cistopis2010s.frx

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "cistopis2010s.frx"

Prepis

1 H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h JV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Obu ukčiť z r. Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. Obé zsúpeie : SM C Z HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prieróz-prdukčý Z % SC 10% SC C K Lesá bl.: 05 Pžský Iec K % K JH 10% pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Eid. kód ZRM: P ťžbe zlesiť. Cieľé dreié zlžeie Chráeé Územie európskeh ýzmu: r Zsúpeie Zmiešie Chráeé áčie Ihličá Lisá Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Kmeiá. Prikrýk: Trá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Pd: Miesmi kmeiá. Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. epridel. Ojedielé dreiy: Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm., miesmi zmldeie. Prs Pr Sil. N celej pl. eľ. cl. rub, prípr. rub H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h JV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu rei Splu Z splu čká. Z splu plá. Obu ukčiť z r. Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. Obé zsúpeie : K Z HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prieróz-prdukčý Z % SM C SC Lesá bl.: 05 Pžský Iec K % SC C K SC % pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Eid. kód ZRM: P ťžbe zlesiť. Cieľé dreié zlžeie Chráeé Územie európskeh ýzmu: r Zsúpeie Zmiešie Chráeé áčie Ihličá Lisá Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Miesmi kmeiá. Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Ojedielé dreiy: Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm., miesmi zmldeie. Prs Pr Sil. Ml. cl. rub skup. šír. 2 ýš. pr H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h V [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Obu ukčiť z r. Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. Obé zsúpeie : K SC 0.27 HSLT:311 Žié dubé bučiy Fuk.yp: prdukčý Z % C C Z Lesá bl.: 05 Pžský Iec K % SM C K SC % pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Eid. kód ZRM: P ťžbe zlesiť. Cieľé dreié zlžeie Chráeé Územie európskeh ýzmu: r Zsúpeie Zmiešie Chráeé áčie Ihličá Lisá Ochr.pásm dáreských zdrj: Ojedielé dreiy: CR,H,AG, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm., miesmi zmldeie. Prs Pr Sil. Ml. cl. rub skup. šír. 2 ýš. pr. K i l K i l K i l plše skupii hlúčiki skupii plše skupii hlúčiki skupii plše skupii hlúčiki hlúčiki Objem, zásby ťžby sú uedeé m 3 hrubiy bez kry, plchy h 2 desié mies. Sr.: 1

2 294 A H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h J [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Nepreržiá b Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. Obé zsúpeie : K SC 0.13 HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prieróz-prdukčý Z % SM C Z Lesá bl.: 05 Pžský Iec K 40% O C K SC 10% pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Eid. kód ZRM: P ťžbe zlesiť. Cieľé dreié zlžeie Chráeé Územie európskeh ýzmu: r Zsúpeie Zmiešie Chráeé áčie Ihličá Lisá Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Miesmi kmeiá. Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Pd: Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz. Miesmi zbrázd. ýmľ. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Ojedielé dreiy: JL,SC, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm., miesmi Z zmldeie. Prs Pr Sil. Predčs. b, ml. cl. rub skup. šír. 2 ýš. pr. Prebud H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h J [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu rei Splu Z splu čká. Z splu plá. Obu ukčiť z r. Rsý supeň: Hrubá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. Obé zsúpeie : K H 0.17 HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prieróz-prdukčý Z % H 10% SC Z Lesá bl.: 05 Pžský Iec K % SM C K SC 10% pdblsť: SC 0.17 Cieľá šrukúr prsu Uzý zdrj reprd. merálu: 3 rsá ž ýberká Eid. kód ZRM: P ťžbe zlesiť. Cieľé dreié zlžeie Chráeé Územie európskeh ýzmu: r Zsúpeie Zmiešie Chráeé áčie Ihličá Lisá Ochr.pásm dáreských zdrj: Ojedielé dreiy: CS,H, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm., miesmi Z zmldeie, pdrs. Prs Pr Sil. Ml. cl. rub skup. šír. 2 ýš. pr. 295 A H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h JV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Rsý supeň: Teká kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:9 Suché buké dúbry Lesá bl.: 05 Pžský Iec pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz., preže z ýml. 1.ge. Zmiešie: Fuk.yp: prdukčý Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: K,H, Hspdársky s: Rzčle., erm. ysp., medzery, miesmi Z zmldeie. Prs Pr Sil Prebierk. K i l K i l plše skupii hlúčiki hlúčiki plše skupii hlúčiki hlúčiki Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie K O l 5 - plše skupii hlúčiki skupii Objem, zásby ťžby sú uedeé m 3 hrubiy bez kry, plchy h 2 desié mies. Sr.: 2

3 H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h JV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi 13. r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Rsý supeň: Žrďki. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:9 Suché buké dúbry Fuk.yp: prdukčý O LM Lesá bl.: 05 Pžský Iec SC pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Cieľá šrukúr prsu Eid. kód ZRM: 3 rsá ž ýberká Chráeé Územie európskeh ýzmu: Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie Chráeé áčie Ihličá Lisá Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Prikrýk: Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Ojedielé dreiy: CS,JS,JH,K, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm. Prs Pr Sil. Prebierk 2x 1.zás. d 1/2 pl. PSL. 296 A H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h JV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu rei Splu Z splu čká. Z splu plá. Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prieróz-prdukčý K Lesá bl.: 05 Pžský Iec pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Prikrýk: Trá. Miesmi kmeiá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Pd: Prikrýk: Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: H,CS,JL,OS,SC, Hspdársky s: Zkm. erm., miesmi Z zmldeie, miesmi SM pdrs. Prs Pr Sil. Prebierk K O l 5 - plše skupii hlúčiki skupii Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h J [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Obu ukčiť z r. Rsý supeň: Veľmi hrubá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. Obé zsúpeie : SC K HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prdukčý Z % SM C Z Lesá bl.: 05 Pžský Iec SC % K C SC K 10% pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Eid. kód ZRM: P ťžbe zlesiť. Cieľé dreié zlžeie Chráeé Územie európskeh ýzmu: r Zsúpeie Zmiešie Chráeé áčie Ihličá Lisá Ochr.pásm dáreských zdrj: Ojedielé dreiy: Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm. Prs Pr Sil. Ml. cl. rub skup. šír. 2 ýš. pr. K i l K i l plše skupii hlúčiki hlúčiki plše skupii hlúčiki skupii Objem, zásby ťžby sú uedeé m 3 hrubiy bez kry, plchy h 2 desié mies. Sr.: 3

4 H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h JV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Rsý supeň: Teká kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prdukčý K Lesá bl.: 05 Pžský Iec pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Kmeiá. Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm. Prs Pr Sil Prebierk. Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h JV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu rei Splu Z splu čká. Z splu plá. Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prdukčý K Lesá bl.: 05 Pžský Iec pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Kmeiá. Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: SC,SM,H, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm. Prs Pr Sil Prebierk K i l plše skupii hlúčiki hlúčiki Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h SV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:9 Suché buké dúbry Fuk.yp: prieróz-prdukčý K C Lesá bl.: 05 Pžský Iec pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Miesmi kmeiá. Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: H, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm. Prs Pr Sil Prebierk K i l plše skupii hlúčiki hlúčiki Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie K O l 5 - plše skupii hlúčiki skupii Objem, zásby ťžby sú uedeé m 3 hrubiy bez kry, plchy h 2 desié mies. Sr.: 4

5 0 A H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h SV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:211 Žié buké dúbry Fuk.yp: prieróz-prdukčý K Lesá bl.: 05 Pžský Iec pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Miesmi kmeiá. Prikrýk: Miesmi rá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: JL,H,SC, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm., miesmi zmldeie. Prs Pr Sil. Prebierk. Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h S [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu rei Splu Z splu čká. Z splu plá. Rsý supeň: Teká kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs K prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:310 Sieže dubé bučiy Fuk.yp: prieróz-prdukčý SC SM Lesá bl.: 05 Pžský Iec pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Prikrýk: Miesmi kmeiá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm., V yspelejši. Prs Pr Sil. 40 Prebierk 2x 1.zás. d 1/2 pl. PSL. 40 K i l plše skupii hlúčiki hlúčiki Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie O V d Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h S [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Nepreržiá b Rsý supeň: Sredá kmeňi. Supeň hrzei: Srede hrzeý prs Z prirdz. zmld. pds., pdsej. Obé zsúpeie : K K HSLT:395 Exréme kyslé dubé bučiy (Ochr.rázu) Fuk.yp: prdukč-prierózy K % Z Lesá bl.: 05 Pžský Iec Z 40% pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Plyká, kmeiá, bliá. Prikrýk: Miesmi čučriedie. Vek, zik: Veľmi rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: H, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm., miesmi zápj medzerý, zkm. pimál., K SM pdrs. Prs Pr Sil. Účelý hsp.spsb skupiý. P ťžbe zlesiť. K i l plše skupii hlúčiki hlúčiki Cieľá šrukúr prsu 1 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie K i l 10-1 plše skupii hlúčiki hlúčiki Objem, zásby ťžby sú uedeé m 3 hrubiy bez kry, plchy h 2 desié mies. Sr.: 5

6 H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h S [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu Z splu čká. Z splu plá. rei Splu Rsý supeň: Žrďki. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs K prirdz. zmld. pds., pdsej. HSLT:410 Sieže bučiy Fuk.yp: prieróz-prdukčý SC SM Lesá bl.: 05 Pžský Iec pdblsť: Uzý zdrj reprd. merálu: Eid. kód ZRM: Chráeé Ochr.pásm dáreských zdrj: Pd: Prikrýk: Rždie. Miesmi kmeiá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Pd: Prikrýk: Kmeiá. Vek, zik: Rz. Zmiešie: Zmieš. jedl. ž skup. Územie európskeh ýzmu: Chráeé áčie Ihličá Lisá Ojedielé dreiy: Z,G, Hspdársky s: Rzčle., erm. ysp., zkm. erm. Prs Pr Sil Prebierk Cieľá šrukúr prsu 3 rsá ž ýberká Cieľé dreié zlžeie r Zsúpeie Zmiešie 3 A H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p. h SV [cm] [m 3 ] h z. k N 1hN 1hN celej Klmi r. eáže JPRL plche Obá Výchá Z prečisiek Z rzčleň. Klmi Splu rei Splu Z splu čká. Z splu plá. Obu ukčiť z r. Rsý supeň: Hrubá kmeňi. Supeň hrzei: Miere hrzeý prs SC prirdz. zmld. pds., pdsej. Obé zsúpeie : K SM HSLT:410 Sieže bučiy Fuk.yp: prieróz-prdukčý K % JH 10% SM C K Lesá bl.: 05 Pžský Iec SC 10% Z SC SM 10% pdblsť: JL JH 0.17 Cieľá šrukúr prsu Uzý zdrj reprd. merálu: 3 rsá ž ýberká Eid. kód ZRM: P ťžbe zlesiť. Cieľé dreié zlžeie Chráeé Územie európskeh ýzmu: r Zsúpeie Zmiešie Chráeé áčie Ihličá K - 90 plše Lisá CL 1 hlúčiki Ochr.pásm dáreských zdrj: i 10 - hlúčiki Ojedielé dreiy: H,CS, Hspdársky s: Nerm. ysp., zkm. erm. Prs Pr Sil. Ml. cl. rub skup. šír. 2 ýš. pr. K CL i plše hlúčiki hlúčiki Objem, zásby ťžby sú uedeé m 3 hrubiy bez kry, plchy h 2 desié mies. Sr.: 6

cistopis2010s.frx

cistopis2010s.frx 34 13.35 70 0.70 H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld. pdsejb p.

Podrobnejšie

cistopis2010s.frx

cistopis2010s.frx 5049 1 17.68 19.64 95 0.77 U V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil. i ú VýškHrúbkObjem z e y Pré Opk. zlesň. čkáé plá. pdsdb, Ťžb. plch Iezi preb. prirdz. zmld.

Podrobnejšie

Lesný celok: LESNÝ CELOK STUPAVA Kód plánu: GS056 Obhospodarovateľ lesa: Hamšík Ferdinand LHC: STUPAVA Lesný obvod: A Platnosť PSL: Opis por

Lesný celok: LESNÝ CELOK STUPAVA Kód plánu: GS056 Obhospodarovateľ lesa: Hamšík Ferdinand LHC: STUPAVA Lesný obvod: A Platnosť PSL: Opis por Lesý elk: LESNÝ CELOK STUPAVA Kód pláu: GS056 Obhspdreľ les: Hmšík Ferdid LHC: STUPAVA Lesý bd: A 1 A 5.23 45 0.70 H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. 1h SOP Zó hr. prírdy 5.23 5.23 z plá. ťžby yp

Podrobnejšie

cistopis2010s.frx

cistopis2010s.frx Lesý celk: NEŠTÁTNE LESY N LHC POOLÍNEC Kód pláu: SL8 Ospdreľ les: L Križ. skl V. Lipík LHC: ČERVENÝ KLÁŠTOR 47.6 3. 90 0.0 H V Preádzký Rubá Obá b Expz. Skl Preb. h SOP Zó chr. prírdy z plá. ťžby yp zdil.

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č UVÁDZANIE RÁDIONUKLIDOV DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VYNÁŠANIE PREDMETOV Z KONTROLOVANÉHO PÁSMA Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne, úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič a najvyššie prípustné

Podrobnejšie

KATALÓG ITALSTYL A EUROSTYL

KATALÓG ITALSTYL A EUROSTYL KATALÓG ITALSTYL A EUROSTYL Obsah strana Italstyl - jednoduché lišty, doplnky z extrudovaného polystyrénu, lišty sú vyrábané v dĺžke 2m 3-6 Eurostyl - vzorované lišty z expandovaného polystyrénu v dlžke

Podrobnejšie

Cenník motorov

Cenník motorov Motor / špecifikácia Industriálne GX Cena EUR GX25 GX25NT ST SC 309,00 GX25T ST 4 309,00 GX25T S4 309,00 GX25NT TE ZR 339,00 GX35 GX35NT ST SC 335,00 GX35T ST 4 335,00 GX35T T4 379,00 GX50 GX50NT ST SC

Podrobnejšie

Strana 5534 Zbierka zákonov č. 594/2003 Čiastka ZÁKON z 3. de cem bra 2003 o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorý

Strana 5534 Zbierka zákonov č. 594/2003 Čiastka ZÁKON z 3. de cem bra 2003 o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorý Strana 5534 Zbierka zákonov č. 594/2003 Čiastka 242 594 ZÁKON z 3. de cem bra 2003 o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li

Podrobnejšie

Čiastka 064/2004

Čiastka 064/2004 Strana 1598 Zbierka zákonov č. 135/2004 Čiastka 64 135 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky z 27. februára 2004 o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných

Podrobnejšie

Záznam zo stretnutia Paráč2

Záznam zo stretnutia Paráč2 Národné lesnícke centrum Ústav pre hospodársku úpravu lesov Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Lesy SR, š.p. OZ Námestovo Problematika stanovenia intenzity výchovných zásahov v smrekových porastoch s vekom

Podrobnejšie

Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233

Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233 Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka 16 32 ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Podrobnejšie

Čiastka 202/2004

Čiastka 202/2004 Strana 4254 Zbierka zákonov č. 475/2004 Čiastka 202 475 PRED SE DA NÁ ROD NEJ RADY SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY vy hla su je úpl né zne nie zá ko na č. 136/2001 Z. z. o ochra ne hos po dár skej sú a že a

Podrobnejšie

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka 156 359 VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002

Podrobnejšie

Čiastka 161/2004

Čiastka 161/2004 Strana 3746 Zbierka zákonov č. 379/2004 Čiastka 161 379 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky zo 16. júna 2004, kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 199/2002

Podrobnejšie

vopredposv_noty_iba

vopredposv_noty_iba BOŽSKÁ SLUŽBA VOPRED POSVÄTENÝCH DAROV ff k kkkki A - men. ff k k k kz e k fk j k Te - ne, zmi - luj s. - ne, zmi - luj s. ff k kkkz ek s k fkj k kkkki 1. - be, - ne. A - men. f j j j j j j j k k k k Mo-j

Podrobnejšie

OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ (

OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ ( OKRESNÝ URAD BRATISLAVA odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3 M!E g ^ í:(j«itbaro p ^ á f tl ^ (! 08029 Bratislava 14.03.2016 Mestská časí PODUNAJSKÉ

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

AKTIVAČNÁ ANALÝZA POMOCOU ONESKORENÝCH NEUTRÓNOV

AKTIVAČNÁ ANALÝZA POMOCOU ONESKORENÝCH NEUTRÓNOV AKTIVAČNÁ ANALÝZA POMOCOU ONESKORENÝCH NEUTRÓNOV Metóda je založená na nasledujúcom princípe. Materiál obsahujúci štiepiteľné nuklidy sa ožiari v neutrónovom poli, kde dochádza k indukovanému štiepeniu.

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

Rozpočtové opatrenie č

Rozpočtové opatrenie č PRÍLOHA č.1. Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji - rozpočtové opatrenie č.6. zo dňa 31.12.2015 v rámci kompetencie p. starostu v zmysle VZN č.5/2015. Príjmy rozpočtu č.6. rozpočet na Ek. kl. Popis ekon. klasifikácie

Podrobnejšie

Cenová informácia II_2017.indd

Cenová informácia II_2017.indd INFORMAČNÝ LIST VÝVOJ PRIEMERNÝCH CIEN SORTIMENTOV A DODÁVOK SUROVÉHO DREVA ZA 2. ŠTVRŤROK 2017 Štátne organizácie lesného hospodárstva dodali v 2. štvrťroku 2017 pre vlastnú spotrebu, na tuzemský a zahraničný

Podrobnejšie

TTP 120 B Komárom HU - Komárno - Nové Zámky 6z

TTP 120 B Komárom HU - Komárno - Nové Zámky 6z TTP: 120 B Tabuľka 1 1/6 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Trať: Komárom HU Komárno Nové Zámky Návestný systém Úroveň 0 Smer Trakčná sústava Rozchod

Podrobnejšie

Čiastka 205/2004

Čiastka 205/2004 Strana 4282 Zbierka zákonov č. 481/2004 Čiastka 205 481 o zvý še ní sumy za o pat ro va cie ho prí spev ku Vlá da pod a 4 ods. 4 zá ko na č. 236/1998 Z. z. o za o pat ro va com prí spev ku v zne ní zá

Podrobnejšie

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Č.SC2016/064/KRASBYT, s.r.o. ( zmluva ) Maloodber MET Slovakia, a.s. Sídlo: Rajská 7, Bratislava IČ

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Č.SC2016/064/KRASBYT, s.r.o. ( zmluva ) Maloodber MET Slovakia, a.s. Sídlo: Rajská 7, Bratislava IČ Zmluva o združených dodávkach zemného plynu Č.SC2016/064/KRASBYT, s.r.o. ( zmluva ) Maloodber MET Slovakia, a.s. Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava IČO: 45 860 637 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

OS PZN - mail

OS PZN - mail /k/m /k/m # ŽĽABY (2, 3, 4, 5, 6 m) Z 20 žľab pododkvapový, veľkoť 20 m 2,200 2,640 66,30 79,56 Z 25 žľab pododkvapový, veľkoť 25 m 2,200 2,640 66,30 79,56 Z 28 žľab pododkvapový, veľkoť 28 m 2,550 3,060

Podrobnejšie

Č.: ASM-204/2019-OdSHM Bratislava, Výtlačok jediný Počet listov: 1 Prílohy : 1/3 PROTOKOL o výsledku opakovaného osobitného ponukového konan

Č.: ASM-204/2019-OdSHM Bratislava, Výtlačok jediný Počet listov: 1 Prílohy : 1/3 PROTOKOL o výsledku opakovaného osobitného ponukového konan Č.: ASM-204/2019-OdSHM Bratislava, 29.1.2019 Výtlačok jediný Počet listov: 1 Prílohy : 1/3 PROTOKOL o výsledku opakovaného osobitného ponukového konania na predaj vymedzeného hnuteľného majetku štátu v

Podrobnejšie

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, ked sú velké

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu   v limite, ked sú velké o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, keď sú veľké o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, keď sú veľké zaujímavé, ale len pre matematikov... NIE! o tom, ako

Podrobnejšie

III. WC sedadlá a úchyty MKW KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE KÓD ÚCHYTY KÓD MKW V EURO / KS NÁHRADNÉ DIELY WC SEDADLO UNIVERSAL ECO biele termoplas

III. WC sedadlá a úchyty MKW KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE KÓD ÚCHYTY KÓD MKW V EURO / KS NÁHRADNÉ DIELY WC SEDADLO UNIVERSAL ECO biele termoplas 909118 UNIVERSAL ECO biele termoplast 9,99 1/10 ks Plast Trend - 909145/909160 S470V021 909115 UNIVERSAL biele termoplast 12,98 1 ks Plast Trend - 909145/909160 S470T010 909116 UNIVERSAL PLUS SC 15,90

Podrobnejšie

Uznesenie č. 335/2018 z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vinodol zo dňa

Uznesenie č. 335/2018 z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vinodol zo dňa Uznesenie č. 335/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,

Podrobnejšie

TrueLine, surface mounted |

TrueLine, surface mounted | Lighting TrueLine, vstavané skutočná svetelná línia: elegantné, energeticky účinné a v súlade s normami pre osvetlenie vnútorných pracovných miest Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich

Podrobnejšie

Čiastka 7/2004 (017)

Čiastka 7/2004 (017) Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. de cem bra 2003 o po plat koch za ulo že nie od pa dov Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko ne: 1 Úvod né

Podrobnejšie

< UrbanStar > | < Philips >

< UrbanStar > | < Philips > Lighting kombinácia inovatívneho dizajnu a účinnosti LED technológie V obytných zónach možno známe svietidlá kužeľovitého tvaru osadené žiarivkami PL-L alebo ortuťovými výbojkami HPL vymeniť za svietidlá

Podrobnejšie

Čiastka 110/2004

Čiastka 110/2004 Strana 2594 Zbierka zákonov č. 268/2004 Čiastka 110 268 VY HLÁŠ KA Pro ti mo no pol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky z 21. apríla 2004, kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o ná le ži tos tiach

