R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a"

Prepis

1 R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. vedúca odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Vypracovali pracovníci odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici z podkladov všetkých RÚVZ v SR ku dňu Epidemiologická analýza prenosných ochorení bola spracovaná z výstupov zo dňa

2 I. Črevné infekcie UBrušný týfus A 01 V apríli nebolo hlásené ochorenie. USalmonelózy A 02 V apríli bolo hlásených 338 ochorení (chor. 6,21/ ), minulý mesiac bolo hlásených 199 ochorení, minulý rok v apríli hlásených 405 ochorení. U 7 osôb bolo zistené bezpríznakové vylučovanie salmonel. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v TA kraji (8,54). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia vo vekovej skupine 1-4 roč. detí (34,03). U chorých bola najčastejšie pôvodcom S. Enteritidis 76,35%. Typ OCHORENIE VYLUČOVANIE SPOLU Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. S.Agona 1 0, ,29 1 0,29 S.Bareilly 0 0, ,29 1 0,29 S.Bližšie neurčená 30 8, , ,68 S.Bovismorbificans 1 0, ,29 1 0,29 S.Braenderup 1 0, ,29 1 0,29 S.Derby 1 0, ,29 1 0,29 S.Enterica 5 1, ,29 5 1,47 S.Enteritidis , , ,66 S.Hadar 1 0, ,29 1 0,29 S.Infantis 7 2, ,29 7 2,05 S.Oranienburg 2 0, ,29 2 0,59 S.Skupiny C 1 0, ,29 1 0,29 S.Typhimurium 19 5, , ,57 ZESkult.nevyšetrený 10 2, , ,93 Klinická manifestácia: - A 02.0 Salmonelová enteritída 333x, NN 2x - A 02.1 Salmonelová septikémia 0x - A02.2 Lokalizované salmonelové infekcie 3x - A02.8 Iné špecifikované salmonelové infekcie 2x - A 02.9 Nešpecifikované salmonelové infekcie 0x

3 Charakter výskytu bol sporadický, rodinný aj epidemický. Zaznamenali sme 27 epidémií (S. enteritidis 27x): - 1 väčšiu epidémiu - 26 menších epidémií s počtom chorých 2-4 Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch. Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz S.Enteritidis 9 9 Vojňany vajciaobchodná sieť UBacilová dyzentéria A 03 V apríli bolo hlásených 5 ochorení (chor. 0,09/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 10 prípadov a v apríli minulého roka bolo hlásených 17 ochorení. Kraje: BC 2x, PV 2x, KI 1x. Vek: 1-4=1, 5-9=1, 20-24=2, 45-54=1. Etiológia: - A 03.0 Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae 0x - A 03.1 Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri 5x - A 03.3 Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei 1x - A 03.8 Iné šigelózy 0x Charakter výskytu bol sporadický. UIné bakteriálne črevné infekcie A 04 V apríli bolo hlásených 1036 prípadov ochorení (chor. 19,03/ ), minulý mesiac bolo 859 prípadov, minulý rok v apríli bolo 899 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola hlásená v BL kraji (33,80). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných (chor. 127,69/ ) a 1-4 ročných detí (chor. 71,99/ ). Etiológia: - A 04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 19x - A 04.3 Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli 0x - A 04.4 Iné črevné infekcie Escherichia coli 0x - A 04.5 Kampylobakteriálna enteritída 620x - A TEnteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica9t 23x - A 04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 369x, NN 308x - A 04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie 5x A 04.8 TYP Freq. Citrobacter 2 Proteus mirabilis 2 Staphylococcus aureus 1 Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický (viď nižšie). TYP Freq. Perc. 3

4 Campylobacter coli nešpecifikované 61 5,99 Campylobacter concisus nešpecifikované 1 0,10 Campylobacter iný nešpecifikované 1 0,10 Campylobacter jejuni nešpecifikované ,50 Campylobacter nešpecifikované 10 0,98 nešpecifikovaný Campylobacter ureolyticus nešpecifikované 1 0,10 Citrobacter nešpecifikované 2 0,20 Clostridium difficile nešpecifikované 46 4,51 Clostridium difficile produkujúci 19 1,86 toxín A Clostridium difficile produkujúci 12 1,18 toxín B Clostridium difficile produkujúci ,67 toxín A aj toxín B E.coli/EPECenteropatogénne nešpecifikované 2 0,20 E.coli/EPECenteropatogénne O26 2 0,20 E.coli/EPECenteropatogénne O ,20 E.coli/EPECenteropatogénne O ,10 E.coli/EPECenteropatogénne O ,20 E.coli/EPECenteropatogénne O ,20 E.coli/EPECenteropatogénne O ,20 E.coli/EPECenteropatogénne O ,20 E.coli/EPECenteropatogénne O ,10 E.coli/EPECenteropatogénne O44 1 0,10 E.coli/EPECenteropatogénne O ,10 E.coli/EPECenteropatogénne O ,10 Proteus mirabilis nešpecifikované 2 0,20 Staphylococcus aureus nešpecifikované 1 0,10 Yersinia enterocolitica nešpecifikované 15 1,47 Yersinia enterocolitica serovar 3 8 0,79 ZES-kult.nevyšetrený nešpecifikované 4 0,39 UKampylobakteriálna enteritída A 04.5 V apríli bolo hlásených 620 ochorení (chor. 11,39/ ), minulý mesiac 444 prípadov a minulý rok v apríli bolo hlásených 570 prípadov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v BL kraji (17,82). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných detí (chor. 93,64) a 1-4 ročných (chor. 67,19). Charakter výskytu bol sporadický a rodinný. Zaznamenali sme 21 menších epidémií s počtom chorých 2-3 (C. jejuni 21x). Importované boli 2 prípady z Maďarska a Španielska. 4

5 UEnteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica A04.6 a Extraintestinálna yersinióza A28.2 V apríli bolo hlásených na dg. A prípadov (chor. 0,42/ ), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 29 prípadov, minulý rok v apríli 24 ochorení. Najviac prípadov bolo hlásených z kraja BC (chor. 0,92). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 1-4 ročných (1,75). Výskyt bol sporadický. Dg. A28.2 viď časť Zoonózy. UEnteritída zapríčinená Clostridium difficile A 04.7 V apríli bolo hlásených 369 prípadov ochorení (chor. 6,78/100000), minulý mesiac 348 prípadov, minulý rok v apríli 270 prípadov. Ochorenie bolo hlásené vo všetkých krajoch s maximom v BL kraji (chor. 15,83). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia v skupine 65+ (32,31). Z celkového počtu sa jednalo o nozokomiálnu nákazu 308x, minulý mesiac to bolo 285x, minulý rok v apríli 2126x. Najviac NN nákaz sa vyskytlo na internom (106x), LDCH (39x), geriatrickom (29x) a chirurgickom odd. (28x). Charakter výskytu bol sporadický, vyskytla sa 1 menšia epidémia s počtom chorých 4 v zdravotníckom zariadení v okrese Myjava. TYP Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile Freq. nešpecifikované 46 produkujúci toxín A 19 produkujúci toxín B 12 produkujúci toxín A aj toxín B 282 UIné bakteriálne otravy potravinami A 05 V apríli ochorenie nebolo hlásené. UAmébová červienka amebózy A 06 V apríli ochorenie nebolo hlásené. UIné protozoárne črevné choroby A 07 V apríli bolo hlásených 10 prípadov ochorení (chor. 0,18/ ), v minulom mesiaci bolo zaznamenaných 27 prípadov, v apríli minulého roka bolo hlásených 18 ochorení. 5

6 Najvyšší počet ochorení bol zaznamenaný v PV kraji (4 prípady, chor. 0,49). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia vo vekovej skupine 5-9 ročných (2 prípady, chor. 0,68). Etiológia: A 07.1 Giardióza 8x A 07.2 Kryptosporidióza 0x A 07.8 Iné špecifikované protozoárne črevné choroby 2x Importovaný bol 1 prípad z Brazílie. UVírusové a iné špecifikované črevné infekcie A 08 V apríli bolo hlásených 1129 prípadov ochorení (chor. 20,74/ ), minulý mesiac 844 ochorení, minulý rok v apríli bolo zaznamenaných 773 ochorení. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v NI kraji (38,46). Vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0 ročných (292,84). Etiológia: A 08.0 Rotavírusová enteritída 578x, NN 43x A 08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 380x, NN 172x A 08.2 Adenovírusová enteritída 77x, NN 8x A 08.3 Iné vírusové enteritídy 16x, NN 2x A 08.4 Nešpecifikovaná vírusová črevná infekcia 77x A TIné, bližšie určené črevné infekcie9t 1x Charakter výskytu bol sporadický, rodinný, epidemický. Zaznamenali sme 42 epidémií - 8x norovírus, 33x rotavírus, 1x vírus iný nešpecifikovaný: - 32 menších (3x norovírus, 29x rotavírus, počet chorých 2-4) - 10 väčších (počet chorých 5-88 chorých) Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch. Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz norovírus 5 12 Trenčín neznámy norovírus Nitra kontaminované predmety norovírus Bratislava - Nové Mesto kontaminované prostredie norovírus Nitra neznámy norovírus Trenčín kontakt s chorým rotavírus 5 10 Davidov kontaminované prostredie rotavírus 5 18 Liptovská Sielnica rotavírus Svätoplukovo kontaminované ruky rotavírus Trnava kontakt s chorým vírus iný nešpecifikovaný Sabinov neznámy 6

7 UHnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu A 09 V apríli bolo hlásených 206 ochorení (chor. 3,78/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 182 prípadov a v apríli minulého roka bolo 147 ochorení. 33 ochorení malo NN charakter, minulý mesiac 41 ochorení. Najvyššiu chorobnosť sme zaznamenali v BC kraji (5,69). Vekovo-špecifická chorobnosť bola najvyššia u ročných (9,69). Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásené boli 4 väčšie epidémie a 1 menšia epidémia (3 chorí). Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch kultivačne negatívny kultivačne negatívny kultivačne negatívny kultivačne nevyšetrený Poč. exp. Attack rate Obec Faktor Dôkaz Nitra neznámy ,62 Dolný Kubín ,29 Bratislava - Nové Mesto Humenné zmiešaná strava neznámy neznámy II. Vírusové hepatitídy V apríli bolo hlásených 33 prípadov vírusových hepatitíd, minulý mesiac 47, minulý rok v apríli 67 prípadov. Z toho boli zaznamenané 6 prípadov akútnej VHA (18,18%), 7 prípadov akútnej VHB (21,21%), 2 prípady akútnej VHC (6,06%), 3 prípady akútnej VHE (9,09%), 4 prípady chronickej VHB (12,12%), 11 prípadov chronickej VHC (33,33%). UAkútna vírusová hepatitída typu A B 15 V apríli bolo hlásených 6 prípadov ochorení (chor. 0,11/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 5 prípadov. V apríli minulého roka bolo hlásených 11 prípadov. Prípady boli hlásené z krajov BL 2x, TC 1x, ZI 2x, BC 1x. Vekové skupiny: 1-4=1, 15-19=1, 25-34=1, 35-44=1, 65+=2. Očkovanie: nezistené 1x, neočkovaní 5x. UVírusová hepatitída typu B UAkútna vírusová hepatitída typu B B 16 V apríli bolo hlásených 7 prípadov ochorenia (chor. 0,13/ ), v minulom mesiaci 4 prípady a v apríli minulého roka bolo hlásených 5 prípadov. Ochorenia boli hlásené ako B16.9 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy. Ochorenia hlásené z krajov: BL 2x, TA 1x, BC 3x, KI 1x. Vekové skupiny: 25-34=4, 35-44=2, 45-54=1. EA: 1x i.v. drogy, 1x pearcing, 5x negat. Očkovanie: nezistené 1x, neočkovaný 6x. 7

8 UChronická vírusová hepatitída typu B B 18.1 V apríli bolo hlásených 4 prípadov (chor. 0,07/ ), minulý mesiac 9 prípadov. V apríli minulého roka bolo zaznamenaných 12 prípadov. Ochorenia boli hlásené z krajov: BL 1x, TA 1x, TC 1x, KI 1x. Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách: 10-14=1, 35-44=1, 55-64=1, 65+=1. EA: negat. 4x. UVírusová hepatitída typu C UAkútna vírusová hepatitída typu C B 17.1 V apríli boli hlásené 2 ochorenia (0,04). Minulý mesiac boli 4 ochorenia, minulý rok tiež 4 ochorenia. Ochorenia boli hlásené z krajov: BL 2x. Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách: 25-34=1, 65+=1. EA: i.v. drogy 1x, negat. 1x. UChronická vírusová hepatitída typu C B 18.2 V apríli bolo hlásených 11 ochorení (chor. 0,20/ ), v minulom mesiaci bolo 16 ochorení. V apríli minulého roka bolo zaznamenaných 26 ochorení. Ochorenia boli hlásené najviac z KI kraja (0,50/ , 4 prípady). Najviac bola postihnutá veková skupina ročných (0,67/ , 6 prípadov). V epidemiologickej anamnéze udané: zubné ošetrenie 1x, i. v. drogy 2x, brušná operácia 1x, negat. 7x. UAkútna vírusová hepatitída typu E B 17.2 V apríli boli hlásené 3 ochorenia (chor. 0,06/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 9 ochorení. V apríli minulého roka bolo zaznamenaných 9 prípadov. Ochorenia boli hlásené z okresov: NI 2x, BC 1x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 55-64=3. Importovaný bol 1 prípad z Dominikánskej republiky. UCytomegalovírusová hepatitída B 25.1 V apríli nebolo hlásené ochorenie. UKontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou Z 20.5 V apríli bolo hlásených 9 prípadov (0,17/ ), minulý mesiac 6 prípadov. Minulý rok v apríli hlásených 10 prípadov. Prípady hlásené z kraja TA 1x, TC 7x, ZI 1x. Poranenia sa vyskytli u osôb vo veku 20-24=1, 25-34=1, 35-44=1, 45-54=3, 55-64=3. Povolanie: SZP 4x, PZP 1x, iné povolanie 4x. 8

9 UNosič vírusovej hepatitídy Z 22.5 V apríli bolo hlásených 39 prípadov nosičstva (chor. 0,72/ ), pričom minulý mesiac bolo hlásených 30 prípadov. Minulý rok v apríli hlásených 20 prípadov. Nosičstvá boli hlásené zo všetkých krajov okrem BL s najvyššou chorobnosťou v KI kraji (1,25/ , 10 prípadov). Najvyššia chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine ročných (1,38) a ročných (1,23). Anamnéza: i.v. drogy 1x, operácie 7x, tetovanie 2x, transfúzia 2x, používanie spoločných pomôcok 1x, odber biol. materiálu 1x. Dôvod vyšetrenia: prev. prehliadka 8x, hospitalizácia 4x, vyhľadanie zdrav. pomoci 9x. Importovaný bol 1 prípad z Ukrajiny. II. Vzdušné nákazy UPertussis A 37 V apríli bolo zaznamenaných 34 ochorení (chor. 0,62/ ), minulý mesiac bolo hlásených 58 prípadov a v apríli minulého roka 14 ochorení. Dg: A 37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis 58x A 37.1 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis 0x A 37.8 Divý kašeľ vyvolaný iným druhom Bordetella 0x Ochorenia hlásené zo všetkých krajov s maximom chorobnosti v TA kraji (1,07/ , 6 prípadov). Najvyššia chorobnosť (1,70/ , 1 prípad) bola hlásená vo vekovej skupine 0 ročných. Očkovanie: nezistené - 23, očkovanie riadne - 12, očkovaný nedostatočne 1x, neočkovaný pre vek 3, neočkovaný 3. Charakter výskytu bol sporadický. ULegionárska choroba A 48.1 V apríli bolo hlásené 2 ochorenia (0,04/ ), minulý mesiac 11 ochorení, minulý rok 5 prípadov. Hlásená bola 1x NN. Kraj: TC 1x, TA 1x. Veková skupina: rokov, 65+ rokov. V moči pozit. Legionella pneumophilla. V 1 prípade viď časť Úmrtia. UVaricella B 01 V apríli bolo hlásených 2330 ochorení (chor. 42,81/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 1839 ochorení, v apríli minulého roka bolo hlásených 1579 ochorení. Prípady hlásené zo všetkých krajov, najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v ZI (chor. 93,48). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná u 1-4 ročných (387,85). Klinické prejavy ochorení: B 01.8 Varicella s inými komplikáciami 9x B TVaricella bez komplikácie3t 2321x Výskyt bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásená bola 1 väčšia epidémia. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch. Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz 9

10 vírus varicella zoster Dobšiná kontaminovaný vzduch/aerosol UOsýpky - morbilli B 05 V apríli bolo hlásených 106 ochorení (chor. 1,95/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 70 ochorení, minulý rok v apríli hlásené 3 prípady. Ochorenia hlásené z krajov: PV 89x, KI 17x. Ochorenia boli vo všetkých vekových skupinách okrem ročných s najväčšou chorobnosťou vo vekovej skupine 0 ročných (34,05/ , 20 prípadov). Vykázané ako: B 05.2 Osýpky komplikované zápalom pľúc (J17.1*) 8x Očkovanie: očkovaný čiastočne 2x, neočkovaný pre vek 1x, neočkovaný pre kontraindikáciu 1x, neočkovaný 4x B 05.3 Osýpky komplikované zápalom stredného ucha 9T(H67.1*)9T 0x B 05.8 Osýpky s inými komplikáciami 87x Očkovanie: nezistené 13x, očkovaný čiastočne 19x, 17x neočkovaný pre vek, 1x neočkovaný pre odmietnutie, 37x neočkovaný B 05.9 Osýpky bez komplikácií 11x Očkovanie: 6x nezistené, 51 očkovaný čiastočne, 3x neočkovaný pre vek, 1x neočkovaný UKošický kraj 17 ochorení, z toho 3 NN, chorobnosť 2,2/ obyv. (marec 27, chor. 3,5) hlásených z okr. Košice II a okr. Košice okolie. UOkr. Košice IIU 5 potvrdených ochorení u neočkovaných detí vo veku 2, 5 a 8 mesiacov a 1 a 6 rokov. V jednom prípade bol zaznamenaný rodinný výskyt u 2 súrodencov z MČ Košice-Šaca. V 3 prípadoch išlo o NN v DFN Košice. Ochorenia boli 2x komplikované zápalom pľúc. UOkr. Košice okolieu 12 potvrdených ochorení osôb vo veku 3x 0, 1, 2, 6, 32, 2x 37, 38, 39 a 43 rokov z obce Jasov (nízky hyg. štandard). Očkovací status: 3x neočkovaní pre vek, 1x neočkovaný a 8x údaj nezistený. Ochorenia boli komplikované 2x bronchopneumóniou a 4x bronchitídou. UPrešovský kraj 89 ochorení, hlásené z okresov Humenné a Vranov nad Topľou UOkres Humenné Hlásených 6 prípadov ochorení v rámci epidémie, ochoreli deti vo vek. kategórii 0r. 2 deti, 1-4r. 2deti. 5-9r. 2deti. 2 deti neboli očkované pre vek, 3 deti boli očkované, 1 dieťa nebolo očkované pre odmietnutie. Vo všetkých prípadoch bolo sérum pozit. ELISA IgM morbilli nešpecif. UOkres Vranov nad Topľou 83 ochorení v 7 epidémiách, 1x rodinný výskyt, 43 neočkovaných, 2 neočkovaní pre kpmtraindikáciu, 14 neočkovaných pre vek, 18 očkovaných čiastočne, 6x očkovanie nezistené. 4x NN, 74x ochorenie potvrdené, 9x ZES. 1 ochorenie bolo komplikované zápalom pľúc. 10

11 Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch vírus morbilli nešpecifikovaný Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz Humenné kontaminovaný vzduch vírus morbilli nešpecifikovaný Soľ kontaminované prostredie laboratórne vírus morbilli nešpecifikovaný 3 21 Vranov nad Topľou kontaminovaný vzduch laboratórne a vírus morbilli nešpecifikovaný Košice - Šaca kontakt s chorým laboratórne a vírus morbilli nešpecifikovaný 2 6 Tovarné kontaminovaný vzduch laboratórne URužienka (Rubeola) B 06 V apríli nebolo hlásené ochorenie. UParotitis epidemica B 26 V apríli boli hlásené 2 ochorenia (0,04/ ), minulý mesiac 1 ochorenie, minulý rok v apríli 2 ochorenia. Kraj PV 1x, KI 1x. Očkovaný riadne 2x. Veková skupina: rokov a rokov. Klinická forma uzlinová (B26.9). EA negat. Ochorenie sérologicky potvrdené (IgM pozit.) v jednom prípade. V druhom prípade materiál neodobraný. UChrípka vyvolaná identifikovateľným vírusom chrípky - J 10 V apríli bolo hlásených 59 prípadov (1,08/ ), minulý mesiac 268 prípadov. Minulý rok v apríli hlásených 53 prípadov. Hlásené boli 2x NN. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov okrem BL a KI kraja s najvyššou chorobnosťou v BC kraji (2,92). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných (13,62/ ). Hlásené boli 2 úmrtia 2x J10.7, viď časť Úmrtia. J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 42x J10.1 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky identifikovaný 0x J10.7 SARI 10x J10.9 Chrípka H1N1 Novel 7x Výskyt bol sporadický a rodinný. USARI - J

12 V apríli bolo hlásených 10 ochorení (0,18/ ), minulý mesiac 53 ochorenie, minulý rok v apríli 2 ochorenia. Hlásené boli 2x NN. Kraje: TA 1x, TC 1x, ZI 6x, PV 1x, KI 1x. Vekové skupiny: 0r.=1, 5-9=1, 20-24=1, 35-44=1, 55-64=4, 65+=27. Hlásené boli 2 úmrtia 2x J10.7, viď časť Úmrtia. UChrípka typu A (H1N1) - J 10.9 V apríli bolo hlásených 7 ochorení (0,13/ ), minulý rok 24 ochorení, minulý rok 2 ochorenia. Kraje: TA 5x, BC 2x. Najvyššia chorobnosť bola vo vek. skupine 0 ročných (1 prípad, 1,70). Hlásená bola 1x NN. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Špecif. Poč. ch vírus chrípky A (H1) pandemický Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz 3 48 Martin kontaminovaný vzduch IV. Nákazy kože a slizníc USvrab B 86 V apríli bolo hlásených 147 ochorení (chor. 2,70/ ), minulý mesiac bolo 130 prípadov, v apríli minulého roku 144 prípadov. Hláasená bola 1x NN. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v NI kraji (34x, 5,01). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola zaznamenaná v skupine roč. (chor. 35x, 13,04). Zaznamenaných bolo 5 menších epidémií s počtom chorých 2-4 a 2 väčšie epidémie. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens Poč. ch zákožka svrabová zákožka svrabová Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz Želiezovce neznámy 5 5 Liptovský Peter kontakt s chorým V. Zoonózy ULymeská borelióza A69.2, M 01.2, G 63.0 V apríli bolo zaznamenaných 28 prípadov ochorení (chor. 0,51/ ), minulý mesiac bolo hlásených 28 prípadov, kým v apríli minulého roku bolo hlásených 18 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola hlásená z ZI kraja (10 prípadov, 1,45). Najvyššia chorobnosť bola hlásená u ročných (4 prípady, chorobnosť 1,49). Ako dg. A69.2 bolo vykázaných 24 ochorení, ako dg. G63.0 bolo vykázané 1 ochorenie, ako dg. M01.2 boli vykázané 3 ochorenia. 12

13 Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: neznámy 14x, poštípanie hmyzom 4x, prisatie kliešťa 10x. UTularémia A 21 V apríli nebolo hlásené ochorenie. UAntrax A 22 V apríli nebolo hlásené ochorenie. UBrucelóza A 23 V apríli nebolo hlásené ochorenie. ULeptospiróza A 27 V apríli nehlásený žiadny prípad. UIné bakteriálne zoonózy A 28 V apríli nehlásený žiadny prípad. UListerióza A 32, P37.2 V apríli nehlásený žiadny prípad. UOrnitóza A 70 V apríli nehlásený žiadny prípad. UNešpecifikovaná škvrnitá horúčka A 77.9 V apríli bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ). Kraj: TA. Veková skupina: rokov. Kožná forma. EA negat. Sérologicky pozitívne IgM Rickettsia nešpecif. UHorúčka Q A 78 V apríli nebolo hlásené ochorenie. UIné špecifikované riketsiózy A

14 V apríli bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ) zo ZI kraja u ročnej lesníckej pracovníčky. Bezpríznaková forma. EA poštípanie hmyzom. Sérologicky IgM pozit. Ehrlichia sennetsu. UBesnota A 82 V apríli nebolo hlásené ochorenie. UKliešťová encefalitída A 84 V apríli bolo hlásených 9 prípadov (0,17/ ). Z toho 7 prípadov v 1 epidémii, ktorá spadá aj do mesiaca máj. V 2 prípadoch z NI a BC kraja išlo o zaklieštenie vo vekovej skupibne ročných a ročných. Nikto nebol zaočkovaný. Všetky prípady potvrdené sérologicky. Dát. vzniku Dát. ukon. Agens vírus Stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy Poč. ch. Poč. exp. Obec Faktor Dôkaz 7 20 Poltár kozí syr a kozie mlieko V rámci protiepidemických opatrení bola v spolupráci s RVPS Lučenec vykonaná kontrola na registrovanej farme, kde boli odobraté aj vzorky surového mlieka, ktoré boli vyšetrené v akreditovanom laboratóriu v Dolnom Kubíne. Výsledky laboratórnych vyšetrení nepotvrdili prítomnosť RNA vírusu KE (TBEV) v odobratých vzorkách. RVPS Lučenec predpokladá, že viremické štádium KE u niektorej z kôz musela prebiehať v skoršom období, kedy došlo k vylučovaniu vírusu do mlieka a následne do syra. UHorúčka dengue A 90U V apríli bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), minulý mesiac 1 ochorenie. Ochorenie importované z Thajska u ročného muža z BA kraja. Febrilná forma. Krv - pozit. vírus horúčky dengue subtyp 1. UHorúčka Západného Nílu - A 92.3 V apríli nebolo hlásené ochorenie. UIné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde A 98U V apríli boli hlásené 2 prípady (chor. 0,04/ ), minulý mesiac bolo hlásených 6 prípadov. V apríli v minulom roku hlásené 2 prípady. Kraje: NI 1x, KI 1x. Vek: 55-64=1, 65+=1. Mechanizmus prenosu: neznámy 2x. Klinická forma: renálna 1x, ikterická 1x. Oba prípady sérologicky potvrdené Hantan vírus nešpecif. 14

15 UMalária - B 50 - B54 V apríli bolo hlásené 1 ochorenie z Kene (B50.9) (0,02/ ) z BA kraja vo veku rokov. Febrilná forma. Mikroskopicky pozit. Plasmodium falciparum. UToxoplazmóza B 58, P37.1 V apríli bolo hlásených 8 ochorení (chor. 0,15/ ), v predchádzajúcom mesiaci boli 4 prípady a v apríli minulého roka boli 3 prípady. Diagnóza: B 58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov 1x B 58.9 Nešpecifikovaná toxoplazmóza 7x Ochorenia boli hlásené z kraja TA 1x, NI 1xZI 2x, BC 4x. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 1-4=2, 20-24=1, 25-34=1, 35-44=3, 55-64=1. Rozdelenie podľa klinickej formy: bezpríznaková 3x, gynekologická 1x, meurologická 1x, uzlinová 3x. Rozdelenie podľa mechanizmu prenosu: ingescia 2x, kontakt s domácim zvieraťom 4x, neznámy 2x. UEchinokokóza B 67 V apríli boli hlásené 2 ochorenia (0,04/ ), minulý mesiac 1 ochorenie, minulý rok v apríli 5 ochorení. Dg: B67.5 Infekcia pečene Echinococcus multilocularis 2x. Kraje: PV 2x. Vek: 55-64=1x, 65+=1x. Hepatálna forma 2x. EA negat 2x. Punktát z peritonea/ascites PCR pozit. Echinococcus multilocularis. UTenióza B 68 V apríli nebolo hlásené ochorenie. UTrichinelóza B 75 UIné helmintózy B 83 VI. Neuroinfekcie UMeningokokové invazívne ochorenia - A39 15

16 Diagnóza: A 39.0 Meningokoková meningitída (G01*) 0x A TWaterhouseov-Friderichsenov syndróm 10T 0x A 39.2 Meningokoková sepsa (akútna meningokokcémia) 0x A 39.9 Nešpecifikovaná meningokoková infekcia 0x UCreutzfeldtova-Jakobova choroba - A 81.0 V apríli bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ), minulý rok v apríli 2 prípady. Viď časť Úmrtia. UIné vírusové encefalitídy nezatriedené inde - A 85 UNešpecifikované vírusové encefalitídy A 86 UVírusová meningitída A 87 V apríli bolo hlásených 5 ochorení (0,09/ ), minulý mesiac 1 ochorenie, minulý rok v apríli 4 prípady. Kraje: TA 1x, ZI 2x, BC 2x, PV 1x. Vek. skupina: 0 r. =1x, 1-4=2x, 25-34=1x, 55-64=1x. A87.8 Iné vírusové meningitídy 1x A87.9 Nešpecifikovaná vírusová meningitída 4x UHerpetickovírusová meningitída B 00.3 UHerpetickovírusová encefalitída B 00.4 UVaricellová meningitída B 01.0 UVaricellová encefalitída.- B

17 UZosterová encefalitída B 02.0 UZosterová meningitída B02.1 V apríli bolo hlásené 1 ochorenie (0,02/ ) z okresu UŽilina: U35-44 ročný muž, likvor PCR pozit. - vírus varicella zoster. UBakteriálna meningitída G 00 V apríli bolo hlásených 5 prípadov (chor. 0,09/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 7 prípadov, v apríli minulého roku 6 ochorení. Diagnóza: - G 00.0 Hemofilová meningitída 0x - G 00.1 Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída 3x - G 00.2 Streptokokový zápal mozgových plien - streptokoková meningitída 0x - G 00.3 Stafylokoková meningitída 0x - G 00.8 Iný bakteriálny zápal mozgových plien 0x - G 00.9 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien 2x G001 Pneumokoková meningitída UOkres Žilina Ochorelo 1-4 ročné dieťa. KO: TT do 39,7 st C, CRP 139, ORL vyšetrenie - bilaterálna otitída, tonzilofaryngitída, meningeálne príznaky pozit. Likvor PCR pozit. Streptococcus pneumoniae sérotyp 23A. Dieťa očkované riadne Prevenarom 13-3 dávkami. UOkres Senica Ochorel ročný muž. KO: bolesť hrdla, T-39 st. C, únava, bolesť hlavy, opakovane vracal, nechutenstvo, nepil, bol dezorientovaný. Likvor PCR pozit. Streptococcus pneumoniae nešpecifikovaný. Pacient neočkovaný. UOkres Košice Ochorel ročný muž z okr. Košice IV. V klinickom obraze silné bolesti hlavy, vracanie, bolesti v krku, zimnica, triaška a pozit. horné meningeálne príznaky. Rovnaké ochorenie prekonal v rokoch 2012 a Pacient proti pneumokokom neočkovaný. Z likvoru potvrdený Str. pneumoniae, serotyp 23b. G00.9 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien UOkres Nové Zámky 65+ ročný pacient bol hospitalizovaný pre TT do 39 C a dezorientáciu. Realizované laboratórne vyš poukazovali na vysokú eleváciu zápal. markerov v sére. Objektívnym neurol. vyš. boli zistené pozit. meningeálne príznaky v zmysle opozície šije. Biochemický nález likvoru poukazoval na neuroinfekciu bakteriálnej etiológie. Pacient prepustený do domáceho prostredia v dobrom zdravotnom stave. 17

18 UOkres V. Krtíš 65+ ročný pacient hospitalizovaný na infekčnom oddelení na doporučenie neurológa pre bolesti hlavy, ucha, teploty do 38,8 st. Celzia, oponovanie šije, dezorientovanosť až agresivitu a psychomotorický nepokoj.v laboratórnom obraze vysoká zápalová aktivita (leukocyty, CRP). Likvorologické vyšetrenie potvrdilo purulentnú meningoencefalitídu. UZápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde G 01 UBakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde G 04.2 UNešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída G TUEncefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírus. chorobách zatriedených inde U10TU G TUZápalová polyneuropatia U10TU G 61 VII. Ostatné infekcie UStreptokoková septikémia A 40 V apríli bolo hlásených 13 ochorení (chor. 0,24/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 20 prípadov, minulý rok v apríli 18 prípadov. Najvyššia chorobnosť v BL kraji (5 prípadov, chor. 0,77/ ). Najviac postihnutá vs 65+ roční (7 prípadov, chor. 0,83/ ). Etiológia: A 40.0 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A 0x A 40.1 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B 0x A 40.2 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D 8x, NN 8x A 40.3 Septikémia vyvolaná streptokokom pneumoniae 5x, NN 1x A 40.8 Iná streptokoková septikémia 0x A40.3 Septikémia vyvolaná Streptococcus pneumoniae 18

19 pohla vie krajbydli sko vek muž ZI 39 muž TA 36 muž KI 69 muž ZI 25 muž NI 76 žena ZI 75 ocko vanie druhmateria lu1 test neočk ovan ý hemokultúra pneumotest pozitívny neočk ovan ý hemokultúra kultivačne pozitívny neočk ovan ý hemokultúra kultivačne pozitívny neočk ovan ý hemokultúra kultivačne pozitívny neočk ovan ý hemokultúra kultivačne pozitívny neočk ovan ý hemokultúra kultivačne pozitívny vysledok LabVyset r agens agensspec Streptococcus pneumoniae sérotyp 4 Streptococcus pneumoniae sérotyp 6B Streptococcus pneumoniae sérotyp 4 Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae nešpecifiko vané nešpecifiko vané nešpecifiko vané UIné septikémie A 41 V apríli bolo hlásených 161 prípadov ochorení (chor. 2,96/ ), minulý mesiac 179 prípadov, minulý rok v apríli 151 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola hlásená v NI kraji (4,13/ ). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 0 ročných 5,11. Nozokomiálny charakter malo 112 ochorení, minulý mesiac 112 ochorení, minulý rok 109 ochorení. Etiológia: A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 25x, NN 17x A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 39x, NN 33x A41.2 Septikémia vyvolaná nešpecif. stafylokokmi 2x, NN 2x A41.4 Septikémia vyvolaná anaeróbmi 1x, NN 1x A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegat. mikroorganizmami 84x, NN 64x, 1x úmrtie (viď časť Úmrtia) A41.8 Septikémia iná špecifikovaná 7x, NN 6x A41.9 Nešpecifikovaná septikémia 3x, NN 2x UPlynová gangréna A 48.0 UKandidová septikémia B 37.7 V apríli hlásené 6 prípadov NN (chor. 0,11/ ), v minulom mesiaci bolo hlásených 6 ochorení, minulý rok v apríli 3 prípady. Okres Košice 0 ročné dieťa, z hemokultúry kultivačne potvrdená Candida parapsillosis. 19

20 Okres Bratislava III Hlásené boli 3 ochorenia ročná žena, z hemokultúry kultivačne potvrdená Candida iná ročná žena, z hemokultúry kultivačne potvrdená Candida parapsilosis ročná žena, z hemokultúry kultivačne potvrdená Candida albicans. Okres Svidník ročná pacientka, pacientka s ťažkým DMO, opakovaným zápalom pľúc, na dlhodobej UPV, s opakovanou sepsou. V odobratej hemokultúre potvrdená Candida glabrata a Ac. baumani. I napriek nasadenej liečbe dochádza k zhoršovaniu klinického obrazu a pacientka exitovala (úmrtie pravdepodobne na infekčnú príčinu). Viď časť Úmrtia. Okres Skalica 65+ ročná žena, z hemokultúry potvrdená Candida parapsilosis. UPopôrodná sepsa O 85 UNovorodenecká sepsa P 36 V apríli hlásených 8 prípadov (chor. 0,15/ ) ako NN nákaza, minulý mesiac 14 prípadov, minulý rok v apríli 5 prípadov. Ochorenia hlásené z krajov BL 4x, TA 1x, ZI 2x, KI 1x. Ochorenia vykázané ako: P 36.1 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi 0x P 36.2 Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus 3x P 36.3 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi 1x P 36.4 Sepsa novorodenca vyvolaná Escherichia coli 0x P 36.5 Sepsa u novorodenca, zapríčinená anaeróbnym mikroorganizmom 0x P 36.8 Iná baktériová sepsa u novorodenca 2x P 36.9 Baktériová sepsa u novorodenca, bližšie neurčená 2x 20

21 ÚMRTIA Apríl 2019 UOkres Topoľčany A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami Hlásené jedno úmrtie na septikémiu vyvolanú inými gramnegatívnymi organizmami u 65+ ročnej ženy. Etiologické agens E.coli nešp. Pacientka bola prijatá na OAIM ako septický stav, nekomunikovala. Odobratá hemokultúra s pozitívnym výsledkom. Pacientka exitovala, pitva robená nebola. Nejednalo sa o nozokomiálnu infekciu. J10.7 SARI UOkres Martin 1 NN u ročnej ženy, onkologická pacientka hospitalizovaná na hematologickom oddelení - akútna leukémia, chemoterapia. Príznaky: kašeľ, respiračná insuficiencia, schvátenosť, TT do 38,5 st., imunodeficit, leukocytóza, BRPN rontg. Potvrdená. Potvrdený vírus chrípky A H1 pandemický. Pacientka proti chrípke očkovaná nebola. Pacientka exitovala. 1 ochorenie u ročnej ženy. Rozvoj BRPN, zhoršenie zdravotného stavu, respiračná insuficiencia, hypkalémia, kardiálne zlyhávanie, nasedená ATB liečba bez účinku, pacientka napojená na umelú pľúcnu ventiláciu, zmena liečby tamiflu. EA: obézna pacientka, kardiologička, diabetička. Proti chrípke očkovaná nebola. Z výplachu nosohltana metódou PCR potvrdený vírus chrípky A H1 pandemický. J15.9 Nešpecifikovaná bakteriálna pneumónia UOkres Dolný Kubín NN u 65+ ročnej pacientky - príznaky pneumónie, ktorá bola potvrdená RTG. Bola zahájená ATB terapia. Na 23 deň rozvoj hnačiek u pacientky. Zo stolice bol potvrdený clostrídium difficile toxín A+B. Po zahájení terapie vankomycínom ústup hnačiek. U pacientky došlo k postupnému vyčerpaniu biologických rezerv, konštatovaný exitus letalis. A81.0 Creuzfeldtova-Jakobova choroba UOkres Brezno Hlásené bolo jedno ochorenie u ročného muža so začiatkom ochorenia v novembri Objavili sa príznaky tŕpnutia pravostranných končatín, porucha reči, neostré videnie, závrate, okohybné poruchy. Postupné zhoršovanie - prestal reagovať na oslovenie, reagoval len na silné algické podnety, tremor rúk, nastupujúca agresia. Laboratórne bola diagnóza potvrdená mutáciou prionovéhio génu E200 na kodóne 200 a polymorfizmom prionového génu na kodóne 129 metionín/metionín. Zo sekčného materiálu, z mozgu bola genetická forma CJCH potvrdená histiopatologickým a imunohistiochemickým vyšetrením. 21

22 B37.7 Kandidová septikémia UOkres Svidník ročná pacientka, pacientka s ťažkým DMO, opakovaným zápalom pľúc, na dlhodobej UPV, s opakovanou sepsou. V odobratej hemokultúre potvrdená Candida glabrata a Ac. baumani. I napriek nasadenej liečbe dochádza k zhoršovaniu klinického obrazu a pacientka exitovala (úmrtie pravdepodobne na infekčnú príčinu). 22

23 Príloha: Výskyt prenosných chorôb v SR v mesiaci apríl 2019 podľa krajov (zdroj: EPIS) Diagnoza/Kraj BL TA TC NI ZI BC PV KI SR A02 a r 0,15 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,09 A020 a r 6,45 8,54 5,79 6,93 6,22 4,46 6,31 5,13 6,17 A022 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,29 0,00 0,00 0,00 0,06 A028 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 A030 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A031 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,12 0,13 0,07 A033 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 A040 a r 0,00 0,18 0,51 0,15 0,43 0,77 0,49 0,25 0,35 A045 a r 17,82 14,23 9,36 13,41 7,24 6,62 11,65 11,26 11,41 A046 a r 0,15 0,36 0,34 0,44 0,14 0,92 0,36 0,63 0,42 A047 a r 15,83 3,56 8,51 6,19 8,68 8,62 5,58 2,50 7,29 A048 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,09 A071 a r 0,15 0,00 0,00 0,29 0,43 0,00 0,24 0,00 0,15 A078 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,04 A080 a r 8,14 14,40 8,51 12,52 10,27 9,85 13,11 8,13 10,60 A081 a r 7,07 5,87 5,96 23,72 6,08 3,08 3,16 2,25 7,00 A082 a r 3,23 0,36 0,51 1,92 1,59 0,77 1,82 1,00 1,43 A083 a r 1,84 0,00 0,34 0,15 0,14 0,00 0,00 0,00 0,29 A084 a r 0,00 3,20 0,00 0,15 6,37 0,00 1,70 0,00 1,41 A085 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A09 a r 5,22 4,27 0,00 2,36 5,06 5,69 4,61 2,75 3,78 A150 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,63 0,11 A151 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,25 0,06 A153 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 A160 a

24 r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,88 0,15 A180 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,04 A281 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A370 a r 0,77 1,07 0,17 0,15 0,58 0,46 0,97 0,63 0,61 A38 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 1,16 0,00 0,36 0,00 0,24 A402 a r 0,77 0,18 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,13 0,15 A403 a r 0,00 0,18 0,00 0,15 0,43 0,00 0,00 0,13 0,11 A410 a r 0,31 0,53 0,85 0,29 0,72 0,00 0,61 0,38 0,46 A411 a r 0,61 1,24 0,00 1,18 0,72 0,46 0,12 1,38 0,72 A412 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 A414 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 A415 a r 2,61 2,13 1,36 2,21 1,45 0,77 1,09 1,25 1,58 A418 a r 0,15 0,00 0,00 0,15 0,14 0,00 0,12 0,38 0,13 A419 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,15 0,00 0,00 0,06 A46 a r 0,00 0,36 0,34 1,77 1,01 0,00 0,85 0,63 0,64 A481 a r 0,00 0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 A509 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A510 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,12 0,00 0,04 A515 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,25 0,06 A530 a r 0,00 0,18 0,00 0,59 0,00 0,15 0,00 0,00 0,11 A539 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A540 a r 1,38 1,07 0,51 0,88 0,43 0,62 0,12 0,13 0,61 A560 a r 4,30 0,53 1,02 1,77 0,43 0,62 0,36 0,38 1,14 A562 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A590 a r 0,00 0,36 0,00 0,29 0,29 0,15 0,12 0,00 0,15 A609 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A630 a r 0,00 0,00 0,00 1,03 0,14 0,00 0,36 0,00 0,20 A638 a r 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 A692 a

25 r 0,00 0,71 0,34 0,88 1,01 0,46 0,12 0,13 0,44 A779 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A798 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 A810 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 A841 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,04 A878 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 A879 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,29 0,15 0,00 0,00 0,07 A89 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A90 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 A985 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,13 0,04 B001 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,04 B008 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 B009 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 B018 a r 0,00 0,18 0,34 0,74 0,00 0,00 0,12 0,00 0,17 B019 a r 12,29 43,39 44,78 49,06 93,48 26,93 38,72 33,16 42,71 B020 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 B021 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 B023 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 B028 a r 0,00 0,18 0,68 0,15 0,58 0,00 0,00 0,38 0,24 B029 a r 3,38 3,02 3,58 4,27 7,81 3,54 4,25 2,63 4,08 B052 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50 0,15 B058 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,83 0,63 1,58 B059 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 0,20 B082 a r 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 B083 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B088 a r 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 B15 a r 0,31 0,00 0,17 0,00 0,29 0,15 0,00 0,00 0,11 B169 a r 0,31 0,18 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,13 0,13 B171 a

26 r 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 B172 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,15 0,00 0,00 0,06 B181 a r 0,15 0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,07 B182 a r 0,00 0,36 0,00 0,15 0,00 0,31 0,24 0,50 0,20 B259 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 B269 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,04 B270 a r 0,00 0,00 0,17 0,59 0,29 0,00 0,12 0,75 0,26 B271 a r 0,00 0,36 0,00 0,74 0,43 0,00 0,00 0,25 0,22 B278 a r 0,00 0,18 0,00 0,15 0,58 0,00 0,00 0,00 0,11 B279 a r 0,00 1,24 0,00 0,15 0,43 0,62 0,24 0,50 0,39 B350 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 B354 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,25 0,06 B370 a r 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 B374 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B377 a r 0,46 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,11 B378 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 B509 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B588 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 B589 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,29 0,62 0,00 0,00 0,13 B675 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,04 B710 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 B770 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,97 0,88 0,29 B779 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,07 B79 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,13 0,07 B80 a r 1,69 1,42 0,00 0,29 0,29 0,00 0,73 0,13 0,55 B850 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,43 0,15 0,97 0,00 0,24 B86 a r 0,92 2,67 0,17 5,01 1,01 4,92 4,61 1,75 2,70 G001 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15 0,00 0,13 0,07 G009 a

27 r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,04 G610 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 G630 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15 0,00 0,00 0,04 H100 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,17 H66 a r 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 I80 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15 0,12 0,13 0,07 I800 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 J00 a r 0,00 0,00 0,00 0,44 0,29 0,00 0,00 0,13 0,11 J02 a r 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,36 0,00 0,11 J020 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 J03 a r 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,15 0,00 0,00 0,07 J04 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 J041 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 J042 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 J06 a r 5,07 0,00 0,17 2,21 0,00 0,00 0,24 0,13 0,96 J060 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,02 J069 a r 0,00 0,18 0,00 0,15 0,00 0,00 0,12 0,25 0,09 J10 a r 0,00 0,00 0,00 0,59 0,72 3,08 2,43 0,00 0,90 J107 a r 0,00 0,18 0,17 0,00 0,87 0,00 0,12 0,13 0,18 J109 a r 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,13 J13 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 J150 a r 0,00 0,00 0,00 0,74 0,43 0,00 0,12 0,13 0,18 J151 a r 0,15 0,00 0,00 0,15 0,43 0,31 0,24 0,13 0,18 J152 a r 0,00 0,00 0,17 1,18 0,14 0,00 0,12 0,75 0,31 J154 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 J155 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,29 0,00 0,00 0,00 0,06 J156 a r 0,00 0,18 0,00 0,59 0,00 0,00 0,24 0,13 0,15 J158 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,04 J159 a

28 r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,13 0,06 J168 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,25 0,07 J170 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 J18 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,12 0,25 0,07 J180 a r 0,61 0,71 0,00 0,74 0,14 0,00 0,36 0,50 0,39 J20 a r 0,00 0,00 0,00 1,47 0,14 0,00 0,12 0,00 0,22 J205 a r 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,15 0,00 0,00 0,06 J208 a r 0,00 0,71 0,00 0,29 0,29 0,00 0,36 0,25 0,24 J209 a r 0,46 0,18 0,00 0,00 0,14 0,00 0,12 0,25 0,15 J22 a r 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 J40 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,36 0,00 0,09 J85 a r 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 J90 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 L01 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,14 0,00 0,12 0,00 0,06 L02 a r 0,00 0,00 0,17 0,59 0,00 0,00 0,12 0,00 0,11 L03 a r 0,00 0,00 0,00 0,59 0,14 0,00 0,00 0,00 0,09 L08 a r 0,46 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,12 0,00 0,15 L10 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 L89 a r 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,46 0,00 0,00 0,13 M00 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,04 M012 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,15 0,00 0,00 0,06 N10 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 N30 a r 0,00 0,00 0,34 0,59 1,88 0,00 0,00 0,00 0,35 N300 a r 0,77 0,18 0,00 1,18 0,00 0,15 0,61 0,38 0,42 N309 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,24 0,25 0,09 N34 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,04 N390 a r 0,00 0,18 0,00 0,15 0,87 0,00 0,85 0,75 0,39 O86 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 O860 a

29 r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,13 0,04 O91 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 P362 a r 0,31 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 P363 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 P368 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,04 P369 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 P38 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 P391 a r 0,15 0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 P398 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 T80 a r 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,13 0,04 T801 a r 0,00 0,00 0,17 1,03 0,72 0,00 0,12 0,13 0,28 T802 a r 0,00 0,18 0,00 1,47 0,00 0,00 0,61 0,25 0,33 T81 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,02 T813 a r 1,38 0,53 0,51 1,33 0,14 0,15 0,12 0,50 0,57 T814 a r 0,46 2,85 0,17 1,62 1,16 0,15 0,36 1,50 1,01 T835 a r 1,23 3,56 1,87 3,24 0,29 0,62 0,00 0,00 1,23 T845 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,06 T847 a r 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 T857 a r 1,69 2,67 0,17 1,77 0,00 0,46 0,12 0,00 0,79 T874 a r 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 Y95 a r 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 Z203 a r 1,69 0,89 0,34 1,47 1,16 0,77 0,49 1,13 0,99 Z205 a r 0,00 0,18 1,19 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,17 Z21 a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 Z223 a r 0,00 0,00 1,19 0,29 0,00 0,00 0,12 0,88 0,31 Z225 a r 0,00 0,71 0,68 0,59 0,14 1,08 1,09 1,25 0,72 Z228 a r 1,08 0,00 0,17 0,00 1,01 0,00 0,49 0,25 0,39 29

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

epid2012

epid2012 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Zs9814

Zs9814 Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1997 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 1998 Zdravotnícka štatistika Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1997 Zdravotnícka štatistika Roèník 1998, ZŠ - 14/98 Ústav

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

pdf

pdf Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1999 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 000 Zdravotnícka štatistika Zdravotnícka štatistika Roèník 000, ZŠ - 14/000 Gynekologicko-pôrodnícka starostlivos v SR 1999 Ústav

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej praxi Dalacin C vykazuje účinnosť in vitro proti nasledujúcim

Podrobnejšie

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013 Neonatálna mortalita a morbidita v SR za rok 213 Magyarová G. a kol., Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky Počty živorodených a úmrtnosť v SR 16 15 14 13 12 11 1 9 8 živorodenosť celková úmrtnosť 9 1

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 Ročník 2007 ZŠ-5/2007 Národné

Podrobnejšie

1

1 Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2017 Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z kontroly a výskumu

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ,

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s. 243-248 PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, M. MARTINOVE, O. MARTINOVE, J. KRÁLIKOVÁ Odborný li

Podrobnejšie

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK

Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia ČO JE REUMATICKÁ HORÚČK https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Reumatická Horúčka A Poststreptokoková Reaktívna Artitída Verzia 2016 1. ČO JE REUMATICKÁ HORÚČKA 1. Čo to je? Reumatická horúčka je ochorenie zapríčinené

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 22. júna o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 22. júna o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných 6.7.2018 L 170/1 II (Nelegislatívne akty) ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/945 z 22. júna 2018 o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré

Podrobnejšie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vak

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS pod garanciou: FAKULTA

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ

Microsoft PowerPoint - Služba_23_OJ Služba 23.12.2017 KARIM FN Ostrava MUDr. Marek Bebej Služba na urgentnom príjme Rôzne spektrum pacientov Pacienti s internými ťažkosťami /infarkt, pľúcny edém, dušnosti, meléna / Osudný telefonát 1 cca

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9-16 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 15/16 Testovanie 9-16 Riadny termín 6. apríl 16 Náhradný termín 19. apríl 16 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami

Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami TLAČOVÁ SPRÁVA Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami Vakcíny patria k najvýznamnejším objavom v histórii ľudstva. Zo všetkých zdravotníckych postupov zachránili jednoznačne najviac ľudských

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 657/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERK ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 22.09.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 01.10.2006 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 518 V Y H L Á Š K Ministerstva obrany

Podrobnejšie

HYGIENA RÚK

HYGIENA RÚK HYGIENA RÚK Clean care is safer care save lives: clean your hands Súčasťou programu WHO First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer Care je kampaň pod názvom Save Lives: Clean Your Hands

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0514/2018 5.11.2018 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0417/2018 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

Hypertenzná emergencia a urgencia na ambulancii VLD

Hypertenzná emergencia a urgencia na ambulancii VLD Nová (kontroverzná) legislatíva (zákony, vyhláška) MUDr. Dana Buzgová Bratislava Platná legislatíva Zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

PROGRAM_CERVENKOVE DNI_2017.indd

PROGRAM_CERVENKOVE DNI_2017.indd SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, SLS Pod odbornou garanciou: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9 2019 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 Testovanie

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie