Výustky 1 / 18 VVKR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery VVKR- A B

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Výustky 1 / 18 VVKR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery VVKR- A B"

Prepis

1 ýustky 1 / 1 KR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery KR- A B C 00-2 Počet lamiel - 92 Lamely Čierne Biele Bez lamiel (odvod vzduchu) Povrchová (a materiálová) úprava R S B W R AISI0 AISI1 RALxxx Príklad objednávkového kódu KR - A - S W - RAL90 Popis KR je vírivá stropná výustka s manuálne nastaviteľnými lamelami udávajúcimi smer prúdenia vzduchu. Umožňuje kedykoľvek prispôsobiť spôsob prúdenia individuálnym požiadavkám. Je ideálna pre použitie v obchodných priestoroch, na recepciách či v kancelárskych priestoroch. ýustka je prispôsobená na aplikáciu studeného i teplého vzduchu a môže byť použitá na odsávanie vzduchu s lamelami aj bez nich. Maximálna výška, do ktorej sa odporúča umiestniť, je metre. Teplota privádzaného vzduchu sa môže pohybovať v rozmedzí od - K do + K vzhľadom na teplotu priestoru. ýustka môže byť použitá pre veľké výmeny vzduchu pri značných teplotných rozdieloch ΔT. Čelná doska sa montuje k pretlakovej komore s prívodom zhora alebo zboku. Informácie o príslušenstve pre výustky KR sú na strane 1. PB-K - Pretlaková komora PB-KU - Univerzálna pretlaková komora írivá výustka s nastaviteľnými lamelami so štvorcovou čelnou doskou typu A vo veľkosti 00 x 00 mm a s lamelami. Lamely sú bielej farby (W - white). POZNÁMKA: Kombinácie typu, rozmerov a počtu lamiel podľa obr. (na str. ). Obr. 1: izualizácia prúdu vzduchu pri rôznom nastavení lamiel (naľavo: vertikálne prúdenie; napravo: horizontálne prúdenie)

2 2 / 1 ýustky Konštrukčné vyhotovenie Materiálové vyhotovenie ýustka sa dodáva s kruhovou alebo štvorcovou čelnou doskou z pozinkovanej ocele. Povrch je štandardne upravený bielou práškovou farbou RAL90, prípadne môže byť na požiadanie aplikovaný iný odtieň RAL. Možné je aj vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele AISI0 alebo AISI1, bez povrchovej úpravy. Lamely sú z plastu, v čiernej alebo bielej farbe. strede výustky je otvor pre upevnenie čelnej dosky skrutkou. Ku každej doske KR je dodaná skrutka s dekoratívnou bielou krytkou pre jej montáž na pretlakovú komoru a samolepiace tesnenie, ktoré je potrebné nalepiť na dosku pri montáži. 1 2 naľavo: vnútorné vírenie; napravo: vonkajšie vírenie Obr. 2: Šikmé nastavenie lamiel 1. šetky lamely sú nastavené na vonkajšiu skrutkovicu 2. Polovičný počet lamiel je vždy nastavený na vnútornú, resp. vonkajšiu skrutkovicu. Lamely vo vzájomne protiľahlých kvadrantoch sú nastavené na vnútornú, resp. vonkajšiu skrutkovicu Obr. : ertikálne prúdenie vzduchu Obr. : Odvodné prúdenie vzduchu s lamelami Obr. : Rôzne varianty nastavenia lamiel a spôsob prúdenia vzduchu

3 ýustky / 1 KR-A-S-XXX- KR-A-S-XXX-1 KR-A-S-XXX-2 KR-A-S-XXX-2C KR-A-S-XXX-2 KR-A-S-XXX- KR-A-S-XXX- KR-C KR-B KR-A KR-A-S-2- KR-A-R-XXX-2 KR-B-S-XXX- KR-A-S-0-72 KR-A-S-2- KR-A-R-XXX- KR-A-R-XXX- KR-A-R-XXX- KR-A-R-2- KR-A-R-XXX-1 KR-A-R-XXX-2 KR-A-R-XXX-2C KR-A-R-0-72 KR-A-R-2- KR-B-S-XXX-1 KR-B-S-XXX-2 KR-B-S-XXX- KR-B-S-XXX- KR-B-R-XXX- KR-B-R-XXX-1 KR-B-R-XXX-2 KR-B-R-XXX- KR-B-R-XXX- KR-C-S-XXX- KR-C-S-XXX-1 KR-C-S-XXX- KR-C-S-XXX- KR-C-S-2-92 Obr. : Typy a tvary výustiek POZNÁMKA: eľkosti dosiek (XXX) pre príslušné typy výustiek a počty dýz sú uvedené v tabuľke na str..

4 / 1 ýustky Rozmery eľ kosť (mm) Tab. 1: Rozmery výustiek Počet lamiel eľ kosť , 0,9 0,9 1, 1, 1, 2,7 2,0 1,9 1,9 2, 1, 2 2, 2,2 2,1 2,1 2, 2, 2, 0,2, 2,, Tab. 2: motnosti kruhových výustiek (kg) Typ A B C oľná plocha eľ kosť počet lamiel S lamelami Bez lamiel (m 2 ) 00,,,, 2 0,001 0,0171 1, 1, 1, 2 1 0,012 0,027 2, 2, 2 2 0,02 0,011 2C, 2 2C 0,090 0,072 2, 2 2 0,027 0,0, 2 0,071 0,0, 2 0,0 0,22 2 0,09 0, ,012 0, ,07 0,17 00,,,, 2 0,001 0,0171 1, 1, 1, 2 1 0,0 0,01 2, 2, 2 2 0,02 0,0902, 2 0,07 0,0929 0, 2 0,0771 0, ,,,, 2 0,022 0,09 1, 1, 1, 2 1 0,0 0,01,, 2 0,02 0,0, 2 0,0717 0, ,112 0,211 Počet lamiel eľ kosť ,7 Tab. : oľná plocha 1,2 1,1 1,9 1, 1,7 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 2,7 2, 2,7 2, 2, 0,, 2,7,, Tab. : motnosti štvorcových výustiek (kg)

5 ýustky / 1 eľ kosť výustky Počet lamiel eľ kosť pretlakovej komory Tab. : Prehľad možných kombinácií pretlakových komôr a výustiek POZNÁMKY: Pre štvorcové výustky KR-A alebo KR-B je možné použiť kruhové aj štvorcové pretlakové komory. Pre kruhové výustky je možné použiť len kruhové pretlakové komory. Pre výustky KR-C je možné použiť len štvorcové pretlakové komory. Legenda - Odporúčaná veľkosť pretlakovej komory vhodná pre výustku s daným počtom lamiel Rýchly výber 0 (m h -1 ) C 2 2C Tab. : Tabuľka pre rýchly výber KR-A pre prívod vzduchu cez pretlakovú komoru s horizontálnym pripojením 0 0 (m h -1 ) (m h -1 ) Tab. 7: Tabuľka pre rýchly výber KR-B pre prívod vzduchu cez pretlakovú komoru s horizontálnym pripojením Tab. : Tabuľka pre rýchly výber KR-C pre prívod vzduchu cez pretlakovú komoru s horizontálnym pripojením

6 / 1 ýustky Technické parametre Terminológia L t A, B L t Y q ; ΔT 0 q ; ΔT 0 Lt ; ΔT L Obr. 7: Prúdenie vzduchu v miestnosti 1, ΔT L 0 1, m 1 L t ; ΔT L Legenda q (m /h) - Prietok vzduchu na 1 výustku Y (m) - orizontálna vzdialenosť od steny (m) - ýška miestnosti 1 (m) - zdialenosť stropu od pobytovej zóny 0 (m) - Pobytová zóna L t (m) - zdialenosť dosahu: pri stene - Lt 1 + Y medzi výustkami - Lt 1 + A/2 Lt, 1 (m/s) - Rýchlosť vzduchu pri vzdialenosti dosahu Lt T 0 (K) - Teplotný rozdiel medzi teplotou privádzaného vzduchu a teplotou vzduchu v miestnosti T - Rozdiel medzi teplotou jadra prúdu vzduchu L (K) a teplotou vzduchu v miestnosti p t - Tlaková strata - ladina akustického výkonu A, B (m) - zdialenosť medzi výustkami v dĺžke a šírke miestnosti (A vzdialenosť medzi stĺpcami, B vzdialenosť medzi radmi) privádzaného vzduchu odvádzaného vzduchu Rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej zóne KR - A - 00,,,, (m h -1 ) KR - A - 00,,,, (m h -1 ) KR - A - 00,,,, 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0,0 0,2 0, 0,1 0, 0,0 1 (m h -1 ) qv 1 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - A - 1, 1, 1, (m h -1 ) KR - A - 1, 1, 1, (m h -1 ) KR - A - 1, 1, 1, 2 1 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0, (m h -1 ) qv 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m)

7 ýustky 7 / 1 privádzaného vzduchu odvádzaného vzduchu Rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej zóne KR - A - 2, 2, (m h -1 ) 0 KR - A - 2, 2, (m h -1 ) KR - A - 2, 2, 2 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0,0 0,2 0, 0,1 0, 0, (m h -1 ) qv 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - A - 2C, 2 2C (m h -1 ) KR - A - 2C, 2 2C (m h -1 ) 2 0 KR - A - 2C, 2 2C 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 00 (m h -1 ) q 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - A - 2, (m h -1 ) KR - A - 2, (m h -1 ) 2 0 KR - A - 2, 2 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 00 (m h -1 ) q 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - A - 2, 2 2 s komorou PB-K-S---S--D (m h -1 ) KR - A - 2, 2 2 s komorou PB-K-S---S--D (m h -1 ) KR - A - 2, 2 2 s komorou PB-K-S---S--D1 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 00 (m h -1 ) q 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m)

8 / 1 ýustky privádzaného vzduchu odvádzaného vzduchu Rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej zóne KR - A (m h -1 ) KR - A (m h -1 ) KR - A - 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 00 (m h -1 ) qv 0 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - A -, (m h -1 ) KR - A -, (m h -1 ) KR - A -, 2 1 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,1 0 (m h -1 ) qv 9 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - A (m h -1 ) 2 0 KR - A (m h -1 ) KR - A - 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0 0 (m h -1 ) qv 1 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - A - 2, (m h -1 ) KR - A - 2, (m h -1 ) KR - A - 2, ,2 1, 2 2, (m) 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, (m h -1 ) qv 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m)

9 ýustky 9 / 1 privádzaného vzduchu odvádzaného vzduchu Rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej zóne KR - B - 00,,,, 2 KR - B - 00,,,, (m h -1 ) (m h -1 ) KR - B - 00,,,, 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0,0 0,2 0, 0,1 0, 0,0 1 (m h -1 ) qv 1 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - B - 1, 1, 1, (m h -1 ) KR - B - 1, 1, 1, (m h -1 ) KR - B - 1, 1, 1, 2 1 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0, (m h -1 ) qv 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - B - 2, 2, (m h -1 ) 2 0 KR - B - 2, 2, (m h -1 ) KR - B - 2, 2, 2 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 00 qv (m h -1 ) 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - B (m h -1 ) 2 0 KR - B (m h -1 ) 2 0 KR - B - 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 0 (m h -1 ) qv 900 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m)

10 / 1 ýustky privádzaného vzduchu odvádzaného vzduchu Rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej zóne KR - B - 0, (m h -1 ) KR - B - 0, (m h -1 ) KR - B - 0, 2 1 1,2 1, 2 2, (m) 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, qv 1 1 (m h -1 ) 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - C - 00,,,, (m h -1 ) KR - C - 00,,,, (m h -1 ) KR - C - 00,,,, 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 1 (m h -1 ) qv 00 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - C - 1, 1, 1, (m h -1 ) KR - C - 1, 1, 1, (m h -1 ) KR - C - 1, 1, 1, 2 1 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0, (m h -1 ) qv 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - C -,, (m h -1 ) 2 0 KR - C -,, (m h -1 ) 2 0 KR - C -,, 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 0 (m h -1 ) qv 900 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m)

11 ýustky 11 / 1 privádzaného vzduchu odvádzaného vzduchu Rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej zóne KR - C -, (m h -1 ) 2 0 KR - C -, (m h -1 ) KR - C -, 2 0,9 1,2 1, 2 (m) 1 1 0, 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0 0 (m h -1 ) qv 1 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) KR - C (m h -1 ) KR - C (m h -1 ) KR - C ,2 1, 2 2, (m) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0 0 qv 1 1 (m h -1 ) 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) Teplotný diferenciál Teplotný diferenciál ΔT L / (ΔT 0 ) 0, 0, 0, 0, 0,1 0, 0,0 0,0 0,0 0,02 0,01 0, 1 1, 2 zdialenosť L t (m) Počet lamiel POZNÁMKY: 1. Pri voľnej inštalácii bez vplyvu stropu, hodnoty 1 a ΔT L / ΔT 0 musia byť vynásobené koeficientom 0,7 2. Grafy pre dosah a rýchlosť prúdu platia pre montáž do štvorca, A B Legenda - orizontálne (bočné) pripojenie - ertikálne (vrchné) pripojenie - Regulačná klapka otvorená - Regulačná klapka otvorená na

12 12 / 1 ýustky Príklad výpočtu a návrhu vírivej výustky KR Zadané údaje: Rozmery miestnosti: Šírka: 1,0 m Dĺžka: 2,0 m ýška:, m ýmena vzduchu v miestnosti: i 12 násobná Teplota vzduchu v miestnosti: T 2 C Rozdiel teplôt medzi teplotou miestnosti a teplotou privádzaného vzduchu ΔT0 - K Stredná rýchlosť prúdenia vzduchu medzi dvoma výustkami vo vzdialenosti 1, v 1 < 0,2 m s -1 Požadovaná hladina akustického výkonu A < 0 ľadané parametre: 1. Q - objemový prietok privádzaného vzduchu do miestnosti 2. q - objemový prietok privádzaného vzduchu do jednej KR. Typ KR Riešenie: 1. Určíme objemový prietok privádzaného vzduchu do miestnosti dĺžky 2 m, šírky 1 m s výškou stropu,m so sádrokartónovým stropom. Q 2 1, 1 2 m 1 m, m m h-1 2. Zadanie architekta pre tento konkrétny príklad je, že minimálna vzdialenosť od zvislej steny je m (Y m). Potom nám zostáva na rozmiestnenie KR plocha o rozmeroch 12 1 m. Ak osová vzdialenosť krajných výustiek v priečnom smere je 12 m a rozostup radov B m, tak potom počet radov je a ak osová vzdialenosť krajných výustiek v pozdĺžnom smere je 1 m a rozostup stĺpcov A m, tak potom počet stĺpcov je 7. ypočítame objemový prietok privádzaného vzduchu do jednej KR q Q / počet radov (B) počet stĺpcov (A) 1922 / ( 7) m h-1. Z Tab. určíme pre q m h-1 predbežný návrh veľkosti, a to je KR-A-S- Určenie veľkosti tlakovej straty, hladiny hluku a efektívnej rýchlosti u vírivej výustky Zadané údaje: KR-A-S- Prívod vzduchu do krabice - horizontálne Merný objem prietoku vzduchu q m h -1 oľná plocha rozmeru A 0,09 m 2 (z Tab. ) ľadané údaje: 1. A 2. Δp t Riešenie: Na str. 1 (Graf 1) pre otvorenú klapku pre KR-A-S-, kde q m h-1 sú: 1. tlaková strata výustky: Δp t 22 Pa 2. hlučnosť (hladina akustického výkonu): A 29

13 ýustky 1 / 1 Určenie veľkosti v1 a ΔTL, u vírivej výustky pri základnom nastavení lamiel Dĺžka prúdu medzi zónou pobytu a stropom 1-0 (Obr. 7) 1, - 1, 1, m zdialenosť medzi dvomi výustkami A B m Grafe 2 pre KR-A- s hor. pripojením, kde pre qv m h-1, A m a pre vzdialenosť 1 1, m je: 1. v1 0,1 m s-1 Diagrame teplotný rozdiel ΔTL / ΔT0 je pre KR-A-S-, kde pre vzdialenosť Lt A/ , + 1,, m je: 2. ΔTL / ΔT0 0,0 ΔTL ΔT0 0,0-0,0-0, K POZNÁMKA: Je dôležité pri výpočte použiť hodnotu Lt menšiu, to znamená pre najnepriaznivejší prípad (pri stene alebo medzi dvoma výustkami). Záver: Požiadavkám uvedeným v príklade vyhovuje anemostat KR - A - S - v počte kusov s pretlakovou komorou PB - K - S - - S - v počte kusov pri rozmiestnení v zmysle popisu riešenia. KR - A (m h -1 ) 1 1 0, 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,1 0,1 0,9 1,2 1,1, 2 (m) 00 qv 0 (m h -1 ) 0, 1 1, 2 zdialenosť A alebo B (m) Teplotný diferenciál ΔT L / (ΔT 0 ) 0, 0, 0, 0, 0,1 0, 0,0 0,0 0,0 0,02 0,01 0, 1 1, 2 zdialenosť L t (m) Počet lamiel Graf 1: privádzaného vzduchu, KR - A - Graf 2: Dosah a rýchlosť vzduchu, KR - A - Graf : Teplotný diferenciál

