E_Dvojdom_DVOJPODLAflNÝ_ Výkres - E Pôdorys základov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "E_Dvojdom_DVOJPODLAflNÝ_ Výkres - E Pôdorys základov"

Prepis

1 Pôdorys základov LEGEND MTERIÁLOV: - Základové konštrukcie budú zhotovené z prostého betónu tr. C 16/20 a podsypané vrstvou štrkopiesku v hrúbke 1- mm zhutnenou vibračnými valcami na min Rdt - 0,2 Mpa. - Základové pásy zabetónovať bez technologickej prestávky ako jeden monolitický celok. - Podkladový betón je navrhnutý z betónu C25/30 hr. 1 mm. Celoplošne je nutné k hornému povrchu vložiť sieťovinu Ø8/Ø8 x 1/1, pri priečkach aj k spodnému povrchu. LEGEND ZÁKLDOV: Horná hrana základovej dosky Spodná hrana základového pásu Spodná hrana základového pásu -0,400 Spodná hrana základovej dosky Pracovná plocha (Spodná hrana základovej dosky) POZNÁMKY: - Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, resp. v blízkosti navrhovanej stavby. Pri súbehu, resp. križovaní s podzemnými vedeniami inžinierskych sietí dodržať dovolené vzájomné vzdialenosti v súlade s STN Po ukončení výkopových prác je potrebné posúdiť únosnosť základovej škáry a pri nevhodných základových pomeroch je potrebné posúdiť základy a nadimenzovať ich na konkrétne základové pomery - Pri zistení výskytu spodnej vody v základovej škáre je nutné urobiť oddrenážovanie základov 2xFlexibil Ms 100 mm - Pri betónovaní základov je nutné vynechať otvory pre prestupy rozvodov /kanalizácia, vodovod, elektroinštalácia/. - Základy, ktoré nezasahujú do nezámŕznej hĺbky je potrebné podložiť zhutneným štrkom až do požadovanej nezámŕznej hĺbky. - Pod všetky nenosné priečky treba do podkladového betónu vložiť výstuž KRI (sieť Ø 6 1 mm) - Vodorovnú hydroizoláciu objektu vyviesť min mm nad základovú konštrukciu -Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomneho súhlasu. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta. Pôdorys základov E.1-1

2 Pôdorys základov Komín -0,400 Pracovná plocha (Spodná hrana základovej dosky) ,400 Pracovná plocha (Spodná hrana základovej dosky) ,400 Pracovná plocha (Spodná hrana základovej dosky) -0,400 Komín Pracovná plocha (Spodná hrana základovej dosky)

3 Pôdorys prízemia Č.M. Názov Plocha Legenda miestností BYT Obytná plocha Podlaha Sokel Povrch steny Povrch stropu Poznámka 101 Vstup 4.7 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 102 Izba 10.9 m² 10.9 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 103 Šatník 6.3 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 104 Kuchyňa,je 32.8 m² 32.8 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. dáleň a obývačka 105 Komora 2.0 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 106 Kúpelňa 3.8 m² 0.0 m² Keramická dlažba GRESS Keramický obklad Vápennocem.omiet. 107 Chodba 2.8 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 108 Schodisko 2.4 m² 0.0 m² Drevené nástupnice Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet m² 43.7 m² Úžitková plocha: 65,80 m² Obytná plocha: 43,70 m² Legenda miestností BYT B Č.M. Názov Plocha Obytná plocha Podlaha Sokel Povrch steny Povrch stropu Pozná mka 101B Vstup 4.7 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 102B Izba 10.9 m² 10.9 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 103B Šatník 6.3 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 104B Kuchyňa, 32.8 m² 32.8 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. jedáleň a obývačka 105B Komora 2.0 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 106B Kúpelňa 3.8 m² 0.0 m² Keramická dlažba GRESS Keramický obklad Vápennocem.omiet. 107B Chodba 2.8 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet. 108B Schodisko 2.4 m² 0.0 m² Drevené nástupnice Vápennocem.omiet. Vápennocem.omiet m² 43.7 m² Úžitková plocha: 65,80 m² Obytná plocha: 43,70 m² KOMÍN: - KT - Trojzložkový keramický komínový systém s priemerom mm (360x360mm) POZNÁMKY: -Obvodové kóty zachytávajú nosnú konštrukciu. -Pred začatím betónovania vencov, prievlakov a monolitických betónových prvkov je potrebné vynechať otvory pre rozvody inštalácií(voda,kanalizácia,vykurovanie a elektroinštalácia) -Pri výstavbe je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov aj tých, ktoré niesu v projekte špecifikované. -Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné zákony a technické normy tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia. -Pred výrobou okenných a dverných konštrukciií preveriť skutočné rozmery na stavbe. -Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomneho súhlasu. LEGEND MTERIÁLOV: Obvodové murivo z presných keramických tvarnic hr.24cm na lepiacu matlu + ETICS EPS-F 20cm Vnútorné nosné murivo z presných keramických tvárnic na lepiacu maltu hr. 24cm Vnútorné nenosné murivo z presných keramických tvárnic hr. 11,5cm na lepiacu maltu Železobetón C20/25 Ocel S0 105(R) Pôdorys prízemia E.1-2

4 Pôdorys prízemia TERS 15 TERS ( 8 ) ( 8 ) vstavaná skriňa vstavaná skriňa 104 Kuchyňa,jedáleň a obývačka m² EL bojler vstavaná skriňa Izba m² KRB Vstup 4.71 m² Byt 1 2 botník 105 Komora 2.02 m² B 103B Šatník 107 Chodba Šatník 6.35 m² Chodba 2.82 m² 6.35 m² 2.82 m² komín Kúpelňa 3.80 m² 16 x x Vstup B 4.71 m² Schodisko Schodisko m² 2.45 m² ( 8 ) ( 8 ) B Komora 2.02 m² 106B Kúpelňa 3.80 m² x x botník 101B Byt B KRB EL bojler B Kuchyňa, jedáleň a obývačka m² komín 102B Izba m² vstavaná skriňa vstavaná skriňa vstavaná skriňa

5 Pôdorys podkrovia Č.M. Názov Plocha Legenda miestností BYT _ 2.NP Obytná plocha Podlaha Sokel Povrch steny Povrch stropu Pozná mka 201 Schodisko 4.2 m² 0.0 m² Drevené nástupnice Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 202 Chodba 3.9 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Keramický obklad SDK - Maľba 203 Kúpelňa 6.7 m² 0.0 m² Keramická dlažba GRESS Vápennocem.omiet. SDK I - Maľba 204 Izba 17.8 m² 17.8 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 205 Izba 17.9 m² 17.9 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 206 Spálňa 11.9 m² 11.9 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 207 Šatník 3.5 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba m² 47.6 m² Úžitková plocha: 65,90 m² Obytná plocha: 47,60 m² Legenda miestností BYT B _ 2.NP Č.M. Názov Plocha Obytná plocha Podlaha Sokel Povrch steny Povrch stropu Pozná mka 201B Schodisko 4.2 m² 0.0 m² Drevené nástupnice Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 202B Chodba 3.9 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 203B Kúpelňa 6.7 m² 0.0 m² Keramická dlažba GRESS Keramický obklad SDK I - Maľba 204B Izba 17.8 m² 17.8 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 205B Izba 17.9 m² 17.9 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 206B Spálňa 11.9 m² 11.9 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba 207B Šatník 3.5 m² 0.0 m² Laminátové vlysy Drevená soklová lišta Vápennocem.omiet. SDK - Maľba m² 47.6 m² Úžitková plocha: 65,90 m² Obytná plocha: 47,60 m² KOMÍN: - KT - Trojzložkový keramický komínový systém s priemerom mm (360x360mm) POZNÁMKY: -Obvodové kóty zachytávajú nosnú konštrukciu. -Pred začatím betónovania vencov, prievlakov a monolitických betónových prvkov je potrebné vynechať otvory pre rozvody inštalácií(voda,kanalizácia,vykurovanie a elektroinštalácia) -Pri výstavbe je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov aj tých, ktoré niesu v projekte špecifikované. -Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné zákony a technické normy tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia. -Pred výrobou okenných a dverných konštrukciií preveriť skutočné rozmery na stavbe. -Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomneho súhlasu. LEGEND MTERIÁLOV: Obvodové murivo z presných keramických tvarnic hr.24cm na lepiacu matlu + ETICS EPS-F 20cm Vnútorné nosné murivo z presných keramických tvárnic na lepiacu maltu hr. 24cm Vnútorné nenosné murivo z presných keramických tvárnic hr. 11,5cm na lepiacu maltu Železobetón C20/25 Ocel S0 105(R) Pôdorys podkrovia E.1-3

6 pôdorys podkrovia Izba m² Izba m² /1 780/1 202 Chodba 3.93 m² 206 Spálňa m² Kúpelňa 6.66 m² Šatník 3.45 m² 201 Schodisko 4.20 m² B Schodisko 4.20 m² 207B Šatník 3.45 m² 206B Spálňa m² komín B Chodba 3.93 m² 203B Kúpelňa 6.66 m² komín B Izba m² B Izba m²

7 Pôdorys krovu LEGEND DREVENÝCH NOSNÝCH PRVKOV: 1 - KROKV _ 100xmm 2 - POMÚRNIC _ x160mm 3 - VäZNIC _ 1x1mm 4 - KLIEŠTINY _ 60xmm 5 - STĹP _ 1x1mm 6 - PODPER _ 1x1mm 7 - KROKV _ 160xmm Kontralaty 40x60mm Laty 40x60mm MTERIÁL DREVENÝCH NOSNÝCH PRVKOV: DREVO - C22 KOMÍN: - KT - Trojzložkový keramický komínový systém s priemerom mm (360x360mm) POZNÁMKY: -Pod pomúrnicu a väznicu uložiť lepenku 33/H na sucho. Všetky priznané časti krovu pred osadením ohobľovať. - Pomúrnicu kotviť kotevnými hakmi so závitovými tičami v rozostupe á=0mm. - Pri styku dreva s konštrukciou je potrebné drevo odizolovať PE fóliou. - Všetky drevené nosné prvky musia byť opatrené náterom proti škodcom a hnilobám. -Pri výstavbe je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov aj tých, ktoré niesu v projekte špecifikované. -Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné zákony a technické normy tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia. -Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomneho súhlasu. Pôdorys krovu E.1-4

8 Komín 1x1 Komín x x 100x 1100 Klieština Klieština x /1 780/ x160 1x1 160x 1x Klieština x x x x1 1x1 x160 2x60x x x x 100x 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 2x60x 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 100x 1x1 100x 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 Pôdorys krovu 2x60x

9 Výpis krovu + Perspektíva PERSPEKTÍV PERSPEKTÍV Výpis krovu + Perspektíva E.1-5

10 Rez LEGEND MTERIÁLOV: Debniaca tvárnica Premac DT XPS 7720 SKLDBY: W1 W1 Sokel _x160 ŽB VENIEC -0.0 W1 1_100x R3 - Vonkajšia silikónová omietka (Baumit SilikonTop) - Penetračný náter (Baumit Uniprimer) - Stierková hmota (Baumit StarContact) so sklotextilnou mriežkou (Baumit StarTex) - Tepelnoizolačné dosky (Baumit EPS-F) hr. 20cm - Lepiaca hmota (Baumit StarContact) - Obvodové murivo z presných keramických tvarnic na lepiacu matlu hr. 24cm - Baumit regulátor nasiakavosti - Vápenno-cementová omietka (Baumit MVR Uni) hr. 1,5cm - Vnútorná farba (Baumit Extra) - Fasádny marmolit - Lepiaca hmota (Baumit SupraKleber) - Penetračný náter (Baumit Uniprimer) - Stierková hmota (Baumit StarContact) so sklotextilnou mriežkou (Baumit StarTex) - Tepelnoizolačné dosky (Baumit XPS) hr. 15cm - Lepiaca hmota (Baumit SupraKleber) - Hydroizolácia na báze asfaltových pásov (Bitalbit S) - Obvodové murivo z presných keramických tvarnic na lepiacu matlu hr. 24cm - Baumit regulátor nasiakavosti - Vápenno-cementová omietka (Baumit MVR Uni) hr. 1,5cm - Vnútorná farba (Baumit Extra) R1 3_1x1 R W2 F1 laminat F1 dlažba 4_60x _1x _1x F2 F1 - Vnútorná farba (Baumit Extra) - Vápenno-cementová omietka (Baumit MVR Uni) hr. 1,5cm - Baumit regulátor nasiakavosti - Obvodové murivo z presných keramických tvarnic na lepiacu matlu hr. 24cm - Baumit regulátor nasiakavosti - Vápenno-cementová omietka (Baumit MVR Uni) hr. 1,5cm - Vnútorná farba (Baumit Extra) - Laminátová podlaha hr. 0,7cm - Penová podložka hr.0,3cm - Keramická dlažba hr.0,7cm - Lepidlo na dlažbu hr.0,3cm _1x _60x - Hydroizolačný náter hr. 0,1cm (v kúpelniach,wc,práčovňa) - Betónový poter hr.8cm - Separačná PE-Fólia - Tepelná izolácia do podlahy Baumit PSE 100S hr. 15cm - Hydroizolácia na báze asfaltových pásov (Bitalbit S) 2x - Podkladový betón (Statik) hr. 15cm - Štrkové lôžko-zhutnené (frakcie 16-32mm) hr. 15cm - Pôvodný rastlý terén madlo R1 R2 R3 R1 R Strešná krytina - Škridľa - Latovanie 60/40 - Kontra latovanie 60/40 - Difúzne otvorená fólia - Krokva 100/ W _100x 7_160x - Klieštiny 60/ _ Minerálna vlna (Isover Unirol Plus) hr. 18cm - Nosná konštrukcia SDK stropu_ Minerálna vlna (Isover Unirol Plus) hr. 16cm - Parozábrana sd>130m (Jutafol N l 170 Special) - Sadrokartónový podhľad (Rigips RB) hr. 1,25cm - Strešná krytina - Škridľa - Latovanie 60/40 - Kontra latovanie 60/40 - Difúzne otvorená fólia - Krokva 100/_ Minerálna vlna (Isover Unirol Plus) hr. 18cm - Nosná konštrukcia SDK stropu_ Minerálna vlna (Isover Unirol Plus) hr. 16cm - Parozábrana sd>130m (Jutafol N l 170 Special) - Sadrokartónový podhľad (Rigips RB) hr. 1,25cm Poznámky: Obvodové murivo z presných tvarnic hr.24cm na lepiacu matlu + ETICS EPS-F 20cm Vnútorné nosné murivo z presných keramických tvárnic hr.24cm na lepiacu maltu Vnútorné nenos. murivo z presných keramických tvárnic hr. 11,5cm na lepiacu maltu Železobetón C20/25 Ocel S0 105(R) Prostý betón C16/20 Štrkový podsyp Násypová zemina Pôvodná zemina Drevený materiál Minerálna vlna Hydroizolácial -Pri výstavbe je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov aj tých, ktoré niesu v projekte špecifikované. -Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné zákony a technické normy tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia. -Pred výrobou okenných a dverných konštrukciií preveriť skutočné rozmery na stavbe. -Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomneho súhlasu. Rez - E.1-6

11 Pôdorys strechy KOMÍN: - Komín - Trojzložkový keramický komínový systém s priemerom mm (360x360mm) PLOCH STRECHY: Strešný plášť (Krytina) - BRMC Čistá plocha = 245 m2 - Presnú plochu strechy overiť pred objednaním krytiny. - Výpis prvkov strechy bude predmetom objednávky od dodávateľa. ODKVPOVÝ SYSTÉM: Z pozinkovaného plechu FeZn, farba podľa investora K1 Odpadová zvodová rúra o 100mm K2 Pododkvapový polkruhový žľab o 125mm Ďalšie príslušenstvo odkvapového systému: -strešné háky, objímky, žľabové čelo, lapač strešných plavenín POZNÁMKY: - Pred objednávkou sa musia porovnať rozmery strechy, ktoré sú v projektovej dokumentácii so skutočnými rozmermi strechy. - Pri latovaní a realizácii strešnej krytini dodržať všetky platné normy a montážne návody výrobcu krytiny. - Na strechu umiestniť bleskozvod podľa platných STN uzemnený do základov. Pôdorys strechy E.1-7

12 16400 K1 K2 K Komín Komín K2 K Pôdorys strechy 14 K1 K

13 Pohľady 1 : Pohľad čelný LEGEND ÚPRV POVRCHOV: 1. Vonkajšia silikátová omietka BUMIT -Biela a hnedá farba 2. Strešná krytina BRMC - antracitovej farby 3. Dažďové zvody - FeZn - Tmavo hnedej farby 4. Sokel - Ušľachtilá omietka - Tmavo hnedej farby 6. Okná, dvere, garážové vráta - PVC - ntracitovej farby 7. Komín, vonkajšia silikátová omietka - Bielej farby 8. Vonkajšie schody - protišmyková dlažba 9. Vjazd do garáže - zámková dlažba Pohľady Pohľad zadný 1 : 100 E.1-8

