Kontaktný zatepľovací systém MAPEI Vzorník + Cenník platný od

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Kontaktný zatepľovací systém MAPEI Vzorník + Cenník platný od"

Prepis

1 Kontaktný zatepľovací systém MAPEI Vzorník + Cenník platný od

2 PREČO ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM MAPEI? Prioritou zateplenia, s ohľadom na stále stúpajúce ceny, je úspora nákladov na kúrenie. Platí to pri starších objektoch, kde sa s úsporami tepla vôbec nepočítalo, tak aj pri novostavbách alebo nízkoenergetických domoch. Možno menej známy, no nie celkom zanedbateľný fakt je, že zateplená fasáda chráni stavbu pred poškodením vonkajšími poveternostnými vplyvmi, čím sa podstatne predlžuje jej životnosť. Kľúčový význam zohráva táto skutočnosť v panelovej výstavbe, kde by v niektorých prípadoch bez zateplenia fasády mohlo prísť k statickému poškodeniu budovy. Príjemným bonusom v zateplenom objekte je zlepšenie kvality bývania v podobe zvýšenej tepelnej pohody, zvýšenej zvukovej i protipožiarnej ochrany a tiež značný architektonický prínos. ÚSPORA NÁKLADOV NA VYKUROVANIE Viac než 75% spotreby energie v bežnej domácnosti je určenej na vykurovanie. Prestup tepla stenami pritom predstavuje až 40% celkových tepelných strát. Pri zateplení bežného rodinného domu sa dá ročne usporiť až kwh. Energie získavame najčastejšie spotrebou neobnoviteľných zdrojov surovín, pričom dochádza k znečisťovaniu životného prostredia a tvorbe skleníkových plynov. VYLEPŠENIE POHODY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA Celoplošným vonkajším zateplením obvodových stien sa prerušia akékoľvek tepelné mosty, zvýši sa teplota vnútorného povrchu stien, zníži sa riziko výskytu plesní a nepríjemného prúdenia vzduchu. Tepelnú pohodu prostredia môže človek najviac cítiť od vnútorných stien a teploty vzduchu v miestnosti. Je možné, a dokonca zdravšie, zachovať rovnaký pocit tepelnej pohody znížením teploty vzduchu. Každé zníženie teploty vzduchu v miestnosti o 1 C znamená úsporu nákladov na vykurovanie o cca 6%. Teplota povrchu stien ( C) Tepelná nepohoda Chladno Tepelná nepohoda Teplo Teplota vzduchu v interiéri ( C) Základom pre zhotovenie zateplenej a funkčnej fasády je dôsledné zhodnotenie stavu objektu a následné správne navrhnutie celkovej skladby zatepľovacieho systému, vrátane všetkých detailov. Všetky uvedené skutočnosti rieši komplexne systém MAPETHERM. SCHÉMA CERTIFIKOVANÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU MAPEI Podklad Lepiaca malta MAPETHERM AR2 Tepelne-izolačný panel EPS 70F, EPS 100F, minerálna vlna MW Vyhladzovacia stierka MAPETHERM AR2 Sieťovina zo sklených vlákien VERTEX R 131 A 101 Vyhladzovacia stierka MAPETHERM AR2 Penetrácia: SILEXCOLOR PRIMER, SILEXCOLOR BASE COAT, SILANCOLOR PRIMER, SILANCOLOR PRIMER PLUS, SILANCOLOR BASE COAT, QUARZOLITE BASE COAT, MALECH Povrchová úprava: omietky SILEXCOLOR TONACHINO, SILEXCOLOR GRAFFIATO, QUARZOLITE TONACHINO, QUARZOLITE GRAFFIATO, SILANCOLOR TONACHINO, SILANCOLOR GRAFFIATO alebo nátery SILEXCOLOR, SILANCOLOR, SILANCOLOR PLUS A QUARZOLITE

3 Predstavením SYSTÉMU AUTOMATIZOVANÉHO FARBENIA ColorMap, kolorimetrického systému farieb podporovaného najmodernejšou tónovacou technológiou, sa naplnil projekt FARBA & DEKORÁCIA - viac ako ochrana vytvorený spoločnosťou MAPEI s cieľom vstúpiť do segmentu finálnych povrchových úprav. Tento projekt stavia distribútorov MAPEI do pozície kľúčového hráča v každom článku hodnotového dodávateľského reťazca. V súčasnosti, vďaka SYSTÉMU AUTOMATIZOVANÉHO FARBENIA ColorMap, završuje tento projekt evolúciu umožňujúcu distribútorom MAPEI priniesť lepší servis zákazníkom ponukou neobmedzeného výberu farieb, kvality a množstva! VÝHODNEJŠIE RIEŠENIE Pred niekoľkými rokmi vyvinula spoločnosť MAPEI projekt FARBA & DEKORÁCIA viac ako ochrana zložený z podkladových vrstiev, penetračných prípravkov a finálnych povrchov, ako sú napr. Elastocolor, Malech, Silancolor Primer, Silancolor Primer Plus, Dursilite, Colorite Matt, Silexcolor Marmorino, Silancolor Pittura Plus, Silancolor Pittura, Silancolor Tonachino, Silexcolor Pittura, Silexcolor Tonachino SP, Quarzolite a Quarzolite Tonachino SP, Silancolor Base Coat, Silexcolor Base Coat, Quarzolite Base Coat, ktoré sú dostupné v širokej škále farieb a s rozdielnym estetickým vzhľadom. Použitie rozličných produktov v správnom poradí (jadrové omietky, výrobky na prípravu podkladu, penetračné prípravky, materiály pre konečnú úpravu povrchov atď., vylepšené celosvetovým výskumom MAPEI a získanými skúsenosťami) a možnosť ich vzájomnej kombinácie vyjadruje dokonalú a vzájomnú spoluprácu. Z tohto spoločného procesu vyplynulo niekoľko výhod: zaručený úspech; dlhodobá trvanlivosť stavebného diela; rýchlejší postup práce a nižšie finančné náklady realizačných firiem. Premyslenou kombináciou základných báz a pigmentov v AUTOMATIZOVANOM SYSTÉME FARBENIA ColorMap vzniká výrobok Mapei, ktorý svojou kvalitou, parametrami a estetikou naplní vždy vysoké požiadavky investora i zhotoviteľa. NEOBMEDZENÉ RIEŠENIE Na rozdiel od konkurenčných riešení, svet farieb ColorMap so SYSTÉMOM AUTOMATIZOVANÉHO FARBENIA nemá hraníc. Výber farieb nie je limitovaný 500/1000 vopred definovaných farebných odtieňov zo vzorníka, ale ide ďalej a vyhovuje aj najnáročnejším odtieňom, ktoré si projektant alebo staviteľ môže vybrať. Toto všetko je možné vďaka spektrofotometru - elektronickému zariadeniu, ktoré je súčasťou SYSTÉMU AUTOMATIZOVANÉHO FARBENIA ColorMap, ktoré je schopné prečítať vzorku farby z akéhokoľvek podkladu alebo materiálu a použiť ho v jednom z výrobkov MAPEI. Všetko s veľmi jednoduchou obsluhou a minimálnou možnosťou tvorby chýb. RÝCHLEJŠIE RIEŠENIE Možnosť dodania ktoréhokoľvek farebného odtieňa poskytuje distribútorom MAPEI jedinečnú pozíciu v uspokojovaní akýchkoľvek potrieb projektantov a zhotoviteľov. Široká ponuka farebných penetračných náterov, hladených a ryhovaných omietok, náterových farieb je podporená aj rýchlym dodaním výrobku konečnému odberateľovi. VÝHODY Možnosť uspokojenia akejkoľvek estetickej požiadavky. Možnosť reprodukcie akejkoľvek farby s ohľadom na zmeny v priebehu času. Možnosť vytvoriť akúkoľvek farbu predpísanú alebo požadovanú odborným pracovníkom. Možnosť reprodukovať rovnakú farbu ako na predchádzajúcich, už dokončených dielach - znovu a znovu - aj s použitím iných materiálov. Projekt spoločnosti MAPEI FARBA & DEKORÁCIA viac ako ochrana prináša nové možnosti v distribúcii. Spoločne s AUTOMATIZOVANÝM SYSTÉMOM FARBENIA - ColorMap sú dnešné príležitosti ešte väčšie. FARBY BEZ OBMEDZENÍ MAPEI PONÚKA: Široký výber odtieňov s vysokou farebnou stálosťou v exteriéri a vysokou odolnosťou v zásaditom prostredí (silikáty). Odtiene sú označené podľa systému triedenia farieb NCS (Natural Color System ), čo je najrozšírenejšie a najznámejšie číselné označenie vo svete. Všetky farby, ktoré si len viete predstaviť, sa dajú vyjadriť pomocou systému NCS. Pomocou systému NCS je možné jednoduchšie analyzovať, popisovať, vyrábať a kontrolovať farby.

4 LEPIACE A VYHLADZOVACIE STIERKY MAPETHERM AR1 Jednozložkový polymérmi modifikovaný cementový tmel určený na lepenie a stierkovanie (vyhladzovanie) tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu aj minerálnej vlny pri zatepľovaní stien budov. cca 4-6 kg/m 2 na lepenie cca 4-6 kg/m 2 na stierkovanie 25 kg 0,980 /kg bez DPH MAPETHERM AR2 Jednozložkový cementový tmel určený na lepenie a stierkovanie (vyhladzovanie) tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu aj minerálnej vlny pri zatepľovaní stien budov. cca 4-6 kg/m 2 na lepenie cca 4-6 kg/m 2 na stierkovanie 25 kg 0,390 /kg bez DPH PENETRAČNÉ NÁTERY MALECH Základný penetračný náter na báze akrylových živíc rozpustných vo vode, určených na penetráciu podkladov pod akrylátové nátery a omietky radu Quartzolite. 0,1-0,15 kg/m 2 10 kg 6,000 /kg bez DPH QUARTZOLITE BASE COAT Farebný zjednocujúci penetračný náter na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii s vysokou krycou schopnosťou. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. 0,4-0,5 kg/m 2 20 kg 2,300 /kg bez DPH SILANCOLOR BASE COAT Farebný zjednocujúci penetračný náter na báze silikónových živíc vo vodnej disperzii s vysokou krycou schopnosťou. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. 0,4-0,5 kg/m 2 20 kg 3,400 /kg bez DPH SILANCOLOR PRIMER Základný penetračný náter na báze silikónových živíc vo vodnej disprzii, určený na penetráciu podkladov pod silikónové nátery a omietky radu Silancolor. 0,10-0,15 kg/m 2 10 kg 7,600 /kg bez DPH SILANCOLOR PRIMER PLUS Základný penetračný náter na báze silanov a siloxanov vo vodnej disperzii s obsahom prísad zabraňujúcich tvorbe rias, hub a plesní. Je určený na penetráciu podkladov pod silikónové nátery a omietky radu Silancolor Plus. 0,10-0,15 kg/m 2 10 kg 9,250 /kg bez DPH SILEXCOLOR BASE COAT Farebný zjednocujúci penetračný náter na báze modifikovaného kremičitanu draselného vo vodnej disperzii s vysokou krycou schopnosťou. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. 0,4-0,5 kg/m 2 20 kg 3,100 /kg bez DPH SILEXCOLOR PRIMER Základný penetračný náter na báze modifikovaného kremičitanu draselného vo vodnom roztoku, určený na penetráciu podkladov pod silikátové nátery a omietky radu Silexcolor. 0,05-0,15 kg/m 2 10 kg 3,000 /kg bez DPH INTERIÉROVÉ NÁTERY COLORITE MATT Vodou riediteľná farba na báze syntetickej živice vo vodnej disperzii na ochranu a dekoráciu vnútorných stien. Dodáva sa v obmedzenom sortimente farieb podľa systému Colormap. DURSILITE Umývateľná náterová farba na báze vynil-akrylátovej živice vo vodnej disperzii, vhodná na ochranu a dekoráciu vnútorných, prípadne vonkajších povrchov stien, pokiaľ nie sú vystavené agresívnym klimatickým podmienkam. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. cca 0,30-0,40 kg/m 2 cca 0,30-0,40 kg/m 2 5 kg 2,350 /kg bez DPH 20 kg 2,170 /kg bez DPH 5 kg 4,600 /kg bez DPH 20 kg 4,400 /kg bez DPH

5 FASÁDNE NÁTERY QUARTZOLITE PITTURA Náterová hmota na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii s obsahom mikromletého kremičitého plniva na ochranné a dekoratívne nátery v interiéri a exteriéri. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. cca 0,30-0,40 kg/m 2 20 kg 4,600 /kg bez DPH 5 kg 5,000 /kg bez DPH SILANCOLOR PITTURA Náterová hmota na báze silikónových živíc vo vodnej disperzii. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. cca 0,20-0,30 kg/m 2 20 kg 6,300 /kg bez DPH 5 kg 6,900 /kg bez DPH SILANCOLOR PITTURA PLUS Náterová hmota na báze silikónových živíc vo vodnej disperzii s obsahom prísad zabraňujúcich tvorbe rias, hub a plesní. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. cca 0,20-0,30 kg/m 2 20 kg 10,300 /kg bez DPH SILEXCOLOR PITTURA Silikátová náterová hmota na báze modifikovaného kemičitanu draselného. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. cca 0,35-0,45 kg/m 2 20 kg 5,900 /kg bez DPH 5 kg 6,500 /kg bez DPH FASÁDNE OMIETKY QUARTZOLITE TONACHINO, GRAFFIATO Pastovitá omietková zmes na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. Granulometria: Qzartzolite Tonachino: 0,7mm; 1,2mm; 1,5mm; 2,0mm Quartzolite Graffiato: 1,2mm; 1,8mm SILANCOLOR TONACHINO, GRAFFIATO Pastovitá omietková zmes na báze silikónových živíc vo vodnej disperzii. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. Granulometria: Silancolor Tonachino: 0,7mm; 1,2mm; 1,5mm; 2,0mm Silancolor Graffiato: 1,2mm; 1,8mm SILEXCOLOR TONACHINO, GRAFFIATO Silikátová pastovitá omietka na báze modifikovaného kremičitanu draselného. Dodáva sa v širokom sortimente farieb podľa systému Colormap. Granulometria: Silexcolor Tonachino: 0,7mm; 1,2mm; 1,5mm; 2,0mm Silexcolor Graffiato: 1,2mm; 1,8mm cca 2,5-3,5 kg/m 2 20 kg cca 2,5-3,5 kg/m 2 20 kg cca 2,5-3,5 kg/m 2 20 kg viď cenník výrobkov I.,II. a III. kategórie viď cenník výrobkov I.,II. a III. kategórie viď cenník výrobkov I.,II. a III. kategórie PLANITOP MINERAL Tenkovrstvá minerálna omietka vyrábaná v bielej farbe. Granulometria: 1,5mm; 2,0mm cca 2,5-3,0 kg/m 2 25 kg 0,720 /kg bez DPH DEKORATÍVNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY SILEXCOLOR MARMORINO Vysoko dekoratívny, chemicky odolná finálna povrchová úprava na silikátovej báze na použitie v interiéry a exteriéry. Poskytuje povchu atraktívny finálny vzhľad, podobajúci sa mramoru. Okrem 10 základných farieb zo vzorkovníka je Silexcolor Marmorino dostupný aj v širokej palete iných farieb v systéme automatického farbenia ColorMap. cca 1,0 kg/m 2 20 kg 4,100 /kg bez DPH 5 kg 4,600 /kg bez DPH DOPLNKOVÉ MATERIÁLY SILANCOLOR CLEANER PLUS Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov napadnutých plesňami a riasami. cca 0,3 kg/m 2 na jednu aplikáciu 5 kg 4,300 /kg bez DPH

6 CENNÍK VÝROBKOV KATEGÓRIE I. Rad QUARZOLITE Rad SILEXCOLOR Rad SILANCOLOR Quarzolite Base Coat 2,300 Silexcolor Base Coat 3,100 Quarzolite Tonachino 0,7mm 2,250 Silexcolor Tonachino 0,7mm 2,350 Quarzolite Tonachino 1,2mm 2,250 Silexcolor Tonachino 1,2mm 2,350 Quarzolite Tonachino 1,5mm 1,850 Silexcolor Tonachino 1,5mm 2,050 Quarzolite Tonachino 2,0mm 1,850 Silexcolor Tonachino 2,0mm 2,050 Quarzolite Graffiato 1,2mm 2,050 Silexcolor Graffiato 1,2mm 2,450 Quarzolite Graffiato 1,8mm 2,050 Silexcolor Graffiato 1,8mm 2,450 VZORNÍK FARIEB VÝROBKOV KATEGÓRIE I N 1000-N 1500-N 2000-N 2500-N 3000-N 3500-N 4000-N 5000-N 5500-N 0502-Y 1002-Y 1020-Y 1030-Y10R 2030-Y10R 2020-Y 3020-Y 0505-Y10R 1005-Y10R 2005-Y10R 0520-Y10R 1020-Y10R 2020-Y10R 3020-Y10R 2010-Y40R 3010-Y40R 1020-Y40R 2020-Y40R 3020-Y40R 0505-Y50R 1005-Y50R 2005-Y50R 0510-Y50R 1010-Y50R 2010-Y50R 3010-Y50R 1502-Y 2502-Y 3502-Y 4502-Y 0502-Y50R 1002-Y50R 1502-Y50R 0502-R 1002-R 0505-Y20R 1005-Y20R 2005-Y20R 0510-Y20R 1010-Y20R 2010-Y20R 3010-Y20R 0520-Y20R 1020-Y20R 0520-Y50R 2020-Y50R 3020-Y50R 4020-Y50R 0505-Y60R 1005-Y60R 2005-Y60R 0510-Y60R 1010-Y60R 1502-R 0502-R50B 1002-R50B 1502-R50B 0502-B 1002-B 1502-B 2502-B 3502-B 4502-B 5502-B 0502-G50Y 1002-G50Y 1502-G50Y 0510-Y 1010-Y 2010-Y 3010-Y 0520-Y 2020-Y20R 3020-Y20R 2030-Y20R 4005-Y20R 5005-Y20R 0505-Y30R 1005-Y30R 2005-Y30R 0510-Y30R 1010-Y30R 2010-Y30R 3010-Y30R 0520-Y30R 1020-Y30R 2020-Y30R 3020-Y30R 2030-Y30R 0510-Y40R 1010-Y40R 2010-Y60R 3010-Y60R 3030-Y60R 0505-Y70R 1005-Y70R 2005-Y70R 0520-Y70R 2020-Y70R 3020-Y70R 3030-Y70R 4020-Y70R 0510-Y80R 1010-Y80R 2010-Y80R 3010-Y80R 3040-Y80R 4005-Y80R 5005-Y80R 0520-Y90R Silancolor Base Coat 3,400 Silancolor Tonachino 0,7mm 2,950 Silancolor Tonachino 1,2mm 2,950 Silancolor Tonachino 1,5mm 2,750 Silancolor Tonachino 2,0mm 2,750 Silancolor Graffiato 1,2mm 3,050 Silancolor Graffiato 1,8mm 3,100 uvedené ceny sú za 1kg bez 20% DPH 1020-Y90R 2030-B10G 2020-Y90R 3030-B10G 3020-Y90R 1040-B10G 2030-Y90R 2040-B10G 0505-R 0505-G 1005-R 1005-G 2005-R 2005-G 0520-R 0520-G10Y 1020-R 1020-G10Y 2020-R 3020-G10Y 0505-R10B 0505-G30Y 1005-R10B 1005-G30Y 2005-R10B 2005-G30Y 0510-R10B 0510-G30Y 1010-R10B 1010-G30Y 2010-R10B 2010-G30Y 3010-R10B 0505-G50Y 0530-R10B 1005-G50Y 1030-R10B 2005-G50Y 0505-R50B 0510-G50Y 1005-R50B 1010-G50Y 2005-R50B 2010-G50Y 0505-R70B 0520-G50Y 1005-R70B 1020-G50Y 0510-R70B 0505-G70Y 1010-R70B 1005-G70Y 3010-R70B 2005-G70Y 0510-R80B 0510-G70Y 1010-R80B 1010-G70Y 2010-R80B 2010-G70Y 1040-R90B 0505-G90Y 1050-R90B 1005-G90Y 1020-B 2005-G90Y 2020-B 0510-G90Y 1040-B 1010-G90Y 2040-B 2010-G90Y 1050-B 3010-G90Y 1060-B 0520-G90Y 0530-B10G 1020-G90Y 1030-B10G 4010-G90Y Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z toho dôvodu slúži vzorník len pre orientáciu.

7 CENNÍK VÝROBKOV KATEGÓRIE II. Rad QUARZOLITE Rad SILEXCOLOR Quarzolite Base Coat 2,300 Silexcolor Base Coat 3,100 Quarzolite Tonachino 0,7mm 2,450 Silexcolor Tonachino 0,7mm 2,850 Quarzolite Tonachino 1,2mm 2,450 Silexcolor Tonachino 1,2mm 2,850 Quarzolite Tonachino 1,5mm 2,050 Silexcolor Tonachino 1,5mm 2,650 Quarzolite Tonachino 2,0mm 2,050 Silexcolor Tonachino 2,0mm 2,650 Quarzolite Graffiato 1,2mm 2,350 Silexcolor Graffiato 1,2mm 2,750 Quarzolite Graffiato 1,8mm 2,350 Silexcolor Graffiato 1,8mm 2,750 VZORNÍK FARIEB VÝROBKOV KATEGÓRIE II Y 2040-Y20R 4030-Y30R 2030-Y 3040-Y20R 5030-Y30R 4030-Y 4040-Y20R 0520-Y40R 5502-Y 4020-Y20R 1020-Y50R 0530-Y10R 5020-Y20R 6020-Y50R 3030-Y10R 6020-Y20R 5030-Y50R 4020-Y10R 4030-Y20R 0530-Y60R 6010-Y10R 5030-Y20R 1030-Y60R 7010-Y10R 7005-Y20R 2030-Y60R 5020-Y10R 0530-Y30R 1020-Y70R 4030-Y10R 3030-Y30R 0530-Y70R 5030-Y10R 3040-Y30R 1030-Y70R 0530-Y20R 4040-Y30R 2030-Y70R 1030-Y20R 5020-Y30R 3040-Y70R 3030-Y20R Rad SILANCOLOR Silancolor Base Coat 3,400 Silancolor Tonachino 0,7mm 3,200 Silancolor Tonachino 1,2mm 3,200 Silancolor Tonachino 1,5mm 2,950 Silancolor Tonachino 2,0mm 2,950 Silancolor Graffiato 1,2mm 3,250 Silancolor Graffiato 1,8mm 3,300 uvedené ceny sú za 1kg bez 20% DPH 0530-Y90R 2020-G10Y 1030-Y90R 3010-G30Y 2030-R10B 0530-G30Y 4005-R20B 1030-G30Y 5005-R20B 3010-G50Y 2005-R70B 2020-G50Y 2010-R70B 3010-G70Y 2040-R90B 2020-G90Y 3040-R90B 3020-G90Y 1560-R90B 5010-G90Y 4020-B 6010-G90Y 3040-B 7010-G90Y 2060-B 5020-G90Y 3040-B10G 6020-G90Y CENNÍK VÝROBKOV KATEGÓRIE III. Rad QUARZOLITE Rad SILEXCOLOR Quarzolite Base Coat 2,300 Silexcolor Base Coat 3,100 Quarzolite Tonachino 0,7mm 2,550 Silexcolor Tonachino 0,7mm 3,600 Quarzolite Tonachino 1,2mm 2,550 Silexcolor Tonachino 1,2mm 3,600 Quarzolite Tonachino 1,5mm 2,350 Silexcolor Tonachino 1,5mm 3,350 Quarzolite Tonachino 2,0mm 2,350 Silexcolor Tonachino 2,0mm 3,350 Quarzolite Graffiato 1,2mm 2,750 Silexcolor Graffiato 1,2mm 3,600 Quarzolite Graffiato 1,8mm 2,750 Silexcolor Graffiato 1,8mm 3,600 VZORNÍK FARIEB VÝROBKOV KATEGÓRIE III N 2040-Y30R 5020-Y70R 6502-Y 4020-Y30R 6010-Y70R 7502-Y 5010-Y30R 7010-Y70R 6502-B 6010-Y30R 6020-Y70R 7502-B 7010-Y30R 7020-Y70R 3030-Y 6020-Y30R 5030-Y70R 5010-Y10R 5010-Y50R 6030-Y70R 6020-Y10R 6010-Y50R 1040-Y80R 1040-Y20R 7010-Y50R 2040-Y80R 6005-Y20R 7020-Y50R 4040-Y80R 8005-Y20R 6030-Y50R 6005-Y80R 7020-Y20R 1040-Y70R 7005-Y80R 6030-Y20R 2040-Y70R 3030-Y90R 1030-Y30R 4040-Y70R 3020-R 1040-Y30R Rad SILANCOLOR Silancolor Base Coat 3,400 Silancolor Tonachino 0,7mm 3,300 Silancolor Tonachino 1,2mm 3,300 Silancolor Tonachino 1,5mm 3,350 Silancolor Tonachino 2,0mm 3,350 Silancolor Graffiato 1,2mm 3,700 Silancolor Graffiato 1,8mm 3,700 uvedené ceny sú za 1kg bez 20% DPH 3030-R10B 4020-G50Y 6005-R20B 5010-G50Y 8005-R20B 6010-G50Y 3010-R80B 7010-G50Y 3020-B 1040-G70Y 4040-R90B 2040-G70Y 2060-R90B 3040-G70Y 3060-R90B 4040-G70Y 4040-B 1040-G90Y 3060-B 2040-G90Y 4040-B10G 3040-G90Y 2030-G30Y 4040-G90Y 3030-G30Y 4020-G90Y 3020-G50Y 4030-G90Y Z dôvodu tlačiarenských techník sa môžu oproti originálu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti. Z toho dôvodu slúži vzorník len pre orientáciu.

8 V prípade získania bližších informácií ku Kontaktnému zatepľovaciemu systému MAPEI kontaktuje našich obchodno-technických poradcov. Produktový manažér pre zatepľovacie systémy Mgr. Tomáš Jariabka 0917/ Obchodno-technický pracovníci BA, TT kraj Ján Juríček 0905/ BA, NR kraj Martin Bokroš 0907/ TN kraj Ivan Pacher 0917/ ZA, kraj Igor Kaštan 0905/ BB, kraj Martin Kováčik 0915/ PO kraj Miroslav Lukáš 0915/ KE kraj Martin Čopko 0918/ Technici BA, TT, NR, BB kraj Jozef Moravčík 0907/ ZA, TN, KE, PO kraj Peter Macko 0905/ MAPEI SK, s.r.o. Nádražná 39, Ivanka pri Dunaji tel.: fax:

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY www.quick-mix.sk Penetrácia Prostriedky upravujúce vlastnosti predovšetkým nasiakavých podkladov tak, že zjednocujú ich savosť, farebnosť, stálosť

Podrobnejšie

Zdravé bývanie Baumit

Zdravé bývanie Baumit Baumit Klima Regulácia vlhkosti Čistý vnútorný vzduch Príjemné bývanie Interiér v pohode Zdravé steny, zdravý vzduch Klima omietky pre zdravý život Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie. Baumit Klima pre

Podrobnejšie

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 0201-2:2017 1 Zatepľovanie nových stavieb z hľadiska

Podrobnejšie

Ultratop Systém Cementové podlahové systémy

Ultratop Systém Cementové podlahové systémy Ultratop Systém Cementové podlahové systémy Prirodzený vzhľad Ultratop System Vhodné pre podlahy v priemyselných odvetviach a v občianskych stavbách Obzvlášť odporúčané pre podlahy v: Priestory priemyselných

Podrobnejšie

Izolácia fasád Sprievodca pre investora

Izolácia fasád Sprievodca pre investora Izolácia fasád Sprievodca pre investora Zatepľovať sa vyplatí! Rozhodnutie o zateplení domu je jedným z najdôležitejších krokov v procese jeho výstavby, pretože sa premieta do výhľadu jeho používania po

Podrobnejšie

Farby na špeciálne účely Stenové povrchy, ktoré sú vystavené vlhkosti a rastu mikroorganizmov alebo sú pokryté odolnými škvrnami, nie je možné natrieť

Farby na špeciálne účely Stenové povrchy, ktoré sú vystavené vlhkosti a rastu mikroorganizmov alebo sú pokryté odolnými škvrnami, nie je možné natrieť Farby na špeciálne účely Stenové povrchy, ktoré sú vystavené vlhkosti a rastu mikroorganizmov alebo sú pokryté odolnými škvrnami, nie je možné natrieť obyčajnými disperznými farbami. V takýchto prípadoch

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul line Popis: Výrobková skupina Plastimul ponúka širokú škálu bitúmenových emulzií, bez obsahu rozpúšťadiel,

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu?

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? V tehlovom dome postavenom z kvalitných pálených tehál POROTHERM Profi vytvoríte pre vašu rodinu najzdravšie a najpríjemnejšie prostredie pre život. Dom postavíte za pár mesiacov,

Podrobnejšie

CENNÍK VÝROBKOV MAREC 2015

CENNÍK VÝROBKOV MAREC 2015 CENNÍK VÝROBKOV MAREC 2015 MAPEI GROUP 2.3 MILIARDY EUR CELKOVÉHO OBRATU 64 VÝROBNÝCH ZÁVODOV NA 5 KONTINENTOCH A V 31 RÔZNYCH ŠTÁTOCH VIAC AKO 1500 7500 VÝROBKOV ZAMESTNANCOV, Z KTORÝCH 900 PRACUJE V

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9 Akustika z pohľadu zatepľovacích systémov divízia Weber, Ing. Mária Hlavinková Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS 3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS

Podrobnejšie

katalog_PINTY_200871_tech.cdr

katalog_PINTY_200871_tech.cdr Technické spreje www.painthouse.sk ZINKOVÝ ZÁKLAD Zinkový základ pre studenú galvanizáciu. Dlhodobá ochrana na báze čistého zinku a špeciálnych živíc. Z169 Vysoko výdatný zinkový náter. Minimálne 99%-ný

Podrobnejšie

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru Kvalita preverená časom Vysoká kvalita Vynikajúce spracovanie Moderný, efektný vzhľad Myšlienky s budúcnosťou. Sadrové strojové Ratio to sú sadrové strojové najvyššej kvality. Ideálne pre všetky náročné

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL

KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL STRIEKANÁ IZOLÁCIA MÁME RIEŠENIE NA CELÝ ŽIVOT IZOLÁCIA ICYNENE Molekula vzduchu nasýteného vodnou parou cez penu

Podrobnejšie

Baumit Fasádne omietky a farby Premium

Baumit Fasádne omietky a farby Premium Baumit Premium Line Vyberte si Top povrchovú úpravu Viac ako len make-up vášho domu Baumit Premium Line Jednoduché spracovanie Vynikajúca spotreba Dlhá životnosť Myšlienky s budúcnosťou. Baumit NanoporTop

Podrobnejšie

Cenník miesto Veronika Kováčová, Kendice * záleží nám Weber podporuje vzdelávanie detí v oblasti architektúry organizáciou projektu Deti a arc

Cenník miesto Veronika Kováčová, Kendice * záleží nám Weber podporuje vzdelávanie detí v oblasti architektúry organizáciou projektu Deti a arc Cenník 2019 1. miesto Veronika Kováčová, Kendice * záleží nám Weber podporuje vzdelávanie detí v oblasti architektúry organizáciou projektu Deti a architektúra. Uvedené ceny sú platné od 1. 4. 2019 Obsah

Podrobnejšie

Prirucka_drevene_stavby (SK).indd

Prirucka_drevene_stavby (SK).indd Montážny návod pre zatepľovanie drevostavieb EXCEL MIX Montážny návod pre zatepľovanie drevostavieb Obsah 1. Pokyny pre zatepľovanie drevostavieb................. 2 1.1. Všeobecné podmienky pre zatepľovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Venti3PlusSatin

Microsoft Word - Venti3PlusSatin Herbol - Venti 3Plus Satin Popis výrobku Herbol-Venti 3Plus Satin je hodvábne lesklý, tixotropný lak na báze alkydovej živice na drevené stavebné časti ako okná a balkónové dvere, ktorý vysoko reguluje

Podrobnejšie

Prezentácia Salavevykurovanie.sk

Prezentácia Salavevykurovanie.sk Prezentácia novej generácie sálavého vykurovacieho systému čo to vlastne je? Dekoratívny vykurovací systém Príklady: Ako funguje sálavé teplo? Slnko vyžaruje infračervené vlny Keď infračervené vlny dopadnú

Podrobnejšie

Výrobky s obsahom prchavých organických látok (VOC)

Výrobky s obsahom prchavých organických látok (VOC) There are no translations available. Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky výrobky s obsahom prchavých organických látok a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia strechy Kultúrneho domu V prílohe Vám zasielame výzvu na

Podrobnejšie

RD_Bungalov 1072 N.xls

RD_Bungalov 1072 N.xls Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 116,00 m 2 vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti

Podrobnejšie

2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart

2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart 2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart Typ ostenia Rovné ostenie Rekonštrukcia / novostavba Zalomené ostenie Rekonštrukcia / novostavba Tepelná izolácia Novostavba Montážny

Podrobnejšie

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov.

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov. KONFERENCIA OBNOVA HOKEJOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 06.06.2018 Šaľa Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov Vladimír Valach Volt consulting,

Podrobnejšie

R979G Systémová doska pre podlahové vykurovanie s obsahom grafitu Technický list 0983SK 04/2019 Systémová izolačná doska R979G je využívaná ako tepeln

R979G Systémová doska pre podlahové vykurovanie s obsahom grafitu Technický list 0983SK 04/2019 Systémová izolačná doska R979G je využívaná ako tepeln R979G Systémová doska pre podlahové vykurovanie s obsahom grafitu Technický list 0983SK 04/2019 Systémová izolačná doska R979G je využívaná ako tepelná izolácia a zároveň ako nosná konštrukcia pre rúrku.

Podrobnejšie

Preisliste

Preisliste CENNÍK 2010 Platný od 01.03.2010 BAUREX-SIL Produktový systém 1 OBSAH strana SILIKÁTOVÉ / SILIKÓNOVÉ-FARBY 4-7 BAUREX-SIL Čistá minerálna farba BAUREX-SIL Čistý minerálny -Fixatív BAUREX-SIL Ätzflüssigkeit

Podrobnejšie

TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia

TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia Špičková klimaticky aktívna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie pripájacej špáry TwinAktiv je špičkovou klimaticky aktívnou fóliou, ktorá mení svoje parametre v

Podrobnejšie

Technický list StoColor Silco Pravá silikónovo-živičná fasádna farba, pre zaručený výsledok Charakteristika Aplikácia exteriér na minerálne a organick

Technický list StoColor Silco Pravá silikónovo-živičná fasádna farba, pre zaručený výsledok Charakteristika Aplikácia exteriér na minerálne a organick Pravá silikónovo-živičná fasádna farba, pre zaručený výsledok Charakteristika Aplikácia exteriér na minerálne a organické podklady nevhodné pre horizontálne alebo šikmé plochy vystavené poveternostným

Podrobnejšie

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL

MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL CLT panely CLT = cross laminated timber = krížovo lepené drevo CLT panely sú stavebný materiál s najlepšími vlastnosťami pre moderné drevostavby, vyrobený z kolmo

Podrobnejšie

Basic

Basic Hemerkova 2 040 23 Košice 0948 506 425 hacprojekt@hacprojekt.sk www.hacprojekt.sk Termografická skúška podľa STN EN 13187 - zjednodušená. Rodinný dom, Košice Prepared For: Teploty zobrazené na termovíznch

Podrobnejšie

1013_vranay

1013_vranay STAVEBNÁ FAKULTA TU v KOŠICIACH ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVBY - mýty a realita VPLYV KOMPLEXNÝCH ÚPRAV BUDOVY NA JEJ PREVADZKOVÝ REŽIM A NÁKLADY Ing. František VRANAY, PhD. VPLYV KONŠTRUKCIÍ NA TEPELNÉ STRATY

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

ETA-08_0205_BOLIX W_sk.cdr

ETA-08_0205_BOLIX W_sk.cdr Strana 3 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného 24.06. 2014 PODROBNÉ PODMIENKY 1 Charakteristika výrobku Zložený systém tepelnej izolácie s omietkovými maltami BOLIX W (ďalej len ETICS)

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Banská Cena - Predaj: 133 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Sila inovácie Akustické podlahy SIRCONTEC moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb Trenčín, august 2012 Obsah Prečo je akustická podlaha potrebná? Konštrukcia akustickej

Podrobnejšie

Modul Holzschutz_SLK 2012_PRINT.pdf

Modul Holzschutz_SLK 2012_PRINT.pdf o chrana a údržba dreva v exteriéri Drevo. Produkt prírody. Drevo je jedinečný prírodný produkt. Pracuje a mení sa v priebehu času v závislostí od podnebia, vlhkosti a prostredia. Aby bola táto najprirodzenejšia

Podrobnejšie

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o.

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o. AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Stav plochých striech bytových domov nízka a nepostačujúca úroveň tepelnej ochrany vysoká poruchovosť hydroizolácií Zateplenie strechy tepelná ochrana zníženie

Podrobnejšie

Smernica_VO_po_

Smernica_VO_po_ Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obec Červenica pri Sabinove Článok I. Všeobecné

Podrobnejšie

Zmluva o dodávke zmeného plynu.pdf

Zmluva o dodávke zmeného plynu.pdf Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. (ďalej len Zmluva ) Sídlo: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 45 860 637, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

OBJAVTE KOMPLETNÝ RAD ORIGINÁLNYCH MOTOROVÝCH OLEJOV MITSUBISHI MOTORS MITSUBISHI SERVIS

OBJAVTE KOMPLETNÝ RAD ORIGINÁLNYCH MOTOROVÝCH OLEJOV MITSUBISHI MOTORS MITSUBISHI SERVIS OBJAVTE KOMPLETNÝ RAD ORIGINÁLNYCH MOTOROVÝCH OLEJOV MITSUBISHI SERVIS Spoločnosť vyvinula kompletný rad motorových olejov, ktorý prináša najlepší výkon motora a výrazne zvyšuje jeho životnosť, bez ohľadu

Podrobnejšie

Centrála Sídlo spoločnosti: MUREXIN s.r.o. Magnetová 11, Bratislava Tel.: 02 / , Fax.: 02 /

Centrála Sídlo spoločnosti: MUREXIN s.r.o. Magnetová 11, Bratislava Tel.: 02 / , Fax.: 02 / Centrála Sídlo spoločnosti: MUREXIN s.r.o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava Tel.: 02 / 4927 7224, Fax.: 02 / 4927 7220 murexin@murexin.sk www.murexin.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

SikaMur60

SikaMur60 Produktový list Vydanie: 14/05/2009 Identifikačné č.: 02 03 02 05 003 0 000047 SikaMur 60 Prevzdušnená vápenno-cementová omietka na sanáciu vlhkého muriva Construction Popis produktu Použitie Charakteristiky

Podrobnejšie

Výzva okna 2013

Výzva okna  2013 Spis č.: 535/2013 Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Verejný

Podrobnejšie

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia materiálu a vrstvy Materiál y balené v balíkoch y

Podrobnejšie

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza 1 Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákon

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza 1 Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákon MESTO Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia obstarávateľa: Názov: Mesto Prievidza IČO: 318 442 Sídlo:

Podrobnejšie

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji ENEF BB 2010 Využitie potenciálu ONE alternatíva pre znevýhodnené regióny Matej Polák-Martin Grejták-Dušan Blaško EU v Bratislave Ľudstvo vstúpilo do energetickej éry, ktorú charakterizuje: Inovovaná stratégia

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 M e d z i n á r o d n ý p r o j e k t (Štúdia vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy) prezentácia pre seminár Energeticky efektívne 2019 Bratislava, 28.03.2019 Ladislav Piršel, SKGBC Artur Bobovnický,

Podrobnejšie

IT NEWS

IT NEWS Objednávanie cez e-shop pre firmy (B2B) Jún 2019 Vypracoval: RNDr. Andrea Allárová, e-commerce manager Prihlásenie na stránku Pred prvým prihlásením na stránku www.hagard.sk kontaktujte svojho prideleného

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port

Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port Nastal čas na zmenu: nasledujte nás na ceste do budúcnosti výroby teplej vody a distribúcie tepla Budovy

Podrobnejšie

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) v zmysle

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna 24.06.2014 I N F O R M Á C I A o možnostiach rozšírenia kapacity materských

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovanou umelou živicou s prísadou hydrofobizujúcich a protiplesňových

Podrobnejšie

Fasádne omietky Baumit

Fasádne omietky Baumit Fasádne omietky S dokonalou fasádou n Nové aj obnovované budovy n Najkomplexnejší systém fasádnych farieb n Všetky typy povrchových úprav Myšlienky s budúcnosťou. Fasádne omietky Farebný svet plný výhod

Podrobnejšie

[Titulok]

[Titulok] nergetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/01 Z. z. č. 136960/019/11/0111008/

Podrobnejšie

Inovatívny stropný systém Siniat XL Olivia Business Centre (Gdańsk)

Inovatívny stropný systém Siniat XL Olivia Business Centre (Gdańsk) Inovatívny stropný systém Siniat XL Olivia Business Centre (Gdańsk) INOVATÍVNY STROPNÝ SYSTÉM SINIAT XL STRANA 1 INOVATÍVNE RIEŠENIE PODHĽADOVÉHO STROPU SINIAT XL Výzvy, s ktorými zápasia dodávatelia prác

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Oto Halás VYUŽÍVANIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V SÚSTAVÁCH CZT 03.04.2014 BRATISLAVA OBSAH 1. Potenciál využívania geotermálnej energie 2. Existujúce projekty (SCZT) 3. Využívanie geotermálnej energie

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 06.2013 Identifikačné č. 02 05 01 01 500 0 000013 Verzia č. 1 Sikaflex Construction+ EN 15651-1:2012 13 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

Podrobnejšie

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky Názov predmetu zákazky: Technický dozor za investora projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úrad

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky Názov predmetu zákazky: Technický dozor za investora projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úrad Príloha č.1 Opis predmetu zákazky Názov predmetu zákazky: Technický dozor za investora projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Seredi Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

R4238MPCPR

R4238MPCPR Vyhlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Podrobnejšie

WCP_SK_WF2014_pozvanka_STRANKY.indd

WCP_SK_WF2014_pozvanka_STRANKY.indd Pozvánka 2014 29. 1. 2014 PREŠOV 4. 2. 2014 ŽILINA 11. 2. 2014 BRATISLAVA Účastníkov Wienerberger fóra čaká v každom mieste konania losovanie o víkendový pobyt pre 2 osoby! odborné informácie z praxe pre

Podrobnejšie

1

1 SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA Vypracovala : Ing. arch. Gabriela Fukatschová Bratislava, 07/2018 Architektonický ateliér Modulor, Štefánikova 29, 811 05 Bratislava, www.modulor.sk - 1 - OBSAH : SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového do

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového do Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 14.2.2017 Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového domu Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka Predkladateľ:

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo: 213/2017-Da Stará Ľubovňa 8. 8. 2017 V E R E J N Á S T A V E B N É V Y H L Á Š K A P O V O L E N I E Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona č. 50/1976

Podrobnejšie

CARTA_SIDOLUX Katalóg (1) (SCREEN)

CARTA_SIDOLUX Katalóg (1) (SCREEN) KATALÓG PRODUKTOV SIDOLUX UNIVERSAL Čistiace prostriedky Univerzálne čistiace prostriedky pre všetky umývateľné povrchy. Jednoducho sa používajú a vďaka unikátnemu systému Soda Power zmäkčujú vodu a dokonalo

Podrobnejšie

Zateplovanie a vymena okien v rd

Zateplovanie a vymena okien v rd EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja Viac ako 1/ bytov a 1/ rodinných domov Čiastočne alebo úplne obnovených bolo ku koncu roka 016 na Slovensku 58 % zo všetkých bytov v bytových domoch a 7,5

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D4, ktorým sa dodávka plynu realizuje cez viac distribučných sietí

Podrobnejšie

Meracie a vymenníkové stanice Giacomini

Meracie a vymenníkové stanice Giacomini Meracie a vymenníkové stanice Giacomini Výhody centralizovaných zariadení a sebestačných systémov Meracie a vymenníkové stanice Giacomini V súčasnej dobe sa veľmi rýchlo menia požiadavky na energetickú

Podrobnejšie

Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa P

Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa P Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa 31. 12. 2010. Podmienkou na pridelenie produktu je priradenie zodpovedajúcej

Podrobnejšie

DELTA chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX WD Fólia s vysokou úsporou pre valbové strechy D 30 do možná úspo materiá ra lu WD O

DELTA chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX WD Fólia s vysokou úsporou pre valbové strechy D 30 do možná úspo materiá ra lu WD O DELTA chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX WD Fólia s vysokou úsporou pre valbové strechy D 30 do možná úspo materiá ra lu WD Obzvlášť efektívna a hospodárna pokládka vďaka dvom

Podrobnejšie

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbaden ProRox WM Len pre profesionálov 1 Nové izolačné rohože

Podrobnejšie

Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény

Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény Systém ISORAST Revolučný stavebný systém pre nízko-energetické, pasívne a nulové domy, haly a výškové budovy. Čo je Isorast?

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

Charkovska 22,24 - Vyberove konanie - zateplenie

Charkovska 22,24  - Vyberove konanie - zateplenie STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky Vymaľovanie (hygienický náter) miestností Jazykovej školy, Palisády 38, 811

V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky Vymaľovanie (hygienický náter) miestností Jazykovej školy, Palisády 38, 811 V ý z v a na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky Vymaľovanie (hygienický náter) miestností Jazykovej školy, Palisády 38, 811 06 Bratislava 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Podrobnejšie

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Svetlo vás privíta pri každom návrate domov

Svetlo vás privíta pri každom návrate domov PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Cottage čierna LED Svetlo vás privíta pri každom návrate domov Vynovený dizajn plynovej lampy tohto nástenného svietidla LED mygarden Cottage značky Philips v čiernej

Podrobnejšie

1.5. 2019 T E H L O V Ý P R O G R A M KOMPLETNÝ SYSTÉM SUPRA/SUPRA PLUS Tehly pre obvodové murivo s integrovanou tepelnou izoláciou SUPRA 440 PD SUPRA 380 PD SUPRA 290 PD SUPRA plus 440 PD SUPRA plus 380

Podrobnejšie

Solar systems for walls - details page

Solar systems for walls - details page LIBERTA SOLAR Architektonicky pôsobivá Liberta Solar - systém fotovoltaických panelov integrovaný priamo do fasády. INŠPIRUJTE SA! Vychutnajte si tvar a detail hotovej fasády. Dodajte energiu vašej fasáde

Podrobnejšie

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS BOLIX Č. IB-SK/01 v ZATEPĽOVANIE VONKAJŠICH STIEN TECHNOLÓGIOU BOLIX 1 S t r a n a 2015

TECHNOLOGICKÝ PREDPIS BOLIX Č. IB-SK/01 v ZATEPĽOVANIE VONKAJŠICH STIEN TECHNOLÓGIOU BOLIX 1 S t r a n a 2015 TECHNOLOGICKÝ PREDPIS BOLIX Č. IB-SK/01 v. 2015 ZATEPĽOVANIE VONKAJŠICH STIEN TECHNOLÓGIOU BOLIX 1 S t r a n a 2015 2 S t r a n a Obsah 1. O SYSTÉMOCH ETICS... 4 2. ÚVOD... 4 3. PARAMETRE TEPELNOIZOLAČNÝCH

Podrobnejšie

Sanácia plochých striech

Sanácia plochých striech Abstrakt Sanácia plochých striech s využitím tepelnoizolačného potenciálu pôvodných vrstiev bez ich odstránenia Úloha výskumu a vývoja František Imríšek 1, Ján Rybárik 2, Renáta Korenková 3, Daniela Štaffenová

Podrobnejšie