Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014"

Prepis

1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolebná štúdia 2014 VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Predná obálka: EÚ 28 Obyvateľstvo: Európanov vo veku voličov (nad 18 rokov/nad 16 rokov v Rakúsku) Metodika: osobne (CAPI) Obdobie terénneho prieskumu: 30. mája 27. júna 2014, uskutočnila spoločnosť TNS opinion INTRODUCTION... 3 I. ÚČASŤ II. HLASOVANIE III. NEHLASOVANIE IV. POSTOJE K EURÓPE V. ZÁUJEM O VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU A VŠEOBECNE O POLITIKU VI. INFORMÁCIE A VYSTAVENIE KAMPANI Oddelenie monitorovania verejnej mienky Jacques Nancy

2 Upozornenie Tento prieskum sa uskutočnil v rámci zmluvy vo volebný večer 2014 (na základe metodiky tradičného prieskumu formou osobného rozhovoru, ako to bolo pri povolebnom prieskume v roku 2009). Kritériá usporiadania tohto povolebného prieskumu sú pohlavie, vek, bydlisko, ako aj rekonštrukcia účasti na európskych voľbách a samotnej voľby. 2

3 ÚVOD Kontext Tento prieskum bol uskutočnený v období terénneho prieskumu spoločnosťou TNS opinion v súvislosti s európskymi voľbami v máji Jeho cieľom je lepšie porozumieť dôvodom, ktoré viedli európskych voličov k rozhodnutiu zúčastniť sa alebo nezúčastniť sa na voľbách. Ako vždy pri tomto type prieskumu je vhodné zohľadňovať pozadie vnútroštátnych, európskych a medzinárodných kontextov v čase uskutočnenia tohto prieskumu. Už šesť rokov je európsky kontext tohto prieskumu Európskeho parlamentu poznačený predovšetkým dôsledkami menovej, finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy. V porovnaní s európskymi voľbami v roku 2009 je politická situácia v EÚ navyše poznačená aj dôležitými politickými zmenami: Európska únia má o jeden členský štát viac Chorvátsko. V súvislosti so zmenami Lisabonskej zmluvy sa počet poslancov Európskeho parlamentu znížil zo 766 na 751. Po prvýkrát kandidáta na predsedu Európskej komisie navrhuje Európska rada vzhľadom na výsledok európskych volieb. V rámci vykonávania tejto novej právomoci Európsky parlament 15. júla 2014 zvolil za predsedu Komisie Jeana-Claudea Junckera. Okrem toho sa vo viacerých členských štátoch mali občania zúčastniť aj volieb na vnútroštátnej úrovni: súbežné voľby sa konali v Belgicku (federálne a regionálne voľby), Litve (prezidentské voľby), Grécku (miestne voľby), Nemecku (miestne voľby), Írsku (miestne voľby), Taliansku (provinčné a komunálne voľby), na Malte (miestne voľby) a v Spojenom kráľovstve (miestne voľby). 3

4 HLAVNÉ ZISTENIA 1. Účasť: Účasť na európskych voľbách v roku 2014 dosiahla 42,54 % (43 % v roku 2009). V rámci tohto európskeho priemeru došlo k podstatným rozdielom medzi 28 členskými štátmi, ktoré môžu dosahovať až 76,5 percentuálneho bodu medzi Belgickom (89,6 %) a Slovenskom (13,1 %). Takisto došlo k podstatnému nárastu účasti v siedmich krajinách, relatívnej stabilite v šiestich krajinách a poklesu účasti v ďalších 15 krajinách (najmä vo väčšine členských štátov EÚ od rokov 2004, 2007 a 2013). 2. Dôvody účasti alebo neúčasti vo voľbách: K hlavným motiváciám občanov, ktorí sa dostavili k volebným urnám, patria rovnako ako v roku 2009: splnenie si svojej občianskej povinnosti, lebo sa na voľbách zúčastňujú pravidelne, alebo s cieľom podporiť politickú stranu, ktorá je im blízka. Za týmito tradičnými dôvodmi bezprostredne nasledujú osobitne európske dôvody: chcú vyjadriť podporu EÚ, lebo sa cítia ako Európania alebo občania EÚ, lebo si myslia, že ich hlas v európskych voľbách môže prispieť k zmene. Po nadobudnutí platnosti inštitucionálnych ustanovení Lisabonskej zmluvy sa do zoznamu navrhovanému respondentom, ktorí volili 25. mája 2014, zaviedol nový bod: Ovplyvniť výber predsedu Európskej komisie. V priemere 5 % voličov si vybralo tento bod medzi troma odpoveďami, ktoré mohli uviesť ako dôvod účasti na voľbách. Je zaujímavé, že v troch krajinách tento údaj dosiahol alebo prekonal hranicu 10 %: v Rakúsku (12 %), v Nemecku (10 %) a v Luxembursku (10 %). Medzi najčastejšie uvádzanými dôvodmi nevoličov je rovnako ako v roku 2009 nedostatočná dôvera a záujem o politiku vo všeobecnosti: nedostatok dôvery alebo nespokojnosť s politikou vo všeobecnosti, nezáujem o politiku, presvedčenie voliča, že jeho hlasom sa nič nezmení. Je vhodné zdôrazniť, že medzi dôvodmi neúčasti sa dôvody spojené so zdržanlivosťou v súvislosti s EÚ v odpovediach neuvádzajú najčastejšie: nedostatočný záujem o európske záležitosti, nespokojnosť s EP, nedostatočné znalosti o EÚ, nesúhlas s EÚ, nedostatočná verejná diskusia. 4

5 3. Otázky spojené s voľbami: Nezamestnanosť predstavuje hlavnú otázku spojenú s voľbami pre občanov, ktorí sa dostavili k urnám v európskych voľbách. Pre občanov je druhou najdôležitejšou otázkou hospodársky rast. Téma prisťahovalectva, ktorá sa nachádza na treťom mieste, zaznamenala podstatný nárast na úrovni EÚ v porovnaní s rokom Postoj voči Európskej únii: Príslušnosť k EÚ vníma ako dobrú vec absolútna väčšina respondentov. Pokiaľ ide o náklonnosť, ktorú Európania, či už voliči alebo nevoliči, voči EÚ prejavujú, zostáva značne väčšinová. Európania sa navyše v absolútnej väčšine stále cítia ako občania EÚ, hoci došlo k značnému poklesu v krajinách, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou. Naopak, väčšina Európanov sa domnieva, že Európsky parlament nezohľadňuje ich obavy, čo je faktor, ktorý v porovnaní s rokom 2009 vzrástol. Dôvera, ktorú prejavujú k európskym inštitúciám, je narušená. Táto dôvera sa znižuje v 15 členských štátoch v porovnaní s rokom Ide najmä o niektoré krajiny, ktoré boli krízou zasiahnuté najviac, a to Grécko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a tiež Francúzsko. 5. Záujem o európske voľby: Absolútna väčšina respondentov sa domnieva, že mala k dispozícii všetky potrebné informácie na výber kandidátov vo voľbách. 6. Vystavenie kampani: Rovnako ako v roku 2009 sa u Európanov testovala spomienka na kampaň, ktorou sa občania vyzývali na účasť vo voľbách. Táto spomienka rezonovala u viac ako šiestich Európanov z desiatich. V rámci tohto európskeho priemeru sú však značné vnútroštátne rozdiely, keďže sa v tejto otázke zaznamenal rozdiel 45 percentuálnych bodov medzi 28 krajinami EÚ (medzi Švédskom: 89 % a Belgickom: 44 %). 5

6 7. Sociodemografické tendencie: V prílohe čitateľ nájde prílohu k tomuto zhrnutiu s podrobnou sociodemografickou analýzou niekoľkých otázok prieskumu. K hlavným tendenciám patrí: Rozdiel v hlasovaní mužov a žien sa prehlbuje, pričom dosiahol štyri body. V roku 2009 to boli dva body. Tak ako v roku 2009 riadiaci pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby sa zmobilizovali najviac. Došlo k zvýšeniu mobilizácie študentov a nezamestnaných. Opäť je to skupina mladých ľudí (18 24 rokov), ktorí sa volieb nezúčastnili najviac, hoci práve oni majú na EÚ najpozitívnejší názor. Pokiaľ ide o vystavenie volebnej kampani, najmenej si na ňu spomínajú ženy, menej vzdelané osoby a muži/ženy v domácnosti. 6

7 I. ÚČASŤ A. Účasť je na úrovni EÚ 28 stabilná Miera účasti na európskych voľbách v roku 2014 napokon dosiahla 42,54 %. B. Na vnútroštátnej úrovni je účasť protikladná 1 Zaznamenaný rozdiel medzi krajinou, kde bola účasť najvyššia (Belgicko 89,6 %, povinné voľby a súčasné legislatívne voľby), a krajinou s najnižšou mierou účasti (Slovensko 13,1 %) je 76,5 percentuálneho bodu. C. Vnútroštátny vývoj účasti 2 V porovnaní s rokom 2009 sa zaznamenalo značné zvýšenie účasti v siedmich krajinách: v Litve (47,3 %; +26,3), v Grécku (60 %; +7,4), vo Švédsku (51,1 %; +5,6), v Nemecku (48,1 %; +4,8), v Rumunsku (32,4 %; +4,7), v Chorvátsku (25,24 %; +4,4 3 ) a vo Francúzsku (42,4 %, +1,8). Účasť je stabilná (+/ 1 bod) v šiestich členských štátoch: v Belgicku, Rakúsku, vo Fínsku, v Holandsku, Spojenom kráľovstve a Poľsku. Účasť klesá v ostatných členských štátoch, pričom najväčší pokles účasti nastal v Lotyšsku s 23,5 bodu (30,2 %). 1 Voľby sú povinné v Belgicku, Luxembursku, Grécku a na Cypre. 2 V čase uskutočnenia výpočtov ešte neboli k dispozícii konečné výsledky vo Fínsku a v Spojenom kráľovstve. 3 V porovnaní s rokom 2013 v prípade Chorvátska. 7

8 II. PROFIL VOLIČOV A. Voliči, ktorí sa rozhodli dostaviť sa k urnám neskôr ako v roku 2009 Moment, keď sa voliči rozhodujú ísť voliť, sa blíži dňom konania volieb. Väčšina (45 %) voličov tvrdí, že vždy volili takto. Pri tejto odpovedi však došlo k poklesu o päť bodov (50 % v roku 2009) v prospech dňa, ktorý sa blíži ku dňu konania volieb. Došlo k veľmi miernemu zvýšeniu počtu voličov, ktorí tvrdia, že sa rozhodli v mesiacoch, ktoré predchádzali voľbám (23 %, +2), týždňoch (14 %, +1), dňoch (10 %, +1) či dokonca v deň konania volieb (7 %, +1). Na vnútroštátnej úrovni: Voliči, ktorí sa rozhodli niekoľko mesiacov či niekoľko týždňov pred voľbami, sú najpočetnejší v Grécku (48 %), v Taliansku (47 %), v Írsku a vo Švédsku (v oboch prípadoch 43 %). Voliči, ktorí sa rozhodli niekoľko dní pred voľbami, sú najpočetnejší v Českej republike (19 %), Dánsku a Holandsku (v oboch prípadoch 18 %) a vo Švédsku (17 %). B. Dôvody hlasovania Hierarchia uvádzaných dôvodov zostáva stabilná v porovnaní s tým, čo sa zistilo v roku Voliči medzi hlavnými dôvodmi uvádzajú občiansku povinnosť (41 %, 6) a pravidelnú účasť na voľbách (41 %, +1). Ďalej chcú podporiť politickú stranu, ktorá je im blízka (22, 2 %). Uvádzajú tri čisto európske dôvody, a to konkrétne: ste za EÚ (14 %, 2), cítite sa ako Európan/Európanka (13 %, =), účasťou v európskych voľbách môžete niečo zmeniť (12 %, 7). Medzi ďalšími odpoveďami je potrebné poznamenať tri podstatné zmeny: skutočnosť, že si voliči myslia, že svojím hlasom môžu niečo zmeniť, klesá (12 %, 7), zatiaľ čo počet tých, ktorých cieľom je vyjadriť svoj nesúhlas s EÚ (7 %, +5) a vyjadriť svoj nesúhlas s vnútroštátnou vládou (10 %, +5), sa zvyšuje. 8

9 C. Otázky spojené s voľbami V súvislosti so súčasnou krízou sa nezamestnanosť (45 %, +8) považuje za hlavnú otázku spojenú s voľbami. Ďalej sa najčastejšie uvádza hospodársky rast (40 %, 1). Je tiež vhodné poznamenať, že hoci tieto dve odpovede boli najčastejšie uvádzané aj v roku 2009, ich poradie sa v porovnaní s rokom 2009 vymenilo. Prisťahovalectvo (23 %, +7) sa v porovnaní s rokom 2009 značne posilnilo. Budúcnosť dôchodkov zostáva stabilná na hodnote 22 %. Úloha EÚ na medzinárodnej scéne mierne poklesla (20 %, 2). Treba poznamenať, že odpovede týkajúce sa jednotnej meny vzrástli o päť bodov na 17 %. V porovnaní s rokom 2009 sú menej časté odpovede, ktoré sa týkali terorizmu (7 %, 4) a boja proti zmene klímy (12 %, 4). Na vnútroštátnej úrovni: Nezamestnanosť sa najviac uvádza v Grécku (73 %, +13), na Cypre (67 %, +28), v Španielsku (66 %, +1) a v Taliansku (65 %, +29), čo sú krajiny, ktoré boli krízou zasiahnuté najviac. Hospodársky rast sa najviac uvádza v Portugalsku (55 %, +12), v Lotyšsku (50 %, 7) a Litve (49 %, 5). Otázka súvisiaca s prisťahovalectvom sa zvýšila v 19 členských štátoch, pričom výsledky sa zdvojnásobili napríklad v Spojenom kráľovstve (42 %, +21 bodov v porovnaní s rokom 2009), ako aj vo Francúzsku (21 %, +11). 9

10 III. PROFIL OSÔB, KTORÉ SA NEZÚČASTNILI NA VOĽBÁCH Miera neúčasti na európskych voľbách v roku 2014 nakoniec dosiahla 57,46 %. A. V porovnaní s rokom 2009 sa potvrdzuje profil osôb, ktoré sa nezúčastnili na voľbách Táto analýza poukazuje na to, že takmer jeden nevolič z piatich sa rozhodol nezúčastniť sa volieb v deň ich konania. Na analýzu výsledkov tejto otázky sa použila klasifikácia, ktorá vyplýva zo sekundárneho výskumu uskutočneného po voľbách v roku Z porovnania s rokom 2009 vyplýva, že profil osôb, ktoré sa volieb nezúčastnili, odhaľuje len málo rozdielov. 1. Tzv. bezpodmieneční nevoliči Tí nevolia nikdy. Predstavujú 24 % nevoličov a ich počet vzrástol v porovnaní s rokom 2009 o dva body. 2. Tzv. premyslení nevoliči Ide o tých, ktorí sa rozhodli nezúčastniť sa volieb mesiace pred voľbami (18 %, rovnako ako v roku 2009) alebo týždne (13 %, 2). Celkovo predstavujú 31 % nevoličov ( 2). 3. Tzv. impulzívni nevoliči Celkovo predstavujú 34% nevoličov: tí, ktorí sa rozhodli nevoliť dni pred voľbami (15 %, 1) alebo v deň konania volieb (19 %, +3). 4. Tzv. nerozhodní nevoliči Títo nevoliči, ktorí predstavujú 11 % ( 2) nevoličov, nevedia, kedy sa rozhodli nezúčastniť sa európskych volieb. Tento údaj poklesol o dva body v porovnaní s rokom Na vnútroštátnej úrovni: Impulzívni voliči sú najpočetnejší v Dánsku (57 %, +15), Holandsku (56 %, +12) a vo Švédsku (43 %, 1). Najpočetnejší nerozhodní nevoliči sú v Spojenom kráľovstve (23 %, +6). 10

11 B. Dôvody neúčasti Nedostatok dôvery v politiku vo všeobecnosti je takisto ako v roku 2009 najviac uvádzaným dôvodom nevoličov, pričom pri tejto odpovedi došlo k poklesu (23 %, 5). Na vnútroštátnej úrovni sa najviac uvádza na Cypre (56 %, +12), v Španielsku (41 %, +17) a v Bulharsku (38 %, 7). Naopak veľmi málo sa uvádza v Dánsku (7 %), Belgicku (8 %) a Luxembursku (9 %). Druhým uvádzaným dôvodom je s hodnotou 19 % (+2) skutočnosť, že ich politika nezaujíma. Na vnútroštátnej úrovni sa najviac uvádza v Maďarsku (32 %, +3), v Španielsku (30 %, +4) a v Portugalsku (27 %, +4). Ďalším uvádzaným dôvodom je presvedčenie voliča, že jeho hlas je nepodstatný (14 %, 3). Na vnútroštátnej úrovni sa najčastejšie uvádzal dôvod, že volič je presvedčený, že jeho hlasom sa nezmení nič, v Bulharsku (29 %, 2), na Cypre (25 %, +4) a v Lotyšsku (22 %, 16). Naopak najmenej sa uvádza v Dánsku a Spojenom kráľovstve (v oboch prípadoch 6 %) a Írsku (8 %). Je dôležité poznamenať, že dôvod spojený s nedostatočnými znalosťami o EÚ, Európskom parlamente alebo jeho voľbách sa uvádza až na deviatom mieste so 7 % ( 3). Na vnútroštátnej úrovni sa táto odpoveď najčastejšie uvádzala vo Švédsku (22 %) a Holandsku (15 %). 11

12 IV. PRÍSTUP EURÓPANOV K VOĽBÁM 1. Príslušnosť k EÚ Otázka príslušnosti sa v povolebnom prieskume v roku 2009 neuvádzala. Porovnanie bolo uskutočnené na základe rozličných prieskumov Eurobarometra, ktoré boli vykonané od jari Odpovede potvrdzujú stabilný pocit príslušnosti: absolútna väčšina respondentov sa domnieva, že príslušnosť k EÚ je dobrá vec (51 %). Existujú však rozdiely medzi voličmi a nevoličmi: 63 % voličov sa domnieva, že príslušnosť k EÚ je dobrá vec, oproti 42 % nevoličov. Je potrebné poznamenať, že 29 % Európanov sa domnieva, že príslušnosť k EÚ nie je ani dobrá, ani zlá vec: 22 % voličov oproti 34 % nevoličov. Na vnútroštátnej úrovni: Príslušnosť k EÚ, ktorú občania vnímajú ako dobrú vec, je najvýraznejšia v Luxembursku (78 %), Belgicku (69 %) a na Malte (68 %). Naopak, najmenej sa tak vníma v Českej republike (27 %), Taliansku (35 %) a na Cypre (37 %). 2. Príslušnosť k svojej krajine, k Európe Deväť respondentov z desiatich cíti príslušnosť k svojej krajine (90 %, 1 v porovnaní s rokom 2009). Súčasne 62 % ( 2) z nich cíti príslušnosť k Európe. Je dôležité podotknúť, že väčšina voličov, ako aj nevoličov, hoci v rozdielnych pomeroch, cíti príslušnosť k Európe (72 %, resp. 56 %). Na vnútroštátnej úrovni: Krajinami, v ktorých je pocit príslušnosti k Európe najnižší, sú Grécko (41 %, 12), Cyprus (41 %, 15) a Taliansko (45 %, 14). Spojené kráľovstvo (47 %) je tiež medzi krajinami s najnižším pocitom príslušnosti k Európe. Zaznamenal sa však nárast o 13 bodov v porovnaní s rokom

13 3. Pocit občianstva EÚ Podiel respondentov, ktorí sa cítia ako občania EÚ, dosahuje 63 % ( 1). Tento pocit prevláda, hoci v rozdielnych pomeroch, u voličov (72 %), ako aj nevoličov (56 %). Na vnútroštátnej úrovni: V 24 členských štátoch sa respondenti v absolútnej väčšine cítia ako občania EÚ. A opäť, v krajinách, ktoré boli krízou zasiahnuté najviac, sú poklesy najvýraznejšie: Cyprus (52 %, 19), Grécko (46%, 17) a Taliansko (45 %, 16). 4. Dôvera k inštitúciám Európskej únie Na otázku o dôvere sa tiež zaznamenal rovnaký klesajúci trend ako v Eurobarometroch v posledných rokoch. Dôveru k inštitúciám vyjadrilo 43 %. V povolebnom prieskume v roku 2009 to bolo 50 %. Dôveru vyjadrilo 55 % voličov proti 35 % nevoličov. To predstavuje 52 % (+12) európskych občanov, ktorí európskym inštitúciám nedôverujú. Na vnútroštátnej úrovni: Dôvera k európskym inštitúciám sa znižuje v 15 členských štátoch z 27 4 v porovnaní s rokom Pokles dôvery je mimoriadne význačný v niektorých krajinách, ktoré boli krízou zasiahnuté najviac: v Taliansku (35 %, 25), v Portugalsku (34 %, 24) v Španielsku (38 %, 21), na Cypre (48 %, 18), v Grécku (39 %, 12), ako aj vo Francúzsku (36 %, 10). Je dôležité poznamenať, že značné percento občanov odpovedalo, že nevedia, a to v Poľsku (13 %), v Spojenom kráľovstve (10 %) a v Estónsku (9 %). 4 V roku 2009 Chorvátsko ešte nebolo súčasťou Európskej únie. 13

14 5. Zohľadnenie obáv európskych občanov zo strany Európskeho parlamentu Obavy občanov, celkom iste posilnené v dôsledku krízy, sú také silné, že sa zdá, že sa odzrkadľujú v odpovediach o inštitúciách. 54 % respondentov sa domnieva, že Európsky parlament nedostatočne zohľadňuje obavy európskych občanov. V roku 2009 to bolo 41 %. 47 % voličov sa domnieva, že Európsky parlament nedostatočne zohľadňuje ich obavy. Domnieva sa to aj 59 % nevoličov. Naopak 38 % respondentov sa domnieva, že Európsky parlament dostatočne zohľadňuje ich obavy: 48 % voličov, 31 % nevoličov. Na vnútroštátnej úrovni: Pocit, že Európsky parlament zohľadňuje obavy občanov, sa znižuje v 19 členských štátoch. V porovnaní s rokom 2009 je tento pokles najvyšší v Španielsku (27 %, 26), na Cypre (35 %, 25) a Slovensku (35 %, 22). Stúpa v ôsmich členských štátoch, najmä na Malte (63 %, +5), v Nemecku (48 %, +5) a v Bulharsku (39 %, +4). 14

15 V. ZÁUJEM O POLITIKU VO VŠEOBECNOSTI V súčasnosti absolútna väčšina občanov EÚ tvrdí, že ich politika nezaujíma (54 %), pričom medzi členskými štátmi existujú veľmi značné rozdiely, ktoré dosahujú 43 percentuálnych bodov. Je však vhodné poznamenať, že nedostatočný záujem vyjadrilo 37 % voličov proti 68 % nevoličov. Na vnútroštátnej úrovni: Nezáujem o politiku je najsilnejší v Chorvátsku (75 %), v Českej republike a v Portugalsku (v obidvoch prípadoch 71 %), ako aj v Rumunsku (70 %). Najmenší nezáujem je v Dánsku (32 %), v Luxembursku a v Nemecku (v oboch prípadoch 33 %). 15

16 VI. INFORMÁCIE A VYSTAVENIA KAMPANI: A. Dostatočné informácie pre hlasovanie 57 % (+4) európskych občanov sa domnieva, že majú k dispozícii všetky potrebné informácie na výber kandidáta v európskych voľbách. Toto konštatovanie uvádza 75 % des voličov proti 44 % nevoličov. Na vnútroštátnej úrovni: V 26 krajinách z 28 vyhlásila absolútna väčšina občanov, že má na voľby k dispozícii všetky nevyhnutné informácie. Na prvých pozíciách došlo k pozitívnemu vývoju v 16 krajinách, a to v Bulharsku (65 %, +16), Litve (71 %, +14) a Spojenom kráľovstve (55 %, +13). Len v dvoch krajinách sa absolútna väčšina respondentov domnieva, že nedisponuje všetkými potrebnými informáciami: v Portugalsku (54 %, +4) a v Českej republike (53 %, +5). B. Spomienka na kampaň Na otázku, či si spomínajú na kampaň, ktorá ich vyzývala na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, odpovedalo 65 % ( 2) respondentov kladne. Spomína si na ňu absolútna väčšina voličov (73 %), ako aj nevoličov (58 %). Na vnútroštátnej úrovni: V rámci tohto európskeho priemeru sú však značné vnútroštátne rozdiely, keďže sa v tejto otázke zaznamenal rozdiel 45 percentuálnych bodov medzi prvou krajinou, Švédskom (89 %), a poslednou krajinou, Belgickom (44%). 16

17 17

18 I. ÚČASŤ 1. Účasť 1) Európsky priemer Účasť na voľbách do Európskeho parlamentu (% EÚ) 18

19 2) Národné výsledky Účasť na voľbách do Európskeho parlamentu konaných od 22. do 25. mája 2014 v 28 členských štátoch 19

20 3) Národný vývoj Účasť na voľbách do Európskeho parlamentu konaných od 22. do 25. mája 2014 v 28 členských štátoch - porovnanie s predošlými voľbami (%) Výsledky predošlých volieb do Európskeho parlamentu v Chorvátsku sú pre rok

21 II. HLASOVANIE 1. Rozhodujúci okamžik pre účasť 1) Európsky priemer Základ : respondenti, ktorí volili 21

22 Základ : respondenti, ktorí volili 22

23 2) Národné výsledky Základ : respondenti, ktorí volili 23

24 3) Národný vývoj Základ : respondenti, ktorí volili 24

25 2. Dôvody účasti na voľbách 1) Európsky priemer Základ : respondenti, ktorí volili 25

26 2) Národné výsledky Základ : respondenti, ktorí volili 26

27 3) Národný vývoj Základ : respondenti, ktorí volili 27

28 3. O čo ide vo voľbách 1) Európsky priemer Základ : respondenti, ktorí volili 28

29 2) Národné výsledky Základ : respondenti, ktorí volili 29

30 3) Národný vývoj Základ : respondenti, ktorí volili 30

31 III. NEHLASOVANIE 1. Rozhodujúci okamžik pre neúčasť 1) Európsky priemer Základ : respondenti, ktorí nevolili 31

32 Základ : respondenti, ktorí nevolili 32

33 2) Národné výsledky Základ : respondenti, ktorí nevolili 33

34 3) Národný vývoj Základ : respondenti, ktorí nevolili 34

35 2. Dôvody neúčasti na voľbách 1) Európsky priemer Základ : respondenti, ktorí nevolili 35

36 2) Národné výsledky Základ : respondenti, ktorí nevolili 36

37 3) Národný vývoj Základ : respondenti, ktorí nevolili 37

38 IV. POSTOJE K EURÓPE 1. Členstvo v EÚ: dobrá alebo zlá vec? 1) Európsky priemer 38

39 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 39

40 3) Národné výsledky 40

41 41

42 2. Spätosť s Európou 1) Európsky priemer 42

43 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 43

44 3) Národné výsledky 44

45 4) Národný vývoj 45

46 3. Spätosť s krajinou 1) Európsky priemer 46

47 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 47

48 3) Národné výsledky 48

49 4) Národný vývoj 49

50 4. Pocit, že ste občan Európskej únie 1) Európsky priemer 50

51 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 51

52 3) Národné výsledky 52

53 4) Národný vývoj 53

54 5. Dôvera v inštitúcie EÚ 1) Európsky priemer 54

55 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 55

56 3) Národné výsledky 56

57 4) Národný vývoj 57

58 6. Posúdenie obáv európskych občanov zo strany Európskeho parlamentu 1) Európsky priemer 58

59 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 59

60 3) Národné výsledky 60

61 61

62 4) Národný vývoj 62

63 V. ZÁUJEM O VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU A VŠEOBECNE O POLITIKU 1. Záujem o politiku 1) Európsky priemer 63

64 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 64

65 3) Národné výsledky 65

66 4) Národný vývoj 66

67 2. Dôležitosť vedieť, ktorí kandidáti boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu 1) Európsky priemer 67

68 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 68

69 3) Národné výsledky 69

70 4) Národný vývoj 70

71 3. Dôležitosť vedieť, ktorá politická strana má najviac poslancov zvolených do Európskeho parlamentu 1) Európsky priemer 71

72 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 72

73 3) Národné výsledky 73

74 4) Národný vývoj 74

75 VI. INFORMÁCIE A VYSTAVENIE KAMPANI 1. Úroveň informácií pred dňom volieb 1) Európsky priemer 75

76 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 76

77 3) Národné výsledky 77

78 4) Národný vývoj 78

79 2. Pripomenutie kampane vyzývajúcej ľudí, aby šli voliť 1) Európsky priemer 79

80 2) Hlasujúci / Nehlasujúci v európskych voľbách 80

81 3) Národné výsledky 81

82 4) Národný vývoj 82

Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRE

Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRE Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRED EURÓPSKYMI VOĽBAMI 2014 Inštitucionálna časť SOCIO-DEMOGRAFICKÁ

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Štandardný Eurobarometer 90 VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII JESEŇ 2018 NÁRODNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike Štandardný Eurobarometer 90 Jeseň 2018 Kantar

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanov EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 9. 3. 2012 COM(2012) 99 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 94/80/ES, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov

Podrobnejšie

Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november 2012 E

Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november 2012 E Generálne riaditeľstvo komunikácie Oddelenie monitorovania verejnej mienky V Bruseli 14. februára 2013 Parlamentný prieskum Parlemeter november Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB/PE 78.2) ANALYTICKÁ

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke

Microsoft Word Všetky členské štáty EÚ v skratke Všetky členské štáty EÚ v skratke Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Belgicko Hlavné mesto:

Podrobnejšie

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc

POOL/C6/2011/10379/10379R2-EN.doc EURÓPSKA KOMISIAEURÓPSKA KOMISIA Brusel, 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV 2. správa o

Podrobnejšie

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy Vnímanie volieb na úrovni miestnej samosprávy z pohľadu obyvateľov obcí okresu Nové Zámky RNDr. Katarína Vilinová, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., Bc. Andrea Lelkešová Štruktúra prezentácie Úvod Základné

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Október a november 2013 6.12.2013 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV Kremnická 6,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

COM(2018)44/F1 - SK

COM(2018)44/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 1. 2018 COM(2018) 44 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o uplatňovaní smernice 94/80/ES o práve

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2014 COM(2014) 130 final ANNEXES 1 to 3 PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zhodnotenie

Podrobnejšie

Phoenixresearch SK - preferencie (LQ-PDF)

Phoenixresearch SK - preferencie (LQ-PDF) 49% 1 1/8 Prehľad politických subjektov január 2016 400% 359% 300% 200% 100% 00% SMER - SD 139% 78% 71% 69% 68% 57% 50% 41% SIEŤ neviem SNS KDH MOST - HÍD OL'aNO - NOVA 26% 21% 11% 10% SaS SMK iné SDKÚ-DS

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016)

Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní: Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) Štatistiky Európskej agentúry o inkluzívnom vzdelávaní Kľúčové myšlienky a zistenia (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ŠTATISTIKY EURÓPSKEJ AGENTÚRY O INKLUZÍVNOM

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Štandardný Eurobarometer 76 VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII Jeseň 2011 NÁRODNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Tento výskum bol objednaný a koordinovaný Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre komunikáciu.

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

Measuring economic performance and public welfare

Measuring economic performance and public welfare MERANIE REÁLNEJ KONVERGENCIE SR: ALTERNATÍVNY INDIKÁTOR Viliam Páleník PES 2018, SŠDS, Častá-Papiernička 19.6.2018. Vypracované s podporou projektu APVV 0371 11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020

Podrobnejšie

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter

Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej inter Prosím, vyberte jazyk English PRIESKUM SÚLADU S INICIATÍVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2017 Vitajte na webovej stránke agentúry Dedicated venovanej internetovému prieskumu. Internetová metodológia zaručuje

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu L (MZ SR) 1-04 o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických

Podrobnejšie

Zhrnutie (Správa o monitorovaní EZÚS za rok 2011) - BdC 3889 CDR/ETI/198/2008)

Zhrnutie (Správa o monitorovaní EZÚS za rok 2011) - BdC 3889 CDR/ETI/198/2008) Správa o monitorovaní EZÚS za rok 2011 Zhrnutie CDR452-2012_00_00_TRA_ETU (EN) EP/MV/tf SK - 1 - Toto zhrnutie vypracoval METIS, GmbH (autori: Jürgen Pucher a Alice Radzyner) Dokument nevyjadruje oficiálny

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI Meno predajcu:tomáš Marcinka ID kód predajcu DS000P0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 05.04.2007 v zmysle ustanovenia 269 ods.

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

Krémy na ruce senzorický test

Krémy na ruce senzorický test Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj November - December 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

Krémy na ruce senzorický test

Krémy na ruce senzorický test Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Október - November 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej

Podrobnejšie

Eurobarometer 66 National reports – Outline *

Eurobarometer 66 National reports – Outline * Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 66 VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII JESEŇ 2006 NÁRODNÁ SPRÁVA Standard Eurobarometer 66 / Autumn 2006 TNS Opinion & Social SLOVENSKÁ REPUBLIKA Tento

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 2. 2017 COM(2017) 56 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE na rok 2016 posudzujúca pokrok členských štátov v roku 2014 v dosahovaní národných cieľov energetickej

Podrobnejšie

Rodová rovnosť a zosúladenie práce a súkromného života Rodové rozdiely sú aj naďalej problémom na trhu práce a vo vzdelávaní. Opatrenia na riešenie ro

Rodová rovnosť a zosúladenie práce a súkromného života Rodové rozdiely sú aj naďalej problémom na trhu práce a vo vzdelávaní. Opatrenia na riešenie ro Rodová rovnosť a zosúladenie práce a súkromného života Rodové rozdiely sú aj naďalej problémom na trhu práce a vo vzdelávaní. Opatrenia na riešenie rodových rozdielov zahŕňajú zabezpečenie rovnakého zaobchádzania

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

EB 75.1 rapport energie_SK OK

EB 75.1 rapport energie_SK OK Eurobaromètre Spécial OBSAH ÚVOD...2 ZHRNUTIE...5 1. EURÓPANIA A ÚSPORY ENERGIE...6 1.1 Osobné správanie...6 1.2 Opatrenia na zníženie účtov za energie...12 2. VPLYV SADZIEB ZA ENERGIE NA BOJ PROTI CHUDOBE

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len AS ) sa podľa 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

MEMO 98

MEMO 98 Kandidáti na prezidenta SR v spravodajstve televízií (17. 25.3.2019) Vydané 27. marca 2019 sa dlhodobo venuje zobrazovaniu politických subjektov a ich predstaviteľov v médiách na Slovensku ako aj v zahraničí.

Podrobnejšie

Doprava

Doprava SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 DOPRAVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je stav a smerovanie dopravy vo vzťahu k životnému prostrediu? V objeme prepravených osôb

Podrobnejšie

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1

Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Kódex zverejňovania EFPIA Zverejňovanie za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (vrátane spoločnosti Baxalta US Inc.) 1 Časť 1: Metóda vykazovania údajov za rok 2016 Spoločnosť Shire získala spoločnosť Baxalta

Podrobnejšie

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPS

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPS KONCENTRÁCIA KLASTROV NA SLOVENSKU A V EURÓPSKEJ ÚNII CLUSTER CONCENTRATION IN SLOVAKIA AND THE EUROPEAN UNION Emília SPIŠÁKOVÁ Abstract The article deals with the concentration of clusters in Slovakia

Podrobnejšie

Microsoft Word - manual_ESS_2010

Microsoft Word - manual_ESS_2010 Manuál projektu ESS 2010 Školiaci materiál k projektu ESS 2010 Čo je Európska sociálna sonda? ESS je medzinárodný výskumný projekt, cieľom ktorého je monitorovať a interpretovať postoje a názory obyvateľov

Podrobnejšie

LOGO

LOGO DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA (DIČ) DIČ podľa tém: 1. AT Rakúsko Post.v-2-mi@bmf.gv.at Útvar informačných technológií federálneho ministerstva financií 2. BE Belgicko helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be tel: +32

Podrobnejšie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie

EURÓPA A TY Rada Európskej únie EURÓP TY Rada Európskej únie Oznam Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie o Európskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Materiálové toky a odpady

Materiálové toky a odpady SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 217 MATERIÁLOVÁ NÁROČNOSŤ HOSPODÁRSTVA KĽÚČOVÉ OTÁZKY A KĽÚČOVÉ ZISTENIA Aký je vývoj v produktivite zdrojov? Produktivita zdrojov v hospodárstve

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov E

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov E EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 6. 2018 COM(2018) 377 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 27 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a článku 12 Podmienok zamestnávania ostatných

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky DODATOK Č. 2 K PODMIENKAM VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

Reforma verejnej spravy

Reforma verejnej spravy Aktívny volič v samospráve Ing. Eva C h m e l o v á riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstvo vnútra SR Mail.: eva.chmelova@mvsr.vs.sk Slobodné voľby základ demokracie Všeobecné,

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predvstupova_politika.doc

Microsoft Word - Predvstupova_politika.doc Úvod Proces rozširovania EÚ významne prispeje k zabezpečeniu politickej stability, demokracie a rešpektovania ľudských práv v Európe. Pozitívny vplyv rozširovania je už viditeľný, stabilné demokratické

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT z

Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT z Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 3 541. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (vzdelávanie, mládež, kultúra

Podrobnejšie

Postupy medzivládneho rozhodovania

Postupy medzivládneho rozhodovania POSTUPY MEDZIVLÁDNEHO ROZHODOVANIA Postup rozhodovania v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj v niekoľkých ďalších oblastiach, ako sú posilnená spolupráca, určité vymenovania

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 5.3.2010 K(2010) 1096 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE v súlade s článkom 3 ods. 7 smernice o podzemných vodách 2006/118/ES v súvislosti s ustanovením prahových hodnôt

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 687 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie pokroku členských štátov pri plnení

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2017) 687 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie pokroku členských štátov pri plnení EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23. 11. 2017 COM(2017) 687 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie pokroku členských štátov pri plnení národných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti

Podrobnejšie

CODE2APC

CODE2APC EURÓPSKY PARLAMENT 2004 Dokument na zasadanie 2009 C6-0003/2009 2006/0008(COD) SK 15/01/2009 Spoločná pozícia Spoločná pozícia prijatá Radou 17. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0167/2019 6.3.2019 SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity (2018/2247(IMM)) Výbor pre právne veci Spravodajca: Kostas Chrysogonos RR\1178929.docx

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 28. 6. 2012 COM(2012) 347 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Uplatňovanie smernice 2004/25/ES o

Podrobnejšie

EN

EN EURÓPA KOMISIA Brusel, 3.3.2010 KOM(2010) 70 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT {SEK(2010) 182} SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT 1. ÚVOD Podľa zmlúv sú

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 28. 2. 2018 COM(2018) 117 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU DVORU AUDÍTOROV, RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Odpovede členských štátov na výročnú správu dvora audítorov za rok 2016

Podrobnejšie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia

Podrobnejšie

KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická u

KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická u KLASTROVÁ ANALÝZA EKONOMÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ PODĽA VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV Jana Drutarovská Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852

Podrobnejšie

MULTIPLE

MULTIPLE SPRÁVNA KOMISIA PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV Pozri pokyny na strane 4 ( 1 ) POTVRDENIE O ZLOŽENÍ RODINY NA ÚČELY PRIZNANIA RODINNÝCH DÁVOK Nariadenie č. 1408/71: článok 73; článok

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, apríl 2015 Odbor ekonomických a menových analýz Tvrdé indikátory Februárové tržby, produkcia a export potvrdzujú očakávania zrýchleného rastu HDP v 1Q2015. Nastalo oživenie automobilového

Podrobnejšie

GfKPress_Template_A4_2007

GfKPress_Template_A4_2007 Tlačová správa 4. februára 2015 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 rolf.buerkl@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 ursula.fleischmann@gfk.com Nálada spotrebiteľov sa ku koncu

Podrobnejšie

COM(2018)492/F1 - SK

COM(2018)492/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 27. 6. 2018 COM(2018) 492 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 216 Bratislava, december 217 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 217 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

Report on recovery targets

Report on recovery targets EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 18. 4. 2017 COM(2017) 173 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o prehodnotení cieľov týkajúcich sa zhodnocovania OEEZ, o možnosti stanovenia samostatných cieľov,

Podrobnejšie

Microsoft Word - emn-sk_vyr-sprava-annual-policy-report-2009_suhr-sprava_sk.doc

Microsoft Word - emn-sk_vyr-sprava-annual-policy-report-2009_suhr-sprava_sk.doc Výročná politická správa 2009 vydaná Európskou migračnou sieťou August 2010 Účelom výročných politických správ Európskej migračnej siete (EMS) je poskytnúť prehľad o najdôležitejšom politickom a legislatívnom

Podrobnejšie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY VZPS/A -04 VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL ROK 0 Dotazník A pre vybranú domácnosť Registrované ŠÚ SR Č. Vk 8/ zo dňa 9.06.04 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon

Podrobnejšie

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická potravina, ktorá svojou charakteristikou patrí do niektorej

Podrobnejšie

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík 15.02.2019 Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetlivky - HICP Metodické vysvetlivky - CPI Metodické vysvetlivky

Podrobnejšie

SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe

SCHENGEN. Vaša brána k voľnému pohybu v Európe SCHENGEN Vaša brána k voľnému pohybu v Európe Poznámka Túto publikáciu vypracoval Generálny sekretariát Rady a slúži výhradne na informačné účely. Nezaväzuje inštitúcie EÚ ani členské štáty. Ďalšie informácie

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

KARTA K OT obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT prech

KARTA K OT obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT prech KARTA K OT. 1 1 - obzvlášť dôležitý 2 - veľmi dôležitý 3 - dosť dôležitý 4 - trochu dôležitý 5 - nedôležitý 6 - som proti tomu KARTA K OT. 2 1 - prechovávam k nim veľké sympatie 2 - prechovávam k nim mierne

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

hviezdoslavov-kubin_2009_sprava-prieskum_publika

hviezdoslavov-kubin_2009_sprava-prieskum_publika HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2009 V ZRKADLE PRIESKUMU PUBLIKA Prieskum publika na HK 2009 organizoval KVK NOC aj na 55. ročníku tejto súťažnej prehliadky recitačného umenia a divadiel poézie. Anketári uskutočnili

Podrobnejšie

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR (EHP), ŠVAJČIARSKO A SEVER Európsky hospodársky priestor (EHP) bol vytvorený v roku 1994 s cieľom rozšíriť ustanovenia EÚ týkajúce sa jej vnútorného trhu na krajiny patriace

Podrobnejšie