Používateľská príručka pre webovú aplikáciu ON!Track Príručka pre webovú aplikáciu, verzia 1.1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Používateľská príručka pre webovú aplikáciu ON!Track Príručka pre webovú aplikáciu, verzia 1.1"

Prepis

1 Používateľská príručka pre webovú aplikáciu ON!Track Príručka pre webovú aplikáciu, verzia 1.1

2 Obsah Čo je ON!Track?... 3 Ako vyzerá celý proces ON!Track?... 3 Ako pridávať, upravovať a odstraňovať umiestnenie?... 7 Ako pridať nové umiestnenie?... 7 Ako upraviť umiestnenie?... 9 Ako odstrániť umiestnenie? Ako pridávať, upravovať a odstraňovať nadradené umiestnenie?. 15 Ako pridať nové nadradené umiestnenie? Ako upraviť nadradené umiestnenie? Ako odstrániť nadradené umiestnenie? Ako pridávať, upravovať, odstraňovať, vyraďovať a prenášať prístroj? Ako pridať nový prístroj? Ako pridať prístroj Hilti s pomocou sériového čísla? Ako pridať niekoľko prístrojov pomocou hromadného nahrávania? Ako upraviť prístroj? Ako zmeniť stav prístroja z Funkčný na Poškodený, V oprave, Stratený alebo Odcudzený alebo Vyradený? Ako odstrániť prístroj? Ako preniesť prístroj na iné umiestnenie? Ako nájdem môj prenesený prístroj? Ako potvrdiť dodaný prístroj? Ako nájsť históriu prenosu prenesených prístrojov? Ako zobrazím všetky moje prístroje naraz? Ako doplniť zásoby spotrebných materiálov? Ako pridávať, upravovať a odstraňovať zamestnancov? Ako pridať nového zamestnanca? Ako upraviť nového zamestnanca? Ako odstrániť nového zamestnanca? Ako pridávať, upravovať a odstraňovať certifikát? Ako pridať nový certifikát?

3 Ako upraviť certifikát? Ako odstrániť certifikát? Ako pridávať, upravovať a odstraňovať služby? Ako pridať novú službu? Ako upravovať službu? Ako odstraňovať službu? Ako pridávať, upravovať a odstraňovať šablónu a ako jej priradiť certifikát alebo službu? Ako pridať novú šablónu? Ako upraviť šablónu? Ako odstrániť šablónu? Ako priradiť certifikát alebo službu šablóne? ON!Track vo všeobecnosti Ako sa premiestňovať? Ako vyhľadať? Ako filtrovať tabuľky? Ako triediť tabuľky? Ako prispôsobiť tabuľky?

4 Začíname Nasledujúce otázky vysvetlia, ako začať s aplikáciou ON!Track. Čo je ON!Track? Hilti ON!Track je profesionálne riešenie pre spravovanie všetkých vašich prístrojov, bez ohľadu na ich výrobcu. Softvér uľahčuje sledovanie a vyhľadávanie prístrojov s cieľom minimalizovania strát, vedenia zoznamov majetku rýchlo a jednoducho, všetko v jednom mieste, a vygenerovanie automatických upozornení týkajúcich sa opráv, údržby a kontrol. Ako vyzerá celý proces ON!Track? Akonáhle sa prihlásite do ON!Track uvidíte najprv Ovládací panel; tu uvidíte vaše umiestnenia na mape, stav vašich prístrojov a nižšie podrobnosti prístrojov. Kliknutím na umiestnenia a oblasti nižšie sú zobrazované príslušné podrobné informácie. Príslušné informácie môžete získať kliknutím na príslušné položky hlavného menu, t.j. ovládací panel, umiestnenia, majetky, zamestnanci, šablóny a správy. 3

5 V položke umiestnenia spravujete vaše (nadradené) umiestnenia, môžete pridávať a určovať nové umiestnenia a tiež upravovať a odstraňovať existujúce umiestnenia. Tu môžete taktiež priradiť prístroje ku konkrétnym umiestneniam. V položke majetky spravujete vaše prístroje, komodity a spotrebné materiály, môžete pridávať a určovať nové prístroje a tiež upravovať a odstraňovať existujúce prístroje. Tu tiež môžete prenášať prístroje z jedného umiestnenia na iné alebo prideľovať certifikáty vašim prístrojom. V položke zamestnanci spravujete vašich zamestnancov (používateľov ON!Track), môžete pridávať a určovať nových zamestnancov a tiež upravovať a odstraňovať existujúcich zamestnancov. Tu tiež môžete priraďovať certifikáty zamestnancom alebo definovať prístupové oprávnenia pre iných používateľov ON!Track ako správca. 4

6 V položke šablóny spravujete vaše šablóny prístrojov, certifikáty prístrojov a zamestnancov a tiež údržbu pre prístroje, môžete pridávať a určovať nové šablóny a tiež upravovať a odstraňovať existujúce šablóny. V položke správy môže automaticky spúšťať správy o vašich prístrojoch, certifikátoch, údržbe a zamestnancoch. V položke prevody (na pravej strane obrazovky) môže automaticky vytvárať výpisy o majetku, certifikátoch, údržbe a zamestnancoch. 5

7 Kliknutím na vlastné prihlasovacie meno nájdete nastavenia spoločnosti a používateľa, stránku s podporu a možnosť odhlásenia. 6

8 Ako pridávať, upravovať a odstraňovať umiestnenie? Umiestnenia špecifikujú miesto, kde sa vaše prístroje nachádzajú alebo kam budú prenesené. Sú to zvyčajne určité sklady, pracoviská, servisné strediská alebo vozidlá. V nasledujúcich bodoch bude vysvetlené, ako pridávať nové umiestnenia a tiež ako upravovať a odstraňovať existujúce. Ako pridať nové umiestnenie? 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus na navigačnej lište, po kliknutí sa otvorí okno na zadávanie údajov. 3. Kliknutím na príslušné umiestnenie (t.j. sklady, pracoviská atď.) zvoľte nadradené umiestnenie nového umiestnenia. 7

9 4. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna, v záložke s podrobnosťami o umiestnení. 5. Vyplňte požadované údaje v záložke s podrobnosťami o umiestnení; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 6. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie nového umiestnenia. 8

10 Ako upraviť umiestnenie? 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus, ak chcete rozbaliť zvislú navigáciu nižšie. 3. Kliknite na umiestnenie na úpravu. 9

11 4. Kliknite na ikonu ceruzka, ak chcete upraviť zvolené umiestnenie; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o umiestnení. 10

12 5. Podľa potreby vykonajte úpravu podrobností o umiestnení; povinné polia sú označené červenou farbou, avšak odporúča sa zadať všetky údaje. 6. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna úpravy údajov, ak chcete ukončiť úpravu umiestnenia. 11

13 Ako odstrániť umiestnenie? Poznámka: Umiestnenia s priradenými prístrojmi nemôžu byť odstránené. Ak chcete tieto umiestnenia odstrániť, najskôr zrušte priradenia prístrojov. 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus, ak chcete rozbaliť štruktúru umiestnenia nižšie. 12

14 3. Kliknutím zvoľte umiestnenie, ktoré bude odstránené. 4. Kliknite na ikonu kôš, ak chcete odstrániť zvolené umiestnenie; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno pre potvrdenie. 13

15 5. Kliknite na áno, ak chcete odstrániť príslušné umiestnenie natrvalo; ak chcete zrušiť odstránenie kliknite na nie. Upozornenie: operácia vymazania je nezvratná! 14

16 Ako pridávať, upravovať a odstraňovať nadradené umiestnenie? Nadradené umiestnenia určujú typy umiestnenia, t.j. sklady, pracoviská, vozidlá atď. V nasledujúcich bodoch bude vysvetlené, ako pridávať nové nadradené umiestnenia a tiež ako upravovať a odstraňovať existujúce. Ako pridať nové nadradené umiestnenie? 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus v pod menu navigačnej lišty, po kliknutí sa otvorí okno na zadávanie údajov. 3. Kliknite na nové umiestnenie; zobrazí sa textové pole na zadávanie názvu umiestnenia. 15

17 4. Do textového polia zadajte názov nového nadradeného umiestnenia. 5. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna, v záložke s podrobnosťami o umiestnení. 6. Vyplňte požadované údaje v záložke s podrobnosťami o umiestnení; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. Poznámka: rozbaľovací zoznam obsahuje preddefinované typy umiestnenia, ako napr. kontajner, pracovisko, skupina 16

18 umiestnení, vozidlo a sklad. Zvoľte typ umiestnenia, ktoré najviac vyhovuje účelu vášho umiestnenia. Aby sa dalo vybrať správcu umiestnenia, musí byť osoba najskôr zadefinovaná v ON!Track; osobu môžete napríklad zadefinovať prostredníctvom voľby "správca umiestnenia" v príslušnom rozbaľovacom menu na stránke upravovania osoby medzi zamestnancami. 7. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie nového nadradeného umiestnenia. 17

19 Ako upraviť nadradené umiestnenie? 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na nadradené umiestnenie na úpravu. 3. Kliknite na ikonu ceruzka, ak chcete upraviť zvolené nadradené umiestnenie; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o umiestnení. 18

20 4. Podľa potreby vykonajte úpravu podrobností o nadradenom umiestnení; povinné polia sú označené červenou farbou, avšak sa odporúča zadať všetky údaje. 5. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna úpravy údajov, ak chcete ukončiť úpravu nadradeného umiestnenia. 19

21 Ako odstrániť nadradené umiestnenie? Poznámka: Nadradené umiestnenia s priradenými prístrojmi nemôžu byť odstránené. Ak chcete tieto umiestnenia odstrániť, najskôr zrušte priradenia prístrojov. 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknutím zvoľte nadradené umiestnenie, ktoré bude odstránené. 3. Kliknite na ikonu kôš, ak chcete odstrániť zvolené nadradené umiestnenie; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno pre potvrdenie. 20

22 4. Kliknite na áno, ak chcete odstrániť príslušné umiestnenie natrvalo; ak chcete zrušiť odstránenie kliknite na nie. Upozornenie: operácia vymazania je nezvratná! 21

23 Ako pridávať, upravovať, odstraňovať, vyraďovať a prenášať prístroj? Prístroj ako spoločný pojem zahŕňa nie len pracovné nástroje (ako nástroje s pohonom a stroje) ale aj komodity (ako napr. rukavice alebo rebríky) a spotrebné materiály (napr. skrutky). V nasledujúcich bodoch bude vysvetlené, ako pridávať nové prístroje a tiež ako upravovať, odstraňovať a prenášať existujúce. Ako pridať nový prístroj? Poznámka: Aj keď existujú rôzne spôsoby pridávania prístrojov, tu je popísaný najjednoduchší ručný. 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus ("pridať"), ak chcete pridať nový prístroj; po kliknutí sa otvorí okno na zadávanie údajov. 3. Vyplňte požadované údaje v záložke s podrobnosťami o prístroji; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať 22

24 všetky údaje. Ak chcete vidieť všetky povinné polia, musíte sa posunúť dole v záložke podrobností o prístroji. Poznámka: skenovací kód sa vzťahuje na jedinečný kód, ktorý sa nachádza na štítku s čiarovým kódom umiestnenom na vašom prístroji. Alternatívny kód je individuálne zvolený kód, ktorý tiež musí byť jedinečný a nesmie byť priradený dvakrát. 4. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke spravované ako. 23

25 5. Vyplňte požadované údaje v záložke spravované ako; odporúča sa zadať všetky údaje. 6. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke certifikátov. 7. Zvoľte a pridajte certifikáty potrebné pre prístroj na záložke certifikáty. Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne certifikáty, tieto musia byť najskôr pridané do ON!Track; môžete pridávať certifikáty v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 24

26 8. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke služby. 9. Zvoľte a pridajte údržbu potrebnú pre prístroj na záložke údržba. Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne službu, táto musí byť najskôr pridaná do ON!Track; môžete pridávať služby v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 10. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie nového prístroja. Ako pridať prístroj Hilti pomocou sériového čísla? 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 25

27 2. Kliknite na ikonu plus ("pridať"), ak chcete pridať nový prístroj; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno na zadávanie údajov. 3. Zadajte do poľa sériové číslo príslušné sériové číslo vášho prístroja Hilti v záložke podrobnosti o prístroji. Poznámka: Pri zadávaní údaju sa postupne zobrazuje sériové číslo porovnaním s databázou. 4. Zvoľte správne sériové číslo v rozbaľovacom menu, ktoré sa zobrazuje automaticky pri zadávaní údajov; pri zvolení sériového čísla sa údaje zvoleného prístroja sa automaticky zadajú do záložky podrobností o prístroji a záložky spravované ako. Poznámka: povinné polia sú označené červenou, odporúča sa vyplniť všetky polia, najmä napr. sériové číslo, výrobca a model. 26

28 5. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke spravované ako. 6. Vyplňte požadované údaje v záložke spravované ako; odporúča sa zadať všetky údaje. 7. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke certifikátov. 27

29 8. Zvoľte a pridajte certifikáty potrebné pre prístroj na záložke certifikáty. Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne certifikáty, tieto musia byť najskôr pridané do ON!Track; môžete pridávať certifikáty v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 9. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke služby. 10. Zvoľte a pridajte službu potrebnú pre prístroj na záložke služby. Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne službu, táto musí byť najskôr pridaná do ON!Track; údržby môžete pridávať v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 28

30 11. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie nového prístroja. Ako pridať niekoľko prístrojov pomocou hromadného nahrávania? 1. Zvoľte nastavenia spoločnosti z rozbaľovacieho menu v hornom právom rohu aplikácie. 2. Zvoľte nastavenia importu a exportu. 3. Zvoľte základný majetok a kliknite na stiahnutie. 29

31 *uložte šablónu Excel na vhodné umiestenie. 4. Otvorte šablónu Excel a zadajte všetky údaje týkajúce sa prístroja pre nahrávanie. Stĺpce s modrou hlavičkou sú povinné polia. 5. Pred uložením a zatvorením šablóny Excel sa uistite, že sú všetky údaje v TEXTOVOM formáte. 30

32 Ako upraviť prístroj? 1. Kliknite na majetky na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus, ak chcete rozbaliť štruktúru skupín prístrojov nižšie. 3. Zvoľte podskupinu prístrojov obsahujúcu prístroj, ktorý treba upraviť. 31

33 4. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte prístroj, ktorý treba upraviť. Poznámka: Súčasne môžete upravovať len jeden prístroj. 32

34 5. Kliknite na upraviť, ak chcete upraviť zvolený prístroj; po kliknutí na ikonu upraviť sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o prístroji. 6. Presuňte sa na príslušnú záložku (podrobnosti o prístroji, spravované ako atď.), kde sa vyžaduje úprava a následne vykonajte úpravu údajov; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 7. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna úpravy údajov, ak chcete ukončiť úpravu prístroja. 33

35 Ako zmeniť stav prístroja z Funkčný na Pokazený, V oprave, Stratený alebo Odcudzený alebo Vyradený? 1. Kliknite na prístroje na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus, ak chcete rozbaliť štruktúru skupín prístrojov nižšie. 3. Zvoľte podskupinu prístrojov obsahujúcu prístroj, ktorého stav treba zmeniť. 34

36 4. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte prístroj, ktorého stav treba zmeniť. Poznámka: Súčasne môžete spracovávať len jeden prístroj. 35

37 5. Kliknite na upraviť; po kliknutí sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o prístroji. 6. Na záložke podrobností majetku v rozbaľovacom menu stavu prístroja zvoľte vhodný stav prístroja: pokazený, v oprave, stratený alebo odcudzený alebo vyradený. Poznámka: Stav Funkčné je prednastavený stav prístroja. 7. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna úpravy údajov, ak chcete ukončiť úpravu prístroja. 36

38 Ako odstrániť prístroj? 1. Kliknite na prístroje na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus, ak chcete rozbaliť štruktúru skupín prístrojov nižšie. 3. Zvoľte podskupinu prístrojov obsahujúcu prístroj, ktorý treba odstrániť. 37

39 4. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte prístroj, ktorý treba odstrániť. Poznámka: Prístroje, ktoré boli raz prenesené, nemôžu byť odstránené ale len vyradené. Okrem toho, komodity ani spotrebné materiály nemôžu byť odstránené a/alebo vyradené, ak nie je ich počet 0. 38

40 5. Kliknite na ikonu kôš ("odstrániť"), ak chcete odstrániť zvolený prístroj; po kliknutí sa otvorí okno pre potvrdenie. 6. Kliknite na áno, ak chcete odstrániť príslušný prístroj natrvalo; ak chcete zrušiť odstránenie kliknite na nie. Upozornenie: operácia vymazania je nezvratná! 39

41 Ako preniesť prístroj na iné umiestnenie? 1. Kliknite na majetky na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus, ak chcete rozbaliť štruktúru skupín prístrojov nižšie. 3. Zvoľte podskupinu prístrojov obsahujúcu prístroj, ktorý treba preniesť. 40

42 4. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte prístroj, ktorý treba preniesť. Rada: Vyberte viac ako jeden prístroj za účelom hromadného spracovania položiek určených na prenos. Všetky pridané prístroje, ktoré sú v košíku na prenos, budú prenesené na to isté 41

43 umiestnenie. Ak chcete preniesť prístroje na rôzne umiestnenia, opakujte proces pre každé umiestnenie osobitne. 5. Ak chcete umiestniť vybraný prístroj do košíka na prenos, kliknite na pridať do košíka na prenos. 6. Po úspešnom umiestnení prístroja do košíka na prenos kliknite na prevody na hlavnej navigačnej lište. Poznámka: Číslo v červenom krúžku znamená počet prístrojov umiestnených do košíka na prenos. 7. Kliknite na ikonu plus, ak chcete rozbaliť štruktúru umiestnenia nižšie. 42

44 8. Zvoľte umiestnenie, do ktorého sa má prístroj(e) preniesť. 9. Kliknite na ikonu kalendár, ak chcete zvoliť dátum vrátanie prístroja (prístrojov). Poznámka: dátum vrátanie je voliteľný údaj. 43

45 10. Zvoľte dátum vrátenia označením dátumu vo výbere dátumu. 11. Kliknite na prenos prístroja(prístrojov), ak chcete preniesť prístroj(e) na zvolené umiestnenie; po kliknutí sa otvorí okno pre potvrdenie. 44

46 12. Kliknite na potvrdenie, ak chcete preniesť prístroj na zvolené umiestnenie; ak chcete prenos zrušiť, kliknite na zrušiť. Poznámka: Všetky prístroje, ktoré sú v košíku na prenos, budú prenesené na to isté umiestnenie. Ak chcete preniesť prístroje na rôzne umiestnenia, opakujte proces pre každé umiestnenie osobitne. 45

47 Alternatívny spôsob prenosu prístroja na iné umiestnenie: 1. Kliknite na prenosy na hlavnej navigačnej lište. 2. Zadajte skenovací/alternatívny kód prístroja, ktorý sa má preniesť. 3. Ak chcete umiestniť príslušný prístroj do košíka na prenos, kliknite na pridať. Poznámka: Prístroje, ktoré už majú prechodný stav, čo znamená, že prenos ešte nebol potvrdený, nemôžu byť pridané do košíka na prenos. 4. Kliknite na ikonu plus, ak chcete rozbaliť štruktúru umiestnenia nižšie. 46

48 5. Zvoľte umiestnenie, do ktorého sa má prístroj(e) preniesť. 6. Kliknite na ikonu kalendár, ak chcete zvoliť dátum vrátanie prístroja (prístrojov). Poznámka: dátum vrátanie je voliteľný údaj. 47

49 7. Zvoľte dátum vrátenia označením dátumu vo výbere dátumu. 8. Kliknite na prenos prístroja(prístrojov), ak chcete preniesť prístroj(e) na zvolené umiestnenie; po kliknutí sa otvorí okno pre potvrdenie. 48

50 9. Kliknite na potvrdenie, ak chcete preniesť prístroj na zvolené umiestnenie; ak chcete prenos zrušiť, kliknite na zrušiť. Poznámka: Všetky prístroje, ktoré sú v košíku na prenos, budú prenesené na to isté umiestnenie. Ak chcete preniesť prístroje na rôzne umiestnenia, opakujte proces pre každé umiestnenie osobitne. 49

51 Ako nájdem môj prenesený prístroj? Poznámka: Aj keď existujú rôzne spôsoby vyhľadávania prenesených prístrojov, tu je popísaný najjednoduchší spôsob. 1. Kliknite na prístroje na hlavnej navigačnej lište. 2. Ak chcete zobraziť prehľad všetkých vašich prístrojov, kliknite na skupiny majetku. 3. Ak chcete vyhľadať prenesený prístroj, kliknite na vyhľadávacie pole. 50

52 4. Do vyhľadávacieho poľa zadajte informácie o prístroji, napr. skenovací alebo alternatívny kód, ak ho chcete vyhľadať v zozname; počas zadávania údajov sa budú stále zobrazovať porovnateľné údaje (označené červenou farbou). Poznámka: údaje, ktoré sa nezhodujú s hľadaným výrazom, sú automaticky skryté; ak chcete vidieť všetky údaje (napr. všetky prístroje v zozname), odstráňte hľadaný výraz z vyhľadávacieho poľa kliknutím na ikonu x na pravej strane vyhľadávacieho poľa. 51

53 Ako potvrdiť dodaný prístroj? 1. Po tom, ako je prístroj dodaný, kliknite na položku majetky na hlavnej navigačnej lište. Poznámka: Aby sa dala funkcia potvrdenia dodania používať náležitým spôsobom, musí byť vopred zapnutá. 2. Ak chcete zobraziť prehľad všetkých vašich prístrojov, kliknite na skupiny majetku. 52

54 3. Ak chcete vyhľadať prenesený prístroj, kliknite na vyhľadávacie pole. 4. Do vyhľadávacie poľa zadajte informácie o prístroji, napr. skenovací alebo alternatívny kód, ak ho chcete vyhľadať v zozname; počas zadávania údajov sa budú stále zobrazovať porovnateľné údaje (označené červenou farbou). Poznámka: údaje, ktoré sa nezhodujú s hľadaným výrazom, sú automaticky skryté; ak chcete vidieť všetky údaje (napr. všetky prístroje v zozname), odstráňte hľadaný výraz z vyhľadávacieho poľa kliknutím na ikonu x na pravej strane vyhľadávacieho poľa. 53

55 5. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte prístroj, ktorý treba potvrdiť. 6. Kliknite na potvrdiť dodanie; po kliknutí sa otvorí okno pre potvrdenie. 7. Ak chcete overiť prijatie prístroja, kliknite na potvrdiť dodanie prístroja; ak chcete zrušiť potvrdenie kliknite na nie. 54

56 Ako nájsť históriu prenosu prenesených prístrojov? 1. Kliknite na prevody na hlavnej navigačnej lište. 2. Ak chcete vidieť všetky záznamy o presunoch, kliknite na záložku história prenosu. 55

57 Ako zobrazím všetky moje prístroje naraz? 1. Kliknite na majetky na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na skupiny majetku; tabuľka na pravej strane zobrazuje všetky vaše prístroje v jednom veľkom zozname. 56

58 Ako doplniť zásoby spotrebných materiálov? 1. Kliknite na umiestenia na hlavnej navigačnej lište. 2. Zvoľte záložku spotrebný materiál v lište pod menu. 3. Kliknite na ikonu plus ("dopĺňanie zásob"); po kliknutí sa otvorí okno na zadávanie údajov. 4. Zadajte skenovacie číslo príslušných spotrebných materiálov a kliknite na pridať. 5. Vyplňte požadované údaje; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 57

59 6. Kliknite na uložiť v spodnej časti okna na zadávanie údajov, ak chcete potvrdiť doplnenie zásob príslušného spotrebného materiálu. 58

60 Ako pridávať, upravovať a odstraňovať zamestnancov? Zamestnanci sú používatelia uvedených prístrojov. V nasledujúcich bodoch bude vysvetlené, ako pridávať nových zamestnancov a tiež ako upravovať a odstraňovať existujúcich. Poznámka: Vaše možné operácie v ON!Track sú definované modelom oprávnení. Ak ho potrebujete upraviť, kontaktuje vášho lokálneho správcu. Ako pridať nového zamestnanca? 1. Kliknite na zamestnancov na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus ("pridať"), ak chcete pridať nového zamestnanca; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno na zadávanie údajov. 59

61 3. Vyplňte požadované údaje v záložke s informáciami o zamestnancovi; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 4. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke certifikátov. 5. Zvoľte a pridajte certifikáty potrebné pre zamestnanca na záložke certifikáty. Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne certifikáty, tieto musia byť najskôr pridané do ON!Track; môžete pridávať certifikáty v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 60

62 6. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke nastavenia výstrahy. 7. Zvoľte ové výstrahy pre zamestnanca označením príslušných začiarkavacích políčok v záložke nastavenia výstrah. Poznámka: K dispozícii sú nasledujúce ové výstrahy: termín vrátenia vybavenia, HSE kontrola prístrojov, HSE kontrola zamestnanca, termín prenájmu, termín vrátenia, termín údržby, upozornenie na stav zásob, ukončenie platnosti záruky. Ak sú začiarkavacie políčka vyšedivené, znamená to, že sú aktuálne ové výstrahy vypnuté. Ak chcete tieto výstrahy zapnúť, kontaktujte vášho lokálneho správcu. 8. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie nového zamestnanca. 61

63 Ako upraviť nového zamestnanca? 1. Kliknite na zamestnancov na hlavnej navigačnej lište. 2. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte zamestnanca, ktorého treba upraviť. 3. Kliknite na ikonu ceruzka ("upraviť"), ak chcete upraviť zvoleného zamestnanca; po kliknutí na ikonu upraviť sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o zamestnancovi. 62

64 4. Presuňte sa na príslušnú záložku (informácie o zamestnancovi, priradenie rolí atď.), kde sa vyžaduje úprava a následne vykonajte úpravu údajov; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 5. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna úpravy údajov, ak chcete ukončiť úpravu zamestnanca. 63

65 Ako odstrániť nového zamestnanca? 1. Kliknite na zamestnancov na hlavnej navigačnej lište. 2. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte zamestnanca, ktorého treba odstrániť. 3. Kliknite na ikonu kôš ("odstrániť"), ak chcete odstrániť zvoleného zamestnanca; po kliknutí sa otvorí okno pre potvrdenie. 64

66 4. Kliknite na OK, ak chcete odstrániť príslušného zamestnanca natrvalo; ak chcete zrušiť odstránenie kliknite na zrušiť. Upozornenie: operácia vymazania je nezvratná! 65

67 Ako pridávať, upravovať a odstraňovať certifikát? Certifikáty svedčia o tom, že prístroje môžu byť použité na plnenie špecifických úloh alebo že zamestnanci majú spôsobilosť a povolenie na výkon špecifických úloh. V nasledujúcich bodoch bude vysvetlené, ako pridávať nové certifikáty a tiež ako upravovať a odstraňovať existujúce. Ako pridať nový certifikát? 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Zvoľte záložku certifikáty v lište pod menu. 3. Kliknite na ikonu plus ("pridať"), ak chcete pridať nový certifikát; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno na zadávanie údajov. 66

68 4. Vyplňte požadované údaje; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 5. Kliknite na pridať v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie nového certifikátu. 67

69 Ako upraviť certifikát? 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Zvoľte záložku certifikáty v lište pod menu. 3. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte certifikát, ktorý treba upraviť. 4. Kliknite na ikonu ceruzka ("upraviť"), ak chcete upraviť zvolený certifikát; po kliknutí na ikonu upraviť sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o certifikáte. 68

70 5. Vykonajte úpravu údajov certifikátu; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 6. Kliknite na uložiť v spodnej časti okna úpravy údajov, ak chcete ukončiť úpravu certifikátu. 69

71 Ako odstrániť certifikát? Poznámka: Certifikáty priradené zamestnancom a/alebo prístrojom nemôžu byť odstránené. Ak chcete tieto certifikáty odstrániť, najskôr zrušte priradenia. 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Zvoľte záložku certifikáty v lište pod menu. 3. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte certifikát, ktorý treba odstrániť. 70

72 4. Kliknite na ikonu kôš ("odstrániť"), ak chcete odstrániť zvolený certifikát; po kliknutí sa otvorí okno pre potvrdenie. 5. Kliknite na áno, ak chcete odstrániť príslušný certifikát natrvalo; ak chcete zrušiť odstránenie kliknite na nie. Upozornenie: operácia vymazania je nezvratná! 71

73 Ako pridávať, upravovať a odstraňovať služby? Službou sú údržbárske zásahy, ktoré majú byť vykonané - často na pravidelnej báze - za účelom zaistenia prevádzkyschopnosť prístrojov. V nasledujúcich bodoch bude vysvetlené, ako pridávať novú údržbu a tiež ako upravovať a odstraňovať existujúce. Ako pridať novú službu? 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Zvoľte záložku služby v lište pod menu. 3. Kliknite na ikonu plus ("pridať"), ak chcete pridať novú údržbu; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno na zadávanie údajov. 72

74 4. Vyplňte požadované údaje; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 5. Kliknite na pridať v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie nového certifikátu. 73

75 Ako upravovať službu? 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Zvoľte záložku služby v lište pod menu. 3. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte údržbu, ktorú treba upraviť. 4. Kliknite na ikonu ceruzka ("upraviť"), ak chcete upraviť zvolenú údržbu; po kliknutí na ikonu upraviť sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o údržbe. 74

76 5. Vykonajte úpravu údajov údržby; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 6. Kliknite na uložiť v spodnej časti okna úpravy údajov, ak chcete ukončiť úpravu údržby. 75

77 Ako odstraňovať službu? Poznámka: Služba priradená prístrojom nemôže byť odstránená. Ak chcete túto údržbu odstrániť, najskôr zrušte priradenia prístrojov. 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Zvoľte záložku služby v lište pod menu. 3. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte údržbu, ktorú treba odstrániť. 76

78 4. Kliknite na ikonu kôš ("odstrániť"), ak chcete odstrániť zvolenú údržbu; po kliknutí sa otvorí okno pre potvrdenie. 5. Kliknite na áno, ak chcete odstrániť príslušnú údržbu; ak chcete zrušiť odstránenie kliknite na nie. Upozornenie: operácia vymazania je nezvratná! 77

79 Ako pridávať, upravovať a odstraňovať šablónu a ako jej priradiť certifikát alebo údržbu? Šablóna je prednastavený súbor informácií, ktoré popisujú typ prístroja a umožňujú efektívne vykonávať udržiavanie a zadávanie údajov dodatočných prístrojov s podobnými charakteristikami. V nasledujúcich bodoch bude vysvetlené, ako pridávať nové šablóny a tiež ako upravovať a odstraňovať existujúce a ako priraďovať údržbu a certifikáty šablónam. Ako pridať novú šablónu? 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Kliknite na ikonu plus ("pridať"), ak chcete pridať novú šablónu; po kliknutí na ikonu sa otvorí okno na zadávanie údajov. 78

80 3. Vyplňte požadované údaje v záložke s podrobnosťami o šablónach; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 4. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke priradenie certifikátov. 5. Zvoľte a pridajte certifikáty potrebné pre šablónu na záložke priradenie certifikátov. Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne certifikáty, tieto musia byť najskôr pridané do ON!Track; môžete pridávať certifikáty v záložke certifikátov v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 79

81 6. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna s údajmi, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke priradenie údržby. 7. Zvoľte a pridajte službu potrebnú pre šablónu na záložke priradenie údržby. Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne údržbu, táto musí byť najskôr pridaná do ON!Track; môžete pridávať údržbu na záložke údržby v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 8. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie novej šablóny. 80

82 Ako upraviť šablónu? Poznámka: raz vytvorené, nemôžu byť názvy šablón upravené. 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte šablónu, ktorú treba upraviť. 3. Kliknite na upraviť, ak chcete upraviť zvolenú šablónu; po kliknutí na ikonu upraviť sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o šablóne. 81

83 4. Presuňte sa na príslušnú záložku (t.j. podrobnosti šablóny majetku, priradenie certifikátov, priradenie služby), kde sa vyžaduje úprava a následne vykonajte úpravu údajov; povinné polia sú označené červenou farbou, odporúča sa zadať všetky údaje. 5. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna úpravy údajov, ak chcete ukončiť úpravu prístroja. 82

84 Ako odstrániť šablónu? Poznámka: Šablóna priradená prístrojom nemôže byť odstránená. Ak chcete tieto šablóny odstrániť, najskôr zrušte priradenia prístrojov. 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte šablónu, ktorú treba odstrániť. 3. Kliknite na ikonu kôš ("odstrániť"), ak chcete odstrániť zvolenú šablónu; po kliknutí sa otvorí okno pre potvrdenie. 83

85 4. Kliknite na áno, ak chcete odstrániť príslušnú šablónu natrvalo; ak chcete zrušiť odstránenie kliknite na nie. Upozornenie: operácia vymazania je nezvratná! 84

86 Ako priradiť certifikát alebo službu šablóne? 1. Kliknite na šablóny na hlavnej navigačnej lište. 2. Označením príslušného začiarkavacieho políčka zvoľte šablónu. 3. Kliknite na upraviť; po kliknutí sa otvorí okno na úpravu s podrobnosťami o šablóne. 85

87 4. Kliknite na záložku priradenie certifikátu, ak chcete priradiť certifikáty prístroja/zamestnanca šablóne. 5. Zvoľte a pridajte certifikáty potrebné pre šablónu. Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne certifikáty, tieto musia byť najskôr pridané do ON!Track; môžete pridávať certifikáty v záložke certifikátov v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 6. Kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti okna na úpravu údajov, ak chcete pokračovať v zadávaní údajov v záložke priradenie údržby. 7. Zvoľte a pridajte službu potrebnú pre šablónu. 86

88 Poznámka: Ak chcete pridať v tomto okne údržbu, táto musí byť najskôr pridaná do ON!Track; môžete pridávať údržbu na záložke údržby v hlavnom navigačnom menu v šablónach. 8. Kliknite na uložiť a odísť v spodnej časti okna zadávania údajov, ak chcete ukončiť pridávanie novej šablóny. 87

89 ON!Track vo všeobecnosti Nižšie sa vysvetľuje, ako sa premiestňovať, vyhľadávať a tiež filtrovať, triediť a prispôsobovať tabuľky v ON!Track. Ako sa premiestňovať? Kliknite na príslušné položky hlavného menu, t.j. ovládací panel, umiestnenia, majetky, zamestnanci, šablóny a správy, ak chcete vidieť požadované informácie; vybrané položky hlavného menu sú zvýraznené červenou farbou. Kliknite na príslušné záložky menu, t.j. podrobnosti o prístrojoch, spravované ako, prístroje a údržba alebo kliknite na uložiť a ďalej v spodnej časti vybraného okna, ak sa chcete premiestniť na ďalšiu záložku, aby ste videli požadované informácie; zvolené záložky sú zvýraznené čiernou farbou. Kliknite na veľkú ikonu plus na lište pod menu, ak chcete rozbaliť štruktúru menu nižšie alebo kliknite na malú ikonu plus, ak chcete rozbaliť štruktúru menu podľa nadradeného umiestnenia, aby ste videli obsah. 88

90 Kliknite na ikony príslušných operácií, napr. pridať, upraviť a odstrániť, ak chcete prejsť na požadované operácie. Poznámka: Ikony operácií môžu ale aj nemusia mať štítok, ktorý pomenúva príslušnú operáciu; vyšedivené ikony operácií znamenajú, že tieto operácie nie sú aktívne, zvyčajne musíte vybrať prístroj, umiestnenie alebo zamestnanca, aby ste aktivovali ikonu príslušnej operácie. Kliknite na áno alebo nie, ak chcete potvrdiť alebo zrušiť operáciu, napr. odstránenie umiestnenia. Upozornenie: operácia vymazania je nezvratná! 89

91 Ako vyhľadať? Poznámka: Aj keď existuje veľa rôznych miest na vyhľadávanie akýchkoľvek informácií, tu sa uvádza všeobecný príklad používania funkcie vyhľadávania. 1. Kliknite vo vyhľadávacom poli na pohľad, v ktorom by ste chceli vyhľadať informácie, napr. záložka umiestnenia v lište hlavného menu na vyhľadávanie prístroja. 2. Napíšte do vyhľadávacieho poľa, čo chcete vyhľadať; počas zadávania údajov sa budú stále zobrazovať porovnateľné údaje (označené červenou farbou). 90

92 Poznámka: údaje, ktoré sa nezhodujú s hľadaným výrazom, sú automaticky skryté; ak chcete vidieť všetky údaje (napr. všetky prístroje v zozname), odstráňte hľadaný výraz z vyhľadávacieho poľa kliknutím na ikonu x na pravej strane vyhľadávacieho poľa. 91

93 Ako filtrovať tabuľky? 1. Kliknite na ikonu lievik; po kliknutí sa otvorí malé okno s kritériami, pomocou ktorých môžete filtrovať údaje. 2. Kliknite na príslušné začiarkavacie políčka, ak chcete označiť kritériá filtrovania; v stĺpci budú zobrazované len tie údaje, ktoré zodpovedajú filtru. Poznámka: Zapnutie filtra je označované väčšou čiernou ikonou lievika. 92

94 Ako triediť tabuľky? 1. Kliknite na hlavičku stĺpca, ak chcete triediť obsah príslušného stĺpca vzostupne (šípka nasmerované hore). 2. Kliknite na hlavičku stĺpca ešte raz, ak chcete triediť obsah príslušného stĺpca zostupne (šípka nasmerované dole). 93

95 Ako prispôsobiť tabuľky? 1. Kliknite na ikonu s obojstrannou šípkou, ak chcete pridať alebo odstrániť stĺpce v tabuľke; po kliknutí sa otvorí malé okno so všetkými dostupnými stĺpcami. 2. Presuňte a umiestnite stĺpce z tabuľky do malého okna - alebo naopak: presuňte a umiestnite stĺpce z malého okna do tabuľky. Poznámka: počas presúvania stĺpca sa zobrazuje zvislá šedá čiara, ktorá označuje, kde bude stĺpec umiestnený do tabuľky. 94

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky Dátum zverejnenia: Verzia: 10 Dátum aktualizácie: Navigácia po úvodnej st

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky Dátum zverejnenia: Verzia: 10 Dátum aktualizácie: Navigácia po úvodnej st Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky UPOZORNENIE: Od 1. 1. 2019 sa mení názov odosielateľa správ z Úrad vlády Slovenskej republiky ÚPVS na Ústredný portál verejnej správy. Zoznam zmien:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Priloha_1.docx

Microsoft Word - Priloha_1.docx Obsah 1 Úvod... 1 2 Hlavné menu verejnej časti ITMS2014+... 1 3 Zoznam ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+... 2 3.1 Vyhľadávanie ŽoNFP... 2 3.2 Horná lišta zoznamu ŽoNFP... 2 3.3 Stĺpce zoznamu ŽoNFP...

Podrobnejšie

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská príručka pre opravný termín EČ a PFIČ Máj 2019 Obsah 1. ZÁKLADNÉ POKYNY... 3 2. ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 KONTROLA A ZMENA ÚDAJOV... 4 2.2 ZMENA

Podrobnejšie

Detail správy a súvisiace prvky Dátum zverejnenia: Verzia: 5 Dátum aktualizácie: Detail správy a súvisiace prvky UPOZORNENIE

Detail správy a súvisiace prvky Dátum zverejnenia: Verzia: 5 Dátum aktualizácie: Detail správy a súvisiace prvky UPOZORNENIE UPOZORNENIE: Od 1. 1. 2019 sa mení názov odosielateľa správ z Úrad vlády Slovenskej republiky ÚPVS na Ústredný portál verejnej správy. Zoznam zmien: Dátum vydania Verzia Popis zmien 31. 12. 2018 2 Str.

Podrobnejšie

Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016

Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016 Používateľská príručka elektronických služieb pre žiadateľov o štatistické informácie október 2016 Obsah 1 Úvod...3 2 Základné funkcionality elektronických služieb...4 2.1 Registrácia a prihlásenie sa

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk ŠKODA CONNECT REGISTRÁCIA A AKTIVÁCIA Portál Connect Využívanie online služieb ŠKODA Connect vyžaduje predchádzajúcu registráciu používateľa a vozidla na internetovej stránke portálu Connect, ako aj aktiváciu

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

Microsoft Word - zapis-predmetov-AiS

Microsoft Word - zapis-predmetov-AiS Zápis predmetov do AiS na aktuálny akademický rok Pred zápisom predmetov Vám odporúčame pozorne si prečítať študijný plán pre Váš študijný program. Môžete si ho zobraziť v AiSe kliknutím na "Študijné programy"

Podrobnejšie

Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - C

Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - C Centrum vedecko-technických informácií, Odbor pre hodnotenie vedy, Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Vyhľadávanie a práca so záznamami - CREPČ 2 Manuál pre autorov (aktualizované dňa 18.3.2019)

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa 1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru 1. Aplikácie potrebné pre fungovanie VRP pokladnice sú predinštalované v zariadení.

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa Platnosť licencie: VRP licencia je viazaná na DKP firmy (daňový kód pokladnice pridelený finančnou správou). Jednu licenciu

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 6 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu Autor na obrazovke, potom zvolíme Užívateľskú úroveň Pokročilý

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Systém ekasa ekasa zóna (Portál podnikateľa - Prevádzkar) OBSAH Základné informácie o spoločnosti... 3 História zmien... 4 Obsah... 2 1 E-kasa zóna portál podnikateľa... 3 1.1 O

Podrobnejšie

(Manu\341l)

(Manu\341l) Manuál práce so systémom kampane DPNB 1. Základné rozdelenie záložiek v konte súťažiaceho: 1. Súhrn nájdete v ňom zosumarizované informácie o vašich jazdách, celkovom poradí na Slovensku aj v meste, ušetrenom

Podrobnejšie

Microsoft Word - prirucka_katedry_nova

Microsoft Word - prirucka_katedry_nova Práca v systéme BUXUS Príručka pre katedrových redaktorov Michal Minarik michal.minarik@stuba.sk 2 Obsah Prihlásenie do systému BUXUS... 3 Prihlasovacie údaje... 3 Prihlasovacia obrazovka... 3 Úvodné menu...

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Systém ekasa ekasa zóna (Portál podnikateľa - Technik) OBSAH Základné informácie o spoločnosti... 3 História zmien... 4 Obsah... 2 1 E-kasa zóna portál podnikateľa... 3 1.1 O aplikácii...

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k USM_UGKK SR_6/2019

Príloha č. 1 k USM_UGKK SR_6/2019 Rozšírenie služby ELODO o úradné overenie súboru GP a súboru ZPMZ. Služba ELODO je rozšírená o modul úradného overenia súboru GP a súboru ZPMZ vizuálnym elektronickým podpisom. Služba neumožňuje elektronicky

Podrobnejšie

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Prihláste sa do aplikácie pomocou prihlasovacích údajov pre spravodajskú jednotku. Link na aplikáciu: http://isis.statistics.sk/

Podrobnejšie

Pravidelné úlohy verzia ku dňu SEAL IT Services, s.r.o. Kontakt: SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, Bratislava 1, tel.:

Pravidelné úlohy verzia ku dňu SEAL IT Services, s.r.o. Kontakt: SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, Bratislava 1, tel.: Pravidelné úlohy verzia ku dňu 18.11.2009 SEAL IT Services, s.r.o. Kontakt: SEAL IT Services, s.r.o., Topoľová 4, 811 04 Bratislava 1, tel.: +421 2 5465 0242, fax: 02/5478 9664 podpora: support@customermonitor.sk,

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 5 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program IP- COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu na obrazovke: Obr.1 Voľba úlohy na meranie Po kliknutí

Podrobnejšie

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Global Payment Plus - phototan Návod na prechod z USB tokenu na phototan Vážení užívatelia, tento návod Vás prevedie niekoľkými jednoduchými krokmi nutnými pre úspešný prechod z USB tokenu na phototan.

Podrobnejšie

INTERNET BANKING Ako zrealizovať hromadný prevod VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ with.vub.sk, Bank of

INTERNET BANKING Ako zrealizovať hromadný prevod VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ  with.vub.sk, Bank of INTERNET BANKING Ako zrealizovať hromadný prevod VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, with.vub.sk, 0850 123 000 Bank of VYNOVENÝ INTERNET BANKING Nový moderný dizajn Dostupnosť zo všetkých zariadení Prehľad

Podrobnejšie

FAQ

FAQ Import skladových kariet Potrebujete si preniesť do programu OMEGA zoznam skladových kariet, prípadne nový cenník z Excelu? Vyžite funkciu importu skladových kariet: V menu Sklad Skladové karty potvrdíme

Podrobnejšie

CitiManager - Migration Quick Reference Guide for Cardholders_Slovak_fin

CitiManager - Migration Quick Reference Guide for Cardholders_Slovak_fin Táto Rýchla referenčná príručka vám pomôže v týchto oblastiach: 1. Ako sa zaregistrovať na portáli CitiManager? a) Pre existujúcich držiteľov kariet s online výpismi b) Pre držiteľov kariet s papierovými

Podrobnejšie

Obsah tejto príručky Microsoft Prechod na program Access 2010 z programu Access 2003 Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od prog

Obsah tejto príručky Microsoft Prechod na program Access 2010 z programu Access 2003 Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od prog Obsah tejto príručky Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od programu Access 2003, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať pracovať čo najrýchlejšie.

Podrobnejšie

IT NEWS

IT NEWS Objednávanie cez e-shop pre firmy (B2B) Jún 2019 Vypracoval: RNDr. Andrea Allárová, e-commerce manager Prihlásenie na stránku Pred prvým prihlásením na stránku www.hagard.sk kontaktujte svojho prideleného

Podrobnejšie

Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka 2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión

Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka  2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka www.rekrepo.sk 2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión 3 Prihlásenie prevádzka/penzión 4 Prehľad 5 Nová platba

Podrobnejšie

Xesar Softvér Stručný návod

Xesar Softvér Stručný návod Xesar Softvér Stručný návod Pridanie osoby Nový zamestnanec nastupuje do firmy Povinné polia treba bezpodmienečne vyplniť (meno a priezvisko) Prideľte osobe podľa potreby oprávnenie pre Manuálne trvalé

Podrobnejšie

Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napí

Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napí Prihlásenie sa do systému AIS2 Pomôcka pre študentov Odoslanie záverečnej práce cez AiS2 Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte https://ais2.umb.sk. Do systému AIS2 sa prihlasujete

Podrobnejšie

Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné pr

Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné pr Agenda záverečnej práce pedagóg Celá agenda týkajúca sa záverečnej práce je dostupná v obrazovke Záverečná práca (menu Agenda pedagóga -> Záverečné práce). ZP1 odovzdanie záverečnej práce blok je prístupný

Podrobnejšie

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te ezakazky Dátum vytvorenia dokumentu: 01.03.2019 Verzia: Autori 9.6.0 slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Tel.: +421 901 739 853 E-mail: podpora@ebiz.sk - 1 - Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické

Podrobnejšie

sprievodca-priestor.pdf

sprievodca-priestor.pdf S p r i e v o d c a M ô j p r i e s t o r Bratislava, 2011 O portáli Prehľad základných ikoniek používaných v portáli scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum účelom portálu je efektívne sprístupniť

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Systém ekasa ekasa zóna (Portál podnikateľa - Účtovník) OBSAH Základné informácie o spoločnosti... 3 História zmien... 4 Obsah... 2 1 E-kasa zóna portál podnikateľa... 3 1.1 O aplikácii...

Podrobnejšie

Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov

Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov Európsky fond regionálneho rozvoja Tvoríme vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.opis.sk www.informatizácia.sk Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Elektronické

Podrobnejšie

Žiadosť o licenčnú zmluvu na podujatie Na adrese v sekcii hlavného menu kliknete na položku Používatelia. Zobrazí sa blokové menu,

Žiadosť o licenčnú zmluvu na podujatie Na adrese  v sekcii hlavného menu kliknete na položku Používatelia. Zobrazí sa blokové menu, Na adrese http://www.soza.sk v sekcii hlavného menu kliknete na položku Používatelia. Zobrazí sa blokové menu, kde si zvolíte prvú možnosť, a to Chcem licenciu. Po kliknutí na túto voľbu (pozri obrázok

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava 4 Internet vecí v našich životoch [IoT] Používateľská príručka - Android Tím:

Podrobnejšie

Prevádzka

Prevádzka Prevádzka Registrácia prevádzka/penzión - registrácia podnikateľského účtu - výber check box - prevádzka - pri podnikateľskom účte možnosť registrácie až piatich prevádzok naraz - uvedenie sprostredkovateľa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx)

(Microsoft Word - Registr\341cia \372\350tu Hik-Connect.docx) Ako registrovať účet Hik-Connect Tento dokument popisuje postup registrácie účtu Hik-Connect cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect a webový portál www.hik-connect.com. Poznámka: Ak chcete použiť pre registráciu

Podrobnejšie

MediatelYext

MediatelYext Užívateľský manuál Správa účtu MediatelYext Základnú navigáciu v službe MediatelYext tvorí hlavné menu pozostávajúce z troch položiek: SuperProfil Umožňuje editovať všetky firemné údaje Partneri Zobrazuje

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor/Technik Inf

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor/Technik Inf Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor/Technik Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí požiadali

Podrobnejšie

Uchádzač o štúdium potvrdenie el. návratky. Prihlasovacie údaje do el. návratky na stránke vidíte na stránke

Uchádzač o štúdium potvrdenie el. návratky. Prihlasovacie údaje do el. návratky na stránke  vidíte na stránke Prihlasovacie údaje do el. návratky na stránke https://ais2.euba.sk vidíte na stránke https://ais2.euba.sk/ais/vysledkyzobrazit.do Po zadaní prihlasovacích údajov kliknite na tlačidlo Prihlásiť Strana

Podrobnejšie

Stravné - přecenění

Stravné - přecenění Vytvorenie a nastavenie novej kategórie pre Obedy zadarmo Platí pre verziu programu Stravné 4.61 POZOR! Postup pre jedálne základných škôl, ktoré majú povinnosť sledovať dotácie od 1. 9. 2019 je uvedený

Podrobnejšie

Ponuka Štart

Ponuka Štart Mária Kostková Obsah Na čo slúži Umiestnenie ponuky Štart Základné časti ponuky Štart Prístup k priečinkom nastaveniam k programom Pri spustení Príslušenstvo Ovládací panel Na čo slúži vstup k programom,

Podrobnejšie

(Microsoft Word Zadanie na s\372\235a\236 KROS DESIGN AWARD .doc)

(Microsoft Word Zadanie na s\372\235a\236 KROS DESIGN AWARD .doc) Podklady pre súťaž KROS DESIGN AWARD Úlohou účastníkov súťaže KROS DESIGN AWARD je navrhnúť 4 formuláre aplikácie. Pre každý formulár sú špecifikované položky, ktoré bude nutné v danom formulári editovať/zobraziť.

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor Informácia

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor Informácia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10/ORP/2019/IM Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP - rola Administrátor Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí požiadali o pridelenie

Podrobnejšie

(Microsoft Word - manu\341l - ostr\341.doc)

(Microsoft Word - manu\341l - ostr\341.doc) Manuál k automatizovanému informačnému systému emisných kontrol AIS EK Úvod do AIS EK Automatizovaný informačný systém emisných kontrol (ďalej len AISEK ) slúži na zabezpečenie jednotného postupu výkonu

Podrobnejšie

Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom Dátum zverejnenia: Verzia: 3 Dátum aktualizácie:

Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom Dátum zverejnenia: Verzia: 3 Dátum aktualizácie: Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným UPOZORNENIE: Od 1. 1. 2019 sa mení názov odosielateľa správ z Úrad vlády Slovenskej republiky ÚPVS na Ústredný portál verejnej správy. Zoznam

Podrobnejšie

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa Hromadné generovanie kont erecept Úvod Tento dokument popisuje spôsob hromadného generovania kont erecept v elektronickej pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej epobočka). Generovanie kont

Podrobnejšie

Evidencia elektronickej prihlky

Evidencia elektronickej prihlky Evidencia elektronickej prihlášky na II. stupeň vysokoškolského štúdia https://e-prihlaska.euba.sk Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky slúžia iba na evidenciu prihlášok u záujemcov o štúdium

Podrobnejšie

Microsoft Word - pouzivatelska_prirucka.doc

Microsoft Word - pouzivatelska_prirucka.doc ProFIIT 2007 - Používateľská príručka Tento dokument obsahuje používateľskú príručku systému na organizovanie súťaže ProFIIT 2007. Je rozdelená do 3 kapitol. Kapitola 1 obsahuje návod na vytvorenie používateľského

Podrobnejšie

ZADÁVANIE ZÁSIELOK DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU SPOLOČNOSTI SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o. (Web Portál LORI) 1. PRIHLÁSENIE DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉ

ZADÁVANIE ZÁSIELOK DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU SPOLOČNOSTI SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o. (Web Portál LORI) 1. PRIHLÁSENIE DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉ ZADÁVANIE ZÁSIELOK DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU SPOLOČNOSTI SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o. (Web Portál LORI) 1. PRIHLÁSENIE DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU Vstup na Web Portál SDS sa nachádza na webovej stránke

Podrobnejšie

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MaBook Pro Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Podrobnejšie

SM2000 používateľská príručka Strana 1 Návod na používanie JaMiZ controls, s.r.o.

SM2000 používateľská príručka Strana 1 Návod na používanie JaMiZ controls, s.r.o. SM2000 používateľská príručka Strana 1 Návod na používanie Strana 2 SM2000 používateľská príručka Obsah Základné informácie o programe 3 Zoznam skratiek a symbolov 4 Zmena hesla 5 Nastavenie komunikačného

Podrobnejšie

sprievodca_exp.pdf

sprievodca_exp.pdf S p r i e v o d c a e x p e r t n é v y h ľ a d á v a n i e Bratislava, 2011 Prehľad základných ikoniek používaných v portáli zmena jazyka na angličtinu zmena jazyka na slovenčinu vstúpiť do portálu ako

Podrobnejšie

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd MOBILNÝ TOKEN Sprievodca aktiváciou a používaním VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, 0850 123 000 Bank of 1. ČO JE MOBILNÝ TOKEN Mobilný Token je aplikácia v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje jednoducho potvrdzovať

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Tuzemsk\341 a zahrani\350n\341 jazda \232tandardn\341 jazda.docx)

(Microsoft Word - Tuzemsk\341 a zahrani\350n\341 jazda \232tandardn\341 jazda.docx) Vytvorenie tuzemskej a zahraničnej jazdy, štandardná jazda V postupe sú uvedené kroky, ktorými môžeme rýchlo a jednoducho vytvoriť ďalšie jazdy a cestovné príkazy pomocou štandardných jázd. Tuzemská jazda

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zákaznícky portál DPD Používateľský manuál V Bratislave 26.03.2015 Obsah 1. Úvod 2. Registrácia 3. Prihlásenie 4. Objednávka prepravy 5. Objednávka City Service 6. Objednávka vyžiadanej prepravy 7. Adresár

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Systém ekasa ekasa zóna (Portál podnikateľa - Administrátor) OBSAH Základné informácie o spoločnosti... 3 História zmien... 4 Obsah... 2 1 E-kasa zóna portál podnikateľa... 3 1.1

Podrobnejšie

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote Pripojenie sa na vzdialenú plochu - podrobný popis, ako sa pripojiť k vzdialenej ploche. Ovládanie vzdialenej plochy - vysvetlenie všetkých funkcií, ktoré možno využiť pri ovládaní vzdialenej plochy. Pripojenie

Podrobnejšie

Ako vystaviť faktúru za službu pre občana (nezdaniteľnú osobu) s bydliskom v ČR, keď miestom dodania služby je ČR (tzv. Mini One Stop Shop)?

Ako vystaviť faktúru za službu pre občana (nezdaniteľnú osobu) s bydliskom v ČR, keď miestom dodania služby je ČR (tzv. Mini One Stop Shop)? Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike, faktúru za elektronickú službu ( 68 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z.). Miestom

Podrobnejšie

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formá

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II   Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formá GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II www.gku.sk, www.geoportal.sk Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formátu (DGN, DXF) pomocou Konverznej služby... 2 Konverzia

Podrobnejšie

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Dátum zverejnenia: Verzia: 1 Dátu

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Dátum zverejnenia: Verzia: 1 Dátu Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom Na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk (ďalej aj ÚPVS ) môžete podpísať formuláre

Podrobnejšie

Vyhľadávanie v CREPČ 2 (aktualizované dňa ) Centrum vedecko-technických informácií SR Odbor pre hodnotenie vedy Oddelenie pre hodnotenie pub

Vyhľadávanie v CREPČ 2 (aktualizované dňa ) Centrum vedecko-technických informácií SR Odbor pre hodnotenie vedy Oddelenie pre hodnotenie pub Vyhľadávanie v CREPČ 2 (aktualizované dňa 19.12.2018) Centrum vedecko-technických informácií SR Odbor pre hodnotenie vedy Oddelenie pre hodnotenie Obsah Úvod... 2 1 Vyhľadávanie... 3 2 Jednoduché vyhľadávanie...

Podrobnejšie

BEOSZTÁS KÉSZÍTÉS KÉZIKÖNYV

BEOSZTÁS KÉSZÍTÉS KÉZIKÖNYV Predmet: Kontrola nákladov obchodu Oracle žiadosti, príjem a vymazávanie 1 Prístup do systému Oracle Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo a potom kliknite na "Login". (Prihlásiť) 2 Pre prípravu žiadostí

Podrobnejšie

Microsoft Word - Návod na obsluhu - klub _1_

Microsoft Word - Návod na obsluhu - klub _1_ 1. Registrácia, prihlásenie Registrácia Registrovať sa v Klube.lekari.sk môže pacient (laická verejnosť), lekár či zdravotnícky pracovník (odborná verejnosť) a spoločnosti zamerané na zdravie. Pri potvrdení

Podrobnejšie

dFlex Nitra spol. s r.o.

dFlex Nitra spol. s r.o. dflex, spol. s r. o. E.F.Scherera 17, 921 01 Piešťany Tel: +421 (0)33 3260400 Fax: +421 (0)33 7724086 IČO: 31418341 IČ DPH: SK2020395806 e-mail: sap.support@dflex.sk internet: www.dflex.sk REG: Okresný

Podrobnejšie

Manuál DODÁVATEĽA Užívateľská príručka pre záujemcov/uchádzačov v systéme ELENA

Manuál DODÁVATEĽA Užívateľská príručka pre záujemcov/uchádzačov v systéme ELENA Manuál DODÁVATEĽA Užívateľská príručka pre záujemcov/uchádzačov v systéme ELENA Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické vybavenie... 3 2 Prihlásenie do systému... 3 1 Registrácia záujemcu... 4 3 Obnova

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD Android OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba! Záložka nie je definovaná. História zmien... Chyba! Záložka nie je definovaná. Obsah... 3 1 Systém e-kasa

Podrobnejšie

Evidencia elektronickej prihlášky na I. a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013

Evidencia elektronickej prihlášky na I. a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 Evidencia elektronickej prihlášky na I. a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 Pre vyplnenie elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium

Podrobnejšie

UpRekrea manuál

UpRekrea manuál Mobilná aplikácia Aplikáciu Up Rekrea je možné zadarmo stiahnuť v App Store pre Apple alebo v Google Play pre Android zariadenia. Prihlásenie do aplikácie Up Rekrea - pomocou prihlasovacieho mena a hesla

Podrobnejšie

Ako v programe zaúčtovať úver, ktorý bol poskytnutý bankou a suma úveru bola pripísaná na podnikateľský bankový účet?

Ako v programe zaúčtovať úver, ktorý bol poskytnutý bankou a suma úveru bola pripísaná na podnikateľský bankový účet? V júli 2016 podnikateľ požiadal o spotrebný úver. Suma úveru vo výške 5 800,- EUR bola na bankový účet pripísaná dňa 22.7.2016. Mesačné splátky úveru budú splácané vo výške 480,- EUR, úver v sume 460,-

Podrobnejšie

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu 1. Ako zistiť či je mobil vhodný na používanie DigiDown GO Vzhľadom na rôznorodosť výrobcov mobilných telefónov, rôznorodosť systémov

Podrobnejšie

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Obsah 1 Určenie 3 2 Popis OTP tokenu 3 3 Nesprávne zadaný PIN kód PIN FAIL 4 4 Použitie Autentifikácia 5 5 Odomknutie OTP tokenu 6 Strana 2 z 8 1 Určenie

Podrobnejšie

Import absencí z ASC

Import absencí z ASC Import absencií z Triednej knihy ASC Agendy do programu Stravné Ako to funguje... 1. Učitelia musia v systéme ASC Agenda zapisovať neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, tzn. je nutná elektronická evidencia

Podrobnejšie

PRÁCA V SYSTÉME EZP A) Registrácia 1. Úvodným krokom prace v systéme Evidencie záverečných prác (ďalej EZP) je registrácia

PRÁCA V SYSTÉME EZP A) Registrácia 1. Úvodným krokom prace v systéme Evidencie záverečných prác (ďalej EZP)  je registrácia PRÁCA V SYSTÉME EZP A) Registrácia 1. Úvodným krokom prace v systéme Evidencie záverečných prác (ďalej EZP) http://vsbm.dawinci.sk/ezp je registrácia užívateľa. 1 2. Pri prihlasovaní nového užívateľa je

Podrobnejšie

Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu?

Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu? Pri sťahovaní verzií z Internetu je možné postupovať nasledovnými spôsobmi: Inštalácia upgrade (aktualizácie) z internetu priamo cez program Olymp Ak máte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Olymp,

Podrobnejšie

INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ with.vub.sk, Bank of

INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ  with.vub.sk, Bank of INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, with.vub.sk, 0850 123 000 Bank of VYNOVENÝ INTERNET BANKING Nový, moderný dizajn Dostupnosť zo všetkých zariadení Prehľad o svojich financiách

Podrobnejšie

Ako vytvorím zahraničný cestovný príkaz, ak pracovná cesta bola zrealizovaná lietadlom?

Ako vytvorím zahraničný cestovný príkaz, ak pracovná cesta bola zrealizovaná lietadlom? Príklad: V dňoch od 27.5.2014 do 31.5.2014 ste sa zúčastnili obchodného rokovania v Ríme (Taliansko). Začiatok cesty je v Dolnej Vsi. Cesta z Dolnej Vsi do Bratislavy bola zrealizovaná firemným automobilom

Podrobnejšie

Zakúpili sme mobilný telefón, ktorý budeme splácať v mesačných splátkach spolu s poplatkom za mobilné služby. Prvá faktúra bola vystavená s rozpisom n

Zakúpili sme mobilný telefón, ktorý budeme splácať v mesačných splátkach spolu s poplatkom za mobilné služby. Prvá faktúra bola vystavená s rozpisom n Došlú faktúru za mobilný telefón zaevidujete do záväzkov a touto faktúrou si uplatníte sumu DPH. Čiastočnú úhradu zaúčtujete v peňažnom denníku. Ďalšie faktúry budete opäť evidovať v evidencii záväzkov,

Podrobnejšie

Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad ekasa: štandardný predaj priamo z programu Pri predaji s priamym napojením na softvér je potrebné mať online

Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad ekasa: štandardný predaj priamo z programu Pri predaji s priamym napojením na softvér je potrebné mať online ekasa: štandardný predaj priamo z programu Pri predaji s priamym napojením na softvér je potrebné mať online registračnú pokladnicu (ďalej ORP) neustále pripojenú k počítaču, teda k programu OMEGA. Zároveň

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Overenie evidencie dokladu v systéme e-kasa web Systém e-kasa modul OPD web pre: : Finančná správa Verzia: 1.6 Dátum: 27.03.2019 OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba!

Podrobnejšie

Projekty bilaterálnej spolupráce PRÍLOHA 5 MANUÁL K ELEKTRONICKÉMU SYSTÉMU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE PROJEKTOV Obsah 1 ÚVOD Konvencie

Projekty bilaterálnej spolupráce PRÍLOHA 5 MANUÁL K ELEKTRONICKÉMU SYSTÉMU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE PROJEKTOV Obsah 1 ÚVOD Konvencie Projekty bilaterálnej spolupráce PRÍLOHA 5 MANUÁL K ELEKTRONICKÉMU SYSTÉMU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE PROJEKTOV Obsah 1 ÚVOD... 2 1.1 Konvencie použité v tomto manuáli... 2 1.2 Požiadavky na technické

Podrobnejšie

Evidencia elektronickej prihlášky na I. stupeň vysokoškolského štúdia Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky sl

Evidencia elektronickej prihlášky na I. stupeň vysokoškolského štúdia  Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky sl Evidencia elektronickej prihlášky na I. stupeň vysokoškolského štúdia https://e-prihlaska.euba.sk Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky slúžia iba na evidenciu prihlášok u záujemcov o štúdium

Podrobnejšie

Stravné - přecenění

Stravné - přecenění Vytvorenie a nastavenie novej kategórie pre Obedy zadarmo pre Materskú školu Platí pre verziu programu Stravné 4.61 a 4.62 POZOR! Postup pre jedálne ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ktoré majú povinnosť sledovať dotácie

Podrobnejšie

IIS MH SR - Príručka k Portálu elektronických služieb

IIS MH SR - Príručka k Portálu elektronických služieb Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Používateľská príručka Portálu elektronických služieb Elektronizácia

Podrobnejšie

Názov smernice : Číslo smernice : 05/2011 Verzia : 1 Manuál editovania stránky Meno a Priezvisko Dátum Vytvoril : Ladislav Korán 01/0

Názov smernice : Číslo smernice : 05/2011 Verzia : 1 Manuál editovania stránky  Meno a Priezvisko Dátum Vytvoril : Ladislav Korán 01/0 Názov smernice : Číslo smernice : 05/2011 Verzia : 1 Manuál editovania stránky www.mickosice.sk Meno a Priezvisko Dátum Vytvoril : Ladislav Korán 01/01/2009 Vydáva : Karol Princz 14/09/2011 Kontroloval

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru: K prog

VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru:  K prog VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru: http://www.videosoftdev.com/free-video-editor?avgaffiliate=3305 K programu je prístupný podrobný manuál doplnený s videotutoriálmi

Podrobnejšie

2

2 Modul Formulár tlače MS WORD str. 1 Modul Formulár tlače MS WORD Obsah: 1 Úvod 2 2 Nastavenia 3 2.1 Nastavenie programu Herkules pre tlač 3 2.2 Nastavenie programu MS Word pre tlač 4 3 Tlač faktúry cez

Podrobnejšie

Január 2012 (verzie ) Popis zmien v systéme PROLUC

Január 2012 (verzie ) Popis zmien v systéme PROLUC Január 2019 - ver. 9.90 aktualizácia textu: 20. februára 2019 Doplnené funkcie od prvého vydania verzie 9.90... 2 Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo... 3 Zápis nových adries výber zo zoznamu plátcov DPH...

Podrobnejšie

Microsoft Word - o06_Príručka k inštalácii a registrácii OverKupon_v4.doc

Microsoft Word - o06_Príručka k inštalácii a registrácii OverKupon_v4.doc PRÍRUČKA K INŠTALÁCII A REGISTRÁCII APLIKÁCIE OverKupon.exe Aplikácie na načítanie a kontrolu kupónov vydávaných spoločnosťou LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. OBSAH I. INŠTALÁCIA... 3 1) Požiadavky na softvér...

Podrobnejšie

Microsoft Word - EVO_rychly_start_v1.1

Microsoft Word - EVO_rychly_start_v1.1 Rýchly štart EVO systému (ver 1.1) http://evo.caltech.edu EVO - SK TEAM 11.10.2009 Kontakt: evosupport@vrvs.org V tomto dokumente si popíšeme rýchly návod ako začať pracovať so systémom EVO. Podrobný návod

Podrobnejšie