Rozbor zásahovej činnosti

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rozbor zásahovej činnosti"

Prepis

1 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vajanského 22, Trnava Č. p.: KRHZ-TT-OPR-8-7/211 Trnava, Prílohy: 7/ 7 Schvaľujem: riaditeľ KR HaZZ v Trnave pplk. Mgr. Mrva Vladimír ROZBOR ZÁSAHOVEJ ČINNOSTI Hasičského a záchranného zboru Trnavského kraja za rok 21 Spracoval: oddelenie operačného riadenia a IZS

2 2 Prehľad zásahovej činnosti Trnavského kraja za rok 21 Zásahová činnosť HaZZ V roku 21 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 2652 zásahov. Z toho bolo 96 výjazdov k požiarom (34,2%), 35 výjazdov k požiarom bez zásahu (1,3%), 82 výjazdov k technickým zásahom (3,9%), 8 výjazdov k dopravným nehodám (3,2%), 39 k ekologickým zásahom (1,5%) a 52 k planým poplachom (1,9%). V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol počet výjazdov o 169, pričom počet výjazdov k požiarom vrátane požiarov bez zásahu sa znížil o 184, počet výjazdov k technickým zásahom sa zvýšil o 276, počet výjazdov k dopravným nehodám sa zvýšil o 12 a počet výjazdov k ekologickým zásahom sa znížil o 26. Výjazdy k planým poplachom klesli v porovnaní s rokom 29 o 17. Rok Výjazdy Požiare bez Technické Dopravné Ekologické Plané Požiare celkom zásahu zásahy nehody zásahy poplachy Rozdiel Rok 21 Požiare Požiar bez Technické Dopravné Ekologické Plané zásahu zásahy nehody zásahy poplachy Spolu Škody Uchránené hodnoty Usmrtení dospelí Usmrtené deti 2 2 Zranení dospelí Zranené deti Zachránení dospelí Zachránené deti Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ za roky 29 a Udalosti celkom Požiare Technické zásahy Dopravné nehody Ekologické zásahy Plané poplachy

3 3 Rozdelenie výjazdov vykonaných jednotkami HaZZ za obdobie od až percentuálne podľa druhu udalostí 31% 3% 36% 1% 2% Požiare Technické zásahy Dopravné nehody Ekologické zásahy Plané poplachy Z hľadiska vývoja zásahovej činnosti bol v roku 21 v porovnaní s rokom 29 zaznamenaný nárast celkového počtu výjazdov, čo je ovplyvnené najmä nárastom technických zásahov a dopravných nehôd. 3 Vývoj zásahovej činnosti podľa druhu udalostí za obdobie rokov 2 až udalosti požiare+pbz TZ sam. DN Ek Z PP Z podrobnejšej analýzy zásahovej činnosti podľa mesiaca, dátumu a času výjazdu možno konštatovať, že maximum zásahovej činnosti v roku 21 bolo zaznamenané v mesiacoch máj, jún a júl. Štatisticky najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v mesiacoch február a september. Z hľadiska počtu výjazdov podľa dňa v týždni možno konštatovať mierne zvýšenie počtu výjazdov v pondelok a piatok a pokles počtu výjazdov v utorok. Pri analýze časov výjazdov k udalostiam

4 4 podľa dennej doby pozorujeme výrazné maximum v poobedňajších a večerných hodinách v čase od 13. do 21. hodiny a výrazné minimum v nočných a ranných hodinách v čase od 1. do 6. hodiny. 4 Prehľad výjazdov k udalostiam jednotiek HaZZ podľa jednotlivých mesiacov I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

5 5 Výjazdy jednotiek HaZZ v roku 21 k udalostiam podľa dennej doby Zásahová činnosť v roku 21 podľa jednotlivých okresov

6 6 Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ ku všetkým druhom udalostí za obdobie od 1.1. do podľa okresov Trnava 24% D. Streda 21% Skalica 9% Senica 11% Piešťany 11% Hlohovec 9% Galanta 15% Okres Dunajská Streda Spolu bolo vykonaných 568 výjazdov, z toho 225 k požiarom (39,6%), 326 k technickým zásahom (57,4%), 6 výjazdov k ekologickým zásahom (1,1%) a 11 k planým poplachom (1,9%) z celkového počtu výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 45, pričom počet výjazdov k požiarom vzrástol o 13 a výjazdy k technickým zásahom vzrástli o 54, počet planých poplachov bol 11, čo je o 5 menej ako v predchádzajúcom roku. K dopravným nehodám bolo vykonaných 162 výjazdov, čo je 49,7% z počtu technických zásahov a 28,5% všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 6. Ekologické zásahy zaznamenali pokles o 17 výjazdov. Galanta Spolu bolo vykonaných 41 výjazdov, z toho 129 k požiarom (32,2%), 257 k technickým zásahom (64,1%), 8 výjazdov k ekologickým zásahom (2%) a 7 planých poplachov (1,7%) z celkového počtu výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku poklesol počet výjazdov o 22, pričom počet výjazdov k požiarom poklesol o 84, výjazdy k technickým zásahom vzrástli o 69 a planých poplachov bolo 7, čo je pokles o 5. K dopravným nehodám bolo vykonaných 134 výjazdov, čo je 52,1% z celkového počtu technických zásahov a 33,4% zo všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku sa počet výjazdov k dopravným nehodám zvýšil o 19. Ekologické zásahy zaznamenali pokles o 2. Hlohovec Spolu bolo vykonaných 237 výjazdov, z toho 94 k požiarom (39,7%), 137 k technickým zásahom (57,8%), 4 výjazdy k ekologickým zásahom (1,7%) a 2 plané poplachy (,8%). Oproti predchádzajúcemu roku poklesol počet výjazdov o 14, pričom počet výjazdov k požiarom poklesol o 44 a výjazdy k technickým zásahom vzrástli o 35. Výjazdy k planým poplachom klesli o 7. K dopravným nehodám bolo vykonaných 66 výjazdov, čo je 48,2% z počtu technických zásahov a 27,8% všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 6. Ekologické zásahy zaznamenali pokles o 2 výjazdy.

7 Názov osi 7 Piešťany Spolu bolo vykonaných 286 výjazdov, z toho 91 k požiarom (31,8%), 182 k technickým zásahom (63,6%), 6 výjazdov k ekologickým zásahom (2,1%) a 7 planých poplachov (2,4%) z celkového počtu výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 53, pričom počet výjazdov k požiarom vzrástol o 7, výjazdy k technickým zásahom vzrástli o 53. Výjazdy k planým poplachom zaznamenali pokles o 7 výjazdov. K dopravným nehodám bolo vykonaných 82 výjazdov, čo je 45,1% z počtu technických zásahov a 28,7% zo všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zvýšeniu výjazdov k dopravným nehodám o 13. Ekologických zásahov bolo 6, čo je rovnaký počet ako minulý rok. Senica Spolu bolo vykonaných 298 výjazdov, z toho 81 k požiarom (27,2%), 21 k technickým zásahom (7,5%), žiadny výjazd k ekologickým zásahom (%) a 7 planých poplachov (2,3%) z celkového počtu výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 14, pričom počet výjazdov k požiarom poklesol o 29, výjazdy k technickým zásahom vzrástli o 47. Výjazdy k planým poplachom vzrástli o 4. K dopravným nehodám bolo vykonaných 113 výjazdov, čo je 53,8% z počtu technických zásahov a 37,9% zo všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 35. Ekologické zásahy zaznamenali pokles počtu o 8 výjazdov. Skalica Spolu bolo vykonaných 226 výjazdov, z toho 54 k požiarom (23,9%), 164 k technickým zásahom (72,6%), 3 výjazdov k ekologickým zásahom (1,3%) a 5 planých poplachov (2,2%) z celkového počtu výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 56, pričom počet výjazdov k požiarom poklesol o 8, výjazdy k technickým zásahom vzrástli o 66. Výjazdov k planým poplachom bolo 5, čo je rovnaký počet ako v roku 29. K dopravným nehodám bolo vykonaných 54 výjazdov, čo je 32,9% z počtu technických zásahov a 23,9% zo všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu výjazdov k dopravným nehodám o 19. Ekologické zásahy zaznamenali pokles o 2 výjazdy. Trnava Spolu bolo vykonaných 636 výjazdov, z toho 267 k požiarom (42%), 344 k technickým zásahom (54,1%), 12 výjazdov k ekologickým zásahom (1,9%) a 13 planých poplachov (2%) z celkového počtu výjazdov. Oproti prechádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 37, pričom počet výjazdov k požiarom klesol o 39 a výjazdy k technickým zásahom vzrástli o 72. Počet planých poplachov vzrástol o 3. K dopravným nehodám bolo vykonaných 189 výjazdov, čo je 59,4% z počtu technických zásahov a 29,7% všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 22. Ekologické zásahy vzrástli o 1 výjazd. 7 Porovnanie výjazdov podľa OR HaZZ v rokoch 29 a D. Streda Galanta Piešťany Senica Skalica Trnava

8 8 Rozbor zásahovej činnosti podľa jednotlivých druhov udalostí Výjazdy k požiarom Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ k požiarom v roku 29 a 21 podľa okresov D. Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Prehľad najčastejších výjazdov k požiarom v rámci kraja v roku požiar bez zásahu skládok odpadov a odpadných produktov budov bytového fondu a rodinných domov jednoúčeľové budovy pre skladovanie stohy okrem žatvy budovy a haly pre výrobu a služby opustené a demolačné budovy ostatné prírodné prostredie tráva a strniská lesy kontajnery na odpad prostriedky cestnej dopravy Prehľad výjazdov jednotiek HaZZ k požiarom špecifikovaný podľa jednotlivých typov objektov je uvedený v tabuľke príloha č.3. Najväčší počet výjazdov k požiarom v roku 21 bol zaznamenaný pri požiaroch dopravných prostriedkov cestnej dopravy (15) v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 5, pri

9 9 vypaľovaní s počtom (117) pokles o 28, kontajnerov (16) pokles o 11, bytového fondu (61) nárast o 1, rodinných domov (82) nárast o 1, skládok odpadov a smetísk (75) pokles o 62 a ostatného prírodného prostredia (49) pokles o 21. Priemerne na jeden požiar boli nasadení 5 príslušníci, priemerný čas trvania zásahu na jednom požiari bol 88 minút. Percentuálne vyjadrenie výjazdov k požiarom podľa jednotlivých okresov v roku 21 Trnava 27% D. Streda 24% Skalica 6% Senica 9% Piešťany 1% Hlohovec 1% Galanta 14% Výjazdy k záchranným a technickým zásahom Prehľad výjazdov k záchranným a technickým zásahom podľa jednotlivých druhov je uvedený v tabuľke príloha č Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ k záchranným a technickým zásahom podľa okresov v roku 29 a D. Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava

10 1 V roku 21 bolo zaznamenaných 82 výjazdov k technickým zásahom bez dopravných nehôd. Počet výjazdov ku všetkým technickým zásahov vrátane dopravných nehôd je 162 zásahov čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená vysoký nárast o 396 výjazdov. Súvisí to najmä s nárastom počtu výjazdov k dopravným nehodám (+12), pričom počet technických zásahov okrem dopravných nehôd vzrástol o (+276). Najväčší podiel na technických zásahoch majú naďalej dopravné nehody (8), iné technické zásahy (331) a technická pomoc (255). Na území trnavského kraja bolo v priebehu roka zaznamenaných 154 výjazdov v súvislosti s povodňovými prácami. Priemerne na jeden technický zásah boli nasadení 4 príslušníci, priemerný čas likvidácie jedného technického zásahu bol 98 minút. Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ za rok 21 k technickým zásahom celkom podľa okresov Trnava 19% D. Streda 2% Skalica 13% Galanta 15% Senica 12% Piešťany 12% Hlohovec 9% Výjazdy k dopravným nehodám a zásahom v cestnej doprave V roku 21 bolo vykonaných na území kraja 8 výjazdov k dopravným nehodám, čo predstavuje 49,4% všetkých technických zásahov spolu a 3,2% všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu počtu výjazdov k dopravným nehodám o 12. Pri dopravných nehodách bolo usmrtených 22 osôb (v porovnaní s rokom 29 pokles o 13), zranených 746 osôb (pokles o 9) a zachránených 1165 osôb (nárast o 22). Pri výjazdoch k dopravným nehodám boli na jeden takýto zásah nasadení priemerne 5 príslušníci a priemerný čas trvania jednej takejto udalosti bol 81 minút.

11 11 Podieľ výjazdov k dopravným nehodám na výjazdoch k technickým zásahom v roku 21 podľa okresov D. Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava TZ celkom DN Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ k dopravným nehodám v roku 29 a 21 podľa okresov D. Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava 29 21

12 12 Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ v roku 21 k dopravným nehodám podľa okresov Trnava 24% D. Streda 2% Skalica 7% Senica 14% Piešťany 1% Hlohovec 8% Galanta 17% Výjazdy k ekologickým zásahom Prehľad výjazdov k ekologickým zásahom je uvedený v tabuľke príloha 4. Výjazdy jednotiek k ekologickým zásahom (celkový počet v roku 21 bol 39 výjazdov) predstavujú 1,5% z celkového počtu zásahov jednotiek HaZZ v Trnavskom kraji. Oproti predchádzajúcemu roku 29 poklesol počet výjazdov k ekologickým zásahom o 26. Z celkového počtu ekologických zásahov bolo vykonaných 19 výjazdov k úniku ropných produktov. Priemerný čas trvania jednej udalosti 137 minút a priemerný počet nasadených na jeden zásah 5 príslušníci. Porovnanie výjazdov jednotiek HaZZ k ekologickým zásahom v roku 29 a D. Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava 29 21

13 13 Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ v roku 21 k ekologickým zásahom podľa okresov Trnava 31% D. Streda 15% Galanta 21% Skalica 8% Senica % Piešťany 15% Hlohovec 1% Výjazdy k planým poplachom Prehľad výjazdov k jednotlivým druhom planých poplachov (s počtom 52) je uvedený v tabuľke príloha 4. Počet planých poplachov v roku 21 poklesol v porovnaní s rokom 29 o 17, pričom počet výjazdov (9) pri ktorých boli zneužité jednotky HaZZ, klesol o 2. Najviac planých poplachov bolo zaznamenaných v súvislosti s príznakmi horenia (29). Výjazdy jednotiek HaZZ Trnavského kraja k planým poplachom predstavujú 2 % z celkového počtu výjazdov. Výjazdy k cvičeniam Jednotky HaZZ Trnavského kraja vykonali v roku 21 spolu 234 cvičení rôznych druhov. Z uvedeného počtu vykonaných cvičení predstavujú previerkové cvičenia (s počtom 185) celkovo 79,1 %, taktické cvičenia (42) predstavujú 17,9 %, zostatok tvoria (1) povodňové cvičenie a (6) cvičení iného druhu. Počet vykonaných cvičení podľa druhu je uvedený v tabuľke príloha 4. Doplňujúce údaje Z hľadiska použitia ochranných prostriedkov bolo vykonaných 264 zásahov s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, z toho pri požiaroch 244x, pri technických zásahoch 14x, pri ekologických zásahoch 6x, priemerný počet zasahujúcich v ADP pri jednej udalosti je 2,7 príslušníka, 2x boli použité ochranné odevy na ochranu pred chemickými látkami, odevy proti tepelnému žiareniu použité neboli. Mobilná výšková technika bola nasadená spolu pri 64 udalostiach, počet zásahov vykonaných lezeckou technikou 11x. Pri 5 zásahoch bol použitý pretlakový ventilátor, odsávač dymu nebol použitý. Záchranné člny boli použité pri 1 udalostiach, na zásahy pod vodnou hladinou bolo pri 6 zásahoch nasadených spolu 1 potápačov s celkovým časom zásahu 1 hod 12 min.

14 14 V rámci zásahovej činnosti príslušníkov jednotiek HaZZ Trnavského kraja bolo potrebné 61x zvolať príslušníkov do pohotovosti: Požiar 25 x, celkový počet zvolaných 549 prísl. TZ 172 x, celkový počet zvolaných 19 prísl. DN 18 x, celkový počet zvolaných 217 prísl. EZ 7 x, celkový počet zvolaných 16 prísl. Pri 3 požiaroch bol zriadený stály riadiaci štáb zdolávania udalosti. Došlo k zraneniu príslušníkov pri zásahovej činnosti: SE 1 príslušník pri požiari, nebol PN, ľahké zranenie pri požiari rodinného domu v obci Borský Mikuláš, jednalo sa o popálenie dolnej končatiny Prehľad počtu nahlásených udalostí prostredníctvom Koordinačného strediska IZS 29 Výjazdy celkom Nahlásené cez KS IZS Výjazdy celkom Požiare Požiare bez zásahu Technické zásahy Dopravné nehody Ekologické zásahy Plané poplachy Výjazdy celkom Nahlásené cez KS IZS Výjazdy celkom Požiare Požiare bez zásahu Technické zásahy Dopravné nehody Ekologické zásahy Plané poplachy Percentuálne 45,6 % 35,9 % 4 % 3,4 % 73,9 % 41 % 28,8 % Porovnanie s rokom 29 47,3 % 35,7 % 45,8 % 31,8 % 79,7 % 24,6 % 52,2 % Návrh opatrení V rámci odbornej prípravy príslušníkov odd. OOR a IZS klásť zvýšený dôraz na znalosti o zásahovom obvode Krajského riaditeľstva Trnava, jeho infraštruktúre ako aj jeho charakteristike. Získané poznatky spoločne konzultovať na operačných strediskách okresných riaditeľstiev Príslušníkov odd. OOR a IZS oboznamovať s novo zaradenou technikou a technickým vybavením jednotiek HaZZ formou ukážky a popisom ich technických parametrov Klásť zvýšený dôraz na špecifikáciu pri určovaní druhov udalostí Zdokonaľovať znalosti pri obsluhe komunikačno-informačného systému KR HaZZ v Trnave Dôsledne spracovávať informácie v systéme Coord Com

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 vý

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 vý ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 k požiarom (32 %), 31 k požiarom bez zásahu (1 %), 927

Podrobnejšie

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569 výjazdov. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 v

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569 výjazdov. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 v ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2018 V roku 2018 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3569. Z celkového počtu zásahov bolo 1006 k požiarom (30 %), 20 k požiarom bez zásahu (1 %), 1082 k technickým

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

Rozbor

Rozbor NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE R O Z B O R pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a chorôb z povolania z organizácií v pôsobnosti orgánov Národného inšpektorátu práce za I. polrok 9 1. Závaţné pracovné

Podrobnejšie

35_2010[1]

35_2010[1] KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ročník: 2010 V Prešove 2. novembra 2010 Číslo:

Podrobnejšie

(rozkaz-pru\236n\375 \350as)

(rozkaz-pru\236n\375 \350as) Z B I E R K A P O K Y N O V RIADITEĽA KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Ročník: 2011 Prešov 17.05.2011 Číslo: 35 O b s a h I. časť 35. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyhodnotenie NÚ tabuľka zimne obdobie docx

Microsoft Word - Vyhodnotenie NÚ tabuľka zimne obdobie docx !! Vyhodnotenie nehodových úsekov a nehodových miest v Banskobystrickom kraji za zimné obdobie od 01.10.201 15 do 31.03.2016 Nehodový úsek v zimnom období (01.10.2015 31.10.2016) okr. Žarnovica Okres Žarnovica,

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

v územnom obvode Okresného úradu Tvrdošín TVRDOŠÍN 2016

v územnom obvode Okresného úradu Tvrdošín TVRDOŠÍN 2016 v územnom obvode Okresného úradu Tvrdošín TVRDOŠÍN 2016 Táto príručka je určená pre obce, právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, školy a školské zariadenia k získaniu základných informácií o realizácii

Podrobnejšie

KR HaZZ V TRNAVE

KR HaZZ V TRNAVE KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRNAVE R O Z B O R P O Ţ I A R O V O S T I za rok 2009 na území Trnavského kraja Spracoval : mjr. Mgr. Ivan Peťko Trnava, 27.01.2009 1 Základné informácie

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

I

I ZBIERKA INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 1 Prešov 2. januára 2017 Ročník 2017 O b s a h : 1. Rozkaz riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského

Podrobnejšie

Web OÚ MP 1_2017 Príručka Iinformačný systém CO

Web OÚ MP 1_2017 Príručka Iinformačný systém CO EKP COaKR-506/1-41 Okresný úrad Martin Odbor krízového riadenia Námestie S. H. Vajanského č.1 Metodická príručka 1/2017 ÚVOD Táto príručka je určená pre riadiace orgány civilnej ochrany obcí, právnických

Podrobnejšie

Mesto Liptovský Hrádok Poriadok č. 2/2018 požiarny poriadok mesta Schválené: Platné: Účinné:

Mesto Liptovský Hrádok Poriadok č. 2/2018 požiarny poriadok mesta Schválené: Platné: Účinné: Mesto Liptovský Hrádok Poriadok č. 2/2018 požiarny poriadok mesta Schválené: 31.8.2018 Platné: 31.8.2018 Účinné: 1.9.2018 V súlade s 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Dohňany dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Dohňany dňa VZN schválené dňa

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Dohňany dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Dohňany dňa VZN schválené dňa Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Dohňany dňa 16.2.2018 Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Dohňany dňa 3.3.2018 VZN schválené dňa 4.3.2018 uznesením č. 2018/24/269 VZN vyvesené na úradnej

Podrobnejšie

MESTO HLOHOVEC - MESTSKY URAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ v Hlohovci dňa Číslo materiálu: Správa o bezpečnostnej situácii v územ

MESTO HLOHOVEC - MESTSKY URAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ v Hlohovci dňa Číslo materiálu: Správa o bezpečnostnej situácii v územ MESTO HLOHOVEC - MESTSKY URAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ v Hlohovci dňa 24. 4. 2014 Číslo materiálu: Správa o bezpečnostnej situácii v územnom obvode OO PZ Hlohovec za rok 2013 Predkladá: Peter

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIŠOV č. 2016/01 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LIŠOV A ŠTATÚT DOBROVOĽN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIŠOV č. 2016/01 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LIŠOV A ŠTATÚT DOBROVOĽN VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIŠOV č. 2016/01 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LIŠOV A ŠTATÚT DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LIŠOV Návrh vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita bola na dobrej úrovni. V oblasti hospodárskej mobilizácie

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

MESTO STARÁ TURÁ

MESTO  STARÁ  TURÁ MESTO STARÁ TURÁ Mestský úrad Stará Turá V Starej Turej, 7. 2. 2018 Bod programu: 18 Materiál pre XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 15.2.2018 ------------------------------------

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

E V A K U Á C I A

E V A K U Á C I A MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A CIVILNEJ OCHRANY HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Podrobnejšie

košela-zimna služba

košela-zimna služba V E P O S, Žilinská ul. č. 1, B R A T I S L A V A Materiál na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava Staré Mesto dňa 06.05.2008 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Vzor VZN pre obce, ktoré majú verejnú kanalizáciu

Vzor VZN pre obce, ktoré majú verejnú kanalizáciu OBEC STREŽENICE VZN: 2/2015 Počet strán: 6 Strana: 1 Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 2/2015 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE STREŽENICE Toto VZN

Podrobnejšie

Zbierka zákonov SR - 611/2006 Z. z. znenie

Zbierka zákonov SR - 611/2006 Z. z. znenie Vyhláška č. 611/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hasičských jednotkách (v znení č. 201/2015 Z. z., 30/2017 Z. z.) Čiastka 233/2006 Platnosť od 30.11.2006 Účinnosť od 01.03.2017

Podrobnejšie

Page 1 of 10 Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja západné Slovensko (KRR). Predstavujeme Vám aktivity za uplynulé obdobie. Podrobnejšie informácie o podujatiach nájdete na našej webovej stránke

Podrobnejšie

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov sna

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov sna Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 www.olympic.sk www.olov.webnode.sk 2014 VYHODNOTENIE 2014 Na základe dotazníkov, ktoré zaslali Olympijské kluby SR bola vytvorená štatistika a následné ročné vyhodnotenie 2014 podľa jednotlivých vekových

Podrobnejšie

Ethan Frome

Ethan Frome Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove Bod č.: 3 Správa o činnosti obce v oblasti : Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi a Civilnej ochrany Pracovnej zdravotnej služby za rok : 2015 Predkladateľ

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2017__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2017__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 217 Bratislava, december 218 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 218 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

Schválenie VZFUU PVaPL

Schválenie VZFUU PVaPL OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č. j.: S/2012/00073-VZFUU V Senici, dňa 1. 2. 2012 Verejná vyhláška č. 2/2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické

Podrobnejšie

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil Rýchly komentár Rast cien bývania sa v polovici roka 019 zmiernil V. štvrťroku 019 pokračovalo mierne ochladzovanie slovenského trhu s bývaním zo začiatku roka. Podiel na tom má pravdepodobne aj pôsobenie

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

Doprava

Doprava SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 DOPRAVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je stav a smerovanie dopravy vo vzťahu k životnému prostrediu? V objeme prepravených osôb

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft Word - strana 1.doc

Microsoft Word - strana 1.doc Geografická podpora medzinárodného taktického a ukážkového cvičenia HaZZ. npor. Ing. Jozef Blažeňák, npor. Ing. Jerguš Lapin Topografický ústav, Ružová 8 974 53 Banská Bystrica, Slovensko blazenak@topu.army.sk,

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr.

Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr. v 131 Bratislava - Komárno 70 Bratislava - Kvetoslavov km Vlak 4301 4303 R 800 v w f v 4307 4309 4311 h IDS BK Bratislava - Kvetoslavov 4313 4315 4317 4319 131 v Prešov 0 Bratislava hl.st. 110,120,130

Podrobnejšie

Vývoj finanènej krízy za posledný rok

Vývoj finanènej krízy za posledný rok 16. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 1. - 2. jún 2011 URČENIE KRITICKÝCH MIEST V DOPRAVE HASIACICH LÁTOK

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vymer c SKAND+zamestnanci.doc

Microsoft Word - Vymer c SKAND+zamestnanci.doc Trnavský samosprávny kraj P.O.BOX 128, Starohájska č. 10, 917 01 TRNAVA Číslo spisu: 2327 /2011/SHS V Trnave: 07.01.2011 Výmer cestovného TTSK č. 1 /2011 Trnavský samosprávny kraj a SKAND Skalica, spol.

Podrobnejšie

Šablona dokumentu

Šablona dokumentu 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 21. - 22. máj 2014 VYUŽITIE METÓD ANALÝZY RIZÍK PRI PROTIPOŽIARNEJ

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 12. august 2014 Predpoklady pre rok 2014 potvrdené Henkel zaznamenal v druhom štvrťroku uspokojivé výsledky Presvedčivý organický rast obratu o 3,3 % Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol

Podrobnejšie

VÝSLEDKY ROZHODOVANIA O PROJEKTOCH PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2019 DELIBERÁCIA ONLINE HLASOVANIE FINÁLNE UMIESTNENIE Požadovaná Projekty v okrese Dunaj

VÝSLEDKY ROZHODOVANIA O PROJEKTOCH PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2019 DELIBERÁCIA ONLINE HLASOVANIE FINÁLNE UMIESTNENIE Požadovaná Projekty v okrese Dunaj VÝSLEDKY ROZHODOVANIA O PROJEKTOCH PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2019 Projekty v okrese Dunajská Streda "Nech stodola tancom žije" 131 10,54 5,27 573 12,71 6,36 11,62 1 5 000 Škola pod korunami stromov 108

Podrobnejšie

P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky pa

P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky pa P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky parcely registra CKN parc. č. : 63 záhrada o výmere 247

Podrobnejšie

Slovensko-Bratislava: Služby požiarnych zborov a záchranné služby

Slovensko-Bratislava: Služby požiarnych zborov a záchranné služby 1 / 5 Toto oznámenie na webovej stránke : udl?uri=:notice:99266-2019:text:sk:html -: Služby požiarnych zborov a záchranné služby 2019/S 043-099266 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vybrané odvetvia

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RAČA

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RAČA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača Dňa...2019 Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava- Rača Predkladateľ:

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Článok KM

Článok KM Ţ I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ţ I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ţ I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 3/2011 ANALÝZA VYUŽÍVANIA POZEMNEJ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ANALYSIS

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 216 Bratislava, december 217 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 217 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

biatec_apr09.indd

biatec_apr09.indd 8 ročník 17, 4/2009B I Vývoj platobnej bilancie v roku 2008 VÝVOJ NA BEŽNOM ÚČTE PLATOBNEJ BILANCIE Za január až december 2008 sa saldo bežného účtu platobnej bilancie medziročne zhoršilo o 1 108,7 mil.,

Podrobnejšie

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Radlinského 6, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo HZUBA-10/

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Radlinského 6, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo HZUBA-10/ HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Radlinského 6, 811 07 Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo HZUBA-10/2019-003 Vybavuje/linka Bratislava npor. Ing. Beáta

Podrobnejšie

Článok Wroclaw

Článok Wroclaw 20. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015 PÔSOBENIE HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY V RÁMCI

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ ZMLUVA Číslo : KRHZ - 405/QPE uzatvorená podľa 10 ods. 5 zákona č. 523/2003 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z

RÁMCOVÁ ZMLUVA Číslo : KRHZ - 405/QPE uzatvorená podľa 10 ods. 5 zákona č. 523/2003 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z RÁMCOVÁ ZMLUVA Číslo : KRHZ - 405/QPE - 2005 uzatvorená podľa 10 ods. 5 zákona č. 523/2003 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej

Podrobnejšie

Innogy_poziarne alarmy_DL_VSE.indd

Innogy_poziarne alarmy_DL_VSE.indd KÝM PRÍDU HASIČI MÔŽE BYŤ NESKORO POŽIARNY ALARM Stihnete sa zachrániť? 1137 požiarov 85 zranených osôb 21 ľudí prišlo o život * Požiarne štatistiky slovenských domácností v období január október 2016

Podrobnejšie

web

web Občianske združenia zapojené do programu finančnej podpory V roku 2007 sa o finančnú podporu MŠ SR uchádzalo 42 občianskych združení pôsobiacich v oblasti detí a mládeže. O túto dotáciu sa mohli uchádzať

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z. Kód projektu: 309190N873 Kód ŽoNFP: NFP309190N873

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 15/ 2017 zo dňa 7. februára 2017 o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa

Podrobnejšie

rkcp120

rkcp120 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x 3305 3001 ~ 6 3371 6 3041 ~ 6 h IDS BK Bratislava - Cífer 3307 RR 701 Zo stanie Kúty Myjava 0

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

kcp

kcp u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x f d RR 1767,* w _ x f 3305 3001 ~ 6 1731,) 6 2001 ~ 6 3307 h IDS BK Bratislava - Cífer RR 701

Podrobnejšie

ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 026/2011 I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Základná škola, Trieda SNP 20 so sídlom: Trieda SNP 20, Banská Byst

ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 026/2011 I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Základná škola, Trieda SNP 20 so sídlom: Trieda SNP 20, Banská Byst ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č. 026/2011 I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Základná škola, Trieda SNP 20 so sídlom: Trieda SNP 20, Banská Bystrica 974 47 Zastúpený: PaedDr. Jarmilou Bukovou, riaditeľkou

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA V školskom roku 2016/2017 sa otvárajú triedy s počtami žiakov uvedenými v tabuľke č. 1. Tabuľka 1 ŠTUDIJNÉ

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012 CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok / Year OBJEM A POČET PREVODOV SPOLU Value and Number of Transfers Total POČET PREVÁDZKOVÝCH DNÍ/Number of Days of Operation

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 29.11.2016 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d   g e o d é z i e,   k a r t o g r a f i e   a   k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

Správa o hodnotení plnenia úloh za I

Správa o hodnotení plnenia úloh za I Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica 128 059 60 Vysoké Tatry V Kontrakte na rok 2015 (ďalej len Kontrakt ), uzatvorenom dňa 16. decembra 2014 medzi Ministerstvom financií

Podrobnejšie

Štatút Sociálnej poisťovne

Štatút Sociálnej poisťovne Materiál predkladaný na 2/19 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne konané dňa 8. apríla 2019 11 INFORMÁCIA O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ V ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH SOCIÁLNEJ POISŤOVNE V ROKU 2018 Dôvod predloženia:

Podrobnejšie

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE- 820/2015 uzatvorená podľa 659 až 662 Občianskeho zákonníka a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE- 820/2015 uzatvorená podľa 659 až 662 Občianskeho zákonníka a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE- 820/2015 uzatvorená podľa 659 až 662 Občianskeho zákonníka a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 42 zo dňa 12. júna 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. Termínová listina - jesenná časť

Podrobnejšie

Microsoft Word - CESOM2016_Pokyny_final.doc

Microsoft Word - CESOM2016_Pokyny_final.doc SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava P O K Y N Y Národných rebríčkových pretekov INOV 8 cup v orientačnom behu na strednej a na dlhej trati CENTRAL EUROPEAN SPRING ORIENTEERING

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 4188/2018 Lipták/298 15

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 4188/2018 Lipták/298 15 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 4188/2018 Lipták/298 15.02.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ (V zmysle 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií a o z

BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ (V zmysle 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií a o z BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ (V zmysle 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Spracovateľ: Ing.

Podrobnejšie

Verejná vyhláška 4_2012

Verejná vyhláška 4_2012 OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č.j.: S/2012/00234-245/2008-Hlb5/VZFUÚ-schválenie V Senici 06.03.2012 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A č. 04 / 2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP Z B I E R K A INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 18 Prešov dňa 18.06.2018 Ročník 2018 O b s a h I. časť 18. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Učebný plán kurzu prvej pomoci podľa Vyhlášky MZ SR 398/2010 Z.z. Názov predmetu Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách, š

Učebný plán kurzu prvej pomoci podľa Vyhlášky MZ SR 398/2010 Z.z. Názov predmetu Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách, š Učebný plán kurzu prvej pomoci podľa Vyhlášky MZ SR 398/200 Z.z. Názov predmetu Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách, športe, náhlych ochoreniach Stavy bezprostredne ohrozujúce

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Zvýšenie kvality......

Zvýšenie kvality...... Testovanie 9-16 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 15/16 Testovanie 9-16 Riadny termín 6. apríl 16 Náhradný termín 19. apríl 16 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského

Podrobnejšie