OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X"

Prepis

1 OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) : Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 006N/2017 A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o. II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova Trnava a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova b) Orientačné/súpisné číslo 17 c) Názov obce Trnava d) PSČ e) Štát Slovenská republika III. Zapísaný Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11681/T IV. IČO/ dátum narodenia IV. IČO/ dátum narodenia C. Miesto konania dražby Penzión Artin, Svätourbanská 37, Nitra, salónik D. Dátum konania dražby E. Čas konania dražby 11:00 hod. F. Kolo dražby prvá dražba G. Predmet dražby LV č. Okresný úrad, katastrálny odbor Katastrálne územie Okres Obec 1444 Topoľčany Kovarce Topoľčany Kovarce Parcely registra "C" Parcelné číslo Druh pozemku Výmera /m2/ 364/38 Záhrady /39 Zastavané plochy a nádvoria /62 Zastavané plochy a nádvoria /70 Zastavané plochy a nádvoria /71 Zastavané plochy a nádvoria /72 Zastavané plochy a nádvoria 51 Stavby Súpisné číslo Parcela Druh stavby /70 Rodinný dom /71 Samostatne stojaca garáž

2 /72 Iná budova /62 Iná budova H. Opis predmetu dražby Stavba rodinného domu je postavená v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov prístupných z hlavnej komunikácie, ktorá prechádza obcou. Stavba rodinného domu je tvorená jedným nadzemným podlažím s nevyužitým povalovým priestorom. V roku 1995 bola stavba rodinného domu plynofikovaná a vybavená zdrojom ústredného vykurovania. V roku 2013 bola stavba rodinného domu napojená na verejnú kanalizáciu. V roku 2014 bola nahradená pôvodná strešná krytina krytinou plechovou vrátane klampiarskych konštrukcii zastrešenia. Nad časťou tvorenou vstupom so zádverím bola nahradená pôvodne plochá strecha konštrukciou pultovej strechy s vytvorením zastrešenej časti vedenej povedľa bočnej strany domu. Rekonštrukciou prešla aj kúpeľňa s wc. V predchádzajúcom období bola nahradená kuchynská linka, zrealizované plávajúce laminátové podlahy, nahradené pôvodné okná plastovými s izolačným sklom a so žalúziami v kombinácii s vonkajšími roletami. Pred stavbou domu je umiestnená predzáhradka, vedľa stavby domu je umiestnený dvor s prístupovými plochami. Za stavbou rodinného domu je umiestnená záhrada domu s príslušenstvom tvorenými jednotlivými drobnými stavbami. Hlavný vstup do rodinného domu je z jeho čelnej strany domu do úrovne 1.NP z úrovne okolitého terénu. Stavba rodinného domu je napojená na verejné inžinierske siete v rozsahu elektrickej, plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Inžinierske siete sú vedené v telese komunikácie vedenej pred stavbou domu. Technický popis stavby rodinného domu Základy rodinného domu sú z monolitických betónových pásov s vodorovnou izoláciou, podmurovka betónová do výšky 0,50m. Obvodové murivo nadzemného podlažia je tvorené z klasického tehlového muriva o hrúbke muriva do 0,42m. Vnútorné nosné a deliace konštrukcie sú z klasického tehlového muriva. Stropná konštrukcia nad prvým nadzemným podlažím je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Samotná konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou krovu, valbová konštrukcia. Samotná strešná krytina je tvorená plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie zastrešenia sú z pozinkovaného povrchovo upraveného plechu. Povrchová úprava obvodových stien rodinného domu je tvorená škrabanou omietkou brizolit v kombinácii s hrubou omietkou a keramického obkladu. Keramickým obkladom je opatrená v časti čelná strana rodinného domu, od prístupovej komunikácie. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená vápennou hladkou omietkou s farebnou úpravou. V hygienických miestnostiach a v kuchyni sú prevedené čiastočné keramické obklady stien. Výplne okenných otvorov sú tvorené plastovým oknami s izolačným sklom. Vonkajšie parapety okien z hliníkového plechu. Interiérové dvere na nadzemnom podlaží sú hladké rámové s výplňou v kombinácii s hladkými dverami, vstupné dvere do domu na báze plastových profilov. Vykurovanie stavby domu je riešené ústredným vykurovaním. Zdrojom vykurovanie je stacionárny plynový kotol, ktorý je umiestnený v kotolni domu. Samotné vykurovacie telesá tvorené klasickými doskovými radiátormi. Zdrojom ohrevu TUV je elektrický zásobníkový ohrievač TUV umiestnený v kotolni domu. I.NP - 1. nadzemné podlažie, prízemie Vstup na podlažie je riešený hlavným vstupom do domu, ktorý je umiestnený na čelnej strane domu. Dispozične podlažie domu pozostáva z nasledovných miestností: vnútorné zádverie, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, izba č.1 až č.3, kotolňa a vonkajším prestrešeným závetrím. Nášlapná vrstva podlahy je tvorená kombináciou keramickej dlažby a plávajúcej laminátovej podlahy, v kotolni je cementový poter. Plávajúca podlaha je v izbách domu. V kuchyni sa nachádza klasická kuchynská linka o celkovej dĺžke 2,10m. Jej účasťou je nerezový kuchynský drez s vodovodnou batériou pákovou, plynová varná doska, elektrická trúba bez digestora. Kuchynské spotrebiče zabudované. Časť steny za linkou obložená keramickým obkladom. V kuchyni sú umiestnené kachle na tuhé palivo, ktoré tvoria alternatívny zdroj vykurovania domu. Podlaha je tvorená keramickou dlažbou. V kúpeľni sa nachádza samostatný sprchovací kút s pákovou batériou so sprchou, keramické umývadlo s pákovou batériou a wc so spodnou nádržkou typu kombi. Keramický obklad je vyhotovený na celú výšku stien vrátane obkladu vane, podlaha keramická dlažba. Chodba, podlaha je tvorená keramickou dlažbou. V stropnej konštrukcii je uzatvorený otvor, ktorým je prístupný povalový priestor domu. Kotolňa je prístupná samostatným vstupom zo zadnej strany domu. V kotolni je umiestnený stacionárny plynový kotol ústredného vykurovania a zavesený elektrický zásobníkový ohrievač TUV. Stavba rodinného domu je napojená na verejné inžinierske siete v rozsahu elektrickej, plynovej, kanalizačnej a vodovodnej prípojky. Garáž s.č.558 na p.č. 364/71 Za stavbou rodinného domu a letnej kuchyne je umiestnená stavba samostatne stojacej garáže. Jedná sa o jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia. Dispozične je tvorená jednou miestnosťou prístupnou garážovou plechovou bránou. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,30m. Stropná konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou sedlovej strechy, samotná krytina je pálená keramická, bez klampiarskych konštrukcii. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená obkladom stien tabuľovým polystyrénom. Podlaha je betónová mazanina. Okno jednoduché drevené. Objekt je bez vybavenia. Hospodárska stavba maštale s.č. 559 na p.č. 364/72 V zadnej časti hodnotených pozemkov je umiestená murovaná stavba - hospodárska budova, ktorá bola využívaná ako maštaľ na chov domácich zvierat. Jedná sa o jednoduchú stavbu s jedným nadzemným

3 podlažím bez podpivničenia. Dispozične je tvorená jednou miestnosťou prístupnou drevenými dvojkrídlovými dverami. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,20m. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou sedlovej strechy, samotná krytina je tvorená vlnitými azbestocementovými vlnovkami, bez klampiarskych konštrukcii. Strešná konštrukcia z interiéru obložená doskami na báze heraklitu. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená hrubou omietkou, vonkajšia povrchová úprava je tvorená hrubou omiekou bez povrchovej vrsty. Podlaha je tvorená betónovou mazaninou. Okná drevené jednoduché. Objekt je vybavený svetelným okruhom. Letná kuchyňa s.č. 574 na p.č. 364/62 jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím a jedným podzemným podlažím, ktoré je tvorené jednou pivničnou miestnosťou. Táto je prístupná po oceľovom rebríku z prvého nadzemného podlažia. Prvé nadzemné podlažie je tvorená predsieňou, kuchyňou a kúpeľňou s wc. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,30m. Stropná konštrukcia nad podzemným podlažím je tvorená betónovou monolitickou doskou, stropná konštrukcia nad 1.NP je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou sedlovej strechy, samotná krytina je pálená keramická, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorná povrchová úprava stien v podzemnom podlaží neprevedená, na 1.NP je tvorená vápennou hladkou omietkou. Vonkajšia povrchová úprava je tvorená omietkovou zmesou kontaktného zatepľovacieho systému. Výplne okenných otvorov tvorené drevenými zdvojenými oknami s vonkajšími roletami. Podlaha v pivnici je tvorená dusanou hlinou, na nadzemnom podlaží kombináciou povlaku pvc (kuchyňa), plávajúcej laminátovej podlahy (izba) a keramickej dlažby v kúpeľni s wc. Objekt je vybavený rozvodom studenej vody, svetelným okruhom, rozvodom plynu a kanalizáciou. V kuchyni je umiestnená kuchynská linka o dĺžke 1,90m, súčasťou je smaltovaný kuchynský drez s pákovou batériu, plynový šporák s elektrickou trúbou. Časť steny za linkou upravená keramickým obkladom, podlaha pri linke tvorená keramickou dlažbou, v zostávajúcej časti povlak pvc. V izbe je umiestnené keramické umývadlo s batériou na studenú vodu, plynové kachle typu gamat, v podlahe je umiestnený otvor, ktorým je prístupná pivnica letnej kuchyne. Časť steny za umývadlom obložená keramickým obkladom. V kúpeľni je umiestnené wc so spodnou nádržkou, pripravené rozvody na umiestnenie rohovej sprchy. Prevedený keramický obklad stien na výšku 1,0m, podlaha keramická dlažba. Letná kuchyňa č.2 na p.č. 364/39 jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím. Nadzemné podlažie je tvorené chodbou a dvoma miestnosťami. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,20m. Stropná konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou sedlovej strechy, samotná krytina je pálená keramická, klampiarske konštrukcie neprevedené. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená vápennou hladkou omietkou. Vonkajšia povrchová úprava je tvorená rovnako hladkou omietkovou. Výplne okenných otvorov, na chodbe oceľové jednoduché okno, v miestnostiach drevené zdvojené. Podlaha v je tvorená betónovou mazaninou. V miestnosti č.1 je umiestnená kachľová pec na tuhé palivo. Objekt je vybavený svetelným okruhom. Medzi stavbami letnej kuchyne č.2 a hospodárskej stavby maštale je umiestnená murovaná hospodárska stavba, ktorá bola využívaná na chov domácich zvierat. Jedná sa o jednoduchú stavbu v prevažnej časti s jedným nadzemným podlažím. V menšej časti je rozdelená výškovo na dve úrovne využívané na chov menších domácich zvierat. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,25m. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou pultovej strechy, samotná krytina tvorená kombináciu v prevažnej miere azbestocementovými vlnovkami, klampiarske konštrukcie neprevedené. Vnútorná povrchová úprava stien neprevedená, vonkajšia povrchová úprava je tvorená rovnako hladkou omietkovou. Výplne okenných otvorov jednoduché v časti bez okien, dvere zvlakové. Podlaha v je tvorená dusanou hlinou. Objekt je bez vybavenia. Za stavbou garáže je umiestnená stavba prestrešenia skladu, ktorý je využívaný ako sklad dreva. Jedná sa o jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím. Dispozične je stavba tvorená jedným priestorom. Nosná konštrukcia dvoch stien je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke do 0,15m, nosná konštrukcia zostávajúcich stien je tvorená oceľovou stĺpikovou konštrukciou. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou pultovej strechy, samotná krytina je vlnitý plech, klampiarske konštrukcie neprevedené. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien neprevedené. Podlaha je tvorená dusanou hlinou. Objekt je bez vybavenia. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. CH. Opis stavu predmetu dražby Viď opis predmetu dražby Stavba rodinného domu je postavená v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov prístupných z hlavnej komunikácie, ktorá prechádza obcou. Stavba rodinného domu je tvorená jedným nadzemným podlažím s nevyužitým povalovým priestorom. V roku 1995 bola stavba rodinného domu plynofikovaná a vybavená zdrojom ústredného vykurovania. V roku 2013 bola stavba rodinného domu napojená na verejnú kanalizáciu. V roku 2014 bola nahradená pôvodná strešná krytina krytinou plechovou vrátane klampiarskych konštrukcii zastrešenia. Nad časťou tvorenou vstupom so zádverím bola nahradená pôvodne plochá strecha konštrukciou pultovej strechy s vytvorením zastrešenej časti vedenej povedľa bočnej strany domu. Rekonštrukciou prešla aj kúpeľňa s wc. V predchádzajúcom období bola nahradená kuchynská linka, zrealizované plávajúce laminátové podlahy, nahradené pôvodné okná plastovými s

4 izolačným sklom a so žalúziami v kombinácii s vonkajšími roletami. Pred stavbou domu je umiestnená predzáhradka, vedľa stavby domu je umiestnený dvor s prístupovými plochami. Za stavbou rodinného domu je umiestnená záhrada domu s príslušenstvom tvorenými jednotlivými drobnými stavbami. Hlavný vstup do rodinného domu je z jeho čelnej strany domu do úrovne 1.NP z úrovne okolitého terénu. Stavba rodinného domu je napojená na verejné inžinierske siete v rozsahu elektrickej, plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Inžinierske siete sú vedené v telese komunikácie vedenej pred stavbou domu. Technický popis stavby rodinného domu Základy rodinného domu sú z monolitických betónových pásov s vodorovnou izoláciou, podmurovka betónová do výšky 0,50m. Obvodové murivo nadzemného podlažia je tvorené z klasického tehlového muriva o hrúbke muriva do 0,42m. Vnútorné nosné a deliace konštrukcie sú z klasického tehlového muriva. Stropná konštrukcia nad prvým nadzemným podlažím je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Samotná konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou krovu, valbová konštrukcia. Samotná strešná krytina je tvorená plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie zastrešenia sú z pozinkovaného povrchovo upraveného plechu. Povrchová úprava obvodových stien rodinného domu je tvorená škrabanou omietkou brizolit v kombinácii s hrubou omietkou a keramického obkladu. Keramickým obkladom je opatrená v časti čelná strana rodinného domu, od prístupovej komunikácie. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená vápennou hladkou omietkou s farebnou úpravou. V hygienických miestnostiach a v kuchyni sú prevedené čiastočné keramické obklady stien. Výplne okenných otvorov sú tvorené plastovým oknami s izolačným sklom. Vonkajšie parapety okien z hliníkového plechu. Interiérové dvere na nadzemnom podlaží sú hladké rámové s výplňou v kombinácii s hladkými dverami, vstupné dvere do domu na báze plastových profilov. Vykurovanie stavby domu je riešené ústredným vykurovaním. Zdrojom vykurovanie je stacionárny plynový kotol, ktorý je umiestnený v kotolni domu. Samotné vykurovacie telesá tvorené klasickými doskovými radiátormi. Zdrojom ohrevu TUV je elektrický zásobníkový ohrievač TUV umiestnený v kotolni domu. I.NP - 1. nadzemné podlažie, prízemie Vstup na podlažie je riešený hlavným vstupom do domu, ktorý je umiestnený na čelnej strane domu. Dispozične podlažie domu pozostáva z nasledovných miestností: vnútorné zádverie, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, izba č.1 až č.3, kotolňa a vonkajším prestrešeným závetrím. Nášlapná vrstva podlahy je tvorená kombináciou keramickej dlažby a plávajúcej laminátovej podlahy, v kotolni je cementový poter. Plávajúca podlaha je v izbách domu. V kuchyni sa nachádza klasická kuchynská linka o celkovej dĺžke 2,10m. Jej účasťou je nerezový kuchynský drez s vodovodnou batériou pákovou, plynová varná doska, elektrická trúba bez digestora. Kuchynské spotrebiče zabudované. Časť steny za linkou obložená keramickým obkladom. V kuchyni sú umiestnené kachle na tuhé palivo, ktoré tvoria alternatívny zdroj vykurovania domu. Podlaha je tvorená keramickou dlažbou. V kúpeľni sa nachádza samostatný sprchovací kút s pákovou batériou so sprchou, keramické umývadlo s pákovou batériou a wc so spodnou nádržkou typu kombi. Keramický obklad je vyhotovený na celú výšku stien vrátane obkladu vane, podlaha keramická dlažba. Chodba, podlaha je tvorená keramickou dlažbou. V stropnej konštrukcii je uzatvorený otvor, ktorým je prístupný povalový priestor domu. Kotolňa je prístupná samostatným vstupom zo zadnej strany domu. V kotolni je umiestnený stacionárny plynový kotol ústredného vykurovania a zavesený elektrický zásobníkový ohrievač TUV. Stavba rodinného domu je napojená na verejné inžinierske siete v rozsahu elektrickej, plynovej, kanalizačnej a vodovodnej prípojky. Garáž s.č.558 na p.č. 364/71 Za stavbou rodinného domu a letnej kuchyne je umiestnená stavba samostatne stojacej garáže. Jedná sa o jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia. Dispozične je tvorená jednou miestnosťou prístupnou garážovou plechovou bránou. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,30m. Stropná konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou sedlovej strechy, samotná krytina je pálená keramická, bez klampiarskych konštrukcii. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená obkladom stien tabuľovým polystyrénom. Podlaha je betónová mazanina. Okno jednoduché drevené. Objekt je bez vybavenia. Hospodárska stavba maštale s.č. 559 na p.č. 364/72 V zadnej časti hodnotených pozemkov je umiestená murovaná stavba - hospodárska budova, ktorá bola využívaná ako maštaľ na chov domácich zvierat. Jedná sa o jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia. Dispozične je tvorená jednou miestnosťou prístupnou drevenými dvojkrídlovými dverami. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,20m. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou sedlovej strechy, samotná krytina je tvorená vlnitými azbestocementovými vlnovkami, bez klampiarskych konštrukcii. Strešná konštrukcia z interiéru obložená doskami na báze heraklitu. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená hrubou omietkou, vonkajšia povrchová úprava je tvorená hrubou omiekou bez povrchovej vrsty. Podlaha je tvorená betónovou mazaninou. Okná drevené jednoduché. Objekt je vybavený svetelným okruhom. Letná kuchyňa s.č. 574 na p.č. 364/62 jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím a jedným podzemným podlažím, ktoré je tvorené jednou pivničnou miestnosťou. Táto je prístupná po oceľovom rebríku z prvého nadzemného podlažia. Prvé nadzemné podlažie je tvorená predsieňou, kuchyňou a kúpeľňou s wc. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,30m. Stropná konštrukcia nad podzemným

5 podlažím je tvorená betónovou monolitickou doskou, stropná konštrukcia nad 1.NP je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou sedlovej strechy, samotná krytina je pálená keramická, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorná povrchová úprava stien v podzemnom podlaží neprevedená, na 1.NP je tvorená vápennou hladkou omietkou. Vonkajšia povrchová úprava je tvorená omietkovou zmesou kontaktného zatepľovacieho systému. Výplne okenných otvorov tvorené drevenými zdvojenými oknami s vonkajšími roletami. Podlaha v pivnici je tvorená dusanou hlinou, na nadzemnom podlaží kombináciou povlaku pvc (kuchyňa), plávajúcej laminátovej podlahy (izba) a keramickej dlažby v kúpeľni s wc. Objekt je vybavený rozvodom studenej vody, svetelným okruhom, rozvodom plynu a kanalizáciou. V kuchyni je umiestnená kuchynská linka o dĺžke 1,90m, súčasťou je smaltovaný kuchynský drez s pákovou batériu, plynový šporák s elektrickou trúbou. Časť steny za linkou upravená keramickým obkladom, podlaha pri linke tvorená keramickou dlažbou, v zostávajúcej časti povlak pvc. V izbe je umiestnené keramické umývadlo s batériou na studenú vodu, plynové kachle typu gamat, v podlahe je umiestnený otvor, ktorým je prístupná pivnica letnej kuchyne. Časť steny za umývadlom obložená keramickým obkladom. V kúpeľni je umiestnené wc so spodnou nádržkou, pripravené rozvody na umiestnenie rohovej sprchy. Prevedený keramický obklad stien na výšku 1,0m, podlaha keramická dlažba. Letná kuchyňa č.2 na p.č. 364/39 jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím. Nadzemné podlažie je tvorené chodbou a dvoma miestnosťami. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,20m. Stropná konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou sedlovej strechy, samotná krytina je pálená keramická, klampiarske konštrukcie neprevedené. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená vápennou hladkou omietkou. Vonkajšia povrchová úprava je tvorená rovnako hladkou omietkovou. Výplne okenných otvorov, na chodbe oceľové jednoduché okno, v miestnostiach drevené zdvojené. Podlaha v je tvorená betónovou mazaninou. V miestnosti č.1 je umiestnená kachľová pec na tuhé palivo. Objekt je vybavený svetelným okruhom. Medzi stavbami letnej kuchyne č.2 a hospodárskej stavby maštale je umiestnená murovaná hospodárska stavba, ktorá bola využívaná na chov domácich zvierat. Jedná sa o jednoduchú stavbu v prevažnej časti s jedným nadzemným podlažím. V menšej časti je rozdelená výškovo na dve úrovne využívané na chov menších domácich zvierat. Nosná konštrukcia je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke muriva do 0,25m. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou pultovej strechy, samotná krytina tvorená kombináciu v prevažnej miere azbestocementovými vlnovkami, klampiarske konštrukcie neprevedené. Vnútorná povrchová úprava stien neprevedená, vonkajšia povrchová úprava je tvorená rovnako hladkou omietkovou. Výplne okenných otvorov jednoduché v časti bez okien, dvere zvlakové. Podlaha v je tvorená dusanou hlinou. Objekt je bez vybavenia. Za stavbou garáže je umiestnená stavba prestrešenia skladu, ktorý je využívaný ako sklad dreva. Jedná sa o jednoduchú stavbu s jedným nadzemným podlažím. Dispozične je stavba tvorená jedným priestorom. Nosná konštrukcia dvoch stien je tvorená klasickým tehlovým murivom o hrúbke do 0,15m, nosná konštrukcia zostávajúcich stien je tvorená oceľovou stĺpikovou konštrukciou. Konštrukcia zastrešenia je tvorená drevenou konštrukciou pultovej strechy, samotná krytina je vlnitý plech, klampiarske konštrukcie neprevedené. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien neprevedené. Podlaha je tvorená dusanou hlinou. Objekt je bez vybavenia. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby - Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa a.s., IČO: , Bratislava, na nehnuteľnosti: par.ckn č.:364/72, 364/38, 364/39, 364/62, 364/70, 364/71; stavba s.č.243 na p.č.364/70, stavba s.č.558 na p.č.:364/71, stavba s.č.559 na p.č.: 364/72, stavba s.č.574 na p.č.: 364/62 v podiele 1/1 na základe záložnej zmluvy - V 3499/13-181/13;-186/13 Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby. J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie K. Najnižšie podanie nebolo urobené R. Podmienky odovzdania predmetu dražby S. Poučenie podľa 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej

6 republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe. 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. U. Označenie licitátorov II. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Monika Chorváthová Sídlo/bydlisko a) Názov ulice/verejného priestranstva SNP b) Orientačné/súpisné číslo 10/63 c) Názov obce Turčianske Teplice d) PSČ e) Štát Slovenská republika III. Zapísaný IV. IČO/ dátum narodenia V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 168/2017 Meno znalca: Ing. Peter Hudec Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu: ,00

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák X014017 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 2.7.2015 Značka: X004795 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie o drazbe

Microsoft Word - Oznamenie o drazbe OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Zn. 20100915 CREDITORS s. r. o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 13.2.2018 Značka: X001325 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt  č  3 - polovica OZNÁMENIE O DRAŽBE Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu: Miroslav Kocúr, nar. 16.08.1974, Hajnáčka 202, 980 33 Hajnáčka,

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/14-2019-SJ Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 115/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Dražobná spol

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Dražobná spol OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 2/2016 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 5.1.2016 Značka: X000006 Dražobná spoločnosť, a. s. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa

Podrobnejšie

Obchodný vestník 65/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 65/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X003598 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Obchodný vestník 237/2015 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Obchodný vestník 237/2015 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) X009324 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

DU-POS DD 5/2016 Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova 17, Trnava IČO spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS

DU-POS DD 5/2016 Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova 17, Trnava IČO spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS DU-POS DD 5/2016 Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava IČO 36 233 935 spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vložke č. 1168l/T, oddiel: Sro. zastúpená:

Podrobnejšie

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes ~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o DD") Označenie

Podrobnejšie

Obchodný vestník 19/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po

Obchodný vestník 19/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po X002496 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova 17, Trnava IČO spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vložk

Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova 17, Trnava IČO spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vložk Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava IČO 36 233 935 spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vložke č. 11681/T, oddiel: Sro. zastúpená: Mgr. Monika Chorváthová,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po X000977 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

O z n á m e n i e o d r a ž b e

O z n á m e n i e   o   d r a ž b e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č 527/2002 Z.z.) DD 42/2019 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Adventuris, s.r.o. Zámocká 3 811 01 Bratislava IČO: 43 933 742 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

DDAZÓDNÍk OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn / Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona

DDAZÓDNÍk OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn / Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona DDAZÓDNÍk OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 0 3 3 /2 0 1 6 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Podrobnejšie

Obchodný vestník 74/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 74/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X012318 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.009/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Obchodný vestník 31/2017 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) O

Obchodný vestník 31/2017 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) O X000783 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 110/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 059/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Obchodný vestník 215/2017 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák

Obchodný vestník 215/2017 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák X006540 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 024/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Obchodný vestník 44/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 44/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X006696 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

#& f)č,~á DRAZBY & REA LITY Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 095/ Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvo

#& f)č,~á DRAZBY & REA LITY Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 095/ Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvo #& f)č,~á DRAZBY & REA LITY Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 095/27-2017 Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvorenia dražby: SVB a NP Chemik Obchodná 253, 072 22

Podrobnejšie

Obchodný vestník 186/2016 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Obchodný vestník 186/2016 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) X006478 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 096/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 242/2014 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Platiť sa

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 242/2014 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Platiť sa OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 242/2014 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 18.12.2014 Značka: X009350 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa

Podrobnejšie

Obchodný vestník 94/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 94/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X015645 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 187/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Obchodný vestník 70/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po

Obchodný vestník 70/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po X004097 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2019 Navrhovateľ dražby: Dražobník: Mesto Moldava nad Bodvou Školská 2, Moldava nad Bodvou IČO:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2019 Navrhovateľ dražby: Dražobník: Mesto Moldava nad Bodvou Školská 2, Moldava nad Bodvou IČO: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2019 Navrhovateľ dražby: Dražobník: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 00 324 451 zastúpené JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, primátorom mesta Školská 2, 045

Podrobnejšie

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po X000975 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Banská Cena - Predaj: 133 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 102/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/11-2018 Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná v Obchodnom registri

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

AB SNV_2018

AB SNV_2018 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO : 36 211 222 Ponuka na odpredaj Administratívna

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenske

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenske Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 010/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Obchodný vestník 178/2017 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (p

Obchodný vestník 178/2017 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (p X005198 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

Súťažné podklady OVS

Súťažné podklady OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach Košice... 1115/2015/OMP-19608 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.151/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Obchodný vestník 103/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák

Obchodný vestník 103/2019 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák X017414 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Obchodný vestník 213/2016 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/

Obchodný vestník 213/2016 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/ X007480 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 27.02.2017 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce

Podrobnejšie

Zmluva o najme bytu_Hudakova Lubov

Zmluva o najme bytu_Hudakova Lubov Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa 663 a nasl. OZ Prenajímateľ: MESTO MEDZILABORCE Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce IČO: 00323233 a Nájomca: Ľubov Hudáková,

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o II. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovensk

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o II. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovensk Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o II. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 237/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Platiť sa

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 237/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Platiť sa OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 237/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 10.12.2015 Značka: X009321 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 118/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X003639

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 118/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X003639 OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 118/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 21.6.2017 Značka: X003639 AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Podrobnejšie

, OVS Čierna nT SP, VI-2015

, OVS Čierna nT SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou Košice... 368/2015/OMP-18721 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 098/8-2018 Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná v Obchodnom registri

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako re

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako re Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako rekreačná chata, Cena - Predaj: 99 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

pso_oznamenie_o_dd

pso_oznamenie_o_dd Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 1325/2014 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Dátum konania dražby: 10.05.2016 Čas otvorenia dražby: DD PSO474/13 Platiť

Podrobnejšie

SP_Prakovce

SP_Prakovce Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v Prakovciach Košice... 977/2016/OSM-13114 JUDr. Zdenko Trebuľa predseda

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie o drazbe zn

Microsoft Word - Oznamenie o drazbe zn OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Zn. 10101211/2 CREDITORS s. r. o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 073/ Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Op

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 073/ Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Op Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 073/10-2018 Navrhovateľ dražby: Dražobník: Dátum konania dražby: Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Opakovanie dražby: SVB a NP Chemik Obchodná 253, 072

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 008/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 090/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 109/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD

Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel. 0905 329 993 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DDr. 095/2016 zo dňa 06.05.2016 ZNALECKÝ POSUDOK číslo:

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 082/10-2018 Navrhovateľ dražby: Dražobník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so súpisným číslom 316 na ulici Letná č. 8, 10 v Rožňave, v zastúpení

Podrobnejšie

Obchodný vestník 16/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Rob

Obchodný vestník 16/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Rob K004849 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Robert Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hradná 458 / 29, 033 01 Liptovský Hrádok IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1969 Titul,

Podrobnejšie

SP OVS

SP OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo Vyšnom Medzeve Košice 2.5.2017 213/2017/OSM-12394 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 008/2014 zo dňa 25.03.2014 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 25 / 2014 Vo veci: Stanovenie

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.l 79/ Obchodné meno/ meno a priezvisko 11. Sídlo/

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.l 79/ Obchodné meno/ meno a priezvisko 11. Sídlo/ Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.l 79/2016 1. Obchodné meno/ meno a priezvisko 11. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného priestranstva Aukčný

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 130/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 181/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

OVS NS2 SP, VI-2015

OVS NS2 SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 2) v obci Nižná Slaná Košice... 490/2015/OMP-19208 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09 Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914949 Turnianska 80, 903 01 Senec; mobil: 0903 743 047; e-mail: piffkovas@gmail.com Zadávateľ:

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica Cena - Predaj: 145 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 175/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: Značka: K020917

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 175/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: Značka: K020917 OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 175/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: 12.9.2016 Značka: K020917 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko AUTO - AZ s.r.o.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 25.4.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Kúpa rodinného domu do majetku mesta Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenske

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenske Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Dražby a aukcie, s. r. o. Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO 36 751 642, IČ DPH : SI< 202 23 55 170 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka: 18739/L tel. : 043/ 422 41

Podrobnejšie

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad

Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rad Aukčný Dom, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Podrobnejšie

DRAŽODNIK OZNÁMENIE O DRAZBE Zn. 075/2014 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovorných dražbách a o dopinení zákona č. 323/1992 Zb.

DRAŽODNIK OZNÁMENIE O DRAZBE Zn. 075/2014 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovorných dražbách a o dopinení zákona č. 323/1992 Zb. DRAŽODNIK OZNÁMENIE O DRAZBE Zn. 075/2014 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovorných dražbách a o dopinení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Vzor Zmluvy

Vzor Zmluvy Z M L U V A o prevode vlastníctva družstevného bytu uzatvorená podľa zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zák.č. 182/1993

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásn

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásn Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ, Exkluzívne na predaj, Rodinný dom s krásnym Cena - Predaj: 113 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Kunova Teplica ( budova, pozemok ) Číslo: D1/položka 24 Druh nehnuteľnosti: budova, pozemok Katastrálne územie: Kunova Teplica Obec: Kunova Teplica Okres: Rožňava Špecifikácia predmetu predaja:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie