ETA-08_0205_BOLIX W_sk.cdr

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ETA-08_0205_BOLIX W_sk.cdr"

Prepis

1

2

3 Strana 3 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného PODROBNÉ PODMIENKY 1 Charakteristika výrobku Zložený systém tepelnej izolácie s omietkovými maltami BOLIX W (ďalej len ETICS) je projektovaný a konštruovaný v súlade so smernicou vypracovanou výrobným závodom uchovávanou v Technickom skúšobnom ústave stavebnom. ETICS je vyhotovovaný na stavenisku a pozostáva z nižšie uvedených komponentov, ktoré sú vyrábané v závode výrobca alebo subdodávateľov. Za ETICS zodpovedá výrobný závod. ETICS zahŕňa prefabrikovaný tepelný izolant vyrobený z minerálnej vlny (MW), ktorý sa lepí alebo mechanicky upevňuje na stenu. Spôsoby upevňovania k podkladu a príslušné komponenty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tepelný izolant je pokrytý povrchovou vrstvou zloženou z jednej alebo viacerých vrstiev (zhotovených na stavbe), z ktorých jedna obsahuje armovaciu mriežku. Povrchová vrstva sa nanáša priamo na izolačné dosky bez akýchkoľvek vzduchových medzier alebo medzivrstiev. ETICS obsahuje aj pomocný materiál opísaný v ETAG 004, p Pomocný materiál musí byť používaný v súlade s pokynmi výrobcu. Zložky Spotreba (kg/m²) Tabuľka 1 Hrúbka (mm) Tepelnoizolačný výrobok a spôsob upevnenia Systém lepenia: úplné lepenie alebo úplné lepenie s dodatočným mechanickým upevnením (plocha lepenia nesmie byť menšia ako 100%): musia byť zohľadňované národné aplikačné dokumenty. Tepelnoizolačný výrobok minerálna vlna (MW) lamelové dosky podľa EN 13162, pozri prílohu 1 vlastnos Lepidlá BOLIX WM suchá zmes na báze cementu, vyžaduje si dodanie vody v objeme 0,2 0,22 l/kg; BOLIX ZW suchá zmes na báze cementu, vyžaduje si dodanie vody v objeme 0,19 0,22 l/kg; ~ 5,0 1 (suchá zmes) ~ 5,0 1 (suchá zmes) Mechanicky pripevnený systém s doplňujúcim lepením: podľa pokynov výrobcu nesmie byť plocha lepenia nesmie byť menšia ako 40%): musia byť zohľadňované národné aplikačné dokumenty. Tepelnoizolačný výrobok: minerálna vlna (MW) bežné dosky podľa EN 13162, pozri prílohu 1 vlastnos Mechanické kotviace prvky pozri prílohu 1 vlastnosti 1 platí pre úplne lepený systém

4 Strana 4 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Zložky Spotreba (kg/m²) Hrúbka (mm) Tepelnoizolačný výrobok a spôsob upevnenia Doplňujúce lepidlá BOLIX WM suchá zmes na báze cementu, vyžaduje si dodanie vody v objeme 0,2 0,22 l/kg; BOLIX ZW suchá zmes na báze cementu, vyžaduje si dodanie vody v objeme 0,19 0,22 l/kg; ~ 5,0 1 (suchá zmes) ~ 5,0 1 (suchá zmes) 1 platí pre úplne lepený systém Armovacie vrstvy BOLIX WM suchá zmes na báze cementu, vyžaduje si dodanie vody v objeme 0,2 0,22 l/kg; ~ 5,0 1 (suchá zmes) 3,0 5,0 Štandardné sklotextilné mriežky, pozri prílohu 2 vlastnosti Sklotextilné mriežky VERTEX R117 A 101 (AKE 145A) hmotnosť 147 g/m2 ST /7 hmotnosť 165 g/m2 Základné nátery pod omietkové malty BOLIX O zloženie: voda, styrénovo akrylátové spojivo, aditíva tekutá zmes pripravená na použitie s minerálnymi a akrylátovými omietkami BOLIX OP zloženie: voda, styrénovoakrylátové spojivo, minerálne plnivá, aditíva tekutá zmes pripravená na použitie s minerálnymi a akrylátovými omietkami BOLIX SG zloženie: voda, styrénovoakrylátové spojivo, silikátové spojivo, aditíva tekutá zmes pripravená na použitie so silikátovými omietkami BOLIX SG kolor zloženie: voda, styrénovoakrylátové spojivo, minerálne plnivá, silikátové spojivo, aditíva zmes pripravená na použitie so silikátovými omietkami BOLIX SIG zloženie: voda, styrénovoakrylátové spojivo, silikónová živica, aditíva tekutá zmes pripravená na použitie so silikónovými a silikónovoakrylátovými omietkami BOLIX SIG kolor zloženie: voda, styrénovoakrylátové spojivo, silikónová živica, minerálne plnivá, aditíva tekutá zmes pripravená na použitie so silikónovými a silikónovoakrylátovými omietkami 0,10 do 0,15 0,25 do 0,40 0,10 do 0,20 0,25 do 0,40 0,10 do 0,20 0,25 do 0,40 Omietky Silikónové omietky zloženie: voda, silikónová živica, styrénovo akrylátové spojivo, piesok, minerálne plnivá, aditíva zmes pripravená na použitie BOLIX SIT 1,5 KA zrnitosť 1,5 mm; zatieraná štruktúra BOLIX SIT 2 KA zrnitosť 2,0 mm; zatieraná štruktúra BOLIX SIT 2 R zrnitosť 2,5 mm; ryhovaná štruktúra 2,0 do 2,5 2,5 do 3, 0 3,0 do 3,5 v závislosti od zrnitosti

