Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Kód pobočky Penále spolu v Sk Bratislava"

Prepis

1 Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek tabuľka č. 1 Pobočka Penále spolu v Sk Bratislava ,00 Bratislava - okolie ,50 Trnava ,00 Dunajská Streda 050 0,00 Galanta ,50 Senica ,00 Trenčín ,00 Povaţská Bystrica ,00 Prievidza ,00 Nitra ,00 Komárno ,00 Levice ,80 Nové Zámky ,50 Topoľčany ,50 Ţilina ,00 Čadca ,50 Dolný Kubín ,50 Liptovský Mikuláš ,00 Martin ,10 Banská Bystrica ,00 Lučenec ,50 Rimavská Sobota ,00 Veľký Krtíš ,00 Zvolen ,00 Ţiar nad Hronom ,50 Prešov ,50 Bardejov ,20 Humenné ,00 Poprad ,50 Stará Ľubovňa ,50 Svidník ,00 Vranov nad Topľou ,50 Košice ,00 Košice-okolie 350 2,00 Michalovce ,50 Roţňava ,00 Spišská Nová Ves ,50 Trebišov ,00 Spolu ,10 Strana 1 z 14

2 Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 podľa jednotlivých pobočiek graf č. 1 Penále Pobočka zdravotníckych zariadení v Sk Bratislava ,00 Bratislava - okolie ,50 Liptovský Mikuláš ,00 Bratislava 83,36% Liptovský Mikuláš 4,07% Bratislava - okolie 12,57% Strana 2 z 14

3 Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 tabuľka č. 2 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Štátne zdravotnícke zariadenie (S) S + V spolu predpísané nepredpísané spolu predpísané nepredpísané spolu predpísané nepredpísané spolu Bratislava 020 Poliklinika Tehelná, Bratislava , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Fakultná nemocnica, Bratislava , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Bratislava 020 Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Bratislava 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Bratislava 020 Detská fakultná nemocnica, Bratislava , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Bratislava 020 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Bratislava 020 Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Bratislava 020 Poliklinika Tehelná, Bratislava ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Bratislava 020 Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol.s r.o ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Fakultná nemocnica s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Národný onkologický ústav , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Národný ústav TBC a respiračných chorôb , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Nemocnica Modra, n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Nemocnica s poliklinikou Ruţinov , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Ruţinovská poliklinika, a.s ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Špecializovaná nem. pre ortopedickú protetiku, n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Bratislava 020 Poliklinika Petrţalka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava 020 Záchranná a dopravná zdravotnícka sluţba , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Bratislava - okolie 030 Psychiatrická liečebňa Veľké Leváre , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Bratislava - okolie 030 Psych.nemocnica P.Pinela Pezinok , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,50 Bratislava - okolie 030 Psych.nemocnica P.Pinela Pezinok , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Bratislava - okolie 030 Nemocnica s poliklinikou Modra ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Bratislava - okolie 030 Poliklinika Senec ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Bratislava - okolie 030 Nemocnica s poliklinikou Malacky ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Bratislava - okolie 030 Poliklinika, Pezinok , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Bratislava - okolie 030 Špecial.liečebný ústav chron.chorôb , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Trnava 040 Psychiatrická liečebňa Sokolovce , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Trnava 040 Fakultná nemocnica Trnava , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Trnava 040 Národný ústav reum.chorôb Piešťany , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Trnava 040 Nemocnica A.Wintera Piešťany ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Galanta 060 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Šaľa, IČO: ) 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Galanta 060 NsP Sv. Lukáša, Galanta ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Senica 070 Nemocnica s poliklinikou Skalica ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Senica 070 Nemocnica s poliklinikou Myjava ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Trenčín 080 Fakultná nemocnica Trenčín , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Povaţská Bystrica 090 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Povaţská Bystrica 090 Nemocnica s poliklinikou v Povaţskej Bystrici ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Prievidza 100 Nemocnica s poliklinikou Prievidza ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Prievidza 100 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Nitra 110 Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Nitra 110 Fakultná nemocnica ,00 954,00 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 Komárno 120 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Komárno, IČO: ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Komárno 120 Mestská poliklinika Hurbanovo, Hurbanovo ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Komárno 120 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Komárno, IČO: ) 0,00 0,00 0, , , , , , ,50 Komárno 120 FORLIFE n.o., Komárno ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Levice 130 Psychiatrická nemocnica, Hronovce , , ,30 0,00 0,00 0, , , ,30 Levice 130 Mesto Šahy (prevzaté od NsP Šahy, IČO: ) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Levice 130 Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o., Levice ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Levice 130 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Levice, IČO: ) 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Levice 130 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n.o., Šahy ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Strana 3 z 14

4 Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 tabuľka č. 2 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Štátne zdravotnícke zariadenie (S) S + V spolu predpísané nepredpísané spolu predpísané nepredpísané spolu predpísané nepredpísané spolu Levice 130 Nemocnica s poliklinikou Ţeliezovce , , ,00 0, , ,50 0, , ,50 Nové Zámky 140 Centrum pre liečbu drogových závislostí, Nové Zámky , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Topoľčany 150 Nemocnica Topoľčany n.o., Topoľčany ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Topoľčany 150 Mestská nemocnica s poliklinikou n.o., Bánovce nad Bebravou 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Topoľčany 150 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP II typu, Topoľčany, IČO: ) 0,00 0,00 0, , , , , , ,50 Topoľčany 150 Nemocnica s poliklinikou, n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Ţilina 160 NsP Ţilina , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Ţilina 160 Poliklinika Bytča , , ,00 0,00 5,50 5,50 0, , ,50 Čadca 170 Nemocnica s poliklinikou Čadca ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Čadca 170 Poliklinika Turzovka ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Dolný Kubín 180 Územná poliklinika Námestovo ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Dolný Kubín 180 Nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégé Dolný Kubín ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Liptovský Mikuláš 190 Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Liptovský Mikuláš 190 Nemocnica s poliklinikou Ruţomberok , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Liptovský Mikuláš 190 Poliklinika Liptovský Hrádok ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Martin 200 MFN Martin , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 Martin 200 Poliklinika Martin ,00 0,00 0,00 0,00 65,40 65,40 0,00 65,40 65,40 Martin 200 Psychiatrická liečebňa Sučany , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Banská Bystrica 210 Fakultná NsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Banská Bystrica 210 Nemocnica s poliklinikou Brezno ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Banská Bystrica 210 Poliklinika Banská Bystrica ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Lučenec 220 Poliklinika Poltár ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Lučenec 220 Poliklinika Fiľakovo ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Lučenec 220 Nemocnica s poliklinikou Lučenec ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Rimavská Sobota 230 Nemocnica s poliklinikou Hnúšťa ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Rimavská Sobota 230 Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota ,00 0,00 0, , , , , , ,50 Rimavská Sobota 230 Nemocnica s poliklinikou, n.o., Hnúšťa ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Rimavská Sobota 230 Nemocnice a polikliniky, n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Veľký Krtíš 240 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Zvolen 250 NsP Vaše Zdravie n. o., Zvolen ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Zvolen 250 Nemocnica s poliklinikou, Zvolen ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Ţiar nad Hronom 260 Psychiatrická nemocnica prof.matulaya, Kremnica ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Ţiar nad Hronom 260 Regionána nemocnica Banská Štiavnica, n.o ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Ţiar nad Hronom 260 Mestská nemocnica Banská Štiavnica, n.o ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Ţiar nad Hronom 260 Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Ţiar nad Hronom 260 Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n.o ,00 0,00 0, , , , , , ,50 Prešov 270 Fakultná nemocnica J.A.Reimana,Prešov , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Bardejov 280 NsP Sv. Jakuba,n.o.,Bardejov ,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,20 Humenné 290 NsP A. Leňa Humenné ,00 0,00 0, , , , , , ,50 Humenné 290 NsP Medzilaborce ,00 0,00 0,00 0,00 420,50 420,50 0,00 420,50 420,50 Humenné 290 NsP A. Leňa Humenné, n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Humenné 290 NsP Snina ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Poprad 300 Nemocnica MUDr. Vojtecha Alexandra n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Poprad 300 Nemocnica s poliklinikou , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Poprad 300 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 0,00 0,00 167,00 167,00 0,00 167,00 167,00 Poprad 300 Sanatórium Dr. Guhra n.o ,00 0,00 0,00 0,00 261,50 261,50 0,00 261,50 261,50 Poprad 300 Sanatórium Tatranská Kotlina n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Poprad 300 Šrobárov ústav DTBC a RCH ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Poprad 300 Ústav TBC a RCH , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Poprad 300 Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Stará Ľubovňa 310 Ľubovnianska nemocnica, n. o ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Stará Ľubovňa 310 Nemocnica s poliklinikou Stará Ľubovňa ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Svidník 320 Nemocnica s pol. arm.gen. L. Svobodu, Svidník ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Svidník 320 Mestská nemocnica v Stropkove ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Vranov nad Topľou 330 Vranovská nemocnica, n.o., Vranov nad Topľou ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Strana 4 z 14

5 Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 tabuľka č. 2 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Štátne zdravotnícke zariadenie (S) S + V spolu predpísané nepredpísané spolu predpísané nepredpísané spolu predpísané nepredpísané spolu Vranov nad Topľou 330 Nemocnica s poliklinikou, Vranov nad Topľou , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Košice 340 FN L. Pasteura Košice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Košice 340 Východoslovenský onkologický ústav ,00 778,00 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 778,00 Košice 340 Detská nemocnica Košice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Košice-okolie 350 Poliklinika Moldava nad Bodvou ,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 Michalovce 360 NsP Š.Kukuru Michalovce , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Michalovce 360 NsP Štefana Kukuru Michalovce n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Michalovce 360 Poliklinika Veľké Kapušany n.o ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Michalovce 360 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o ,00 0,00 0,00 0,00 954,50 954,50 0,00 954,50 954,50 Michalovce 360 Region.nemocnica s polikl. Sobrance , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Roţňava 370 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Plešivec , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Roţňava 370 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora za Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora za ,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, ,50 Roţňava 370 Poliklinika Tornaľa, Tornaľa ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Roţňava 370 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Roţňava, a.s., Roţňava 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Roţňava 370 Správa záväzkov a pohľadávok, Košice (prevzaté od Nemocnicu s poliklinikou svätej Barbory, Roţňava, IČO: 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , , ) Roţňava 370 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Revúca ,00 0,00 0,00 0,00 393,00 393,00 0,00 393,00 393,00 Spišská Nová Ves 380 Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Spišská Nová Ves 380 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,50 Trebišov 390 Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Spolu , , , , , , , , ,10 Strana 5 z 14

6 Penále zdravotníckych zariadení k 31. júlu 2007 graf č. 2 štátne zdravotnícke zariadenia ,00 transformované zdravotnícke zariadenia ,10 štátne zdravotnícke zariadenia 75,85% transformované zdravotnícke zariadenia 24,15% Strana 6 z 14

7 Štátne zdravotnícke zariadenia, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje k 31. júlu 2007 dlţnú sumu poistného a penále tabuľka č.3 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Poistné v Sk Štátne zdravotnícke zariadenie (S) predpísané nepredpísané spolu Bratislava 020 Poliklinika Tehelná, Bratislava ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Fakultná nemocnica, Bratislava , , , ,00 Bratislava 020 Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Bratislava ,00 0, , ,50 Bratislava 020 Detská fakultná nemocnica, Bratislava ,60 0, , ,50 Bratislava 020 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava ,00 0, , ,50 Bratislava - okolie 030 Psych.nemocnica P.Pinela Pezinok ,00 0, , ,00 Trnava 040 Psychiatrická liečebňa Sokolovce ,40 0, , ,00 Trnava 040 Fakultná nemocnica Trnava ,00 0, , ,00 Trenčín 080 Fakultná nemocnica Trenčín ,00 0, , ,00 Levice 130 Psychiatrická nemocnica, Hronovce , , , ,30 Banská Bystrica 210 Fakultná NsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica ,00 0, , ,50 Ţiar nad Hronom 260 Psychiatrická nemocnica prof.matulaya, Kremnica , ,00 0, ,00 Prešov 270 Fakultná nemocnica J.A.Reimana,Prešov ,00 0, , ,50 Košice 340 FN L. Pasteura Košice ,00 0, , ,00 Roţňava 370 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Plešivec ,00 0, , ,00 Spolu , , , ,80 Strana 7 z 14

8 Štátne zdravotnícke zariadenia, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje k 31. júlu 2007 penále (nie dlţnú sumu poistného) tabuľka č. 4 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Poistné v Sk Štátne zdravotnícke zariadenie (S) predpísané nepredpísané spolu Bratislava 020 Fakultná nemocnica s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Národný onkologický ústav ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Národný ústav TBC a respiračných chorôb ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Nemocnica s poliklinikou Ruţinov ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Poliklinika Petrţalka ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Záchranná a dopravná zdravotnícka sluţba ,00 0, , ,50 Bratislava - okolie 030 Psychiatrická liečebňa Veľké Leváre , , , ,00 Bratislava - okolie 030 Psych.nemocnica P.Pinela Pezinok , , , ,50 Bratislava - okolie 030 Poliklinika, Pezinok ,00 0, , ,00 Bratislava - okolie 030 Špecial.liečebný ústav chron.chorôb ,00 0, , ,00 Trnava 040 Národný ústav reum.chorôb Piešťany ,00 0, , ,00 Nitra 110 Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce , ,00 0, ,00 Nitra 110 Fakultná nemocnica ,00 0,00 954,00 954,00 Komárno 120 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Komárno, IČO: ) 0, ,00 0, ,00 Levice 130 Nemocnica s poliklinikou Ţeliezovce ,00 0, , ,00 Nové Zámky 140 Centrum pre liečbu drogových závislostí, Nové Zámky ,00 0, , ,50 Ţilina 160 NsP Ţilina ,00 0, , ,50 Ţilina 160 Poliklinika Bytča ,00 0, , ,00 Liptovský Mikuláš 190 Nemocnica s poliklinikou Ruţomberok ,00 0, , ,00 Martin 200 MFN Martin ,00 0, , ,70 Martin 200 Psychiatrická liečebňa Sučany ,00 0, , ,00 Poprad 300 Nemocnica s poliklinikou ,00 0, , ,00 Poprad 300 Ústav TBC a RCH ,00 0, , ,00 Poprad 300 Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie ,00 0, , ,00 Vranov nad Topľou 330 Nemocnica s poliklinikou, Vranov nad Topľou ,00 0, , ,00 Košice 340 Východoslovenský onkologický ústav ,00 0,00 778,00 778,00 Košice 340 Detská nemocnica Košice ,00 0, , ,00 Michalovce 360 NsP Š.Kukuru Michalovce ,00 0, , ,00 Michalovce 360 Region.nemocnica s polikl. Sobrance ,00 0, , ,50 Spolu 0, , , ,20 Strana 8 z 14

9 Transformované zdravotnícke zariadenia, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje k 31. júlu 2007 dlţnú sumu poistného a penále tabuľka č. 5 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Poistné v Sk predpísané nepredpísané spolu Bratislava 020 Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava ,00 0, , ,50 Dunajská Streda 050 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda ,50 0,00 0,00 0,00 Galanta 060 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Šaľa, IČO: ) ,00 0, , ,50 Galanta 060 NsP Sv. Lukáša, Galanta ,00 0, , ,00 Senica 070 Nemocnica s poliklinikou Skalica ,00 0, , ,00 Senica 070 Nemocnica s poliklinikou Myjava ,00 0, , ,00 Povaţská Bystrica 090 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o ,00 0, , ,00 Povaţská Bystrica 090 Nemocnica s poliklinikou v Povaţskej Bystrici ,00 0, , ,00 Prievidza 100 Nemocnica s poliklinikou Prievidza ,00 0, , ,00 Komárno 120 Mestská poliklinika Hurbanovo, Hurbanovo ,00 0, , ,00 Komárno 120 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Komárno, IČO: ) , , , ,50 Levice 130 Mesto Šahy (prevzaté od NsP Šahy, IČO: ) ,00 0, , ,00 Levice 130 Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o., Levice ,00 0, , ,00 Levice 130 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Levice, IČO: ) ,00 0, , ,00 Levice 130 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n.o., Šahy , , , ,00 Topoľčany 150 Nemocnica Topoľčany n.o., Topoľčany ,00 0, , ,50 Topoľčany 150 Mestská nemocnica s poliklinikou n.o., Bánovce nad Bebravou ,00 0, , ,00 Topoľčany 150 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP II typu, Topoľčany, IČO: ) , , , ,50 Čadca 170 Nemocnica s poliklinikou Čadca ,00 0, , ,00 Liptovský Mikuláš 190 Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš ,00 0, , ,00 Lučenec 220 Poliklinika Poltár ,00 0, , ,50 Lučenec 220 Poliklinika Fiľakovo ,00 0, , ,00 Lučenec 220 Nemocnica s poliklinikou Lučenec ,00 0, , ,00 Rimavská Sobota 230 Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota , , , ,50 Rimavská Sobota 230 Nemocnica s poliklinikou, n.o., Hnúšťa , , , ,00 Zvolen 250 NsP Vaše Zdravie n. o., Zvolen ,00 0, , ,50 Zvolen 250 Nemocnica s poliklinikou, Zvolen ,00 0, , ,50 Ţiar nad Hronom 260 Regionána nemocnica Banská Štiavnica, n.o , , , ,00 Ţiar nad Hronom 260 Mestská nemocnica Banská Štiavnica, n.o , , , ,00 Ţiar nad Hronom 260 Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava ,00 0, , ,00 Ţiar nad Hronom 260 Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n.o , , , ,50 Humenné 290 NsP A. Leňa Humenné , , , ,50 Svidník 320 Nemocnica s pol. arm.gen. L. Svobodu, Svidník , ,00 0, ,00 Vranov nad Topľou 330 Vranovská nemocnica, n.o., Vranov nad Topľou ,00 0, , ,50 Vranov nad Topľou 330 Nemocnica s poliklinikou, Vranov nad Topľou ,00 0,00 0,00 0,00 Michalovce 360 NsP Š.Kukuru Michalovce ,00 0,00 0,00 0,00 Roţňava 370 Poliklinika Tornaľa, Tornaľa ,00 0, , ,00 Roţňava 370 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Roţňava, a.s., ,00 0, , ,00 Roţňava 370 Správa záväzkov a pohľadávok, Košice (prevzaté od Nemocnicu s poliklinikou svätej Barbory, Roţňava, IČO: ,00 0, , , ) Spišská Nová Ves 380 Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves , , , ,00 Trebišov 390 Nemocnica s poliklinikou Trebišov ,00 0,00 0,00 0,00 Spolu , , , ,50 Strana 9 z 14

10 Transformované zdravotnícke zariadenia, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje k 31. júlu 2007 penále (nie dlţnú sumu poistného) tabuľka č. 6 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Poistné v Sk predpísané nepredpísané spolu Bratislava 020 Poliklinika Tehelná, Bratislava ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Fakultná nemocnica, Bratislava ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Bratislava 0,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Detská fakultná nemocnica, Bratislava ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Poliklinika Tehelná, Bratislava , ,00 0, ,00 Bratislava 020 Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol.s r ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Fakultná nemocnica s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Národný onkologický ústav ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Národný ústav TBC a respiračných chorôb ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Nemocnica Modra, n.o ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Nemocnica s poliklinikou Ruţinov ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Ruţinovská poliklinika, a.s ,00 0, , ,00 Bratislava 020 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Špecializovaná nem. pre ortopedickú protetiku, n.o ,00 0, , ,50 Bratislava 020 Poliklinika Petrţalka ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava 020 Záchranná a dopravná zdravotnícka sluţba ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava - okolie 030 Psychiatrická liečebňa Veľké Leváre ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava - okolie 030 Psych.nemocnica P.Pinela Pezinok ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava - okolie 030 Psych.nemocnica P.Pinela Pezinok ,00 0,00 0,00 0,00 Bratislava - okolie 030 Nemocnica s poliklinikou Modra , , , ,00 Bratislava - okolie 030 Poliklinika Senec , , , ,00 Bratislava - okolie 030 Nemocnica s poliklinikou Malacky , , , ,00 Bratislava - okolie 030 Poliklinika, Pezinok ,00 0, , ,00 Bratislava - okolie 030 Špecial.liečebný ústav chron.chorôb ,00 0,00 0,00 0,00 Trnava 040 Psychiatrická liečebňa Sokolovce ,00 0,00 0,00 0,00 Trnava 040 Fakultná nemocnica Trnava ,00 0,00 0,00 0,00 Trnava 040 Nemocnica s poliklinikou Hlohovec ,00 0,00 0,00 0,00 Trnava 040 Nemocnica s poliklinikou Piešťany ,00 0,00 0,00 0,00 Trnava 040 Národný ústav reum.chorôb Piešťany ,00 0,00 0,00 0,00 Trnava 040 Nemocnica A.Wintera Piešťany ,00 0, , ,00 Galanta 060 Mestská poliklinika ,00 0,00 0,00 0,00 Senica 070 Poliklinika Senica n.o ,00 0,00 0,00 0,00 Trenčín 080 Fakultná nemocnica Trenčín ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 10 z 14

11 Transformované zdravotnícke zariadenia, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje k 31. júlu 2007 penále (nie dlţnú sumu poistného) tabuľka č. 6 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Poistné v Sk predpísané nepredpísané spolu Trenčín 080 Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom ,00 0,00 0,00 0,00 Prievidza 100 Nemocnica s poliklinikou ,00 0, , ,00 Nitra 110 Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce ,00 0,00 0,00 0,00 Nitra 110 Fakultná nemocnica ,00 0,00 0,00 0,00 Nitra 110 Psychiatrická nemocnica ,00 0,00 0,00 0,00 Nitra 110 Vysokošpec.odb.ústav tuber. a resp.chorôb ,00 0,00 0,00 0,00 Komárno 120 Správa záväzkov a pohľadávok, Nitra (prevzaté od NsP Komárno, IČO: ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Komárno 120 FORLIFE n.o., Komárno ,00 0, , ,50 Levice 130 Psychiatrická nemocnica, Hronovce ,00 0,00 0,00 0,00 Levice 130 Nemocnica s poliklinikou Ţeliezovce ,00 0, , ,50 Nové Zámky 140 Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ,00 0,00 0,00 0,00 Nové Zámky 140 Centrum pre liečbu drogových závislostí, Nové Zámky ,00 0,00 0,00 0,00 Topoľčany 150 Nemocnica Bánovce, s.r.o ,00 0,00 0,00 0,00 Topoľčany 150 Nemocnica s poliklinikou, n.o ,00 0, , ,50 Ţilina 160 NsP Ţilina ,00 0,00 0,00 0,00 Ţilina 160 Poliklinika Bytča ,00 0,00 5,50 5,50 Čadca 170 Poliklinika Kysucké Nové Mesto ,00 0,00 0,00 0,00 Čadca 170 Poliklinika Turzovka ,00 0, , ,50 Dolný Kubín 180 Nemocnica s poliklinikou Trstená ,00 0,00 0,00 0,00 Dolný Kubín 180 Územná poliklinika Námestovo ,00 0, , ,00 Dolný Kubín 180 Nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégé Dolný Kubín ,00 0, , ,50 Liptovský Mikuláš 190 Detská ozdravovňa Ţeleznô ,00 0,00 0,00 0,00 Liptovský Mikuláš 190 Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička ,00 0,00 0,00 0,00 Liptovský Mikuláš 190 Národný endokrinologický a diabetologický ústav ,00 0,00 0,00 0,00 Liptovský Mikuláš 190 Nemocnica s poliklinikou Ruţomberok ,00 0,00 0,00 0,00 Liptovský Mikuláš 190 Poliklinika Liptovský Hrádok ,00 0, , ,00 Martin 200 MFN Martin ,00 0,00 0,00 0,00 Martin 200 Poliklinika Martin ,00 0,00 65,40 65,40 Martin 200 Poliklinika Turčianske Teplice ,00 0,00 0,00 0,00 Martin 200 Psychiatrická liečebňa Sučany ,00 0,00 0,00 0,00 Banská Bystrica 210 Fakultná NsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica ,00 0,00 0,00 0,00 Banská Bystrica 210 Nemocnica s poliklinikou Brezno ,00 0, , ,00 Banská Bystrica 210 Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 11 z 14

12 Transformované zdravotnícke zariadenia, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje k 31. júlu 2007 penále (nie dlţnú sumu poistného) tabuľka č. 6 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Poistné v Sk predpísané nepredpísané spolu Banská Bystrica 210 Stred.ústav srdcovocievnych ochorení Banská Bystrica ,00 0,00 0,00 0,00 Banská Bystrica 210 Poliklinika Banská Bystrica ,00 0, , ,50 Lučenec 220 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o ,00 0,00 0,00 0,00 Rimavská Sobota 230 Nemocnica s poliklinikou Hnúšťa , ,00 0, ,00 Rimavská Sobota 230 Nemocnice a polikliniky, n.o ,00 0, , ,50 Veľký Krtíš 240 Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš ,00 0,00 0,00 0,00 Veľký Krtíš 240 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o ,00 0, , ,00 Ţiar nad Hronom 260 Psychiatrická nemocnica prof.matulaya, Kremnica ,00 0,00 0,00 0,00 Ţiar nad Hronom 260 Nemocnica s poliklinikou, n.o ,00 0,00 0,00 0,00 Prešov 270 Fakultná nemocnica J.A.Reimana,Prešov ,00 0,00 0,00 0,00 Prešov 270 Poliklinika Sabinov, n.o ,00 0,00 0,00 0,00 Bardejov 280 NsP Sv. Jakuba,n.o.,Bardejov ,00 0, , ,20 Humenné 290 NsP Medzilaborce ,00 0,00 420,50 420,50 Humenné 290 NsP A. Leňa Humenné, n.o ,00 0, , ,50 Humenné 290 NsP Snina ,00 0, , ,50 Poprad 300 Nemocnica MUDr. Vojtecha Alexandra n.o ,00 0, , ,00 Poprad 300 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 167,00 167,00 Poprad 300 Nemocnica s poliklinikou a.s ,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Odborný liečebný ústav ,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Poliklinika ,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Sanatórium Dr. Guhra n.o ,00 0,00 261,50 261,50 Poprad 300 Sanatórium Tatranská Kotlina n.o ,00 0, , ,00 Poprad 300 Šrobárov ústav DTBC a RCH ,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Šrobárov ústav DTBC a RCH ,00 0, , ,00 Poprad 300 Ústav TBC a RCH ,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Ústav TBC a RCH Poprad - Kvetnica n.o ,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie ,00 0,00 0,00 0,00 Stará Ľubovňa 310 Ľubovnianska nemocnica, n. o ,00 0, , ,50 Stará Ľubovňa 310 Nemocnica s poliklinikou Stará Ľubovňa ,00 0, , ,00 Svidník 320 Mestská nemocnica v Stropkove ,00 0, , ,00 Košice 340 FN L. Pasteura Košice ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika JUH ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 12 z 14

13 Transformované zdravotnícke zariadenia, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje k 31. júlu 2007 penále (nie dlţnú sumu poistného) tabuľka č. 6 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Poistné v Sk predpísané nepredpísané spolu Košice 340 Poliklinika Košice-okolie ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika Nad jazerom Košice ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika SEVER ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika STARÉ MESTO ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika VÝCHOD ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Regionálny úrad verejného zdravotníctva ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Východoslovenský onkologický ústav ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Vysokošpecializovaný odb.ústav geriatrický ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Vysokošpecializovaný odb.ústav geriatrický ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Záchranná sluţba Košice ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Detská nemocnica Košice ,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 FNsP Košice ,00 0,00 0,00 0,00 Košice-okolie 350 Poliklinika Moldava nad Bodvou ,00 0,00 2,00 2,00 Michalovce 360 NsP Štefana Kukuru Michalovce n.o ,00 0, , ,50 Michalovce 360 Poliklinika Veľké Kapušany n.o ,00 0, , ,00 Michalovce 360 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o ,00 0,00 954,50 954,50 Michalovce 360 Region.nemocnica s polikl. Sobrance ,00 0,00 0,00 0,00 Roţňava 370 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Plešivec ,00 0,00 0,00 0,00 Roţňava 370 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora za Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora za , ,50 0, ,50 Roţňava 370 Nemocnica s poliklinikou svätej Barbory, Roţňava ,00 0,00 0,00 0,00 Roţňava 370 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Revúca ,00 0,00 393,00 393,00 Spišská Nová Ves 380 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 0,00 0,00 Spišská Nová Ves 380 Nemocnica s poliklinikou ,00 0, , ,50 Spišská Nová Ves 380 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 0,00 0,00 Trebišov 390 Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s ,00 0, , ,00 Spolu 0, , , ,60 Strana 13 z 14

14 Prehľad zdravotníckych zariadení, voči ktorým Sociálna poisťovňa neeviduje penále k 31. júlu 2007 tabuľka č. 7 Pobočka Názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo IČO Štátne zdravotnícke zariadenie (S) S + V spolu predpísané nepredpísané spolu predpísané nepredpísané spolu predpísané nepredpísané spolu Trnava 040 Nemocnica s poliklinikou Hlohovec ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trnava 040 Nemocnica s poliklinikou Piešťany ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dunajská Streda 050 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Galanta 060 Mestská poliklinika ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Senica 070 Poliklinika Senica n.o ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trenčín 080 Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nitra 110 Psychiatrická nemocnica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nitra 110 Vysokošpec.odb.ústav tuber. a resp.chorôb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nové Zámky 140 Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Topoľčany 150 Nemocnica Bánovce, s.r.o ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Čadca 170 Poliklinika Kysucké Nové Mesto ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dolný Kubín 180 Nemocnica s poliklinikou Trstená ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liptovský Mikuláš 190 Detská ozdravovňa Ţeleznô ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liptovský Mikuláš 190 Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liptovský Mikuláš 190 Národný endokrinologický a diabetologický ústav ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Martin 200 Poliklinika Turčianske Teplice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Banská Bystrica 210 Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Banská Bystrica 210 Stred.ústav srdcovocievnych ochorení Banská Bystrica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lučenec 220 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veľký Krtíš 240 Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ţiar nad Hronom 260 Nemocnica s poliklinikou, n.o ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prešov 270 Poliklinika Sabinov, n.o ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Nemocnica s poliklinikou a.s ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Odborný liečebný ústav ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Poliklinika ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Šrobárov ústav DTBC a RCH ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprad 300 Ústav TBC a RCH Poprad - Kvetnica n.o ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika JUH ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika Košice-okolie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika Nad jazerom Košice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika SEVER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika STARÉ MESTO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Poliklinika VÝCHOD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Regionálny úrad verejného zdravotníctva ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Vysokošpecializovaný odb.ústav geriatrický ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Vysokošpecializovaný odb.ústav geriatrický ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 Záchranná sluţba Košice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Košice 340 FNsP Košice ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roţňava 370 Nemocnica s poliklinikou svätej Barbory, Roţňava ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spišská Nová Ves 380 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spišská Nová Ves 380 Nemocnica s poliklinikou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trebišov 390 Nemocnica s poliklinikou Trebišov ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 14 z 14

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava

Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Poradie Zdravotnícke zariadenie Mesto Okres Kraj Hodnotenie 2009 Hodnotenie 2008 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV

Podrobnejšie

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

FS 9/2001

FS 9/2001 9/2001 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 891 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. apríla 2001 č. R-3/2001, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č.

Podrobnejšie

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr

Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystr Pevný bod Názov poskytovateľa Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast Bánovce nad Bebravou pre dospelých Banská Bystrica pre deti a dorast Banská Bystrica pre dospelých Banská Štiavnica pre dospelých Bardejov

Podrobnejšie

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9.

Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica VZZS 2 Bratislava VZZS 3 Košice 12.9. Poradové číslo Sídlo stanice ZZS Účinnosť nového povolenia Typ stanice ZZS 1 Banská Bystrica 12.9.2019 VZZS 2 Bratislava 18.9.2019 VZZS 3 Košice 12.9.2019 VZZS 4 Nitra 12.9.2019 VZZS 5 Poprad 12.9.2019

Podrobnejšie

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA

LSPP prehľad nákladov za r IČO PZS Názov HZ LSPP pre dospelých v LSPP pre deti a dorast v Paušál v Uznané výkony spolu v MESTO KREMNICA hľad nákladov za r. 2013 deti 00320781 MESTO KREMNICA 14 142 0 1 585 15 727 00326585 MESTO VYSOKÉ TATRY 5 267 0 2 213 7 480 00607231 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 0 94 009 65 057 159 066 00610470

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d   g e o d é z i e,   k a r t o g r a f i e   a   k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn

Tlačová správa Bratislava Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotn Tlačová správa Bratislava 23. 08. 2019 Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Podrobnejšie

Z á u j e m c i Vec: Doplnenie súťažných podkladov Vážení záujemci, Uvádzame a zverejňujeme Vám doplnenie súťažných podkladov vo verejnej súťaži: Nemo

Z á u j e m c i Vec: Doplnenie súťažných podkladov Vážení záujemci, Uvádzame a zverejňujeme Vám doplnenie súťažných podkladov vo verejnej súťaži: Nemo Z á u j e m c i Vec: Doplnenie súťažných podkladov Vážení záujemci, Uvádzame a zverejňujeme Vám doplnenie súťažných podkladov vo verejnej súťaži: Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov,

Podrobnejšie

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT CERTIFIKÁT ISO 50001:2011 DEKRA Certification GmbH týmto potvrdzuje, že spoločnosť LIDL Slovenská republika v.o.s. Rozsah certifikácie: Obchod s potravinovým a nepotravinovým tovarom Miesto certifikácie:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc Slovenský zväz hádzanej, Trnavská 37, 831 04 Bratislava Vyžrebovanie súťaží SZH 2014/2015 EXTRALIGA MUŽI 1. kolo : 30. - 31.8.2014 XA-1 Šaľa - Hlohovec XA-2 Modra - Bratislava XA-3 Prešov - Košice XA-4

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2010 Congenital defects in the SR 2010 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2010 Congenital

Podrobnejšie

Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, dostupné farby: veľkosti:

Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, dostupné farby: veľkosti: Veľké otvorenie! Viac za menej teraz len kúsok od vás! viac za menej...každý deň TOP S HVIEZDIČKAMI pre slečny, s potlačou, veľkosti: 134 164 cm 3 99 S NEÓNOVOU POTLAČOU pre chlapcov, veľkosti: 134 164

Podrobnejšie

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko, tel.: +421 2 5341 1020, fax: +421 2 5823 3487, zachar[a]ineko.sk, www.ineko.sk Tlačová správa, 2.11.2016 (revidované

Podrobnejšie

PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO s potlačou, pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby

PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO s potlačou, pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby PRICHÁDZA ČAS KRÁTKYCH RUKÁVOV a dlhých dní viac za menej...každý deň HIT 1 49 DETSKÉ TRIČKO pre dievčatká, s volánikmi na rukávoch, farby: pre chlapčekov, farby: 74 98 cm alebo pre dievčatká, farby: pre

Podrobnejšie

untitled

untitled viac za menej...každý deň VÍLA SPARKLE GIRLZ dostupné rôzne druhy, výška 30 cm DETSKÁ KOSAČKA S BUBLIFUKOM rozmery: 26 26 50 cm PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 23. 5. 5. 6. 2019 ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB AUTÍČKO

Podrobnejšie

viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop S

viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop S viac za menej...každý deň PREDAJNÍ PO CELOM SLOVENSKU VĎAKA VÁM! Viac za menej, teraz len kúsok od vás! Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3 Stop Shop, PO NE: 9:00 20:00 Ponuka platí v dňoch od 14.

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické

Podrobnejšie

VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku cm, farby: 2

VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku cm, farby: 2 VYTVORTE SI viac za menej...každý deň DOMOV plný lásky a pohody ŠTÝLOVÝ RÁMIK NA FOTKY na výber: so srdiečkovým motívom, na 1 fotku 10 15 cm, farby: 2,49, na 7 fotiek, rôzne tvary, farba: 4,99 od LED SVETELNÁ

Podrobnejšie

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava - 16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava

Podrobnejšie

Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 10

Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 10 Dostupnosť vybraných produktov v dm predajniach marec 2019: Fruit Funk PAW PATROL detská ovocná tyčinka, 4x20g Erdbär ovocno - zeleninová kapsička, 100g 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova 18 Bratislava 851

Podrobnejšie

UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT 2 49 LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, dostupné farby: alebo s potlačou, dostu

UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT 2 49 LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, dostupné farby: alebo s potlačou, dostu UŽITE SI LeTOnaplno viac za menej...každý deň HIT LEŽÉRNY TOP 100% bavlna, pre dámy, v španielskom štýle, alebo s potlačou, dostupné dva vzory, veľkosti: S XXL PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 6. 6. 12. 6. 2019

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A a samovražedné pokusy v SR 2006 Ročník 2007 ZŠ-5/2007 Národné

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady

Podrobnejšie

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU 20% až Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová okrová povrch štiepaný

Podrobnejšie

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko, tel.: +421 2 5341 1020, fax: +421 2 5823 3487, zachar[a]ineko.sk, www.ineko.sk Tlačová správa, 23.10.2017 Ocenenie

Podrobnejšie

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43 Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna

Podrobnejšie

Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti

Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti Mesto, Obec Názov stavby Obstarávacie náklady Dotácie celkom Kraj Balog nad Ipľom IS IBV Balog nad Ipľom 2 000 000 2 000 000 BB Bátka 12

Podrobnejšie

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2008 Congenital defects in SR 2008 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Vrodené chyby v SR 2008 Congenital

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky,

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické charakteristiky

Podrobnejšie

TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe

TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: 26.08.2019) BRATISLAVA -- Sociálna práca 24.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 11:30 14:00 A-K 11:00 08:30 11:00 A-L 12:30

Podrobnejšie

Water Wipes detské vlhčené obrúsky 10 ks 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova Bratislava 127 BA Avion EKZ** Ivánska cesta Bratislava 30

Water Wipes detské vlhčené obrúsky 10 ks 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova Bratislava 127 BA Avion EKZ** Ivánska cesta Bratislava 30 Water Wipes detské vlhčené obrúsky 10 ks 136 BA Aupark EKZ** Einsteinova 18 851 01 Bratislava 127 BA Avion EKZ** Ivánska cesta 12 821 04 Bratislava 300 BA Blumental EKZ** Mýtna ul. 46 811 07 Bratislava

Podrobnejšie

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility]

Uvod podkornikovite OLH [Režim kompatibility] Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku Jozef Vakula Lesnícky výskumný ústav Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica 0902-649 291 Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb 10 000

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ DOHODA

RÁMCOVÁ  DOHODA RÁMCOVÁ DOHODA č. 214/2014 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Zápisy

Zápisy Prehľad zápisov v akad.roku 2013/2014 (aktualizácia: 27. 06. 2013) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, 831 53 BRATISLAVA S P R A V O D A J ŠTK č.4 2018/2019 Bratislava 18.2.2019 1. Správy športovo-technickej komisie 1.1.1 Schválené výsledky 7.kola súťaže extraliga

Podrobnejšie

Vestník Rady SRZ -December

Vestník Rady SRZ -December Page 1 of 6 SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina IČO: 00 178 209 Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady December 2010 Ročník XII., Čiastka 5/2010 Obsah: Z 12 Schválenie

Podrobnejšie

SlevovaFantazie-SK-2017-A4-8stran-oblast 2-verze02 NAHLED.pdf

SlevovaFantazie-SK-2017-A4-8stran-oblast 2-verze02 NAHLED.pdf ŠPIRÁCIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Platnosť od 1. septembra do 13. októbra 2017 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU Tvárnice SIMPLE BLOCK tehlová okrová Tvárnice HX 1/20/AF HX 2/20/AF HX 3/20/AF HX 1/30/AF

Podrobnejšie

SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť se

SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť se SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9, U 10, U 11 Na základe rozhodnutia VsFZ boli prijaté návrhy k organizácii súťaže prípraviek v rámci VsFZ pre jarnú časť sezóny súťažného ročníka 2013-2014. 1. štart družstiev

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sí

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sí Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201637924_Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Všeobecná zdravotná

Podrobnejšie

rkcp120

rkcp120 u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x 3305 3001 ~ 6 3371 6 3041 ~ 6 h IDS BK Bratislava - Cífer 3307 RR 701 Zo stanie Kúty Myjava 0

Podrobnejšie

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 20 % ZĽAVY ZĽAVY S FANTÁZIOU PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť II Akcia platí od 15. júla do 31. októbra 2019 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU 20% až Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová okrová povrch štiepaný

Podrobnejšie

kcp

kcp u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x f d RR 1767,* w _ x f 3305 3001 ~ 6 1731,) 6 2001 ~ 6 3307 h IDS BK Bratislava - Cífer RR 701

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

1KN.xlsx

1KN.xlsx Prehľad súborov číselných vektorových katastrálnych máp Kód KOOÚ KOOÚ Kód k.ú. K.ú. Názov mapy Platná od 106 KOOÚ Malacky 814482 Gajary KN814482_1_1 2011 106 KOOÚ Malacky 821756 Jablonové KN821756_1_1

Podrobnejšie

Zoznam platných prieskumných území k 01

Zoznam platných prieskumných území  k 01 Zoznam prieskumných území k 01.07.2019 Názov Držiteľ prieskumného územia Rozloha v km 2 Platnosť do Banské drahé kamene - opál Bažantnica Beša Bruty Cejkov Au, Ag, Cu, Pb, Pb, Zn rudy Čižatice Dlhá Lúka

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 42 zo dňa 12. júna 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. Termínová listina - jesenná časť

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2

Microsoft PowerPoint - 3 PrednaskaMiroslavDrobny2 Data Centrum Miest a Obcí Elektronické služby slovenských samospráv Miroslav Drobný prezident Občianske združenie eslovensko predseda Komisie pre informatizáciu samospráv Únia miest Slovenska poslanec

Podrobnejšie

až 38 % ZL AVY ZL AVOVÁ FANTÁZIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2015 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

až 38 % ZL AVY ZL AVOVÁ FANTÁZIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2015 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 38 % ZL AVY ZL AVOVÁ FANTÁZIA PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2015 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU % 2ZĽ0 AVA AŽ Tvárnice FACE BLOCK povrch štiepaný piesková tehlová

Podrobnejšie

pdf

pdf ÚZIŠ BRATISLAVA SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ/ Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky Bratislava Bratislava Tel: / Drieňová Fax: / Email: brasenova@zissk Internet:

Podrobnejšie

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: mladšie žiačky Hrací systém a Typ pavúka dr

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: mladšie žiačky Hrací systém a Typ pavúka dr Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 8.1.018 Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: Počet štartujúcich : Počet klasifikovaných: Koeficient

Podrobnejšie

(V\375sledkov\341 listina z CK SIP odpis textu.xls)

(V\375sledkov\341 listina z CK SIP odpis textu.xls) v spracovaní informácií na počítači 1. disciplína - písanie na počítači Por. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia Zriaďovateľ Hrubé údery za 10 minút Percento Čisté údery za minútu 1. Branislav Beňovič

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 136/2015 Kapitola: Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci Podanie: Protimonopolný úrad Deň vydania:

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 136/2015 Kapitola: Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci Podanie: Protimonopolný úrad Deň vydania: OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 136/2015 Kapitola: Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci Podanie: Protimonopolný úrad Deň vydania: 17.7.2015 Značka: U000067 Sídlo: podľa 24 zákona o ochrane

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 2 zo dňa 10. júla 2019 ŠTK ZsFZ žiada FK, aby si skontrolovali vyžrebovania súťaží na futbalnete, v prípade nezrovnalosti kontaktovali správcu súťaže. ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby,

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 38 zo dňa 22. mája 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby

Podrobnejšie

Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa počtu zapísaných uchádzačov Externá forma štúdia Por. čís. zposs01

Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa počtu zapísaných uchádzačov Externá forma štúdia Por. čís. zposs01 Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa počtu zapísaných uchádzačov Externá forma štúdia Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý str. 1 z 15 1. 21 22 15 x

Podrobnejšie

vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk

vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Úplné znenie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 35/2013 v znení VZN PSK č. 37/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v

Podrobnejšie

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém podľa 20c bod 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou st

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém podľa 20c bod 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou st Zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém podľa 20c bod 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján Kategória: Dorastenky Hrací systém A Typ p

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján Kategória: Dorastenky Hrací systém A Typ p Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 15.1.2017 Usporiadateľ: ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján Kategória: Hrací systém A Typ pavúka nenasadených: 16 Počet štartujúcich : 44 Počet klasifikovaných:

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

VRANOV - ODCHODY .xls

VRANOV - ODCHODY .xls SMER BAN.BYSTRICA BANSKÉ BARDEJOV,kúpele BARDEJOV BRATISLAVA BREZNO BRNO /CZ/ CABOV ČIČAVA 1 DAVIDOV DOMAŠA, DOBRÁ DLHÉ KLČOVO GIRALTOVCE HANUŠOVCE g 11 f s s g 0 s f abcde 1.0 16.1 7106 7.0 7106 711 7.0

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 38 zo dňa 15. mája 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby

Podrobnejšie

pdf

pdf Vrodené chyby v SR ÚZIŠ BRATISLAVA SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-3/ Vrodené chyby v SR Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. 8 9 Tel.: /3 89 9 Drieňová 3 Fax:

Podrobnejšie

spoplatňovanie vylúčenia, alebo obmedzenia prevádzkovej kapacity traťových a staničných koľají na sieti ŽSR v znení zm. č. 1

spoplatňovanie vylúčenia, alebo obmedzenia prevádzkovej kapacity traťových a staničných koľají na sieti ŽSR v znení zm. č. 1 Smernica pre spoplatňovanie vylúčenia Zoznam adresátov: Riaditelia odborov GR ŽSR Riaditelia VOJ ŽSR Na vedomie: Námestníci generálneho riaditeľa ŽSR Spracovateľský / gestorský útvar O 450 GR ŽSR Číslo

Podrobnejšie

44

44 Čestné predsedníctvo: Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice MUDr. Dušan Suchý, riaditeľ NsP sv. Barbory Rožňava, a. s., MUDr. Anton

Podrobnejšie

V Y H L Á Š K A

V Y H L Á Š K A 2. Záujmové katastrálne pre ostatné stavby, ktoré nie sú uvedené v bode 1. Bratislavský kraj Staré mesto 804096 Bratislava I 101 ASM BA Nivy 804274 Bratislava II 102 ASM BA Ružinov 805556 Bratislava II

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

Cieľová zastávka Linka-spoj Amsterdam (NL) Badín Vŕšok Baláže Linka-spoj ( ) #f ( ) 4 15 Linka-spoj ( ) Linka-spoj L

Cieľová zastávka Linka-spoj Amsterdam (NL) Badín Vŕšok Baláže Linka-spoj ( ) #f ( ) 4 15 Linka-spoj ( ) Linka-spoj L Amsterdam (NL) Badín Vŕšok Baláže (702802-2) #f (601455-1) 4 15 (601455-59) 14 10 Banská Bystrica,AS okruh cez B.Bystrica,Šalkovú Banská Bystrica,AS okruh cez Mičinú a Poniky Banská Bystrica park.mičinská

Podrobnejšie

REFERENCIE REALIZOVANÉHO SOFTWARU RIADIACICH SYSTÉMOV Názov projektu Lokalita Centrála Podcentrála Počet Aluprint Martin UNIGYR RWP 1 Aquacity - Detsk

REFERENCIE REALIZOVANÉHO SOFTWARU RIADIACICH SYSTÉMOV Názov projektu Lokalita Centrála Podcentrála Počet Aluprint Martin UNIGYR RWP 1 Aquacity - Detsk REFERENCIE REALIZOVANÉHO SOFTWARU RIADIACICH SYSTÉMOV Názov projektu Lokalita Centrála Podcentrála Počet Aluprint Martin UNIGYR RWP 1 Aquacity - Detský bazén Poprad DESIGO INSIGHT DESIGO PXC 2 Armáda Dvor

Podrobnejšie

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION ZÁPISNICA z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prá

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION ZÁPISNICA z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prá ZÁPISNICA z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR konaného dňa 14. 5. 2015 v hoteli Atrium, Nový Smokovec Prezenčná listina Príloha č. 1 Správa o činnosti združenia ku

Podrobnejšie

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43 Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK: Miestna

Podrobnejšie

Termíny odberov SČK na odberových miestach a mobilné odbery VKK 2015 Banská Štiavnica 11. marec 2015 Nemocnica Banská Štiavnica-rehabilit.odd. 7:00-10

Termíny odberov SČK na odberových miestach a mobilné odbery VKK 2015 Banská Štiavnica 11. marec 2015 Nemocnica Banská Štiavnica-rehabilit.odd. 7:00-10 Termíny odberov SČK na odberových miestach a mobilné odbery VKK 2015 Banská Štiavnica 11. marec 2015 Nemocnica Banská Štiavnica-rehabilit.odd. 7:00-10:00 Kontaktná osoba: Katarína Senciová 0903 558 945

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Obsah Sociálne poistenie č. 5/2014 Dôchodkové poistenie Ako požiadať o predčasný starobný dôchodok? Výber poistného Posúdenie odvodovej povinnosti živ

Obsah Sociálne poistenie č. 5/2014 Dôchodkové poistenie Ako požiadať o predčasný starobný dôchodok? Výber poistného Posúdenie odvodovej povinnosti živ Obsah Sociálne poistenie č. 5/2014 Dôchodkové poistenie Ako požiadať o predčasný starobný dôchodok? Výber poistného Posúdenie odvodovej povinnosti živnostníkov a ostatných SZČO k 1. júlu 2014 a určenie

Podrobnejšie

Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou

Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou Predstavenie ENERGETICKÁ SKUPINA Divízia BIOPALIVÁ NÁRODNÁ ENERGETICKÁ HRINOVSKÁ ENERGETICKÁ RIMAVSKÁ ENERGETICKÁ

Podrobnejšie

Microsoft Word - k180_1

Microsoft Word - k180_1 u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1367,, G f a 1369,, G a 7801 6 ^ 7803 6 ^2 5 5 6 Zo stanie Praha Prešov Lipany Praha Lipany 0 Bratislava hl.st. +# z %) 23 43 46 Trnava p z Ý 0 15 63 Leopoldov

Podrobnejšie

Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak R IDS BK Bratisla

Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak R IDS BK Bratisla 70 130 Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak 4641 4903 4603 4905 477 1 R 831 4809 4705 IDS BK Bratislava - Reca 4651 4607 4707 271 130 Zo stanice Břeclav

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ 13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova

Podrobnejšie

POZVANKA_MOZAIKA ODPORUCANI_2019_všetky_semináre.indd

POZVANKA_MOZAIKA ODPORUCANI_2019_všetky_semináre.indd Generálny partner 12. 3. 2019 16:00 Rimavská Sobota Odborný garant I. Interná klinika UN Martin prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor, dovoľte nám, aby sme Vás srdečne

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF prípadne nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. Výnimky z hracích dní a hracích časov III. liga TIPOS ŠTK ZsFz z dôvodu účasti výberu

Podrobnejšie

Microsoft Word - kcp 120.docx

Microsoft Word - kcp 120.docx u 120 Bratislaa - Žilina - (Košie) Y 50 Bratislaa - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767,+ ~ W w 3343 3001 6 10003 13353 10353 3307 x ^ h IDS BK Bratislaa - Cífer 2001 6 2003 6 521 ~ W G Zo stanie Kúty

Podrobnejšie

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné)

Název prezentace může být na dva řádky (písmo Calibri, vel. 40, tučné) Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL na Slovensku Mgr. Alena Cerovská, MPH Jasná, 23.-24.november 2017 Kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti

Podrobnejšie