Úvod k semináru o SPGS\(SKPOS\) 2003

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úvod k semináru o SPGS\(SKPOS\) 2003"

Prepis

1 racovný seminár Návrh autorizovaných vzťahov medzi ETRS89 a S-JTSK Matej Klobušiak, Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 Bratislava 7. novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 1

2 Obsah : Úvod do problematiky vzťahu dvoch referenčných systémov V čom je problém Ako odstrániť 30-70% problémov mierkovej deformácie JTSK Digitálny model reziduálnej zložky Bikvadratická interpolácia metódou konečných prvkov Autorizovaný globálny transformačný kľúč a digitálne modely reziduálnej zložky O programe DTplus v Zhodnotenie 7. novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 2

3 GNSS (GS/GLONASS/GALILEO) MOI (1996) BBYS (2001) GAN (2002) ITRS ETRS SGS ( SKOS ) EN RS-SKOS RS-SOS DGNSS correction SKTRFyy SGRN (SOS+SEOS) NSN D3D F MaKlo novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 3

4 Vzťah ETRS89 JTSK/03 JTSK Geodézia a SGS(SKOS) 3D Mapové projekcie 2D A B Z x z dz Y E y C F D N D I Referenčý elipsoid K L JTSK JTSK/03 X ETRS89 GRS80 dy dx H G S42/83 UTM MaKlo novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 4

5 ETRS89 JTSK Q Funkčná závislosť referenčných systémov f ( E1 T, ) f ( E1,Q ) [ X,Y,Z] T [ B,L,H] Q [ B,L,H h ( T) ] 1 f ( E1,E2 ) [ B,L,H ( h ( T) + η ( Q) ) = 0] [ B,L] E 1 ETRS89 1 [ ], ( RJTSK,E2 ) x,y,h ( T), η ( Q) f JTSK JTSK [ ] f ( R ) [ ] ( ) [ ] JTSK, E2 f E2, E1 f ( E1, Q) x, y B, L B, L 2 E 2 [ ( )] f ( E ) [ ( ) ( )] [ 1, T B, L, η Q B, L, h T + η Q X, Y, Z], JTSK ETRS89 E T E 1 ETRS89 7. novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 5

6 Vzťah ETRS89 JTSK Geodézia a SGS(SKOS) 3D Mapové projekcie 2D E Z x z dz Y y C F D Referenčý elipsoid K L JTSK X ETRS89 GRS80 dy dx MaKlo novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 6

7 Vzťah ETRS89 JTSK/03 Geodézia a SGS(SKOS) 3D Mapové projekcie 2D A B Z x z E y F K L JTSK/03 dz Y Referenčý elipsoid X ETRS89 GRS80 dy dx MaKlo novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 7

8 Digitálny model reziduálnej zložky pre smer sever-juh DMRZ_B, GKÚ Bratislava novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 8

9 Digitálny model reziduálnej zložky pre smer východ-západ DMRZ_L, GKÚ Bratislava novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 9

10 Digitálny model reziduálnej zložky pre smer normálnej výšky DMRZ_H, GKÚ Bratislava novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 10

11 orovnanie presnosti transformácie ETRS89 do JTSK a JTSK03 : De fo rmácia vo či ETRS 89 JTSK JTSK/03 Smerodajná odchýlka riemerná abs. Odchýlka Konfidenčný interval 1σ Smerodajná odchýlka riemerná abs. Odchýlka Konfidenčný interval 1σ [ mm ] [ mm ] východ-západ % % sever-juh % % výška % % 7. novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 11

12 Ďalšie kroky v budovaní SGS(SKOS) : 7. novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 12

13 Ako využiť merania GS v záväzných referenčných systémoch? Vsúčasnosti sa technológia merania GS uplatňuje nasledujúco. Spracovaním GS meraní ľubovoľným firemným programom sa vypočítajú súradnice novourčovaných bodov v lokálnom súradnicovom systéme WGS84(B,L,H). S novourčovanými bodmi sa zamerajú vhodné identické body so známymi súradnicami JTSK(x,y,h). Na množine identických bodov sa vypočíta lokálny transformačný kľúč. Ostatné body sa pomocou tohto kľúča pretransformujú zo súradníc WGS84(B,L,H) do JTSK(x,y,h). Aké sú nevýhody, ba až riziká takéhoto postupu? : presné meranie GS sa vkladá do nepresného JTSK prostredníctvom lokálneho transformačného kľúča, preberá sa lokálna deformácia a stočenie siete, na styku dvoch lokálnych transformačných kľúčov dochádza k nespojitosti (dostávame rozdielne súradnice toho istého bodu), priestorové súradnice WGS84 nemajú väzbu na súradnice systému ETRS89, a preto nereprezentujú záväzný referenčný systém, priestorové súradnice WGS84 nie sú kompatibilné so súradnicami určenými prostredníctvom SGS(SKOS), lokálne transformácie sú nevhodné pre tvorbu EDI{NDI}, pre tvorbu EDI odporúčame používať ETRS89(B,L,H). V tejto prezentácii odporúčaný postup transformácie súradníc medzi referenčnými systémami je možné realizovať pomocou programu DTplus v , ktorý bol vyvíjaný od roku KLOBUŠIAK, M.: DTplus rogramový systém na deterministické prevody a transformácie geodetický bodov a GIS objektov. Verzia MaKlo, nepublikované novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 13

14 Ďakujem za Vašu pozornosť. Ďakujem aj mojím kolegom a kolegyniam z GKÚ Bratislava za to, Že môžem prezentovať výsledky ich práce. Tel novembra 2003 racovný seminár o SGS - Ing. Matej Klobušiak, h.d. 14

gis7 prifuk

gis7 prifuk Kartografické aspekty GIS základné pojmy Kartografické aspekty GIS základné pojmy Referenčný elipsoid Geoid Povrch zeme Referenčný elipsoid Kartografické aspekty GIS základné pojmy Referenčný elipsoid

Podrobnejšie

SKPOS

SKPOS Vývoj a budúcnosť aplikácii, služieb a elektronického poskytovania údajov odboru geodetických základov GKÚ Ing. Branislav Droščák PhD. Geodetický a kartografický ústav Bratislava branislav.droscak@skgeodesy.sk

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint SKPOS 2016 Seminár pre používateľov služby pri príležitosti 10. výročia SKPOS SKPOS spolupráca a podpora projektov Ing. Branislav Droščák, PhD. Geodetický a kartografický ústav Bratislava branislav.droscka@skgeodesy.sk

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Obsah Geoportál Webové mapové služby mapové služby Aktualizácia EPSG registra Geoportál poskytuje informácie a prístup k digitálnym údajom, produktom a službám geodetických základov, katastra nehnuteľností,

Podrobnejšie

G E O D E T I C K Ý A K A RT O G R A F I C K Ý Ú S T A V B R A T I S L A V A ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV

G E O D E T I C K Ý A K A RT O G R A F I C K Ý Ú S T A V B R A T I S L A V A ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV G E O D E T I C K Ý A K A RT O G R A F I C K Ý Ú S T A V B R A T I S L A V A ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA č. j. ÚGKK SR: OKI 7994/-1140 č. j. GKÚ

Podrobnejšie

Úvod

Úvod SPRESŇOVANIE POLÔH BODOV ŠTÁTNEJ NIVELAČNEJ SIETE NA ÚZEMÍ SR IMPROVEMENT OF HORIZONTAL POSITION OF LEVELLING POINTS ON THE TERRITORY OF SLOVAKIA Ing. Ján Bublavý, Ing. Branislav Droščák, PhD., Ing. Monika

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Obsah príspevku 1. Základné údaje o rezorte ÚGKK SR 2. Úlohy rezortu a ich plnenie 3. Koncepčné zámery na budúce obdobie - Projekty OPIS - Zmeny legislatívy ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint SKPOS Slovenská priestorová observačná služba Ing. Karol Smolík, Ing. Branislav Droščák, PhD. Geodetický a kartografický ústav Bratislava karol.smolik@skgeodesy.sk Svetový deň geodetov ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE

Podrobnejšie

Microsoft Word - mpicv11.doc

Microsoft Word - mpicv11.doc 1. Vypočítajte obsah plochy ohraničenej súradnicovými osami a grafom funkcie y = x. a) vypočítame priesečníky grafu so súradnicovými osami x=... y = = y =... = x... x= priesečníku grafu funkcie so ; a

Podrobnejšie

SKPOS

SKPOS Novinky z SKPOS modernizácia KPOS staníc, aktualizácia SW a HW podpora projektov Ing. Miroslav Roháček, Ing. Branislav Droščák, PhD., Bc. Miroslav Steinhübel, Ing. Karol Smolík Geodetický a kartografický

Podrobnejšie

FORMÁLNA ÚPRAVA PRÍSPEVKU

FORMÁLNA ÚPRAVA PRÍSPEVKU KGZ SvF STU, SSGK, GKÚ NOVÉ POZNATKY Z REALIZÁCIE A INTERPRETÁCIE GEODETICKÝCH MERANÍ - TATRY 2013, ŠTRBSKÉ PLESO, 21.-22.11.2013. ISBN 978-80-89626-01-4 NIEKOĽKO POZNATKOV K SPRACOVANIU MERANÍ POSTPROCESINGOM

Podrobnejšie

SKRF 2001 – referenčný rámec pre Štátnu priestorovú sieť

SKRF 2001 – referenčný rámec pre Štátnu priestorovú sieť SKTRF 2001 - - REFERENČNÝ RÁMEC PRE ŠTÁTNU PRIESTOROVÚ SIEŤ Katarína Leitmannová, Matej Klobušiak, Štefan Priam, Dušan Ferianc 1 SKTRF 2001 Reference Frame for National Spatial Network Abstract: Global

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Súradnicové sústavy a zobrazenia Súradnicové sústavy v rovine (E 2 ) 1. Karteziánska súradnicová sústava najpoužívanejšia súradnicová sústava; určená začiatkom O, kolmými osami x, y a rovnakými jednotkami

Podrobnejšie

G E O D E T I C K Ý A K A RT O G R A F I C K Ý Ú S T A V ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR B R A T I S L A V A GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV

G E O D E T I C K Ý A K A RT O G R A F I C K Ý Ú S T A V ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR B R A T I S L A V A GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV G E O D E T I C K Ý A K A RT O G R A F I C K Ý Ú S T A V ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR B R A T I S L A V A GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA č. j. ÚGKK SR: OKI-10 096/-887 č. j. GKÚ

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Implementácia národných projektov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v rámci OPIS Slavomír Božoň Úrad geodézie, kartografie a katastra SR IT Summit 2011, 6. október 2011 Identifikácia projektov

Podrobnejšie

Tematické celky z „hospodárskej úpravy lesov“

Tematické celky z „hospodárskej úpravy lesov“ Tematická oblasť hospodárska úprava lesov 1. Program starostlivosti o lesy (PSL) a jeho súčasti. Druhy PSL používané v súčasnom období. Postup pri vyhotovení PSL. Alternatívne postupy hospodárskej úpravy

Podrobnejšie

Microsoft Word - Prednaska_02.doc

Microsoft Word - Prednaska_02.doc Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra požiarneho inžinierstva Ing. Michal ORINČÁK, PhD. Topografia, kartografia a GIS Prednáška 2 Mapy a plány Žilina 2008 OBSAH 1 Základné

Podrobnejšie

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom 2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom l nazývame dotyčnicou krivky f v bode P. Pre daný bod

Podrobnejšie

Georeceive a Geoshopping

Georeceive a Geoshopping Georeceive a Geoshopping Nové elektronické služby digitálnej mapy Ing. Ján Nývlt Magistrát Hl. m. SR Bratislavy Motivácia Všeobecne záväzné nariadenie Hl. m. SR Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej technickej

Podrobnejšie

Ústredné motto:

Ústredné motto: 24. slovenské geodetické dni Trnava 10. 11. novembra 2016 2006-2016 10 ROKOV SKPOS 2006-2016 10 YEARS OF SKPOS Branislav Droščák, Miroslav Roháček, Karol Smolík, Miroslav Steinhubel, Pavol Ceizel, Emília

Podrobnejšie

1 Tvorba aplikácie Cieľom práce je vytvorenie aplikácie, do ktorej vstupuje navigačná správa a výstupom je KML súbor, ktorý zobrazuje spojnice stanice

1 Tvorba aplikácie Cieľom práce je vytvorenie aplikácie, do ktorej vstupuje navigačná správa a výstupom je KML súbor, ktorý zobrazuje spojnice stanice 1 Tvorba aplikácie Cieľom práce je vytvorenie aplikácie, do ktorej vstupuje navigačná správa a výstupom je KML súbor, ktorý zobrazuje spojnice stanice družice. Vytvorenie aplikácie prebiehalo v programovom

Podrobnejšie

Spravodajca 2_3_2014

Spravodajca 2_3_2014 S P R A V O D A J C A ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník XLV. 2013 V Bratislave 15. 10. 2013 čiastka 2-3 je určený: - organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE LESNÍCKA FAKULTA KATEDRA HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV A GEODÉZIE doc. Ing. František Chudý, CSc. Ing. Daniel Tunák, PhD. doc. Ing. František Chudý, CSc. chudy@tuzvo.sk doc.

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Základná geometria, Reprezentácia objektov Júlia Kučerová Úloha počítačovej grafiky Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu 2015/2016 2 Referenčný model PG Aplikačný program Grafický systém Grafické

Podrobnejšie

( 0 Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 541/2014/0DDUPZP Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej a vektorovej mapy Č

( 0 Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 541/2014/0DDUPZP Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej a vektorovej mapy Č ( 0 Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 541/2014/0DDUPZP Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej a vektorovej mapy Č. 732-11-1772/2014 Odberatel': Prešovský samosprávny kraj (ďalej

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verejného osvetlenia vo Výzve KaHR-22VS-0801) Základné rozdelenie štúdie 1. Technické zhodnotenie

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

Operačná analýza 2

Operačná analýza 2 Krivky (čiary) Krivku môžeme definovať: trajektória (dráha) pohybujúceho sa bodu, jednoparametrická sústava bodov charakterizovaná určitou vlastnosťou,... Krivky môžeme deliť z viacerých hľadísk, napr.:

Podrobnejšie

Priebeh funkcie

Priebeh funkcie Technická univerzita Košice monika.molnarova@tuke.sk Obsah 1 Monotónnosť funkcie Lokálne extrémy funkcie Globálne (absolútne) extrémy funkcie Konvexnosť a konkávnosť funkcie Monotónnosť funkcie Monotónnosť

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky STAV ÚDAJOVEJ ZÁKLADNE KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ Možnosti poskytovania údajov katastra nehnuteľností webovými službami ÚGKK Bratislava, marec 2015

Podrobnejšie

SKPOS

SKPOS Analýza inicializačných časov používateľov SKPOS Ing. Branislav Droščák, PhD. & Bc. Karol Smolík Geodetický a kartografický ústav v Bratislave branislav.droscak@skgeodesy.sk, karol.smolik@skgeodesy.sk

Podrobnejšie

Cenník GKÚ

Cenník GKÚ Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava č.j. 2 124/2014 C E N N Í K Platí od 1. mája 2014 Posledná aktualizácia cenníka 1. 2. 2017 2 Obsah I. PRAVIDLÁ NA POUŽÍVANIE

Podrobnejšie

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formá

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, Bratislava II   Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formá GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II www.gku.sk, www.geoportal.sk Obsah 1. Export údajov ZBGIS do CAD formátu (DGN, DXF) pomocou Konverznej služby... 2 Konverzia

Podrobnejšie

gako_2019_08

gako_2019_08 GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 8/2019 Praha, srpen 2019 Roč. 65 (107) o Číslo 8 o str. 177 208 Obsah

Podrobnejšie

A 1

A 1 Matematika A :: Test na skúške (ukážka) :: 05 Daná je funkcia g : y 5 arccos a) Zistite oblasť definície funkcie b) vyjadrite inverznú funkciu g Zistite rovnice asymptot (so smernicou bez smernice) grafu

