TL_Sikalastic_821 LV

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TL_Sikalastic_821 LV"

Prepis

1 Produktový list Vydanie 19/07/2012 Identifikačné číslo: Sikalastic -821 LV Vodonepriepustná membrána aplikovaná striekacím zariadením Construction Popis produktu Použitie Charakteristiky / Výhody Skúšky Osvedčenia / normy Sikalastic -821 LV je dvojkomponentná, elastická, trhliny prekrývajúca, rýchle vytvrdzujúca polyuretánová membrána. Sikalastic -821 LV je možné nanášať iba strojným spôsobom. Ako vodonepriepustná membrána pod liaty asfalt na mostných konštrukciách. Ako vodonepriepustná membrána na iné stavebné konštrukcie a na nepojazdné betónové plochy s následným krycím náterom odolným voči UV žiareniu Ako vodonepriepustný povlak na parkoviskách Vynikajúca schopnosť prekrývania trhlín Vysoko elastická vodonepriepustná membrána Bez obsahu plnív Nízka viskozita Rýchle vytvrdzovanie (aplikácia striekacím zariadením na spracovanie 2-komp. materiálov za horúca) Spĺňa požiadavky ZTV-ING, článok 7, časť 3, 2010 vydanie. Certifikát: P 2366; skúška priľnavosti v šmyku, Polymer Institute Dr. Stenner GmbH pre vodotesnú izoláciu mostných konštrukcií. Primer Sikagard -186 spĺňa TL/TP-BEL-EP z ZTV-BEL-B 1/87 a TL/TP-BEL-EP z ZTV-BEL-B (1998 draft). Certifikát: P , Polymer Institute Dr. Stenner GmbH. Spĺňa požiadavky DIN 4102, časť 1 a 14 Horľavosť stavebných materiálov a stavebných prvkov, trieda B1. Certifikát: b od MPA Stuttgart. Externý dohľad Spĺňa požiadavky Nemeckej normy: DAfStb Rili-SIB 2001 OS 10 a OS 11. Odolnosť voči prerastaniu koreňov podľa normy DIN 4062 (Lupine test) KIWA Polymer Institute 1 1/9

2 Údaje o produkte Forma Vzhľad / farba Živica komp. A: šedá alebo nažltlá Tvrdidlo komp. B: číra / nahnedlá Šedá ~ RAL 7005 alebo nepigmentované (nažltlé) Balenie Komp. A: 209 kg sud, 1044 kg kontajner Komp. B: 211 kg sud, 1054 kg kontajner Skladovanie Skladovacie podmienky / životnosť Komp. A: 12 mesiacov Komp. B: 9 mesiacov Od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchých priestoroch a pri teplote +5 C až +30 C. Technické dáta Chemická báza Polyuretán Hustota Komp. A: ~ kg/liter Komp. B: ~ kg/liter (DIN EN ISO ) Zmiešaná živica: ~ kg/liter Rýchlosť vytvrdzovania Obsah pevných častíc > 99% Viskozita Hrúbka vrstvy Mechanické / fyzikálne vlastnosti Všetky hodnoty hustoty pri +23 C. Od +8 C do teploty podkladu: Začiatok vytvrdzovania po sekundách. Komp. A: ~ 3900 mpas Komp. B: ~ 5900 mpas Minimálne 2 mm Pevnosť v ťahu ~ 8.0 N/mm 2 28 dní / +23 C (DIN 53504) Tvrdosť Shore A pri +8 C pri +23 C Po 1 hod Po 24 hod ~ 73 Po 28 dňoch Prieťažnosť pri pretrhnutí ~ 380% 28 dní / +23 C (DIN 53504) Schopnosť preklenutia trhlín Schopnosť prekrývať dynamické trhliny do 0.3 mm pri -20 C a statické t rhliny do 1.0 mm aj po aplikácii horúceho liateho asfaltu, prirodzeným umelým starnutím a dlhodobým kontaktom s bitúmenom. Uvedené vlastnosti a charakteristiky nezávisia od teploty pri vytvrdzovaní. Odolnosť Chemická odolnosť Teplotná odolnosť Sikalastic -821 LV je všeobecne odolný voči: - Posypovým soliam - Bitúmenu - Alkáliám Sikalastic -821 LV je krátkodobo odolný voči horúcemu liatemu asfaltu do teploty max C. Elastické vlastnosti ostávajú zachované do teploty -30 C. 2 2/9

3 Informácie o systéme Skladba systému Systém na mostné konštrukcie s horúcim liatym asfaltom (asfaltovým tmelom): Podkladový náter: 1-2 x Sikagard ), Spojovací náter: 1 x Sikalastic -823 Asfalt: Horúci liaty asfalt (asfaltový tmel) Systém na mostné konštrukcie s horúcim valcovaným asfaltom (asfaltovým betónom): Podkladový náter: 1-2 x Sikagard -161, Spojovací náter: 1 x Sikafloor -161 (posypaný Sikalastic -827 LT/HT) Asfalt: Horúci valcovaný asfalt (asfaltový betón) Systém na mostné konštrukcie s horúcim valcovaným asfaltom (asfaltovým betónom): Podkladový náter: 1-2 x Sikagard -161 Mechanický klin: 1 x Sikafloor -161 posypaný granitom 2/5 mm Spojovací náter: 1 x Sikalastic -825 Asfalt: Horúci valcovaný asfalt (asfaltový betón) Systémy pre konštrukcie vystavené UV žiareniu: Hrúbka vrstvy: mm Podkladový náter: 1 x Sikagard ), Sikalastic -821 LV UV-ochrana: 1 x Sikalastic -445 Systémy pre konštrukcie nevystavené UV žiareniu: Hrúbka vrstvy: mm Podkladový náter: 1 x Sikagard ), Systém na parkoviská ( Sika CarDeck Professional systém OS 10): Podkladový náter: 1 x Sikagard ), Úžitková vrstva: 1 x Sikafloor -375 N plnený 20% kremičitým pieskom mm (posypaný kremičitým pieskom mm) Uzatvorenie: 1 x Sikafloor -358 Systém na parkoviská ( Sika CarDeck Professional systém OS 11a): Podkladový náter: 1 x Sikagard ), ( pieskom mm) Úžitková vrstva: 1 x Sikafloor -375 N plnený 20% kremičitým pieskom mm (posypaný kremičitým pieskom mm) Uzatvorenie: 1 x Sikafloor -358 Popísané skladby systémov musia byť dodržané a nesmú byť menené. 3 3/9

4 1) namiesto produktu Sikagard -186 sa môže použiť alternatívny produkt ako podkladový náter napr. Sikafloor -156, Sikafloor -159 alebo Sikafloor Aplikačné detaily Spotreba / Dávkovanie Náterový systém Produkt Spotreba Pevnostný mostík (pri prekročení max. čakacieho času, resp. pretieraní) Systém na mostné konštrukcie s horúcim liatym asfaltom (asfaltovým tmelom) Systém na mostné konštrukcie s horúcim valcovaným asfaltom (asfaltovým betónom) Systém na mostné konštrukcie s horúcim valcovaným asfaltom (asfaltovým betónom) Systém pre konštrukcie zaťažené UV žiarením Systém pre konštrukcie nezaťažené UV žiarením OS 10/OS 11a Systém pre parkoviská Sika CarDeck Professional 1x Sikalastic hmotn.% Riedidla C (medzi Sikalastic -821 LV a Sikalastic -821LV / Sikalastic - 822) 2 x Sikagard -186, 1 x Sikalastic x Sikagard -161, 1 x Sikafloor -161 posypaný 1 x Sikalastic LT/HT 2 x Sikagard -161, 1 x Sikafloor -161 posypaný granitom 1 x Sikalastic x Sikagard -186, 1 x Sikalastic x Sikagard -186, 1 x Sikagard -186, kg/m² kg/m²/vrstva kg/m² kg/m²/vrstva kg/m² kg/m² kg/m²/vrstva kg/m² ~ 2.00 kg/m kg/m² kg/m² ~ 0.8 kg/m² kg/m² kg/m² 1 x Sikafloor -375 N + 20% kremičitý piesok mm Presypané v prebytku kremičitým pieskom mm ~ 1.5 kg/m² ~ 1.5 kg/m² (1.2 kg/m² pojivo kg/m² výplň) ~ 3.5 kg/m² 1 x Sikafloor -358 (OS 10) alebo 1 x Sikafloor -359 N (OS aa1) ~ kg/m² + až do 5 hmotn. % Riedidla C Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvo materiálu, ktoré môže byť ovplyvnené pórovitosťou podkladu, profilom podkladu, stratami a pod. Pre optimálne spojenie medzi horúcim valcovaným asfaltom a izoláciou musí byť minimálna teplota valcovaného asfaltu 140 C. 4 4/9

5 Kvalita podkladu Betónový podklad musí byť nosný a musí mať dostatočnú pevnosť v tlaku (minimálne 25 N/mm 2 ) a minimálnu odtrhovú pevnosť 1.5 N/mm 2. Povrch musí byť čistý, suchý a bez akéhokoľvek znečistenia ako napr. olej, mastnoty, nátery a ošetrovacie prostriedky, a pod. V prípade pochybností overiť na vzorovej ploche. Príprava podkladu Betónový podklad musí byť mechanicky predupravený napr. otryskaním, aby sa odstránilo cementové mlieko a aby sa dosiahla otvorená štruktúra povrchu. Nedostatočne nosný betón je potrebné odstrániť a nerovnosti úplne vyplniť. Sanáciu betónu a výplň nerovností a dier je potrebné vykonať pomocou vhodných produktov zo skupín materiálov Sikafloor, SikaDur a SikaGard. Betón alebo poter je potrebné opatriť podkladovým náterom alebo nivelačnou hmotou tak, aby sa dosiahol rovný podklad. Vyvýšeniny odstrániť prebrúsením. Všetok prach, uvoľnené a drobivé materiály je potrebné pred aplikáciou odstrániť, najlepšie metlou a / alebo vysávačom. Aplikačné podmienky / Limity Teplota podkladu Teplota vzduchu Vlhkosť podkladu Relatívna vlhkosť vzduchu Rosný bod +8 C min. / max. +8 C min. / max. < 4% obsahu vlhkosti (hmotnostne). Skúšobná metóda: Sika-Tramex meter, CM- meracie zariadenie alebo metóda sušenia v peci. Žiadna stúpajúca vlhkosť podľa ASTM (Polyetylénová fólia) 85% max. Zabráňte vzniku kondenzácie! Podklad a nevytvrdená membrána musia byť min. 3 C nad rosným bodom, čím sa zabráni riziku kondenzácie alebo vzniku bublín v membráne. Pokyny pre aplikáciu Miešanie Komp. A : Komp. B = 49.9 : 50.1 (hmotnostne) Komp. A : Komp. B = 50 : 50 (objemovo) Dávkovanie a miešanie vhodným zariadením na spracovanie 2-komponentných materiálov. Oba komponenty je potrebné zahriať na teplotu +70 C. Správnosť miešania a dávkovania je potrebné pravidelne kontrolovať prístrojmi. Aplikačné metódy / náradie Pred aplikáciou overiť obsah vlhkosti v podklade, resp. rosný bod. Podkladový náter: Na správne pripravený betón pomocou Sikagard Sikagard -186 nemôže byť na podklad iba navalčekovaný alebo vyliaty. Z dôvodu zabránenia vzniku bublín musí byť podkladový náter do povrchu dôkladne votretý pomocou kefy, ak je to potrebné v dvoch aplikáciách. Po každej aplikácii povrch mierne posypať kremičitým pieskom mm. Z dôvodu zabránenia vzniku pľuzgierov nepresýpať v prebytku. Vyrovnanie podkladu: Nerovný povrch je potrebné vopred vyrovnať. Použiť Sikagard -186 vyrovnávaciu maltu (viď produktový list). Izolácia / vodonepriepustná izolácia: Striekať vhodným zariadením na spracovanie 2-komp. horúcich materiálov napr. Unipre CG 52 BF. (Dodávateľ: UNIPRE GmbH Langwiedenweg 94, Werl, Germany, Tel.: +49/ , Teplota materiálu: +70 C. Pre podrobné informácie preštudujte relevantný návod na použitie. Pevnostný mostík: Rovnomerne naniesť 1 x Sikalastic -810 pomocou krátkovrstvého (12 mm) nylonového valčeka alebo striekaním. Čistenie náradia Všetko náradie a aplikačné zariadenia očistiť ihneď pomocou riedidla C. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky. 5 5/9

6 Čakacie časy / pretierateľnosť Pred aplikáciou Sikalastic -821 LV na Sikafloor -161: +10 C 24 hodín 12 hodín 2 mesiace 1 ) +30 C 8 hodín 6 hodín Pred aplikáciou Sikalastic -821 LV na Sikagard -186: +10 C +30 C 24 hodín 20 hodín 16 hodín 14 hodín 2 mesiace 1 ) Pred aplikáciou Sikalastic -821 LV na Sikalastic -821 LV: +10 C 3 hodiny 2 ) - 2 hodiny 2 ) +30 C 2 hodiny 2 ) 1 hodina 2 ) Pred aplikáciou Sikalastic -821 LV na Sikalastic -810: +10 C 3 hodiny 6 hodín 3 ) 2 hodiny 4 hodiny 3 ) +30 C 1 hodina 2 hodiny 3 ) 40 minút 1 hodina 3 ) Pred aplikáciou Sikalastic -810, Sikalastic -823 alebo Sikalastic -825 na Sikalastic -821 LV: +10 C +30 C 90 minút 60 minút 30 minút 20 minút 1 mesiac 1 ) Pred aplikáciou asfaltu na Sikalastic -821 LV: +10 C +30 C 24 hodín (Najskôr je potrebné naniesť Sikalastic -823 alebo Sikalastic -825) 14 dní 1 ) (Najskôr je potrebné naniesť Sikalastic -823 alebo Sikalastic -825) 6 6/9

7 Pred aplikáciou Sikalastic -822, Sikafloor -375 N alebo Sikafloor -161 na Sikalastic -821 LV: +10 C 90 minút 3 hodiny 2 ) 60 minút 2 hodiny 2 ) +30 C 30 minút 2 hodiny 2 ) 20 minút 1 hodina 2 ) Poznámky ku aplikácii / limity 1 ) V prípade, že všetko znečistenie bolo dôkladne odstránené a bolo zabránené vzniku kontaminácie. 2 ) Ak je prekročený max. čakací čas musí byť najskôr nanesený Sikalastic hm.% riedidla C ako pevnostný mostík. 3 ) Ak je prekročený max. čakací čas musí byť najskôr nanesený Sikalastic -810 riedený s max. 20 hmotn. % riedidla C. Časy sú približné a môžu sa zmeniť pri zmene podmienok v okolí, ako sú teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. Tento produkt môžu zabudovávať / spracovávať iba profesionáli. Aplikácia je možná iba zariadením na striekanie 2-komp. materiálov za horúca. Teplota podkladu počas aplikácie a vytvrdzovania: min. +8 C. Sikalastic -821 LV nie je odolný voči UV žiareniu a vplyvom UV žiarenia mení farbu, pričom sa však nemenia charakteristiky a technické vlastnosti, ak je zaťaženie UV žiarením max. 4 týždne. Z toho dôvodu je odporúčané prekrytie Sikalastic -821 LV horúcim liatym asfaltom čo najskôr. Plochy neprekrývané liatym asfaltom a trvale vystavené UV žiareniu je nutné prekryť vhodným ochranným náterom ako napr. Sikalastic V mokrých prevádzkach alebo klimatických priestoroch s trvalou vlhkosťou vzduchu > 80%, v kombinácii s trvalou teplotou vzduchu > +30 C, použiť prostriedok na zlepšenie priľnavosti Sikalastic hmotn. % riedidla C. Dajte pozor, že Sikalastic -821 LV nie je vhodné aplikovať na plochy trvale zaťažené vodou. Pred aplikáciou horúceho liateho asfaltu (asfaltového tmelu) musí byť nanesený spojovací náter Sikalastic -823 pomocou štetky, valčeka alebo striekacieho zariadenia. Pred aplikáciou horúceho valcovaného asfaltu (asfaltového betónu) musí byť nanesený spojovací náter Sikafloor -161 a Sikalastic Alternatívne môže byť použitý Sikalastic -825 pred umiestnením asfaltového betónu. Upozornenie: Vždy urobiť najskôr vzorovú plochu. Detaily k vytvrdzovaniu Nanesený produkt USGBC LEED Rating Teplota Odolnosť voči dažďu po Pochôdzne 1) (opatrne) Pojazdné 2) +10 C ~ 90 minút ~ 24 hodín ~ 5 minút ~ 60 minút ~ 18 hodín +30 C ~ 30 minút ~ 14 hodín ~ 20 minút ~ 12 hodín Poznámky: 1) Iba pre kontrolu alebo pre nanášanie ďalšej vrstvy. 2) Iba pre kontrolu, nanášanie ďalšej vrstvy alebo uloženie horúceho liateho asfaltu pomocou nákladných áut. Nevhodné pre stále pojazdné plochy. Časy sú približné a môžu byť zmenené pri zmene podmienok v okolí. Sikalastic -821 LV spĺňa požiadavky LEED EQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: Farby a nátery SCAQMD metóda VOC obsah < 100g/l 7 7/9

8 Poznámky Miestne obmedzenia Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti Právne oznámenia Všetky technické údaje uvedené v tomto produktovom liste sú na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať. Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie. Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje, sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu. Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok. 8 8/9

9 Poznámka CE označovanie Táto kapitola je povinná iba pre krajiny EU. Harmonizovaná Európska norma EN Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií Definície, požiadavky, kontrola kvality a hodnotenie zhody Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu uvádza špecifikáciu výrobkov a systémov jednotlivých metód pre rôzne princípy uvádzané v časti normy EN Výrobky, ktoré podliehajú tejto norme sú označované značkou zhody CE tak, ako je uvedené v prílohe ZA. 1, Tabuľky ZA.1a až ZA 1g a spĺňajú požiadavky dané mandátom Construction Products Directive (89/106): Nižšie uvedené požiadavky sú minimálnymi hodnotami uvedenými v norme. V prípade požiadavky splnenia špecifických výsledkov si prosím vyžiadajte doplnkové skúšobné protokoly. Hodnoty sú uvedené v aktuálnych produktových listoch. Construction Odolnosť voči obrusu (Taber test): Priepustnosť CO 2: Priepustnosť vodnej pary: Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody: Odolnosť proti nárazu: Prídržnosť pri meraní odtrhovej pevnosti: Reakcia na oheň: 3) 0921 Sika Deutschland GmbH Kornwestheimerstraße D Stuttgart CPD 2017 EN Výrobok na ochranu povrchu Náter 1) < 3000 mg S D > 50 m Trieda II w < 0.1 kg/m 2 x h 0,5 Trieda I 1.5 N/mm² 1) skúšané ako súčasť skladby so Sikagard -186 / Sikalastic -821 LV. E fl 2) Min. klasifikácia, vyžiadajte si výsledky skúšok. EU ustanovenie 2004/42 VOC - Decopaint Directive Podľa ustanovenia EU 2004/42 je maximálny povolený obsah rozpúšťadiel (VOC) produktu (kategória produktu IIA / j typ sb) v stave pripravenom na použitie 500 g/l (Limit 2010). Maximálny obsah VOC v produkte Sikalastic -821 LV je < 500 g/l VOC pre produkt pripravený na použitie. Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, Bratislava Vajnory Tel: 02 / , Fax: 02 / Redigoval: Ing. Martin Lichý Dňa: /9

Microsoft Word - TL_Sikalastic-841 ST.doc

Microsoft Word - TL_Sikalastic-841 ST.doc Produktový list Vydanie 15/01/2015 Identifikačné č.: 02 06 07 01 001 0 00014 Sikalastic -841 ST Tekutá membrána na báze čistej polyurei Construction Popis produktu Použitie Charakteristiky / Výhody Sikalastic

Podrobnejšie

Microsoft Word - TL_Sikafloor 381.doc

Microsoft Word - TL_Sikafloor 381.doc Produktový list Vydanie 20/09/2013 Identifikačné číslo: 02 08 01 02 019 0 000010 Sikafloor -381 Sikafloor -381 2-komp. samonivelačný epoxidový náter, vysoko chemicky a mechanicky odolný Construction Popis

Podrobnejšie

TL_Sikafloor 390N

TL_Sikafloor 390N Produktový list Vydanie 25/07/2014 Identifikačné číslo: 02 08 01 02 020 0 000006 Sikafloor -390 N 2-komp. flexibilný a chemicky odolný epoxidový náter Popis produktu Sikafloor -390 N je 2-komponentná,

Podrobnejšie

Sikafloor 264

Sikafloor 264 Produktový list Vydanie: 04/09/2009 Identifikačné č.: 02 08 01 02 013 0 000002 Sikafloor -264 2-komponentný epoxidový valčekovaný náter Popis výrobku Sikafloor -264 je 2-komponentný ekonomický farebný

Podrobnejšie

Sikagard®-545 EpoCem korrigiert

Sikagard®-545 EpoCem korrigiert Construction Produktový list Vydanie: 27/07/2012 Identifikačné č.: 02 08 03 04 005 0 000003 Sikafloor -ProSeal W Vodou riediteľný ochranný a uzatvárací prostriedok na betónové podlahy Popis produktu Použitie

Podrobnejšie

Microsoft Word - TL_Sikafloor 2540W.doc

Microsoft Word - TL_Sikafloor 2540W.doc Produktový list Vydanie: 25/07/2014 Produktový Identifikačné list č.: Vydanie: 02 08 01 25/07/2014 02 024 0 000018: Identifikačné Sikafloor č.: -2540 W 02 08 01 02 024 0 000018: Sikafloor -2540 W 2-komponentný,

Podrobnejšie

Sikagard®-545 EpoCem korrigiert

Sikagard®-545 EpoCem korrigiert Construction Produktový list Vydanie: 08/08/2012 Identifikačné č.: 02 08 01 02 024 0 000001: Sikafloor -2530 W 2-komponentný, vodou riediteľný epoxidový náter Popis produktu Sikafloor -2530 W je vysoko

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 06.2013 Identifikačné č. 02 05 01 01 500 0 000013 Verzia č. 1 Sikaflex Construction+ EN 15651-1:2012 13 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 04.2014 Identifikačné č. 02 05 04 03 350 0 000001 Verzia č. 1 Sikasil C EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 14 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Podrobnejšie

Sikafloor®-358

Sikafloor®-358 Construction Produktový list Vydanie 02/2011 Identifikačné č. 01 08 03 04 004 0 000011 Verzia č. 03 (Sika LITHIXIL) Vytvrdzujúci a tesniaci kryštalizačný náter na báze lítia na betónové povrchy Popis produktu

Podrobnejšie

SR-266 CR

SR-266 CR Construction Produktový list Vydanie 16/11/2012 Identifikačné č. : 02 08 01 02 045 0 000005 Sikafloor -266 ECF CR 2-komp. samonivelačný, elektrostaticky vodivý náterový systém na báze epoxidových ţivíc

Podrobnejšie

SikaGrout 210

SikaGrout 210 Produktový list Vydanie 04.05.2011 Identifikačné č.: 2011/PM Číslo veržie: 0 SikaGrout -210 SikaGrout -210 Zálievková malta Popis produktu Použitie SikaGrout -210 je cementom viazaná, tekutá a expandujúca

Podrobnejšie

SikaMur60

SikaMur60 Produktový list Vydanie: 14/05/2009 Identifikačné č.: 02 03 02 05 003 0 000047 SikaMur 60 Prevzdušnená vápenno-cementová omietka na sanáciu vlhkého muriva Construction Popis produktu Použitie Charakteristiky

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

Microsoft Word - PDS MM CAR UHS Clearcoat HP 493V.SLK doc

Microsoft Word - PDS MM CAR UHS Clearcoat HP 493V.SLK doc 493V 28.9.2007 PRODUKT POPIS Číry lak UHS Clear 0950 1.360.0950 1.360.0950 HP Číry lak Ultra High Solid (s ultra vysokým obsahom sušiny) 1.954.2870 HS tužidlo rýchle 1.911.2510 Riedidlo normálne 1.911.2520

Podrobnejšie

MasterSeal M 391 Lesklý epoxidový náter vhodný na kontakt s potravinami a pitnou vodou podľa nariadenia EU 10/2011 Popis výrobku MasterSeal M 391 je l

MasterSeal M 391 Lesklý epoxidový náter vhodný na kontakt s potravinami a pitnou vodou podľa nariadenia EU 10/2011 Popis výrobku MasterSeal M 391 je l Popis výrobku je lesklý epoxidový náter vhodný na kontakt s pitnou vodu a certifikovaný na kontakt s potravinami podľa. BASF Construction Chemicals España, S.L. Carretera del Mig, 219 08907 L'Hospitalet

Podrobnejšie

Microsoft Word - PDS NAC CAR P K SR Ceramic Clearcoat J2270V.SLK doc

Microsoft Word - PDS NAC CAR P K SR Ceramic Clearcoat J2270V.SLK doc 2008-08-28 TENTO PRODUKT JE URČENÝ IBA NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE PRODUKT 2K číry keramický lak odolný proti poškriabaniu P190-6512 CeramicClear NÁZOV P190-6512 2K číry keramický lak odolný proti poškriabaniu

Podrobnejšie

Technický list vydanie 06/2013 NÁDRŽE A ZÁSOBNÍKY NA PITNÚ VODU Vulmsidizol DW Popis výrobku: Vulmsidizol DW je dvojzložková vodou riediteľná kompozíc

Technický list vydanie 06/2013 NÁDRŽE A ZÁSOBNÍKY NA PITNÚ VODU Vulmsidizol DW Popis výrobku: Vulmsidizol DW je dvojzložková vodou riediteľná kompozíc Technický list vydanie 06/2013 Vulmsidizol DW Popis výrobku: Vulmsidizol DW je dvojzložková vodou riediteľná kompozícia určená na tvorbu vodonepriepustného izolačného systému, vyvinutá na báze hydraulických

Podrobnejšie

Technický list vydanie 06/2013 NÁTERY NA BETÓN ODOLNÉ PROTI USÁDZANIU CO 2 Vulmproepox CO 2 Popis výrobku: Vulmproepox CO 2 je dvojzložková náterová h

Technický list vydanie 06/2013 NÁTERY NA BETÓN ODOLNÉ PROTI USÁDZANIU CO 2 Vulmproepox CO 2 Popis výrobku: Vulmproepox CO 2 je dvojzložková náterová h Technický list vydanie 06/2013 Vulmproepox CO 2 Popis výrobku: je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva,

Podrobnejšie

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvorený spojením dvoch falcov. dosiek (50 sklopný rozmer) zo sadrových

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

Ultratop Systém Cementové podlahové systémy

Ultratop Systém Cementové podlahové systémy Ultratop Systém Cementové podlahové systémy Prirodzený vzhľad Ultratop System Vhodné pre podlahy v priemyselných odvetviach a v občianskych stavbách Obzvlášť odporúčané pre podlahy v: Priestory priemyselných

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul line Popis: Výrobková skupina Plastimul ponúka širokú škálu bitúmenových emulzií, bez obsahu rozpúšťadiel,

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

(05. Chyby náterov I. [Režim kompatibility])

(05. Chyby náterov I. [Režim kompatibility]) Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice Učíme efektívne a moderne inovácia vyučovacieho procesu vsúlade s modernizáciou ŠkVP Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Moderné vzdelávanie

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

MasterEmaco T 1200 PG Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, tekutá opravná malta, s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravy betónových

MasterEmaco T 1200 PG Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, tekutá opravná malta, s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravy betónových Popis výrobku Opravná malta je rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, tekutá opravná malta pripravená na okamžité použitie. Táto hmota so sulfátovzdorným PC, hydraulickými spojivami, špeciálnymi pieskami, polymérovými

Podrobnejšie

T2QuickNet

T2QuickNet T2QuickNet Montážny návod Priame podlahové kúrenie Inštalácia do betónu SLOVENSKY Všeobecne Všeobecné pokyny Pozorne si prečítajte celý montážny návod. V prílohe nájdete protokol o uvedení do prevádzky,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Jotamastic 87

Microsoft Word - Jotamastic 87 Popis produktu je dvojzložkový, polyamínom vytvrdzovaný, abrazívne odolný, vysokosušinový epoxidový náter tolerantný k nižšej predpríprave povrchu, ktorý sa môže aplikovať vo vačších hrúbkach. Je dodávaný

Podrobnejšie

KOMO - SK

KOMO - SK KOMO produktový certifikát SKH Nieuwe Kanaal 9a, 6709 PA Wageningen, Holandsko P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Holandsko Telefón: +33 (0)317 45 34 25 E-mail: mail@skh.nl Web: http://www.skh.nl MODIFIKOVANÉ

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 30, 40, 50 (20W50), 10W30, 15W40

Podrobnejšie

R4238MPCPR

R4238MPCPR Vyhlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Podrobnejšie

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY www.quick-mix.sk Penetrácia Prostriedky upravujúce vlastnosti predovšetkým nasiakavých podkladov tak, že zjednocujú ich savosť, farebnosť, stálosť

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Sila inovácie Akustické podlahy SIRCONTEC moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb Trenčín, august 2012 Obsah Prečo je akustická podlaha potrebná? Konštrukcia akustickej

Podrobnejšie

MasterSeal M 790 Dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, vysokoodolná proti chemikáliám, na hydroizoláciu a ochranu

MasterSeal M 790 Dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, vysokoodolná proti chemikáliám, na hydroizoláciu a ochranu Popis výrobku je dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, poskytujúca vysokú chemickú a mechanickú odolnosť. Xolutec TM - nový rozmer v trvanlivosti Xolutec je inovatívny

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia materiálu a vrstvy Materiál y balené v balíkoch y

Podrobnejšie

IZON I L HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA Suchá priemyselne vyrábaná vodonepriepustná a paropriepustná omietková zmes na báze Portlan

IZON I L HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA Suchá priemyselne vyrábaná vodonepriepustná a paropriepustná omietková zmes na báze Portlan IZON I L HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA Suchá priemyselne vyrábaná vodonepriepustná a paropriepustná omietková zmes na báze Portlandského cementu, kremičitého piesku, unikátnej prísady (Izocomponent)

Podrobnejšie

Zdravé bývanie Baumit

Zdravé bývanie Baumit Baumit Klima Regulácia vlhkosti Čistý vnútorný vzduch Príjemné bývanie Interiér v pohode Zdravé steny, zdravý vzduch Klima omietky pre zdravý život Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie. Baumit Klima pre

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia:

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: 09-2011 Kedy zvýšiť pozornosť Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ H-31 Súvisiaci kód NATO H-537

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 0W30, 10W40, 10W60,, 5W40 Súvisiaci

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikagard Wallcoat N EN : VYH

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikagard Wallcoat N EN : VYH Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 07 03 001 0 0000021008 Verzia č. 1 EN 1504-2: 2004 08 0921 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 02 08 07 03 001

Podrobnejšie

Blanchon - Sport B211 matný B217 hodvábne matný lesk B210 tužidlo VLASTNOSTI Minimálny zápach Mimoriadna odolnosť proti oderu Odpovedá DIN , čas

Blanchon - Sport B211 matný B217 hodvábne matný lesk B210 tužidlo VLASTNOSTI Minimálny zápach Mimoriadna odolnosť proti oderu Odpovedá DIN , čas Blanchon - Sport B211 matný B217 hodvábne matný lesk B210 tužidlo VLASTNOSTI Minimálny zápach Mimoriadna odolnosť proti oderu Odpovedá DIN 18 032, časť 2, trieda R9: odolnosť proti sklzu Veľká odolnosť

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie

R4308JPCPR_SK

R4308JPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SMARTroof Norm, DDP B, FKD B, FKD RS, FKD RS C1, FKD RS C2, FRN, FLP, DDP-K, CLT C1 Thermal, CLT C2 Thermal, Core

Podrobnejšie

Microsoft Word - SK_SI_025_Peugeot_208_GTI_30_de.docx

Microsoft Word - SK_SI_025_Peugeot_208_GTI_30_de.docx 1. Oblasť použitia Postup opravy štruktúrového lakovania na vozidle Peugeot 208 GTI 30th s Radom 90 profesionálnymi autoservismi a lakovňami. Kód odtieňa KAH modelu 208 GTI 30th Special Edition je kombináciou

Podrobnejšie

R4308IPCPR_SK

R4308IPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP-RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit RT BT,

Podrobnejšie

G4222OPCPR_SK

G4222OPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 032, ECOBATT MUR ISOLERING 032, NATUROLL 032, TI KD 432, TP138, NATURBOARD 032, FAÇADE BOARD 032 B, UNIFIT

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Podlahár špeciálnych podláh Kód kvalifikácie C7122001-01534 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO-08 7122001 / Podlahár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO,

Podrobnejšie

katalog_PINTY_200871_tech.cdr

katalog_PINTY_200871_tech.cdr Technické spreje www.painthouse.sk ZINKOVÝ ZÁKLAD Zinkový základ pre studenú galvanizáciu. Dlhodobá ochrana na báze čistého zinku a špeciálnych živíc. Z169 Vysoko výdatný zinkový náter. Minimálne 99%-ný

Podrobnejšie

G4222LPCPR_SK

G4222LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC 035-V, ECOBATT 035, ECOBATT MUR ISOLERING 035, IDR 035, NATURBOARD 035, NATUROLL 035, TI135H, TIKD 135, TP425,

Podrobnejšie

G4222MPCPR_SK

G4222MPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 034, ECOBATT MUR ISOLERING 034, TI415, TP120A, TP435 B, TP440, TPKD430, UNIFIT 034, FAÇADE BOARD 034 B, AKUSTIK

Podrobnejšie

Farby na špeciálne účely Stenové povrchy, ktoré sú vystavené vlhkosti a rastu mikroorganizmov alebo sú pokryté odolnými škvrnami, nie je možné natrieť

Farby na špeciálne účely Stenové povrchy, ktoré sú vystavené vlhkosti a rastu mikroorganizmov alebo sú pokryté odolnými škvrnami, nie je možné natrieť Farby na špeciálne účely Stenové povrchy, ktoré sú vystavené vlhkosti a rastu mikroorganizmov alebo sú pokryté odolnými škvrnami, nie je možné natrieť obyčajnými disperznými farbami. V takýchto prípadoch

Podrobnejšie

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu?

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? V tehlovom dome postavenom z kvalitných pálených tehál POROTHERM Profi vytvoríte pre vašu rodinu najzdravšie a najpríjemnejšie prostredie pre život. Dom postavíte za pár mesiacov,

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny VIACÚČELOVÝ ANTIKORÓZNY HYDROFÓBNY PROSTRIEDOK Súvisiaci

Podrobnejšie

R4308LPCPR_SK

R4308LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, FPL-035, FPL-035 GVB, MPE, PTN, TP, FRK, FRV, FKD N, FKD N C1/C2, DP- 7, DP-8, DP-9,

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 SikaCor VEL EN VYHLÁSENIE O PARA

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 SikaCor VEL EN VYHLÁSENIE O PARA EN 1504-2 09 0921 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 02 06 02 00 031 0 000011 1010 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný

Podrobnejšie

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru Kvalita preverená časom Vysoká kvalita Vynikajúce spracovanie Moderný, efektný vzhľad Myšlienky s budúcnosťou. Sadrové strojové Ratio to sú sadrové strojové najvyššej kvality. Ideálne pre všetky náročné

Podrobnejšie

Firmenmappe_sky_Einz#2049CD

Firmenmappe_sky_Einz#2049CD Mimoriadne náro né úlohy sú našou silnou stránkou Edelstahl Rosswag najvä šia prevádzka pre vo né kovanie v južnom Nemecku vyrába kvalitné produkty sp ajúce najvyššie požiadavky Vedúci pracovníci Pfinztaler

Podrobnejšie

Systém na balkóny a terasy - Baumit Baumacol

Systém na balkóny a terasy - Baumit Baumacol Baumit Baumacol Systém na balkóny n Kompletný systém na realizáciu balkónov a terás n Ľahké a jednoduché spracovanie n Spoľahlivé a osvedčené riešenie Myšlienky s budúcnosťou. Systém na balkóny Baumacol

Podrobnejšie

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Profipress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Profipress S Technika vedenia potrubí A3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojmi z medi, červeného u alebo kremíkového

Podrobnejšie

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať

Podrobnejšie

TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia

TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia Špičková klimaticky aktívna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie pripájacej špáry TwinAktiv je špičkovou klimaticky aktívnou fóliou, ktorá mení svoje parametre v

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

DuPont Nonwovens Slide Format

DuPont Nonwovens Slide Format Typar SF Positioning = ENERGY! Typar SF kombinuje: vysoký počiatočný modul a vysoká prieťažnosť => vysoká energetická absorpcia Vysoká odolnosť počas inštalácie materiálu Vysoká odolnosť voči vytvoreniu

Podrobnejšie

Microsoft Word - PDS NAC CAR P Aquabase Plus Engine Bay Repair Process H1500V.SLK doc

Microsoft Word - PDS NAC CAR P Aquabase Plus Engine Bay Repair Process H1500V.SLK doc 2008-04-14 TIETO PRODUKTY SÚ URČENÉ LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE V OPRAVÁRENSTVE H1500V Proces opravy motorového priestoru systémom vodou riediteľných báz Aquabase Plus PRODUKT POPIS P935-1135 WB Engine

Podrobnejšie

Výrobky s obsahom prchavých organických látok (VOC)

Výrobky s obsahom prchavých organických látok (VOC) There are no translations available. Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky výrobky s obsahom prchavých organických látok a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor -1 MetalTop EN : 2004 EN 13813

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor -1 MetalTop EN : 2004 EN 13813 Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 04 005 0 000002 1180 Verzia č. 1 Sikafloor -1 MetalTop EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č.

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor-400 N Elastic EN : 2004 EN 1381

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor-400 N Elastic EN : 2004 EN 1381 Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 05 01 001 0 0000011008 Verzia č. 1 EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 08 0921 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 02 08 05 01 001 0 000001 1008 EN 13813:2002 1. Typ výrobku:

Podrobnejšie

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné

STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné STATIKA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ V priebehu užívania pôsobia na okenné konštrukcie nasledovné zaťaženia: zaťaženie od hmotnosti zaťaženie vetrom prídavné zaťaženia (zaťaženia pri zatváraní, otváraní, údržbe,

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ENERGY EFFICIENCY ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY ECONOMIC PROSPERITY Význam (správneho) merania a overovania údajov pri energetických auditoch Ing. Ladislav Piršel, PhD. alocons spol. s r.o. Povinnosti energetického

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor-160 EN : 2004 EN 13813:

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor-160 EN : 2004 EN 13813: Vydanie: 02.05.2014 Identifikačné č. 02 08 01 02 050 0 0000211008 Verzia č. 1 Sikafloor-160 EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 13 0921 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sikafloor -160 02 08 01 02 050 0 000021 1008

Podrobnejšie

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-35 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model 2 z 12 Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK

LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK led street lamp technológia Technológia COB LED ako nová technológia verejného osvetlenia je priateľská k životnému prostrediu. Prednosťou týchto svietidiel je pevná konštrukcia,

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o.

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o. AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Stav plochých striech bytových domov nízka a nepostačujúca úroveň tepelnej ochrany vysoká poruchovosť hydroizolácií Zateplenie strechy tepelná ochrana zníženie

Podrobnejšie

Titstr_font

Titstr_font DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) Projekt pre stavebné povolenie Apríl 2018 Číslo zák.: 18025 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: Objekt: Diel: DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) SO 01 Detské ihrisko DOP

Podrobnejšie

Prospekt Aquatherm_SK

Prospekt Aquatherm_SK colours of innovation Innovation in Farbe inovácia vo svete farieb state of the pipe 1 AEROFLEX - SK, s. r. o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika /sklad-kancelárie-areál BSD/ GSM: +421

Podrobnejšie

Microsoft Word - Venti3PlusSatin

Microsoft Word - Venti3PlusSatin Herbol - Venti 3Plus Satin Popis výrobku Herbol-Venti 3Plus Satin je hodvábne lesklý, tixotropný lak na báze alkydovej živice na drevené stavebné časti ako okná a balkónové dvere, ktorý vysoko reguluje

Podrobnejšie

MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL

MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL CLT panely CLT = cross laminated timber = krížovo lepené drevo CLT panely sú stavebný materiál s najlepšími vlastnosťami pre moderné drevostavby, vyrobený z kolmo

Podrobnejšie

SL street-a viditeľný rozdiel

SL street-a viditeľný rozdiel SL street-a 3 000 slov led SL street-a 3 000 since 2003 custom made made in Slovakia warranty 5 years NICHIA LEDs high efficiency lm/w Použitie ulice a priechody pre chodcov parkoviská a parky priemyselné

Podrobnejšie

2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart

2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart 2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart Typ ostenia Rovné ostenie Rekonštrukcia / novostavba Zalomené ostenie Rekonštrukcia / novostavba Tepelná izolácia Novostavba Montážny

Podrobnejšie

INTERNI DOPIS

INTERNI DOPIS TEHNICKÝ LIST 08.02.05-SVK VODOTESNÉ HMOTY HYDROSOL Decor base Dekoratívna vodotesná hmota 1. Popis, použitie HYDROSOL Decor base je vnútorná, predpripravená elastická hmota na dekoratívnu úoravu stenových

Podrobnejšie

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-18 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

P91_Vermiplaster_SK.indd

P91_Vermiplaster_SK.indd P91.sk Omietkové a fasádne systémy 12/2014 P91.sk Protipožiarne omietky Knauf P91.sk - Knauf Novinka P91.sk Knauf P91.sk Protipožiarne omietky Knauf Obsah Strana Protipožiarna sadrová omietka Obsah Popis

Podrobnejšie