Propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku Závery kvantitatívnej štúdie post-test kampane Nobody s U

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku Závery kvantitatívnej štúdie post-test kampane Nobody s U"

Prepis

1 Propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku Závery kvantitatívnej štúdie post-test kampane Nobody s Unpredictable

2 Marketingové pozadie projektu Európska komisia a Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci so Slovenským mliekarenským zväzom a Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka realizuje Propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku s hlavnou myšlienkou: Súčasťou programu sú aj reklamné kampane v rôznych médiách na podporu konzumácie mlieka. Realizáciu kampaní zabezpečuje reklamná agentúra JANDL, marketing a reklama,s.r.o. V rámci programu sa monitoruje vnímanie reklamných kampaní a ich dopad na konzumáciu mlieka. Táto štúdia je venovaná vybraným reklamným kampaniam, ktoré prebehli na jar

3 Metodológia projektu post-test 2010 Kvantitatívny prieskum CAPI rozhovory face-to-face (F2F) Cieľové skupiny: 1. Deti vo veku 8 až 14 rokov 2. Mládež vo veku 15 až 19 rokov 3. Ženy vo veku 20 až 55 rokov Rozsah: 1. Deti vo veku 8 14 rokov: 211 dotazníkov 2. Mládež vo veku rokov: 208 dotazníkov 3. Ženy vo veku rokov: 202 dotazníkov Spolu: 621 respondentov Obdobie zberu dát: 1. Ženy vo veku 20 až 55 rokov až Deti a mládež vo veku 15 až 19 rokov 6. 4 až

4 Hlavný cieľ prieskumu Hlavným cieľom tejto etapy projektu bolo zistenie základných vedomostí o mlieku a zaregistrovanie kampaní na podporu spotreby mlieka vybranými cieľovými skupinami. 4

5 I. Imidž a povedomie o mlieku Nobody s Unpredictable

6 Povedomie o zložení mlieka Ženy a mládež sú schopní menovať množstvo látok, ktoré obsahuje mlieko. Tieto znalosti sú zároveň frekventované v daných cieľových skupinách. Čo sa týka detí, aj oni dokážu menovať jednotlivé látky, avšak ich znalosť je obmedzenejšia do nižších frekvencií. Najčastejšie sú spomínané bielkoviny, tuk, vitamíny a voda. Q2. Viete aké látky obsahuje mlieko? (spontánna odpoveď, všetci respondenti) Mliečne bielkoviny Mliečny tuk Vitamíny Voda Mliečny cukor (laktóza) Minerálne látky Konzervačné látky Vápnik Neviem, bez odpovede Ženy 2010, n=202 Deti 2010, n=211 Mládež 2010, n= % 6

7 Povedomie o zložení mlieka porovnanie Pri väčšine látok, ktoré obsahuje mlieko bol v porovnaní s rokom 2009 v aktuálnej vlne pozorovaný vzostup povedomia. Najvýznamnejší rozdiel bol identifikovaný najmä pri vitamínoch, ktoré sa oproti roku 2009 presunuli na prvú priečku v oblasti znalosti. Pozitívne zmeny v povedomí o zložení mlieka sa prejavili najmä medzi ženami (matkami) a následne mládežou a deťmi. Q2. Viete aké látky obsahuje mlieko? (spontánna odpoveď, všetci respondenti) Ženy 2010, n=202 Ženy 2009, n=(220) Deti 2010, n=211 Deti 2009, n=(222) Mládež 2010, n=208 Mládež 2009, n=(211) Mliečne bielkoviny Vitamíny Vitamíny Vitamíny Voda Mliečne bielkoviny Mliečny tuk Mliečne bielkoviny Voda Voda Mliečny tuk Mliečny tuk Miečny cukor Miečny cukor Miečny cukor Minerálne látky Minerálne látky Minerálne látky Konzervačné látky Konzervačné látky Konzervačné látky % % % 7

8 Povedomie o zložení mlieka porovnanie Pri väčšine látok, ktoré obsahuje mlieko bol v porovnaní s rokom 2009 v aktuálnej vlne pozorovaný vzostup povedomia. Najvýznamnejší rozdiel bol identifikovaný najmä pri vitamínoch, ktoré sa oproti roku 2009 presunuli na prvú priečku v oblasti znalosti. Pozitívne zmeny v povedomí o zložení mlieka sa prejavili najmä medzi ženami (matkami) a následne mládežou a deťmi. Q2. Viete aké látky obsahuje mlieko? (spontánna odpoveď, všetci respondenti) Vitamíny Mliečne bielkoviny Voda Mliečny tuk Mliečny cukor (laktóza) Total 2009, n=653 Total 2010, n=621 Minerálne látky Konzervačné látky % 8

9 II. Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov Nobody s Unpredictable

10 Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov Všetky tri cieľové skupiny konzumujú denne: maslo, mlieko a jogurty. Oproti roku 2008 sa zvýšil počet mládeže (o 10%) a detí (o 7%), ktorí mlieko konzumujú niekoľkokrát týždenne. U žien sa zvýšil počet tých (v porovnaní s pre-testom), ktoré konzumujú mlieko denne (nárast o 10%). 10

11 Porovnanie konzumácie TOP 3 produktov Vo všetkých troch sledovaných skupinách prevládajú podobné trendy vo frekvencii konzumácii Top 3 produktov. Jediný rozdiel, je ten, že deti konzumujú mlieko a maslo takmer v rovnakých frekvenciách, kým u mládeže a žien sa maslo konzumuje výrazne častejšie na dennej báze ako mlieko. Mládež deklaruje relatívne najmenej často dennú konzumáciu TOP 3 mliečnych produktov. R3. Pokúste sa prosím odhadnúť, ako často konzumujete tieto typy mlieka a mliečnych výrobkov: (podporená odpoveď, ženy) Denne: Menej často: 53 % 47 % 52 % 48 % 30 % 70 % 45 % 91 % 36 % 95 % 25 % 96 % 50 % 50 % 45 % 55 % 34 % 66 % 100% Denne Týždenne 50% Mesačne 0% Mlieko Maslo Jogurty Maslo Mlieko Jogurty Maslo Mlieko Jogurty Deti 2010, n=211 Mládež 2010, n=208 Ženy 2010, n= Menej často Nikdy, neviem, bez odpovede 11

12 Dôvody konzumácie mlieka Mlieko je najčastejšie konzumované pretože: je zdravé (častejšie deti a ženy, ako mládež). má vyhovujúcu chuť (častejšie u mládeži a medzi ženami ako u detí). má vplyv na kosti (najmä deti a mládež). 4 z 5 respondentov v každej sledovanej skupine vypijú 1 až 2 poháre mlieka denne, pričom dvaja z troch veria, že toto je optimálny počet pohárov pre zdravie. 12

13 Dôvody konzumácie mlieka Hlavné dôvody pre konzumáciu mlieka sú u všetkých cieľových skupín rovnaké. Zdravie je výrazne častejšie spomínané u detí (45 %) a žien (50%) ako u mládeže (42%). Dobrá chuť je druhým najčastejšie spomínaným dôvodom, avšak tento je spomínaný polovicou žien a mládeže čo je výrazne viac ako v prípade detí (42 %). Q2. Prečo pijete mlieko? (spontánna odpoveď, všetci respondenti) Zdravé Dobrá chuť Vplyv na kosti Odporúčanie Príkaz rodičov Zvyk Kakao Zaženie smäd Obsahuje vitamíny Pre rast Zasýti Deti 2010, n=211 9 Mládež 2010, n= Ženy 2010, n= % 13

14 Nákupné správanie Za nákup mlieka sú v domácnostiach najčastejšie zodpovedné matky, resp. ženy. Asi 1/5 respondentov nakupuje v súčasnosti viac mlieka. 1/2 žien sa zameriava na slovenské výrobky. Slovenské výrobky sú u žien preferované vzhľadom na očakávanú kvalitu, podporu domácej ekonomiky, nízku cenu... 14

15 Množstvo nakupovaného mlieka Porovnanie s obdobím pred šiestimi mesiacmi ženy Pätina respondentov z každej cieľovej skupiny dokonca tvrdí, že nakupuje viac mlieka ako pred tým. Q7. Koľko mlieka sa v súčasnosti kupuje u vás doma v porovnaní s obdobím pred 6 mesiacmi? (škála,všetci respondenti, spontánna odpoveď, nakupujúci menej mlieka) 80 % Deti 2010, n=211 Priemer: 2,81 Mládež 2010, n=208 2,24 Ženy 2010, n=202 2,82 Top 2 boxes (nakupujú viac): 21 % 18 % 21 % Bottom 2 boxes (nakupujú menej): 2 % % 6% = Rozhodne viac 2 = Skôr viac 3 = Rovnaké množstvo mlieka = Skôr menej 5 = Rozhodne menej 15

16 Dôvody nákupu slovenských mliečnych výrobkov Ženy Ženy, ktoré nakupujú skôr slovenské výrobky tak robia z rôznych dôvodov. Najčastejšie je to preto lebo ich považujú za kvalitné (27 %), podporujú slovenských výrobcov a ekonomiky (27 %), sú lacné (23 %) a chutné (21 %) a dôverujú im (13%). Q11.Prečo nakupujete svoj slovenské mliečne výrobky? (spontánna odpoveď, ženy nakupujúce primárne slovenské výrobky) Kvalitné Podpora slovenských výrobkov, slovenskej ekonomiky Lacné Chutné Dôvera Tradícia, zvyk Menej umelé, menej konzervačných látok Dostupnosť v obchodoch Celková spokojnosť Zdravé Veľký výber Sú lepšie Čerstvé Sú z nášho regiónu, mesta Hustejšie jogurty n = % 16

17 III. Kampaň na podporu spotreby mlieka deti a mládež Nobody s Unpredictable

18 Porovnanie podporenej znalosti reklám Deti a mládež Zo sledovaných reklám je medzi deťmi a mládežou najviac poznaná reklama v televízii (50%, 46%) reklama na billboarde (49%, 47%), a printová reklama s detskou kampaňou (37%, 33%). Poznáte túto reklamu? (podporená odpoveď, všetci respondenti) Média typ: Televízia Billboard Print Kampaň: Deti Všetci Deti Deti, n=211 Mládež, n=208 18

19 Televízna reklama Podporená znalosť Deti a mládež Kampaň Deti Televízna reklama určená pre deti je rozpoznaná 50 % detí a 46 % mládeže. Deti a mládež s vyššou konzumáciou mlieka rozpoznáva túto kampaň častejšie. Všetci respondenti, ktorí túto reklamu identifikovali ju správne zaradili do televízie. Čo sa týka atraktivity, deťom (86%) sa táto reklama páči signifikantne viac, ako mládeži (79%). Deti, n=211 Mládež, n=208 Signifikantný rozdiel % = Veľmi sa mi! Nízka Báza páči Q40. Videli ste túto reklamu? Q40A. Kde ste videli túto reklamu? Q41. Do akej miery sa vám táto reklama páčila? (podporená odpoveď, všetci respondenti; spontánna odpoveď, škála, respondenti poznajúci reklamu) Podporená znalosť % 100 Znalosť v rôznych skupinách Vzdelanie Frekvencia konzumácie mlieka 48 Áno Nie Neviem Atraktivita Deti, n=105 Mládež, n=95 Priemer: 1,85 2,06 Top 2: % 79 % 2 = Skôr áno = Ani, ani = Skôr nie 7 9 0% 50% 100% 5 = Vôbec sa mi nepáči DK/NA Žiak ZŠ, n=240 Žiak SŠ, n= ZŠ, n=7! SŠ, n=12! Denne n= Menej často n=232 %