Podrobnejšie

Čiastka 285/2004

Čiastka 285/2004 Strana 6734 Zbierka zákonov č. 679/2004 Čiastka 285 679 ZÁKON z 26. ok tób ra 2004, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách

Podrobnejšie

Strana 4186 Zbierka zákonov č. 551/2003 Čiastka ZÁKON z 31. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o

Strana 4186 Zbierka zákonov č. 551/2003 Čiastka ZÁKON z 31. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o Strana 4186 Zbierka zákonov č. 551/2003 Čiastka 226 551 ZÁKON z 31. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní neskorších

Podrobnejšie

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: Metrologia Holding s. r. o. Tomanova 35, 831 07 Metrologické laboratórium "Metrologia" Tomanova 35, 831 07 Levski G, bl. 44A, 1836 Sofia, Bulgaria

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 VYBRANÉ UKAZOVATELE POŠKODENIA LESOV ZISTENÉ V RÁMCI NÁRODNEJ INVENTARIZÁCIE A MONITORINGU LESOV SR Vladimír Šebeň, Michal Bošeľa a:poškodenie z NIML 1/26 NIML SR 2005-2006: výberová reprezentatívna metóda

Podrobnejšie

Pretože na detailoch záleží, nie je jazdenka ako jazdenka LIMITOVANÁ PONUKA VIAC AKO 300 VOZÍKOV Zľavy 50 % až do VYROBENÉ A REPASOVANÉ V NEMECKU Záru

Pretože na detailoch záleží, nie je jazdenka ako jazdenka LIMITOVANÁ PONUKA VIAC AKO 300 VOZÍKOV Zľavy 50 % až do VYROBENÉ A REPASOVANÉ V NEMECKU Záru Pretože na detailoch záleží, nie je jazdenka ako jazdenka LIMITOVANÁ VIAC AKO 300 VOZÍKOV Zľavy 50 % až do VYROBENÉ A REPASOVANÉ V NEMECKU kvality Jedinečná ponuka repasovaných vozíkov za výnimočné ceny

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Manuál registrácie JOSEPHINE Manuál registrácie Skrátený návod registrace vás rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme na elektroni

Manuál registrácie JOSEPHINE Manuál registrácie Skrátený návod registrace vás rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme na elektroni JOSEPHINE Skrátený návod registrace vás rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE. Pre lepší prehľad tu nájdete tiež opis základných

Podrobnejšie

Mapy__Dunaj.pdf

Mapy__Dunaj.pdf Správne územia povodí Dunaja a Visly a pôsobnosť oprávneného orgánu Mapa 1.1 EC a POPRAD 3-01 správne územie povodia Dunaja správne územie povodia Visly sídlo oprávneného orgánu pôsobnosť oprávneného orgánu

Podrobnejšie

FAQ

FAQ Import skladových kariet Potrebujete si preniesť do programu OMEGA zoznam skladových kariet, prípadne nový cenník z Excelu? Vyžite funkciu importu skladových kariet: V menu Sklad Skladové karty potvrdíme

Podrobnejšie

TTP: 120 B Tabuľka 1 1/6 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Trať: Komárom (HU) Komárno Nové Zámky

TTP: 120 B Tabuľka 1 1/6 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Trať: Komárom (HU) Komárno Nové Zámky TTP: 120 B Tabuľka 1 1/6 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Trať: Komárom (HU) Komárno Nové Zámky Návestný systém Úroveň 0 Smer Trakčná sústava Rozchod

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 8. 2016 COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o Fonde solidarity Európskej únie za rok 2015 SK SK PRÍLOHA

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhláse: 22.04.2004 Čsoá eri predpis účinná od: 01.05.2004 do: 14.09.2004 Obsh tohto dokment má informtíny chrkter. 209 V Y H L Á Š K A Ministerst finncií

Podrobnejšie

Microsoft Word - veronika.DOC

Microsoft Word - veronika.DOC Telesá od Veroniky Krauskovej z 3. B Teleso uzavretá obmedzená časť priestoru Mnohosten je časť priestoru, ktorá je ohraničená mnohouholníkmi. Uhlopriečky, ktoré patria do niektorej steny sú stenové uhlopriečky,

Podrobnejšie

Čiastka 144/2004

Čiastka 144/2004 Strana 3314 Zbierka zákonov č. 343/2004 Čiastka 144 343 OZNÁ ME NIE Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

MASTER LEDtube InstantFit HF |

MASTER LEDtube InstantFit HF | Lighting Nvá generácia energeticky úsprných trubicvých zdrjv PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit je LED svetelný zdrj tvaru tradičnej lineárnej žiarivky. Jeh jedinečný dizajn vytvára úplne jedntný vizuálny

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s.

Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s. Objekt PRO SILVA Tolhajská Polesie Opátka, Mestské Lesy Košice a.s. Zápisník o objekte PRO SILVA 1. Regionálne zaradenie 1.1 Lokalizácia a geografická situácia Krajina: Slovenská republika Lesná oblasť:

Podrobnejšie

Určenie hustoty látok Určiť hustotu je trochu pracné. Nemá zmysel, aby ju ľudia určovali stále, keď hustotu potrebujú. Preto je už hustota jednotlivýc

Určenie hustoty látok Určiť hustotu je trochu pracné. Nemá zmysel, aby ju ľudia určovali stále, keď hustotu potrebujú. Preto je už hustota jednotlivýc Určenie hustoty látok Určiť hustotu je trochu pracné. Nemá zmysel, aby ju ľudia určovali stále, keď hustotu potrebujú. Preto je už hustota jednotlivých látok zmeraná a uvedená v tabuľkách hustoty. Tabuľky

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017

Podrobnejšie

Čiastka 298/2004

Čiastka 298/2004 Strana 6886 Zbierka zákonov č. 725/2004 Čiastka 298 725 ZÁKON z 2. de cem bra 2004 o pod mien kach pre vádz ky vo zi diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých

Podrobnejšie

TTP: 104 B Tabuľka 1 1/8 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Návestný systém Úroveň 0 Smer Trakčná

TTP: 104 B Tabuľka 1 1/8 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Návestný systém Úroveň 0 Smer Trakčná TTP: 104 B Tabuľka 1 1/8 Organizácia riadiaca dopravu Diaľkovo ovládaná trať (DOT) Centrum riadenia dopravy DOT Návestný systém Úroveň 0 Smer Trakčná sústava Rozchod Prevádzka Najväčšia traťová rýchlosť

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Rozvrh pomaturitného dvojročného štúdia odboru 7649 N na školský rok 2018/2019 Týždeň Počet Dátum Deň Trieda 14:10-14:55 15:00-15:45 15:50-16:35 16:40

Rozvrh pomaturitného dvojročného štúdia odboru 7649 N na školský rok 2018/2019 Týždeň Počet Dátum Deň Trieda 14:10-14:55 15:00-15:45 15:50-16:35 16:40 Rozvrh pomaturitného dvojročného štúdia odboru 7649 N na školský rok 2018/2019 Týždeň Počet Dátum Deň Trieda 14:10-14:55 15:00-15:45 15:50-16:35 16:40-17:25 17:30-18:15 18:20-19:05 19:10-19:55 1 2 3 4

Podrobnejšie

Dof (HMF) Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a em

Dof (HMF) Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a em Dof (HMF) 03-02 Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov Identifikačný kód SOLID konzervatívny d.f.,

Podrobnejšie

Európske rybárstvo v číslach

Európske rybárstvo v číslach EURÓPSKE RYBÁRSTVO V ČÍSLACH Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov

Podrobnejšie

VOD 3.kolo tlačová správa

VOD 3.kolo tlačová správa Výzva: IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (3. kolo) P.č. Kolo Kód ITMS Názov projektu Žiadateľ Územie Stav projektu (ŽoNFP) 1 3 NFP302010L880

Podrobnejšie

R4308IPCPR_SK

R4308IPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP-RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit RT BT,

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

EcoStyle |

EcoStyle | Lighting dostupné a účinné osvetlenie Maloobchodní predajcovia dlho hľadali cenovo dostupné akcentačné LED osvetlenie, ktoré by v porovnaní s konvenčnými technológiami malo aj primeranú návratnosť investícií.

Podrobnejšie

Strana 4162 Zbierka zákonov č. 545/2003 Čiastka ZÁKON z 3. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti

Strana 4162 Zbierka zákonov č. 545/2003 Čiastka ZÁKON z 3. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti Strana 4162 Zbierka zákonov č. 545/2003 Čiastka 224 545 ZÁKON z 3. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na LC LESY SR Bratislava Autori: Róbert Sedmák, Jaroslav

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA Odbor opravných prostriedkov Referát lesného hospodárstva Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava OU-BA-00P4-2018/011217

Podrobnejšie

TTP 117 A Utekáč zast. - Lučenec 14z

TTP 117 A Utekáč zast. - Lučenec 14z ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 7 Pre trate: A Utekáč Lučenec B Breznička Katarínska Huta C Lučenec Veľký Krtíš Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku Dňa: 28.0.2005 Číslo:

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ M ESTSKÉ Z A S T U P I T E Ľ S T V O NOVÉ Z Á M K Y VOLEBNÉ OBDOBIE 201 8 2022 Číslo materiálu: NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2019 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra 1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné strany &!stnev -:-7qr;qC)~!1Ie?rt:. S~t7/0íOV O 2/ il ;

Podrobnejšie

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum ), ako orgán štátnej odbornej kontroly v

Podrobnejšie

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Plaveč za rok 2016 Predkladá : Ing. Murcko, starosta obce Spracoval: Mária Troščákova, ekonóm obce V Pla

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Plaveč za rok 2016 Predkladá : Ing. Murcko, starosta obce Spracoval: Mária Troščákova, ekonóm obce V Pla Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Plaveč za rok 2016 Predkladá : Ing. Murcko, starosta obce Spracoval: Mária Troščákova, ekonóm obce V Plavči dňa 25.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený

Podrobnejšie

Príloha č.2 Hlásenie o stave majetku - Vital

Príloha č.2 Hlásenie o stave majetku - Vital Príloha č. 8 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy VZOR Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie

Podrobnejšie

Catalog

Catalog DIAGNOSTIKY A DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIA DIGIPROG 3 ZMENA STAVU KM 00025 Profesionálny prístroj na zmenu stavu počítadla kilometrov automobiloch. Pomocou tohto prístroja môžete zmeniť stav km na ukazovateľovi,

Podrobnejšie

Čiastka 046/2004

Čiastka 046/2004 Strana 1206 Zbierka zákonov č. 98/2004 Čiastka 46 98 ZÁKON z 3. februára 2004 o spotrebnej dani z minerálneho oleja Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uzniesla na tom to zá ko ne: 1 Pred met úpra

Podrobnejšie

Trh výrobných faktorov

Trh výrobných faktorov Trh VF - pokračovanie ZE PI Prednáška 5. Trh práce pri pružných mzdách Pružné mzdy Mzdová sadzba (W) S L W E D L C Dobrovoľne nezamestnaní Zamestnaní L* Pracovná sila (L) Trh práce pri nepružných mzdách

Podrobnejšie

Zrušené registrace v období: od do s ohledem na nabytí právní moci ADOZOLE 20 mg 09/073/11-C D: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, GRAZ, Ra

Zrušené registrace v období: od do s ohledem na nabytí právní moci ADOZOLE 20 mg 09/073/11-C D: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, GRAZ, Ra Zrušené registrace v období: od 1.5.2014 do 31.5.2014 s ohledem na nabytí právní moci ADOZOLE 20 mg 09/073/11-C D: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, GRAZ, Rakousko B: POR TBL ENT 7X20MG BLI kód SÚKL: 0165330

Podrobnejšie

InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opent"v pt'ogr.m R MINISTlRSTVO V PÓOOl-iOSPOOÁP.STVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FOND REGION

InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opentv pt'ogr.m R MINISTlRSTVO V PÓOOl-iOSPOOÁP.STVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FOND REGION InlcvrGnl1)fe9IotI'loy opent"v pt'gr.m R MINISTlRSTV V PÓl-iSPÁP.STVA A RZVJA VIDIEKA SLVENSkEJ REPUBLIKY EURÓPSKA UNIA EURÓPSKY FND REGINÁLNEH RZVJA Príloha' 5 2 11 IMP R IRP I peračný program: Záverečná

Podrobnejšie

Záverečný účet 2010

Záverečný  účet 2010 Záverečný účet Obce Trenčianska Turná za rok 2010 V Trenčianskej Turnej, jún 2011 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1. Prezentácia obce str. 3 2. Rozpočet obce na rok 2010 4 3. Rozbor plnenia rozpočtových

Podrobnejšie

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd Vodovodné a sanitárne ventily 8 Inštalačné zostavy pre všetky typy domových vodomerov Trvale hladký (jemný) chod ventilov vďaka tukovej komore v rukoväti ventilu Unikátne riešenie vonkajšieho mrazuvzdorného

Podrobnejšie

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo Vačkové spínače Vačkové spínače - A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvodoch: ako motorové spínače sú určené pre priame on line zapínanie a vypínanie jednofázových

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor/Technik Inf

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor/Technik Inf Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor/Technik Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí požiadali

Podrobnejšie