Podrobnejšie

Funkcie viac premenných

Funkcie viac premenných Funkcie viac premenných January 21, 215 Regulárne zobrazenia Nech je zobrazenie X = Φ(T) dané rovnicami: x 1 = ϕ 1 (t 1, t 2,, t n), x 2 = ϕ 2 (t 1, t 2,, t n), x n = ϕ n(t 1, t 2,, t n), a ak majú funkcie

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Kontinuálne napĺňanie smerov rozvoja rezortu ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová 12. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí, 53. Geodetické informační dny, Brno, 28.2. 1.3 2018 Kontinuálne napĺňanie

Podrobnejšie

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel

Teória pravdepodobnosti Zákony velkých císel 10. Zákony veľkých čísel Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 6. apríla 2014 1 Zákony veľkých čísel 2 Centrálna limitná veta Zákony veľkých čísel Motivácia

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Digitálna technická mapa hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Ing. Réka Matoušková, Ing. Ján Nývlt Magistrát Hl. m. SR Bratislavy Obsah

Podrobnejšie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie

Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie Pripomienkovaný materiál: Návrh zákona:

Podrobnejšie

http://gis.zcu.cz/kartografie/konference200/sbornik/micietova/micietova_referat.htm Page of 36 4.5.200 Abstract Geografický infromačný systém (GIS): štruktúra, integrita, interoperabilita, implementácia.

Podrobnejšie

TESTOVANIE STABILITY PROCESU POKRAČOVANIA GRADIOMETRICKÝCH MERANÍ DRUŽICE GOCE NADOL

TESTOVANIE STABILITY PROCESU POKRAČOVANIA GRADIOMETRICKÝCH MERANÍ DRUŽICE GOCE NADOL S L O V E N S K Á E C H N I C K Á U N I V E R Z I A V B R A I S L A V E S A V E B N Á F A K U L A K A E D R A G E O D E I C K Ý C H Z Á K L A D O V ESOVANIE SABILIY PROCESU POKRAČOVANIA GRADIOMERICKÝCH

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Počítačová sieť Komunikácia v sieti Vypracovala: Ing. Eva Gabonayová Predmet: Informatika Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Úloha : Diskutujme o tom, čo si predstavujete, keď sa povie

Podrobnejšie

Porovnání aplikace GeoMedia Web Map a Framme Field View v podmínkách firmy Ostravské vodovody a kanalizace

Porovnání aplikace GeoMedia Web Map a Framme Field View v podmínkách firmy Ostravské vodovody a kanalizace Kartografické listy / Cartographic letters, 2012, 20 (2), 66-76 66 HODNOTENIE KVALITY DIGITÁLNYCH VÝŠKOVÝCH MODELOV GENEROVANÝCH ZO ZM 1:50 000 Tomáš SCHMIDT, Eva MIČIETOVÁ Quality assessment of digital

Podrobnejšie

HÁJEK Milanx〴 Ⰰ 䴀䤀吀섁怀伀嘀섀 䤀爀攀渀愀Ⰰ 䬀唀匀䔀一䐀伀嘀섀 䐀愀最洀愀爀

HÁJEK Milanx〴 Ⰰ 䴀䤀吀섁怀伀嘀섀 䤀爀攀渀愀Ⰰ 䬀唀匀䔀一䐀伀嘀섀 䐀愀最洀愀爀 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY NA SLOVENSKU - VÝVOJ, SÚČASNÝ STAV A RIEŠENIA RNDr. KUSENDOVÁ Dagmar, CSc. Katedra humánnej geografie a kartografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Matematika 2 - cast: Funkcia viac premenných

Matematika 2 - cast: Funkcia viac premenných Matematika 2 časť: Funkcia viac premenných RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Spojitosť

Podrobnejšie

KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE

KRAJSKÝ ÚRAD  V ŽILINE OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina Č.j. OÚ-ZA-OOP4-2014/019001/SCH V Žiline 31.7.2014 Okresný úrad Žilina, odbor opravných

Podrobnejšie

Vietnam – Kambodža 2017

Vietnam – Kambodža 2017 Metodické školenie ku Geografickej olympiáde pre stredné školy v školskom roku 2018/2019 Geografická olympiáda - SŠ Na internete www.olympiady.sk Školské kolo kat. Z: štvrtok 24. 1. 2019 od 14:30 do 16:00

Podrobnejšie

Vojenský informačný systém o území \(VISÚ\)

Vojenský informačný systém o území \(VISÚ\) PROGRAMOVÝ SYSTÉM POPMAP A JEHO PUŽITIE NA TVORBU MALÝCH GIS-OV V ŠTÁTNEJ SPRÁVE Ing.Štefan KOHÚT, Mgr.Katarína ŠÍROVÁ DATAPAC s.r.o., Bratislava 1. Úvod Rozvoj informatiky neustále smeruje k priblíženiu

Podrobnejšie

Soňplan Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 1. ZMLUVNÉ

Soňplan Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 1. ZMLUVNÉ Soňplan Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 1. ZMLUVNÉ STRANY Dodávateľ: Softplan Slovakia, s.r.o. Čajakova

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Nové služby pre geodetické činnosti Katastrálny odbor ÚGKK SR Michal Leitman Dušan Hanus 26. SGD, 8.- 9. november 2018 Aplikácie a služby rezortu ÚGKK KO je gestorom aplikačných programov týkajúcich sa

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1_2_Stromcek_p

Microsoft Word - 1_2_Stromcek_p 21. slovenské geodetické dni Žilina 7.- 8. novembra 2013 INFORMÁCIE O KOMORE GEODETOV A KARTOGRAFOV INFORMATION ABOUT THE CHAMBER OF SURVEYORS AND CARTOGRAPHERS Abstract Vladimír Stromček 1 Article informs

Podrobnejšie

Študijný program (Študijný odbor) Školiteľ Forma štúdia Téma Požiadavky na prijatie Výzbroj a technika ozbrojených síl (8.4.3 Výzbroj a technika ozbro

Študijný program (Študijný odbor) Školiteľ Forma štúdia Téma Požiadavky na prijatie Výzbroj a technika ozbrojených síl (8.4.3 Výzbroj a technika ozbro (8.4.3 ) doc. Ing. Martin Marko, CSc. e mail: martin.marko@aos.sk tel.:0960 423878 Elektromagnetická kompatibilita mobilných platforiem komunikačných systémov. Zameranie: Analýza metód a prostriedkov vedúcich

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priestorové analýzy a modelovanie Prednáška 5 Názov prednášky: Jadrové analýzy hustoty, Geograficky vážená regresia Osnova prednášky: Jadrové analýzy hustoty - population parameter - zohľadnenie váhy Geograficky

Podrobnejšie

NÁVRH UČEBNÝCH OSNOV PRE 1

NÁVRH UČEBNÝCH OSNOV PRE 1 PROGRAMOVANIE UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP Charakteristika voliteľného učebného predmetu Programovanie Programovanie rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúcich povinného predmetu Informatika. Kompetencie

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 E-LEARNINGOVÝ KURZ pre správcov registratúry, správcov záznamov, administratívnych zamestnancov organizácie SPRÁVA REGISTRATÚRY Kurz neprešiel jazykovou úpravou Kurz je chránený autorským zákonom Redigoval:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výročná správa 2018.docx

Microsoft Word - Výročná správa 2018.docx ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝROČNÁ SPRÁVA 2018 P-3571/2019 0 OBSAH Obsah...1 Úvodné slovo...2 1. Identifikácia organizácie...4 1.1 Organizačné členenie...4 1.2 Hlavné činnosti...6

Podrobnejšie

Viacnásobne použitelné oblasti spolahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu

Viacnásobne použitelné oblasti spolahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu Viacnásobne použitel né oblasti spol ahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu Martina Chvosteková Ústav merania Slovenská akadémia vied 22. január, Rekreačné zariadenie Rybník, 2018 Obsah 1 Predpoklady, model

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚLOHA PROJEKTANTA Lektor : Ing. Ján Petržala 1.podpredseda SKSI - Aké sú úlohy projektanta v procesoch prípravy a realizácie stavieb? - Ako môže prispieť projektant ku kvalite procesov prípravy a realizácie

Podrobnejšie

Úlohy: Inteligentné modelovanie a riadenie model MR mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom 1. Vytvorte simulačnú schému pre snímanie tréno

Úlohy: Inteligentné modelovanie a riadenie model MR mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom 1. Vytvorte simulačnú schému pre snímanie tréno Úlohy: Inteligentné modelovanie a riadenie model MR mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom 1. Vytvorte simulačnú schému pre snímanie trénovacích a testovacích dát dopredného neurónového modelu

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Rasterizácia, Alias, Anti-alias Viditeľnosť Materiály, Textúry Júlia Kučerová Zobrazovací kanál Modelové transformácie Lokálne globálne Pohľadové transformácie Globálne kamerové Projekčné transformácie

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

gis5 prifuk

gis5 prifuk Úrovne implementácie vektorového GIS. Eva Mičietová Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme Email: miciet@fns.uniba.sk

Podrobnejšie

untitled

untitled Metódy na výpočet LS faktora pri modelovaní vodnej erózie pôdy Juraj Lieskovský UMB Banská Bystrica FPV kat. Krajinnej ekológie Banská Štiavnica juraj.lieskovsky@gmail.com Metódy na výpočet LS faktora

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 38 zo dňa 22. mája 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby

Podrobnejšie

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii ROLA VEREJNÝCH ORGÁNOV V DEINŠTITUCIONALIZÁCII Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. Fórum poskytovateľov Bratislava, 23. augusta 2012 NÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF prípadne nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. Výnimky z hracích dní a hracích časov III. liga TIPOS ŠTK ZsFz z dôvodu účasti výberu

Podrobnejšie

Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií

Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií Na obrázku máme bod B na jednotkovej kružnici, a rovnobežne s y-ovou osou bodom B vznikol pravouhlý trojuholník. Jeho prepona je polomer kružnice má veľkosť 1,

Podrobnejšie

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike Projektový zámer, 2019 Valéria Kubalová - ŠIOV 1 SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ (SOK) OBSAH Prezentácia projektového zámeru NP SOK: Ciele projektu

Podrobnejšie

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p 4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia pre funkcie viacerých premenných je univerzálna metóda,

Podrobnejšie

1

1 1. CHARAKTERISTIKA DIGITÁLNEHO SYSTÉMU A. Charakteristika digitálneho systému Digitálny systém je dynamický systém (vo všeobecnosti) so vstupnými, v čase premennými veličinami, výstupnými premennými veličinami

Podrobnejšie

Teritoriálna stabilita súčasných štátov stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy

Teritoriálna stabilita súčasných štátov stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy Geopolitický vývoj sveta 1945-2000 doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 konzultačné hodiny: utorok, streda 12:15 13:00 Zdroje a odporúčaná literatúra: prednášky - Gurňák (študijný materiál bude zverejnený

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VPLYV NEPRIEPUSTNÉHO POKRYTIA PÔDY NA KLÍMU MIEST V KONTEXTE KLIMATICKEJ ZMENY PEDO-CITY-KLIMA Jaroslava Sobocká j.sobocka@vupop.sk Odborný seminár k projektu APVV-15-0136, Bratislava 4.6.2018 Projekt

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 38 zo dňa 15. mája 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby

Podrobnejšie

Microsoft Word M_geodezia, kartografia a kataster

Microsoft Word M_geodezia, kartografia a kataster MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO A PRIESTOROVÉHO ZABEZPEČENIA pre študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster Schválilo Ministerstvo

Podrobnejšie

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Strojnícka fakulta

Podrobnejšie

Programátorské etudy - Pascal

Programátorské etudy - Pascal MODIFIKÁCIA OBRÁZKOV ÚLOHA NA HODINU Dorobte projekt Modifikácia obrázkov, ktorý je zameraný na prácu s grafickou plochou ako dvojrozmerným poľom. Modifikáciu 13 máte predpripravenú. Doprogramujte ďalšie

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Digitálne mesto v cloude Ing. Ľuboš Petrík DATALAN - Riešenia pre samosprávu Najsilnejší tím na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami a špecializáciou pre potreby miest a obcí Akvizícia Euroaltis - pozícia

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

WALLMAPU

WALLMAPU WALLMAPU DOMINIK JAKUBOV 2018/2019 Obsah Poloha Ohraničenie Povrch Regióny Vlajka Mapuche Liečivá sila Machi Vojna Arauco Argentínska a Čílska okupácia Súčasnosť Zdroje Poloha Kontinent: Južná Amerika

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 QUO VADIS... GEODÉZIA/GEOMATIKA? Prof. Ing. Alojz KOPÁČIK, PhD., Katedra geodézie Stavebná fakulta STU v Bratislave Z histórie reformy Márie Terézie zakladajú sa nové školy, medzi inými aj Banská škola

Podrobnejšie

Geologický portál pre integrovaný manažment krajiny PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA Geologický portál pre integrovaný manažment krajiny PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA G

Geologický portál pre integrovaný manažment krajiny PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA Geologický portál pre integrovaný manažment krajiny PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA G PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA GIS-WEBOVEJ APLIKÁCIE 1/41 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Prostredie GIS-Webovej aplikácie... 4 2.1 Spustenie a prihlásenie... 4 2.2 Používateľské role... 5 3 Funkcionalita

Podrobnejšie

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohľadu metódy konečných prvkov 19. konference pro studenty matematiky Michal Eliaš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra matematiky 7. 9. 6. 2011

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Katal\363g chr\341ni\350ov sluchu.doc)

(Microsoft Word - Katal\363g chr\341ni\350ov sluchu.doc) KATALÓG PASÍVNYCH CHRÁNIČOV SLUCHU Verzia 1.3 Útlmové vlastnosti pasívnych chráničov sluchu deklarované jednotlivými výrobcami a dovozcami sú overované podľa normy EN 24869-1 Akustika. Chrániče sluchu.

Podrobnejšie

Základné stochastické procesy vo financiách

Základné stochastické procesy vo financiách Technická Univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta 20. Január 2012 základné charakteristiky zmena hodnoty W t simulácia WIENEROV PROCES základné charakteristiky základné charakteristiky zmena hodnoty

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-elektrina

SPP-domácnosť-elektrina CENNÍK Cenník dodávky elektriny produktu Elektrina Výhodne Extra jeseň 2013 pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny odberateľov kategórie Domácnosti uzatvorené po 1. 9. 2013 ev. č. ED/2/2013 Platnosť

Podrobnejšie

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Tvorba digitálnej mapovej dokumentácie pre potreby spracovania sieťovej infraštruktúry líniových rozv

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Tvorba digitálnej mapovej dokumentácie pre potreby spracovania sieťovej infraštruktúry líniových rozv 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Tvorba digitálnej mapovej dokumentácie pre potreby spracovania sieťovej infraštruktúry líniových rozvodov v prostredí GIS Gergeľová Marcela Informačné technológie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Leitmanova

Microsoft Word - Leitmanova VYUŽITIE VÝŠKOPISNÝCH PODKLADOV V PROJEKTOCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV UTILIZATION OF ELEVATION DATA FOR LAND CONSOLIDATION PROJECTS Mária Leitmanová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva

Podrobnejšie

lakJLDJl

lakJLDJl Modelovanie kvality ovzdušia chemicko-transportným modelom CMAQ v rámci projektu LIFE IP Dušan Štefánik, Jana Matejovičová, Jana Krajčovičová, Tereza Šedivá Model CMAQ (Community Multiscale Air Quality

Podrobnejšie

Pozvanka na Laboralim 2009

Pozvanka na Laboralim 2009 Potravinárska sekcia Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava Univerzita Mateja Bela

Podrobnejšie

KGK_Zápisnica_Valné_zhromaždenie_2009_Piešťany

KGK_Zápisnica_Valné_zhromaždenie_2009_Piešťany Valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov Piešťany 27.03.2009 Dňa 27.03.2009 sa uskutočnilo v Dome umenia, Nábrežie Ivana Krasku 1 v Piešťanoch riadne valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 41 zo dňa 5. júna 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby pri

Podrobnejšie