14 Pohľady 1 : Pohľad bočný LEGEND ÚPRV POVRCHOV: Vonkajšia silikátová omietka BUMIT -Biela a hnedá farba 2. Strešná krytina BRMC - antracitovej farby 3. Dažďové zvody - FeZn - Tmavo hnedej farby 4. Sokel - Ušľachtilá omietka - Tmavo hnedej farby 6. Okná, dvere, garážové vráta - PVC - ntracitovej farby 7. Komín, vonkajšia silikátová omietka - Bielej farby 8. Vonkajšie schody - protišmyková dlažba 9. Vjazd do garáže - zámková dlažba Pohľad bočný Pohľady 1 : 100 E.1-9

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

ceny bytov Reka P.č. Sekcia Ozn.bytu Plocha bytu/m2 Plocha balk./m2 Celková plocha/m2 Cena EUR 1. A ,189 3,600 66, ,00 2 A ,750

ceny bytov Reka P.č. Sekcia Ozn.bytu Plocha bytu/m2 Plocha balk./m2 Celková plocha/m2 Cena EUR 1. A ,189 3,600 66, ,00 2 A ,750 ceny bytov Reka P.č. Sekcia Ozn.bytu Plocha bytu/m2 Plocha balk./m2 Celková plocha/m2 Cena EUR 1. A 1-1. 63,189 3,600 66,789 70 505,00 2 A 1-2. 30,750 2,880 33,630 35 871,00 3 A 1-3. 85,092 3,600 88,692

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 0201-2:2017 1 Zatepľovanie nových stavieb z hľadiska

Podrobnejšie

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia strechy Kultúrneho domu V prílohe Vám zasielame výzvu na

Podrobnejšie

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

1

1 SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA Vypracovala : Ing. arch. Gabriela Fukatschová Bratislava, 07/2018 Architektonický ateliér Modulor, Štefánikova 29, 811 05 Bratislava, www.modulor.sk - 1 - OBSAH : SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Mini svahovka.docx

Microsoft Word - Mini svahovka.docx Mini svahovka ZÁHRADNÝ DIZAJN Systém okrasných svahových prvkov je predovšetkým vhodný k spevneniu okrasných a deliacich vegetačných stien a svahov Pre požadovaný efekt okrasného svahu odporúčame svahové

Podrobnejšie

A1 - Zariadenie staveniska

A1 - Zariadenie staveniska Popis po jednotlivých miestnostiach Podlažie -1 B1.PM-02/str.1 OBSAH: 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ... 3 1.1 Členenie dokumentácie... 3 1.2 Prehľad východiskových podkladov... 4 2. PREDMET RIEŠENIA... 4 3. TECHNICKÝ

Podrobnejšie

AB SNV_2018

AB SNV_2018 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO : 36 211 222 Ponuka na odpredaj Administratívna

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

Prirucka_drevene_stavby (SK).indd

Prirucka_drevene_stavby (SK).indd Montážny návod pre zatepľovanie drevostavieb EXCEL MIX Montážny návod pre zatepľovanie drevostavieb Obsah 1. Pokyny pre zatepľovanie drevostavieb................. 2 1.1. Všeobecné podmienky pre zatepľovanie

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru Kvalita preverená časom Vysoká kvalita Vynikajúce spracovanie Moderný, efektný vzhľad Myšlienky s budúcnosťou. Sadrové strojové Ratio to sú sadrové strojové najvyššej kvality. Ideálne pre všetky náročné

Podrobnejšie

2 520 2 380 2 970 3 290 3 800 3 430 2 340 80 2 330 50 2 920 50 3 240 50 3 750 50 3 430 2 080 260 80 2 060 270 50 2 650 270 50 2 970 270 50 3 480 270 50 3 430 50 280 3 240 REZ - : PÔVODNÝ STV REZ - +5,000

Podrobnejšie

[Titulok]

[Titulok] nergetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/01 Z. z. č. 136960/019/11/0111008/

Podrobnejšie

Príloha číslo 1 Príkazu rektora číslo 5/2013-PR K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej

Príloha číslo 1 Príkazu rektora číslo 5/2013-PR K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Výzva na predkladanie ponúk v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z.