5 Strana 5 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Minerálne omietky zloženie: piesok, cement, vápenné plnivo, syntetická živica, aditíva suchá zmes, vyžaduje si dodanie vody v objeme 0,17 0,24 l/kg; BOLIX MP KA 15 zrnitosť 1,5 mm; zatieraná štruktúra BOLIX MP KA 20 zrnitosť 2,0 mm; zatieraná štruktúra BOLIX MP KA 30 zrnitosť 3,0 mm; zatieraná štruktúra BOLIX MP R 25 zrnitosť 2,5 mm; ryhovaná štruktúra 2,2 do 3, 0 3,0 do 3,5 3,0 do 4,0 3,0 do 3,5 BOLIX MP KA 15 na natieranie zrnitosť 1,5 mm; zatieraná štruktúra 2,2 do 3, 0 v závislosti od zrnitosti BOLIX MP R 25 na natieranie zrnitosť 2,5 mm; ryhovaná štruktúra 3,0 do 3,5 Silikátové omietky zloženie: voda, silikátové spojivo, styrénovo akrylátové spojivo, piesok, minerálne plnivá, aditíva zmes pripravená na použitie; BOLIX S 1 KA zrnitosť 1,0 mm; zatieraná štruktúra 1,8 do 2,2 BOLIX S 1,5 KA zrnitosť 1,5 mm; zatieraná štruktúra BOLIX S 2 KA zrnitosť 2,0 mm; zatieraná štruktúra 2,5 do 3,0 3,0 do 3,5 v závislosti od zrnitosti BOLIX S 2 R zrnitosť 2,5 mm; ryhovaná štruktúra 3,0 do 3,5 Základné nátery BOLIX SG zloženie: voda, styrénovo akrylátové spojivo, silikátové spojivo, aditíva tekutá zmes pripravená na použitie s BOLIX SZ BOLIX SIG zloženie: voda, styrénovo akrylátové spojivo, silikónová živica, aditíva tekutá zmes pripravená na použitie s BOLIX SIL 0,10 do 0,20 0,10 do 0,20 Dekoračne nátery (fasádne farby) BOLIX SZ používaná povinne s omietkami na natieranie, prípadne s inými omietkami zloženie: styrénovoakrylátové spojivo, silikátové spojivo, aditíva, minerálne plnivá tekutá zmes pripravená na použitie BOLIX SIL používaná povinne s omietkami na natieranie, prípadne s inými omietkami zloženie: styrénovoakrylátové spojivo, silikónová živica, aditíva, minerálne plnivá tekutá zmes pripravená na použitie 0,18 do 0,28 0,18 do 0,28 Doplňujúce materiály Doplňujúce materiály zostanú v rozsahu zodpovednosti výrobcu ETICS Kotviace prvky (dodatočné mechanické upevnenie), na ktoré sa vzťahuje ETA podľa ETAG Rozsah použitia v súlade s príslušným EAD ETICS je určený na použitie ako vonkajšia izolácia stien budov vyhotovených z murovaných prvkov (tehál, tvárnic, kameňa,..) alebo betónu (vylievaného na stavbe alebo v podobe prefabrikovaných panelov) s vrstvou omietky alebo bez.

6 Strana 6 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného ETICS sa môže používať na nových alebo jestvujúcich (modernizovaných) vertikálnych stenách. Môže sa používať aj na horizontálnych alebo naklonených povrchoch, ktoré nie sú vystavené pôsobeniu poveternostných podmienok. ETICS je vyhotovený z nenosných stavebných prvkov. Nemá priamy vplyv na statiku stien, ku ktorým je upev nený, môže však vplývať na ich životnosť zaistením zvýšenej ochrany proti poveternostným podmienkam. ETICS nie je určený na zaistenie utesnenia stavebných konštrukcií proti prieniku vzduchu. Ustanovenia tohto Európskeho technického posúdenia vychádzajú z predpokladaného 25 ročného obdobia používania ETICS, pod podmienkou, že požiadavky o podmienkach balenia, prepravy, uchovávania, zástavby, ako aj vhodného používania, údržby a opráv sú splnené. Východiská týkajúce sa obdobia používania nesmú byť interpretované ako záruka poskytovaná výrobcom alebo notifikačným orgánom ale ako informácia, ktorá môže byť využívaná pri výbere vhodného výrobku v súvislosti s predpokladaným, ekonomicky zdôvodneným obdobím používania objektu. Projektovanie, montáž, údržba a opravy musia zohľadňovať odporúčania uvedené v ETAG 004, b. 7 a musia byť vykonávané v súlade s požiadavkami národných predpisov. 3 Vlastnosti výrobku a metódy ich kontroly Vlastnos ETICS vzťahujúce sa na Základné požiadavky boli definované podľa ETAG 004. Vlastnos ETICS popísané v tomto bode sa vzťahujú na zatepľovacie systémy, ktoré majú komponenty zhodné s Prílohami Požiarna bezpečnosť (Základná požiadavka 2) Reakcia na oheň (ETAG 004, bod ) Zatepľovací systém ETICS BOLIX W: Lepiace malty: BOLIX WM, ZW MW dosky Armovacia vrstva: BOLIX WM Omietky BOLIX: MP i S i základný nátery BOLIX O, OP, BOLIX SG, SG kolor Dekoračné nátery): BOLIX SZ, BOLIX SIL (BOLIX SG i SIG) Najvyšší vyhlasovaný obsah organických látok 4,2 % Trieda A1 podľa EN ,3 % 3,5% 10% Vyhlasovaný obsah zhášajúcich látok v zložkách ukončovacej vrstvy Tabul ka 2 Trieda reakcie na oheň podľa EN % A2 s2, d0 Upozornenie: Európsky požiarny scenár nebol stanovený pre fasády. V niektorých členských štátoch klasifikácia podľa EN nemusí byť postačujúca na použitie výrobku na fasádach. Ak chcete splniť požiadavky národných predpisov, môžu sa požadovať dodatočné skúšky (skúšky vo väčšom rozsahu).

7 Strana 7 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Zatepľovací systém ETICS BOLIX W: Lepiace malty: BOLIX WM, ZW MW dosky Armovacia vrstva: BOLIX WM Omietky BOLIX SIT i základný nátery BOLIX SIG i SIG kolor Dekoračné nátery): BOLIX SZ, BOLIX SIL (BOLIX SG i SIG) Najvyšší vyhlasovaný obsah organických látok 4,2 % Klasa A1 Wg EN ,3 % 8% 10% Vyhlasovaný obsah zhášajúcich látok v zložkách ukončovacej vrstvy Trieda reakcie na oheň podľa EN % B s2, d0 INÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY NPD neoznačená vlastnosť Montáž a upevnenie Posúdenie reakcie na oheň vychádza zo skúšok, v ktorých bol použitý výrobok na tepelnú izoláciu (EPS) s hrúbkou 180 mm v prípade skúšok SBI podľa EN 13823, hrúbkou 60 mm v prípade skúšok podľa EN ISO a s najvyššou hustotou 17,9 kg/m 3, ako aj omietky s najvyšším obsahom organických zložiek. V prípade skúšok SBI podľa EN je ETICS upevňovaný priamo k podkladu (trieda A2 s1, d0) s hrúbkou 12 mm. V prípade skúšok podľa EN ISO sa vzorky neupevňujú k podkladu. Montáž ETICS bola vykonaná vlastníkom osvedčenia v súlade s pokynmi výrobcu (návod na montáž), s použitím jednej vrstvy sieťky zo skleného vlákna v prípade všetkých skúšaných vzoriek (bez ukladania na preložku). Vzorky boli prefabrikované a neobsahovali škáry. Skúšaný ETICS neobsahoval kotvy, pretože tieto nemajú vplyv na výsledok skúšok. 3.2 Hygiena a ochrana zdravia a životné prostredie (Základná požiadavka 3) Absorpcia vody (ETAG 004 bod ) Armovacia vrstva BOLIX WM: absorpcia vody po 1 h < 1,0 kg/m 2, absorpcia vody po 24 h < 0,5 kg/m 2. Ukončovacie vrstvy podľa tabuľky 3. Ukončovacia vrstva: armovacia vrstva BOLIX WM + omietka uvedená vedľa: Tabul ka 3 Absorpcia vody po 24 h < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 MP R X M P K A X SIT KA X S KA X

8 Strana 8 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Vodotesnosť (ETAG 004, bod ) Počas skúšky nedošlo ku žiadnej z nasledujúcich zmien: napučanie alebo olupovanie akejkoľvek vrstvy poškodenie alebo popraskanie na miestach spojov izolačných dosiek alebo upevňovacích líšt opadanie omietkového systému pukanie umožňujúce prienik vody do izolačnej vrstvy ETICS bol posúdený ako odolný voči tepelnovlhkostným cyklom. ETICS bol posúdený ako odolný proti vplyvu striedavého zmrazovania a rozmrazovania, pretože nasiakavosť základnej vrstvy a omietkového systému je menšia ako 0,5 kg/m2 po 24 h pri všetkých systémoch ETICS Nárazová pevnosť (ETAG 004, bod ) Ukončovacia vrstva: armovacia vrstva BOLIX WM + omietka uvedená vedľa: Tabul ka 4 Jednotlivá vrstva mriežky MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, MP R 25, MP KA 15 na maľovanie, MP R 25 na Kategória III maľovanie S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 R Kategória III S 2KA Kategória II SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R Kategória II Priepustnosť vodnej pary (ETAG 004, bod ) Tabul ka 5 Ukončovacia vrstva: armovacia vrstva WM BOLIX + omietacia vrstva uvedená vedľa: MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, MP R 25, MP KA 15 na maľovanie, MP R 25 na maľovanie S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R Rovnovážna hrúbka vrstvy vzduchu 1,0 m BOLIX OP + BOLIX MP R 25 + BOLIX SlG + BOLIX SIL: 0,2 5 m BOLIX OP + BOLIX MP R 25 + BOLIX SG + BOLIX SZ: 0,22 m BOLIX OP + BOLIX MP R 25: 0,1 8 m BOLIX O + MP KA 30: 0,22 m BOLIX SG + BOLIX S 2 KA: 0,20 m BOLIX SG + BOLIX S 2 KA + BOLIX SG + BOLlX SZ: 0,25 m BOLIX SlG + BOLIX SIT 2 KA: 0,43 m BOLIX SlG + BOLIX SIT 2 KA + BOLIX SlG + BOLIX SIL: 0,50 m s d Uvoľňovanie nebezpečných látok (ETAG 004, bod EOTA TR 034) Výrobca doručil písomné vyhlásenie o nebezpečných látkach orgánu technického posudzovania. Okrem ustanovení ETA súvisiacich s nebezpečnými látkami môžu platiť aj iné požiadavky vzťahujúce sa na ETICS, ktoré sa tejto problematiky týkajú (napr. transponovaná európska legislatíva a štátne predpisy, regulácie a administratívne predpisy). Kvôli dodržiavaniu požiadaviek Nariadenia (E Ú) č. 305/2011 musia byť tieto požiadavky splnené v každom prípade, v ktorom majú uplatnenie.

9 Strana 9 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Bezpečnosť používania (Základná požiadavka 4) Priľnavosť medzi armovacou vrstvou a výrobkom na tepelnú izoláciu (ETAG 004, bod ) Tabul ka 6 Priľnavosť medzi armovacou vrstvou a výrobkom na tepelnú izoláciu (MW bežné dosky) Armovacia vrstva V suchých podmienkach Po tepelno vlhkostných Po cykloch zamrazovania a cykloch na skúšobnej priečke rozmrazovania BOLIX WM < 0,08 M pa < 0,08 M pa skúšky nie sú vyžadované zničenie v MW zničenie v MW nakoľko cykly zamrazovania a rozmrazovania nie sú nevyhnutné Priľnavosť medzi lepiacou maltou /podložím i lepiacou maltou/ výrobkom na tepelnú izoláciu (ETAG 004, body a ) Lepiaca malta Priľnavosť medzi lepiacou maltou a podložím (betón) V suchých podmienkach 48 h ponorenia vo vode + 2 h sušenia pri (23 ± 2) C a (50 ± 5)% RH Tabul ka 7 48 h ponorenia vo vode 7 dní sušenia pri (23 ± 2) C a (50 ± 5)% RH B0LIX WM Betón 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa BOLIX ZW Betón 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa Priľnavosť medzi lepiacou maltou a výrobkom na tepelnú izoláciu (MW lamelové dosky) B0LIX WM BOLIX ZW Lepiaca malta MW lamelové dosky MW lamelové dosky V suchých podmienkach 48 h ponorenia vo vode + 2 h sušenia pri (23 ± 2) C a (50 ± 5)% RH 48 h ponorenia vo vode 7 dní sušenia pri (23 ± 2) C a (50 ± 5)% RH 0,08 MPa 0,03 MPa 0,08 MPa 0,08 MPa 0,03 MPa 0,08 MPa Priľnavosť medzi lepiacou maltou a výrobkom na tepelnú izoláciu (MW bežné dosky) B0LIX WM BOLIX ZW Lepiaca malta (MW bežné dosky) (MW bežné dosky) V suchých podmienkach 48 h ponorenia vo vode + 2 h sušenia pri (23 ± 2) C a (50 ± 5)% RH 48 h ponorenia vo vode 7 dní sušenia pri (23 ± 2) C a (50 ± 5)% RH < 0,08 MPa < 0,03 MPa <0,08 MPa zničenie v MW < 0,08 MPa < 0,03 MPa < 0,08 MPa zničenie v MW Plocha lepenia predstavuje najmenej 40 % v prípade bežných dosiek a 100 % v prípade lamelových dosiek

10 Strana 10 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Pevnosť upevnenia (ETAG 004, bod ) Skúška sa nevyžaduje, nakoľko ETICS spĺňa nasledovné kritériá E d N/m m Odolnosť proti zaťaženiu vetrom (ETAG 004, bod ) Odolnosť systému ETICS pro zaťaženiu vetrom R d sa vypočítava nasledujúcim spôsobom: R d = (R panel x n panel + R joint x n joint ) / g kde : n panel : počet príchytiek neumiestnených na stykoch dosiek (na m 2 ) n joint : počet príchytiek umiestnených na stykoch dosiek (na m 2 ) g: národný súčiniteľ bezpečnosti Príchytky, na ktoré sa vzťahujú nasledujúce hodnoty deformačnej sily Vlastnos štandardných dosiek z MW, na ktoré sa vzťahujú tieto hodnoty deformačnej sily Deformačná sila, kn Priemer taniera príchytky Hrúbka Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky Príchytky neumiestnené na stykoch dosiek (skúška vyvlečenia príchytiek), za sucha Príchytky neumiestnené na stykoch dosiek (skúška vyvlečenia príchytiek), za mokra Príchytky umiestnené na stykoch dosiek (statická skúška penového bloku) Mechanické príchytky podľa Prílohy 2 R panel R panel R joint Minimálna: Priemerná: Minimálna: Priemerná: Minimálna: Priemerná: 140 mm 50 mm 10 kpa Tabuľka 8 0,57 0,59 0,46 0,48 0,53 0,55 Uvedené hodnoty sa uplatňujú pri mechanických príchytkách podľa Prílohy 2 a všetkých iných, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky: sú zahrnuté v ETA podľa ETAG 014, priemer taniera 140 mm, pevnosť taniera 0,5 kn/mm, zaťaženie porušujúce tanier 1,23 kn, príchytky sú upevnené na povrchu izolačných dosiek Pevnosť v ťahu základná vrstva (ETAG 004, bod ) Požiadavka sa na systém nevzťahuje. 3.4 Ochrana pred hlukom (Základná podmienka 5) Hluková ochrana proti zvuku šíriacemu sa vetrom (ETAG 004, p ) Požiadavka sa na systém nevzťahuje. 3.5 Úspora energie a ochrana tepla (Základná podmienka 6) Tepelný odpor i súčiniteľ prechodu tepla (ETAG 004, 5.1.6) Súčiniteľ prechodu tepla steny pokrytej ETICS sa vypočítava v súlade s normou EN ISO 6946:

11 Strana 11 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného U c = U + c p n kde : c p n berie sa do úvahy, len ak je väčší ako 0,04 W/(m 2 K) U c: upravený súčiniteľ prechodu tepla celej steny pokrytej ETICS (W/(m 2 K)) n: počet rozperiek (cez tepelný izolant ) na m 2 c p: bodový súčiniteľ prechodu tepla pre rozperku. Nasledujúce hodnoty môžu byť zohľadnené v prípade, že nie sú uvedené v ETA pre rozperky : = 0,002 W/K pre rozperky s plastov ou skrutkou, skrutkou z nehrdzavejúcej ocele s poplastovanou hlavou a rozperky so vzduchovou medzerou nad hlav ou skrutky (c p n vynechané pri n < 20) = 0,004 W/K pre príchytky s rozperným kolíkom z galvanicky zinkovanej ocele s poplastovanou hlavou (c p n vynechané pri n < 10) = 0,008 W/K pre všetky ostatné príchytky (najhorší prípad) U: súčiniteľ prechodu tepla časti steny pokrytej ETICS ( bez tepelných mostov) (W/(m 2 K) definovaný nižšie: U = 1 : [R ETICS + R substrate + R se + R si] kde : R i: tepelný odpor izolantu (podľa vyhlásenia a vo vzťahu k EN 13162) w (m 2 K)/W R render: tepelný odpor povrchovej vrstvy (približne 0,02 w (m 2 K)/W alebo definovaný skúškou podľa EN alebo EN 12664) R substrate : tepelný odpor podkladovej steny (napr. betón, tehla) v (m 2 K)/W R se : odpor pri prechode tepla na vonkajšej strane v (m 2 K)/W R si: odpor pri pre chode tepla na vnútornej strane v (m 2 K)/W Hodnota súčiniteľa prechodu tepla každého tepelného izolantu musí byť definovaná v dokumentácií výrobcu spolu s rozsahom hrúbok dosiek. Navyše, pri mechanických príchytkách musí yť definovaný bodový súčiniteľ prechodu tepla v prípade, že ETICS zahŕňa mechanické upevnenie. 3.6 Primerané využívanie prírodných zdrojov (Základná požiadavka 7) Požiadavka sa na systém nevzťahuje 3.7 Aspekty súvisiace s pevnosťou a úžitkovosťou Priľnavosť po starnutí bola stanovená podľa ETAG 004, bod Ukončovacia vrstva: armovacia vrstva BOLIX WM + omietka uvedená vedľa Ukončovacia vrstva: armovacia vrstva BOLIX WM + omietka uvedená vedľa Tabuľka 9 Po tepelno vlhkostných cykloch MW bežné dosky MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, MP R < 0,08 MPa 25, MP KA 15 na maľovanie, MP R 25 na maľovanie zničenie v MW S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R < 0,08 MPa zničenie v MW SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R < 0,08 MPa zničenie v MW MW lamelové dosky MP KA 15, MP KA 20, MP KA 30, MP R > 0,08 MPa 25, MP KA 15 na maľovanie, MP R 25 na maľovanie S 1 KA, S 1,5 KA, S 2 KA, S 2 R > 0,08 MPa SIT 2 KA, SIT 1,5 KA, SIT 2 R > 0,08 MPa

12 Strana 12 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov (ďalej AVCP) vo vzťahu k formálnym východiskám V súlade s rozhodnutím 97/556/E S Európskej komisie a doplňujúcim Rozhodnutím 2001/596/E S sa uplatňujú systémy posudzovania a overovania nemennos parametrov (pozri : Príloha V Nariadenia (E Ú) č. 305/2011) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Výrobok Účel Úroveň alebo trieda (reakcia na oheň) Systém Tabuľka 10 Zložený systém tepelnej izolácie s omietkovými maltami (ETICS) pre vonkajšie steny podliehajúce protipožiarnym požiadavkám pre vonkajšie steny nepodliehajúce protipožiarnym požiadavkám A1 (1), A2 (1), B (1), C (1) 1 A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), 2+ D, E, (A1 to E) (3), F všetky 2+ (1) (2) (3) Výrobky/materiály, ktoré v jednoznačne definovanej a identifikovanej fáze výrobného procesu podliehajú modifikácii, ktorá zlepšuje klasifikáciu v rámci reakcie na oheň (napríklad dodaním nehorľavých prostriedkov alebo znížením obsahu organických látok) Výrobky/materiály nie zahrnuté odkazom (1) Výrobky/materiály, pre ktoré nie sú potrebné skúšky vzhľadom na reakciu na oheň (napr. výrobky/materiály triedy A1 v súlade s Rozhodnutím 96/603/EC Európskej komisie 5 Technické požiadavky nevyhnutné na implementáciu systému AVCP v súlade s príslušným EAD Technické požiadavky nevyhnutné na implementáciu systému AVCP Technického skúšobného ústavu stavebného. boli definované v Kontrolnom harmonograme V prípade typových skúšok musia byť výsledky skúšok uskutočnených ako časť posúdenia Európskeho technického posúdenia využité, pokým nedôjde k zmenám vo výrobnej línii alebo vo výrobnom podniku. V takých prípadoch sa musí nevyhnutný rozsah typových skúšok dohodnúť medzi Technickým skúšobným ústavom stavebným a notifikovanou osobou. Vydané Technickým skúšobným ústavom stavebným, Varšava dd/06/2014

13 Strana 13 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Továrensky vyrábane dosky z minerálnej vlny (MW) bežné a lamelové podľa EN Opis a vlastnosti MW lamelové dosky MW bežné dosky Reakcia na oheň EN Trieda A1 Tepelný odpor (m² K)/W Definovaný pri označení CE podľa EN Hrúbka EN 823 Rozmerová stálosť v určených teplotných a vlhkostných podmienkach EN 1604 Krátkodobá nasiakavosť vody čiastočným ponorením EN 1609 Dlhodobá nasiakavosť pri ponorení EN Priepustnosť vodnej pary (μ) EN Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky, za sucha EN 1607 Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky, zamokra (kpa) ETAG 004, p Namáhanie šmykom (MPa) EN Modul pružnosti (MPa) EN MWEN T5 MWEN TR80 MWEN TR (TR80) 50 (TR100) MWEN DS(TH) MWEN WS MWEN WL(P) 1 MWEN T4 MWEN T5 MWEN TR10 MWEN TR15 5 (TR10) 7,5 (TR15) 0,02 1,0 BOLIX W Príloha 1 Parametre tepelného izolantu k Eur ópskemu technickému posúdeniu ETA 08/0205

14 Strana 14 Európskeho technického posúdenia ETA 08/0205, vydaného Mechanické kotviace prvky Obchodný názov Priemer taniera (mm) Opis a mechanická odolnosť kotviaceho prvku proti vytrhnutiu z podkladu TERMOZ 8 N 140 ETA 03/0019 EJOT ejotherm STR U 140 ETA 04/0023 EJOT ejotherm NT U 140 ETA 05/0009 KOELNER KI 10N 140 ETA 07/0221 TERMOFIX CF ETA 07/0287 KOELNER TFIX 8M 140 ETA 07/0336 WKRĘTMET ŁTXØ ETA 08/0172 WKRĘTMET ŁMXØ ETA 08/0172 fischer termoz PN ETA 09/0171 FIXPLUGØ8 140 ETA 11/0231 FIXPLUGØ ETA 11/0231 WKTHERMØ8 140 ETA 11/0232 Navyše môže byť použitá každá mechanická príchytka, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky: je zahrnutá v ETA podľa ETAG 014, priemer taniera 140 mm, pevnosť taniera 0,5 kn/mm, zaťaženie porušujúce tanier 1,23 kn. Sklotextilné mriežky Odolnosť proti alkáliám Obchodný názov mriežky VERTEX R 117 A 101 ST /7 Opis štandardná mriežka veľkosť oka: 3,5 x 4,5 mm štandardná mriežka veľkosť oka: 3,0 x 3,5 mm Zvyšková pevnosť v ťahu po starnutí, N/mm Relatívna zvyšková pevnosť v ťahu po starnutí vo vzťahu k strednej hodnote pevnosti v stave dodávky, % ł 20 ł 50 ł 20 ł 50 BOLIX W Príloha 2 Parametre mechanických príchytiek. Parametre sklotextilných mriežok k Európskemu technickému posúdeniu ETA 08/0205

ETA_07_0110 BOLIX S.cdr

ETA_07_0110 BOLIX S.cdr Strana 2 Európskeho technického osvedčenia ETA 07/0110, vydaného 15/11/2017 1. Technický popis výrobku Výrobok BOLIX S je zložený systém tepelnej izolácie s omietkovými maltami (ďalej len ETICS) a zahŕňa

Podrobnejšie

ETA-16_0186_BOLIX MW_sk.cdr

ETA-16_0186_BOLIX MW_sk.cdr Member of 02676 Warsaw, POLAND Postępu Str. 9 Tel.: +48 22 843 74 21 Fax: +48 22 843 17 89 info@icimb.pl www.icimb.pl www.eota.eu European Technical Assessment ETA 16/0186 of 12/09/2017 General Part Technical

Podrobnejšie

R4238MPCPR

R4238MPCPR Vyhlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Podrobnejšie

EAD

EAD Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 040288-00-1201 Názov Prefabrikované tepelnoizolačné

Podrobnejšie

R4308JPCPR_SK

R4308JPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SMARTroof Norm, DDP B, FKD B, FKD RS, FKD RS C1, FKD RS C2, FRN, FLP, DDP-K, CLT C1 Thermal, CLT C2 Thermal, Core

Podrobnejšie

R4308LPCPR_SK

R4308LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, FPL-035, FPL-035 GVB, MPE, PTN, TP, FRK, FRV, FKD N, FKD N C1/C2, DP- 7, DP-8, DP-9,

Podrobnejšie

G4222MPCPR_SK

G4222MPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 034, ECOBATT MUR ISOLERING 034, TI415, TP120A, TP435 B, TP440, TPKD430, UNIFIT 034, FAÇADE BOARD 034 B, AKUSTIK

Podrobnejšie

G4222OPCPR_SK

G4222OPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ECOBATT 032, ECOBATT MUR ISOLERING 032, NATUROLL 032, TI KD 432, TP138, NATURBOARD 032, FAÇADE BOARD 032 B, UNIFIT

Podrobnejšie

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 0201-2:2017 1 Zatepľovanie nových stavieb z hľadiska

Podrobnejšie

R4308IPCPR_SK

R4308IPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP-RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit RT BT,

Podrobnejšie

G4222LPCPR_SK

G4222LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CLASSIC 035-V, ECOBATT 035, ECOBATT MUR ISOLERING 035, IDR 035, NATURBOARD 035, NATUROLL 035, TI135H, TIKD 135, TP425,

Podrobnejšie

Prirucka_drevene_stavby (SK).indd

Prirucka_drevene_stavby (SK).indd Montážny návod pre zatepľovanie drevostavieb EXCEL MIX Montážny návod pre zatepľovanie drevostavieb Obsah 1. Pokyny pre zatepľovanie drevostavieb................. 2 1.1. Všeobecné podmienky pre zatepľovanie

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9

Microsoft PowerPoint - SK Prezentace komplet 16-9 Akustika z pohľadu zatepľovacích systémov divízia Weber, Ing. Mária Hlavinková Obsah 1. Úvod, ochrana proti hluku 2. Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť ETICS 3. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti ETICS

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 06.2013 Identifikačné č. 02 05 01 01 500 0 000013 Verzia č. 1 Sikaflex Construction+ EN 15651-1:2012 13 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/ BAB-ETA-15/0431 Sy

Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/ BAB-ETA-15/0431 Sy Baumit StarSystem MW Osvedčenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ osvedčenia Európske technické posúdenie ETA-15/0431 01-BAB-ETA-15/0431 System 1: 1139-CPR-0726/15 (len požiar) System 2+: 1139-CPR-0727/15

Podrobnejšie

EAD

EAD Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 040089-00-0404 Názov ETICS s omietkami na drevené

Podrobnejšie

Izolácia fasád Sprievodca pre investora

Izolácia fasád Sprievodca pre investora Izolácia fasád Sprievodca pre investora Zatepľovať sa vyplatí! Rozhodnutie o zateplení domu je jedným z najdôležitejších krokov v procese jeho výstavby, pretože sa premieta do výhľadu jeho používania po

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 04.2014 Identifikačné č. 02 05 04 03 350 0 000001 Verzia č. 1 Sikasil C EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 14 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

KOMO - SK

KOMO - SK KOMO produktový certifikát SKH Nieuwe Kanaal 9a, 6709 PA Wageningen, Holandsko P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Holandsko Telefón: +33 (0)317 45 34 25 E-mail: mail@skh.nl Web: http://www.skh.nl MODIFIKOVANÉ

Podrobnejšie

EAD_ _SK

EAD_ _SK Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 090001-00-0404 Názov Prefabrikované lisované

Podrobnejšie

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvorený spojením dvoch falcov. dosiek (50 sklopný rozmer) zo sadrových

Podrobnejšie

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY www.quick-mix.sk Penetrácia Prostriedky upravujúce vlastnosti predovšetkým nasiakavých podkladov tak, že zjednocujú ich savosť, farebnosť, stálosť

Podrobnejšie

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx

Microsoft Word - Casa_di_Campo senso.docx CASA DI CAMPO - senso LINEA DECORATIVO Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach Di Campo je kombinácia

Podrobnejšie

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu?

PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? PREČO STAVAŤ Z POROTHERMu? V tehlovom dome postavenom z kvalitných pálených tehál POROTHERM Profi vytvoríte pre vašu rodinu najzdravšie a najpríjemnejšie prostredie pre život. Dom postavíte za pár mesiacov,

Podrobnejšie

INTERNI DOPIS

INTERNI DOPIS TECHNICKÝ LIST 00.01.15-SVK FASÁDNY TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM JUBIZOL PREMIUM 1. Popis, použitie Fasádny tepelnoizolačný systém JUBIZOL PREMIUM (v prípade, že na tepelnú izoláciu použijeme grafitový dierovaný

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

T2QuickNet

T2QuickNet T2QuickNet Montážny návod Priame podlahové kúrenie Inštalácia do betónu SLOVENSKY Všeobecne Všeobecné pokyny Pozorne si prečítajte celý montážny návod. V prílohe nájdete protokol o uvedení do prevádzky,

Podrobnejšie

ETA-1 /

ETA-1 / ETA-1 /00.0.2013.0.201 Baumit StarSystem MW Posúdenie Vyhlásenie o parametroch: Certifikát Držiteľ posúdenie Európske technické posúdenie ETA-15/0431 01-BAB-ETA-15/0431 System 1: 1139-CPR-0726/15 (len

Podrobnejšie

Member of Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Building Testing and Research Institute Studená Bratislava Slovak Republic Phone:

Member of Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Building Testing and Research Institute Studená Bratislava Slovak Republic Phone: Member of Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Building Testing and Research Institute Studená 3 821 04 Bratislava Slovak Republic Phone: +421 2 49228101 E-mail: sternova@tsus.sk Website: www.tsus.sk

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia

Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia Izolácie krokového hluku porovnanie materiálov Izolácie krokového hluku EKM PE Akustický EPS Minerálna vlna Vlastnosti a parametre materiálu Aplikácia materiálu a vrstvy Materiál y balené v balíkoch y

Podrobnejšie

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan

apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovan apríl 2010 NOBASIL FM D80 CB CP Technické izolácie Popis Izolačný materiál NOBASIL FM D80 CB CP je výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovanou umelou živicou s prísadou hydrofobizujúcich a protiplesňových

Podrobnejšie

EAD

EAD Európska organizácia pre technické posudzovanie European Organisation for Technical Assessment Európsky hodnotiaci dokument European Assessment Document EAD 040635-00-1201 Názov Tepelná a/alebo zvuková

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave KIAZ/11314/2017 Ve

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave KIAZ/11314/2017 Ve MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 V Bratislave 06.12.2017 KIAZ/11314/2017 Vec Zadanie zákazky Dodanie a osadenie kompostérov a

Podrobnejšie

1.5. 2019 T E H L O V Ý P R O G R A M KOMPLETNÝ SYSTÉM SUPRA/SUPRA PLUS Tehly pre obvodové murivo s integrovanou tepelnou izoláciou SUPRA 440 PD SUPRA 380 PD SUPRA 290 PD SUPRA plus 440 PD SUPRA plus 380

Podrobnejšie

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia strechy Kultúrneho domu V prílohe Vám zasielame výzvu na

Podrobnejšie

AKYVER ®

AKYVER ® AKYVER PANEL 40MM, 8W TITAN Tatraplast, s.r.o. Lisková 768, 034 81 Lisková Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044-4351 645 Váš partner! Copyright

Podrobnejšie

Nemecký inštitút pre stavebnú techniku Oddelenie technických osvedčení stavebných výrobkov a druhov konštrukcie Úrad kontroly stavebnej techniky Inšti

Nemecký inštitút pre stavebnú techniku Oddelenie technických osvedčení stavebných výrobkov a druhov konštrukcie Úrad kontroly stavebnej techniky Inšti Nemecký inštitút pre stavebnú techniku Oddelenie technických osvedčení stavebných výrobkov a druhov konštrukcie Úrad kontroly stavebnej techniky Inštitúcia verejného práva Kolonnerstraβe 30 B D-10829 Berlin

Podrobnejšie

MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL

MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL MATERIÁL PRE MODERNÚ DREVOSTAVBU CLT PANEL CLT panely CLT = cross laminated timber = krížovo lepené drevo CLT panely sú stavebný materiál s najlepšími vlastnosťami pre moderné drevostavby, vyrobený z kolmo

Podrobnejšie

Zdravé bývanie Baumit

Zdravé bývanie Baumit Baumit Klima Regulácia vlhkosti Čistý vnútorný vzduch Príjemné bývanie Interiér v pohode Zdravé steny, zdravý vzduch Klima omietky pre zdravý život Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie. Baumit Klima pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - PDS MM CAR UHS Clearcoat HP 493V.SLK doc

Microsoft Word - PDS MM CAR UHS Clearcoat HP 493V.SLK doc 493V 28.9.2007 PRODUKT POPIS Číry lak UHS Clear 0950 1.360.0950 1.360.0950 HP Číry lak Ultra High Solid (s ultra vysokým obsahom sušiny) 1.954.2870 HS tužidlo rýchle 1.911.2510 Riedidlo normálne 1.911.2520

Podrobnejšie

P91_Vermiplaster_SK.indd

P91_Vermiplaster_SK.indd P91.sk Omietkové a fasádne systémy 12/2014 P91.sk Protipožiarne omietky Knauf P91.sk - Knauf Novinka P91.sk Knauf P91.sk Protipožiarne omietky Knauf Obsah Strana Protipožiarna sadrová omietka Obsah Popis

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, kt

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, kt Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 59/2018 na

Podrobnejšie

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru

Strojové omietky do interiéru aj exteriéru Kvalita preverená časom Vysoká kvalita Vynikajúce spracovanie Moderný, efektný vzhľad Myšlienky s budúcnosťou. Sadrové strojové Ratio to sú sadrové strojové najvyššej kvality. Ideálne pre všetky náročné

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

IZON I L HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA Suchá priemyselne vyrábaná vodonepriepustná a paropriepustná omietková zmes na báze Portlan

IZON I L HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA Suchá priemyselne vyrábaná vodonepriepustná a paropriepustná omietková zmes na báze Portlan IZON I L HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA Suchá priemyselne vyrábaná vodonepriepustná a paropriepustná omietková zmes na báze Portlandského cementu, kremičitého piesku, unikátnej prísady (Izocomponent)

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Sila inovácie Akustické podlahy SIRCONTEC moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb Trenčín, august 2012 Obsah Prečo je akustická podlaha potrebná? Konštrukcia akustickej

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

Technický list vydanie 06/2013 NÁTERY NA BETÓN ODOLNÉ PROTI USÁDZANIU CO 2 Vulmproepox CO 2 Popis výrobku: Vulmproepox CO 2 je dvojzložková náterová h

Technický list vydanie 06/2013 NÁTERY NA BETÓN ODOLNÉ PROTI USÁDZANIU CO 2 Vulmproepox CO 2 Popis výrobku: Vulmproepox CO 2 je dvojzložková náterová h Technický list vydanie 06/2013 Vulmproepox CO 2 Popis výrobku: je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva,

Podrobnejšie

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade

Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbade Vydanie 01/2011/SK NOVINKA Izolačné rohože ProRox WM Nová generácia rohoží na drôtenom pletive Ocenené na veľtrhu ISO Wiesbaden 2010 ISO 2010 Wiesbaden ProRox WM Len pre profesionálov 1 Nové izolačné rohože

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Poznatky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ETICS v krajinách EÚ a východiská pre SR Ing. Anton Novotný, Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov e-mail: novotny@zpzb.sk Seminár APPO

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny VIACÚČELOVÝ ANTIKORÓZNY HYDROFÓBNY PROSTRIEDOK Súvisiaci

Podrobnejšie

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2016 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2016 Platnosť cenníka od 02.05

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2016 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2016 Platnosť cenníka od 02.05 VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2016 PROROX Priemyselné izolácie ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2016 Platnosť cenníka od 02.05.2016 1 Technická izolácia navrhnutá odborníkmi Delíme

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

SikaGrout 210

SikaGrout 210 Produktový list Vydanie 04.05.2011 Identifikačné č.: 2011/PM Číslo veržie: 0 SikaGrout -210 SikaGrout -210 Zálievková malta Popis produktu Použitie SikaGrout -210 je cementom viazaná, tekutá a expandujúca

Podrobnejšie

TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia

TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia Špičková klimaticky aktívna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie pripájacej špáry TwinAktiv je špičkovou klimaticky aktívnou fóliou, ktorá mení svoje parametre v

Podrobnejšie

Ultratop Systém Cementové podlahové systémy

Ultratop Systém Cementové podlahové systémy Ultratop Systém Cementové podlahové systémy Prirodzený vzhľad Ultratop System Vhodné pre podlahy v priemyselných odvetviach a v občianskych stavbách Obzvlášť odporúčané pre podlahy v: Priestory priemyselných

Podrobnejšie

Návod na použitie RÚRKY V IZOLÁCII SK verzia 1.2

Návod na použitie RÚRKY V IZOLÁCII SK verzia 1.2 Návod na použitie RÚRKY V IZOLÁCII SK verzia 1.2 OBSAH 1 RÚRKA JEDNODUCHÁ V IZOLÁCII... 3 1.1 T echnický popis... 3 1.2 Skladba celistvého potrubného systému... 3 1.3 Tepelné vlastnosti... 3 1.4 Tepelná

Podrobnejšie

Produktový list Microchem 4000 Antistaický protichemický ochranný odev Antistatický overal Microchem 4000 ponúka výbornú ochranu pred organickými a an

Produktový list Microchem 4000 Antistaický protichemický ochranný odev Antistatický overal Microchem 4000 ponúka výbornú ochranu pred organickými a an Antistaický protichemický ochranný odev Antistatický overal ponúka výbornú ochranu pred organickými a anorganickými chemikáliami a biologickými prostriedkami. Ochrana Testovaný voči viac ako 180 chemikáliám

Podrobnejšie

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií

Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul Line HYDROIZOLÁCIE Plastimul Bituménové emulzie na izolovanie základových konštrukcií Plastimul line Popis: Výrobková skupina Plastimul ponúka širokú škálu bitúmenových emulzií, bez obsahu rozpúšťadiel,

Podrobnejšie

Datasheet-nádrž metanolu_NM_

Datasheet-nádrž metanolu_NM_ GENERÁLNY PROJEKTANT CHEMPRO a.s. Vajanského nábrežie / 0 Bratislava Číslo pare: INVESTOR NAFTA, a.s. Votrubova 0 Bratislava Stupeň dokumentácie: REALIZAČNÝ PROJEKT Názov stavby: Zákazkové číslo: ZBERNÉ

Podrobnejšie

_5_ vop_okhl_aluprof_mb104_17

_5_ vop_okhl_aluprof_mb104_17 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CPR/Aluprof/16-2017 Výrobok: Okno z hliníka jednoduché Varianty výrobku: Okno jednokrídlové, alternatívne s pevným spodným zasklením; balkónové dvere jednokrídlové

Podrobnejšie

untitled

untitled Valcové poistkové vložky Technické údaje Poistkové odpínače, poistkové vložky Energia pod kontrolou 87 Výhody poistkových odpínačov PF + N v jednom module Dvojitá pripojovacia svorka Nová metóda montáže

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

INTERNI DOPIS

INTERNI DOPIS TECHNICKÝ LIST 13.01.01-SVK STAVEBNÉ LEPIDLÁ AKRINOL CLASSIC lepidlo na keramiku a pórobetón 1. Popis, použitie AKRINOL CLASSIC je viacúčelové stavebné lepidlo na vnútorné a vonkajšie použitie, vyrobené

Podrobnejšie

IZOLA cennik

IZOLA cennik 3 DOPLNKOVÝ SORTIMENT 31 Paropriepustné fólie, parozábrany, technické fólie, geotextílie 311 PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE A PAROZÁBRANY 15.7.2015 3111 Jutafol (Guttafol) Balenie Cena /m 2 Cena /m 2 Paropriepustné

Podrobnejšie

Rozsah

Rozsah (PP-001) 1/19 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava Skúšobné Skúšobné pracovisko Bratislava, Studená 3, 821 04 Bratislava

Podrobnejšie

katalog_PINTY_200871_tech.cdr

katalog_PINTY_200871_tech.cdr Technické spreje www.painthouse.sk ZINKOVÝ ZÁKLAD Zinkový základ pre studenú galvanizáciu. Dlhodobá ochrana na báze čistého zinku a špeciálnych živíc. Z169 Vysoko výdatný zinkový náter. Minimálne 99%-ný

Podrobnejšie

SikaMur60

SikaMur60 Produktový list Vydanie: 14/05/2009 Identifikačné č.: 02 03 02 05 003 0 000047 SikaMur 60 Prevzdušnená vápenno-cementová omietka na sanáciu vlhkého muriva Construction Popis produktu Použitie Charakteristiky

Podrobnejšie

Technický list Číslo tovaru: Chemická kotva vinylester POPIS Chemická kotva - vinylester je vysoko výkonná vinylesterová vstrekovacia malta s

Technický list Číslo tovaru: Chemická kotva vinylester POPIS Chemická kotva - vinylester je vysoko výkonná vinylesterová vstrekovacia malta s POPIS - je vysoko výkonná ová vstrekovacia malta s krátkou dobou tvrdnutia v plných alebo dutých materiálov. Je vhodný do betónu, skál alebo dutých tehál. Vinylester má širokú škálu použitia: kotvenie

Podrobnejšie

Kontaktný zatepľovací systém MAPEI Vzorník + Cenník platný od

Kontaktný zatepľovací systém MAPEI Vzorník + Cenník platný od Kontaktný zatepľovací systém MAPEI Vzorník + Cenník platný od 1.4.2014 PREČO ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM MAPEI? Prioritou zateplenia, s ohľadom na stále stúpajúce ceny, je úspora nákladov na kúrenie. Platí to pri

Podrobnejšie

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE Tkaninové kompenzátory majú mnohoraké využitie. Na obrázku kompletovanie kompenzátora na spalinovod: typ R250-IV. TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY KUSOVÁ A SÉRIOVÁ

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE AKTUÁLNE PREDPISY PLATNÉ NA UVÁDZANIE STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA TRH Ing. Daša Kozáková kozakova@tsus.sk Základné právne predpisy

Podrobnejšie

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F:

Trapézy T-14 plus Karta výrobku Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načítajte QR kód a pozrite si 3D model Všeobecné informácie Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Podrobnejšie

EfektÍvna tepelná izolácia DlhÁ životnosť Na BÁZE čadiča Ohňovzdornosť Paropriepustnosť EnergetickÁ efektívnosť KAMENNÁ VLNA Katalóg produkcie Vedomos

EfektÍvna tepelná izolácia DlhÁ životnosť Na BÁZE čadiča Ohňovzdornosť Paropriepustnosť EnergetickÁ efektívnosť KAMENNÁ VLNA Katalóg produkcie Vedomos EfektÍvna tepelná izolácia DlhÁ životnosť Na BÁZE čadiča Ohňovzdornosť Paropriepustnosť EnergetickÁ efektívnosť KAMENNÁ VLNA Katalóg produkcie Vedomosti. Skúsenosti. Odbornosť. www.tn-europe.com O spoločnosti

Podrobnejšie

Centrála Sídlo spoločnosti: MUREXIN s.r.o. Magnetová 11, Bratislava Tel.: 02 / , Fax.: 02 /

Centrála Sídlo spoločnosti: MUREXIN s.r.o. Magnetová 11, Bratislava Tel.: 02 / , Fax.: 02 / Centrála Sídlo spoločnosti: MUREXIN s.r.o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava Tel.: 02 / 4927 7224, Fax.: 02 / 4927 7220 murexin@murexin.sk www.murexin.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Technický list vydanie 06/2013 NÁDRŽE A ZÁSOBNÍKY NA PITNÚ VODU Vulmsidizol DW Popis výrobku: Vulmsidizol DW je dvojzložková vodou riediteľná kompozíc

Technický list vydanie 06/2013 NÁDRŽE A ZÁSOBNÍKY NA PITNÚ VODU Vulmsidizol DW Popis výrobku: Vulmsidizol DW je dvojzložková vodou riediteľná kompozíc Technický list vydanie 06/2013 Vulmsidizol DW Popis výrobku: Vulmsidizol DW je dvojzložková vodou riediteľná kompozícia určená na tvorbu vodonepriepustného izolačného systému, vyvinutá na báze hydraulických

Podrobnejšie

KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL

KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL KANADSKÁ IZOLÁCIA FÚKANÁ IZOLÁCIA ZATEPĽOVANIE FASÁD PRENÁJOM LEŠENIA STAVEBNÝ MATERIÁL STRIEKANÁ IZOLÁCIA MÁME RIEŠENIE NA CELÝ ŽIVOT IZOLÁCIA ICYNENE Molekula vzduchu nasýteného vodnou parou cez penu

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia:

Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: Čo o by mal investor vyžadova adovať od dodávate vateľa Seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH Október 2011 Revízia: 09-2011 Kedy zvýšiť pozornosť Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 13.10.2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 563 N A R I A D E N I E V

Podrobnejšie

Sanácia plochých striech

Sanácia plochých striech Abstrakt Sanácia plochých striech s využitím tepelnoizolačného potenciálu pôvodných vrstiev bez ich odstránenia Úloha výskumu a vývoja František Imríšek 1, Ján Rybárik 2, Renáta Korenková 3, Daniela Štaffenová

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 074/1/212/09 Revízia 1 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie