PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2015, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydav

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2015, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydav"

Prepis

1 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2015, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku / Jaroslav Coranič ; Recenzenti Ján Babjak, Jozef Šimončič vyd. - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudejovickém, s. - ISBN GTF 220/14 [CORANIČ, Jaroslav] AAA Az eperjesi kollégium felsőfokú hallgatói = Študenti vyšších tried prešovského kolégia : / Durovics Alex, Kónya Peter ; Recenzenti Szögi László, Miloslava Bodnárová vyd. - Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetemi Könyvtára és Levéltára, s. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok új sorozat ; 11). - ISBN ISSN FF 988/15 [DUROVICS, Alex (50%) - KÓNYA, Peter (50%)] AAA AAA Partial cognitive functions in the context of reading competence of the pupils with mild intellectual disability in the school integration / Bibiána Hlebová, Jana Ďorďovičová, Veronika Palková ; Recenzenti Miron Zelina, Karel Neubauer vyd. - Prostějov : Computer Media, s. - ISBN PF 134/15 [HLEBOVÁ, Bibiána (40%) - ĎORĎOVIČOVÁ, Jana (40%) - PALKOVÁ, Veronika (20%)] Physical activities as a treatment for hyperkinetic disorders in prepubertal children / Erika Chovanová, Mária Majherová, Ingrid Ružbarská ; Recenzenti Pavol Bartík, Taťjana Búgelová vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag, s. - ISBN FS 34/15, FHPV 352/15 [CHOVANOVÁ, Erika (56%) - MAJHEROVÁ, Mária (38%) - RUŽBARSKÁ, Ingrid (6%)] AAA Effectiveness of education in nursing / Gabriela Kuriplachová, Dagmar Magurová, Sergej Hloch... [et al.] ; Recenzenti Anna Eliašová, Lucia Dimunová vyd. - Dhanbad : Indian school of mines in Dhanbad, s. - ISBN FZ 157/14 [KURIPLACHOVÁ, Gabriela (50%) - MAGUROVÁ, Dagmar (40%) - HLOCH, Sergej (5%) - CHATTOPADHYAYA, Somanth (5%)] AAA AAA Environmental and health impact assessment of development strategies / Milan Majerník, Jana Chovancová, Naqib Daneshjo... [et. al.] ; Recenzenti Vojtech Dirner, Andrzej Pacana. - [1. vyd.]. - Düsseldorf : Albersdruck GmbH & Co. KG, s. - ISBN FM 457/15 [MAJERNÍK, Milan (35%) - CHOVANCOVÁ, Jana (30%) - DANESHJO, Naqib (30%) - DANISHJOO, Enayat (5%)] Sub rosa dictum a iné texty / Marek Mitka ; Recenzenti Marta Součková, Lajos Pálfalvi. - [1. vyd.]. - Kraków : Scriptum, s. - ISBN FF 523/15 [MITKA, Marek] 1

2 AAA AAA AAA AAA Gear hobs profiling and gear production using unconventional technology / Slavko Pavlenko, Juliána Litecká, Jozef Maščenik... [et al.] ; Recenzenti Vladimír Klimo, Emil Ragan vyd. - Brno : MSD, s. - ISBN FHPV 443/15 [PAVLENKO, Slavko (35%) - LITECKÁ, Juliána (25%) - MAŠČENIK, Jozef (35%) - KAČALOVÁ, Mária (5%)] Všeobecný list svätého apoštola Jakuba : (exegéza 2. kapitoly) / Štefan Pružinský ; Recenzenti Vasilij Sadvarij, Alexander Cap vyd. - Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS, s. - ISBN PBF 100/15 [PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.] Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji : inspiracje do badan polityki oświatowej / Boguslaw Sliwerski ; Recenzent Zbyszko Melosik vyd. - Kraków : Impuls, s. - ISBN FHPV 35/15 [SLIWERSKI, Boguslaw] Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie / Anna Timková Lazurová ; Recenzenti Zuzana Stanislavová, Marián Andričík. - [1. vyd.]. - Kraków : Scriptum, s. - ISBN FF 687/15 [TIMKOVÁ LAZUROVÁ, Anna] AAB AAB AAB AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Diverzita a kvalita vybraných zložiek životného prostredia v oblasti stredného Spiša [Diversity and quality of selected components of the environment in the Middle Spiš] / Lenka Angelovičová, Zuzana Bobuská, Danica Fazekašová ; Recenzenti Nadežda Štefulová, Eva Michaeli vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, s. - ISBN FHPV 336/15, FM 385/15 [ANGELOVIČOVÁ, Lenka (33%) - BOGUSKÁ, Zuzana (33%) - FAZEKAŠOVÁ, Danica (34%)] Výskum vplyvu online marketingu na vnímanie organizácie zo strany spotrebiteľov / Radovan Bačík, Igor Fedorko ; Recenzenti Beáta Gavurová, Stanislav Szabo vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 362/15 [BAČÍK, Radovan (50%) - FEDORKO, Igor (50%)] Analýza dominantných marketingových komunikačných kanálov krajského mesta PSK, procesy vnímania a hodnotenia vybranými cieľovými skupinami, s implikáciami imidžu / Radovan Bačík, Richard Fedorko ; Recenzenti Beáta Gavurová, Stanislav Szabo vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 368/15 [BAČÍK, Radovan (50%) - FEDORKO, Richard (50%)] 2

3 AAB Husľová interpretácia folklórnej hudby / Stanislav Baláž ; Recenzenti Tatiana Pirníková, Jozef Hrušovský vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 207 ; AFPh UP 509/540). - KEGA 046PU-4/ ISBN FF 524/15 [BALÁŽ, Stanislav] AAB Religiozita v pespektíve súčasných zmien / Baloghová, Kurilcová, Malcovská... (et al.) ; Recenzenti Peter Borza, Kamil Kardis vyd. - Prešov : Vydavateľstvo PU, s. - ISBN GTF 124/15 [BALOGHOVÁ, Barbara (25%) - KURILCOVÁ, Katarína (25%) - MALCOVSKÁ, Jana (25%) - NOVÁKOVÁ, Silvia (25%)] AAB AAB AAB AAB George Santayana priekopník estetického myslenia v USA / Lenka Bandurová ; Recenzenti Jana Sošková, Zdeňka Kalnická vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 196 ; AFPh UP 483/516). - ISBN FF 7/15 [BANDUROVÁ, Lenka] Estetika dizajnu 20. storočia : úvahy o vzťahu vybraných estetikov 20. storočia k ikonám dizajnu z obdobia ich života / L. Bandurová, K. Šantová ; Recenzenti Jana Sošková, Dušan Šuch vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, s. - ISBN FF 684/15 [BANDUROVÁ, Lenka (50%) - ŠANTOVÁ, Katarína (50%)] Elementárna gramotnosť v kontexte informačno-komunikačných technológií / Ľudmila Belásová, Vladimír Fedorko, Renáta Smatanová ; Recenzenti Gabriel Švejda, Anna Klim-Klimaszewska vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, s. - ISBN PF 167/15 [BELÁSOVÁ, Ľudmila (36%) - FEDORKO, Vladimír (30%) - SMATANOVÁ, Renáta (34%)] Cytogenetické aspekty detekcie geneticky podmienených patologických stavov II. : súčasné možnosti diagnostiky a prevencie / Iveta Boroňová ; Recenzenti Daniela Siváková, Milan Kuchta vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 369/15 [BOROŇOVÁ, Iveta] AAB Demystification of Stephen King s fiction in the context of postmodernism / Maroš Buday ; Recenzenti Sandra Zákutná, Marcin Mazurek vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FF 516/15 [BUDAY, Maroš] AAB Systém atestačného vzdelávania v sociálnej práci : analýza potrieb, stanovenie štandardov / Daniela Cehelská ; Recenzenti Beáta Balogová, Andrzej Lipczynski vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN PBF 119/15 [CEHELSKÁ, Daniela] 3

4 AAB AAB AAB AAB E-learning ako edukačná stratégia vo vzdelávaní študenta anglického jazyka / Ivana Cimermanová ; Recenzenti Gabriela Lojová, Zuzana Straková vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, s. - ISBN FF 313/15 [CIMERMANOVÁ, Ivana] Hodnotenie výkonnosti manažmentu efektívnej daňovej správy SR v kontexte regiónov pred reformou daňovej správy SR s návrhom jej zefektívnenia po reforme / Ján Dobrovič a kol. ; Recenzenti Vojtech Kollár, Jozef Leščišin vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 1/15 [DOBROVIČ, Ján (60%) - SOJKA, Ladislav (30%) - CEHLÁROVÁ, Martina (5%) - SVETOZAROVOVÁ, Nella (5%)] Historicko - kritický úvod a výklad listu sv. apoštola Pavla filipským kresťanom (1. kapitola) [elektronický zdroj] / Andrej Dupej ; Recenzenti Štefan Pružinský, Štefan Pružinský, ml vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, online, 104 s. - Popis urobený ISBN Plný text: PBF 138/15 [DUPEJ, Andrej] Historicko - kritický výklad listu sv. apoštola Pavla filipským kresťanom ( kapitola) [elektronický zdroj] / Andrej Dupej ; Recenzenti Štefan Pružinský, Štefan Pružinský, ml vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, online, 116 s. - Popis urobený ISBN Plný text: PBF 137/15 [DUPEJ, Andrej] AAB Interakčný štýl učiteľa a sociálna klíma v školskej triede / Mária Dupkalová, Nadežda Krajčová ; Recenzenti Erich Petlák, Jadwiga Daszykowska vyd. - Prešov : Expres Print Prešov, s. - ISBN FHPV 57/15 [DUPKALOVÁ, Mária (75%) - KRAJČOVÁ, Nadežda (25%)] AAB Morfologicko - biologická diverzita druhu mak siaty (Papaver somniferum L.) a jej hodnotenie / Jozef Fejér ; Recenzenti Daniela Benediková, Miroslav Habán vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 194/15 [FEJÉR, Jozef] AAB Controlling a efektívne riadenie / Peter Gallo, Ján Dobrovič ; Recenzenti Adriána Csikósová, Rastislav Rajnoha vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 455/15 [GALLO, Peter (50%) - DOBROVIČ, Ján (50%)] 4

5 AAB AAB Úloha religiozity v sociálnom a duchovnom poradenstve v oblasti vybraných cieľových skupín sociálnej práce / Tomáš Hangoni, Maroš Šip ; Recenzenti Radim Pulec - Kryštof, Malgorzata Duda vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, s. - ISBN PBF 87/15 [HANGONI, Tomáš (30%) - ŠIP, Maroš (70%)] Kognitívna stimulácia čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii / Bibiána Hlebová, Jana Ďorďovičová, Veronika Palková ; Recenzenti Miron Zelina, Karel Neubauer. - [1. vyd.]. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, s. - ISBN PF 166/15 [HLEBOVÁ, Bibiána (40%) - ĎORĎOVIČOVÁ, Jana (40%) - PALKOVÁ, Veronika (20%)] AAB Skratky ako odraz sociokultúrnych procesov (rusko-slovenské porovnávanie) / Marek Chovanec ; Recenzenti Jarmila Opalková, Andrej Jurievič Krajev vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 203 ; AFPh UP 502/533). - VEGA 1/0792/13. - ISBN FF 359/15 [CHOVANEC, Marek] AAB Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce / Anna Jašková, Beáta Balogová ; Recenzenti Monika Bosá, Markéta Rusnáková vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FF 674/15 [JAŠKOVÁ, Anna (80%) - BALOGOVÁ, Beáta (20%)] AAB Controlling rizík podnikania v modeloch ovplyvňujúcich výkonnosť a prognózovanie rizík v EÚ = Controlling of business risks in models influencing the performance and prognosis of risks in the EU / Dana Kiseľáková, Jarmila Horváthová, Beáta Šofranková ; Recenzenti Rajmund Mirdala, Juraj Tej vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 325/15 [KISEĽÁKOVÁ, Dana (40%) - HORVÁTHOVÁ, Jarmila (30%) - ŠOFRANKOVÁ, Beáta (30%)] AAB Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia : (v kontexte etiky sociálnych dôsledkov) / Júlia Klembarová ; Recenzenti Stefan Konstanczak, Josef Kuře vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 198 ; AFPh UP 490/523). - VEGA 1/0629/15. - ISBN FF 253/15 [KLEMBAROVÁ, Júlia] AAB Meniteľné časti liturgie / Vladimír Kocvár ; Recenzenti Štefan Pružinský, Mikuláš Štec vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN PBF 172/15 [KOCVÁR, Vladimír] AAB Výber a príprava mladých hokejistov / Marek Kokinda, Milan Turek ; Recenzenti Pavol Bartík, Tomáš Perič. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, s. - ISBN FS 1/15 [KOKINDA, Marek (90%) - TUREK, Milan (10%)] 5

6 AAB Monitoring dynamiky zastavaných areálov [Monitoring the dynamics of built-up areas] / Monika Kopecká, Konštantín Rosin, Ján Oťáheľ... (et. al.) ; Recenzenti František Petrovič, Vladimír Falťán. - [1. vyd.]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, s. - ISBN ISSN FHPV 370/15 [KOPECKÁ, Monika (20%) - ROSINA, Konštantín (20%) - OŤAHEĽ, Ján (15%) - FERANEC, Ján (15%) - PAZÚR, Róbert (15%) - NOVÁČEK, Jozef (15%)] AAB Človek - Svet - Internet / Martina Kormošová ; Recenzenti Rudolf Dupkala, Radim Pulec-Kryštof vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN PBF 116/15 [KORMOŠOVÁ, Martina] AAB Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov / Beata Kosová, Alena Tomengová a kol. ; Recenzenti Erich Petlák, Marta Černotová vyd. - Banská Bystrica : Belainum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, s. - ISBN PF 9/15 [KOSOVÁ, Beáta (21%) - TOMENGOVÁ, Alena (9%) - DUCHOVIČOVÁ, Jana (15%) - DOUŠKOVÁ, Alena (29%) - ŠVEDA, Dušan (7%) - PORTIK, Milan (2%) - PAVLOV, Ivan (3%) - PETRASOVÁ, Alica (3%) - KMEŤOVÁ, Jarmila (3%) - VALACHOVÁ, Daniela (2%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (6%)] AAB Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku / Iveta Kovalčíková, Ivan Ropovik, Ján Ferjenčík... (et. al.) ; Recenzenti Jozef Džuka, Božena Muchacka vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN PF 228/15 [KOVALČÍKOVÁ, Iveta (11%) - ROPOVIK, Ivan (20%) - FERJENČÍK, Ján (12%) - LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (10%) - KLIMOVIČ, Martin (13%) - DEMKO, Milan (7%) - BOBÁKOVÁ, Monika (10%) - SLAVKOVSKÁ, Miriam (8%) - KRESILA, Juraj (4%) - PRÍDAVKOVÁ, Alena (3%) - BRAJERČÍK, Ján (2%)] AAB AAB Parodontológia = Orálna hygiena VI. : definitívne ošetrenie poškodeného parodontu 2 / Eva Kovaľová, Tatiana Klamárová, Alica Müller ; Recenzenti Milan Kotráň, Anna Eliášová. - [2. rozš. vyd.]. - Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, Prešov, s. + DVD. - DVD má ISBN ISBN FZ 115/15 [KOVAĽOVÁ, Eva (50%) - KLAMÁROVÁ, Tatiana (25%) - MÜLLER, Alica (25%)] Orálna hygiena. VI. časť, Definitívne ošetrenie pacienta s poškodeným parodontom / Eva Kovaľová, Alica Müller ; Recenzenti Milan Kotráň, Tatiana Klamárová vyd. - Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, Prešov, s. + DVD. - Monografia obsahuje DVD so zvukovými súbormi. - ISBN FZ 99/15 [KOVAĽOVÁ, Eva (50%) - MÜLLER, Alica (50%)] AAB Centrálne úrady hospodárskej správy počas povstania Františka II. Rákocziho / Peter Kónya ; Recenzenti Marie Marečková, Vladimír Segeš, Ivan Mrva vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - KEGA 036PU-4/ ISBN FF 1319/14 [KÓNYA, Peter] 6

7 AAB AAB Fyzickogeografická štruktúra krajiny a jej potenciál z aspektu regionálneho rozvoja : (na príklade mikroregiónu Minčol) / Lucia Kunáková ; Recenzenti Pavol Michal, Zita Izakovičová vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FM 454/15 [KUNÁKOVÁ, Lucia] Postmodernism and after: new sensibility, media, pop culture, and communication technologies in anglophone literatures / Jaroslav Kušnír ; Recenzenti Silvia Pokrivčáková, Michal Peprník. - [1. vyd.]. - Nitra : ASPA, s. - KEGA 014PU-4/ ISBN FF 1020/15 [KUŠNÍR, Jaroslav] AAB Oneiro v terapii umením / Bohuslav Kuzyšin ; Recenzenti Mária Machalová, Milan Schavel vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, s. - ISBN PBF 110/15 [KUZYŠIN, Bohuslav] AAB História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku / Anton Liška, Ivan Gojdič ; Recenzenti Peter Zubko, Ján Adam vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN GTF 175/15 [LIŠKA, Anton (90%) - GOJDIČ, Ivan (10%)] AAB AAB AAB AAB Sebaregulácia a motivácia u vybraných študentov vo vzťahu k ich vývinu potenciálu / Tatiana Lorincová ; Recenzenti Zuzana Birknerová, Miroslava Bozogáňová vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 392/15 [LORINCOVÁ, Tatiana] Prínos prešovských vysokoškolských pedagógov k rozvoju komeniológie na Slovensku / Eduard Lukáč ; Recenzenti Miroslav Krystoň, Marta Bačová. - [1. vyd.]. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FHPV 432/15 [LUKÁČ, Eduard] Rómovia a vzdelanie : sociálne a edukačné kontexty / Marek Lukáč ; Recenzenti Nadežda Krajčová, Dušan Šlosár vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FHPV 1/15 [LUKÁČ, Marek] Filozofia (z) dejín jadra ruského národníctva / Ondrej Marchevský ; Recenzenti Helena Hrehová, Michal Bohun vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FF 460/15 [MARCHEVSKÝ, Ondrej] 7

8 AAB Národnícka filozofia (z) dejín v ruskom myslení 2. polovice 19. storočia / Ondrej Marchevský ; Recenzenti Helena Hrehová, Ján Šafin vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 197 ; AFPh UP 484/517). - ISBN FF 1/15 [MARCHEVSKÝ, Ondrej] AAB Sexuálna morálka a mentálne postihnutie / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; Recenzenti Bibiána Hlebová, Ladislav Horňák vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, s. - ISBN PF 133/15 [MARKOVÁ, Dagmar (50%) - LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, Stanislava (50%)] AAB Občianska spoločnosť a procesy globalizácie [elektronický zdroj] / Helena Melkusová ; Recenzenti Gita Geremešová, Daniela Navrátilová vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, online, 122 s. - Popis urobený ISBN Plný text: FF 686/15 [MELKUSOVÁ, Helena] AAB AAB AAB AAB Procesy (re)konštrukcie prekonceptov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít / Monika Miňová, Lucia Šepeľáková, Monika Bobáková... (et. al.) ; Recenzenti Miron Zelina, Milena Lipnická vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, s. - ISBN PF 230/15 [MIŇOVÁ, Monika (31%) - ŠEPEĽÁKOVÁ, Lucia (49%) - BOBÁKOVÁ, Monika (10%) - PORTIK, Milan (10%)] Biochemický profil hydiny po aplikácii fytoaditív / Marta Mydlárová Blaščáková, Janka Poráčová, Vincent Sedlák ; Recenzenti František Novotný, Mária Kožurková vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 361/15 [MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta (34%) - PORÁČOVÁ, Janka (33%) - SEDLÁK, Vincent (33%)] Odborný preklad I : komunikácia v podnikateľskom prostredí [elektronický zdroj] / Jarmila Opalková ; Recenzenti Elena Maleeva, Emilia Charfaoui vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, online, 120 s. - Popis urobený ISBN Plný text: FF 771/15 [OPALKOVÁ, Jarmila] Interaktívne prostredie a kľúčové kompetencie / Jozef Pavelka, Tomáš Kozík, Miloš Bendík... (et. al.) ; Recenzenti Pavel Cyrus, Alena Hašková vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. + CD príloha. - ISBN FHPV 306/15 [PAVELKA, Jozef (19%) - KOZÍK, Tomáš (2%) - BENDÍK, Miloš (15%) - BRAJERČÍK, Ján (13%) - BREČKA, Peter (7%) - ĎURIŠ, Milan (15%) - LITECKÁ, Juliána (8%) - ŠOLTÉS, Jaroslav (10%) - ŠTERBÁKOVÁ, Katarína (7%) - VALENTOVÁ, Monika (4%)] 8

9 AAB AAB AAB AAB A linguistic analysis of legal texts : with focus on gender / Eva Pavlíčková ; Recenzenti Snizhana Holyk, Klaudia Bednárová-Gibová vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 210 ; AFPh UP 515/546). - VEGA č. 1/0273/13. - ISBN FF 795/15 [PAVLÍČKOVÁ, Eva] K vybraným aspektom slovenskej (post)modernej literatúry / Martina Petríková ; Recenzenti Eva Vitézová, Marta Germušková vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FF 468/15 [PETRÍKOVÁ, Martina] Umelec a intelektuál v zrkadle času : premeny života a tvorby Ota Ferenczyho / Tatiana Pirníková ; Recenzenti Markéta Štefková, Michal Košut vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 200 ; AFPh UP 495/526). - ISBN FF 311/15 [PIRNÍKOVÁ, Tatiana] Materstvo a starostlivosť o seba ako novodobé koncepty sociálnej práce / Lívia Pížová, Beáta Balogová ; Recenzenti Eva Mydlíková, Denisa Šoltésová vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FF 681/15 [PÍŽOVÁ, Lívia (80%) - BALOGOVÁ, Beáta (20%)] AAB Pedagogická intervencia pre deti s problémovým správaním v predškolskom veku = Pedagogiczna interwencja na dzieci z problemowymi zachowaniami w wieku przedszkolnym = Pedagogical intervention for pre-school children with the problems of behaviour. / Mária Podhájecká, Miroslawa Socha, Vladimír Gerka ; Recenzenti Ľudmila Belásová, Irena Antoničová vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, s. - ISBN PF 106/15 [PODHÁJECKÁ, Mária (34%) - SOCHA, Miroslawa (33%) - GERKA, Vladimír (33%)] AAB AAB On-line reputačný manažment v podmienkach stredoeurópskeho virtuálneho trhu / František Pollák ; Recenzenti Radoslav Delina, Jakub Soviar vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 358/15 [POLLÁK, František] Vplyv fytoaditív na biochemické parametre ošípaných / Janka Poráčová, Marta Mydlárová Blaščáková, Vincent Sedlák ; Recenzenti Igor Valocký, Mária Ganajová vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, s. - ISBN FHPV 356/15 [PORÁČOVÁ, Janka (34%) - MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta (33%) - SEDLÁK, Vincent (33%)] 9

10 AAB AAB Metabolický status hovädzieho dobytka v rôznych podmienkach ustajnenia / Vincent Sedlák, Janka Poráčová, Marta Mydlárová Blaščáková ; Recenzenti František Novotný, Mária Kožurková vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 368/15 [SEDLÁK, Vincent (34%) - PORÁČOVÁ, Janka (33%) - MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta (33%)] Lingvokuľturnyje kody russkogo smecha / Jozef Sipko ; Recenzenti Viera Alexejevna Kosova, Pavol Adamka vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 199 ; AFPh UP 493/524). - Ľubomír Guzi je autorom predslovu na s Predislovije : jumor kak vysšaja forma kompetencii v obščenii. - VEGA 1/0792/13. - ISBN FF 360/15 [SIPKO, Jozef] AAB Akútny koronárny syndróm / Martin Studenčan ; Recenzenti Ján Vojáček, Eva Goncalvesová. - [1]. vyd. - Bratislava : Media Group, s. - ISBN FZ 159/14 [STUDENČAN, Martin] AAB Sókratés a sokratika I. / Vladislav Suvák ; Recenzenti Andrej Kalaš, Matúš Porubjak. - [1. vyd.]. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FF 192/15 [SUVÁK, Vladislav] AAB Boh v ruskej filozofii / Ján Šafin ; Recenzenti Václav Ježek, Andrej Nikulin vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - KEGA č. 002PU-4/ ISBN PBF 171/15 [ŠAFIN, Ján] AAB AAB Svetová východná otázka / Ján Šafin ; Recenzenti Miroslav Daniš, Pavel Boček vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - KEGA č. 002PU-4/ ISBN PBF 204/15 [ŠAFIN, Ján] Biomonitoring aplikujúci biomarkery / Irena Šutiaková ; Recenzenti Peter Masányi, Adriana Kolesárová vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 224/15 [ŠUTIAKOVÁ, Irena] AAB Environmentalistika inak / Jozef Terek a kol. ; Recenzenti Jozef Halgoš, Ondrej Hronec vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 461/15 [TEREK, Jozef (70%) - PETRO, Marek (10%) - LOJAN, Radoslav (20%)] 10

11 AAB Homo viator et homo peregrinus : základy turizmu a putovania / Peter Tirpák, František Dancák, Maciej Ostrowski ; Recenzenti Peter Šturák, Jozef Terek vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN GTF 183/15 [TIRPÁK, Peter (85%) - DANCÁK, František (10%) - OSTROWSKI, Maciej (5%)] AAB Žiak s problémami v škole / Mária Zahatňanská ; Recenzenti Miron Zelina, Anhelika Kirichuk vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 355/15 [ZAHATŇANSKÁ, Mária] AAB Myslenie v kontexte kognitívnych omylov / Ľubica Zibrínová, Zuzana Birknerová ; Recenzenti Alena Bašistová, Soňa Vávrová vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 391/15 [ZIBRÍNOVÁ, Ľubica (50%) - BIRKNEROVÁ, Zuzana (50%)] ABA ABA ABA ABA ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Diogenes of Sinope as Socrates Mainomenos / Lívia Flachbartová ; Recenzenti Filip Karfik, Andrej Kalaš. In: Antisthenica Cynica Socratica. - Praha : Oikoymenh, ISBN S [3 AH]. FF 1253/14 [FLACHBARTOVÁ, Lívia] Počet Rómov v Turci v dobových a súčasných štatistikách / Lucia Segľová. In: Romano džaniben : časopis romistických studií. - ISSN Roč. 21, č. 1 (2014), s [3 AH]. URS 19/14 [SEGĽOVÁ, Lucia] Antisthenes between Diogenes and Socrates / Vladislav Suvák ; Recenzenti Filip Karfik, Andrej Kalaš. In: Antisthenica Cynica Socratica. - Praha : Oikoymenh, ISBN S [3,83 AH]. FF 1162/14 [SUVÁK, Vladislav] Ceramic materials from the settlement of the eastern linear pottery culture at Moravany / Marián Vizdal, Marek Vizdal, Adriána Voľanská... [et al.]. In: Early farmers of the Eastern Slovak lowland : the settlement of the eastern linear pottery culture et Moravany. - Kraków : Polska Akademia Umiejetnosci, ISBN S. [85]-161. FF 915/15 [VIZDAL, Marián (25%) - VIZDAL, Marek (25%) - VOĽANSKÁ, Adriána (25%) - NOWAK, Marek (25%)] 11

12 ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB Jazykový obraz sveta vo vzťahu k Rusku konca XX. storočia po súčasnosť / Martin Blaho ; Recenzenti Andrey Krayev, Simona Korynčáková. In: Ruská spoločnosť a ruský jazyk v minulom storočí. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S [3,8 AH]. FF 816/15 [BLAHO, Martin] ABB ABB ABB ABB ABB Analýza hodnotenia účinnosti nástrojov občianskej participácie / Eva Bolfíková. In: Sociálne a politické analýzy [elektronický zdroj] : interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické a metodologické otázky. - ISSN Roč. 9, č. 1 (2015), online, s Popis urobený Plný text: FHPV 429/15 [BOLFÍKOVÁ, Eva] Komunikácia a participácia občanov na komunálnej úrovni / Eva Bolfíková, Renáta Bzdilová. In: Sociálne a politické analýzy [elektronický zdroj] : interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické a metodologické otázky. - ISSN Roč. 9, č. 1 (2015), online, s Popis urobený Plný text: 1.pdf FHPV 430/15 [BOLFÍKOVÁ, Eva (95%) - BZDILOVÁ, Renáta (5%)] Prešovský židovský ženský spolok a jeho činnosť v rokoch / Patrik Derfiňák. In: Annales historici Presovienses. - ISSN Roč. 15, č. 1 (2015), s [3,01 AH]. FF 969/15 [DERFIŇÁK, Patrik] Vývinové a periodizačné aspekty ruského spoločenského a jazykového prostredia v nadväznosti na spoločenské zmeny v Rusku v minulom storočí / Ľubomír Guzi ; Recenzenti Andrey Krayev, Simona Korynčáková. In: Ruská spoločnosť a ruský jazyk v minulom storočí. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S [5,8 AH]. FF 814/15 [GUZI, Ľubomír] Obsahové limity sexuálnej výchovy osôb s mentálnym postihnutím z pohľadu empirických zistení a kurikulárnych dokumentov / Stanislava Lištiak Mandzáková ; Recenzenti Miluše Rašková, Erik Žovinec. In: Sexualita a postihnutie : kontexty multidiscplinarity v sexualite osôb s postihnutím. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, ISBN S PF 206/15 [LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, Stanislava] 12

13 ABB Ruský jazyk a jeho podoby v XX. storočí / Nikoleta Mertová ; Recenzenti Andrey Krayev, Simona Korynčáková. In: Ruská spoločnosť a ruský jazyk v minulom storočí. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S [5,9 AH]. FF 815/15 [MERTOVÁ, Nikoleta] ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Waste logistics in enterprise management / Anna Antoynová, Peter Antony ; Recenzenti R. Bucki, R. Jašek. In: Logistyka informatyczna. - Bielsko-Biala : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, ISBN S , FM 507/14 [ANTONYOVÁ, Anna (80%) - ANTONY, Peter (20%)] Vosprijatije cvetovoj simvoliki v ramkach frazeologii v russkom i slovackom kuľturnom prostranstve / Antoňakova Darina ; Recenzenti Andrej Alexandrovič Kuruľonok, Jozef Sipko. In: Russkij jazyk v sovremennoj mežkuľturnoj kommunikacii. - Surgut : RIO SurGPU, ISBN S [1,33 AH]. FF 691/15 [ANTOŇÁKOVÁ, Darina] Emotional and social intelligence / Zuzana Birknerová, Miroslav Frankovský, Lucia Zbihlejová. In: Emotional intelligence : current evidence from psychophysiological, educational and organizational perspectives. - New York : Nova Science Publishers, ISBN S. [239]-254 [1,2 AH]. FM 22/15 [BIRKNEROVÁ, Zuzana (34%) - FRANKOVSKÝ, Miroslav (33%) - ZBIHLEJOVÁ, Lucia (33%)] Maximal classes for some families of Darboux-like and quasicontinuous-like functions / Ján Borsík ; Recenzent Orest Artemovych. In: Monograph on the occasion of 100th birthday anniversary of Zygmut Zahorski. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISBN S [1,5 AH]. FHPV 169/15 [BORSÍK, Ján] Socratic investigation of names: toward an exegetic method? / Igor Deraj ; Recenzenti Filip Karfik, Andrej Kalaš. In: Antisthenica Cynica Socratica. - Praha : Oikoymenh, ISBN S FF 1161/14 [DERAJ, Igor] Boj o zdravie ( ). Slovenský zdravotnícky časopis / Ján Džujko ; Recenzenti Petr Svobodný, Vladimír Pažout. In: Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. - Brno : Technické muzeum v Brně, ISBN S [1,42 AH]. FF 284/15 [DŽUJKO, Ján] 13

14 ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC Processing plants and technologies for a sustainable mediterranean food chain / Francesco Genovese, Giuseppe Altieri, Naouel Admane... (et. al.). In: The sustainability of agro-food and natural resource systems in the mediterranean basin. - Cham : Springer International Publishing, ISBN S FHPV 252/15 [GENOVESE, Francesco (20%) - ALTIERI, Giuseppe (20%) - ADMANE, Naouel (20%) - ŠALAMON, Ivan (20%) - DI RENZO, Giovanni Carlo] Úspešná a efektívna komunikácia budúcich zdravotníckych pracovníkov so sluchovo postihnutými pacientmi ako súčasť debarierizácie v ošetrovateľskej staroslivosti / Horňáková Anna, Bérešová Anna ; Recenzenti Dagmar Kalátová, Vojtech Tkáč. In: Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo III. - Příbram : Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram, ISBN S [1,1 AH]. UJK 41/15 [HORŇÁKOVÁ, Anna (70%) - BÉREŠOVÁ, Anna (30%)] Kypr mezi Velkou Británií a Tureckem: rozdíly v koloniální politice / Václav Ježek ; Recenzenti Václav Štěpánek, Jan Vorel. In: Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus : impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ISBN S [1,2 AH]. PBF 189/15 [JEŽEK, Václav] Wspólczesne zagrozenia swiata / Kamil Kardis ; Recenzenti Jaroslaw Wolejszo, Zenon Stachowiak. In: Bezpieczenstwo regionalne gwaranten rozwoju zasobów ludzkich. - Jaroslaw : Panstwowa Wyzsa Szkola Techniczno-Ekonomiczna w Jaroslawiu, ISBN S. [43]-63 [1 AH]. GTF 149/15 [KARDIS, Kamil] Emotionalität im Wahlwerbetext / Martina Kášová. In: Emotionalität im Text. - Tübingen : Stauffenburg, ISBN S. [365]-379 [1,2 AH]. FF 1260/14 [KÁŠOVÁ, Martina] Dejiny zdravotníckych zariadení a zdravotná starostlivosť v Prešove v rokoch / Peter Kovaľ ; Recenzenti Petr Svobodný, Vladimír Pažout. In: Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. - Brno : Technické muzeum v Brně, ISBN S [1,7 AH]. FF 285/15 [KOVAĽ, Peter] Preszowski osrodek geograficzny - tradycja i wspolczesnosc / René Matlovič ; Recenzenti Jaroslaw Balon, Anna Michno. In: Geografia na przestrzeni wiekow. Tradycja i wspolczesnosc : profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznice urodzin. - Krakow : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, ISBN S FHPV 255/15 [MATLOVIČ, René] 14

15 ABC ABC ABC ABC Religiosity in Slovakia after the social change in 1989 / René Matlovič, Viera Vlčková, Kvetoslava Matlovičová. In: The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics. - Dordrecht : Springer, ISBN S [1 AH]. FHPV 52/15 [MATLOVIČ, René (30%) - VLČKOVÁ, Viera (40%) - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava (30%)] O Vladimírovi Solovjovi / Ján Šafin, Martina Kormošová ; Recenzenti Josef Dolista, Nikolaj Demjančuk. In: Ruská filozofie a její reflexe v Česku a na Slovensku. - Ostrava : Vysoká škola baňská - Technická unvierzita Ostrava, ISBN S PBF 70/15 [ŠAFIN, Ján (50%) - KORMOŠOVÁ, Martina (50%)] Insurance as a means of risk transfer / Elena Širá, Katarína Radvanská. In: Challenges to financial stability - perspective, models and policies : volume I : a framework for modeling systemic risk drivers of different markets. - Craiova : ASERS Publishing, ISBN S [1,1 AH]. FM 237/15 [ŠIRÁ, Elena (50%) - RADVANSKÁ, Katarína (50%)] Using management tools to manage network organizations and network models / Róbert Štefko, Peter Gallo. In: Management of netwotk organizations : theoretical problems and the dilemmas in practice. - Cham : Springer, ISBN S FM 281/15 [ŠTEFKO, Róbert (20%) - GALLO, Peter (80%)] ABD ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách Sociálne služby / Beáta Balogová ; Recenzenti Marta Uberman, Denisa Šoltésová. In: Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arteterapiu a výtvarné umenie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S FF 167/15 [BALOGOVÁ, Beáta] ABD Charakteristické črty riadenia ľudských zdrojov vo vybraných krajinách / Martina Cehlárová ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,15 AH]. FM 78/15 [CEHLÁROVÁ, Martina] ABD Odmeňovanie v medzinárodnom kontexte / Jana Cocuľová ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,14 AH]. FM 104/15 [COCUĽOVÁ, Jana] 15

16 ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD Vzdelávanie pracovníkov v medzinárodnom kontexte / Jana Cocuľová ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,39 AH]. FM 103/15 [COCUĽOVÁ, Jana] Konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes a dekrét Orientalium ecclesiarum a ich nové vízie / František Čitbaj ; Recenzenti Cyril Hišem, Peter Šturák. In: Druhý vatikánsky koncil a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku II. : reflexie nad Gaudium et spes a Orientalium Ecclesiarum. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, ISBN S [1,1 AH]. GTF 249/14 [ČITBAJ, František] Básnik vo väzení / Ján Gavura ; Recenzenti Marta Součková, Martin Pekár. In: Väzeň vlastných súdruhov : z väzenských rokov básnika Novomeského. - Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, ISBN S FF 694/15 [GAVURA, Ján] Kto nosí krásu na krst. Milan Rúfus: Michelangelo. Zvony (1968) / Ján Gavura ; Recenzenti Rudolf Chmel, Dagmar Roberts. In: Sondy : interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. - Bratislava : Kalligram, ISBN S [1,11 AH]. FF 1323/14 [GAVURA, Ján] K sexuálnemu zneužívaniu žiakov s mentálnym postihnutím z pohľadu učiteľov / Ladislav Horňák ; Recenzenti Miluše Rašková, Erik Žovinec. In: Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, ISBN S PF 140/15 [HORŇÁK, Ladislav] Špecifiká sexuality žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pochádzajúcich so sociálne znevýhodneného prostredia / Ladisalv Horňák ; Recenzenti Bibiána Hlebová, Denisa Selická. In: Sexualita a postihnutie [elektronický zdroj] : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, ISBN CD-ROM, S PF 102/15 [HORŇÁK, Ladislav] Fenomén sexuality a mentálneho postihnutia v kontextoch práva a morálky optikou ne/pedagógov / Stanislava Lištiak Mandzáková ; Recenzenti Bibiána Hlebová, Denisa Selická. In: Sexualita a postihnutie [elektronický zdroj] : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, ISBN CD-ROM, S PF 139/15 [LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, Stanislava] 16

17 ABD ABD ABD ABD ABD ABD Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 ako pramenná databáza pre analýzu situácie Rómov na Slovensku a jeho potenciál pre ďalšie výskumy a analýzy / Alexander Mušinka, Kvetoslava Matlovičová ; Recenzenti Martin Fotta, Michal Vašečka. In: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. - Bratislava : VEDA, ISBN S [1,8 AH]. FHPV 401/15, URS 4/15 [MUŠINKA, Alexander (50%) - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava (50%)] Arteterapia / Alena Sedláková ; Recenzenti Marta Uberman, Denisa Šoltésová. In: Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arterapiu a výtvarné umenie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ISBN S PF 62/15 [SEDLÁKOVÁ, Alena] Výskyt pseudolesbizmu a lesbizmu u adolescentných klientok v reedukačnom centre / Anna Semanová, Ladislav Horňák ; Recenzenti Bibiána Hlebová, Denisa Selická. In: Sexualita a postihnutie [elektronický zdroj] : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, ISBN CD-ROM, S PF 46/15 [SEMANOVÁ, Anna (50%) - HORŇÁK, Ladislav (50%)] Teoretická analýza transferu praktík RĽZ a faktorov ovplyvňujúcich praktiky RĽZ v nadnárodných spoločnostiach / Ladislav Sojka ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,61 AH]. FM 110/15 [SOJKA, Ladislav] Globalizácia a zamestnanecké vzťahy / Ladislav Sojka, Slávka Svatková ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,26 AH]. FM 106/15 [SOJKA, Ladislav (50%) - SVATKOVÁ, Slávka (50%)] Teoretická analýza stavu konvergencie praktík riadenia ľudských zdrojov / Ladislav Sojka, Gabriela Gavaľová ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,02 AH]. FM 108/15 [SOJKA, Ladislav (85%) - GAVAĽOVÁ, Gabriela (15%)] ABD Výskum stavu konvergencie praktík RĽZ v rámci EÚ / Ladislav Sojka, Gabriela Gavaľová ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,39 AH]. FM 107/15 [SOJKA, Ladislav (85%) - GAVAĽOVÁ, Gabriela (15%)] 17

18 ABD ABD ABD ABD Výskum vplyvu jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich výslednú podobu praktík RĽZ v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku / Ladislav Sojka, Ivana Krúpová ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [2,45 AH]. FM 109/15 [SOJKA, Ladislav (85%) - KRÚPOVÁ, Ivana (15%)] Manažment diverzity / Nella Svetozarovová ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,34 AH]. FM 75/15 [SVETOZAROVOVÁ, Nella] Manažment pracovných výkonov v medzinárodnom kontexte / Ľuba Tomčíková ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,23 AH]. FM 112/15 [TOMČÍKOVÁ, Ľuba] Nábor a výber zamestnancov v medzinárodnom kontexte / Ľuba Tomčíková ; Recenzenti Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. In: Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. - Prešov : Bookman, ISBN S [1,25 AH]. FM 105/15 [TOMČÍKOVÁ, Ľuba] ACA ACA ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách Psychológia výchovy / Lenka Pasternáková, Slávka Krásna ; Recenzenti Irena Antoničová, Ladislav Mura. - [1. vyd.]. - Brno : Tribun EU Brno, s. - ISBN FHPV 359/15 [PASTERNÁKOVÁ, Lenka (50%) - KRÁSNA, Slávka (50%)] Osnovy mežkuľturnoj didaktiki / A. Petrikova, T. Kuprina, Ja. Gallo ; Recenzenti K.M. Levitan, L.T. Asatrian. - [1. vyd.]. - Moskva : Russkij jazyk. Kursy, s. - ISBN FF 821/15 [PETRÍKOVÁ, Anna (50%) - KUPRINA, Tamara (10%) - GALLO, Ján (40%)] ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB Interkultúrna komunikácia / Viktória Ali Taha ; Recenzenti Lucia Bednárová, Juraj Tej vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 162/15 [ALI TAHA, Viktória] ACB Tvorivé metódy v manažmente / Viktória Ali Taha, Juraj Tej ; Recenzenti Viera Papcunová, Zuzana Birknerová preprac. vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 257/15 [ALI TAHA, Viktória (50%) - TEJ, Juraj (50%)] 18

19 ACB ACB Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie / Ľudmila Liptáková a kolektív ; Recenzenti Jana Svobodová, Eva Dolinská dopl. a preprac. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, s. - ISBN PF 8/15 [ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (3%) - CIBÁKOVÁ, Dana (2%) - HLEBOVÁ, Bibiána (2%) - KLIMOVIČ, Martin (16%) - LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (36%) - MITROVÁ, Adela (4%) - PRŠOVÁ, Eva (2%) - RUSŇÁK, Radoslav (15%) - SIČÁKOVÁ, Ľuba (5%) - STANISLAVOVÁ, Zuzana (12%) - VUŽŇÁKOVÁ, Katarína (3%)] Základy internetového marketingu / Radovan Bačík, Igor Fedorko, Richord Fedorko ; Recenzenti Beáta Gavurová, Stanislav Szabo vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 369/15 [BAČÍK, Radovan (34%) - FEDORKO, Igor (33%) - FEDORKO, Richard (33%)] ACB Public relations v podmienkach mestského marketingu / Radovan Bačík, Richard Fedorko ; Recenzenti Beáta Gavurová, Stanislav Szabo vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 364/15 [BAČÍK, Radovan (50%) - FEDORKO, Richard (50%)] ACB ACB ACB ACB ACB Marketing miest a verejná mienka / Radovan Bačík, Jaroslava Gburová ; Recenzenti Stanislav Szabo, Ladislav Suhányi vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 367/15 [BAČÍK, Radovan (50%) - GBUROVÁ, Jaroslava (50%)] Marketingová komunikácia miest a obcí / Radovan Bačík, Jaroslava Gburová ; Recenzenti Stanislav Szabo, Tatiana Lorincová vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 365/15 [BAČÍK, Radovan (50%) - GBUROVÁ, Jaroslava (50%)] Public relations - vybrané oblasti a špecifiká / Radovan Bačík, Jaroslava Gburová ; Recenzenti Stanislav Szabo, Ivana Kerestúrová vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 363/15 [BAČÍK, Radovan (50%) - GBUROVÁ, Jaroslava (50%)] Genetika, cytogenetika, genomika / Jarmila Bernasovská, Iveta Boroňová ; Recenzenti Jozef Timko, Milan Kuchta vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 415/15 [BERNASOVSKÁ, Jarmila (50%) - BOROŇOVÁ, Iveta (50%)] Organizačná teória - verejný a politický kontext / Eva Boflíková ; Recenzenti Jozef Lysý, Daniel Dobiaš vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. - ISBN FHPV 364/15 [BOLFÍKOVÁ, Eva] 19

20 ACB ACB Genetika a cytogenetika človeka / Iveta Boroňová, Jarmila Bernasovská ; Recenzenti Ivan Ahlers, Milan Kuchta vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 211/15 [BOROŇOVÁ, Iveta (50%) - BERNASOVSKÁ, Jarmila (50%)] Stručný úvod do Starého zákona III. [elektronický zdroj] / Alexander Cap ; Recenzenti Ján Šafin, Ján Husár vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, online, 69 s. - Popis urobený ISBN Plný text: PBF 1/15 [CAP, Alexander] ACB Stvorenie sveta a človeka podľa Mojžiša : (biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 1, 1-2, 4 / Alexander Cap ; Recenzenti Ján Šafin, Milan Gerka vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, s. - ISBN PBF 99/15 [CAP, Alexander] ACB Úvod do Starého Zákona I. / Alexander Cap ; Recenzenti Milan Gerka, Ján Husár vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, s. - ISBN PBF 54/15 [CAP, Alexander] ACB Vybrané kapitoly zo zdravotníckej etiky / Iveta Ondriová a kolektív ; Recenzenti Zuzana Hudáková, Anna Sinaiová vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FZ 169/15 [CINOVÁ, Jana (13%) - FERTAĽOVÁ, Terézia (13%) - RYBÁROVÁ, Ľubica (12%) - ONDRIOVÁ, Iveta (50%) - ŠULIČOVÁ, Andrea (12%)] ACB Astronómia : vybrané kapitoly / Mária Csatáryová ; Recenzenti Peter Hanisko, Peter Begeni vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, s. - ISBN FHPV 272/15 [CSATÁRYOVÁ, Mária] ACB ACB Geografické aspekty ochrany prírody a krajiny / Vladimír Čech ; Recenzenti Irena Smolová, Norbert Polčák vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 69/15 [ČECH, Vladimír] Úvod do dejín filozofickej antropológie / Pavol Dancák ; Recenzenti Gabriel Ragan, Marek Rembierz vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, s. - ISBN GTF 150/15 [DANCÁK, Pavol] 20

21 ACB Audit manažérskych systémov / Monika Daňová ; Recenzenti Imrich Dufinec, Alena Daňková vyd. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manžérstva v Košiciach, s. - Publikácia vyšla aj v anglickej mutácii: Management systems audit. Košice : VŠBM v Košiciach, 100 s. ISBN ISBN FM 387/15 [DAŇOVÁ, Monika] ACB A kortárs magyar prózairodalom és a vizuális kultúra [Súčasná maďarská prozaická literatúra a vizuálna kultúra] / Dobsony Erzsébet ; Recenzenti Zuzana Vargová, Magdaléna Hrbáček. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, s. - ISBN UMJK 3/15 [DOBSONYOVÁ, Alžbeta] ACB Vývin rusínskeho jazyka a dialektológia : vysokoškolská učebnica / Júlia Dudášová-Kriššáková ; Recenzenti Anna Plišková, Jozef Sipko vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, s. - ISBN URJK 17/15 [DUDÁŠOVÁ, Júlia] ACB Implementácia interaktívnej tabule vo výučbe techniky, fyziky a matematiky v základnej škole / Milan Ďuriš, Jozef Pavelka, Miloš Bendík... (et. al.) ; Recenzenti Pavel Cyrus, Roman Hrmo. - [1. vyd.]. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. - ISBN FHPV 267/15 [ĎURIŠ, Milan (22%) - PAVELKA, Jozef (13%) - BENDÍK, Miloš (22%) - BRAJERČÍK, Ján (8%) - BREČKA, Peter (5%) - KOZÍK, Tomáš (2%) - LITECKÁ, Juliána (3%) - ŠOLTÉS, Jaroslav (12%) - ŠTERBÁKOVÁ, Katarína (11%) - VALENTOVÁ, Monika (2%)] ACB Základy ekológie rastlín / Adriana Eliášová ; Recenzenti Peter Paľove-Balang, Martin Hromada vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 427/15 [ELIAŠOVÁ, Adriana] ACB ACB Public relations vzdelávacej inštitúcie v prostredí internetu / Richard Fedorko ; Recenzenti Stanislav Szabo, Beáta Gavurová vyd. - Prešov : Bookman, s. - ISBN FM 370/15 [FEDORKO, Richard] Etická výchova v primárnej škole [elektronický zdroj] / Vladimír Fedorko ; Recenzenti Irena Antoničová, Mária Tkáčová vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, online, 98 s. - Popis urobený ISBN Plný text: PF 3/15 [FEDORKO, Vladimír] ACB Pedológia / Jozef Fejér, lenka Bobuľská ; Recenzenti Alexander Fehér, Karol Kočík vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, s. - ISBN FHPV 193/15 [FEJÉR, Jozef (50%) - BOBUĽSKÁ, Lenka (50%)] 21

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 23.3.2017 Jozef S. Moldava N/Bodvou zaradený

Podrobnejšie

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 29.12.2017 Alicja Tereza K. Košice I.

Podrobnejšie

Garant, komisia, školitelia v št

Garant, komisia, školitelia v št Garant, komisia, školitelia v št. odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, prof. Ing. Anna Križanová, PhD. doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., doc. Ing. Anna Tomová, PhD., doc Ing. Anna Dolinayová,

Podrobnejšie

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2015, rok vydania ) AAA AAA Vedecké monografie vydané

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2015, rok vydania ) AAA AAA Vedecké monografie vydané Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2015, rok vydania 2014-2015) AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Partial cognitive functions

Podrobnejšie

zppgr55, verzia 2.33, tlač Por. číslo P o č e t prihlášky prijatie zápis % Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní

zppgr55, verzia 2.33, tlač Por. číslo P o č e t prihlášky prijatie zápis % Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2018 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 717 0000 00 až 717

Podrobnejšie

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného poradia Počet žiadostí: 22 (z toho s cestovným om 17), počet

Podrobnejšie

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 22.11.2017 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Daniel Dujava a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :04:19 Kód obce _Ao1_ T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebn

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :04:19 Kód obce _Ao1_ T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebn Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 304 11.11.2018 01:04:19 obce 513997 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

Microsoft Word - d079-bb48-4fc4-de2b

Microsoft Word - d079-bb48-4fc4-de2b Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Vzdelávania pedagogických zamestnancov k 1.9.2018 1. - 4. ročník ZŠ Meno a priezvisko Mgr. Beáta Babinová Druh vzdel. Názov vzdelávania Počet uznaných kreditov

Podrobnejšie

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, 926 01 Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mgr. Bodišová Viera Mgr. Bohušová Ingrid Názov vzdelávacieho

Podrobnejšie

Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústa

Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústa Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústav SAV Edícia Analýzy Bratislava 2016 Kľúčové slová:

Podrobnejšie

Vec: Menovanie odborných porôt ŠVK Košice 17

Vec: Menovanie odborných porôt ŠVK				Košice 17 MENOVANIE ODBORNÝCH PORÔT ŠVK V súvislosti s konaním Študentskej vedeckej konferencie PF UPJŠ dňa 18. apríla 2018 m e n u j e m predsedov a členov odborných porôt pre jednotlivé sekcie ŠVK v nasledovnom

Podrobnejšie

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice 11979/2016 Ing.Gerhartová/ Vec: Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v štud

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice 11979/2016 Ing.Gerhartová/ Vec: Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v štud Vec: Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj Ing. Štefana Kováča na tému: Externé a interné faktory priestorového rozmiestnenia ekonomických aktivít

Podrobnejšie

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2018, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľ

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2018, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2018, rok vydania 2017-2018) Prešovská univerzita v Prešove AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Supplement vybraných kapitol vo vedných

Podrobnejšie

UFICMS - II.S

UFICMS - II.S Slovenský jazyk a literatúra 22. mája 2012 Mgr. Jana Šuranská Mgr. Jana Hríbiková Mgr. Anetta Foltánová učebňa B 210 1. Benčíková Claudia II. S 7:20 7:40 2. Dalmadyová Lucia II. S 7:40 8:00 3. Drahošová

Podrobnejšie

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2017/2018 na vysokých školách a univerzitách Košice,

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2017/2018 na vysokých školách a univerzitách Košice, Gymnázium, Park mládeže 5, 040 0 Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 207/208 na vysokých školách a univerzitách Košice, 25. 9. 208 Vypracovala Mgr. Zuzana Krajcárová, výchovný poradca

Podrobnejšie

súhrnný harm pč oz ms 2012 a dozor

súhrnný harm pč oz ms 2012 a dozor 16. 04. 2012 6446 4 Kozmetik 14 žiakov Stredná ná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice Harmonogram Praktická časť nej zložky MS 2011/2012 úlohy a obhajoby vlastného projektu 16. 19. apríl 2012 Skupina 1 Bc.

Podrobnejšie

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PR

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PR TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PRACOVNÉ PRÁVO V DIGITÁLNEJ DOBE 6. november 2017 Miesto

Podrobnejšie

Dátum a čas: :15:26 a_502031_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsled

Dátum a čas: :15:26 a_502031_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsled Dátum a čas: 11.11.2018 01:15:26 a_502031_l okresnej volebnej komisie obce T/11 402 502031 ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsledku volieb -v-obe - meste - vo voľbách do orgánov samosprávy

Podrobnejšie

Číslo dokladu Dátum vyhotovenia Partner Text Typ dokladu Príjem Výdavok B Banholzer Anna Dar 333 Banka 3,33 B

Číslo dokladu Dátum vyhotovenia Partner Text Typ dokladu Príjem Výdavok B Banholzer Anna Dar 333 Banka 3,33 B Číslo dokladu Dátum vyhotovenia Partner Text Typ dokladu Príjem Výdavok B01-02-0001 01.02.2018 Banholzer Anna Dar 333 Banka 3,33 B01-02-0002 01.02.2018 Makytová Zdenka Dar 333 Banka 3,33 B01-02-0003 01.02.2018

Podrobnejšie

31_Prisediaci_OS_BA5

31_Prisediaci_OS_BA5 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2013 Materiál číslo: 436/2013 Voľba prísediacich Okresného súdu V Predkladateľ: Miroslav Štefánik prednosta

Podrobnejšie

Príloha k rozhodnutiu č. CD / :071 Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD / :071 Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly dĺžka 1 KU FF 2 KU FF anglický jazyk pre komerčnú prax anglický jazyk pre komerčnú prax 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry 3 KU FF filozofia 2.1.1. filozofia

Podrobnejšie

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV ZA ROK 1999 Katedra slovenských dejín a archívnictva FF PU AAB Dejiny prešovského kolégia v kontexte národnokultúrneho života Slovákov : prvá polovica 19. storočia / Libuša

Podrobnejšie

Microsoft Word - Habilitačné konanie_Czillingová.docx

Microsoft Word - Habilitačné konanie_Czillingová.docx Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 12.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Jana CZILLINGOVÁ, Sakalová a) Akademické

Podrobnejšie

OLD SCHOOL BOWLING CUP ALL EVENT Qualification Name Country Category Pins Total Pins Singles

OLD SCHOOL BOWLING CUP ALL EVENT Qualification Name Country Category Pins Total Pins Singles OLD SCHOOL BOWLING CUP 2018 - ALL EVENT Qualification Name Country Category Pins Total Pins 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Singles 1188 3327 Kečkéš Pavol SVK Doubles 1287 3327 Trios

Podrobnejšie

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Pedagogická fakulta AAA AAA AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách New perspectives on communication and co-operation in e-learning / Jana Burgerová, Martina Maněnová, Martina

Podrobnejšie

Microsoft Word - vysledky.doc

Microsoft Word - vysledky.doc XXI. PTZ detí a mládeže z detských domovov v SR 9. mája 008 Poriadatel: DETSKÉ CENTRUM Miesto konania: Margita - Ilona pri Leviciach Riaditel závodu: Martin Machciník Hlavný rozhodca: Róbert Vessa Stavitel

Podrobnejšie

Kontinuálne vzdelávanie Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Získané kredity Uznané kredity Mgr. Amanová Júlia Tvorba ŠVP na SOŠ 14 Ľud

Kontinuálne vzdelávanie Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Získané kredity Uznané kredity Mgr. Amanová Júlia Tvorba ŠVP na SOŠ 14 Ľud Kontinuálne vzdelávanie Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Získané kredity Uznané kredity Mgr. Amanová Júlia Tvorba ŠVP na SOŠ 14 Príprava vedúcich predmetových komisií 35 60 Mgr. Benko

Podrobnejšie

POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie októbra

POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie októbra POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie 14. 15. októbra 2015 Žilina Konferencia sa koná pod záštitou prof.

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :12:50 Kód obce oso2018_aobce1_raca T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :12:50 Kód obce oso2018_aobce1_raca T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 101 11.11.2018 06:12:50 obce 529354 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

Zoznam schválených uchádzačov na štipendijné pobyty v Ruskej federácii na základe medzivládnej bilaterálnej dohody SAIA, n. o., zabezpečuje výberové k

Zoznam schválených uchádzačov na štipendijné pobyty v Ruskej federácii na základe medzivládnej bilaterálnej dohody SAIA, n. o., zabezpečuje výberové k SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Podrobnejšie

ŠTÁTNE SKÚŠKY - 2. STUPEŇ (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) AUGUST 2017 ZARADENIE ŠTUDENTOV DO SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ OBČIANSKE PRÁVO o 9,00 hod. ZASADAČKA

ŠTÁTNE SKÚŠKY - 2. STUPEŇ (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) AUGUST 2017 ZARADENIE ŠTUDENTOV DO SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ OBČIANSKE PRÁVO o 9,00 hod. ZASADAČKA ŠTÁTNE SKÚŠKY - 2. STUPEŇ (MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) AUGUST 2017 ZARADENIE ŠTUDENTOV DO SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ 16.8.2017 o 9,00 hod. 1 Dorociaková Katarína 2 Illéšová Simona 3 Ingerová Petra 4 Kolek Dalimil 5 Konečná

Podrobnejšie

b caaaf55eae9b64e61d1fc816e6d52ae1312aed ec20.xlsx

b caaaf55eae9b64e61d1fc816e6d52ae1312aed ec20.xlsx Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 832 8, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR 218/219 5.kolo Dátum: 29.6. - 3.6.219 Košice (eternit) Účasť jednotlivcov: Muži Ženy Seniori

Podrobnejšie

Výsledková listina

Výsledková listina Výsledková listina XXXV. ročníka Májového behu mieru 30. 04. 2010 Kategória rok narodenia 2003 2002 dievčatá 150 m 1. Monika ČAMAJOVÁ Sopka Seňa 2. Simona LACKAŇOVÁ Poproč 3. Denisa ROSTÁŠOVÁ Rudník Kategória

Podrobnejšie

Race Date Prešovská horská pätnástka 2019 Overall Finish List August 17, 2019 Prešovská horská pätnástka Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place T

Race Date Prešovská horská pätnástka 2019 Overall Finish List August 17, 2019 Prešovská horská pätnástka Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place T Overall Finish List Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place Time 1 Ivančo Michal ŠK Banské 38 49 M 1 40-49 1:04:59.9 2 Erik Seman Mamka Zlatka 90 36 M 1 18-39 1:05:49.6 3 Juraj Hvizdoš Ordzovany 20

Podrobnejšie

Stredná odborná škola Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a Písomná as závere ných skúšok Dátum: Písomná as ZS bude prebieha od 7:45 do 8:30 hod

Stredná odborná škola Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a Písomná as závere ných skúšok Dátum: Písomná as ZS bude prebieha od 7:45 do 8:30 hod Písomná as závere ných skúšok Dátum: 18.6.2014 Písomná as ZS bude prebieha od 7:45 do 8:30 hod. ebný odbor: 4580 2 chovate 02 chov koní a jazdectvo 6445 2 kuchár u eb a III.E Zoznam žiakov u ebného odboru

Podrobnejšie

TLAÈOVÁ_SPRÁVA_ARRA_2008

TLAÈOVÁ_SPRÁVA_ARRA_2008 TLAČOVÁ SPRÁVA 4. decembra 2008 Štvrtá správa ARRA hodnotiaca vysoké školy a ich fakulty (hodnotenie za rok 2007) Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá štvrté hodnotenie slovenských

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :23:06 Kód obce ao_504_512729_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :23:06 Kód obce ao_504_512729_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb Dátum a čas: obvodnej volebnej komisie 504 15.11.2014 23:23:06 obce 512729 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti 1) do obecného

Podrobnejšie

Spravodaj

Spravodaj kolo KL : : : Bielko Dušan Pavlík Peter Makara Jozef Greising Pavol Nedbal Jaroslav Maschke Vladimír Pisca Marek Dzúrik Martin Bača Jozef Cích Branislav Švaro Jaroslav Ďuďák Pavol Ch s s s s s s s s Ch

Podrobnejšie

Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava , Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA Majstrovstvá SR a 7. kolo ligy Dátum: 26

Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava , Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA Majstrovstvá SR a 7. kolo ligy Dátum: 26 Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 832 8, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA Majstrovstvá SR 219 + 6. a 7. kolo ligy Dátum: 26.7. - 28.7.219 Prievidza (filc) Účasť jednotlivcov: Muži

Podrobnejšie

Amatérsky triatlon Trenčín Celkové poradie MiKo Poradie poradie poradie M / Priezvisko Meno Čas po Čas po Čas v cieli celkom muži ženy Ž pl

Amatérsky triatlon Trenčín Celkové poradie MiKo Poradie poradie poradie M / Priezvisko Meno Čas po Čas po Čas v cieli celkom muži ženy Ž pl Amatérsky triatlon Trenčín 1.7.2017 - Celkové poradie MiKo Poradie poradie poradie M / Priezvisko Meno Čas po Čas po Čas v cieli celkom muži ženy Ž plávani bicykli po behu 1 1 Kosiba Jakub M 0:13:14 0:46:45

Podrobnejšie

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2016/2017 na vysokých školách a univerzitách Košice,

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2016/2017 na vysokých školách a univerzitách Košice, Gymnázium, Park mládeže 5, 040 0 Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 206/207 na vysokých školách a univerzitách Košice, 28. 9. 207 Vypracovala Mgr. Zuzana Krajcárová, výchovný poradca

Podrobnejšie

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 Slovak University of Agriculture, Faculty of Engineering Otázky zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Odpovede zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Otázky z predmetov pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - Formulár - habilitačné konanie_Bobenič-Hintošová.docx

Microsoft Word - Formulár - habilitačné konanie_Bobenič-Hintošová.docx Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 12.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Hintošová a) Akademické

Podrobnejšie

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POSLANCOV BSK - volebný obvod č. 8 MENO PRIEZVISKO TITUL VEK POVOLANIE PSTR Ivana Antošová Mgr. 44 kontrolórka SMER - sociálna de

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POSLANCOV BSK - volebný obvod č. 8 MENO PRIEZVISKO TITUL VEK POVOLANIE PSTR Ivana Antošová Mgr. 44 kontrolórka SMER - sociálna de ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POSLANCOV BSK - volebný obvod č. 8 MENO PRIEZVISKO TITUL VEK POVOLANIE PSTR Ivana Antošová Mgr. 44 kontrolórka SMER - sociálna demokracia Miriam Benešová Mgr. 31 odborná referentka

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia PhD-807/16 Anglická právna terminológia PhD-845/16 Angli

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia PhD-807/16 Anglická právna terminológia PhD-845/16 Angli Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia 1...2 2. PhD-807/16 Anglická právna terminológia 2...3 3. PhD-845/16 Anglická právna terminológia 3...4 4. PhD-841/16 Dokazovanie...

Podrobnejšie

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. 1 /strana č. 1 PLÁN KONTINUÁLNEHO (PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH) ZAMESTNANCOV V ROKU 2012 PODĽA DRUHOV KONTINUÁLNEHO (v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009

Podrobnejšie

Slovenský pohár mužov a žien, Topoľčany, Muži Ženy Por. Priezvisko a meno Klub - oddiel Por. Priezvisko a meno Klub - oddiel 1. Truksa Jaros

Slovenský pohár mužov a žien, Topoľčany, Muži Ženy Por. Priezvisko a meno Klub - oddiel Por. Priezvisko a meno Klub - oddiel 1. Truksa Jaros Muži Ženy Por. Priezvisko a meno Klub - oddiel Por. Priezvisko a meno Klub - oddiel 1. Truksa Jaroslav Caen (FRA) 1. Budayová Renáta Villach (AUT) 2. Benč Peter UKF Nitra 2. Lučenková Viktória Virton (BEL)

Podrobnejšie

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K Študijný program: Učiteľstvo technických Povinné predmety študijného odboru 1 Z Sociálne a filozofické základy P 1 0 0 0 1 0 1 3 výchovy a 1 Z Biológia mládeže a školská hygiena P 1 0 0 0 1 1 0 3 1 Z Všeobecná

Podrobnejšie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Volebný obvod č.: 7 Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 11 Por. číslo Meno a p

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Volebný obvod č.: 7 Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 11 Por. číslo Meno a p 1 Viera Beňová, RNDr. 52 riaditeľka školy Bojnice 2 Pavol Caňo, PhDr. 51 starosta Nitrianske Sučany 3 Miloš Cúcik, Ing. 42 starosta Valaská Belá NÁRODNÁ KOALÍCIA 4 Tibor Čičmanec, Ing. 55 starosta Chrenovec

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :16:41 Kód obce _515612_ao1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebn

Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :16:41 Kód obce _515612_ao1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebn Dátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie 604 15.11.2014 23:16:41 Kód obce 515612 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti 1) do

Podrobnejšie

Študijný program: cestovný ruch Študijný odbor: 6314 cestovný ruch Stupeň štúdia: prvý Formá štúdia: externá Metóda štúdia: kombinovaná Odporúčaný štu

Študijný program: cestovný ruch Študijný odbor: 6314 cestovný ruch Stupeň štúdia: prvý Formá štúdia: externá Metóda štúdia: kombinovaná Odporúčaný štu Študijný program: cestovný ruch Študijný odbor: 6314 cestovný ruch Stupeň štúdia: prvý Formá štúdia: externá Metóda štúdia: kombinovaná Povinné predmety 137 4110 86 D_1_BP Bakalárska práca s obhajobou

Podrobnejšie

AtletIS

AtletIS (101) 5000m - Absolútne poradie DZBL - Jarný beh na tartane Dubnica nad 15.03.2019 Štartovná listina Vygenerované 10. 9. 2019 o 22:44 (1) JUNAS Dušan 12.09.2001 Šk Blava Jaslovské Bohunice (2) KRÍŽIK Rudolf

Podrobnejšie

Jméno Příjmení Tituly 1. Mária Základní obory farmaceutů Farmaceutická technologie Doubravská RNDr., Ph.D. 2. Vladimír Holub PharmDr. 3. Vladimír Holu

Jméno Příjmení Tituly 1. Mária Základní obory farmaceutů Farmaceutická technologie Doubravská RNDr., Ph.D. 2. Vladimír Holub PharmDr. 3. Vladimír Holu Jméno Příjmení Tituly 1. Mária Základní obory farmaceutů Farmaceutická technologie Doubravská RNDr., Ph.D. 2. Vladimír Holub PharmDr. 3. Vladimír Holub PharmDr. 4. Miroslav Janoušek PharmDr. 5. Pavel Komárek

Podrobnejšie

Eva Janitorová

Eva Janitorová Zoznam publikačnej činnosti s ohlasmi Eva Janitorová ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( 1 ) ADE1 Mukogingiválna chirurgia a jej úloha v prevencii ochorení parodontu / Eva In: Quintessenz

Podrobnejšie

Schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl

Schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl AT 12 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. AT 50 Obchodná fakulta, Ekonomická

Podrobnejšie

Harmonogram ústnej formy maturitnej skúšky Predmet : slovenský jazyk a literatúra Školský rok : 2018/2019 Študijný odbor : 5370 M masér Trieda : IV. C

Harmonogram ústnej formy maturitnej skúšky Predmet : slovenský jazyk a literatúra Školský rok : 2018/2019 Študijný odbor : 5370 M masér Trieda : IV. C Študijný odbor : 5370 M masér Trieda : IV. C Študijný odbor : 5356 M zdravotnícky asistent Trieda : IV. E, IV.G Obdobie : riadne Dátum : 27. máj 2019 1. Sára Maťovčíková IV.C 7:00-7:20 7:20-7:40 2. Šarlota

Podrobnejšie

MUDr. Ján Ahlers, MPH, MBA (klub LEPŠÍ PREŠOV) Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v I. polroku Poslanec Mestského zastupiteľstva me

MUDr. Ján Ahlers, MPH, MBA (klub LEPŠÍ PREŠOV) Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v I. polroku Poslanec Mestského zastupiteľstva me MUDr. Ján Ahlers, MPH, MBA (klub LEPŠÍ PREŠOV) Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 182,50 91,25 b/ MsZ nezasadalo 182,50 182,50 226,00 Člen Mestskej rady v Prešove 182,50 182,50 b/ 182,50 MsR

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :20:22 Kód obce a_503011_2 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej k

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :20:22 Kód obce a_503011_2 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej k Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 404 11.11.2018 02:20:22 obce 503011 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

Výsledky hlasovania Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Otvoreni

Výsledky hlasovania Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Otvoreni Page 1 of 21 HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 33. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 01.07.2009 Číslo hlasovania: 1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. - Bod X pred úpravu rozpočtu - pozmeňovací

Podrobnejšie

20^\ 20/ó'l $ Z l 2lZ KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi predávajúcim: kupujúcimi: Mesto Prievid

20^\ 20/ó'l $ Z l 2lZ KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi predávajúcim: kupujúcimi: Mesto Prievid 20^\ 20/ó'l $ Z l 2lZ KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi predávajúcim: kupujúcimi: Mesto Prievidza, podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14,

Podrobnejšie

M-AZB dorast + juniori + dospeli + KP / 6 M-AZB dorast+juniori+dospeli+kp 2014 CAŠ STU P. Gleska BA ( :21:53) 100 m dora

M-AZB dorast + juniori + dospeli + KP / 6 M-AZB dorast+juniori+dospeli+kp 2014 CAŠ STU P. Gleska BA ( :21:53) 100 m dora M-AZB dorast + juniori + dospeli + KP 2014 1 / 6 M-AZB dorast+juniori+dospeli+kp 2014 CAŠ STU P. Gleska BA 31.05.2014 (01.06.2014 09:21:53) 100 m 1 Mecháček Michal 980512 Atletický klub AC Malacky 11,34

Podrobnejšie

Predškolská výchova vo svete 2

Predškolská výchova vo svete 2 Predškolská výchova vo svete 2 Kvalita raného vzdelávania Projekt OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care 1998 2012 Štúdie Starting Strong I III (2001, 2006, 2012) Päť ciest ku kvalite

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2 Ukon%E8en%E9 projekty v r doc

Microsoft Word - 2 Ukon%E8en%E9 projekty v r doc EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Ukončené projekty v r. 2007 Rok 2007 2. Ukončené projekty v r. 2007 N á r o d o h o s p o d á r s k a f a k u l t a: 2315003/05 Vplyv európskych integračných procesov

Podrobnejšie

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Filozofická fakulta AAA AAA AAA AAA AAB AAB AAB Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Decentralizacia publičnoji vlady u krajinach centraľnoji ta schidnoji Jevropy (na prykladi Slovaččyny,

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :31:23 Kód obce a_504998_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej k

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :31:23 Kód obce a_504998_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej k Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 406 11.11.2018 01:31:23 obce 504998 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

K O N T R A K T

K O N T R A K T K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na rok 2014 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Celkové poradie 1 34 Patrik Rehák Trstená 1:00:24 0:00:00 2 43 Robert Judiak Dolný Kubín 1:04:28 0:04:04 3 45 Dominik Gawliaš Cieszyn 1:04:36 0:04:12 4 30 Michal Greštiak Chata pri Zelenom plese 1:05:45

Podrobnejšie

Andel Ladislav Ing., Dolné Krškany Výsledky podľa vystavovateľov: Číslo vzorky Odroda Ročník Prívlastok Body Medaila 129 Dunaj ZM 136 Merlo

Andel Ladislav Ing., Dolné Krškany Výsledky podľa vystavovateľov: Číslo vzorky Odroda Ročník Prívlastok Body Medaila 129 Dunaj ZM 136 Merlo Andel Ladislav Ing., Dolné Krškany Výsledky podľa vystavovateľov: 129 Dunaj 2015 88.33 ZM 136 Merlot 2015 86.33 SM 101 Rosé Cuvee 2015 82.67 SM 82 Kerner 2015 72.67 Bako Ondrej, Rišňovce 122 Alibernet

Podrobnejšie

INTERPOLIS 2016

INTERPOLIS 2016 Interpolis OZ, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Centrum krízového riadenia, Právnicka fakulta Univerzity Mateja Bela a Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila

Podrobnejšie

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. 1 ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2012 (v zmysle zákona č. 317/2009

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. 1 ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2012 (v zmysle zákona č. 317/2009 ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. (v zmysle zákona č. 37/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na med

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na med Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu organizovanú v rámci podujatí

Podrobnejšie

Oznamy

Oznamy VII 12 23.06.2019 OZNAMY Zmena času sv. omší Zvlášť počas letných mesiacov júl august, bude zmena sv. omší. Prosím vás, aby ste si dobre pozreli liturgický prehľad. Prikázaný sviatok 29.6.2019 V sobotu,

Podrobnejšie

Dátum a čas: :33:00 oso2018_ao_599875_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ll ZÁPISNICA miestnej - mestskej1*volebnej ko

Dátum a čas: :33:00 oso2018_ao_599875_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ll ZÁPISNICA miestnej - mestskej1*volebnej ko Dátum a čas: 11.11.2018 02:33:00 oso2018_ao_599875_l okresnej volebnej komisie obce T/ll 801 599875 ZÁPISNICA miestnej - mestskej1*volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti1* vo

Podrobnejšie

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SCHVÁLENÉ UČEBNICE Rok Didaktický prostriedok pre SOŠ: Podnikanie pre stred

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SCHVÁLENÉ UČEBNICE Rok Didaktický prostriedok pre SOŠ: Podnikanie pre stred ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SCHVÁLENÉ UČEBNICE Rok 2018 1. Didaktický prostriedok pre SOŠ: Podnikanie pre stredné odborné školy, od kolektívu autorov: Ing. Monika

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICKÁ 20 PREŠOV ŠTUDIJNÝ ODBOR 6446 4 KOZMETIK 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA www.zsssluz.edupage.org STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV Kód a názov ŠVP Kód a názov

Podrobnejšie

Nové tituly vo fonde AK MTF Apríl 2013 Ďurčík, Miloslav - Gondová, Lenka - Kmeť, Vladimír : Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implem

Nové tituly vo fonde AK MTF Apríl 2013 Ďurčík, Miloslav - Gondová, Lenka - Kmeť, Vladimír : Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implem Nové tituly vo fonde AK MTF Apríl 2013 Ďurčík, Miloslav - Gondová, Lenka - Kmeť, Vladimír : Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti,

Podrobnejšie

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tézy na rigorózne skúšky z odboru PEDAGOGIKA Všeobecná pedagogika V

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tézy na rigorózne skúšky z odboru PEDAGOGIKA Všeobecná pedagogika V Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tézy na rigorózne skúšky z odboru PEDAGOGIKA Všeobecná pedagogika Všeobecná pedagogika ako pedagogická disciplína a jej

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Volebná komisia itrianskeho samosprávneho kraja UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Podľ

Volebná komisia itrianskeho samosprávneho kraja UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Podľ Volebná komisia itrianskeho samosprávneho kraja UVEREJNENE VÝSLEDKOV volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Podľa 43 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY volebný obvod č. 1 pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou 10. novembra 2018 Mestská volebná kom

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY volebný obvod č. 1 pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou 10. novembra 2018 Mestská volebná kom volebný obvod č. 1 1. Martin Bittara, 43 r., kvalitár, Kresťanskodemokratické hnutie 2. Martin Botka, Bc., 29 r., obchodný zástupca, Koalícia Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN 1337-9321 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) Vydáva: VYSOKÁ

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

Lukáš Anderko Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v II. polroku Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 226,00 254,00 Člen

Lukáš Anderko Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v II. polroku Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 226,00 254,00 Člen Lukáš Anderko Člen Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií Podpredseda Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj Predseda Výboru v mestskej časti č. 7 SPOLU 226,00

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_KZ_2018.docx

Microsoft Word - VS_KZ_2018.docx KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ŽURNALISTIKY Výročná správa Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018 1. Základné informácie

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

Klub kresťanskej mládeže, Močenok, občianske združenie VÝSLEDKY 5. KOLA VIII. ročníka Hokejbalovej ligy Pastoračného cent

Klub kresťanskej mládeže, Močenok, občianske združenie   VÝSLEDKY 5. KOLA VIII. ročníka Hokejbalovej ligy Pastoračného cent Klub kresťanskej mládeže, Močenok, občianske združenie email: kkm.mocenok@gmail.com VÝSLEDKY 5. KOLA VIII. ročníka Hokejbalovej ligy Pastoračného centra MOČENOK 16. 04. 2016 14:00 Saliby Wild HBK Šaľa

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Vyhlásenie nástupu náhr

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Vyhlásenie nástupu náhr M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 05.12.2018 K bodu rokovania : Názov správy: Vyhlásenie nástupu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca vo volebnom e 1 Predkladá:

Podrobnejšie

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Učebnice chémie pre základné školy po novom Združenie učiteľov chémie Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava web: www.zuch.sk; e-mail: helena.vicenova@gmail.com VÝROČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 OBSAH 1 Úvod 2 Orgány občianskeho

Podrobnejšie

ProgramINT08-09

ProgramINT08-09 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KOŠICE, 29. apríla 2009 PROGRAM SEKCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA A ZUBNÉHO LEKÁRSTVA

Podrobnejšie

71-217/2017 Poř.č. RZ Scrub Cup 2017 Čataj Štartová listina Start List Trieda Class MX Junior 125 Čas/Time Datum/Date Strana/Page 21:01:0

71-217/2017 Poř.č. RZ Scrub Cup 2017 Čataj Štartová listina Start List Trieda Class MX Junior 125 Čas/Time Datum/Date Strana/Page 21:01:0 Štartová listina Start List 2:0:06 St.N Meno Name Štát Nat. Fed. FMN Značka voza Make Súťažiaci Entrant Trieda Class 46 Šimon Chamraz 50 Ján Klima Suzuki 77 Filip Benčík Yamaha MotoclubBalaž 3 Marián Flimel

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA (a) Názov študijného odboru: Filozofia (anglický názov "Philosophy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka

Podrobnejšie

PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2013

PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2013 PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU Projekt 7. RP EÚ FP-SSH- 2011-1 Názov Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWWpreEurópu, Úloha riešená EU v Bratislave: Blahobyt a multikriteriálna analýza 2012-2016

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :11:35 Kód obce _Ao1_ T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebn

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :11:35 Kód obce _Ao1_ T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebn Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 305 11.11.2018 02:11:35 obce 505820 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie