Stavebný špecialista výstavby budov Charakteristika Stavebný špecialista výstavby budov dozoruje na stavbe, kontroluje kvalitu, harmonogra

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Stavebný špecialista výstavby budov Charakteristika Stavebný špecialista výstavby budov dozoruje na stavbe, kontroluje kvalitu, harmonogra"

Prepis

1 Stavebný špecialista výstavby budov Charakteristika Stavebný špecialista výstavby budov dozoruje na stavbe, kontroluje kvalitu, harmonogramy prác a nákladov, píše stavebný denník a eviduje práce súvisiace s výstavbou budov. Spolupracuje s členmi projektového tímu, ako napr. projektový manažér, prípravár, či zodpovedá a riadi majstrov na stavbách. Požadovaný stupeň vzdelania - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Optimálne školské vzdelanie - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - technické zariadenia budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inž.konštr.a dopr.stavby-realizácia dopravných - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - pozemné staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - stavebný manažment - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - pozemné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - technológie a manažérstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment v stavebníctve Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment Strana 1/9

2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment v stavebníctve - - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment v stavebníctve - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment v stavebníctve - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebné inžinierstvo - Civil Engineering /BC/ - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebné inžinierstvo - Civil Engineering - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebné inžinierstvo - Civil Engineering - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebné inžinierstvo - Civil Engineering - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby a architektúra - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - budovy a prostredie - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby - budovy a prostredie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektúra - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - budovy a prostredie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - technické zariadenia budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - mestské stavebné inžinierstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie pozemných - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - tvorba budov a prostredia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - technika prostredia budov - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - budovy a prostredie - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby - pozemné stavby - budovy a prostredie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - architektúra - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - budovy a prostredie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - mestské stavebné inžinierstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie pozemných - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - tvorba budov a prostredia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pozemné stavby - technika prostredia budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a riadenie stavebníctva - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a riadenie stavebníctva - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore realizácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore realizácia Strana 2/9

3 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore realizácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore realizácia - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-cestné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-objekty doprav. - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inž.konštr.a dopravné stavby-inž.konštr.a dopravné stav. - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-železnič.staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-dopravné plánovanie - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-stavebné inžinierstvo - Vyššie odborné vzdelanie v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-staviteľstvo - Vyššie odborné vzdelanie v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - realizácia dopravných - Vyššie odborné vzdelanie v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - inžinierske a environmentálne staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - cestné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - objekty dopravných - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - železničné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - dopravné plánovanie - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - stavebné inžinierstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - nosné konštrukcie a prostredie budov - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - inžinierske a environmentálne staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - pozemné staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - dopravné staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - železničné staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - vodohospodárske stavby - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - technické zariadenie budov - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - ekologické staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - hydroekologické stavby - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - stavebný manažment - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - dopravné staviteľstvo Strana 3/9

4 - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - železničné staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - vodohospodárske stavby - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - technické zariadenie budov - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - ekologické staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - hydroekologické stavby - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - dopravné staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - železničné staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - vodohospodárske stavby - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - požiarna ochrana - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - rekonštrukcia a adaptácia budov - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - technické zariadenie budov - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - ekologické staviteľstvo - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - hydroekologické stavby - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo - stavebný manažment - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - technológie a manažérstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - inžinierstvo životného prostredia - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - stavebné inžinierstvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment v stavebníctve - - Vyššie odborné vzdelanie v odbore stavebníctvo - civil engineering - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - realizácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - stavebné materiály a prefabrikácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - stavebné inžinierstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a realizácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - ekonomika a riadenie stavebníctva - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technika prostredia budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment v stavebníctve - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - civil engineering - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - inžinierstvo životného prostredia - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo - stavebné inžinierstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - realizácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - stavebné materiály a prefabrikácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - stavebné inžinierstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a realizácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - ekonomika a riadenie stavebníctva - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo - technika prostredia budov Alternatívne vzdelávacie cesty - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inž.konštr.a dopr.stavby-realizácia dopravných - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Strana 4/9

5 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštr.a dopravné stavby-nosné konštrukcie a dopr.stavby - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-nosné konštrukcie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-nosné konštrukcie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-nosné konštrukcie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - plánovanie dopravnej infraštruktúry - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - plánovanie dopravnej infraštruktúry - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - technológia - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - technológie a manažérstvo - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - teória technológie a riadenia v stavebníctve - Vyššie odborné vzdelanie v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - realizácia dopravných - Vyššie odborné vzdelanie v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - inžinierske a environmentálne staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštr.a dopravné stavby-nosné konštrukcie inž. - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-dopravné stavby - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-cestné staviteľst. - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-objekty dopravných - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-železničné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštr.a dopravné stavby-nosné konštrukcie a dopr.stavby - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž. konštrukcie a dopravné stavby-dopravné plánovanie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštruk. a dopravné stavby-stavby a životné prostredie konštrukcie a prostredie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-nosné konštrukcie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - realizácia dopravných - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - realizácia dopravných konštrukcie budov konštrukcie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - plánovanie dopravnej infraštruktúry Strana 5/9

6 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - plánovanie dopravnej infraštruktúry - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - inžinierske a environmentálne staviteľstvo konštrukcie inžinierskych - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - dopravné stavby - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-cestné staviteľst. - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-objekty dopravných - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inž.konštrukcie a dopravné stavby-železničné staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - dopravné plánovanie - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - stavby a životné prostredie konštrukcie a prostredie budov - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore realizácia dopravných - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore realizácia dopravných - Vyššie odborné vzdelanie v odbore ekologické staviteľstvo - Vyššie odborné vzdelanie v odbore ekologické staviteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - technológia - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - technológia a manažment - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - technológie a manažérstvo - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - teória technológie a riadenia v stavebníctve - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stavebníctvo - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách Právny predpis Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom: - Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Certifikáty a osvedčenia Na výkon tohto zamestnania sa vyžadujú nasledovné certifikáty: - Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ( 31 ods. 2 písm. j a k) Strana 6/9

7 - Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: - aspoň 3 roky Osobnostné predpoklady - praktické myslenie nadpriemerná - analytické myslenie nadpriemerná - technický talent nadpriemerná - pozornosť nadpriemerná - sebaistota nadpriemerná - komunikatívnosť nadpriemerná - spoľahlivosť nadpriemerná - vnútorná stabilita nadpriemerná - precíznosť (presnosť) nadpriemerná - pamäť nadpriemerná - asertivita bežná - sebaovládanie bežná - iniciatívnosť bežná - trpezlivosť bežná - predstavivosť bežná - cieľavedomosť bežná - dominantnosť bežná Osobnostný typ - Prakticko-technický typ - Podnikateľský typ Zdravotné obmedzenia Choroby obmedzujúce výkon zamestnania - Duševné poruchy - Poruchy správania - Závažné psychosomatické choroby - Choroby ciev a nervov horných končatín - Prognosticky nepriaznivé choroby ciev a nervov horných končatín - Prognosticky závažné choroby chrbtice - Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov - Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu - Poruchy zraku - Prognosticky závažné poruchy zraku - Epilepsia a iné záchvatové choroby Strana 7/9

8 - Záchvatové a kolapsové stavy Doplňujúce informácie Pracovné podmienky - Psychická pracovná záťaž čiastočná - Zraková záťaž čiastočná - Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny - Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore - Práca vo výškach - Zvýšené riziko úrazu - Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia Charakter práce Charakter činností - Špecializované, tvorivé a vývojové práce Vedenie podriadených pracovníkov - Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) Zodpovednosť za výsledky a hodnoty - Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) Ďalšie informácie Stavebný špecialista výstavby budov vykonáva aj nasledovné činnosti: 1. Realizuje stavebné objekty v súlade s uzatvorenými zmluvami o dielo a vypracovanou projektovou dokumentáciou, zodpovedá za rešpektovanie predpisov o výstavbe, noriem a súvisiacich predpisov. Píše stavebný denník. 2. Zodpovedá za postupnosť prác podľa projektovej dokumentácie, technologického postupu, resp. návodu na postup prác od dodávateľa technologických, alebo iných zariadení, noriem a predpisov, konštrukčných výkresov a harmonogramu. Zodpovedá za plnenie odsúhlaseného harmonogramu a pravidelne ho aktualizuje v mesačných intervaloch. 3. Zodpovedá za koordináciu prác dodávateľov na stavbe a rozdelenie úloh majstrom a dodávateľom podľa profesií, vrátane kontroly kvantity a kvality. Je zodpovedný za písomné odovzdanie stavebnej pripravenosti a prevzatie prác v zodpovedajúcej kvalite. 4. Pri zadávaní práce dodávateľom je povinný skontrolovať súlad medzi podmienkami dodávateľskej zmluvy, projektovou dokumentáciou a určeným technologickým postupom, žiadať technické listy od jednotlivých materiálov, žiadať odsúhlasené pracovné postupy, doklady o kvalifikácii pracovníkov, ktorí budú práce vykonávať a určiť rozsah práce. 5. Zodpovedá za kvalitu všetkých realizovaných prác, odstránenie prípadných závad a nedorobkov v súlade so záručnými podmienkami vyplývajúcimi zo zmluvy o dielo a s ohľadom na imidž a dobré meno firmy. Po zistení príčin daného stavu bezodkladne podnikne opatrenie na ich odstránenie v zmysle predpisov. 6. Kontroluje evidenciu odpracovaných hodín podriadených pracovníkov. Je zodpovedný za sledovanie a vyhodnocovanie produktivity práce pracovníkov a dodávateľov, hlavných komodít a materiálu podľa kalkulácií, prípadne technických listov. Z nadspotreby, prípadne straty vyvádza dôsledky. 7. Spracováva súpisy vykonaných prác, ako podklad pre fakturáciu. Spracováva podklady na ďalšie práce cez stavebný denník a predkladá ich kompetentným spolupracovníkom v spoločnosti. 8. Zodpovedá za predkladanie predpísaných hlásení, požiadaviek materiálov, dokumentov a podkladov potrebných pre plynulý chod stavby a firmy v dohodnutých termínoch. Strana 8/9

9 9. Zodpovedá za prípravu podkladov na vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia. Zodpovedá za odovzdanie na OP certifikátov, revíznych skúšok, KaSK plánu a geodetické zamerania, ako podkladov na preberacie konanie. 10. Zodpovedá za hospodárne využívanie, nasadzovanie a presun strojov a mechanizmov a správne zaobchádzanie so základnými prostriedkami a s pravidelnou údržbou strojov a zariadení. Kontroluje vyťaženosť strojov a mechanizácie na pridelenej stavbe vo vzťahu k úspore nákladov na stavbu. Zodpovedá za hospodárne využívanie a správne zaobchádzanie s investičným majetkom. 11. Kontroluje vykonávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych previerok materiálov, ktorými je poverený majster a evidenciu prijatých materiálov na stavbu v reálnom čase. 12. Preberá od majstra podklady pre výplaty miezd a odmien v nadväznosti na kvalitu a množstvo vykonanej práce. Hodnotí vlastných pracovníkov na jemu pridelenej stavbe. 13. Hmotne zodpovedá za zverené finančné prostriedky, ich efektívne a účelné využívanie, ako aj za vecnú správnosť ich zúčtovania. 14. Zodpovedá za dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany vo vzťahu k vlastným zamestnancom, ako aj vo vzťahu k tretím osobám, počas vykonávania stavebno-montážnych prác. Zabezpečuje písomne poučenie pracovníkov v oblasti BOZP a PO. Určuje PO hliadku. Dbá o ochranu životného prostredia. 15. Zodpovedá za zabezpečenie ochrany pracoviska a zvereného majetku pred odcudzením a poškodením. 16. Dbá o zavádzanie nových foriem práce a výroby a predkladá návrhy na školenia pracovníkov. Spolu so svojimi majstrami zabezpečuje poučenie čatárov a robotníkov o nových progresívnych metódach práce. 17. V spolupráci s majstrom zodpovedá za vybavenie zamestnancov firmy potrebným ošatením a ochrannými pomôckami. Klasifikácie ISCO Stavební špecialisti SK ISCO Stavebný špecialista výstavby budov Sekcia SK NACE Rev. 2 F Stavebníctvo Divízia SK NACE Rev Výstavba budov 43 Špecializované stavebné práce Európsky kvalifikačný rámec Úroveň 7 Strana 9/9

Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality Charakteristika Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality riadi komplexný systém u

Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality Charakteristika Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality riadi komplexný systém u Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality Charakteristika Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality riadi komplexný systém určovania kvality v stavebníctve. Alternatívne názvy - Manažér kvality

Podrobnejšie

Majster v stavebníctve Charakteristika Majster v stavebníctve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku pri zabezpečovaní úloh stanoven

Majster v stavebníctve Charakteristika Majster v stavebníctve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku pri zabezpečovaní úloh stanoven Majster v stavebníctve Charakteristika Majster v stavebníctve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby. Alternatívne názvy - Foreman - Shift

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej d

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej d Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej ) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej ) riadi prevádzku osobnej alebo nákladnej

Podrobnejšie

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občians

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občians Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby. Alternatívne názvy - Montér prefabrikovaných

Podrobnejšie

Špecialista v oblasti záhradníctva Charakteristika Špecialista v oblasti záhradníctva koordinuje, riadi a zabezpečuje všeky odborné činnos

Špecialista v oblasti záhradníctva Charakteristika Špecialista v oblasti záhradníctva koordinuje, riadi a zabezpečuje všeky odborné činnos Špecialista v oblasti záhradníctva Charakteristika Špecialista v oblasti záhradníctva koordinuje, riadi a zabezpečuje všeky odborné činnosti týkajúce sa pestovania záhradníckych rastlín. Alternatívne názvy

Podrobnejšie

Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a p

Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a p Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku vodného hospodárstva v pôsobnosti obce

Podrobnejšie

Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) Charakteristika Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) zriaďuje, mont

Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) Charakteristika Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) zriaďuje, mont Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) Charakteristika Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) zriaďuje, montuje a opravuje údržbárske a plynárenské zariadenia a siete. Alternatívne

Podrobnejšie

Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanický

Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanický Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanických častí motocyklov. Vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov

Podrobnejšie

Učiteľ jazykovej školy Charakteristika Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov. Alternatívne názvy - Učiteľ cudzích j

Učiteľ jazykovej školy Charakteristika Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov. Alternatívne názvy - Učiteľ cudzích j Učiteľ jazykovej školy Charakteristika Učiteľ jazykovej školy vzdeláva účastníkov jazykových kurzov. Alternatívne názvy - Učiteľ cudzích jazykov - Jazykár Požadovaný stupeň vzdelania - Vysokoškolské vzdelanie

Podrobnejšie

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) vykonáva práce súvisiace so správou

Podrobnejšie

Banský technik, mechanik Charakteristika Banský technik, mechanik priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Vykonáva zmeny a doda

Banský technik, mechanik Charakteristika Banský technik, mechanik priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Vykonáva zmeny a doda Banský technik, mechanik Charakteristika Banský technik, mechanik priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Vykonáva zmeny a dodatky technologických postupov, vedie evidenciu strojných zariadení,

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb,

Podrobnejšie

Technológ v potravinárskej výrobe Charakteristika Technológ v potravinárskej výrobe stanovuje technologické postupy alebo zabezpečuje výro

Technológ v potravinárskej výrobe Charakteristika Technológ v potravinárskej výrobe stanovuje technologické postupy alebo zabezpečuje výro Technológ v potravinárskej výrobe Charakteristika Technológ v potravinárskej výrobe stanovuje technologické postupy alebo zabezpečuje výrobné operácie v potravinárskej prevádzke podľa rámcových pokynov

Podrobnejšie

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve Charakteristika Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje a organizuje ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva

Podrobnejšie

Hutník vysokopeciar Charakteristika Hutník vysokopeciar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe surového ž

Hutník vysokopeciar Charakteristika Hutník vysokopeciar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe surového ž Hutník vysokopeciar Charakteristika Hutník vysokopeciar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe surového železa, ktoré slúžia na prípravu jednotlivých zložiek vsádzky do

Podrobnejšie

Psychológ hasičského a záchranného zboru Charakteristika Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti

Psychológ hasičského a záchranného zboru Charakteristika Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti Psychológ hasičského a záchranného zboru Charakteristika Psychológ hasičského a záchranného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve

Podrobnejšie

Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) Charakteristika Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori

Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) Charakteristika   Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) Charakteristika Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) vykonáva poradenstvo pre klientov, ktorí spravidla z dôvodu vysokého

Podrobnejšie

Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov Charakteristika Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov vykonáva a zabezpečuje

Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov Charakteristika Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov vykonáva a zabezpečuje Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov Charakteristika Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov vykonáva a zabezpečuje agendu spojenú s uplatňovaním projektového riadenia, koordinácie,

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstveni

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstveni Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia riadi tím pracovníkov vykonávajúcich rýchlu formu prípravy a

Podrobnejšie

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín Charakteristika Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastnýc

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín Charakteristika Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastnýc Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín Charakteristika Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín vykonáva montážne práce, opravy a údržbu prepravnej,

Podrobnejšie

Vodič sanitného motorového vozidla Charakteristika Vodič sanitného motorového vozidla vedie vozidlo záchrannej zdravotnej služby s právom

Vodič sanitného motorového vozidla Charakteristika Vodič sanitného motorového vozidla vedie vozidlo záchrannej zdravotnej služby s právom Vodič sanitného motorového vozidla Charakteristika Vodič sanitného motorového vozidla vedie vozidlo záchrannej zdravotnej služby s právom prednostnej jazdy. Zabezpečuje prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých

Podrobnejšie

Vodič taxislužby Charakteristika Vodič taxislužby prepravuje cestujúcich vozidlami taxislužby do cieľového miesta. Alternatívne názvy - Ta

Vodič taxislužby Charakteristika Vodič taxislužby prepravuje cestujúcich vozidlami taxislužby do cieľového miesta. Alternatívne názvy - Ta Vodič taxislužby Charakteristika Vodič taxislužby prepravuje cestujúcich vozidlami taxislužby do cieľového miesta. Alternatívne názvy - Taxikár - Šofér - Vodič cestného motorového vozidla Požadovaný stupeň

Podrobnejšie

Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení Charakteristika Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civiliz

Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení Charakteristika Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civiliz Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení Charakteristika Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá

Podrobnejšie

Elektromontér trakčnej siete Charakteristika Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiav

Elektromontér trakčnej siete Charakteristika Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiav Elektromontér trakčnej siete Charakteristika Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické zariadenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska zabezpečuje komplexn

Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska zabezpečuje komplexn Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska zabezpečuje komplexné služby na uspokojenie potrieb klientov za účelom rekreácie a

Podrobnejšie

Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu Charakteristika Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu pestuje množiteľský biologický mater

Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu Charakteristika Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu pestuje množiteľský biologický mater Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu Charakteristika Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu pestuje množiteľský biologický materiál záhradníckych rastlín a vykonáva úkony, činnosti a pestovateľské

Podrobnejšie

Chemický špecialista vo výskume a vývoji Charakteristika Chemický špecialista vo výskume a vývoji spája vedecké objavovanie a využitie naj

Chemický špecialista vo výskume a vývoji Charakteristika Chemický špecialista vo výskume a vývoji spája vedecké objavovanie a využitie naj Chemický špecialista vo výskume a vývoji Charakteristika Chemický špecialista vo výskume a vývoji spája vedecké objavovanie a využitie najnovších poznatkov vedy a techniky v aplikačnej praxi na ďalšie

Podrobnejšie

Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu Charakteristika Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruch

Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu Charakteristika Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruch Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu Charakteristika Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu zodpovedá za rozvoj destinácie cestovného ruchu, projektovú činnosť,

Podrobnejšie

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii Charakteristika Laboratórny diagnostik v laboratórn

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii Charakteristika Laboratórny diagnostik v laboratórn Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii Charakteristika Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii vykonáva špecializované

Podrobnejšie

Ambulantná sestra Charakteristika Ambulantná sestra vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivos

Ambulantná sestra Charakteristika Ambulantná sestra vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivos Ambulantná sestra Charakteristika Ambulantná sestra vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, ako

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Stavebno-technický dozor Kód kvalifikácie U2142005-01164 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 2142005 / Stavebný dozor SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Majster (supervízor) v strojárskej výrobe Kód kvalifikácie C3122012-00776 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3122012 / Majster (supervízor)

Podrobnejšie

učebné plány_ŠKVP_2013_14

učebné plány_ŠKVP_2013_14 Učebný plán študijného odboru 3650 M staviteľstvo Všeobecné vzdelávanie Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Brúsič nástrojov Kód kvalifikácie C7224002-00810 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7224002 / Brúsič nástrojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Konštruktér elektrických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01103 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 / Špecialista konštruktér elektrotechnických

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Strojársky špecialista riadenia výroby Kód kvalifikácie C2144007-00821 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 2144007 / Strojársky špecialista

Podrobnejšie

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Strojnícka fakulta

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uznávanie kvalifikácie a osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP, nástroj na uplatnenie našich odborníkov na trhu práce v krajinách EÚ Inštitút pre výskum práce a rodiny Župné nám.5-6, Bratislava

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant Kód kvalifikácie U3117007-00419 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117007 / Technik kontroly

Podrobnejšie

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa 06. 09. 2018 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2019/2020 Dátum: 26. 06. 2019

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Manažér v potravinárskej výrobe Kód kvalifikácie U1321001-00886 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 1321001 / Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚLOHA PROJEKTANTA Lektor : Ing. Ján Petržala 1.podpredseda SKSI - Aké sú úlohy projektanta v procesoch prípravy a realizácie stavieb? - Ako môže prispieť projektant ku kvalite procesov prípravy a realizácie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Výrobca a opravár hudobných z dreva Kód kvalifikácie U7312001-01085 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel SK ISCO-08 7312001 / Výrobca a opravár

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe Kód kvalifikácie C9329013-00791 Úroveň SKKR 2 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 9329013 / Pomocný

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Manažér stravovacieho zariadenia Kód kvalifikácie U1412999-01435 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1412999 / Riadiaci pracovník (manažér)

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technický pracovník v hutníctve Kód kvalifikácie U3117006-01275 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 3117006 / Technický pracovník v hutníctve

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Podlahár špeciálnych podláh Kód kvalifikácie C7122001-01534 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7122001 / Podlahár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Podrobnejšie

M A N D Á T N A Z M L U V A

M A N D Á T N A   Z M L U V A M A N D Á T N A Z M L U V A č. 300719 uzatvorená v zmysle 566 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov na akciu : ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš čl.

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 / Projektový špecialista (projektový

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín Kód kvalifikácie U3117001-01606 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Ťažba a úprava surovín a geológia SK ISCO-08 3117001 / Technický pracovník

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pekár Kód kvalifikácie U7512001-00885 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Potravinárstvo SK ISCO-08 7512001 / Pekár SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 10 Výroba potravín Doklad o získanej

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Tavič Kód kvalifikácie C8121001-00399 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 8121001 / Tavič SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 24 Výroba a spracovanie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Prevádzkový zámočník (údržbár) Kód kvalifikácie C7222002-00789 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7222002 / Prevádzkový zámočník (údržbár)

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Manikér - nechtový dizajnér Kód kvalifikácie U5142003-00207 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142003 / Manikér SK NACE Rev.2 S OSTATNÉ

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU STAVEBNÍCTVO

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU STAVEBNÍCTVO Platný od: 1.1.2015 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU STAVEBNÍCTVO (a) Názov študijného odboru: Stavebníctvo (anglický názov "Civil Engineering") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

arlán Varadský, Kutuzovova 15, Prešovinžinierska činnosť vo výstavbe tel , = -=.,~...=~-..:_=. : Agentúra reg-i

arlán Varadský, Kutuzovova 15, Prešovinžinierska činnosť vo výstavbe tel , = -=.,~...=~-..:_=. : Agentúra reg-i arlán Varadský, Kutuzovova 15, 08005 Prešovinžinierska činnosť vo výstavbe tel. 0905598692, varadsky@mailt-com.sk = -=.,~...=~-..:_=. : Agentúra reg-ionilne!i(l i'o2.\ltlja PSK Dátum:.. 2 ~ -11- ",'W~

Podrobnejšie

STAVEBNÁ FAKULTA

STAVEBNÁ FAKULTA STAVEBNÁ FAKULTA http://svf.uniza.sk/kzsth ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE KŽSTH Adresa dekanátu: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Číslo telefónu: 041/513 5512 Číslo faxu: 041/513 5510 www stránky fakulty:

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Automechanik nákladných automobilov a autobusov - klimatizácia a kúrenia Kód kvalifikácie C7231002-00904 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Architekt informačných systémov Kód kvalifikácie U2511002-01348 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2511002 / IT architekt, projektant SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Spolupráca Stavebnej fakulty STU v Bratislave so zamestnávateľmi Rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Študijné programy V súčasnosti

Podrobnejšie

PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM Monitorovanie v oblasti životného prostredia PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM MATERIÁLOVÁ SKUPINA : MONITOROVANIE V O

PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM Monitorovanie v oblasti životného prostredia PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM MATERIÁLOVÁ SKUPINA : MONITOROVANIE V O MATERIÁLOVÁ SKUPINA : MONITOROVANIE V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INTERNÝ KÓD MATERIÁLOVEJ SKUPINY: SPS2200 CPV kód : 71351000-3 geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby verzia č. 1 zo

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Umelecký rytec kovov Kód kvalifikácie U7316006-01245 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 7316006 / Rytec kovu (gravírovanie) SK NACE Rev.2

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013, OPATRENIA 1.3 INFRAŠTRUKTÚRA TÝKAJÚCA SA ROZVOJA A ADAPTÁCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A. ŽIADATEĽ 1. Informácie

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SÚDNE INŽINIERSTVO

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SÚDNE INŽINIERSTVO Platný od: 23.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SÚDNE INŽINIERSTVO (a) Názov študijného odboru: Súdne inžinierstvo (anglický názov "Forensic Engineering") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Trenčiansky kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO P10 ČŠp 964-969 a) Profil absolventa:

Podrobnejšie

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 Slovak University of Agriculture, Faculty of Engineering Otázky zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Odpovede zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Otázky z predmetov pre

Podrobnejšie

Učebná osnova Zrýchlená základná kvalifikácia Osobná doprava Zápočet výučby VO Učebná osnova na vykonávanie kurzov zrýchlenej základnej kvalifikácie p

Učebná osnova Zrýchlená základná kvalifikácia Osobná doprava Zápočet výučby VO Učebná osnova na vykonávanie kurzov zrýchlenej základnej kvalifikácie p Učebná osnova na vykonávanie kurzov zrýchlenej základnej kvalifikácie pre osobnú dopravu (D1,D1E, D, DE) (140 hodín Započítané 10 hod. teórie + 10 hod. PV) so započítaním výučby v rámci nasledovných možností

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1961 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1961 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1961 Vyhlásené: 14.09.1961 Časová verzia predpisu účinná od: 01.10.1961 do: 31.12.1978 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 95 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA VODIČOV 5. december 2018 Základné pojmy Vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR ) schválila v júni 2007 koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe Kód kvalifikácie U2145003-00112 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Chémia a farmácia SK ISCO-08 2145003 / Špecialista riadenia kvality v chemickej

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Manažérstvo programu auditu Jozef Grauzeľ, MASM 30. marec 2011 ISO 19011-2011 1 Obsah Terminologické zmeny v ISO/DIS 19011 Porovnanie kap. Manažérstvo programu auditu pôvodnej a pripravovanej normy Uplatnenie

Podrobnejšie

VZN 4_2011

VZN 4_2011 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 Mesta Spišská Stará Ves o menších obecných službách organizovaných mestom Spišská Stará Ves Mesto Spišská Stará Ves (ďalej len mesto ) v zmysle 6 ods. 1 v spojení

Podrobnejšie

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB Obec Červený Hrádok Červený Hrádok 193 951 82 Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec Červený Hrádok ako verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Duna

CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Duna CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Dunajská Streda, Októbrová 1511/48, 929 01 Telefón +421

Podrobnejšie

Učiteľ druhého stupňa základnej školy Charakteristika Učiteľ druhého stupňa základnej školy vychováva a vzdeláva žiakov druhého stupňa zák

Učiteľ druhého stupňa základnej školy Charakteristika Učiteľ druhého stupňa základnej školy vychováva a vzdeláva žiakov druhého stupňa zák Učiteľ druhého stupňa základnej školy Charakteristika Učiteľ druhého stupňa základnej školy vychováva a vzdeláva žiakov druhého stupňa základnej školy. Alternatívne názvy Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Servisný poradca pre mechanické práce nákladných automobilov a autobusov Kód kvalifikácie C3119023-00838 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Chemický špecialista vo výskume a vývoji Kód kvalifikácie U2145002-00144 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Chémia a farmácia SK ISCO-08 2145002 / Chemický špecialista vo výskume a vývoji

Podrobnejšie

ziadost_o_zaradenie_do_evidenci

ziadost_o_zaradenie_do_evidenci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.. Číslo spisu... Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle 34 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vizážista, kolorista Kód kvalifikácie U5142005-00198 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142005 / Vizážista, kolorista SK NACE Rev.2 S

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v odboroch chirurgie Kód kvalifikácie U2221001-01376 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2221001 / Sestra na lôžkovom oddelení,

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 07.12.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Hlavná 113, Košice Samostatná Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach začala pôsobiť v pridelených

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Hlavná 113, Košice Samostatná Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach začala pôsobiť v pridelených STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Hlavná 113, Košice Samostatná Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach začala pôsobiť 1.9.1967 v pridelených priestoroch bývalých Mestských kasární na Hlavnej ulici.

Podrobnejšie

Siemens Corporate Design PowerPoint-Templates

Siemens Corporate Design PowerPoint-Templates Vladimír Slezák 12.02.2015 Siemens profesionálne vzdelávanie Siemens je jedným z najväčších poskytovateľov vzdelávania v Nemecku Náklady na vzdelávanie v Nemecku 185' p.a. 1.980 počet prijatých v r. 2014

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, 985 11 Halič V zastúpení : Richard Laššan, starosta obce IČO : 00316156 DIČ

Podrobnejšie

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor (Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Animátor v cestovnom ruchu Kód kvalifikácie C5169002-01430 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 5169002 / Animátor voľného času SK NACE

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Automechanik osobných automobilov - klimatizácia a kúrenie Kód kvalifikácie C7231001-00865 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231001 / Automechanik

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 23.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho

Podrobnejšie

PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM Čistenie životného prostredia PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM MATERIÁLOVÁ SKUPINA : ČISTENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA IN

PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM Čistenie životného prostredia PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM MATERIÁLOVÁ SKUPINA : ČISTENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA IN MATERIÁLOVÁ SKUPINA : ČISTENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INTERNÝ KÓD MATERIÁLOVEJ SKUPINY: SP30100 CPV kód : 71351000-3 geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby verzia č. 3 zo dňa 9.7.2018 Slovenské

Podrobnejšie