Výsledky hlasovania

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Výsledky hlasovania"

Prepis

1 HLASOVANIE POSLANCOV zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - Hlasovanie o zložení návrhovej komisie - Pažický, Martinková, Chodelková, Šoška a Groma 26 Prítomní: 26 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 2 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - Hlasovanie o návrhu poslanca Bechného na ukončenie faktických poznámok 25 Proti: 1 Prítomní: 26 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková

2 Proti: Číslo hlasovania: 3 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - Hlasovanie o návrhu primátora mesta na vypustenie bodu č Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta z návrhu programu 18 Proti: 1 8 Prítomní: 27 Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Proti: Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Číslo hlasovania: 4 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - Hlasovanie o návrhu poslanca Kapitulíka na vypustenie bodu č Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien z návrhu programu 26 1 Prítomní: 27

3 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 5 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - Hlasovanie o programe ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov primátora mesta a poslanca Kapitulíka 26 1 Prítomní: 27 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 6 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - Hlasovanie o umožnení vystúpenia občianke Mgr. Blahovcovej v bode Všeobecná rozprava 27 Prítomní: 27

4 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 7 Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - Hlasovanie o uznesení č. 126/ Prítomní: 27 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 8 Správa o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2014 pre účel rekonštrukcie zimného štadióna - Hlasovanie o uznesení č. 127/ Prítomní: 26 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková

5 Číslo hlasovania: 9 Správa o výsledkoch kontrol - Hlasovanie o uznesení č. 128/ Prítomní: 27 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 10 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 129/2019) 26 Prítomní: 26 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 11 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 129/2019)

6 14 Proti: 4 8 Prítomní: 26 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Martin Kapitulík Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Proti: Mgr. Miriam Šuteková Mgr. Róbert Kašša Mgr. Martin Barčík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 12 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok Hlasovanie o uznesení č. 129/2019 ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej a pozmeňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora 26 Prítomní: 26 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková

7 Číslo hlasovania: 13 Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny počínajúc rokom Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 130/2019) 17 Proti: 2 6 Prítomní: 25 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Róbert Kašša Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Proti: Ing. Martin Kapitulík Mgr. Lukáš Milan Mgr. Martin Barčík Číslo hlasovania: 14 Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny počínajúc rokom Hlasovanie o uznesení č. 130/2019 ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej 23 3 Prítomní: 26 Mgr. Róbert Kašša Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková

8 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Lukáš Milan Číslo hlasovania: 15 Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok Hlasovanie o uznesení č. 131/ Prítomní: 21 Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 16 Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina ( ) - Hlasovanie o uznesení č. 132/ Prítomní: 23 Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 17 Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline - Hlasovanie o uznesení č. 133/

9 Prítomní: 24 Mgr. Róbert Kašša Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 18 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 1 - Hlasovanie o uznesení č. 134/ Prítomní: 23 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Róbert Kašša Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 19 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 2 - Hlasovanie o uznesení v predloženom znení 12 Proti: 3 10 Prítomní: 25

10 Mgr. Martin Barčík Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Proti: Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Miriam Šuteková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 20 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 3 - Hlasovanie o uznesení č. 135/ Prítomní: 25 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 21 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 4 - Hlasovanie o uznesení v predloženom znení 4 Proti: 2 18 Prítomní: 24

11 Mgr. Róbert Kašša Ing. Ľuboš Plešinger Proti: Mgr. Lukáš Milan Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Ing. Peter Ničík Mgr. Miriam Šuteková Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Číslo hlasovania: 22 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 5 - Hlasovanie o uznesení v predloženom znení 3 Proti: 2 19 Prítomní: 24 Proti: Mgr. Lukáš Milan Ing. Ľuboš Plešinger Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 23 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 6 - Hlasovanie o uznesení č. 136/ Prítomní: 24

12 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 24 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 7 - Hlasovanie o uznesení v predloženom znení 1 Proti: 5 18 Prítomní: 24 Proti: Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Pažický Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Ing. Peter Ničík Mgr. Miriam Šuteková Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Ing. Ľuboš Plešinger Ing. Ján Ničík Číslo hlasovania: 25 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 8 - Hlasovanie o uznesení v predloženom znení 5 Proti: 2 17 Prítomní: 24 Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková

13 Proti: Mgr. Lukáš Milan Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ján Ničík Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Číslo hlasovania: 26 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 9 - Hlasovanie o uznesení č. 137/ Prítomní: 23 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 27 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 138/ Prítomní: 23

14 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 28 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 139/ Prítomní: 23 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 29 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 140/ Nehlasovali: 1 Prítomní: 24 Ing. Martin Kapitulík

15 Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Mgr. Miriam Šuteková Nehlasovali: Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 30 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 141/ Prítomní: 25 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 31 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 142/2019) 24 Prítomní: 24 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík

16 Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 32 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 142/2019 ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Juriša 23 Prítomní: 23 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 33 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o návrhu poslanca Gromu na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku poslankyne Šutekovej 7 Proti: 10 8 Prítomní: 25 Mgr. Lukáš Milan Ing. Ľuboš Plešinger Proti: Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Mgr. Miriam Šuteková Ing. Martin Kapitulík Ing. Ján Ničík Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný

17 Mgr. Róbert Kašša Číslo hlasovania: 34 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o návrhu poslankyne Birnerovej, druhej zástupkyne primátora, v zmysle písomného návrhu 3 Proti: 8 10 Nehlasovali: 3 Prítomní: 24 Ing. Ľubomír Bechný Proti: Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Nehlasovali: Mgr. Ing. Peter Ničík Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 35 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 143/2019) 19 Proti: 4 1 Nehlasovali: 1 Prítomní: 25 Mgr. Róbert Kašša Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková

18 Proti: Nehlasovali: Ing. Martin Kapitulík Mgr. Lukáš Milan Číslo hlasovania: 36 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 143/2019 ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej 23 1 Prítomní: 24 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Mgr. Lukáš Milan Číslo hlasovania: 37 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 144/ Prítomní: 25

19 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 38 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 145/ Prítomní: 24 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 39 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 146/ Prítomní: 24 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková

20 Číslo hlasovania: 40 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - Hlasovanie o návrhu poslankyne Šutekovej - uznesenie č. 147/ Prítomní: 21 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Mgr. Miriam Šuteková Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Číslo hlasovania: 41 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 148/ Prítomní: 24 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 42 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 149/2019

21 21 Nehlasovali: 1 Prítomní: 22 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali: Ing. Ján Ničík Číslo hlasovania: 43 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 23, 24 - Hlasovanie o návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 151/2019 a č. 152/2019) 21 2 Prítomní: 23 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Martin Barčík Mgr. Ing. Peter Ničík Číslo hlasovania: 44 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č. 23, 24 - Hlasovanie o návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu - uznesenie č. 150/2019

22 22 Nehlasovali: 1 Prítomní: 23 Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Nehlasovali: Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 45 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 151/2019 ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu 21 Nehlasovali: 1 Prítomní: 22 Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali: Číslo hlasovania: 46 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 152/2019)

23 23 Prítomní: 23 Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 47 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 152/2019 ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu a poslanca Randu, prvého zástupcu primátora 23 Prítomní: 23 Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 48 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - bod č Hlasovanie o uznesení č. 153/

24 Prítomní: 23 Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 49 Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. - Hlasovanie o uznesení č. 154/ Prítomní: 25 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 50 Vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Žilina - Hlasovanie o uznesení č. 155/ Prítomní: 27 MUDr. Peter Durmis

25 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 51 Územný plán zóny Žilina - Bulvár - Hlasovanie o uznesení č. 156/ Prítomní: 26 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková Číslo hlasovania: 52 Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina - Bulvár - Hlasovanie o uznesení č. 157/2019 (VZN č. 9/2019) 25 Prítomní: 25 MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Miriam Šuteková

26 Číslo hlasovania: 53 Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácia vnútrobloku Solinky - Centrum - Hlasovanie o uznesení č. 158/ Prítomní: 22 MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 54 Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení - Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca Trnovca v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 159/2019) 20 Nehlasovali: 1 Prítomní: 21 Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali: Číslo hlasovania: 55 Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení - Hlasovanie o uznesení č. 159/2019 ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Trnovca (VZN č. 10/2019)

27 21 Prítomní: 21 Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 56 Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru zo ŠFRB - Hlasovanie o uznesení č. 160/ Nehlasovali: 1 Prítomní: 21 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali: Ing. Ľubomír Bechný Číslo hlasovania: 57 Schválenie investičného zámeru komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská súp. č. 1610, Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania - Hlasovanie o uznesení č. 161/

