Príloha k opatreniu č

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Príloha k opatreniu č"

Prepis

1 1.1 Výpočet platby pre operáciu Zlepšenie starostlivosti o dojnice Výška podpory je vypočítaná na základe zníženia počtu zvierat v ustajňovacej jednotke vo voľných systémoch ustajnenia tak, aby pripadajúca na 1 zviera bola minimálne o 15 % vyššia ako štandard, čím sa na danej ploche vyprodukuje menej mlieka. VÚEPP Zvýšená Krmiva a steliva nakúpené 75,53 275,68 234,33 Krmiva a steliva vlastné 179,88 656,56 558,08 Ostatný priamy materiál 22,22 81,10 68,94 Mzdy a odmeny priame 64,23 234,44 234,44 Sociálne náklady 21,35 77,93 77,93 Opravy a udržovanie 10,37 37,85 37,85 Odpisy HIM 43,18 157,61 181,25 Odpisy zvierat 58,49 213,49 181,47 Ostaný priame náklady a služby 29,38 107,24 91,15 Náklady pomocných činností 65,54 239,22 239,22 Réžia výrobná 56,96 207,90 207,90 Réžia správna 52,24 190,68 190,68 Vlastný náklad 679, , ,23 Dojivosť 6 500, ,00 Cena mlieka / výnos z plochy 0, , ,25 Rozdiel medzi výnosom a nákladom -334,70-479,98 Rozdiel medzi štandardom a zvýšenou plochou -145,28 Vlastné náklady na dojnicu za rok: 2 479,70 Výnos na dojnicu za rok: 2145,00 Celkom rozdiel: -334,70 Vlastné náklady na dojnicu za rok: 2 303,23 Výnos na dojnicu za rok: 1823,25 Celkom rozdiel: - 479,98 Rozdiel na dojnicu: -145,28 Rozdiel na DJ: 145,28 Poznámka: Pri výpočte podpory boli použité náklady a výnosy z databázy VÚEPP Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok Strata spolu: 145,28 /DJ/rok

2 1.2 Výpočet platby pre operáciu Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných Výška podpory je vypočítaná na základe zníženia počtu výkrmových ošípaných na plochu tak, aby pripadajúca na 1 výkrmovú ošípanú bola o 10 % vyššia ako štandard a tým spojená menšia produkcia prírastku na danej ploche. Výpočet : VÚEP Zvýšená Krmiva a steliva nakúpené 10,53 38,43 34,59 Krmiva a steliva vlastné 40,30 147,10 132,39 Ostatný priamy materiál 4,44 16,21 14,59 Mzdy a odmeny priame 3,35 12,23 12,23 Sociálne náklady 1,19 4,34 4,34 Opravy a udržovanie 0,77 2,81 2,81 Odpisy HIM 2,89 10,55 11,60 Ostaný priame náklady a služby 4,42 16,13 14,52 Náklady pomocných činností 2,91 10,62 10,62 Réžia výrobná 10,07 36,76 36,76 Réžia správna 6,24 22,78 22,78 Vlastný náklad 87,11 317,95 297,22 Produkcia prírastku 60,98 222,58 200,32 Cena prírastku/výnos na ploche 1,44 320,51 288,46 Rozdiel medzi výnosom a nákladmi 2,56-8,76 Rozdiel medzi štandardnou a vyššou plochou na ošípanú -11,32 Rozdiel na DJ -37,73 Vlastné náklady na výkrmovú ošípanú za rok: 317,95 Výnos na výkrmovú ošípanú za rok: 320,51 Celkom rozdiel: +2,56 Vlastné náklady na výkrmovú ošípanú za rok: 297,22 Výnos na výkrmovú ošípanú za rok: 288,46 Celkom rozdiel: -8,76 Rozdiel na výkrmovú ošípanú za rok: -11,32 Rozdiel na DJ: 37,73 Poznámka: Pri výpočte podpory boli použité náklady a výnosy z databázy VÚEPP Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok Strata spolu: 37,73 /DJ/rok

3 1.3 Výpočet platby pre operáciu Zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení Výška podpory je vypočítaná na základe zníženia počtu prasníc v koterci tak, aby pripadajúca na 1 prasnicu bola minimálne o 10 % vyššia ako štandard, čo spôsobuje nižší počet odchovaných odstavčiat na ustajňovacie miesto. Výpočet: VUEPP Zvýšená Krmiva a steliva nakúpené 32,77 119,61 107,65 Krmiva a steliva vlastné 64,02 233,67 210,31 Ostatný priamy materiál 7,01 25,59 23,03 Mzdy a odmeny priame 33,39 121,87 121,87 Sociálne náklady 10,22 37,30 37,30 Opravy a udržovanie 1,19 4,34 4,34 Odpisy HIM 33,47 122,17 134,38 Odpisy zvierat 16,19 59,09 53,18 Ostaný priame náklady a služby 17,80 64,97 58,47 Náklady pomocných činností 13,97 50,99 50,99 Réžia výrobná 39,42 143,88 143,88 Réžia správna 42,75 156,04 156,04 Vlastný náklad 312, , ,45 odchov odstav 19,49 17,54 Cena odstavčaťa/výnos z štandardnej plochy 55, ,95 964,76 Rozdiel medzi nákladmi a výnosom -67,58-138,69 Rozdiel medzi štandardom a zvýšenou plochou na prasnicu -71,11 Rozdiel na DJ -142,23 Vlastné náklady na prasnicu za rok: 1139,53 Výnos na prasnicu za rok: 1 071,95 Celkom rozdiel: -67,58 Vlastné náklady na prasnicu za rok: 1 103,45 Výnos na prasnicu za rok: 964,76 Celkom rozdiel: -138,69 Rozdiel na prasnicu: -71,11 Rozdiel na DJ: 142,23 Poznámka: Pri výpočte podpory boli použité náklady a výnosy z databázy VÚEPP Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok Predĺženie odstavu v priemere na 30 dní Výška podpory je vypočítaná na základe ušlého príjmu zo zníženie počtu oprasení a nižšieho počtu odchovaných odstavčiat na prasnicu za rok. Výpočet : Predĺženie odstavu o 2 dni Počet obrátok 2,2 Predĺženie dojčenia prasníc o 4,4 dní Znížený počet odchovaných odstavčiat o 1,2 %

4 VÚEP Predĺžené dojčenie Krmiva a steliva nakúpené 32,77 119,61 119,61 Krmiva a steliva vlastné 64,02 233,67 233,67 Ostatný priamy materiál 7,01 25,59 25,59 Mzdy a odmeny priame 33,39 121,87 121,87 Sociálne náklady 10,22 37,30 37,30 Opravy a udržovanie 1,19 4,34 4,34 Odpisy HIM 33,47 122,17 122,17 Odpisy zvierat 16,19 59,09 59,09 Ostaný priame náklady a služby 17,80 64,97 64,97 Náklady pomocných činností 13,97 50,99 50,99 Réžia výrobná 39,42 143,88 143,88 Réžia správna 42,75 156,04 156,04 Vlastný náklad 312, , ,53 odchov odstav 19,49 19,26 cena odstavčaťa 55, , ,01 Rozdiel medzi výnosom a nákladom -67,58-81,52 Rozdiel medzi štandardom a dojčením na prasnicu -13,94 Rozdiel na DJ -27,88 Vlastné náklady na prasnicu za rok: 1139,53 Výnos na prasnicu za rok: 1 071,95 Celkom rozdiel: -67,58 Vlastné náklady na prasnicu za rok 1 103,45 Výnos na prasnicu za rok 1 058,01 Celkom rozdiel - 81,52 Rozdiel na prasnicu: -13,94 Rozdiel na DJ: 27,88 Strata spolu: 170,11 /DJ/rok (142, ,88)

5 1.4 Výpočet platby pre operáciu Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny Výška podpory je vypočítaná ako kompenzácia strát v dôsledku zníženia produkcie z 1 m 2 podlahovej plochy na hlbokej podstielke z 39 kg na 30 kg a predĺžení výkrmu o 3 dni (z 35 na 38 dní). Výpočet : Počet kurčiat na m 2 pri zaťažení 39 kg na m 2 a jatočnej hmotnosti 2,2 kg 17,27 ks Počet kurčiat na m 2 pri zaťažení 30 kg na m 2 a jatočnej hmotnosti 2,3 kg 13,04 ks Zníženie zaťaženia na jednotku plochy 23 % Doba výkrmu pri zaťažení 39 kg m 2 35 dní Doba výkrmu pri zaťažení 30 kg m 2 38 dní Počet turnusov pri zaťažení 39 kg m 2 7 Počet turnusov pri zaťažení 30 kg m 2 6 Brojler pri živej hmotnosti 2,3 kg 0,0046 DJ /m 2 Kurací brojler VÚEPP 1000 KD Zaťaženie 39 kg/m 2 7 turnusov Zaťaženie 30 kg/m 2 6 turnusov Krmivá a stelivá nakúpené 18,2 77,01 54,11 Krmivá a stelivá vlastné 14,79 62,58 43,97 Ostatný priamy materiál 2,37 10,03 7,05 Mzdy a odmeny priame 3,33 14,09 14,09 Sociálne náklady 1,31 5,54 5,54 Opravy a udržovanie 0,99 4,19 4,19 Odpisy HIM 1,45 6,14 7,55 Ostatné priame náklady a služby 4,77 20,18 14,18 Náklady pomocných činností 1,52 6,43 6,43 Réžia výrobná 1,84 7,79 7,79 Réžia správna 7,18 30,38 30,38 Vlastný náklad 57,75 244,36 195,28 Produkcia kurčiat kg 273,00 180,00 cena kurčaťa 0,99 270,27 178,20 Zisk z 1 m 2 25,91-17,08 Rozdiel na m 2-42,99 Počet odchovaných DJ na m 2 za rok 0,36 Rozdiel na DJ -119,42 Zníženie zaťaženia na plochu a predĺženie výkrmu Vlastné náklady na m 2 za rok: 244,36 Výnos na m 2 za rok: 270,27 Zisk na m 2 za rok: 25,91 Vlastné náklady na m 2 za rok: 195,28 Výnos na m 2 za rok:178,20 Zisk na m 2 za rok: - 17,08 Strata na 1m 2 za rok: 42,99 Rozdiel na DJ: -119,42 Poznámka: Pri výpočte podpory boli použité náklady a výnosy z databázy VÚEPP Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok Strata spolu: 119,42 /DJ/rok

6 Prepočítavací koeficient výkrmových kurčiat chovaných na mäso je 0,0046. Koeficient vychádza z priemernej živej jatočnej hmotnosti kurčaťa 2,3 kg, čo pri jednej DJ 500 kg predstavuje 2,3/500 = 0,0046. Kombinovateľnosť Pri kombinácii operácie Zlepšenie starostlivosti o dojnice s operáciou Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (Agroenvironmentálno klimatické opatrenie) je výška podpory 330 /DJ. Výška podpory je súčtom podpôr jednotlivých operácií.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XXV, číslo 1, apríl 2017 ISSN 1338-5151 Jatočné ošípané Situačná a výhľadová správa k 31. 12. 2016 VÚEPP MPRV SR Trenčianska

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 01.08.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2012 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 220 VYHLÁŠKA Ministerstva životného

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Rybárstvo Prednáška 6 Chov pstruha 1. Biológia chovaných druhov 2. Rybochovné objekty 3. Odchov plôdika 4. Odchov ročka 5. Odchov tržnej ryby Biológia pstruha potočného Nároky na prostredie - teplota vody

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuálny stav poľnohospodárskej prvovýroby. Ing. Štefan Ryba, PhD. generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Stavy hovädzieho dobytka Vývoj stavov hovädzieho dobytka na Slovensku má už dlhodobo klesajúci

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 04-09 Dokument na schôdzu B8-0485/08 7.0.08 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-040/08 v súlade s článkom 8 ods. 5 rokovacieho poriadku o dobrých životných

Podrobnejšie

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Právnym základom štatútu plemennej knihy ( ďalej len štatút PK ) je zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe

Podrobnejšie

Poradensky koncept - mlade prasnice

Poradensky koncept - mlade prasnice Mladé prasnice KONCEPCIA PORADENSTVA SPOLOČNOSTI SANO V OBLASTI VÝŽIVY OŠÍPANÝCH VITAJTE Vážený zákazník, vážený záujemca o naše výrobky, sme veľmi radi, že vás koncepcia výživy mladých prasníc od spoločnosti

Podrobnejšie

IonimaxImel

IonimaxImel Vplyv ionizovanej vody pomocou zariadenia Ionimax IPP na úžitkovosť Holsteinských dojníc na farme AGROCOOP IMEĽ. Nie len Vám zaručí mäkšiu, zdravšiu vodu. Ale Vám dodá viac životnej energie pre zdravší

Podrobnejšie

Compident - samoobslužné kŕmenie Celosvetové prvenstvo! Viac než 30 rokov profesionálneho skupinového chovu prasníc

Compident - samoobslužné kŕmenie Celosvetové prvenstvo! Viac než 30 rokov profesionálneho skupinového chovu prasníc Compident - samoobslužné kŕmenie Celosvetové prvenstvo! Viac než 30 rokov profesionálneho skupinového chovu prasníc Skupinový chov s kŕmením Compident na základe identifikácie Profesionálny a ohľaduplný

Podrobnejšie

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákov

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákov Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Výročná správa za účtovné obdobie roku 2016 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo Ing. Peter Satko predseda predstavenstva družstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kotulic_Adamisin_zbornik_vedecky seminar_vega_2010.doc

Microsoft Word - Kotulic_Adamisin_zbornik_vedecky seminar_vega_2010.doc EKONOMICKÉ PROGNÓZY ROZVOJA POĽNOHOSPODÁRSTVA SR A TENDENCIE VÝVOJA HRUBEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE ECONOMIC PROGNOSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN SR AND TENDENCIES OF GREAT AGRICULTURAL PRODUKCTION

Podrobnejšie

Spotmix - multifázové bezozvyškové kŕmenie Šetrí náklady na krmivo v chove ošípaných

Spotmix - multifázové bezozvyškové kŕmenie Šetrí náklady na krmivo v chove ošípaných Spotmix - multifázové bezozvyškové kŕmenie Šetrí náklady na krmivo v chove ošípaných Spotmix Funkčná schéma Inovatívna technológia pre automatické kŕmenie kašou Náskok vďaka 20 rokov inovácií Zariadením

Podrobnejšie

Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune na PD Predmier Súľov

Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune na PD Predmier Súľov Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune na PD Predmier. RNDr. Milan Margetín, PhD. VÚŽV Nitra pracovisko Trenčianska Teplá Búšovská Drahuša; Stanislav Taška PD Predmier V súčasnosti

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 09.07.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 15.07.2004 do: 30.06.2008 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 392 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŢMENTU Zhodnotenie manaţmentu chovu HD a výroby mlieka vo vybranom podn

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŢMENTU Zhodnotenie manaţmentu chovu HD a výroby mlieka vo vybranom podn SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŢMENTU 1 129099 Zhodnotenie manaţmentu chovu HD a výroby mlieka vo vybranom podniku Nitra 2010 Ingrid Lenhardtová 1 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA

Podrobnejšie

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli webovej stránke mesta: 24.08.2018 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 07.09.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta: 21.09.2018 VZN účinné

Podrobnejšie

pri uzavieraní účtovných kníh. Pôjde napr. o prípady dodania materiálu podľa 412 až 416 Obch. zák., keď dodávateľ splní dodávku odovzdaním materiálu p

pri uzavieraní účtovných kníh. Pôjde napr. o prípady dodania materiálu podľa 412 až 416 Obch. zák., keď dodávateľ splní dodávku odovzdaním materiálu p pri uzavieraní účtovných kníh. Pôjde napr. o prípady dodania materiálu podľa 412 až 416 Obch. zák., keď dodávateľ splní dodávku odovzdaním materiálu prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. V prospech

Podrobnejšie

Microsoft Word - priloha_2rek.docx

Microsoft Word - priloha_2rek.docx DPEP = Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky PH = Požiadavky hospodárenia Oblasť Životné prostredie, zmeny klímy, dobré poľnohospo dárske podmienky pôdy Hlavná otázka Vodné zdroje PH 1 Požiadavky

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2017 Vestník č. 1/2017

Podrobnejšie

Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc

Microsoft Word - perspektiva_polnohospodarskych_trhov_v.doc 1. Úvod Tento dokument sa zaoberá prehľadom súčasného vývoja a očakávaného strednodobého vývoja hlavných poľnohospodárskych komodít v desiatich kandidátskych krajinách SVE. 1 Prezentuje sa tu prognóza

Podrobnejšie

266 Úradný vestník Európskej únie SK 03/zv R ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2

266 Úradný vestník Európskej únie SK 03/zv R ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2 266 Úradný vestník Európskej únie 03/zv. 3 31978R1883 5.8.1978 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV L 216/1 NARIADENIE RADY (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

394.vp

394.vp Príloha č. 1 Potreba skladovacích nádrží na hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera Potreba skladovacích priestorov pre jedno zviera v m 3 Produkcia Kategória Priemerná živá hmotnosť

Podrobnejšie

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Podrobnejšie

Príloha 11 Priebežné vyhodnotenie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky , schvál

Príloha 11 Priebežné vyhodnotenie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky , schvál Príloha 11 Priebežné vyhodnotenie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 2020 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013 2020, schválená vo vláde SR 3. 7. 2013 uznesením č. 357/2013, vychádza

Podrobnejšie

vest10

vest10 VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIV 30. apríl 2002 Čiastka 10 O b s a h: 42. Zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupina výrobkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - apxi-52.doc

Microsoft Word - apxi-52.doc FAKTORY DIFERENCIÁCIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU DRUŽSTIEV AKO FORMY PODNIKANIA FACTORS OF DIFFERENTIATION OF ECONOMIC PROFIT OF COPERATIVES ANOTÁCIA Marek DVOŘÁK The negative development of the economic profit

Podrobnejšie

2_Danis

2_Danis Novinky z oblasti realitného práva Apríl 2017 Robert Daniš Obsah Právne predpisy novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj spoločnosť v kríze praktické skúsenosti 2 Novela zákona o miestnom poplatku

Podrobnejšie

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE 130299 PREVÁDZKOVÁ BEZPEČNOSŤ TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV V CHOVE HOSPODÁRSKYHC ZVIERAT Nitra 2011 Vladimír Ješko SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

Podrobnejšie

FS 10/2014

FS 10/2014 POZNÁMKY účtovnej závierky zostavenej k...20... v eurách A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností. 2. Obchodné meno priamej materskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - chov.por.doc

Microsoft Word - chov.por.doc CHOVATEĽSKÝ PORIADOK ku dňu 03.03.2013 Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov (ďalej len "ÚOK") I. Základné ustanovenia 1. Chovateľský poriadok slúži na riadenie

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: 16.11.1974 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 108 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Návod na vypĺňanie formulárov Bratislava, marec 2018

Návod na vypĺňanie formulárov Bratislava, marec 2018 Návod na vypĺňanie formulárov Bratislava, marec 2018 Neprehliadnite Informácie uvedené v tejto príručke majú informatívny charakter a nenahrádzajú povinné pravidlá pre poskytovanie podpory v poľnohospodárstve.

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokument ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: 6. 6. 2008 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2012 do: 31.12.2017 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 199 VYHLÁŠKA Ministerstva

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

Microsoft Word - na pdf.doc

Microsoft Word - na pdf.doc SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Evidenčné číslo-1126304 NÁZOV FAKULTY VPLYV PROBIOTÍK NA KVALITU PRODUKCIE VÝKRMOVÝCH KURČIAT BAKALÁRSKA PRÁCA, DIPLOMOVÁ PRÁCA, DIZERTAČNÁ PRÁCA, HABILITAČNÁ

Podrobnejšie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v nadväznosti na 12 Platba pre

Podrobnejšie

Balíky služieb k účtom Podmienky bezplatného vedenia 365.bank Účet mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 Účet a platobná karta zadarmo v

Balíky služieb k účtom Podmienky bezplatného vedenia 365.bank Účet mesačný poplatok za vedenie balíka služieb je 0,00 Účet a platobná karta zadarmo v Balíky služieb k účtom Podmienky bezplatného vedenia 365.bank Účet Účet a platobná karta zadarmo v prvej mobilnej banke na Slovensku. Získanie účtu nepodlieha žiadnym podmienkam. Neobmedzené a bezplatné

Podrobnejšie

POPsKRMIVA

POPsKRMIVA Krmivá Úvod Krmivá predstavujú významný článok pri kontrole kontaminantov a ich možného prieniku do živých organizmov a zvierat produkujúcich potraviny. Získavanie bezpečných potravín a surovín živočíšneho

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová

Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2018 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08. 2. 0 Kultúrne

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

CL2008R0889SK bi_cp 1..1

CL2008R0889SK bi_cp 1..1 02008R0889 SK 12.11.2018 016.001 1 Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných

Podrobnejšie

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č 9/00 Z z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon" ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

Microsoft Word - koncepcia_kozy_2006.doc

Microsoft Word - koncepcia_kozy_2006.doc Koncepcia chovu kôz na Slovensku pre roky 2006 2010 Úvod V minulosti boli vypracovávané koncepcie rozvoja chovu kôz s cieľom zabezpečiť stabilitu tohto odvetvia. Koncepcie vždy vychádzali zo súčasného

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Posúdenie ekologického chovu oviec podµa typu výľivy.

Posúdenie ekologického chovu oviec podµa typu výľivy. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninařství Posúdenie ekologického chovu oviec podľa typu výživy Diplomová práca Vedúci práce: Prof. Ing. Ladislav Zeman, Csc., dr.

Podrobnejšie

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET 2010-2021 Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 100 Daňové príjmy 480902,58

Podrobnejšie

Stravné - přecenění

Stravné - přecenění Vytvorenie a nastavenie novej kategórie pre Obedy zadarmo Platí pre verziu programu Stravné 4.61 POZOR! Postup pre jedálne základných škôl, ktoré majú povinnosť sledovať dotácie od 1. 9. 2019 je uvedený

Podrobnejšie

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vydáva podľa 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden L 72/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné

Podrobnejšie

Projektovanie výrobných systémov

Projektovanie výrobných systémov Logistika 2 Riadenie zásob Ing. Martin Krajčovič, PhD. 3. prednáška Bod rozpojenia objednávkou zákazníka Koncept bodu rozpojenia objednávkou zákazníka 5 4 3 2 1 dodávatelia surovín a nakupovaných dielov

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZoNFP op_1_5 OOV_28_1_2008.doc

Microsoft Word - ZoNFP op_1_5 OOV_28_1_2008.doc ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013, OPATRENIE 1. 5 ODBYTOVÉ ORGANIZÁCIE VÝROBCOV A. ŽIADATEĽ 1. Informácie o žiadateľovi Obchodné meno 1 Sídlo právnickej osoby

Podrobnejšie

FashionTV_zmluva

FashionTV_zmluva Cenový výmer č. 06/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

Prehľad kampaní Slobody Zvierat Prehľad vybraných kampaní SLOBODA ZVIERAT 1

Prehľad kampaní Slobody Zvierat Prehľad vybraných kampaní SLOBODA ZVIERAT 1 Prehľad kampaní Slobody Zvierat Prehľad vybraných kampaní SLOBODA ZVIERAT 1 Prehľad kampaní Slobody Zvierat Naším cieľom nie je iba zvieratám pomáhať, ale aj týraniu predchádzať. Preto organizujeme množstvo

Podrobnejšie

Microsoft Word - Sottnik.doc

Microsoft Word - Sottnik.doc REDUKCIA TEPELNEJ ZÁŤAŽE V PODMIENKACH IZRAELU REDUCTION TECHNIQUE OF HEAT LOADING IN STABLES IN ISRAEL Ing. Jaroslav Šottník, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Summary The videotape describes

Podrobnejšie

Microsoft Word - Národná banka Slovenska.doc

Microsoft Word - Národná banka Slovenska.doc R o z h o d n u t i e Národnej banky Slovenska č. 2/2005 z 28. januára 2005 o vysporiadaní obchodov Národnej banky Slovenska Národná banka Slovenska podľa 22 a 23 písm. b), 24 a 27 zákona Národnej rady

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_E.doc

Microsoft Word _2014_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0018/2014/E Bratislava 22. 11. 2013 Číslo spisu: 7290-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z., 596/2006 Z. z., 492/2008 Z. z., 136/2010 Z. z.,

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo TYP X Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: 30.08.1949 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 204 V y h l á š k a m i n

Podrobnejšie

č trhový poriadok-so zapracovanou pripomienkou

č trhový poriadok-so zapracovanou pripomienkou OBEC KAMENEC POD VTÁČNIKOM Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI KAMENEC POD VTÁČNIKOM (TRHOVÝ PORIADOK) Obecné zastupiteľstvo

Podrobnejšie

s2018_4781_2a_D_Semerovce-Pigagro_Chov_osipanych_Rozhodnutie_neposudzovat

s2018_4781_2a_D_Semerovce-Pigagro_Chov_osipanych_Rozhodnutie_neposudzovat Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Bratislava 24. mája 2018 Číslo: 4781/2018-1.7/df ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ Ministerstvo

Podrobnejšie

1 Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov investície rozpočet ob

1 Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov investície rozpočet ob 1 Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie žiadateľa Názov investície obce Zvýšiť environmentálne povedomie a kvalitu životného prostredia 1

Podrobnejšie

VZN 2_2010 o chove.odt

VZN 2_2010 o chove.odt VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRAHOVCE č. 2 / 2010 o chove, ochrane a držaní zvierat na území obce Drahovce Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce, podľa 6 a 11 ods. 4 písm. g) Zákona NR SR č. 369/1990

Podrobnejšie

media briefing ADfinal

media briefing ADfinal Via Campesina European Coordination CEPTA Centrum pre trvaloudržateľné Nový výskum odhaľuje zaberanie pôdy v rozvojových krajinách štátmi EÚ December 2008 Zhrnutie Európska únia (EÚ) využíva každoročne

Podrobnejšie

Nariadenie vlády č. 29 / 2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné

Nariadenie vlády č. 29 / 2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné Nariadenie vlády č. 29 / 2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely (pôvodný predpis, čiastka 15, strana

Podrobnejšie

2

2 I. Výška úhrady za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie alebo inej technickej normy a jej zmeny, za poskytovanie vestníka, za udelenie súhlasu na odplatné citovanie

Podrobnejšie

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Poľnohospodárstvo...

Poľnohospodárstvo... Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku Modra- Harmónia 24.-25. mája 2017 Produktivita poľnohospodárstva SR v porovnaní s krajinami V4 a hodnotenie jej vývoja z hľadiska

Podrobnejšie

Žiadosť o povolenie prevádzky zariadenia podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Žiadosť o povolenie prevádzky zariadenia podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia PIGAGRO, s.r.o. Chov ošípaných, prevádzka Bruty Január 2019 Všetky zmeny v žiadosti

Podrobnejšie

VZN ÄŤ[1] DZN

VZN ÄŤ[1] DZN Obec Sebedražie v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2,3,4 a 6, 20

Podrobnejšie

Doplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/5-NP Zoznam iných údajov Zoznam iných údajov UPOZORNENIE: Iné údaje poskytuje prijímateľ výlučne počas impl

Doplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/5-NP Zoznam iných údajov Zoznam iných údajov UPOZORNENIE: Iné údaje poskytuje prijímateľ výlučne počas impl Zoznam iných údajov UPOZOENIE: Iné údaje poskytuje prijímateľ výlučne počas implementácie projektu v rámci monitorovania, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ

Podrobnejšie

VZN - obec Vlachovo

VZN - obec Vlachovo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Rybárstvo Prednáška 5 Polykultúry 1. Chov lieňa 2. Chov rastlinožravých rýb (tolstolobiky, amur) 3. Chov sihov 4. Chov dravých rýb (šťuka, zubáč, sumec, pstruh dúhový, úhor) Druh Potravná konkurencia v

Podrobnejšie

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Čísl

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Čísl (http://www.urso.gov.sk) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo transakcie: THOR-B9JDTL-1148 Údaje o regulovanom subjekte:: Obchodné meno:* Sídlo

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

USMERNENIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2

USMERNENIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2 USMERNENIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania

Podrobnejšie

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo (http://www.urso.gov.sk) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo transakcie: THOR-B94FTL-124632 Údaje o regulovanom subjekte:: Obchodné meno:* KORD

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN 3_ docx

Microsoft Word - VZN 3_ docx Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Holice dňa 11.03.2019 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Holice dňa 27.3.2019 VZN nadobúda účinnosť dňa :... Obecné zastupiteľstvo v Holiciach podľa 6 ods.

Podrobnejšie

SANTE/7096/2016-EN ANNEX CIS

SANTE/7096/2016-EN ANNEX CIS SK PRÍLOHA I VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA OBCHODOVANIE S ČISTOKRVNÝMI PLEMENNÝMI ZVIERATAMI A ICH ZÁRODOČNÝMI PRODUKTMI ODDIEL A Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s čistokrvnými

Podrobnejšie

Rybárstvo-4

Rybárstvo-4 Rybárstvo prednáška 4 Chov kapra 1. Rozšírenie a biológia kapra 2. Chov kapra - Odchov plôdika - Odchov násady - Odchov tržnej ryby - Komorovanie kapra - Výpočet obsádok - Kŕmenie kapra Rozdelenie rybárstva

Podrobnejšie

Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD.

Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD. Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD. Prehľad ponuky predmetov ekonomického zamerania v Bc. Štúdiu Obsah kde hľadať informácie o predmetoch, štúdium na HI, predstavenie

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Všeobecne záväzné nariadenie obce SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE T r h o v ý p o r i a d o k č. 2/2017 Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce v zmysle ustanovenia 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach

Podrobnejšie

Smernica č. MKK / 08 – 2018

Smernica č. MKK / 08 – 2018 Smernica č. MKK / 08 2018 MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (MKK) Pri jazdiarni 1, 043 04 Košice IČO: 00595209; DIČ: 2020 777 682; IČ DPH: SK2020 777 682 SMERNICA č. MKK / 08 2018 o smerovaní nákladov a výnosov Spracoval/a

Podrobnejšie

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie