Microsoft Word - POWXG 1008-SK.doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - POWXG 1008-SK.doc"

Prepis

1 POW XG1008

2

3 SK TELESKOPICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA 650W POW XG POPIS 1 Hlava vrátane píly a motora 2 Skrutky pre nastavenie dĺžky 3 Predná rukoväť 4 Zadná rukoväť so spínačom 5 Popruh 6 Skrutka plastového krytu 7 Uťahovacia skrutka vodiacej lišty 8 Vodiacia lišta a reťaz 9 Nádržka na olej 10 Bezpečnostný spínač 11 Hlavný spínač 12 Kábel 13 Hnacie ozubené koleso 14 Spona napínania reťaze 15 Skrutka napínania reťaze 2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA V záujme vlastnej bezpečnosti čítajte priložený manuál a bezpečnostné upozornenia. Dodržiavajte následujúce: Pri práci vždycky používajte prilbu a pracovné rukavicie. Odporúčame pri práci používať pomôcky ochranujúci zrak. Pílu nepoužívajte v prípade, že stojíte na rebríku. Nepoužívajte elektrickú pílu za dažďa. Nikdy nestôjte pod vetvou, ktorú režete. Nepracujte s pílou pod uhlom väčším ako 60. Pokiaľ režete koncom píly, môže dochádzať ku spätnému vrhu. Pri práci nepozerajte iba na vetve, ktoré režete, ale aj na vetve, ktoré sú už spadané na zem. Pri práci vždycky používajte pracovné rukavicie. 3. PREVÁDZKA 3.1 Všeobecné pravidlá Vždycky sa uistite, že je v nádržke dostatočné množstvo oleja. Reťaz by mal byť vždycky dobre promazaný. Kontrolujte ho aj počas používania píly. Pokiaľ je nútne, ručne ho namažte. Skontrolujte, či nie je hladina oleja pod minimom. Pokiaľ uvidíte jemný kúr, nie je treba sa znepokojovať, to je normálny jev. Odklopte čierný plastový kryt po každom použitiu a očistite plochu pod ním. Po každom použitiu očistite aj otvor v olejovej nádrži. Drážku v rezací liště udržiavajte stále čistú. Pokiaľ dôjde k zastaveniu píly, môže to byť spôsobené pílinami a nečistôtami v drážke. Sundajte reťaz a drážku vyčistite vhodným náradím lebo vyfúkajte vzduchom. Pre čo najlepší výkon je treba mať ostrý reťaz. Pokiaľ mate pocit, že píla nereže dobre, reťaz naostrite. Použite ostričku pílových reťazov lebo ich nechajte nabrúsiť u skúseného profesionála. Pokiaľ je reťaz už opotrebený, je treba ho vymeniť. Hnacie ozubené koleso by malo byť vymenené pri každej druhej výmene reťaze. 3.2 Práca s elektrickou teleskopickou pílou Po uvolneniu červených matíc, môžete nastaviť dĺžku predľžovacej tyče. Nepracujte pod uhlom väčším ako 60. Píla zvládne prácu pod vyššim uhlom, ale hrozí nebezpečenstvo poranenia od padajúcej vetve. Pri práci sledujte spadané vetve, aby nedošlo k poraneniu. Nikdy nepoužívajte pílu bez oleja, používajte biologicky odbúrateľný olej.

4 Pre zapnutie píly zatlačte bezpečnostný spínač (10) dopredu a potom zatiahnite za spínač (11). Píla je vybavená reťazom s nízkym spätným vrhom. Spätný vrh očakávajte, pokiaľ budete rezať koncom píly. Vždycky pílu držte oboma rukami. Tenké vetve môžú byť prerezané jediným rezom. Aby sa predýšlo ohýbaniu vetve, je treba ju prerezať na niekoľko miestách. Pokiaľ režete veľké vetve, mali by ste najprv začať rezať zespod. Prvý rez zospod urobte v miestách, kde chcete vetev odrezať. Rez urobte tak do jednej tretiny až polovíny vetve. Pokiaľ by ste vedli prvý rez odshora, vetev by sa zdeformovala. Nakoniec odrežte výstupok jedným rezom. Prvý rez Druhý rez Tretí rez 4. ÚDRŽBA 4.1 Výmena pílového reťaze Pred akúkoľvek údržbou vypojte kábel z el.siete. Pílový reťaz má veľa ostrých hrotov, vždycky preto používajte pracovné rukavicie. Závitom uťahovania reťaze otočte a reťaz uvolnite. Otočte skrutkou proti smere hodinových ručičiek, dokiaľ nebude reťaz uplne uvolnený. Potom oddelajte čierny plastový kryt. Vytiahnite skrutku (6) a odskrutkujte maticu (7). Plastový kryt odoberte a reťaz aj vodiaciu lištu vytiahnite. Vyčistite olej a plochu pod plastovým krytom kefkou lebo stlačeným vzduchom. Oddelene vyčistite olejový kanálok. Vyčistite drážku vodiacej lišty správnym nástrojom lebo stlačeným vzduchom. Zvláštnou starostľivosť venujte čisteniu olejových kanálkov. Prehliadnite vodiaciu lištu, či nie je opotrebená a pokiaľ je treba, opatrne ju pilníkom lebo smirkovým papierom obrúste. Pokiaľ je vodiacia lišta poškodená a neide už opraviť, je nutné ju vymeniť. Položte nový reťaz do drážky vo správnom smere rotácie. Šipky na reťazu musia súhlasiť so šipkami na tele píly. Teraz pripevnite reťaz aj vodiaciu lištu. Reťaz nasaďte na ozubené koleso a nastavte vodiaciu lištu. Uistite sa, že je napínanie reťaze (14) v otvoru vodiacej lišty. Odmontujte plastový kryt a napnite reťaz. Reťaz namastite olejom a na chvíľu pílu zapnite. Potom skontrolujte napnutie reťaze a pokiaľ je nutné, pritiahnite ho. Pri každej druhej výmene reťaze vymeňte aj ozubené koleso. Pre výmenu ozubeného kolesá vyjtiahnite krúžok z hriadeľe a vytiahnite ozubené koleso s podložkami z hriadeľe. Pokiaľ je treba, použite mazivo. Potom ozubené koleso opät vložte na hriadeľ a zabezpečte ho krúžkom. Olejový kanálok

5 Napínanie reťaze 4.2 Napínanie reťaze Reťaz by nemal byť príliš voľný, ale mali by ste byť schopní ho o pár milimetrov zdvidnúť z vodiacej lišty. Pred akúkoľvek údržbou odpojte kábel z el. siete. Hlavnú skrutku napínania reťaze je v prednej časti píly hneď vedľa vodiacej lišty. Otočením doprava reťaz utiahnite, doľava ho povolíte. Dajte pozor na ostré časti reťaze. Opravy a výmena uhlíkov Opravy by mala robiť iba skúsená osoba. Pokiaľ sú uhlíky špatné, pílu nepoužívajte a nechajte uhlíky vymeniť. Uhlíky, ktoré sú súčasťou balení by mal do píly vložiť skúsený servisný mechanik. 5. TECHNICKÉ DATA Napätie Výkon Dĺžka vodiacej lišty Max.dĺžka rezu Rýchlosť reťaze bez otáčok Dĺžka Predĺžená dĺžka Kapacita olejovej nádrže Akustický tlak Akustický výkon Váha POWXG V- 50Hz 650W 20,32 cm 180mm 16m/s 182cm 328cm 150ml 85 db (A) 97 db (A) 5,5 kg 6. SKLADOVANIE Pokiaľ nebudete pílu nejakú dobu používať, napr.v zime, olej musí byť odčerpaný z olejovej nádržky, vrátane olejových kanálkov. Zbytok oleja vylite z nádržky a uskladnite ho na tmavom a suchom mieste. Do olejovej nádrže nalite lžicu minerálného oleja. Na reťaz naneste mazací olej a nechajte pílu chvíľu zapnutú, aby sa minerálny olej dostal cez olejovú pumpu do olejových kanálkov. Pri opätovnom použitiu píly opät nalite do nádržky olej.

6 7. ZÁRUKA Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom. Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, nezahŕňa však: chyby spôsobené spotrebnými dielcami (podliehajúcimi rýchlemu opotrebeniu) ako sú ložiská, kefky, káble, konektory, ani príslušenstvom ako sú vrtáky, vŕtacie bity, pílové kotúče atď.; poškodením alebo chybami spôsobenými nevhodným použitím, úrazmi alebo nehodami; ani náklady na prepravu. Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiek, ) Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia. Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe. 8. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom. Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

7 9. VYHLÁSENIE O SHODE Varo NV of 2500 Lier, Belgium, vyhlasuje, že Výrobok: POW XG1008 TELESKOPICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA 650W je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, založených na uplatňovaní európskych harmonizovaných noriem. V prípade neoprávnených modifikácií tohto zariadenia sa stáva toto vyhlásenie neplatným. Európske smernice (vrátane príp. ich novelizácií): EC Council Directive 98/37/EEC Machinery, 98/37/EC- Annex I Európske harmonizované normy a ich novelizácie:. EN : A1 + A2. EN : A1. EN : EN : A1. EN :2003 +A1. ISO : Jeroen Nys Manažér certifikácie VARO, Joseph Van Instraat 9, B2500 Lier

Microsoft Word - POWX 008-SK.doc

Microsoft Word - POWX 008-SK.doc 1 POPIS... 2 2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 2 2.1 Pracovná plocha... 2 2.2 Elektrická bezpečnosť... 2 2.3 Osobná bezpečnosť... 3 2.4 Používanie el.náradia a starostlivosť

Podrobnejšie

00-POWX DP

00-POWX DP FIG 1 POWX305 4 3 5 6 7 2 10 8 9 1 11 FIG 2 POWX308 12 13 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 SYMBOLY... 3 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 3 5.1

Podrobnejšie

Microsoft Word - POWXG4035-SK.doc

Microsoft Word - POWXG4035-SK.doc 1 POUŽITIE... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOSŤ... 2 3.1 Zoznámenie sa s prístrojom... 3 3.2 Bezpečnostné a zdravotné opatrenia... Chyba! Záložka není definována. 4 PREVÁDZKA ZARIADENIA... CHYBA! ZÁLOŽKA

Podrobnejšie

GB

GB 6 5 1 3 7 4 2 6 7 3 5 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 2 5 PRED SPUSTENÍM SI ZAPAMÄTAJTE NASLEDOVNÉ BODY!... 3 6

Podrobnejšie

Microsoft Word - POWX 111-SK.doc

Microsoft Word - POWX 111-SK.doc 1 OBLASŤ POUŽITIA 2 2 POPIS (OBR A) 2 3 OBSAH BALENIA 2 4 SYMBOLY 3 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovná plocha... 4 5.2 Elektrická bezpečnosť... 4 5.3 Osobná

Podrobnejšie

Microsoft Word - POW 7490-SK.doc

Microsoft Word - POW 7490-SK.doc 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 OBSAH BALENIA... 3 4 VYSVETLENIE SYMBOLOV... 4 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE (EN61029-1:2000)... 4 6 DOPLŇUJÚCE PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI...

Podrobnejšie

GB

GB POWXG9554 4 5 2 3 1 Fig. A Copyright 2017 VARO NV www.varo.com 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 VYSVETLENIE SYMBOLOV... 2 5 ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA... 3 6 MONTÁŽ...

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK J O N S E R E D S E R V I C E 1750/1950 ČEŠTINA POLSKI MAGYAR SLOVENŠČINA CZ Priročnik za uporabnika SK Operátorská príručka PL Instrukcja obsługi HU Manualul operatorului SI Priročnik za uporabnika 115

Podrobnejšie

GB

GB FIG 1 4 3 5 6 7 10 2 8 1 9 11 FIG. 2 12 13 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 SYMBOLY... 2 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 3 5.1 Pracovná plocha...

Podrobnejšie

GB

GB POWXG9573 6 4 7 2 3 1 5 Fig. A Copyright 2017 VARO NV www.varo.com 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 VYSVETLENIE SYMBOLOV... 2 5 ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA... 3 6 MONTÁŽ...

Podrobnejšie

GB

GB 9 6 3 5 4 2 1 7 8 Fig. 1 10 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 SYMBOLY... 2 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 3 5.1 Pracovná

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Mlynček na kávu sk Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98638AB2X2IX 2018-09 Vážení zákazníci! S vaším novým mlynčekom na kávu si pred prípravou kávy nameliete úplne čerstvú kávu. Hodnotné aromatické

Podrobnejšie

GB

GB POW5103 2 3 4 1 5 7 8 6 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 SYMBOLY... 3 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 3 5.1 Pracovná plocha... 3 5.2 Elektrická bezpečnosť...

Podrobnejšie

Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Renault Scenic II

Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Renault Scenic II Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

GB

GB 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 VYSVETLENIE SYMBOLOV... 2 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 3 5.1 Pracovná plocha... 3 5.2 Elektrická bezpečnosť...

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČ VLASOV HM-5016 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie BEZDRÔTOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ 2 v 1 R-101 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3 Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Suzuki Swift 3. 2 Zatiahnite páku ručnej brzdy. 3 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. Uvoľnite upevňovacie

Podrobnejšie

Záhradný domček na náradie

Záhradný domček na náradie Záhradný domček na náradie www.jurhan.com NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Dôležité: Uchovajte tento manuál pre budúce použitie. Ak raz produkt odovzdáte inej osobe, uistite sa, že odovzdáte

Podrobnejšie

Manual_E_Inhalt.indd

Manual_E_Inhalt.indd Zoznam obsahu Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce piktogramy/symboly. W Prečítajte si návod

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Opel Astra H. 2 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. 4 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_SK_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_SK_V01.docx Nebezpečenstvo popálenia pri kontakte s horúcim olejom. Je možné ľahké až stredne ťažké zranenie. Používajte ochranné okuliare. Používajte ochranné rukavice. Používajte ochranný odev. Môže dôjsť k materiálnemu

Podrobnejšie

Microsoft Word - 17-POW637..-SK.doc

Microsoft Word - 17-POW637..-SK.doc 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENIA... 3 4 VYSVETLENIE SYMBOLOV... 4 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 4 5.1 Pracovná plocha... 4 5.2 Elektrická bezpečnosť... 5 5.3

Podrobnejšie

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 (Slovak) DM-RD0003-09 Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre cestné bicykle RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 OBSAH DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE...3 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI...4 ZOZNAM POUŽÍVANÉHO NÁRADIA...6 INŠTALÁCIA...8

Podrobnejšie

Interiérový ventilátor - stolový SF-12 Small Návod na obsluhu/záruka SK SF-12 Small

Interiérový ventilátor - stolový SF-12 Small Návod na obsluhu/záruka SK SF-12 Small Interiérový ventilátor - stolový SF-12 Small Návod na obsluhu/záruka SK SF-12 Small Všeobecné bezpečnostné upozornenia Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!

Podrobnejšie

B.book

B.book A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Slovensky Pre Vašu bezpečnosˆ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

GB

GB 7 9 6 5 10 1 8 3 2 4 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 SYMBOLY... 3 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 3 5.1 Pracovná plocha... 3 5.2 Elektrická bezpečnosť...

Podrobnejšie

17-POWX1155-SK A5

17-POWX1155-SK A5 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 OBSAH BALENIA... 3 4 SYMBOLY... 4 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 4 5.1 Pracovná plocha... 4 5.2 Elektrická bezpečnosť... 4 5.3 Osobná

Podrobnejšie

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL Ako vymeniť palivový filter na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté. Otvorte kapotu 2.1 2.2 Odstráňte kryt motora 2.3 2.4

Podrobnejšie

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 948 940 993 prorain@prorain.sk PRED INŠTALÁCIOU: 1.

Podrobnejšie

GB

GB 6 POWX1172 4 7 8 2 10 5 3 11 1 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1172 9 Fig 1 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1172 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS (OBR.

Podrobnejšie

GB

GB 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS (OBR. 1-2)... 3 3 OBSAH BALENIA... 3 4 SYMBOLY... 4 5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE... 4 5.1 Pracovná plocha... 4 5.2 Elektrická bezpečnosť... 4 5.3

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Náramok s alarmom Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96808HB441XVIII 2018-04 371 160 Vážení zákazníci! S vaším novým náramkom s alarmom môžete v prípade núdze alebo pri nebezpečenstve rýchlo

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Zastrihávač nosných a ušných chĺpkov ON sk Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 82104AS3X3V 2015-01 Vážení zákazníci! Pomocou vášho nového zastrihávača odstránite obťažujúce chĺpky v nose a ušiach

Podrobnejšie

GB

GB POWC1060 8 4 3 2 7 1 Fig. A 6 5 Copyright 2017 VARO www.varo.com POWC1060 a b Fig. 1 b a 5 Fig. 2 Copyright 2017 VARO www.varo.com 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 OBSAH BALENIA... 3 4 SYMBOLY...

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

GB

GB POWX1183 5 4 7 6 1 2 3 8 9 FIG. 1 FIG. 2 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1183 FIG. 3 FIG. 4 Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 POUŽÍVANIE... 2 2 POPIS (OBR. 1)... 2 3 OBSAH BALENIA... 2 4 SYMBOLY...

Podrobnejšie

_BDA_Malone_PABox.indd

_BDA_Malone_PABox.indd PV-EV-12A Aktívny 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku.

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Megalith Vonkajší ohrievač 10033290 Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

GB

GB 10 2 1 5 3 4 7 8 6 9 POWX1170 FIG. A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1170 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Safety button Fig. 5 Fig. 6 Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com 1 POUŽÍVANIE...

Podrobnejšie

Microsoft Word - POW 462 SK OK.doc

Microsoft Word - POW 462 SK OK.doc ELEKTRICKÁ ZVÁRAČKA 160A NÁVOD K POUŽITIU Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 OBSAH BALENIA... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE...

Podrobnejšie

Microsoft Word - návod ACUAFLUSS AQM

Microsoft Word - návod ACUAFLUSS AQM Technický dodatok pre ponorné elektrické čerpadlo Acuafluss 1. Úvod 1.1. Tento technický dodatok obsahuje informácie o ponorných čerpadlách Acuafluss a je dodatok k štandardnému návodu. Je nutné dodržať

Podrobnejšie

_GKC1820L_SK.indd

_GKC1820L_SK.indd Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511113-09 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu GKC1820L 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša akumulátorová reťazová píla Black & Decker je určená

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

Cenník zahradné náradie Bosch - stroje Platný od Objednacie číslo Typové označenie Kategórie Popis / Technické parametre EAN Odporúčan

Cenník zahradné náradie Bosch - stroje Platný od Objednacie číslo Typové označenie Kategórie Popis / Technické parametre EAN Odporúčan Rotačné kosačky 0.600.885.D00 Rotak 32 LI Rotačná kosačka akumulátorová 36 V/1,3 Ah, Li-Ion, šírka kosenia 32 cm, 3 polohy nastavenia výšky kosenia, Ergoflex 3165140658799 303,33 363,99 36 V/2,6 Ah, Li-Ion,

Podrobnejšie

ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE BN-230

ELEKTRICKÁ BRÚSKA NA NOŽE BN-230 ELEKTRICKÁ BRÚA NA NOŽE 51.01-BN-230 2 1 1. Vypínač 2. Otvory pre brúsenie 3 3. Otvory pre odstránenie prachu 2 Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky PROTECO. Pôvodný návod k elektrickej brúske

Podrobnejšie

GB

GB POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 12 8 9 14 17 13 16 11 10 15 Fig A 18 8 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 1 Fig 2 2 1 Fig 4 Fig 3 4 5 Fig 5 Fig 6a Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 6b

Podrobnejšie

GB

GB POWX1195 6 4 7 8 2 9 5 3 1 Fig 1 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX1195 Fig 2 Fig 3 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX1195 SK 1 POUŽÍVANIE... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 OBSAH BALENIA... 3 4 SYMBOLY...

Podrobnejšie

GB

GB POWX04760 2 12 6 16 4 1 18 17 10 5 3 Fig. 1 Copyright 2017 VARO www.varo.com Fig. 2 POWX04760 15 11 9 7 8 13 14 Copyright 2017 VARO www.varo.com Fig. 3 POWX04760 Fig. 4 Copyright 2017 VARO www.varo.com

Podrobnejšie

KH4061_IB_E

KH4061_IB_E D Automassagematte Bedienungsanleitung Mata z masażem Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta Návod k obsluze Masážna podložka do auta Návod na obsluhu H típusú autós masszázs-szivacs Használati utasítás

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED sk Návod na použitie a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92511HB551XVII 2017-06 Obsah 2 Technické údaje 3 Bezpečnostné upozornenia 4 Likvidácia 5 Používanie 5 Vloženie

Podrobnejšie

B.book

B.book gnn cloj=klk=tsvjmssnsd B=92 cm B=105 / 122 cm ¼ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 79 82 85 88 P Q 1. 2. 3. 2. 2. A 1. 5. R R A 4. 4. L A 5. 3. 3. R S T U Slovensky

Podrobnejšie

MATERIÁL PRO SERVISNÍ STŘEDISKA A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ HAKL SR 1800 vrz

MATERIÁL PRO SERVISNÍ STŘEDISKA A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ HAKL SR 1800 vrz MATERIÁL PRO SERVISNÍ STŘEDISKA A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ vrz15082017 SCHÉMA SUŠIČA RÚK 1 CENNÍK NÁHRADNÝCH DIELOV Katalógové číslo / Číslo sklad. karty Název součástky Cena bez DPH Cena s DPH SR30/00982

Podrobnejšie

GB

GB POWAIR0800 2 4 3 1 Fig A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com 1 POUŽÍVANIE...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 OBSAH BALENIA...2 4 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ...3 5 SYMBOLY...3 6 MAZANIE...3 7 DÔLEŽITÉ!!!...4

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

Instruction manual

Instruction manual ROTAVÁTOR ELEKTRICKÝ LE40140-40 Návod na použitie POPIS Obr. 1 1. Bezpečnostný spínač / kombinovaná zástrčka 2. Spúšťacia páka 3. Príchytka kábla 4. Horná rukoväť 5. Stredná rukoväť 6. Spodná rukoväť 7.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SMOOTHIE MIXÉR R-5721/R-5722/R-5723 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie MIXÉR NA FRAPPÉ R-4410 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Exteriérová stolná lampa s LED sk Informácia o výrobku a záruka Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

_BDA_IceWind_Luftkühler_Klarstein.indd

_BDA_IceWind_Luftkühler_Klarstein.indd IceWind Ochladzovač vzduchu 10033496 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

Návod na použitie S Súprava striekačiek Vertecem V+ Nástroje a implantáty schválené nadáciou AO

Návod na použitie S Súprava striekačiek Vertecem V+ Nástroje a implantáty schválené nadáciou AO Návod na použitie 03.702.215S Súprava striekačiek Vertecem V+ Nástroje a implantáty schválené nadáciou AO Návod na použitie Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie, všetky priložené informácie

Podrobnejšie

Rotax EVO pokyny na prestavbu

Rotax EVO pokyny na prestavbu POKYNY PRE MODERNIZÁCIU EVO Vážený zákazník, nasledujúci návod popisuje modernizáciu so systémom zapaľovania DENSO na systém DELLORTO a tiež modernizáciu z pneumaticky na elektronicky časovaný výfukový

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

(Slovak) DM-SL Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M

(Slovak) DM-SL Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M (Slovak) DM-SL0001-09 Radiaca páčka Návod predajcu RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Podrobnejšie

Kompresor 50 L olejový Návod na použitie Profigaraz

Kompresor 50 L olejový Návod na použitie Profigaraz Kompresor 50 L olejový Návod na použitie Technické parametre Objem nádrže: 50 l Výkon: 2,5 kw Vyťaženosť: 210 l/min Rýchlosť otáčania: 2850 obr/min Max. pracovný tlak: 8 bar Valec: 47 mm Menovité napätie:

Podrobnejšie

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P 10200165SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ PRÍPOJKA...16 ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE...16 VYROVNANIE

Podrobnejšie

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája 1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napájania: 230 V / 50-60 HZ Maximálny výkon: 2025 W Maximálna

Podrobnejšie

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW

(Slovak) DM-RD Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW (Slovak) DM-RD0001-06 Návod predajcu Zadná prehadzovačka pre horské bicykle MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Podrobnejšie

POWXG5020cover-20T.indd

POWXG5020cover-20T.indd POWXG5020 NL Fr en de es it pt No da sv Fi el hr sr cs sk ro hu ru bg NL Nederlands Vertaalde versie van de originele handleiding FR Français Traduction du mode d emploi d origine EN English Original instruction

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na RKZZ-Internet-Dom.doc

Microsoft Word - Výzva na RKZZ-Internet-Dom.doc Príloha č.: 1 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava "zverejnené na verejne prístupnom mieste" Vec: Oznámenie o rokovacom konaní so zverejnením - výzva na rokovanie.

Podrobnejšie

Optimax filter priemyselný vonkajší

Optimax filter  priemyselný vonkajší Návod na montáž a údržbu Optimax filter vonkajší Optimax filter vonkajší pochôdzny Obj.číslo : 340030 Optimax filter vonkajší prejazdný osobným autom Obj.číslo : 340031 1.1 Contents Body popísané v tomto

Podrobnejšie

Microsoft Word - DIGI KONTROL PC doc

Microsoft Word - DIGI KONTROL PC doc NÁVOD NA POUŽITIE OVLÁDACEJ JEDNOTKY ČERPADIEL S TLAKOVÝM A PRIETOKOVÝM SENZOROM DIGI KONTROL PC-58 nová verzia NÁVOD NA POUŽITIE Pred inštaláciou a použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod.

Podrobnejšie

HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1

HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1 HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1 Spotrebič musí inštalovať kvalifikovaný technik v súlade s týmito pokynmi. VAROVANIE: nedodržanie inštalácie skrutiek alebo upevňovacieho zariadenia

Podrobnejšie

UZN-V-CVZ-VORTRONIC_ SK

UZN-V-CVZ-VORTRONIC_ SK ČISTIČE VZDUCHU VORTRONIC 50-100 / strana 1 Čističe vzduchu s elektrostatickým filtrom Inštalačno - užívateľský návod VORTRONIC 50 100 Dátum vydania: 05.05.2006 UZN-V-CVZ-VORTRONIC50100-0506-01-SK VORTRONIC

Podrobnejšie

Microsoft Word an-02-sk-Laserova_vodovaha_81110.doc

Microsoft Word an-02-sk-Laserova_vodovaha_81110.doc SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 811706 www.conrad.sk Rozsah dodávky (dodávané príslušenstvo) 1. Laserová vodováha 2. Nivelaný tanier 3. Nastavitený statív 4. Predsádka otoenia laserového

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

Catalog

Catalog 1 Traktory Zetor - Zetor Utilix - Zetor Utilix HT 45 Filter riadenia 93-1154 Cena s DPH: 4,80 Traktory Zetor - Zetor Utilix - Zetor Utilix HT 55 Filter riadenia 93-1154 Cena s DPH: 4,80 2 Traktory Zetor

Podrobnejšie

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií a zložiek s

Podrobnejšie

SK Pneumatická sponkovačka Návod na použitie Pred použitím nástroja si prečítajte tento návod. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autoriz

SK Pneumatická sponkovačka Návod na použitie Pred použitím nástroja si prečítajte tento návod. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autoriz SK Pneumatická sponkovačka Návod na použitie Pred použitím nástroja si prečítajte tento návod. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo distribútora. 1 Symboly Uvádzame

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Závesné svietidlo sk Návod na použitie a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 78324AS5X3IV 2014-04 Vážení zákazníci! Vaše nové závesné svietidlo s moderným dizajnom je vhodné prakticky do každej miestnosti

Podrobnejšie