Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S"

Prepis

1 Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI MEDICAL, S.R.O % P51435 PRO VITAE N.O % P81801 NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O % P87119 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O % P87123 REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE,N.O % P86027 NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O % P02816 HOSPITALE, S.R.O % P38629 NEMOCNICA ZLATÉ MORAVCE A.S % P65639 NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O % P45507 ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O % P19800 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC % P29189 NEMOCNIČNÁ A.S % P82987 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA % N51751 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O % P63800 NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O % N21149 KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA % P36845 NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S % P88780 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. REVÚCA % N80847 NEMOCNICA SNINA, S.R.O % P22041 NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O % P97554 NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S % N34535 NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA V KEŽMARKU N.O % P59688 SVET ZDRAVIA NEMOCNICA TOPOĽČANY, A.S % N22399 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O % chybové_drg Strana 1 z % Casemix

2 Všeobecné nemocnice 2 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG % Casemix P85363 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA, A.S % P93083 NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O % P76239 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S % P81264 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S % P66051 LIPTOVSKÁ NsP MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ % P27233 NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S % P46405 HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ % N56229 ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O % P01675 NEMOCNICA LEVICE S. R. O % P02824 VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S % P51283 DOLNOORAVSKÁ NsP MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN % P77941 Nemocnica Komárno s.r.o % P81577 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV, A.S % P50945 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA % P51102 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S % P36605 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S % N84209 NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV % P79469 NEMOCNICA ZVOLEN A. S % P51373 NSP PRIEVIDZA % N50139 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LUČENEC N.O % P80747 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S % P66599 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE, A.S % P83216 SVET ZDRAVIA, A.S % P50769 UNIVERZITNÁ NsP MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O % P43979 NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC % P91151 ÚSTREDNÁ VOJ.NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEM % P20979 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA % chybové_drg Strana 2 z

3 Všeobecné nemocnice 3 Všeobecné nemocnice 4 Špecializované ústavy srdcovo cievnych chorôb počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG % Casemix P81095 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY % N22001 NEMOCNICA POPRAD, A.S % P85687 FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA % N92725 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA % P42383 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN % N33067 FNSP J.A. REIMANA PREŠOV % N49813 DFNSP BANSKÁ BYSTRICA % P89483 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE % P43059 NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB % P38811 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN % N42231 FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA % P77017 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE % P40707 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA % P35968 STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S % P89851 VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDC. A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S % P70249 NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S % P31683 ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY S.R.O % Specializovane ustavy - onkologickp76995 VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S % P38561 NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA % Špecializovane zamerané zdravotnícke zariadenia P71940 CLINICA ORTHOPEDICA, S.R.O % P89543 INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY % N41659 OFTAL S. R. O % P64658 MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S % P83767 VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O % P93329 ŠPECIALIZ.NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKÚ PROT.BRATISLAVA, N.O % P56346 GPN S.R.O % N19681 NÁR. ÚSTAV DETSKEJ TUB. A RESPIR.CHORÔB, N.O. DOLNÝ SMOKOVEC % chybové_drg Strana 3 z

4 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG % Casemix P48071 NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB % N61173 ORL HUMENNÉ, S.R.O % P30385 KARDIOCENTRUM NITRA S.R.O % P38527 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O % N38843 NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O % N92999 NÁR. ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚC. CHOR. A HRUDN. CHIR. VYŠNÉ HÁGY % chybové_drg Strana 4 z

5 Rozloženie hospitalizačných PÚZS v systéme DRG podľa "dĺžky ošetrovacej doby" v porovnaní s hodnotami katalógu ých paušálov 2019 Všeobecné nemocnice 1 počet Inlier % "Dolný" "Horný" P45507 ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O % 4.9% 3.2% P38629 NEMOCNICA ZLATÉ MORAVCE A.S % 4.9% 6.7% P63360 SI MEDICAL, S.R.O % 10.0% 2.0% P86027 NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O % 6.5% 8.3% P19800 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC % 4.0% 10.9% N51751 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O % 6.1% 9.2% P02816 HOSPITALE, S.R.O % 11.1% 4.5% P63800 NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O % 6.7% 11.5% P29189 NEMOCNIČNÁ A.S % 16.0% 3.7% P87123 REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE,N.O % 3.2% 20.0% P65639 NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O % 4.8% 21.2% P82987 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA % 3.1% 29.9% P51435 PRO VITAE N.O % 2.8% 64.6% P87119 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O % 31.1% 38.0% P81801 NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O % 2.6% 76.2% P76239 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S % 5.5% 5.5% P93083 NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O % 7.9% 4.1% P22041 NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O % 5.1% 7.4% P51373 NSP PRIEVIDZA % 5.2% 7.3% P59688 SVET ZDRAVIA NEMOCNICA TOPOĽČANY, A.S % 6.9% 6.7% P80747 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S % 6.0% 8.9% P51283 DOLNOORAVSKÁ NsP MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN % 5.2% 9.9% P36845 NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S % 12.2% 3.9% P81577 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV, A.S % 7.2% 9.0% Ošetrovacia_doba Strana 5 z

6 Všeobecné nemocnice 2 Všeobecné nemocnice 3 počet Inlier % "Dolný" "Horný" P79469 NEMOCNICA ZVOLEN A. S % 7.9% 8.3% N22399 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O % 7.6% 8.8% N80847 NEMOCNICA SNINA, S.R.O % 5.6% 10.8% N56229 ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O % 5.8% 10.7% P36605 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S % 8.8% 7.7% P66599 NsP ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE, A.S % 9.1% 7.5% P97554 NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S % 7.2% 9.7% P02824 VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S % 6.2% 10.9% P46405 HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ % 9.9% 7.9% P81264 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S % 10.1% 8.1% P77941 Nemocnica Komárno s.r.o % 10.8% 7.4% N50139 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LUČENEC N.O % 8.3% 10.1% P51102 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S % 11.2% 7.6% P01675 NEMOCNICA LEVICE S. R. O % 8.6% 10.4% P27233 NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S % 6.1% 14.0% P83216 SVET ZDRAVIA, A.S % 11.7% 8.8% P66051 LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIP % 14.4% 6.4% N34535 NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA V KEŽMARKU N.O % 10.2% 10.9% P50945 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA % 10.7% 10.7% P85363 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA, A.S % 9.2% 12.8% P88780 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. REVÚCA % 10.2% 11.9% N84209 NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV % 9.8% 13.5% N21149 KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA % 10.1% 15.5% P81095 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY % 6.7% 8.1% P20979 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA % 9.5% 8.2% P43979 NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC % 10.7% 8.3% P85687 FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA % 9.3% 10.1% N22001 NEMOCNICA POPRAD, A.S % 17.2% 4.1% P42383 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN % 10.0% 11.6% Ošetrovacia_doba Strana 6 z

7 Všeobecné nemocnice 4 Špecializované ústavy srdcovo cievnych chorôb Špecializované ústavy - onkologické Špecializovane zamerané zdravotnícke zariadenia počet Inlier % "Dolný" "Horný" P91151 ÚSTREDNÁ VOJ. NEM. SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEM % 16.0% 6.1% N92725 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA % 12.0% 11.5% N33067 FNSP J.A. REIMANA PREŠOV % 9.3% 14.8% P50769 UNIVERZITNÁ NsP MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O % 12.1% 14.9% P89483 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE % 7.7% 8.6% N42231 FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA % 11.8% 6.7% P40707 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA % 8.6% 10.4% P77017 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE % 11.6% 8.2% P38811 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN % 12.4% 8.0% P43059 NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB % 17.3% 4.4% N49813 DFNSP BANSKÁ BYSTRICA % 30.9% 6.9% P35968 STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S % 27.1% 1.0% P89851 VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠ % 29.0% 2.3% P70249 NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S % 24.3% 8.4% P31683 ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY S.R.O % 3.3% 7.8% P38561 NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA % 3.1% 10.5% P76995 VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S % 4.7% 10.0% P89543 INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY % 0.0% 0.0% P93329 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKÚ PROTETIKU BRATI % 0.3% 0.0% N38843 NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O % 0.3% 2.5% P48071 NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB % 0.1% 3.1% P56346 GPN S.R.O % 2.9% 6.1% N41659 OFTAL S. R. O % 16.0% 0.6% N61173 ORL HUMENNÉ, S.R.O % 16.7% 0.1% P83767 VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O % 1.7% 23.2% P38527 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O % 2.3% 26.3% P64658 MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S % 32.9% 0.0% N92999 NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOV % 3.8% 30.3% P30385 KARDIOCENTRUM NITRA S.R.O % 46.0% 0.0% Ošetrovacia_doba Strana 7 z

8 počet Inlier % "Dolný" "Horný" P71940 CLINICA ORTHOPEDICA, S.R.O % 71.3% 0.3% N19681 NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB % 2.6% 80.2% Ošetrovacia_doba Strana 8 z

9 Rozloženie hospitalizačných PÚZS v systéme DRG podľa "stupňa klinickej obtiažnosti" (PCCL) Všeobecné nemocnice 1 počet HP % HP s PCCL>0 PCCL=1 PCCL=2 PCCL=3 PCCL=4 P81801 NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O % 16.3% 19.4% 36.2% 15.9% P87119 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O % 17.1% 19.3% 29.3% 18.0% P87123 REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE,N.O % 30.7% 19.3% 10.3% 0.6% P38629 NEMOCNICA ZLATÉ MORAVCE A.S % 19.8% 13.7% 11.0% 4.4% P29189 NEMOCNIČNÁ A.S % 16.8% 13.2% 12.0% 5.8% P86027 NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O % 21.0% 13.7% 10.3% 2.4% P19800 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC % 14.1% 13.3% 14.0% 6.0% N51751 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O % 17.8% 12.3% 12.2% 4.5% P51435 PRO VITAE N.O % 14.4% 10.9% 15.9% 5.1% P45507 ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O % 21.4% 12.0% 9.1% 1.4% P82987 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA % 11.4% 8.8% 8.5% 3.4% P65639 NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O % 12.0% 8.4% 8.6% 1.5% P63800 NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O % 17.3% 7.8% 3.9% 0.9% P02816 HOSPITALE, S.R.O % 13.6% 6.5% 4.9% 1.5% P63360 SI MEDICAL, S.R.O % 12.0% 6.0% 2.4% 0.7% P77941 Nemocnica Komárno s.r.o % 15.7% 10.9% 13.9% 6.3% P76239 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S % 19.2% 11.4% 9.4% 3.0% P02824 VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S % 13.6% 8.5% 11.3% 8.2% P50945 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA % 15.7% 12.3% 8.7% 3.2% P51373 NSP PRIEVIDZA % 13.6% 9.7% 10.6% 5.4% P81577 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV, A.S % 15.7% 9.3% 9.4% 4.5% P88780 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. REVÚCA % 16.9% 8.6% 8.5% 2.9% P27233 NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S % 13.1% 7.6% 9.7% 3.6% N80847 NEMOCNICA SNINA, S.R.O % 17.2% 8.0% 6.0% 2.5% P66599 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE, A.S % 15.3% 9.0% 6.6% 2.3% N50139 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LUČENEC N.O % 13.3% 8.0% 7.5% 4.2% PCCL Strana 9 z

10 Všeobecné nemocnice 2 Všeobecné nemocnice 3 počet HP % HP s PCCL>0 PCCL=1 PCCL=2 PCCL=3 PCCL=4 N22399 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O % 16.0% 8.2% 5.9% 2.9% P79469 NEMOCNICA ZVOLEN A. S % 13.7% 8.5% 7.2% 3.3% P51102 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S % 15.2% 8.4% 6.4% 2.2% P46405 HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ % 11.9% 9.4% 7.8% 2.8% P97554 NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S % 15.8% 8.2% 5.2% 2.5% N56229 ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O % 14.3% 7.8% 7.0% 2.3% P85363 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA, A.S % 13.9% 8.4% 6.4% 2.2% P80747 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S % 11.1% 7.7% 7.9% 3.9% P36605 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S % 14.7% 7.7% 5.9% 2.3% N34535 NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA V KEŽMARKU N.O % 11.2% 7.8% 7.2% 3.6% P93083 NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O % 13.1% 6.7% 6.0% 2.3% P01675 NEMOCNICA LEVICE S. R. O % 12.5% 7.3% 5.9% 2.3% P81264 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S % 12.2% 7.1% 5.7% 2.4% P66051 LIPTOVSKÁ NsP MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ % 13.0% 7.0% 5.3% 2.1% P83216 SVET ZDRAVIA, A.S % 12.3% 6.7% 5.2% 2.1% P36845 NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S % 12.1% 6.2% 4.5% 1.2% P22041 NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O % 11.9% 5.8% 3.9% 1.9% P51283 DOLNOORAVSKÁ NsP MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN % 10.1% 5.9% 3.8% 1.4% N84209 NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV % 9.3% 4.8% 3.8% 1.8% P59688 SVET ZDRAVIA NEMOCNICA TOPOĽČANY, A.S % 9.1% 4.8% 3.1% 1.0% N21149 KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA % 6.2% 3.9% 1.5% 0.7% P50769 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O % 15.3% 10.6% 13.9% 8.1% P81095 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY % 14.9% 8.4% 7.6% 2.9% N22001 NEMOCNICA POPRAD, A.S % 13.2% 6.7% 6.1% 2.9% N92725 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA % 11.6% 7.0% 5.9% 3.1% P20979 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA % 9.5% 5.5% 5.7% 3.0% P91151 ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEM. SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEM % 7.8% 5.1% 6.2% 4.3% P43979 NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC % 9.4% 4.9% 5.6% 2.5% N33067 FNSP J.A. REIMANA PREŠOV % 8.8% 4.6% 4.2% 2.2% P85687 FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA % 7.8% 3.9% 3.0% 0.9% P42383 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN % 7.7% 3.6% 2.3% 0.8% PCCL Strana 10 z

11 Všeobecné nemocnice 4 Špecializované ústavy srdcovo cievnych chorôb Špecializované ústavy - onkologické Špecializovane zamerané zdravotnícke zariadenia počet HP % HP s PCCL>0 PCCL=1 PCCL=2 PCCL=3 PCCL=4 P38811 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN % 12.6% 8.3% 7.4% 4.5% P89483 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE % 12.0% 6.6% 7.2% 4.6% P40707 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA % 10.5% 6.1% 6.0% 3.0% N42231 FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA % 10.4% 6.3% 5.3% 2.4% N49813 DFNSP BANSKÁ BYSTRICA % 8.1% 5.9% 6.1% 3.9% P77017 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE % 9.0% 5.1% 6.5% 2.8% P43059 NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB % 7.2% 5.4% 5.6% 3.4% P35968 STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S % 19.5% 14.1% 13.2% 7.4% P89851 VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDC. A CIEV. CHORÔB KOŠICE, A.S % 17.1% 10.2% 9.8% 7.7% P70249 NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S % 4.7% 3.5% 3.7% 2.3% P76995 VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S % 13.6% 14.6% 17.1% 6.4% P38561 NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA % 10.7% 8.0% 8.4% 6.6% P31683 ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY S.R.O % 9.7% 7.0% 8.0% 3.5% P83767 VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O % 22.7% 19.7% 25.6% 12.8% P38527 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O % 20.0% 21.3% 20.6% 5.8% N19681 NÁR. ÚSTAV DET. TUBERKUL. A RESP. CHORÔB, N.O. DOLNÝ SMOKOVEC % 25.0% 6.7% 3.8% 1.3% N92999 NÁR. ÚSTAV TUBERKUL., PĽÚC. CHORÔB A HRUDN.CHIR. VYŠNÉ HÁGY % 14.5% 11.2% 6.6% 2.2% P30385 KARDIOCENTRUM NITRA S.R.O % 22.1% 6.9% 3.6% 0.5% P48071 NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB % 19.4% 4.6% 1.3% 0.1% P93329 ŠPECIALIZOVANÁ NEM. PRE ORTOPEDICKÚ PROTETIKU BRATISLAVA, N.O % 19.3% 3.7% 1.1% 0.0% N41659 OFTAL S. R. O % 7.7% 0.2% 0.0% 0.0% N38843 NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O % 7.0% 0.5% 0.1% 0.0% P56346 GPN S.R.O % 5.9% 0.4% 0.8% 0.0% N61173 ORL HUMENNÉ, S.R.O % 2.6% 0.5% 0.5% 0.0% P64658 MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S % 1.4% 1.4% 0.5% 0.0% P71940 CLINICA ORTHOPEDICA, S.R.O % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% P89543 INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% PCCL Strana 11 z

12 Rozloženie hospitalizačných PÚZS v systéme DRG podľa segmentov SKUPINA Všeobecné nemocnice 1 Kód PZS Názov PZS Segment počet HP Medicínsky Operačný Iný P87119 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O % 0.0% 44.8% P63360 SI MEDICAL, S.R.O % 43.9% 0.2% P29189 NEMOCNIČNÁ A.S % 28.0% 1.5% P45507 ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O % 26.5% 0.1% P51435 PRO VITAE N.O % 1.2% 23.8% P38629 NEMOCNICA ZLATÉ MORAVCE A.S % 22.8% 1.4% P82987 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA % 17.7% 1.3% P02816 HOSPITALE, S.R.O % 15.8% 1.5% P19800 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC % 11.7% 1.2% N51751 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O % 11.2% 0.8% P63800 NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O % 10.1% 0.6% P65639 NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O % 4.6% 2.4% P86027 NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O % 0.0% 1.6% P87123 REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE,N.O % 0.0% 0.8% P81801 NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O % 0.2% 0.0% P36845 NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S % 52.5% 1.0% N50139 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LUČENEC N.O % 33.2% 0.6% P59688 SVET ZDRAVIA NEMOCNICA TOPOĽČANY, A.S % 31.6% 0.8% P51283 DOLNOORAVSKÁ NsP MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN % 29.7% 0.2% P51373 NSP PRIEVIDZA % 27.4% 1.5% P77941 Nemocnica Komárno s.r.o % 26.2% 1.5% P93083 NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O % 25.9% 0.6% P80747 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S % 24.9% 1.2% P81264 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S % 24.9% 1.0% P46405 HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ % 22.3% 2.1% P66051 LIPTOVSKÁ NsP MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ % 23.6% 0.5% Segmenty Strana 12 z

13 SKUPINA Všeobecné nemocnice 2 Všeobecné nemocnice 3 Kód PZS Názov PZS počet HP Segment Medicínsky Operačný Iný P51102 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S % 23.1% 0.9% P50945 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA % 22.7% 0.7% P66599 NEM. S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE, A.S % 21.5% 0.6% P01675 NEMOCNICA LEVICE S. R. O % 20.8% 0.8% P27233 NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S % 21.2% 0.5% P22041 NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O % 19.3% 2.2% P83216 SVET ZDRAVIA, A.S % 20.1% 1.3% N80847 NEMOCNICA SNINA, S.R.O % 20.3% 0.3% P76239 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S % 15.9% 2.6% P85363 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA, A.S % 15.8% 0.9% N56229 ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O % 16.2% 0.5% P79469 NEMOCNICA ZVOLEN A. S % 16.0% 0.6% N22399 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O % 13.7% 0.9% N84209 NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV % 13.2% 1.3% P81577 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV, A.S % 13.5% 0.9% P88780 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. REVÚCA % 13.9% 0.5% P36605 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S % 13.1% 0.5% P02824 VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S % 12.1% 1.0% N21149 KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA % 11.3% 0.4% P97554 NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S % 8.1% 1.1% N34535 NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA V KEŽMARKU N.O % 6.5% 0.1% P91151 ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEM. SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEM % 44.9% 0.3% P43979 NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC % 41.6% 1.0% P50769 UNIVERZITNÁ NsP MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O % 40.1% 1.8% N22001 NEMOCNICA POPRAD, A.S % 35.4% 1.2% N33067 FNSP J.A. REIMANA PREŠOV % 33.3% 2.3% N92725 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA % 33.8% 0.9% P20979 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA % 33.5% 1.0% P81095 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY % 33.1% 0.9% P85687 FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA % 32.7% 0.4% P42383 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN % 30.3% 0.3% Segmenty Strana 13 z