20 IV. Kampaň na podporu spotreby mlieka ženy Nobody s Unpredictable

21 Porovnanie podporenej znalosti a atraktivity reklám Ženy Z kampane určenej pre cieľovú skupinu žien získala najvyššiu znalosť televízna reklama (56%). Čo sa týka atraktivity, v pozitívnom zmysle najviac zaujala televízna reklama (86 %), je v porovnaní s ostatnými mierne vyššie hodnotenie (print 71%, billboard 70%). Q13, Q18, Q23. Poznáte túto reklamu? Q14, Q19, Q24. Do akej miery sa vám daná reklama páčila? (podporená odpoveď, všetci respondenti, škála, respondenti poznajúci danú reklamu) Porovnanie znalosti * Porovnanie atraktivity je orientačné, pretože báza respondentov nie je totožná % Porovnanie atraktivity* Priemer: Páči (Top 2 boxes): Nepáči (Bottom 2 boxes): 2,01 86 % 3 % 2,22 71 % 0 % 2,06 70 % 4 % Ženy, n=202 Signifikantný rozdiel 21

22 Hodnotenie kampane pre ženy Ženy s vyšším vzdelaním (maturita, VŠ) a väčšou spotrebou mlieka majú vyššiu tendenciu poznať jednotlivé reklamy. TV reklama bola ohodnotená ako atraktívna 9 z 10 žien. Dané reklamy väčšina žien považuje za atraktívne a dôveryhodné 22

23 Televízna reklama Podporená znalosť Ženy Viac ako polovica cieľovej skupiny žien pozná televíznu exekúciu reklamy. Znalosť reklamy je tým vyššia, čím ide o mladšiu cieľovú skupinu. Ženy konzumujúce mlieko denne, túto reklamu zaregistrovali signifikantne častejšie ako tie, ktoré konzumujú mlieko zriedkavejšie. Čo sa týka atraktivity takmer 9 z 10 žien, ktoré reklamu poznajú, ju považuje za atraktívnu. Q13. Videli ste túto reklamu? Q14. Do akej miery sa vám táto reklama páčila? (podporená odpoveď, všetci respondenti; škála, respondenti poznajúci reklamu) Podporená znalosť Áno Nie Neviem % 50% 100% n=202 % = Veľmi sa mi páči 69 2 = Skôr áno Atraktivita Priemer: Top 2 boxes: 11 3 = Ani, ani 2,00 86 % = Skôr nie 5 = Vôbec sa mi nepáči n=114 23

24 V. Vplyv reklamy na nákup a konzumáciu mlieka Nobody s Unpredictable

25 Vplyv na konzumáciu a nákup mlieka Daná reklamná kampaň spôsobila najväčší posun v konzumácii aj nákupe mlieka u cieľovej skupiny detí (25%, 27%). Mládež je v posune správania konzervatívnejšia (11%, 13%). Pokiaľ ide o cieľovú skupinu žien, tu sa konzumácia mlieka síce zvýšila v limitovaných 12 %, avšak nákup mlieka sa zvýšil v 25 % -čo indikuje, ženy nakupujú viac mlieka pre ostatných členov domácnosti. Priemer: Súhlasí: Nesúhlasí: Q50A/Q28 Povedali by ste, že na základe tejto reklamy /týchto reklám teraz pijete viac mlieka? Q50B/Q29 Kúpili ste si na základe tejto reklamy/týchto reklám nejaké mlieko? (škála, respondenti poznajúci nejakú reklamu) Vplyv na konzumáciu Vplyv na nákup 3,12 25 % 31 % 3,45 11 % 40 % 3,30 12 % 32 % 3,16 27 % 34 % 3,46 13 % 42% 3,12 23 % 29 % (Top 2 Boxes) (Bottom 2 boxes) 25

26 Vplyv na konzumáciu a nákup mliečnych výrobkov Deti a mládež Reklamná kampaň objav mlieko pôsobí na zvýšenie konzumácie ostatných mliečnych výrobkov v 21% cieľovej skupine detí a 11% cieľovej skupine mládeže. Čo sa týka nákupu ostatných mliečnych výrobkov 26 % detí deklaruje zvýšený nákup spôsobený na základe reklamnej kampane, kým u mládeže je to 16 %. Q51A Povedali by ste, že na základe tejto reklamy /týchto reklám teraz pijete viac mliečnych výrobkov? Q52B Kúpili ste si na základe tejto reklamy/týchto reklám nejaké mliečne výrobky? (škála, respondenti poznajúci nejakú reklamu) Vplyv na konzumáciu Vplyv na nákup Priemer: Súhlasí (Top 2): Nesúhlasí (Bottom 2): 3,16 21 % 29 % 3,44 11 % 43 % 3,15 26 % 33 % 3,45 16 % 45 % (Top 2 Boxes) (Bottom 2 boxes) 26

27 VI. Štruktúra vzorky Nobody s Unpredictable

28 Štruktúra vzorky deti a mládež 1/2 R4. Základná štruktúra vzorky R3. Pohlavie respondenta R7. Vzdelanie respondenta R6. Veľkosť bydliska % % n=419 n=419 28

29 Štruktúra vzorky deti a mládež 2/2 % D1. Počet členov domácnosti D2. Počet detí v domácnosti vo veku do 18 rokov % n=419 n=419 % R5. Región n=419 29

30 Štruktúra vzorky ženy 1/2 R4. Vek respondenta D2. Rodinný stav R7. Vzdelanie respondenta R6. Veľkosť bydliska % % n=202 n=202 30

31 Štruktúra vzorky ženy 2/2 D3. Počet členov domácnosti D4. Počet detí v domácnosti vo veku do 18 rokov % % n=202 n=202 % R5. Región n=202 31

32 ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 32

Ipsos pre Agentúru Jandl Kampaň na podporu spotreby mlieka Zhrnutie kvantitatívnych štúdií Nobody s Unpredictable

Ipsos pre Agentúru Jandl Kampaň na podporu spotreby mlieka Zhrnutie kvantitatívnych štúdií Nobody s Unpredictable Ipsos pre Agentúru Jandl Kampaň na podporu spotreby mlieka Zhrnutie kvantitatívnych štúdií 2008 2011 Nobody s Unpredictable Marketingové pozadie Marketingové pozadie Európska komisia v spolupráci so Slovenským

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Kupónový marketing ako významný zdroj získavania zákazníkov Aký je súčasný pohľad na kupónový marketing? Spotrebitelia majú radi šetrenie peňazí, alebo iné formy benefitov Ľudia oceňujú stručné a informatívne

Podrobnejšie

Krémy na ruce senzorický test

Krémy na ruce senzorický test Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj November - December 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej

Podrobnejšie

Krémy na ruce senzorický test

Krémy na ruce senzorický test Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Október - November 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 FAKTY A MÝTY O RÁDIÁCH A RÁDIOVEJ REKLAME 20/9/2017 Mýty alebo realita? Rádio do reklamného mediamixu kampaní už nepatrí Reklamy v rádiách je príliš veľa rádiách nefunguje Rádio nie je moderné Klienti

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Október a november 2013 6.12.2013 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV Kremnická 6,

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Štandardný Eurobarometer 90 VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII JESEŇ 2018 NÁRODNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike Štandardný Eurobarometer 90 Jeseň 2018 Kantar

Podrobnejšie

AIRportal MEDIAKIT

AIRportal MEDIAKIT MEDIAKIT AIRportal.online magazín o lietaní AIRportal.online Vydavateľom magazínu AIRportal.online je agentúra TIGER GROUP. TIGER GROUP začala svoje pôsobenie v m e d i á l n e j o b l a s t i. A k t í

Podrobnejšie

Krémy na ruce senzorický test

Krémy na ruce senzorický test RÁDIÁ navýšenie rozhlasovej časti mediálneho projektu Základné výsledky VII. etapa až IX. etapa 2012 Prieskum RÁDIÁ Spoločnosť MEDIAN SK, s. r. o. realizuje kontinuálny prieskum RÁDIÁ (navýšenie rozhlasovej

Podrobnejšie

Dostatok energie u chronického ochorenia obličiek a optimálnu telesná hmotnosť - Dieta při chronickém onemocnění ledvin

Dostatok energie u chronického ochorenia obličiek a optimálnu telesná hmotnosť - Dieta při chronickém onemocnění ledvin Dostatok energie u chronického ochorenia obličiek a optimálnu telesná hmotnosť 5. 3. 2019 Dostatok energie pri chronickom ochorení obličiek a optimálna telesná hmotnosť Zaistenie dostatočného množstva

Podrobnejšie

Phoenixresearch SK - preferencie (LQ-PDF)

Phoenixresearch SK - preferencie (LQ-PDF) 49% 1 1/8 Prehľad politických subjektov január 2016 400% 359% 300% 200% 100% 00% SMER - SD 139% 78% 71% 69% 68% 57% 50% 41% SIEŤ neviem SNS KDH MOST - HÍD OL'aNO - NOVA 26% 21% 11% 10% SaS SMK iné SDKÚ-DS

Podrobnejšie

Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRE

Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRE Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRED EURÓPSKYMI VOĽBAMI 2014 Inštitucionálna časť SOCIO-DEMOGRAFICKÁ

Podrobnejšie

Marketingový mix: - komunikácia, komunikačné kanály - distribúcia, distribučné  kanály

Marketingový mix: - komunikácia, komunikačné kanály - distribúcia, distribučné  kanály MARKETINGOVÝ MIX: - KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKAČNÉ KANÁLY - DISTRIBÚCIA, DISTRIBUČNÉ KANÁLY CENA V oblasti vkladových produktov rozlišujeme dva druhy ceny: úroky poskytnuté vkladateľom poplatky Cenová politika

Podrobnejšie

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov 30.1.2018 ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť (SAD Žilina)

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atraktivita maloobchodnej vybavenosti podľa obyvateľov vybraných mestských častí v meste Nitra Miroslava Trembošová Alena Dubcová Maloobchodná vybavenosť a jej atraktivita Maloobchodná vybavenosť Nakupovanie

Podrobnejšie

IAB budicek - Branding Landscape & Research options_FINAL_Gregor.pptx

IAB budicek - Branding Landscape & Research options_FINAL_Gregor.pptx NES SA BRAND UDUJE V DIGITÁLI Štrukturálna štúdia pre AIMmonitor FOCUS 3,800,000 Internetová populácia SR 12+ 3,757,883 3,743,804 4 mln /2019 3,700,000 3,600,000 3,599,551 Y/Y +3-4% 3,500,000 3,400,000

Podrobnejšie

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavi

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavi Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Súlovce na roky 2015 2021 Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavie, názor, atď.) označte prosím písmenom X. CHARAKTERISTIKA

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 MML - TGI národný prieskum spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle - TGI Základné výsledky za 4. kvartál 213 a 1. kvartál 214 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 MML - TGI národný prieskum spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle - TGI Základné výsledky za 2. kvartál 214 a 3. kvartál 214 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV

Podrobnejšie

V mesiaci december 2013 bola internetová populácia na Slovensku v počte užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo zobra

V mesiaci december 2013 bola internetová populácia na Slovensku v počte užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo zobra 12 2013 V mesiaci december 2013 bola internetová populácia na Slovensku v počte 3 257 696užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo 1 834 443 782zobrazení z toho približne570 miliónov z mobilných zariadení.

Podrobnejšie

hviezdoslavov-kubin_2009_sprava-prieskum_publika

hviezdoslavov-kubin_2009_sprava-prieskum_publika HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2009 V ZRKADLE PRIESKUMU PUBLIKA Prieskum publika na HK 2009 organizoval KVK NOC aj na 55. ročníku tejto súťažnej prehliadky recitačného umenia a divadiel poézie. Anketári uskutočnili

Podrobnejšie

Microsoft Word - Sprava z prieskumu o stave FF 2006_abstrakt _2_.doc

Microsoft Word - Sprava z prieskumu o stave FF 2006_abstrakt _2_.doc SPRÁVA Z PRIESKUMU O STAVE FIREMNEJ FILANTROPIE NA SLOVENSKU abstrakt Fórum donorov a týždenník TREND august 2007 1 Koncept spoločenskej angažovanosti a stratégia firemného darcovstva sa stávajú nevyhnutnou

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_IV_11

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_IV_11 RÁDIÁ navýš ýšenie rozhlasovej časti mediálneho projektu Základné výsledky za september až november 2011 Prieskum RÁDIR DIÁ Spoločnosť MEDIAN SK, s. r. o. realizuje kontinuálny prieskum RÁDIÁ (navýšenie

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_02

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_02 RADIOPROJEKT Základné výsledky XII. Etapa 2018 a I., II. etapa 2019 Termín zverejnenia tlačovej správy: 28. 3. 2019 Metodológia zberu a spracovania dát Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií

Podrobnejšie

Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2017 V nadväznosti na Plán úradnej kontroly potravín na rok 2017 a usmerne

Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2017 V nadväznosti na Plán úradnej kontroly potravín na rok 2017 a usmerne Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2017 V nadväznosti na Plán úradnej kontroly potravín na rok 2017 a usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Skúsenosti z riadenia IT projektu v štátnej správy Ing. Katarína Mandíková Odbor implementácie Operačného programu Informatizácie spoločnosti MF SR Bratislava, 23.10.2007 Obsah projekty, ktoré sme zrealizovali

Podrobnejšie

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy Vnímanie volieb na úrovni miestnej samosprávy z pohľadu obyvateľov obcí okresu Nové Zámky RNDr. Katarína Vilinová, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., Bc. Andrea Lelkešová Štruktúra prezentácie Úvod Základné

Podrobnejšie

Microsoft Word - popis.docx

Microsoft Word - popis.docx Spoločnosť Nielsen uskutočnila v 50 krajinách globálny spotrebiteľský prieskum na vzorke 25.000 internetových užívateľov s cieľom zistiť, aká reklama je najdôveryhodnejšia. Z výsledkov vyplynulo, že najviac

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint media kit 2019 Naše portfólio O nás denník Pravda Pravda magazín Varecha Dobré zdravie Užitočná Pravda iné tematické prílohy... knižné publikácie Daňové zákony Recepty z Varecha.sk Pravda.sk spravodajstvo

Podrobnejšie

Insight Zosnulým odjakživa zvykneme venovať chvíľu ticha. Problém však nastáva, keď sa táto chvíľa ticha natiahne na dni, tyždne, mesiace, ba až roky.

Insight Zosnulým odjakživa zvykneme venovať chvíľu ticha. Problém však nastáva, keď sa táto chvíľa ticha natiahne na dni, tyždne, mesiace, ba až roky. Insight Zosnulým odjakživa zvykneme venovať chvíľu ticha. Problém však nastáva, keď sa táto chvíľa ticha natiahne na dni, tyždne, mesiace, ba až roky. Challenge Ako osloviť ľudí, ktorým sa ťažko hovorí

Podrobnejšie

Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov muži ženy neuvedené Vek respondentov

Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov muži ženy neuvedené Vek respondentov Predchádzame vzniku odpadov Vyhodnotenie dotazníka 1. Pohlavie respondentov 2 119 muži ženy neuvedené 2. Vek respondentov 1 1 1 187 26 1 5 4 3 1 5 6-1 11-15 16-24 - 3 31-35 36-45 46-55 56 a viac 3. Už

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_05

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_05 RADIOPROJEKT Základné výsledky III. až V. etapa 2019 Termín zverejnenia tlačovej správy: 21. 6. 2019 Metodológia zberu a spracovania dát Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky,

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_06

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_06 RADIOPROJEKT Základné výsledky IV. až VI. etapa 2019 Termín zverejnenia tlačovej správy: 22. 7. 2019 Metodológia zberu a spracovania dát Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky,

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 RADIOPROJEKT Základné výsledky III. etapa 2015 až V. etapa 2015 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV Kremnická 6, Petržalka - Dvory, 851 01 Bratislava V tel.: 02 / 5443 5539, fax: 02

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili zastúpením vášho súhlasu,

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 RADIOPROJEKT Základné výsledky XI. etapa 2014 až I. etapa 2015 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV Kremnická 6, Petržalka - Dvory, 851 01 Bratislava V tel.: 02 / 5443 5539, fax: 02

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Ciele štúdie PISA a jej priebeh na národnej úrovni Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_07

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_07 RADIOPROJEKT Základné výsledky V. až VII. etapa 2019 Termín zverejnenia tlačovej správy: 20. 8. 2019 Metodológia zberu a spracovania dát Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky,

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

(Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_03 [jen pro ètení])

(Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_19_03 [jen pro ètení]) RADIOPROJEKT Základné výsledky I. až III. etapa 2019 Termín zverejnenia tlačovej správy: 30. 4. 2019 Metodológia zberu a spracovania dát Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky,

Podrobnejšie

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou -

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou - Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou 30. 10. 2017 Rozhovor s nutričnou terapeutkou Danou Sasákovou o nízkobielkovinovej diéte a bielkovinách. Bielkoviny Čo sú vlastne bielkoviny? Bielkoviny, hovorí

Podrobnejšie

Microsoft Word - manual_ESS_2010

Microsoft Word - manual_ESS_2010 Manuál projektu ESS 2010 Školiaci materiál k projektu ESS 2010 Čo je Európska sociálna sonda? ESS je medzinárodný výskumný projekt, cieľom ktorého je monitorovať a interpretovať postoje a názory obyvateľov

Podrobnejšie

Veľkonočný pôst - Dieta při chronickém onemocnění ledvin

Veľkonočný pôst - Dieta při chronickém onemocnění ledvin Veľkonočný pôst 24. 3. 2019 Veľkonočný pôst Z časopisov, novín, televízie na nás mieri slovo detoxikácia, pôst, hladovky, očistenie organizmu. Môžem si ju dovoliť aj ja, keď mám choré obličky, alebo sa

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_16_04

Microsoft PowerPoint - Zakladna_sprava_RADIOPROJEKT_16_04 RADIOPROJEKT Základné výsledky II. etapa až IV. etapa 2016 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV Kremnická 6, Petržalka - Dvory, 851 01 Bratislava V tel.: 02 / 5443 5539, fax: 02 / 5464

Podrobnejšie

Prieskum - deviataci na internete

Prieskum - deviataci na internete Rozhodovanie žiakov deviatych tried základných škôl o voľbe strednej školy: Deviataci na internete Štúdia Než zazvoní 4. februára 2019 Hlavné zistenia Takmer dve tretiny respondentov (64,5 %) plánuje štúdium

Podrobnejšie

Z á k l a d n á š k o l a B á b , B á b , okres N i t r a

Z á k l a d n á  š k o l a  B á b , B á b , okres  N i t r a Analýza dotazníkového prieskumu CIEĽOVÁ SKUPINA: ŽIACI ÚVOD Tento dokument je vyhodnotením školského interného prieskumu formou anonymných dotazníkov. Daný dotazník bol navrhnutý tak, aby poukázal na súčasný

Podrobnejšie

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx Celková návštevnosť web stránky visittrencin.sk v období 26. 11. 2015 25. 11. 2016 Z geografického hľadiska je najviac návštevníkov web stránky zo Slovenska (87,6 %), z Čiech (6,4 %), z Nemecka (1,0 %),

Podrobnejšie

Microsoft Word - prieskum o stave firemnej filantropie_2005.doc

Microsoft Word - prieskum o stave firemnej filantropie_2005.doc SPRÁVA Z PRIESKUMU O STAVE FIREMNEJ FILANTROPIE NA SLOVENSKU analýza TREND TOP 200 najväčších nefinančných spoločností Slovenska podľa celkových tržieb za rok 2005 Fórum donorov a týždenník TREND august

Podrobnejšie

MUES_2016_Durana_nezamestnanost

MUES_2016_Durana_nezamestnanost NEZAMESTNANOSŤ SYSTÉMOVÝ PROBLÉM SLOVENSKÉHO HOSPODÁRSTVA INESS 2015 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 Zamestnanosť podľa druhu úväzku (v tis.) Muži a ženy spolu Zamestnanci na plný

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 RADIOPROJEKT Základné výsledky XII. etapa 2016, I. až II. etapa 2017 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV Kremnická 6, Petržalka - Dvory, 851 01 Bratislava V tel.: 02 / 5443 5539, fax:

Podrobnejšie

Tuky a chronické ochorenie obličiek - Dieta při chronickém onemocnění ledvin

Tuky a chronické ochorenie obličiek - Dieta při chronickém onemocnění ledvin Tuky a chronické ochorenie obličiek 4. 4. 2019 Tuky a chronické ochorenie obličiek Tuky majú vo výžive svoje nezastupiteľné miesto. Sú zo všetkých živín najenergetickejšie obsahujú zhruba dvojnásobnú energetickú

Podrobnejšie

Postoj MSP k eko-inovaciam_2011

Postoj MSP k eko-inovaciam_2011 Postoj malých a stredných podnikov v SR k eko-inováciám Spracované na základe výsledkov Bleskového prieskumu Eurobarometra č. 315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation, ktorého zadávateľom

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint PEREX media kit 2019 Naše portfólio O nás denník Pravda Pravda magazín Varecha Dobré zdravie Užitočná Pravda iné tematické prílohy... knižné publikácie Daňové zákony Recepty z Varecha.sk Pravda.sk spravodajstvo

Podrobnejšie

Jogurty s vysokým obsahom cukrov

Jogurty s vysokým obsahom cukrov Jogurty sú obľúbeným kyslo-mliečnym produktom, hlavne u detí. Obsahujú aj živú zložku, baktérie, ktoré v procese fermentácie vyrobili, čiže dnes už dobre známe probiotické kultúry. Dnes už vieme, že ani

Podrobnejšie

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Príloha č. 7 Š t a t i s t i c k ý ú r a d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, Slovenská republika Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Vážený

Podrobnejšie

Cycling-Info.sk

Cycling-Info.sk Prezentácia a cenník inzercie Portál Cycling-Info.sk Portál Cycling-Info.sk vznikol v roku 2011 a je slovenskou jednotkou v spravodajstve a tiež publicistike o svetovej i slovenskej cestnej cyklistike.

Podrobnejšie

Čo tak dať si špenát -

Čo tak dať si špenát - Čo tak dať si špenát 21. 8. 2018 Priaznivé nutričné zloženie a jednoduchá dostupnosť sú hlavnými dôvodmi, prečo špenát do jedálneho lístka určite zaradiť. Špenát obsahuje významný podiel vody (až 90 %)

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Žilinský kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

MEMO 98

MEMO 98 Kandidáti na prezidenta SR v spravodajstve televízií (17. 25.3.2019) Vydané 27. marca 2019 sa dlhodobo venuje zobrazovaniu politických subjektov a ich predstaviteľov v médiách na Slovensku ako aj v zahraničí.

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 27188/2017 Riedelová/23

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 27188/2017 Riedelová/23 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 27188/2017 Riedelová/232 28.11.2017 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

Kreatívna kampaň pre

Kreatívna kampaň pre Kreatívna kampaň pre NETFLIX Lucia Peterková Claim Presne to, čo potrebuješ. Každý človek je jedinečný a každý má rád niečo iné. Je ťažké vyhovieť každému, avšak Netflix to dokáže. Je jedno či máte radi

Podrobnejšie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY VZPS/A -04 VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL ROK 0 Dotazník A pre vybranú domácnosť Registrované ŠÚ SR Č. Vk 8/ zo dňa 9.06.04 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike Bratislava, 30. máj 2018 Obsah 1. Trendy a riziká

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Školská jedáleň materskej školy,

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint RTVS Prezidenské voľby prieskum II. kolo.. marec metodika prieskumu Veľkosť vzorky Celkom N = 10 respondentov vo veku 18 a viac rokov Termín zberu. 03.. 03. Metóda zberu dát CAWI/CATI (605/409) Výber Reprezentativita

Podrobnejšie

Vplyv fermentácie baktériami mliečneho kysnutia na zmenu nutričných parametrov vybranej pseudocereálie

Vplyv fermentácie baktériami mliečneho kysnutia na zmenu nutričných parametrov vybranej pseudocereálie Milada Rakická, Andrea Marko, Ernest Šturdík *Pseudocereálie *skupina cereálií, ktoré botanicky nepatria do čeľade lipnicovité, ale väčšinou sa potravinársky využívajú ako cereálie, *vykazujú vysoký obsah

Podrobnejšie

Nuta 55 g (SK) Oblátka s kakaovou krémovou náplňou (60 %) s arašidami máčaná v kakaovej poleve. Zloženie: kakaová poleva 21 % (rastlinný tuk /palmojad

Nuta 55 g (SK) Oblátka s kakaovou krémovou náplňou (60 %) s arašidami máčaná v kakaovej poleve. Zloženie: kakaová poleva 21 % (rastlinný tuk /palmojad Nuta 55 g (SK) Oblátka s kakaovou krémovou náplňou (60 %) s arašidami máčaná v kakaovej poleve. Zloženie: kakaová poleva 21 % (rastlinný tuk /palmojadrový, palmový, shea/, sušená srvátka, odtučnené kakao

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Počet respondentov: 127 Distribuovaných dotazníkov: 300 ks Návratnosť: 42,33% Pohlavie 74% 25% 1% muž žena neuvedené Vek: Priemer: 56 rokov Vzdelanie:

Počet respondentov: 127 Distribuovaných dotazníkov: 300 ks Návratnosť: 42,33% Pohlavie 74% 25% 1% muž žena neuvedené Vek: Priemer: 56 rokov Vzdelanie: Počet respondentov: 127 Distribuovaných dotazníkov: 300 ks Návratnosť: 42,33% Pohlavie 74% 25% 1% muž žena neuvedené Vek: Priemer: 56 rokov Vzdelanie: (najvyššie dosiahnuté vzdelanie) 36% 24% 16% 10% 1%

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

N Á V R H  P R O G R A M O V E J   Š T R U K T Ú R Y Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 5 K 31..12..2015 V Zavarre dňa 10..2..2016... Sttarrostta

Podrobnejšie

Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s.

Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s. Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s. DNEŠNÝ STAV Kvalitná pitná voda = samozrejmos, dostupná vždy a takmer všade Nesprávne umiestnenie pitnej

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

Premium Harmonic TB Viac o fonde Dokumenty strana 1/5 Základné údaje ,2% 5,5% -6,9% 6,8% 5,3% 1,8% -3,7% 2,2% 5,0% -1,4% Kurz

Premium Harmonic TB Viac o fonde Dokumenty  strana 1/5 Základné údaje ,2% 5,5% -6,9% 6,8% 5,3% 1,8% -3,7% 2,2% 5,0% -1,4% Kurz Viac o fonde Dokumenty www.tam.sk strana 1/5 Základné údaje 136 562 129 12, 5, -6,9% 6, 5,3% 1, -3, 2, 5, -1, Kurz 0,036368 Dátum otvorenia 1. september 2005 ISIN SK3110000096 EUR 5 0 12 1 2 3 4 5 6 7

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

Microsoft Word - FOCUS.docx

Microsoft Word - FOCUS.docx PERCEPCIA KORUPCIE NA SLOVENSKU Prieskum verejnej mienky pre Transparency International Slovensko február 2015 Sládkovičová 4, P.O. Box 293, SK 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31

Podrobnejšie

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m (Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách

Podrobnejšie

Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 UČEBNÉ OSNOVY: ETICKÁ VÝCHOVA Vypracované podľa: Školského vzdelávacieho programu z ETI

Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 UČEBNÉ OSNOVY: ETICKÁ VÝCHOVA Vypracované podľa: Školského vzdelávacieho programu z ETI Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 UČEBNÉ OSNOVY: ETICKÁ VÝCHOVA Vypracované podľa: Školského vzdelávacieho programu z ETICKEJ VÝCHOVY ISCED2 Národného štandardu finančnej gramotnosti

Podrobnejšie

Poradensky koncept - mlade prasnice

Poradensky koncept - mlade prasnice Mladé prasnice KONCEPCIA PORADENSTVA SPOLOČNOSTI SANO V OBLASTI VÝŽIVY OŠÍPANÝCH VITAJTE Vážený zákazník, vážený záujemca o naše výrobky, sme veľmi radi, že vás koncepcia výživy mladých prasníc od spoločnosti

Podrobnejšie

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Úvodné informácie k štúdiu - cvičenia 2 semestrálne písomky (25 b, v 7. a 11. týždni, cvičebnica) Aktivita (max 10 b za semester, prezentácie, iné)

Podrobnejšie

Teplate_analyza_all

Teplate_analyza_all Firma VZOR Finančná analýza spoločnosti Jún 2014 1. Základné informácie o spoločnosti IČO: 11111111 DIČ: 22222222 Právna forma: Dátum vzniku: Sídlo: spoločnosť s ručením obmedzeným 8. novembra xxxx xxxxx

Podrobnejšie

sutaz - Hodina s Ekostopou

sutaz - Hodina s Ekostopou Aktivita: POSVIEŤME SI (NIELEN) NA ELEKTRINU Autor: Mgr. Darina Bergmannová, ZŠ s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad Cesta na kurikulum: PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK Matematika 7. ročník ZŠ Percentá

Podrobnejšie

PROFIL INVESTORA - PRÁVNICKÁ OSOBA Klient Obchodné meno: IČO: CIF: Sídlo: Ulica: Obec: PSČ: Krajina: (ďalej tiež ako "Klient") UniCredit Bank Czech Re

PROFIL INVESTORA - PRÁVNICKÁ OSOBA Klient Obchodné meno: IČO: CIF: Sídlo: Ulica: Obec: PSČ: Krajina: (ďalej tiež ako Klient) UniCredit Bank Czech Re PROFIL INVESTORA - PRÁVNICKÁ OSOBA Klient Obchodné meno: IČO: CIF: Sídlo: Ulica: Obec: PSČ: Krajina: (ďalej tiež ako "Klient") UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zdravie a.doc

Microsoft Word - Zdravie a.doc Zdravie a zdravotné návyky Slovákov žijúcich v zahraničí Lenka Beňová Táto správa sa zaoberá problematikou zdravia, využívania zdravotnej starostlivosti a pokrytia zdravotným poistením občanov Slovenskej

Podrobnejšie

Tlačová správa Bratislava, 7. jún ročník vzdelávacieho projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska Zrodom vzdelávacieho projektu spo

Tlačová správa Bratislava, 7. jún ročník vzdelávacieho projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska Zrodom vzdelávacieho projektu spo Tlačová správa Bratislava, 7. jún 2016 8.ročník vzdelávacieho projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska Zrodom vzdelávacieho projektu spoločenskej zodpovednosti na podporu stability makroekonomiky

Podrobnejšie

Journal of Global Science ISSN: X (Online) Journal homepage: Vnímanie podprahovej reklamy slovenským spotrebiteľom Ing. Ľ

Journal of Global Science ISSN: X (Online) Journal homepage:  Vnímanie podprahovej reklamy slovenským spotrebiteľom Ing. Ľ Vnímanie podprahovej reklamy slovenským spotrebiteľom Ing. Ľudovít Nastišin, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Katedra marketingu a medzinárodného obchodu Konštantínova 16, 080 01

Podrobnejšie

Moderne projekty v biznis suvislostiach-1

Moderne projekty v biznis suvislostiach-1 MODERNÉ V BIZNIS SÚVISLOSTIACH pre Automotive a výrobu pre Kvalitu a kvalitárov pre Moderný HR Biznis partnering pre Shared Service Centrá pre Logistiku pre Facility Management Leadership Komplexný prístup

Podrobnejšie

Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris

Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris 1 Popis diaľkového ovládania Obsah 1 Popis diaľkového ovládania 2 Prehľad funkcií diaľkového ovládania 2.1

Podrobnejšie

Szándéknyilatkozat

Szándéknyilatkozat Dobrovoľníctvo - spôsob aktivity v seniorskom veku Prihláška dobrovoľníka Výmenný dobrovoľnícky program pre seniorov ľudí nad 50 rokov Dotazník pre uchádzačov Dobrovoľníci zo Slovenska do Čiech Termín

Podrobnejšie

BUSINESS INTELLIGENCE (BI) MAGIC Štatistiky Obchod a sklady

BUSINESS INTELLIGENCE (BI) MAGIC Štatistiky Obchod a sklady BUSINESS INTELLIGENCE (BI) MAGIC Štatistiky Obchod a sklady Dobrý deň, Hľadáte spôsob ako účinne a účelne podporovať rozhodovanie vo Vašej spoločnosti? Ing. Vladimír Putyra riaditeľ a konateľ Radi by sme

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 551 final ANNEXES 1 to 5 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zavádza

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 551 final ANNEXES 1 to 5 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zavádza EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 8. 2016 COM(2016) 551 final ANNEXES 1 to 5 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa

Podrobnejšie

Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová , Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj

Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová , Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR JUDr. Jana Venhartová 22. 1.2019, Modra GfK 2017 Podiel slovenských potravín 2017 I Máj 2017 1 Potravinárska komora Slovenska základné údaje

Podrobnejšie