Lenovo Lenovo G410Stouchg510Stouch Ug Slovak User Guide - Lenovo G410s Touch, G510s Touch G510s Laptop (Lenovo) lenovo_g410stouchg510stouch_ug_slovak

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Lenovo Lenovo G410Stouchg510Stouch Ug Slovak User Guide - Lenovo G410s Touch, G510s Touch G510s Laptop (Lenovo) lenovo_g410stouchg510stouch_ug_slovak"

Prepis

1 Lenovo G410s Touch/G510s Touch Používateľská príručka Pred používaním počítača si prečítajte bezpečnostné upozornenia a dôležité rady v priložených návodoch.

2 Poznámky Pred použitím výrobku si najskôr prečítajte dokument Sprievodca bezpečnostnými a všeobecnými informáciami Lenovo. V rámci niektorých pokynov uvedených v tomto dokumente sa môže predpokladať, že používate Windows 8.1. Ak používate iný operačný systém Windows, niektoré operácie sa môžu trocha líšiť. Ak používate iné operačné systémy, niektoré operácie sa vás nemusia týkať. Funkcie a prvky opísané v tomto dokumente sa vyskytujú na väčšine modelov. Niektoré funkcie a prvky sa nemusia nachádzať na vašom počítači, resp. počítač môže mať funkcie alebo prvky, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente. Obrázky použité v tejto príručke sú pre Lenovo G510s Touch, pokiaľ nie je uvedené inak. Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu. Pozrite si skutočný výrobok. Regulačné upozornenie Podrobnosti nájdete na v časti Guides & Manuals na adrese Prvé vydanie (august 2013) Autorské práva Lenovo 2013.

3 Obsah Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom... 1 Pohľad zhora...1 Pohľad zľava...7 Pohľad sprava...10 Pohľad spredu...11 Pohľad zdola...13 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows Prvotná konfigurácia operačného systému...15 Rozhrania operačného systému...15 Kľúčové tlačidlá...16 Prepnutie počítača do režimu spánku alebo vypnutie počítača...18 Používanie dotykového displeja (na vybraných modeloch)...20 Pripojenie k bezdrôtovej sieti...23 Pomocník a podpora...24 Kapitola 3. Systém Lenovo OneKey Recovery Kapitola 4. Riešenie problémov Najčastejšie otázky...27 Riešenie problémov...30 Príloha. CRU pokyny Výmena batérie...35 Výmena pamäte...36 Výmena karty bezdrôtovej siete LAN...39 Vybratie optickej jednotky...41 Ochranné známky i

4

5 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Pohľad zhora G410s Touch a b c d e f g h 1

6 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom G510s Touch a b c d e f i g h Poznámka: Časti označené prerušovanou čiarou sú vnútorné súčasti. Pozor: Neotvárajte panel displeja pod uhlom viac ako 120 stupňov. Pri zatváraní panela displeja dávajte pozor, aby ste nenechali perá alebo iné predmety medzi panelom displeja a klávesnicou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu panela displeja. 2

7 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom a b c d e Integrovaná kamera Antény bezdrôtovej komunikácie Displej počítača Používanie viacdotykového displeja (na vybraných modeloch) Tlačidlo zap./vyp. Tlačidlo Novo Kamera slúži na video komunikáciu. Pripojte k adaptéru bezdrôtovej siete na príjem a vysielanie bezdrôtového signálu. Poskytuje vynikajúci vizuálny výstup. LCD displej s podsvietením LED poskytuje vynikajúci vizuálny výstup. Tento displej podporuje ovládanie viacerými dotykmi. Stlačením tohto tlačidla zapnete počítač. Keď je počítač vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku, stlačením tohto tlačidla sa spustí systém Lenovo OneKey Recovery, pomôcka nastavenia systému BIOS alebo ponuka zavedenia. f g h Poznámka: Podrobnosti nájdete v časti Kapitola 3. Systém Lenovo OneKey Recovery na strane 25. Ak má váš počítač predinštalovaný operačný systém Linpus, systém OneKey Recovery nie je k dispozícii. Indikátory stavu systému Zabudovaný mikrofón Dotyková podložka Indikátor funkcie Caps Lock Indikátor funkcie Num Lock (iba G510s Touch) Sníma zvuk, čo možno využiť na videokonferencie, hlasové príkazy a nahrávanie zvuku. Dotyková podložka funguje ako bežná myš. Dotyková podložka Ak chcete posúvať kurzor na obrazovke, posúvajte koniec prsta po podložke v smere, kam chcete posunúť kurzor. Tlačidlá dotykovej podložky Funkcie ľavej a pravej strany zodpovedajú ľavému a pravému tlačidlu bežnej myši. Poznámka: Dotykovú podložku môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu. i Numerická klávesnica (G510s Touch) Podrobnosti nájdete v časti Používanie klávesnice na strane 4 3

8 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Používanie klávesnice Váš počítač má mnoho klávesov a funkčných klávesov, a môže obsahovať aj numerickú klávesnicu (len G510s Touch), ktorá je súčasťou jeho štandardnej klávesnice. Numerická klávesnica G510s Touch Klávesnica obsahuje samostatnú numerickú klávesnicu. Numerickú klávesnicu môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu Num Lock. 4

9 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Funkčné klávesy Niektoré nastavenia systému môžete otvoriť rýchlo stlačením príslušných funkčných klávesov. G410s Touch : Stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku. : Zníženie hlasitosti zvuku. : : Zvýšenie hlasitosti zvuku. : : : : Zatvorenie aktuálne aktívneho okna. Obnovenie pracovnej plochy alebo aktuálne aktívneho okna. Zapnutie/vypnutie dotykovej podložky. : : Zapnutie/vypnutie režimu Lietadlo. Zobrazenie všetkých aktuálne aktívnych aplikácií. Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia obrazovky LCD. Otvorenie rozhrania zobrazovacieho zariadenia na výber tohto notebooku alebo externého displeja. : Zníženie jasu displeja. : Zvýšenie jasu displeja. 5

10 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Kombinácie funkčných klávesov Pomocou funkčných klávesov môžete okamžite meniť prevádzkové funkcie. Ak to chcete využiť, stlačte a držte stlačený kláves Fn a a potom stlačte jeden z funkčných klávesov b. G410s Touch b a G510s Touch b a 6 Nasledujúca časť opisuje funkcie každého funkčného klávesu. Fn + Home: Zapnutie funkcie klávesu Pause. Fn + End: Zapnutie funkcie klávesu Break. Fn + PgUp: Fn + PgDn (G410s Touch): Fn + PgDn (G510s Touch): Zapnutie/vypnutie funkcie klávesu Scroll lock. Zapnutie funkcie klávesu Insert. Zapnutie požiadavky systému.

11 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Pohľad zľava a b a Konektor sieťového adaptéra Vetracie otvory b c d e f Sem pripojte sieťový adaptér. Rozptyľuje vnútorné teplo. Poznámka: Uistite sa, že vetracie otvory nie sú blokované, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu počítača. c d e f Port VGA Port RJ-45 Port HDMI Porty USB Pripojenie k externým zobrazovacím zariadeniam. Tento port umožňuje pripojenie počítača k ethernetovej sieti. Pripojenie zariadení s HDMI vstupom, napríklad televízora alebo monitora. Pripojenie USB zariadení. Poznámka: Modrý port podporuje rozhranie USB 3.0. Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie USB zariadení na strane 8. 7

12 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Pripojenie USB zariadení K počítaču môžete pripojiť USB zariadenie tak, že zasuniete jeho USB konektor (typ A) do portu USB na počítači. Pri prvom pripojení USB zariadenia k určitému portu USB na počítači systém Windows automaticky nainštaluje ovládač pre toto zariadenie. Po nainštalovaní ovládača môžete odpojiť a znova pripojiť zariadenie bez vykonania akýchkoľvek ďalších krokov. Poznámka: Systém Windows zvyčajne rozpozná nové zariadenie po jeho pripojení a potom automaticky nainštaluje ovládač. Niektoré zariadenia však môžu vyžadovať inštaláciu ovládača pred pripojením. Pred pripojením nahliadnite do dokumentácie od výrobcu zariadenia. Pred odpojením USB zariadenia sa uistite, že počítač dokončil prenos dát pomocou tohto zariadenia. Pred odpojením odstráňte zariadenie kliknutím na ikonu Bezpečné odstránenie hardvéru a vybratie média v oblasti oznámení pracovnej plochy systému Windows. Poznámka: Ak vaše USB zariadenie používa sieťový kábel, pred pripojením k počítaču pripojte zariadenie k sieťovému zdroju. V opačnom prípade nemusí systém zariadenie rozpoznať. Z režimu spánku môžete počítač zobudiť iba pomocou klávesnice, nie myši. 8

13 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Pripojenie zariadenia Bluetooth Ak váš počítač obsahuje integrovanú kartu adaptéra Bluetooth, môže sa pripojiť a prenášať údaje bezdrôtovo do/z iných zariadení s podporou technológie Bluetooth, ako sú notebooky, zariadenia PDA alebo mobilné telefóny. Dáta medzi týmito zariadeniami môžete prenášať do vzdialenosti 10 m v otvorenom priestore. Poznámka: Skutočný maximálny rozsah sa môže líšiť v závislosti od rušenia a prekážok prenosu. Na dosiahnutie najvyššej možnej prenosovej rýchlosti umiestnite zariadenie čo najbližšie k počítaču. Zapnutie komunikácie pomocou technológie Bluetooth a WLAN v počítači Stlačením klávesu nastavte konfiguráciu. Poznámka: Keď funkciu Bluetooth nepotrebujete používať, vypnite ju, aby sa šetrila energia batérie. Pred prenášaním dát sa zariadenie s technológiou Bluetooth musí najskôr spárovať s počítačom. Podrobné informácie o postupe spárovania zariadenia s počítačom sa nachádzajú v dokumentácii dodanej so zariadením s technológiou Bluetooth. 9

14 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Pohľad sprava a b c d e a Kombinovaný audio konektor Umožňuje pripojenie slúchadiel s mikrofónom. Poznámka: V predvolenom nastavení kombinovaný audio konektor nepodporuje bežné mikrofóny. Funkcia nahrávania nemusí byť podporovaná v prípade pripojenia slúchadiel a slúchadiel s mikrofónom od iných výrobcov z dôvodu rozdielnych priemyselných štandardov. b Otvor na pamäťové karty Vloženie pamäťových kariet (nedodávajú sa). Poznámka: Podrobnosti nájdete v časti Používanie pamäťových kariet (nedodávajú sa) na strane 12. c Port USB Pripojenie k zariadeniam USB. Poznámka: Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie USB zariadení na strane 8. d Jednotka optického disku Čítanie/napaľovanie optických diskov. Poznámka: Niektoré modely sú dodávané s atrapou jednotky optického disku. e Otvor na zámok Kensington Sem môžete pripojiť bezpečnostný zámok (nedodávajú sa), ktorý vám pomôže chrániť počítač pred odcudzením a neoprávneným použitím. K počítaču môžete pripojiť bezpečnostný zámok, ktorý vám pomôže chrániť počítač pred nedovoleným premiestnením. Podrobnosti o inštalácii bezpečnostného zámku nájdete v pokynoch dodaných s bezpečnostným zámkom, ktorý ste si zakúpili. 10

15 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Pohľad spredu a a Indikátory stavu systému Indikátor napájania Indikátor stavu batérie Symbol Stav indikátora Význam Svieti (nepretržite nabielo) Bliká Nesvieti Svieti (nepretržite nabielo) Svieti nepretržite naoranžovo Rýchlo bliká naoranžovo Pomaly bliká naoranžovo Počítač je zapnutý. Počítač je v režime spánku. Počítač je vypnutý. Batéria je nabitá na viac ako 20 %. Nabitie batérie je v rozmedzí od 5 % do 20 %. Vyskytol sa problém s batériou alebo pripojením batérie. Batéria sa nabíja. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia 20 %, farba blikajúceho indikátora sa zmení na bielu. Pomaly bliká nabielo Nabitie batérie je v rozmedzí od 20 % do 80 % a stále sa nabíja. Keď batéria dosiahne 80 % úroveň nabitia, indikátor prestane blikať, ale nabíjanie bude pokračovať, kým sa batéria úplne nenabije. 11

16 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Používanie pamäťových kariet (nedodávajú sa) Počítač podporuje nasledujúce typy pamäťových kariet: Karta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Poznámky: Naraz vložte do otvoru iba jednu kartu. Táto čítačka kariet nepodporuje zariadenia SDIO (napr. SDIO Bluetooth a pod.). Vloženie pamäťovej karty 1 Zatlačte fiktívnu kartu, kým sa neozve kliknutie. 2 Fiktívnu kartu opatrne vytiahnite z otvoru na pamäťové karty. Poznámka: Fiktívna karta sa používa nato, aby do vnútra počítača nevnikol prach a malé čiastočky, keď sa otvor na pamäťové karty nepoužíva. Odložte si fiktívnu kartu na budúce použitie. 3 Zasúvajte pamäťovú kartu dovnútra, kým nezacvakne na svoje miesto. Vybratie pamäťovej karty 1 Zatlačte pamäťovú kartu, kým sa neozve kliknutie. 2 Pamäťovú kartu opatrne vytiahnite z otvoru na pamäťové karty. Poznámka: Pred vybratím pamäťovej karty je potrebné kartu vypnúť pomocou funkcie Bezpečné odstránenie hardvéru a vybratie média, aby sa eliminovala možnosť poškodenia údajov. 12

17 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Pohľad zdola G410s Touch a b c d e G510s Touch a b c d e 13

18 Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom a b c d e Západka batérie manuálna Batéria Západka batérie pružinová Ventilačné otvory Reproduktory Manuálna západka batérie sa používa na pevné zaistenie batérie na svojom mieste. Pružinová západka batérie pevne zaisťuje batériu na svojom mieste. Umožňujú prúdenie vzduchu do počítača za účelom chladenia. Poskytuje zvukový výstup. 14

19 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 Prvotná konfigurácia operačného systému Pri prvom použití môže byť potrebné nakonfigurovať operačný systém. Proces konfigurácie môže zahŕňať tieto postupy: Prijatie licenčnej zmluvy koncového používateľa Konfigurácia internetového pripojenia Registrácia operačného systému Vytvorenie používateľského konta Rozhrania operačného systému Systém Windows 8.1 obsahuje dve hlavné používateľské rozhrania: obrazovku Štart a pracovnú plochu Windows. Ak chcete prepnúť úvodnú obrazovku na pracovnú plochu systému Windows: Vyberte dlaždicu pracovnej plochy systému Windows na úvodnej obrazovke. Stlačte kláves Windows + D. Ak chcete prepnúť z pracovnej plochy na úvodnú obrazovku, vykonajte jeden z nasledovných krokov: Zvoľte Štart na paneli s kľúčovými tlačidlami. Stlačte kláves Windows. Presuňte kurzor do ľavého dolného rohu obrazovky a kliknite na tlačidlo Start. Obrazovka Štart Pracovná plocha 15

20 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 Kľúčové tlačidlá Kľúčové tlačidlá sú navigačné tlačidlá umožňujúce obsluhovať systém Windows 8.1. Kľúčové tlačidlá obsahujú položky: Hľadať, Zdieľať, Štart, Zariadenia a Nastavenie. Panel Kľúčové tlačidlá je ponuka obsahujúca kľúčové tlačidlá. Päť funkcií kľúčových tlačidiel poskytuje nový a rýchlejší spôsob vykonávania mnohých základných úloh. Sú vždy dostupné, bez ohľadu na to, ktorú aplikáciu práve používate. Ak chcete zobraziť kľúčové tlačidlá, vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Presuňte kurzor ho pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovku, kým sa nezobrazí panel s kľúčovými tlačidlami. Stlačte kláves Windows + C. Kľúčové tlačidlo Hľadať Kľúčové tlačidlo Hľadať predstavuje nový výkonný spôsob hľadania informácií, nastavení, súborov, obrázkov a videí na webe a pod. 16

21 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 Kľúčové tlačidlo Zdieľať Kľúčové tlačidlo Zdieľať vám umožní odosielať odkazy, fotografie a iný obsah priateľom a do sociálnych sietí bez opustenia aplikácie, ktorú práve používate. Kľúčové tlačidlo Štart Kľúčové tlačidlo Štart je rýchly spôsob prechodu na obrazovku Štart. Kľúčové tlačidlo Zariadenia Kľúčové tlačidlo Zariadenia vám umožňuje pripájať sa k externým zariadeniam, vrátane herných, tlačových a premietacích zariadení, a odosielať do nich súbory. Kľúčové tlačidlo Nastavenie Kľúčové tlačidlo Nastavenie vám umožňuje vykonávať základné úlohy, napríklad nastaviť hlasitosť alebo vypnúť počítač. Prostredníctvom kľúčového tlačidla Nastavenie môžete prejsť zo zobrazenia pracovnej plochy do ovládacieho panela. 17

22 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 Prepnutie počítača do režimu spánku alebo vypnutie počítača Keď prestanete počítač používať, môžete ho prepnúť do režimu spánku alebo ho vypnúť. Prepnutie počítača do režimu spánku Ak sa chystáte vzdialiť od počítača iba na krátku chvíľu, prepnite ho do režimu spánku. Keď je počítač v režime spánku, možno ho rýchlo zobudiť a obísť proces spustenia počítača. Ak chcete aktivovať úsporný režim počítača, vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Zatvorte veko displeja. Stlačte tlačidlo zap./vyp. Otvorte kľúčové tlačidlá a zvoľte možnosť Nastavenie Uspať. Napájanie Poznámka: Pred presunutím počítača na iné miesto počkajte, kým nezačne indikátor napájania blikať (znamená to, že počítač je v režime spánku). Presunutie počítača, kým sa otáča vnútorný mechanizmus pevného disku, môže spôsobiť poškodenie pevného disku a stratu údajov. Ak chcete ukončiť úsporný režim počítača, vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Stlačte akýkoľvek kláves na klávesnici. Poznámka: Ak sa počítač po stlačení klávesu na klávesnici nezobudí, znamená to, že počítač prešiel do režimu vylepšeného režimu úsporu energie. Stlačte tlačidlo zap./vyp. 18

23 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 Vypnutie počítača Ak nemáte v pláne použiť počítač dlhší čas, vypnite ho. Vypnutie počítača: 1 Otvorte kľúčové tlačidlá, zvoľte možnosť Nastavenie. 2 Zvoľte možnosť Napájanie Vypnúť. 19

24 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 Používanie dotykového displeja (na vybraných modeloch) Panel displeja umožňuje ovládať počítač ako tablet prostredníctvom plnohodnotnej dotykovej obrazovky citlivej na viacero dotykov, alebo ako bežný prenosný počítač, pomocou klávesnice a dotykovej podložky. Gestá viacerými dotykmi Displeja sa môžete dotýkať jedným alebo viacerými prstami a používať tak rôzne funkcie. Najčastejšie gestá Poklepanie Klepnite raz na položku. Vykonané funkcie Vykoná určitú akciu, napríklad spustenie aplikácie, otvorenie odkazu alebo vykonanie príkazu. Podobné kliknutiu ľavým tlačidlom myši. Počet použitých prstov jeden Stlačenie a podržanie Pritlačte prst na displej a chvíľu ho tam podržte. Umožňuje zobraziť podrobné informácie pred vybraním akcie. Umožňuje tiež otvoriť ponuku s viacerými možnosťami. Podobné kliknutiu pravým tlačidlom myši. jeden 20

25 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 (pokračovanie) Najčastejšie gestá Spojenie/roztiahnutie Spojenie alebo roztiahnutie prstov pri súčasnom dotýkaní sa displeja. Vykonané funkcie Zväčšenie a zmenšenie obrazu pri vizuálnych aplikáciách, napríklad prezeraní obrázkov a máp. Umožňuje tiež preskočiť na začiatok alebo koniec zoznamu. Počet použitých prstov dva Otáčanie Položte dva alebo viac prstov na položku a otočte rukou. Otáčanie umožňuje otočiť položku. (Poznámka: Nie všetky položky možno otáčať. To závisí od konkrétnej aplikácie.) dva alebo viac Posúvanie Posuňte prst po obrazovke. Posúva zoznamy a stránky, ale dá sa použiť aj na posúvanie objektov alebo na kreslenie a písanie, v závislosti od konkrétnej aplikácie. Podobné stlačeniu a podržaniu pri posúvaní pomocou myši. jeden 21

26 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 (pokračovanie) Najčastejšie gestá Potiahnutie Začnite v ktoromkoľvek rohu obrazovky, potom prst potiahnite smerom do stredu. Vykonané funkcie Potiahnutím prsta smerom od dolného alebo horného okraja sa zobrazia príkazy, napríklad Uložiť, Upraviť a Odstrániť. Toto tiež možno použiť na minimalizovanie alebo zatvorenie aktuálne otvorenej aplikácie. Podobné kliknutiu pravým tlačidlom myši na aplikáciu. Počet použitých prstov jeden Potiahnutím prsta smerom zľava sa zobrazí zoznam aplikácií spustených na pozadí. 22 Potiahnutím prsta smerom z pravej strany obrazovky sa zobrazia kľúčové tlačidlá. Podobne ako pri umiestnení kurzora myši do pravého dolného rohu obrazovky.

27 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 Pripojenie k bezdrôtovej sieti Zapnutie bezdrôtového pripojenia Ak chcete zapnúť funkcie bezdrôtovej komunikácie, urobte toto: Stlačením vypnite režim Lietadlo. Otvorte kľúčové tlačidlá a výberom možnosti Nastavenie otvorte stránku konfigurácie siete. Potom prepnite režim Lietadlo na možnosť vyp.. Pripojenie k bezdrôtovej sieti Po zapnutí bezdrôtovej komunikácie začne počítač automaticky hľadať dostupné bezdrôtové siete a zobrazí ich v zozname bezdrôtových sietí. Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti, kliknite na jej názov v zozname a potom na tlačidlo Pripojiť. Poznámka: Niektoré siete vyžadujú na pripojenie bezpečnostný kľúč alebo heslo. Na pripojenie k takejto sieti požiadajte správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) o bezpečnostný kľúč alebo heslo. 23

28 Kapitola 2. Začíname používať systém Windows 8.1 Pomocník a podpora Ak máte problém s operačným systémom, pozrite si súbor Pomocník a podpora systému Windows. Ak chcete otvoriť súbor Pomocník a podpora systému Windows, vykonajte jednu z týchto možností: Zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie, potom možnosť Pomocník. Stlačte F1 alebo Fn + F1 (v závislosti na rozložení vašej klávesnice). Súbor Pomocník a podpora systému Windows si môžete prečítať vo svojom počítači. Môžete si tiež prečítať on-line pomocníka a podporu kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených v časti Objavujte ďalej. Poznámka: Systém Windows 8.1 tiež obsahuje aplikáciu Pomocník+tipy. Nájdete ju na úvodnej obrazovke a poskytuje informácie o nových funkciách systému Windows

29 Kapitola 3. Systém Lenovo OneKey Recovery Systém Lenovo OneKey Recovery je softvér navrhnutý na zálohovanie a obnovu vášho počítača. Môžete ho použiť na obnovenie systémovej oblasti do pôvodného stavu v prípade zlyhania systému. Môžete si tiež podľa potreby vytvárať používateľské zálohy na jednoduché obnovenie systému. Poznámky: Ak má váš počítač predinštalovaný operačný systém GNU/Linux, systém OneKey Recovery nie je k dispozícii. Aby ste mohli používať funkcie systému OneKey Recovery, na pevnom disku sa už nachádza skrytá oblasť na uloženie súboru obrazu systému a programových súborov systému OneKey Recovery. Z bezpečnostných dôvodov je táto predvolená oblasť skrytá, čo vysvetľuje, prečo je dostupný voľný priestor na pevnom disku menší, než sa uvádza. Zálohovanie systémovej oblasti Systémovú oblasť môžete zálohovať do súboru obrazu. Zálohovanie systémovej oblasti: 1 Stlačte tlačidlo Novo na spustenie systému Lenovo OneKey Recovery. 2 Kliknite na možnosť System Backup (Záloha systému). 3 Zvoľte cieľ umiestnenia záložných súborov a kliknutím na tlačidlo Next (Ďalej) spustite zálohovanie. Poznámky: Môžete zvoliť uloženie záložných súborov na lokálnom pevnom disku alebo externom ukladacom zariadení. Proces zálohovania môže chvíľu trvať. Proces zálohovania je dostupný iba vtedy, keď možno systém Windows spustiť normálne. Obnova Môžete si zvoliť obnovenie systémovej oblasti do pôvodného stavu alebo predchádzajúceho vytvoreného bodu zálohy. Obnovenie systémovej oblasti: 1 Stlačte tlačidlo Novo na spustenie systému Lenovo OneKey Recovery. 2 Kliknite na možnosť System Recovery (Obnova systému). Počítač sa reštartuje do prostredia obnovy. 3 Podľa pokynov na obrazovke obnovíte pôvodný stav systémovej oblasti alebo predtým vytvorený zálohovací bod. 25

30 Kapitola 3. Systém Lenovo OneKey Recovery Poznámky: Proces obnovenia je nevratný. Pred spustením procesu obnovy si nezabudnite zálohovať všetky dáta uložené v systémovej oblasti, ktoré si chcete ponechať. Proces obnovy môže chvíľu trvať. Počas procesu obnovy nezabudnite k počítaču pripojiť sieťový adaptér. Podľa hore uvedených pokynov postupujte vtedy, keď možno spustiť systém Windows normálne. Ak systém Windows nemožno spustiť, potom postupujte podľa nasledujúcich krokov na spustenie systému Lenovo OneKey Recovery: 1 Vypnite počítač. 2 Stlačte tlačidlo Novo. V položke Novo Button Menu (Ponuka tlačidla Novo) zvoľte System recovery (Obnova systému) a stlačte Enter. 26

31 Kapitola 4. Riešenie problémov Najčastejšie otázky Táto časť obsahuje zoznam najčastejších otázok zoradených podľa kategórie. Vyhľadávanie informácií Ktoré bezpečnostné opatrenia je potrebné dodržiavať pri používaní počítača? Sprievodca bezpečnostnými a všeobecnými informáciami spoločnosti Lenovo, ktorý bol dodaný s vaším počítačom, obsahuje bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní počítača. Prečítajte si a dodržiavajte všetky opatrenia pri používaní počítača. Kde nájdem technické údaje o hardvéri môjho počítača? Technické údaje o hardvéri vášho počítača nájdete v tlačených brožúrach dodaných s vaším počítačom. Kde nájdem informácie o záruke? Informácie o záruke vzťahujúcej sa na váš počítač, vrátane doby trvania záruky a typu záručného servisu, nájdete na letáku s obmedzenou zárukou poskytovanou spoločnosťou Lenovo, ktorý ste dostali s počítačom. Ovládače a predinštalovaný softvér Kde nájdem inštalačné disky pre vopred nainštalovaný softvér Lenovo (počítačový softvér)? S počítačom nie sú dodávané inštalačné disky pre vopred nainštalovaný softvér Lenovo. Ak potrebujete znova nainštalovať predinštalovaný softvér, inštalačný program nájdete v oblasti D pevného disku. Ak inštalačný program nenájdete tam, prevezmite si ho z webovej lokality podpory pre zákazníkov spoločnosti Lenovo. Kde nájdem ovládače pre rôzne hardvérové zariadenia môjho počítača? Ak má počítač vopred nainštalovaný operačný systém Windows, spoločnosť Lenovo poskytla potrebné ovládače pre hardvérové zariadenia na segmente D jednotky pevného disku. Najnovšie ovládače zariadení si tiež môžete prevziať z webovej lokality podpory pre zákazníkov spoločnosti Lenovo. 27

32 Kapitola 4. Riešenie problémov Systém Lenovo OneKey Recovery Kde sú obnovovacie disky? Váš počítač sa nedodáva s obnovovacími diskami. Ak potrebujete obnoviť systém do stavu z výroby, použite systém OneKey Recovery od Lenova. Čo môžem urobiť, ak proces zálohovania zlyhá? Ak je možné spustiť zálohovanie, avšak zálohovanie počas práce zlyhá, vyskúšajte nasledovný postup: 1 Zatvorte všetky otvorené programy a potom znovu spustite proces zálohovania. 2 Skontrolujte, či nie je cieľové médium poškodené. Vyberte inú cestu a skúste to znova. Kedy treba obnoviť systém do stavu z výroby? Túto funkciu použite vtedy, keď sa operačný systém nedá spustiť. Ak sa na systémovej partícii nachádzajú dôležité dáta, pred začatím obnovy ich zálohujte. Pomôcka nastavenia systému BIOS Čo je pomôcka nastavenia systému BIOS? Pomôcka nastavenia systému BIOS je softvér uložený v pamäti ROM. Slúži na prenos základných informácií o počítači a poskytuje možnosti na nastavenie bootovacích zariadení, zabezpečenia, režimu hardvéru a iné nastavenia. Ako spustím pomôcku nastavenia systému BIOS? Spustenie pomôcky nastavenia systému BIOS: 1 Vypnite počítač. 2 Stlačte tlačidlo Novo a zvoľte možnosť BIOS Setup (Nastavenie BIOS). Ako zmením režim bootovania? K dispozícii sú dva režimy bootovania: UEFI a Legacy Support (Podpora pre staršie aplikácie). Ak chcete zmeniť režim bootovania, spustite pomôcku nastavenia systému BIOS a v ponuke bootovania nastavte režim bootovania na možnosť UEFI alebo Legacy Support (Podpora pre staršie aplikácie). 28

33 Kapitola 4. Riešenie problémov Kedy je potrebné zmeniť režim bootovania? Predvolený režim bootovania pre váš počítač je UEFI. Ak potrebujete do svojho počítača nainštalovať starší operačný systém, ako je Windows (znamená to akýkoľvek operačný systém starší ako Windows 8), Linux alebo Dos a pod., musíte zmeniť režim bootovania na Legacy Support (Podpora pre staršie aplikácie). Ak nezmeníte režim bootovania, starší operačný systém Windows, Linux alebo Dos nebude možné nainštalovať. Získanie pomoci Ako sa môžem spojiť so strediskom podpory zákazníkov? Pozri Kapitola 3. Pomoc a servis v dokumente Sprievodca bezpečnostnými a všeobecnými informáciami spoločnosti Lenovo. 29

34 Kapitola 4. Riešenie problémov Riešenie problémov Problémy so zobrazením Po zapnutí počítača sa na obrazovke nič nezobrazí. Po zapnutí počítača sa na prázdnej obrazovke zobrazí iba biely kurzor. Pri zapnutom počítači stmavla obrazovka. Ak je obrazovka prázdna, skontrolujte: - Či je batéria nainštalovaná správne, - Či je k počítaču pripojený sieťový adaptér a či je napájací kábel zapojený do fungujúcej elektrickej zásuvky, - Či je počítač zapnutý. (Skontrolujte to opätovným stlačením tlačidlo zap./vyp..) Ak sú tieto položky správne nastavené a obrazovka je stále prázdna, počítač nechajte opraviť. Pomocou systému OneKey Recovery od Lenova obnovte zálohované súbory prostredia systému Windows alebo celý pôvodný obsah pevného disku. Ak na obrazovke stále vidieť iba kurzor, počítač nechajte opraviť. Môže byť zapnutý šetrič obrazovky alebo správa napájania. Ukončite šetrič obrazovky alebo režim spánku vykonaním niektorej z nasledujúcich činností: - Dotknite sa dotykovej podložky. -Stlačte akýkoľvek kláves na klávesnici. -Stlačte tlačidlo zap./vyp.. -Stlačte F9 ( ) na overenie, či sa nevyplo podsvietenie LCD displeja. 30

35 Kapitola 4. Riešenie problémov Problémy s heslom systému BIOS Zabudol som svoje heslo. Ak zabudnete používateľské heslo, požiadajte správcu systému o obnovu hesla. Ak zabudnete heslo pevného disku, autorizovaný servisný technik spoločnosti Lenovo nemôže obnoviť vaše heslo, ani obnoviť údaje z pevného disku. V takom prípade odneste počítač k autorizovanému servisnému technikovi alebo obchodnému zástupcovi spoločnosti Lenovo, ktorý vymení jednotku pevného disku. Vyžaduje sa doklad o kúpe, súčiastky a servis budú spoplatnené. Ak zabudnete heslo správcu, autorizovaný servisný technik spoločnosti Lenovo ho nemôže obnoviť. V takom prípade odneste počítač k autorizovanému servisnému technikovi alebo obchodnému zástupcovi spoločnosti Lenovo, ktorý vymení systémovú dosku. Vyžaduje sa doklad o kúpe, súčiastky a servis budú spoplatnené. Problémy s režimom spánku Zobrazila sa chybová správa o kriticky nízkej úrovni nabitia batérie a počítač sa okamžite vypol. Počítač sa prepol do režimu spánku okamžite po teste POST (Power-on self-test). Batéria má málo energie. K počítaču pripojte sieťový adaptér alebo vymeňte batériu za plne nabitú batériu. Skontrolujte: - Či je batéria nabitá. - Či je prevádzková teplota v prijateľnom rozsahu. Pozri Kapitola 2. Informácie o používaní a starostlivosti v dokumente Sprievodca bezpečnostnými a všeobecnými informáciami spoločnosti Lenovo. Poznámka: Ak je batéria nabitá a teplota je v prijateľnom rozsahu, počítač nechajte opraviť. 31

36 Kapitola 4. Riešenie problémov Počítač sa neprebudil z režimu spánku a nefunguje. Ak je počítač v režime spánku, pripojte k nemu sieťový adaptér a potom stlačte ktorýkoľvek kláves alebo tlačidlo zap./vyp. Ak sa systém stále neprebudil z režimu spánku, systém prestal reagovať, alebo počítač nemôžete vypnúť, reštartujte počítač. Neuložené údaje sa však môžu stratiť. Ak chcete reštartovať počítač, stlačte a podržte tlačidlo zap./vyp. na 4 sekundy alebo viac. Ak sa počítač napriek tomu nereštartuje, odpojte sieťový adaptér a batériu. Problémy so zobrazovacím panelom Obrazovka je prázdna. Vykonajte nasledujúce: - Ak používate sieťový adaptér alebo používate batériu a svieti indikátor stavu batérie, stlačením klávesu F12 ( ) zvýšte jas obrazovky. - Ak indikátor napájania bliká, stlačením tlačidla zap./vyp. prebudíte počítač z režimu spánku. - Ak problém pretrváva, postupujte podľa pokynov na odstránenie nasledujúceho problému: Obrazovka je nečitateľná alebo skreslená. -Stlačte F9 ( ) na overenie, či sa nevyplo podsvietenie LCD displeja. Obrazovka je nečitateľná alebo skreslená. Na obrazovke sa zobrazujú nesprávne znaky. Skontrolujte: - Či je ovládač zobrazovacieho zariadenia správne nainštalovaný, - Či sú správne nastavené rozlíšenie obrazovky a kvalita farieb, - Či je typ monitora správny. Sú operačný systém alebo programy nainštalované správne? Ak sú správne nainštalované a nakonfigurované, počítač nechajte opraviť. 32

37 Kapitola 4. Riešenie problémov Problémy so zvukom Z reproduktora nepočuť žiadny zvuk ani po zvýšení hlasitosti. Problémy s batériou Počítač sa vypína skôr, než indikátor stavu batérie zobrazuje stav úplného vybitia. -alebo- Počítač funguje aj vtedy, keď indikátor stavu batérie zobrazuje stav úplného vybitia. Skontrolujte: - Či je vypnutá funkcia stlmenia, - Duálny zvukový konektor sa nepoužíva. - Či je ako zariadenie na prehrávanie zvuku nastavený reproduktor. Vybite batériu a znova ju nabite. Počítač nefunguje pri plne nabitej batérii. Problém s jednotkou pevného disku Jednotka pevného disku nefunguje. Problémy so systémom OneKey Recovery Mohla sa aktivovať prepäťová ochrana v batérii. Vypnite počítač na jednu minútu na vynulovanie ochrany a potom počítač znovu zapnite. V ponuke Boot (Zavedenie) v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS skontrolujte, či je jednotka pevného disku správne zaradená v časti EFI. Nemožno vytvoriť zálohu. Nepoužívate operačný systém Windows. Nie je dostatok miesta na uloženie zálohovaných údajov. Bude potrebné uvoľniť miesto v oblasti pevného disku, kam sa má uložiť záloha. Obnovenie systémovej oblasti do stavu z výroby zlyhalo. Bola pozmenená systémová oblasť, napríklad jej veľkosť alebo kapacita jednotky. 33

38 Kapitola 4. Riešenie problémov Iné problémy Počítač nereaguje. Ak chcete vypnúť počítač, stlačte a podržte tlačidlo zap./ vyp. na 4 sekundy alebo viac. Ak sa počítač napriek tomu nereaguje, odpojte sieťový adaptér. Počítač sa mohol uzamknúť pri prechode do režimu spánku počas komunikácie. Pokiaľ pracujete v sieti, vypnite časovač režimu spánku. Počítač sa nespustil z požadovaného zariadenia. Pripojené externé zariadenie nefunguje. Otvorte ponuku Boot (Zavedenie) v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS. Skontrolujte, či je možnosť UEFI v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS nastavená tak, aby sa počítač spúšťal z požadovaného zariadenia. Zároveň skontrolujte, či je zariadenie, z ktorého sa počítač spúšťa, povolené. V ponuke Boot (Zavedenie) v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS skontrolujte, či je zariadenie zaradené do zoznamu EFI. Pri vypnutom počítači stlačte tlačidlo Novo a vyberte, z ktorého zariadenia sa má počítač spustiť. Pokiaľ je počítač zapnutý, nepripájajte ani neodpájajte žiadne káble externých zariadení, okrem káblov USB. V opačnom prípade by ste mohli počítač poškodiť. Pri používaní externých zariadení s vysokou spotrebou energie, napríklad externej optickej jednotky USB, používajte sieťový adaptér externého zariadenia. V opačnom prípade zariadenie nebude rozpoznané alebo sa systém môže vypnúť. 34

39 Príloha. CRU pokyny Poznámky: Obrázky použité v tejto prílohe sú pre model Lenovo G510s Touch, pokiaľ nie je uvedené inak. Nasledujúci postup modernizácie a výmeny zariadení sa môže medzi modelmi G410s Touch a G510s Touch mierne líšiť. Pred výmenou akéhokoľvek zariadenia skontrolujte, či ste vybrali batériu. Výmena batérie Poznámka: Používajte iba batériu dodanú spoločnosťou Lenovo. Iné batérie by sa mohli vznietiť alebo vybuchnúť. Pri výmene batérie postupujte nasledovne: 1 Vypnite počítač. Odpojte sieťový adaptér a všetky káble od počítača. 2 Zatvorte displej počítača a prevráťte počítač. 3 Odomknite manuálnu západku a. Posuňte pružinovú západku do odomknutej polohy b, čím sa batéria vysunie. Nadvihnite vnútorný okraj batérie, zatiaľ čo sa opiera o vonkajší okraj c. Batériu vyberte jej vysunutím vo vyznačenom smere d. Poznámka: Batériu nevyklápajte o viac ako 45 stupňov, mohla by sa poškodiť. 4 Nainštalujte plne nabitú batériu. 5 Posuňte manuálnu západku batérie do uzamknutej polohy. 6 Prevráťte počítač do pôvodnej polohy. 7 Pripojte sieťový adaptér a všetky káble k počítaču. d c a d b 35

40 Príloha. CRU pokyny Výmena pamäte Veľkosť pamäte svojho počítača môžete zväčšiť nainštalovaním nízkonapäťovej pamäte s trojitým synchrónnym dynamickým náhodným prístupom s dvojnásobnou rýchlosťou prenosu údajov (DDR3L SDRAM) k dispozícii ako voľba do štrbiny na vloženie pamäte vášho počítača. Pamäte DDR3L SDRAM dostať s rôznymi kapacitami. Poznámka: Používajte len typy pamätí podporované vaším počítačom. Ak nesprávne nainštalujete voliteľnú pamäť, alebo ak nainštalujete nepodporovaný typ pamäte, pri pokuse o spustenie počítača zaznie výstražné pípnutie. Inštaláciu pamäte DDR3L SDRAM vykonajte nasledovne: 1 Dotknite sa kovového stola alebo uzemneného kovového objektu, aby ste redukovali akúkoľvek statickú elektrinu vo svojom tele, ktorá by mohla pamäť DDR3L SDRAM poškodiť. Nedotýkajte sa okraja s kontaktmi na DDR3L SDRAM. 2 Vypnite počítač. Odpojte sieťový adaptér a všetky káble od počítača. 3 Zatvorte displej počítača a prevráťte počítač. 4 Znova vyberte batériu. 5 Odstráňte kryt jednotky pevného disku/pamäte/jednotky centrálneho procesora/ štrbiny na kartu bezdrôtovej siete LAN. a. Uvoľnite skrutky zaisťujúce kryt priehradky a. b.demontujte kryt priehradky b. a a b a 36

41 Príloha. CRU pokyny 6 Ak sú v štrbine na vloženie pamäte už nainštalované dve pamäte DDR3L SDRAM, vyberte jednu z nich, aby ste urobili miesto na novú, a to súčasným vytlačením západiek na oboch okrajoch zásuvky. Starú pamäť DDR3L SDRAM uschovajte na použitie v budúcnosti. b a a 7 Zarovnajte západku na pamäti DDR3L SDRAM s výčnelkom na zásuvke a opatrne zasuňte pamäť DDR3L SDRAM do zásuvky pod 30 až 45 uhlom. 8 Zatlačte pamäť DDR3L SDRAM do vnútra zásuvky, až kým sa západky na oboch okrajoch zásuvky nezatlačia do zatvorenej polohy. b a 9 Po zarovnaní pripojovacích spôn so zodpovedajúcimi štrbinami nasaďte kryt priehradky. 0 Nainštalujte a utiahnite skrutky. A Nainštalujte batériu. B Prevráťte počítač do pôvodnej polohy. C Znovu pripojte sieťový adaptér a všetky káble k počítaču. 37

42 Príloha. CRU pokyny Poznámka: Ak sa v počítači, ktorého servis vykonávate, nachádza len jedna pamäť DDR3L SDRAM, karta musí byť nainštalovaná do štrbiny SLOT-0 ( : spodná štrbina) a nie do štrbiny SLOT-1 ( : horná štrbina). b Na kontrolu správneho nainštalovania pamäte DDR3L SDRAM vykonajte nasledovné: 1 Zapnite počítač. 2 Počas spúšťania stlačte klávesy Fn + F2. Otvorí sa obrazovka Pomôcka nastavenia systému BIOS. Položka System Memory (Systémová pamäť) zobrazuje celkovú kapacitu pamäte nainštalovanej vo vašom počítači. a 38

43 Príloha. CRU pokyny Výmena karty bezdrôtovej siete LAN Pri výmene karty bezdrôtovej siete LAN postupujte nasledovne: 1 Vypnite počítač. Odpojte sieťový adaptér a všetky káble od počítača. 2 Zatvorte displej počítača a prevráťte počítač. 3 Vyberte batériu. 4 Odstráňte kryt jednotky pevného disku/pamäte/jednotky centrálneho procesora/ štrbiny na kartu bezdrôtovej siete LAN. 5 Odpojte dva káble bezdrôtovej siete LAN (jeden čierny, jeden biely) a. 1 Poznámka: Karta bezdrôtovej siete LAN môže mať vo vybraných modeloch iba jeden kábel (čierny). 6 Odskrutkujte skrutku, ktorá drží kartu bezdrôtovej siete LAN b. 2 39

44 Príloha. CRU pokyny 7 Vyberte kartu bezdrôtovej siete LAN c. 3 8 Nainštalujte novú kartu bezdrôtovej siete LAN. 9 Nainštalujte a utiahnite skrutku. 0 Pripojte dva káble bezdrôtovej siete LAN (jeden čierny, jeden biely). Poznámka: Pri inštalácii karty bezdrôtovej siete LAN: Pri modeloch s kartou bezdrôtovej siete LAN, ktorá má dva káble: Pripojte čierny kábel (MAIN) do konektora označeného M(MAIN). Pripojte biely kábel (AUX) do konektora označeného A(AUX). Pri modeloch s kartou bezdrôtovej siete LAN, ktorá má iba jeden kábel, pripojte čierny kábel (MAIN) do konektora označeného M(MAIN). A Nainštalujte kryt priehradky a utiahnite skrutky. B Nainštalujte batériu. C Prevráťte počítač do pôvodnej polohy. D Znovu pripojte sieťový adaptér a všetky káble k počítaču. 40

45 Príloha. CRU pokyny Vybratie optickej jednotky Pri vyberaní optickej jednotky postupujte nasledovne: 1 Odstráňte kryt jednotky pevného disku/pamäte/jednotky centrálneho procesora/ štrbiny na kartu bezdrôtovej siete LAN. 2 Odskrutkujte skrutku znázornenú na obrázku a. 3 Opatrne vytiahnite optickú jednotku b. a b Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam CRU (používateľom vymeniteľných jednotiek) pre váš počítač a informácie o tom, kde nájdete pokyny na ich výmenu. Prehľad nastavenia O O Používateľská príručka Sieťový adaptér Napájací kábel pre sieťový adaptér Batéria O O Pamäť O Karta bezdrôtovej siete LAN O Jednotka optického disku O 41

46 Ochranné známky Nasledujúce označenia sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lenovo registrované na Slovensku a v ďalších krajinách. Lenovo OneKey Microsoft a Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu predstavovať ochranné známky alebo značky služieb iných subjektov. 42

47

48 sk-sk Rev. AA00 Lenovo China 2013

Y40Y50 UG SK

Y40Y50 UG SK Lenovo Používateľská príručka Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy obsiahnuté v príručkách skôr, než počítač použijete. Poznámky Pred použitím výrobku si najskôr prečítajte dokument Sprievodca

Podrobnejšie

Yoga IBR UserGuide

Yoga IBR UserGuide Lenovo Yoga 300-11IBR Používateľská príručka Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy obsiahnuté v príručkách skôr, než počítač použijete. Poznámky Pred používaním si nezabudnite najprv prečítať

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté

Podrobnejšie

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers KRÁTKA REFERENČNÁ PRÍRUČKA Inštalácia ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Základné požiadavky...1 3. Inštalácia Ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Pred inštaláciou...2

Podrobnejšie

Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka

Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Mini-Tower pohľad spredu a zozadu Obrázok 1. Pohľad

Podrobnejšie

Ponuka Štart

Ponuka Štart Mária Kostková Obsah Na čo slúži Umiestnenie ponuky Štart Základné časti ponuky Štart Prístup k priečinkom nastaveniam k programom Pri spustení Príslušenstvo Ovládací panel Na čo slúži vstup k programom,

Podrobnejšie

Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka

Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka Prehliadka prenosného počítača Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.

Podrobnejšie

Microsoft Surface Studio úvodná príručka

Microsoft Surface Studio úvodná príručka Microsoft Surface Studio úvodná príručka Rôzne režimy používania zariadenia Surface Studio Začíname používať zariadenie Surface Studio 1. Zapojte napájací kábel do zariadenia Surface Studio a do zásuvky.

Podrobnejšie

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Obsah balenia 1 Čítačka elektronických kníh 2 Ochranné puzdro 3 Slúchadlá do uší 4 USB kábel 5 Stručný návod 6 Záručný list Popis hlavnej jednotky 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Podrobnejšie

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom

MacBook Pro Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MaBook Pro Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

Správa napájania Používateľská príručka

Správa napájania Používateľská príručka Správa napájania Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté v

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

Prevodník USB/20mA

Prevodník USB/20mA PREVODNÍK USB / 20mA DX5220 obj. č. K4133 Návod na obsluhu Námestovo, september 2006 A0881.doc 06/2007 Obsah 1. ÚVOD...2 2. OBSLUHA ZARIADENIA...2 2.1. POPIS PREVODNÍKA... 2 2.2. INŠTALÁCIA OVLÁDAČA...

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informácie o nastavení a funkciách O upozorneniach VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti. Vostro 3300 Pohľad spredu 18 17

Podrobnejšie

Správa napájania Používateľská príručka

Správa napájania Používateľská príručka Správa napájania Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation

Podrobnejšie

Inspiron Gaming Servisná príručka

Inspiron Gaming  Servisná príručka Inspiron 15 7000 Gaming Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-7567 Regulačný model: P65F Regulačný typ: P65F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA OBSAH RÝCHLE SPUSTENIE RÝCHLE SPUSTENIE OBSAH 1. RÝCHLE SPUSTENIE 1 Rýchle spustenie 02 2 Displej 03 3 Tlačidlá 04 4 Obsluha

Podrobnejšie

HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HERNÁ KLÁVESNICA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HERNÁ ÚVOD Ďakujeme, že ste si zakúpili hernú klávesnicu Viper V730. Táto klávesnica je vybavená mechanickými spínačmi Kailh Brown pre plynulý lineárny pocit a tichú

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

Inspiron Servisná príručka

Inspiron Servisná príručka Inspiron 15 3000 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-3565 Regulačný model: P63F Regulačný typ: P63F003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú

Podrobnejšie

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a ich funkcie 1 Montáž 1.1 Pripojenie káblov JP / LK: Prepínač typu ovládania zámku, interným napájaním / ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Podrobnejšie

ThinkCentre M720t – Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru

ThinkCentre M720t – Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru ThinkCentre M720t Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru Typy počítačov Energy Star: 10SQ, 10SR, 10SS, 10TQ, 10U4 a 10U5 Poznámka: Pred použitím týchto informácií podpory a produktu, na ktorý

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je vybavený veľmi presným teplotným a vlhkostným snímačom. Hlavnými prednosťami záznamníka sú vysoká presnosť, krátky

Podrobnejšie

Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu?

Ako si mám nainštalovať nový upgrade z Internetu? Pri sťahovaní verzií z Internetu je možné postupovať nasledovnými spôsobmi: Inštalácia upgrade (aktualizácie) z internetu priamo cez program Olymp Ak máte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Olymp,

Podrobnejšie

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejši

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejši RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete v pôvodnej anglickej príručky.

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

Vostro 3750 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3750 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3350/3450/3550/3750 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Pohľad spredu a zozadu Vostro 3350 Obrázok

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa Platnosť licencie: VRP licencia je viazaná na DKP firmy (daňový kód pokladnice pridelený finančnou správou). Jednu licenciu

Podrobnejšie

Inspiron v 1 Servisná príručka

Inspiron v 1 Servisná príručka Inspiron 13 5000 2 v 1 Servisná príručka Regulačný model: P69G Regulačný typ: P69G001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

Podrobnejšie

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel, Celeron,

Podrobnejšie

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia skener Držiaky negatívov / filmov Držiak formátu Super8 Držiak formátu 110 Podavač diapozitívov Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie negatívu

Podrobnejšie

Úvodná príručka Prenosný počítač HP

Úvodná príručka Prenosný počítač HP Úvodná príručka Prenosný počítač HP Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe

Podrobnejšie

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Obsiahnuté príslušenstvo Napájací kábel 120 V Napájací kábel 230 V Ethernetový kábel (2 m) Mini jack do adaptéra Toslink Bezdrôtový sieťový hudobný prehrávač

Podrobnejšie

Obsah tejto príručky Microsoft Prechod na program Access 2010 z programu Access 2003 Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od prog

Obsah tejto príručky Microsoft Prechod na program Access 2010 z programu Access 2003 Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od prog Obsah tejto príručky Vzhľad programu Microsoft Access 2010 sa výrazne odlišuje od programu Access 2003, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať pracovať čo najrýchlejšie.

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Microsoft Word - Smart 8 Manuál [sk].docx

Microsoft Word - Smart 8 Manuál [sk].docx Užívateľská príručka terminál SMART 8 (APOS A8) Obsah 3. Vzhľad platobného terminálu SMART 8 (APOS A8) 3.1 Funkcia klávesnice 4. Užívanie terminálu 4.1 Zapnutie / Vypnutie terminálu 4.2 Čítanie kariet

Podrobnejšie

ŤAHÁK PRAKTICKÁ ČASŤ Prerekvizity: LINUX: WINDOWS: Inštalácia Oracle VirtualBoxu a vytvorenie virtuálneho stroja /návod nižšie/ Operačný system Window

ŤAHÁK PRAKTICKÁ ČASŤ Prerekvizity: LINUX: WINDOWS: Inštalácia Oracle VirtualBoxu a vytvorenie virtuálneho stroja /návod nižšie/ Operačný system Window ŤAHÁK PRAKTICKÁ ČASŤ Prerekvizity: LINUX: WINDOWS: Inštalácia Oracle VirtualBoxu a vytvorenie virtuálneho stroja /návod nižšie/ Operačný system Windows, na verzii nezáleží 1. Linux Návod na inštaláciu

Podrobnejšie

Súhrnné špecifikácie

Súhrnné špecifikácie Dell Inspiron 560/570: Komplexné technické údaje Tento dokument ponúka informácie, ktoré by ste mohli potrebovať pri nastavovaní, aktualizovaní ovládačov a inovovaní počítača. POZNÁMKA: Ponuka sa môže

Podrobnejšie

XPS 15 Servisná príručka

XPS 15  Servisná príručka XPS 15 Servisná príručka Model počítača: XPS 9550 Regulačný model: P56F Regulačný typ: P56F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie

Podrobnejšie

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc.

Podrobnejšie

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC Skonvertovanú zálohu Windows 7 x32 spustíme pomocou produktu Virutal PC. Vo Virtual PC vytvoríme novú virtuálnu mašinu s preddefinovanými parametrami a ako zdrojový disk použijeme našu skonvertovanú zálohu

Podrobnejšie

Obsah:

Obsah: Užívateľská príručka pre antidialer program OPTIMACCESS DIAL 3 1 OBSAH 1. PROGRAM OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2. INŠTALÁCIA PROGRAMU OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2.1. Postup inštalácie... 3 2.2. Možné problémy

Podrobnejšie

Príručka Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) Túto príručku použite v prípade problémov aleb

Príručka Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) Túto príručku použite v prípade problémov aleb Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok. Táto pomoci je dostupná aj vo formáte PDF, ktorý sa dá stiahnuť tu. Začíname Ako vám môže poslúžiť funkcia BLUETOOTH Informácie o hlasových oznamoch

Podrobnejšie

SK11943 Prvé vydanie December 2016 Elektronická príručka

SK11943 Prvé vydanie December 2016 Elektronická príručka SK11943 Prvé vydanie December 2016 Elektronická príručka Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

Podrobnejšie

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd 10022715 Inšpekčná kamera Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené

Podrobnejšie

AR-5726/5731 Operation-Manual Software SK

AR-5726/5731 Operation-Manual Software SK INŠTALÁCIA SOFTWARE DIGITÁLNY MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PRED INŠTALÁCIOU INŠTALÁCIA SOFTVÉRU PRIPÁJANIE K POČÍTAČU KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE RIEŠENIE PROBLÉMOV Strana.....................

Podrobnejšie

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK ASB-12150U, ASB-15180U BI-AMP AKTÍVNA REPROSÚSTAVA S USB/SD/MP3 PREHRÁVAČOM NÁVOD NA POUŽITIE POPIS - Bi-amp aktívna reprosústava s mimoriadne odolnou polypropylénovou ozvučnicou. - USB/SD/MP3 prehrávač

Podrobnejšie

Inspiron Nastavenie a technické údaje

Inspiron Nastavenie a technické údaje Inspiron 3268 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 3268 Regulačný model: D13S Regulačný typ: D13S002 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

Inspiron in-1 Servisná príručka

Inspiron in-1 Servisná príručka Inspiron 15 5000 2-in-1 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-5578 Regulačný model: P58F Regulačný typ: P58F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? a) vstupno - výstupné b) vstupné c) výstupné Otázka č.2: Aké zariadenie

Podrobnejšie

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s operačným systémom a kancelárskym balíkom 1 kus Procesor

Podrobnejšie

Inspiron Nastavenie a technické údaje

Inspiron Nastavenie a technické údaje Inspiron 11 3000 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 11 3162 Regulačný model: P24T Regulačný typ: P24T001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie,

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1-

Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1- Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1- Návod pre užívateľa!!!!!!*****pred použitím tlačiarne si, pozorne prečítajte návod!*****!!!!!! 1. Bezpečnostné

Podrobnejšie

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote Pripojenie sa na vzdialenú plochu - podrobný popis, ako sa pripojiť k vzdialenej ploche. Ovládanie vzdialenej plochy - vysvetlenie všetkých funkcií, ktoré možno využiť pri ovládaní vzdialenej plochy. Pripojenie

Podrobnejšie

Microsoft Word - EVO_rychly_start_v1.1

Microsoft Word - EVO_rychly_start_v1.1 Rýchly štart EVO systému (ver 1.1) http://evo.caltech.edu EVO - SK TEAM 11.10.2009 Kontakt: evosupport@vrvs.org V tomto dokumente si popíšeme rýchly návod ako začať pracovať so systémom EVO. Podrobný návod

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - BBL125_227_229_Multilingual_User_Manuel_SK.doc

Microsoft Word - BBL125_227_229_Multilingual_User_Manuel_SK.doc 1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BBL125/227/229 Aplikácia BeeWi SmartPad Ďakujeme vám za zakúpenie inteligentné žiarovky Smart LED Color Bulb od BEEWI. Prečítajte si prosím nasledujúce pokyny

Podrobnejšie

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu 1. Ako zistiť či je mobil vhodný na používanie DigiDown GO Vzhľadom na rôznorodosť výrobcov mobilných telefónov, rôznorodosť systémov

Podrobnejšie

Manuál aplikácie eoev

Manuál aplikácie eoev Manuál aplikácie eoev Obsah Zmeny v dokumente... 3 Informácie o aplikácii... 4 Určenie... 4 Funkcie... 4 Požiadavky... 4 Inštalácia aplikácie... 5 Používanie aplikácie... 6 Spustenie... 6 Popis hlavného

Podrobnejšie

Inspiron All-in-One Nastavenie a technické údaje

Inspiron All-in-One  Nastavenie a technické údaje Inspiron 24 3000 All-in-One Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 24-3477 Regulačný model: W21C Regulačný typ: W21C001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité

Podrobnejšie

Inspiron All-in-One Nastavenie a technické údaje

Inspiron All-in-One Nastavenie a technické údaje Inspiron 22 3000 All-in-One Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 22-3275 Regulačný model: W19B Regulačný typ: W19B002 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité

Podrobnejšie

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj Auna Weimar Návod na použitie 10026418-10026419 Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické a funkčné požiadavky.

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk ŠKODA CONNECT REGISTRÁCIA A AKTIVÁCIA Portál Connect Využívanie online služieb ŠKODA Connect vyžaduje predchádzajúcu registráciu používateľa a vozidla na internetovej stránke portálu Connect, ako aj aktiváciu

Podrobnejšie

Notebook Inspiron   2 v 1 Nastavenie a technické údaje

Notebook Inspiron   2 v 1 Nastavenie a technické údaje Notebook Inspiron 17 7000 2 v 1 Nastavenie a technické údaje Model počítača: Inspiron 17-7773 Regulačný model: P30E Regulačný typ: P30E001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité

Podrobnejšie

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19 Čiastková kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.61 uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z-005.10.1024.06 v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z,z.

Podrobnejšie

Návod na použitie služby tv do vrecka

Návod na použitie služby tv do vrecka Návod na použitie služby tv do vrecka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv do vrecka. Vašu TV budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou aplikáciou.

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa 1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru 1. Aplikácie potrebné pre fungovanie VRP pokladnice sú predinštalované v zariadení.

Podrobnejšie

Používateľská príručka k jednotke Mini

Používateľská príručka k jednotke Mini Používateľská príručka k jednotke Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v Spojených štátoch

Podrobnejšie

SK12415 Prvé vydanie / Apríl 2017 Elektronická príručka

SK12415 Prvé vydanie / Apríl 2017 Elektronická príručka SK12415 Prvé vydanie / Apríl 2017 Elektronická príručka Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

Podrobnejšie

tv2go_pouzivatelska_prirucka

tv2go_pouzivatelska_prirucka Interaktívne funkcie tv2go Používateľská príručka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv2go. Vašu tv2go budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou

Podrobnejšie

Dell Vostro 15 – 3546 Príručka majiteľa

Dell Vostro 15 – 3546 Príručka majiteľa Dell Vostro 15 3546 Príručka majiteľa Regulačný model: P45F Regulačný typ: P45F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.

Podrobnejšie

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Všetky práva vyhradené. Google je ochranná známka spoločnosti

Podrobnejšie

PS3010HB

PS3010HB AX-3010H Viacúčelový spínaný napájací zdroj Užívateľská príručka Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste pre rýchle použitie v prípade potreby. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové

Podrobnejšie

Microsoft Word - Navod Carneo Cyberbot SK.docx

Microsoft Word - Navod Carneo Cyberbot SK.docx Návod na obsluhu CARNEO Cyberbot WIFI SK Aplikáciu "CloudRover4" možete nájsť na Apple APP Store alebo Android Market. Môžete tiež oskenovať nasledujúci QR kód pre inštaláciu aplikácie. Používateľ Android

Podrobnejšie

Úvodná príručka

Úvodná príručka Úvodná príručka Ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti HP nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Podrobnejšie

Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0

Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0 Úvodná príručka SLOVENSKY CEL-SW2QA2R0 Obsah balenia Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu. Fotoaparát

Podrobnejšie

Slovenská príručka zoznam: Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky Str. 2 - Prehľad rozloženie klávesnice Str. 3 -Inštalácia a technická podpora

Slovenská príručka zoznam: Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky Str. 2 - Prehľad rozloženie klávesnice Str. 3 -Inštalácia a technická podpora Slovenská príručka zoznam: Str. - Obsah balenia a systémové požiadavky Str. 2 - Prehľad rozloženie klávesnice Str. 3 -Inštalácia a technická podpora Str. 4-Používanie Str. 6-Nastavenie Str. 0 - Makrá Str.

Podrobnejšie

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská príručka pre opravný termín EČ a PFIČ Máj 2019 Obsah 1. ZÁKLADNÉ POKYNY... 3 2. ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 KONTROLA A ZMENA ÚDAJOV... 4 2.2 ZMENA

Podrobnejšie

SK12712 Prvé vydanie / August 2017 Elektronická príručka

SK12712 Prvé vydanie / August 2017 Elektronická príručka SK12712 Prvé vydanie / August 2017 Elektronická príručka Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia

Podrobnejšie

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené diaľkové ovládanie Podpora kariet microsdhc

Podrobnejšie

ASUS Miracast Dongle Elektronická príručka SK9364

ASUS Miracast Dongle Elektronická príručka SK9364 Elektronická príručka SK9364 SK9364 Revidované vydanie V2 Máj 2014 Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez

Podrobnejšie