ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK 2018 Legenda použitých skratiek v tabuľkách MKB KF: kn. j.: Mestská knižnica v Bratislave knižničný fond kniž

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK 2018 Legenda použitých skratiek v tabuľkách MKB KF: kn. j.: Mestská knižnica v Bratislave knižničný fond kniž"

Prepis

1 ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY ČINNOSTI MKB ZA ROK Legenda použitých skratiek v tabuľkách MKB KF: kn. j.: Mestská knižnica v Bratislave knižničný fond knižničná jednotka MKB: Mestská knižnica v Bratislave UKCL: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry ULDM: Úsek literatúry UNL - OOL: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie odbornej literatúry UNL - ONS: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých UNL - OHUL: Úsek náučnej literatúry - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry

2 PLNENIE ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV V ČINNOSTI MKB ZA ROK Tabuľka 1 Prírastok knižničného fondu Čitatelia Výpožičky Úsek Plán na rok kúpou z vlastného rozpočtu *Skut. rok kúpou a ŠD z vlast. rozpočtu K tomu Grant FPU Plnenie v % z vlastné ho rozpočtu Skut. rok darom Prírastok rok Prírastok rok 2017 Plán na rok Skut. rok Plnenie v % Skut. rok 2017 Plán na rok Skut. rok Plnenie v % Skut. rok 2017 UKCL ULDM UNL - OOL UNL - ONS , , , , , , , , , , , , UNL-OHUL , , , e-výpožičky Iné , , , *Prírastok KF za rok s grantom FPU predstavuje dokumentov, plnenie ročného plánu nákupu na 140,3 %.

3 PRÍRASTOK A ÚBYTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU V ROKU Tabuľka 2 ÚSEK Prírastok KF za rok z toho % špeciálne dokumenty % Úbytok KF za rok UKCL ,9 2 0, ULDM UNL-OOL ,6 9 0, ,2 62 3, UNL- ONS UNL -OHUL , , , ,3 255 Iné ,7 1 4, , ,

4 STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU ZA ROK PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Tabuľka 3 ÚSEK Stav knižničného fondu k v t o m UKCL ULDM UNL - OOL UNL - ONS UNL - OHUL Iné (Príručný fond) Knižničné jednotky % špeciálne dokumenty % , , , , , , , , , , ,5 1 1, , ,9

5 TEMATICKÉ ZLOŽENIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ROKU Tabuľka 4 Knižničné jednotky v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne Mapy v tom Spoločenské hry k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k MG pásky Kazety Videokazety Reprodukcie Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

6 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK KRÁSNEJ A CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY Tabuľka 4/a Knižničné jednotky v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne Mapy v tom Spoločenské hry k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k MG pásky Kazety Videokazety Reprodukcie Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

7 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ Tabuľka 4/b Knižničné jednotky v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety Mapy v tom Filmy Spoločenské hry k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

8 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY - ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY Knižničné jednotky v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a Tabuľka 4/c špeciálne dokumenty k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

9 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY - ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH Tabuľka 4/d Knižničné jednotky v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne MG pásky Kazety Videokazety v tom Mapy Filmy Reprodukcie k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

10 PRÍRASTKY, ÚBYTKY A STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU K Tabuľka 4/e ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY ODDELENIE HUDOBNEJ A UMENOVEDNEJ LITERATÚRY Knižničné jednotky v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k ŠPECIÁLNE DOKUMENTY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY Počet knižničných jednotiek Hudobniny Gramoplatne k Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k Mapy v tom MG pásky Kazety Videokazety Reprodukcie Katalógy výstav MP 3 ROM DVD

11 STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU, PRÍRASTKY, ÚBYTKY K PRÍRUČNÝ FOND Tabuľka 4/f k Knižničné jednotky v t o m z t o h o l i t e r a t ú r a špeciálne dokumenty Prírastok KF v roku Úbytok KF v roku k

12 VÝPOŽIČKY PODĽA TEMATICKÉHO ZLOŽENIA ZA ROK Tabuľka 5 z t o h o UKCL ULDM Úsek UNL - OOL UNL - ONS Výpožičky za rok KNIHY % lit. pre dospelých Tematické zloženie kníh lit. lit. pre deti a mládež lit. pre deti a mládež PERIODIKÁ % ŠPECIÁLNE DOKUMENTY , , , , , ,7 7 0, , , ,6 UNL - OHUL , , ,5 E-výpožičky , , , ,5 %

13 VÝPOŽIČKY ŠPECIÁLNYCH DOKUMENTOV ZA ROK Tabuľka 6 Úsek UKCL ULDM UNL - OOL UNL - ONS UNL - OHUL Výpožičky špeciálnych dokumentov Hudobniny Gramoplatne Kazety Katalógy výstav z t o h o Mapy MP3 USB MP3 ROM DVD

14 ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY PODĽA DRUHU KNIŽNIČNEJ JEDNOTKY ZA ROK Tabuľka 7 UKCL ULDM Úsek UNL - OOL UNL - ONS Absenčné výpožičky z t o h o periodiká z t o h o Prezenčné špeciálne výpožičky dokumenty periodiká špeciálne dokumenty Výpožičky Návštevníci knižnice (osobné návštevy) UNL - OHUL E-výpožičky

15 VÝPOŽIČKY A NÁVŠTEVNÍCI ŠTUDOVNÍ, ONS, HUDOBNÉHO A INTERNETOVÉHO ŠTÚDIA AJ LETNEJ ČITÁRNE U ČERVENÉHO RAKA ZA ROK (výpožičky, návštevníci vrátane návštevnosti knižničného internetu a WiFi zóny) Tabuľka 8 Pracovisko UKCL Študovňa (vrátane rýchleho prístupu na internet na prízemí) UKCL Letná čitáreň U červeného raka (za obdobie ) ULDM Študovňa odbornej literatúry UNL - OOL Študovňa odbornej literatúry UNL - ONS Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých UNL- OHUL Študovňa umenovednej literatúry UNL - OHUL Hudobné štúdio a internet v priestore OHUL Výpožičky v tom periodiká špeciálne dokumenty Návštevníci knižničných služieb v tom návštevníci knižničného internetu WiFi zóny

16 ZLOŽENIE REGISTROVANÝCH ČITATEĽOV V ROKU NA PRACOVISKÁCH KNIŽNICE Tabuľka 9 U k a z o v a t e ľ Deti do 15 rokov Študenti Dospelí Dôchodcovia Zrakovo a inak zdravotne znevýhodnení Iné (ŤZP, poberatelia dávok v hmotnej núdzi) Právnické osoby UKCL ULDM UNL - OOL a ONS UNL - OHUL Čestné členstvo

KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012

KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 OBSAH Komentár k činnosti KBNM za rok 2012 1. Knižnice Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 2. Knižničný fond 3. Používatelia

Podrobnejšie

Kód formulára: AQKFKMXZGI

Kód formulára: AQKFKMXZGI MINISTERSTVO KULTÚRY AQKFKMXZGI KULT (MKSR) 11-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 398/2014 z 12. 12. 2013 O KNIŽNICI za rok 2014 Spravodajská jednotka vyplní Výkaz v elektronickom

Podrobnejšie

Spotrebované nákupy spolu:

Spotrebované nákupy spolu: MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE Bratislava, február 2019 OBSAH Strana Identifikácia organizácie 3 Zámery činnosti knižnice v roku 2019 3 Priority pre rok 2019 4 HLAVNÉ ÚLOHY V ROKU 2019 5 1. Plánované hlavné

Podrobnejšie

Kód formulára: MV9TWW6ZRN

Kód formulára: MV9TWW6ZRN MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 496/2013 z 26. 11. 2012 O KNIŽNICI za rok 2013 Spravodajská jednotka doručí Ochrana dôverných údajov je

Podrobnejšie

Kód formulára: KHM565M28H

Kód formulára: KHM565M28H MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 675/09 z 9. 10. 2008 O KNIŽNICI za rok 2010 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK a Krajskej knižnice v Žiline za rok 217 Katarína Šušoliaková Božena Sobolová Žilina 29. 5. 218 Krajská v Žiline 6 pobočiek, ZA 8 97 obyv., okresy

Podrobnejšie

Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre Akvizičný seminár Havlíčkov Brod 8.10.2015 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Vznik knižnice v roku 1923 Počet zväzkov 1200 Funkcia knižnice: - verejná

Podrobnejšie

Kód formulára: TWB86KZ5LK

Kód formulára: TWB86KZ5LK MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 520/08 z 6. 11. 2007 O KNIŽNICI za rok 2008 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Podrobnejšie

KMH Rim. Sobota

KMH Rim. Sobota MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 376/2011 zo 4. 11. 2010 O KNIŽNICI za rok 2012 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001

Podrobnejšie

Koncepcia rozvoja staromestskej knižnice

Koncepcia rozvoja staromestskej knižnice Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2010 Bratislava, 14.11.2007 Predkladá: PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka 1 1. Východiská Staromestská

Podrobnejšie

Spišská knižnica Spišská Nová Ves Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016

Spišská knižnica Spišská Nová Ves Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 Spišská knižnica Spišská Nová Ves Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 Obsah Identifikačná karta organizácie... 3 A. ÚVOD... 5 B. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV na jednotlivých úsekoch odbornej

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa S p r

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa S p r Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 21.10.2014 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.10.2014 S p r á v a o plnení koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Rozbor \350innosti 2008)

(Microsoft Word - Rozbor \350innosti 2008) R O Z B O R Č I N N O S T I GALANTSKEJ KNIŽNICE ZA ROK 2008 I. ÚVOD 1. Úloha a miesto Galantskej knižnice v národnom knižničnom systéme, vzájomná koordinácia a kooperácia. je verejnou regionálnou knižnicou,

Podrobnejšie

Rozbor_PK_2014_skratenykonečný

Rozbor_PK_2014_skratenykonečný Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1 058 01 Poprad Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2014 1. Riadenie knižnice - podľa Organizačného poriadku. Sústredili sme sa hlavne na realizáciu

Podrobnejšie

Banskobystrický samosprávny kraj Knižnica Jána Kollára, Kremnica Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, Žarnovic

Banskobystrický samosprávny kraj Knižnica Jána Kollára, Kremnica Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, Žarnovic Banskobystrický samosprávny kraj Knižnica Jána Kollára, Kremnica Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom za rok 2017 Jún 2018 Knižnica Jána

Podrobnejšie

letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra http://www.kskls.sk 2018 Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Detva, Krupina a Zvolen za rok 2017 Verejné knižnice

Podrobnejšie

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Bratislava, máj 2014 1 OBSAH A. PRODUKTY... 3 POLOŽKA 1 - Normy STN... 3 Základný sadzobník noriem... 3 Sadzobník elektronických verzií noriem...

Podrobnejšie

Infomaterial_Informacia_o_cinnosti_MKP_1_polrok_2014

Infomaterial_Informacia_o_cinnosti_MKP_1_polrok_2014 Informácia o činnosti Miestnej knižnice Petržalka za I. polrok 2014 Činnosť Miestnej knižnice Petržalka bola zameraná na plnenie stanoveného plánu pre rok 2014 v oblasti poskytovania knižničných služieb,

Podrobnejšie

kr04_final

kr04_final Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava S P R Á V A O ČINNOSTI A VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2004 Bratislava, január 2005 PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka 1 Obsah strana Úvod 3

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ za rok 2017 Názov organizácie: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Sídlo: Lazovná ulica 9, 975 58 Banská Bystrica Rezort:

Podrobnejšie

Vyhodnotenie knižníc okr. RS za rok 2012

Vyhodnotenie knižníc okr. RS za rok 2012 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA V y h o d n o t e n i e ČINNOSTI KNIŽNÍC OKRESU RIMAVSKÁ SOBOTA ZA ROK 2012 2013 Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu Rimavská

Podrobnejšie

Podtatranské múzeum v Poprade 2015_upr_rem

Podtatranské múzeum v Poprade 2015_upr_rem Podtatranské múzeum v Poprade, Poprad 2015 Všeobecné údaje o múzeách Rok: 2015 Múzeum: Podtatranské múzeum v Poprade Ulica a číslo: Vajanského 72/4 Obec: Poprad PSČ: 058 01 Telefón: +421 52/ 772 19 24,

Podrobnejšie

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE o výsledkoch a záveroch rozboru SPRÁVA ZA ROK 2018 Bratislava, február 2019

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE o výsledkoch a záveroch rozboru SPRÁVA ZA ROK 2018 Bratislava, február 2019 MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE o výsledkoch a záveroch rozboru SPRÁVA ZA ROK Bratislava, február 2019 OBSAH STRANA Identifikácia organizácie 3 Poďakovania 4 Plánované hlavné ukazovatele činnosti pre rok

Podrobnejšie

Rozbor_PK_2016_skrateny

Rozbor_PK_2016_skrateny Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1 058 01 Poprad Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2016 1. Riadenie knižnice - podľa Organizačného poriadku. Uskutočňovali sme porady vedenia knižnice

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ za rok 2018 Názov organizácie: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Sídlo: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica Rezort: Ministerstvo

Podrobnejšie

p

p Prieskum stavu a činnosti technických kniţníc a informačných stredísk v Slovenskej republike za rok 25 PhDr. Ľubica Segešová Po sedemnástykrát pre potreby štátnych štatistických zisťovaní Ministerstva

Podrobnejšie

PLNENIE PLÁNU ÚLOH MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE

PLNENIE PLÁNU ÚLOH MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A ZÁVEROCH ROZBORU ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA za I. polrok 2006 PLNENIE PLÁNU ÚLOH MESTSKEJ KNIŢNICE V BRATISLAVE ZA 1. POLROK 2006 Plánované úlohy Mestskej

Podrobnejšie

kultmksr1001.xls

kultmksr1001.xls MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrovné ŠÚ SR č. Vk 7/0 z. 0. 2008 ROČNÝ VÝKAZ O KNIŽNICI z rok 200 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom č. 40/200 Z.z. o štátnej šttistike v znení neskorších

Podrobnejšie

V Ý ROČ NÁ SPRÁVA o činnosti múzea za rok

V Ý ROČ NÁ SPRÁVA o činnosti múzea za rok V Ý ROČ NÁ SPRÁVA o činnosti múzea za rok 2012 1 Ponitrianske múzeum v Nitre, Nitra 2012 Všeobecné údaje o múzeách Rok: 2012 Múzeum: Ponitrianske múzeum v Nitre Ulica a číslo: Štefánikova tr. č. 1 Obec:

Podrobnejšie

KP_2006 2

KP_2006 2 S L O V E N S K Á P E D A G O G I C K Á K N I Ž N I C A Bratislava Knižničný a výpožičný poriadok V zmysle 13 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach,

Podrobnejšie

K N I Ž N I Č N Ý P O R I A D O K

K N I Ž N I Č N Ý    P O R I A D O K PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE U N I V E R Z I T N Á K N I Ž N I C A KNIŽNIČNÝ PORIADOK Prešov 2015 V zmysle ustanovenia 8 a 16 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a v zmysle čl. 7 ods. 4 Štatútu Univerzitnej

Podrobnejšie

O činnosti archívu v roku 2012

O činnosti archívu v roku 2012 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči, pobočka Považská Bystrica (do 31. 10. 2015) Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica (od 1. 11. 2015) O činnosti

Podrobnejšie

Príloha k C

Príloha k C SPRÁVA o činnosti Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice za rok 2013 A. Personálny stav V Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice sa v roku 2013 na odborných archívnych činnostiach podieľalo

Podrobnejšie

2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava

2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava 2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava Financovanie Celkové príjmy 21 352 333 zo štátneho rozpočtu 15 872 698 z vlastných

Podrobnejšie

VYZVA_POK_2013

VYZVA_POK_2013 VÝZVA PROGRAMU OTVORENÁ KNIŽNICA 2013 Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich

Podrobnejšie

Sprava2010web2

Sprava2010web2 VÝROČNÁ SPRÁVA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UPJŠ ZA ROK 20 apríl 2011 ISBN I978-80-7097-866-5 EAN 9788070978665 2 OBSAH ÚVOD..... 5 ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH PROCESOV A FONDOV... 7 Referát doplňovania fondov... 8

Podrobnejšie

Sprava_o_cinnosti_ZV_2012

Sprava_o_cinnosti_ZV_2012 A. Personálny stav Správa o činnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici pobočka Zvolen v roku 2012 V Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen bolo v roku 2012 systemizovaných 5 zamestnaneckých

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová

Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2018 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08. 2. 0 Kultúrne

Podrobnejšie

Správa o činnosti a hospodárení

Správa o činnosti a hospodárení SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ za rok 2018 ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE 2019 Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 Organizácia: Štátna vedecká knižnica v Prešove Rezort: Ministerstvo kultúry

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry

Podrobnejšie

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020)

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020) Národné projekty implementované SAŽP v rámci OPKŽP (2014 2020) Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vp 28 Smernica pre inventarizáciu majetku UVL v Košiciach a dodatok č.1.doc

Microsoft Word - Vp 28 Smernica pre inventarizáciu majetku UVL v Košiciach a dodatok č.1.doc Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Smernica pre inventarizáciu majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach Vnútorný predpis č. 28 V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky 2019-2021 Zdroj Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky

Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky Rozpočet OBCE HORNÁ SÚČA vrátane programov na roky 2015-2017 Bežné príjmy Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Rozpočet na rok

Podrobnejšie

Kreatívny priestor a jeho úloha v akademických knižniciach (s príkladom zo Slovenska)

Kreatívny priestor a jeho úloha  v akademických knižniciach  (s príkladom zo Slovenska) Kreatívny priestor a jeho úloha v akademických knižniciach (s príkladom zo Slovenska) Mgr. Lucia Falbová Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD. Slovenská informatická knižnica Fakulta informatiky a informačných

Podrobnejšie

D

D SPRÁVA o činnosti Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice za rok 2012 K A. Personálny stav V Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice sa v roku 2012 na odborných archívnych činnostiach podieľalo

Podrobnejšie

503/2010 Z.z. VÝNOS Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu

503/2010 Z.z. VÝNOS Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu 503/2010 Z.z. VÝNOS Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UPJŠ ZA ROK marec 2012 1 ISBN 936-5 2 OBSAH ÚVOD..... 5 ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH PROCESOV A FONDOV... 7 Referát doplňovania fondov... 8 Referát mennej a vecnej katalogizácie...

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2017 -

Podrobnejšie

ORGANIZAČNÝ

ORGANIZAČNÝ ORGANIZAČNÝ PORIADOK ÚSTREDNEJ KNIŽNICE SAV 2009 Ú S T R E D N Á K N I Ž N I C A S L O V E N S K E J A K A D É M I E V I E D PRÍKAZ RIADITEĽA ÚSTREDNEJ KNIŽNICE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, ktorým sa uvádza

Podrobnejšie

Výročná správa 2004

Výročná správa 2004 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výročná správa za rok 2006 Bratislava apríl 2006 Obsah Strana 1. Identifikácia organizácie 1 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 2 2.1.

Podrobnejšie

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00

Podrobnejšie

Prešovská univerzita v Prešove Opatrenie rektora 14/2019 Platnosť od: Vydanie: 1 Strana: 1 z 6 VSK 04-03n Názov: SMERNICA O REGISTRÁCII PUB

Prešovská univerzita v Prešove Opatrenie rektora 14/2019 Platnosť od: Vydanie: 1 Strana: 1 z 6 VSK 04-03n Názov: SMERNICA O REGISTRÁCII PUB Prešovská univerzita v Prešove Opatrenie rektora 14/2019 Platnosť od: 4. 6. 2019 Vydanie: 1 Strana: 1 z 6 VSK 04-03n Názov: SMERNICA O REGISTRÁCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A UMELECKEJ ČINNOSTI Obsah 1. ÚČEL...

Podrobnejšie

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výročná správa za rok 2005 Bratislava apríl 2006

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výročná správa za rok 2005 Bratislava apríl 2006 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výročná správa za rok 2005 Bratislava apríl 2006 VÝROČNÁ SPRÁVA PhDr. Ľubomír Kucka riaditeľ Obsah Strana 1. Identifikácia organizácie 1 2. Poslanie

Podrobnejšie

Vyhodnotenie okr. RS za rok 2010-na web

Vyhodnotenie okr. RS za rok 2010-na web BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU V RIMAVSKEJ SOBOTE V y h o d n o t e n i e ČINNOSTI KNIŽNÍC OKRESU RIMAVSKÁ SOBOTA ZA ROK 2010 2011 Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu Rimavská

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2012 Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemcová, február 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2012 Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemcová, február 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2012 Vypracovala: Mgr. Zuzana Nemcová, február 2013 Múzeum Janka Kráľa, 2012 Všeobecné údaje o múzeách Rok: 2012 Múzeum: Múzeum Janka Kráľa Ulica a číslo: Námestie osloboditeľov 31

Podrobnejšie

č VaV- Publikačná činnosť

č VaV- Publikačná činnosť Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMERNICA Č. 92 Zásady upravujúce bibliografickú

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 9. apríl 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ROZPO\310ET OBCE LITMANOV\ )

(Microsoft Word - ROZPO\310ET  OBCE  LITMANOV\ ) OBEC L I T M A O V Á ROZPOČET OBCE A ROK 2013 schválený obecným zastupiteľstvom v Litmanovej uznesením číslo 116/2012 dňa 14.12.2012 Starosta obce : Vasiľ Vislocký Vyvesené na úradnej tabuli: 22. 11. 2012

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Microsoft Word - Juraj Boldi-priamy predaj pozemku mesta

Microsoft Word - Juraj Boldi-priamy predaj pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Juraj Boldi, Zlatá 309/13,Rožňava - priamy predaj pozemku mesta Predkladá:

Podrobnejšie

Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov Výzva č. 8/2019 Program č Žiadosti úplné - podporené Č. žiadosti Žiadateľ Názov p

Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov Výzva č. 8/2019 Program č Žiadosti úplné - podporené Č. žiadosti Žiadateľ Názov p Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov Výzva č. 8/2019 Program č. 5.1.2 Žiadosti úplné - podporené 19-512-03458 Verejná knižnica Mikuláša Kováča Knižnica ako lusk II. 9 000,00 7

Podrobnejšie

Microsoft Word - Usmernenie c 6_2010_vyplnanie tab 11_MS

Microsoft Word - Usmernenie c  6_2010_vyplnanie tab 11_MS Usmernenie č. 6/2010 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov k vypĺňaniu tabuľky č. 11 Monitorovacej správy projektu Určené pre: Prijímateľov NFP v rámci OP V Vydáva: Agentúra Ministerstva

Podrobnejšie

SBD vyrocna sprava 2012

SBD vyrocna sprava 2012 SLOVENSKO BEZ DROG Občianske združenie Žilinská 8, 811 05 Bratislava Výročná správa občianskeho združenia SLOVENSKO BEZ DROG za rok 2012 V Bratislave, dňa 25.01.2013 OBSAH 1. Úvod 2. Činnosť občianskeho

Podrobnejšie

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA VYHODNOTENIE ČINNOSTI za rok

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA VYHODNOTENIE ČINNOSTI za rok BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KNIŽNICA MATEJA HREBENDU RIMAVSKÁ SOBOTA VYHODNOTENIE ČINNOSTI za rok 2013 2014 1 Vyhodnotenie činnosti Knižnice Mateja Hrebendu za rok 2013 I. HLAVNÉ ÚLOHY 1. Ciele Hlavná

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile E-knihy z katalógu Miestna knižnica Petržalka: Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s portálom ereading.cz ponúka požičiavanie e-kníh. Vypožičané e-knihy je možné čítať len na čítačkách odporučených

Podrobnejšie

Bodové normatívy

Bodové normatívy Príloha č. 1 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 Bodové normatívy pre získanie dotácie v roku 2007 (1) Členská základňa základných kolektívov Čl. 1 Do bodového hodnotenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Štatút TMK.docx

Microsoft Word - Štatút TMK.docx Štatút trénersko-metodickej komisie SVF Článok 1 Základné ustanovenia 1.1 TMK je poradným orgánom viceprezidenta SVF pre mládež a rozvoj. 1.2 TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SVF. 1.3 TMK sa

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 V Jovse, máj 2012 Záverečný účet Obce JOVSA za rok 2011 Záverečný účet obce za rok 2011 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2011 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

Podrobnejšie

RK_2013.pdf

RK_2013.pdf Trnavský Samosprávny Kraj Juraja Fándlyho v Trnave Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013 Trnava 2014 ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O ČINNOSTI REGIONÁLNYCH KNIŽNÍC TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO

Podrobnejšie

II.Q 2015_01

II.Q 2015_01 Na rokovanie MsR na deň 20.8. Plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca za II. Q Na základe: plánu zasadnutí na II. polrok Predkladá: Návrh na uznesenie: MsR berie na vedomie - plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca za II.

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

2

2 2 Činnosť mestských knižníc, ktoré patria do siete verejných knižníc, upravuje Knižničný zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách, galériách o ochrane

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2016

Záverečný účet obce 2016 Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2016 Predkladá: Spracoval: Andrašková Stanislava V Mníšku nad Hnilcom, dňa 01.06.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vymer c SKAND+zamestnanci.doc

Microsoft Word - Vymer c SKAND+zamestnanci.doc Trnavský samosprávny kraj P.O.BOX 128, Starohájska č. 10, 917 01 TRNAVA Číslo spisu: 2327 /2011/SHS V Trnave: 07.01.2011 Výmer cestovného TTSK č. 1 /2011 Trnavský samosprávny kraj a SKAND Skalica, spol.

Podrobnejšie

Vnútorný predpis Číslo: 2/ Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová

Vnútorný predpis Číslo: 2/ Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová Vnútorný predpis Číslo: 2/2019 11. 03. 2019 Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne

Podrobnejšie

Pomoc pri práci s Online katalógom 1. Prihlásenie do konta používateľa v OPACu Jednoduché vyhľadávanie Rozšírené vyhľadávanie Zob

Pomoc pri práci s Online katalógom 1. Prihlásenie do konta používateľa v OPACu Jednoduché vyhľadávanie Rozšírené vyhľadávanie Zob Pomoc pri práci s Online katalógom 1. Prihlásenie do konta používateľa v OPACu 1. 2. Jednoduché vyhľadávanie..3. 3. Rozšírené vyhľadávanie...4. 4. Zobrazenie výsledkov vyhľadávania...7. 5. Pomôcky pri

Podrobnejšie

”iadosš o zmenu projektu è.2

”iadosš o zmenu projektu è.2 I ŽiADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 02 ~ A. IDENTIFIKÁCIA PRIJíMATEĽA povinné Názovorganizácie I Mesto Rajec Adresa žiadatel'a PSČ Obec (mesto) Ulica číslo domu 01522 Rajec Nám. SNP 2/2 IČO 100321575 IDIČ 12020637102

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

M IN IST E R ST V O K U LT Ú R Y SLOVENSKEJ REPUBLIKY Námestie SNP 33, Bratislava Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná Ba

M IN IST E R ST V O K U LT Ú R Y SLOVENSKEJ REPUBLIKY Námestie SNP 33, Bratislava Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná Ba M IN IST E R ST V O K U LT Ú R Y SLOVENSKEJ REPUBLIKY Námestie SNP 33,813 31 Bratislava Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9 975 58 Banská Bystrica Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : PhDr. Ivana Antalová Spracoval: Mgr. Peter Tišliar V Gemerskej P

Záverečný účet Obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : PhDr. Ivana Antalová Spracoval: Mgr. Peter Tišliar V Gemerskej P Záverečný účet Obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : PhDr. Ivana Antalová Spracoval: Mgr. Peter Tišliar V Gemerskej Polome dňa 14.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený

Podrobnejšie

KSK

KSK Príloha č. 2a Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave Čl. I Košický samosprávny kraj a dopravca eurobus, a.s. v súlade s 17 a 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo  vedecko-výskumnom procese a výuke Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko- výskumnom procese a výuke Jana Ilavská ilavska@vili.uniba.sk Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Inforum 2009: 15. konference

Podrobnejšie

Microsoft Word - vyrocna-sprava-2016

Microsoft Word - vyrocna-sprava-2016 VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SNAS za rok 2016 Bratislava, marec 2017 Obsah 1 Identifikácia organizácie SNAS...3 2 Výsledok hospodárenia...4 3 Výnosy...5 4 Náklady...6 5 Majetok a vlastné zdroje krytia

Podrobnejšie

„Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

„Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Projekty Oravskej galérie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia V minulom roku sa Oravská galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uchádzala o dotáciu z Fondu na

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 História a súčasnosť publikovania geologických máp Miroslav Antalík, Štefan Káčer 20.10. 2016 Kartografická konferencia 2016 1 Obsah 1. ŠGÚDŠ 2. Geologické mapy 3. Prístup ku geologickým informáciám a)

Podrobnejšie

vzn

vzn VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN Č. 9/2015 O VYMEDZENÍ ÚSEKOV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL Mesto Dolný Kubín v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

výročná správa MTK za rok 2008

výročná správa MTK za rok 2008 VÝROČNÁ SPRÁVA SZTK MÚZEUM TELESNEJ KULTÚRY V SR Junácka 6 832 80 Bratislava +421.2.44 37 24 27, +421,22.49 249 370-372, 0911474127 www.muzeum.sk, muzeum.tk@stonline.sk bankové spojenie: 1785125851/0200

Podrobnejšie

(Rozpo\350et xls)

(Rozpo\350et xls) R O Z P O Č E T O B C E T V A R O Ž N Á NA ROKY 2015-2017 Skutočné Skutočné Očakávaná plnenie plnenie Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet za rok 2012 za rok 2013 2014 za rok 2014 na rok 2015

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce Záverečný účet Obce KOLTA za rok 2014 OBSAH: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia

Podrobnejšie

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: k bodu: rokovania číslo: 6) Správa o činnosti a výsledku h

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: k bodu: rokovania číslo: 6) Správa o činnosti a výsledku h MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: 28.09.2015 k bodu: rokovania číslo: 6) Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 NÁVRH Záverečný účet obce Hromoš za rok 2017 Predkladá : Bc. Maroš Kočiš Spracoval: Bc. Ľubomíra Mačugová V Hromoši dňa: 13.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13.02.2018 Záverečný

Podrobnejšie