Podrobnejšie

Basic

Basic Hemerkova 2 040 23 Košice 0948 506 425 hacprojekt@hacprojekt.sk www.hacprojekt.sk Termografická skúška podľa STN EN 13187 - zjednodušená. Rodinný dom, Košice Prepared For: Teploty zobrazené na termovíznch

Podrobnejšie

Titstr_font

Titstr_font DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) Projekt pre stavebné povolenie Apríl 2018 Číslo zák.: 18025 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: Objekt: Diel: DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) SO 01 Detské ihrisko DOP

Podrobnejšie

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks:

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní Dátum: 21.07.2016 Stavba Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková Objekt Rekonštrukcia sociálnych

Podrobnejšie

MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, Bytča

MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, Bytča MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/ BAB-ETA-15/0431 Sy

Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/ BAB-ETA-15/0431 Sy Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/0431 01-BAB-ETA-15/0431 System 1: 1139-CPR-0726/15 (len požiar) System 2+: 1139-CPR-0727/15

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinné domy, obec Hronsek, okres Banská Bystrica Cena - Predaj: 145 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

2.A Príloha č1 Výkaz výmer

2.A Príloha č1  Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

Izolácia fasád Sprievodca pre investora

Izolácia fasád Sprievodca pre investora Izolácia fasád Sprievodca pre investora Zatepľovať sa vyplatí! Rozhodnutie o zateplení domu je jedným z najdôležitejších krokov v procese jeho výstavby, pretože sa premieta do výhľadu jeho používania po

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov Strana 22 Zbierka zákonov č. 6/2009 Čiastka 3 6 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných

Podrobnejšie

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY Názov stavby Miesto stavby Investor stavby Objekt ZLEPŠENIE TEPELNO-IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ ZA

Podrobnejšie

Stavba: UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa Objekt: SO01 UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER Objednávateľ: Univerzitná nemocni

Stavba: UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa Objekt: SO01 UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER Objednávateľ: Univerzitná nemocni HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 130901121 Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach m3 2,808 " vybúranie pôvodných základových pätiek požiarneho schodiska " 1,80*0,60*1,35

Podrobnejšie

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY www.quick-mix.sk Penetrácia Prostriedky upravujúce vlastnosti predovšetkým nasiakavých podkladov tak, že zjednocujú ich savosť, farebnosť, stálosť

Podrobnejšie

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

untitled

untitled VSTAVANÉ SPOTREBIČE MONTÁŽNE NÁVODY ELEKTRICKÉ RÚRY* pre samostatné rúry: AKZM 654, 660, 662, 663, 756, 762, 764, 775, 838 AKPM 658 AKZ, 561, 562 AKP 137, 138, 244, 288, 449, 459, 460, 461, 462, 472, 671

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

OŽďany - NADSTAVBA budovy školy-2015

OŽďany - NADSTAVBA budovy školy-2015 PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Školská 746/11, 98701 Poltár 0905533867, 0908929142 autorizovaný stavebný inžinier jankubaliak@szm.sk PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE Objednávateľ: Obec Ožďany, Ožďany 160, PSČ 980

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 2.7.2015 Značka: X004795 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Podrobnejšie

New City Development s.r.o. Pluhová 2, Bratislava Nadstavba, Ovručská 12, 14, Bratislava - Nové Mesto byt B NP 4-izbový Mezone

New City Development s.r.o. Pluhová 2, Bratislava   Nadstavba, Ovručská 12, 14, Bratislava - Nové Mesto byt B NP 4-izbový Mezone New City Development s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava www.ncd.sk,, byt B9 6.+7.NP 4-izbový Mezonetový výmera celkom (m 2 ) Cena celkom ( ) cena celkom (Sk) 114,84 m 2 231 231,10 6 966 068 Číslo miestnosti

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Sila inovácie Akustické podlahy SIRCONTEC moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb Trenčín, august 2012 Obsah Prečo je akustická podlaha potrebná? Konštrukcia akustickej

Podrobnejšie

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 29.12.2017 Značka: X007821 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

KMBT_C364e

KMBT_C364e Krycí list rozpočtu Stavba Zateplenie HZ Miesto: Liskovská cesta 10674/10, 821 06 Bratislava Objekt Hasičská zbrojnica Podunajské.Biskupice ~kazka: Spracoval: Dňa 10.11 Objednávateľ: IČO: 641383 Ks: Mestská

Podrobnejšie

O B S A H E STAVEBNÁ ČASŤ TYP A ČASŤ E TECHNICKÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Účel objektu, súhrnné údaje Popis skutko

O B S A H E STAVEBNÁ ČASŤ TYP A ČASŤ E TECHNICKÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Účel objektu, súhrnné údaje Popis skutko O B S A H E.1.1 - STAVEBNÁ ČASŤ TYP A ČASŤ E.1.1.1... TECHNICKÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje... 2 2. Účel objektu, súhrnné údaje... 2 3. Popis skutkového stavu... 2 4. Búracie práce... 2 5. Návrh... 3

Podrobnejšie

tp ZS Komenskeho RV G

tp ZS Komenskeho RV G RoboKo, s.r.o. projekčno inžinierska a obchodná kancelária (projektovanie budov, poruchy, stavebná fyzika budov) Hroncova č. 1, 040 01 Košice mobil 0905 326 505 IČO 44 744 714 IČ DPH SK 2022819073 TECHNICKÁ

Podrobnejšie

- 2 –

- 2 – TECHNICKÁ SPRÁVA NÁZOV STAVBY : PRÍSTAVBA CT PRACOVISKA, NOU Miesto stavby : Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava Parc.číslo : 19465/4 Vlastník: SR- Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO Názov časti Miesto IČO Sereď DIČ Objednávateľ Projektant

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

[Titulok]

[Titulok] nergetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/01 Z. z. č. 19007/018/9/0111008/

Podrobnejšie

Systém na balkóny a terasy - Baumit Baumacol

Systém na balkóny a terasy - Baumit Baumacol Baumit Baumacol Systém na balkóny n Kompletný systém na realizáciu balkónov a terás n Ľahké a jednoduché spracovanie n Spoľahlivé a osvedčené riešenie Myšlienky s budúcnosťou. Systém na balkóny Baumacol

Podrobnejšie

T2QuickNet

T2QuickNet T2QuickNet Montážny návod Priame podlahové kúrenie Inštalácia do betónu SLOVENSKY Všeobecne Všeobecné pokyny Pozorne si prečítajte celý montážny návod. V prílohe nájdete protokol o uvedení do prevádzky,

Podrobnejšie

Charkovska 22,24 - Vyberove konanie - zateplenie

Charkovska 22,24  - Vyberove konanie - zateplenie STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

ETA-1 /

ETA-1 / ETA-1 /00.0.2013.0.201 Baumit StarSystem MW Posúdenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ posúdenie Európske technické posúdenie ETA-15/0431 01-BAB-ETA-15/0431 System 1: 1139-CPR-0726/15 (len

Podrobnejšie

BRAMAC 7 o Riešenie pre strechy s nízkym sklonom

BRAMAC 7 o Riešenie pre strechy s nízkym sklonom BRAMAC 7 o Riešenie pre strechy s nízkym sklonom Prečo sa rozhodnúť pre BRAMAC 7 o? V súčasnej modernej architektúre prevláda čoraz viac trend nízkeho sklonu striech. Doteraz sa takéto strechy realizovali

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola Brezno, Mládežnícka 3, Brezno V Ý Z VA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZA ÚČELOM URČENIA HODNOTY ZÁKAZKY spracovaná podľ

Špeciálna základná škola Brezno, Mládežnícka 3, Brezno V Ý Z VA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZA ÚČELOM URČENIA HODNOTY ZÁKAZKY spracovaná podľ Špeciálna základná škola Brezno, Mládežnícka 3, 977 03 Brezno V Ý Z VA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZA ÚČELOM URČENIA HODNOTY ZÁKAZKY spracovaná podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Member of Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Building Testing and Research Institute Studená Bratislava Slovak Republic Phone:

Member of Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Building Testing and Research Institute Studená Bratislava Slovak Republic Phone: Member of Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Building Testing and Research Institute Studená 3 821 04 Bratislava Slovak Republic Phone: +421 2 49228101 E-mail: sternova@tsus.sk Website: www.tsus.sk

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 242/2014 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Platiť sa

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 242/2014 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: Značka: X Platiť sa OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 242/2014 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Deň vydania: 18.12.2014 Značka: X009350 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa

Podrobnejšie

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik EGEA s.r.o - bazénové centrum +421 903 608 760 egea@egea.sk www.egea.sk Trstínska cesta 20 917 01 Trnava Slovenská republika 6x3x1,5 Slovenská republika Pre: 6x3x1,5 6x3x1,5 Vážený zákazník, na základe

Podrobnejšie

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul line Popis: Výrobková skupina Plastimul ponúka širokú škálu bitúmenových emulzií, bez obsahu rozpúšťadiel,

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako re

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako re Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom v pokojnej lokalite aj ako rekreačná chata, Cena - Predaj: 99 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od

Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od Odkvapový systém Titánzinkový KRYTINY Medený ODKVAPY FASÁDA Hliníkový PLECHY PARAPETY POLYKARBONÁTY Y Cenník platný od 01.05.2019 Medený odkvapový systém Názov produktu MJ Cena bez DPH [ ] Cena s DPH [

Podrobnejšie

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik

Cenová ponuka EGEA s.r.o - bazénové centrum VZOR Trstínska cesta Trnava Slovenská republik EGEA s.r.o - bazénové centrum +421 903 608 760 egea@egea.sk www.egea.sk Trstínska cesta 20 917 01 Trnava Slovenská republika 7x3x1,5 Slovenská republika Pre: 7x3x1,5 7x3x1,5 Vážený zákazník, na základe

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Ba Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk Rodinný dom, obec Polkanová - Staré Hory, okres Banská Cena - Predaj: 133 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Súťažné podklady OVS

Súťažné podklady OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach Košice... 1115/2015/OMP-19608 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Objednávateľ Obec Jasenov Projektant Ing. Tomáš Venhač

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A,

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, ód: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, 040 11 ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

v1.0-10I18 - SP - TC EcoAir 622M - brozura A4_cz.indd

v1.0-10I18 - SP - TC EcoAir 622M - brozura A4_cz.indd Stavebná pripravenosť pre tepelné čerpadlo EcoAir 622M REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk 2 OBSAH Požiadavky na

Podrobnejšie

, OVS Čierna nT SP, VI-2015

, OVS Čierna nT SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou Košice... 368/2015/OMP-18721 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového do

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového do Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 14.2.2017 Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového domu Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka Predkladateľ:

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, okres Cena - Predaj: 255 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Moderné bývanie v Častkovciach, výborná voľba Vášho nového domova S T A VEB NINY DEVELOPMENT 7-DOM štandard

Moderné bývanie v Častkovciach, výborná voľba Vášho nového domova S T A VEB NINY DEVELOPMENT 7-DOM štandard Moderné bývanie v Častkovciach, výborná voľba Vášho nového domova S T A VEB NINY DEVELOPMENT 7-DOM štandard úžitková plocha bytu 72,41 m² ALEBO 82,09 m² MANUÁL ŠTANDARDU Obklad podľa výberu z dizajnu 1-3

Podrobnejšie

Microsoft Word - Montazny predpis pre pokladku reviznych sacht K- ID600 v3.doc

Microsoft Word - Montazny predpis pre pokladku reviznych sacht K- ID600 v3.doc Montážny predpis pre zabudovanie revíznych šácht K- ID600 s PE dnom Nitra, Júl 2009 1 OBSAH 1 Použitie revíznych šácht K-ID600... 3 1.1 Údaje o vhodnosti použitia... 3 1.2 Technický popis... 3 2 Inštalácia

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 024/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 JKSO: KS: Objednávateľ: Gymnázium Alberta Einsteina BA Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH

Podrobnejšie

Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény

Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény Systém ISORAST Revolučný stavebný systém pre nízko-energetické, pasívne a nulové domy, haly a výškové budovy. Čo je Isorast?

Podrobnejšie

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre systémy Siniat. Ak by ste mali záujem si pripraviť

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9 Akustika z pohľadu zatepľovacích systémov divízia Weber, Ing. Mária Hlavinková Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS 3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

CAMPRI, spol. s r.o. PE POTRUBIE PLATNÝ OD Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

CAMPRI, spol. s r.o. PE POTRUBIE PLATNÝ OD Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. CAMPRI, spol. s r.o. PE POTRUBIE PLATNÝ OD 01. 01. 2017 Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. PEHD PE100 SDR 17 POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY POTRUBIE PN 10, d n 20 - d n 400 20 100 1,5 0,092 N 0,35

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/14-2019-SJ Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 27.02.2017 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

IZOLA cennik

IZOLA cennik 3 DOPLNKOVÝ SORTIMENT 31 Paropriepustné fólie, parozábrany, technické fólie, geotextílie 311 PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE A PAROZÁBRANY 15.7.2015 3111 Jutafol (Guttafol) Balenie Cena /m 2 Cena /m 2 Paropriepustné

Podrobnejšie

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák X014017 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie