V Tepliciach sa ďakovalo, spievalo a spomínalo

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "V Tepliciach sa ďakovalo, spievalo a spomínalo"

Prepis

1 SPRÁVY 1-6 Úvodník primátora mesta Záver leta sme si pripomenuli oslavou úrody a spomienkou na udalosti z roku 1968, osobnosť Alexandra Dubčeka a 74. výročie Slovenského národného povstania. Sme síce malé mesto, ale vedeli sme vzdať úctu a poďakovať našim poľnohospodárom za tohtoročnú úrodu, našim starým rodičom a rodičom za odhodlanie spred 50 rokov žiť slobodnejší a dôstojnejší život a pripomenuli sme si aj obete rázneho vzdoru malého národa v srdci Európy proti fašizmu. O týchto akciách, športových podujatiach, investíciách sa dočítate v ďalších článkoch novín. Dosť diskutovanou témou sa v Tepliciach stalo zdravotníctvo. Lekárom a zlepšeniu zdravotníckej starostlivosti v meste sa venujem už dlhší čas. Samospráva v tejto oblasti má minimálne šance na úspech a v mnohých prípadoch supluje štát. Naša poliklinika roky nikoho nezaujímala. VÚC Žilina, ktorému budova patrí, naškrabala teraz pár desiatok tisíc na opravu strechy a prípravu priestorov pre zriadenie novej chirurgickej a úrazovej ambulancie na prízemí. Samozrejme, podmienkou existencie takejto ambulancie je röntgen. Podľa ubezpečenia VÚC v Žiline, tento v Tepliciach zostáva. Pracujem aj na získavaní ďalších odborných lekárov. Problémom je hlavne nezáujem lekárov o tento región (uprednostňujú prácu v nemocnici) a limity poisťovní. pokračovanie na s. 3 ŠKOLSTVO VZDELÁVANIE 10 KULTÚRA Pri slávnostnom odovzdávaní dožinkových vencov primátor Primátor mesta Igor Hus vo svojom príhovore zdôraznil obetavosť obyčajných ľudí v Turci pri pomoci partizánom. SOCIÁLNA OBLASŤ V Tepliciach sa ďakovalo, spievalo a spomínalo Slávnostné poďakovanie za úrodu sa začalo dožinkovým sprievodom za účasti primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, primátorov z partnerských miest zo Skawiny Pawel Kolasa, z Havířová Jana Feberová, z Wisly Tomasz Bujok a za Holešov jeho zástupca Radek Doležel. V sprievode boli aj zástupcovia dobrovoľných hasičských zborov, ktoré pôsobia na území mesta. Igor Hus poďakoval poľnohospodárom za ich prácu a vyzval občanov, aby nečakali na to, čo urobí vláda pre farmárov, ale ŠPORT aby sami pomohli napríklad nákupom slovenských produktov a potravín. pokračovanie na s. 12 Nezabúdame na obete vojny Predstavitelia mesta, štátnych orgánov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia politických strán a spoločenských organizácií položili 28. augusta pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania vence obetiam umučených gestapom, civilnému obyvateľstvu, ktoré vyvraždili nemecká vojská po potlačení povstania. Program osláv sa začal tradičným sprievodom Hrdinami týchto dní boli všetci, ktorí nehľadiac na vlastné životy pomáhali partizánom, či už s informáciami, ale hlavne s tak prepotrebným jedlom. Nepísaným heslom v Turci bolo - Nech každý dá čo má, nech každý pomáha ako vie. pokračovanie na s. 4

2 SPRÁVY Leto v Technických službách Turca, ktorí dali nášmu kúpalisku veľmi dobré hodnotenie v regionálnych novinách. Veľmi nás to potešilo a urobíme všetko preto, aby sme do novej sezóny prišli s novými nápadmi a vynoveniami NÁŠHO teplického kúpaliska. Technické služby však nie sú iba o kúpalisku, ale aj o tej našej bežnej činnosti, ako je kosenie, čistenie a vývoz odpadu. Pomaly rozbiehame aj stavebnú činnosť a zapájame sa do investičných akcií v meste. Spomeniem tie, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v letných mesiacoch: - výstavba chodníkov na sídlisku Horné Rakovce - rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Horné Rakovce - výstavba betónových základových platní pod nové autobusové zastávky - vybudovanie spomaľovacích prahov v mestskej časti Diviaky - vybudovanie nových chodníkov k urnovým miestam na cintoríne Turčianske Teplice V nadchádzajúcom období sú naplánované ďalšie investičné akcie: - oprava rozhlasu vo Vieske - oprava plotu na ZŠ Školská Leto je pre nás zväčša obdobím, keď sa všetci chodíme opaľovať k vode, k moru a na kúpaliská. Trávime svoj voľný čas s rodinami. Tak ako každý rok, aj tento Technické služby prevádzkovali vaše kúpalisko VIESKA, ktoré sa nám podarilo otvoriť už na začiatku júna. Som rád, že aj napriek niekoľkým neprajníkom, ktorí, či už nevedomky alebo cielene, podnikali ataky voči termálnemu kúpalisku, sezóna dopadla dobre. Hovorili o tom aj občania z iných častí Chodník na Horných Rakovciach Nové prístupové chodníky k urnovým miestam na Teplickom cintoríne Voľ by do orgánov samosprávy obcí 2018 Na poslednom letnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach bol schválený počet poslancov, ktorí budú rozhodovať o chode mesta v nastávajúcom volebnom období rokov , a to 13. Počet vychádza zo zákonom stanoveného počtu podľa počtu obyvateľov mesta. Zároveň boli určené volebné obvody a počty poslancov v týchto volebných obvodoch nasledovne: Volebný obvod č. 1 - Dolná Štubňa - 1 poslanec Volebný obvod č. 2 - Turčiansky Michal - 1 poslanec Naďalej budeme pracovať na tom, aby sme zlepšovali služby, ktoré pre vás robíme a budeme sa snažiť rozširovať objem investičných akcií v meste, ktoré slúžia k vašej spokojnosti. Rastislav Froľo, konateľ Technických služieb Spomaľovací prah v Diviakoch Volebný obvod č. 3 - Diviaky - 2 poslanci Volebný obvod č. 4 - Horné Rakovce - 4 poslanci Volebný obvod č. 5 - Turčianske Teplice I - 3 poslanci Volebný obvod č. 6 - Turčianske Teplice Vieska - 2 poslanci. Na území mesta Turčianskych Teplíc bude teda zastupiteľstvo tvoriť 13 poslancov. Detailné vymedzenie volebných obvodov je možné nájsť na oficiálnej internetovej stránke mesta Turčianske Teplice v sekcii Voľby do OSO Tu je tiež možné nájsť všetky informácie súvisiace s voľbami pre kandidátov i voličov. Samotné voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra Kandidáti na post poslanca zastupiteľstva alebo primátora mesta a politické strany a koalície musia najneskôr do 11. septembra odovzdať kandidátne listiny so všetkými náležitosťami zapisovateľovi mestskej volebnej komisie. Mestská volebná komisia preskúma na svojom prvom zasadnutí jednotlivé kandidátne listiny a rozhodne o zaregistrovaní kandidátov. Do 11. septembra sa tiež podávajú delegačné listiny do mestskej volebnej komisie. Delegačné listiny do okrskových volebných komisií je potrebné doručiť na mestský úrad do 11. októbra Ďalšie informácie súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy 2018 budeme priebežne uverejňovať na internetových stránkach mesta a v budúcich číslach Teplických zvestí. Inzercia v Teplických zvestiach Kandidáti na primátora či poslancov Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach majú možnosť využiť priestor Teplických zvestí (TZ) na svoju prezentáciu pred voľbami. Učiniť tak môžu len v októbrovom čísle TZ. V zmysle platného cenníka môžu využiť inzerciu s maximálnymi rozmermi 204 x 138 mm, poplatok je vo výške 50,-. Tlačové podklady je potrebné odoslať najneskôr do 25. septembra 2018 priamo na adresu sk. Branislav Bugár

3 Výstavu na pôdu mesta priniesol pán Jozef Škultéty za Spoločnosť Alexandra Dubčeka. Rok 1968 bol rokom veľkých nádejí, ale aj rokom obrovského rozčarovania. Pocit slobody, zmeny prišiel po dvadsiatich rokoch tvrdého komunistického režimu. Nádej na spravodlivejší život im okrem iných priniesol paradoxne komunista Alexander Dubček. Človek, ktorý veril, že socializmus môže mať aj ľudskú tvár. Bohužiaľ, snahy reformistov nemali šancu uchytiť sa. Komunizmus z východu im totiž ukázal brutálnejšiu tvár. Tanky tzv. internacionálnej pomoci pochovali všetky nádeje. Tisícom ľudí zmenili život. Buď v emigrácií alebo doma, kde boli zbavení občianskych práv. Najstráženejším domácim väzňom bol práve Alexander Dubček. Nezlomili ho. V poslednej rozlúčke s ním to krásne vyjadril český spisovateľ Bohumil Hrabal: Z tohto sveta odišiel môj kamarát Sášenka Dubček... je to prvý ušľachtilý komunista, ktorý kraľuje aj na kresťanských nebesiach... bol hrdina J. Škultéty SPRÁVY Alexander Dubček - Európan, demokrat, humanista Pod týmto názvom bola v sobotu 18. augusta inštalovaná v priestoroch vestibulu mestského úradu výstava, ktorá poukazuje na základné momenty v živote Alexandra Dubčeka. Výstava bola inštalovaná vo vestibule mestského úradu Úvodník primátora mesta dokončenie zo s. 1 Štát ponúka lekárom až 30-tisícový príspevok na zriadenie ambulancie, my ako mesto môžeme v budúcom roku ponúknuť stabilizačné byty. Hold, aj zdravotníctvo prešlo na trhový mechanizmus, obmedzený počtom pacientov, tabuľkami poisťovní a výškou zárobku. Na bezplatné ošetrenie máme ústavné právo, ale či toto ošetrenie dostanete 10, 20 či 50 kilometrov od domu, už ústava nerieši. Žilinská župa nám sľúbila aj v ďalších rokoch prispieť na rekonštrukciu polikliniky a pomoc pri získavaní odborných lekárov. O dva mesiace máme komunálne voľby. Tí, ktorí sme boli pred štyrmi rokmi zvolení, budeme vám občanom skladať účty zo svojho konania. Na základe skúseností a možností nášho rozpočtu vám budem predkladať iba také projekty, ktoré ľudia potrebujú a ktoré je reálne v našom meste zrealizovať. Ja za seba môžem povedať, že to bude vždy iba v rámci platných zákonov a nariadení. Aj keď sa to asi každému nebude páčiť. Ale čisté svedomie je pre mňa to najdôležitejšie. Nie som zaviazaný žiadnym skupinám či skupinkám, ale iba občanom tohto mesta. Na základe viacerých oznámení na mňa alebo mojich kolegov viem, že idem po správnej ceste. Igor Hus, primátor V Materskej škole v Diviakoch vymenili cez prázdniny celú elektroinštaláciu a tiež aj bleskozvod. Desať nových okien pribudlo na budove Základnej školy na Žarnovickej ulici, jej strecha dostala nový náter a aj dažďová voda bude stekať po vynovených žľaboch. Rovnako malým umelcom a ich učiteľom sa menili všetky okná, takže v zime im už bude v budove základnej umeleckej školy príjemne teplo. Keďže rozširujeme kapacitu materských škôl museli sme na Školskej vybudovať nové sociálne zariadenia, upravili sme výdajňu stravy a na základnej škole naši pracovníci vymaľovali niektoré triedy, dodáva primátor Igor Hus. Radnica investovala aj do Materskej školy na Dolnej Štubni, kde sa tiež kompletnou rekonštrukciou zväčšila kapacita sociálnych zariadení, podlaha jedálne dostala nový povrch a steny a vypil svoj kalich horkosti do dna... Z výstavy sa mohli obyvatelia a návštevníci Turčianskych Teplíc dozvedieť viac o človeku, ktorý si miesto v našich novodobých dejinách získal hlavne svojou ľudskosťou a skromnosťou. Viera Rusková foto: Milan Miazdra Žiaci oddychovali, na školách sa pracovalo Sociálne zariadenia v MŠ Dolná Štubňa Oprava elektroinštalácie v MŠ Diviaky Výmena okien na ZUŠ krajší náter. Bokom neostala ani Základná škola na Horných Rakovciach, opravila sa vzduchotechnika v kuchyni a kompletne sa v nej vymenili všetky obklady, vrátane nových maľoviek. Celková suma investícií do škôl v tomto roku dosiahla sumu 149 tisíc eur. Viera Rusková foto: archív OPaRM

4 SPRÁVY Nezabúdame na obete vojny dokončenie V rozpočte mesta Európske aj štátne peniaze Podpora opatrovateľskej služby Koncom augusta mesto Turčianske Teplice podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom podpory opatrovateľskej služby v Turčianskych Tepliciach. Žiadosť bola predložená Ministerstvu práce, soc. vecí a rodiny SR v stanovenom termíne koncom augusta a jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu. V prípade úspešnosti tohto projektu mesto môže získať za dobu 26 mesiacov financie vo výške eur. Prostriedky budú účelovo viazané na financovanie miezd opatrovateliek, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu na území mesta Turčianske Teplice. Finančné prostriedky na tento účel poskytuje žiadateľom Európska únia z eurofondov prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje. Na jar 1945 bolo odhalených viacero masových hrobov na území Turca. Na hornom Turci na rozhraní chotárov Dolného Turčeka a Skleného našli 184 obetí, ktoré boli zavraždené od novembra 1944 do januára Po exhumácii bolo prevezených a pod Bôrom pochovaných 120 obetí. Na základe dokumentov vieme iba ku 18 obetiam priradiť mená. Primátor po prvýkrát, pri takejto príležitosti prečítal ich mená: Maximilián Porges, 54-ročný, z Hliníka nad Hronom Imrich Lehotský, 19-ročný, robotník z Banskej Štiavnice Helena Goralová, 18-ročná, z Jastrabia Pán Rubín, z Prešova, vek a krstné meno nezaznamenané Alojz Klein, 25-ročný, z Nitry Štefan Vojtech, 24-ročný, z Lutilej Terézia Dumková, 55-ročná, z Lutilej Juraj Lacko, 70-ročný, zo Skleného František Cicko, 38-ročný, zo Skleného Pán Wohlstein, obchodník z Topoľčian, vek a krstné meno nezaznamenané Zrekonštruujeme vojnové hroby Mesto Turčianske Teplice uspelo pri žiadosti o finančný príspevok na údržbu a rekonštrukciu vojnových hrobov v Turčianskych Tepliciach. Ministerstvo vnútra SR poskytne mestu nenávratný príspevok vo výške 800 eur, ktorý bude použitý na rekonštrukciu vojnových hrobov vojakov padlých v 2. svetovej vojne. Reálne náklady dofinancuje mesto zo svojho rozpočtu. Ako prvé budú rekonštruované hroby na cintoríne v mestskej časti Diviaky, nakoľko tu je rozsah ich poškodenia najväčší. Mesto má v pláne postupne zrekonštruovať vojnové hroby na celom území mesta. -bb- Mestská knižnica projekt Akvizícia knižníc Mestská knižnica v Turčianskych Tepliciach požiadala o dotáciu na nákup literatúry v rámci projektu Akvizícia knižníc, ktorý vypísalo Ministerstvo kultúry Fond na podporu umenia na rok Projekt bol schválený a naša knižnica dostala dotáciu v hodnote V tejto hodnote knižnica zakúpi krásnu a náučnú literatúru pre deti a dospelých. Ukončenie projektu bude , kedy prebehne jeho vyhodnotenie. Knižnica sa zapojila do tohto projektu, pretože chce, aby naša mládež viac čítala a dospelí, ktorí navštevujú našu knižnicu mali možnosť širšieho výberu literatúry. O realizácii a ukončení projektu budeme svojich čitateľov a návštevníkov pravidelne informovať cestou Teplických zvestí. Naďa Feriančiková vedúca MsK ilustračné foto: Peter Prokša zo s. 1 Jozef Pinder, 19-ročný, z Banskej Štiavnice Klára Dumková, 54-ročná, z Jastrabia Mária Štefanová, 36-ročná, zo Skleného Viliam Gáluš, 21-ročný, z Banskej Štiavnice Emil Štefan, 20-ročný, narodený v Zuberci, žijúci v Sklenom Neskôr boli identifikovaní ešte: Ján Kráľ, vek a bydlisko nezaznamenané Škrobotko, partizán zo Sovietskeho zväzu Anna Michlová, 20-ročná, z Jablonice, partizánka - jej mama ju identifikovala na základe osobných vecí v januári Mesto Turčianske Teplice plánuje v budúcom roku pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, umiestniť pri pamätníku pod Bôrom tabuľu s menami 18 obetí neľútostného vojnového vraždenia civilného obyvateľstva. Viera Rusková foto: Ľudovít Lettrich Viac možností pre učiteľov, nádejných biochemikov a fyzikov Edukačná súprava na elektrinu, magnetizmus, sada digitálnych žiackych váh, vybavenie pre analýzu vody či stojanová elektrická vŕtačka a súprava dlát a sekáčov. To je iba niekoľko položiek zo zoznamu didaktických pomôcok, ktoré v tomto školskom roku dostane ZŠ Školská na vybavenie biologicko-chemickej, fyzikálnej a polytechnickej učebne. Tieto vylepšenia technického vybavenia sme dostali z európskych štrukturálnych a investičných fondov v hodnote eur, z toho naša spoluúčasť je 2600 eur. Počas školského roka musíme dobudovať učebne aj po stavebnej a bezpečnostnej stránke. Možno tie vŕtačky, dláta a ďalšie nástroje umožnia, aby teplickí chlapci boli oveľa zručnejší v praktickom živote, nádeja sa primátor mesta Igor Hus. Viera Rusková

5 Kam smerovali investície? SPRÁVY Opravy striech na mestských objektoch objekt kina realizuje sa; výmena krytiny na Klube dôchodcov ukončené ; ostáva opraviť strechu na objekte KaSS Modernizácia dopravnej infraštruktúry - výmena 10 ks autobusových zastávok v aglomerácii mesta (2x Turčiansky Michal, 3x Diviaky, 3x Turčianske Teplice, 2x Dolná Štubňa). Výstavba chodníka pre peších, Ul. Červenej armády II. etapa Rekonštrukcia strechy na bytovke v Diviakoch Rekonštrukcia strechy nájomného bytového domu 20 b.j. v Diviakoch , realizácia bude prebiehať približne do Bude sa realizovať 09-10/2018 Modernizácia a rekonštrukcia časti pešej zóny v súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby predpoklad výstavby - 0 (úsek cca 80 m od MsÚ po Modrý kúpeľ ) Rekonštrukcia chodníka - Ul. partizánska južná časť, alebo rekonštrukcia Ul. 29. augusta Asfaltovanie výtlkov a opravy miestnych komunikácii na území mesta A. Chvojka foto: archív OPARM Jedna z 10 nových autobusových zastávok Opravená strecha na Klube dôchodcov INZERCIA 1/

6 SPRÁVY Sú obecní lekári riešením chýbajúcej zdravotnej starostlivosti aj pre Turčianske Teplice? Nedostatok odborných lekárov trápi celý región horného Turca. V Kláštore pod Znievom preto prišli s myšlienkou obecnej eseročky pre všeobecného lekára. A hoci ambulancia funguje iba mesiac, starostka Erika Cintulová neskrýva spokojnosť. Je však otázne, či tento model je vhodný aj pre okresné mesto. Z tlačovej konferencie k problematike regionálneho zdravotníctva v Kláštore pod Znievom V Kláštore pod Znievom si pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti všeobecným lekárom zriadili obecnú spoločnosť s ručením obmedzeným. Podľa starostky Kláštora pod Znievom Eriky Cintulovej sa tento krok obci osvedčil. A hoci to funguje iba mesiac, obec dokonca uvažuje, že v podobnom alebo inom modeli zabezpečí aj ďalšieho lekára. Mnohé obce sa snažia pomáhať, aby u nich lekár ostal, len ich nedostatok spôsobuje to, že už aj riešenia, ako odpustenie nájmu alebo danie bytu, nestačia. Nedostatok odborných lekárov však trápi celý región horného Turca. Tento jav je tu už niekoľko rokov a nadobúda spodnú sínusoidu. Postupne nám odišli urológ, pneumológ, máme veľké problémy s chirurgom. Bojujeme o to, aby odborná lekárska starostlivosť v Turčianskych Tepliciach zostala, lebo občania horného Turca si to zaslúžia, povedal primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus. Mesto podľa primátora eviduje i problém so všeobecnými lekármi vo vysokom veku, čo spôsobilo, že v meste nemá kto zabezpečiť lekársku službu prvej pomoci. Mesto aktívne rieši nedostatok odborných lekárov Podobne ako v Kláštore pod Znievom, chce riešiť problém aj samospráva Hlohovca s liečebňou dlhodobo chorých, kde v lete poskytovateľ prepustil všetkých zamestnancov a personál. Kláštor pod Znievom má záujem zabezpečiť v tomto alebo podobnom modeli i pediatra, a ak bude oprávnený, zriadi i integrované zdravotné stredisko so špecializovanou ambulanciou, kde sa budú striedať odborní lekári. Turčianske Teplice zase rokujú so Žilinským samosprávnym krajom o presune miestnej polikliniky pod mesto. Už niekoľko rokov pracujeme s návrhom odkúpenia polikliniky od Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je majiteľom časti budovy. Je to však iba začiatok, pretože budovu bude nutné za státisíce eur zrekonštruovať, hovorí o aktivitách mesta primátor Igor Hus. Mesto však vyvíja aj ďalšie aktivity na riešení ťažkej situácie s nedostatkom odborných lekárov. V spolupráci so ŽSK sa pripravuje otvorenie novej chirurgickej ambulancie v budove polikliniky. Mesto taktiež ponúklo odbornú a materiálnu pomoc novému prevádzkovateľovi ambulancie pri príprave a rekonštrukcii priestorov. Magistrát rovnako aktívne vstupuje do procesu pridelenia pľúcneho lekára pre občanov Turčianskych Teplíc. Momentálne je iba jedna ambulancia pľúcneho lekára, a to až v Martine. Tam však z kapacitných dôvodov odmietajú vyšetriť občanov z okresu Turčianske Teplice. Akútny nedostatok neurológov v rámci Žilinského kraja, ale aj celého Slovenska, sa mesto snaží riešiť rokovaním s riaditeľkou odboru zdravotníctva žilinskej VÚC. Samosprávy by nemali suplovať povinnosti štátu Zaregistroval som, že niektorí kandidáti na primátora navrhujú výstavbu novej budovy polikliniky, kde by boli sústredené všetky odborné ambulancie s ordinačnými hodinami od pondelka do piatku. Tento návrh je populistický a pre naše malé mesto by bol buď likvidačný alebo dlhodobo neudržateľný. Rozhodne sa nechceme dostať do situácie, že pre výstavbu a dotovanie mestského zdravotníckeho zariadenia nám nezostanú financie na služby, ktoré ako mesto musíme zo zákona plniť, napríklad vývoz odpadu, čistenie ulíc alebo pouličné osvetlenie, dodáva Hus. Jeho slová potvrdil aj Tomáš Szalay, analytik zdravotnej politiky z Health Policy Institute. Je mi sympatické, že sa samosprávy snažia zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov, pretože oni sú naozaj prví na rane, ale tiež treba jedným dychom povedať, že to nie je ich úloha. Samosprávy pritom len suplujú nefungujúci zdravotný systém, ktorý mal dostupnosť zabezpečiť vlastnými mechanizmami, vlastnými nástrojmi. A to, že to nezabezpečil, znamená, že zdravotníctvo dnes nefunguje tak, ako by malo. Vďaka za to, že samosprávy sa to snažia za zdravotníctvo riešiť, ale toto nie je dlhodobo udržateľný stav, upozornil Szalay. Je to podľa neho riešenie problému, akurát za V súčasnosti sa na Teplickej poliklinike okrem iného opravuje aj strecha omnoho väčších nákladov, námahy, na úkor iných problémov, ktoré majú samosprávy riešiť. Máme tu iné subjekty a inštitúcie, ktoré sa majú zaoberať tým, aby bola zabezpečená dostupnosť pre občanov tejto krajiny. A toto je z núdze cnosť v danej chvíli. Generácia lekárov v obciach postupne vymiera, lekárom v nemocniciach zase zamestnávateľ ponúka istoty bez väčšieho rizika, dodal Szalay. Slovensko má podľa medzinárodného porovnania dostatok lekárov, problémom však podľa neho je, že sú nevhodne distribuovaní. Či model, aký rozbiehajú v Kláštore pod Znievom, bude riešením aj pre ostatné samosprávy, je preto dosť otázne. -bh- foto: Michal Síkeli

7 Vznik Československa - medzník na ceste k slovenskej štátnosti HISTÓRIA Koniec prvej svetovej vojny priniesol rozpad habsburskej monarchie a naskytla sa možnosť pre viaceré európske národy utvoriť si vlastný štát založený na národnom princípe. Pri rokovaniach o vzniku Československa zavážilo aj to, že desaťtisíce Čechov a Slovákov, príslušníkov československých légií, nasadzovali svoje životy po boku spojeneckých armád Dohodových mocností na frontoch prvej svetovej vojny za vtedy ešte neexistujúci štát. Mimoriadne zásluhy pri organizovaní légií na viacerých vojnových frontoch a tiež na poli medzinárodnej diplomacie mal Milan Rastislav Štefánik. Pred vojnou bolo Rakúsko- Uhorsko z hospodárskeho hľadiska všeobecne považované za najvhodnejšie štátne zriadenie a tiež bolo vnímané ako záruka rovnováhy v Európe. Habsburská monarchia bola mnohonárodným útvarom, v ktorom ani jedna etnická skupina netvorila absolútnu väčšinu. Z celkového počtu vyše 50 miliónov bolo najviac Nemcov 12 miliónov, nasledovali Maďari 10 miliónov, Česi 6,6 milióna, Poliaci 5 miliónov, Rusíni 4 milióny, Chorváti 3,2 milióna, Rumuni 3 milióny, Slováci 2 milióny, ďalej tu boli Srbi, Slovinci, Taliani, Bosniaci a Židia. Od roku 1867 po rakúskouhorskom vyrovnaní tvorilo monarchiu súštátie Rakúske cisárstvo a Uhorské kráľovstvo. Následne na základe Národnostného zákona Uhorsko značne obmedzilo práva nemaďarských národov, usilujúc sa o ich asimiláciu a vytvorenie homogénnej silnej maďarskej ríše. Slovenská politika hľadala cesty pre zabezpečenie lepšieho postavenia Slovákov. Bolo to jednak pasívne očakávanie pomoci z Ruska ako veľkého slovanského brata, spolupráca nemaďarských národností v Uhorsku a tiež orientácia na následníka trónu Františka Ferdinanda, ktorý plánoval štátoprávnu prestavbu monarchie. Ako najreálnejšia sa napokon ukázala koncepcia česko-slovenskej vzájomnosti, ktorú presadzoval na českej strane individuálne Tomáš Garrigue Masaryk a kolektívne spolok Českoslovanská jednota. Spolupráca Čechov a Slovákov sa teda vo väčšej miere začala rozvíjať od konca 19. storočia po založení spolku Českoslovanská jednota, ktorá sa zamerala spočiatku na kultúrnu, vzdelávaciu a neskôr aj hospodársku podporu Slovenska. Krátko pred vypuknutím vojny sa ukazovali aj náznaky politickej spolupráce. Nástup vojny však prerušil tieto kontakty a stanné právo na Slovensku znemožnilo akékoľvek národné aktivity. Slovenská národná strana pod hrozbou perzekúcií bola nútená zastaviť svoju činnosť a jej predseda Matúš Dula vyhlásil dočasnú pasivitu strany. Ťažisko aktivít sa presunulo predovšetkým do zahraničia, tam kde Slováci vo väčšej miere žili a politicky pôsobili predovšetkým do USA a Ruska. Slováci a taktiež ani Česi v tom čase nemali možnosť utvoriť samostatný štát. Slovenské politické špičky hľadali možnosti, ako a s kým po skončení vojny zabezpečiť lepšie postavanie Slovenska. Z možných partnerov sa postupne ako najvhodnejšie riešenie začalo ukazovať štátne zjednotenie s Čechmi. To sa prejavilo na formovaní zahraničného odboja, do čela ktorého sa postavili T. G. Masaryk M. R. Štefánik a Eduard Beneš. Bola utvorená Československá národná rada, ktorá sa opierala o čiastkové dohody medzi zahraničnými Čechmi a Slovákmi ako boli v USA Clevelandská dohoda z roku 1915 a Pittsburská dohoda z roku 1918 a tiež ďalšie dohody, ktoré vznikli medzi Slovákmi a Čechmi v Rusku. Novú kvalitu nadobudol československý zahraničný odboj, keď sa najmä zásluhou M. R. Štefánika začalo budovať zahraničné vojsko československé légie v Rusku, Francúzsku a Taliansku. Ich existencia zohrala pri konci vojny mimoriadnu úlohu pri odsúhlasení vzniku Československa svetovými mocnosťami. V nepriaznivých domácich pomeroch sa aktivity slovenských a českých politikov verejne prejavili až pri vyhlásení Českého zväzu o zámere utvoriť spoločný štát všech větví československého národa 30. mája 1917 v ríšskom parlamente. Očakávalo sa obdobné vyhlásenie aj zo slovenskej strany. Slovenskí politici zotrvávali v nepriaznivých uhorských pomeroch na začiatku roka 1918 ešte stále v pasivite. Až spoločné prvomájové vystúpenie slovenských sociálnych demokratov a Vavra Šrobára Liptovskom sv. Mikuláši v dvorane hostinca u Čierneho Orla znamenalo zlom. Odzneli na ňom požiadavky nielen na skoré ukončenie vojny, ale aj uznania práva na sebaurčenie uhorskej vetve československého kmeňa. Za tento počin si Šrobár vyslúžil od maďarských úradov väzenie. Keďže vedúci predstavitelia dohodových mocností považovali národnostný princíp pri utváraní nových štátov po skončení vojny za rozhodujúci, pre tento účel bola prijatá idea jednotného československého národa čechoslovakizmus, ktorá neskôr vyvolávala medzi Čechmi a Slovákmi rozpory. Rozhodujúcim krokom pre vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov sa stalo na domácej pôde prijatie Deklarácie slovenského národa novoutvorenou Slovenskou národnou radou 30. októbra 1918 v Turčianskom sv. Martine. Napriek tomu, že československý štát mal počas svojej existencie veľa nedostatkov, bolo to vtedy pre ďalší rozvoj Slovákov oveľa vhodnejšie riešenie než ich zotrvanie v Rakúsko- Uhorsku. Eleonóra Petrovičová ilustr. foto - sk.wikipedia.org

8 HISTÓRIA okupácia Československa Dňa 21. augusta sme si pripomenuli 50. výročie okupácie Československa armádami Varšavskej zmluvy z piatich krajín. Rok 1968 sa zapísal do našich dejín ako pokus o nastolenie socializmu s ľudskou tvárou. Od zvolenia Alexandra Dubčeka do funkcie 1. tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa v januári 1968 sa začali prejavovať snahy o demokratizáciu spoločnosti. Odstránila sa cenzúra, ľudia mohli vycestovať, povolila sa činnosť nekomunistických spolkov, zlepšila sa situácia cirkví, rehabilitovali sa obete režimu z 50. rokov, povolilo sa podnikanie malých živnostníkov, začali snahy o zrovnoprávnenie postavenia Slovákov v spoločnom štáte. Všetky tieto kroky sa stretli s veľkou podporou obyvateľstva. Predstavitelia vtedajšieho Sovietskeho zväzu nechceli tolerovať tento vývoj v Československu a trvali na zmene vnútornej politiky. Rozhodli sa zvrátiť tento vývoj vojenskou silou. Celková sila predstavovala 500 tisíc vojakov, 6300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel. Na mnohých miestach sa ľudia spontánne postavili proti tankom, snažili sa ich zastaviť alebo spomaliť aj strhávaním orientačných tabúľ. Na niekoľkých miestach vojaci začali strieľať do ľudí. V dôsledku okupácie zahynulo v Československu 108 ľudí z toho 37 na Slovensku. Okupácia zastavila proces demokratizácie a pomaly odštartovala proces normalizácie. Tisíce ľudí prišli o zamestnanie a niektoré občianske práva. Do redakcie nám pán Radomír Beránek, ktorého tiež postihla normalizačná vlna, priniesol dokumenty a fotografie z tej doby a ešte aj spomienku na nášho občana pána Ursínyho. Spomienka na čestného človeka Jaroslava Ursínyho Dňa 20. augusta 1968 asi o 23. hodine armády Sovietskeho zväzu, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky prekročili štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa to bez vedomia prezidenta republiky, predsedu Národného zhromaždenia, predsedu vlády, prvého tajomníka Ústredného výboru KSČ a týchto orgánov. Tento akt protirečí nielen všetkým zásadám vzťahov medzi socialistickými štátmi, ale aj základným normám medzinárodného práva. Predsedníctvo apeluje na všetkých občanov republiky, aby dodržiavali pokoj a nekládli odpor ozbrojeným silám, ktoré prichádzajú. Preto ani naša armáda, bezpečnostné sily alebo ľudové milície nedostali príkaz brániť vlasť... Jaroslav Ursíny * Toľko z vyhlásenia predsedníctva ÚV KSČ z Vtedy už bola okupácia Československa realitou a naši predstavitelia boli zatknutí a ako väzni odvezení na neznáme miesto na území Sovietskeho zväzu. Prestala vychádzať denná tlač, nefungovalo telefonické spojenie, nepremávala železnica ani autobusy. Všetky informačné kanály boli postupne umlčané, rozhlas a televízia zahájili núdzové, prerušované ilegálne vysielanie. Súčasťou Geologického prieskumu Spišská Nová Ves bola na závode GP v Turčianskych Tepliciach geologická služba pod vedením RNDr. Jána Valacha. Tu sa vytvárali záverečné správy z geologických prieskumov. Boli tu k dispozícii rozmnožovacie stroje, rozmnožovacie blany, tlačili sa mapy a pod. Tomuto planografickému oddeleniu šéfoval pán Jaroslav Ursíny. V týchto hektických chvíľach sa pod jeho vedením sformovala skupina spolupracovníkov, ktorá začala v rámci svojich možností aktívne vystupovať proti okupácii nášho štátu. Dôležité bolo informovať občanov horného Turca o stále sa meniacej situácii. Jaroslav bol dušou všetkého diania. Koncipoval texty informačných letákov, ktoré sa denne tlačili, rozmnožovali, tlačili sa fotografie Alexandra Dubčeka s textom, kopírovali sa Národné noviny, ktoré vydala Matica slovenská , kopíroval sa časopis Prieskumník z , ktorý bol ako leták doručený zo Spišskej Novej Vsi. Z Jarových letákov, ktorých bolo asi 5, sa mi zachoval leták Mor ho. Do tejto činnosti sa zapojil aj pán Vladimír Šenšel, ktorý sa venoval vytváraniu textov plagátov, ktoré vylepoval v obciach horného Turca. Plagáty a letáky tlačil pán Bohuš

9 HISTÓRIA laboratórií. Vyvesovali sa štátne vlajky, čierne zástavy, ľudia nosili trikolóry a čierne stužky, pripínali si odznaky s portrétmi Alexandra Dubčeka a Ludvíka Svobodu. Československá pošta vydala pamätnú pečiatku s textom Svoboda, Dubček, Černík, Smrkovský jsme s vámi. Ľudia na verejnosti roztrhávali preukazy Československo-sovietskeho priateľstva. Obyvatelia cítili spolupatričnosť, svorne sa zomkli k odporu proti okupácii. Bolo to hektické obdobie. V septembri 1969 Gustáv Husák dovŕšil proces normalizácie. Inváziu vojsk Varšavskej zmluvy prekvalifikoval na bratskú, internacionálnu pomoc, ktorá zabránila kontrarevolúcii a nastalo vytriezvenie. Otvorili sa dvere pre čistky a masové prenasledovania občanov. Pre svoje názory boli ľudia vyhadzovaní zo zamestnania, museli si hľadať nové pracovné zaradenia. Boli zbavovaní funkčných miest, preraďovaní, materiálne a spoločensky poškodzovaní. Týkalo sa to ich rodín a hlavne detí... Vybratá skupina osôb rozhodovala o bytí a nebytí ľudí. V Turčianskych Tepliciach rozhodovali o osudoch ľudí títo menovaní - Ing. Ján Cabaj, Jozef Jedľovský, Bohuš Fikar, Jozef Novák, Václav Lukáč, Ján Janiga, Ján Pišiak, Anna Brveníková, Jozef Konečný, Marián Rob. Nastala doba, kedy čierne muselo byť biele a naopak. Začiatkom roka 1970 som dostal delikátne poverenie od vedúceho geologickej služby RNDr. Jána Valacha. Dva dni a dve noci som bol zatvorený v archíve a likvidoval som za roky 1967, 1968, 1969 všetky kompromitujúce materiály, ktoré by v danej normalizačnej dobe mohli uškodiť pracovníkom. Úlohu som splnil do bodky. Jesenský a Geňka Pavláková, zamestnaní na planografickom oddelení geologickej služby. Denne sa tieto materiály distribuovali služobným autom ako po Turčianskych Tepliciach, tak i do obcí Turca. Venoval sa tomu Jaroslav so služobným šoférom, aby bola zaplnená diera informačnej blokády. Po uliciach, chodníkoch a cestách sa písali protiokupačné heslá, pretáčali sa smerové tabule na križovatkách, odstraňovali sa tabule s názvom miest a obcí. Pred mestským úradom zorganizovalo laboratórne stredisko pod vedením Ing. Jána Minku podpisovú akciu proti okupácii a za návrat našich predstaviteľov unesených do Sovietskeho zväzu. Občania vo veľkom množstve túto petíciu podpisovali. Službu pri petičnom stolíku vykonávali striedajúci sa zamestnanci Nápisy na ulici v Turčianskych Tepliciach K postihnutým ľuďom v Geologickom prieskume v Turčianskych Tepliciach patrili RNDr. Ján Valach, Jaroslav Ursíny, Jozef Ivanič, Vladimír Šenšel a Radomír Beránek. Až do roku 1989 boli pod kuratelou ŠTB. Som rád, že som bol v dobrej spoločnosti ľudí, ktorí sa neponížili, nepopreli svoje cítenie a hlavne neodvolali svoje presvedčenie. Po 50 rokoch sa chcem všetkým spolupracovníkom poďakovať a tým, ktorí už nie sú medzi nami, venovať tichú spomienku. Zbohom Jaroslav, česť tvojej pamiatke. Radomír Beránek foto: archív R. Beránek, TASR

10 10 ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE Učte sa cudzie jazyky počas celého roka! Prázdniny a letné cestovateľské výzvy sú pomaly, ale isto za nami. Pozrime sa na to pozitívne, augustom predsa dovolenkové obdobie nekončí a nás čaká stále mnoho zaujímavých možností. Aký dovolenkový typ ste? Tešíte sa, že pri každej návšteve cudzej krajiny si precvičíte svoje jazykové zručnosti? Alebo sa so stiahnutým žalúdkom spoliehate na tlmočníka z okolia a po návrate domov si hovoríte: A dosť. Je čas venovať sa sebe a zlepšiť sa! Zrejme sme jediná škola, ktorá pred prázdninami zadala svojim študentom domáce úlohy. Avšak sú to rady, ktoré môžu byť osožné aj pre vás. Ak nemáte možnosť učiť sa a trénovať cudzí jazyk v prirodzenom prostredí, teda v krajine, kde sa daným jazykom hovorí, využite aspoň to, čo vám každodenný život ponúka: Obklopte sa cudzím jazykom, snažte sa byť s ním v kontakte čo najčastejšie. Zmeňte si jazyk vášho telefónu, sociálnych sietí a pod. Používame ich denno-denne, a preto si ľahko a prirodzene zapamätáme slovnú zásobu z tejto oblasti. Sledujte filmy a seriály v cudzom jazyku. Vnímajte výslovnosť, intonáciu, často používané slovné spojenia a situácie, ktoré sú pre ne typické. Počúvajte hudbu. Určite máte obľúbené pesničky, viete však, o čom sú? Zaujímajte sa, vyhľadajte si text a preklad. Možno zistíte, že ste si ich nepospevovali úplne správne a zároveň vás prekvapí, aké úžasné myšlienky ukrývajú. Čítajte. V kníhkupectvách nájdete klasické a známe diela upravené (zjednodušené) podľa rôznych jazykových úrovní. Rozprávajte, rozprávajte, rozprávajte. Využite každú jednu príležitosť. Na dovolenkách a výletoch si objednajte jedlo, vypýtajte kávu, opýtajte sa na cestu. Ak nemôžete cestovať, využite internetové portály, kde si píšu alebo telefonujú ľudia z celého sveta. (Pozor však na rôzne indivíduá). Taktiež môžete využiť platené služby lektora, ktorý sa s vami spojí v dohodnutom čase. Čokoľvek, čo urobíte, je dobré a posunie vás to vpred. Nedajte sa odradiť počiatočnými ťažkosťami a chybičkami. Jeden jazyk vás nasmeruje na životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere. (Frank Smith, anglický jazykovedec). V našej jazykovej škole vám pri ich otváraní radi pomôžeme. Z. Kostúrová, vzdelávacie centrum Avanza INZERCIA BUĎTE FINANČNE FIT IDEÁLNE FINANČNÉ MIERY SÚ 10:20:30:40 Malé úspory, ľahkovážne míňanie peňazí, žiadne sporenie na dôchodok alebo väčšie výdavky, dlhy. Práve tieto ukazovatele rozhodujú, v akej finančnej kondícii Slováci sú. Odborníci na financie radia - základom správneho finančného plánovania sú ideálne finančné miery 10:20:30:40. Viete, čo znamenajú? 10 = FINANČNÁ REZERVA Minimálne 10 % z mesačného príjmu by sme si mali odkladať na vytvorenie finančnej rezervy. Platí to rovnako o príjme jednotlivca i domácnosti, vysvetľuje Michal Baláž, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. Rezerva sa dá v prípade potreby použiť na preklenutie rôznych nečakaných situácií, napríklad pri dočasnom výpadku príjmu počas dlhšej choroby, pri strate zamestnania, či oprave auta po nehode. Finančnou rezervou sa pritom nemyslí auto či chata, ktoré by ľudia v prípade núdze predali, ale hovoríme o hotovosti, teda o peniazoch, ktoré sú použiteľné prakticky ihneď. Optimálna finančná rezerva je vo výške šiestich mesačných príjmov domácnosti. Na ňu by sa mali domácnosti upriamiť v prvom rade. Po jej našetrení si ľudia môžu šetriť na dovolenku, nový spotrebič či zariadenie domácnosti, radí Michal Baláž, podľa ktorého je finančná rezerva ako vankúš na horšie časy. 20 = DLHODOBÉ FINANČNÉ CIELE Podľa finančníkov by malo 20 % z príjmov smerovať do sporenia na dlhodobejšie ciele. Vhodne zvolené životné poistenie slúži ako ochrana pred výpadkom príjmu. Malo by byť povinnou jazdou pre každého živiteľa rodiny a pre každého, kto má úver. Takéto sporenie chráni človeka i jeho blízkych v prípade vážnych udalostí, ktoré majú často veľmi výrazný vplyv na životnú úroveň, upozorňuje Michal Baláž. Druhou zložkou je sporenie na dôchodok, ktoré by mal zvážiť každý, kto si chce aj po svojom odchode do penzie zachovať životný štandard a dopriať si o čosi viac, než mu umožní dôchodok od štátu. 30 = MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚVEROV Výška úverov v domácnosti by nemala presiahnuť 30 % príjmov! Za touto hranicou je už ohrozený bežný chod rodiny a schopnosť financovať akékoľvek ďalšie potreby. Nehovoriac o neočakávaných udalostiach. Pokiaľ ide o spotrebné úvery, nákup na splátky či nebankové pôžičky, ich výška by mala mať optimálne výšku 0 %! Týchto úverov sa treba snažiť čo najskôr zbaviť a ďalej sa nezadlžovať, upozorňuje Michal Baláž. 40 = BEŽNÁ SPOTREBA Na bežnú finančnú spotrebu v domácnosti by sme si mali vyčleniť maximálne 40 % z mesačných príjmov rodiny. Máme na mysli výdavky spojené s bežnou prevádzkou domácnosti stravu, oblečenie, cestovné, kultúru či aktivity na voľný čas. V tejto oblasti má mnoho ľudí rezervy, ktoré si často neuvedomujú. Dôležité je poznať výšku týchto výdavkov a mať ich pod kontrolou. Ideálne je výdavky si zapisovať, sledovať a v prípade potreby regulovať, radí Michal Baláž a upozorňuje na najčastejší mýtus slovenských domácností nedokážeme ušetriť pre nízky príjem. Dôvodom neschopnosti šetriť však nie je výška príjmu, ale neprimeraná spotreba. Nemali by sme teda žiť na vysokej nohe, ak na to nemáme /

11 INZERCIA 11 Nagajove posmešníky Memento Aby ste sa hlúpejší nestali, pozerajte telku spiacimi očami. Postup hore Niektorým funkcie akoby spadli z neba. V ďalšej kariére voličov nie je treba. Triedenie odpadu Pre niektorých múdrej rady nieto. Máme asi mnoho analfabetov. Unikát Akoby niekto mestskú kasu vykradol, keď je v meste parkovanie zadarmo. 2/ Pažravosť Chceli by aj mesto zbúrať tí, čo bažia po eurách. Postoje Názory poslancov sú pre dnešok staré. Bohužiaľ, niektoré až retardované. INZERCIA Ondrej Nagaj 3/ NA PRENÁJOM Kancelárske a obchodné priestory v Turčianskych Tepliciach / 5/ PEDIKúRA Maroš Laš Nájdete nás v budove Mestského úradu - vchod od OD Jednota Tel. č suchá pedikúra - mokrá pedikúra - kombinovaná pedikúra - reflexná masáž - darčekové poukazy na služby 6/

12 1 KULTúRA V Tepliciach sa ďakovalo, spievalo a spomínalo dokončenie zo s. 1 Dožinkový veniec je symbolom ukončenia žatvy FS Sokolík zo Slovenského Pravna Niekedy mám pocit, akoby sme sa hanbili za naše sedliacke korene pochádzajúce z pôdy. Tá predsa živila celé generácie našich predkov. Najlepšie našim poľnohospodárom poďakujeme nielen slovami, ale našim celoročným záujmom o slovenské potraviny. Pri pomarančoch či ananásoch nemáme na výber, ale pri plodinách, ktoré dopestujeme a vyrobíme na Slovensku, túto možnosť máme, zdôraznil šéf radnice. DFS Lúčik Za poľnohospodárov vystúpil Peter Ryba, predseda poľnohospodárskeho družstva z Mošoviec. Po slávnostnom požehnaní vencov evanjelickým farárom z Hája Tomášom Lipovským a katolíckym farárom zo Socoviec Vladimírom Páleníkom vystúpil začínajúci folklórny súbor Sokolík zo Slovenského Pravna a domáci folklórny súbor Lúčik. Po nich už ľudia netrpezlivo čakali na legendárnu Moravanku pod vedením Jana Slabáka. Aj vďaka jej tónom obsadili návštevníci všetky miesta na sedenie. Moravanka rozdávala dobrú náladu a často rozospievala celé rady divákov. Anna Dubovcová spomínala na rok 1968 Počas dožiniek sme si pripomenuli aj rok 1968 cez osobnosť Alexandra Dubčeka. Dopoludnia bola otvorená výstava vo vestibule mestského úradu pod názvom Alexander Dubček Európan, demokrat, humanista, ktorú ako putovnú doniesol na pôdu Turčianskych Teplíc Jozef Škultéty za Spoločnosť Alexandra Dubčeka. Pravda, statočnosť, ľudský prístup, viera v človeka, to boli jeho hlavné zásady života. S politikou, ktorá sa dnes uplatňuje na Slovensku by určite nebol spokojný. Dubček bral politiku ako službu občanom a nie záujmovým skupinám. Aj napriek zradám a sklamaniam, ktoré prežil, neprestával mať rád ľudí, pripomenul Igor Hus. Vystúpila aj pamätníčka týchto dní, naša rodáčka Anna Dubovcová, ktorá pocítila vo svojom živote tvrdé dopady normalizačného procesu. V očiach najmä starších ľudí sa pri jej slovách zaleskli slzy. Kremnická pekáreň ponúkala návštevníkom dožiniek aj tzv. Dubčekové rožky. Za malú chvíľu boli vypredané. V. Rusková foto: Ľudovít Lettrich, Miriam Hechelmann, Peter Prokša Delegácie z partnerských miest Moravanka Jana Slabáka

13 KULTúRA 1

14 1 KULTúRA Tepličania Tepličanom o Tepličanoch, alebo ako sa dá vstúpiť k nesmrteľným IV. Vážení rodáci, Tepličania, ale aj obyvatelia Viesky, Diviak, Michala, Hája, Čremošného, Dolnej Štubne, aj naďalej je tu možnosť prispieť na Vašu nesmrteľnosť! Už po štvrtýkrát vás prostredníctvom Teplických zvestí oslovujem s možnosťou podpory vydania výnimočnej publikácie o histórii Turčianskych Teplíc od ich najstarších čias do roku 1918 práve z vašich príspevkov z príspevkov vás, rodákov, ktorí by ste sa tak stali nesmrteľnými, uvedením vášho mena v tiráži tejto významnej publikácie. Darcov, nesmrteľných, nám aj vďaka dovolenkovému obdobiu pribúda len pomaly, a preto pre ďalších záujemcov opäť uvádzam podmienky teplickej zbierky nesmrteľných. Každý jeden z vás, kto vloží alebo pošle na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu SK , finančnú čiastku - 15 a viac bude menovite uverejnený v tiráži publikácie, - 30 a viac bude menovite uverejnený v tiráži publikácie tučným písmom, - 50 a viac bude menovite uverejnený v tiráži publikácie tučným písmom a získa 1ks knižnej publikácie. Účet je zriadený na meno Ing. František Mičuda a má názov Turčianske Teplice Pre identifikáciu finančnej čiastky je nutné v správe pre prijímateľa uviesť len celé meno a priezvisko, aj s prípadnými titulmi, ktoré bude uvedené v abecednom poradí (napr. PhDr. Jankovič Ľubomír, PhD.). V predchádzajúcej časti ste sa dozvedeli niečo z histórie z 13. storočia a preto pokračujeme výberom významných udalostí zo 14. storočia. Donácia kráľa Karola Róberta z júla 1340 pre Močka a jeho synov so zmienkou o osade Teplici villa Thapolcha Teplické pramene ako súčasť Hájskeho panstva a jeho nových majiteľov od polovice 14. storočia Zachované listinné pramene z polovice 14. storočia dokumentujú, aj keď neúplne, ďalší vývoj majetkových pomerov Hájskeho panstva s územím teplých prameňov. V tom období bolo stále podriadené kapitánovi Blatnického hradu ako kráľovský majetok. Panovník Karol Róbert z Anjou (jeho osobní lekári Jacobo de Piacenza (Jacobus Longobardus) a Benedetto de Italia (Benedictus ab Italia)) zastávali funkcie prepoštov bratislavskej, resp. nitrianskej kapituly pozn. aut.) na sklonku svojej vlády daroval jeho časť na pravom brehu Žarnovice spolu s územím Hája a Čremošným za verné služby Lukovmu synovi, komesovi Močkovi a jeho synom - Tomášovi a Ladislavovi. Ako susediace územie na ľavom brehu riečky sa tu spomína územie osady Teplica (terra Tapolcha; villa Tapolcha). Z hľadiska jej vývoja je podstatné, že v už nedochovanej donácii kráľa Ľudovíta I. Veľkého( ) z roku 1345, aj v ďalšej z roku 1351 sa uvádzala už ako dedina Teplica (possessio Thopolcha; Thaplacha). V metačnej listine z roku 1351 týkajúcej sa majetkov Dolnej Štubne a Mútňanského panstva sa údajne nazývala, zrejme v hovorovom jazykovom tvare jej obyvateľov, ako Wiesky Teple. Išlo nepochybne o Viesku uvádzanú po roku 1414 v listinách ako Malá Vieska (Malawez). Páni z Hája žiadali panovníka o rozhraničenie jej chotárnych hraníc, ktoré boli kráľovským administrátorom posunuté v ich neprospech. Záujem o túto časť hájskeho chotára s teplými prameňmi bol veľký. Hájskovci sa tu zrejme pokúšali založiť dedinu. Pred ostrihomským prepoštom Jakubom bola v roku1346 spísaná a vydaná listina, ktorou sa upravovali majetkové pomery medzi komesom Močkom z Hája a Petrom (Petrus de Kochman), dedičným richtárom Dolnej Štubne. No časť územia Hájskeho panstva s prameňmi patrila od roku 1351 už Mikulášovi, synovi Benedikta z Liptova (Nicolaus filius Benedicti de Lyptou) príslušníkovi rodu Platyovcov, ktorý vlastnil Diviaky. Potvrdzuje to metačná listina vydaná Turčianskou stolicou na základe mandátu panovníka. Močkovi synovia Tomáš a Ladislav v nej priznali časť svojho majetku spomínanému Mikulášovi. A napokon roku 1353 panovník Ľudovít I. donáciou opätovne potvrdil Hájske panstvo Močkovým dedičom magistrovi Dominikovi, rytierovi v kráľovských službách, a jeho bratom Mikulášovi, Tomášovi a Ladislavovi. Dominik sa snažil aj o pripojenie Diviak a Nedozoru. Vzrastajúca moc turčianskej šľachty podnecovala v druhej polovici 14. storočia jej rastúce majetkové ambície. V takom mocenskom súperení prebiehali aj spory majiteľov Hájskeho a Mútňanského (Štubnianskeho) panstva o chotárne hranice. V roku 1358 ich spresňoval dokonca vyslanec Ostrihomskej kapituly. Dedina oproti teplým prameňom sa naďalej nazývala Teplica (Thapolcha). Jej históriu i vývoj v posledných desaťročiach 14. storočia pre nedostatok archívnych prameňov poznáme len čiastočne. Až začiatkom novembra 1399, niekoľko rokov potom, čo sa majiteľom Hájskeho panstva stal Peter, posledný významný predstaviteľ Močkovho rodu, vydal uhorský a český kráľ Žigmund Luxemburský ( ) na Vyšegráde listinu, ktorou sa riešili dlhotrvajúce spory okolo severných hraníc Hájskeho panstva medzi ním a Štefanom zo Zorkoviec, kastelánom Blatnického hradu. Tepličania v nej vystupujú ako panovníkovi naši teplickí hostia (hospites nostri de Teplyche). Niet pochýb o tom, že teplé pramene boli v tom čase už využívané aj navštevované, aj keď sa v ich blízkosti nespomínali žiadne stavby. Kontakty na realizačný tím: Ing. František Mičuda, producent a vydavateľ, vyhlasovateľ zbierky GSM: PhDr.Ľubomír Jankovič, PhD., autor textov a zostavovateľ diela GSM: František Mičuda, Tepličan

15 KULTúRA 1 PREDAJ LÍSTKOV NA TICKETPORTAL.SK

16 1 PRIPRAVUJEME

17 8/

18 1 SOCIÁLNA OBLASŤ Nová služba v CSS Horný Turiec Nová sociálna služba v Centre sociálnych služieb Horný Turiec Turčianske Teplice (CSS HT) DEN- NÝ STACIONÁR (DS) je tu pre všetkých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje pomoc, aktivizáciu a odbornú starostlivosť len na určitý čas počas dňa. Nájdete u nás príjemné prostredie s oddychovými a aktivizačnými priestormi, odborný personál a individuálny prístup k svojim potrebám. Výhody, ktoré ponúkame zmysluplné využitie času pomocou odborného personálu Aktivizačná miestnosť denného stacionára Racionálna strava D3, šetriaca strava D2 Náklady na suroviny s individuálnym prístupom k vašim potrebám, udržiavanie mentálnych a fyzických schopností, psychickej pohody pomocou aktivizačných, terapeutických a rehabilitačných programov, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, po skončení denného pobytu návrat do známeho domáceho prostredia, možnosť pokračovať v zamestnaní rodinného príslušníka, 1. Suma úhrady za stravovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby Diabetická strava D9 Oddychová miestnosť denného stacionára Režijné náklady Suma úhrady za stravovanie Spolu 1,86 0,77 2,63 Náklady na suroviny Režijné náklady Suma úhrady za stravovanie Spolu 2,13 0,74 2,87 podpora rodinnej súdržnosti, regenerácia síl opatrovateľa počas pracovných dní. Služby denného pobytu poskytujeme cez pracovné dni a sú určené predovšetkým pre obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Turčianske Teplice. Klientov, ktorí majú záujem o služby v DS, budeme do stacionára prepravovať osobným motorovým vozidlom ráno a popoludní odvážať (tých klientov, ktorí majú ťažké zdravotné Kuchynka postihnutie a sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie). Informácie pre záujemcov K získaniu rozhodnutia do denného stacionára vám stačí prísť s občianskym preukazom a zdravotnou dokumentáciou za pracovníčkou Mestského úradu Turčianske Teplice Mgr. Ľudmilou Lukáčovou. Bližšie informácie vám podá na telefónom čísle 043/ , Informácie o pobyte v dennom stacionári získate priamo návštevou CSS HT Turčianske Teplice alebo na telefónom čísle 043/ , alebo i PhDr. Eva Hufková, riaditeľ 2. Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň na prijímateľa sociálnej služby Ambulantná forma sociálnej služby poskytovaná max. 4 hod. denne Stupeň odkázanosti Sumy úhrady za odkázanosť III. 0,20 IV. 0,25 V. 0,35 VI. 0,50 Ambulantná forma sociálnej služby poskytovaná nad 4 hod. denne Stupeň odkázanosti Sumy úhrady za odkázanosť III. 0,40 IV. 0,50 V. 0,70 VI. 1,00 3. Suma úhrady za upratovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby Sociálna služba poskytovaná max. 4 hod. Sociálna služba poskytovaná nad 4 hod. Sociálna služba poskytovaná max. 4 hod. Sociálna služba poskytovaná nad 4 hod. 0,25 0,50 4. Suma úhrady za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch na deň na prijímateľa sociálnej služby 0,60 0,80

19 Seniori z horného Turca opäť zabodovali Na ihrisku zaznel potlesk, odovzdávali sa medaily. Hoci počasie nebolo športu veľmi naklonené, naši seniori sa nevzdali a vycestovali do Liptovského Mikuláša, aby reprezentovali Jednotu dôchodcov horného Turca na ďalšom ročníku Krajských športových hier JDS, ktorý sa konal v priestoroch Vojenskej akadémie M. R. Štefánika. Okresnú organizáciu JDS Turčianske Teplice zastupovalo 11 súťažiacich a 2 diváci. Na začiatku sme sa zaradili pomedzi dažďové kvapky medzi jednotlivých členov súťažných disciplín a každý si začal hľadať to svoje miestečko, kde bude súťažiť. Umiestnenie súťažiacich: Elena Schererová zo ZO Malý Čepčín 1. miesto petang, Vladimír Klein (ZO Bodorová 3. miesto hod granátom na cieľ, Ladislav Lukáč (ZO Malý Čepčín) 3. miesto hod granátom na cieľ, Jozef Páleš (ZO Slovenské Pravno) 2. miesto hod granátom do diaľky, 1. miesto hod granátom na cieľ a 4. miesto streľba zo vzduchovej pušky a Ján Hrúz (ZO Slovenské Pravno) 3. miesto v hode granátom do diaľky. Všetci ostatní účastníci p. Anna Pittnerová, Zlatica Vartiaková, Karol Scherer, Ladislav Horňák a Ján Ryša súťažili s nasadením plných síl, no ich výsledky nestačili na prvé tri miesta. Aj napriek tomu sa každý jeden z nich umiestnil v prvej desiatke súťažiacich. Všetkým srdečne ďakujeme za reprezentáciu a už teraz budeme držať palce Jožkovi Pálešovi, ktorý sa zúčastní v auguste Celoslovenských športových hier v Bardejove. E. Schererová SOCIÁLNA OBLASŤ Aktivity v Dennom centre Turčianske Teplice Druhý polrok roku 2018 sme ukončili dvomi peknými, veselými akciami: Deň otcov a oslava jubilantov za II. štvrťrok Deň otcov Tradícia Dňa otcov vznikla vo Washingtone už v roku U nás sa slávi tretiu júnovú nedeľu. Ako však zaplatiť otcovi za všetko, čo urobil pre nás? Pravdepodobne sa to nedá, lebo peniaze nezaplatia lásku, starostlivosť a ochranu, ktorú nám otec dal počas celého života. Čo kúpiť? Kniha - vždy poteší, ak rád cestuje cestovnú tašku, poukaz na rekreáciu... Nikdy a ničím hmotným nevyvážime tú otcovskú lásku. Starostlivosťou a láskou v každom veku, aby neostal sám. Aj v našom dennom centre (DC) sme si pripomenuli tento krásny sviatok. Po zahájení predsedníčkou p. Hromadovou sa prihovorila k našim otcom a starým otcom členka samosprávy pani Mária Pavlíková, spevokol 1 im zaspieval slovenské ľudové piesne, ktorými sme pokračovali ďalej. Výbor DC pripravil malé občerstvenie, obložené tanieriky a kávu. Nálada bola dobrá. Oslava jubilantov za II. štvrťrok 2018 Posledné júnové posedenie sme venovali našim jubilantkám. Je to krásny pocit, keď sa môžeme dožiť veku 85, 75 a 70 rokov. Za toto obdobie sa striedali rôzne milé, veselé udalosti, na ktoré si radi zaspomíname, ale prišli aj ťažké smutné chvíle, na ktoré sa nedá zabudnúť. K jubilantkám sa prihovoril vedúci samosprávy pán Ján Ryša. Boli to krásne slová nielen ako k jubilantkám, ale aj ako k starostlivým matkám, ženám a manželkám. Potom spevokol DC zaspieval slovenské ľudové piesne. K jubilantkám sa pripojili aj naši traja Jánovia a spoločne sme si pri káve, zákuskoch, výbornom šalátiku posedeli a aby nám niečo nezaškodilo, preliali sme si to čerešňovicou a vínečkom. Pokračovali sme našimi obľúbenými pesničkami. Denné centrum Turčianske Teplice POZÝVAME VÁS DO KINA PIVNICA V KINE TURIEC A

20 0 ŠPORT Turčiansky STREETBALL Občianske združenie Športovo-kultúrny klub Turiec usporiadalo dňa druhý ročník streetballového turnaja v Turčianskych Tepliciach pod názvom Turčiansky streetball Celkovo sa turnaja zúčastnilo 6 tímov z Turčianskych Teplíc a okolia. Hralo sa za slnečného počasia na jeden kôš na pešej zóne, pred Mestským úradom v Turčianskych Tepliciach. Prvé miesto vybojoval tím The Ballers (Tomáš Hanák, Marián Kubiš, Lukáš Antoš) z Martina. Na druhom mieste skončili Noční vlci (Tibor Cipár, Jan Baťka, Ján Kubík, Juraj Nedorost) a tretí skončili TRM Funky Team (Michal Kašuba, Tomáš Grofčík, Róbert Novák) oba tímy z Turčianskych Teplíc. Súčasťou turnaja boli aj súťaže v hádzaní trestných hodov a trojok. Obidve súťaže v presnosti vyhral Jan Baťka (Noční vlci). Ďakujem mestu Turčianske Teplice za podporu usporiadania turnaja a Lukášovi Lichtnerovi za výbornú hudbu. Cieľom turnaja je ukázať mládeži a deťom, že basketbal sa dá hrať aj v našom meste. Tibor Cipár Jubilejný Messer Cup Občianske združenie Športovo-kultúrny klub Turiec usporiadalo dňa jubilejný 10. ročník tenisového turnaja vo štvorhre v Turčianskych Tepliciach pod názvom Turčiansky Messer Cup Celkovo sa zúčastnilo 12 dvojíc, z toho 3 dvojice boli zmiešané. Počasie nám prialo, aj napriek nepriaznivej predpovedi. Prvé miesto získala dvojica Juraj Nedorost / Jozef Suláček z Modrého Kameňa. Na druhom mieste skončili Marek Pavlák / Martin Chabada a ako tretí sa umiestnili Tibor Cipár / Milan Šipula. Poďakovanie za podporu turnaja patrí miestnym podnikateľom a hlavne mestu Turčianske Teplice. Verím, že sa nám aj o rok podarí zorganizovať tradičný tenisový turnaj a spoločne zviditeľníme tento krásny šport, hlavne pre mladých tenistov. Tibor Cipár foto: Ľ. Lettrich Vyhodnotenie Teplickej ligy mladých hasičov V sobotu sme na hasičskom ihrisku v Turčianskych Tepliciach 4. kolom ukončili Teplickú ligu mladých hasičov. V konkurencii štyroch družstiev z každej mestskej časti najlepšie obstáli chlapci z DHZ Turčiansky Michal. Avšak zahanbiť sa nedali ani ostatné družstvá a ukázali rodičom a fanúšikom svoju šikovnosť a tímovú spoluprácu, ktorú si tento šport vyžaduje. Myslíme si, že táto súťaž splnila svoj účel a mladí hasiči, pre ktorých sme ju organizovali, z nej mali veľkú radosť a tešia sa na ďalší ročník. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pre mladých hasičov našli prostriedky, energiu a čas, a tým najviac prispeli k radosti našich najmenších hasičov. Matúš Balko, vedúci mládeže DHZ Turčiansky Michal Zľava: DHZ Dolná Štubňa, DHZ Diviaky, DHZ Turčiansky Michal a DHZ Turčianske Teplice Výsledná tabuľka TLMH 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo BODY Turčianske Teplice 2 b 2 b 3 b 1 b 8 b Diviaky 1 b 3 b 2 b 3 b 9 b Dolná Štubňa 3 b 1 b 1 b 2 b 7 b Turčiansky Michal 5 b 5 b 5 b 5 b 20 b

21 Finále Turčianskej hasičskej ligy Prvú septembrovú sobotu, pomaly už tradične vo sviatok , sa u nás v Turčianskych Tepliciach konali hasičské súťaže. Neboli to tentokrát iba obyčajné hasičské súťaže, boli totiž finálové. Súťaž mužov o pohár primátora mesta Turčianske Teplice (23. ročník) a súťaž žien o pohár prednostu mesta (15. ročník) boli zároveň finálovým kolom Turčianskej hasičskej ligy a tak, ako aj minulý rok, tiež finálovým kolom Župného pohára Žilinského samosprávneho kraja. Počet súťažných tímov sa vyšplhal až na pekné číslo 48, z toho 30 mužských a až 18 ženských tímov. Súťažiacim sa na úvod prihovoril primátor mesta Igor Hus a tiež predseda nášho Dobrovoľného hasičského zboru v Turčianskych Tepliciach Peter Bujna, ktorý slovom sprevádzal celú súťaž. Prvé odštartovalo družstvo žien z domáceho tímu DHZ Turčianske Teplice B. Tie bojovali o tretie miesto v lige, no po svojom pokuse s časom 21,25 s sa zaradili na koniec tabuľky. Nasledovali ženy z Koštian nad Turcom, a po krátkej chvíli baby z DHZ Turčianske Teplice A a baby z neďalekého Kláštora pod Znievom, ktoré bojovali o prvú priečku v lige. Domácim babám sa s výsledným časom 18,71 s podarilo v súťaži umiestniť na druhom mieste po ženách z DHZ Dežerice, ktoré na súťaži zvíťazili s časom 17,26 s. Po spočítaní Teplické ženy A - v súťaži O pohár prednostu 2. miesto, v Turčianskej hasičskej lige zvíťazili bodov domáce ženy A zvíťazili v lige a zabezpečili si tak postup na jednu z najväčších a najprestížnejších súťaží na Slovensku, na Slovenský Superpohár, ktorý sa bude konať na futbalovom štadióne v Čadci, , kde sa stretnú len tie najlepšie družstvá z líg z celého Slovenska, ktoré tam postúpili. Budeme radi, ak nás prídete podporiť svojim fandením. V kategórii mužov bolo napätia tiež dosť, keďže priebežné bodové rozdiely po predposlednom kole na súťaži v Háji boli medzi jednotlivými priečkami minimálne. Čakalo sa až do konca súťaže, keďže domáci muži z DHZ Turčianske Teplice A štartovali poslední. Síce už nemali v lige dostatok bodov na to, aby zvíťazili, no mohli výrazne zamiešať poradie v tabuľke. Na štart sa postavili aj mladí chalani za DHZ Turčianske Teplice B, no svoj pokus si odbehli mimo súťaž, pretože mali viac požičaných pretekárov, ako dovoľujú pravidlá. Ku koncu štartového poradia sa začínali časy vylepšovať, v hre bola aj prémia za prekonanie traťových rekordov v oboch kategóriách 100. V mužskej kategórii ho do soboty držali muži z ďalekého Imeľa (14,17 s z roku 2017). Tento rok ho však zdolali až dva mužské tímy, a to chalani z Mojšovej Lúčky s časom 14,11 s, čo však nestačilo na mužov z Poľného Kesova, ktorí dokázali ukončiť útok s časom 13,84 s. Na záver štartovali muži z DHZ Turčianske Teplice A v starej zostave, ktorí pokus ukončili s veľmi pekným časom 14,18 s. Zamiešali tak na záver poradie v lige. Aj keď na víťazstvo v súťaži to už nestačilo, museli sa uspokojiť s tretím miestom. V Turčianskej hasičskej lige skončili na peknom šiestom mieste. Víťazstvo v lige si po sčítaní bodov odniesli muži zo Záturčia a druhí skončili muži z Hája. Obidve tieto družstvá postupujú rovnako ako ženy z Turčianskych Teplíc A na Slovenský Superpohár. Tretí skončili hasiči z Malého Čepčína. Súťaže sa zúčastnili aj naši priatelia z poľského družobného mesta Skawina. Vyskúšali si útok, ktorý sa beháva u nás na Slovensku ako šport, pretože oni majú v Poľsku trochu iné tradície a ich súťažný útok sa podobá viac zásahu než športu. Po odbehnutí všetkých pokusov sme videli ešte dva All stars výbery mužov a žien, ktoré sú zložené hlasovaním v lige. Je to pocta pretekárovi, že ho ostatní zvolili ako najlepšieho na svojom poste. Druhý ročník Župného pohára tiež ukončil púť na tejto súťaži. Tento projekt, ktorý sa snaží ŠPORT 1 Mužský DHZ Turčianske Teplice A v starej zostave združovať hasičské ligy v rámci Žilinskej župy po sčítaní bodov ovládli v ženskej kategórii ženy z DHZ Oškerda a v mužskej kategórii tím KL auto Jasenové. Víťazom blahoželáme. Na záver by som sa v mene DHZ Turčianske Teplice veľmi rada poďakovala mestu za spoluprácu pri organizovaní súťaže, všetkým členom a dobrovoľníkom, ktorí pripravovali súťaž niekoľko dní a súťažiacim, ktorí si opäť po roku našli cestu k nám. Aj keď sme ukončili ďalší ročník Turčianskej hasičskej ligy, hasičský rok sa pre nás ešte neskončil, a tak nám dovoľte pozvať vás na 8. ročník TEPLICKEJ TROJKY - súťaže o najrýchlejšie sanie vody, ktorý sa bude konať dňa pred mestským úradom. Tešiť sa opäť môžete na výborný hasičský guľášik a zábavný športový deň. Viac o činnosti zboru a aktuálnom dianí na scéne hasičského športu sa môžete pravidelne dozvedieť na facebook.com - funpage DHZ Turčianske Teplice Petronela Bujnová, DHZ Turčianske Teplice

22 ŠPORT 22. Národné stretnutie plešatých a bradatých turistov na Drienku Ďalšou z vydarených akcií Prvého klubu turistov Diviaky bolo 22. Národné stretnutie plešatých a bradatých turistov na Drienku, ktoré sa konalo 4. augusta V krásnom počasí a v priateľskej atmosfére sa stretlo približne 60 turistov. Na vrchole Drienku nechýbal ani primátor mesta Turčianske Teplice Mgr. Igor Hus. Farby plešatých a bradatých turistov však hájilo iba pár odvážlivcov. Zlatým klincom celého podujatia bol navarený guláš, za ktorý ďakujeme predsedkyni PKT Diviaky Drahuši Borcovanovej. Nechýbalo ani pripravené občerstvenie a bohatá tombola. Samozrejmosťou už tradične bolo ocenenie najkrajšej plešiny a najkrajšej brady. Toto turistické podujatie finančne podporilo mesto Turčianske Teplice, obec Rakša, Klub Slovenských turistov TURIEC a COOP Jednota Turčianske Teplice. Ďalšou z pripravovaných akcií Prvého klubu turistov Diviaky je 43. Národné stretnutie turistov-veteránov na Bralovej skale, konané dňa 6. októbra 2018, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Športový deň v Turčianskom Michale Už po tretíkrát sa v Turčianskom Michale uskutočnila akcia Zábavno-športový deň pre rodiny s deťmi. Vďaka slnečnému počasiu si na svoje prišli malí aj veľkí. Pre deti boli pripravené mnohé netradičné súťažné aktivity, pri ktorých sa zabavili ale aj niečo nové naučili. Zaujímavou súčasťou podujatia boli vojaci zo strediska CIMIC a PSYOPS Martin, ktorí nám predstavili svoju techniku. Okrem zbraní INZERCIA či viest si návštevníci mohli vyskúšať aj jazdu na vojenskom aute. Kultúrnu vložku, ukážkou šermu a ohňovou šou, dotvoril súbor Bella Tores z Martina. Za príjemne strávené nedeľné popoludnie ďakujeme organizátorovi tohto podujatia Tiborovi Lettrichovi spolu s tímom z občianskeho združenia Change for life. Ďakujeme taktiež všetkým zúčastneným za vytvorenie priateľskej atmosféry. Tibor Lettrich 9/ Dám do prenájmu garáž na Kuzmányho ulici! Bližšie informácie na telefónnom čísle: /

23 Projekt WALLISKÉ ALPY 2018 Diviacki turisti, zvlášť potom vysokohorskí turisti, mali tohtoročný prázdninový program veľmi atraktívny, aj keď dosť náročný. Zúčastnili sa totiž Projektu Walliské Alpy 2018, a to v oblasti, kde je možné vystúpiť na niekoľko desiatok štítov vysokých viac ako 4000 metrov, áno, na čele s najkrajším na svete, Matterhornom 4478m. Ako aklimatizačný program sme si vybrali najvyšší štít Nemecka, Zugspitze 2984 metrov, na hranici Nemecka a Rakúska v oblasti Garmisch-Partenkirchenu 708m. Bolo to v sobotu 28. júla Na obrázku číslo 1 vľavo Robko Švec a vedľa Števo Hudák na vrchole Zugspitze (na rakúskej strane). Pokiaľ by som v tejto súvislosti hovoril o estetických záležitostiach tohto dňa, tak to bolo z pohľadu ochrany prírody zahanbujúce. Zugspitze sa týči priamo na hranici medzi Nemeckom a Rakúskom. Sklo, betón, oceľ to sú z väčšej časti materiály používané pri stavebných prácach na vrchole. Reštaurácie a pod. tu však slúžia predovšetkým tiež turistom, i keď, nepopieram, na kávičke sme si tu pochutili. Územie, na ktorom tieto stavby stoja, je cca ako päť futbalových ihrísk a tieto dva štáty (Nemecko - Rakúsko) to majú rozdelené v pomere cca 4 ku 1. Na tomto najvyššom kopci Nemecka, a to ste ešte nevideli, nemohli vidieť stojí obrovský stavebný žeriav a stále sa tu stavia o sto šesť. A euríky sa iba tak kotúľajú! Následne sme sa presunuli do Walliských Álp, pod bájny Matterhorn 4478m, konkrétne do mestečka Täsch 1450m. Alpy majú skoro 200 vrcholov presahujúcich výšku 4000 metrov. My sme sa rozhodli pre jeden z nich, a to Breithorn 4165m, na ktorý sme vystúpili v pondelok 30. júla roku Na obrázku číslo 2 zľava Robo Švec (27 r.) so Štefanom Hudákom, majstrom turistiky (73 r.). Z vrcholu Breithornu je možné vidieť okolo 40 štvortisícových štítov. Mali sme Obr. č. 1 krásne počasie a aj preto bol rozhľad z Breithornu priam famózny. Na západe sme videli Mount Blanc 4810m, blízky Matterhorn 4478m, o niečo vzdialenejší Weishorn 4506m. V diaľke na severe trojhviezdie Bernských Álp: Eiger 3970m, Mních 4107m a Obr. č. 2 Jungfrau 4158m a na východe (teda na obrázku č. 2) potom z ľavej strany Nordend 4609m, DufourSpitze 4634m (najvyšší štít Švajčiarska) a uprostred obrázku mohutný ľadovcový hrebeň Lyskamu 4527m. No - úžasný deň. V piatok 3. augusta 2018 sme sa z raja vysokohorákov, z Walliských Álp, vybrali na spiatočnú cestu, a to smerom na Salzburg, opäť k nemecko-rakúskej hranici. Tu, nad Obersalzbergom v rokoch 1937 až 1938 (za 13 mesiacov!) postavili, ako darček pre Hitlera pri jeho 50. narodeninách, Kehlsteinhaus, čiže Orlie hniezdo v nadmorskej výške 1834m. Hitler nakoniec nebol Orlím hniezdom vôbec nadšený, trpel tu závratmi, a tak tu pobudol iba niekoľkokrát a nikdy sa tu dlhšie nezdržal. Aj vďaka tejto skutočnosti uniklo Orlie hniezdo likvidácii a po roku 1952 sa Obr. č. 3 ŠPORT z neho stala výletná reštaurácia. Tak si môžu výhľady z Orlieho hniezda, ktoré boli pôvodne určené iba pre Hitlera, vychutnávať teraz aj bežní ľudia. A sú to výhľady priam ohurujúce. Pod kopcom je ako na dlani Berchtesgaden 700m, Obersalzberg 814m, aj jazero Konigssee 603m. Rovno oproti sa týči legendami opradený Watzmann 2713m na obrázku číslo 3 sú vľavo Robko Švec (vnuk) a vedľa neho Števo Hudák (starký) a na obzore za nimi spomínaný Watzmann. Touto cestou do ríše úžasných hôr bolo mojim zámerom ukázať vnukovi Robkovi tie krásne miesta, kde som pred rokmi rád chodil a cítil sa tu šťastný. Veď pobudnúť a rozhliadnuť sa z takých úžasných štítov ako Matterhorn 4478m, Eiger 3970m, Grandess Jorasses 4202m či Dom 4545m, Mount Blanc 4810 alebo Mettelhorn 3406m + mnohé ďalšie štvortisícovky, na ktorých som bol, je naozaj šťastím. Čo by som rozprával: za tých deväť dní nášho pobytu v Alpách som stihol nafotiť viac ako 800 obrázkov, z toho dobrá tretina sú fotografie Matterhornu zo všetkých možných strán. Asi najvzácnejším z týchto obrázkov bude ten vrcholový z Breithornu 4165m bola to prvá štvortisícovka pre Robka Šveca. Ja verím, že určite nie posledná. A kde budú viesť naše kroky nabudúce? Dozviete sa to opäť, aj z Teplických zvestí ak, pravda, dožijeme. Štefan Hudák, majster turistiky

24 ŠPORT Druhý ročník Európskeho týždňa športu v novom šate Európsky týždeň športu sa uskutoční od 24. do pod záštitou primátora mesta na ihrisku ZŠ na Školskej ulici v Turčianskych Tepliciach. Toto podujatie na Slovensku vyhlasuje Národné športové centrum ako Národný koordinátor pod patronátom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V každom roku sa zvyšuje účasť športovcov, ktorí sa zúčastňujú na tomto podujatí vo všetkých športových aktivitách. Prvý ročník absolvovalo v našom meste 630 účastníkov v priebehu celého týždňa. Najviac bolo školákov zo všetkých škôl od materských až po stredné školy, viac ako 90%. V tomto roku máme pripravenú aj novinku - beh detí s rodičmi, či starými rodičmi ako generačné behy. Na záver týždňa budú najlepší v každej žiackej kategórii spoločne súťažiť o pohár primátora. Veríme, že sa nám spoločne podarí pritiahnuť nielen tých najmenších, ale aj staršiu generáciu, tak ako to je v hesle celej akcie BEACTIVE. Jednotlivé školy môžu odbehnúť so svojimi žiakmi/žiačkami v priebehu celého septembra a zároveň vybrať najlepších na súťažný deň alebo sa zúčastniť v priebehu posledného septembrového týždňa na behoch a vybraní školáci sa potom nominujú na finále o pohár primátora mesta. V kategórii detí do 5 rokov môžu bežať spolu so svojimi rodičmi 100 m. Žiaci 6- a 7-roční, 8- a 9-roční bežia 220 m jeden okruh, 10- a 11-roční bežia 500 m, 12- a 13-roční 1000 m, 14- a 15-roční 1500m, čo platí aj pre všetky ostatné kategórie od 16 rokov až po veteránov. O pohár primátora mesta súťažia vo finále vybraní žiaci/žiačky od 6- ročných po 15-ročných najviac 3 v každej kategórii, z každej školy na území mesta Slávnostné dekorovanie sa uskutoční bezprostredne po súťaži. Pre všetkých súťažiacich škôl bude možné absolvovať merané úseky od 13. hodiny na ihrisku, postupne podľa príchodu. Pre ostatných budú merania uskutočnené od 16. do 17. hodiny každý deň od 24. do na štadióne pri parku. J. Trakovický INZERCIA 11/ 11/

25 ZDRAVIE Lekárenská pohotovostná služba Rozpis lekární vykonávajúcich pohotovostnú službu v Martine. Informácie sú prebrané zo stránky Žilinského samosprávneho kraja Lekáreň CASTANEA Kmeťova Lekáreň POLIKLINIKA I. - Škultétyho Lekáreň SENIUM MEDICA - Prieložtek Lekáreň ŠARLOTKA - Zvolenská Lekáreň Košúty s.r.o. - Hodžova Lekáreň SEVER Zvolenská Lekáreň Melissa - Českosl. armády Lekáreň ĽADOVEŇ D. Michaelliho 2 Lekáreň Dr. Max Jesenského Lekáreň PODHÁJ J. Goliána Lekáreň ALTHEA A. Stodolu Lekáreň REMEDIA Uzlovská UVEA LEKÁREŇ Zelená Lekáreň BEATRIX Kollárova Lekáreň Dr. Max Riadok 1 Lekáreň Dr. Max Riadok Lekáreň apoteka M. R. Štefánika 27 Lekáreň apoteka M. R. Štefánika Lekáreň Pri Galérií 29. augusta Lekáreň SILOE Pavla Mudroňa Lekáreň Dr. Max M. R. Štefánika Lekáreň SV.MARTINA - Mudroňova Lekáreň IDA Pavla Mudroňa Lekáreň VERBENA Kollárova 7 Lekáreň VERBENA Kollárova Lekáreň CENTRUM Kollárova 5585/ Lekáreň CASTANEA - Kmeťova Lekáreň POLIKLINIKA I. - Škultétyho Lekáreň SENIUM MEDICA - Prieložtek Lekáreň APIS Kollárova Lekáreň Dr. Max Jesenského 21 Lekáreň Dr. Max Jesenského Lekáreň Dr. Max - Kaufland Lekáreň Dr. Max - OC TULIP Lekáreň BENU - HM TESCO Lekáreň BENU - HM TESCO Vaša lekáreň - OC Galéria Martin Teplické ZVESTI vydáva MsÚ Turčianske Teplice pod registračným číslom SKO MT 1/1996. Redakčná rada: Ing. Alexander Marián Kluska, PaedDr. Slávka Sudorová, Ing. Peter Heško, Peter Prokša. Grafická úprava: Peter Prokša. Uzávierka príspevkov je do 25. dňa v mesiaci. Náklad: 2700 ks. NEPREDAJNÉ. Adresa: Partizánska 1, Turčianske Teplice. ová adresa: Tlač: MAFRA, a. s.

26 SPOLOČENSKÁ RUBRIKA Stíchol dom, záhrada aj dvor. Nepočuť už tvoj hlas, ani kroky v ňom. Odišiel si potichučky, bez slova a bez rozlúčky. Dva roky uplynuli, ubieha čas, ale spomienka na Teba ostáva navždy v nás. Dňa 23. júla sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia Michala Kočiša S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami 12/ Dňa sme si pripomenuli 2. výročie odchodu mojej manželky, našej mamy, starej a prastarej mamy Ľubice Tarašovej z Dolnej Štubne S láskou spomína celá rodina 13/ Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Odišla si cestou, kde každý ide sám, len spomienka spomienok zostáva dokorán, slzy smútku ticho stekajú po tvári, aj bolesť v srdci po čase prebolí, no krásna spomienka na Teba Janka ako večný plameň v našich srdciach nikdy nezhorí. Dňa uplynie 7. výročie úmrtia nášho priateľa Alojza Kolára Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Priateľka a súrodenci 14/ Dňa uplynulo 7. výročie čo, nás opustila naša milovaná dcérka Janka Jesenská S láskou a úctou spomínajú rodičia a sestry s rodinami 15/ Odišiel tíško, ako odchádza deň... v našich srdciach zostala spomienka len. Dotĺklo srdce láskavé, utíchol hlas, mal si rád život a nás. Dňa 5. septembra 2018 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec a krstný otec Ing. Ján Hasch S láskou spomínajú manželka, dcéry Beátka a Janka s rodinami a rodina Štetinová. Ďakujeme za tichú spomienku 16/ Dňa 4. septembra 2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia Milana Majera S láskou a úctou spomína manželka Veronika, dcéra Marietta a syn Milan s rodinami 17/ V týchto dňoch by sa dožil významného životného jubilea, 100 rokov, náš milovaný ocko, starký a dobrý človek Mgr. Michal Jurečka S úctou a láskou na neho spomínajú dcéra Milotka a syn Milan s rodinou Dňa 8. júla 2018 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila naša drahá Elena Šníderová 18/ Venujme jej spoločne tichú spomienku! 19/

27 SPOLOČENSKÁ RUBRIKA Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, Dotĺklo srdce, ktoré sme mali tak radi, Stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali. Očiam si odišiel, ale v srdciach ostávaš. 20/ Úprimne ďakujeme všetkých, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým ockom, svokrom, starým a prastarým ockom, krstným ockom a ujom Jánom Pavlíkom ktorý nás vo veku 89 rokov navždy opustil. S úctou a láskou smútiaca rodina 21/ Dňa sme si pripomenuli 4.výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca Dušana Štípalu S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami Ťažko sa s tebou lúčilo, ťažko je bez teba žiť, srdce tvoje bude v našich srdciach biť. 22/ Dňa 6. septembra 2018 uplynulo 5 rokov od úmrtia našej drahej Vlasty Ulbrichtovej rod. Slezáčkovej S láskou spomína druh Zdeno 23/ Dňa uplynie 1. smutné výročie úmrtia našej drahej mamy, starej mamy Márie Petrovičovej z Turčianskych Teplíc 24/ Dňa si pripomenieme 30 rokov, čo nie je medzi nami Michal Petrovič z Turčianskych Teplíc S láskou a úctou spomína celá rodina Dňa si pripomenieme 34 rokov, čo nie je medzi nami Elena Vartiaková rod. Petrovičová z Turčianskych Teplíc Boli ste v dlhom žití s nami, budeme to mať stále v pamäti. 25/ Dňa 22. júla 2018 uplynul 1 rok čo, nás navždy opustil náš ocko Ján Piško S láskou a úctou spomína celá rodina Dňa 19. augusta 2018 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila naša mamička Zuzana Pišková

28