14 SKUPINA Všeobecné nemocnice 4 Špecializované ústavy srdcovo cievnych chorôb Špecializované ústavy - onkologické Špecializovane zamerané zdravotnícke zariadenia Kód PZS Názov PZS počet HP Segment Medicínsky Operačný Iný N42231 FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA % 52.9% 0.3% P38811 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN % 41.8% 1.5% P77017 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE % 40.2% 1.2% N49813 DFNSP BANSKÁ BYSTRICA % 35.8% 1.0% P43059 NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB % 34.1% 1.1% P40707 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA % 33.8% 1.2% P89483 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE % 15.6% 1.0% P35968 STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S % 65.2% 13.2% P89851 VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S % 61.6% 7.2% P70249 NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S % 44.6% 12.3% P31683 ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY S.R.O % 72.5% 0.3% P76995 VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S % 45.8% 0.0% P38561 NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA % 43.2% 0.6% P89543 INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY % 99.7% 0.0% P64658 MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S % 98.6% 0.0% P30385 KARDIOCENTRUM NITRA S.R.O % 51.7% 38.1% N61173 ORL HUMENNÉ, S.R.O % 81.1% 0.0% P71940 CLINICA ORTHOPEDICA, S.R.O % 71.0% 0.0% P83767 VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O % 0.0% 68.2% N92999 NÁR. ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚC. CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIR. VYŠNÉ HÁGY % 19.3% 0.0% P56346 GPN S.R.O % 15.3% 0.4% P38527 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O % 6.1% 0.6% N41659 OFTAL S. R. O % 2.5% 0.0% N38843 NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O % 1.5% 0.0% P48071 NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB % 0.0% 0.6% N19681 NÁR. ÚSTAV DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIR. CHORÔB, N.O. DOLNÝ SMOKOVEC % 0.3% 0.0% P93329 ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKÚ PROTETIKU BRATISLAVA, N.O % 0.0% 0.0% Segmenty Strana 14 z

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie 2008 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV

Podrobnejšie

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava 020 1 114 534 526,00 Bratislava - okolie 030 168 137 534,50 Trnava 040 5 776

Podrobnejšie

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA hľad nákladov za r. 2013 deti 00320781 MESTO KREMNICA 14 142 0 1 585 15 727 00326585 MESTO VYSOKÉ TATRY 5 267 0 2 213 7 480 00607231 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 0 94 009 65 057 159 066 00610470

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystrica pre dospelých Banská Štiavnica pre dospelých Bardejov

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,

Podrobnejšie

Z á u j e m c i Vec: Doplnenie súťažných podkladov Vážení záujemci, Uvádzame a zverejňujeme Vám doplnenie súťažných podkladov vo verejnej súťaži: Nemo

Z á u j e m c i Vec: Doplnenie súťažných podkladov Vážení záujemci, Uvádzame a zverejňujeme Vám doplnenie súťažných podkladov vo verejnej súťaži: Nemo Z á u j e m c i Vec: Doplnenie súťažných podkladov Vážení záujemci, Uvádzame a zverejňujeme Vám doplnenie súťažných podkladov vo verejnej súťaži: Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov,

Podrobnejšie

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko, tel.: +421 2 5341 1020, fax: +421 2 5823 3487, zachar[a]ineko.sk, www.ineko.sk Tlačová správa, 2.11.2016 (revidované

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ DOHODA

RÁMCOVÁ  DOHODA RÁMCOVÁ DOHODA č. 214/2014 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn Tlačová správa Bratislava 23. 08. 2019 Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Podrobnejšie

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9.

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9. Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica 12.9.2019 VZZS 2 Bratislava 18.9.2019 VZZS 3 Košice 12.9.2019 VZZS 4 Nitra 12.9.2019 VZZS 5 Poprad 12.9.2019

Podrobnejšie

FS 9/2001

FS 9/2001 9/2001 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 891 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. apríla 2001 č. R-3/2001, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č.

Podrobnejšie

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko, tel.: +421 2 5341 1020, fax: +421 2 5823 3487, zachar[a]ineko.sk, www.ineko.sk Tlačová správa, 23.10.2017 Ocenenie

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d   g e o d é z i e,   k a r t o g r a f i e   a   k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém podľa 20c bod 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou st

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém podľa 20c bod 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou st Zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém podľa 20c bod 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT CERTIFIKÁT ISO 50001:2011 DEKRA Certification GmbH týmto potvrdzuje, že spoločnosť LIDL Slovenská republika v.o.s. Rozsah certifikácie: Obchod s potravinovým a nepotravinovým tovarom Miesto certifikácie:

Podrobnejšie

Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, dostupné farby: veľkosti:

Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, dostupné farby: veľkosti: Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, veľkosti: 134 164 cm 3 99 S NEÓNOVOU POTLAČOU pre chlapcov, veľkosti: 134 164

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné)

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné) Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL na Slovensku Mgr. Alena Cerovská, MPH Jasná, 23.-24.november 2017 Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti

Podrobnejšie

TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe

TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: 26.08.2019) BRATISLAVA -- Sociálna práca 24.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 11:30 14:00 A-K 11:00 08:30 11:00 A-L 12:30

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ DOHODA

RÁMCOVÁ  DOHODA RÁMCOVÁ DOHODA č. 109/2017 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO s potlačou, pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby

PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO s potlačou, pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby: pre chlapčekov, farby: 74 98 cm alebo pre dievčatká, farby: pre

Podrobnejšie

Zápisy

Zápisy Prehľad zápisov v akad.roku 2013/2014 (aktualizácia: 27. 06. 2013) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Podrobnejšie

untitled

untitled viac za menej...každý deň VÍLA SPARKLE GIRLZ dostupné rôzne druhy, výška 30 cm DETSKÁ KOSAČKA S BUBLIFUKOM rozmery: 26 26 50 cm PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 23. 5. 5. 6. 2019 ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB AUTÍČKO

Podrobnejšie

VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku cm, farby: 2

VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku cm, farby: 2 VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku 10 15 cm, farby: 2,49, na 7 fotiek, rôzne tvary, farba: 4,99 od LED SVETELNÁ

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop S

viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop S viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop Shop, PO NE: 9:00 20:00 Ponuka platí v dňoch od 14.

Podrobnejšie

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43 Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna

Podrobnejšie

FA_2011

FA_2011 Faktúra č.5180002520 Základná škola Márie MedveckeDodávka vody, odvádzanie 8 551,41 Medvedzie, 155 odpadovej vody IČO: 37813226 Faktúra č.5126011739 Základná škola Márie MedveckeDodávka vody, odvádzanie

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2010 Congenital defects in the SR 2010 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2010 Congenital

Podrobnejšie

rkcp120

rkcp120 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x 3305 3001 ~ 6 3371 6 3041 ~ 6 h IDS BK Bratislava - Cífer 3307 RR 701 Zo stanie Kúty Myjava 0

Podrobnejšie

kcp

kcp u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x f d RR 1767,* w _ x f 3305 3001 ~ 6 1731,) 6 2001 ~ 6 3307 h IDS BK Bratislava - Cífer RR 701

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc Slovenský zväz hádzanej, Trnavská 37, 831 04 Bratislava Vyžrebovanie súťaží SZH 2014/2015 EXTRALIGA MUŽI 1. kolo : 30. - 31.8.2014 XA-1 Šaľa - Hlohovec XA-2 Modra - Bratislava XA-3 Prešov - Košice XA-4

Podrobnejšie

UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT 2 49 LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, dostupné farby: alebo s potlačou, dostu

UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT 2 49 LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, dostupné farby: alebo s potlačou, dostu UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, alebo s potlačou, dostupné dva vzory, veľkosti: S XXL PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 6. 6. 12. 6. 2019

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 136/2015 Kapitola: Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci Podanie: Protimonopolný úrad Deň vydania:

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 136/2015 Kapitola: Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci Podanie: Protimonopolný úrad Deň vydania: OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 136/2015 Kapitola: Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci Podanie: Protimonopolný úrad Deň vydania: 17.7.2015 Značka: U000067 Sídlo: podľa 24 zákona o ochrane

Podrobnejšie

VRANOV - ODCHODY .xls

VRANOV - ODCHODY .xls SMER BAN.BYSTRICA BANSKÉ BARDEJOV,kúpele BARDEJOV BRATISLAVA BREZNO BRNO /CZ/ CABOV ČIČAVA 1 DAVIDOV DOMAŠA, DOBRÁ DLHÉ KLČOVO GIRALTOVCE HANUŠOVCE g 11 f s s g 0 s f abcde 1.0 16.1 7106 7.0 7106 711 7.0

Podrobnejšie

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU 20% až Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová okrová povrch štiepaný

Podrobnejšie

Termíny odberov SČK na odberových miestach a mobilné odbery VKK 2015 Banská Štiavnica 11. marec 2015 Nemocnica Banská Štiavnica-rehabilit.odd. 7:00-10

Termíny odberov SČK na odberových miestach a mobilné odbery VKK 2015 Banská Štiavnica 11. marec 2015 Nemocnica Banská Štiavnica-rehabilit.odd. 7:00-10 Termíny odberov SČK na odberových miestach a mobilné odbery VKK 2015 Banská Štiavnica 11. marec 2015 Nemocnica Banská Štiavnica-rehabilit.odd. 7:00-10:00 Kontaktná osoba: Katarína Senciová 0903 558 945

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sí

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sí Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201637924_Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Všeobecná zdravotná

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť se

SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť se SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť sezóny súťažného ročníka 2013-2014. 1. štart družstiev

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján Kategória: Dorastenky Hrací systém A Typ p

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján Kategória: Dorastenky Hrací systém A Typ p Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 15.1.2017 Usporiadateľ: ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján Kategória: Hrací systém A Typ pavúka nenasadených: 16 Počet štartujúcich : 44 Počet klasifikovaných:

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 10

Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 10 Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 100g 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova 18 Bratislava 851

Podrobnejšie

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ 13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Titul, meno, priezvisko: Ing. Juraj Blanár Oznámenie za rok: 2017 Oznámenie bolo doručené: Verejná funkcia: predseda ŽSK Ku dňu podania o

Titul, meno, priezvisko: Ing. Juraj Blanár Oznámenie za rok: 2017 Oznámenie bolo doručené: Verejná funkcia: predseda ŽSK Ku dňu podania o Ing. Juraj Blanár 20. 03. 2018 predseda ŽSK VÁHOSTAV - SK, a. s. Žilina poslanec NR SR akcionár - člen valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina predseda občianskeho združenia

Podrobnejšie

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: mladšie žiačky Hrací systém a Typ pavúka dr

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: mladšie žiačky Hrací systém a Typ pavúka dr Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 8.1.018 Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: Počet štartujúcich : Počet klasifikovaných: Koeficient

Podrobnejšie

Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Agnerová Viera MUDr. FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČ. REHABILITÁCIA Subšpecifikácia,

Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Agnerová Viera MUDr. FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČ. REHABILITÁCIA Subšpecifikácia, Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Agnerová Viera FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČ. REHABILITÁCIA Subšpecifikácia, Certifikát Mesto pracoviska Pracovisko Biotherm,spol. s r.o.,

Podrobnejšie

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION ZÁPISNICA z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prá

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION ZÁPISNICA z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prá ZÁPISNICA z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR konaného dňa 14. 5. 2015 v hoteli Atrium, Nový Smokovec Prezenčná listina Príloha č. 1 Správa o činnosti združenia ku

Podrobnejšie

Microsoft Word - k180_1

Microsoft Word - k180_1 u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1367,, G f a 1369,, G a 7801 6 ^ 7803 6 ^2 5 5 6 Zo stanie Praha Prešov Lipany Praha Lipany 0 Bratislava hl.st. +# z %) 23 43 46 Trnava p z Ý 0 15 63 Leopoldov

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 Ročník 2007 ZŠ-5/2007 Národné

Podrobnejšie

Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Agnerová Viera MUDr. FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČ. REHABILITÁCIA Subšpecifikácia,

Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Agnerová Viera MUDr. FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČ. REHABILITÁCIA Subšpecifikácia, Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Agnerová Viera FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČ. REHABILITÁCIA Subšpecifikácia, Certifikát Mesto pracoviska Pracovisko Biotherm,spol. s r.o.,

Podrobnejšie

vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk

vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Úplné znenie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 35/2013 v znení VZN PSK č. 37/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

POZVANKA_MOZAIKA ODPORUCANI_2019_všetky_semináre.indd

POZVANKA_MOZAIKA ODPORUCANI_2019_všetky_semináre.indd Generálny partner 12. 3. 2019 16:00 Rimavská Sobota Odborný garant I. Interná klinika UN Martin prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor, dovoľte nám, aby sme Vás srdečne

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

P.č. Číslo zmluvy ŽSk podľa Fabasoft Názov zmluvy Názov zmluvnéj strany obchodné meno, sídlo, IČO práv. osoby/obchodné meno, miesto podnikania, IČO fy

P.č. Číslo zmluvy ŽSk podľa Fabasoft Názov zmluvy Názov zmluvnéj strany obchodné meno, sídlo, IČO práv. osoby/obchodné meno, miesto podnikania, IČO fy sídlo, meno a priezvisko 1. 114-E.4/2016 Kúpna zmluva Bohuš Chromiak - SAFIM, Teplická ul.27/100, 921 01 Piešťany, IČO:30727880 IČ DPH: SK 2020552083 operačný stôl 9 500,00 2.5.2016 3.5.2016 2. 122-E.4/2016

Podrobnejšie

Microsoft Word - kcp 120.docx

Microsoft Word - kcp 120.docx u 120 Bratislaa - Žilina - (Košie) Y 50 Bratislaa - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767,+ ~ W w 3343 3001 6 10003 13353 10353 3307 x ^ h IDS BK Bratislaa - Cífer 2001 6 2003 6 521 ~ W G Zo stanie Kúty

Podrobnejšie

PREHĽAD PV _2 zmena od

PREHĽAD PV _2 zmena od Prehľad,,,,,, R, RR vlakov B 44 (R) 1) 180,120,131,137 1) K Košice Bratislava-Petržalka 1.2. ~ _ Košice (7.11) Žilina Bratislava hl.st. Wien Hbf. (13.22) B 45 (R) 1) 137,131,120,180 1) K Bratislava-Petržalka

Podrobnejšie

Stredné školy SR (s maturitou) 2018/2019

Stredné školy SR (s maturitou) 2018/2019 kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ 017050227 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2 95701 037922459 Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou Partizánska cesta

Podrobnejšie

k180_1

k180_1 u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1263,, G f a 7871 6 1369,, G a 7871 6 R 615 y1 w a d 7801 8501 REX 1761 1021,% K ª x f 8503 REX 1931 Zo stanie Praha Prešov Bratislava -N.Mesto Lipany Praha

Podrobnejšie

Konsolidované znenie výnosu 1/2013 F. s. VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/ , ktorým sa ustanov

Konsolidované znenie výnosu 1/2013 F. s. VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/ , ktorým sa ustanov 1/2013 F. s. VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej

Podrobnejšie

Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Subšpecifikácia, Certifikát Mesto pracoviska Pracovisko Agnerová Viera MUDr. FYZIAT

Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Subšpecifikácia, Certifikát Mesto pracoviska Pracovisko Agnerová Viera MUDr. FYZIAT Priezvisko Meno Titul PRED menom Titul ZA menom Základná odbornosť Subšpecifikácia, Certifikát Mesto pracoviska Pracovisko Agnerová Viera FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČ. REHABILITÁCIA Biotherm, spol. s

Podrobnejšie

program.indd

program.indd PROGRAM XIV. NITRIANSKE DNI NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou pod záštitou Ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika 4.-5.. 0, Nitra, Hotel Olympia pri príležitosti 5. výročia založenia oddelenia

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2 Data Centrum Miest a Obcí Elektronické služby slovenských samospráv Miroslav Drobný prezident Občianske združenie eslovensko predseda Komisie pre informatizáciu samospráv Únia miest Slovenska poslanec

Podrobnejšie

Vestník Rady SRZ -December

Vestník Rady SRZ -December Page 1 of 6 SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina IČO: 00 178 209 Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady December 2010 Ročník XII., Čiastka 5/2010 Obsah: Z 12 Schválenie

Podrobnejšie

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Dorastenky Hrací systém a Typ pavúka druhého

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Dorastenky Hrací systém a Typ pavúka druhého Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 9.9.017 Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: 16 Počet štartujúcich : 5 Počet klasifikovaných: 5 Koeficient

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

Water Wipes detské vlhčené obrúsky 10 ks 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova Bratislava 127 BA Avion EKZ** Ivánska cesta Bratislava 30

Water Wipes detské vlhčené obrúsky 10 ks 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova Bratislava 127 BA Avion EKZ** Ivánska cesta Bratislava 30 Water Wipes detské vlhčené obrúsky 10 ks 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova 18 851 01 Bratislava 127 BA Avion EKZ** Ivánska cesta 12 821 04 Bratislava 300 BA Blumental EKZ** Mýtna ul. 46 811 07 Bratislava

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, 831 53 BRATISLAVA S P R A V O D A J ŠTK č.4 2018/2019 Bratislava 18.2.2019 1. Správy športovo-technickej komisie 1.1.1 Schválené výsledky 7.kola súťaže extraliga

Podrobnejšie

Článok KM

Článok KM Ţ I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ţ I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ţ I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 3/2011 ANALÝZA VYUŽÍVANIA POZEMNEJ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ANALYSIS

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa počtu zapísaných uchádzačov Externá forma štúdia Por. čís. zposs01

Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa počtu zapísaných uchádzačov Externá forma štúdia Por. čís. zposs01 Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa počtu zapísaných uchádzačov Externá forma štúdia Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý str. 1 z 15 1. 21 22 15 x

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

1KN.xlsx

1KN.xlsx Prehľad súborov číselných vektorových katastrálnych máp Kód KOOÚ KOOÚ Kód k.ú. K.ú. Názov mapy Platná od 106 KOOÚ Malacky 814482 Gajary KN814482_1_1 2011 106 KOOÚ Malacky 821756 Jablonové KN821756_1_1

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2008 Congenital defects in SR 2008 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2008 Congenital

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Príloha-Inventár ıtátnej pomoci 2002.xls

Príloha-Inventár ıtátnej pomoci 2002.xls Príloha Inventár štátnej pomoci za rok 2002 Účel Primárny Prípad Poskytovatel Prijemca MSP Forma kat. NominSK Schvalene Poskytnute Oznamenie automobilový DÚ Bratislava * VW Slovakia, a.s. VP oslob. dane

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

DLS (TANR) – robíme to dobre?

DLS (TANR) – robíme to dobre? DLS (TANR) robíme to dobre? 8. Pelhřimovský podvečer, 16.-17.11.2012 Záchranář v akci Mgr. Margita Vernarcová a kolektív SOP Lektor SOP OS ZZS SR Trnavská 8/A, Bratislava margita.vernarcova@emergency-slovakia.sk

Podrobnejšie