14 1 / 1 ýustky Príslušenstvo PB-K Pretlaková komora Pretlaková komora PB-K sa vyrába v kruhovom (PB-K-R) alebo štvorcovom (PB-K-S) vyhotovení, s horizontálnym alebo vertikálnym pripojením a s vnútornou alebo vonkajšou izoláciou. Štandardne je vyhotovená z pozinkovaného plechu. Existujú 2 typy pripojenia: D1: jednoduchý nadstavec bez tesnenia s klapkou Objednávkový kód D2: lisovaný nadstavec s tesnením vrátane regulácie Zeus (informácie o regulácii na str. 1) PB-K- 2 Kruhový tvar komory Štvorcový tvar komory R S eľkosť 00-2 Prívodná komora so sitom Odvodná komora bez sita S E orizontálne pripojenie (bočné) ertikálne pripojenie (vrchné) 1 Netesný nadstavec s otočnou klapkou 1 Tesný nadstavec s reguláciou Zeus 1 D1 D2 Popis častí produktu: S vnútornou izoláciou, 1 mm 2 S vonkajšou izoláciou 2 I2 J 1. Nástavec 2. Plášť Príklad objednávkového kódu: PB-K - S S - - I2 Štvorcová pretlaková komora nominálneho rozmeru 00, prívodná so sitom, horizontálne pripojenie (zboku), nadstavec typu D1, vnútorná izolácia. 1. Ak nieje uvedený požadovaný typ nadstavca, bude dodaný typ D1. prípade použitia produktu PB-K-R s horizontálnym pripojením nie je možné použiť reguláciu ZEUS. Pretlakové komory s vertikálnym nadstavcom D2 sa dodávajú bez sita. 2. prípade, že v objednávkovom kóde nebude vyznačený typ izolácie, produkt PB-K bude dodaný bez izolácie.. Závesný držiak. Mostík s nitovacou maticou pre pripevnenie výustky. Rozrážacie sito s nitovacou maticou pre pripojenie. Regulácia Obr. : Pretlaková komora PB-K

15 ýustky 1 / 1 ød ýberový diagram pretlakových komôr 1 PB-K-R (pre kruh. výustky) PB-K-S (pre štvor. výustky) 1 ød 2 rchné pripojenie Bočné pripojenie rchné pripojenie Bočné pripojenie D1 D2 D1 D1 D2 D1 D2 Sito Obr. 9: lavné rozmery komory PB-K-R nútorná izolácia I2 onkajšia izolácia J eľ kosť 1 (horiz.) (mm) 2 (vert.) ød horiz. m (kg) vert ,29 1, , 2, ,,91 Legenda D1 - Netesné hrdlo s plechovou regulačnou klapkou D2 - Tesné hrdlo s reguláciou Zeus xxxx - Pevne stanovená možnosť výberu - Možnosť pridať pozíciu k ostatným vo výbere - Nie je možné pridať pozíciu k výberu ,21, ,, ,2, ,00, ,, ,, Tab. 9: lavné rozmery komory PB-K-R Regulačná klapka Zeus Regulačná klapka Zeus má vyvedené plastové hadičky pre meranie diferenciálneho tlaku pomocou prenosného meracieho prístroja. Umožňuje ručné nastavenie pomocou lankového prevodu. ød B ød 1 POZNÁMKA: prípade použitia pretlakovej komory PB-K-R s horizontálnym pripojením nie je možné použiť reguláciu ZEUS. Obr. : lavné rozmery komory PB-K-S Size A A 1 (horiz.) 2 (vert.) (mm) ød B m horiz. vert. (kg) 2, 2, ,2, ,9, ,27, ,71 7, ,2 7, ,11 7, ,1 7, , 12, ,22 12,1 Tab. : lavné rozmery komory PB-K-S

16 1 / 1 ýustky PB-KU Univerzálna pretlaková komora K1 K2 ød1 PB-KU je univerzálna komora, ktorú je možné použiť na pripojenie k rôznym typom koncových distribučných prvkov. Je vyrobená z pozinkovaného plechu. Na základe požiadavky zákazníka je možné povrch upraviť práškovou farbou v odtieni RAL. Komora je prispôsobená na použitie s horizontálnym, alebo vertikálnym pripojením. Pri skladovaní poskytuje výhodu stohovateľnosti a šetrí tak skladovací priestor. K Obr. 11: Rozmery komory PB-KU ød2 K 7 ød1 Objednávkový kód yhotovenie PB-KU- 0 0 I I eľkosť (00-2) Typ pripojenia Neizolované - horizontálne Neizolované - vertikálne Izolované - horizontálne Izolované - vertikálne Priemer pripojenia ( - 1) Príchytný rám Sito rdlové pripojenie R S U Size ød1 ød2 K1 K2 K K m (mm) (kg) , , , , , , , , Typ hrdla Bez tesnenia S tesnením Tesnenie a reg. klapka A B C , , ,90 Príklad objednávkového kódu PB-KU S - B Univerzálna pretlaková komora, neizolovaná s horizontálnym prívodom, nom. rozmer 00, rozmer pripojenia, sito, utesnené hrdlo , , , Tab. : Rozmery a hmotnosti komory PB-KU POZNÁMKA: Pri použití pretlakovej komory P-KU odporúčame prečítať si technickú dokumentáciu k produktu TPI-07.

17 ýustky 17 / 1 Montáž írivá výustka i KR je najčastejšie pripojená k vzduchotechnickému potrubiu tak ako je to znázornené na Obr. 12. Montáž pozostáva z pripojenia pretlakovej komory k stropu pomocou závesných tyčí a montáže dosky ku komore pomocou stredovej skrutky, ktorá je súčasťou dodávky. Na Obr. 12 sú znázornené rôzne spôsoby osadenia KR k stropu. Pri montáži nad rastrový podhľad bude vírenie privádzaného vzduchu čiastočne znížené. Minimálny odstup výustky od rastra 1 mm je preto potrebné dodržať. závesné tyče h 1 1. Montáž do zníženého stropu 2. Priznaná stropná montáž h min > ( ~ ) D. Montáž medzi strop a rastrový podhľad Obr. 12: Spôsoby montáže

18 ýustky 1 / 1 ýustky - Príbuzné produkty KN írivé výustky s pevnými lamelami Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej dokumentácii TPI-1. T írivé výustky stermostatickým ovládaním Informácie o produkte sú k dispozícii v technickej dokumentácii TPI-1. TPI-19 Systemair SK 01/1

NOVA_catalogue_SK_ indd

NOVA_catalogue_SK_ indd Mriežky a výustky / 48 NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia NOVA-C--H NOVA-C--V NOVA-C NOVA-C--H NOVA-C--V Objednávacie kódy Pozinkovaná oceľ Nehrdzavejúca oceľ NOVA-C NOVA-CN- D horizont verti

Podrobnejšie

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na Vysokoindukčné difúzory / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na distribúciu tepelne upraveného vzduchu (vykurovanie,

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 48 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-L Hliníková mriežka s pevnými lamelami séria Nova Nova-L Objednávací kód - jednoradová Nova-L Nova-LV Objednávací kód - dvojradová NOVA-L skrutkami pružinami

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

TechSpec_OPTIMA-LV-R_SK_ indd

TechSpec_OPTIMA-LV-R_SK_ indd Distribučné elementy OPTIMA-LV-R a OPTIMA-LV-RI Regulátory variabilného prietoku vzduchu (VAV) pre stredné a nízke prietoky vzduchu Technická špecifikácia Obsah Popis.............................. 3 Vyhotovenie..........................

Podrobnejšie

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vykonáva podľa uchytenia. Nižšie nájdete varianty: Do zasklievacej

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie Kompletné zariadenie Rozmery [mm] 6 8 1 = výfukový otvor 2 = nasávací otvor A Výška 56 56 1356 3 = základ A1 Výška 90 90 90 4 = prestup B Dĺžka 1173 1173 1373 5 = Min. odstupy C Šírka 843 843 843 E1 Min.

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

TechSpec_S-SA2_S-SA2L_SK_ indd

TechSpec_S-SA2_S-SA2L_SK_ indd Produkty požiarnej ochrany S-SA2 & S-SA2L Dymové klapky - AA Multi Technická špecifikácia Obsah Popis.............................. Vyhotovenie.......................... 4 Požiarna odolnosť.......................

Podrobnejšie

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor

Hydraulický separátor-kolektor SEPCOLL Séria /19 SK FM Funkcia SEPCOLL, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátor Hydraulický separátor-kolektor SEPCO Séria 559 01084/19 SK FM 21654 003 Funkcia SEPCO, zariadenie, ktoré kombinuje funkcie hydraulického separátora a distribučného kolektora, sa používa vo vykurovacích

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

8100_25.xls

8100_25.xls HERZ - Regulačná súprava Pre vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie určené na temperovanie podlahy Technický podklad pre 1 8100 25 Vydanie 1105 Rozmery v mm Závitové pripojenie na rozdeľovači: 6 ks

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum Rozmery v [mm] 5 7 10 H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akumulačného zásobníka) 205 205 205 205 H2 H3 H4 H5 H6 Výška (el. výhrevné teleso) 345 345 345 345 Výška (prívod prídavné vykurovanie

Podrobnejšie

KL.indd

KL.indd Kl dn 50 500 (2 20 ) pn 10/ (lass 150) UzaTváRaIe KlapKy medziprírubové podľa normy N 593 tlakovo liate alumíniové teleso bez prírub (wafer) s oválnymi otvormi pre pripojenie medzi príruby predĺžený krk

Podrobnejšie

TEN-A-CMS-YAZ SK

TEN-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Technický návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Vonkajšie jednotky Chladiaci výkon (W) Vykurovací výkon (W) 5000 (1200-6400) 6000 (1000-6800) Dátum

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Návod na obsluhu OWD

Návod na obsluhu OWD Návod na obsluhu Strešný axiálny ventilátor Typ OWD Rok výroby... ENKO s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice www.enkogroup.eu office@enkogroup.eu telefón: 055/799 50 06 fax: 055/799 50 08 Obsah Úvod 3 Popis

Podrobnejšie

28 PODPERY 356 siegmund

28 PODPERY 356 siegmund PODPERY 356 siegmund Strana Multifunkčný upínací stojan modulárny 358 Set podpier 11-dielny / Závitová podpera 360 Dištančná skrutka 362 Upínacie rameno s rýchlo-uzáverom 364 siegmund 357 PODPERY Multifunkčný

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd Vodovodné a sanitárne ventily 8 Inštalačné zostavy pre všetky typy domových vodomerov Trvale hladký (jemný) chod ventilov vďaka tukovej komore v rukoväti ventilu Unikátne riešenie vonkajšieho mrazuvzdorného

Podrobnejšie

Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ - montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie Popis AVPQ je priamočinný regulátor rozd

Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ - montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie Popis AVPQ je priamočinný regulátor rozd Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ - montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie Popis AVPQ je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a prietoku, vyvinutý predovšetkým pre

Podrobnejšie

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE je riešenie umožňujúce inštaláciu otočn

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE je riešenie umožňujúce inštaláciu otočn VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí je riešenie umožňujúce inštaláciu otočných dverí zarovnaných so stenou a to bez viditeľných zárubní, obložiek či rámov. Dverný panel môže byť natretý rovnakou

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

TECHNOLÓGIE I. 1.prednáška

TECHNOLÓGIE I.   1.prednáška Ing. Miroslava ČIŽMÁROVÁ, PhD. MOŽNOSTI ODLIEVANIA OCELE Do kokíl Plynulé Polokontinuálne odlievane, Kontinuálne odlievanie dosiek a plechov, Špeciálne odlievanie ocele Klasické odlievanie ocele v minulosti

Podrobnejšie

KAT_SK_kap15-Stropne-salave-panely-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap15-Stropne-salave-panely-cennik2019_ indd Stropné sálavé panely 15 Odovzdávanie tepla do priestoru Stála teplota vzduchu a jeho prúdenie okolo nás Nižšie celkové investičné náklady Nižšie prevádzkové náklady 261 Stropné sálavé panely MSP 263 Sálavý

Podrobnejšie

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress G Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2,

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, 949 12 NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, 6 IČO 37 865 749 číslo tel.: 0903 846772 Názov zákazky

Podrobnejšie

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421 VÝSTUPOVÉ A ŠACHTOVÉ REBRÍKY HLINÍKOVÉ TYP 60-100 Výstupové rebríky hliníkové vyhotovené podľa EN ISO 14122 protišmykové priečle vsunuté do špeciálne vyvinutých stojín z uzavretých profilov a pevne zvarené

Podrobnejšie

II. Ventilátory a príslušenstvo Klimatom a Vents VENTILÁTORY KLIMATOM KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE m3/h V EURO / KS VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 2

II. Ventilátory a príslušenstvo Klimatom a Vents VENTILÁTORY KLIMATOM KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE m3/h V EURO / KS VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 2 VENTILÁTORY KLIMATOM VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 200800 ARES KL 100 pripojenie na svorkovnicu 110 10,25 1 ks 200802 ARES KL 100 T s časovým dobehom 110 19,39 1 ks 200810 ARES KL 125 pripojenie na

Podrobnejšie

v1.5-01I18 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd

v1.5-01I18 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd System odťahu spalín POLYPROPYLÉN pre kondenzačné kotly HLINÍK pre turbokotly www.regulus.sk OBSAH Flexibilný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov Pevný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov

Podrobnejšie

TP_TSS_V_072011

TP_TSS_V_072011 Technický list Zásobník teplej pitnej vody TSS Zásobník teplej pitnej vody TSS strana 3 z 7 OBSAH 1. Technické údaje a vlastnosti 4 2. Objednávkové čísla 4 3. Popis pripojovacích otvorov v zásobníku 5

Podrobnejšie

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc Elektrický priamovykurovací Konvektor PROTHERM Návod na inštaláciu a obsluhu 1. Princíp činnosti elektrického konvektora Konvektor je vykurovacie zariadenie založené na premene elektrickej energie na tepelnú

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal 60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 018/019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne palivá: uhlie, nafta, olej, zemný plyn. Propán-bután, lieh,

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

ecotest, s

ecotest, s ecotest, s.r.o. Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany Tel/Fax : 038 / 5320 171-2 - * Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte. Horúcovzdušné sterilizátory 1.

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT PRIEMERY VRTOV OD ø mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných plastov.

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Systémy práškového hasenia požiarov ES Certificate Osvedčenie o zhode Prečo MPH Tungus? 1. Vysoká spoľahlivosť a efektivita 2. Relatívne nízka cena 3. 12 rokov používania bez nutnosti technického servisu

Podrobnejšie

D-filters_de

D-filters_de Filtre LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, rad D Filtre LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, rad D, kov prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu radu D, kov typ veľkosť pneumatický prípoj rozsah regulovaného tlaku [bar] jemnosť

Podrobnejšie

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress S Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VLC Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpín

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VLC Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpín Valcové poistkové vložky PF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VL Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 226 228

Podrobnejšie

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií a zložiek s

Podrobnejšie

1

1 4. Radiálne ventilátory jednostranne nasávacie, s priamym pohonom (TEM, REM) Všeobecne Radiálne ventilátory v štandardnom vyhotovení sú vhodné pre isté a neagresívne vzdušniny bez obsahu prachových astíc

Podrobnejšie

Produktfolder V3+V3ee 2019.indd

Produktfolder V3+V3ee 2019.indd V3 V3ee slovensky V3 &V3ee VÝKON VZNIKÁ V HLAVE Tyčové snežné delá série V od spoločnosti TechnoAlpin sa vyznačujú okrúhlou hlavou, ktorá má optimálny pomer medzi vnútorným a vonkajším povrchom. Vďaka

Podrobnejšie

PUMPIX SOLAR DN20 V112018

PUMPIX SOLAR DN20 V112018 DN 20 Technický list k 1 4514 0x a 1 7414 2x, vydanie 11 2018 Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla Obj. číslo DN Typ čerpadla A B C D E F* G H I** J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (in) (mm) (mm) (in) (mm)

Podrobnejšie

cennik HORIZEN 2018

cennik HORIZEN 2018 CENNÍK SYSTÉMU OPLOTENIA HORIZEN 2018 PREDAJNÉ CENY V EUR Platnosť od 1.7.2018 Minimálna objednávka systému Horizen je 2000,-eur bez DPH. www.betafence.sk Tento cenník nahrádza platnosť predošlých cenníkov.

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT 74 PRIEMERY VRTOV OD ø 80 mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT 74 B sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných

Podrobnejšie

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7,

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 0,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 81 04 Bratislava, tel. +41 480 080, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Podrobnejšie

Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané techn

Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané techn Technický podklad pre 6823/6824 Vydanie 0104 Zvláštne vyhotovenia R = R 1/2 G = G 3/4 Stavebné dĺžky sú v mm Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom HERZ s.r.o., Šustekova 12, P.O.BOX 8,

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 154/1/212/18 zo dňa 01.10.2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

KATALÓG MAJETKU Chladič trubkový Predaj Stroje a zariadenia Trubkový chladič jogurtu, príkon 12 kw, cena dohodou Bývaly sklad chémie Pren

KATALÓG MAJETKU Chladič trubkový Predaj Stroje a zariadenia Trubkový chladič jogurtu, príkon 12 kw, cena dohodou Bývaly sklad chémie Pren Chladič trubkový Trubkový chladič jogurtu, príkon 1 kw, Bývaly sklad chémie Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývaleho Tatraľanu. za m Výrobno-kancelárske priestory Ponúkame na prenájom objekt v areáli

Podrobnejšie

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE Tkaninové kompenzátory majú mnohoraké využitie. Na obrázku kompletovanie kompenzátora na spalinovod: typ R250-IV. TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY KUSOVÁ A SÉRIOVÁ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Katalog svetla 2019

Microsoft Word - Katalog svetla 2019 Solárne pouličné osvetlenie 1 Ponúkame nové modely solárnych pouličných lámp na verejné osvetlenie, vhodné do lokalít s dostatočným priamym denným svetlom, prioritne využiteľné tam kde je problém s elektrickou

Podrobnejšie

PLATAN Hlohovec Heydukova 27, Bratislava tel:02/ tel/fax:02/ M.R.Štefánika 12, HLOH

PLATAN Hlohovec     Heydukova 27, Bratislava tel:02/ tel/fax:02/ M.R.Štefánika 12, HLOH Akustické Difúzory acousticmanufacture.com.pl 1D a 2D Cena s DPH EUR za kus Po dlhodobom porovnání cien akustických produktov, nám zo svetovej ponuky Schröderových difúzorov, suverénne vychádza cenovo

Podrobnejšie

RD_Bungalov 1072 N.xls

RD_Bungalov 1072 N.xls Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 116,00 m 2 vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti

Podrobnejšie

v1.7-01I15 - Vetrani s rekuperaci tepla - brozura A4_sk.indd

v1.7-01I15 - Vetrani s rekuperaci tepla - brozura A4_sk.indd Vetranie s rekuperáciou tepla prehľad rekuperačných jednotiek príslušenstva a vzduchotechnického potrubia REGULUS - TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 3/A, 080 01 Prešov Tel.: 051/333 70 00, Fax: 051/776 56 67

Podrobnejšie

v1.6-01I19 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd

v1.6-01I19 - Odkoureni kotlu - katalog A4_sk.indd System odťahu spalín POLYPROPYLÉN pre kondenzačné kotly HLINÍK pre turbokotly www.regulus.sk OBSAH Flexibilný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov Pevný systém odťahu spalín kondenzačných kotlov

Podrobnejšie

untitled

untitled Valcové poistkové vložky Technické údaje Poistkové odpínače, poistkové vložky Energia pod kontrolou 87 Výhody poistkových odpínačov PF + N v jednom module Dvojitá pripojovacia svorka Nová metóda montáže

Podrobnejšie

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd Rúrky a izolácie Tvarovateľné nerezové rúrky REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk RÚRKY PRE ROZVODY PLYNU Nerezové

Podrobnejšie

Multifunkčné prístroje a zostavy - 20 % za veľmi výhodných podmienok Ušetríte až 410,- Akcia je platná do Všetky rýchlosti prúdenia pod kon

Multifunkčné prístroje a zostavy - 20 % za veľmi výhodných podmienok Ušetríte až 410,- Akcia je platná do Všetky rýchlosti prúdenia pod kon Multifunkčné prístroje a zostavy - 20 % za veľmi výhodných podmienok Ušetríte až 410,- Akcia je platná do 31.10.2018 Všetky rýchlosti prúdenia pod kontrolou Ovládanie pomocou chytrého telefónu: testo 420

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 TEPLOMERY A VLHKOMERY Teplomer do sauny Ø 10 cm, meranie 0 120 C 24,00 Teplomer do sauny BASIC Teplomer a vlhkomer BASIC Ø 10 cm, meranie 0 120 C 18,50 Vlhkomer do sauny Vlhkomer do sauny BASIC Ø 10 cm,

Podrobnejšie

Technický list X - Univerzálny zapustený otočný stmievač PLC filtrom, W 4 year warranty R,L,C LED CFLi Svetelné zdroje typ svetelzdroja

Technický list X - Univerzálny zapustený otočný stmievač PLC filtrom, W 4 year warranty R,L,C LED CFLi Svetelné zdroje typ svetelzdroja Technický list 310-0190X - Univerzálny zapustený otočný stmievač PC filtrom, 5-325 W 4 year warranty R,,C Svetelné zdroje typ svetelzdroja max. min. 325 W 325 W HA. 12-24 V 325 W Stmievateľné Stmievateľné

Podrobnejšie

UV lampy SK

UV lampy SK UV Lampy Ponúkame vysoko výkonné UV lampy pre NDT kontrolu. Všetky lampy pracujú s UV žiarením s vlnovou dĺžkou 365 nm. UF 365 handy UV lampa UF 365 handy je pre potreby NDT ideálna. Je precízne spracovaná,

Podrobnejšie

untitled

untitled PROKIT EP 110 Bezpečnostný systém pre dočasnú bočnú ochranu Vydanie 02/2011 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel. +49 (0)7309.950-0 Fax +49 (0)7309.951-0

Podrobnejšie

D0 Poistkové vložky D0 Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače Technické údaje Nízkonapäťové poistky D0 Energia p

D0 Poistkové vložky D0 Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače Technické údaje Nízkonapäťové poistky D0 Energia p Poistkové vložky Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače 5 7 8 3 Nízkonapäťové poistky Energia pod kontrolou technické údaje na strane 3 Poistkové vložky Poistkové vložky Poistkové

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

Katalógový list Pripojovacia armatúra, typ VHS s integrovaným prednastaviteľným ventilom, s možnosťou uzavretia a vypustenia Použitie Priama Rohová VH

Katalógový list Pripojovacia armatúra, typ VHS s integrovaným prednastaviteľným ventilom, s možnosťou uzavretia a vypustenia Použitie Priama Rohová VH s integrovaným prednastaviteľným ventilom, s možnosťou uzavretia a vypustenia Použitie Priama Rohová VHS je pripojovacia armatúra pre radiátory s prípojom zospodu alebo pre univerzálne a kúpeľňové radiátory

Podrobnejšie

Datasheet-nádrž metanolu_NM_

Datasheet-nádrž metanolu_NM_ GENERÁLNY PROJEKTANT CHEMPRO a.s. Vajanského nábrežie / 0 Bratislava Číslo pare: INVESTOR NAFTA, a.s. Votrubova 0 Bratislava Stupeň dokumentácie: REALIZAČNÝ PROJEKT Názov stavby: Zákazkové číslo: ZBERNÉ

Podrobnejšie

Produkt Gro-Wall SLIM PRO ID manuálu MANUAL_6_PLANTER KIT_APR17 GRO-WALL SLIM PRO SET SO 6 TRUHLÍKMI Návod na montáž Atlantis Corp

Produkt Gro-Wall SLIM PRO ID manuálu MANUAL_6_PLANTER KIT_APR17 GRO-WALL SLIM PRO SET SO 6 TRUHLÍKMI Návod na montáž Atlantis Corp Produkt Gro-Wall SLIM PRO ID manuálu MANUAL_6_PLANTER KIT_APR17 GRO-WALL SLIM PRO SET SO 6 TRUHLÍKMI Návod na montáž www.growall.eu 2017 Atlantis Corporation Australia Pty Ltd. All Rights Reserved ZLOŽENIE

Podrobnejšie

Inovatívny stropný systém Siniat XL Olivia Business Centre (Gdańsk)

Inovatívny stropný systém Siniat XL Olivia Business Centre (Gdańsk) Inovatívny stropný systém Siniat XL Olivia Business Centre (Gdańsk) INOVATÍVNY STROPNÝ SYSTÉM SINIAT XL STRANA 1 INOVATÍVNE RIEŠENIE PODHĽADOVÉHO STROPU SINIAT XL Výzvy, s ktorými zápasia dodávatelia prác

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

PLATAN Hlohovec Heydukova 27, Bratislava tel:02/ tel/fax:02/ M.R.Štefánika 12, HLOH

PLATAN Hlohovec     Heydukova 27, Bratislava tel:02/ tel/fax:02/ M.R.Štefánika 12, HLOH Akustické Difúzory acousticmanufacture.com.pl 1D a 2D Cena s DPH EUR za kus Po dlhodobom porovnání cien akustických produktov, nám zo svetovej ponuky Schröderových difúzorov, suverénne vychádza cenovo

Podrobnejšie

INFO_3_2019_SK.indd

INFO_3_2019_SK.indd INFO 3/2019 www.alcaplast.sk PRÉMIOVÁ KVALITA ZA NIŽŠIU CENU NOVINKY Flexi napojenie k WC PREMIUM Dvojité kolienka P155Z, P156Z Výpuste s čistením zhora A392C, A504CKM, A507CKM OBSAH 2 FLEXI NAPOJENIE

Podrobnejšie

Solar systems for walls - details page

Solar systems for walls - details page LIBERTA SOLAR Architektonicky pôsobivá Liberta Solar - systém fotovoltaických panelov integrovaný priamo do fasády. INŠPIRUJTE SA! Vychutnajte si tvar a detail hotovej fasády. Dodajte energiu vašej fasáde

Podrobnejšie

Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2

Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2 Návod na montáž a servis Malá rekuperačná jednotka do potrubného systému HR 100 R SK verzia1.2 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Požiadavky na miesto inštalácie... 4 3.Inštalácia... 4 3.1 Inštalácia jednotky... 4

Podrobnejšie

SK PERgoly chráni vaše súkromie.

SK PERgoly chráni vaše súkromie. SK PERgoly chráni vaše súkromie. PERGOLY LUKA, MIRA Samonosná pergola MIRA 4 alebo pergola MIRA 2 s rafinovaným a inovatívnym dizajnom. Strecha z hliníkových lamiel, ktoré možno orientovať od 0 do 140

Podrobnejšie

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren

TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvoren TOP RUBBER PLUS TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU : Antivibračná zvukotesná doska TOP RUBBER PLUS je antivibračný zvukovo izolačný panel tvorený spojením dvoch falcov. dosiek (50 sklopný rozmer) zo sadrových

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC - 127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 310083/127/321/00-030 z 28. septembra 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia,

Podrobnejšie

Prezentácia Salavevykurovanie.sk

Prezentácia Salavevykurovanie.sk Prezentácia novej generácie sálavého vykurovacieho systému čo to vlastne je? Dekoratívny vykurovací systém Príklady: Ako funguje sálavé teplo? Slnko vyžaruje infračervené vlny Keď infračervené vlny dopadnú

Podrobnejšie

Sťahovacie schody ARISTO, LUSSO a KOMBO

Sťahovacie schody ARISTO, LUSSO a KOMBO Sťahovacie schody RISTO, LUSSO a KOMBO Protipožiarne sťahovacie schody risto PP Pre pasívne domy Protipožiarne sťahovacie schody risto PP spĺňajú prísne požiadavky pre nízkoenergetické domy. Schody s plechovým

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

ZB_Daikin_SETUP_HPSU_compact_V52_ _00_0417_SK.book

ZB_Daikin_SETUP_HPSU_compact_V52_ _00_0417_SK.book Kontrolný zoznam pre uvedenie do prevádzky V5.2 Daikin Altherma EHS(X/H)(B) - 04P30B - 08P30B - 08P50B - 16P50B Vykonané opatrenia označte! Slovenčina Vykonané opatrenia označte! Inicializácia: Vnútorný

Podrobnejšie

Prospekt Aquatherm_SK

Prospekt Aquatherm_SK colours of innovation Innovation in Farbe inovácia vo svete farieb state of the pipe 1 AEROFLEX - SK, s. r. o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika /sklad-kancelárie-areál BSD/ GSM: +421

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre systémy Siniat. Ak by ste mali záujem si pripraviť

Podrobnejšie

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod značkou Solar Fox, slúži na ventiláciu a vykurovanie

Podrobnejšie

Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný p

Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný p Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný proporcionálny regulátor teploty, vyvinutý predovšetkým

Podrobnejšie