ROCKWOOL katalóg 2018 Cenník výrobkov od

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ROCKWOOL katalóg 2018 Cenník výrobkov od"

Prepis

1 ROCKWOOL katalóg 08 Cenník výrobkov od

2 7 silných stránok kamennej vlny Odolnosť voči požiaru Odoláva teplotám až do 000 C. Tepelné vlastnosti Zachováva optimálnu vnútornú teplotu a komfort. Akustické vlastnosti Pohlcuje alebo tlmí zvuky. Sila kameňa Dlhodobá stálosť Ostáva funkčná počas niekoľ kých desaťročí. Estetika Pomáha vytvárať inšpiratívne budovy. Paropriepustnosť Pomôže vytvoriť zdravú a priaznivú mikroklímu. Obnoviteľnosť Kamennú vlnu možno znovu a znovu recyklovať.

3 ROCKWOOL je popredným svetovým výrobcom a dodávateľom výrobkov a systémových riešení na báze kamennej vlny. Kamenná vlna vytvára bezpečný domov a zlepšuje kvalitu života.

4 Úvod Použitie kamennej vlny na izoláciu budov a priemyselných objektov 6 7 Prehľad izolácií pre stavebné konštrukcie 8 9 Prehľad použitia izolácií pre TZB a protipožiarnu ochranu 0 Pokyny skladovania izolácií Kamenná vlna má svoj základ v prírodných surovinách bazalt a gabro. Prírodné vlastnosti kameňa používame na vytvorenie výrobkov odolných voči najťažším podmienkam. 3 Izolácie pre stavebné konštrukcie Šikmé strechy Priečky SUPERROCK 4 TOPROCK SUPER 5 ROCKMIN PLUS 6 MEGAROCK PLUS 7 Nôž na izoláciu 7 ROCKTON 8 Systém TOPROCK 9 Nadkrokvový kovový držiak 9 Prevetrávané fasády WENTIROCK 0 WENTIROCK F VENTI MAX VENTI MAX F 3 STALROCK MAX pre ROCKPROFIL 4 Systém ROCKPROFIL 5 Plávajúce podlahy STEPROCK HD 6 STEPROCK HD4F 7 STEPROCK ND 8 STEPROCK okrajový pásik 8 Systém AKUFLOOR 9 Zem ročne vytvorí viac hornín, ako spotrebuje ROCKWOOL pri ročnej výrobe kamennej vlny. Kontaktné fasády Stropy FRONTROCK S 30 FRONTROCK MAX E 3 FASROCK LL 3 FASROCK G 33 Systém BETA-ROCK 34 Katalóg a cenník výrobkov 08 4

5 Ploché strechy Kamenná vlna je nehorľavá, taví sa pri teplotách nad 000 C a odoláva vysokým teplotám pri požiari. Nehorľavé izolácie zvyšujú požiarnu odolnosť konštrukcií a týmto zvyšujú požiarnu bezpečnosť budov. Pomáhajú tak vytvárať bezpečné budovy. HARDROCK MAX 36 MONROCK MAX E 37 ROOFROCK 30 E 38 VÝPLNE TRAPÉZOVÝCH PLECHOV 39 Systém ROCKFALL 40 ROCKFALL spádové dosky, podkladná doska 40 ROCKFALL protispádové dosky 4 ROCKFALL dvojspádové kliny 4 ROCKFALL atikové kliny Izolácie pre TZB LAROCK 40 ALS 46 KLIMAFIX 47 TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS 48 TECHROCK 40 FB, 60 FB, 00 FB 49 ROCKWOOL Protipožiarna ochrana 66 % energie v budovách sa využíva na vykurovanie, chladenie a vetranie ROCKLIT 55 Systém PYROROCK pre pravouhlé potrubie 56 Systém PYROROCK pre kruhové potrubie 57 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 0 58 Systém CONLIT DUCTROCK 59 Systém CONLIT DUCTROCK MULTI 59 CONLIT GLUE Doplnkové informácie Označenie výrobkov 60 Deklarované vlastnosti výrobkov 6 Dodacie obchodné podmienky výrobkov 6 Obchodní zástupcovia a špecialisti 63 Katalóg a cenník výrobkov 08 5

6 Použitie kamennej vlny ROCKWOOL na izoláciu budov ŠIKMÉ STRECHY, PODHĽADY, VÝPLNE TRÁMOVÝCH STROPOV SUPERROCK ROCKTON TOPROCK SUPER ROCKMIN PLUS MEGAROCK PLUS SYSTÉM TOPROCK odporúčaná hrúbka 60 mm 60 mm 60 mm 80 mm 300 mm KONTAKTNÉ FASÁDY Štandard ROCKWOOL je súhrn riešení na izoláciu konštrukcií budov a vychádza z konceptu energeticky úsporného domu. Izolácie ROCKWOOL sú zárukou komfortného bývania. FRONTROCK S FRONTROCK MAX E FASROCK LL 3 VNÚTORNÉ PRIEČKY SUPERROCK ROCKTON 50 mm 60 mm 00 mm mm mm 4 PLÁVAJÚCE PODLAHY STEPROCK HD4F 0 60 mm STEPROCK HD STEPROCK ND 0 60 mm 0 60 mm SYSTÉM AKUFLOOR 5 STROPY (v garáži, v pivnici) ROCKTON FASROCK G FASROCK LL 40 mm 50 mm 00 mm PLOCHÉ STRECHY (izolačné súvrstvie) HARDROCK MAX 50 mm ROOFROCK 30 E 90 mm HARDROCK MAX 50 mm MONROCK MAX E 00 mm HARDROCK MAX 30 mm HARDROCK MAX 30 mm SYSTÉM ROCKFALL pre spádovanie plochých striech ROCKFALL atikové a dvojspádové kliny ROCKFALL protispádové dosky 7 POTRUBIA, BOJLERY KLIMAFIX LAROCK 40 ALS ROCKWOOL mm 0 00 mm 0 00 mm Katalóg a cenník výrobkov 08 6 Uvedené hrúbky izolácií sú odporúčané. Hrúbky izolácií sú rozdielne v závislosti od konštrukčného riešenia, vplyvu tepelných mostov a tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku a ďalších faktorov.

7 Použitie kamennej vlny ROCKWOOL na izoláciu priemyselných objektov odporúčaná hrúbka / požiarna odolnosť 8 PLOCHÉ STRECHY (izolačné súvrstvie) HARDROCK MAX 50 mm REI 30* ROOFROCK 30 E 90 mm HARDROCK MAX 50 mm REI 45* MONROCK MAX E 00 mm HARDROCK MAX 30 mm REI 60* HARDROCK MAX 30 mm SYSTÉM ROCKFALL pre spádovanie plochých striech ROCKFALL atikové a dvojspádové kliny ROCKFALL protispádové dosky Štandard ROCKWOOL rieši tepelné požiadavky a ponúka systémové riešenia v oblasti akustiky a požiaru. 9 PREVETRÁVANÉ FASÁDY WENTIROCK WENTIROCK F VENTI MAX VENTI MAX F ROCKTON SUPERROCK STALROCK MAX pre Systém ROCKPROFIL 0 PLÁVAJÚCE PODLAHY STEPROCK HD4F STEPROCK HD STEPROCK ND 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 00 mm 0 60 mm 0 60 mm 0 60 mm STROPY (ŽB s protipožiarnymi vlastnosťami) FASROCK G SYSTÉM BETA-ROCK s izoláciou FRONTROCK MAX E 50 mm/rei 40 DP* mm/rei 0 DP* 8 TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV (TZB) TECHROCK 40 ALS mm 3 8 TECHROCK 40 FB TECHROCK 60 ALS TECHROCK 60 FB TECHROCK 80 ALS 50 mm mm mm mm TECHROCK 00 FB 60 mm KLIMAFIX LAROCK 40 ALS 0 50 mm 0 00 mm 3 PROTIPOŽIARNA OCHRANA 0 Vzduchotechnické potrubie: SYSTÉM PYROROCK TECHROCK 60 ALS 40 mm/eis 30, EIS 45* TECHROCK 80 ALS 60 mm/ei 60* LAROCK 65 ALS 40 mm/eis 30, EIS 45* SYSTÉM CONLIT DUCTROCK CONLIT DUCTROCK mm/eis 60* CONLIT DUCTROCK mm/eis 90* CONLIT DUCTROCK 0 60 mm/eis 0* Potrubie pre odvod dymu a tepla: SYSTÉM CONLIT DUCTROCK MULTI CONLIT DUCTROCK mm/ei 60 S 500 multi* CONLIT DUCTROCK 0 60 mm/ei 0 S 500 multi* Protipožiarne prestupy: ROCKLIT 4 POTRUBIE 60 mm ROCKWOOL mm Katalóg a cenník výrobkov 08 7 Uvedené hrúbky izolácií sú odporúčané. * Klasifikácia požiarnej odolnosti plati pre skúšanú systémovú skladbu. Bližšie informácie na vyžiadanie.

8 Prehľad použitia izolácií pre stavebné konštrukcie Použitie v oblasti Šikmé střechy Šikmá strecha zateplenie medzi a pod krokvami zateplenie nad krokvami Systém TOPROCK ) Ploché střechy Plochá strecha jednoplášťová dvojplášťová (izolácia spodného plášťa) trámový izolácia vložená ako výplň stropov Strop pivnica, garáž, vjazd izolácia pod stropy kotvená pivnica, garáž, vjazd izolácia pod stropy lepená Stropy pivnica, garáž, vjazd izolácia pod stropy lepená a kotvená ŽB strop s garantovanými protipožiarnymi vlastnosťami ) Podhledy Podhľad izolácia vložená do závesu podhľadu kazetového izolácia vložená do závesu podhľadu celoplošného na vankúšoch nad terénom a na strope Podlahy Podlaha na nepochôdznej povale plávajúca ťažká (pod armovaný betón) 3) plávajúca ľahká alebo anhydritová 3) Priečka akustická priečka alebo predstena Vnitřní příčky Kontaktná fasáda vonkajšie obvodové steny vonkajšie obvodové zaoblené steny, steny s ťažkou povrchovou úpravou rovětrávané fasády Kontaktní fasády TZB HVAC a Protipožární ochrana Vnější stěny Vnitřní příčky Podlahy Stropy Podhledy ROCKTON izolácia vkladaná medzi vodorovné rošty Prevetrávaná fasáda izolácia vkladaná medzi zvislé rošty a kotvená kotvami či držiakmi izolácie izolácia vkladaná medzi zvislé rošty a kotvená kotvami či uchytenou tŕňmi (veľká výška) izolácia viditeľná pohľadom do škár obkladu Ploché střechy Provětrávané fasády Kontaktní fasády TZB HVAC a Protipožární ochrana Vnější stěny Vnitřní příčky Podlahy Stropy Podhledy ROCKTON stena dvojvrstvová a sendvičová 4) kazetová štandardná Kazetová stena kazetová perforovaná ROCKPROFIL + STALROCK MAX kazetová Systém ROCKPROFIL Katalóg a cenník výrobkov 08 8

9 odporúčané použitie možné použitie ) Jedná sa o chráněný priemyselný vzor kovového držiaka pre nadkrokvové zateplenie ROCKWOOL, Systém TOPROCK ) Druh použitej izolácie musí byť v súlade s platným konkrétnym systémovým riešením na ŽB strope 3) Platí pre bežné zaťaženie obytných budov - vlastnosti roznášacích vrstiev podľa statiky stavby 4) Kotvenie pomocou spriahovacích kotiev s distančným tanierikom Dosky Rolky ROCKTON SUPERROCK ROCKMIN PLUS MEGAROCK PLUS TOPROCK SUPER ROCKTON SUPERROCK ROCKMIN PLUS HARDROCK MAX MONROCK MAX E ROOFROCK 30 E ROCKMIN PLUS ROCKTON SUPERROCK MEGAROCK PLUS TOPROCK SUPER ROCKMIN PLUS ROCKTON SUPERROCK MEGAROCK PLUS TOPROCK SUPER ROCKTON VENTI MAX VENTI MAX F WENTIROCK WENTIROCK F FASROCK G FASROCK LL FASROCK G VENTI MAX F FRONTROCK MAX E FRONTROCK MAX E v SYSTÉMU BETA-ROCK WENTIROCK F ROCKTON SUPERROCK ROCKMIN PLUS MEGAROCK PLUS TOPROCK SUPER ROCKTON SUPERROCK ROCKMIN PLUS MEGAROCK PLUS TOPROCK SUPER ROCKTON SUPERROCK ROCKMIN PLUS MEGAROCK PLUS TOPROCK SUPER STEPROCK ND STEPROCK HD STEPROCK HD4F STEPROCK HD STEPROCK HD4F ROCKTON SUPERROCK FRONTROCK MAX E FRONTROCK S FASROCK LL FASROCK LL ROCKTON VENTI MAX VENTI MAX F SUPERROCK ROCKTON VENTI MAX VENTI MAX F WENTIROCK WENTIROCK F WENTIROCK WENTIROCK F VENTI MAX VENTI MAX F ROCKTON WENTIROCK F VENTI MAX F WENTIROCK WENTIROCK F VENTI MAX VENTI MAX F ROCKTON ROCKTON VENTI MAX SUPERROCK WENTIROCK F VENTI MAX F STALROCK MAX PRO ROCKPROFIL Katalóg a cenník výrobkov 08 9

10 Prehľad použitia izolácií pre TZB a protipožiarnu ochranu Použitie v oblasti Technické zariadenia budov (TZB) rozvody tepla a teplej vody rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie ostatné rozvody a telesá TZB TZB Tepelné izolácie bojlery nádrže zásobníky TZB vzduchotechnické potrubie kruhového prierezu vzduchotechnické potrubie pravouhlého prierezu TZB Akustické izolácie Protipožiarna ochrana potrubie absorpčné tlmiče hluku do VZT potrubí kruhového prierezu systém PYROROCK ochrana proti požiaru zvonku EIS 30, EIS 45 VAC a Protipožární och Vzduchotechnické potrubie pravouhlého prierezu systém PYROROCK ochrana proti požiaru zvonku EIS 30, EIS 45 ochrana proti požiaru zvonku EI 60 pravouhlého prierezu systém CONLIT DUCTROCK ochrana proti požiaru zvonku aj zvnútra EIS 60, EIS 90, EIS 0 VAC a Protipožární och Odvod dymu a tepla (ODT) potrubie pravouhlého prierezu systém CONLIT DUCTROCK MULTI ochrana proti požiaru zvonku aj zvnútra pre potrubie odvodu dymu a tepla EI 60 S až 0 S 500 multi VAC a Protipožární och Protipožiarne prestupy protipožiarne prestupy Katalóg a cenník výrobkov 08 0

11 odporúčané použitie Dosky Rohože Potrubné puzdra LAROCK 40 ALS ROCKWOOL 800 TECHROCK 40 FB TECHROCK 60 FB TECHROCK 00 FB TECHROCK 40 ALS TECHROCK 60 ALS TECHROCK 80 ALS LAROCK 40 ALS KLIMAFIX TECHROCK 40 ALS TECHROCK 60 ALS TECHROCK 80 ALS LAROCK 40 ALS KLIMAFIX TECHROCK 40 ALS TECHROCK 60 ALS TECHROCK 80 ALS LAROCK 40 ALS TECHROCK 40 ALS TECHROCK 60 ALS TECHROCK 80 ALS LAROCK 40 ALS TECHROCK 40 ALS TECHROCK 60 ALS TECHROCK 80 ALS LAROCK 40 ALS LAROCK 40 ALS KLIMAFIX TECHROCK 40 ALS TECHROCK 60 ALS TECHROCK 80 ALS LAROCK 40 ALS KLIMAFIX LAROCK 40 ALS KLIMAFIX ROCKWOOL 800 TECHROCK 40 FB TECHROCK 60 FB TECHROCK 00 FB LAROCK 65 ALS TECHROCK 60 ALS TECHROCK 80 ALS CONLIT DUCTROCK 60 CONLIT DUCTROCK 90 CONLIT DUCTROCK 0 CONLIT DUCTROCK 60 CONLIT DUCTROCK 90 CONLIT DUCTROCK 0 ROCKLIT Katalóg a cenník výrobkov 08

12 Pokyny skladovania izolácií ROCKWOOL Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL odporúčame skladovať na pevnej, rovnej a suchej ploche tak, aby nedošlo k namoknutiu a mechanickému poškodeniu. Ku každému výrobku sú v grafickej podobe doplnené informácie týkajúce sa podmienok ich skladovania. max. 4. Možnosť skladovania palety na paletu.. Skladovanie paliet na sebe je zakázané. 3. Balíky sú uložené vodorovne na palete max. v 4 vrstvách. 4. Skladovanie paliet: a) na sebe max. 3 palety, b) krajné rady max. palety. 5. Výrobky je povinné skladovať v krytom sklade. 6. Výrobok skladujte v exteriéri iba v neporušenom obale. 7. Výrobky je nutné skladovať na uzatvorenom, suchom mieste. Katalóg a cenník výrobkov 08

13 Izolácie pre stavebné konštrukcie šikmé strechy, podhľady, výplne trámových stropov, vnútorné priečky, prevetrávané fasády, kontaktné fasády, stropy, plávajúce podlahy, ploché strechy Stavebné izolácie Katalóg a cenník výrobkov 08 3

14 SUPERROCK Polomäkká doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, priečok a prevetrávaných fasád. Kód výrobku: MW-EN 36-T-WS-WL(P)-AW0,75-MU pre hrúbky mm MW-EN 36-T-WS-WL(P)-AW0,95-MU pre hrúbky mm Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-0363/3/P; 390-CPR-0364/3/P Oblasť použitia Šikmé strechy zateplenie medzi a pod krokvami Šikmé strechy zateplenie nad krokvami Systém TOPROCK Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch Nepochôdzna povala zateplená zhora Zavesené podhľady Priečky alebo predsteny Prevetrávané fasády Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,035 W.m -.K - Zvuková pohltivosť (AW): 0,75 pre hrúbky mm; 0,95 pre hrúbky mm Trieda reakcie na oheň: A výrobok Nadkrokvové zateplenie šikmej strechy Strešná krytina na latách Kontralaty pozdĺž krokiev 3 Poistná hydroizolácia difúzne otvorená 4 SUPERROCK, nadkrokvové zateplenie: pre držiak výšky 0 mm: hrúbka izolácie až 0 mm; pre držiak výšky 80 mm: hrúbka izolácie až 0 mm 5 Pomocné krokvy až 0 mm 6 Krokvový držiak ukotvený klincami 7 Parozábrana (napr. ťažký asfaltový pás s hliníkovou vložkou) 8 Debnenie 9 Krokvy dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete Dosky SUPERROCK je možné dodať v rozmere mm, v hrúbkach 50, 75, 00, 0, 50, 00 mm. m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,50 5,40, paleta 5 9, , A ,40 6,48, paleta 7,3 30 9, A ,0 8,64,5 746 paleta 0 6, B ,00 0,80, paleta 8 4, , A ,80,96 3, paleta 7 4,7 30 8, B ,60 5, 4, paleta 6 3, , B ,50 6,0 4,5 740 paleta 5 3, , A ,40 7,8 4,55 74 paleta 5 3, , A ,0 9,44 5,0 74 paleta 4, , B ,00,60 5, paleta 4, , A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta 8 prepravných m 3. Bližšie informácie v katalógu Šikmé strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 4

15 Pás z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, podláh na nepochôdznej povale, podláh na vankúšoch a výplní trámových stropov. Kód výrobku: MW-EN 36-T-WS-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-0363/3/P; 390-CPR-0364/3/P Oblasť použitia Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch Nepochôdzna povala zateplená zhora Zavesené podhľady Šikmé strechy zateplenie medzi a pod krokvami Dvojplášťové ploché strechy izolácia spodného plášťa Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,035 W.m -.K - Trieda reakcie na oheň: A výrobok TOPROCK SUPER Zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad. 3 4 TOPROCK SUPER, hr. 60 mm Vzduchová medzera 3 Parozábrana 4 Sadrokartón Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Doplnkové informácie Protipožiarna ochrana dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie m v roli rolí na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [m ] [role] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,00 0,80, paleta A ,80,96 3, paleta 4, B ,50 6,0 4,5 738 paleta 3, A ,40 7,8 4, paleta B ,0 9,44 5, paleta, A ,00,60 5, paleta, A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta 8 prepravných m 3. Bližšie informácie v katalógu Šikmé strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 5

16 ROCKMIN PLUS Mäkká a ľahká doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, výplní trámových stropov a podláh na vankúšoch. Kód výrobku: MW-EN 36-T-WS-WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-0363/3/P; 390-CPR-0364/3/P Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami a pod krokvami. Oblasť použitia Šikmé strechy zateplenie medzi a pod krokvami Šikmé strechy zateplenie nad krokvami Systém TOPROCK Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch Nepochôdzna povala zateplená zhora Zavesené podhľady Dvojplášťové ploché strechy izolácia spodného plášťa Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,037 W.m -.K - Trieda reakcie na oheň: A výrobok Strešná krytina na latách Kontralaty pozdĺž krokiev 3 Poistná hydroizolácia difúzne otvorená 4 ROCKMIN PLUS, hr. 80 mm 5 Parozábrana 6 Vzduchová medzera 7 Sadrokartón dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie dosiek v balíku m v balíku Dosky ROCKMIN PLUS je možné dodať v rozmeroch mm, v hrúbkach 50 a 00 mm. balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,80 3,36, paleta 8 0, , A ,50 4,0, paleta 8 0, , A ,0 5,04, paleta 5 9, , A ,90 5,88,85 97 paleta 7,3 30 9, A ,60 6,7,5 744 paleta 7,3 30 9, A ,00 8,40, paleta 0 6, A ,40 0,08 3, paleta 8 4, , A ,80,76 3, paleta 7 4,7 30 8, A ,50,60 4, paleta 6 3, , A ,0 3,44 4, paleta 6 3, , A ,60 5, 4, paleta 5 3, , A ,00 6,80 5, paleta 5 3, , A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta 8 prepravných m 3. Bližšie informácie v katalógu Šikmé strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 6

17 Pás z kamennej vlny na izoláciu podláh na nepochôdznej povale, výplní trámových stropov a podláh na vankúšoch. Kód výrobku: MW-EN 36-T-WS-WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-0363/3/P; 390-CPR-0364/3/P Oblasť použitia Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch Nepochôdzna povala zateplená zhora Zavesené podhľady Dvojplášťové ploché strechy izolácia spodného plášťa Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,039 W.m -.K - Trieda reakcie na oheň: A výrobok MEGAROCK PLUS Zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad. 3 4 MEGAROCK PLUS, hr. 300 mm Vzduchová medzera 3 Parozábrana 4 Sadrokartón Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie m v roli rolí na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [m ] [role] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,00 8,40, paleta A ,50,60 3, paleta A ,0 3,44 4, paleta B ,60 5, 4, paleta 3, B ,00 6,80 5,0 739 paleta A Doplnkové informácie NÔŽ NA IZOLÁCIU (príslušenstvo) Kvalitný nôž so zubami na rezanie izolácie. dĺžka zubovej čepele bez DPH s DPH číslo výrobku v balení [mm] [EUR/ks] [EUR/ks] [ks] 30 6,60 9, Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky. Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta 8 prepravných m 3. Bližšie informácie v katalógu Šikmé strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 7

18 ROCKTON Polotuhá doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, priečok a prevetrávaných fasád. Kód výrobku: MW-EN 36-T3-CS(0)0,5-WS-WL(P)-MU pre hrúbku 40 mm; MW-EN 36-T3-CS(0)0,5-WS-WL(P)-AW0,70- -MU pre hrúbky mm; MW-EN 36-T3-CS(0)0,5-WS-WL(P)- -AW0,95-MU pre hrúbky mm Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-0363/3/P; 390-CPR-0364/3/P Oblasť použitia Akustické a protipožiarne priečky, predsteny Šikmé strechy, Systém TOPROCK Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch Zavesené podhľady Stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov) Prevetrávané fasády Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,035 W.m -.K - Zvuková pohltivosť (AW): 0,70 pre hrúbky mm; 0,95 pre hrúbky mm Trieda reakcie na oheň: A výrobok Akustická izolácia deliacej priečky. Sadrokartón ROCKTON (na plnú hrúbku priečky) 3 Sadrokartón 3 R w = až 53 db* * Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti platí pre skúšanú skladbu sadrokartónovej priečky dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,40 5,8,0 759 paleta 5 9, A ,50 6,60, paleta 7,3 0 46, A ,60 7,9, paleta 0 6, A ,80 0,56, paleta 6 3,66 5 9, A ,00 3,0, paleta 6 3, , A ,0 5,84 3, paleta 5 3, A ,40 8,48 4, paleta 4, , A ,50 9,80 4, paleta 4, , A ,60, 4,55 75 paleta 3, , B ,80 3,76 5,0 75 paleta 3, , B ,00 6,40 5, paleta 3, , B Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta 8 prepravných m 3. Katalóg a cenník výrobkov 08 8 Bližšie informácie v katalógu Šikmé strechy a Prevetrávané fasády

19 Systémové riešenie izolácie šikmých striech nad krokvami. Systém obsahuje Tepelnú izoláciu ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS Nadkrokvové kovové držiaky 0 mm (nízky) alebo 80 mm (vysoký) Klince na ukotvenie držiakov (nie sú súčasťou dodávky ROCKWOOL Slovensko s.r.o.) Výhody zateplenia nad krokvami: Minimalizácia vplyvu tepelných i akustických mostov Využitie celého priestoru v podkroví Vynikne krása dreva Rýchlejšia a jednoduchšia montáž R w = 56 db* * v závislosti na skladbe Systému TOPROCK s izoláciou ROCKTON SYSTÉM TOPROCK Nadkrokvové zateplenie šikmej strechy Systém TOPROCK. NADKROKVOVÝ KOVOVÝ DRŽIAK (príslušenstvo) 5 4 Strešná krytina na latách Kontralaty pozdĺž krokiev 3 Poistná hydroizolácia difúzne otvorená 4 ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS, nadkrokvové zateplenie: pre držiak výšky 0 mm: hrúbka izolácie až 0 mm; pre držiak výšky 80 mm: hrúbka izolácie až 0 mm 5 Pomocné krokvy až 0 mm 6 Krokvový držiak ukotvený klincami 7 Parozábrana (napr. asfaltový pás s hliníkovou vložkou) 8 Debnenie 9 Krokvy Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie Kovový držiak pre nadkrokvové zateplenie šikmých striech (priemyselný vzor ROCKWOOL). Nadkrokvové kovové držiaky sú dodávané iba spoločne s izoláciou ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS. Nadkrokvový kovový držiak 0 mm (nízky) držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke mm, hrúbka izolácie 0 mm + 80 až 0 mm, celková výška držiaka 65 mm Nadkrokvový kovový držiak 80 mm (vysoký) držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke mm, hrúbka izolácie 80 mm + 60 až 0 mm, celková výška držiaka 5 mm Nadkrokvový držiak bez DPH s DPH držiakov v balení hmotnosť číslo výrobku termíny dodania [mm] [EUR/ks] [EUR/ks] [ks] [kg] [podľa OP] 0 (nízky) 8,3 9,76,0 786 C 80 (vysoký) 9,3 0,96, C Ukotvenie držiakov v krokve a zaistenie prídavných krokiev odporúčame realizovať pomocou špeciálnych oceľových pozinkovaných klincov, ktoré sú odolné proti vytrhnutiu. Dĺžka 40 mm je určená do prídavnej krokvy, dĺžka 60 mm je určená do krokvy na ukotvenie päty držiaka. Pre ukotvenie ks držiaka je nutné použiť: 4 klince dĺžky 40 mm pre uchytenie k prídavnej krokvi a 6 klincov dĺžky 60 mm pre uchytenie päty držiaka ku krokvi. Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky. Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Katalóg a cenník výrobkov 08 9

20 WENTIROCK Tuhá doska z kamennej vlny na izoláciu prevetrávaných fasád. Dosky v hrúbkach od 30 do 70 mm sú vyrábané ako jednovrstvové dosky, v hrúbkach od 80 do 00 mm sú vyrábané s integrovanou dvojvrstvovou charakteristikou. Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády. Kód výrobku: MW-EN 36-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU pre hrúbky mm; MW-EN 36-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU pre hrúbky mm Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-096//P Zateplenie vonkajšej obvodovej steny. 3 4 Oblasť použitia Prevetrávané fasády Dvojvrstvové a sendvičové steny Vhodná pre vysoké budovy Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,033 W.m -.K - Zvuková pohltivosť (AW): 0,70 pre hrúbky mm 0,95 pre hrúbky mm Trieda reakcie na oheň: A výrobok Vonkajší obklad fasády Vetracia medzera 3 Kotvy pre kotvenie izolácie 4 WENTIROCK, hr. 50 mm dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,30 7,56 0, paleta 6 9, C ,40 0,08, paleta 7, C ,50,60, paleta 8 4, B ,60 5,, paleta 8 4, B ,80 0,6, paleta 6 3, B ,00 5,0 3, paleta 4, B ,0 30,4 3, paleta 4, B ,40 35,8 4, paleta 3, C ,50 37,80 4, paleta 4, B ,60 40,3 4, paleta 3, C ,80 45,36 5, paleta 3, B ,00 50,40 6, paleta 3, B Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Prevetrávané fasády Katalóg a cenník výrobkov 08 0

21 Tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotextíliou na izoláciu prevetrávaných fasád. Dosky v hrúbkach od 30 do 70 mm sú vyrábané ako jednovrstvové dosky, v hrúbkach od 80 do 00 mm sú vyrábané s integrovanou dvojvrstvovou charakteristikou. Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády. Kód výrobku: MW-EN 36-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU pre hrúbky mm; MW-EN 36-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU pre hrúbky mm Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-096//P Oblasť použitia Prevetrávané fasády Dvojvrstvové a sendvičové steny Ideálna pre fasády s viditeľnými škárami alebo perforovaným obkladom Vhodná pre vysoké budovy Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,033 W.m -.K - Zvuková pohltivosť (AW): 0,70 pre hrúbky mm 0,95 pre hrúbky mm Trieda reakcie na oheň: A výrobok WENTIROCK F Zateplenie vonkajšej obvodovej steny Vonkajší obklad fasády Vetracia medzera 3 Kotvy pre kotvenie izolácie 4 WENTIROCK F, hr. 50 mm 5 Stena Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,60 7,9 0, paleta 6 9, C ,80 0,56, paleta 7, C ,00 3,0, paleta 8 4, A ,0 5,84, paleta 8 4, B ,60,, paleta 6 3, B ,00 6,40 3, paleta 4, B ,40 3,68 3, paleta 4, B ,00 39,60 4, paleta 4, B ,0 4,4 4, paleta 3, B ,60 47,5 5, paleta 3, B ,00 5,80 6, paleta 3, B Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Prevetrávané fasády Katalóg a cenník výrobkov 08

22 VENTI MAX Polotuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny na izoláciu prevetrávaných fasád. Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády. Kód výrobku: MW-EN 36-T4-CS(0)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU pre hrúbky mm Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-096//P; 390-CPR-00/08/P Zateplenie vonkajšej obvodovej steny. 3 Oblasť použitia Prevetrávané fasády Dvojvrstvové a sendvičové steny Vhodná pre vysoké budovy Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,034 W.m -.K - Zvuková pohltivosť (AW): 0,95 pre hrúbky mm Trieda reakcie na oheň: A výrobok 4 Vonkajší obklad fasády Vetracia medzera 3 Kotvy pre kotvenie izolácie 4 VENTI MAX, hr. 60 mm dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,00 4,40, paleta 6 3, B ,00 8,00, paleta 4, A ,00,60 3, paleta 4, B ,50 7,00 4, paleta 4, A ,00 8,80 4, paleta 3, B ,00 3,40 5, paleta 3, B ,00 36,00 5, paleta 3, B Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Prevetrávané fasády Katalóg a cenník výrobkov 08

23 Polotuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotextíliou na izoláciu prevetrávaných fasád. Tuhá horná vrstva zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády. Kód výrobku: MW-EN 36-T4-CS(0)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU pre hrúbky mm Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-096//P Oblasť použitia Prevetrávané fasády Dvojvrstvové a sendvičové steny Ideálna pre fasády s viditeľnými škárami alebo perforovaným obkladom Vhodná pre vysoké budovy Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,034 W.m -.K - Zvuková pohltivosť (AW): 0,95 pre hrúbky mm Trieda reakcie na oheň: A výrobok VENTI MAX F Zateplenie vonkajšej obvodovej steny Vonkajší plášť Vetracia medzera 3 Kotvy pre kotvenie izolácie 4 VENTI MAX F, hr. 60 mm 5 Nosná izolovaná stena Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Doplnkové informácie Protipožiarna ochrana dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,80 5,36, paleta 6 3, A ,00 9,0, paleta 4, A ,0 3,04 3, paleta 4, B ,40 6,88 4, paleta 3, B ,00 8,80 4, paleta 4, A ,60 30,7 4, paleta 3, B ,80 34,56 5, paleta 3, B ,00 38,40 5, paleta 3, A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Prevetrávané fasády Katalóg a cenník výrobkov 08 3

24 STALROCK MAX pre ROCKPROFIL Špeciálna doska z kamennej vlny s dvojvrstvou charakteristikou pre izoláciu kazetových stien. Doska má pre potreby aplikácie do fasádných C kaziet zárez po dĺžke tak, aby došlo k jej čiastočnému predsadeniu pred nos kazety. Tým dochádza k podstatnej eliminácii tepelných mostov. Kód výrobku: MW-EN 36-T3-CS(0)0,5-WS-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-07/07/P Zateplenie kazetovej steny s použitím zvislého obkladu (TRP). Oblasť použitia Vonkajšie obvodové kazetové steny s najvyššími požiadavkami na tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne vlastnosti Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,035 W.m -.K - Trieda reakcie na oheň: A výrobok STALROCK MAX pre ROCKPROFIL Nosná kazeta hĺbka kazety presah 40 mm hĺbka kazety presah 80 mm 50 mm hĺbka kazety presah 80 mm hĺbka zárezu hĺbka zárezu hĺbka zárezu šírka zárezu 0 mm H* šírka zárezu 0 mm H* šírka zárezu 0 mm H* * H = hrúbka izolácie sa vypočíta ako hĺbka C kazety + 40 mm alebo 80 mm je presah nosu kazety. dĺžka šírka hrúbka tepelný číslo dosiek m balenie balíkov m paliet termíny odpor R výrobku v balíku v balíku na palete na palete v kamióne dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] [podľa OP] (40) projektová 4,55 67 paleta 3, ,30 3 C (40) projektová 4, paleta 3,85 6 9,04 3 C (40) projektová 5, paleta 3,85 6 9,04 3 C (40) projektová 5, paleta 3,85 6 9,04 3 C (40) projektová 5, paleta 3,85 6 9,04 3 C (80) projektová 5,40 30 paleta 3,85 6 9,04 3 B (80) projektová 5,70 30 paleta 3,85 6 9,04 3 C projektová,40 84 paleta 7, 0 44 B Dosky STALROCK MAX pre ROCKPROFIL možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach. Kalkulačná projektová je spracovaná vždy na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka, špecifiká zákazky a termínu realizácie projektu. Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termíny dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Katalóg a cenník výrobkov 08 4

25 Systémové riešenie na izoláciu kazetových stien. Systém ROCKPROFIL sa skladá Z 3 systémových povinných prvkov: Nosná stenová kazeta (plná alebo perforovaná, vybrané typy kaziet dodávateľa Kovové profily s.r.o.) Izolácia STALROCK MAX pre ROCKPROFIL Odstupové skrutky SFS Intec Jednotlivé prvky sú nezameniteľné. Z voliteľných prvkov (ďalšieho príslušenstva): Zvislý pomocný profil (vynecháva sa iba v prípade montáže zvislého trapézového plechu) Zvislý alebo vodorovný trapézový plech, vlnitý plech, vonkajšia kazeta, panelový obklad (typ Bond alebo sendvič) SYSTÉM ROCKPROFIL Zateplenie kazetovej steny s použitím zvislého obkladu (TRP) Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Spoločnosť ROCKWOOL z uvedených systémových prvkov dodáva izolačné dosky STALROCK MAX pre ROCKPROFIL. Výhody Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti Skvelé protipožiarne a akustické vlastnosti Veľká variabilita voľby vonkajšieho obkladu (trapézy, kazety, panely, lamely) Systémové prvky sú nezameniteľné Rýchla montáž Rýchla ekonomická návratnosť systému u vykurovaných objektov Tepelnoizolačné vlastnosti Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,5 W/m.K Platí pre ROCKPROFIL s plnou kazetou K 60 hr. 0,75 mm, izolácia STALROCK MAX hr. 40 mm (s presahom izolácie 80 mm) Akustické vlastnosti Vzduchová nepriezvučnosť: R w (C; C tr ) = až 53 (-4;-0) db* Požiarne vlastnosti Zaťaženie požiarom zvnútra (oheň pôsobí na kazety): E 60, 90, 0; EW 60; EI 30 DP* Zaťaženie požiarom zvonka (oheň pôsobí na trapézový plech): E 60, 90, 0; EW 60; EI 30 DP* 5 Zvislý plech obkladu (TRP) STALROCK MAX pre ROCKPROFIL 3 Nosná kazeta 4 Nosný stĺp 5 Soklový plech so soklovou lištou (oporný prvok) 6 Skrutka Statická únosnosť kaziet pre Systém ROCKPROFIL je redukovaná. Závisí na tvare kazety, typu vonkajšieho plášťa a môže dosahovať aj len 75 % tabuľkových hodnôt. Pre správny návrh a garanciu systému je potrebné kontaktovať nositeľa systému (Kovové profily, s.r.o., SFS Intec, s.r.o., ROCKWOOL, a.s.). Nositeľom individuálneho technického riešenia v systéme ROCKPROFIL je spoločnosť Kovové profily s.r.o. Pre statický návrh systému ROCKPROFIL kontaktujte Kovové profily s.r.o. Pri použití iných než systémových prvkov nemožno vydať spoločné Vyhlásenie o garantovaných vlastnostiach systému. Systém je nutné inštalovať podľa montážneho návodu. Pre montáž odporúčame zaškolenie nositeľmi systému. Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie * Hodnota platí pre skúšanú systémovú kazetovú stenu ROCKPROFIL. Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu. Katalóg a cenník výrobkov 08 5

26 STEPROCK HD Veľmi tuhá doska z kamennej vlny na izoláciu ľahkých i ťažkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti. Je určená pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z ľahkých dosiek (napr. podlahový sadrokartón, sadrovláknité, drevotrieskové, drevoštiepkové či vláknocementové dosky alebo pre podlahy s anhydritovým poterom). Doska je vhodná pre podlahy, kde zaťaženie neprekročí 50 kg/m. Pri zaťažení do 350 kg/m odporúčame použiť Systém AKUFLOOR. Upozornenie: Kročajová izolácia STEPROCK HD musí byť položená iba v jednej vrstve izolantu. -WL(P)-CP(4)-MU ) pre hrúbku 30 mm ) pre hrúbku 40 mm Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-068/09/P Oblasť použitia Ľahké plávajúce podlahy Systém AKUFLOOR Ťažké plávajúce podlahy s anhydritovým poterom Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,039 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení: 30 kpa Dynamická tuhosť (MN/m 3 ) pre dosky s hrúbkou: 30 mm 40 mm 5 Trieda reakcie na oheň: A výrobok Ľahká plávajúca akustická podlaha s roznášacou vrstvou z dvoch OSB 3 dosiek systém AKUFLOOR. Nášľapná vrstva (napr. parkety) Separačná fólia 3 Roznášacia vrstva x OSB 3 doska 4 STEPROCK HD, hr. 30 mm 5 STEPROCK okrajový pásik 6 Okrajový pásik OSB 3 dosky o šírke 00 mm Okrajový pásik z drevovláknitej dosky o šírke 00 mm 3 dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku Kód výrobku: MW-EN 36-T6-DS(70,-)-CS(0)30-SD5 ) -SD ) -WS- balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,0 7,44 0, paleta 7, A ,30,6 0, paleta A ,40 4,88, paleta 6 3, A ,50 8,60, paleta 4,4 4 57, A ,60,3, paleta 4, B Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Katalóg a cenník výrobkov 08 6

27 Veľmi tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotexitíliou na izoláciu ľahkých i ťažkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie krokovej nepriezvučnosti. Je určená pre ťažké plávajúce podlahy s liatou anhydritovou vrstvou o min. hrúbke 35 mm alebo pre podlahy s armovanou betónovou roznášacou doskou o min. hrúbke 50 mm, kde plošné zaťaženie neprekročí 400 kg/m. Doska je vhodná i pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacou doskou E mm Fermacell, kde plošné zaťaženie podlahy neprekročí 300 kg/m alebo pre podlahy s roznášacími doskami OSB 3. Upozornenie: Kročajová izolácia STEPROCK HD4F musí byť položená iba v jednej vrstve izolantu. -MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-033//P Oblasť použitia Ťažké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z armovanej betónovej dosky Ťažké plávajúce podlahy s anhydritovým poterom Ľahké plávajúce podlahy s roznášacími vrstvami napr. z OSB 3 dosiek alebo E Fermacell Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,035 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení: 30 kpa * Dynamická tuhosť (MN/m 3 ) pre dosky s hrúbkou: 0 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm Trieda reakcie na oheň: A výrobok STEPROCK HD4F Ťažká plávajúca akustická podlaha s liatou andhydritovou vrstvou Nášľapná vrstva (napr. parkety) Roznášacia vrstva liata anhydritová doska hr. minimálne 35 mm 3 Separačná fólia 4 STEPROCK HD4F, hr. 50 mm 5 STEPROCK okrajový pásik 6 Stropná konštrukcia Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku Kód výrobku: MW-EN 36-T6-DS(70,90)-CS(0)30-SDi*-WS-CP3- balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,00 8,40 0, paleta 7, C ,50,60 0, paleta C ,00 6,80, paleta 6 3, C ,50,00, paleta 4,4 4 57, C ,00 5,0, paleta 4, C Termíny dodania: C: termíny dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Katalóg a cenník výrobkov 08 7

28 STEPROCK ND Tuhá doska z kamennej vlny na izoláciu ťažkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti. Minimálna hrúbka roznášacej armovanej betónovej vrstvy činí 50 mm. Doska je vhodná pre podlahy obytných miestností rodinných alebo bytových domov, kde zaťaženie neprekročí 50 kg/m. Upozornenie: Kročajová izolácia STEPROCK ND musí byť položená iba v jednej vrstve izolantu. -WL(P)-CP(4)-MU, ) pre hrúbku 30 mm, ) pre hrúbku 40 mm Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-068/09/P Oblasť použitia Ťažké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z armovanej betónovej dosky o min. hrúbke 50 mm Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,037 W.m -.K - Dynamická tuhosť (MN/m 3 ) pre dosky s hrúbkou: 30 mm 40 mm 7 4 Trieda reakcie na oheň: A výrobok Ťažká plávajúca akustická podlaha s armovanou betónovou roznášacou doskou Nášľapná vrstva (napr. parkety) Roznášacia vrstva armovaná betónová doska hrúbky 50 mm 3 Separačná fólia 4 STEPROCK ND, hr. 30 mm 5 STEPROCK okrajový pásik 6 Stropná konštrukcia dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,40 6,48 0,50 40 paleta 7, A ,0 9,7 0, paleta A ,80,96, paleta 6 3, A ,50 6,0, paleta 4,4 4 57, A ,0 9,44, paleta 4, C STEPROCK okrajový pásik Pásik z kamennej vlny pre použitie v oblasti plávajúcich podláh. Minimalizuje akustické mosty medzi plávajúcou podlahou a stenou. Okrajový pásik STEPROCK je dodávaný iba spoločně s izoláciou STEPROCK HD, STEPROCK ND alebo STEPROCK HD4F. Kód výrobku: MW-EN 36-T6-DS(70,-)-CS(0)0-SD7 ) -SD4 ) -WS- balenie dĺžka výška hrúbka číslo balenie v kartóne dodania bm termíny bez DPH s DPH výrobku [mm] [mm] [mm] [EUR/bm] [EUR/bm] [bm] [podľa OP] ,75 0,90 9 kartón 66 B Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii; STEPROCK ND dodávaný len po ucelených paletách. Katalóg a cenník výrobkov 08 8

29 Systémové riešenie pre akustické ľahké plávajúce podlahy. Opis systému Systém ľahkých plávajúcich podláh s certifikovanými akustickými aj statickými vlastnosťami. Zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť stropov až o 30 db. Maximálne povolené úžitkové plošne rozložené zaťaženie je 3,5 kn/m. Výhody Vynikajúce akustické vlastnosti Ľahká, staticky únosná podlaha Jednoduchá a rýchla montáž bez potreby mokrých procesov Systém obsahuje Nášľapná vrstva OSB 3, vlysy, parkety, PVC, koberec, keramická dlažba Roznášacia vrstva veľkoformátové dosky OSB 3 Izolácia: STEPROCK HD, hrúbka 0 50 mm Ďalšie vrstvy: v závislosti od druhu a spôsobu použitia podlahy napr. hydroizolačná, poistná a separačná vrstva Okrajový pásik STEPROCK Okrajový pásik: z drevovláknitej mäkkej dosky (zvyšuje únosnosť podlahy po obvode pri sústredenom zaťažení) Certifikácia Ľahká akustická plávajúca podlaha AKUFLOOR je certifikovaným systémom spoločnosti ROCKWOOL, a.s. Tento systém bol testovaný s ohľadom na statické a akustické vlastnosti podlahového súvrstvia. SKLADBY PODLAHY AKUFLOOR A. Skladby podlahy AKUFLOOR na normovom ťažkom betónovom strope (skúšobný strop hrúbky 40 mm), bez nášľapnej vrstvy SYSTÉM AKUFLOOR Plávajúca akustická podlaha s roznášacou vrstvou z dvoch vrstiev dosiek OSB 3 systém AKUFLOOR Nášľapná vrstva (napr. parkety) 6 Separačná fólia 3 Roznášacia vrstva OSB 3 doska s vloženou separačnou fóliou 4 STEPROCK HD, hr. 30 mm 5 STEPROCK okrajový pásik 6 Okrajový pásik OSB 3 dosky š. 00 mm 7 Okrajový pásik z drevovláknitej dosky, šírka 00 mm 8 Stropná konštrukcia Bližšie informácie špeciálny prospekt Ľahká plávajúca podlaha Systém AKUFLOOR. B. Skladby podlahy AKUFLOOR na normovom ľahkom trámovom strope so zaťažením (skúšobný strop hrúbky 40 mm), nášľapná vrstva Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie Výška podlahy Hrúbka Výška AKUFLOOR STEPROCK HD OSB 3 L w * [mm] [mm] [mm] [db] Výška podlahy Hrúbka Výška AKUFLOOR STEPROCK HD OSB 3 L w * [mm] [mm] [mm] [db] Skladby podlahy AKUFLOOR s nášľapnými vrstvami:. Laminátová podlaha Krono Original Výška podlahy Hrúbka Výška AKUFLOOR STEPROCK HD OSB 3 L w * [mm] [mm] [mm] [db] * zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti. Keramická dlažba (LB Ceramic Systém) Výška podlahy Hrúbka Výška AKUFLOOR STEPROCK HD OSB 3 L w * [mm] [mm] [mm] [db] Katalóg a cenník výrobkov 08 9

30 FRONTROCK S Doska z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami na izoláciu ostenia okolo okien pri kontaktnom zateplení fasád. Kód výrobku: MW-EN 36-T5-DS(70,90)-CS(0)30-TR0-WS-WL(P)- -MU Norma: STN EN 36:0+A:05-068/09/P Oblasť použitia Kontaktné fasády vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) na izoláciu ostenia okolo okien Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,037 W.m -.K - Trieda reakcie na oheň: A výrobok Zateplenie vonkajšej fasády doskami FRONTROCK MAX E v kombinácii so zateplením ostenia doskami FRONTROCK S Lepiaca hmota FRONTROCK S hr mm u ostenia 3 FRONTROCK MAX E, hr. 50 mm na stene fasády 4 Kotviaci prvok príchytka pre ETICS 5 Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou) 6 Penetračný náter 7 Predfarbená štruktúrovaná omietka 8 Parapetná lišta 9 Okenná začisťovacia lišta dĺžka šírka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku Certifikát CE: 390-CPR-075/0/P; 390-CPR-074/0/P; 390-CPR- hrúbka balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,80 5,76 0, paleta 8 4,8 8 34, A ,0 8,64 0, paleta 8 4, A ,60,5, paleta 6 3, A ,00 4,40, paleta 4,4 4 57, A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Kontaktné fasády Katalóg a cenník výrobkov 08 30

31 Dvojvrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami a vystuženou hornou vrstvou na izoláciu kontaktných fasád. Veľmi tuhá horná vrstva dosky označená nápisom ROCKWOOL TOP zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Povrchová úprava zabezpečuje dobrú priľnavosť stierkovej hmoty a bezpečnú montáž. Mäkkšia, flexibilná vnútorná strana sa optimálne prispôsobí podkladu fasády. Kód výrobku: MW-EN 36-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0)0-TR0- -PL(5)50-WS-WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05-068/09/P; 390-CPR-045/6/P Oblasť použitia Kontaktné fasády vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS), na izoláciu ostenia je určená izolácia FRONTROCK S Zvýšenie požiarnej odolnosti ŽB stropov s klasifikáciou REI 0 DP systém BETA-ROCK Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,036 W.m -.K - Trieda reakcie na oheň: A výrobok Dosku treba osadiť nápisom ROCKWOOL TOP smerom von od objektu! Dosky FRONTROCK MAX E možno kotviť povrchovou alebo zápustnou montážou pomocou príchytky určenej pre zvolený systém ETICS, podklad a spôsob montáže. Pri aplikácii príchytiek príslušných výrobcov treba postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému. Zatepľovanie odporúčame zveriť do rúk odbornej realizačnej firme. FRONTROCK MAX E Zateplenie vonkajšej fasády doskami FRONTROCK MAX E Lepiaca hmota FRONTROCK MAX E, hr. 60 mm 3 Kotviaci prvok príchytka pre ETICS 4 Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou) 5 Penetračný náter 6 Predfarbená štruktúrovaná omietka 7 Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty 8 Soklová lišta 9 Spojka soklovej lišty Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku Certifikát CE: 390-CPR-055/0/P; 390-CPR-056/0/P; 390-CPR- balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,00 9,0, paleta 3, A ,00 4,00, paleta 3,8 6 8, A ,00 8,80 3, paleta 3,8, A ,00 33,60 3, paleta, 6 9, A ,00 36,00 4, paleta, 6 9, A ,00 38,40 4, paleta, 4, A ,00 43,0 5, paleta, 4, A ,00 48,00 5, paleta, 4, A ,00 60,00 6, paleta 0,6 6 9, B Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Kontaktné fasády Katalóg a cenník výrobkov 08 3

32 FASROCK LL Zateplenie vonkajšej fasády doskami FASROCK LL. 4 3 Oblasť použitia Kontaktné fasády vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) Zaoblené povrchy a steny Steny s ťažkou povrchovou úpravou (tehlový pásik, keramický obklad namiesto omietkovej povrchovej úpravy) Stropy garáží, pivníc a prejazdov 5 6 Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,04 W.m -.K - Trieda reakcie na oheň: A výrobok Lepiaca hmota FASROCK LL, hr. 00 mm 3 Kotviaci prvok príchytka pre ETICS s podkladovým tanierom 40 mm (ak nie je použitý podkladový tanier 40 mm, ide iba o technologickú príchytku, nie je nosná) 4 Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou) 5 Penetračný náter 6 Predfarbená štruktúrovaná omietka 7 Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty 8 Soklová lišta 9 Spojka soklovej lišty dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH tepelný odpor R číslo výrobku Lamelová doska z kamennej vlny s kolmými vláknami na izoláciu kontaktných fasád. Kód výrobku: MW-EN36-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0\Y)40-TR80- WS-WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-00/09/P; 390-CPR-0/09/P balenie dosiek v balíku m v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,50,60,0 86 paleta 8, , C ,00 5,0, paleta 4 0, , C ,0 30,4, paleta 4 0, C ,50 37,80 3, paleta 4 0,96 0 9, C ,00 50,40 4, paleta 4 0,96 5 4, C Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Kontaktné fasády Katalóg a cenník výrobkov 08 3

33 Lamelová doska z kamennej vlny so skosenými vonkajšími hranami a povrchovou úpravou na izoláciu stropov. Doska s orientáciou vlákien prevažne kolmo k povrchu dosky, ktorá má na lícnej strane po obvode skosené hrany o 0 mm pod uhlom 45. WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-03//P Oblasť použitia Stropy garáží a pivníc Zvýšenie požiarnej odolnosti ŽB stropov s klasifikáciou REI 40* * Hodnota platí pre skúšanú skladbu stropu: ŽB strop hrúbky min. 0 mm a hmotnosti min. 900 kg/m 3 s izoláciou FASROCK G hrúbky 50 mm, ktorá je k stropnej konštrukcii lepená pomocou systémového lepidla. Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,037 W.m -.K - Trieda reakcie na oheň: A výrobok FASROCK G Zateplenie stropu zo spodnej strany garáží, pivníc. Ťažký strop FASROCK G, hr. 50 mm Doplnkové informácie Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana Kód výrobku: MW-EN 36-T5-DS(70, 90)-CS(0\Y)0-TR5-WS- dĺžka šírka hrúbka tepelný číslo balenie na palete m na palete v kamióne palety dodania dosiek paliet rozmery termíny bez DPH s DPH odpor R výrobku [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m - ] K.W [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,00 4,40, paleta 88 57, B ,0 3,04,5 050 paleta B ,00 8,80,70 05 paleta 44 8, A ,80 34,56 3,0 056 paleta A ,00 43,0 4, paleta 96 9, A ,00 57,60 5, paleta 7 4, B Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Dosky sú uložené priamo na palete. Bližšie informácie v katalógu Kontaktné fasády Katalóg a cenník výrobkov 08 33

34 SYSTÉM BETA-ROCK Systémové riešenie izolácie železobetónových stropov metódou suchej montáže na zvýšenie požiarnej odolnosti. Protipožiarna izolácia železobetónového stropu izoláciou v hrúbke mm. Systém obsahuje Protipožiarne izolačné dosky: FRONTROCK MAX E Zatĺkacie oceľové kotvy IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT) Opis systému Deklarovaným účelom použitia systému BETA-ROCK je zateplenie vnútorných železobetónových konštrukcií, stropov a stien a zvýšenie ich požiarnej odolnosti pri namáhaní požiarom zo strany umiestnenia tepelnej izolácie. Za stanovených podmienok systém zabezpečuje dosiahnutie vysokej požiarnej odolnosti zatepľovanej konštrukcie triedy REI 0 D pri zachovaní nehorľavosti systému (trieda A) a druhu konštrukcie DP. Systém zároveň podstatne zvyšuje tepelný odpor zatepľovaných konštrukcií, pričom neznižuje ich difúzny odpor (priepustnosť pre vodné pary) a prispieva k akustickým parametrom zatepľovaných konštrukcií. Systém sa aplikuje iba v interiéri budovy. Výhody Aplikácia protipožiarnej izolácie ROCKWOOL hr. 80 mm až 50 mm v systéme BETA-ROCK umožňuje: zvýšenie požiarnej odolnosti izolovaných ŽB stropov výrazné zvýšenie tepelného odporu izolovanej ŽB konštrukcie, pričom nedochádza k zníženiu jej difúzneho odporu (priepustnosti pre vodnú paru) zateplenie monolitických ŽB stropov a stien rekonštruovaných objektov zlepšenie akustických parametrov zatepľovaných konštrukcií Požiarna odolnosť konštrukcie REI 0 DP s izoláciou FRONTROCK MAX E v hr mm Povrchová úprava Náterom Nástrekom Vystužujúcou vrstvou systému ETICS (kompaktný zatepľovací systém) Zaveseným podhľadom Ponechaním povrchu bez úpravy (prirodzený vzhľad izolačných dosiek) Pre zaručenie deklarovaných vlastností systému je nutné dodržať pokyny uvedené v technickom liste BETA-ROCK. Katalóg a cenník výrobkov 08 34

35 Ploché strechy HARDROCK MAX, MONROCK MAX E, ROOFROCK 30 E, VÝPLNE TRAPÉZOVÝCH PLECHOV, SYSTÉM ROCKFALL, ROCKFALL spádové dosky a podkladná doska, ROCKFALL protispádové dosky, ROCKFALL dvojspádové kliny, ROCKFALL atikové kliny Ploché strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 35

36 HARDROCK MAX Veľmi tuhá ťažká doska z kamennej vlny s dvojvrstvovou charakteristikou na izoláciu plochých striech. Kód výrobku: MW-EN 36-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0)70*-TR0- -PL(5)800-WS-WL(P)-MU * pre hornú vrstvu platí: CS(0)90 Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-068/09/P; 45-CPR-3-(C-7/00); 390-CPR-00/08/P; 390-CPR-045/6/P Oblasť použitia Ploché strechy Možnosť jedno, dvoj i viacvrstvovej pokládky Možnosť kombinácie so spádovým systémom ROCKFALL Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,040 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení hornej vrstvy dosky: 90 kpa Napätie v tlaku pri 0% stlačení dosky: 70 kpa Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 0 kpa Bodové zaťaženie: 800 N Trieda reakcie na oheň: A výrobok Vzduchová nepriezvučnosť Klasifikácia požiarnej odolnosti R w (C;C tr) = 50 (-3;-8) db* REI 60* * Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu plášťa plochej strechy. Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu a akustické vlastnosti plášťa plochej strechy je nutné konzultovať so špecialistom pre ploché strechy. Izolácia plochej strechy na trapézovom plechu stabilizácia strešného súvrstvia je vykonaná mechanickým kotvením Atikový klin ROCKFALL Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche 3 Podkladový asfaltový pás mechanicky ukotvený 4 HARDROCK MAX, hr mm (možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL) 5 Parozábrana 6 Trapézový plný plech dĺžka šírka hrúbka tepelný číslo dosiek paliet rozmery termíny balenie bez DPH s DPH odpor R výrobku na palete m na palete v kamióne palety dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,00 3,0,5 793 paleta 4 57, A ,0 5,84, paleta C ,00 9,0, paleta C ,00 4,00, paleta 8, B ,00 8,80 3, paleta B ,00 3,0 3, paleta 9, B ,00 36,00 3, paleta 8 9, C Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 36

37 Tuhá ťažká doska z kamennej vlny s dvojvrstvovou charakteristikou na izoláciu plochých striech. -PL(5)650-WS-WL(P)-MU * pre hornú vrstvu platí: CS(0)70 Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-068/09/P; 45-CPR-3-(C-7/00); 390-CPR-0439/05/P; 390-CPR-045/6/P Oblasť použitia Ploché strechy Možnosť jedno, dvoj i viacvrstvovej pokládky Možnosť kombinácie so spádovým systémom ROCKFALL Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,038 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení hornej vrstvy dosky: 70 kpa Napätie v tlaku pri 0% stlačení dosky: 40 kpa Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 0 kpa Bodové zaťaženie dosky: 650 N Trieda reakcie na oheň: A výrobok Vzduchová nepriezvučnosť R w (C;C tr) = 47 (-;-7) db* Klasifikácia požiarnej odolnosti REI 45*, B ROOF (t4)* * Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu plášťa plochej strechy. Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu a akustické vlastnosti plášťa plochej strechy je nutné konzultovať so špecialistom pre ploché strechy. MONROCK MAX E Izolácia plochej strechy na trapézovom plechu stabilizácia strešného súvrstvia je vykonaná mechanickým kotvením. 7 Atikový klin ROCKFALL Hydroizolačná fólia mechanicky kotvená 3 HARDROCK MAX, hr. 50 mm 4 MONROCK MAX E, hr. 00 mm (možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL) 5 Parozábrana 6 Trapézový plný plech 7 STALROCK MAX pre ROCKPROFIL, hr. 00 mm Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie Kód výrobku: MW-EN 36-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0)40*-TR0- dĺžka šírka hrúbka tepelný číslo balenie na palete m na palete v kamióne palety dodania dosiek paliet rozmery termíny bez DPH s DPH odpor R výrobku [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m - ] K.W [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,00,00, paleta 4 57, A ,00 4,40, paleta B ,40 7,8, paleta A ,00,60, paleta 8, A ,60 5,9 3, paleta C ,0 30,4 3, paleta 8 9, C ,00 3,40 3, paleta 8 9, B ,80 34,56 4, paleta 7 6, C ,40 38,88 4, paleta 6 4, C ,0 4,04 5, paleta 6 4, C ,00 43,0 5, paleta 6 4, B ,0 5,84 6, paleta C ,00 54,00 6,55 95 paleta C Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 37

38 ROOFROCK 30 E Tuhá doska z kamennej vlny na izoláciu plochých striech. Kód výrobku: MW-EN 36-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0)30-TR7,5- -PL(5)300-WS-WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-0097/08/P; 390-CPR-068/09/P; 390-CPR- -045/6/P Izolácia plochej strechy na trapézovom plechu stabilizácia súvrstvia je vykonaná mechanickým kotvením. Oblasť použitia Ploché strechy Možnosť dvoch aj viacvrstvovej pokládky, kedy doska tvorí spodnú vrstvu v strešnom súvrství Možnosť kombinácie so spádovým systémom ROCKFALL Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,036 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení dosky: 30 kpa Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 7,5 kpa Bodové zaťaženie: 300 N Trieda reakcie na oheň: A výrobok Klasifikácia požiarnej odolnosti REI 30* * Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu plášťa plochej strechy. Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej strechy je nutné konzultovať so špecialistom pre ploché strechy. Atikový klin ROCKFALL Hydroizolačná fólia mechanicky kotvená 3 HARDROCK MAX, hr. 50 mm 4 ROOFROCK 30 E, hr. 90 mm (možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL) 5 Parozábrana 6 Trapézový plný plech 7 STALROCK MAX pre ROCKPROFIL, hr. 00 mm dĺžka šírka hrúbka tepelný číslo dosiek paliet rozmery termíny balenie bez DPH s DPH odpor R výrobku na palete m na palete v kamióne palety dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m K.W- ] [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,0 3,44, paleta 6 38, A ,80 5,36,0 437 paleta A ,00 9,0, paleta 8, B ,0 3,04 3,30 44 paleta B ,80 4,96 3,60 44 paleta 9, B ,40 6,88 3, paleta 8 9, C ,00 8,80 4,5 444 paleta 8 9, A ,60 30,7 4, paleta 7 6, B ,80 34,56 5, paleta 6 4, A ,40 36,48 5,5 448 paleta 6 4, A ,00 38,40 5, paleta 6 4, C Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Výrobok dodávaný len po ucelených paletách.. Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 38

39 VÝPLNE TRAPÉZOVÝCH PLECHOV Výplne trapézových plechov z kamennej vlny na izoláciu v oblasti plochých striech. Výplne trapézových plechov sa používajú najmä pri nepochôdznych strechách halových objektov, kde je vyššia požiadavka na požiarnu odolnosť a akustiku. Slúžia na vyplnenie spodnej vrstvy trapézového plechu predovšetkým s cieľom zlepšenia akustických vlastností skladby strešnej konštrukcie v kombinácii s izolačnými doskami pre ploché strechy. Kód výrobku: MW-EN 36-T3-CS(0)0,5-WS-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-007/07/P (BLOCZEK TRAPEZOWY) Oblasť použitia Ploché strechy s požiadavkou na zlepšenie akustických vlastností Vyplnenie spodnej vlny trapézového plechu Akustická izolácia plochej strechy s použitím výplne trapézových plechov, vložených do vĺn perforovaného trapézového plechu Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Trieda reakcie na oheň: A výrobok Dĺžka: 000 mm, rez zodpovedá konkrétnemu typu trapézového plechu Vzduchová nepriezvučnosť R w (C;C tr) = 49 (-;-8) db* * Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu plášťa plochej strechy. Atikový klin ROCKFALL Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche 3 Podkladový asfaltový pás mechanicky ukotvený 4 HARDROCK MAX, hr mm 5 Parozábrana 6 Výplne trapézových plechov + sklotextília 7 Trapézový perforovaný plech Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie max. 4 Výplne trapézových plechov sú vyrábané na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky. Kalkulačná projektová a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek. Katalóg a cenník výrobkov 08 39

40 SYSTÉM ROCKFALL Systém spádovania plochých striech v ploche strechy v % alebo 3% spádu. Spádový systém ROCKFALL v ploche strechy v % alebo 3% spáde. Spádový systém ROCKFALL obsahuje ROCKFALL spádové a podkladné dosky jednostranne zošikmené dosky slúžia na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o % alebo 3 % na konštrukciu plochej strechy. Ukladajú sa v kombinácii s podkladnou doskou ROCKFALL hr. 60 mm a spoločne s doskami pre ploché strechy tvoria izolačné strešné súvrstvie ROCKFALL dvojspádové kliny systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. ROCKFALL protispádové dosky 3 Súčasťou izolácie plochých striech sú tiež ROCKFALL atikové kliny. ROCKFALL systém spádovania plochých striech spádové a podkladné dosky Dvojspádové kliny ROCKFALL 3 Protispádové dosky ROCKFALL ROCKFALL spádové dosky, podkladná doska Systémovo jednostranne spádované dosky z kamennej vlny. Slúžia na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o %, 3 % a násobky týchto spádov na konštrukcii plochej strechy, v kombinácii s podkladnou doskou ROCKFALL hr. 60 mm a izoláciami HARDROCK MAX, MONROCK MAX E a ROOFROCK 30 E. Kód výrobku: MW-EN 36 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0)70-TR5- -PL(5)650-WS-WL(P)-MU Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,040 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení dosky: 70 kpa Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 5 kpa Bodové zaťaženie: 650 N Trieda reakcie na oheň: A výrobok % spád 3 3 P P P P P P P 3 P P P P P P P P 3% spád P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P ROCKFALL spádové dosky: 0/40 (), 40/60 (), 60/80 (3) ROCKFAL podkladná doska hr. 60 mm (P) ROCKFALL spádové dosky: 30/60 (), 60/90 () ROCKFALL podkladná doska hr. 60 mm (P) ks ROCKFALL spád číslo dĺžka šírka hrúbka spádové dosky (SD) po dĺžke výrobku balenie číslo ks balíkov výrobku balenie paliet termíny na v kamióne dodania v balíku v kamióne palete [mm] [mm] [%] [mm] [ks] [balíky] [ks] [palety] [podľa OP] ROCKFALL SD 0 40 mm balík paleta 80 6 A ROCKFALL SD mm balík paleta 48 6 A ROCKFALL SD mm balík paleta 3 6 A ROCKFALL SD mm balík paleta 5 6 A ROCKFALL SD mm balík paleta 3 6 A ROCKFALL podkladná doska balík paleta 40 6 A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 40

41 Jednostranne spádované dosky z kamennej vlny s orientáciou spádu 0,5 m alebo m. Kód výrobku: MW-EN 36 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0)70-TR5- -PL(5)650-WS-WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-045/6/P Oblasť použitia Slúžia na vytvorenie protispádu na vyspádovanej plochej streche pri detailoch atík a strešných nadstavieb, príp. iných zvislých konštrukcií Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,040 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení dosky: 70 kpa Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 5 kpa Bodové zaťaženie: 650 N Trieda reakcie na oheň: A výrobok ROCKFALL protispádové dosky (PD) rozmer dosky ROCKFALL protispádové dosky spád 0,5/ m hrúbka spád na 0,5 m bez DPH s DPH spád na m číslo výrobku balenie Protispádové dosky ROCKFALL sú vyrábané na základe priania zákazníka a neplatia pre nich štandardné obchodné podmienky. ks v balení max. 4 balíkov v kamióne termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/ks] [EUR/ks] [ks] [balíky] [podľa OP] ROCKFALL PD 0 50/0,5 m spád ,90 4, balík 475 B ROCKFALL PD 0 50/ m spád ,80 9, balík B ROCKFALL PD 0 60/0,5 m spád ,68 5, balík B ROCKFALL PD 0 60/ m spád ,36, balík B ROCKFALL PD 0 80/0,5 m spád ,4 7, balík 4 9 B ROCKFALL PD 0 80/ m spád 0 80,48 4, balík 9 B ROCKFALL PD 0 00/0,5 m spád ,80 9, balík B ROCKFALL PD 0 00/ m spád ,60 8,7 975 balík 730 B ROCKFALL protispádové dosky (PD) rozmer dosky spád 0,5/ m hrúbka bez DPH s DPH číslo výrobku balenie ks na palete paliet v kamióne termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/ks] [EUR/ks] [ks] [palety] [podľa OP] ROCKFALL PD 0 50/0,5 m spád ,90 4, paleta 9 6 B ROCKFALL PD 0 50/ m spád ,80 9, paleta 96 6 B ROCKFALL PD 0 60/0,5 m spád ,68 5, paleta 60 6 B ROCKFALL PD 0 60/ m spád ,36, paleta 80 6 B ROCKFALL PD 0 80/0,5 m spád ,4 7, paleta 0 6 B ROCKFALL PD 0 80/ m spád 0 80,48 4, paleta 60 6 B ROCKFALL PD 0 00/0,5 m spád ,80 9, paleta 96 6 B ROCKFALL PD 0 00/ m spád ,60 8, paleta 48 6 B Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 4

42 ROCKFALL dvojspádové kliny Systémové dvojspádové kliny z kamennej vlny systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy. Modulové zostavy spádových prvkov vytvárajú spád v pozdĺžnej osi %, v priečnej 8 %. Kód výrobku: MW-EN 36-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0)70-TR5- -PL(5)650-WS-WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-045/6/P; 45-CPR-3-(C-7/00) Oblasť použitia Systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. Variantne možno použiť na vytvorenie protispádu u strešných nadstavieb. Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,040 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení dosky: 70 kpa Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 5 kpa Bodové zaťaženie: 650 N Trieda reakcie na oheň: A výrobok Inštalácia dvojspádových klinov do úžľabia a u strešnej nadstavby. 3 Dvojspádové kliny ROCKFALL v úžľabí Dvojspádové kliny u konštrukcie atiky 3 Dvojspádové kliny ROCKFALL pri strešných nadstavbách max. 4 ROCKFALL dvojspádové kliny (SK) dĺžka šírka hrúbka číslo výrobku balenie ks v kartóne/balíku kartónov/ balíkov v kamióne termíny dodania [mm] [mm] [mm] [ks] [kartóny/balíky] [podľa OP] ROCKFALL dvojspád. klin diel a 000 0/50 0/0/ kartón A ROCKFALL dvojspád. klin diel b /500 40/0/0/0 478 kartón 588 A ROCKFALL dvojspád. klin diel c /40/0/0 489 kartón A ROCKFALL dvojspád. klin diel d /60/40/0 50 balík A ROCKFALL dvojspád. klin diel e /80/60/ balík A ROCKFALL dvojspád. klin diel f /00/80/ balík 870 A Podkladná doska balík A číslo ks paliet termíny dĺžka šírka hrúbka balenie ROCKFALL dvojspádové kliny (SK) výrobku na palete v kamióne dodania [mm] [mm] [mm] [ks] [palety] [podľa OP] ROCKFALL dvojspád. klin diel b /500 40/0/0/ paleta* 0 (0 kartónov) 5 A ROCKFALL dvojspád. klin diel c /40/0/ paleta* 80 (0 kartónov) 5 A ROCKFALL dvojspád. klin diel d /60/40/ paleta** 48 5 A ROCKFALL dvojspád. klin diel e /80/60/ paleta** 3 5 A ROCKFALL dvojspád. klin diel f /00/80/ paleta** 4 5 A Podkladná doska paleta*** 60 6 A * ROCKFALL dvojspádové kliny sú dodávané na paletách o rozmere mm (kartón/paleta). ** ROCKFALL dvojspádové kliny sú dodávané na paletách o rozmere mm (ks/paleta). *** ROCKFALL dvojspádové kliny sú dodávané na paletách o rozmere mm (ks/paleta). Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 4

43 Rozmery zostáv dvojspádových klinov ROCKFALL (výrobný modul A Z) A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+60 d+60 e+60 f+60 c+40 d+40 e+40 f+40 c+30 d+30 e+30 f+30 c+400 d+400 e a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+60 d+60 e+60 f+60 c+40 d+40 e+40 f+40 c+30 d+30 e+30 f+30 c a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+60 d+60 e+60 f+60 c+40 d+40 e+40 f+40 c+30 d+30 e a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+60 d+60 e+60 f+60 c+40 d+40 e+40 f+40 c a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+60 d+60 e+60 f+60 c+40 d+40 e a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+60 d+60 e+60 f+60 c a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+60 d+60 e a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+60 (výška) Izolácie pre TZB Stavebné izolácie a b c d e f c+80 d+80 e % d 8% f f e e e d d d c c c c a b a b a b a b a Dvojspádové kliny ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky. S ohľadom na široký sortiment doplnkov sa kalkulačná projektová dodávky a odporúčané technické riešenia spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek. Informácie o cene na vyžiadanie u projektového špecialistu. c a b c d e f c+80 0 a b c d e 80 a b c 40 a 0 e 80 c 80 Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie Katalóg a cenník výrobkov 08 43

44 ROCKFALL atikové kliny Trojhranný klin pre plynulý prechod hydroizolácie. Kód výrobku: MW-EN 36 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(0)70-TR5- -PL(5)650-WS-WL(P)-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-045/6/P Oblasť použitia Trojhranný klin slúži na vytvorenie plynulého prechodu hydroizolácie zo strešnej roviny plochej strechy na nadväzujúcu zvislú konštrukciu (na atiky, obruby svetlíkov, prielezy, ventilačné šachty a iné zvislé konštrukcie). Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,040 W.m -.K - Napätie v tlaku pri 0% stlačení dosky: 70 kpa Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 5 kpa Bodové zaťaženie: 650 N Trieda reakcie na oheň: A výrobok Umiestnenie atikového klinu. V rámci technickej podpory spoločnosť ROCKWOOL poskytuje svojim zákazníkom na požiadanie informácie ku skladbe a technickému riešeniu zostáv spádových prvkov ROCKFALL, ktoré sú súčasťou izolačného strešného súvrstvia. Tieto návrhy riešenia systému ROCKFALL sú podkladom pre projektovú prípravu i realizáciu zákaziek. Atikový klin ROCKFALL Pre potreby spracovania návrhu riešenia spádovania sú nutné tieto podklady: pôdorys a rezy strechy s okótovanou polohou vpustí, minimálna hrúbka izolácie, požadovaná celková hrúbka izolácie vrátane spádovej vrstvy, požadovaný spád plochy striech, spád nosnej konštrukcie strechy, popis ukončujúcich detailov na obvode nosnej konštrukcie, rozmiestnenie strešných vpustí, príp. schéma odvodnenia, opis a rozmiestnenie prestupov a strešných nadstavieb, názov a lokalita stavby, predpokladaný termín realizácie. max. 4 Atikové kliny číslo ks termíny dĺžka rozmery balenie ROCKFALL bez DPH s DPH výrobku v kartóne dodania [mm] [mm] [EUR/ks] [EUR/ks] [ks] [podľa OP] AK ,8, kartón 80 A AK ,96, kartón 0 A Atikové kliny ROCKFALL sa vyrábajú na základe požiadavky zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky. Kalkulačná projektová a odporúčané technické riešenia sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek. Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre ploché strechy. Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy Katalóg a cenník výrobkov 08 44

45 Izolácie pre TZB TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS, TECHROCK 40 FB, 60 FB, 00 FB, KLIMAFIX, LAROCK 40 ALS, ROCKWOOL ďalšie výrobky Izolácie pre TZB Katalóg a cenník výrobkov 08 45

46 LAROCK 40 ALS Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien s hliníkovou fóliou na izoláciu rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS). Kód výrobku: MW-EN-4303-T4-ST(+)50-WS-MV Norma: STN EN 4303:009+A:03 Certifikát CE: 390-CPR-034//P Oblasť použitia Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie Rozvody tepla a teplej vody Ostatné rozvody a telesá TZB Nádrže, bojlery, zásobníky TZB Akustické izolácie potrubí Najvyššia prevádzková teplota: 50 C* Trieda reakcie na oheň: A výrobok Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W.m -.K - ): 0 C 50 C 50 C 50 C 0,039 0,050 0,083 0,34 * Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 00 C. Izolácia vzduchotechnického potrubia Vzduchotechnické potrubie LAROCK 40 ALS 3 ALS samolepiaca páska 4 Navarovacie tŕne 5 Závesy potrubia dĺžka šírka hrúbka číslo balenie v roli na palete na palete v kamióne palety dodania m rolí m paliet rozmery termíny bez DPH s DPH výrobku [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m ] [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,38 6, paleta B ,36 7, paleta B ,83 9, paleta A ,8 0, paleta B ,77, paleta A ,4 4, paleta B ,5 9, paleta, B Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Katalóg a cenník výrobkov 08 46

47 Samolepiaca lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien s hliníkovou fóliou na izoláciu rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS). Na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou. KLIMAFIX možno aplikovať do maximálnej teploty povrchu +50 C priamym nalepením. POZOR! Lepiť možno na čistý povrch bez prachu, vlhkosti, mastnoty, hrdze a iných nečistôt. Teplota povrchu pri aplikácii nesmie byť nižšia než +0 C. Kód výrobku: MW-EN 4303-T4-ST(+)50-WS-MV Norma: STN EN 4303:009+A:03 Certifikát CE: 390-CPR-034//P Oblasť použitia Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie Ostatné rozvody a telesá TZB Akustické izolácie potrubí Najvyššia prevádzková teplota: 50 C* Trieda reakcie na oheň: A-s,d0 výrobok Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W.m -.K - ): 0 C 50 C 0,039 0,050 KLIMAFIX KLIMAFIX na izoláciu vzduchotechnického potrubia. Stavebné izolácie Izolácie pre TZB Protipožiarna ochrana * Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 00 C. Doplnkové informácie dĺžka šírka hrúbka číslo balenie v roli na palete na palete v kamióne palety dodania m rolí m paliet rozmery termíny bez DPH s DPH výrobku [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m ] [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,83 9, paleta A ,79, paleta A ,6 3, paleta A , 5, paleta A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Katalóg a cenník výrobkov 08 47

48 TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS Doska z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou so sklenenou mriežkou (ALS) na izoláciu technologických zariadení. Kód výrobku: MW-EN 4303-T4-ST(+)50 Norma: STN EN 4303:009+A:03 Certifikát CE: 45-CPR-6-(C-4/0) Oblasť použitia Vzduchotechnické potrubia a klimatizácia Ostatné rozvody a telesá TZB Nádrže, bojlery, zásobníky TZB Protipožiarne izolácie pravouhlého vzduchotechnického potrubia Systém PYROROCK (s TECHROCK 60 ALS hr. 40 mm a TECHROCK 80 ALS hr. 60 mm) Trieda reakcie na oheň: A výrobok Najvyššia prevádzková teplota: 50 C* Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W.m -.K - ): Teploty 0 C 00 C 50 C TECHROCK 40 ALS 0,037 0,054 0,06 TECHROCK 60 ALS 0,035 0,049 0,085 TECHROCK 80 ALS 0,034 0,045 0,075 Stredná objemová hmotnosť: TECHROCK 40 ALS: 40 kg/m³ TECHROCK 60 ALS: 60 kg/m 3 TECHROCK 80 ALS: 80 kg/m 3 Izolácia vzduchotechnického potrubia Vzduchotechnické potrubie TECHROCK 40 ALS, TECHROCK 60 ALS, TECHROCK 80 ALS 3 ALS samolepiaca páska 4 Navarovacie tŕne 5 Závesy potrubia * Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 00 C. číslo balenie v balíku na palete na palete v kamióne palety dodania dosiek balíkov m dĺžka šírka hrúbka paliet rozmery termíny bez DPH s DPH výrobku [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [ks] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] TECHROCK 40 ALS ,3 9, paleta B ,77, paleta C ,70 6, paleta , C TECHROCK 60 ALS ,77,9 55 paleta A ,68 7,6 553 paleta A ,60,3 554 paleta C TECHROCK 80 ALS ,6 3,5 559 paleta B ,66 8, paleta B ,09,90 55 paleta C Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Katalóg a cenník výrobkov 08 48

49 TECHROCK 40 FB, 60 FB, 00 FB Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotextíliou na izoláciu technologických zariadení. Kód výrobku: TECHROCK 40 FB: MW-EN 4303-T4-ST(+)400-WS TECHROCK 60 FB: MW-EN 4303-T4-ST(+)560-WS TECHROCK 00 FB: MW-EN 4303-T4-ST(+)660-WS Norma: STN EN 4303:009+A:03 Certifikát CE: 390-CPR-0338//P Oblasť použitia Vzduchotechnické potrubia a klimatizácia Absorpčné tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach Trieda reakcie na oheň: A výrobok Najvyššia prevádzková teplota: TECHROCK 40 FB 400 C TECHROCK 60 FB 560 C TECHROCK 00 FB 660 C Stredná objemová hmotnosť: TECHROCK 40 FB: 40 kg/m 3 TECHROCK 60 FB: 60 kg/m 3 TECHROCK 00 FB: 00 kg/m 3 Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W.m -.K - ): Teploty TECHROCK 40 FB TECHROCK 60 FB TECHROCK 00 FB 50 C 0,04 0,04 0,04 00 C 0,054 0,049 0, C 0,069 0,059 0, C 0,086 0,070 0, C 0,06 0,085 0,075 Absorpčné tlmiče hluku. Oplechovanie vzduchotechnického potrubia Akustické kulisy TECHROCK 40 FB, TECHROCK 60 FB, TECHROCK 00 FB 300 C 0,3 0,03 0, C 0,60 0, 0,0 400 C 0,9 0,47 0,0 500 C 0, C 0, C 0,40 Doplnkové informácie Protipožiarna ochrana Izolácie pre TZB Stavebné izolácie číslo balenie na palete na palete v kamióne palety dodania dosiek m dĺžka šírka hrúbka paliet rozmery termíny bez DPH s DPH výrobku [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] TECHROCK 40 FB ,79, paleta 48 57, B TECHROCK 60 FB ,77, paleta B ,7 5, paleta 4 57, B ,68 7,6 550 paleta B ,60, paleta B ,5 7, paleta 8, B Dosky TECHROCK 60 FB sú uložené priamo na palete. TECHROCK 00 FB ,49 8, paleta B Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 0 prac. dní Katalóg a cenník výrobkov 08 49

50 Potrubné puzdro ROCKWOOL 800 nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla nehorľavosť A L-s,d0 λ 0 = 0,033 W.m -.K - rovnaká lambda v celom priereze vysoká mechanická odolnosť dlhodobá stálosť ROCKWOOL 800 potrubné puzdro Katalóg a cenník výrobkov 08 50

51 ROCKWOOL 800 Moderné potrubné puzdro ROCKWOOL 800 je nové nehorľavé potrubné puzdro z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou. Nové usporiadanie vlákien zaručuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti, výrazne znižuje tepelné straty. Moderná technológia výroby zaručuje vysokú kvalitu, skvelú mechanickú pevnosť a dlhodobú stálosť výrobku. AS kvalita zamedzuje vzniku korózie nerezovej ocele. 7 W 7 W 6 8 W 6 W Stavebné izolácie Izolácie pre TZB potrubie Ø mm teplota okolia 8 C teplota média 55 C Bežne rezané potrubné puzdro priemer potrubia: mm hrúbka izolácie: 30 mm * celková tepelná strata bežne rezané potrubné puzdro 7 W* 6 W ÚSPORY TEPLA PRI POUŽITÍ POTRUBNÉHO PUZDRA ROCKWOOL 800 vnútorný priemer hrúbka izolačnej vrstvy [mm] potrubného puzdra [mm] % 79 % 8 77 % 80 % 78 % 8 % 84 % 8 79 % 83 % 85 % 86 % % 84 % 86 % 87 % 4 8 % 84 % 86 % 88 % 89 % 48 8 % 85 % 87 % 88 % 89 % 54 8 % 85 % 87 % 89 % 90 % 60 8 % 85 % 88 % 89 % 90 % 64 8 % 86 % 88 % 89 % 90 % % 88 % 89 % 90 % 9 % % 88 % 89 % 90 % 9 % % 88 % 90 % 9 % 9 % 9 % % 89 % 90 % 9 % 9 % 93 % 93 % 4 87 % 89 % 90 % 9 % 9 % 93 % 93 % % 89 % 90 % 9 % 9 % 93 % 94 % % 89 % 90 % 9 % 9 % 93 % 94 % 59 9 % 9 % 9 % 93 % 94 % 69 9 % 9 % 9 % 93 % 94 % Výpočty boli vykonané pre teplotu média 55 C a teplotu okolia 8 C. Úspora je rozdiel medzi neizolovaným potrubím a potrubím zaizolovaným pomocou puzdier ROCKWOOL mm 8 W ROCKWOOL W* 6 W 0 mm 6 W ROCKWOOL 800 priemer potrubia: mm hrúbka izolácie: 0 mm * celková tepelná strata Protipožiarna ochrana Doplnkové informácie Katalóg a cenník výrobkov 08 5

52 ROCKWOOL 800 Potrubné puzdro z kamennej vlny na izoláciu rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania a ďalších zariadení. Kód výrobku: MW-EN 4303-T9(T8 pre D 0<50)-ST(+)50-WS-MV- -CL0 Norma: STN EN 4303:009+A:03 Certifikát CE: 075-CPR , 075-CPR , CPD Izolácia potrubia. Oblasť použitia Tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, technologického tepla, teplej úžitkovej vody, tepelných uzlov Akustická izolácia potrubia Najvyššia prevádzková teplota: 50 C* Krátkodobá nasiakavosť: WS kg/m² Priepustnosť pre vodnú paru: MV Množstvo vo vode rozpustných chloridových iónov: 0 ppm (0 mg/ kg výrobku) Stredná objemová hmotnosť: 00 kg/m 3 Trieda reakcie na oheň: A L-s,d0 výrobok; A-s;d0 výrobok pre D 0 > 300 mm Potrubie ROCKWOOL 800 * Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 00 C. Rozmery: mm Objem:,0736 m 3 Rozmery: mm Objem: 0,57 m 3 TABUĽKA 0 TABUĽKA Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách Teplota [ C] λ (W.m -.K - ) 0,037 0,044 0,05 Teplota [ C] λ (W.m -.K - ) 0,039 0,046 0,056 Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ0 = 0,033 (W.m -.K - ) tabuľka 0 Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ0 = 0,034 (W.m -.K - ) tabuľka Katalóg a cenník výrobkov 08 5

53 ROCKWOOL 800 TABUĽKA 0 a TABUĽKA vnútorný priemer potrubného puzdra dĺžka 000 mm hrúbka izolačnej vrstvy [mm] ,3/3,88 303/48 3,6/4, /4 4,00/4, /36 4,/5, /30 4,49/5, /5 4,77/5,7 3039/0 5,04/6, /6 5,43/6,5 7448/6 5,54/6, / 5,9/7,0 984/44 4,4/5, /5 4,5/5, /5 4,74/5, /0 4,95/5, /0 5,60/6,7 3038/6 6,57/7, / 7,/8, / 7,59/9, 7456/0 8,4/9, /9 9,04/0,85 985/08 3,46/6,5 98/96 4,54/7,44 986/84 5,6/8, /7 7,77/,3 7588/48 8,84/,6 955/48 9,9/3, /3,00/5,9 9843/30 6,63/7, /3 7,3/8, / 8,/9, /9 9,3/,8 304/9 9,59/,5 304/9 0,58/,69 745/8,9/3, /6,7/4,73 987/7 8,84/,6 983/60 9,9/3, /60,00/5,9 9830/48 3,5/7,78 983/33 4,3/9, /3 5,30/30,36 984/5 6,38/3, /4 EUR bez/s DPH/bm číslo výrobku/bm,06/4, /8 3,08/5, /7 3,9/5, /6 3,35/6,0 4569/6 4,00/6, /5 4,43/7,3 6086/5 4,97/7,96 980/48 6,9/3, /48 7,99/33,59 97/48 9,07/34, /33 3,/37, /7 3,30/38, /5 33,38/40,05 403/3 34,45/4, /0 35,53/4, /6 36,6/43, /6 6,3/9, /36 6,74/0, /36 7,77/,3 960/36,3/6, /48 6,7/3, /36 3,30/38,76 789/33 33,38/40,05 790/30 34,45/4,35 75/7 36,6/43,93 7/3 37,68/45, 9837/0 38,76/46,5 77/7 39,84/47,8 79/6 40,9/49,0 7793/4 4,99/50, / 37,68/45, 7687/6 38,76/46,5 4369/5 39,84/47,8 867/ 4,99/50, /9 43,07/5,68 779/7 44,4/5, /5 45,/54,7 7654/4 46,30/55, / 47,38/56, / 43,07/5,68 795/9 45,/54,7 776/6 46,30/55, /5 47,38/56,85 765/ 48,45/58,4 779/ 49,53/59, / 50,6/60, /0 53,84/64,60 777/ 54,9/65, / 55,99/67,9 7653/0 57,07/68, /9 58,4/69,77 766/8 59,/7, /8 Doplnkové informácie Protipožiarna ochrana Izolácie pre TZB Stavebné izolácie Balenie v kartónovej krabici; pri objednávke, ktorá odpovedá množstvu paletového balenia, bude dodávka realizovaná na paletách o rozmeroch mm Termín dodania A Balenie na palete puzdra v kartónovej krabici na palete o rozmeroch mm (na palete sa nachádza kartónových krabíc - zvislá pokládka krabíc) Termín dodania C Puzdra voľne uložené na palete; 5 paliet v kamióne Puzdra sú v kartónovej krabici na palete o rozmeroch mm (na palete sa nachádza 9 kartónových krabíc vodorovná pokládka krabíc); 33 paliet v kamióne Puzdra označené čiernym písmom lambdy sú uvedené v tabuľke 0. Puzdra označené červeným písmom lambdy sú uvedené v tabuľke. Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Katalóg a cenník výrobkov 08 53

54 Izolácie a systémové riešenia pre protipožiarnu ochranu ROCKLIT, PYROROCK SYSTÉM, CONLIT DUCTROK 60, 90, 0, CONLIT DUCTROCK SYSTÉM Protipožiarna ochrana Katalóg a cenník výrobkov 08 54

55 Univerzálna tesniaca doska z kamennej vlny pre protipožiarne prestupy. Kód výrobku: MW-EN36-T4-TR7,5-WS-MU Norma: STN EN 36:0+A:05 Certifikát CE: 390-CPR-007/07/P Utesnenie inštalačného prestupu. ROCKLIT Stavebné izolácie Oblasť použitia Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciach (steny, stropy) Pre protipožiarne upchávky Izolačná vložka do protipožiarnych vrát a dverí Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ D = 0,04 W.m -.K - Nominálna objemová hmotnosť: > 50 kg/m 3 Bod tavenia: > 000 C Trieda reakcie na oheň: A výrobok Doska ROCKLIT Izolácie pre TZB Protipožiarna ochrana dĺžka šírka hrúbka dosiek m číslo výrobku balenie balíkov termíny bez DPH s DPH v balíku v balíku v kamióne dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [ks] [m ] [balíky] [podľa OP] ,47 9, balík 4,4 586 A Doplnkové informácie Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Katalóg a cenník výrobkov 08 55

56 SYSTÉM PYROROCK pre pravouhlé potrubie Systémové riešenie ochrany vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku. Izolácia pravouhlého vzduchotechnického potrubia systémom PYROROCK.. POŽIARNA ODOLNOSŤ EIS 30 a EIS 45 SYSTÉM OBSAHUJE TECHROCK 60 ALS v hr. 40 mm Navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie ALS samolepiaca páska na prelepenie spojov. POŽIARNA ODOLNOSŤ EI 60 5 SYSTÉM OBSAHUJE TECHROCK 80 ALS v hr. 60 mm Navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie ALS samolepiaca páska na prelepenie spojov 3 4 Vzduchotechnické potrubie TECHROCK 60 ALS alebo TECHROCK 80 ALS 3 ALS samolepiaca páska 4 Navarovacie tŕne 5 Závesy potrubia TECHROCK 60 ALS dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH číslo výrobku balenie balenie m v balení dosiek v balíku balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m ] [ks] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,77, balík 7, A TECHROCK 80 ALS dĺžka šírka hrúbka bez DPH s DPH číslo výrobku m v balení dosiek v balíku Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre TZB a protipožiarne systémy. balíkov na palete m na palete paliet v kamióne rozmery palety termíny dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m ] [ks] [balíky] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] ,66 8, balík 4, A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Katalóg a cenník výrobkov 08 56

57 SYSTÉM PYROROCK pre kruhové potrubie Systémové riešenie ochrany vzduchotechnického potrubia proti Izolácie kruhového vzduchotechnického potrubia systémom požiaru zvonku. PYROROCK.. POŽIARNA ODOLNOSŤ EIS 30 a EIS 45 Stavebné izolácie SYSTÉM OBSAHUJE LAROCK 65 ALS v hr. 40 mm lamelová rohož s hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou Navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie ALS samolepiaca páska na prelepenie spojov Pri priemere potrubia 500 mm a viac je nutné ovinúť vodorovné potrubie šesťhranným pletivom s ukotvením na tŕne. Izolácie pre TZB. POŽIARNA ODOLNOSŤ EIS 60 SYSTÉM OBSAHUJE Rohož PROROX WM 950* v hr. 60 mm rohož na drôtenom pletive Navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie * Rohož dodávaná ROCKWOOL Technical Insulation (RW RTI). Vzduchotechnické potrubie Rohož LAROCK 65 ALS alebo PROROX WM 950 Protipožiarna ochrana LAROCK 65 ALS dĺžka šírka hrúbka m číslo výrobku balenie rolí termíny bez DPH s DPH v roli na palete dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [m ] [ks] [podľa OP] , 5, paleta 5 A PROROX WM 950 číslo m rolí m dĺžka šírka hrúbka balenie paliet rozmery termíny bez DPH výrobku v roli na palete na palete v kamióne palety dodania [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [m ] [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] na vyžádanie 8674 paleta 3,5 73, A Doplnkové informácie Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre TZB a protipožiarne systémy. Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Katalóg a cenník výrobkov 08 57

58 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 0 Ťažká a tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou pre protipožiarne izolácie VZT potrubia. Obsahuje netoxickú kamennú drvinu ako chladivo. Certifikát: AO/C5a/0/0437b/P Izolácia vzduchotechnického potrubia. Oblasť použitia Protipožiarne izolácie v schválených systémoch požiarnej ochrany stavieb: protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia protipožiarna izolácia potrubia na odvod dymu a tepla požiarne dvere a vráta na prírubách sa používa v jednej vrstve 4 3 Stredná objemová hmotnosť: CONLIT DUCTROCK kg/m³ CONLIT DUCTROCK kg/m 3 CONLIT DUCTROCK 0 30 kg/m 3 Trieda reakcie na oheň: A výrobok Vzduchotechnické potrubie CONLIT DUCTROCK 60, 90, 0 3 ALS samolepiaca páska 4 Závesy potrubia název výrobku dĺžka číslo šírka hrúbka bez DPH s DPH výrobku balenie m dosiek paliet rozmery termíny na palete v kamióne palety dodania na palete [mm] [mm] [mm] [EUR/m ] [EUR/m ] [ks] [m ] [palety] d š v [mm] [podľa OP] CONLIT DUCTROCK ,05 5, paleta B CONLIT DUCTROCK ,94 58, paleta B CONLIT DUCTROCK ,73 70, paleta C Dosky CONLIT DUCTROCK sú dodávané iba na paletách. Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 0 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii Katalóg a cenník výrobkov 08 58

59 SYSTÉM CONLIT DUCTROCK Ochrana pravoúhlého vzduchotechnického potrubia a potrubia pre odvod tepla a dymu zvonku aj zvnútra. SYSTÉM CONLIT DUCTROCK OPIS SYSTÉMU Ochrana pravouhlého vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku i zvnútra. Požiarna odolnosť 60, 90 a 0 minút. POŽIARNA ODOLNOSŤ EIS 60, EIS 90 a EIS 0 SYSTÉM OBSAHUJE Dosky CONLIT DUCTROCK 60 v hr. 60 mm pre EIS 60 Dosky CONLIT DUCTROCK 90 v hr. 60 mm pre EIS 90 Dosky CONLIT DUCTROCK 0 v hr. 60 mm pre EIS 0 Lepidlo CONLIT GLUE SYSTÉM CONLIT DUCTROCK MULTI OPIS SYSTÉMU Ochrana potrubia pre odvod tepla a dymu zvonku i zvnútra. Požiarna odolnosť 60, 90 a 0 minút. POŽIARNA ODOLNOSŤ EI 60 S až EI 0 S 500 multi SYSTÉM OBSAHUJE Dosky CONLIT DUCTROCK 60 v hr. 60 mm pre EI 60 S multi Dosky CONLIT DUCTROCK 0 v hr. 60 mm pre EI 0 S multi Lepidlo CONLIT GLUE Protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia Vzduchotechnické potrubie CONLIT DUCTROCK 60, 90, 0 3 ALS samolepiaca páska 4 CONLIT GLUE 5 Navarovacie tŕne 6 Závesy potrubia Stavebné izolácie Izolácie pre TZB Protipožiarna ochrana Dosky CONLIT DUCTROCK sa pripevňujú pomocou navarovacích tŕňov. Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL. Všetky spoje izolačných dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla CONLIT GLUE a prelepujú ALS samolepiacou páskou. Pre viac informácií pozrite montážny návod a technický list systému CONLIT DUCTROCK. Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre TZB a protipožiarne systémy. Doplnkové informácie CONLIT GLUE (pôvodný názov CONLIT FIX) Systémové lepidlo pre lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK. Opis výrobku Systémové lepidlo na báze kaolínu a kremičitanu sodného na spojovanie a lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK. Orientačná spotreba lepidla je 0,5 kg/m celkovej výmery izolácie pri nanesení mm vrstvy. hmotnosť vedra bez DPH s DPH číslo výrobku termíny dodania [kg] [EUR/kg] [EUR/kg] [podľa OP] 0 4,08 4,89 75 A Termíny dodania: A: orientačný termín dodania prac. dni Katalóg a cenník výrobkov 08 59

Izolácia fasád Sprievodca pre investora

Izolácia fasád Sprievodca pre investora Izolácia fasád Sprievodca pre investora Zatepľovať sa vyplatí! Rozhodnutie o zateplení domu je jedným z najdôležitejších krokov v procese jeho výstavby, pretože sa premieta do výhľadu jeho používania po

Podrobnejšie

IZOLA cennik

IZOLA cennik 1 IZOLÁCIE TEPELNÉ 11 Izolácie na báze minerálnych vlákien 110 NOBASIL - kamenná minerálna vlna 2.5.2017 1101 Nobasil MPN (M 30 kgm -3 ), (1000 x 600 mm) Balenie Cena /m 2 Cena /m 2 Izolácie podkroví,

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Pl at nýod

Pl at nýod Pl at nýod1.3.2019 OBSAH 1. IZOLÁCIE TEPELNÉ Izolácie na báze minerálnych vlákien 1.1 NOBASIL 2-12 ISOVER - ORSIL 13-16 ROCKWOOL 17-22 1.2 Izolácie na báze extrudovaného polystyrénu Extrudovaný polystyrén

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9 Akustika z pohľadu zatepľovacích systémov divízia Weber, Ing. Mária Hlavinková Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS 3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 0201-2:2017 1 Zatepľovanie nových stavieb z hľadiska

Podrobnejšie

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2016 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2016 Platnosť cenníka od 02.05

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2016 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2016 Platnosť cenníka od 02.05 VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2016 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2016 Platnosť cenníka od 02.05.2016 1 Technická izolácia navrhnutá odborníkmi Delíme

Podrobnejšie

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre systémy Siniat. Ak by ste mali záujem si pripraviť

Podrobnejšie

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH

Podrobnejšie

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbaden ProRox WM Len pre profesionálov 1 Nové izolačné rohože

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Sila inovácie Akustické podlahy SIRCONTEC moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb Trenčín, august 2012 Obsah Prečo je akustická podlaha potrebná? Konštrukcia akustickej

Podrobnejšie

1.5. 2019 T E H L O V Ý P R O G R A M KOMPLETNÝ SYSTÉM SUPRA/SUPRA PLUS Tehly pre obvodové murivo s integrovanou tepelnou izoláciou SUPRA 440 PD SUPRA 380 PD SUPRA 290 PD SUPRA plus 440 PD SUPRA plus 380

Podrobnejšie

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia materiálu a vrstvy Materiál y balené v balíkoch y

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

Sanácia plochých striech

Sanácia plochých striech Abstrakt Sanácia plochých striech s využitím tepelnoizolačného potenciálu pôvodných vrstiev bez ich odstránenia Úloha výskumu a vývoja František Imríšek 1, Ján Rybárik 2, Renáta Korenková 3, Daniela Štaffenová

Podrobnejšie

Prirucka_drevene_stavby (SK).indd

Prirucka_drevene_stavby (SK).indd Montážny návod pre zatepľovanie drevostavieb EXCEL MIX Montážny návod pre zatepľovanie drevostavieb Obsah 1. Pokyny pre zatepľovanie drevostavieb................. 2 1.1. Všeobecné podmienky pre zatepľovanie

Podrobnejšie

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia strechy Kultúrneho domu V prílohe Vám zasielame výzvu na

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

IZOLA cennik

IZOLA cennik 3 DOPLNKOVÝ SORTIMENT 31 Paropriepustné fólie, parozábrany, technické fólie, geotextílie 311 PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE A PAROZÁBRANY 15.7.2015 3111 Jutafol (Guttafol) Balenie Cena /m 2 Cena /m 2 Paropriepustné

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

AKYVER ®

AKYVER ® AKYVER PANEL 40MM, 8W TITAN Tatraplast, s.r.o. Lisková 768, 034 81 Lisková Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044-4351 645 Váš partner! Copyright

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o.

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o. AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Stav plochých striech bytových domov nízka a nepostačujúca úroveň tepelnej ochrany vysoká poruchovosť hydroizolácií Zateplenie strechy tepelná ochrana zníženie

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

[Titulok]

[Titulok] nergetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/01 Z. z. č. 136960/019/11/0111008/

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018

PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018 PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018 APLIKAČNÉ MOŽNOSTI 2 POUŽITIE PRI MUROVANÝCH, BETÓNOVÝCH, ŽELEZOBETÓNOVÝCH STENÁCH A SDK KONŠTRUKCIÁCH Elektroinštalácie Systém 01-1, 01-3, 01-5, 02-1, 03-1, 05-1, E1

Podrobnejšie

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovanou umelou živicou s prísadou hydrofobizujúcich a protiplesňových

Podrobnejšie

T2QuickNet

T2QuickNet T2QuickNet Montážny návod Priame podlahové kúrenie Inštalácia do betónu SLOVENSKY Všeobecne Všeobecné pokyny Pozorne si prečítajte celý montážny návod. V prílohe nájdete protokol o uvedení do prevádzky,

Podrobnejšie

MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL

MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL CLT panely CLT = cross laminated timber = krížovo lepené drevo CLT panely sú stavebný materiál s najlepšími vlastnosťami pre moderné drevostavby, vyrobený z kolmo

Podrobnejšie

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 06/2015 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2015 Platnosť cenníka od 01.06

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 06/2015 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2015 Platnosť cenníka od 01.06 VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 06/2015 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2015 Platnosť cenníka od 01.06.2015 1 Delíme sa s vami o naše znalosti ROCKWOOL Technical

Podrobnejšie

R979G Systémová doska pre podlahové vykurovanie s obsahom grafitu Technický list 0983SK 04/2019 Systémová izolačná doska R979G je využívaná ako tepeln

R979G Systémová doska pre podlahové vykurovanie s obsahom grafitu Technický list 0983SK 04/2019 Systémová izolačná doska R979G je využívaná ako tepeln R979G Systémová doska pre podlahové vykurovanie s obsahom grafitu Technický list 0983SK 04/2019 Systémová izolačná doska R979G je využívaná ako tepelná izolácia a zároveň ako nosná konštrukcia pre rúrku.

Podrobnejšie

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvorený spojením dvoch falcov. dosiek (50 sklopný rozmer) zo sadrových

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

TEN-A-CMS-YAZ SK

TEN-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Technický návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Vonkajšie jednotky Chladiaci výkon (W) Vykurovací výkon (W) 5000 (1200-6400) 6000 (1000-6800) Dátum

Podrobnejšie

[Titulok]

[Titulok] nergetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/01 Z. z. č. 19007/018/9/0111008/

Podrobnejšie

STAVBA A BÝVANIE S DREVOM OSB 4 OSB 3 DHF DOSKY

STAVBA A BÝVANIE S DREVOM OSB 4 OSB 3 DHF DOSKY STAVBA A BÝVANIE S DREVOM OSB 4 OSB 3 DHF DOSKY EGGER OSB 4 TOP Prémiová doska s parametrami, ktoré prevyšujú požiadavky normy! EGGER OSB 4 TOP je drevená konštrukčná doska lepená bez formaldehydu, s výraznými

Podrobnejšie

R4238MPCPR

R4238MPCPR Vyhlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény

Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény Tvárnice pre nízkoenergetické, pasívne a nulové domy, haly, výškové budovy a bazény Systém ISORAST Revolučný stavebný systém pre nízko-energetické, pasívne a nulové domy, haly a výškové budovy. Čo je Isorast?

Podrobnejšie

R4308LPCPR_SK

R4308LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, FPL-035, FPL-035 GVB, MPE, PTN, TP, FRK, FRV, FKD N, FKD N C1/C2, DP- 7, DP-8, DP-9,

Podrobnejšie

A1 - Zariadenie staveniska

A1 - Zariadenie staveniska Popis po jednotlivých miestnostiach Podlažie -1 B1.PM-02/str.1 OBSAH: 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ... 3 1.1 Členenie dokumentácie... 3 1.2 Prehľad východiskových podkladov... 4 2. PREDMET RIEŠENIA... 4 3. TECHNICKÝ

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 JKSO: KS: Objednávateľ: Gymnázium Alberta Einsteina BA Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Technicke izol\341cie Rockwool)

(Microsoft Word - Technicke izol\341cie Rockwool) TECHNICKÉ IZOLÁ CIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie www.rockwool.cz Obsah Základné vlastnosti výrobkov z kamennej vlny... 3 Tepelná ochrana... 4 Návrh hrúbok izolácií... 6 Ochrana proti hluku...

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

[Titulok]

[Titulok] nergetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/01 Z. z. č. 051683/013/11/01351008/

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového do

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového do Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 14.2.2017 Materiál číslo: 21/2017 Projekt: Obnova bytového domu Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka Predkladateľ:

Podrobnejšie

Výzva okna 2013

Výzva okna  2013 Spis č.: 535/2013 Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Verejný

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-35 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model 2 z 12 Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-35 Karta výrobku Rabka-Zdrój 3 z načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovať

Podrobnejšie

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia:

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: 09-2011 Kedy zvýšiť pozornosť Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných

Podrobnejšie

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

R4308IPCPR_SK

R4308IPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP-RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit RT BT,

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ Zmeny v európskej legislatíve týkajúce sa funkčnej odolnosti káblových trás v požiari a príklady riešení Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s.r.o., Pezinok Protipožiarna bezpečnosť káblových rozvodov

Podrobnejšie

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-18 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-18 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/ BAB-ETA-15/0431 Sy

Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/ BAB-ETA-15/0431 Sy Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/0431 01-BAB-ETA-15/0431 System 1: 1139-CPR-0726/15 (len požiar) System 2+: 1139-CPR-0727/15

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo: 213/2017-Da Stará Ľubovňa 8. 8. 2017 V E R E J N Á S T A V E B N É V Y H L Á Š K A P O V O L E N I E Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona č. 50/1976

Podrobnejšie

Príloha číslo 1 Príkazu rektora číslo 5/2013-PR K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej

Príloha číslo 1 Príkazu rektora číslo 5/2013-PR K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Výzva na predkladanie ponúk v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z.

Podrobnejšie

Ing. Jozef Kruliac, Cintorínska 187/4, Huncovce tel. č.: 052/ , mobil: Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. SPRÁVA K

Ing. Jozef Kruliac, Cintorínska 187/4, Huncovce tel. č.: 052/ , mobil: Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. SPRÁVA K Ing. Jozef Kruliac, Cintorínska 187/4, 059 92 Huncovce tel. č.: 052/45 62 302, mobil: 0907 97 23 28 Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. SPRÁVA K ENERGETICKÉMU CERTIFIKÁTU BUDOVY (Príloha k energetickému

Podrobnejšie

2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart

2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart 2018 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Sprievodca systémom Štart Typ ostenia Rovné ostenie Rekonštrukcia / novostavba Zalomené ostenie Rekonštrukcia / novostavba Tepelná izolácia Novostavba Montážny

Podrobnejšie

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu?

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? V tehlovom dome postavenom z kvalitných pálených tehál POROTHERM Profi vytvoríte pre vašu rodinu najzdravšie a najpríjemnejšie prostredie pre život. Dom postavíte za pár mesiacov,

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER Platný od

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER Platný od Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER Platný od 1. 3. 2017 ISOVER Svetová jednotka v izoláciách www.isover.sk www.isover-vzduchotesnost.sk www.isover-konstrukcie.sk www.isover-eshop.sk www.bim-konstrukcie.sk

Podrobnejšie

E_Dvojdom_DVOJPODLAflNÝ_ Výkres - E Pôdorys základov

E_Dvojdom_DVOJPODLAflNÝ_ Výkres - E Pôdorys základov Pôdorys základov LEGEND MTERIÁLOV: - Základové konštrukcie budú zhotovené z prostého betónu tr. C 16/20 a podsypané vrstvou štrkopiesku v hrúbke 1- mm zhutnenou vibračnými valcami na min Rdt - 0,2 Mpa.

Podrobnejšie

Basic

Basic Hemerkova 2 040 23 Košice 0948 506 425 hacprojekt@hacprojekt.sk www.hacprojekt.sk Termografická skúška podľa STN EN 13187 - zjednodušená. Rodinný dom, Košice Prepared For: Teploty zobrazené na termovíznch

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola Brezno, Mládežnícka 3, Brezno V Ý Z VA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZA ÚČELOM URČENIA HODNOTY ZÁKAZKY spracovaná podľ

Špeciálna základná škola Brezno, Mládežnícka 3, Brezno V Ý Z VA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZA ÚČELOM URČENIA HODNOTY ZÁKAZKY spracovaná podľ Špeciálna základná škola Brezno, Mládežnícka 3, 977 03 Brezno V Ý Z VA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZA ÚČELOM URČENIA HODNOTY ZÁKAZKY spracovaná podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2,

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, 949 12 NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, 6 IČO 37 865 749 číslo tel.: 0903 846772 Názov zákazky

Podrobnejšie

Zateplovanie a vymena okien v rd

Zateplovanie a vymena okien v rd EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja Viac ako 1/ bytov a 1/ rodinných domov Čiastočne alebo úplne obnovených bolo ku koncu roka 016 na Slovensku 58 % zo všetkých bytov v bytových domoch a 7,5

Podrobnejšie

RD_Bungalov 1072 N.xls

RD_Bungalov 1072 N.xls Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 116,00 m 2 vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti

Podrobnejšie

Sťahovacie schody ARISTO, LUSSO a KOMBO

Sťahovacie schody ARISTO, LUSSO a KOMBO Sťahovacie schody RISTO, LUSSO a KOMBO Protipožiarne sťahovacie schody risto PP Pre pasívne domy Protipožiarne sťahovacie schody risto PP spĺňajú prísne požiadavky pre nízkoenergetické domy. Schody s plechovým

Podrobnejšie

DELTA chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX WD Fólia s vysokou úsporou pre valbové strechy D 30 do možná úspo materiá ra lu WD O

DELTA chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX WD Fólia s vysokou úsporou pre valbové strechy D 30 do možná úspo materiá ra lu WD O DELTA chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX WD Fólia s vysokou úsporou pre valbové strechy D 30 do možná úspo materiá ra lu WD Obzvlášť efektívna a hospodárna pokládka vďaka dvom

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Espero MOBILNÉ POSUVNÉ STENY

Espero MOBILNÉ POSUVNÉ STENY MOBILNÉ POSUVNÉ STENY www.milt.sk Variabilné predelenie interiérov Mobilné posuvné steny ESPERO umožňujú variabilné predelenie ľubovoľných vnútorných priestorov. Steny sú tvorené presklenými, plnými alebo

Podrobnejšie

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru Kvalita preverená časom Vysoká kvalita Vynikajúce spracovanie Moderný, efektný vzhľad Myšlienky s budúcnosťou. Sadrové strojové Ratio to sú sadrové strojové najvyššej kvality. Ideálne pre všetky náročné

Podrobnejšie

Prospekt Aquatherm_SK

Prospekt Aquatherm_SK colours of innovation Innovation in Farbe inovácia vo svete farieb state of the pipe 1 AEROFLEX - SK, s. r. o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika /sklad-kancelárie-areál BSD/ GSM: +421

Podrobnejšie

PBS_DSP_MS_Puchov_TS_STN

PBS_DSP_MS_Puchov_TS_STN O B S A H 1. ÚVOD 2. SITUOVANIE 3. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 4. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 5. RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 6. NÁVRH A ČLENENIE POŽIARNÝCH ÚSEKOV, POŽIARNE RIZIKO, SPB 7. DOVOLENÁ PLOCHA POŽIARNEHO

Podrobnejšie

KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL

KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL STRIEKANÁ IZOLÁCIA MÁME RIEŠENIE NA CELÝ ŽIVOT IZOLÁCIA ICYNENE Molekula vzduchu nasýteného vodnou parou cez penu

Podrobnejšie

G4222MPCPR_SK

G4222MPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 034, ECOBATT MUR ISOLERING 034, TI415, TP120A, TP435 B, TP440, TPKD430, UNIFIT 034, FAÇADE BOARD 034 B, AKUSTIK

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

R4308JPCPR_SK

R4308JPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SMARTroof Norm, DDP B, FKD B, FKD RS, FKD RS C1, FKD RS C2, FRN, FLP, DDP-K, CLT C1 Thermal, CLT C2 Thermal, Core

Podrobnejšie