Zoznam dokumentov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zoznam dokumentov"

Prepis

1 Legislatíva - Obchodné mechanizmy - licencie a zábezpeky Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1298/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa na rok 2010 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. EÚ L 359, , s. 9 47) Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky ) (Ú. v. ES L 186, , s. 1 58) (platné od Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (OJ L 299, , p ) (platné od ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spracovaných prostredníctvom systému dovozných licencií uplatňuje sa od Ú. v. EÚ L 238, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č.2220/1985 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému zábezpek pre poľnohospodárske výrobky Ú. v. ES L 205, , s (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 06 S Nariadenie Rady (EHS, EUROATOM) č.1182/1971 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny Ú. v. ES L 124, , s. 1-2 (DE, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 51 Legislatíva - Obchodné mechanizmy - obilie Nariadenie Komisie (ES) č. 388/2009 z 12. mája 2009, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatnovanie nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007 pokial ide o dovozný a vývozný systém pre produkty spracované z obilnín a ryže (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 118, , s ) Nariadenie Komisie (EHS) č. 127/2009 z 12. februára 2009, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe platobných alebo intervenčných agentúr (Ú. v. ES L 42, , s. 3 12) Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 290, , s. 3 7) Nariadenie Komisie (ES) č. 27/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN , , a s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (kodifikované znenie) Ú. v. EÚ L 13, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín Ú. v. EÚ L 176, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie Ú. v. EÚ L 342, , s. 7-9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 41 S Nariadenie Komisie (ES) č.1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu Ú. v. EÚ L 189, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 39 S Nariadenie Komisie (ES) č. 2307/1998 z 26. októbra 1998 o vydávaní vývozných licencií na potravu pre psov a mačky, ktorá spadá pod číselný znak KN , a na ktorú sa pri dovoze do Švajčiarska vzťahuje osobitné zaobchádzanie Ú. v. ES L 288, , s. 8-9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 24 S. 58 Strana 1 z 12

2 Nariadenie Komisie (ES) č. 2402/1996 zo 17. decembra 1996 otvárajúce a stanovujúce administratívne pravidlá pre určité ročné tarifné kvóty pre sladké zemiaky a maniokový škrob (L 327) Ú. v. ES L 327, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 07 S Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/1996 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 ( L 161) Ú. v. ES L 161, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 07 S Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/1995 z 29. júna 1995, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadení (EHS) č. 1418/76 a (EHS) č. 1766/92 ohľadne dovozného a vývozného systému pre produkty spracované z obilnín a ryže, a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 stanovujúce špeciálne podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu Ú. v. ES L 147, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 17 S Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/1995 z 29. júna 1995, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1766/92 ohľadom dohôd pre vývoz a dovoz kŕmnych zmesí na báze obilnín a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 stanovujúce špeciálne podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií pre obilniny a ryžu Ú. v. ES L 147, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 03 Zväzok 17 S. 451 Legislatíva - Obchodné mechanizmy - ryža Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných kvót na ryžu s pôvodom zámorských krajinách a územiach (ZKÚ) (Ú. v. ES L 344/3) Nariadenie Komisie (ES) č. 1002/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2184/96 týkajúce sa dovozu ryže pochádzajúcej a dovážanej z Egypta do Spoločenstva Ú. v. EÚ L 226, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši, podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 Ú. v. EÚ L 408, , s (CS, DA, ET, FR, IT, LV, LT, HU, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 972/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú špecifické pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati a prechodný kontrolný systém na určenie jej pôvodu Ú. v. EÚ L 176, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva ( Ú. v. EÚ L 164, , s. 5 7) Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu Ú. v. EÚ L 189, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 39 S Nariadenie Komisie (ES) č. 327/1998 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže Ú. v. ES L 37, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 08 S Nariadenie Komisie (ES) č. 2058/96 z 28. októbra 1996, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom (Ú. v. ES L 276, , s. 7 10) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - cukor Nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa Ú. v. EÚ L 254, Nariadenie Komisie (ES) č. 828/2009 z 10. septembra 2009, ktorým sa na hospodárske roky 2009/2010 až 2014/2015 ustanovujú podrobné uplatňovacie pravidlá na dovoz a rafináciu výrobkov z cukru položky colného sadzobníka 1701 v rámci preferenčných dohôd Ú. v. EÚ L 240, Strana 2 z 12

3 Nariadenie Komisie (ES) č. 274/2009 z 2. apríla 2009, ktorým sa stanovuje množstevné obmedzenie na vývoz cukru a izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2009/2010 Ú. v. EÚ L 91, Nariadenie Komisie (ES) č. 1498/2007 z 18. decembra 2007 o osobitných podrobných pravidlách vydávania dovozných povolení na cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT (Ú. v. EÚ L 333, , s. 6 9) Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru Ú. v. EÚ L 178, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót Ú. v. EÚ L 178, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - osivo Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79 (Ú.v. (ES) L 150 z str. 7 28) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (OJ L 299, , p ) (platné od ) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - tuky a oleje Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku Ú. v. EÚ L 365, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2005 zo 16. augusta 2005 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných licencií odvetví olivového oleja. Ú. v. EÚ L 212, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - ľan a konope Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008 zo 06. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č.1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno( kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 149, , s ) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - víno Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a doplna nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spolocnej organizácie polnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urcité polnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spolocnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, , s. 1 56) Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, vyrobený potenciál a kontroly vo vinárenskom sektore ( uplatňuje sa od 1. augusta) (Ú.v. E.Ú. L 170 str. 1-80) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - etylalkohol Nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu Ú. v. EÚ L 346, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 41 S Legislatíva - Obchodné mechanizmy - ovocie a zelenina (čerstvé a spracované) Strana 3 z 12

4 Nariadenie Rady (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny Ú. v. EÚ L 350, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín Ú. v. EÚ L 90, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín Ú. v. EÚ L 368, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 týkajúce sa vývozných náhrad u ovocia a zeleniny Ú. v. ES L 268, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 33 S Nariadenie Komisie (ES) č. 1429/1995 z 23. júna 1995 o vykonávaní predpisov týkajúcich sa vývozných náhrad na výrobky spracované z ovocia a zeleniny, s výnimkou vývozných náhrad poskytovaných na základe pridaného cukru. Ú. v. ES L 141, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 17 S Legislatíva - Obchodné mechanizmy - banány Nariadenie Komisie (ES) č. 2014/2005 z 9. decembra 2005 o licenciách v rámci režimu dovozu banánov do Spoločenstva na banány uvoľnené do voľného obehu v colnej sadzbe Spoločného Colného sadzobníka Ú. v. EÚ L 324, , s. 3-4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - mlieko a mliečne výrobky Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1298/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa na rok 2010 uverejnuje nomenklatúra polnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) c. 3846/87 (Ú. v. EÚ L 353, , s. 9 48) Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2009 zo 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1324/2007, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky (Ú. v. EÚ L 318, , s. 1 22) Nariadenie Komisie (ES) č. 671/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa začína konanie o udelení vývozných licencií na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2010 v rámci určitých kvót podľa GATT (Ú. v. EÚ L 194, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky ) (Ú. v. ES L 186, , s. 1 58) (platné od Nariadenie Komisie (ES) č. 850/2008 z 28. augusta 2008, ktorým sa začína konanie o udelení vývozných licencií na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2009 v rámci určitých kvót podľa GATT (Ú. v. EÚ L 231, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, , s. 3 56) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spracovaných prostredníctvom systému dovozných licencií uplatňuje sa od (Ú. v. EÚ L 238, , s ) Strana 4 z 12

5 Nariadenie Komisie (ES) č. 562/2005 z 5. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov Ú. v. EÚ L 95, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót Ú. v. ES L 341, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 34 S Nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/1985 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 205, , s. 5 11) Nariadenie Rady (EHS, EURATOM) č. 1182/1971 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre obdobia, dátumy a časové lehoty (Ú. v. ES L 124, , s. 1 2) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - hydina a vajcia Nariadenie Komisie (ES) č. 933/2009 zo 6. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) c. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót na dovoz výrobkov z odvetvia hydinového mäsa pochádzajúcich z Turecka do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 263, , s. 9 10) Nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa Ú. v. EÚ L 309, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Izraela do Spoločenstva Ú. v. EÚ L 309, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót Ú. v. EÚ L 142, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu Ú. v. EÚ L 128, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 536/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta na hydinové mäso udelená Spojeným štátom americkým a ustanovuje sa jej správa Ú. v. EÚ L 128, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa Ú. v. EÚ L 125, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 596/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných licencií v odvetví vajec Ú. v. EÚ L 94, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 43 S Nariadenie Komisie (ES) č. 633/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných povolení v sektore hydinového mäsa Ú. v. EÚ L 100, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 43 S Nariadenie Komisie (ES) č. 701/2003 zo 16. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania Nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 o opatreniach na dovoz určitých výrobkov z hydinového mäsa s pôvodom v štátoch z africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (štáty AKT); Ú. v. EÚ L 99, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 38 S Legislatíva - Obchodné mechanizmy - bravčové mäso Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2009 z 27. mája 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví bravčového mäsa a zabezpečuje ich správa. (Ú. v. EÚ L 129, , s.13 20) Strana 5 z 12

6 Nariadenie Komisie (ES) č. 1399/2007 ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnej a dočasnej dovoznej colnej kvóty na párky, salámy a určité mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku. Ú. v. EÚ L 311, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa Ú. v. EÚ L 217, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 39 S Legislatíva - Obchodné mechanizmy - hovädzie a teľacie mäso Nariadenie Komisie (ES) č. 1219/2009 z 14. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót v roku 2010 na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka ( baby beef ) s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Srbsku, Kosove a Čiernej Hore (Ú. v. EÚ L 328, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 620/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje spravovanie dovoznej colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso. (Ú. v. EÚ L 182, , s ) Nariadenie Rady (ES) č. 617/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (Ú. v. EÚ L 182, , s. 1) Nariadenie Komisie (ES) č. 610/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie dovozných colných kvót na hovädzie a teľacie mäso s pôvodom z Čile. (Ú. v. EÚ L 180, , s. 5 14) Nariadenie Komisie (ES) č. 810/2008 z 11. augusta 2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa (Rekodifikácia) (Ú. v. EÚ L 219, , s. 3 16) Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2008 z 30. júla 2008, ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN ; (Ú. v. EÚ L 202, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 431/2008 z 19. mája 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN (s platnosťou od 1.júla 2008 do 30. júna 2009) Ú. v. EÚ L 130, , s. 3 6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 412/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (s platnosťou od 1.júla 2008 do 30. júna 2009) Ú. v. EÚ L 125, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (prepracované znenie) Ú. v. EÚ L 115, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi Ú. v. EÚ L 346, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ú. v. EÚ L 321M, , s (MT) Nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 z 8. decembra 2004, určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska Ú. v. EÚ L 362, , s. 4-9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002o opatreniach uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovary, ktoré vznikli spracovaním poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v štátoch Afriky, Karibiku a Pacifiku (štáty AKT) Ú. v. EÚ L 333, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 41 S Strana 6 z 12

7 Legislatíva - Obchodné mechanizmy - ovčie a kozie mäso Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2010 (Ú.v. EÚ č. L ,s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1439/1995 z 26. júna 1995, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy uplatňovania nariadenia rady (EHS) č. 3013/1989 o dovoze a vývoze výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa Ú. v. ES L 143, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 17 S Legislatíva - Obchodné mechanizmy - ZÁBEZPEKY Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (Ú. v. EÚ L 349, , s. 1 68) Nariadenie Komisie (ES) č. 127/2009 z 12. februára 2009, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe platobných alebo intervenčných agentúr (Ú. v. ES L 42/3, ) Nariadenie Komisie (ES) č. 873/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 239, , s. 5 5) Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (Ú. v. EÚ L 288, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2008 z 18. júla 2008, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín platobnými agentúrami a intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (Ú. v. EÚ L 192, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 147, , s. 3 34) Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky Nariadenie Komisie (ES) č. 58/2008 z 24. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.712/2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 22, , s. 3 3) Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17 decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, , s. 1 9) Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín (Ú. v. EÚ L 195, , s. 3 7) Nariadenie Komisie (ES) č. 712/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 163, , s. 7 13) Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre platňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom Ú. v. ES L 37, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 3 Zväzok 31 S Nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/1985 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky Ú. v. ES L 205, , s (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 06 S Strana 7 z 12

8 Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - ANEX a NON ANNEX Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním výrobkov (Ú. v. ES L 328, , s ) poľnohospodárskych Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, , s. 1 58) Nariadenie Komisie (ES) č. 586/2009 zo 6. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, pokiaľ ide o obdobie platnosti určitých osvedčení o náhrade (Ú. v. EÚ L 176, , s. 5 6) Nariadenie Komisie (ES) č. 585/2009 zo 6. júla 2009, ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia týkajúce sa osvedčení o náhrade na udelenie vývozných náhrad v prípade určitých poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve ( Ú. v. EÚ L 176, , s. 3 4) Nariadenie Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o určité číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 128, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 904/2008 zo 17. septembra 2008 ustanovujúce metódy analýzy a iné technické opatrenia nevyhnutné na vykonávanie vývozného režimu tovaru nezahrnutého v prílohe I zmluvy (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 249, , s. 9 11) Nariadenie Komisie (ES) č. 499/2008 zo 4. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1501/1995 a nariadenie (ES) č. 800/1999 v súvislosti s podmienkami poskytovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 146, , s. 9 11) Nariadenie Komisie (ES) č. 639/2008 z 24.júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (Ú. v. EÚ L 178, , s. 9 10) Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad Ú. v. EÚ L 172, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ú. v. EÚ L 287M, , s (MT) Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79 (Ú.v. EÚ L 150 z , s. 7 28) Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky Nariadenie Komisie (ES) č. 246/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady za určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad Nariadenie Komisie (ES) č. 159/2008 z 21. februára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002 týkajúce sa fyzických kontrol uskutočňovaných pri vývoze poľnohospodárskych produktov, ktoré boli kvalifikované pre náhrady Ú. v. EÚ L 48, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (OJ L 299, , p ) (platné od ) Strana 8 z 12

9 Nariadenie Komisie (ES) č. 1001/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002, pokiaľ ide o kontroly v rámci vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 226, , s. 9 14) Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006 z 20. novembra 2006, ktorým sa ruší predfinancovanie vývozných náhrad týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov Ú. v. EÚ L 321, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2006 z 20. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady za určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad Ú. v. EÚ L 291, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ú. v. EÚ L 314M, , s (MT) Nariadenie Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku Ú. v. EÚ L 301, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1370/2006 z 15. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú odchýlky od nariadení (ES) č. 800/1999 ú (ES) č. 1043/2005, pokiaľ ide o výrobky vyvážané do Libanonu vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k Zmluve Ú. v. EÚ L 253, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ú. v. EÚ L 314M, , s (MT) Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru Ú. v. EÚ L 178, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV Ú. v. EÚ L 171, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 544/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady za určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad Ú. v. EÚ L 94, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ú. v. EÚ L 330M, , s (MT) Nariadenie Komisie (ES) č. 322/2006 z 23. februára, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005 z dôvodu ustanovení o hygiene potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ustanovení o potravinách živočíšneho pôvodu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. v. EÚ L 54, , s. 3-4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ú. v. EÚ L 330M, , s (MT) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/1987 ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady v znení platných nariadení Ú. v. ES L 366, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 07 S Nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/1985 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky Ú. v. ES L 205, , s (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 06 S Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - mlieko a mliečne výrobky Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky ( Ú. v. EÚ L 318, , s. 1 22) Nariadenie Komisie (ES) č. 151/2009 z 20. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 619/2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 50 z s ) Strana 9 z 12

10 Nariadenie Komisie (ES) č. 150/2009 z 20. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 619/2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 50 z s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (Ú.v., L 168 z str ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky Ú. V. 325 z ) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - hovädzie a teľacie mäso Nariadenie Komisie (ES) č. 760/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1741/2006, ktorým sa stanovujú podmienky udelenia osobitnej vývoznej náhrady na vykostené mäso dospelých samcov hovädzieho dobytka umiestnené pred vývozom do režimu colného skladu (Ú. v. EÚ L 215, , s. 5) Nariadenie Komisie (ES) č. 133/2008 z 14.februára 2008 o dovozoch a poskytovaní vývozných náhrad za čistokrvné chovné (plemenné) zvieratá druhu hovädzieho dobytka z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 41, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 304, , s (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 433/2007 z 20. apríla 2007, ktorým sa stanovujú podmienky na poskytovanie osobitných vývozných náhrad za hovädzie a teľacie mäso (kodifikované znenie) Ú. v. EÚ L 104, , s. 3-7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1731/2006 z 23. novembra 2006 o osobitných podrobných pravidlách uplatňovania vývozných náhrad v prípade niektorých konzervovaných výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 325, , s ) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/ Nariadenie Komisie (ES) č. 639/2003 z 9. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1254/1999, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy Ú. v. EÚ L 93, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 38 S Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - bravčové mäso Nariadenie Komisie (ES) č. 903/2008 zo 17. septembra 2008 o osobitných podmienkach poskytovania vývoznych náhrad na určité výrobky z bravčového mäsa (Ú. v. ES L 249, , s. 3 8) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - hydinové mäso a vajcia Nariadenie Rady (ES) č. 1047/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, pokiaľ ide o obchodné normy pre hydinové mäso (Ú. v. ES L 290, , p. 1 3) Nariadenie Rady (ES) č. 936/2008 z 24. septembra 2008, ktorým sa upravuje nariadenia (ES) č.534/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso Nariadenie Rady (ES) č. 543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso (Ú. v. ES L 157, , p ) Strana 10 z 12

11 Nariadenie Komisie (ES) č. 437/1995 o poskytnutí osobitných vývozných náhrad pri vývoze hydinového mäsa do určitých tretích krajín Nie je k dispozícii slovenský preklad daného nariadenia, pracovná verzia je k dispozícii na PPA - Odbor obchodných mechanizmov, Dobrovičova 12, Bratislava, resp. na internetovej adrese v oficiálnych jazykoch EÚ: OJ L 45, , p (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - cukor, izoglukóza a inulínový sirup Nariadenie Komisie (ES) č. 1055/2009 z 5. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 951/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 290, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79 (Ú.v. (ES) L 150 z str. 7 28) Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru Ú. v. EÚ L 178, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót Ú. v. EÚ L 178, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - víno Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a doplna nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spolocnej organizácie polnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urcité polnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spolocnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, , s. 1 56) Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, vyrobený potenciál a kontroly vo vinárenskom sektore ( uplatňuje sa od 1. augusta) (Ú.v. E.Ú. L 170 str. 1-80) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - obilie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2010 z 19. marca 2010 ustanovujúce určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007 o poskytovaní vývozných náhrad pre obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (Ú. v. EÚ L 72, , s. 3 12) Nariadenie Komisie (ES) č. 147/2009 z 20. februára 2009, ktoré definuje zóny určenia pre vývozné náhrady, vývozné poplatky a určité vývozné povolenia na obilniny a ryžu (Ú. v. ES L 50, , s. 5 9) Nariadenie Komisie (ES) č. 508/2008 zo 6. júna 2008 o vymedzení pojmov uplatňovaných pri udeľovaní vývozných náhrad na lúpané zrná a perlové zrná obilnín (Ú. v. EÚ L 149, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 88/2007 z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných náhrad na obilie vyvážané vo forme cestovín patriacich pod kódy KN a (kodifikované znenie) Ú. v. EÚ L 21, , s (BG, RO) Ú. v. EÚ L 21, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES). 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín) Ú. v. EÚ L 312, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1993/2005 zo 7. decembra 2005 o úprave vývozných náhrad za slad podľa článku 15 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 Ú. v. EÚ L 320, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Strana 11 z 12

12 Nariadenie Komisie (ES) č. 1154/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa upravujú kódy a opisy niektorých výrobkov uvedených v prílohe I. K nariadeniu Rady (ES) č. 1784/2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami Ú. v. EÚ L 187, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/1995 z 29. júna 1995, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1766/92 ohľadom dohôd pre vývoz a dovoz kŕmnych zmesí na báze obilnín a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 stanovujúce špeciálne podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií pre obilniny a ryžu Ú. v. ES L 147, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 03 Zväzok 17 S Nariadenie Komisie (EHS) č. 1842/1981 z 3. júla 1981 o stanovení podrobných pravidiel vykonávania nariadenia (EHS) č. 1188/81 týkajúceho sa všeobecných pravidiel poskytovania upravených náhrad v prípade obilnín vyvážaných vo forme určitých alkoholických nápojov Ú. v. ES L 183, , s (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 03 Zväzok 05 S. 45 Legislatíva - Obchodné mechanizmy - VÝVOZNÉ NÁHRADY - ovocie a zelenina Nariadenie Rady (ES) č. 361/2008 z 14. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) Nariadenie Rady (ES) č. 1568/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.951/2006, pokiaľ ide o vývozné náhrady na určité druhy cukrov používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 340, , s ) Legislatíva - Obchodné mechanizmy - AKTÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, , s. 1 58) Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 328, , s ) Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. L 114, , s. 3 56) Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad Ú. v. EÚ L 172, , s (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ú. v. EÚ L 287M, , s (MT) Nariadenie Komisie (ES) č. 1914/2003 z 30. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1488/2001 ustanovujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3448/93 pokiaľ ide o prepúšťanie určitých množstiev niektorých základných výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva do režimu aktívny zošľachťovací styk bez predchádzajúceho preskúmania hospodárskych podmienok Ú. v. EÚ L 283, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 40 S Nariadenie Komisie (ES) č. 1488/2001 z 19. júla 2001, ktorým sa stanovujú vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (ES) č. 3448/93 o prepúšťaní určitých množstiev určitých základných výrobkov uvedených v zozname v prílohe I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku bez predchádzajúceho preskúmania ekonomických podmienok Ú. v. ES L 196, , s (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 33 S Strana 12 z 12

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok 57 31. októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1164/2014 z 31. októbra 2014,

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Nariadenie (EÚ) č. 510/2014 Európskeho parlamentu a Rady, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vzni

Nariadenie (EÚ) č. 510/2014 Európskeho parlamentu a Rady, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vzni 20.5.2014 Úradný vestník Európskej únie L 150/1 I (Legislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE (EÚ) č. 510/2014 EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné

Podrobnejšie

Movements_of_live_animals_sk.DOCX

Movements_of_live_animals_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN V Bruseli 27. februára 2018 OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI ZDRAVIA

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

266 Úradný vestník Európskej únie SK 03/zv R ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2

266 Úradný vestník Európskej únie SK 03/zv R ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2 266 Úradný vestník Európskej únie 03/zv. 3 31978R1883 5.8.1978 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 27. 6. 2014 COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9.11.2011 KOM(2011) 686 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 8 9/2011 OBSAH 1. Úvod...3 2. Príjmy pripísané

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Školská jedáleň materskej školy,

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz L 29/24 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej

Podrobnejšie

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m

(Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v m (Návrh) 339 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (k 05.12.2016) Právne predpisy SR: 1. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016, okrem:

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

CL2013R1308SK _cp 1..1

CL2013R1308SK _cp 1..1 02013R1308 SK 01.01.2019 005.001 1 Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 15.05.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 15.05.2002 do: 30.04.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 240 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte)

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA CLA/COLNÚ KVÓTU (nevhodné opatrenie vymažte) 1. Číselný znak kombinovanej nomenklatúry: Časť I (uverejní sa na webovej stránke GR TAXUD) 2. Presný opis výrobku zohľadňujúci kritériá colného sadzobníka: Len pre chemické výrobky (predovšetkým kapitoly

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 31.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 30.10.1992 do: 17.02.1994 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 50 V Y H L Á Š K A Federálneho

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, 16. septembra 2003 Číslo: 1810/2003-001 Úprava zoznamov tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze Ministerstvo hospodárstva

Podrobnejšie

SANTE/7110/2015-EN

SANTE/7110/2015-EN Rada Európskej únie V Bruseli 26. januára 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 20. januára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D048570/03 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 14. marca 2019, - ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/ 2446, pokiaľ

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 14. marca 2019, - ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/ 2446, pokiaľ L 181/2 NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1143 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou EURÓPA

Podrobnejšie

Európske rybárstvo v číslach

Európske rybárstvo v číslach EURÓPSKE RYBÁRSTVO V ČÍSLACH Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodársko

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodársko EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 22. 1. 2016 COM(2016) 8 final 2016/0003 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými

Podrobnejšie

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z., 596/2006 Z. z., 492/2008 Z. z., 136/2010 Z. z.,

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/ z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/ z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady L 101/164 KORIGENDÁ Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá,

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠJ Bohrova

Microsoft Word - ŠJ Bohrova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠJ Bradáčova

Microsoft Word - ŠJ Bradáčova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredisko služieb školám a školským

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 18.06.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 358 Z Á K O N z 27. mája 2004, ktorým

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Všeobecne záväzné nariadenie obce SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE T r h o v ý p o r i a d o k č. 2/2017 Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach

Podrobnejšie

nk_0582_2002

nk_0582_2002 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 582/2002 zo 4. apríla 2002, ktorým sa prijímajú celkové množstvá uvedené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa zavádza dodatočný poplatok v sektore mlieka a

Podrobnejšie

Microsoft Word - TŠV 03P BM vedierko 5 kg

Microsoft Word - TŠV 03P BM vedierko 5 kg Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Bravčová masť je jedlý živočíšny tuk, získaný škvarením tukových tkanív ( bravčovej slaniny a bravčového sádla ) suchou cestou v kotloch, určený pre priamu spotrebu,

Podrobnejšie

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín Príloha č. 2 k rozhodnutiu č..124/2017 Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len platobná agentúra ) oznamuje prevádzkovateľom

Podrobnejšie

vest10

vest10 VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIV 30. apríl 2002 Čiastka 10 O b s a h: 42. Zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupina výrobkov

Podrobnejšie

Kein Folientitel

Kein Folientitel Nespravodlivé prerozdelenie marží jedna z príčin úpadku slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva Ing. Milan Semančík predseda SPPK Medzinárodná konferencia POTRAVINY A OBCHOD 2015 / FOOD & TRADE

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuálny stav poľnohospodárskej prvovýroby. Ing. Štefan Ryba, PhD. generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Stavy hovädzieho dobytka Vývoj stavov hovädzieho dobytka na Slovensku má už dlhodobo klesajúci

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

Microsoft Word - TŠV 05 HM voľná 15 kg

Microsoft Word - TŠV 05 HM voľná 15 kg Strana: 1/5 1. Charakteristika výrobku SK: Husacia masť je jedlý živočíšny tuk, získaný škvarením surových husacích tukových tkanív suchou cestou, určený pre priamu spotrebu, na tepelnú úpravu pokrmov

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januá

Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januá Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 2 final Predmet:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj,

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 11. 2017 C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z 14. 11. 2017 o technických opatreniach na vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI TEPLIČKA NAD VÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI TEPLIČKA NAD VÁ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 8/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička

Podrobnejšie

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Žiadateľ:

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2017 T r h o v ý p o r i a d o k Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 23.11.2017, uznesením č. 59/2017 Vyvesené dňa na úradnej tabuli:

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami 234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/2017 3 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod T r h o v ý p o r i a d o k č. 3/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Priechod v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Obec Korňa na základe zákona 101/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona podľa 6 odst.1 zákona 369/1990 Zb.

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Sebedín-Bečov č. 3/2017 Trhový poriadok Obecné zastupiteľstvo obce Sebedín-Bečov v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

Výzva k súťaži

Výzva k súťaži Číslo: 107 /2014 Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky zákazka v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váho

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váho VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM TRHOVÝ PORIADOK OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

SANCO/10526/2010-EN Rev. 1

SANCO/10526/2010-EN Rev. 1 SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 2.12.2010 KOM(2010) 704 v konečnom znení OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o budúcej potrebe a využití mechanicky separovaného mäsa v Európskej únii vrátane

Podrobnejšie

Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci "termix" (7) Zeleninový šalát s feta syrom

Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci termix (7) Zeleninový šalát s feta syrom Menu na 4. týždeň 2018 Deň Pondelok, 22.1. Desiata: A: Olovrant: A: Polievka 1: A: Hlavné jedlo: A: Domáci "termix" (7) Zeleninový šalát s feta syrom a olivami (7) Karfiolová s hráškom Tekvicový prívarok,

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce BACÚCH o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č.... Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle ustanovenia 3 ods. 8, 7 ods. 1

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 04-09 Dokument na schôdzu B8-0485/08 7.0.08 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-040/08 v súlade s článkom 8 ods. 5 rokovacieho poriadku o dobrých životných

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie Všeobecne záväzné nariadenie obce HROCHOŤ o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 03/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť v zmysle ustanovenia 3 ods. 8, 7 ods.

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 2. 5. 2018 COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie SK SK 1.

Podrobnejšie

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I EURÓPA ÚNIA EURÓPY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 03/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 28.09.2015,

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho 7.6.2019 L 149/53 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce OBEC PREDAJNÁ Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná, obecpredajna@stonline.sk tel. 048/6192119, fax: 048/6192 345 V súlade s 4 ods. 3 písm. h) 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kontaminacia_potraviny_Pb

Microsoft PowerPoint - Kontaminacia_potraviny_Pb Výskumný ústav potravinársky Bratislava Kontaminácia potravín v obchodnej sieti na Slovensku olovom Ing. Zuzana Zmetákov ková,, PhD. Ing. Danka Šalgovičová Bezpečnos nosť a kontrola potravín, Nitra, 2.

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Základný právny rámec upravujúci legislatívu v ochrane spotrebiteľa Príloha č. 2 Základný právny rámec upravujúci legislatívu "Ochrana spotrebiteľa" Smernica 95/2001/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie O B E C S T R E L N Í K Y VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Schválené: Obecným zastupiteľstvom Strelníky dňa 23.11.2017,

Podrobnejšie

Čiastka 68/2002

Čiastka 68/2002 Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 164/2002 Strana 1721 Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 164/2002 Z. z. CENOVÁ DOKUMENTÁCIA NA URČENIE PLATOVÉHO KOEFICIENTU PRE KRAJINY S OBŤAŽNÝMI KLIMATICKÝMI PODMIENKAMI

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 36774669 Pekáreň Delika, 1 022,96 s DPH 4.1.2018 PhDr.PhD. Moravčíková J 23/2016 potraviny 1 / 15

Podrobnejšie

Zmena č.1 Podmienok používania železničnej siete pre GVD 2017/ ÚVOD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava vydávajú tieto Podmienky použí

Zmena č.1 Podmienok používania železničnej siete pre GVD 2017/ ÚVOD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava vydávajú tieto Podmienky použí Zmena č.1 Podmienok používania železničnej siete pre GVD 2017/2018 1.1. ÚVOD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava vydávajú tieto Podmienky používania železničnej siete v súlade so Zákonom Národnej

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo vystavenia splatnosti Číslo dodávateľské Dodávateľ Predmet Cena v EUR zverejnenia 101/2017 13.1.2017 24.1.2017 201700153 II, 03601 Martin, IČO:2020123699 ovocie a zelenina 36,31 102/2017 13.1.2017

Podrobnejšie

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum ), ako orgán štátnej odbornej kontroly v

Podrobnejšie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie OBEC PREDAJNÁ Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná, obecpredajna@stonline.sk tel. 048/6192119, fax: 048/6192 345 V súlade s 4 ods. 3 písm. h) 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ zo 16. mája 2018, - ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/ 2446,

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ zo 16. mája 2018, - ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/ 2446, 30.7.2018 L 192/1 II (Nelegislatívne akty) NRIDENI DELEGOVNÉ NRIDENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1063 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc

Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc 1. Úvod Tento dokument sa zaoberá prehľadom súčasného vývoja a očakávaného strednodobého vývoja hlavných poľnohospodárskych komodít v desiatich kandidátskych krajinách SVE. 1 Prezentuje sa tu prognóza

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Príloha č. 5 k výnosu č. 3/2013 VZOR MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY HLÁSENIE O VYUŽITÍ LICENCIE ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ Spravodajská jednotka doručí podľa zákona č. 144/2013 Z. z. výkaz do 25.

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 20. apríla 2017, - ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 20. apríla 2017, - ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre 1.7.2017 L 170/31 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1165 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia EURÓPA KOMISIA, so zreteľom

Podrobnejšie

Čiastka 96/2010 (244)

Čiastka 96/2010 (244) PRÍLOHA II DOHODA MEDZI SPOLOČENSTVOM A ČIERNOU HOROU O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ, OCHRANE A KONTROLE NÁZVOV VÍN, LIEHOVÍN A AROMATIZOVANÝCH VÍN ČLÁNOK 1 Ciele 1. Strany súhlasia s tým, že budú na základe nediskriminácie

Podrobnejšie