžitá tlač fotografií zo smartfónu a sociálnych sietí s bezplatnou aplikáciou HP Sprocket. 1 Aplikácia HP Sprocket Aplikácia HP Sprocket produktová prezentácia 4AA7-1972SKE,

Podrobnejšie

Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na adrese GT-I5800 Používateľská príručka

Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na adrese   GT-I5800 Používateľská príručka Viac informácií nájdete v používateľskej príručke na adrese www.samsungmobile.com GT-I5800 Používateľská príručka Používanie tejto príručky Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung.

Podrobnejšie

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia skener Držiaky negatívov / filmov Držiak formátu Super8 Držiak formátu 110 Podavač diapozitívov Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie negatívu

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk ŠKODA CONNECT REGISTRÁCIA A AKTIVÁCIA Portál Connect Využívanie online služieb ŠKODA Connect vyžaduje predchádzajúcu registráciu používateľa a vozidla na internetovej stránke portálu Connect, ako aj aktiváciu

Podrobnejšie

Nokia 8 Sirocco Používateľská príručka pdfdisplaydoctitle=true pdflang=sk-SK

Nokia 8 Sirocco Používateľská príručka pdfdisplaydoctitle=true pdflang=sk-SK Nokia 8 Sirocco Používateľská príručka Vydanie 2019-04-03 DRAFT sk-sk 1 Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené diaľkové ovládanie Podpora kariet microsdhc

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0

Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0 Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0 Obsah balenia Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu. Fotoaparát

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa Platnosť licencie: VRP licencia je viazaná na DKP firmy (daňový kód pokladnice pridelený finančnou správou). Jednu licenciu

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

ZS620KL/ZS621KL Návod na obsluhu

ZS620KL/ZS621KL Návod na obsluhu ZS620KL/ZS621KL Návod na obsluhu SK13920 Jún 2018 Prvé vydanie Starostlivosť a bezpečnosť Pokyny Bezpečnosť cestnej premávky je prvoradá. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje zariadenie nepoužívali počas

Podrobnejšie

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Obsiahnuté príslušenstvo Napájací kábel 120 V Napájací kábel 230 V Ethernetový kábel (2 m) Mini jack do adaptéra Toslink Bezdrôtový sieťový hudobný prehrávač

Podrobnejšie

Microsoft Surface Studio úvodná príručka

Microsoft Surface Studio úvodná príručka Microsoft Surface Studio úvodná príručka Rôzne režimy používania zariadenia Surface Studio Začíname používať zariadenie Surface Studio 1. Zapojte napájací kábel do zariadenia Surface Studio a do zásuvky.

Podrobnejšie

Nokia 8 Používateľská príručka Vydanie sk-sk

Nokia 8 Používateľská príručka Vydanie sk-sk Nokia 8 Používateľská príručka Vydanie 2019-03-19 sk-sk Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd 10022715 Inšpekčná kamera Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

LG-D722_TMS_UG_Cover.indd

LG-D722_TMS_UG_Cover.indd Všeobecné otázky 0850 111 154 * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. Návod na používanie Quick Start Guide SLOVENSKY ENGLISH

Podrobnejšie

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb. Inštalácia ap

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb. Inštalácia ap Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb. Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync). Stiahnite si najnovšiu verziu

Podrobnejšie

GT-I8160 Používateľská príručka

GT-I8160 Používateľská príručka GT-I860 Používateľská príručka Používanie tejto príručky Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe

Podrobnejšie

ASUS Tablet Elektronická príručka

ASUS Tablet Elektronická príručka ASUS Tablet Elektronická príručka SK9813 November 2014 Revidované vydanie V3 2 Obsah Dohody používané v tomto návode...9 Starostlivosť a bezpečnosť... 10 Pokyny...10 Správna likvidácia...11 1 Pripravte

Podrobnejšie

Nokia 6 Používateľská príručka Vydanie sk-sk

Nokia 6 Používateľská príručka Vydanie sk-sk Nokia 6 Používateľská príručka Vydanie 2019-01-31 sk-sk Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia

Podrobnejšie

Váš HTC Incredible S Používateľský sprievodca

Váš HTC Incredible S Používateľský sprievodca Váš HTC Incredible S Používateľský sprievodca Pravidlá používané v tomto sprievodcovi V tomto sprievodcovi používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly: Toto je poznámka.

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky <Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG> * Pred telefonátom sa uistite, že je telefó

SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky <Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG> * Pred telefonátom sa uistite, že je telefó SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky 0850 111 154 * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. Návod na používanie LG-P970 MFL67698733

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

Dolphin CT60 Quick Start Guide

Dolphin CT60 Quick Start Guide Dolphin CT60 so systémom Android 7 Príručka pre rýchle spustenie CT60-A7-SK-QS Rev B 1/19 Obsah balenia Uistite sa, že vaše balenie obsahuje tieto položky: Mobilný počítač CT60 Dolphin (model CT60L0N alebo

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

_manual_sk

_manual_sk Návod na použitie SK INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA IPC-7 4738890 - IPC-7 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD Android OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba! Záložka nie je definovaná. História zmien... Chyba! Záložka nie je definovaná. Obsah... 3 1 Systém e-kasa

Podrobnejšie

Instrukcja obsługi Smartfona MAXCOM MS453

Instrukcja obsługi Smartfona MAXCOM MS453 Návod na obsluhu Maxcom MS453 Dual SIM/3G Systém: Android 5.1 Popis telefónu 1 2 3 4 10 8 11 9 5 6 7 Položka Krátky popis 1 Slúchadlový konektor Výstupný konektor pre pripojenie slúchadiel 2 USB zásuvka

Podrobnejšie

SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázkys <Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG> * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne č

SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázkys <Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG> * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne č SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázkys 0850 111 154 * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. Návod na používanie LG-E460 MFL67844530

Podrobnejšie

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Prihláste sa do aplikácie pomocou prihlasovacích údajov pre spravodajskú jednotku. Link na aplikáciu: http://isis.statistics.sk/

Podrobnejšie

GT-S7500 Používateľská príručka

GT-S7500 Používateľská príručka GT-S7500 Používateľská príručka www.sar-tick.com Tento výrobok spĺňa príslušné národné limity SAR 2,0 W/kg. Špecifické maximálne hodnoty SAR nájdete v časti Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption

Podrobnejšie

Instrukcja obsługi Smartfona MAXCOM MS453

Instrukcja obsługi Smartfona MAXCOM MS453 Návod na obsluhu Maxcom MS514 Dual SIM/LTE Systém: Android 6.0 Popis telefónu 1 4 3 10 11 8 9 7 2 6 5 Položka Krátky popis 1 Slúchadlový konektor Výstupný konektor pre pripojenie slúchadiel 2 USB zásuvka

Podrobnejšie

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na www.orange.sk/pomoc/televizia/stick. 1 Obsah balenia WPS/tlačidlo

Podrobnejšie

LG-P350_ORS_cover.indd

LG-P350_ORS_cover.indd SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky 0850 111 154 *Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. Návod na používanie LG-P350 P/N : MFL67159910

Podrobnejšie

Nokia 6.1 Používateľská príručka Vydanie sk-sk

Nokia 6.1 Používateľská príručka Vydanie sk-sk Nokia 6.1 Používateľská príručka Vydanie 2019-03-19 sk-sk Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Náramok s alarmom Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96808HB441XVIII 2018-04 371 160 Vážení zákazníci! S vaším novým náramkom s alarmom môžete v prípade núdze alebo pri nebezpečenstve rýchlo

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

Microsoft Word - BBL125_227_229_Multilingual_User_Manuel_SK.doc

Microsoft Word - BBL125_227_229_Multilingual_User_Manuel_SK.doc 1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BBL125/227/229 Aplikácia BeeWi SmartPad Ďakujeme vám za zakúpenie inteligentné žiarovky Smart LED Color Bulb od BEEWI. Prečítajte si prosím nasledujúce pokyny

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté

Podrobnejšie

Microsoft Word - Smart 8 Manuál [sk].docx

Microsoft Word - Smart 8 Manuál [sk].docx Užívateľská príručka terminál SMART 8 (APOS A8) Obsah 3. Vzhľad platobného terminálu SMART 8 (APOS A8) 3.1 Funkcia klávesnice 4. Užívanie terminálu 4.1 Zapnutie / Vypnutie terminálu 4.2 Čítanie kariet

Podrobnejšie

ASUS Phone Elektronická príručka

ASUS Phone Elektronická príručka ASUS Phone Elektronická príručka SK9149 Prvé vydanie August 2014 Názov modelu: ASUS_T00P 2 Obsah Dohody používané v tomto návode...9 Starostlivosť a bezpečnosť... 10 Pokyny...10 Správna likvidácia...11

Podrobnejšie

tv2go_pouzivatelska_prirucka

tv2go_pouzivatelska_prirucka Interaktívne funkcie tv2go Používateľská príručka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv2go. Vašu tv2go budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou

Podrobnejšie

LG-P690_TMS_cover.indd

LG-P690_TMS_cover.indd SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky 0850 111 154 * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. Návod na používanie LG-P690 P/N : MFL67379703

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Bezdrôtová nabíjacia podložka DT-903: Používateľská príručka

Bezdrôtová nabíjacia podložka DT-903: Používateľská príručka Používateľská príručka Bezdrôtová nabíjacia podložka DT-903 1.0. Vydanie SK Používateľská príručka Bezdrôtová nabíjacia podložka DT-903 Obsah Bezpečnosť 3 O príslušenstve 4 Tlačidlá a súčasti 5 Nabíjanie

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa 1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru 1. Aplikácie potrebné pre fungovanie VRP pokladnice sú predinštalované v zariadení.

Podrobnejšie

HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HERNÁ ÚVOD Ďakujeme, že ste si zakúpili hernú klávesnicu Viper V730. Táto klávesnica je vybavená mechanickými spínačmi Kailh Brown pre plynulý lineárny pocit a tichú

Podrobnejšie

myphone S-Line 16GB Návod SK myphone S-Line 16GB NÁVOD Ďakujeme za nákup inteligentného mobilného telefónu myphone. Tento návod je určený pre základné

myphone S-Line 16GB Návod SK myphone S-Line 16GB NÁVOD Ďakujeme za nákup inteligentného mobilného telefónu myphone. Tento návod je určený pre základné myphone S-Line 16GB NÁVOD Ďakujeme za nákup inteligentného mobilného telefónu myphone. Tento návod je určený pre základné oboznámenie sa so službami a funkciami smartphonu myphone. Bez predchádzajúceho

Podrobnejšie

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informácie o nastavení a funkciách O upozorneniach VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti. Vostro 3300 Pohľad spredu 18 17

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a ich funkcie 1 Montáž 1.1 Pripojenie káblov JP / LK: Prepínač typu ovládania zámku, interným napájaním / ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12/ORP/2019/IM Postup pre overenie pravosti pokladničného dokladu Informácia je určená pre subjekty (zákazn

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12/ORP/2019/IM Postup pre overenie pravosti pokladničného dokladu Informácia je určená pre subjekty (zákazn Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12/ORP/2019/IM Postup pre overenie pravosti pokladničného dokladu Informácia je určená pre subjekty (zákazníkov), ktorým bol vyhotovený pokladničný doklad z pokladnice

Podrobnejšie

GT-S5260 Používateľská príručka

GT-S5260 Používateľská príručka GT-S5260 Používateľská príručka Používanie tejto príručky Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Ak chcete rýchlo začať, obráťte

Podrobnejšie

36-S500E UM (SLOVAK)

36-S500E UM (SLOVAK) 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 SPOZNAJTE SVOJ MOBILNÝ TELEFÓN Získajte viac informácií o tlačidlách, displeji a ikonách mobilného telefónu. Tlačidlá Pri čelnom pohľade na váš telefón si všimnete nasledujúce

Podrobnejšie

Prenosný bezdrôtový reproduktor JBL PlayUp MD-51W pre zariadenia Nokia 1.2. Vydanie

Prenosný bezdrôtový reproduktor JBL PlayUp MD-51W pre zariadenia Nokia 1.2. Vydanie Prenosný bezdrôtový reproduktor JBL PlayUp MD-51W pre zariadenia Nokia 1.2. Vydanie 2 Obsah O reproduktore 3 O pripojení Bluetooth 3 Začíname 4 Tlačidlá a súčasti 4 Nabitie batérie 5 Zapnutie reproduktora

Podrobnejšie

Všeobecné otázky <Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG> * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. SLOVE

Všeobecné otázky <Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG> * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. SLOVE Všeobecné otázky 0850 111 154 * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H440n MFL68983201 (1.0)

Podrobnejšie

ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8492

ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8492 ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8492 SK8492 Prvé vydanie November 2013 Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť

Podrobnejšie

Blood Glucose Monitoring System Copyright Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. diabetes.ascensia.com

Blood Glucose Monitoring System Copyright Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. diabetes.ascensia.com Vytváranie plánov pripomienok meraní s CONTOUR DIABETES aplikáciou Zmeny v liečbe, diéte alebo cvičení konzultujte vždy vopred s Vašim lekárom. Plán pripomienok meraní Vám pomáha optimalizovať monitoring

Podrobnejšie

Súhrnné špecifikácie

Súhrnné špecifikácie Dell Inspiron 560/570: Komplexné technické údaje Tento dokument ponúka informácie, ktoré by ste mohli potrebovať pri nastavovaní, aktualizovaní ovládačov a inovovaní počítača. POZNÁMKA: Ponuka sa môže

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx)

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx) Ako registrovať účet Hik-Connect Tento dokument popisuje postup registrácie účtu Hik-Connect cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect a webový portál www.hik-connect.com. Poznámka: Ak chcete použiť pre registráciu

Podrobnejšie

HP Photosmart eStation C510 series

HP Photosmart eStation C510 series Obsah 1 HP Photosmart estation C510 series Tlačové aplikácie...3 HP Photosmart estation C510 series Popis vonkajších častí zariadenia...3 HP Photosmart estation C510 series používanie odnímateľného displeja...6

Podrobnejšie

Nokia 7.1 Používateľská príručka Vydanie sk-sk

Nokia 7.1 Používateľská príručka Vydanie sk-sk Nokia 7.1 Používateľská príručka Vydanie 2019-02-06 sk-sk Informácie o tejto používateľskej príručke Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava 4 Internet vecí v našich životoch [IoT] Používateľská príručka - Android Tím:

Podrobnejšie

Microsoft Word - San Francisco User Guide_sk_v2.doc

Microsoft Word - San Francisco User Guide_sk_v2.doc Užívateľská príručka pre San Francisco od Orange PRÁVNE INFORMÁCIE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť citovaná, reprodukovaná, preložená alebo

Podrobnejšie

Príručka Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) Túto príručku použite v prípade problémov aleb

Príručka Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) Túto príručku použite v prípade problémov aleb Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok. Táto pomoci je dostupná aj vo formáte PDF, ktorý sa dá stiahnuť tu. Začíname Ako vám môže poslúžiť funkcia BLUETOOTH Informácie o hlasových oznamoch

Podrobnejšie

Používateľská príručka Táto verzia je určená len na súkromné účely a nemala by byť distribuovaná.

Používateľská príručka Táto verzia je určená len na súkromné účely a nemala by byť distribuovaná. Používateľská príručka OBSAH 1 Základy... 4 1 Základné funkcie... 4 Zapnutie a vypnutie telefónu... 4 SIM karty... 4 Nabíjanie... 4 2 Telekomunikácia... 5 1 Telefón... 5 Uskutočňovanie hovorov... 5 Prichádzajúce

Podrobnejšie