28 Prítomní: 19 Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 58 Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Hlasovanie o uznesení č. 162/ Prítomní: 22 Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 59 Návrh na schválenie žiadosti o mimoriadnu dotáciu - Hlasovanie o uznesení č. 163/ Nehlasovali: 1 Prítomní: 25 Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ľuboš Plešinger Ing. Ján Ničík

29 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Róbert Kašša Ing. Ján Pažický Nehlasovali: Mgr. Lukáš Milan Číslo hlasovania: 60 Rozpočet mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/ Informatívna správa - Hlasovanie o uznesení č. 164/ Nehlasovali: 1 Prítomní: 25 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali: Ing. Ľubomír Bechný Číslo hlasovania: 61 Rozpočet mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/ Hlasovanie o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 165/2019) 20 Nehlasovali: 1 Prítomní: 21 MUDr. Peter Durmis

30 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali: Číslo hlasovania: 62 Rozpočet mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/ Hlasovanie o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 165/2019) 17 3 Prítomní: 20 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Martin Barčík Mgr. Iveta Martinková Číslo hlasovania: 63 Rozpočet mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/ Hlasovanie o návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu 1 19 Prítomní: 20 MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan

31 Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 64 Rozpočet mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/ Hlasovanie o uznesení č. 165/2019 ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslanca Randu, prvého zástupcu primátora 20 2 Prítomní: 22 MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Iveta Martinková Číslo hlasovania: 65 Daň za psa - Hlasovanie o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu 11 Proti: 9 7 Prítomní: 27 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Proti: MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan

32 Mgr. Martin Barčík Mgr. Róbert Kašša Číslo hlasovania: 66 Daň za psa - Hlasovanie o návrhu o poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 166/2019) 21 6 Prítomní: 27 Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Číslo hlasovania: 67 Daň za psa - Hlasovanie o uznesení č. 166/2019 ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Juriša 21 Proti: 1 5 Prítomní: 27 Mgr. Martin Barčík MUDr. Peter Durmis Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger

33 Proti: Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Číslo hlasovania: 68 Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom vybudovania nabíjacej stanice - Hlasovanie o uznesení č. 167/ Prítomní: 22 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ľuboš Plešinger Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Číslo hlasovania: 69 Vstup mesta Žilina do Smart cities klubu - Hlasovanie o uznesení č. 168/ Prítomní: 21 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický

34 Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 70 Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok Hlasovanie o uznesení č. 169/ Prítomní: 21 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ľuboš Plešinger Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Číslo hlasovania: 71 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien - Hlasovanie o uznesení č. 170/2019 (VZN č. 11/2019) 19 Nehlasovali: 1 Prítomní: 20 Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali:

35 Číslo hlasovania: 72 Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina - Hlasovanie o uznesení č. 171/2019 (VZN č. 12/2019) 20 Prítomní: 20 Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 73 Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina - Hlasovanie o uznesení č. 172/ Nehlasovali: 1 Prítomní: 20 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali: Číslo hlasovania: 74 Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy - Hlasovanie o uznesení č. 173/ Nehlasovali: 1 Prítomní: 24

36 Mgr. Zuzana Balogová Mgr. Martin Barčík Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Nehlasovali: Číslo hlasovania: 75 Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina - Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 174/2019) 24 Prítomní: 24 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 76 Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina - Hlasovanie o uznesení č. 174/2019 ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Cibulku (VZN č. 13/2019) 24 Prítomní: 24

37 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 77 Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie výkonov navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina - Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 175/2019) 24 Prítomní: 24 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 78 Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie výkonov navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina - Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu (časť uznesenia č. 175/2019) 24 Prítomní: 24 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger

38 Číslo hlasovania: 79 Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie výkonov navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina - Hlasovanie o uznesení č. 175/2019 ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslanca Randu, prvého zástupcu primátora a poslanca Kapitulíka 23 Prítomní: 23 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 80 Návrh na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na podujatiach, organizovaných mestom Žilina - Hlasovanie o uznesení č. 176/ Prítomní: 22 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 81 Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline - Hlasovanie o uznesení č. 177/2019

39 22 Prítomní: 22 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Číslo hlasovania: 82 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena) - Hlasovanie o uznesení v predloženom znení 6 Proti: 3 12 Prítomní: 21 Ing. Ľuboš Plešinger Proti: Ing. Ján Pažický Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Mgr. Ing. Peter Ničík Číslo hlasovania: 83 Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia) - Hlasovanie o uznesení v predloženom znení 18 3 Nehlasovali: 1 Prítomní: 22

40 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Róbert Kašša Nehlasovali: Mgr. Ing. Peter Ničík Číslo hlasovania: 84 Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina (doplnenie) - Hlasovanie o uznesení č. 178/ Prítomní: 22 Ing. Ľubomír Bechný Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger Mgr. Zuzana Balogová Číslo hlasovania: 85 Všeobecná rozprava - Hlasovanie o návrhu predloženom poslancami Augustínom a Pažickým v zmysle písomného návrhu - uznesenie č. 179/ Prítomní: 18

41 Ing. Martin Kapitulík Mgr. Iveta Martinková Mgr. Zuzana Balogová Ing. Ján Pažický Ing. Ján Ničík Číslo hlasovania: 86 Všeobecná rozprava - Hlasovanie o návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu - uznesenie č. 180/ Prítomní: 20 Mgr. Zuzana Balogová Ing. Martin Kapitulík Mgr. Róbert Kašša Mgr. Iveta Martinková Mgr. Lukáš Milan Ing. Ján Ničík Ing. Ján Pažický

JUDr. Jozef Augustín, PhD. Rok 2019 Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v I. polroku január február marec apríl máj jún Poslanec Mestského zastu

JUDr. Jozef Augustín, PhD. Rok 2019 Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v I. polroku január február marec apríl máj jún Poslanec Mestského zastu JUDr. Jozef Augustín, PhD. Poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline VO č. 8 281,50 281,50 281,50 298,91 298,91 298,91 Náhrada výdavkov na cestovanie 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Príspevok na mobilný

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRANTOVÝCH KOMISIÍ A ČLENOV KOMISIE PRE ŠPORTOVÉ DOTÁCIE

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

Výsledky hlasovania HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schvále

Výsledky hlasovania HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schvále HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa 21.09.2017 Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schválenie návrhovej komisie - Mgr. Monika Chromiaková RNDr. Karol Korintuš MUDr. Dominik

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA SOLINKÁCH S PARCELNÝM ČÍSLOM C-KN : 7986/12 Materiál

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RND

Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RND Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., členka MsR, zástupkyňa

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190627 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Marek Zálešák, poslanec OZ predseda, Mgr. Mário Rudinský,

Podrobnejšie

Zoznam hlasovaní

Zoznam hlasovaní Mesto Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 201902 III. Zasadnutie MZ Predsedajúci: J.Polaček Konaného dňa 14.02.2019 Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za Proti Zdržal 1 0. programu zasadnutia MZ, určenie

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul

Mesto Sliač, Letecká ul Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 24. 9. 2015 Návrhová komisia: Ing. Dušan Hancko Marek Moravčík Mesto Sliač, Letecká ul. č.

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši Uznesenie č. 192/2016 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši, ktoré sa konalo 13. decembra

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši Uznesenie č. 192/2016 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši, ktoré sa konalo 13. decembra Uznesenie č. 192/2016 : I. volí návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Mirko Trojčák - predseda komisie Mgr. Jozef Cuper člen komisie MVDr. Alexius Felber - člen komisie. 2 Výsledok hlasovania č. 2: Počet prítomných:

Podrobnejšie

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 07.02.2019 o 09:00 h Zrkadlová

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

VZOR

VZOR UZNESENIA prijaté Komisiou školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK na rokovaní 17.01.2018 K bodu 1: Otvorenie. Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského

Podrobnejšie

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, Z

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, Z SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, 10.03.2015 Zápisnica z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská

Podrobnejšie

HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schvále

HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schvále HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 23.06.2016 Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schválenie programu zasadnutia hlasovanie za stiahnutie bodu

Podrobnejšie

UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa o hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HL

UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa o hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HL UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa 15.1.2015 o 17.00 hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HLASOVANIE - Uznesenie č. 17/2015 určuje zapisovateľku

Podrobnejšie

Výsledky hlasovania Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Otvoreni

Výsledky hlasovania Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Otvoreni Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 01.07.2009 Číslo hlasovania: 1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. - Bod X pred úpravu rozpočtu - pozmeňovací

Podrobnejšie

Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a podmienok 06/1993 odberu pitnej

Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a podmienok 06/1993 odberu pitnej Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a podmienok 06/1993 odberu pitnej vody v mestských častiach 30.08.1993 30.08.1993 Brezna

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu STANOVISKO HLAVNEJ KO

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu STANOVISKO HLAVNEJ KO MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA K DODRŽANIU PODMIENOK NA PRIJATIE

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 Prítomní: Starosta: Milan Chmelár Poslanci: Alexander Gála, Radoslav Kriváček, Juraj Pavel, Terézia

Podrobnejšie

uznesenia_MsZ_27_6_19

uznesenia_MsZ_27_6_19 U Z N E S E N I A z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 27. júna 2019 k bodu Kontrola plnenia uznesení U z n e s e n i e č. 76 b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení U

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, Dunajská Streda Dunajská Streda, UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre f

KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, Dunajská Streda Dunajská Streda, UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre f KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda, 04.02.2019 UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, konaného dňa 04. februára 2019 v malej zasadačke

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna 2011 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných poslancov a občanov

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie Mi

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie Mi Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka ---------------------------------------------------------------------------- Materiál na rokovanie Miestnej rady dňa 10. júna 2014 Materiál číslo: 68/2014

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz Obecné zastupiteľst

U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz Obecné zastupiteľst U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa 29.06.2016 U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz s ch v a ľ u j e Program rokovania Hlasovanie Prítomní: 5 Za: 5 Proti:

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa 08.03.2019 Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h P r o g r a m 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa Uznesenie č. 77/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zast

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa Uznesenie č. 77/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zast z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2009 Uznesenie č. 77/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline I. berie na vedomie 1. Kontrolnú

Podrobnejšie

Obec Ladice

Obec Ladice Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 6. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 6. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190530 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Igor Rezdovič, poslanec OZ predseda, Marek Zálešák,

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul. 1, Sliač UZNESENIA z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného dňa Návrhová komisia: Ing. Anto

Mesto Sliač, Letecká ul. 1, Sliač UZNESENIA z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného dňa Návrhová komisia: Ing. Anto Mesto Sliač, Letecká ul. 1, Sliač UZNESENIA z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného dňa 12.12. 2013 Návrhová komisia: Ing. Anton Frick Ing. Róbert Urbanec Uznesenia z 24. MsZ 12.12.2013

Podrobnejšie

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo uznesením č.159/2016-msz b e r i e n a v e d o m i

Podrobnejšie

Magistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č VI. zasadnutie MZ Dňa: :46 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1 /

Magistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č VI. zasadnutie MZ Dňa: :46 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1 / ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č. 2195 - VI. zasadnutie MZ Dňa: 11.4.219 8:46 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č.. - Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa 14. 01. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica III. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice zo dňa 9.4.2015 Miesto: KD v Smoleniciach Dňa: 09.04.2015 Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov z 11 poslancov. Starosta skonštatoval,

Podrobnejšie

Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a 06/1993 podmienok odberu pitnej

Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a 06/1993 podmienok odberu pitnej Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a 06/1993 podmienok odberu pitnej vody v 30.08.1993 30.08.1993 mesta Brezna o státí,

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XIV-1/2016 XIV-2/2016 XIV-3/2016 XIV-4/2016 XIV-5/2016

Podrobnejšie

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa 17.06.2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo tento program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.

Podrobnejšie

Uznesenia 20_02_08_formulácie

Uznesenia 20_02_08_formulácie Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja UZNESENIA P r o g r a m: Program: č. 1-10 / 2008 zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20. 02. 2008 Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Mesto Prievidza Strana: 1/1 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č.1. - Otvorenie Poznámka: Uznesenie - uzn. č. 273/18 Zasadnutie zasadnutie Riadok

Mesto Prievidza Strana: 1/1 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č.1. - Otvorenie Poznámka: Uznesenie - uzn. č. 273/18 Zasadnutie zasadnutie Riadok VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č.1. - Otvorenie Poznámka: Uznesenie - uzn. č. 27/18 6 7 10 11 12 1 Mgr. Peter Krško 1 14 15 16 17 Ing. Peter Paulík 18 19 MVDr. Vladimír Petráš 20 21 22 2 Július Urík 2

Podrobnejšie

O B E C H R A B K O V

O B E C    H R A B K O V O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk

OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórk OBEC BREHY Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo Dňa 18. augusta 2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Lovecká

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a 28. 06. 2019 Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 27.12.2018 Prítomní poslanci: 4 Podľa priloženej prezenčnej listiny. K bodu 1 Starosta

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 27.06.2018 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 1. Konštatuje,

Podrobnejšie

doc

doc VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 -BOD č. -Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu ( Poznámka: Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu ) Zasadnutie č. 200603 -V. zasadnutie Zastupiteľstva BSK Dňa: 28.06.2006 10:16

Podrobnejšie

Uznesenia č

Uznesenia č MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA Uznesenie č. 676 U z n e s e n i a č. 676-697 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 12.12.2013 č. XXVII/2013 program XXVII. rokovania MsZ v

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného Návrhová komisia : Cyril Paleč

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného Návrhová komisia : Cyril Paleč Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 20.9.2018 Návrhová komisia : Cyril Palečka, Tomáš Škamla Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač

Podrobnejšie

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: , Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: ,   Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 Tel. 0566495731, IČO: 00325198, e-mail: ouhorovce@stonline.sk Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa: 30.05.2018 Prítomní

Podrobnejšie

UZNESENIE č. 39/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky M

UZNESENIE č. 39/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky M UZNESENIE č. 39/2019 k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: A) SCHVAĽUJE 1. Program rokovania 2. Návrhovú komisiu v zložení: Martin Tkáč Členovia:

Podrobnejšie

MZ_VZN

MZ_VZN MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 9. a 26. 9. 2013 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia - 13 _ _

Microsoft Word - Uznesenia - 13 _ _ Uznesenie č. 317/2017 K bodu 1. Otvorenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lenartov nasledovne 1. Otvorenie 2. Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa 3. Kontrola plnenia

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A z 20. zasadnutia finančnej komisie pri MZ Bratislava - Vrakuňa, konaného dňa 12.2.2018 Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Program: 1. Kontrola úloh 2. Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku

Podrobnejšie

Obec Horovce, Obecný úrad Horovce č

Obec Horovce, Obecný úrad Horovce č OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 Tel. 0566495731, IČO: 00325198, e-mail: ouhorovce@stonline.sk UZNESENIA z riadneho OZ konaného dňa 30.05.018 obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A 30/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019 zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Mo

U Z N E S E N I A 30/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019 zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Mo U Z N E S E N I A 30/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019 zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Modrom Kameni konaného dňa 27. marca 2019 UZNESENIE Č.

Podrobnejšie

Kópia – Smernica PS

Kópia – Smernica PS Obec P r e s t a v l k y S M E R N I C A č. 1/2010 Schválená Uznesením č. 37/2010 zo dňa 11.11.2010 Obecným zastupiteľstvom obce Prestavlky Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa 5.12.2018 Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslanci: 1. Ľuboš Bango 2. Mária Botková 3. Anna Krajčovičová

Podrobnejšie

Uznesenie a zápisnica

Uznesenie a zápisnica Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Uznesenia č. 19-35/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavnici konaného dňa 20.05.2015 Uznesenie č. 19/2015 K bodu 2: Schválenie programu 1. rokovania OZ

Podrobnejšie

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 14. októbra 2013 v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod. Prítomní:

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa 08. 02. 2019 v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo dňa 08. februára 2019 nasledovné uznesenia: Uznesenie

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K DODRŽANIU PODMIENOK PRE PRIJATIE NÁVRATNÝCH

Podrobnejšie

10_Prenajom_NP_pre_ABO_as

10_Prenajom_NP_pre_ABO_as Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 27. marca 2018 Materiál číslo: 421 /2018 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov

Podrobnejšie

Navrh-VZN-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Navrh-VZN-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach M E S T O N O V É Z Á M K Y Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č..../2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 26.04.2019

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia MsZ doc

Microsoft Word - Uznesenia MsZ doc Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 24. augusta 2011 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení Uznesenie č. 80/2011 A. b erie na v edo mie Kontrolu plnenia

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady Z á p i s n i c a zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch Dátum konania : 12. júna 2018 o 18.00 hodine Prítomní : podľa prezenčnej listiny,

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: Uznesenie OZ č. 7/2019 zo zasadnutia konaného dňa:

U Z N E S E N I A zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: Uznesenie OZ č. 7/2019 zo zasadnutia konaného dňa: U Z N E S E N I A zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 06.06.2019. Uznesenie OZ č. 7/2019 zo zasadnutia konaného dňa: 06.06.2019 K bodu: Žiadosť o vytýčenie prístupovej cesty

Podrobnejšie

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta dňa 20.6.2019 Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA HLOHOVEC Č. 245/2019, KTORÝM SA MENÍ A

Podrobnejšie

V zor návrhu uznesení pre

V zor návrhu uznesení pre Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová konaného dňa 13. marca 2018 určuje Uznesenie č. 1/2018 a) Janu Herichovú za zapisovateľku zápisnice b) Mgr. Jána Dianiša a Františka Vojtasa

Podrobnejšie

Uznesenie zo dna OZ v Žikave

Uznesenie zo dna OZ v Žikave O B E C Ž I K A V A Č.J.: 241/2018 U Z N E S E N I A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 21.06.2018 UZNESENIE č.198/2018 z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žikave k bodu č. 2 Zloženie sľubu náhradníka

Podrobnejšie

M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 8 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Luče

M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 8 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Luče M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 8 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci na 2. riadnu schôdzu konanú dňa: 03.02.2015 Číslo:

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pate konaného dňa 19. decembra 2014 Prítomní: viď priložená prezenčná listina Program: 1.

Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pate konaného dňa 19. decembra 2014 Prítomní: viď priložená prezenčná listina Program: 1. Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pate konaného dňa 19. decembra 2014 Prítomní: viď priložená prezenčná listina Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Interpelácia

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

PRE POTREBY MESTA PÚCHOV Výsledok hlasovania č. 1 - bod č Voľba návrhovej komisie ( Poznámka: schválenie voľby návrhovej komisie ) Zasadnutie č

PRE POTREBY MESTA PÚCHOV Výsledok hlasovania č. 1 - bod č Voľba návrhovej komisie ( Poznámka: schválenie voľby návrhovej komisie ) Zasadnutie č Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. 0.1 - Voľba návrhovej komisie ( Poznámka: schválenie voľby návrhovej komisie ) Zasadnutie č. 201708 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dňa 25.10.2017 09:04:02 1 10

Podrobnejšie

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Štefan Cvíčela / B / B / / B / B / B 0 / / B / Mgr.

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce Pavol Pavlús Ľubomír Kolárik Pavol Holčík Zlatica Marková Ospravedlnení: Jana Stančíková Z á p i s n i c a napísaná

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky Z á p i s n i c a napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa v kancelárii sta

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky Z á p i s n i c a napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa v kancelárii sta Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky Z á p i s n i c a napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 22.05.2018 v kancelárii starostu obce Prítomní: - 8 poslancov Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015 PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Prerokovanie návrhu všeobecne

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí

U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa 09.12.2016. Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí prerokovalo : 2. Voľbu návrhovej komisie a overovateľov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

UZNESENIA

UZNESENIA UZNESENIA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce RASLAVICE, konaného dňa 14.12.2017 v obradnej miestnosti Obecného úradu Program zastupiteľstva s doplnením. Uznesenie OZ č. 77/2017 zo dňa 14.12.2017

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 18.11.2015 Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš, Neprítomní: Gallo, Fiala Program: 1. Návrh rozpočtu na r. 2016 2. Návrh na

Podrobnejšie

UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 Komisia k

UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 Komisia k UZNESENIA prijaté Komisiou kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na rokovaní 23. apríla 2019 K bodu 1: Otvorenie Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie podľa predloženého

Podrobnejšie

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH U Z N E S E N I E zo dňa: číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 Mestská rada v Michalovciach ukladá vedú

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH U Z N E S E N I E zo dňa: číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 Mestská rada v Michalovciach ukladá vedú zo dňa: 2. 6. 2015 číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 ukladá vedúcej finančného odboru predložiť rozpočtové opatrenie č. 4 na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Z:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení BSK.doc

Microsoft Word - Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení BSK.doc Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 24. apríla 2015 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského

Podrobnejšie

00206BBAE8C

00206BBAE8C Výsledky hlasovania Page 1 z 17 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 16.04.2019 (riadne) Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Schválenie programu rokovania

Podrobnejšie

31_05_2011_MZ_ONsM_RSM_Pannon Office_Odpredaj pozemku-trafostanica

31_05_2011_MZ_ONsM_RSM_Pannon Office_Odpredaj pozemku-trafostanica Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31. 05. 2011 Materiál číslo: 61 /2011 Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pozemku, parc. č. 3662/85

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.02.2017

Podrobnejšie

lekarkaDPKMsZ

lekarkaDPKMsZ MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 2.2.2012 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie