Katalog Hydro BG 2009-SK.indd

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Katalog Hydro BG 2009-SK.indd"

Prepis

1 Betónové odtokové a oceľové žľaby Platí pre rok 2009

2 Váš úspech je náš cieľ! Stavili sme na betón generáciami odskúšaný materiál Bratislavský kraj severné Slovensko západné a stredné Slovensko stredné a východné Slovensko Spoločnosť Hydro BG s.r.o. kladie vysoký dôraz na kvalitu, fl exibilitu a prvotriedny servis. Našim cieľom je stať sa najlepším výrobcom odtokových systémov. Preto sa snažíme každý deň optimálne vyriešiť potreby našich zákazníkov. Naši inžinieri a technici investujú množstvo času a know-how do vývoja a inovácie. Naši pracovníci vo výrobe robia všetko pre včasnú výrobu bezchybných výrobkov. Naši obchodníci sa snažia Vás čo najlepšie uspokojiť. V skratke: Váš úspech je náš cieľ! KONATEĽ ZÁKAZNÍCKY SERVIS Ing. Peter Wirth Mobil: 0905/ Fax: 034/ Martin Kapajčík Tel.: 034/ Fax: 034/ Zuzana Čopová Tel.: 034/ Fax: 034/ OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA Bohuslav Gašo Oblasť: BA, MA, PK, SC Mobil: Fax: 034/ Igor Kotora Oblasť: TT, PN, NR, NZ, DS, KN, TO, LV, DS, ZV, BB Mobil: 0905/ Fax: 034/ Peter Sýkora Oblasť: KE, PO, NI, BJ, SN, PP, RS, LC, BR, VK Mobil: 0905/ Fax: 034/ Branislav Kutej Oblasť: SI, SE, NM, TN, PD, PB, ZA, MT, RK, LM, CA, NO, KN Mobil: 0918/ Fax: 034/

3 Všeobecný návod na pokládku a údržbu Náš všeobecný návod na pokládku a údržbu vychádza zo všeobecne známych návrhov, ktoré treba projekčnou stranou prispôsobiť danej miestnej situácii. Treba zohľadniť všeobecne známe technické postupy a smernice používané v danej branži. 1 Kontakt Zámková dlažba Štrkové lôžko Betónový základ Nosná štrková vrstva Škára vyplnená pieskom Zálievková hmota Povrchová vrstva Obalovaný štrk Nosná bituménová vrstva Nosná štrková vrstva Treba zosúladiť triedu zaťaženia (STN EN 1433) s účelom použitia žľabov. Podložie musí byť min. o 10 cm hlbšie ako budú uložené žľaby, pričom treba dbať na spád žľabov (1% ev. 0,5%). BGF a BGF-Z plytké žľaby, ktoré sa kladú na jestvujúci železobetón, respektíve betón, musia byť uložené do 1 až 2 cm vrstvy vlhkej cementovej malty. 2 Žľaby sa ukladajú do min. 10 cm silného, vlhkého podkladného betónu. Podľa kvality podklad. betónu treba previesť posledné nadstavenie. Pri ztuhlom podkladovom betóne bezpodmienečne opatriť lôžko min. 2 cm maltou. Návod BGU/BGF Povrchová vrstva Obalovaný štrk Nosná bituménová vrstva Nosná štrková vrstva Zámková dlažba Štrkové lôžko Nosná štrková vrstva Betónový základ 3 Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou vyznačený smer odtoku. 4 Špáry medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať cementovou maltou (tesniacou hmotou na betón). Pri nárokoch na tesnosť stykov sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom. Pri hutnení okolitých vrstiev (napr. zámkovej dlažby) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu. BGU-Z SV BGF-Z SV Betónová vozovka Betónový základ Nosná štrková vrstva Dilatačná špára Povrchová vrstva Obalovaný štrk Nosná bituménová vrstva Nosná štrková vrstva 5 Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať žľaby, prípadne osadiť dodatočnú výstuž (viď tab.) čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky. Pri BGU-Z žľaboch treba podľa spôsobu osadenia tieto žľaby obetónovať. Podľa spôsobu uloženia je treba opatriť styk žľabu s cestným telesom špárou vyplnenou bitumenovou zálievkou resp. trvale pružným nepriepustným tmelom. BGZ-S SV BG 6 Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť rošty. Podľa STN EN 1433 sa od triedy zaťaženia C 250 kn požaduje prevádzkovo-bezpečné prichytenie roštov. Odporúčame v závislosti od spôsobu použitia kryty s priskrutkovaním, rýchlouzáverom alebo spojenie patentnýn držiakom. 7 Horná vrstva cestného telesa má prevyšovať hranu žľabu o 3 až 5 mm. Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali. 8 Príslušenstvo BG-Letištné Pre vpuste platí ten istý postup. Trieda zaťaženia Betónová zmes základ podľa STN EN 206-1* X Y Z Výstuž A 15 kn C16/20 > 10 cm > 10 cm B 125 kn C 250 kn D 400 kn E 600 kn F 900 kn C20/25 C20/25 C25/30 C25/30 C25/30 > 10 cm > 15 cm > 15 cm > 15 cm > 20 cm stav. výška min. výška žľabu -10 cm žľabu > 10 cm > 15 cm > 20 cm > 20 cm > 25 cm nevyžaduje Ø 8 á 20 cm *Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkam 9 Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl treba vytvoriť paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 0,5 m dilatačnú špáru (STN ). Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné špáry podľa výkresu dilatačných špár. 10 Pri žľaboch s priskrutkovaným roštom treba pravidelne kontrolovať dotiahnutie matíc, aby neprišlo k ich uvoľneniu a poškodeniu roštov a žľabu. Pravidelné čistenie žľabov a vpustí je zárukou dlhej životnosti. BG-FA BG-PA 3

4 Odvodňovacie systémy Hydraulika / Príklady uloženia / Triedy zaťaženia Prípustná plocha Prípustná plocha Prípustná plocha Prípustná plocha Prípustná plocha Prípustná plocha (l/s ha) NW 100/20-0 (Q max = 9,0 l/s) 600 m² 450 m² 360 m² 300 m² 250 m² 220 m² NW 150/20-0 (Q max = 20,2 l/s) 1340 m² 1010 m² 800 m² 670 m² 570 m² 500 m² NW 200/10-0 (Q max = 26,8 l/s) 1780 m² 1340 m² 1070 m² 890 m² 760 m² 670 m² NW 300/0 (Q max = 53,3 l/s) 3550 m² 2660 m² 2130 m² 1770 m² 1520 m² 1330 m² NW 400/0 (Q max = 110,0 l/s) 7330 m² 5500 m² 4400 m² 3660 m² 3140 m² 2750 m² POZNÁMKA: Tieto priemerne výpočty sa zakladajú na predpokladanej dĺžke žľabu 20 m a voľného výtoku. Presný, miestym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme. NW 500/0 (Q max = 190,9 l/s) m² 9540 m² 7630 m² 6360 m² 5450 m² 4770 m² PRÍKLADY ULOŽENIA Čelná platňa Vpust (alebo koncová platňa) Koncová platňa Triedy zaťaženia Záťaž Oblasť použitia podľa STN EN 1433 A kn Dopravné plochy používané výlučne chodcami a cyklistami a porovnateľné plochy, napr. zelené plochy. B kn Chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá, aj na poschodiach. Platí len pre odvodňovacie žľaby umiestnené v oblasti okrajových žľabov, C kn ktorá meraná od hrany obrubníka zasahuje max. 0,5 m do jazdného pruhu a 0,2 m do chodníka a rovnako pre krajnicu cesty. D kn Jazdný pruh cesty (tiež komunikácia pre peších), parkoviská a porovnateľné spevnené dopravné plochy. E kn Neverejné dopravné plochy, ktoré sú vystavené zvlášť vysokému zaťaženiu kolies, napr. vozovky v priemyselných zónach. F kn Zvláštne plochy, napr. určité prevádzkové letiskové plochy dopravných letísk. 4

5 BGU BGU Univerzálne žľaby Svetlá šírka 100, 150 >> Bezskrutková aretácia Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/paleta BGU 100/ ,0 % 30 kg BGU 100/1 až 100/ ,5 % BGU 100/6 až 100/ ,5 % BGU 100/5-0, 100/ , 182 0,0 % BGU 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol 132, 157, 182 0,0 % BGU 150/ ,0 % 50 kg BGU 150/ ,0 % 25 kg BGU 150/ ,0 % 58 kg BGU 151/0, 151/5-0, 151/10-0 s odtokom DN 100 nadol 0,0 % Kontakt Návod Art. Nr. Rošty Tr. zaťaženia Hmotnosť cca Ks/palete BGU Môstkový pozinkovaný 1000/155 A 15 KN 2,5 kg BGU Môstkový pozinkovaný 500/155 A 15 KN 1,5 kg BGU Môstkový nerezový 1000/155 A 15 KN 3,5 kg BGU Mriežkový 1000/155/MW 31/9 B 125 KN 3 kg BGU Mriežkový 500/155/MW 31/9 B 125 KN 1,5 kg BGU Mriežkový 1000/207/MW 31/9 B 125 KN 5,1 kg BGU Mriežkový 500/207/MW 31/9 B 125 KN 2,6 kg BGU Štrbinový v = mm C 250 KN BGU Liatinový mriežkový NW /155, MW 15/22 B/C 250 KN 5,5 kg BGU Liatinový mriežkový NW /207, MW 15/28 B/C 250 KN 3,5 kg 200 BGU/BGF BGF-Z SV BGU Art. Nr. Štrbinové rošty Materiál STN EN 1433 Hmotnosť cca 13200, * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 pozink. C 250 kn 4,5 kg, 13201, BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 pozink. C 250 kn 4,5 / 7,7 kg 13210, * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 pozink. D 400 kn 5,0 kg 13211, * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 pozink. D 400 kn 5,0 kg 13250, * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 nerez. V2A C 250 kn 4,5 kg 13251, BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 nerez. V2A C 250 kn 4,5 / 7,7 kg 13260, * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 nerez. V2A D 400 kn 5,0 kg 13261, * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 nerez. V2A D 400 kn 5,0 kg BGU-Z SV BG-SA Štrbinový rošt symetrický alebo asymetrický / / / / / / BGU Vpust NW /158/ kg BGU Vpust NW /231/ kg BGU Vpust NW /231/665 s presuvkou 78 kg BGU Kôš na zachytávanie nečistôt NW kg BGU Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150 0,4 kg BGU Pachový uzáver pre odtok nadol DN kg BGU Čelný/koncový kus NW 100 pozink. 0.4 kg BGU Koncový kus s odtokom DN 100 pozink. 0.5 kg BGU Držiak pre liatinový mriežkový rošt 0.2 kg BGU Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt 0.1 kg BGU Čelný/koncový kus NW 150 pozink. 0.6 kg BGU Koncový kus s odtokom DN 100 pozink. 0.7 kg Art. Nr. Príslušenstvo k štrbinovým roštom Materiál STN EN 1433 Hmotnosť cca BG-SA Dierkovaná mriežka do štrbin. roštu 8/8, 1000 mm, 2000 mm pozink. C 250 kn 0,2 / 0,3 kg BG-SA Dierkovaná mriežka do štrbin. roštu 8/8, 1000 mm, 2000 mm nerez. C 250 kn 0,2 / 0,3 kg 13370, BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, symetrický pozink. D 400 kn 0.2 kg 13371, BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický ľavý pozink. D 400 kn 0.2 kg 13372, BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický pravý pozink. C 250 kn 0.2 kg 13280, BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, symetrický nerez. C 250 kn 0.2 kg 13381, BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický ľavý nerez. D 400 kn 0.2 kg 13382, BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický pravý nerez. D 400 kn 0.2 kg 13390, BG-SA Revízna šachta V NW 100, NW 150, symetrická pozink. D 400 kn 4,9 kg 13391, BG-SA Revízna šachta V NW 100, NW 150, asymetrická pozink. D 400 kn 4,9 kg 13392, BG-SA Revízna šachta E NW 100, NW 150, symetrická nerez. V2A D 400 kn 4,9 kg 13393, BG-SA Revízna šachta E NW 100, NW 150, asymetrická nerez. V2A D 400 kn 4,9 kg BG-FA Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG * Tieto rošty vyrábeme len na požiadanie. Môstkový rošt pozink., SW 9/80 Môstkový rošt nerez., SW 5/80 Mriežkový rošt pozink., MW 31/9 Mriežkový rošt nerez., MW 31/9 Liatinový mriežkový rošt, MW 15/22 - NW 100 MW 15/28 - NW 150 Štrbinový rošt SW 18 pozink., nerez., asym. BG-PA 5

6 BGF Plytké žľaby Svetlá šírka 100 >> Bezskrutková aretácia Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF Plytký žľab 8 cm 0,0 % 20 kg BGF Plytký žľab 10 cm 0,0 % 23 kg 49 BGF /65 80/100 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Rošty Tr. zaťaženia* Hmotnosť cca Ks/palete BGU Môstkový pozinkovaný 1000/155 A 15 KN 2,5 kg BGU Môstkový pozinkovaný 500/155 A 15 KN 1,5 kg BGU Môstkový nerezový 1000/155 A 15 KN 3,5 kg BGU Mriežkový 1000/155/MW 31/9 B 125 KN 3 kg BGU Mriežkový 500/155/MW 31/9 B 125 KN 1,5 kg BGU Liatinový mriežkový 500/155, MW 15/22 B/C 250 KN 3,5 kg 200 BG-SA Štrbinové rošty (pozri vyššie) Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca BGF Čelný/koncový kus NW 100 pozink. 0,2 kg BG Pachový uzáver pre odtok nadol DN 100 0,2 kg BGU Držiak pre liatinový mriežkový rošt 0,2 kg BGU Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt 0.1 kg Vhodný do podzemných garáži, parkovacích domov, na terasy... BGF-Z Plytké žľaby SV Svetlá šírka BGF-Z SV 100/10 s liatinovou hranou BGF-Z SV V (E) 100/8 s pozinkovanou (nerez.) hranou >> BGF-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E, s rýchlouzáverom Art. Nr. Žľab Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV, NW 100, výška 100 mm 0,0 % 23 kg 49 >> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D, s rýchlouzáverom Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 100, výška 80 mm 0,0 % 17 kg BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 100, výška 100 mm 0,0 % 22 kg 49 >> BGF-Z SV E s nerezovou hranou V2A až do tr. D, s rýchlouzáverom Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 100, 80 mm 0,0 % 17 kg BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 100, 100 mm 0,0 % 22 kg 49 Všetky BGF-Z Plytké žľaby SV môžu byť vybavené otvorom DN 100 nadol >> Rošty a príslušenstvo pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30 B 125 kn 2,9 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30 B 125 kn 1,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10 C 250 kn 4,0 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10 C 250 kn 2,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30 D/E 600 kn 6,8 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30 D/E 600 kn 3,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 31/15 nerez. V2A C 250 kn 3,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 31/15 nerez. V2A C 250 kn 2,2 kg BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25 ø 8 mm nerez. V2A C 250 kn 5,0 kg BG-SV Dierkový rošt 500/147/25 ø 8 mm nerez. V2A C 250 kn 2,7 kg 22050, BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120 B/C 250 kn 4,3 kg , BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 6/120 úzka štrbina B/C 250 kn 4,7 kg 23102, BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120 D 400 kn 4,5 kg , BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 E 600 kn 4,7 kg 22756, BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 MW 27/13 E 600 kn 4,2 kg 120 Príslušenstvo BG-SV Čelná/koncová stena, pozink., nerez V2A, BG-SV Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol, BG Spojovací materiál

7 BGF-Z Plytké žľaby SV Svetlá šírka 150 >> BGF-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E, s rýchlouzáverom Art. Nr. Žľab Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV, NW 150, 100 mm 0,0 % 29 kg 35 Kontakt >> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D, s rýchlouzáverom BGF-Z SV 150 s liatinovou hranou Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 150, 100 mm 0,0 % 28 kg 35 >> BGF-Z SV E s nerezovou hranou V2A až do tr. D, s rýchlouzáverom Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 150, 100 mm 0,0 % 28 kg 35 >> Rošty a príslušenstvo pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30 B 125 kn 4,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30 B 125 kn 2,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 C 250 kn 7,8 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 C 250 kn 4,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30 D/E 600 kn 10,9 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30 D/E 600 kn 5,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 nerez. V2A C 250 kn 8,0 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 nerez. V2A C 250 kn 4,4 kg BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 12/50 úzka štrbina B/C 250 kn 6,6 kg , BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 SW 18/170 D 400 kn 7,0 kg 22764, BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kn 7,6 kg 100 BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Návod BGF-Z SV V (E) 150 s pozinkovanou (nerez.) hranou 22232, BG-SV Čelná/koncová stena, pozink., nerez V2A 0,2 kg BG-SV Spojovací materiál 0,2 kg BG BGZ-S SV 213 BG-PA BG-FA BG-Letištné Príslušenstvo 7

8 BGF-Z Plytké žľaby SV Svetlá šírka 200 >> BGF-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E, s rýchlouzáverom Art. Nr. Žľab Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV, NW 200, 100 mm 0,0 % 35 kg 28 >> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D, s rýchlouzáverom Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 200, 100 mm 0,0 % 34 kg 28 >> BGF-Z SV E s nerezovou hranou až do tr. D, s rýchlouzáverom Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 200, 100 mm 0,0 % 34 kg 28 >> Rošty a príslušenstvo pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou BGF-Z SV 200 s liatinovou hranou Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/30 C/D 400 kn 12,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/30 C/D 400 kn 6,7 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10, nerez. V2A C 250 kn 10,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10 C 250 kn 5,6 kg 22079, BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220 D 400 kn 8,0 kg , BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kn 9,3 kg , BG-SV Čelná/koncová stena, pozink., nerez V2A 0,3 kg BG-SV Spojovací materiál 0,3 kg 263 BGF-Z SV V (E) 200 s pozinkovanou (nerez) hranou Mriežkový rošt MW 30/30 alebo 30/10 tr. B, C, C/D, D/E Dierkový rošt Ø 8 mm tr. C, nerez, pre NW 100 Liatinový rošt s alebo bez rýchlouzáveru s možnosťou priskrutkovania Liatinový mriežkový rošt NW 100 s alebo bez rýchlouzáveru s možnosťou priskrutkovania Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 150/200 s alebo bez rýchlouzáveru s možnosťou priskrutkovania Všetky rošty sú vhodné i k systému BGU-Z Univerzálne žľaby SV, BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV a BG-PA Garážové žľaby SV! 8

9 BGU-Z Univerzálne žľaby SV Svetlá šírka 100 BGU-Z SV 100 s liatinovou hranou >> BGU-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E s rýchlouzáverom BGU-Z SV 100/ ,0 % 37 kg BGU-Z SV 100/1 až 100/ ,5 % kg BGU-Z SV 100/ ,0 % 41 kg BGU-Z SV 100/6 až 100/ ,5 % kg BGU-Z SV 100/ ,0 % 45 kg BGU-Z SV 100/11 až 100/ ,5 % kg BGU-Z SV 100/ ,0 % 48 kg BGU-Z SV 100/16 až 100/ ,5 % kg BGU-Z SV 100/ ,0 % 52 kg BGU-Z SV 101/0, 101/5-0, 101/10-0, 101/15-0, 101/20-0 s odtokom DN 100 nadol 165, 190, 215, 240, 265 0,0 % 42 >> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom BGU-Z SV V 100/ ,0 % 37 kg BGU-Z SV V 100/1 až 100/ ,5 % BGU-Z SV V 100/ ,0 % BGU-Z SV V 100/6 až 100/ ,5 % 39 kg BGU-Z SV V 100/ ,0 % BGU-Z SV V 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol 165, 190, 215 0,0 % 42 >> BGU-Z SV E s nerezovou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom BGU-Z SV E 100/ ,0 % 40 kg BGU-Z SV E 100/5-0 s odtokom DN 100 nadol 190 0,0 % 40 kg 35 BG BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Návod Kontakt BGU-Z SV V (E) 100 s pozinkovanou (nerezovou) hranou >> Rošty a príslušenstvo Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30 B 125 kn 2,9 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30 B 125 kn 1,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10 C 250 kn 4,0 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10 C 250 kn 2,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30 D/E 600 kn 6,8 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30 D/E 600 kn 3,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 31/15 nerez C 250 kn 3,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 31/15 nerez C 250 kn 2,2 kg BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25, Ø 8 mm, nerez C 250 kn 5,0 kg BG-SV Dierkový rošt 500/147/25 Ø 8 mm, nerez C 250 kn 2,7 kg 22050, BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 16/120 B/C 250 kn 4,3 kg , BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 6/120 B/C 250 kn 4,7 kg 22102, BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 16/120 D 400 kn 4,5 kg , BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 E 600 kn 4,7 kg 22756, BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kn 4,2 kg 120 BGZ-S SV BG-Letištné Príslušenstvo BGU-Z Vpust SV 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN kg BGU-Z Vpust SV V 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150, pozink. 49 kg BGU-Z Vpust SV E 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150, nerez 49 kg BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW BG-SV Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol BG-SV Pachový uzáver do vpuste DN , BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez 22221, BG-SV Koncový kus s odtokom DN 100 pozink., nerez BG-SV Spojovací material BG-FA BG-PA 9

10 BGU-Z Univerzálne žľaby SV Svetlá šírka 150 >> Univerzálny žľab BGU-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E s rýchlouzáverom BGU-Z SV 150/ ,0 % 55 kg BGU-Z SV 150/1 až 150/ ,5 % kg BGU-Z SV 150/6 až 150/ ,5 % kg BGU-Z SV 150/ ,0 % 62 kg BGU-Z SV 151/0 s odtokom nadol DN ,5 % 54 kg BGU-Z SV 151/5-0 s odtokom nadol DN ,0 % 58 kg BGU-Z SV 151/10-0 s odtokom nadol DN ,0 % 61 kg 15 >> Univerzálny žľab BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom BGU-Z SV V 150/ ,0 % 55 kg BGU-Z SV V 150/1 až 150/ ,5 % kg BGU-Z SV V 150/6 až 150/ ,5 % kg BGU-Z SV V 150/ ,0 % 62 kg BGU-Z SV V 151/0 s odtokom nadol DN ,5 % 54 kg BGU-Z SV V 151/5-0 s odtokom nadol DN ,0 % 58 kg BGU-Z SV V 151/10-0 s odtokom nadol DN ,0 % 61 kg 15 BGU-Z SV 150 s liatinovou hranou >> Univerzálny žľab BGU-Z SV E s nerezovou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom BGU-Z SV E 150/ ,0 % 57 kg BGU-Z SV E 151/5-0 s odtokom DN 150 nadol 240 0,0 % 57 kg 20 BGU-Z SV V (E) 150 s pozinkovanou (nerezovou) hranou >> Rošty a príslušenstvo Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30 B 125 kn 4,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30 B 125 kn 2,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 C 250 kn 7,8 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 C 250 kn 4,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30 D/E 600 kn 10,9 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30 D/E 600 kn 5,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 31/10 nerez C 250 kn 8,0 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 31/10 nerez C 250 kn 4,4 kg BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 12/50 úzka štrbina B/C 250 kn 6,6 kg , BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 16/170 D 400 kn 7,0 kg , BG-SV Liat. rošt 500/197/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kn 7,6 kg BGU-Z Vpust SV 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN kg BGU-Z Vpust SV V 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN pozink 82 kg BGU-Z Vpust SV E 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN nerez. 82 kg BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/ , BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez 22231, BG-SV Koncový kus s odtokom DN 150 pozink., nerez BG-SV Spojovací material 10

11 BGU-Z Univerzálne žľaby SV Svetlá šírka 200 >> BGU-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E s rýchlouzáverom BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/ ,0 % 84 kg BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/1 až 200/ ,5 % kg BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/ ,0 % 88 kg BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/6 až 200/ ,5 % kg BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/ ,0 % 92 kg BGU-Z Univerzálny žľab SV 201/0, 201/5-0, 201/10-0 s odtokom DN 200 nadol 280, 305, 330 0,0 % 83, 87, 91 kg 12 Kontakt Návod >> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/ ,0 % 83 kg BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/1 až 200/ ,5 % kg BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/ ,0 % 87 kg BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/6 až 200/ ,5 % kg BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/ ,0 % 91 - kg 12 BGU-Z Univerzálny žľab SV V 201/0, 201/5-0, 201/ s odtokom DN 200 nadol 280, 305, 330 0,0 % 82, 86, 90 kg 12 BGU/BGF BGF-Z SV BGU-Z SV 200 s liatinovou hranou >> BGU-Z SV E s nerezovou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom BGU-Z SV E 200/ ,0 % 87 kg BGU-Z SV E 201/5-0 s odtokom DN 200 nadol 305 0,0 % 87 kg 12 BGU-Z SV BGU-Z SV V (E) 200 s pozinkovanou (nerezovou) hranou >> Rošty a príslušenstvo Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/30 C/D 400 kn 12,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/30 C/D 400 kn 6,7 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10 nerez C 250 kn 10,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10 nerez C 250 kn 5,6 kg 22079, BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 MW 18/220 D 400 kn 8,0 kg , BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kn 9,3 kg BGU-Z Vpust SV 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN kg BGU-Z Vpust SV V 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN kg BGU-Z Vpust SV E 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN kg BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/ , BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez 22241, BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 pozink., nerez BG-SV Spojovací material BG-PA BG-FA Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG 11

12 BG Štandardné žľaby >> BG Štandardné žľaby NW 100 s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom BG BG 100/ ,0 % 57 kg BG 100/1 až 100/ ,0 % kg BG 100/ ,0 % 68 kg BG 100/6 až 100/ ,0 % kg BG 100/ ,0 % 80 kg BG 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol 175, 225, 275 0,0 % 57 kg 20 Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG Mriežkový rošt 1000/140/40/2 64/20 A 15 kn 3,3 kg BG Mriežkový rošt 500/140/40/2 64/20 A 15 kn 1,8 kg BG Mriežkový rošt 1000/140/40/2 31/31 B 125 kn 4,7 kg BG Mriežkový rošt 500/140/40/2 31/31 B 125 kn 2,5 kg BG Mriežkový rošt 1000/140/40/2 31/9 C 250 kn 5,0 kg BG Mriežkový rošt 500/140/40/2 31/9 C 250 kn 2,5 kg BG Mriežkový rošt 1000/140/40/5 35/35 C 250 kn 8,0 kg BG Mriežkový rošt 500/140/40/5 35/35 C 250 kn 4,0 kg BG Liatinový rošt 500/140/40 16/100 D 400 kn 5,8 kg BG Betónový rošt 500/140/40 25/55 N A 15 kn 4,0 kg BG Vpust 500/210/ kg BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100 0,4 kg BG Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol 0,2 kg BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87 0,39 kg BG Pachový uzáver do vpuste DN 150 0,3 kg BG Čelný/koncový kus betónový 4,5 kg BG Koncový kus s odtokom DN 100 betónový 5,4 kg BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW 31/31, MW 35/35 0,1 kg BG Držiak patentný pre liatinové rošty 0,1 kg >> BG Štandardné žľaby NW 150 s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom BG BG 150/ ,0 % 86 kg BG 150/1 až 150/ ,5 % kg BG 150/ ,0 % 95 kg BG 150/6 až 150/ ,5 % kg BG 150/ ,0 % 100 kg BG 151/0, 151/5-0, 151/10-0 s odtokom DN 150 nadol 235, 260, 285 0,0 % 86 kg 16 Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG Mriežkový rošt 1000/190/40/2 31/31 B 125 kn 5,1 kg BG Mriežkový rošt 500/190/40/20 31/31 B 125 kn 2,8 kg BG Mriežkový rošt 1000/190/40/2 31/9 B 125 kn 6,8 kg BG Mriežkový rošt 500/190/40/2 31/9 B 125 kn 4,3 kg BG Mriežkový rošt 1000/190/40/5 35/35 C 250 kn 10,4 kg BG Mriežkový rošt 500/190/40/5 35/35 C 250 kn 5,2 kg BG Liatinový rošt 500/190/40 18/145 B 125 kn 6,4 kg BG Liatinový rošt 500/190/40 18/145 D 400 kn 8,2 kg BG Betónový rošt 500/190/40 9/90 L A 15 kn 6,0 kg BG Betónový rošt 500/190/40 26/90 N A 15 kn 6,0 kg BG Vpust 500/270/ kg BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150 1,6 kg BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87 3,9 kg BG Pachový uzáver do vpuste DN 150 0,3 kg BG Čelný/koncový kus betónový 6,2 kg BG Koncový kus s odtokom DN 150 betónový 6,3 kg BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW 31/31, MW 35/35 0,1 kg BG Držiak patentný pre liatinové rošty 0,1 kg 12

13 BG Štandardné žľaby >> BG Štandardné žľaby NW 200 s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom BG 200/0 v = 270 mm 270 0,0 % 125 kg BG 200/10-0 v = 370 mm 370 0,0 % 155 kg BG 201/0, 201/10-0 s odtokom DN 200 nadol 270, 370 0,0 % 125 kg 12 Kontakt BG Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG Mriežkový rošt 1000/260/40/2 30/30 B 125 kn 7,2 kg BG Mriežkový rošt 500/260/40/2 30/30 B 125 kn 3,6 kg BG Mriežkový rošt 1000/260/40/5 35/35 C 250 kn 14,2 kg BG Mriežkový rošt 500/260/40/5 35/35 C 250 kn 7,0 kg BG Liatinový rošt 500/260/40 18/215 D 400 kn 10,0 kg 100 Návod / / BG Vpust 500/340/ kg BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW kg BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87 7,4 kg BG Pachový uzáver do vpuste DN 200 0,4 kg BG Čelný/koncový kus betónový 8,5 kg BG Koncový kus s odtokom DN 200 betónový 7,9 kg BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW30/30, MW 35/358 0,1 kg BG Držiak patentný pre liatinové rošty 0,1kg BGU/BGF BGF-Z SV Mriežkový rošt 31/31, tr. B, 30/30 tr. B, 35/35, tr. C Mriežkový rošt 64/20, tr. A, 31/9, tr. B, 31/9, tr. C Liatinový rošt tr. B 125 kn alebo tr. D 400 kn Betónový rošt N a L tr. A 15 kn Vpust k žľabovému systému Kôš na nečistoty k vpustom Pachový uzáver k vpustom Pachový uzáver pre odtok nadol DN 100 BG-PA BG-FA Príslušenstvo BG BGU-Z SV BGZ-S SV BG-Letištné Žľab s odtokom nadol DN 100, DN 150, DN 200 Čelný/koncový kus podľa systému z betónu, pozinkované Držiak k roštom pre BG-Štandardné žľaby Spojovací materiál pre BGU(F)-Z SV a BGZ-S 13

14 BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV >> BGZ-S SV 100 s liatinovou hranou až do tr. F s rýchlouzáverom BGZ-S SV BGZ-S SV 100/ ,0 % 59 kg BGZ-S SV 100/1 až 100/ ,5 % BGZ-S SV 100/ ,0 % BGZ-S SV 100/6 až 100/ ,5 % BGZ-S SV 100/ ,0 % 65 kg BGZ-S SV 100/11 až 100/ ,5 % BGZ-S SV 100/ ,0 % BGZ-S SV 100/16 až 100/ ,5 % BGZ-S SV 100/ ,0 % 71 kg BGZ-S SV 101/0, 101/5-0, 101/10-0, 101/15-0, 101/20-0 s odtokom DN 100 nadol 185, 210, 235, 260, 285 0,0 % 20 Art. Nr. Rošty s rýchlouzáverom STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 30/30 D/E 600 kn 6,8 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 30/30 D/E 600 kn 3,5 kg BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 18/120 D 400 kn 4,5 kg BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 24/24 E 600 kn 4,7 kg BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 24/24, MW 27/13 E 600 kn 4,2 kg 120 Art. Nr. Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BGZ-S Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 24/24 E 600 kn 4,7 kg BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 24/24, MW 27/13 E 600 kn 4,2 kg BGZ-S Liatinový rošt 500/147/25 16/120 F 900 kn 6,0 kg BGZ-S Liatinový rošt plný 500/147/25 F 900 kn 7,6 kg BGZ-S Vpust SV 500/211/510 s tesniacou prechodkou DN kg BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100 0,4 kg BG Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol 0,2 kg BG Pachový uzáver do vpuste DN 150 0,3 kg BG Čelný koncový kus 0,4 kg BG Koncový kus s odtokom DN 100 0,5 kg BG Spojovací materiál >> BGZ-S SV 150 s liatinovou hranou až do tr. F s rýchlouzáverom BGZ-S SV BGZ-S SV 150/ ,0 % 87 kg BGZ-S SV 150/1 až 150/ ,5 % BGZ-S SV 150/ ,0 % BGZ-S SV 150/6 až 150/ ,5 % BGZ-S SV 150/ ,0 % 92 kg BGZ-S SV 150/11 až 150/ ,5 % BGZ-S SV 150/ ,0 % BGZ-S SV 150/16 až 150/ ,5 % BGZ-S SV 150/ ,0 % 102 kg BGZ-S SV 151/0, 151/5-0, 151/10-0, 151/15-0, 151/20-0 s odtokom DN 150 nadol 240, 265, 290, 315, 340 0,0 % 12 Art. Nr. Rošty s rýchlouzáverom STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 30/30 D/E 600 kn 10,9 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 30/30 D/E 600 kn 5,6 kg BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 18/170 D 400 kn 7,0 kg BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 s pozdĺž. mriežkou MW 27/13 E 600 kn 7,6 kg 100 Art. Nr. Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BGZ-S Liatin. rošt 500/197/25 s pozdĺž. mriežkou MW 27/13 E 600 kn 7,6 kg BGZ-S Liatinový rošt 500/197/25 15/75 F 900 kn 11,4 kg BGZ-S Vpust SV 500/261/690 s tesniacou prechodkou DN kg BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150 0,3 kg BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87 3,9 kg BG Pachový uzáver pre vpuste DN 150 0,3 kg BG Čelný koncový kus 0,4 kg BG Koncový kus s odtokom DN 150 0,5 kg BG Spojovací materiál 14

15 BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV >> BGZ-S SV 200 s liatinovou hranou až do tr. F s rýchlouzáverom BGZ-S SV BGZ-S SV 200/ ,0 % 102 kg BGZ-S SV 200/1 až 200/ ,5 % BGZ-S SV 200/ ,0 % BGZ-S SV 200/6 až 200/ ,5 % BGZ-S SV 200/ ,0 % 112 kg BGZ-S SV 201/0, 201/5-0, 201/10-0 s odtokom DN 200 nadol 295, 320, 345 0,0 % 12 Art. Nr. Rošty s rýchlouzáverom STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 30/30 C/D 400 kn 12,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 30/30 C/D 400 kn 6,7 kg BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 18/220 D 400 kn 8,0 kg BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kn 9,3 kg 60 Art. Nr. Rošty bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BGZ-S Liatinový 500/247/25 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kn 9,3 kg BGZ-S Liatinový rošt 500/247/25 18/220 F 900 kn 12,0 kg BGZ-S Liatinový rošt plný 500/247/25 F 900 kn 16,3 kg 60 D+D/E 400/600 kn BGZ-S Vpust SV 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN kg BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200 0,3 kg BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87 7,4 kg BG Pachový uzáver do vpuste DN 200 0,4 kg BG-SV Čelný koncový kus 0,7 kg BG-SV Koncový kus s odtokom DN 100 0,9 kg BG-SV Spojovací materiál BG BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Návod Kontakt >> BGZ-S SV 300 s liatinovou hranou až do tr. F s rýchlouzáverom BGZ-S SV 300/ ,0 % 162 kg BGZ-S SV 300/1 s odtokom DN 200 nadol BGZ-S SV BGZ-S Art. Nr. Rošty s rýchlouzáverom STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25 30/30 C 250 kn 23,3 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25 30/30 C 250 kn 11,7 kg BG-SV Liatinový rošt 500/347/25 16/148 D 400 kn 23,2 kg BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MV 25/14 E 600 kn 20,9 kg 30 Art. Nr. Rošty bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 16/148 D 400 kn 23,2 kg BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MV 25/14 E 600 kn 20,9 kg BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 16/148 F 900 kn 28,8 kg BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 plný F 900 kn 34,6 kg BGZ-S Vpust SV 565/550/ dielny s tesniacou prechodkou DN kg BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/ BG Pachový uzáver do vpuste DN BG-SV Čelný koncový kus BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 BG-SV Spojovací materiál BG-Letištné Príslušenstvo BG-FA BG-PA 15

16 (395) BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž >> BGZ-S 400 s liatinovou hranou až do tr. F BGZ-S 400/ ,0 % 227 kg BGZ-S 401/0 s odtokom DN 200 nadol BGZ-S Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 15/125 D 400 kn 34,9 kg BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 15/125 D/E 600 kn 35,5 kg BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 15/125 F 900 kn 43,0 kg BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 plný D/E 600 kn 38,4 kg BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2-dielny s tesniacou prechodkou DN kg BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 400 0,4 kg BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87 7,4 kg BG Pachový uzáver do vpuste DN 200 0,6 kg BG-SV Čelný/koncový kus 2,1 kg BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 2,1 kg BG-SV Spojovací materiál >> BGZ-S 500 V s pozinkovanou hranou až do tr. F BGZ-S 500/0, dĺžka = 2500 mm 625 0,0 % 720 kg BGZ-S 500/0, dĺžka = 1000 mm 360 kg BGZ-S 501/0 s odtokom DN 200 nadol Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BGZ-S Liatinový rošt 500/547/25 15/248 D/E 600 kn 52,1 kg 10 BGZ-S 500 V BG-SV Čelný/koncový kus 3,5 kg 3,5 kg BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 3,5 kg 3,5 kg BG-SV Spojovací materiál BGZ-S 400 (300) bez hrany (300) a 2500 mm 499 (399) VHODNÉ AJ AKO TUNELOVÝ PODCHOD PRE OBOJŽIVELNÍKY, PRÍPADNE AKO PRIEKOPOVÉ TVÁRNICE 16

17 Referencie BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž bol špeciálne vyvinutý do prevádzok, kde pôsobia silné prejazdné, brzdné a točné sily. Možné štvornásobné priskrutkovanie a výčnelky na spodnej strane roštu zabezpečujú pevné spojenie s telesom žľabu. Pri použití na huste frekventovaných komunikáciach sa odporúča rošt v závislosti od prevádzky, hustoty a prejazdných rýchlosti priskrutkovať. Spojovací materiál je vymeniteľný. BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Kontakt Návod Referencie BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž veľké svetlé šírky pri vysokom zaťažení Zvláštnosťou pre BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž sú zabetónované liatinové Z hrany, ktoré prinášajú žľabu a roštu vyššiu stabilitu. Mriežkové či liatinové rošty majú únosnosť až do 900 kn. Pri prevádzkach, kde sa vyžaduje plné zakrytie (napríklad kanálové rošty, kolektory) ponúkame nový plný liatinový rošt. BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž sa vyrábajú vo svetlých šírkach NW 100, 150, 200, 300, 400 a 500. Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG BG-PA BG-FA 17

18 BG Letištné žľaby >> BG Letištné žľaby NW 100 so špeciálnou hranou až do tr. F a s priskrutkovateľnými roštami 200 BG Letištný žľab NW Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca BG Letištný žľab NW 100, L = 2500 mm 0,0 % 530 kg/m BG Letištný žľab NW 100, 0,0 % BG Letištný žľab NW 101 s otvorom 500/300 nadol BG Letištný žľab NW 100 s odtokom DN 100 nadol >> BG Letištné žľaby NW 200 so špeciálnou hranou až do tr. F a s priskrutkovateľnými roštami Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca BG Letištný žľab NW 200, L = 2500 mm 0,0 % 560 kg/m BG Letištný žľab NW 200, 0,0 % BG Letištný žľab NW 200 s otvorom 500/300 nadol BG Letištný žľab NW 200 s odtokom DN 200 nadol BG Letištný žľab NW 200/10-0, L = 2500 mm BG Letištný žľab NW 200/10-0, BG Letištný žľab NW 200/10-0, L = 2500 mm BG Letištný žľab NW BG Letištný žľab NW / / >> BG Letištné žľaby NW 300 so špeciálnou hranou až do tr. F a s priskrutkovateľnými roštami Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca BG Letištný žľab NW 300, L = 2500 mm 0,0 % 720 kg/m BG Letištný žľab NW 300, 0,0 % BG Letištný žľab NW 301 s otvorom 500/300 nadol, L = 2500 mm BG Letištný žľab NW 301 s odtokom DN 200 >> Rošty a príslušenstvo Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca BG-SI Liatinový rošt 500/147/25 16/120 F 900 kn 6,0 kg BG-SI Liatinový rošt 500/147/25 plný F 900 kn 7,6 kg BG-SI Liatinový rošt 500/247/25 16/220 F 900 kn 12 kg BG-SI Liatinový rošt 500/247/25 plný F 900 kn 16,3 kg BG-SI Liatinový rošt 500/347/25 16/148 F 900 kn 28,8 kg BG-SI Liatinový rošt 500/3477/25 plný F 900 kn 34,6 kg Vpust pre BG Letištný žľab NW 100, 1 m x 0,5 m x 1 m 1200 kg Čelný/koncový kus NW 100 3,8 kg Vpust pre BG Letištný žľab NW 200, 1 m x 0,6 m x 1 m 1300 kg Čelný/koncový kus NW 200 4,5 kg Vpust pre BG Letištný žľab NW 300, 1 m x 0,7 m x 1 m 1350 kg Čelný/koncový kus NW 300 4,5 kg Liatinový rošt tr. F - NW 100 Liatinový rošt tr. F - NW 100 plný Liatinový rošt tr. F - NW 200 Liatinový rošt tr. F - NW 200 plný L = 1000 alebo 2500 mm Liatinový rošt tr. F - NW 300 >> BG Štrbinové žľaby bez roštu Liatinový rošt tr. F - NW 300 plný Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca BG Štrbinový žľab NW 100 0,0 % 425 kg/m BG Štrbinový žľab NW 100 s otvorom 600/80 nadol Čelný/koncový kus pre Štrbinový žľab 3,1 kg 18

19 Referencie BG-Letištný žľab maximálna bezpečnosť pri najvyšších nárokoch BG-Letištný žľab je vyvinutý pre najvyššie zaťaženia na medzinárodných letiskách. Vyrába sa v štandardných dĺžkach 1 m a 2,5 m. Masívne betónové teleso, ktoré je príslušne vystužené znesie bez následkov prejazdné i brzdné sily každého lietadla. V hornej pohľadovej časti je žľab obalený ukotveným oceľovým plášťom, aby optimálne zodpovedal technickým požiadavkam. BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Kontakt Návod Referencie BG-Letištné žľaby / BG-Štrbinové žľaby Letisko vo Viedni Schwechate je náš najdôležitejší partner v tejto oblasti. Vzájomnou spoluprácou sa nám podarilo žľaby optimalizovať a vyvinúť kompletný program pre príslušenstvo. BG-Letištné žľaby môžu byť podľa požiadavky vyrobené v tvare T alebo sa križujúc Taktiež ponúkame štrbinové žľaby, ktoré môžu byť použité predovšetkým po okrajoch rozletových dráh. Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG BG-PA BG-FA 19

20 BGZ-S Vpusty >> BGZ-S 200 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny s liatinovým rámom a roštom na pántoch Art. Nr. Vpust BGZ-S 200 Stavebná výška Hmotnosť cca BGZ-S 200 Vpust vrchný diel s rámom kg , 3-dielny stredný diel kg spodný diel s odtokom DN kg BGZ-S 200 Vpust s rámom a odtokom DN dielny 650 Art. Nr. Rošty a príslušenstvo STN EN 1433 Hmotnosť cca BGZ-S 200 Liatinový rošt 500/267/25 27/220 na pántoch D 400 kn 9,3 kg Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200 Spojovací materiál >> BGZ-S 300 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny s liatinovým rámom Art. Nr. Vpust BGZ-S 400 bodová Stavebná výška Hmotnosť cca BGZ-S 300 Vpust bodová vrchný diel s rámom kg 22581, stredný diel 180 / kg / 78 kg spodný diel s odtokom DN kg Art. Nr. Rošty a príslušenstvo STN EN 1433 Hmotnosť cca Liatinový rošt 500/347/25 16/148 D 600 kn 23,2 kg Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14 E 600 kn 20,9 kg Liatinový rošt 500/347/25 16/148 F 900 kn 35,5 kg Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200 0,4 kg Spojovací materiál >> BGZ-S 400 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny s liatinovým rámom Art. Nr. Vpust BGZ-S 400 bodová Stavebná výška Hmotnosť cca BGZ-S 400 Vpust bodová vrchný diel s rámom kg 22581, stredný diel 180 / kg / 78 kg spodný diel s odtokom DN kg Art. Nr. Rošty a príslušenstvo STN EN 1433 Hmotnosť cca Liatinový rošt 500/447/25 15/125 D 400 kn 34,9 kg Liatinový rošt 500/447/25 15/125 D/E 600 kn 35,5 kg Liatinový rošt 500/447/25 15/125 F 900 kn 43,0 kg Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200 Spojovací materiál Typ vpustu Svetlá šírka L B B 1 H C D BGU BG BGU-Z SV BGZ-S SV

21 BGZ-S Vpusty VPUST BGZ-S dielny VPUST BGZ-S dielny VPUST BGZ-S dielny VPUST BGZ-S 400 spredu 4-dielny VPUST BGZ-S 300 zboku 4-dielny BG BGU-Z SV BGF-Z SV Kontakt BGU/BGF Návod VPUST BGZ-S 300 spredu 4-dielny s odtokom v medzikuse BG-PA BG-FA BGZ-S SV BG-Letištné Príslušenstvo 21

22 BG-FA Fasádne žľaby BG-FA RB 130 Fixná stavebná výška Pohyblivá stavebná výška >> BG-FA Fasádny žľab, šírka žľabu RB 130 jednostranne perforovaný alebo plný, pozinkovaný, nerez V2A Art. Nr. Žľabové teleso hrúbka materiálu 1,0 mm Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška pozink. 55 2,3 kg BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška pozink. 70 2,6 kg BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška pozink ,2 kg BG-FA Fasádny žľab V RB 130, pohyblivá stavebná výška pozink ,9 kg BG-FA Fasádny žľab V RB 130, pohyblivá stavebná výška pozink ,9 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška nerez V2A 55 2,3 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška nerez V2A 70 2,6 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška nerez V2A 110 3,2 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 130, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,9 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 130, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,9 kg Art. Nr. Rošty šírka 122 mm Materiál Hmotnosť cca BG-FA Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10 pozink. 3,0 kg BG-FA Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10 pozink. 1,6 kg BG-FA Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 8 mm pozink. 3,5 kg BG-FA Dierkový rošt 500/122/20, Ø 8 mm pozink. 2,0 kg BG-FA Chodníkový rošt 1000/122/20, SW 9/85 pozink. 1,4 kg BG-FA Chodníkový rošt 500/122/20, SW 9/85 pozink. 0,8 kg BG-FA Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10 nerez V2A 3,0 kg BG-FA Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10 nerez V2A 1,6 kg BG-FA Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 8 mm nerez V2A 3,5 kg BG-FA Dierkový rošt 500/122/20, Ø 8 mm nerez V2A 2,0 kg BG-FA Chodníkový rošt 1000/122/20, SW 9/85 nerez V2A 1,4 kg BG-FA Chodníkový rošt 500/122/20, SW 9/85 nerez V2A 0,8 kg Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 55 0,1 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 70 0,1 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink ,1 kg BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška pozink ,1 kg BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška pozink ,2 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 55 0,1 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 70 0,1 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 110 0,1 kg BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,1 kg BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,2 kg BG-FA Spojovací materiál nerez V2A Mriežkový rošt MW 30/10 pre RB 130, 230 Dierkový rošt pre RB 130, 230 Chodníkový rošt pre RB 130 Image rošt slnko Image rošt ruža Dodacie doba a cena na objednávku! Všetky kryty pre BG Fasádne žľaby sú pochôdzne a prejazdné aj pre invalidné vozíky! Žľaby môžu byť vyrobené podľa potreby od 500 mm 2000 mm. Cena dohodou. 22

23 BG-FA Fasádne žľaby BG-FA RB 230 Fixná stavebná výška Pohyblivá stavebná výška >> BG-FA Fasádny žľab, šírka žľabu 230 jednostranne perforovaný, alebo plný pozinkovaný, nerez V2A Art. Nr. Žľabové teleso hrúbka materiálu 1,0 mm Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška pozink. 55 3,1 kg BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška pozink. 70 3,4 kg BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška pozink ,0 kg BG-FA Fasádny žľab V RB 230, pohyblivá stavebná výška pozink ,9 kg BG-FA Fasádny žľab V RB 230, pohyblivá stavebná výška pozink ,7 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška nerez V2A 55 3,1 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška nerez V2A 70 3,4 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška nerez V2A 110 4,0 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 230, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,9 kg BG-FA Fasádny žľab E RB 230, pohyblivá stavebná výška ,7 kg Art. Nr. Rošty šírka 222 mm Materiál Hmotnosť cca BG-FA Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10 pozink. 6,0 kg BG-FA Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10 pozink. 3,1 kg BG-FA Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 8 mm pozink. 3,5 kg BG-FA Dierkový rošt 500/222/20 Ø 8 mm pozink. 1,7 kg BG-FA Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10 nerez V2A 6,0 kg BG-FA Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10 nerez V2A 3,1 kg BG-FA Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 8 mm nerez V2A 6,2 kg BG-FA Dierkový rošt 500/222/20, Ø 8 mm nerez V2A 3,1 kg Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 55 0,1 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 70 0,1 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink ,2 kg BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška pozink ,2 kg BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška pozink ,3 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 55 0,1 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 70 0,1 kg BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 110 0,2 kg BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,2 kg BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,3 kg BG-FA Spojovací materiál pe všetky rošty nerez V2A (Potreba na jeden bm: 2 ks) >> BG-FA Nástavce vhodný ako bodový vpust, revízna šachta spolu s mriežkovým roštom MW 30/10 Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-FA Nástavec V 400/400, pohyblivá stavebná výška pozink ,0 kg BG-FA Nástavec V 400/400, pohyblivá stavebná výška pozink ,0 kg BG-FA Nástavec E 400/400, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,0 kg BG-FA Nástavec E 400/400, pohyblivá stavebná výška nerez V2A ,0 kg BG-Letištné BGZ-S SV BG BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Návod Kontakt >> BG-FA Spojovací kanál pre spojenie žľabu a strešného odtoku Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-FA Spojovací kanál, 1000/90/30 pozink. 30 1,5 kg BG-FA Spojovací kanál, 1000/90/30 nerez V2A 30 1,5 kg Príslušenstvo BG-FA Všetky kryty pre BG Fasádné žľaby sú pochôdzné a pojazdné pre invalidné vozíky! Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a mm) BG-PA 23

24 BG-FA Fasádne štrbinové žľaby >> BG-FA Fasádny štrbinový žľab, svetlá šírka 18 na odvedenie vody z omietaných, drevených a sklenených fasád Art. Nr. Žľabové teleso hrúbka materiálu 1,00 mm Materiál Stavebná výška Hmotnosť cca BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 plný pozink ,6 kg BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 perforovaný pozink ,1 kg BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 plný nerez V2A 170 2,6 kg BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 perforovaný nerez V2A 170 2,1 kg BG-FA SW 18 Art. Nr. Kryty Materiál Hmotnosť cca BG-FA Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, pozink. 0,5 kg BG-FA Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, nerez V2A 0,5 kg 170 mm 18 mm 110 mm Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška Hmotnosť cca BG-FA Revízna šachta 300/275, zvislý odtok DN 100 pozink ,0 kg BG-FA Revízna šachta 300/275, zvislý odtokdn 100 nerez V2A 260 7,0 kg BG-FA Rohový kus vonkajší 150/150 pozink ,0 kg BG-FA Rohový kus vnútorný 150/150 pozink ,0 kg BG-FA Rohový kus vonkajší 150/150 nerez V2A 170 5,0 kg BG-FA Rohový kus vnútorný 150/150 nerez V2A 170 5,0 kg BG-FA Čelná stena ľavá, šírka 75 mm pozink ,2 kg BG-FA Čelná stena pravá, šírka 75 mm pozink ,2 kg BG-FA Čelná stena ľavá, šírka 75 mm nerez V2A 170 0,2 kg BG-FA Čelná stena pravá, šírka 75 mm nerez V2A 170 0,2 kg Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a mm). 75 mm BG-FA Fasádne žľaby Hydraulický priemerný prepočet Zrážky Prípustná odvodňovaná plocha Prípustná odvodňovaná plocha RB 130 RB 230 (l/s ha) Výška 55 Výška 70 Výška 110 Výška 55 Výška 70 Výška 110 (Qmax = 0,6 l/s) (Qmax = 0,9 l/s) (Qmax = 3,6 l/s) (Qmax = 1,2 l/s) (Qmax = 1,8 l/s) (Qmax = 6,7 l/s) m² 60 m² 240 m² 80 m² 120 m² 450 m² m² 45 m² 180 m² 65 m² 90 m² 340 m² m² 35 m² 140 m² 50 m² 70 m² 270 m² m² 30 m² 120 m² 40 m² 60 m² 225 m² m² 25 m² 100 m² 35 m² 50 m² 190 m² m² 22 m² 90 m² 30 m² 45 m² 165 m² POZNÁMKA: Tieto priemerné výpočty vychádzajú z plných neperforovaných BG-FA Fasádnych žľabov o dĺžke 20 m a voľnom výtoku. Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme. 24

25 BG-PA Garážové žľaby BG-PA NW 100 bez rýchlouzáveru BG-PA SV NW 100 s rýchlouzáverom 55 >> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 100 teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom BEZ RÝCHLOUZÁVERU Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Garážové žľaby V NW 100 hrúbka 1,50 mm pozink. 55 4,1 kg BG-PA Garážové žľaby E NW 100 hrúbka 1,25 mm nerez V2A 55 3,4 kg >> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 100 teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Garážové žľaby SV V NW 100 hrúbka 2,00 mm pozink. 55 3,5 kg BG-PA Garážové žľaby SV E NW 100 hrúbka 1,50 mm nerez V2A 55 2,9 kg >> Kryty a príslušenstvo na garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU Art. Nr. Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-PA Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30 B 125 kn 3,0 kg BG-PA Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30 B 125 kn 1,5 kg BG-PA Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kn 3,0 kg BG-PA Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kn 1,5 kg BG-PA Liatinový rošt 500/147/25, SW 14/100 D 400 kn 4,2 kg 120 BGF-Z SV BGU/BGF Návod Kontakt ) Na objednávku 3) Bez možnosti priskrutkovania 55 Art. Nr. Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30 B 125 kn 2,9 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30 B 125 kn 1,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10 C 250 kn 4,0 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10 C 250 kn 2,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30 D/E 600 kn 6,8 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30 D/E 600 kn 3,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 31/15, nerez V2A C 250 kn 3,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 31/15, nerez V2A C 250 kn 2,2 kg BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25, Ø 8 mm, nerez V2A 3) C 250 kn 5,0 kg BG-SV Dierkový rošt 500/147/25, Ø 8 mm, nerez V2A 3) C 250 kn 2,7 kg BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 16/120 B/C 250 kn 4,3 kg BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 6/120, úzka štrbina 1) B/C 250 kn 4,7 kg BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 16/120 D 400 kn 4,5 kg BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25, SW 24/24 E 600 kn 4,7 kg BG-SV Liatinový s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/134 E 600 kn 4,2 kg 120 Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 70, pozink. 55 1,7 kg BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 70, nerez 55 1,4 kg BG-PA L-kus E, L = 500/680 nerez 55 2,9 kg BG-PA T-kus E, L = 500/680 nerez 55 2,9 kg BG-PA Čelný kus pozink. 0,3 kg BG-PA Čelný kus nerez 0,2 kg BG-PA Prechodka pozink. 0,3 kg BG-PA Prechodka nerez 0,3 kg BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie pozink. 0,4 kg BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie nerez 0,4 kg BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty nerez 0,1 kg BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty nerez 0,1 kg BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty na konci nerez 0,1 kg Art. Nr. Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 70, pozink. 55 1,7 kg BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 70, nerez 55 1,4 kg BG-PA L-kus SV E, L = 500/680 nerez 55 2,9 kg BG-PA T-kus SV E, L = 500/680 nerez 55 2,9 kg BG-PA Čelný kus SV pozink. 0,3 kg BG-PA Čelný kus SV nerez 0,2 kg BG-PA Prechodka SV pozink. 0,3 kg BG-PA Prechodka SV nerez 0,3 kg BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie pozink. 0,4 kg BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie nerez 0,4 kg BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica) BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica) (Pri roštoch s rýchlouzáverom SV spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb) BG-PA BG-FA Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG BGU-Z SV Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a mm) 25

26 BG-PA Garážové žľaby >> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 150 teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom BEZ RÝCHLOUZÁVERU Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Garážové žľaby V NW 150 hrúbka 1,50 mm pozink. 55 4,8 kg BG-PA Garážové žľaby E NW 150 hrúbka 1,25 mm nerez V2A 55 4,0 kg BG-PA NW 150 bez rýchlouzáveru BG-PA SV NW 150 s rýchlouzáverom >> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 150 teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Garážové žľaby SV V NW 150 hrúbka 2,00 mm pozink. 55 4,1 kg BG-PA Garážové žľaby SV E NW 150 hrúbka 1,50 mm nerez V2A 55 3,4 kg >> Kryty a príslušenstvo na garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU Art. Nr. Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30 B 125 kn 4,2 kg BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30 B 125 kn 2,1 kg BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kn 4,2 kg BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kn 2,1 kg BG-PA Liatinový rošt 500/197/25, SW 14/45 D 400 kn 6,9 kg 100 Art. Nr. Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM SV STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30 B 125 kn 4,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30 B 125 kn 2,5 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10 C 250 kn 7,8 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10 C 250 kn 4,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30 D/E 600 kn 10,9 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30 D/E 600 kn 5,6 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10, nerez V2A C 250 kn 8,0 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10, nerez V2A C 250 kn 4,4 kg BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 12/50 B/C 250 kn 6,6 kg BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 16/170 D 400 kn 7,0 kg BG-SV Liatin. rošt 500/197/25, MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2) E 600 kn 7,6 kg 100 Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 100, pozink. 55 2,1 kg BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 100, nerez 55 1,9 kg BG-PA L-kus E, L = 500/698 nerez 55 4,0 kg BG-PA T-kus E, L = 500/698 nerez 55 4,0 kg BG-PA Čelný kus pozink. 0,4 kg BG-PA Čelný kus nerez 0,4 kg BG-PA Prechodka pozink. 0,5 kg BG-PA Prechodka nerez 0,5 kg BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie pozink. 0,6 kg BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie nerez 0,6 kg BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty nerez 0,1 kg BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty nerez 0,1 kg BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty na konci nerez 0,1 kg 2) Nedá sa dodatočne priskrutkovať Art. Nr. Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 100, pozink. 55 2,1 kg BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 100, nerez 55 1,9 kg BG-PA L-kus SV E, L = 500/698 nerez 55 4,0 kg BG-PA T-kus SV E, L = 500/698 nerez 55 4,0 kg BG-PA Čelný kus SV pozink. 0,4 kg BG-PA Čelný kus SV nerez 0,4 kg BG-PA Prechodka SV pozink. 0,5 kg BG-PA Prechodka SV nerez 0,5 kg BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie pozink. 0,6 kg BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie nerez 0,6 kg BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica) BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica) (Pri roštoch s rýchlouzáverom SV spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb) Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a mm) 26

27 BG-PA Garážové žľaby >> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 200 teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. oceli s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Garážové žľaby V NW 200 hrúbka 1,50 mm pozink. 55 5,0 kg BG-PA Garážové žľaby E NW 200 hrúbka 1,25 mm nerez V2A 55 4,6 kg Kontakt BG-PA NW 200 bez rýchlouzáveru >> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 200 teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. oceli s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Garážové žľaby SV V NW 200 hrúbka 2,00 mm pozink. 55 4,7 kg BG-PA Garážové žľaby SV E NW 200 hrúbka 1,50 mm nerez V2A 55 3,9 kg >> Kryty a príslušenstvo na Garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU BGU/BGF Návod 256 BG-PA SV NW 200 s rýchlouzáverom Art. Nr. Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-PA Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/30 B 125 kn 9,8 kg BG-PA Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/30 B 125 kn 4,9 kg BG-PA Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kn 9,8 kg BG-PA Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kn 4,9 kg BG-PA Liatinový rošt 500/247/25, SW 14/62 D 400 kn 8,1 kg 60 BGF-Z SV Art. Nr. Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM SV STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/30 C/D 400 kn 14,7 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/30 C/D 400 kn 7,7 kg BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10, nerez V2A C 250 kn 10,1 kg BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10, nerez V2A C 250 kn 5,6 kg BG-SV Liatinový rošt 500/247/25, SW 16/220 D 400 kn 8,0 kg BG-SV Liatin. rošt 500/247/25, MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2) E 600 kn 9,3 kg 60 BGU-Z SV 2) Nedá sa dodatočne priskrutkovať Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 100, pozink. 55 2,5 kg BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 100, nerez 55 2,1 kg BG-PA L-kus E, L = 500/748 nerez 55 5,2 kg BG-PA T-kus E, L = 500/748 nerez 55 5,2 kg BG-PA Čelný kus pozink. 0,5 kg BG-PA Čelný kus nerez 0,5 kg BG-PA Prechodka pozink. 0,6 kg BG-PA Prechodka nerez 0,6 kg BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie pozink. 0,8 kg BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie nerez 0,8 kg BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty nerez 0,2 kg BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty nerez 0,2 kg BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty na konci nerez 0,2 kg Art. Nr. Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 100, pozink. 55 2,5 kg BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 100, nerez 55 2,1 kg BG-PA L-kus SV E, L = 500/748 nerez 55 5,2 kg BG-PA T-kus SV E, L = 500/748 nerez 55 5,2 kg BG-PA Čelný kus SV pozink. 0,5 kg BG-PA Čelný kus SV nerez 0,5 kg BG-PA Prechodka SV pozink. 0,6 kg BG-PA Prechodka SV nerez 0,6 kg BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie pozink. 0,8 kg BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie nerez 0,8 kg BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica) BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica) (Pri roštoch s rýchlouzáverom SV spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb) BG-FA Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a mm) BG-PA 27

28 Hydro BG Company Mission Podnikanie Know-how Partneri Servis Našim najvyšším cieľom Desaťročia skúseností Obchodníci so stavebným Optimálny zákaznícky je stať sa vašim a rozsiahlej know-how materiálom, stavebné servis z prvej ruky spoľahlivým partnerom, našich odborníkov spoločnosti, stavební vám ponúka skupina krorý vám zabezpečí vám garantujú optimálne podnikateľia, projektanti, našich obchodných najvyššiu kvalitu poradensto a podporu pri architekti ako aj súkromné zástupcov. a včasnosť dodávok. štandardných i špeciálnych, i verejné zariadenia oceňujú individuálnych riešeniach. našu kvalitu a spoľahlivosť. Váš úspech je náš cieľ! Hydro BG s.r.o., SK Kuchyňa, Kuchyňa 586, Tel.: ( ) , Fax: ( ) offi

ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s a

ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s a ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K líniové odvodňovacie systémy pre extrémne zaťaženie a najnáročnejšie aplikácie s aretáciou Powerlock a bezpečnostnou SF drážkou Líniový

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

Microsoft Word - Montazny predpis pre pokladku reviznych sacht K- ID600 v3.doc

Microsoft Word - Montazny predpis pre pokladku reviznych sacht K- ID600 v3.doc Montážny predpis pre zabudovanie revíznych šácht K- ID600 s PE dnom Nitra, Júl 2009 1 OBSAH 1 Použitie revíznych šácht K-ID600... 3 1.1 Údaje o vhodnosti použitia... 3 1.2 Technický popis... 3 2 Inštalácia

Podrobnejšie

Viega Advantix Vario: prvý sprchový žľab na mieru.

Viega Advantix Vario: prvý sprchový žľab na mieru. Viega Advantix Vario: prvý sprchový žľab na mieru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Možnosť skrátenia na mieru. Flexibilita bez hraníc. Skôr alebo neskôr overený úspech Viega Advantix Vario je prvým sprchovým

Podrobnejšie

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oprava spevnených plôch areálu Služba mestský podnik Stropkov 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Objekt: Vlastný Celkom bez DPH DPH

Podrobnejšie

Microsoft Word - Mini svahovka.docx

Microsoft Word - Mini svahovka.docx Mini svahovka ZÁHRADNÝ DIZAJN Systém okrasných svahových prvkov je predovšetkým vhodný k spevneniu okrasných a deliacich vegetačných stien a svahov Pre požadovaný efekt okrasného svahu odporúčame svahové

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme

MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zme MESTO BYTČA VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ PÁNTY PR VITRÍNY POSÚVN STY PR VITRÍNY DRŽIAKY SKLNNÝCH POLÍC 2014 MODRÝ C B Gc Ge POVRCHOVÉ ÚPRAVY Strieborná prášková farba Strieborný eloxovaný hliník M Brúsená nerez Biela prášková farba f Imitácia

Podrobnejšie

Optimax filter priemyselný vonkajší

Optimax filter  priemyselný vonkajší Návod na montáž a údržbu Optimax filter vonkajší Optimax filter vonkajší pochôdzny Obj.číslo : 340030 Optimax filter vonkajší prejazdný osobným autom Obj.číslo : 340031 1.1 Contents Body popísané v tomto

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

BG katalóg Dopravné systémy / HaVe-uni

BG katalóg Dopravné systémy / HaVe-uni Bezpečnejšie do cieľa LEFIX Krajnicové prefabrikáty Reflexné výrobky Základy pod smerový stĺpik Základy pod dopravné značky Dopravné systémy Ponúkame viac bezpečnosti a efektivity. Každý deň a po celý

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd Rúrky a izolácie Tvarovateľné nerezové rúrky REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk RÚRKY PRE ROZVODY PLYNU Nerezové

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

Titstr_font

Titstr_font DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) Projekt pre stavebné povolenie Apríl 2018 Číslo zák.: 18025 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: Objekt: Diel: DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) SO 01 Detské ihrisko DOP

Podrobnejšie

made by ELEKTRONICKÁ VERZIA KATALÓGU SPRCHOVÉ KÚTY A VANIČKY EXKLUZÍVNE BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY A VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU

made by ELEKTRONICKÁ VERZIA KATALÓGU SPRCHOVÉ KÚTY A VANIČKY EXKLUZÍVNE BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY A VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU made by ELEKTRONICKÁ VERZI KTLÓGU SPRCHOVÉ KÚTY VNIČKY 2017-2018 EXKLUZÍVNE BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY VNIČKY Z LITEHO MRMORU N13G aluchróm, číre sklo SFETY GLSS 6 mm Standard 2000 mm Maximum 1200 mm N13G + NT

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

cennik HORIZEN 2018

cennik HORIZEN 2018 CENNÍK SYSTÉMU OPLOTENIA HORIZEN 2018 PREDAJNÉ CENY V EUR Platnosť od 1.7.2018 Minimálna objednávka systému Horizen je 2000,-eur bez DPH. www.betafence.sk Tento cenník nahrádza platnosť predošlých cenníkov.

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

ZOZNAM PRÍLOH Stavba: VRANOV N/T-OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt: Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211 Diel: D

ZOZNAM PRÍLOH Stavba: VRANOV N/T-OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt: Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211 Diel: D ZOZNAM PRÍLOH Stavba: VRANOV N/T-OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ Objekt: Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211 Diel: DOP Číslo zákazky: 19029 Upozornenie: Akékoľvek rozmnožovanie tejto

Podrobnejšie

Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty Pruské č.39, mobil: , , 1. Identifik

Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty Pruské č.39, mobil: , ,   1. Identifik Ing. BUDAY Ondrej, Projektové práce a Statické výpočty 018 52 Pruské č.39, mobil: 0907747824, 0911747824, E-mail : ondrejbuday@centrum.sk 1. Identifikačné údaje 1.1.1 TECHNICKÁ SPRÁVA Názov stavby: Dopravné

Podrobnejšie

Solar systems for walls - details page

Solar systems for walls - details page LIBERTA SOLAR Architektonicky pôsobivá Liberta Solar - systém fotovoltaických panelov integrovaný priamo do fasády. INŠPIRUJTE SA! Vychutnajte si tvar a detail hotovej fasády. Dodajte energiu vašej fasáde

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

O B E C S T A Š K O V Obecný úrad Staškov Ul. Jozefa Kronera Staškov tel.: 041/ , fax: 041/ , I

O B E C S T A Š K O V Obecný úrad Staškov Ul. Jozefa Kronera Staškov tel.: 041/ , fax: 041/ ,   I Adresát: Váš list č. / zo dňa: - / - Naše číslo: Vybavuje: Ing. Ladislav Šimčisko Mobil: 041/4302724 Email: uctaren@staskov.sk VEC: Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/015806-09-Hl. Nové Zámky dňa: 06.12.2018 Právoplatnosť : R O Z H O D N U T I E verejnou vyhláškou Okresný

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave KIAZ/11314/2017 Ve

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave KIAZ/11314/2017 Ve MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 V Bratislave 06.12.2017 KIAZ/11314/2017 Vec Zadanie zákazky Dodanie a osadenie kompostérov a

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

untitled

untitled PROKIT EP 110 Bezpečnostný systém pre dočasnú bočnú ochranu Vydanie 02/2011 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel. +49 (0)7309.950-0 Fax +49 (0)7309.951-0

Podrobnejšie

Pretože na detailoch záleží, nie je jazdenka ako jazdenka LIMITOVANÁ PONUKA VIAC AKO 300 VOZÍKOV Zľavy 50 % až do VYROBENÉ A REPASOVANÉ V NEMECKU Záru

Pretože na detailoch záleží, nie je jazdenka ako jazdenka LIMITOVANÁ PONUKA VIAC AKO 300 VOZÍKOV Zľavy 50 % až do VYROBENÉ A REPASOVANÉ V NEMECKU Záru Pretože na detailoch záleží, nie je jazdenka ako jazdenka LIMITOVANÁ VIAC AKO 300 VOZÍKOV Zľavy 50 % až do VYROBENÉ A REPASOVANÉ V NEMECKU kvality Jedinečná ponuka repasovaných vozíkov za výnimočné ceny

Podrobnejšie

Chodník Autobusová zastávka-výkaz

Chodník  Autobusová zastávka-výkaz HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 113107123 2 113107132 3 113107144 4 121101112 5 122302201 6 122302209 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421 VÝSTUPOVÉ A ŠACHTOVÉ REBRÍKY HLINÍKOVÉ TYP 60-100 Výstupové rebríky hliníkové vyhotovené podľa EN ISO 14122 protišmykové priečle vsunuté do špeciálne vyvinutých stojín z uzavretých profilov a pevne zvarené

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

DuPont Nonwovens Slide Format

DuPont Nonwovens Slide Format Typar SF Positioning = ENERGY! Typar SF kombinuje: vysoký počiatočný modul a vysoká prieťažnosť => vysoká energetická absorpcia Vysoká odolnosť počas inštalácie materiálu Vysoká odolnosť voči vytvoreniu

Podrobnejšie

FUSO značka koncernu Daimler CANTER 7C18 ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Mod

FUSO značka koncernu Daimler CANTER 7C18 ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Mod CANTER 18 1995 3995 4985 5725 6470 7210 Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Model Typ vozidla 18 Typ kabíny/osadenie sedadiel 2195 2210 1140 Komfortná, jednoduchá kabína/3 Konštrukčný

Podrobnejšie

Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané techn

Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané techn Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom HERZ s.r.o., Šustekova 12, P.O.BOX 8,

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3.

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Matrac vďaka Visco pene reaguje na teplo, tlak a optimálne sa prispôsobuje

Podrobnejšie

VA_Tegula_SK_WBSK002.10_Download.cdr

VA_Tegula_SK_WBSK002.10_Download.cdr TEGULA d l a ž b a K l a d e n i e Systém TEGULA je chránený patentovým právom. EN 1338 EN 1339 www.kamene.info Ponuka kameňov TEGULA 17,3 POLOVIČNÁ PLATŇA Výška kameňa 8 cm Spotreba/m² cca 16,2 ks Hmotnosť/m²

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné zaťaženia (zaťaženia pri zatváraní, otváraní, údržbe,

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý   Ú R A D   v  BANSKEJ   B Y S T R I C I Obec Badín okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 00317/2018/PM Badín ev. číslo : 5/2018 dňa : 14.12.2018 V E R E J N Á V Y

Podrobnejšie

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3.

Katalóg matracov Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Strana: 2 MATRAC VEGA Luxusný matrac v kombinácii Visco elastickej pamäťovej peny a vysoko pružnej studenej HR peny hustoty 40kg/m3. Matrac vďaka Visco pene reaguje na teplo, tlak a optimálne sa prispôsobuje

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ Zmeny v európskej legislatíve týkajúce sa funkčnej odolnosti káblových trás v požiari a príklady riešení Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s.r.o., Pezinok Protipožiarna bezpečnosť káblových rozvodov

Podrobnejšie

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress S Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

2.A Príloha č1 Výkaz výmer

2.A Príloha č1  Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH

Podrobnejšie

8100_25.xls

8100_25.xls HERZ - Regulačná súprava Pre vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie určené na temperovanie podlahy Technický podklad pre 1 8100 25 Vydanie 1105 Rozmery v mm Závitové pripojenie na rozdeľovači: 6 ks

Podrobnejšie

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať

Podrobnejšie

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress G Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbaden ProRox WM Len pre profesionálov 1 Nové izolačné rohože

Podrobnejšie

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 0201-2:2017 1 Zatepľovanie nových stavieb z hľadiska

Podrobnejšie

AlcaPlast výrobky

AlcaPlast výrobky Cenník výrobkov 2019 Předstěnové instalační systémy Předstěnové instalační systémy AM112 8595580550493 Basicmodul - WC nádrž pre zamurovanie 124,16 1 ks 4,55 kg AM100/1000 8595580550448 Alcamodul - Predstenový

Podrobnejšie

cenník HOXTER 2015/2016 Cenník platný od: 08/2015 Právo na zmeny vyhradené. dm studio s.r.o. Vajnorská 89, Bratislava IČO: ; IČ DPH: SK

cenník HOXTER 2015/2016 Cenník platný od: 08/2015 Právo na zmeny vyhradené. dm studio s.r.o. Vajnorská 89, Bratislava IČO: ; IČ DPH: SK cenník HOXTER 2015/2016 Cenník platný od: 08/2015 Právo na zmeny vyhradené. dm studio s.r.o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava IČO: 46306854; IČ DPH: SK2023322532 0904 750 350 / 0908 485 454 www.dmstudio.sk

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK9-10 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

profesionálny špaletový systém pre obloženie ost enia okien a dverí NÁVOD NA MONTÁŽ

profesionálny špaletový systém pre obloženie ost enia okien a dverí NÁVOD NA MONTÁŽ profesionálny špaletový systém pre obloženie ost enia okien a dverí NÁVOD NA MONTÁŽ Špaletový systém vinycom pre obloženie ostenia okien a dverí je vhodný nielen k fasádnym systémom vinytherm a VinyStone,

Podrobnejšie

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT OBSAH POZNÁMKY Oblúk 90 s predĺženými stranami, nerez... 4 T-kus, nerez... 5 Odbočka 30, nerez... 5 Nerezové rúry kruhové... 5 Rohový

Podrobnejšie

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vykonáva podľa uchytenia. Nižšie nájdete varianty: Do zasklievacej

Podrobnejšie

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 -

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Rekapitulácia: Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Vlastná stavby - posilnenie základov + búranie muriva v

Podrobnejšie

Cenník nerezových dielov <Komínové násady ROTOWENT> Platný od Ceny v EUR s DPH Verzia vyhotovenia Kód Ø150 Priemer Ø Hlavica - pozink P

Cenník nerezových dielov <Komínové násady ROTOWENT> Platný od Ceny v EUR s DPH Verzia vyhotovenia Kód Ø150 Priemer Ø Hlavica - pozink P RO...OCOC 34,01 36,99 Hlavica - nerez 4404 RO...OCCH 49,87 56,14 Hlavica - nerez 4301 Podstavec - nerez 4301 RO...CHCH 73,64 88,17 Štvorcový podstavec RO... Hlavica - nerez 4404

Podrobnejšie

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na Vysokoindukčné difúzory / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na distribúciu tepelne upraveného vzduchu (vykurovanie,

Podrobnejšie

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe,

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe, PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Detské ihrisko

Podrobnejšie

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powi

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powi EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice - Jaslo - Bardejov Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim 2010-2014

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre systémy Siniat. Ak by ste mali záujem si pripraviť

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK EINHAUSUNG KELLER SYSTEME Modulové prístrešky Pre odpad, bicykle alebo sklady z firmy Gerhardt Braun. VAŠE VÝHODY Obzvášť hospodárne vďaka

PRÍSTREŠOK EINHAUSUNG KELLER SYSTEME Modulové prístrešky Pre odpad, bicykle alebo sklady z firmy Gerhardt Braun. VAŠE VÝHODY Obzvášť hospodárne vďaka PRÍSTREŠOK EINHAUSUNG KELLER SYSTEME Modulové prístrešky Pre odpad, bicykle alebo sklady z firmy Gerhardt Braun. VAŠE VÝHODY Obzvášť hospodárne vďaka modulovej stavbe Individuálne možnosti Estetické riešenia

Podrobnejšie

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd Gebo Quick Univerzálne svorné spojky na spájanie oceľových, varných, olovenných a plastových rúr, strmene s navrtávkou a opravné strmene. Základné informácie: Svorné spojky Gebo Quick (rada S 90) umožňujú

Podrobnejšie

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia:

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: 09-2011 Kedy zvýšiť pozornosť Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 JKSO: KS: Objednávateľ: Gymnázium Alberta Einsteina BA Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Vlastný Celkom bez DPH DPH 20% z DPH 0% z Celkom v EUR Krycí list stavby Miesto: Zákazka: Spracoval:

Podrobnejšie

BRADSTONE OLD TOWN Atmosféra a vyžarovanie. Systémové riešenie Bradstone Old Town prináša južanské slnko do Vášho domova. Profilovanie, nepravidelné h

BRADSTONE OLD TOWN Atmosféra a vyžarovanie. Systémové riešenie Bradstone Old Town prináša južanské slnko do Vášho domova. Profilovanie, nepravidelné h BRADSTONE OLD TOWN Atmosféra a vyžarovanie. Systémové riešenie Bradstone Old Town prináša južanské slnko do Vášho domova. Profilovanie, nepravidelné hrany a teplé farebné odtiene podporujú tento prirodzený

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo obrany SR

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo obrany SR VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU opasky popruhové KAKI Zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik EGEA s.r.o - bazénové centrum +421 903 608 760 egea@egea.sk www.egea.sk Trstínska cesta 20 917 01 Trnava Slovenská republika 7x3x1,5 Slovenská republika Pre: 7x3x1,5 7x3x1,5 Vážený zákazník, na základe

Podrobnejšie

untitled

untitled VSTAVANÉ SPOTREBIČE MONTÁŽNE NÁVODY ELEKTRICKÉ RÚRY* pre samostatné rúry: AKZM 654, 660, 662, 663, 756, 762, 764, 775, 838 AKPM 658 AKZ, 561, 562 AKP 137, 138, 244, 288, 449, 459, 460, 461, 462, 472, 671

Podrobnejšie

Compelvac 500RD-2013-sk

Compelvac 500RD-2013-sk Železničný vákuový nakladač COMPELVAC 500 RD Popis stroja COMPELVAC 500 RD je samohybný vákuový stroj, ktorý sa používa na železničných dráhach. Je určený na použitie pri nasledovných prácach : odstránenie

Podrobnejšie

chyzbet014

chyzbet014 KATALÓG 014 Návrh plochy v cene dlažby. Náš architekt Vás navštívi priamo doma. Cenník platný od 1.11. 014 SLOVENSKÝ VÝROBCA www.chyzbet.sk DLAŽBA VYMÝVANÁ Výnimočný vzhľad povrchu vymývateľnej dlažby

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT 74 PRIEMERY VRTOV OD ø 80 mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT 74 B sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných

Podrobnejšie

DODATOK c. 1 K ZMLUVE O DIELO číslo: 12/2001 uzatvorenej v súíade s 536 anásl. Zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení pre realizáciu akcie: Ma

DODATOK c. 1 K ZMLUVE O DIELO číslo: 12/2001 uzatvorenej v súíade s 536 anásl. Zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení pre realizáciu akcie: Ma DODATOK c. 1 K ZMLUVE O DIELO číslo: 12/2001 uzatvorenej v súíade s 536 anásl. Zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení pre realizáciu akcie: 5145 380-11 Malé Leváre HO PZ, ČOV" apríl 2002 2 ČI. I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Microsoft Word - Návod na VOM Greenbags.docx

Microsoft Word - Návod na VOM Greenbags.docx Návod na montáž systému VOM Návod na montáž systému VOM (Vegetačné oporné múry) Pred začatím projektu VOM si preštudujte miestne predpisy a požiadavky na stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 48 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-L Hliníková mriežka s pevnými lamelami séria Nova Nova-L Objednávací kód - jednoradová Nova-L Nova-LV Objednávací kód - dvojradová NOVA-L skrutkami pružinami

Podrobnejšie

P2017_118008

P2017_118008 Protokol o skúške č. 155934/2017 Názov a adresa skúšobného laboratória: Názov a adresa zákazníka: EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o. ČOV Vlčany - Neded s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky IČO: 31 329 209

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

SPRIEVODNÁ SPRÁVA Exponovaný priestor medzi dvoma kostolmi na námestí sv. Egídia v Poprade je hlavne komunikačný prepojenie južnej časti pešej zóny ná

SPRIEVODNÁ SPRÁVA Exponovaný priestor medzi dvoma kostolmi na námestí sv. Egídia v Poprade je hlavne komunikačný prepojenie južnej časti pešej zóny ná SPRIEVODNÁ SPRÁVA Exponovaný priestor medzi dvoma kostolmi na námestí sv. Egídia v Poprade je hlavne komunikačný prepojenie južnej časti pešej zóny námestia so severnou. Navrhované riešenie ponecháva túto

Podrobnejšie